Synnytyksen jälkeinen masennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Synnytyksen jälkeinen masennus"

Transkriptio

1 Synnytyksen jälkeinen masennus

2 RASKAUDEN- JA SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS, ennaltaehkäisy ja hoito Oireet Vuorovaikutus Seulonta ja hoito Rovaniemi Terv.hoit. ET-perhetrap perhetrap.

3 Masennus on mielen ja kehon sairaus Raskaus ja synnytys Raskaus ja synnytys kolminkertaistaa masennusriskin Altistavia tekijöit itä voidaan tunnistaa jo raskauden aikana ja heti synnytyksen jälkeen, niin kuin - äidin oma historia, lapsuudenkokemukset, kiintyminen sikiövauvaan ( mielikuvat itsestää ään äitinä ) - menetykset, aikaisemmat ja nykyhetken - ristiriiitaiset tunteet koskien raskautta ja äitiyttä - ikä - raskauskomplikaatiot - synnytyskokemus - aikaisemmat keskenmenot, lapsettomuushoidot - äitiyden ihannoiminen - aiemmat masennukset tai psyykkiset ongelmat

4 jatk. Riskitekijöit itä ja esiintyvyys - keskoisuus, vammaisuus ja / tai syött ttämis-, imetysongelmat - lapsen tempperamentti - Äiti ei saa tukea lapsen isält ltä, parisuhdeongelmat, väkivalta yksinäisyys isyys, tukiverkosto puuttuminen - Hormonaaliset vaikutukset, kilpirauhasen vajaatoiminta Esiintyvyys - Raskauden aikana noin %:lla masennusoireita. - Synnytyksen jälkeen j % selviä oireita, joten esim. MTHA:n alueella per 500 synnytystä/ / :ll 100:llä masentuneisuutta, koko maassa noin äitiä / perhettä joissa äidillä kliininen masennus jonka kesto > 6 kk post partum - Myös muuta oireilua kuten paniikkihäiri iriöitä sekä pakonomaista ajattelua esiintyy erikseen tai samanaikaisesti - Synnytyksen jälkeiseen psykoosiin sairastuu noin 0,1 0,2 %

5 Baby blues Noin % kokee niin kutsuttua Baby bluesia, mielialan laskua joka alkaa muutaman päivän kuluttua synnytyksestä mutta menee ohi nopeasti. Kyseessä on herkkyys joka avaa äidin mielen lapsen tarpeille Mielelian laskua pidetään normaalina mutta on kokemuksena hämmentävä OIREITA: Itkuisuus, alakuloisuus, mielialan vaihtelut, herkkyys

6 Depressio-oireet oireet ja -asteet Synnytyksen jälkeinen masennus- ei psykoottinen mielentila joka vaatii hoitoa ja tukea.. Se voi alkaa jo raskausaikana tai lapsen syntymäst stä ensimmäisen isen vuoden aikana ( voi pikittyä) Baby blues voi kehittyä masennukseksi ja masennus voi tulla hiipien Depressio on voimakkaimmillaan noin 1,5 3 kk.. post partum Depression asteet: lievä, keskivaikea ja vaikea Oireet Sekä fyysisiä että psyykkisiä Usein äidin itse vaikea tunnistaa masennusta sillä se herätt ttää voimakkaita häpeäntunteita Mielialan lasku Mielenkiinnon lasku yleensä, hidastuminen, mielenkiinto vauvaa kohtaan vähenee tai sen ylläpit pitäminen vie uuvuttavasti energiaa

7 Oireet jatk. lisäksi Laskeneeseen mielialaan liittyvä väsymys Alentunut itsetunto Arvottomuuden tunne, itsesyytökset Huonontunut keskittymiskyky, vaikea tehdä päätöksiä, epäröinti intiä, saamattomuutta, kaaosta Muuttunut psyko- fyysinen aktiviteetti, lisää ääntynyt tai alentunut Erilaisia univaikeuksia, nukahtamisvaikeuksia, aikaisin heräily ilyä Ruokahalun muutokset ( lisää ääntynyt tai vähentynyt, muutokset painossa) Ajatukset kuolemasta, itsemurhayrityksiä tai itsemurha

8 Masennus vaikuttaa suhteisiin Masennus koskettaa kaikkia perheenjäseni seniä Isä kokee turvattomuutta, syyllisyyttä kuten myös perheen lapset jotka voivat reagoida levottomudella ja itkuisuudella ja huolestumalla myös muu suku ja ystävät reagoivat usein Äiti eristäytyy ytyy, kynnys tavata muita äitejä korkea esim. vaikeaa osallistua äiti-vauvatapaamisiin tai perhevalmennukseen syynä häpeäntunne ja alentunut irsetunto, väsymys, muu oireilu, oma ja/tai vauvan

9 Jatk. Suhde vauvaan Pitkittynyt hätä, ahdistus ja masennus raskauden aikana vaikuttavat sikiövauvaan mikä lisää vatasyntyneen riskiä tulla yliaktiiviseksi, helposti ärtyneeksi ja riski syömis ja nukkumisongelmille lisää ääntyy Äidin masennus vaikuttaa vuorovakutukseen - vähemmän katsekontaktia - vähemmän puhetta ja vivahteita - vähemmän fyysistä kontaktia, mahd. mekaniinen käsittely - äidin mieliala näkyy ilmeissä, jotka totisia, ilottomia, jopa aggressivisia - masennus hidastaa reaktioita vauvan viesteille - turvaton kiintymyssude yliedustettu LAPSI SYNTYY PSYKOLOGISESTI VANHEMMAN KATSEESSA

10 Masennuksen vaikutus vuorovaikutukseen jos äidin masennus kestää > 6 kk on vauvalla kohonnut riski masentua. Lapsessa voi nähdä masentuneisuutta joka ilmenee heikomissa sosiaalisissa taidoissa ja psyykisessä voinnissa, motorinen kehitys voi olla hidastunut, myös hidastunut kasvu ja painonnousu ovat tavallisempia Vaikeus tulkita vauvaa lisääntyyy Äidin itsetunto laskee edelleen Masennus syvenee Äidin masentunut ilme,ilottomuus ja käsittely tekee lapsen levottomaksi ja turhautuuneeksi Vauva tulle passiiviseksi tai vaativaksi On tyytymötön tai saavuttamattomissa Syömis- ja/tai uniongelmia Psyykkinen kehitys ja oppiminen vaikeutuu

11 Depressioseula EPDS, 10 kysymystä jotka kartoittavat edellämainittuja mielialoja ( tarkkuus 92,5 % ja herkkyys 88 % ) Annetaan äidille kotiin täyttettäväksi jälkitarkastuksen yhteydessä ja varataan tarpeeksi aikaa seuraavalle käynnille läpikäyntiä vrt.

12 EPDS-MIELIALALOMAKE Ole hyvä ja ympyröi i se vaihtoehto, joka eniten vastaa Sinun tuntemuksiasi viimeisen kuluneen viikon aikana, ei vain tämänhetkisit nhetkisiä tuntemuksiasi. 1. Olen pystynyt nauramaan ja näkemn kemään n asioiden hauskan puolen. 1.Yhtä paljon kuin aina ennenkin 2.En aivan yhtä paljon kuin ennen 3.Selvästi vähemmv hemmän n kuin ennen 4.En ollenkaan 2. Olen odotellut mielihyväll llä tulevia tapahtumia. 1.Yhtä paljon kuin aina ennenkin 2.Hiukan vähemmv hemmän n kuin aikaisemmin 3.Selvästi vähemmv hemmän n kuin aikaisemmin 4.Tuskin ollenkaan 3. Olen syyttänyt tarpeettomasti itseäni, kun asiat ovat menneet vikaan. 1.Kyllä,, useimmiten 2.Kyllä,, joskus 3.En kovin usein 4.En koskaan

13 EPDS-lomake jatk 4 Olen ollut ahdistunut tai huolestunut ilman selvää syytä. 1. Ei, en ollenkaan 2. Tuskin koskaan 3. Kyllä,, joskus 4. Kyllä,useimmiten 5 Olen ollut peloissani tai hädissh dissäni ilman erityistä selvää syytä. 1. Kyllä,, aika paljon 2. Kyllä,, joskus 3. Ei, en paljoakaan 4. Ei, en ollenkaan 6. Asiat kasautuvat pääp äälleni. 1. Kyllä,, useimmiten en ole pystynyt selviytymää ään n niistä ollenkaan 2. Kyllä,, toisinaan en ole selviytynyt niistä yhtä hyvin kuin tavallisesti 3. Ei, useimmiten olen selviytynyt melko hyvin 4. Ei, olen selviytynyt yhtä hyvin kuin aina ennenkin 7. Olen ollut niin onneton, että minulla on ollut univaikeuksia. 1. Kyllä,, useimmiten 2. Kyllä,, toisinaan 3. Ei, en kovin usein 4. Ei, en ollenkaan

14 EPDS-lomake jatk. 8. Olen tuntenut oloni surulliseksi tai kurjaksi. 1. Kyllä,, useimmiten 2. Kyllä,, melko usein 3. En kovin usein 4. Ei, en ollenkaan 9. Olen ollut niin onneton, että olen itkeskellyt. 1. Kyllä,, useimmiten 2. Kyllä,, melko usein 3. Vain silloin tällt llöin 4. Ei, en koskaan 10. Ajatus itseni vahingoittamisesta on tullut mieleeni 1. Kyllä,, melko usein 2. Joskus 3. Tuskin koskaan 4. Ei koskaan

15 Keskustelu ja pisteytys Aktiivinen kuuntelu, keskity vastauksiin joissa 2-3 pistettä, pyydä kertomaan lisää Masennuksen katkaisupiste = 13 Luokitukset: 13 14, mahdollisesti lievää masennusta 15 18, mahdollisesti keskivaikeaa masennusta 19 30, mahdollisesti vaikeaa masennusta Pistemää ääriä vastaavat luokitukset ovat vain viitteellisiä, tarkempaan diagnoosiin vaaditaan aina kliininen haastattelu! Lomake auttaa tunnistamaan / seulomaan synnytyksen jälkeistä masennusta. Lomake poimii myös s synnytyksen jälkeistj lkeistä ahdistuneisuutta ja posttraumaattisia stressireaktioita, harvemmin pakko-oireita oireita (esim. pelot vahingoitta vauvaa ). HUOM! Älä ilmoita äidille pistemää äärää

16 8 ASKELTA DEPRESSION HOIDOSSA 1. KERRO DEPRESSIOSTA, anna selkeää tietoa, muista painottaa hyvää ennustetta, anna potilasohje mukaan, myös s kotiväelle tekee hyvää saada tietoa 2. JAA HUOLESI ÄIDIN KANSSA, kerro miksi olet hänesth nestä huolestunut minusta tuntuu että olet nyt vähän v n liian lujilla, kun äiti saa kokemuksen siitä että joku ymmärt rtää miltä hänestä tuntuu pohja hyvälle suhteelle. Kuuntele aktiivisesti, vältv ltä suorien ohjeiden antamista. Anna paljon psyykkistä tilaa. 3. KARTOITA ÄIDIN TUKIVERKOSTO, voiko joku tulla auttamaan, voit äidin luvalla ottaa yhteyttä omaisiin ja selvittää tukiverkon toimivuutta. 4. OTA YHTEYTTÄ SOSIAALITOIMEEN mikäli tukiverkko kaipaa paikkausta tai on riittämätön: eli huolehdi että äiti saa esim. kodin- ja lastenhoitoapua.

17 8 askelta jatk. 5. TAPAA ÄITIÄ USEIN, varaa uusi aika muutaman päivp ivän n pääp äähän. Tapaaminen vähintv hintään n viikoittain, mieluiten kotikäyntien muodossa. Tapaamisten lisäksi, soita sovittuina aikoina. Pidä lupauksesi. Tapaa myös s isää ää. 6. VARAA ÄIDILLE AIKA LÄÄL ÄÄKÄRILLE joko heti tai jos tilanne ei helpotu esim. viikon kuluessa. Varmista että äiti menee vastaanotolle. 7. SEURAA TILANNETTA, tee yhteistyötä muiden tahojen kanssa. 8. VARMISTA VIELÄ ETTÄ PERHE TIETÄÄ DEPRESSIOSTA, sen yleisyydestä ja ennusteesta ja ettei se ole kenenkää ään n syytä.

18 Raskauden aikaisen masennuksen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ja äitiyteen kasvun tukeminen normaalien neuvolakäyntien yhteydessä PERUSTEHTÄVi ViÄ RASKAUSAIKANA: Piirrä kuva itsestäsi si ja vauvasta Puhu ja leiki vauvan kanssa Kerro vauvallesi siitä kun hän h n on aikuinen Viesti jotain vauvallesi käyttk yttämätt sanoja Kerro vauvallesi tarina joka alkaa kun sinä olit ihkauusi.... Kerro vauvallesi minkä arvelet olleen eniten häntä rasittavaa aikaa Laula vauvallesi Opeta vauvallesi jotain Valmenna vauvaasi synnytykseen Kerro vauvallesi onnellisimmista hetkistä, jotka olette viettäneet yhdessä Kerro vauvallesi hänen h isäst stään Kerro vauvallesi ihmisistä joita hän h n aikanaan tapaa Kerro vauvallesi kuinka yrität t vähentv hentää hänen stressiää ään

19 Ennaltaehkäisy Tiedostustoiminta lehdet ja Tv, keskusteluryhmät netissä, ÄIMÄ yhdistyksen kotisivut Äitiys- ja lasteneuvolat - Vavu-koulutus koulutus, raskaudenaikainen ja lapsen syntymän jälkeen tehty haastattelu, tuen kartoittaminen, perheen ja äidin resurssit ja vointi, perheväkivalta ja päihteitten käyttö - Aihe perhevalmennuksessa - Auttaa äitiä tulkitsemaan vauvaa, tukea vuorovaikutusta ja kiintymyssuhdetta - EPDS-seulan käyttöönotto jaettavaksi kaikille synnyttäneelle neelle - Hoitopolun luominen organissatioon, jotta perhe saisi riittävää ää tukea - Perheväkivallan ja päihteitten käytön kartoitus - Jos äiti yksinäinen inen, ole aktiivinen, kannusta ystävyyssuhteisiin ja kontaktiin muihin äiteihin ONNEA ANTOISAAN TYÖHÖN!!!

20

VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ

VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ Tietoa mielialamuutoksista synnytyksen jälkeen Ihmisen elämä on kuin puun oksa, jokaisessa oksassa on osa iloa, osa surua. Kaikki ne kuitenkin johtavat kasvuun ja elämän

Lisätiedot

VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ

VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ Tämä vihkonen on tarkoitettu lasta odottaville vanhemmille ja heidän läheisilleen antamaan tietoa synnytyksen jälkeisistä mielialan vaihteluista (herkistymisestä, masennuksesta

Lisätiedot

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta Jenni Päivinen Kati Sell Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

23. Synnytyksenjälkeinen masennus

23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 Johdanto 3 23.10 Mitä tarkoitetaan synnytyksenjälkeisellä masennuksella? 3 23.20 Äidin masennuksen riskit ja tunnistaminen 4 23.25 Masentuneen äidin tuen tarve

Lisätiedot

VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus

VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus Liite 1. VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus Muokattu yhdessä prof. Pirkko Niemelän kanssa: prof. Ian Brockingtonin The Structured Interview for Pregnancy-related Disorders (1995;1996)

Lisätiedot

ONNEKSI OLKOON! Olet matkalla kohti elämäsi ehkä suurinta muutosta, matkalla äidiksi tulevalle lapsellesi.

ONNEKSI OLKOON! Olet matkalla kohti elämäsi ehkä suurinta muutosta, matkalla äidiksi tulevalle lapsellesi. NUOREN ODOTTAJAN OPAS Tuisku Koskela & Suvi Rasku 2010 SISÄLTÖ: ONNEKSI OLKOON!... 1 NEUVOLAKÄYNNEISTÄ... 2 MATKAAN MUKAAN RAKKAUS JA ÄITIYSPAKKAUS!... 3 ONKO KAIKKI HYVIN?... 4 RASKAUSAJAN MIELENMYLLERRYKSESTÄ...

Lisätiedot

Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus

Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus HYVÄ VANHEMPI Kun vanhemmat ovat väsyneitä, uupuneita tai heillä on psyykkisiä vaikeuksia, he ovat usein huolissaan myös lapsistaan.

Lisätiedot

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikusille Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 10/2007 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10 / 2007 Publications

Lisätiedot

Vauva tulee taloon! Raskausajan ja vauvavuoden päiväkirja. Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Vauva tulee taloon! Raskausajan ja vauvavuoden päiväkirja. Anna Suutarla Marjo Kankkonen Vauva tulee taloon! Raskausajan ja vauvavuoden päiväkirja Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n

Lisätiedot

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

MAESTRO. Nuoren työkirja. Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn

MAESTRO. Nuoren työkirja. Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn MAESTRO Nuoren työkirja Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn MAESTRO Nuoren työkirja Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn Copyright Suomennos Kieliasun ja sisällön muokkaus

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

NUOREN DEPRESSIO Potilasopas. Linnea Haarasilta Mauri Marttunen

NUOREN DEPRESSIO Potilasopas. Linnea Haarasilta Mauri Marttunen NUOREN DEPRESSIO Potilasopas Linnea Haarasilta Mauri Marttunen Sisältö sivu Johdanto 4 Mitä masennuksella tarkoitetaan? 5 Mistä masennuksen voi tunnistaa? 6 Mistä masennus johtuu? 9 Masennusta voidaan

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008

KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008 KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008 Yllättävä, vakava kriisitilanne on sellainen, jota ihminen ei ole kokenut aikaisemmin. Hän ei tiedä, miten pitäisi suhtautua. Kokemusta seuraa epämiellyttävä

Lisätiedot

HAASTATTELUOPAS HAMILTONIN DEPRESSION ARVIOINTIASTEIKOLLE (SIGH-D)

HAASTATTELUOPAS HAMILTONIN DEPRESSION ARVIOINTIASTEIKOLLE (SIGH-D) HAASTATTELUOPAS HAMILTONIN DEPRESSION ARVIOINTIASTEIKOLLE (SIGH-D) Janet B.W. Williams, D.S.W. Tämä asiakirja toimii haastatteluoppaana Hamiltonin depression arviointiasteikolle (Hamilton, Max: A rating

Lisätiedot

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s Raahen k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s 2 0 0 8 Raahen kaupunki Opetustoimi Koulun valmiusryhmään kuuluvat yleensä: * Rehtori tai vararehtori, * Kouluterveydenhoitaja, * Koulupsykologi ja kuraattori

Lisätiedot

Winkkejä ja Walistusta Wauvaperheille

Winkkejä ja Walistusta Wauvaperheille Winkkejä ja Walistusta Wauvaperheille Satakunnan sairaanhoitopiiri Satakunnan keskussairaalan synnytysvuodeosasto S0 2013 Taitto Taru Tolppo 2 SISÄLLYSLUETTELO Onneksi olkoon... 4 Meistä tulee vanhemmat...

Lisätiedot

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kaksisuuntainen mielialahäiriö Mikä on kaksisuuntainen mielialahäiriö eli bipolaarihäiriö? Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön eli bipolaarihäiriöön liittyy äärimmäisiä mielialan vaihteluja maanisesta mielialasta

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Käsityksiä ja kokemuksia tupakoinnista raskauden aikana Suomen Syöpäyhdistys ry 1 ODOTUKSEN ONNEA, TUPAKOINNIN TUSKAA Kustantaja: Suomen Syöpäyhdistys ry Ulkoasu ja

Lisätiedot

Raskaus, synnytys ja niitä seuraavat kuukaudet

Raskaus, synnytys ja niitä seuraavat kuukaudet Raskaus ja psyyke Tove Hertzberg Synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuu noin 10 % äideistä. Vaikeusaste vaihtelee lievistä oireista psykoottiseen masennustilaan. Myös taudinkuva vaihtelee: ahdistusoireita,

Lisätiedot

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUS 008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Perhevalmennus on jatkuvasti kehittyvä toimintamuoto, jonka tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia

Lisätiedot

Tunnistatko masennuksen

Tunnistatko masennuksen Tunnistatko masennuksen Työkaluja masennuksen tunnistamiseen ja ohjaukseen Sirpa Sundgren psykiatrinen sh, perheterapeutti, TtM Mielenterveys ja mielen sairaus Mielenterveys: elämäntaidollinen ja kokemuksellinen

Lisätiedot

Masennustietoisuustapahtuma

Masennustietoisuustapahtuma Masennustietoisuustapahtuma Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut 5.11.2014 Tipotien auditorio Minä olen nauranut eikä minulla ole ollut hauskaa. Minä olen itkenyt enkä ole ollut surullinen.

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauvat Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Hyvät monikkolasten vanhemmat Meille tulee vauvat isbn 978-952-245-410-2 (painettu) isbn 978-952-245-411-9 (verkko) ULKOASU JA Taitto Tuomas

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU Muokattu The European Early Promotion -projektin, Lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisy lastenneuvolassa / Varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot