Lääkärintarkastukset lastenneuvolassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkärintarkastukset lastenneuvolassa"

Transkriptio

1 Lääkärintarkastukset lastenneuvolassa Leila Mikkilä LL lastent el hayl Oulun kaupunki 1

2 2 Lastenneuvolatyön perustaa ja taustaa lainsäädäntö; mm neuvola-asetus terveydenhuoltolaki lastensuojelulaki oppaat ja suositukset kunnille ja henkilöstölle tietopankit neuvolatyön kehittäminen kansalliset ohjelmat resurssit yhteiskunnan tila

3 3 Lastenneuvolatyön lainsäädäntö-terveydenhuoltolaki FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: / Kunnan on järjestettävä alueensa raskaana olevien naisten, lasta odottavien perheiden sekä alle oppivelvollisuusikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut. Neuvolapalveluihin sisältyvät: 1) sikiön terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä raskaana olevan ja synnyttäneen naisen terveyden määräajoin toteutettava ja yksilöllisen tarpeen mukainen seuranta ja edistäminen; 2) lapsen terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta ensimmäisen ikävuoden aikana keskimäärin kuukauden välein ja sen jälkeen vuosittain sekä yksilöllisen tarpeen mukaisesti; 3) lapsen suun terveydentilan seuranta vähintään joka toinen vuosi; 4) vanhemmuuden ja perheen muun hyvinvoinnin tukeminen; 5) lapsen kodin ja muun kasvu- ja kehitysympäristön sekä perheen elintapojen terveellisyyden edistäminen; 6) lapsen ja perheen erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä lapsen ja perheen tukeminen ja tarvittaessa tutkimuksiin tai hoitoon ohjaaminen. Kunnan perusterveydenhuollon on neuvolapalveluja järjestäessään toimittava yhteistyössä varhaiskasvatuksesta, lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta, erikoissairaanhoidosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.

4 4 Lastenneuvolatyön lainsäädäntö -Neuvola-asetus 2009 Valtioneuvoston asetus (380/2009) neuvolatoiminnasta, kouluja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta työryhmän muistio Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:37 perustelut ja soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:20 FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 338/2011 Kaikki lait: Neuvolatyön lainsäädäntö - THL

5 5 Neuvolatyön oppaat ja suositukset henkilöstölle Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto - Sosiaali- ja terveysministeriö Lastenneuvolaopas (STM 14/2004) Lastenneuvolaopas DuodecimMenetelmäkäsikirja Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa Menetelmäkäsikirja Rokottajan käsikirja Lapsi, perhe ja ruoka - Sosiaali- ja terveysministeriö Raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus -hoitotyön suositus Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön suositus: Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen

6 6 Neuvolatyön oppaat ja suositukset kunnille Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnissa - Sosiaali- ja terveysministeriö Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset - Sosiaalija terveysministeriö Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto - Sosiaali- ja terveysministeriö Seulontaohjelmat. Opas kunnille kansanterveystyöhön kuuluvien seulontojen järjestämisestä - Sosiaali- ja terveysministeriö Seulontatutkimukset ja yhteistyö äitiyshuollossa. Suositukset Terveyden edistämisen laatusuositus - Sosiaali- ja terveysministeriö

7 7 Neuvolatyön tietopankit Terveysportti;Lääkärin käsikirjan uudet sisällöt Lääkärin tekemät ikäkausitarkastukset lastenneuvolassa Duodecim Näön tutkiminen lastenneuvolassa Näön tutkiminen lastenneuvolassa Duodecim Lea Hyvärinen Lapsen pään kasvu - Duodecim Sydämen kuuntelu ja verenpaineen mittaus lastenneuvolassa Duodecim Päihteitä käyttävän äidin lapsen seuranta Duodecim Lapsen psyykkisen kehityksen seuraaminen neuvolan ikäkausitarkastuksissa - Duodecim

8 8 Neuvolatyön tietopankit PPSHP hoitoketjut Viivästynyt puheenkehitys (PPSHP) Duodecim Kehityshäiriöiden ja oireyhtymien diagnostiikka, neuvonta ja seuranta (PPSHP) Duodecim Hoidon porrastus lastenpsykiatriassa (PPSHP) Duodecim Psyykkisesti oireileva pikkulapsi (PPSHP) - Duodecim Lasten keliakia (PPSHP) - Duodecim Atooppisen allergian tutkimuksia tarvitsevat

9 9 Neuvolatyön tietopankit STM.n julkaisut THL; lapset, nuoret ja perheet Etusivu - THL Kasvun kumppanit -lapset, nuoret ja perheet verkkosivusto Kasvun kumppanit -etusivu THL Lastenneuvola - THL

10 10 THL etusivu

11 11 Kasvun kumppanit etusivu

12 12 Neuvolatyön kehittäminen Terveystarkastusten kehittäminen Terveystiedon kerääminen; LATE LATE-hanke, lasten terveysseurantatiedon keruu» 6500 lapsen tietojen aineisto» kasvu, kehitys, sairaudet, oireilu, terveyspalvelujen käyttö, elintavat, ruokatottumukset, perheen terv.tottumukset, elinolot saadaan terveysseurantatietoa; Terveytemme-portaali Sairaskertomuksen käyttö, tilastointi

13 13 Kansalliset ohjelmat Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) Oulussa TUKEVA 1 ja 2 STM:n KASTE-ohjelmaan kuuluva yhtenäinen pohjoissuomalainen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisen hankekokonaisuus 4v tarkastukset Kansallinen allergiaohjelma Imetyksen edistämisen toimintaohjelma

14 Lääkärin tarkastukset Mikä muuttuu? 14 Tarkastuksia tulee lisää; vaikutus: resurssitarpeeseen toiminnan kehittämiseen yhteistyöhön (päivähoito; koulu, sos.toimi) koulutustarpeeseen määritelty tarkistusten ajankohta, laajuus, sisältö uusia ikäryhmiä; uusi asiakaskunta

15 15 Lääkärin tarkastukset Mitä painotetaan? koko perheen huomioon ottaminen asiakkaan kuuleminen erityisen tuen järjestäminen viiveettä tarkistuksista pois jäävien tuen tarpeen selvittäminen moniammatillinen yhteistyö hyvinvointisuunnitelman laadinta; seuranta

16 vk ikäisen tarkastus täydentää synnytyssairaalassa tehtyä tarkastusta ensimmäinen kohtaaminen, pohja yhteistyölle paino yli syntymäpainon synnynnäinen lonkkaluksaatio synnynnäinen kaihi kuulo- ja näkövamma vakavat sydänsairaudet vaikea CP-vamma lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen vaikeudet ja äidin masennus

17 vk ikäisen tarkastus Fyysinen kehitys yleisvaikutelma, lihasjäntevyys, liikkeiden symmetrisyys kasvu (paino, pituus, py) sydämen kuuntelu iho, suu, napa, aukile lonkat näkö: katsekontakti, seuraa hetken lelua puolelta toiselle, mustuaisten koko ja reagointi valolle rähmivä silmä ei ole antib.hoidon aihe, hoidetaan jos on konjunktiviitti mukana kuulo: vanhempien havainnot lapsen reagoimisesta koville äänille

18 vk Motorinen kehitys vartaloon ja raajoihin kehittyy ojennusta koukkuasennon rinnalle nyrkkien availua primitiiviheijasteet: voimakkaimmillaan; moro+, kävely vaimenee selinmakuulla asento on epäsymmetrinen asymmetrisen niskaheijasteen (ATNR) vuoksi selinmakuulla pää pysyy kuitenkin jo ajoittain keskilinjassa selinmakuulla alaraajat ojentuneemmat kuin aiemmin, lonkat ovat pienessä ulkokierrossa ja kantapäät voivat olla alustalla päinmakuulla pään kannatus parempaa, nostaa pään 45, jaksaa kannatella päätään hetken ja kääntää puolelta toiselle päinmakuulla olkavarret ovat siirtyneet eteenpäin, mikä helpottaa tukeutumista koukistettuihin kyynärvarsiin istuma-asennossa pää pysyy pystyssä vain hetken varhainen seisominen ja kävelyheijaste heikkenevät ohjaa vanhempia pitämään lasta lattialla selällään ja vatsallaan sekä käyttämään monipuolisia hoitotapoja (esim. pukeminen, peseminen)

19 vk Kielellinen ja psykososiaalinen kehitys ensimmäiset vokaaliäänteet lapsen ääntelyyn vastaaminen, lapsi oppii tunnistamaan äidin äänen, loruttelua ja laulua imemisongelmissa tarvittaessa puheterapeutin ohjausta ensimmäiset hymyt mielipahan ja hyvän tunneilmaisut alkavat eriytyä vuorovaikutus ja kontakti vanhemman kanssa, katsekontakti

20 vk Keskusteluaiheita varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja vanhempien voimavarojen huomioiminen perhetyöntekijän avuntarve ravinto: imetys, D-vit. saannin tarkistus vauvan rytmit ulkoilut perushoito suositellaan lapsen nukuttamista selällään 6 kk:n ikään saakka, koska se tutkimusten mukaan vähentää merkittävästi kätkytkuolemariskiä (Kirjavainen 2003). Valveilla ollessa vauvaa voi makuuttaa vatsallaan. Rokotus 1.rotavirusrokote

21 21 Esimerkkilöydöksiä 4-6 vk iässä silmien rähmiminen hormoninäpyt napasieni rintamaitokeltaisuus a. femoralis pulsaatiot eivät tunnu sydämestä kuuluu sivuääni -Mitään systolista sivuääntä ei saa sanoa fysiologiseksi, ennen kuin aortan koarktaatio on suljettu pois. Nivustaivepulssien tunnustelun lisäksi verenpaineet mitataan ylä- ja alaraajasta oikealta puolelta; normaalitilanteessa systolinen verenpaine on alaraajasta mitattuna vähintään samaa tasoa kuin yläraajasta mitattuna

22 22 Esimerkkilöydöksiä 4-6 vk iässä neurologisen kehityksen poikkeavuudet: liiallinen tonus, poikkeavat asento- ja liikemallit,puoliero infantiilispasmiin viittaavat sarjamaiset säpsähdykset laskeutumaton kives taipumus välttää katsekontaktia

23 23 4 kk ikäisen tarkastus; laaja Fyysinen kehitys pituus, paino, päänympärys kuulo anamnestisesti auskultaatio karsastus, punaheijaste,katsekontakti iho, kallo, saumat katseen kohdistaminen, seuraaminen lonkat, alaraajojen symmetriavatsan palpaatio reisivaltimot, kivekset

24 24 4 kk Motorinen kehitys lapsen kehon hallinta on jo melko vakaa, ja häntä on helpompi käsitellä lapsi on liikunnallisesti aktiivinen varhaisvaiheiden spontaanit liikkeet väistyvät ja tahdonalaiset liikkeet lisääntyvät lihastonus; huomaa symmetriat, nilkkojen ojennustaipumus, vuorotahtiin potkiminen, keskiviivan löytyminen, yläraajojen käyttö yläraajojen käyttö; tavoittelee lelua mahdolliset sarjamaiset nykäykset heräämisen jälkeen anamnestisesti (infantiilispasmit) primitiiviheijasteiden häviäminen pään hallinta hyvä pystyasennossa

25 25 4 kk Motorinen kehitys käsistä istumaan vedettäessä pää seuraa vartalon tasossa kyynärtuki päinmakuulla vartalon parempi hallinta mahdollistaa katselemisen sivulle päinmakuulla kävelyrefleksi hävinnyt, alaraajoihin varaaminen hetkittäin symmetrisyyden ja keskilinjatietoisuuden kehittymisen vaihe tarvittaessa fysioterapeutin konsultaatio anna lapselle onnistumisen kokemuksia; esim. osaa kääntyä selältä vatsalleen itse ja tavoittaa päinmakuulla itse lelun

26 26 4 kk Kielellinen ja psykososiaalinen kehitys vauva hymyilee, kun hänelle jutellaan ja hymyillään vastaa jutteluun ääntelemällä ei juuri enää selittämätöntä itkua, on helppo rauhoittaa syliin

27 27 4 kk Keskusteluaiheita vauvan perushoidoista ja tarpeista keskustelu vrk- rytmi, nukkuminen koko perheen tilanne, vanhempien jaksaminen audit ja väkivaltakysely EPDS-pisteet onko tarvittaessa apuvoimia

28 28 8 kk ikäisen tarkastus laskeutumaton kives motorisen poikkeavuuden toteaminen karsastus, näön ja kuulon vajavuudet esikielellisten taitojen ongelmat psykososiaalisen kehityksen häiriöt, erityisesti selvä kontaktihäiriö huomiota koko perheeseen ja perhetilanteeseen

29 29 Fyysinen kehitys 8 kk yleisvaikutelma askultaatio lihasjäntevyys ja symmetrisyys paino, pituus ja py näkö: silmillä seuraaminen ja karsastus, Hirschbergintesti, silmien vetistys/rähmiminen, silmäl.konsultaatio kuulo: UIKKU= paikantamisvaste pienoisaudiometrillä Iho, kivekset

30 30 8 kk Motorinen kehitys erot yksilöiden motoristen taitojen välillä ovat suuret (motivaation taso, tempperamentti, lihasjänteys) runsas valikoima monipuolisia liikkeitä ei halua olla selinmakuulla päinmakuulla pivot eli kellonviisarikiertyminen ryömii nousee kylkiasentoon leikkimään

31 31 8 kk Motorinen kehitys nousee konttausasentoon peppukiitäjä on normaali variaatio istuu tuetta selkä suorana, suojareaktiot sivulle tulevat esille tarttuu yhdellä kädellä, vaihtaa lelun kädestä toiseen, vie suuhun tarttuu kahteen esineeseen yhtäaikaisesti, vertailee leluja keskenään ja hakkaa niitä toisiaan vasten sekä osaa myös tahdonalaisesti irrottaa otteen lelusta

32 32 8 kk Motorinen kehitys huomaa ja tapailee pieniä murusia (anam.sti) nousee seisomaan tukea vasten, varaa koko jalkaterille varaa koko jalkaterälle (suositellaan avojalkakokemuksia ja kenkien käytön harjoittelua ) laskee kantapään maahan; jos voimakas varvastus tai jos ei varaa, ohjaa fysioterapeutille liikkuu päämäärähakuisesti tavalla tai toisella

33 33 8 kk Kielellinen ja psykososiaalinen kehitys osaa jokeltaa vastavuoroisesti ja monitavuisesti pystyy syömään melko karkeaa ruokaa, jäljittelee pörryyttämistä, napsuttelua tai vastaavaa erottaa vieraat läheisimmistä hoitajista, turvautuu äitiin, vierastaminen voimakasta kykenee vuorovaikutukselliseen kontaktiin: syliin hakeutuminen, aktiivinen kontaktiin hakeutuminen, ilmeiden ja eleiden käyttäminen, katsekontaktin ottaminen, vuorovaikutteinen ääntely

34 34 8 kk Keskustelunaiheita ravinto valvottavat lapset äidissä kiinniolo on hyvämerkki äidin töihin paluu / kotiin jääminen / päivähoitojärjestelyt sosiaalinen ja taloudellinen tilanne kodin ilmapiiri / perheen terveystottumukset / harrastukset

35 35 Esimerkkilöydöksiä 8 kk iässä infektiot; hti.t, korvatulehdukset allergiaoireet unirytmiongelmat syömisogelmat karkeamman ruuan syöminen kasvuongelmat

36 36 18 kk ikäisen tarkastus, laaja voimakas oppimisen ja oman tahdon kehittymisen vaihe keskustelu vanhempien kanssa karsastus henkinen kehitys puheen kehityksen ongelmat mm. allergisen lapsen ruokavaliorajoitukset

37 37 Fyysinen kehitys 18 kk yleisvaikutelma lapsesta, spontaani liikehdintä, asymmetriat pituus, paino, py karsastus, punaheijasteet iho, auskultaatio, vatsa, reisivaltimot, kivekset, tärykalvot allergiat(ovatko eliminaatiodieetit vielä turhaan päällä)

38 38 18 kk Motorinen kehitys lapsi pystyy nauttimaan yhä enemmän liikkumisen tarjoamista uusista ulottuvuuksista: kävely ja kiipeily ovat riemukkaita tapoja tutkia ja löytää uusia asioita kokonaismotoriikassa tapahtuu edistymistä seisomaan nouseminen ja kävely ilman tukea poimii lelun lattialta kaatumatta potkaisee palloaheittää palloa eteenpäin leikkii kyykkyasennossa kävelee portaat ylös ja alas tasatahtia käsituella varvastus, akilleskireys (lääkäri tarkistaa) vie lapsi leikkipuistoon, leiki vesileikkejä

39 39 18 kk Kielellinen kehitys puhe, puheen ymmärtäminen nimettyjen esineiden osoittaminen kehotusten ymmärtäminen ensimmäiset sanat puheen ja kehotusten ymmärtäminen

40 40 18 kk Psykososiaalinen kehitys kyky vuorovaikutukselliseen kontaktiin, hakeutuminen syliin, katsekontakti leikit, vastavuoroisuus, ota anna leikit piiloleikit omatoimisuus, lusikalla syöminen, minä itse siisteyskasvatus, huomioon ottaen lapsen kehitysvaihe ja kypsyys lapsi ymmärtänyt olevansa oma yksilö oman tahdon harjoittelu ( uhmaikä ), usein yllätyksenä vanhemmille normaali kasvuun kuuluva vaihe, temperamentti vaikuttaa voimakkuuteen turvalliset, johdonmukaiset rajat, vanhemmat rohkaisijat, kannustajina, rakkauden antajina

41 41 18 kk Keskusteluaiheita turvalliset, johdonmukaiset rajat, vanhemmat rohkaisijoina, kannustajina, rakkauden antajina aikaa kysymyksille ja keskustelulle, tukea vanhemmuuteen huolenaiheiden tunnistaminen audit, tupakointi, huumeet, perheväkivalta (kysely tehty 1v tarkastuksessa) Palaute vanhemmille Rokotus MPR

42 42 Esimerkkilöydöksiä 18 kk iässä infektiot; hti; otiitit; infektioastma atooppinen iho/ allerg ihottuma suolioireet; allergiaan liittyvät; suolen toim. liittyvät

43 43 4v ikäisen tarkastus, laaja karsastus puheenkehityksen häiriöt krooniset kasvua hidastavat sairaudet käyttäytyminen oppimisvaikeuksia aiheuttavat neurologiset ongelmat, LENE

44 44 4v Fyysinen kehitys yleisvaikutelma auskultaatio, palpaatio pituuden, painon ja päänympäryksen kehitys näkö lh-taululla kuulo audiometrillä 20dB 0,25-4kHz LENE

45 45 4 v Motorinen kehitys liikkeet ovat jo huomattavasti sujuvampia ja nopeampia kuin 3 v. juoksu on sujuvampaa, suoraraiteista, sillä jalkojen ja käsien yhteistyö on parantunut kävelee portaat ylös ja alas vuorotahtia hypyissä on tapahtunut kehitystä, ponnistaa jo selvästi seisoo muutaman sekunnin yhdellä jalalla heittää yhdellä kädellä pään yläpuolelta. Ison pallon kiinniotto syliin saattaa jo onnistua kiipeäminen on entistä määrätietoisempaa juostessa osaa pysähtyä, väistää ja vaihtaa suuntaa kokeilee kuperkeikkaa apurataspyöräily, hiihto, luistelu

46 46 4 v Motorinen kehitys liikuntaleikit monipuolistuvat ja yksinkertaiset pelit onnistuvat silmä- ja käsiyhteistyö: jäljentää mallikuvioita (ristin ja neliön?), leikkaa suoraa viivaa pitkin, rakentaa palapelejä pujottaa 1 cm:n läpimittaisia helmiä muovilankaan

47 47 4 v Kielellinen kehitys puheen ja käsitteiden ymmärtäminen: noudattaa 2-osaisia ohjeita, vastaa asianmukaisesti kysymyksiin, nimeää värejä, laskee ainakin kolmeen puheen tuottaminen: vähintään 3 4 sanan lauseet, helposti ymmärrettävää puhetta kuullun hahmotus; erottaa samantyyppiset sanat, jotka tarkoittavat eri asiaa

48 48 4 v Psykososiaalinen kehitys mielikuvitus voi tuottaa ongelmia, kun ero toden ja kuvitellun välillä on epäselvää kiitosta ja kannustusta, keskustelua lapsen kanssa, vastata lapsen loputtoman tuntuisiin kysymyksiin omatoiminen ja osallistuu mielellään kodin töihin kannattaa opettaa siisteyteen lapsen luovuuden tukeminen, sadut, askartelu, rakentelu, roolileikit jne. vuorovaikutustaidot: kykenee vastavuoroisuuteen tarkkaavaisuus ja motivoituminen: lapsi pystyy keskittymään tehtäviin tutkimustilanteessa n. 10 minuutiksi yhtäjaksoisesti

49 49 4 v Keskusteluaiheita vanhempien käsitys lapsen keskittymiskyvystä, omatoimisuudesta ja leikkitaidoista toisten lasten kanssa vanhempien käsitys lapsen tunne-elämästä, peloista, arkuudesta mieluisten leikkien ja liikuntamuotojen toteaminen kasteleeko lapsi lapsen mukanaolo kodin askareissa lapsen hoitojärjestelyt, yhteistyö päivähoidon kanssa television ja videoiden katselun rajoittaminen ja mahdolliseen tietokoneeseen suhtautuminen ravinto D-vitamiinilisä (loka-maaliskuussa); lapsen ja perheen fluorihammastahnan ja ksylitolin käyttö

50 50 4 v Keskusteluaiheita PÄIVÄHOIDON PALAUTE lapsesta, ja vastaavasti palaute neuvolasta päivähoitoon PERHE audit, tupakointi, huumaavat aineet, väkivaltakysely Rokotus DTaP-IPV

51 51 Keskusteltavia aihealueita ja terveysneuvonta ensiviikkojen ja -kuukausien aikana: vanhempien esiin tuomat ilonaiheet ja huolet vanhempien havainnot lapsesta varhainen vuorovaikutus ja sen merkitys imetys; D-vitamiinitippojen tarpeellisuus kodin olosuhteet: uusi elämäntilanne, parisuhde, äidin ja isän jaksaminen, keskinäinen tuki perheelle eri tahoilta tulevat ohjeet ja neuvot, niiden suodattaminen omaan elämäntapaan sopivaksi ja rohkaisu luottamaan vanhempien talonpoikaisjärkeen vanhempien omat arvot ja asenteet vanhemmuuden perustana, "arjen sietäminen" isyys ja äitiys; perhe- ja työelämän yhteensovittaminen äidin mieliala, mahdolliset yksinäisyyden tunteet ja äidin oma aika

52 Keskusteltavia aihealueita ja terveysneuvonta ensiviikkojen ja -kuukausien aikana: 52 perheen sosiaalinen verkosto, perhepiiri, isovanhemmat, ystävät vertaisryhmään osallistuminen tai tarve päästä sellaiseen perheen päivärytmin muotoutuminen vanhempien terveydenhoito: liikunta, tupakointi, alkoholi äidin ja isän harrastukset ja niiden sovittaminen uuteen elämäntilanteeseen vanhempien omat ruokailutavat ja yhteiset ruokailuhetket päihteiden käyttö ja perheväkivalta lapsen kanssa puhuminen, liikkuminen, leikkiminen, sylissä pitäminen seurustelu kun lapsi on virkeä tyynnyttely kun lapsi on väsynyt ja itkuinen, itkuun reagointi lapsen fyysisen läheisyyden tarve juttelu, lorut, laulut, herkkyys lapsen aloitteille ja niistä jatkaminen vanhempainlomajärjestelyt, lapsen hoito vanhempainloman jälkeen

53 Keskusteltavia aihealueita ja terveysneuvonta; jatkoa; 6 kk iästä lähtien 53 lapsen hoitojärjestelyt tai -suunnitelmat perheen ruokailutavat, säännöllinen ruokailurytmi, yhteisten aterioitten tarve ja terveellinen ruokavalio lapsen totuttaminen hampaiden harjaukseen hampaiden reikiintymistä aiheuttavien bakteerien tartunnan ehkäisy tapaturmien ehkäisy vuorovaikutus ja tunteiden ilmaisu lohduttelu vierastaminen

54 54 LENE:stä LENE-menetelmään sisältyvät näkö- ja kuulohavainnon, karkeamotoriikan, vuorovaikutuksen, tarkkaavaisuuden, puheen tuottamisen, puheen ymmärtämisen ja käsitteiden, kuullun hahmottamisen, silmä-käsi -yhteistyön, leikin ja omatoimisuuden, visuaalisen hahmottamisen ja lukivalmiuksien ikäkausittaista arviointia ohjeistavat tehtäväryhmät. Lisäksi Lumiukko-testiä käytetään 5-vuotiaiden kielenkehityksen arvioinnissa.

55 55 Rokotukset lastenneuvolassa Rokottajan käsikirja vanhempien kieltäytymisen takia vain 1-3 lasta tuhannesta jää täysin rokottamatta

56 Yleinen rokotusohjelma 56 Taulukko 13. Lasten ja nuorten yleisen rokotusohjelman mukainen rokotusaikataulu Suomessa alkaen Taulukko 13. Lasten ja nuorten yleisen rokotusohjelman mukainen rokotusaikataulu Suomessa Rota 2 kk DTaP-IPV-Hib + Rota + PCV 3 kk DTaP-IPV-Hib + Rota + PCV 5 kk DTaP-IPV-Hib + PCV 12 kk MPR I 12 kk Influenssa 6-35 kk (vuosittain) DTaP-IPV 4 v MPR II 6 v dtap v

57 57 Taulukko 11. Kansallisen rokotusohjelman rokotteet ja niillä ehkäistävät taudit. BCG tuberkuloosirokote ( Bacillus Calmette-Guérin) DTaP-IPV-Hib kurkkumätä (diphtheria = D)-, jäykkäkouristus (tetanus = T)-, soluton hinkuyskä (acellular pertussis = ap)-, polio (IPV)- ja Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote DTaP-IPV kurkkumätä (D)-, jäykkäkouristus (T)-, soluton hinkuyskä (ap)- ja polio (IPV) -rokote dtap kurkkumätä (d)-, jäykkäkouristus (t)- ja soluton hinkuyskä (ap) -rokote dt kurkkumätä (d)- ja jäykkäkouristus (T) -rokote; tehosterokotuksiin Hib Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -rokote IPV inaktivoituja tyyppi 1, 2 ja 3 viruksia sisältävä poliorokote MPR tuhkarokko (morbilli = M)-, sikotauti (parotitis = P)- ja vihurirokko (rubella = R) -rokote

58 58 Taulukko 11. Kansallisen rokotusohjelman rokotteet ja niillä ehkäistävät taudit jatkuu HAV hepatiitti A -rokote HBV hepatiitti B -rokote HAV ja -HBV hepatiitti A ja hepatiitti B -rokote influenssa influenssarokote TBE puutiaisaivotulehdusrokote kampanja Ahvenanmaalla PCV pneumokokkikonjugaattirokote Rota rotavirusrokote Rokotteiden antigeenimääriä kuvaavat merkinnät: D, T, P = suurempi antigeenimäärä d, t, p = pienempi antigeenimäärä

59 59 Rokotukset lastenneuvolassa Neuvolan rokotusopas; tietoa asiakkaille; THL ja MLL Oppaassa kerrotaan neuvolan rokotusohjelmasta, rokotuksilla ehkäistävistä taudeista, rokotteiden valmistuksesta ja laadunvalvonnasta sekä rokotteiden turvallisuudesta.

60 Näkö kohdussa sikiö ais2i valoa vastasyntyneen näköais2mus on vielä epätarkka, vaikea hallita silmien liikkeitä. Tarkin näköken>ä on senametrin päässä. pupillit eivät vielä täysin laajene re2na ei ole täysin kehi>ynyt, makula vars hyperopia, as2gma2smi 60

61 Näkö fixaa2o, värinäkö puu>eelliset näöntarkkuus 0,05-0,1 kaksiviikkoinen lapsi o>aa katsekontak2n Näön kehitys ja seulonta :: Terveyskirjasto Lapsiperheen oma kirja Elina Hermanson 61

62 Näkö 1 kk iässä seuraa musta- valk hitaas2 liikkuvaa esine>ä keskiviivaan räpytys kirkaalla valolle seuraa ajoi>ain kasvoja silmien liikkeissä vielä koordinoima>omuu>a näöntarkkuus vastasyntyneen luokkaa suosii mustavalkoista, ruudukkoja ja kulmia 62

63 Näön tutkiminen lastenneuvolassa Lääkärin käsikirja Lea Hyvärinen Näön tutkiminen lastenneuvolassa - Duodecim 63

64 Näön tutkiminen 4 6 vk ja jatkotutkimusaiheet Katsekontak2, silmien liikkeiden symmetrisyys Silmien ulkonäkö; mustuaisen muoto,reagoin2 valoon kynälampulla sivulta valaistaessa; punaheijaste oralmoskoopilla TerveyskorAin merkintä lähisuvun silmä- ja näköongelmista (amblyopia, tai>ovirhe, karsastus, kasvaimet) Silmien rakenteessa poikkeavaa; toisen silmän jatkuva karsastus Vanhempien ja vauvan vuorovaikutus ei ole 64 alkanut

65 Näön tutkiminen 4 kk ja jatkotutkimusaiheet Hymyvaste vanhemmille, tutkijalle Katseen kohdistaminen 5 cm:n fiksaa2o- kuvaan, seuraamisliikkeet, konvergenssi Hirschbergin koe Epätarkka katseella seuraaminen tai ilmeinen tai usein toistuva karsastus Ongelmat varhaisessa vuorovaikutuksessa: selvitegävä näkö (akkommodaaio, fiksaaiovaikeudet) ja kuulo 65 Jos silmissä kokoero (glaukooma)

66 Näön tutkiminen 8-18 kk ja jatkotutkimusaiheet Kuten 4 kk + seuraamisliikkeet myös yhdellä silmällä; pinseaote Tunnistaako perheenjäsenet, ennen kuin nämä ovat sanoneet mitään? Silmien asento (Hirschberg) ja liikkeet Pei>okoe, 5 cm:n fiksaa2osauva Lapsen kommunikaa2o lapsiryhmässä 66

67 Näön tutkiminen 8-18 kk ja jatkotutkimusaiheet Kuten 4 kk + ajoigaisetkin karsastukset (ei tarvitse tulla esiin vastaanotolla!); kiireellisinä, jos silmät olleet jo suorassa (reinoblastooma!) Ei tunnista kasvoja, muga tunnistaa äänestä. Näön käygö ei ole ikätasossa, katsoo läheltä, ei kiinnostunut kuvista, silmän käden koordinaaio epätarkkaa 67

68 Näön tutkiminen 4 v ja jatkotutkimusaiheet Näöntarkkuus binokulaarises2 ja monokulaarises2 LEA- testeillä (lähites2 ja 10 rivin taulu), kannano>o terveydenhoitajan saamaan tulokseen Silmien liikkeet ja pei>okoe 68

69 Näön tutkiminen 4 v ja jatkotutkimusaiheet Alle 0.5 binokulaarisesi, paitsi jos lähinäöntarkkuus on 0.5 tai parempi (= likitaigoisuus), tai silmien näöntarkkuudessa on yli rivin ero Lähinäkö binokulaarisesi on yli 2 riviä huonompi kuin kaukonäöntarkkuus (syyt akkommodaaioheikkous tai kaukotaigoisuus) Piilevä tai ilmeinen karsastus, poikkeava pään asento 69 Näön käygö ei ole ikätasossa

70 Kuulo Noin 1 kk:n :alkaa huomata yhtäkkiä alkavia pitkäkestoisempia uusia ääniä, esim. pölynimuri, pysähtyy kuuntelemaan 3 kk :pysähtyy kuuntelemaan ääntä 6kk: kääntää päänsä äänen suuntaan 8 kk uikku tutkimus 1v: reagoi kuiskaukseen, joka tulee metrin etäisyydeltä 2 4v vuo2aan tulisi reagoida 3 metrin päästä kuiska>uun kehotukseen 70

71 Työvälineitä lääkärintarkastuksiin LENE AUDIT, EPDS, perheen hyvinvoin2kartoitus Lapsen psykososiaalisen kehityksen seuranta ja arvioin2 LAPS- lomake Lapsen psykososiaalisen kehityksen ja tervey- den seulontamenetelmät neuvolaan ja kouluterveydenhuoltoon 71

72 Työvälineitä lääkärintarkastuksiin Vahvuudet ja vaikeudet kysely (Strengths and Difficul2es, SDQ) Lapsen oma arvio hyvinvoinnistaan lomake Lasten mielenterveystyön kehi>ämishanke LAMIKE 72

73 Tilasto2etoa lapsista Tilastokeskus Syntyvyys korkein 40 vuoteen 1,86 lasta/ nainen. Syntyvyys oli vuo>a 2009 korkeampi viimeksi vuonna 1969, jolloin se oli 1,94. Jo>a väestö uusiutuisi pitkällä aikavälillä, kokonaishedelmällisyysluvun tulisi olla noin 2,1. keskosia < 37 rvk 6,1 % vastasyntyneistä eli noin lasta/ vuosi 73

74 Tilasto2etoa Vuonna 2010 syntyneen pojan elinajanodote on 76,7 vuo>a ja tytön 83,2 vuo>a. 74

75 Tilasto2etoa äideistä 40 % ei ollut avioliitossa lapsen syntyessä; luku pysynyt samana ko ajanjakson Tilasto2etoa lapsista Julkaistu:

Lääkärintarkastukset lastenneuvolassa

Lääkärintarkastukset lastenneuvolassa Lääkärintarkastukset lastenneuvolassa Tarkastusten taustalla lainsäädäntö;neuvola asetus 380/2009 ohjeistus tietopankit neuvolatyön kehittäminen kansalliset ohjelmat resurssit yhteiskunnan tila Neuvola

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 722. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 722. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 N:o 722 726 SISÄLLYS N:o Sivu 722 Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tehtävät ja neuvolassa tehtävä yhteistyö. Johanna Gynther 6.5.2010

Terveydenhoitajan tehtävät ja neuvolassa tehtävä yhteistyö. Johanna Gynther 6.5.2010 Terveydenhoitajan tehtävät ja neuvolassa tehtävä yhteistyö Johanna Gynther 6.5.2010 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

0,5 v ikäisen lapsen terveystarkastus

0,5 v ikäisen lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. 3. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö Henkilötunnus (lapsen asuinkunta) 0,5 v ikäisen lapsen terveystarkastus A 4.

Lisätiedot

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö (lapsen asuinkunta) 3-vuotiaan lapsen terveystarkastus 3. Henkilötunnus A 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

Päivi Lindholm Lastenpsykiatrian ja Foniatrian erikoiskääkäri Perheterapeutti

Päivi Lindholm Lastenpsykiatrian ja Foniatrian erikoiskääkäri Perheterapeutti Päivi Lindholm Lastenpsykiatrian ja Foniatrian erikoiskääkäri Perheterapeutti eteneminen Lastenneuvolan tavoitteista ja tehtävistä Mistä työkaluja käytäntöön Keskusteluaiheita neuvolakäynneille Viite:

Lisätiedot

Lapsen ensimmäinen elinvuosi on suuren kehityksen aikaa Kehitys etenee yksilöllisesti Lapsen kehityksen kannalta tärkeää on varhainen vuorovaikutus,

Lapsen ensimmäinen elinvuosi on suuren kehityksen aikaa Kehitys etenee yksilöllisesti Lapsen kehityksen kannalta tärkeää on varhainen vuorovaikutus, Lapsen ensimmäinen elinvuosi on suuren kehityksen aikaa Kehitys etenee yksilöllisesti Lapsen kehityksen kannalta tärkeää on varhainen vuorovaikutus, syli ja aito läsnäolo Tärkeintä lapsen kanssa oloa on

Lisätiedot

5-vuotiaan lapsen terveystarkastus

5-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 5-vuotiaan lapsen terveystarkastus 1. 2. Kuntakoodi (lapsen asuinkunta) Sukupuoli 1 poika 2 tyttö 5. Terveystarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

1-vuotiaan lapsen terveystarkastus

1-vuotiaan lapsen terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet LASTEN TERVEYSSEURANTA 1. 2. 3. Kuntakoodi Sukupuoli 1 poika 2 tyttö Henkilötunnus (lapsen asuinkunta) 1-vuotiaan lapsen terveystarkastus A 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti

Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti -PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 Tarja Kaplas 08.11.2010 Kolarin kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kolarin kunnan terveyden

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu, mikä?

Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu, mikä? NELJÄVUOTIAS KOTONA KYSELY VANHEMMILLE KESKUSTELUN POHJAKSI Lapsen nimi Syntymäaika Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Äiti/huoltaja Isä/huoltaja Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu,

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa

Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalvelut -seminaari Lahti 9.10.2014 Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa - käytännön

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Syntymäaika: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET TAIDOT 1. Kuvaile millainen lapsi

Lisätiedot

Neuvola-asetus ja laajat terveystarkastukset

Neuvola-asetus ja laajat terveystarkastukset Neuvola-asetus ja laajat terveystarkastukset Oulu 17.6.2010 Erikoissuunnittelija Arja Hastrup Neuvolatoiminta Neuvolatyö on keskeinen osa perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Terveystarkastukset lastenneuvola terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla

Terveystarkastukset lastenneuvola terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla LIITE 4 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Terveystarkastukset lastenneuvola terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla Laatija: Lastenneuvolan tiimi Ylläpitäjä: Lastenneuvolan tiimi Voimassa: Päivitetty:

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

LASTENNEUVOLATYÖN SISÄLTÖ 2005

LASTENNEUVOLATYÖN SISÄLTÖ 2005 1 Liite nro 9: LASTENNEUVOLATYÖN SISÄLTÖ 2005 Kainuun maakunta-kuntayh- 2 tymä PL 400 87070 KAINUU Sisällys Lastenneuvolatyön sisältö.. 1 Neuvola/kotikäynti 2-3 viikon iässä...2 Neuvolakäynti 1 kk:n iässä.

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN 1 Posion neuvola/päivähoito 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Syntymäaika: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen!

Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen! Terveydenhoitaja, tervetuloa vastaamaan Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) - tiedonkeruuseen! Vastaa kyselyyn tiedossasi olevien tai terveystarkastuksessa esiin tulleiden tietojen pohjalta.

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA PYHTÄÄLLÄ

ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA PYHTÄÄLLÄ ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA PYHTÄÄLLÄ TH = terveydenhoitaja, L= lääkäri, PTT= perhetyöntekijä, = laaja terveystarkastus, E= ensisynnyttäjä, U= uudelleensynnyttäjä Tekijä Ajankohta Määräaikainen terveystarkastus

Lisätiedot

Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet. Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015

Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet. Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015 Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015 Kasvu äidiksi Nainen siirtyy vauvan myötä äitiystilaan (Stern) Pystynkö pitämään pienen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA N YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA neuvolatyölle ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle AURAN JA PÖYTYÄN KUNNISSA 2012 2015 Pöytyä 13.11.2012 Versio 1 Päivitetty

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti 9.10.2014 Kehittämistarpeita kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa Vanhempien mukaan saaminen

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Perusprosessit Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Syntymä Yhteydenotto lastenneuvolaan Ensikäynti:

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

5. luokan terveystarkastus

5. luokan terveystarkastus Tähän tunnistetarra Terveydenhoitajan tutkimuslomakkeet NUORTEN TERVEYSSEURANTA 1. Kuntakoodi (lapsen asuinkunta) 5. luokan terveystarkastus 2. Sukupuoli 1 poika 2 tyttö 3. Henkilötunnus - 4. Terveystarkastuksen

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 737 744. Laki. N:o 737. arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 737 744. Laki. N:o 737. arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 737 744 SISÄLLYS N:o Sivu 737 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta... 2301 738 Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

HELSINGIN ENSIKODIN PERHEKUNTOUTUS

HELSINGIN ENSIKODIN PERHEKUNTOUTUS HELSINGIN ENSIKODIN PERHEKUNTOUTUS Sisällysluettelo: 1. Vanhemmuus 2. Odotus ja synnytys 3. Vauva 0-2kk 4. Vanhemmuuden väliarviointi kun vauva 2kk 5. Vauva 2-6kk 6. Vanhemmuuden väliarviointi kun vauva

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009)

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Laajojen terveystarkastusten tunnuspiirteitä Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 9.11.2010 1 Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin arviointi

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENNEUVOLAN ASIAKKAAKSI! NEUVOLASI TIEDOT

TERVETULOA LASTENNEUVOLAN ASIAKKAAKSI! NEUVOLASI TIEDOT KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TERVEYSPALVELUT TERVETULOA LASTENNEUVOLAN ASIAKKAAKSI! NEUVOLASI TIEDOT Perheenne neuvola Osoite Terveydenhoitaja Parhaiten saat yhteyden omaan neuvolaan soittoajalla

Lisätiedot

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Hyvä vanhempi, mietitkö lapsesi osallistumista rokotetutkimukseen? Tämä vihko tarjoaa sinulle tietoa päätöksesi

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY. Lastenneuvolatyön toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY. Lastenneuvolatyön toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Lastenneuvolatyön toimintaohjelma 10.7.2013 Päivitetty: 1.7.2014 Alitalo Mirva Jokiranta Kirsti Multisilta Minna Rahiala Anne Saarinen Anna Pelto-Piri Ulla Sisällysluettelo

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi

Lapsen ja vanhempien tuen tarpeen arviointi 1.4.2016 ja vanhempien tuen tarpeen arviointi Hyvä asiakas! Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on käytössä yhdenmukainen arviointimalli, jonka avulla arvioidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus 4 -vuotiaille

Laaja terveystarkastus 4 -vuotiaille Laaja terveystarkastus 4 -vuotiaille Leila Mikkilä ayl Oulu Terttu Harju th Oulu Hyvinvointiarviointijärjestelmän toimintamalli Neljävuotiaan lapsen laajan terveystarkastuksen pilotointi Tavoitteena oli

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN!

TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN! Lapsiperheen esitietolomake 1 (7) TERVETULOA LASTENNEUVOLAAN! Hyvät vanhemmat, edessänne on lapsiperheen esitietolomake. Lomakkeen tarkoituksena on kerätä perheestänne perustietoja, joilla on merkitystä

Lisätiedot

MITÄ VAUVA TOIVOO Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus ja varhainen tuki

MITÄ VAUVA TOIVOO Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus ja varhainen tuki MITÄ VAUVA TOIVOO Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus ja varhainen tuki Arja Hastrup, kehittämispäällikkö, Lapset, nuoret ja perheet osasto Asetuksen mukainen neuvolatoiminta Lapsen syntymä Määräaikainen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015, Joensuu Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 2 (13) TÄLLAINEN MINÄ OLEN (lapsi täyttää vanhempien kanssa) Parhaat kaverini... Tykkään... Hoitopaikassa kivaa on... Olen hyvä...

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuollon sisältö Lähtökohdat Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus 338/2011 Opiskeluterveydenhuollon sisältöä ohjaa Opiskeluterveydenhuollon

Lisätiedot

LOPPUPUHEENVUORO NEUVOLATYÖN VAIKUTTAVUUDESTA. Marjaana Pelkonen, ylitarkastaja, STM Valtakunnalliset neuvolapäivät

LOPPUPUHEENVUORO NEUVOLATYÖN VAIKUTTAVUUDESTA. Marjaana Pelkonen, ylitarkastaja, STM Valtakunnalliset neuvolapäivät LOPPUPUHEENVUORO NEUVOLATYÖN VAIKUTTAVUUDESTA Marjaana Pelkonen, ylitarkastaja, STM Valtakunnalliset neuvolapäivät 11.5.2007 SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Mitä neuvolatyön vaikuttavuudella tarkoitetaan? 3 Miten

Lisätiedot

Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa. Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen)

Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa. Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen) Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen) 7.2.2017 Tuovi Hakulinen 1 Miksi ehdotimme teemaa? Vanhempien elintavat, esim. päihteiden riskikäyttö vaikuttavat

Lisätiedot

Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa

Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa Hanna-Mari Kommonen TtM, suuhygienisti Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Esityksen sisältö Suun terveyden edistäminen

Lisätiedot

Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista. Valtakunnalliset keuhkopäivät Tea Nieminen, infektiolääkäri

Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista. Valtakunnalliset keuhkopäivät Tea Nieminen, infektiolääkäri Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista Valtakunnalliset keuhkopäivät 3.10.2017 Tea Nieminen, infektiolääkäri Aikuisten rokottaminen Kaikkien tulisi huolehtia, että he ovat saaneet vähintään kolme annosta

Lisätiedot

TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN!

TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN! TERVETULOA PERHE- VALMENNUKSEEN! Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea ja vahvistaa vanhempia heidän hoito- ja kasvatustehtävässään jotta arki vauvan kanssa sujuisi hyvin. Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisesti

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA N YHTENÄINEN TOIMINTAOHJELMA neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle AURAN JA PÖYTYÄN KUNNISSA 2016 2018 Päivitetty 19.4.2016 Sisällys

Lisätiedot

SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012. Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo

SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012. Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012 Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo UUPUMUS /MASENNUS/AHDISTUS SYNNYTYKSEN JÄLKEEN n. 10% synnyttäjistä alkaa ensimmäisen vuoden kuluessa synnytyksestä tai ulottuu raskauden

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla 29.9.2015 1 Terveydenhuollon mahdollisuudet Terveydenhuolto tapaa uudet kansalaiset jo ennen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE. Lapsen nimi ja henkilötunnus. Lähiosoite. Vanhempien nimet, ammatit ja puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE Lasten kuntoutuspalvelut Kyselylomakkeen tarkoituksena on saada tietoa lapsen kehityshistoriasta ja arjen sujumisesta. Vanhempien näkemys lapsestaan ja hänen toiminnastaan on tärkeä

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE

KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE 10/2016 Lasten kuntoutuspalvelut KYSELYLOMAKE VANHEMMILLE Tämä kyselylomake on Lasten kuntoutuspalveluiden puhe- ja toimintaterapeuttien sekä lasten psykologien yhteinen esitietokaavake, joka pyydetään

Lisätiedot

Minkälaista tukea uusi asetusluonnos antaa lasten ja lapsiperheiden terveyserojen kaventamiseen?

Minkälaista tukea uusi asetusluonnos antaa lasten ja lapsiperheiden terveyserojen kaventamiseen? Minkälaista tukea uusi asetusluonnos antaa lasten ja lapsiperheiden terveyserojen kaventamiseen? Marjaana Pelkonen 15.10.2008 Pelkonen, ylitarkastaja etunimi.sukunimi@stm.fi Sisällys Taustaa Asetuksen

Lisätiedot

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN

TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Huoltajien lomake TIEDONSIIRTOLOMAKE LAPSEN SIIRTYESSÄ PÄIVÄHOIDOSTA ESIOPE- TUKSEEN Tiedonsiirron tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä kodin, päivähoidon ja koulun kanssa. Tiedonsiirtolomakkeeseen kootaan

Lisätiedot

Suunterveys Johdattelua aiheeseen. Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto

Suunterveys Johdattelua aiheeseen. Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto Suunterveys Johdattelua aiheeseen Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto Hampaiden reikiintyminen on merkittävä kansanterveysongelma, joka käy kalliiksi sekä yhteiskunnalle että yksittäisille kansalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Vauvan kävelyn kehitys:

Vauvan kävelyn kehitys: Vauvan kävelyn kehitys: Alla on listattu kävelyn kehityksen vaiheita, jotka tulisi oppia viimeistään ilmoitettuun ikään mennessä. 0-1 kk: Automaattinen kävely. 4 kk: Automaattinen kävely päättynyt. 5 kk:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

KOULUTERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUKSET. 1 9 luokat. Suunnitelma v.2009-2011

KOULUTERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUKSET. 1 9 luokat. Suunnitelma v.2009-2011 Sosiaali- ja terveysosasto Terveyskeskus KOULUTERVEYDENHUOLLON TERVEYSTARKASTUKSET 1 9 luokat Suunnitelma v.2009-2011 KEVÄT 2010 Satu Pulkkinen Kristina Perttu 1lk:n terveystarkastus Terveydenhoitaja:

Lisätiedot

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja 24.11.2017 Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan rakenteista yleistä Rakenteet tulevat käyttöön kaikentyyppisien kontaktien, käyntien,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 902. Laki. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 902. Laki. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2005 N:o 902 911 SISÄLLYS N:o Sivu 902 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 :n

Lisätiedot

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Th Nina Strömberg Rokotusohjelmayksikkö THL 5.4.2016 1 Rokottamisen muistisäännöt Rokottamisessa ja rokotussarjojen aikatauluttamisessa on tietyt lainalaisuudet,

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa

Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa LASTEN JA NUORTEN TERVEYDEN SEURANNASTA KOKO PERHEEN HYVINVOINNIN TUKEMISEEN Seminaari äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajoista terveystarkastuksista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Neuvolat lapsen ja perheen tukena

Neuvolat lapsen ja perheen tukena Neuvolat lapsen ja perheen tukena Tuovi Hakulinen-Viitanen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 1 Esityksen sisältö Tutkimustietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset

Lisätiedot

Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla

Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Sh Sarianne Karulinna, Lh Anne Nastolin HYKS Lastenneurologinen Kuntoutusyksikkö CP-hankkeen tavoite

Lisätiedot

Lasten elinympäristö ja vanhempien terveystottumukset

Lasten elinympäristö ja vanhempien terveystottumukset Lasten elinympäristö ja vanhempien terveystottumukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 17.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Kuusi kymmenestä vanhemmasta koki, että perheellä ei ole

Lisätiedot

Käytännön asiaa rokottamisesta

Käytännön asiaa rokottamisesta Käytännön asiaa rokottamisesta TH Nina Strömberg Rokotusten ja immuunisuojan osasto THL 16.2.2011 Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2011 1 Rokotteiden säilyvyys Rokotteet ovat herkkiä lämpötilan

Lisätiedot

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat?

Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä Millaisia vanhempia sinun äitisi ja isäsi olivat? Raskauden alussa mielen täyttävät raskauden fyysiset muutokset ja ajatukset itse raskaudesta tunteellisuus huoli lapsen menettämisestä stressaantuminen väsymys Muistot omasta lapsuudesta saattavat herätä

Lisätiedot

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA Projektityöntekijä Sirpa Kumpuniemi Sateenvarjo-projekti Rovaniemi 4.2.2009 Taustaa Synnytyksen jälkeistä masennusta 10-15 % synnyttäneistä Vanhemman

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten terveysseuranta Suomessa

Lasten ja nuorten terveysseuranta Suomessa Lasten ja nuorten terveysseuranta Suomessa Ylilääkäri Tiina Laatikainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Kansanterveyspäivä 15.1.2009 Mihin terveysseurantaa tarvitaan? Tuottamaan hyödyllistä tietoa

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa

Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa Lasten ja nuorten terveyden seurannasta koko perheen hyvinvoinnin tukemiseen seminaari Jyväskylä 7.2.2014 Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Laajat terveystarkastukset

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä Terveydenhoitaja Päivi Muhonen ja lääkäri Satu Kotiaho /Saarikka 16.5.2017 Historiaa Ensimmäiset koulutarkastukset

Lisätiedot

Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus. Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä

Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus. Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä Taustaa: Uusi neuvola-asetus 1.7.2009: kunnan on järjestettävä 4 vuoden ikäiselle lapselle

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot