28 Sivu 28

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28 www.intexnordic.com. Sivu 28"

Transkriptio

1 28 Sivu 28

2 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Noudata ohjeita. Käyttöohje Krystal Clean Poolwater järjestelmä Malli V~, 50 Hz, 60 W, IPX5 HUOM. Kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä vastaa varsinaista tuotetta. Mittasuhteet eivät täsmää. Kokeile myös seuraavia Intex-tuotteita: uima-altaita, allasvarusteita, ilmatäytteisiä uima-altaita ja leluja, ilmapatjoja ja kumiveneitä. Niitä on Saatavana jälleenmyyjiltämme tai verkkosivuiltamme. SÄILYTÄ OHJEET Valmistettu Kiinassa Intex Recreation Corp. Intex Trading Ltd. C/O Intex (Hongkong) Ltd.

3 Varoitukset... 3 Osaluettelo ja osien pikaopas Tuotteen yleiset ja tekniset tiedot... 7 Asennusohjeet Kiinteä asennus... Suola ja uima-altaiden vesitilavuudet Käyttöohjeet... 4 Intex-altaiden käyttöaikataulukko Muiden kuin Intex-altaiden käyttöaikataulukko... 6 Altaan tilavuuden laskenta... 7 Hälytykset Huolto Pitkäaikainen varastointi Kolmitoimiset INTEX-testiliuskat Altaan huolto ja kemialliset määritelmät Vianetsintäopas Yleinen turvallisuus vedessä Rajoitettu takuu Intex-palvelukeskusten yhteystiedot Sivu 2

4 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. LUE KAIKKI OHJEET JA NOUDATA VAROITUS Tapaturmavaaran pienentämiseksi pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Valvo aina lapsia ja toimintarajoitteisia henkilöitä. Sähköiskun vaara. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu maavuotokytkimellä (GFCI) tai jäännösvirtalaitteella (RCD). Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan, jos olet epävarma, onko pistorasiassa jompikumpi edellä mainituista suojauksista. Pyydä tarvittaessa valtuutettua sähköasentajaa asentamaan maavuotokytkin tai jäännösvirtalaite, jonka suurin virta on 30 ma. Älä käytä kannettavaa jäännösvirtalaitetta (PRCD). Älä asenna sähköjohtoa maahan. Sijoita johto paikkaan, jossa ruohonleikkuri, pensasleikkuri ja muut laitteet eivät vahingoita sitä. Jos virtajohto vaurioituu, vaaratilanteen välttämiseksi johdon saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan huoltoedustaja tai muu samalla tavalla valtuutettu henkilö. Sähköiskun vaaran pienentämiseksi älä kytke laitetta sähköverkkoon jatkojohdolla, ajastimella, pistotulpan sovittimella tai muunnetulla pistotulpalla. Katso, että pistorasia on sopivassa paikassa. Laitteen saa asentaa ja asennuksen saa purkaa vain aikuinen. Älä kytke laitetta sähköverkkoon tai irrota sitä sähköverkosta, jos seisot vedessä tai jos kätesi ovat märät. Sijoita laite pois altaan läheisyydestä, jotta lapset eivät pääsisi kiipeämään pumpun päälle ja hyppäämään siitä altaaseen. Lasten on pysyttävä loitolla laitteesta ja sähköjohdoista. Älä käytä laitetta, kun altaassa on ihmisiä. Älä koskaan käytä allasta, jos klooripitoisuus on yli 3 ppm. Irrota laite aina sähköverkosta ennen laitteen poistamista, puhdistamista, huoltamista tai säätämistä. Tätä laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Jos laitetta käytetään niin, ettei vettä virtaa järjestelmän läpi, saattaa syntyä tulenarkoja kaasuja, jotka voivat aiheuttaa TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN. Laitetta saa käyttää vain varastoitavassa altaassa. Älä käytä laitetta kiinteästi asennetussa altaassa. Varastoitava allas on rakenteeltaan sellainen, että se on helppo purkaa säilytystä varten ja helppo koota uudelleen käyttökuntoon. Pidä laite yli 2 metrin etäisyydellä altaasta (vain Ranskassa). Pidä laitteen pistotulppa yli 3,5 metrin etäisyydellä altaasta. Pistotulppaan tulee päästä käsiksi laitteen asennuksen jälkeen. JOS NÄITÄ VAROITUKSIA EI NOUDATETA, SEURAUKSENA VOI OLLA ESINEVAHINKO, SÄHKÖISKU, RAKENTEISIIN SOTKEUTUMINEN, VAKAVA LOUKKAANTUMINEN TAI KUOLEMA. Näissä tuotteen mukana toimitetuissa varoituksissa, ohjeissa ja turvaohjeissa esitetään yleisiä vesivirkistyslaitteisiin liittyviä vaaroja, mutta ne eivät kata kaikkia vaaratilanteita. Käytä arvostelukykyäsi ja harkintaa kaikissa vesileikeissä. 3 Sivu 3

5 OSALUETTELO Lisävaruste. Lisävaruste Lisävaruste. Lisävaruste. Lisävaruste. 9 HUOM. Kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä vastaa varsinaista tuotetta. Mittasuhteet eivät täsmää. 4 Sivu 4

6 OSIEN PIKAOPAS Tarkista tuotteen sisältö ja tutustu kaikkiin osiin ennen laitteen asentamista HUOM. Kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä vastaa varsinaista tuotetta. Mittasuhteet eivät täsmää. 5 Sivu 5

7 OSIEN PIKAOPAS (jatkoa) Tarkista tuotteen sisältö ja tutustu kaikkiin osiin ennen laitteen asentamista. TAVAL- LINEN VIITENRO LIITETTÄESSÄ MAANPÄÄL- LISIIN ALTAISIIN, JOIDEN KORKEUS VÄHINTÄÄN 22 MM (48 ) 4 VIITENRO VIITENRO LIITETTÄESSÄ SUODATIN PUMPPUIHIN, JOIDEN LETKUN KOKO 32 MM ( /4 ) VIITENRO LIITETTÄESSÄ SUODATIN PUMPPUIHIN, JOIDEN LETKUN KOKO 38 MM ( /2 ) 8 KUVAUS SUOLAMITTA VESIMÄÄRÄN ILMAISIN SÄILIÖN KANSI (MUKANA KANNEN PIDIKKEET JA RUUVIT) KANNEN PIDIKE RUUVI SUOLASÄILIÖN VERKKO SUOLASÄILIÖ SUOLAVESISÄILIÖN SUODATIN SUOLAVESISÄILIÖ TYHJENNYSVENTTIILIN TULPPA TYHJENNYSVENTTIILIN KORKKI VESISUODATIN O-RENGAS SOVITIN A, JOSSA KIERREKAULUS (LISÄVARUSTE) LETKUN KIRISTIN (LISÄVARUSTE) LETKU (LISÄVARUSTE) KIERTEITETTY LIITÄNTÄLETKU (LISÄVARUSTE) TYHJENNYSLIITIN KPL VARAOSANRO Sivu 6

8 KLOORIN KEHITTÄMINEN Keittosuola (natriumkloridi) koostuu kahdesta alkuaineesta: natriumista ja kloorista. Suolavesiallasjärjestelmää asennettaessa mitattu määrä suolaa liuotetaan suolavesisäiliössä olevaan allasveteen, jotta se olisi hieman suolaista. Suolavesi johdetaan suolavesiallasjärjestelmän elektrolyysikennoon. Se tuottaa alikloorihapoketta (HOCl), joka liukenee heti veteen. Alikloorihapoke tuhoaa bakteereita, viruksia ja levää sekä hapettaa muita orgaanisia aineita. Suolavesiallasjärjestelmän pääosat Virtalähde Virtalähde muuntaa vaihtovirran matalajännitteiseksi tasavirraksi. Klooria kehittävä elektrolyysikenno toimii tasavirralla. Elektrolyysikenno (titaanilevyrakenteinen) Kun elektrolyysikennon kaksinapaisiin titaanielektrodeihin syötetään tasavirtaa, ne saavat aikaan elektrolyysin ja tuottavat nestemäistä klooria (HOCl). Klooria kehittyy, kun suolaa sisältävä altaan vesi kulkee kennon läpi. Klooria voidaan vaihdella muuttamalla suolavesiallasjärjestelmän päivittäistä kloorin tuotantoa. Suolavesiallasjärjestelmässä on sisäinen itsepuhdistusjakso, joka käynnistyy kahdenkymmenen tunnin välein. Se ei keskeytä kloorin tuotantoa. Virtausanturi Virtausanturi suojaa elektrolyysikennoa ja varmistaa, että kennon läpi virtaa riittävästi vettä. Kun vesi virtaa vähimmäisvirtausnopeutta hitaammin, elektrolyysikennosta katkeaa automaattisesti virta titaanilevyjen suojaamiseksi. Kuuluu varoitusäänimerkki, ja oikeanpuoleinen punainen LED syttyy ja varoittaa häiriöstä. Elektroninen ohjausyksikkö Elektronisessa ohjausyksikössä on kaksi LED-merkkivaloa ja ajansäädin, jolla ohjelmoidaan suolavesiallasjärjestelmän käyttöaika. Elektroninen ohjausyksikkö valvoo myös parametriarvoja, kuten suolapitoisuutta, veden virtausta ja elektrolyysikennon toimintaa. Jos yksikkö havaitsee jotain normaalista toiminnasta poikkeavaa, kuuluu äänimerkki ja oikeanpuoleinen punainen LED syttyy ja varoittaa häiriöstä. TEKNISET TIEDOT Teho: volttia Tehontarve: Puhdistusaineen enimmäistuotanto tunnissa: Vähimmäisvirtausnopeus: Rajoitettu takuu: volt 60 W 8 grammaa / tunti.893 litraa / tunti vuosi (katso Rajoitettu takuu ) 7 Sivu 7

9 ASENNUSOHJEET TÄRKEÄÄ: Suolavesiallasjärjestelmä on asennettava kuvan 5 mukaisesti viimeiseksi allaslaitteeksi johtoon, jonka kautta vesi palaa altaaseen. Oikea asennuspaikka pidentää titaanilevyjen käyttöikää.. Kokoa maanpäällinen uima-allas ja sen suodatinpumppu asennusohjeiden mukaisesti. 2. Poista suolavesiallasjärjestelmä ja sen varusteet pakkauksesta. 3. Nosta suolavesisäiliö alustasta. Katso kuva. 3 9 KUVA () 4. Käännä suolavesisäiliö ympäri. Paina sitä alaspäin alustan päälle kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että säiliö on kunnolla kiinni alustassa. Katso kuva 2. 9 KUVA (2) 5. Kiinnitä suolasäiliö (7) säiliön kannen alapuolelle kiertämällä säiliötä myötäpäivään. Katso kuva KUVA (3) 6. Kiinnitä kansi suolavesisäiliöön. Lukitse kannen pidikkeet (4) säiliön kahvaan. Katso kuva Liitä letku suolavesiallasjärjestelmän tuloveden liitäntään. Asennuksesta: letkuliitännöistä on lisätietoa sivulla 9 (32 mm:n eli /4 :n letku) ja sivulla 0 (38 mm:n eli /2 :n letku) KUVA (4) 8 Sivu 8

10 ASENNUSOHJEET (jatkoa) Liittäminen suodatinpumppuihin, joiden letkun koko on 32 mm ( /4 ). Jos maanpäällinen uima-allas on täynnä vettä, kierrä suodattimen sihdit pois suodatinliitännöistä ja työnnä mustat tulpat suodatinliitäntöihin, jotta vesi ei virtaa pois altaasta. Jos allas on tyhjä, siirry suoraan vaiheeseen Jos maanpäällisen uima-altaan korkeus on vähintään 22 cm, työnnä sovitin A (4) suolavesiallasjärjestelmän lähtöliitäntään kuvassa 5 osoitetulla tavalla. Jos altaasi korkeus on alle 22 cm, siirry suoraan vaiheeseen Liitä sovittimet A (5) suolavesiallasjärjestelmään kuvan 6 mukaisesti. Kiristä liitos pitävästi. HUOM. Varmista, että suolavesiallasjärjestelmän LED-valot osoittavat poispäin altaasta asennuksen aikana, kuten kuvassa 6. KUVA (5) 4. Irrota veden paluuletku (altaaseen johtava) suodatinpumpun liitännästä ja liitä se suolavesiallasjärjestelmän lähtöliitännän sovittimeen A (5) letkun kiristimellä. Katso kuva Kytke liitäntäletku (8) letkun kiristimillä suodatinpumpun lähtöliitäntään (alempi liitäntä) ja suolavesiallasjärjestelmän tuloliitäntään. Kiristä liitos pitävästi. 6. Asenna suodattimen sihdit takaisin suodatinliitäntöihin altaan sisälle, kun olet poistanut mustat tulpat, jotka estivät vettä virtaamasta altaasta. UIMA-ALLAS 6 5 SUODATIN- PUMPPU KUVA (6) 9 Sivu 9

11 ASENNUSOHJEET (jatkoa) Liittäminen suodatinpumppuihin, joiden letkun koko on 38 mm ( /2 ) Älä käytä sovitinta A (5).. Jos maanpäällinen uima-allas on täynnä vettä, sulje mäntäventtiilit ennen suolavesiallasjärjestelmän asentamista. Jos allas on tyhjä, siirry suoraan vaiheeseen Jos maanpäällisen uima-altaan korkeus on vähintään 22 cm, työnnä sovitin A (4) suolavesiallasjärjestelmän lähtöliitäntään kuvassa 5 osoitetulla tavalla. Jos altaasi korkeus on alle 22 cm, siirry suoraan vaiheeseen Irrota veden paluuletku (altaaseen johtava) suodatinpumpun liitännästä ja liitä se suolavesiallasjärjestelmän lähtöliitäntään. Katso kuva 7. HUOM. Varmista, että suolavesiallasjärjestelmän LED-valot osoittavat poispäin altaasta asennuksen aikana, kuten kuvassa 7. KUVA (5) 4. Kytke liitäntäletku (8) suodatinpumpun lähtöliitäntään (alempi liitäntä) ja suolavesiallasjärjestelmän tuloliitäntään. Kiristä liitos pitävästi. Katso kuva Päästä vesi virtaamaan avaamalla mäntäventtiilit. UIMA-ALLAS SUODATIN- PUMPPU KUVA (7) 0 Sivu 0

12 SUOLAVESIALLASJÄRJESTELMÄN KIINTEÄ ASENNUS Useiden maiden ja etenkin EU-maiden lainsäädäntö edellyttää, että laite kiinnitetään maahan tai alustaan kiinteästi pystysuoraan asentoon. Kysy paikallisilta viranomaisilta, onko alueella käytössä maanpäällisten altaiden suodatinpumppuja koskevia määräyksiä. Jos sellaisia on, laite voidaan asentaa alustaan pohjassa olevien kahden (2) reiän kautta. Katso seuraava piirustus. Laite kannattaa asentaa betoni- tai puualustaan, jotta se ei pääse kaatumaan. Asennuksen kokonaispainon on oltava yli 8 kg. 80 mm. Asennusreikien läpimitta on 8,2 mm, ja ne ovat 80 mm:n etäisyydellä toisistaan. 2. Käytä kahta pulttia ja lukkomutteria, joiden läpimitta on enintään 8,2 mm. Sivu

13 SUOLA JA ALTAIDEN VESITILAVUUDET Käytä ainoastaan hienojakoista natriumkloridisuolaa (ruokasuolaa) Käytä vain hienojakoista natriumkloridisuolaa (NaCl), joka on vähintään 99,8-prosenttisesti puhdasta. Älä käytä suolapellettejä tai -kiteitä. Älä käytä joditettua suolaa tai keltaista suolaa (natriumferrosyanidi). Suolaa lisätään uima-altaan veteen. Elektrolyysikenno kehittää veteen lisätystä suolasta klooria. Mitä puhtaampaa suola on, sitä tehokkaammin elektrolyysikenno toimii. Optimaaliset suolapitoisuudet Ihanteellinen suolavesisäiliön suolapitoisuus on ppm (miljoonasosaa). Jos vedessä on vähän suolaa, suolavesiallasjärjestelmän teho laskee, jolloin se tuottaa vähän klooria. Veden suuri suolapitoisuus saattaa vahingoittaa virtalähdettä ja aiheuttaa korroosiota uima-altaan metalliosissa ja -varusteissa. Sopivan suolapitoisuuden voi varmistaa parhaiten noudattamalla näitä ohjeita tarkasti. Suolan lisääminen HUOM. Lisää suolaa vain ensimmäisellä käyttökerralla ja silloin, kun suolavesisäiliöön lisätään vettä.. Kierrätä altaan vettä painamalla suodatinpumpun kytkimen ON-painiketta. 2. Pidä suolavesiallasjärjestelmän kytkin OFF-asennossa. 3. Kierrä suolamittaa () vastapäivään ja nosta se irti. 4. Lisää suolasäiliöön (7) neljä täyttä mitallista suolaa (yhteensä kg). Katso kuva Kiinnitä suolamitta kanteen, käännä sitä myötäpäivään ja varmista, että se on tiukasti paikallaan. KUVA (8) TÄRKEÄÄ ÄLÄ lisää kemikaaleja suoraan suolavesisäiliöön. Kemikaalit voivat vahingoittaa kennoa. 2 Sivu 2

14 SUOLA JA ALTAIDEN VESITILAVUUDET (jatkoa) 6. Avaa vedentäyttöventtiili kääntämällä sitä vastapäivään. Vesi alkaa virrata altaasta säiliöön. Katso kuva 9. KUVA (9) 7. Kun kannen punainen merkkivalo ponnahtaa ylös, sulje vedentäyttöventtiili kiertämällä sitä myötäpäivään. Säiliö täyttyy 3 4 minuutissa. Katso kuva 0. 2 KUVA (0) 3 Sivu 3

15 KÄYTTÖOHJEET VAROITUS! Sähköiskun vaara. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu maavuotokytkimellä (GFCI) tai jäännösvirtalaitteella (RCD). Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan, jos olet epävarma, onko pistorasiassa jompikumpi edellä mainituista suojauksista. Pyydä tarvittaessa valtuutettua sähköasentajaa asentamaan maavuotokytkin tai jäännösvirtalaite, jonka suurin virta on 30 ma. Älä käytä kannettavaa jäännösvirtalaitetta (PRCD). Sähköiskun vaaran pienentämiseksi älä kytke laitetta sähköverkkoon jatkojohdolla, ajastimella, pistotulpan sovittimella tai muunnetulla pistotulpalla. Katso, että pistorasia on sopivassa paikassa. Älä kytke laitetta sähköverkkoon tai irrota sitä sähköverkosta, jos seisot vedessä tai jos kätesi ovat märät. Sijoita laite pois altaan läheisyydestä, jotta lapset eivät pääsisi kiipeämään pumpun päälle ja hyppäämään siitä altaaseen. Älä käytä laitetta, kun altaassa on ihmisiä. Jos laitetta käytetään niin, ettei vettä virtaa järjestelmän läpi, saattaa syntyä tulenarkoja kaasuja, jotka voivat aiheuttaa TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN. Ennen suolavesiallasjärjestelmän käynnistystä on varmistettava seuraavat seikat Koko suodatus- ja suolavesiallasjärjestelmä on kytketty maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu maavuotokytkimellä (GFCI) tai jäännösvirtalaitteella (RCD). Suodatinpumppu toimii useita minuutteja ennen suolavesiallasjärjestelmän käynnistämistä. Tällöin vesiletkuissa olevat ilmataskut ja roskat poistuvat. Letkuihin ei ole jäänyt ilmaa. Poista letkuihin mahdollisesti jäänyt ilma suodatinpumpun käyttöohjeen mukaisesti.. Säädä elektronisen ohjausyksikön takana oleva ajansäädin altaan koon mukaan. Katso käyttöaikataulukkoa. Katso kuva. Huom. Uima-allas paketissa käyttöaika on asetettu valmiiksi tehtaalla. 2. Kytke laitteeseen virta. Ohjauspaneelin vasemmanpuoleinen vihreä LED syttyy. 3. Ohjauspaneelin oikeanpuoleinen vihreä LED-valo syttyy noin kymmenen minuutin kuluttua siitä, kun suola on liuennut ja sekoittunut veteen. Tällöin suolavesiallasjärjestelmä on käynnistänyt kloorintuotannon. Yksikön sisäinen ajastin toimii nyt valitsemasi tuntimäärän ajan samaan aikaan joka päivä. HUOM. Suolavesiallasjärjestelmä ei toimi, jos suodatinpumppu ei ole toiminnassa. 2 KUVA () 4. Käyttötuntien määrän voi tarvittaessa säätää uudelleen. Katkaise yksiköstä virta ja säädä ajansäädin. 5. Ohjauspaneelin oikeanpuoleinen vihreä LED-valo sammuu, kun käyttöjakso on päättynyt. Järjestelmä siirtyy automaattisesti virransäästötilaan ja palautuu 24 tunnin kuluessa käyttötilaan päivittäisen kloorintuotannon jatkamista varten. 4 Sivu 4

16 INTEX-ALTAIDEN KÄYTTÖAIKATAULUKKO Tässä taulukossa näkyy suolavesiallasjärjestelmän tarvittava normaali käyttöaika, kun sitä käytetään maanpäällisen altaan yhteydessä. Altaan koko Vesimäärä (Laskettu, kun kehyksellä varustetun altaan täyttö on 90 % ja Easy Set -altaan sekä soikean altaan täyttö 80 %) Taso Käyttöaika Number of Mahdollisten days can be käyttöpäivien used before määrä salt ennen and suolan water ja veden replenishment täydennystä (gallonaa) (litra) (tuntia) (päivää) MAANPÄÄLLISET INTEX-ALTAAT 8' x 30" (244cm x 76cm) EASY SET - 0' x 30" (305cm x 76cm) ALLAS 2' x 30" (366cm x 76cm) 2' x 36" (366cm x 9cm) 5' x 33" (457cm x 84cm) 5' x 36" (457cm x 9cm) 5' x 42" (457cm x 07cm) 5' x 48" (457cm x 22cm) 6' x 42" (488cm x 07cm) 6' x 48" (488cm x 22cm) 6' x 52" (488cm x 32cm) 8' x 42" (549cm x 07cm) 8' x 48" (549cm x 22cm) 8' x 52" (549cm x 32cm) 0' x 30" (305cm x 76cm) 2' x 30" (366cm x 76cm) 2' x 36" (366cm x 9cm) 2' x 42" (366cm x 07cm) PYÖREÄ 5' x 36" (457cm x 9cm) METALLI- 5' x 42" (457cm x 07cm) KEHYSALLAS 5' x 48" (457cm x 22cm) 6' x 48" (488cm x 22cm) 8' x 48" (549cm x 22cm) 8' x 52" (549cm x 32cm) 24' x 52" (732cm x 32cm) ULTRA FRAME - 6' x 48" (488cm x 22cm) ALLAS 8' x 52" (549cm x 32cm) > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 5 Sivu 5

17 INTEX-ALTAIDEN KÄYTTÖAIKATAULUKKO (jatkoa) Tässä taulukossa näkyy suolavesiallasjärjestelmän tarvittava normaali käyttöaika, kun sitä käytetään maanpäällisen altaan yhteydessä. Altaan koko Vesimäärä(Laskettu, kun kehyksellä varustetun altaan täyttö on 90 %ja Easy Set -altaan sekä soikean altaan täyttö 80 %) Taso Käyttö aika Mahdollisten käyttöpäivien määrä ennen suolan ja veden täydennystä (gallonaa) (litraa) (tuntia) (päivää) MAANPÄÄLLISET INTEX-ALTAAT SUORAKULMAINEN 8' x 9' x 52" (549cm x 274cm x32cm) METALLIKEHYSALLAS 32' x 6' x 52" (975cm x 488cm x32cm) 8' x 9' x 52" (549cm x 274cm x32cm) SUORAKULMAINEN ULTRA 24' x 2' x 52" (732cm x 366cm x32cm) FRAME ALLAS 32' x 6' x 52" (975cm x 488cm x32cm) 6' x 8' x 42" (488cm x 244cm x07cm) 8' x 0' x 42" (549cm x 305cm x07cm) SOIKEAKEHYKSINEN 20' x 2' x 48" (60cm x 366cm x22cm) ALLAS 24' x 2' x 48" (732cm x 366cm x22cm) 28' x 2' x 48" (853cm x 366cm x22cm) 28' x 2' x 52" (853cm x 366cm x32cm) 86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 50cm x 60cm) 02-/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 60cm x 65cm) PIENI SUORAKULMAINEN 8" x 78-3/4" x 29-/2" (300cm x 200cm x 75cm) METALLIKEHYSALLAS 49-5/8" x 78-3/4" x 3-/2" (380cm x 220cm x 80cm) 77-/4" x 86-5/8" x 33-/2" (450cm x 220cm x 85cm) > > > > > > > > > > > > > > > >3 MUUT KUIN INTEX-ALTAAT Muiden kuin Intex-altaiden käyttöaikataulukko (gallonaa) Altaan vesimäärä (litraa) Taso Käyttöaika Tuntia Sivu 6

18 KÄYTTÖOHJEET (jatkoa) Altaan tilavuuden laskenta Altaan tyyppi: Suorakulmainen Pyöreä Soikea Gallonaa (altaan koko jalkoina) Pituus x leveys x keskisyvyys x 7,5 Pituus x leveys x keskisyvyys x 5,9 Pituus x leveys x keskisyvyys x 6,0 Kuutiometriä (altaan koko metreinä) Pituus x leveys x keskisyvyys Pituus x leveys x keskisyvyys Pituus x leveys x keskisyvyys x 0,80 ERITYISHUOMAUTUKSET Testaa aina altaan puhdistusainepitoisuus testiliuskalla ennen altaaseen menemistä tai sen käyttämistä. Klooripitoisuuden perustestiliuskoilla mitataan altaan veden aktiivinen puhdistusainepitoisuus. Jos klooripitoisuus on testiliuskan mukaan liian suuri, odota, kunnes klooripitoisuus on alle 3 ppm ennen kuin käytät allasta tai suolavesiallasjärjestelmää uudelleen. VAROITUS Älä KOSKAAN käytä allasta, jos klooripitoisuus on yli 3 ppm. Älä käytä suolavesiallasjärjestelmää, jos allas on käytössä tai altaassa on ihmisiä. Jos allasta käytetään paljon ja vesi on tavallista lämpimämpää, kloorintuotantoa saattaa olla tarpeen lisätä (pitempi käyttöaika), jotta vapaita kloorijäämiä olisi riittävästi. Suolavesiallasjärjestelmän käyttöaika on asetettava uudelleen, jos on ollut virtakatko tai jos kloorinkehittimen virtajohto on irrotettu pistorasiasta. 7 Sivu 7

19 HÄLYTYKSET Automaattiset hälytykset Järjestelmä ei tuota klooria, jos se havaitsee, että veden virtaus on liian vähäinen (Low Water Flow) tai että suolavesisäiliössä on liian vähän vettä (Low Salt Water Level in the saltwater tank) tai että suolapitoisuus on liian suuri (High Salt Concentration). Näissä tilanteissa suolavesiallasjärjestelmästä kuuluu hälytys, joka ilmaisee, että kloorin tuotanto on pysähtynyt. Laitteesta kuuluu tunnin ajan äänimerkki, ja ohjauspaneelin oikeanpuoleinen punainen LED syttyy. Suolavesiallasjärjestelmä siirtyy virransäästötilaan. Katkaise laitteesta virta ja poista häiriö seuraavien ratkaisuehdotusten mukaisesti. Kytke laitteeseen virta kohdan Käyttöohjeet mukaisesti. TARKISTUS SYY KORJAUS OIKEA LED-VALO ÄÄNIMERKKI. Liian vähäinen veden virtaus tai ei veden virtausta (Low Water Flow, No Flow). Kiertojohto on tukkeutunut. Varmista, että (mahdolliset) mäntäventtiilit ovat auki. Varmista, ettei suodatinpatruunassa ole roskia tai likaa. Katso suodatinpumpun käyttöohjetta. Poista kaikki kiertojohtoon jäänyt ilma. Katso suodatinpumpun käyttöohjetta. Kyllä Kyllä 2. Tulo- ja lähtöletkujen suunta on väärä. Tarkista veden tuloletkun ja lähtöletkun suunta. Käännä tarvittaessa letkujen suunta. Katso kohta Asennusohjeet. 2. Suolavettä on liian vähän tai ei lainkaan (Low Saltwater Level, No Saltwater) 3. Suuri suolapitoisuus (High salt concentration) 3. Mahdollinen virtausanturin vika. Suolavesi on loppunut suolavesisäiliöstä.. Suolaa on lisätty liikaa, tai vettä ei ole tarpeeksi. 2. Mahdollinen moottorin tai elektrolyysikennon vika. Ota yhteyttä Intex-palvelukeskukseen ja pyydä osanvaihtoa. Tyhjennä kaikki vesi suolavesisäiliöstä. Täytä suolavesisäiliö vedellä ja lisää suolaa. Katso kohta Suolan lisääminen tai poistaminen. Tyhjennä kaikki vesi suolavesisäiliöstä. Täytä suolavesisäiliö vedellä ja lisää suolaa. Katso kohta Suolan lisääminen tai poistaminen. Ota yhteyttä Intex-palvelukeskukseen. Vaihda tarvittaessa kenno. Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 8 Sivu 8

20 HÄLYTYKSET (jatkoa) Suolan poistaminen Jos suolaa on lisätty liikaa, laitteesta kuuluu äänimerkki tunnin ajan ja ohjauspaneelin oikeanpuoleinen punainen LED-valo syttyy (katso Hälytysten käsittely ). Suolavesisäiliön vesi on vaihdettava seuraavien ohjeiden mukaan. VAROITUS Irrota laite aina sähköverkosta ennen laitteen poistamista, puhdistamista, huoltamista tai säätämistä. TÄRKEÄÄ Estä veden vuotaminen sulkemalla mäntäventtiilit tai työntämällä mustat tulpat suodatinliitäntöihin. Avaa mäntäventtiilit tai poista tulpat, kun huoltotyöt on tehty. Estä veden vuotaminen sulkemalla mäntäventtiilit tai työntämällä mustat tulpat suodatinliitäntöihin. Avaa mäntäventtiilit tai poista tulpat, kun huoltotyöt on tehty.. Tarkista, mitä paikallisissa asetuksissa määrätään uima-altaan veden hävittämisestä. Suolavesi saattaa vahingoittaa esimerkiksi ruohikkoa tai kasveja Avaa säiliön kansi (3). Katso kuva 2. Kuva (2) 3. Varmista, että suolavesisäiliön sisällä olevan tyhjennysventtiilin tulppa (0) on kiinni. Katso kuva Irrota suolavesisäiliön ulkopuolella olevan tyhjennysventtiilin korkki (). 0 Kuva(3) 9 Sivu 9

21 HÄLYTYKSET (jatkoa) 5. Yhdistä puutarhaletkun naaraspää tyhjennysliittimeen (9). Katso kuva Sijoita letkun toinen pää paikkaan, johon vesi voidaan tyhjentää turvallisesti. Älä sijoita letkun päätä talon tai puutarhakasvien lähelle. Kuva (4) 7. Työnnä tyhjennysliitin (9) tyhjennysventtiiliin. Katso kuva 5. HUOM. Tyhjennysliitin työntää auki säiliön sisällä olevan tyhjennysventtiilin tulpan (0), jolloin vesi alkaa valua ulos välittömästi. 8. Irrota letku tyhjennysliittimestä (9) säiliön tyhjennyttyä. 9. Aseta tyhjennysventtiilin tulppa (0) takaisin paikalleen suolavesisäiliön sisälle Aseta suolavesisäiliön ulkopuolella olevan tyhjennysventtiilin korkki () paikalleen.. Noudata kohdassa Suolan lisääminen annettuja ohjeita. Kuva (5) 20 Sivu 20

22 SUOLAVESISÄILIÖN, SUOLASÄILIÖN JA VESISUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN Puhdista suolavesisäiliö, suolasäiliö ja vesisuodattimet kahden viikon välein.. Tyhjennä suolavesisäiliö kokonaan vedestä. Katso Suolan poistaminen. 2. Irrota säiliön kansi (3) ja nosta suolavesisäiliö (9) pois peruslaitteesta. 3. Käännä suolavesisäiliö ympäri niin, että suolavesisäiliön suodatin (8) on ylöspäin. Katso kuva Huuhtele pois lika ja roskat puutarhaletkulla. Kuva (6) 5. Kierrä suolasäiliö (7) irti kuvan osoittamalla tavalla. Katso kuva 7. Kuva (7) 6. Puhdista suolasäiliön verkko (6) ja suolasäiliö (7) liasta, roskista ja paakkuuntuneesta suolasta. Katso kuva Kiinnitä verkko ja säiliö. 7 Kuva (8) 8. Kierrä vesisuodatinta (2) vastapäivään ja irrota se peruslaitteesta. Katso kuva Käännä verkko ylösalaisin ja huuhtele lika pois puutarhaletkulla. 0. Kiinnitä vesisuodatin.. Aseta säiliö peruslaitteen päälle ja paina sitä alaspäin. Varmista, että säiliö on kunnolla kiinni alustassa. 2. Kiinnitä säiliön kansi. Kuva (9) 2 Sivu 2

23 PITKÄAIKAINEN VARASTOINTI. Irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Kun olet tyhjentänyt altaan kokonaan, irrota suolavesiallasjärjestelmä-suodatinpumppu altaan letkusta tekemällä asentamistoimet käänteisessä järjestyksessä. 3. Anna yksikön kuivua ulkoilmassa ennen varastointia. 4. Varastoi laite ja tarvikkeet kuivaan paikkaan, jonka lämpötila on 5 38 C. 5. Säilytyksessä voidaan käyttää alkuperäistä pakkauslaatikkoa. KOLMITOIMISET INTEX -TESTILIUSKAT (PAKKAUKSESSA) Kolmitoimisilla testiliuskoilla voidaan testata klooripitoisuus vapaan kloorin arvona, happamuusasteena (ph) ja kokonaisalkalisuutena samalla kertaa. Ohjeet ja käyttö:. Kasta koko liuska veteen ja nosta se heti ylös. 2. Pidä liuskaa vaakasuorassa 5 sekunnin ajan (älä ravistele vettä pois liuskasta). 3. Vertaile liuskan vapaan kloorin arvon, happamuusasteen (ph) ja kokonaisalkalisuuden alueita liuskapakkauksen värikarttaan. Muuta altaan vettä tarvittavalla tavalla. Oikean tekniikan käyttäminen on tärkeää veden testauksessa. Lue liuskan käyttöohjeet ja noudata niitä. 22 Sivu 22

24 ALTAAN HUOLTO JA KEMIALLISET MÄÄRITELMÄT Vapaa kloori Sitoutunut kloori PH Kokonaisalkalisuus Kalsiumkovuus Stabilaattori (syanuurihappo) Veden suositellut kemialliset arvot Vähimmäisarvo Ihanteellinen arvo Enimmäisarvo ppm 3.0 ppm ppm ppm ppm 40 ppm 50 ppm ppm ppm 0 ppm ppm 50 ppm HOCl eli alikloorihapoke tuhoaa levää ja bakteereita erittäin tehokkaasti. Vapaa kloori - on altaan vedessä oleva puhdistusaine (HOCl). Sitoutunut kloori - muodostuu vapaan kloorin reagoidessa ammoniakkijätteen kanssa. Aiheuttaa liian suurina pitoisuuksina terävää kloorin hajua ja silmien kirvelyä. ph - Kokonaisalkalisuus - Jos veden ph-arvo on liian pieni, vesi aiheuttaa metallien korroosiota, silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä sekä kokonaisalkalisuuden heikkenemisen. Jos veden ph-arvo on liian suuri, veden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa, vesi muuttuu sameaksi, suodattimien käyttöikä lyhenee, esiintyy silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä sekä klooraus toimii heikosti. ilmaisee veden kykyä vastustaa ph-arvon muutosta. Se määrittää ph-arvon muutoksen nopeuden ja helppouden. Säädä kokonaisalkalisuuden arvo ennen ph-arvon säätämistä. Kalsiumkovuus - Jos veden kokonaisalkalisuus on liian pieni - vesi aiheuttaa metallien korroosiota, silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä. Pieni kokonaisalkalisuus muuttaa veden ph-arvon epävakaaksi. Kaikki veteen lisätyt kemikaalit vaikuttavat veden ph-arvoon Jos veden kokonaisalkalisuus on liian suuri - veden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa, vesi muuttuu sameaksi, esiintyy silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä sekä klooraus toimii heikosti. tarkoittaa veteen liuenneen kalsiumin ja magnesiumin määrää. Jos veden kalsiumkovuus on liian suuri, veden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa ja vesi muuttuu sameaksi. Stabilaattorit - pidentävät kloorin käyttöikää uima-altaissa. (syanuurihappo) Suositeltujen suola- ja puhdistusainepitoisuuksien jatkuva ylittäminen saattaa aiheuttaa korroosiota altaan varusteisiin. Tarkista testaussarjan vanhenemispäivämäärä. Vanhentuneella testaussarjalla saadut tulokset voivat olla epätarkkoja. Jos uimarien aiheuttama suuri kuormitus edellyttää lisäpuhdistusaineen käyttöä, käytä allaspuhdistusainetta, jonka vaikuttavia aineita ovat trikloori-s-triatsiinitrioni tai natriumdikloori-striatsiinitrioni. 23 Sivu 23

25 VIANETSINTÄOPAS ONGELMA SYY KORJAUS LIIAN VÄHÄN KLOORIA Suolavesiallasjärjestelmän käyttöaika ei ole riittävä. Suolavesisäiliön suolapitoisuus ei ole riittävä. Klooria on hävinnyt voimakkaan auringonvalon vuoksi. Uimarien aiheuttama kuormitus on lisääntynyt. Lisää suolavesiallasjärjestelmän päivittäistä käyttöaikaa. Katso kohta Käyttöohjeet. Tyhjennä kaikki vesi suolavesisäiliöstä. Täytä suolavesisäiliö vedellä ja lisää suolaa. Katso kohta Suolan lisääminen tai poistaminen. Peitä allas kannella, kun allasta ei käytetä ja kun laite on käytössä. Lisää suolavesiallasjärjestelmän päivittäistä käyttöaikaa. Katso kohta Käyttöohjeet. VALKOISIA HIUTALEITA VEDESSÄ Altaan veden kalsiumkovuus on liian suuri. Poista noin % altaan vedestä ja lisää tilalle suolatonta vettä kalsiumkovuuden vähentämiseksi. TÄRKEÄÄ Mikäli ongelmia yhä ilmenee, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat takakannessa. 24 Sivu 24

Easy Set -allas 244 549 cm:n mallit. Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen.

Easy Set -allas 244 549 cm:n mallit. Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen. FI TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Easy Set -allas 44 549 cm:n mallit Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Soikeakehyksinen Allas TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

KÄYTTÖOHJE. Soikeakehyksinen Allas TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA () OVAL FRAME POOL DANISH 7.5 X 0.3 PANTONE 95U 06//00 KÄYTTÖOHJE Suomi Dansk TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Soikeakehyksinen

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

PUHALLETTAVIEN TUOTTEIDEN ASIANTUNTIJA SUPERPUHTAAN SUODATINPUMPUN KÄYTTÖOPAS

PUHALLETTAVIEN TUOTTEIDEN ASIANTUNTIJA SUPERPUHTAAN SUODATINPUMPUN KÄYTTÖOPAS PUHALLETTAVIEN TUOTTEIDEN ASIANTUNTIJA SUPERPUHTAAN SUODATINPUMPUN KÄYTTÖOPAS JL29P303G/JL29P303E/JL29P302G/JL29P302E/JL29P302F/ JL29P327G/JL29P327E/JL29P327F/JL29P301G/JL29P301E/ JL29P301F/3771E/3772E/3772F/3773E/3773F/3775E/3775F

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Lisätiedot

57592 FI - FINNISH 07/31/13. SÄHKÖGRILLIN OMISTAJAN OPAS Lue tämä opas ennen sähkögrillin käyttöä. VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA

57592 FI - FINNISH 07/31/13. SÄHKÖGRILLIN OMISTAJAN OPAS Lue tämä opas ennen sähkögrillin käyttöä. VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA SÄHKÖGRILLIN OMISTAJAN OPAS Lue tämä opas ennen sähkögrillin käyttöä. VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA Laite on suunniteltu 220-240 V - 50/60Hz jännitteelle Teho: 2 200 W m Lue kaikki käyttöohjeet ennen laitteen

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään. STOP Form No. 3369-565 Rev B Power Max Heavy Duty 926/928/1028 OXE -lumilinko Mallinro: 38820 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38822 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38824 Sarjanro:

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Form No. 3373-714 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Form No. 3378-830 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Käyttöohje Copyright 2012 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Hakemisto Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 1 Turvaohjeet ja varoitukset...3 2

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

CCR 6053 R/ES Quick Clear -lumilinko. Mallinro: 38567 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38569 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Käyttöopas

CCR 6053 R/ES Quick Clear -lumilinko. Mallinro: 38567 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38569 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Käyttöopas Form No. CCR 6053 R/ES Quick Clear -lumilinko Mallinro: 38567 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38569 Sarjanro: 313000001 tai suurempi 3373-689 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 6 5 3 4 > u 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN VALOPETROOLILÄMMITIN R 5 X KÄYTTÖOHJE Hyvä asiakas, onnittelut valintasi johdosta! Olet hankkinut laatutuotteen, josta on iloa useiksi vuosiksi. Se tietysti edellyttää, että käytät lämmitintä oikein. Lue

Lisätiedot

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet TUNNELIKONEET AX-Sarja astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050 528 4055 PUH: (09) 878 91 60 FAX: (09) 878 91 630 www.resthot.fi resthot@resthot.fi Kiitämme

Lisätiedot

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot