28 Sivu 28

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28 www.intexnordic.com. Sivu 28"

Transkriptio

1 28 Sivu 28

2 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Noudata ohjeita. Käyttöohje Krystal Clean Poolwater järjestelmä Malli V~, 50 Hz, 60 W, IPX5 HUOM. Kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä vastaa varsinaista tuotetta. Mittasuhteet eivät täsmää. Kokeile myös seuraavia Intex-tuotteita: uima-altaita, allasvarusteita, ilmatäytteisiä uima-altaita ja leluja, ilmapatjoja ja kumiveneitä. Niitä on Saatavana jälleenmyyjiltämme tai verkkosivuiltamme. SÄILYTÄ OHJEET Valmistettu Kiinassa Intex Recreation Corp. Intex Trading Ltd. C/O Intex (Hongkong) Ltd.

3 Varoitukset... 3 Osaluettelo ja osien pikaopas Tuotteen yleiset ja tekniset tiedot... 7 Asennusohjeet Kiinteä asennus... Suola ja uima-altaiden vesitilavuudet Käyttöohjeet... 4 Intex-altaiden käyttöaikataulukko Muiden kuin Intex-altaiden käyttöaikataulukko... 6 Altaan tilavuuden laskenta... 7 Hälytykset Huolto Pitkäaikainen varastointi Kolmitoimiset INTEX-testiliuskat Altaan huolto ja kemialliset määritelmät Vianetsintäopas Yleinen turvallisuus vedessä Rajoitettu takuu Intex-palvelukeskusten yhteystiedot Sivu 2

4 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. LUE KAIKKI OHJEET JA NOUDATA VAROITUS Tapaturmavaaran pienentämiseksi pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Valvo aina lapsia ja toimintarajoitteisia henkilöitä. Sähköiskun vaara. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu maavuotokytkimellä (GFCI) tai jäännösvirtalaitteella (RCD). Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan, jos olet epävarma, onko pistorasiassa jompikumpi edellä mainituista suojauksista. Pyydä tarvittaessa valtuutettua sähköasentajaa asentamaan maavuotokytkin tai jäännösvirtalaite, jonka suurin virta on 30 ma. Älä käytä kannettavaa jäännösvirtalaitetta (PRCD). Älä asenna sähköjohtoa maahan. Sijoita johto paikkaan, jossa ruohonleikkuri, pensasleikkuri ja muut laitteet eivät vahingoita sitä. Jos virtajohto vaurioituu, vaaratilanteen välttämiseksi johdon saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan huoltoedustaja tai muu samalla tavalla valtuutettu henkilö. Sähköiskun vaaran pienentämiseksi älä kytke laitetta sähköverkkoon jatkojohdolla, ajastimella, pistotulpan sovittimella tai muunnetulla pistotulpalla. Katso, että pistorasia on sopivassa paikassa. Laitteen saa asentaa ja asennuksen saa purkaa vain aikuinen. Älä kytke laitetta sähköverkkoon tai irrota sitä sähköverkosta, jos seisot vedessä tai jos kätesi ovat märät. Sijoita laite pois altaan läheisyydestä, jotta lapset eivät pääsisi kiipeämään pumpun päälle ja hyppäämään siitä altaaseen. Lasten on pysyttävä loitolla laitteesta ja sähköjohdoista. Älä käytä laitetta, kun altaassa on ihmisiä. Älä koskaan käytä allasta, jos klooripitoisuus on yli 3 ppm. Irrota laite aina sähköverkosta ennen laitteen poistamista, puhdistamista, huoltamista tai säätämistä. Tätä laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Jos laitetta käytetään niin, ettei vettä virtaa järjestelmän läpi, saattaa syntyä tulenarkoja kaasuja, jotka voivat aiheuttaa TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN. Laitetta saa käyttää vain varastoitavassa altaassa. Älä käytä laitetta kiinteästi asennetussa altaassa. Varastoitava allas on rakenteeltaan sellainen, että se on helppo purkaa säilytystä varten ja helppo koota uudelleen käyttökuntoon. Pidä laite yli 2 metrin etäisyydellä altaasta (vain Ranskassa). Pidä laitteen pistotulppa yli 3,5 metrin etäisyydellä altaasta. Pistotulppaan tulee päästä käsiksi laitteen asennuksen jälkeen. JOS NÄITÄ VAROITUKSIA EI NOUDATETA, SEURAUKSENA VOI OLLA ESINEVAHINKO, SÄHKÖISKU, RAKENTEISIIN SOTKEUTUMINEN, VAKAVA LOUKKAANTUMINEN TAI KUOLEMA. Näissä tuotteen mukana toimitetuissa varoituksissa, ohjeissa ja turvaohjeissa esitetään yleisiä vesivirkistyslaitteisiin liittyviä vaaroja, mutta ne eivät kata kaikkia vaaratilanteita. Käytä arvostelukykyäsi ja harkintaa kaikissa vesileikeissä. 3 Sivu 3

5 OSALUETTELO Lisävaruste. Lisävaruste Lisävaruste. Lisävaruste. Lisävaruste. 9 HUOM. Kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä vastaa varsinaista tuotetta. Mittasuhteet eivät täsmää. 4 Sivu 4

6 OSIEN PIKAOPAS Tarkista tuotteen sisältö ja tutustu kaikkiin osiin ennen laitteen asentamista HUOM. Kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä vastaa varsinaista tuotetta. Mittasuhteet eivät täsmää. 5 Sivu 5

7 OSIEN PIKAOPAS (jatkoa) Tarkista tuotteen sisältö ja tutustu kaikkiin osiin ennen laitteen asentamista. TAVAL- LINEN VIITENRO LIITETTÄESSÄ MAANPÄÄL- LISIIN ALTAISIIN, JOIDEN KORKEUS VÄHINTÄÄN 22 MM (48 ) 4 VIITENRO VIITENRO LIITETTÄESSÄ SUODATIN PUMPPUIHIN, JOIDEN LETKUN KOKO 32 MM ( /4 ) VIITENRO LIITETTÄESSÄ SUODATIN PUMPPUIHIN, JOIDEN LETKUN KOKO 38 MM ( /2 ) 8 KUVAUS SUOLAMITTA VESIMÄÄRÄN ILMAISIN SÄILIÖN KANSI (MUKANA KANNEN PIDIKKEET JA RUUVIT) KANNEN PIDIKE RUUVI SUOLASÄILIÖN VERKKO SUOLASÄILIÖ SUOLAVESISÄILIÖN SUODATIN SUOLAVESISÄILIÖ TYHJENNYSVENTTIILIN TULPPA TYHJENNYSVENTTIILIN KORKKI VESISUODATIN O-RENGAS SOVITIN A, JOSSA KIERREKAULUS (LISÄVARUSTE) LETKUN KIRISTIN (LISÄVARUSTE) LETKU (LISÄVARUSTE) KIERTEITETTY LIITÄNTÄLETKU (LISÄVARUSTE) TYHJENNYSLIITIN KPL VARAOSANRO Sivu 6

8 KLOORIN KEHITTÄMINEN Keittosuola (natriumkloridi) koostuu kahdesta alkuaineesta: natriumista ja kloorista. Suolavesiallasjärjestelmää asennettaessa mitattu määrä suolaa liuotetaan suolavesisäiliössä olevaan allasveteen, jotta se olisi hieman suolaista. Suolavesi johdetaan suolavesiallasjärjestelmän elektrolyysikennoon. Se tuottaa alikloorihapoketta (HOCl), joka liukenee heti veteen. Alikloorihapoke tuhoaa bakteereita, viruksia ja levää sekä hapettaa muita orgaanisia aineita. Suolavesiallasjärjestelmän pääosat Virtalähde Virtalähde muuntaa vaihtovirran matalajännitteiseksi tasavirraksi. Klooria kehittävä elektrolyysikenno toimii tasavirralla. Elektrolyysikenno (titaanilevyrakenteinen) Kun elektrolyysikennon kaksinapaisiin titaanielektrodeihin syötetään tasavirtaa, ne saavat aikaan elektrolyysin ja tuottavat nestemäistä klooria (HOCl). Klooria kehittyy, kun suolaa sisältävä altaan vesi kulkee kennon läpi. Klooria voidaan vaihdella muuttamalla suolavesiallasjärjestelmän päivittäistä kloorin tuotantoa. Suolavesiallasjärjestelmässä on sisäinen itsepuhdistusjakso, joka käynnistyy kahdenkymmenen tunnin välein. Se ei keskeytä kloorin tuotantoa. Virtausanturi Virtausanturi suojaa elektrolyysikennoa ja varmistaa, että kennon läpi virtaa riittävästi vettä. Kun vesi virtaa vähimmäisvirtausnopeutta hitaammin, elektrolyysikennosta katkeaa automaattisesti virta titaanilevyjen suojaamiseksi. Kuuluu varoitusäänimerkki, ja oikeanpuoleinen punainen LED syttyy ja varoittaa häiriöstä. Elektroninen ohjausyksikkö Elektronisessa ohjausyksikössä on kaksi LED-merkkivaloa ja ajansäädin, jolla ohjelmoidaan suolavesiallasjärjestelmän käyttöaika. Elektroninen ohjausyksikkö valvoo myös parametriarvoja, kuten suolapitoisuutta, veden virtausta ja elektrolyysikennon toimintaa. Jos yksikkö havaitsee jotain normaalista toiminnasta poikkeavaa, kuuluu äänimerkki ja oikeanpuoleinen punainen LED syttyy ja varoittaa häiriöstä. TEKNISET TIEDOT Teho: volttia Tehontarve: Puhdistusaineen enimmäistuotanto tunnissa: Vähimmäisvirtausnopeus: Rajoitettu takuu: volt 60 W 8 grammaa / tunti.893 litraa / tunti vuosi (katso Rajoitettu takuu ) 7 Sivu 7

9 ASENNUSOHJEET TÄRKEÄÄ: Suolavesiallasjärjestelmä on asennettava kuvan 5 mukaisesti viimeiseksi allaslaitteeksi johtoon, jonka kautta vesi palaa altaaseen. Oikea asennuspaikka pidentää titaanilevyjen käyttöikää.. Kokoa maanpäällinen uima-allas ja sen suodatinpumppu asennusohjeiden mukaisesti. 2. Poista suolavesiallasjärjestelmä ja sen varusteet pakkauksesta. 3. Nosta suolavesisäiliö alustasta. Katso kuva. 3 9 KUVA () 4. Käännä suolavesisäiliö ympäri. Paina sitä alaspäin alustan päälle kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että säiliö on kunnolla kiinni alustassa. Katso kuva 2. 9 KUVA (2) 5. Kiinnitä suolasäiliö (7) säiliön kannen alapuolelle kiertämällä säiliötä myötäpäivään. Katso kuva KUVA (3) 6. Kiinnitä kansi suolavesisäiliöön. Lukitse kannen pidikkeet (4) säiliön kahvaan. Katso kuva Liitä letku suolavesiallasjärjestelmän tuloveden liitäntään. Asennuksesta: letkuliitännöistä on lisätietoa sivulla 9 (32 mm:n eli /4 :n letku) ja sivulla 0 (38 mm:n eli /2 :n letku) KUVA (4) 8 Sivu 8

10 ASENNUSOHJEET (jatkoa) Liittäminen suodatinpumppuihin, joiden letkun koko on 32 mm ( /4 ). Jos maanpäällinen uima-allas on täynnä vettä, kierrä suodattimen sihdit pois suodatinliitännöistä ja työnnä mustat tulpat suodatinliitäntöihin, jotta vesi ei virtaa pois altaasta. Jos allas on tyhjä, siirry suoraan vaiheeseen Jos maanpäällisen uima-altaan korkeus on vähintään 22 cm, työnnä sovitin A (4) suolavesiallasjärjestelmän lähtöliitäntään kuvassa 5 osoitetulla tavalla. Jos altaasi korkeus on alle 22 cm, siirry suoraan vaiheeseen Liitä sovittimet A (5) suolavesiallasjärjestelmään kuvan 6 mukaisesti. Kiristä liitos pitävästi. HUOM. Varmista, että suolavesiallasjärjestelmän LED-valot osoittavat poispäin altaasta asennuksen aikana, kuten kuvassa 6. KUVA (5) 4. Irrota veden paluuletku (altaaseen johtava) suodatinpumpun liitännästä ja liitä se suolavesiallasjärjestelmän lähtöliitännän sovittimeen A (5) letkun kiristimellä. Katso kuva Kytke liitäntäletku (8) letkun kiristimillä suodatinpumpun lähtöliitäntään (alempi liitäntä) ja suolavesiallasjärjestelmän tuloliitäntään. Kiristä liitos pitävästi. 6. Asenna suodattimen sihdit takaisin suodatinliitäntöihin altaan sisälle, kun olet poistanut mustat tulpat, jotka estivät vettä virtaamasta altaasta. UIMA-ALLAS 6 5 SUODATIN- PUMPPU KUVA (6) 9 Sivu 9

11 ASENNUSOHJEET (jatkoa) Liittäminen suodatinpumppuihin, joiden letkun koko on 38 mm ( /2 ) Älä käytä sovitinta A (5).. Jos maanpäällinen uima-allas on täynnä vettä, sulje mäntäventtiilit ennen suolavesiallasjärjestelmän asentamista. Jos allas on tyhjä, siirry suoraan vaiheeseen Jos maanpäällisen uima-altaan korkeus on vähintään 22 cm, työnnä sovitin A (4) suolavesiallasjärjestelmän lähtöliitäntään kuvassa 5 osoitetulla tavalla. Jos altaasi korkeus on alle 22 cm, siirry suoraan vaiheeseen Irrota veden paluuletku (altaaseen johtava) suodatinpumpun liitännästä ja liitä se suolavesiallasjärjestelmän lähtöliitäntään. Katso kuva 7. HUOM. Varmista, että suolavesiallasjärjestelmän LED-valot osoittavat poispäin altaasta asennuksen aikana, kuten kuvassa 7. KUVA (5) 4. Kytke liitäntäletku (8) suodatinpumpun lähtöliitäntään (alempi liitäntä) ja suolavesiallasjärjestelmän tuloliitäntään. Kiristä liitos pitävästi. Katso kuva Päästä vesi virtaamaan avaamalla mäntäventtiilit. UIMA-ALLAS SUODATIN- PUMPPU KUVA (7) 0 Sivu 0

12 SUOLAVESIALLASJÄRJESTELMÄN KIINTEÄ ASENNUS Useiden maiden ja etenkin EU-maiden lainsäädäntö edellyttää, että laite kiinnitetään maahan tai alustaan kiinteästi pystysuoraan asentoon. Kysy paikallisilta viranomaisilta, onko alueella käytössä maanpäällisten altaiden suodatinpumppuja koskevia määräyksiä. Jos sellaisia on, laite voidaan asentaa alustaan pohjassa olevien kahden (2) reiän kautta. Katso seuraava piirustus. Laite kannattaa asentaa betoni- tai puualustaan, jotta se ei pääse kaatumaan. Asennuksen kokonaispainon on oltava yli 8 kg. 80 mm. Asennusreikien läpimitta on 8,2 mm, ja ne ovat 80 mm:n etäisyydellä toisistaan. 2. Käytä kahta pulttia ja lukkomutteria, joiden läpimitta on enintään 8,2 mm. Sivu

13 SUOLA JA ALTAIDEN VESITILAVUUDET Käytä ainoastaan hienojakoista natriumkloridisuolaa (ruokasuolaa) Käytä vain hienojakoista natriumkloridisuolaa (NaCl), joka on vähintään 99,8-prosenttisesti puhdasta. Älä käytä suolapellettejä tai -kiteitä. Älä käytä joditettua suolaa tai keltaista suolaa (natriumferrosyanidi). Suolaa lisätään uima-altaan veteen. Elektrolyysikenno kehittää veteen lisätystä suolasta klooria. Mitä puhtaampaa suola on, sitä tehokkaammin elektrolyysikenno toimii. Optimaaliset suolapitoisuudet Ihanteellinen suolavesisäiliön suolapitoisuus on ppm (miljoonasosaa). Jos vedessä on vähän suolaa, suolavesiallasjärjestelmän teho laskee, jolloin se tuottaa vähän klooria. Veden suuri suolapitoisuus saattaa vahingoittaa virtalähdettä ja aiheuttaa korroosiota uima-altaan metalliosissa ja -varusteissa. Sopivan suolapitoisuuden voi varmistaa parhaiten noudattamalla näitä ohjeita tarkasti. Suolan lisääminen HUOM. Lisää suolaa vain ensimmäisellä käyttökerralla ja silloin, kun suolavesisäiliöön lisätään vettä.. Kierrätä altaan vettä painamalla suodatinpumpun kytkimen ON-painiketta. 2. Pidä suolavesiallasjärjestelmän kytkin OFF-asennossa. 3. Kierrä suolamittaa () vastapäivään ja nosta se irti. 4. Lisää suolasäiliöön (7) neljä täyttä mitallista suolaa (yhteensä kg). Katso kuva Kiinnitä suolamitta kanteen, käännä sitä myötäpäivään ja varmista, että se on tiukasti paikallaan. KUVA (8) TÄRKEÄÄ ÄLÄ lisää kemikaaleja suoraan suolavesisäiliöön. Kemikaalit voivat vahingoittaa kennoa. 2 Sivu 2

14 SUOLA JA ALTAIDEN VESITILAVUUDET (jatkoa) 6. Avaa vedentäyttöventtiili kääntämällä sitä vastapäivään. Vesi alkaa virrata altaasta säiliöön. Katso kuva 9. KUVA (9) 7. Kun kannen punainen merkkivalo ponnahtaa ylös, sulje vedentäyttöventtiili kiertämällä sitä myötäpäivään. Säiliö täyttyy 3 4 minuutissa. Katso kuva 0. 2 KUVA (0) 3 Sivu 3

15 KÄYTTÖOHJEET VAROITUS! Sähköiskun vaara. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu maavuotokytkimellä (GFCI) tai jäännösvirtalaitteella (RCD). Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan, jos olet epävarma, onko pistorasiassa jompikumpi edellä mainituista suojauksista. Pyydä tarvittaessa valtuutettua sähköasentajaa asentamaan maavuotokytkin tai jäännösvirtalaite, jonka suurin virta on 30 ma. Älä käytä kannettavaa jäännösvirtalaitetta (PRCD). Sähköiskun vaaran pienentämiseksi älä kytke laitetta sähköverkkoon jatkojohdolla, ajastimella, pistotulpan sovittimella tai muunnetulla pistotulpalla. Katso, että pistorasia on sopivassa paikassa. Älä kytke laitetta sähköverkkoon tai irrota sitä sähköverkosta, jos seisot vedessä tai jos kätesi ovat märät. Sijoita laite pois altaan läheisyydestä, jotta lapset eivät pääsisi kiipeämään pumpun päälle ja hyppäämään siitä altaaseen. Älä käytä laitetta, kun altaassa on ihmisiä. Jos laitetta käytetään niin, ettei vettä virtaa järjestelmän läpi, saattaa syntyä tulenarkoja kaasuja, jotka voivat aiheuttaa TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN. Ennen suolavesiallasjärjestelmän käynnistystä on varmistettava seuraavat seikat Koko suodatus- ja suolavesiallasjärjestelmä on kytketty maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu maavuotokytkimellä (GFCI) tai jäännösvirtalaitteella (RCD). Suodatinpumppu toimii useita minuutteja ennen suolavesiallasjärjestelmän käynnistämistä. Tällöin vesiletkuissa olevat ilmataskut ja roskat poistuvat. Letkuihin ei ole jäänyt ilmaa. Poista letkuihin mahdollisesti jäänyt ilma suodatinpumpun käyttöohjeen mukaisesti.. Säädä elektronisen ohjausyksikön takana oleva ajansäädin altaan koon mukaan. Katso käyttöaikataulukkoa. Katso kuva. Huom. Uima-allas paketissa käyttöaika on asetettu valmiiksi tehtaalla. 2. Kytke laitteeseen virta. Ohjauspaneelin vasemmanpuoleinen vihreä LED syttyy. 3. Ohjauspaneelin oikeanpuoleinen vihreä LED-valo syttyy noin kymmenen minuutin kuluttua siitä, kun suola on liuennut ja sekoittunut veteen. Tällöin suolavesiallasjärjestelmä on käynnistänyt kloorintuotannon. Yksikön sisäinen ajastin toimii nyt valitsemasi tuntimäärän ajan samaan aikaan joka päivä. HUOM. Suolavesiallasjärjestelmä ei toimi, jos suodatinpumppu ei ole toiminnassa. 2 KUVA () 4. Käyttötuntien määrän voi tarvittaessa säätää uudelleen. Katkaise yksiköstä virta ja säädä ajansäädin. 5. Ohjauspaneelin oikeanpuoleinen vihreä LED-valo sammuu, kun käyttöjakso on päättynyt. Järjestelmä siirtyy automaattisesti virransäästötilaan ja palautuu 24 tunnin kuluessa käyttötilaan päivittäisen kloorintuotannon jatkamista varten. 4 Sivu 4

16 INTEX-ALTAIDEN KÄYTTÖAIKATAULUKKO Tässä taulukossa näkyy suolavesiallasjärjestelmän tarvittava normaali käyttöaika, kun sitä käytetään maanpäällisen altaan yhteydessä. Altaan koko Vesimäärä (Laskettu, kun kehyksellä varustetun altaan täyttö on 90 % ja Easy Set -altaan sekä soikean altaan täyttö 80 %) Taso Käyttöaika Number of Mahdollisten days can be käyttöpäivien used before määrä salt ennen and suolan water ja veden replenishment täydennystä (gallonaa) (litra) (tuntia) (päivää) MAANPÄÄLLISET INTEX-ALTAAT 8' x 30" (244cm x 76cm) EASY SET - 0' x 30" (305cm x 76cm) ALLAS 2' x 30" (366cm x 76cm) 2' x 36" (366cm x 9cm) 5' x 33" (457cm x 84cm) 5' x 36" (457cm x 9cm) 5' x 42" (457cm x 07cm) 5' x 48" (457cm x 22cm) 6' x 42" (488cm x 07cm) 6' x 48" (488cm x 22cm) 6' x 52" (488cm x 32cm) 8' x 42" (549cm x 07cm) 8' x 48" (549cm x 22cm) 8' x 52" (549cm x 32cm) 0' x 30" (305cm x 76cm) 2' x 30" (366cm x 76cm) 2' x 36" (366cm x 9cm) 2' x 42" (366cm x 07cm) PYÖREÄ 5' x 36" (457cm x 9cm) METALLI- 5' x 42" (457cm x 07cm) KEHYSALLAS 5' x 48" (457cm x 22cm) 6' x 48" (488cm x 22cm) 8' x 48" (549cm x 22cm) 8' x 52" (549cm x 32cm) 24' x 52" (732cm x 32cm) ULTRA FRAME - 6' x 48" (488cm x 22cm) ALLAS 8' x 52" (549cm x 32cm) > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 5 Sivu 5

17 INTEX-ALTAIDEN KÄYTTÖAIKATAULUKKO (jatkoa) Tässä taulukossa näkyy suolavesiallasjärjestelmän tarvittava normaali käyttöaika, kun sitä käytetään maanpäällisen altaan yhteydessä. Altaan koko Vesimäärä(Laskettu, kun kehyksellä varustetun altaan täyttö on 90 %ja Easy Set -altaan sekä soikean altaan täyttö 80 %) Taso Käyttö aika Mahdollisten käyttöpäivien määrä ennen suolan ja veden täydennystä (gallonaa) (litraa) (tuntia) (päivää) MAANPÄÄLLISET INTEX-ALTAAT SUORAKULMAINEN 8' x 9' x 52" (549cm x 274cm x32cm) METALLIKEHYSALLAS 32' x 6' x 52" (975cm x 488cm x32cm) 8' x 9' x 52" (549cm x 274cm x32cm) SUORAKULMAINEN ULTRA 24' x 2' x 52" (732cm x 366cm x32cm) FRAME ALLAS 32' x 6' x 52" (975cm x 488cm x32cm) 6' x 8' x 42" (488cm x 244cm x07cm) 8' x 0' x 42" (549cm x 305cm x07cm) SOIKEAKEHYKSINEN 20' x 2' x 48" (60cm x 366cm x22cm) ALLAS 24' x 2' x 48" (732cm x 366cm x22cm) 28' x 2' x 48" (853cm x 366cm x22cm) 28' x 2' x 52" (853cm x 366cm x32cm) 86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 50cm x 60cm) 02-/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 60cm x 65cm) PIENI SUORAKULMAINEN 8" x 78-3/4" x 29-/2" (300cm x 200cm x 75cm) METALLIKEHYSALLAS 49-5/8" x 78-3/4" x 3-/2" (380cm x 220cm x 80cm) 77-/4" x 86-5/8" x 33-/2" (450cm x 220cm x 85cm) > > > > > > > > > > > > > > > >3 MUUT KUIN INTEX-ALTAAT Muiden kuin Intex-altaiden käyttöaikataulukko (gallonaa) Altaan vesimäärä (litraa) Taso Käyttöaika Tuntia Sivu 6

18 KÄYTTÖOHJEET (jatkoa) Altaan tilavuuden laskenta Altaan tyyppi: Suorakulmainen Pyöreä Soikea Gallonaa (altaan koko jalkoina) Pituus x leveys x keskisyvyys x 7,5 Pituus x leveys x keskisyvyys x 5,9 Pituus x leveys x keskisyvyys x 6,0 Kuutiometriä (altaan koko metreinä) Pituus x leveys x keskisyvyys Pituus x leveys x keskisyvyys Pituus x leveys x keskisyvyys x 0,80 ERITYISHUOMAUTUKSET Testaa aina altaan puhdistusainepitoisuus testiliuskalla ennen altaaseen menemistä tai sen käyttämistä. Klooripitoisuuden perustestiliuskoilla mitataan altaan veden aktiivinen puhdistusainepitoisuus. Jos klooripitoisuus on testiliuskan mukaan liian suuri, odota, kunnes klooripitoisuus on alle 3 ppm ennen kuin käytät allasta tai suolavesiallasjärjestelmää uudelleen. VAROITUS Älä KOSKAAN käytä allasta, jos klooripitoisuus on yli 3 ppm. Älä käytä suolavesiallasjärjestelmää, jos allas on käytössä tai altaassa on ihmisiä. Jos allasta käytetään paljon ja vesi on tavallista lämpimämpää, kloorintuotantoa saattaa olla tarpeen lisätä (pitempi käyttöaika), jotta vapaita kloorijäämiä olisi riittävästi. Suolavesiallasjärjestelmän käyttöaika on asetettava uudelleen, jos on ollut virtakatko tai jos kloorinkehittimen virtajohto on irrotettu pistorasiasta. 7 Sivu 7

19 HÄLYTYKSET Automaattiset hälytykset Järjestelmä ei tuota klooria, jos se havaitsee, että veden virtaus on liian vähäinen (Low Water Flow) tai että suolavesisäiliössä on liian vähän vettä (Low Salt Water Level in the saltwater tank) tai että suolapitoisuus on liian suuri (High Salt Concentration). Näissä tilanteissa suolavesiallasjärjestelmästä kuuluu hälytys, joka ilmaisee, että kloorin tuotanto on pysähtynyt. Laitteesta kuuluu tunnin ajan äänimerkki, ja ohjauspaneelin oikeanpuoleinen punainen LED syttyy. Suolavesiallasjärjestelmä siirtyy virransäästötilaan. Katkaise laitteesta virta ja poista häiriö seuraavien ratkaisuehdotusten mukaisesti. Kytke laitteeseen virta kohdan Käyttöohjeet mukaisesti. TARKISTUS SYY KORJAUS OIKEA LED-VALO ÄÄNIMERKKI. Liian vähäinen veden virtaus tai ei veden virtausta (Low Water Flow, No Flow). Kiertojohto on tukkeutunut. Varmista, että (mahdolliset) mäntäventtiilit ovat auki. Varmista, ettei suodatinpatruunassa ole roskia tai likaa. Katso suodatinpumpun käyttöohjetta. Poista kaikki kiertojohtoon jäänyt ilma. Katso suodatinpumpun käyttöohjetta. Kyllä Kyllä 2. Tulo- ja lähtöletkujen suunta on väärä. Tarkista veden tuloletkun ja lähtöletkun suunta. Käännä tarvittaessa letkujen suunta. Katso kohta Asennusohjeet. 2. Suolavettä on liian vähän tai ei lainkaan (Low Saltwater Level, No Saltwater) 3. Suuri suolapitoisuus (High salt concentration) 3. Mahdollinen virtausanturin vika. Suolavesi on loppunut suolavesisäiliöstä.. Suolaa on lisätty liikaa, tai vettä ei ole tarpeeksi. 2. Mahdollinen moottorin tai elektrolyysikennon vika. Ota yhteyttä Intex-palvelukeskukseen ja pyydä osanvaihtoa. Tyhjennä kaikki vesi suolavesisäiliöstä. Täytä suolavesisäiliö vedellä ja lisää suolaa. Katso kohta Suolan lisääminen tai poistaminen. Tyhjennä kaikki vesi suolavesisäiliöstä. Täytä suolavesisäiliö vedellä ja lisää suolaa. Katso kohta Suolan lisääminen tai poistaminen. Ota yhteyttä Intex-palvelukeskukseen. Vaihda tarvittaessa kenno. Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 8 Sivu 8

20 HÄLYTYKSET (jatkoa) Suolan poistaminen Jos suolaa on lisätty liikaa, laitteesta kuuluu äänimerkki tunnin ajan ja ohjauspaneelin oikeanpuoleinen punainen LED-valo syttyy (katso Hälytysten käsittely ). Suolavesisäiliön vesi on vaihdettava seuraavien ohjeiden mukaan. VAROITUS Irrota laite aina sähköverkosta ennen laitteen poistamista, puhdistamista, huoltamista tai säätämistä. TÄRKEÄÄ Estä veden vuotaminen sulkemalla mäntäventtiilit tai työntämällä mustat tulpat suodatinliitäntöihin. Avaa mäntäventtiilit tai poista tulpat, kun huoltotyöt on tehty. Estä veden vuotaminen sulkemalla mäntäventtiilit tai työntämällä mustat tulpat suodatinliitäntöihin. Avaa mäntäventtiilit tai poista tulpat, kun huoltotyöt on tehty.. Tarkista, mitä paikallisissa asetuksissa määrätään uima-altaan veden hävittämisestä. Suolavesi saattaa vahingoittaa esimerkiksi ruohikkoa tai kasveja Avaa säiliön kansi (3). Katso kuva 2. Kuva (2) 3. Varmista, että suolavesisäiliön sisällä olevan tyhjennysventtiilin tulppa (0) on kiinni. Katso kuva Irrota suolavesisäiliön ulkopuolella olevan tyhjennysventtiilin korkki (). 0 Kuva(3) 9 Sivu 9

21 HÄLYTYKSET (jatkoa) 5. Yhdistä puutarhaletkun naaraspää tyhjennysliittimeen (9). Katso kuva Sijoita letkun toinen pää paikkaan, johon vesi voidaan tyhjentää turvallisesti. Älä sijoita letkun päätä talon tai puutarhakasvien lähelle. Kuva (4) 7. Työnnä tyhjennysliitin (9) tyhjennysventtiiliin. Katso kuva 5. HUOM. Tyhjennysliitin työntää auki säiliön sisällä olevan tyhjennysventtiilin tulpan (0), jolloin vesi alkaa valua ulos välittömästi. 8. Irrota letku tyhjennysliittimestä (9) säiliön tyhjennyttyä. 9. Aseta tyhjennysventtiilin tulppa (0) takaisin paikalleen suolavesisäiliön sisälle Aseta suolavesisäiliön ulkopuolella olevan tyhjennysventtiilin korkki () paikalleen.. Noudata kohdassa Suolan lisääminen annettuja ohjeita. Kuva (5) 20 Sivu 20

22 SUOLAVESISÄILIÖN, SUOLASÄILIÖN JA VESISUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN Puhdista suolavesisäiliö, suolasäiliö ja vesisuodattimet kahden viikon välein.. Tyhjennä suolavesisäiliö kokonaan vedestä. Katso Suolan poistaminen. 2. Irrota säiliön kansi (3) ja nosta suolavesisäiliö (9) pois peruslaitteesta. 3. Käännä suolavesisäiliö ympäri niin, että suolavesisäiliön suodatin (8) on ylöspäin. Katso kuva Huuhtele pois lika ja roskat puutarhaletkulla. Kuva (6) 5. Kierrä suolasäiliö (7) irti kuvan osoittamalla tavalla. Katso kuva 7. Kuva (7) 6. Puhdista suolasäiliön verkko (6) ja suolasäiliö (7) liasta, roskista ja paakkuuntuneesta suolasta. Katso kuva Kiinnitä verkko ja säiliö. 7 Kuva (8) 8. Kierrä vesisuodatinta (2) vastapäivään ja irrota se peruslaitteesta. Katso kuva Käännä verkko ylösalaisin ja huuhtele lika pois puutarhaletkulla. 0. Kiinnitä vesisuodatin.. Aseta säiliö peruslaitteen päälle ja paina sitä alaspäin. Varmista, että säiliö on kunnolla kiinni alustassa. 2. Kiinnitä säiliön kansi. Kuva (9) 2 Sivu 2

23 PITKÄAIKAINEN VARASTOINTI. Irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Kun olet tyhjentänyt altaan kokonaan, irrota suolavesiallasjärjestelmä-suodatinpumppu altaan letkusta tekemällä asentamistoimet käänteisessä järjestyksessä. 3. Anna yksikön kuivua ulkoilmassa ennen varastointia. 4. Varastoi laite ja tarvikkeet kuivaan paikkaan, jonka lämpötila on 5 38 C. 5. Säilytyksessä voidaan käyttää alkuperäistä pakkauslaatikkoa. KOLMITOIMISET INTEX -TESTILIUSKAT (PAKKAUKSESSA) Kolmitoimisilla testiliuskoilla voidaan testata klooripitoisuus vapaan kloorin arvona, happamuusasteena (ph) ja kokonaisalkalisuutena samalla kertaa. Ohjeet ja käyttö:. Kasta koko liuska veteen ja nosta se heti ylös. 2. Pidä liuskaa vaakasuorassa 5 sekunnin ajan (älä ravistele vettä pois liuskasta). 3. Vertaile liuskan vapaan kloorin arvon, happamuusasteen (ph) ja kokonaisalkalisuuden alueita liuskapakkauksen värikarttaan. Muuta altaan vettä tarvittavalla tavalla. Oikean tekniikan käyttäminen on tärkeää veden testauksessa. Lue liuskan käyttöohjeet ja noudata niitä. 22 Sivu 22

24 ALTAAN HUOLTO JA KEMIALLISET MÄÄRITELMÄT Vapaa kloori Sitoutunut kloori PH Kokonaisalkalisuus Kalsiumkovuus Stabilaattori (syanuurihappo) Veden suositellut kemialliset arvot Vähimmäisarvo Ihanteellinen arvo Enimmäisarvo ppm 3.0 ppm ppm ppm ppm 40 ppm 50 ppm ppm ppm 0 ppm ppm 50 ppm HOCl eli alikloorihapoke tuhoaa levää ja bakteereita erittäin tehokkaasti. Vapaa kloori - on altaan vedessä oleva puhdistusaine (HOCl). Sitoutunut kloori - muodostuu vapaan kloorin reagoidessa ammoniakkijätteen kanssa. Aiheuttaa liian suurina pitoisuuksina terävää kloorin hajua ja silmien kirvelyä. ph - Kokonaisalkalisuus - Jos veden ph-arvo on liian pieni, vesi aiheuttaa metallien korroosiota, silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä sekä kokonaisalkalisuuden heikkenemisen. Jos veden ph-arvo on liian suuri, veden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa, vesi muuttuu sameaksi, suodattimien käyttöikä lyhenee, esiintyy silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä sekä klooraus toimii heikosti. ilmaisee veden kykyä vastustaa ph-arvon muutosta. Se määrittää ph-arvon muutoksen nopeuden ja helppouden. Säädä kokonaisalkalisuuden arvo ennen ph-arvon säätämistä. Kalsiumkovuus - Jos veden kokonaisalkalisuus on liian pieni - vesi aiheuttaa metallien korroosiota, silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä. Pieni kokonaisalkalisuus muuttaa veden ph-arvon epävakaaksi. Kaikki veteen lisätyt kemikaalit vaikuttavat veden ph-arvoon Jos veden kokonaisalkalisuus on liian suuri - veden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa, vesi muuttuu sameaksi, esiintyy silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä sekä klooraus toimii heikosti. tarkoittaa veteen liuenneen kalsiumin ja magnesiumin määrää. Jos veden kalsiumkovuus on liian suuri, veden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa ja vesi muuttuu sameaksi. Stabilaattorit - pidentävät kloorin käyttöikää uima-altaissa. (syanuurihappo) Suositeltujen suola- ja puhdistusainepitoisuuksien jatkuva ylittäminen saattaa aiheuttaa korroosiota altaan varusteisiin. Tarkista testaussarjan vanhenemispäivämäärä. Vanhentuneella testaussarjalla saadut tulokset voivat olla epätarkkoja. Jos uimarien aiheuttama suuri kuormitus edellyttää lisäpuhdistusaineen käyttöä, käytä allaspuhdistusainetta, jonka vaikuttavia aineita ovat trikloori-s-triatsiinitrioni tai natriumdikloori-striatsiinitrioni. 23 Sivu 23

25 VIANETSINTÄOPAS ONGELMA SYY KORJAUS LIIAN VÄHÄN KLOORIA Suolavesiallasjärjestelmän käyttöaika ei ole riittävä. Suolavesisäiliön suolapitoisuus ei ole riittävä. Klooria on hävinnyt voimakkaan auringonvalon vuoksi. Uimarien aiheuttama kuormitus on lisääntynyt. Lisää suolavesiallasjärjestelmän päivittäistä käyttöaikaa. Katso kohta Käyttöohjeet. Tyhjennä kaikki vesi suolavesisäiliöstä. Täytä suolavesisäiliö vedellä ja lisää suolaa. Katso kohta Suolan lisääminen tai poistaminen. Peitä allas kannella, kun allasta ei käytetä ja kun laite on käytössä. Lisää suolavesiallasjärjestelmän päivittäistä käyttöaikaa. Katso kohta Käyttöohjeet. VALKOISIA HIUTALEITA VEDESSÄ Altaan veden kalsiumkovuus on liian suuri. Poista noin % altaan vedestä ja lisää tilalle suolatonta vettä kalsiumkovuuden vähentämiseksi. TÄRKEÄÄ Mikäli ongelmia yhä ilmenee, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat takakannessa. 24 Sivu 24

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Sähköinen uima-allaslämmitin Malli HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Veden lämpötila enintään 35 C

Sähköinen uima-allaslämmitin Malli HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Veden lämpötila enintään 35 C FIN 114 108---A0-1107 108---A0-1107 EN 1.pdf EN 1.pdf 1 13/10/10 1 13/10/10 09.21 09.21 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Noudata ohjeita.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Automaattinen puhdistin. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita.

KÄYTTÖOHJE. Automaattinen puhdistin. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Automaattinen puhdistin Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Kokeile myös

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456

Käyttöoppaasi. BOSCH WAP28360SN http://fi.yourpdfguides.com/dref/3566456 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Therme Kuumavesivaraaja

Therme Kuumavesivaraaja Therme Kuumavesivaraaja 230 V ~ Therme Käyttöohje Säilytä autossa! Therme Kuumavesivaraaja Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Kättötarkoitus... 3 Käytetyt symbolit Symboli varoittaa mahdollisesta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Pika-asennusopas. Suomi

Pika-asennusopas. Suomi Pika-asennusopas Suomi Lue Astral -laitteen Käyttöopas tai Käyttöohjeet hoitohenkilökuntaa varten -opas kokonaan ennen käyttöä. Astral-laite 1. Sovitinportti Tähän voidaan asentaa yksihaarainen sovitin,

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot