KÄYTTÖOHJE. Krystal Clear SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE. Krystal Clear SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Krystal Clear SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ Malli CS V~, Malli CS V~ Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Kokeile myös seuraavia Intex-tuotteita: altaita, allasvarusteita, ilmatäyt-teisiä altaita ja leluja, ilmapatjoja ja veneitä. Niitä on saatavana jälleen-myyjiltämme tai verkkosivuiltamme. Jatkuvan tuotekehityksen takia Intex varaa oikeuden muuttaa ilman ennakkoilmoitusta teknisiä tietoja ja ulkonäköä, mistä saattaa seurata päivityksiä käyttöoppaaseen Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/tous droits réservés/todos los derechos reservados/alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China. Trademarks used in some countries of the world under license from/ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA Distributed in the European Union by/distribué dans l Union Européenne par/distribuido en la unión Europea por/vertrieb in der Europäischen Union durch/intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal The Netherlands

2 Varoitus... 3 Osien pikaopas Tuotteen yleiset ja tekniset tiedot... 7 Asennusohjeet Suolan määrä ja altaan vesitilavuudet Intex-altaiden suolataulukko Intex-altaiden syanuurihappotaulukko Intex-altaiden käyttöaikataulukko Muiden kuin Intex-altaiden taulukot Käyttöohjeet Hälytyskoodi- ja LED-kooditaulukko Kiinteä asennus Huolto Pitkäaikainen säilytys Altaan huolto ja kemialliset määritelmät Vianmääritysopas Yleinen turvallisuus vedessä Rajoitettu takuu SÄILYTÄ OHJEET Sivu 2

3 TÄRKEÄT TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä, ja noudata ohjeita. LUE OHJEET JA NOUDATA NIITÄ VAROITUS Tapaturmavaaran pienentämiseksi pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Valvo aina lapsia ja toimintarajoitte- isia henkilöitä. Sähköiskun vaara. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu maavuotokytkimellä (GFCI) tai jäännösvirtalaitteella (RCD). Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan, jos olet epävarma, onko pisto- rasiassa jompikumpi edellä mainituista suojauksista. Pyydä tarvittaessa valtuutettua sähköasentajaa asentamaan maavuotokytkin tai jäännösvirtalaite, jonka suurin virta on 30 ma. Älä käytä kannettavaa jäännös- virtalaitetta (PRCD). Älä hautaa sähköjohtoa maahan. Sijoita johto paikkaan, jossa ruohonleikkuri, pensasleikkuri ja muut laitteet eivät vahingoita sitä. Virtajohtoa ei voida vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, laite on hävitettävä. Sähköiskun vaaran pienentämiseksi älä kytke laitetta sähköverkkoon jatkojohdolla, ajastimella, pistotulpan sovittimella tai muunnetulla pistotulpalla. Katso, että pisto-rasia on sopivassa paikassa. Laitteen saa asentaa vain aikuinen. Älä kytke laitetta sähköverkkoon tai irrota sitä sähköverkosta, jos seisot vedessä tai jos kätesi ovat märät. Sijoita laite pois altaan läheisyydestä, jotta lapset eivät pääse kiipeämään laitteen päälle ja hyppäämään siitä altaaseen. Lasten on pysyttävä loitolla laitteesta ja kaikista sähköjohdoista. Älä käytä laitetta, kun altaassa on ihmisiä. Irrota laite aina sähköverkosta ennen laitteen poistamista, puhdistamista, huoltami-sta tai säätämistä. Pumppua saa käyttää vain varastoitavassa altaassa. Älä käytä pumppua kiinteästi asennetussa altaassa. Varastoitava allas on rakenteeltaan sellainen, että se on helppo purkaa säilytystä varten ja helppo koota uudelleen käyttökuntoon. Pidä laite yli kahden metrin etäisyydellä altaasta. Pidä tuotteen töpseli yli 3.5m päässä altaasta. Töpselin on oltava helppopääsyinen tuotteen asennuksen jälkeen Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä tai hen-kisiä rajoitteita tai aistiongelmia, tai joilla ei ole riittävää tietoa ja kokemusta lait-teen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä laitteen käytössä tai valvo heidän laitteen käyttöään. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Tätä laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. JOS NÄITÄ VAROITUKSIA EI NOUDATETA, SEURAUKSENA VOI OLLA ESINEVAHINKO, SÄHKÖISKU, RAKEN-TEISIIN SOTKEUTUMINEN, VAKAVA LOUKKAANTUMINEN TAI KUOLEMA. Tuotteen mukana toimitetuissa varoituksissa, ohjeissa ja turvaohjeissa esitetään yleisiä vesivirkistyslaitteisiin liittyviä vaaroja, mutta ne eivät kata kaikkia vaaratilanteita. Käytä arvostelukykyäsi ja harkintaa kaikissa vesileikeissä. VAIN SIIRRETTÄVIIN, MAANPÄÄLLISIIN ALTAISIIN SÄILYTÄ OHJEET Sivu 3

4 OSIEN PIKAOPAS * Lisävaruste * Lisävaruste HOUM. Kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä vastaa varsinaista tuotetta. Mittasuhteet eivät täsmää. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 4

5 OSIEN PIKAOPAS ITarkista tuotteen sisältö ja tutustu kaikkiin osiin ennen laitteen asentamista HUOM. Kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä vastaa varsinaista tuotetta. Mittasuhteet eivät täsmää. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 5

6 OSIEN PIKAOPAS (jatkoa) Tarkista tuotteen sisältö ja tutustu kaikkiin osiin ennen laitteen asentamista. VIITENRO TAVALLINEN LIITETTÄESSÄ SUODATINPUMPPUIHIN, JOIDEN LETKUN KOKO 32 MM (1 1/4 ) KUVAUS KPL VARAOSANRO 1 SOVITIN A, JOSSA KIERREKAULUS (LISÄVARUSTE) O-RENGAS A RUUVI ELEKTROLYYSIKENNO (O-RENGAS C MUKANA) KUPARIELEKTRODI TITAANIELEKTRODI VIRTAUSANTURI KIERTEINEN LIITÄNTÄLETKU KIERRESOVITIN B (LISÄVARUSTE) KENNON PEITETULPPA (LISÄVARUSTE) ELEKTROLYYYTTIKENNON MUTTERI L:N MUOTOINEN O-RENGAS KUPARIELEKTRODIN MUTTERI KLOORIN TESTAUSLIUSKAT KUPARIN TESTAUSLIUSKAT TITAANIELEKTRODIN O-RENGAS KUPARIELEKTRODIN O-RENGAS OHJAAMO Ilmoita tuotteen mallinumero ja varaosanumero lisäosia tilatessasi. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 6

7 KLOORIN KEHITTÄMINEN Laite on suunniteltu käytettäväksi vain maanpäällisissä altaissa. Laite tuhoaa bakteerit, hapettaa uimareista peräisin olevia orgaanisia aineita ja torjuu levää. Tuloksena on turvallinen ja puhdas allas, jota on miellyttävä käyttää. Keittosuola (natriumkloridi) koostuu kahdesta alkuaineesta: natriumista ja kloorista. Suolavesijärjestelmää asennettaessa mitattu määrä suolaa liuotetaan altaan vet-een, jotta se olisi hieman suolaista. Altaan vesi johdetaan suolavesijärjestelmän elektrolyysikennoon. Se tuottaa klooria, joka liukenee heti veteen. Kloori alkaa heti tuhota bakteereita, viruksia, levää ja hapettaa muita orgaanisia aineita. KUPARI-IONIEN MUODOSTUMINEN Kun pienjännitevirtaa johdetaan kuparielektrodiin, muodostuu kupari-ioneita, jotka liukenevat veteen heti. Kupari on tehokas leviä tappava myrkky. Se estää levän muodostumisen altaaseen. TEKNISET TIEDOT Tehontarve: Ihanteellinen suolapitoisuus: Kloorin enimmäistuotanto tunnissa: Kuparin ionosoinnin lähtövirta: Vähimmäisvirtausnopeus: Rajoitettu takuu: 65W 3000 ppm (miljoonasosaa) 5 grammaa tunnissa 175 ma litraa tunnissa katso Rajoitettu takuu Virtakytkin Elektrolyysikenno Altaaseen palaa-van veden letku Kuparielektrodit Virtausanturi Letku suodatinpumpusta Elektroninen ohjausyksikkö Virtalähde SÄILYTÄ OHJEET Sivu 7

8 BOOST 2M (188IO) MODEL CS7220/7230 SALTWATER SYSTEM FINNISH 7.5 X 10.3 PANTONE 295U 07/10/2012 ASENNUSOHJEET TÄRKEÄÄ: Suolavesiallasjärjestelmä vaatii toimiakseen erillisen suodatinpumpun ( l/h), joka siirtää vettä. Suolavesijärjestelmä on asennettava piirroksessa 1 näkyvällä tavalla vii-meiseksi allaslaitteeksi letkuun, jota myöten vesi palaa altaaseen. Oikea asennuspaikka pidentää titaanilevyjen käyttöikää. 1. Kokoa maanpäällinen allas ja sen suodatinpumppu asennusohjeiden mukaisesti. 2. Poista suolavesijärjestelmä ja sen varusteet pakkauksesta. 3. Sijoita suolavesijärjestelmä letkuun suodatinpumpun jälkeen. 4. Liitä letkunliitin (8) suolavesijärjestelmän tuloliitäntään. Suolavesijärjestelmän yhdistäminen 32 mm (1-1/4 ) letkuliitännällä varustettuihin pumppuihin ja altaisiin: Suolavesijärjestelmässä on 38 mm liitännät. Toimitukseen kuuluu sovittimet A (1) ja B (9), joilla järjestelmä liitetään pienempiin (32 mm) letkuihin. Asennus: Piirros 1. VESI ALTAASEEN UIMA-ALLAS VESI ALTAASTA 3.5M 32 mm. LETKU SUODATIN-. PUMPPU 32mm. LETKU 1 SUOLAVESIJ ÄRJESTELMÄ 8 9 SÄILYTÄ OHJEET Sivu 8

9 ASENNUSOHJEET (JATKOA) 1. Jos maanpäällinen allas on täynnä vettä, kierrä suodattimen sihdit pois suodatinliitännöistä ja työnnä mustat tulpat suodatinliitäntöihin ennen suolavesijärjestelmän asentamista. Jos allas on tyhjä, siirry suoraan vaiheeseen Liitä sovitin A (1) elektrolyysikennon (4) poistoliitäntään piirroksessa 1 näky-vällä tavalla. Kiristä liitos Irrota veden paluuletku (altaaseen johtava) suodatinpumpun liitännästä ja liitä se suolavesijärjestelmän sovittimeen A (1) letkun kiristimellä (katso piirros 1). 4. Liitä sovitin B (9) letkunliittimeen (8). Kiristä liitos. (katso piirros 1) Liitä sovitin B (9) suodatinpumpun poistoliitäntään (alaliitäntä). Kiristä liitos. 8 9 Soudatinpumppu 6. Asenna suodattimen sihdit takaisin suodatinliitäntöihin altaan sisälle, kun olet poistanut mustat tulpat, jotka estävät vettä virtaamasta altaasta. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 9

10 2M (188IO) MODEL CS7220/7230 SALTWATER SYSTEM FINNISH 7.5 X 10.3 PANTONE 295U 07/10/2012 ASENNUSOHJEET (JATKOA) Suodatinpumppujen liitäntä, joiden letkun koko on 38mm : (Älä käytä sovitinta A (1) tai B (9)) Piirros 2 MÄNTÄVENTTIILI VESI ALTAASEEN UIMA-ALLAS VESI ALTAASTA 3.5M 38 mm. LETKU SUODATIN-. PUMPPU SUOLAVESI JÄRJESTELMÄ 8 38 mm. LETKU 1. Jos maanpäällinen allas on täynnä vettä, sulje mäntäventtiilit ennen suolavesijärjestelmän asentamista. Jos allas on tyhjä, siirry suoraan vaiheeseen Irrota veden paluuletku (altaaseen johtava) suodatinpumpun liitännästä ja liitä se suolavesijärjestelmän lähtöliitäntään. 3. Liitä letkunliitin (8) suodatinpumpun poistoliitäntään. 4. Vapauta veden virtaus avaamalla mäntäventtiilit. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 10

11 ASENNUSOHJEET (JATKOA) Järjestelmän liittäminen muunlaisiin altaisiin Liitä suolavesiallasjärjestelmä ensin pumppuun ja sitten altaaseen. Katso piirrokset 1 ja 2. Yleisimmät liitännät: Liittäminen 32 mm kierteettömään liitäntään: 8 9 SUODATINPUMPPU 32 mm LIITÄNTÄ SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ 1. Liitä sovitin B (9) letkunliittimeen (8). Kiristä liitos. 2. Liitä sovitin B (9) suodatinpumpun poistoliitäntään. Kiristä liitos. Liittäminen 38 mm kiristimellä varustettuun liitäntään: 8 SUURI LETKUN KIRISTIN SUODATINPUMPPU 38mm LIITÄNTÄ SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ 1. Liitä letkunliitin (10) suodatinpumpun poistoliitäntään letkun kiristimellä. Kiristä liitos. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 11

12 ASENNUSOHJEET (JATKOA) Järjestelmän liittäminen muunlaisiin altaisiin Liitä suolavesijärjestelmä ensin pumppuun ja sitten altaaseen. Katso piir- rokset 1 ja 2. Yleisimmät liitännät: Liittäminen 32 mm liitäntään: 32mm. LETKU LETKUN KIRISTIN 1 SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ 1. Liitä sovitin A (1) elektrolyysikennon (4) poistoliitäntään. Kiristä liitos. 2. Liitä veden paluuletku (altaaseen johtava) suolavesijärjestelmän sovit-timeen A (1) letkun kiristimellä. Liittäminen 38 mm kierteettömään liitäntään: 38mm. LETKU SUURI LETKUN KIRISTIN 1 SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ 1. Liitä sovitin A (1) elektrolyysikennon (4) poistoliitäntään. Kiristä liitos. 2. Liitä veden paluuletku (altaaseen johtava) suolavesijärjestelmän sovittimeen A (1) suurella letkun kiristimellä SÄILYTÄ OHJEET Sivu 12

13 SUOLAN MÄÄRÄ JA ALTAIDEN VESITILAVUUDET Käytettävä suola: Käytä vain natriumkloridisuoloja Käytä vain natriumkloridisuolaa (NaCl), joka on vähintään 99,8-prosenttisesti puh-dasta. Vedenkäsittelyyn tarkoitettujen suolapellettien (haihdutussuolasta valmistet-tujen) käyttäminen on hyväksyttävää, mutta niiden liukeneminen kestää tavallista kauemmin. Älä käytä joditettua suolaa tai keltaista suolaa (natriumferrosyanidi). Altaan veteen lisätään suolaa, josta elektrolyysikenno muodostaa klooria. Mitä puhtaampaa suola on, sitä tehokkaammin elektrolyysikenno toimii. Optimaaliset suolapitoisuudet Altaan veden ihanteellinen suolapitoisuus on ppm (miljoonasosaa). Optimaalinen suolapitoisuus on ppm. Jos vedessä on liian vähän suolaa, suolavesijärjestelmän teho laskee, jolloin se tuottaa vähän klooria. Jos vedessä on paljon suolaa, altaan vesi maistuu suolaiselta (suolapitoisuus on yli ppm). Veden suuri suolapitoisuus saattaa vahingoittaa virtalähdettä ja aiheut-taa korroosiota altaan metalliosissa ja -varusteissa. Käytettävä suolamäärä näkyy seuraavassa Suolataulukossa. Altaan suolaa kierrätetään jatkuvasti. Suola vähenee ainoastaan, jos altaasta poistetaan vettä. Suola ei häviä haihtumalla. Suolan lisääminen 1. Kierrätä altaan vettä painamalla suodatinpumpun kytkimen ON-painiketta. 2. Älä kytke virtaa suolavesijärjestelmään. 3. Määritä altaaseen lisättävän suolan määrä (katso Suolataulukko ). 4. Levitä tarvittava määrä suolaa tasaisesti altaan sisäkehälle. 5. Jotta suodatin ei tukkeutuisi, älä lisää suolaa siivilän läpi. 6. Nopeuta suolan liukenemista harjaamalla altaan pohjaa. Älä anna suolan kasautua altaan pohjalle. Liuota suola perusteellisesti käyttämällä suodatin-pumppua yhtäjaksoisesti 24 tunnin ajan tunnin jälkeen, jos kaikki suola on liuennut, kytke suolavesijärjestelmä päälle, paina -painiketta, kunnes kuulet piippauksen ja koodi 00 vilkkuu näytössä, ja aseta suolavesiallasjärjestelmälle toivottu toiminta-aika (katso Toiminta-aikataulukko ). Suolan poistaminen Jos veteen on lisätty liikaa suolaa, suolavesijärjestelmästä kuuluu äänimerkki ja sen näytössä näkyy koodi 92 (katso Hälytyskoodit ). Vähennä tällöin suolapitoisuutta. Suolapitoisuutta voidaan vähentää vain tyhjentämällä allas osittain ja lisäämällä poistetun veden tilalle suolatonta vettä. Tyhjennä altaan vedestä noin 20 %, ja lisää puhdasta, suolatonta vettä tilalle, kunnes koodi 92 häviää näytöstä. Altaan tilavuuden laskenta Altaan tyyppi Gallonaa Kuutiometriä (altaan koko jalkoina) (altaan koko metreinä) Suorakulmainen Pituus x leveys x keskisyvyys x 7,5 Pituus x leveys x keskisyvyys Pyöreä Pituus x leveys x keskisyvyys x 5.9 Pituus x leveys x keskisyvyys x 0.79 Soikea Pituus x leveys x keskisyvyys x 6.0 Pituus x leveys x keskisyvyys x 0.80 SÄILYTÄ OHJEET Sivu 13

14 INTEX-ALTAIDEN SUOLATAULUKKO Tässä taulukossa näkyy, kuinka paljon suolaa tarvitaan veden suolapitoisuuden arvon 3000 ppm saavuttamiseksi ja arvon ylläpitämiseksi, jos suolapitoisuus alittaa tämän halutun arvon. Altaan koko MAANPÄÄLLISET INTEX-ALTAAT EASY SET POOL PYÖREÄ METALLI- KEHYKSINEN ALLAS ULTRA FRAME -ALLAS SEQUOIA SPIRIT -ALLASSARJA SOIKEAKEHYKSINEN UIMA-ALLAS SUORAKULMAINEN ULTRA FRAME -ALLAS Vesimäärä (Laskettu arvo 90 % Aloitettaessa tarvittava suolamäärä suolapitoisuuden Havaitun pienen kehyksellä varustetun altaan ja 80 % Easy Set -altaan sekä soikean altaan tilavuudesta) 3.0 g/l (3000 ppm) yhteydessä (KOODI 91) (Gals) (Litraa) (Lbs) (Kg) (Lbs) (Kgs) 457cmx84cm(15'x33") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx107cm(16'x42") cmx122cm(16'x48") cmx132cm(16'x52") cmx107cm(18'x42") cmx122cm(18'x48") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx124cm(15'8"x49") cmx124cm(16'8"x49") cmx549cmx107cm(10'x18'x42") cmx610cmx122cm(12'x20'x48") cmx457cmx122cm(9'x15'x48") cmx549cmx132cm(9'x18'x52") cmx610cmx132cm(10'x20'x52") SÄILYTÄ OHJEET Sivu 14

15 INTEX-ALTAIDEN SYANUURIHAPPOTAULUKKO Syanuurihappo on kemikaali, joka estää ultraviolettisäteiden aiheuttamaa kloorihävikkiä. Paras tulos saavutetaan, kun syanuurihapon määrä pysyy suunnilleen 1 %:ssa suolan määrästä. Esimerkiksi 45 kg suolaa x 1 % = 0,45 Kg syanuurihappoa. Jos altaan vesi on likaista, saastunutta tai rasvaista, ÄLÄ lisää kloorin vakautetta (syanuriinihappoa), sillä se hidastaa laitteen sanitointiaikaa. Tässä tapauksessa altaan vettä on TEHOSTETTAVA; viittaa TEHOSTUSJAKSON vaiheisiin. Kun altaan vesi on taas kirkasta ja puhdasta, voit lisätä syanuriinihappoa. Altaan koko MAANPÄÄLLISET INTEX-ALTAAT EASY SET POOL PYÖREÄ METALLI- KEHYKSINEN ALLAS ULTRA FRAME -ALLAS SEQUOIA SPIRIT -ALLASSARJA SOIKEAKEHYKSINEN UIMA-ALLAS SUORAKULMAINEN ULTRA FRAME -ALLAS Vesimäärä (Laskettu arvo 90 % Aloitettaessa tarvittava kehyksellä varustetun altaan ja 80 % syanuuri-hapon Easy Set -altaan sekä soikean altaan tilavuudesta) määrä 0,03 g/l (Gals) (Litraa) (Lbs) (Kg) 457cmx84cm(15'x33") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx107cm(16'x42") cmx122cm(16'x48") cmx132cm(16'x52") cmx107cm(18'x42") cmx122cm(18'x48") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx124cm(15'8"x49") cmx124cm(16'8"x49") cmx549cmx107cm(10'x18'x42") cmx610cmx122cm(12'x20'x48") cmx457cmx122cm(9'x15'x48") cmx549cmx132cm(9'x18'x52") cmx610cmx132cm(10'x20'x52") SÄILYTÄ OHJEET Sivu 15

16 INTEX-ALTAIDEN KÄYTTÖAIKATAULUKKO (kanssa syanyyrihappoa) Altaan koko MAANPÄÄLLISET INTEX-ALTAAT EASY SET POOL PYÖREÄ METALLI- KEHYKSINEN ALLAS ULTRA FRAME -ALLAS SEQUOIA SPIRIT -ALLASSARJA SOIKEAKEHYKSINEN UIMA-ALLAS SUORAKULMAINEN ULTRA FRAME -ALLAS Vesimäärä (Laskettu arvo 90 % kehyksellä varustetun altaan ja 80 % Easy Set -altaan sekä soikean altaan tilavuudesta) (Gals) (Liter) Käyttöaika tunteina ympäristön tai ilman lämpötilan mukaan C (50-66 F) C (68-82 F) C (84-97 F) Intex suodatinpumpun käyttöaika (tunteja) 457cmx84cm(15'x33") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx107cm(16'x42") cmx122cm(16'x48") cmx132cm(16'x52") cmx107cm(18'x42") cmx122cm(18'x48") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx124cm(15'8"x49") cmx124cm(16'8"x49") cmx549cmx107cm(10'x18'x42") cmx610cmx122cm(12'x20'x48") cmx457cmx122cm(9'x15'x48") cmx549cmx132cm(9'x18'x52") cmx610cmx132cm(10'x20'x52") TÄRKEÄÄ Suodatinpumppua on käytettävä 1 tunti pidempään kuin suolavesijärjestelmää. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 16

17 SUOLAMÄÄRÄN LASKENTA UIMA-ALTAITA VARTEN Aloitettaessa tarvittava suolamäärä (Lbs) Aloitettaessa tarvittava suolamäärä (Kg) Havaitun pienen suolapitoisuuden yhteydessä tarvittava suolamäärä (Lbs) Havaitun pienen suolapitoisuuden yhteydessä tarvittava suolamäärä (Kg) Vesimäärä (gallonaa) x Vesimäärä (litraa) x Vesimäärä (gallonaa) x Vesimäärä (litraa) x MUIDEN KUIN INTEX-ALTAIDEN SUOLATAULUKKO Vesimäärä Aloitettaessa tarvittava suolamäärä Havaitun pienen suolapitoisuuden yhteydessä (KOODI 91) tarvittava suolamäärä (Gallonaa) (Litraa) (Lbs) (Kg) (Lbs) (Kg) MUIDEN KUIN INTEX-ALTAIDEN SYANUURIHAPPOTAULUKKO Vesimäärä Aloitettaessa tarvittava syanuurihapon määrä 0,03 g/l (Gallonaa) (Litraa) (Lbs) (Kg) MUIDEN KUIN INTEX-ALTAIDEN KÄYTTÖAIKATAULUKKO (kanssa syanyyrihappoa) (Gallonaa) Vesimäärä (Litraa) C (50-66 F) Käyttöaika tunteina ympäristön tai ilman lämpötilan mukaan C (68-82 F) C (84-97 F) SÄILYTÄ OHJEET Sivu 17

18 KÄYTTÖOHJEET 1. Kytke suodatinpumppu päälle. 2. Vapauta ohjauspainikkeet seuraavasti: Kytke virtajohto poistorasiaan ja testaa GFCI/RCD (suojakatkaisin). Kytke yksikkö päälle. Sähköisen ohjausaseman merkkivaloissa vilkkuu koodi 00, mikä tarkoittaa, että yksikkö on valmis ohjelmoitavaksi. 3. Lukitse ohjauspainikkeet seuraavasti: Kun koodi 00 vilkkuu, määritä käyttötunnit painamalla painiketta. Katso vaaditut käyttötunnit suhteessa altaan kokoon Toiminta-aikataulukko -kohdasta. Painallus kasvattaa aikaa 01 tunnista enintään 12 tuntiin. Jos olet valinnut liian monta tuntia, jatka painelemista ja aloita alusta. (enintään 1 12 tuntia jaksoa kohden) HUOM: Jos unohdat lukita uudelleen ohjauspainikkeet, suolavesijärjestelmä lukitsee ohjauspainikkeet automaattisesti ja aloittaa toiminnan 1 minuutin kuluttua. Ohjelmoi (tai käynnistä) suodatinpumppu käynnistymään 5 minuuttia ennen suolavesijärjestelmän käynnistymistä ja lopettamaan toimintansa 15 minuuttia järjestelmän jälkeen. 4. Lukitse näppäimistön ohjaus: Kun näytössä näkyy haluamasi aika, paina painiketta kunnes kuulet piippauksen. Ohjauspaneeliin syttyy vihreä ilmoitus WORKING (toimii) muutaman sekunnin sisällä; se tarkoittaa, että suolavesijärjestelmä on aloittanut kloorin tuotannon. Ohjauspainikkeiden lukitseminen tähän asentoon estää toiminta-aikajakson luvattoman muuttamisen. HUOMAUTUS: Jos unohdat lukita näppäimistön ohjaimet, järjestelmä lukitsee ne automaattisesti ja alkaa toimia 1 minuutin päästä. 5. Säädä toiminta-aika tarvittaessa uudelleen: Toiminta-aika voidaan säätää uudelleen tarvittaessa. Paina painiketta, kunnes kuulet piippauksen näppäimistön vapautuessa ja kunnes ohjelmoitu aika alkaa vilkkua. Toista vaiheet Mittaa altaan veden kuparipitoisuus. Suolavesijärjestelmän suositusarvo on 0,1 0,2 ppm kuparia. Kuparipitoisuus on helppo mitata toimitukseen kuuluvilla testiliuskoilla. Jos kuparipitoisuus on 0,1 0,2 ppm, siirry kohtaan 8. 0 Copper Kupari (ppm) OK SÄILYTÄ OHJEET Sivu 18

19 KÄYTTÖOHJEET (JATKOA) 7. Boost-tehokäsittely Jos testitulos on alle 0,1 ppm, pidä painettuna BOOST-painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo syttyy ja LED-näytöllä näkyy 80. Tämä osoittaa, että suolavesijärjestelmä on alkanut kupari-ionien ja kloorisanitoijan tuotannon. Boost-käsittely keskeytetään painamalla BOOST-painiketta uudelleen 5 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo sammuu. HUOM: Kun järjestelmä on alkanut kupari-ionien ja kloorisanitoijan tuotannon, tehostuspainiketta ei voi nollata ennen kuin virta katkaistaan. Boost-toiminto toimii 8 kertaa järjestelmään ohjelmoidun ajan. Jos suolavesiallas järjestelmän käyttöaika on 3 tuntia, boost-toiminto kestää 8 x 3 = 24 tuntia. Kun boost-toiminto on valmis, järjestelmä palaa automaattisesti normaalitoimintoon. Kun boost-toiminto on päällä, tarkista, että suodatinpumpun käyttötunnit on asetettu oikein. Jos boost-toiminnon käyttöaika on 16 tuntia, suodatinpumpun käyttöajan on oltava vähintään 17 tuntia. Lisää suodatinpumpun käyttöaikaa tarvittaessa. Huom: Jos järjestelmään on liitetty Intex-suodatinpumppu, käännä pumpun kytkin I-asentoon. Voit uusia boost-tehokäsittelyn rankan vesisateen jälkeen tai jos allas on likainen. 8. Tutki altaan vesi säännöllisesti: Kun kuparitaso näyttää olevan tasapainossa, tutki altaan vesi joka viikko, jotta vesi pysyy puhtaana. Vapaan kloorin määrän on ehdottomasti oltava ppm ja kupari-ionipitoisuuden 0,1 0,2 ppm. Jos kuparipitoisuus on alle 0,1 ppm, toista kohdan 7 toimenpide. HUOM: Suuri kupari-ionipitoisuus saattaa muuttaa vaaleat hiukset vihertäviksi. Uidessa kannattaa käyttää uimalakkia ja hiukset kannattaa pestä shampoolla uinnin jälkeen. Lisätietoja on Vianetsintäoppaassa. 9. Valmiustila/virransäästötila: Kun käyttöjakso on päättynyt, ohjauspaneelin vihreä SLEEP-valo syttyy ja LED-näytöllä vilkkuu 93. Järjestelmä on valmiustilassa. Järjestelmä sammuu hetken kuluttua ja siirtyy virransäästötilaan. Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti tuottamaan klooria 24 tunnin välein. SLEEP-valo palaa edelleen, kun järjestelmä on virransäästötilassa. LED-näyttö sammuu tunnin kuluttua. Avaa edellinen LED-koodi painamalla mitä tahansa painiketta ( tai ). SÄILYTÄ OHJEET Sivu 19

20 LED-KOODITAULUKKO LED-lukema Merkitys 80 Boost-tila 00 Valmiustila (Start-up) 01 Yksi käyttötunti jäljellä (vähimmäiskäyttötuntimäärä) 02 Kaksi käyttötuntia jäljellä 03 Kolme käyttötuntia jäljellä 04 Neljä käyttötuntia jäljellä 05 Viisi käyttötuntia jäljellä 06 Kuusi käyttötuntia jäljellä 07 Seitsemän käyttötuntia jäljellä 08 Kahdeksan käyttötuntia jäljellä 09 Yhdeksän käyttötuntia jäljel 10 Kymmenen käyttötuntia jäljellä käyttötuntia jäljellä käyttötuntia jäljellä (enimmäiskäyttötuntimäärä) 90 Hälytyskoodi (vähäinen veden virtaus / ei virtausta) 91 Hälytyskoodi (pieni suolapitoisuus) 92 Hälytyskoodi (suuri suolapitoisuus) 93 Valmiustila (käyttöprosessi päättynyt) TYHJÄ Suolavesijärjestelmään ei tule virtaa, tai se on virransäästötilassa odottamassa seuraavan suolavesijärjestelmän tuotantojakson alkamista TÄRKEÄÄ Kun näytällä näkyy hälytyskoodi 90, varmista, että suodatinpumpun ajastin on asetettu yhtä (1) tuntia pidemmäksi ajaksi kuin suolavesijärjestelmä. Jos suodatinpumpussa ei ole sisäistä ajastinta, pumppu on käynnistettävä ja sammutettava käsin joka päivä. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 20

21 SUOLAVESIJÄRJESTELMÄN KIINTEÄ ASENNUS Useiden maiden ja etenkin EU-maiden lainsäädäntö edellyttää, että laite kiinnitetään maahan tai alustaan kiinteästi pystysuoraan asentoon. Kysy paikallisilta viranomaisilta, onko alueella käytössä maanpäällisten altaiden suodatinpumppuja koskevia määräyksiä. Jos sellaisia on, laite voidaan asentaa alustaan pohjassa olevien kahden (2) reiän kautta. Katso alla oleva piirustus. Laite kannattaa asentaa betoni- tai puualustaan, jotta se ei pääse kaatumaan. Asennuksen kokonaispainon on oltava yli 18 kg. 90 mm 1. Asennusreikien läpimitta on 6,4 mm, ja ne ovat 90 mm:n etäisyydellä toisistaan. 2. Käytä kahta pulttia ja lukkomutteria, joiden läpimitta on enintään 6,4 mm. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 21

22 HUOLTO TÄRKEÄÄ Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja estä veden vuotaminen sulkemalla mäntäventtiilit tai työntämällä mustat tulpat suodatinliitäntöihin. Kun olet saanut huoltotehtävät valmiiksi, kytke virtajohto pistorasiaan ja avaa mäntäventtiilit tai poista tulpat suodatinliitännöistä. Flow Sensor Cleaning 1. Kierrä virtausanturin (7) kaulusta varovasti vastapäivään ja irrota se virtausan turin kanavasta. Katso kohta Osien pikaopas. 2. Jos virtausanturin pinnalla näkyy sakkaa tai roskia, huuhtele ne pois puutarhaletkulla. Kohdistuskohouma Saranatappi Liitäntäreuna 3. Jos sakka ei irtoa huuhtelemalla, puhdista pinta ja saranatappi tarvittaessa muoviharjalla (älä käytä metalliharjaa). 4. Kun olet tarkastanut ja puhdistanut virtaussensorin, kohdista virtausanturin koh distuskohouma kanavan liitäntäreunaan ja kiristä virtausanturi takaisin paikal leen kääntämällä kaulusta myötäpäivään. Älä kiristä kaulusta liikaa. Elektrolyysikennon puhdistus Elektrolyysikennossa (4) on elektroniseen ohjausyksikköön ohjelmoitu itsepuhdistustoiminto. Useimmissa tapauksissa itsepuhdistustoiminto pitää kennon tehon ihanteellisena. Jos altaan vesi on kovaa (sen mineraalipitoisuus on suuri), kennon säännöllinen puhdistus saattaa olla tarpeellista. Elektrolyysikenno (4) kannattaa avata ja tarkastaa kuukauden välein, jotta se toimisi mahdollisimman tehokkaasti. Tarkastus ja puhdistus: 1. Katkaise virta yksiköstä ja irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Suodatinpumput, joiden letkun koko on 32mm: Kierrä suodattimen sihdit pois suodatinliitännöistä ja työnnä tulpat suodatinliitäntöihin, jotta vesi pysyy altaassa. Suodatinpumput, joiden letkun koko on 38mm: - Käännä molempia mäntäventtiilin kahvoja koko matkan myötäpäivään, kunnes ne pysähtyvät. Tämä sulkee venttiilin ja estää vettä virtaamasta ulos altaasta. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 22

23 HUOLTO (JATKOA) 3. Irrota 2 letkua suolavesijärjestelmästä ja asenna kennon kansi (10) kennon molemmin puolin. 4. Kierrä kuparielektrodin kaulusta (5) vastapäivään ja irrota se elektrolyysikennosta (4). Nosta kuparielektrodi. 5. Kaada kennoon talousetikkaa niin, että titaanilevyt peittyvät. Aseta kuparielektrodi takaisin kennoon, ja pidä niitä siellä noin tunnin ajan, kunnes värillisiä alueita ei enää näy. 6. Avaa kennon kannen toinen puoli (10), tyhjennä etikka ja hävitä se asianmukaisesti. Liitä altaan ja kennon välinen letku. Huuhtele kenno allasvedellä 7. Kytke elektrolyysikenno toistamalla vaiheet 3, 4, 5 ja 6 vastakkaisessa järjestyksessä. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 23

24 HUOLTO (JATKOA) INTEX KUPARI-IONI-TESTILIUSKAT (PAKKAUKSESSA) Kupario-ioni-testiliuskoilla tutkitaan veden kupari-ionipitoisuus. Ohjeet ja käyttö 1. Upota koko liuska veteen kolmen sekunnin ajaksi, ja nosta liuska pois. 2. Pidä liuskaa vaakatasossa 15 sekunnin ajan. Älä ravista liuskasta vettä. 3. Vertaa kupari-ioniliuskan väriä pakkauksessa olevan värikartan väreihin. KOLMITOIMISET INTEX -TESTAUSLIUSKAT (PAKKAUKSESSA) Kolmitoimisilla testausliuskoilla voidaan testata vapaan kloorin arvo, happamuusaste (ph) ja kokonaisalkalisuus samalla kertaa. Veden kemiallinen koostumus kannattaa tutkia joka viikko. Klooripitoisuus kannattaa pitää välillä ppm. Ohjeet ja käyttö: 1. Kasta koko liuska veteen ja nosta se heti ylös. 2. Pidä liuskaa vaakasuorassa 15 sekunnin ajan (älä ravistele vettä pois liuskasta). 3. Vertaile liuskan vapaan kloorin arvon, happamuusasteen (ph) ja kokonaisalkalisuuden alueita liuskapakkauksen värikarttaan. Muuta altaan vettä tarvittavalla tavalla. Oikean tekniikan käyttäminen on tärkeää veden testauksessa. Lue liuskan käyttöohjeet ja noudata niitä. PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS 1. Irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Kun olet tyhjentänyt altaan kokonaan, irrota suolavesijärjestelmä letkuista tekemällä asentamistoimet käänteisessä järjestyksessä. 3. Kuivaa yksikkö ilmalla ennen varastointia. Samalla kannattaa tarkastaa ja puh distaa elektrolyysikenno. 4. Varastoi laite ja tarvikkeet kuivaan paikkaan, jonka lämpötila on 0 40 C. 5. Säilytyksessä voidaan käyttää alkuperäistä pakkauslaatikkoa. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 24

25 ALTAAN HUOLTO JA KEMIALLISET MÄÄRITELMÄT Veden suositellut kemialliset arvot Vähimmäisarvo Ihanteellinen arvo Enimmäisarvo Kupari-ionit ppm 0.2 ppm Vapaa kloori ppm 5.0 ppm Sitoutunut kloori 0 0 ppm 0.2 ppm ph Kokonaisalkalisuus 100 ppm ppm 140 ppm Kalsiumkovuus 150 ppm ppm ppm Stabilaattori (syanuurihappo) 10 ppm ppm 50 ppm Tarkista veden käsittelytapa altaan jälleenmyyjältä Vapaa kloori - Altaan vedessä oleva kloorijäämä. Sitoutunut kloori - Muodostuu vapaan kloorin reagoidessa ammoniakkijätteen kanssa. Seuraus liian korkeasta arvosta - Pistävää kloorin hajua ja silmien kirvelyä ph - Arvo, joka ilmaisee, kuinka hapanta tai emäksistä liuos on. Seuraus liian matalasta arvosta - Vesi aiheuttaa metallien korroosiota, silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä sekä kokonaisalkalisuuden heikkenemisen. Seuraus liian korkeasta arvosta - Veden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa; vesi muuttuu sameaksi; suodattimien käyttöikä lyhenee; esiintyy silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä; klooraus toimii heikosti. Kokonaisalkalisuus - Ilmaisee veden kykyä vastustaa ph-arvon muutosta. Määrittää ph-arvon muutoksen nopeuden ja helppouden. Säädä kokonaisalkalisuuden arvo sen vuoksi aina ennen ph-arvon säätämistä. Seuraus liian matalasta arvosta - Vesi aiheuttaa metallien korroosiota, silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä. Pieni kokonaisalkalisuus muuttaa veden ph-arvon epävakaaksi. Kaikki veteen lisätyt kemikaalit vaikuttavat veden pharvoon. Seuraus liian korkeasta arvosta - Veden kanssa koskeutuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa; vesi muuttuu sameaksi; esiintyy silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä; klooraus toimii heikosti. Kalsiumkovuus - Tarkoittaa veteen liuenneen kalsiumin ja magnesiumin määrää. Seuraus liian korkeasta arvosta - Veden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa ja vesi muuttuu sameaksi. Stabilaattori - Stabilaattorit pidentävät kloorin käyttöikää uima-altaissa (syanuurihappo) ÄLÄ lisää kemikaaleja suoraan roskanerottimeen. Kemikaalit voivat vahingoittaa kennoa.suositeltujen suola- ja kemikaalipitoisuuksien jatkuva ylittäminen saattaa aiheuttaa korroosiota altaan varusteisiin Tarkista testaussarjan vanhenemispäivämäärä. Vanhentuneella testaussarjalla saadut tulokset voivat olla epätarkkoja. Jos uimarien aiheuttama suuri kuormitus edellyttää lisäpuhdistusaineen käyttöä, käytä allaspuhdistusainetta, jonka vaikuttavia aineita ovat trikloori-s-triatsiinitrioni tai natriumdikloori-s-triatsiinitrioni. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 25

26 VIANMÄÄRITYSOPAS ONGELMA SYY KORJAUS LIIAN VÄHÄN KLOORIA Suolavesijärjestelmän liian vähäinen käyttöaika. Veden suolapitoisuus on alle 2000ppm, joka on riittämätön pitoisuus. Klooria on haihtunut auringon paisteessa. Uimarien määrä on lisääntynyt. Tukkeutunut tai likainen elektrolyysikenno. Korkealle UV-tasolle altistuminen. Lisää suolavesijärjestelmän käyttöaikaa. Ks. Käyttöohjeet. Tarkista suolapitoisuus testausliuskoilla. Korjaa tarvittaessa. Ks. Suolan määrä ja altaiden vesi tilavuudet. Käytä allaspeittoa, kun allas ei ole käytössä ja/ tai järjestelmä on käytössä. Tarkasta elektrolyysikenno ja puhdista se tarvit taessa. Ks. Huolto. Peitä allas peitteellä 2 päiväksi laitteen käydessä ja testaa sitten vesi testiliuskoilla. Jos allas on puhdas ja kirkas, lisää veteen vakautetta ja testaa sitten vesi laitteen käydessä. LIIAN VÄHÄN KUPARI-IONIA ALLAS ON LIKAINEN Liian vähän käyttötunteja. ph-arvo on liian suuri (emäksinen). Uimarien aiheuttama kuormitus on lisääntynyt. Tukkeutunut tai likainen kuparielektrodi. Kuparielektrodit ovat viallisia. Suuri kupari-ionipitoisuus Lisää päivittäistä käyttöaikaa. Katso kohta Käyttöohjeet. Säädä arvoa käyttämällä ph:ta l askevaa kemikaalia, jota saat allaskemikaalien jälleenmyyjiltä. Irrota elektrolyysikenno tarkastusta varten ja tarvittaessa puhdista se. Katso kohta Huolto. Ota yhteys Intex-palvelukeskukseen. Poista noin 20 % altaan vedestä ja lisää tilalle suolatonta vettä, jotta kupari-ionipitoisuus laskee ja arvo on alle 0,2 ppm. Lisää alumiinisulfaattia: 1000 litraan vettä tarvitaan noin 2 g alumiinisulfaattia tai alumiinikaliumsulfaattia: 1000 litraan vettä tarvitaan noin 3 g. Käytä sitruunapohjaista puhdistusainetta (joka sisältää mieluiten sitruunahappoa). Älä hankaa syövyttävillä puhdistusaineilla, ettei alapinta syövy. VALKOISIA HIUTALEITA VEDESSÄT EI LED-NÄYTTÖÄ VIHREÄT HIUKSET Altaan veden kalsiumkovuus on liian suuri Ei virtalähdettä. RCD/GFCI ei palautettu. LED vika. Suuri kupari-ionipitoisuus. Poista noin % altaan vedestä ja lisää tilalle suolatonta vettä kalsiumkovuuden vähentämiseksi. Tarkasta, onko elektrolyysikennossa karstaa ja tarvittaessa puhdista elektrolyysikenno. Kytke elektrolyysikennon johto pitävästi elektrolyysikennon kotelon liittimeen. Paikanna kytkin ja kytke päälle. Palauta RCD/GFCI. Ota yhteyttä Intex palvelukeskukseen. Poista noin 20 % altaan vedestä ja lisää tilalle suolatonta vettä, jotta kupariionipitoisuus laskee alle 0,2 ppm. Lisää alumiinisulfaattia: 1000 litraan vettä tarvitaan noin 2 g alumiinisulfaattia tai alumiinikaliumsulfaattia: 1000 litraan vettä tarvitaan noin 3 g. Käytä uimareille tarkoitettua shampoota, jossa on kelaattia. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 26

27 VIANMÄÄRITYSOPAS (JATKOA) LED- NÄYTTÖ-KOODI ONGELMA KORJAUS LED-näyttökoodi vilkkuu ja hälytysääni kuuluu (HUOMAUTUS: Katkaise aina laitteesta virta ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa). 1. Suodatinpumppua ei ole kytketty järjestelmään ja/tai kytketty päälle. Tarkista, että suodatinpumppu on liitetty ja toiminnassa. Katso kohta Asennusohjeet. 2. Letkut ovat tukkeutuneet. 3. Tulo- ja lähtöletkujen suunta on väärä. 4. Virtausanturin johto on löysällä 5. Flow sensor cord is loose. 6. Suodatinpumpun ja suolavesiallas järjestelmän ajastimet on asetettu eri aikoihin 7. Virtausanturin vika. 1. Titaanilevyissä on likaa tai karstaa 2. Pieni suolapitoisuus/ei suolaa 3. Mahdollinen elektrolyysikennon vika. 4. Elektrolyysikennon johto on löysällä. 1. Suuri suolapitoisuus. Varmista, että (mahdolliset) mäntäventtiilit ovat auki. ). Varmista, että suodatinpatruunassa, kennossa ja roskasiivilässä ei ole roskia tai likaa. Katso kohta Huolto. Poista kaikki letkuihin jäänyt ilma. Katso suodatin pumpun käyttöohjetta Tarkasta, onko virtausanturi löysällä tai väärin liitetty. Kytke virtausanturi pitävästi virtausanturin liittimeen. Tarkasta, onko virtausanturi löysällä tai väärin liitetty. Kytke virtausanturi pitävästi virtausanturin liittimeen. Plug the flow sensor firmly into the flow sensor receptacle. Nollaa suodatinpumpun ja suolavesial lasjärjestelmän ajastimet. Katso kohta Boost-tehokäsittely. Vaihda osa ottamalla yhteyttä Intexpalvelukeskukseen. Irrota elektrolyysikenno tarkastusta varten ja tarvittaessa puhdista se. Katso kohta Huolto. Lisää suolaa. Katso kohta Suolan määrä ja altaiden vesitilavuudet Ota yhteys Intex-palvelukeskukseen. Vaihda tarvittaessa kenno. Varmista, että kennon johto on tiukasti kiinni kennon kotelon liitäntään. Tyhjennä allas osittain ja lisää siihen suolatonta vettä. Katso kohta Suolan määrä ja altaiden vesitilavuudet. 1. Näyttö ja kaikki valot on sam mutettu järjestelmä ei käynnisty. Kotitalousjännite on liian suuri tai liian pieni (+ 20 %). Tarkista, että jännite on laitteen kotelossa annetun arvon mukainen. Ota yhteys Intex-palvelukeskukseen. TÄRKEÄÄ: Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteys kuluttajanpalveluosastoon saadaksesi apua. Viittaa erilliseen Valtuutetut huoltopisteet -lehteen. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 27

28 YLEINEN TURVALLISUUS VEDESSÄ Vesileikit ovat hauskoja, ja niillä on terapeuttinen vaikutus. Niihin liittyy kuitenkin tapaturman ja kuoleman vaara. Tapaturman vaaran pienentämiseksi lue kaikki tuotteen, pakkauksen ja pakkauksen sisäosien varoitukset ja ohjeet. Muista, että tuotteeseen liittyvissä varoituksissa, ohjeissa ja turvaohjeissa esitetään yleisiä vesivirkistyslaitteisiin liittyviä vaaroja, mutta ne eivät kata kaikkia vaaratilanteita. Paranna turvallisuutta tutustumalla kansallisten turvallisuusjärjestöjen laatimiin ohjeisiin ja seuraaviin yleisohjeisiin: Lapsia on valvottava jatkuvasti. Opettele uimaan. Opettele puhallus-paineluelvytys ja ensiaputaidot. Varoita lapsia valvovia henkilöitä mahdollisista altaaseen liittyvistä vaar oista ja neuvo lukittavien porttien, aitojen ja muiden suojalaitteiden käyttö. Painota, että lapsia on valvottava jatkuvasti. Neuvo lapsille oikea toiminta hätätilanteessa. Käytä arvostelukykyäsi ja harkintaa kaikissa vesileikeissä. Valvonnan merkitystä ei voi korostaa liikaa. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 28

29 RAJOITETTU TAKUU Krystal Clear -suolavesijärjestelmä on valmistettu ammattitaitoisesti laadukkaistamateriaaleista. Kaikkien Intex-tuotteiden virheettömyys on tarkastettu ennen tuotteiden toimittamista tehtaalta. Tämä rajoitettu takuu koskee vain Krystal Clear -järjestelmää. Seuraava ehto on voimassa ainoastaan Euroopan Unionin jäsenmaissa: Tämä Intexintakuu ei vaikuta direktiivin 1999/44/EC lainmukaisiin säädöksiin. Tämän rajoitetun takuun ehdot koskevat ainoastaan alkuperäistä hankkijaa, eikä niitä voi siirtää. Tämä rajoitettu takuu on voimassa alla ilmoitetun ajan alkuperäisestä hankinnasta lähtien. Pidä alkuperäinen myyntikuitti tämän käsikirjan kanssa, sillä todiste hankinnasta vaaditaan, ja se on liitettävä takuuvaatimuksiin, tai rajoitettu takuu on mitätön. Krystal Clear TM -suolavesijärjestelmän takuu 2 vuotta Titaanielektrodin takuu 1 vuosi Letkujen, mäntäventtiilien ja liitinten takuu 180 päivää Jos yllä mainittujen ajanjaksojen sisällä löytyy valmistusvika, ota yhteys sopivaan Intexin huoltoon, joka on lueteltu erillisellä Valtuutetut huoltopisteet -lehdellä. Huoltopiste päättää, onko vaatimus pätevä. EPÄSUORAT TAKUUT RAJOITTUVAT TÄMÄN TAKUUN EHTOIHIN. INTEX JA SEN VALTUUTTAMAT EDUSTAJAT TAI TYÖNTEKIJÄT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOISSA KORVAUSVELVOLLISIA OSTAJAA TAI MITÄÄN KOLMATTA OSAPUOLTA KOHTAAN SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI VASTUISTA. Joillakin alueilla sovellettava laki ei ehkä hyväksy satunnaisiin tai välillisiin vaurioihin liittyvän vastuun rajoittamista tai poissulkemista. Siinä tapauksessa yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tämä rajoitettu takuu ei ole voimassa, jos tuotteet ovat altistuneet laiminlyönnille, epätavalliselle käytölle tai toiminnalle, onnettomuudelle, vikakäytölle, väärälle jännitteelle tai käyttöohjeiden vastaiselle virralle tai vaurioille, jotka johtuvat olosuhteista, joihin Intex ei voi vaikuttaa, mukaan lukien, mutta ei rajoittavasti, tavallinen kuluminen ja tulipalon, tulvan, jäätymisen, sateen ja muiden ulkoisten ympäristötekijöiden aiheuttavat vauriot. Tämä rajoitettu takuu koskee ainoastaan Intexin myymiä osia ja komponentteja. Rajoitettu takuu ei kata valtuuttamattomia muunnoksia, korjauksia tai purkamista, jonka on suorittanut joku muu kuin Intexin huoltohenkilöstö. Rajoitettu takuu ei myöskään ole voimassa, jos tätä tuotetta on käytetty jonkin muun tuotteen kuin Intex-tuotteen kanssa allasta valmisteltaessa. Tämä takuu ei kata allasveden menetyksen, kemikaalien tai vesivaurioiden aiheuttamia kustannuksia. Tämä takuu ei kata loukkaantumista tai vauriota omaisuudelle tai ihmisille. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 29

KÄYTTÖOHJE. Krystal Clear TM -otsonija -suolavesijärjestelmä. Malli ZS8220 220-230V~, Malli ZS8230 230-240V~

KÄYTTÖOHJE. Krystal Clear TM -otsonija -suolavesijärjestelmä. Malli ZS8220 220-230V~, Malli ZS8230 230-240V~ (IO) MODEL ZS8220 & ZS8230 OZONE & SALTWATER SYSTEM FINNISH 7.5 X 10.3 PANTONE 295U 08/01/2012 KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata

Lisätiedot

k ä y t t ö o h j e Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen.

k ä y t t ö o h j e Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. () MODEL CS8/CS8 SALTWATER SYSTEM & FILTER PUMP Suomen 7.5 X 0. PANTONE 95U 08/8/009 k ä y t t ö o h j e TÄRkEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Automaattinen puhdistin. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita.

KÄYTTÖOHJE. Automaattinen puhdistin. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Automaattinen puhdistin Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Kokeile myös

Lisätiedot

Krystal Clear. Malli CS8230 230-240 V~ Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen.

Krystal Clear. Malli CS8230 230-240 V~ Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. () MODEL CS0/0 Saltwater System ENGLISH 7. X 0. PANTONE 9U 0//009 KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita Krystal Clear suolavesijärjestelmä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Krystal ClearTM -hiekkasuodatin 14 tuuman pumppu (360 mm) ja suolavesiallasjärjestelmä Malli CS15220 CS15230 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

KÄYTTÖOHJE. Krystal ClearTM -hiekkasuodatin 14 tuuman pumppu (360 mm) ja suolavesiallasjärjestelmä Malli CS15220 CS15230 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA () MODEL CS50 SAND PUMP & filter pump 7.5 X 0. PANTONE 95U 0/8/00 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja käyttöä, ja noudata ohjeita. KÄYTTÖOHJE Krystal ClearTM

Lisätiedot

28 www.intexnordic.com. Sivu 28

28 www.intexnordic.com. Sivu 28 28 www.intexnordic.com Sivu 28 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Noudata ohjeita. Käyttöohje Krystal Clean Poolwater järjestelmä Malli 6220

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Seinäkiinnitteinen deluxe-pinnanpuhdistin TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 122 IO

KÄYTTÖOHJE. Seinäkiinnitteinen deluxe-pinnanpuhdistin TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 122 IO KÄYTTÖOHJE 122 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Seinäkiinnitteinen deluxe-pinnanpuhdistin Varoitukset... 51 Osat... 52 Koukun asentaminen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Malli SF90220T 4 m 3. 220-240 V~, 50 Hz, 190 W Suurin korkeus 3.0 m, pienin korkeus 0.19 m, IPX4 Suurin veden lämpötila 35 C

KÄYTTÖOHJEET. Malli SF90220T 4 m 3. 220-240 V~, 50 Hz, 190 W Suurin korkeus 3.0 m, pienin korkeus 0.19 m, IPX4 Suurin veden lämpötila 35 C KÄYTTÖOHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Krystal Clear -hiekkasuodatinpumppu Malli SF90220T 4 m 3 220-240 V~, 50 Hz, 190 W

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 KÄYTTÖOPAS SUOMI UV-järjestelmän 18 W ohjeet Nimikenumero: 1604 Täydellinen UV-järjestelmä tarkoitettu

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Kattoluukun käyttäminen 1. Ohjauspaneelit (sähköinen ja elektroninen versio) Sähkökäyttöiset Hollandia 300 DeLuxe -versiot ilman liukuvaa aurinkosuojaa (aurinkoverholla tai ilman sitä), Hollandia 500 FreeDome

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Turvallisen lämmittämisen takaamiseksi lue nämä varoitukset ensin! Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200 Pikaopas Powerline 1200 Malli PL1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa verkkoa käyttämällä

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

VGT-1200. Lue tämä käyttöohje ennen ultraäänipesurin käyttöä

VGT-1200. Lue tämä käyttöohje ennen ultraäänipesurin käyttöä Ultraäänipesuri VGT-1200 KÄYTTÖOHJE SOVELLUKSET: Laboratoriot, elektroniset työpajat, silmälasiliikkeet, koruliikkeet, kelloliikkeet, matkapuhelinten korjausliikkeet, hammaslääkärit, toimistot ja kodit

Lisätiedot

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Käyttöopas

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 FI Käyttöopas h i a b g c f d e Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA Couper Kääntöporttien moottori EN KÄYTTÖOHJE VALMISTETTU ITALIASSA 1 -KUVAUS 1A -VAROITUKSET Seuraavana lueteltujen ohjeiden laiminlyönti vapauttaa KING Gates srl:n kaikesta vastuusta liittyen ihmisille

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot