KÄYTTÖOHJE. Krystal Clear SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE. Krystal Clear SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Krystal Clear SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ Malli CS V~, Malli CS V~ Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Kokeile myös seuraavia Intex-tuotteita: altaita, allasvarusteita, ilmatäyt-teisiä altaita ja leluja, ilmapatjoja ja veneitä. Niitä on saatavana jälleen-myyjiltämme tai verkkosivuiltamme. Jatkuvan tuotekehityksen takia Intex varaa oikeuden muuttaa ilman ennakkoilmoitusta teknisiä tietoja ja ulkonäköä, mistä saattaa seurata päivityksiä käyttöoppaaseen Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/tous droits réservés/todos los derechos reservados/alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China. Trademarks used in some countries of the world under license from/ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA Distributed in the European Union by/distribué dans l Union Européenne par/distribuido en la unión Europea por/vertrieb in der Europäischen Union durch/intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal The Netherlands

2 Varoitus... 3 Osien pikaopas Tuotteen yleiset ja tekniset tiedot... 7 Asennusohjeet Suolan määrä ja altaan vesitilavuudet Intex-altaiden suolataulukko Intex-altaiden syanuurihappotaulukko Intex-altaiden käyttöaikataulukko Muiden kuin Intex-altaiden taulukot Käyttöohjeet Hälytyskoodi- ja LED-kooditaulukko Kiinteä asennus Huolto Pitkäaikainen säilytys Altaan huolto ja kemialliset määritelmät Vianmääritysopas Yleinen turvallisuus vedessä Rajoitettu takuu SÄILYTÄ OHJEET Sivu 2

3 TÄRKEÄT TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä, ja noudata ohjeita. LUE OHJEET JA NOUDATA NIITÄ VAROITUS Tapaturmavaaran pienentämiseksi pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Valvo aina lapsia ja toimintarajoitte- isia henkilöitä. Sähköiskun vaara. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu maavuotokytkimellä (GFCI) tai jäännösvirtalaitteella (RCD). Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan, jos olet epävarma, onko pisto- rasiassa jompikumpi edellä mainituista suojauksista. Pyydä tarvittaessa valtuutettua sähköasentajaa asentamaan maavuotokytkin tai jäännösvirtalaite, jonka suurin virta on 30 ma. Älä käytä kannettavaa jäännös- virtalaitetta (PRCD). Älä hautaa sähköjohtoa maahan. Sijoita johto paikkaan, jossa ruohonleikkuri, pensasleikkuri ja muut laitteet eivät vahingoita sitä. Virtajohtoa ei voida vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, laite on hävitettävä. Sähköiskun vaaran pienentämiseksi älä kytke laitetta sähköverkkoon jatkojohdolla, ajastimella, pistotulpan sovittimella tai muunnetulla pistotulpalla. Katso, että pisto-rasia on sopivassa paikassa. Laitteen saa asentaa vain aikuinen. Älä kytke laitetta sähköverkkoon tai irrota sitä sähköverkosta, jos seisot vedessä tai jos kätesi ovat märät. Sijoita laite pois altaan läheisyydestä, jotta lapset eivät pääse kiipeämään laitteen päälle ja hyppäämään siitä altaaseen. Lasten on pysyttävä loitolla laitteesta ja kaikista sähköjohdoista. Älä käytä laitetta, kun altaassa on ihmisiä. Irrota laite aina sähköverkosta ennen laitteen poistamista, puhdistamista, huoltami-sta tai säätämistä. Pumppua saa käyttää vain varastoitavassa altaassa. Älä käytä pumppua kiinteästi asennetussa altaassa. Varastoitava allas on rakenteeltaan sellainen, että se on helppo purkaa säilytystä varten ja helppo koota uudelleen käyttökuntoon. Pidä laite yli kahden metrin etäisyydellä altaasta. Pidä tuotteen töpseli yli 3.5m päässä altaasta. Töpselin on oltava helppopääsyinen tuotteen asennuksen jälkeen Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä tai hen-kisiä rajoitteita tai aistiongelmia, tai joilla ei ole riittävää tietoa ja kokemusta lait-teen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä laitteen käytössä tai valvo heidän laitteen käyttöään. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Tätä laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. JOS NÄITÄ VAROITUKSIA EI NOUDATETA, SEURAUKSENA VOI OLLA ESINEVAHINKO, SÄHKÖISKU, RAKEN-TEISIIN SOTKEUTUMINEN, VAKAVA LOUKKAANTUMINEN TAI KUOLEMA. Tuotteen mukana toimitetuissa varoituksissa, ohjeissa ja turvaohjeissa esitetään yleisiä vesivirkistyslaitteisiin liittyviä vaaroja, mutta ne eivät kata kaikkia vaaratilanteita. Käytä arvostelukykyäsi ja harkintaa kaikissa vesileikeissä. VAIN SIIRRETTÄVIIN, MAANPÄÄLLISIIN ALTAISIIN SÄILYTÄ OHJEET Sivu 3

4 OSIEN PIKAOPAS * Lisävaruste * Lisävaruste HOUM. Kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä vastaa varsinaista tuotetta. Mittasuhteet eivät täsmää. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 4

5 OSIEN PIKAOPAS ITarkista tuotteen sisältö ja tutustu kaikkiin osiin ennen laitteen asentamista HUOM. Kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä vastaa varsinaista tuotetta. Mittasuhteet eivät täsmää. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 5

6 OSIEN PIKAOPAS (jatkoa) Tarkista tuotteen sisältö ja tutustu kaikkiin osiin ennen laitteen asentamista. VIITENRO TAVALLINEN LIITETTÄESSÄ SUODATINPUMPPUIHIN, JOIDEN LETKUN KOKO 32 MM (1 1/4 ) KUVAUS KPL VARAOSANRO 1 SOVITIN A, JOSSA KIERREKAULUS (LISÄVARUSTE) O-RENGAS A RUUVI ELEKTROLYYSIKENNO (O-RENGAS C MUKANA) KUPARIELEKTRODI TITAANIELEKTRODI VIRTAUSANTURI KIERTEINEN LIITÄNTÄLETKU KIERRESOVITIN B (LISÄVARUSTE) KENNON PEITETULPPA (LISÄVARUSTE) ELEKTROLYYYTTIKENNON MUTTERI L:N MUOTOINEN O-RENGAS KUPARIELEKTRODIN MUTTERI KLOORIN TESTAUSLIUSKAT KUPARIN TESTAUSLIUSKAT TITAANIELEKTRODIN O-RENGAS KUPARIELEKTRODIN O-RENGAS OHJAAMO Ilmoita tuotteen mallinumero ja varaosanumero lisäosia tilatessasi. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 6

7 KLOORIN KEHITTÄMINEN Laite on suunniteltu käytettäväksi vain maanpäällisissä altaissa. Laite tuhoaa bakteerit, hapettaa uimareista peräisin olevia orgaanisia aineita ja torjuu levää. Tuloksena on turvallinen ja puhdas allas, jota on miellyttävä käyttää. Keittosuola (natriumkloridi) koostuu kahdesta alkuaineesta: natriumista ja kloorista. Suolavesijärjestelmää asennettaessa mitattu määrä suolaa liuotetaan altaan vet-een, jotta se olisi hieman suolaista. Altaan vesi johdetaan suolavesijärjestelmän elektrolyysikennoon. Se tuottaa klooria, joka liukenee heti veteen. Kloori alkaa heti tuhota bakteereita, viruksia, levää ja hapettaa muita orgaanisia aineita. KUPARI-IONIEN MUODOSTUMINEN Kun pienjännitevirtaa johdetaan kuparielektrodiin, muodostuu kupari-ioneita, jotka liukenevat veteen heti. Kupari on tehokas leviä tappava myrkky. Se estää levän muodostumisen altaaseen. TEKNISET TIEDOT Tehontarve: Ihanteellinen suolapitoisuus: Kloorin enimmäistuotanto tunnissa: Kuparin ionosoinnin lähtövirta: Vähimmäisvirtausnopeus: Rajoitettu takuu: 65W 3000 ppm (miljoonasosaa) 5 grammaa tunnissa 175 ma litraa tunnissa katso Rajoitettu takuu Virtakytkin Elektrolyysikenno Altaaseen palaa-van veden letku Kuparielektrodit Virtausanturi Letku suodatinpumpusta Elektroninen ohjausyksikkö Virtalähde SÄILYTÄ OHJEET Sivu 7

8 BOOST 2M (188IO) MODEL CS7220/7230 SALTWATER SYSTEM FINNISH 7.5 X 10.3 PANTONE 295U 07/10/2012 ASENNUSOHJEET TÄRKEÄÄ: Suolavesiallasjärjestelmä vaatii toimiakseen erillisen suodatinpumpun ( l/h), joka siirtää vettä. Suolavesijärjestelmä on asennettava piirroksessa 1 näkyvällä tavalla vii-meiseksi allaslaitteeksi letkuun, jota myöten vesi palaa altaaseen. Oikea asennuspaikka pidentää titaanilevyjen käyttöikää. 1. Kokoa maanpäällinen allas ja sen suodatinpumppu asennusohjeiden mukaisesti. 2. Poista suolavesijärjestelmä ja sen varusteet pakkauksesta. 3. Sijoita suolavesijärjestelmä letkuun suodatinpumpun jälkeen. 4. Liitä letkunliitin (8) suolavesijärjestelmän tuloliitäntään. Suolavesijärjestelmän yhdistäminen 32 mm (1-1/4 ) letkuliitännällä varustettuihin pumppuihin ja altaisiin: Suolavesijärjestelmässä on 38 mm liitännät. Toimitukseen kuuluu sovittimet A (1) ja B (9), joilla järjestelmä liitetään pienempiin (32 mm) letkuihin. Asennus: Piirros 1. VESI ALTAASEEN UIMA-ALLAS VESI ALTAASTA 3.5M 32 mm. LETKU SUODATIN-. PUMPPU 32mm. LETKU 1 SUOLAVESIJ ÄRJESTELMÄ 8 9 SÄILYTÄ OHJEET Sivu 8

9 ASENNUSOHJEET (JATKOA) 1. Jos maanpäällinen allas on täynnä vettä, kierrä suodattimen sihdit pois suodatinliitännöistä ja työnnä mustat tulpat suodatinliitäntöihin ennen suolavesijärjestelmän asentamista. Jos allas on tyhjä, siirry suoraan vaiheeseen Liitä sovitin A (1) elektrolyysikennon (4) poistoliitäntään piirroksessa 1 näky-vällä tavalla. Kiristä liitos Irrota veden paluuletku (altaaseen johtava) suodatinpumpun liitännästä ja liitä se suolavesijärjestelmän sovittimeen A (1) letkun kiristimellä (katso piirros 1). 4. Liitä sovitin B (9) letkunliittimeen (8). Kiristä liitos. (katso piirros 1) Liitä sovitin B (9) suodatinpumpun poistoliitäntään (alaliitäntä). Kiristä liitos. 8 9 Soudatinpumppu 6. Asenna suodattimen sihdit takaisin suodatinliitäntöihin altaan sisälle, kun olet poistanut mustat tulpat, jotka estävät vettä virtaamasta altaasta. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 9

10 2M (188IO) MODEL CS7220/7230 SALTWATER SYSTEM FINNISH 7.5 X 10.3 PANTONE 295U 07/10/2012 ASENNUSOHJEET (JATKOA) Suodatinpumppujen liitäntä, joiden letkun koko on 38mm : (Älä käytä sovitinta A (1) tai B (9)) Piirros 2 MÄNTÄVENTTIILI VESI ALTAASEEN UIMA-ALLAS VESI ALTAASTA 3.5M 38 mm. LETKU SUODATIN-. PUMPPU SUOLAVESI JÄRJESTELMÄ 8 38 mm. LETKU 1. Jos maanpäällinen allas on täynnä vettä, sulje mäntäventtiilit ennen suolavesijärjestelmän asentamista. Jos allas on tyhjä, siirry suoraan vaiheeseen Irrota veden paluuletku (altaaseen johtava) suodatinpumpun liitännästä ja liitä se suolavesijärjestelmän lähtöliitäntään. 3. Liitä letkunliitin (8) suodatinpumpun poistoliitäntään. 4. Vapauta veden virtaus avaamalla mäntäventtiilit. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 10

11 ASENNUSOHJEET (JATKOA) Järjestelmän liittäminen muunlaisiin altaisiin Liitä suolavesiallasjärjestelmä ensin pumppuun ja sitten altaaseen. Katso piirrokset 1 ja 2. Yleisimmät liitännät: Liittäminen 32 mm kierteettömään liitäntään: 8 9 SUODATINPUMPPU 32 mm LIITÄNTÄ SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ 1. Liitä sovitin B (9) letkunliittimeen (8). Kiristä liitos. 2. Liitä sovitin B (9) suodatinpumpun poistoliitäntään. Kiristä liitos. Liittäminen 38 mm kiristimellä varustettuun liitäntään: 8 SUURI LETKUN KIRISTIN SUODATINPUMPPU 38mm LIITÄNTÄ SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ 1. Liitä letkunliitin (10) suodatinpumpun poistoliitäntään letkun kiristimellä. Kiristä liitos. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 11

12 ASENNUSOHJEET (JATKOA) Järjestelmän liittäminen muunlaisiin altaisiin Liitä suolavesijärjestelmä ensin pumppuun ja sitten altaaseen. Katso piir- rokset 1 ja 2. Yleisimmät liitännät: Liittäminen 32 mm liitäntään: 32mm. LETKU LETKUN KIRISTIN 1 SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ 1. Liitä sovitin A (1) elektrolyysikennon (4) poistoliitäntään. Kiristä liitos. 2. Liitä veden paluuletku (altaaseen johtava) suolavesijärjestelmän sovit-timeen A (1) letkun kiristimellä. Liittäminen 38 mm kierteettömään liitäntään: 38mm. LETKU SUURI LETKUN KIRISTIN 1 SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ 1. Liitä sovitin A (1) elektrolyysikennon (4) poistoliitäntään. Kiristä liitos. 2. Liitä veden paluuletku (altaaseen johtava) suolavesijärjestelmän sovittimeen A (1) suurella letkun kiristimellä SÄILYTÄ OHJEET Sivu 12

13 SUOLAN MÄÄRÄ JA ALTAIDEN VESITILAVUUDET Käytettävä suola: Käytä vain natriumkloridisuoloja Käytä vain natriumkloridisuolaa (NaCl), joka on vähintään 99,8-prosenttisesti puh-dasta. Vedenkäsittelyyn tarkoitettujen suolapellettien (haihdutussuolasta valmistet-tujen) käyttäminen on hyväksyttävää, mutta niiden liukeneminen kestää tavallista kauemmin. Älä käytä joditettua suolaa tai keltaista suolaa (natriumferrosyanidi). Altaan veteen lisätään suolaa, josta elektrolyysikenno muodostaa klooria. Mitä puhtaampaa suola on, sitä tehokkaammin elektrolyysikenno toimii. Optimaaliset suolapitoisuudet Altaan veden ihanteellinen suolapitoisuus on ppm (miljoonasosaa). Optimaalinen suolapitoisuus on ppm. Jos vedessä on liian vähän suolaa, suolavesijärjestelmän teho laskee, jolloin se tuottaa vähän klooria. Jos vedessä on paljon suolaa, altaan vesi maistuu suolaiselta (suolapitoisuus on yli ppm). Veden suuri suolapitoisuus saattaa vahingoittaa virtalähdettä ja aiheut-taa korroosiota altaan metalliosissa ja -varusteissa. Käytettävä suolamäärä näkyy seuraavassa Suolataulukossa. Altaan suolaa kierrätetään jatkuvasti. Suola vähenee ainoastaan, jos altaasta poistetaan vettä. Suola ei häviä haihtumalla. Suolan lisääminen 1. Kierrätä altaan vettä painamalla suodatinpumpun kytkimen ON-painiketta. 2. Älä kytke virtaa suolavesijärjestelmään. 3. Määritä altaaseen lisättävän suolan määrä (katso Suolataulukko ). 4. Levitä tarvittava määrä suolaa tasaisesti altaan sisäkehälle. 5. Jotta suodatin ei tukkeutuisi, älä lisää suolaa siivilän läpi. 6. Nopeuta suolan liukenemista harjaamalla altaan pohjaa. Älä anna suolan kasautua altaan pohjalle. Liuota suola perusteellisesti käyttämällä suodatin-pumppua yhtäjaksoisesti 24 tunnin ajan tunnin jälkeen, jos kaikki suola on liuennut, kytke suolavesijärjestelmä päälle, paina -painiketta, kunnes kuulet piippauksen ja koodi 00 vilkkuu näytössä, ja aseta suolavesiallasjärjestelmälle toivottu toiminta-aika (katso Toiminta-aikataulukko ). Suolan poistaminen Jos veteen on lisätty liikaa suolaa, suolavesijärjestelmästä kuuluu äänimerkki ja sen näytössä näkyy koodi 92 (katso Hälytyskoodit ). Vähennä tällöin suolapitoisuutta. Suolapitoisuutta voidaan vähentää vain tyhjentämällä allas osittain ja lisäämällä poistetun veden tilalle suolatonta vettä. Tyhjennä altaan vedestä noin 20 %, ja lisää puhdasta, suolatonta vettä tilalle, kunnes koodi 92 häviää näytöstä. Altaan tilavuuden laskenta Altaan tyyppi Gallonaa Kuutiometriä (altaan koko jalkoina) (altaan koko metreinä) Suorakulmainen Pituus x leveys x keskisyvyys x 7,5 Pituus x leveys x keskisyvyys Pyöreä Pituus x leveys x keskisyvyys x 5.9 Pituus x leveys x keskisyvyys x 0.79 Soikea Pituus x leveys x keskisyvyys x 6.0 Pituus x leveys x keskisyvyys x 0.80 SÄILYTÄ OHJEET Sivu 13

14 INTEX-ALTAIDEN SUOLATAULUKKO Tässä taulukossa näkyy, kuinka paljon suolaa tarvitaan veden suolapitoisuuden arvon 3000 ppm saavuttamiseksi ja arvon ylläpitämiseksi, jos suolapitoisuus alittaa tämän halutun arvon. Altaan koko MAANPÄÄLLISET INTEX-ALTAAT EASY SET POOL PYÖREÄ METALLI- KEHYKSINEN ALLAS ULTRA FRAME -ALLAS SEQUOIA SPIRIT -ALLASSARJA SOIKEAKEHYKSINEN UIMA-ALLAS SUORAKULMAINEN ULTRA FRAME -ALLAS Vesimäärä (Laskettu arvo 90 % Aloitettaessa tarvittava suolamäärä suolapitoisuuden Havaitun pienen kehyksellä varustetun altaan ja 80 % Easy Set -altaan sekä soikean altaan tilavuudesta) 3.0 g/l (3000 ppm) yhteydessä (KOODI 91) (Gals) (Litraa) (Lbs) (Kg) (Lbs) (Kgs) 457cmx84cm(15'x33") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx107cm(16'x42") cmx122cm(16'x48") cmx132cm(16'x52") cmx107cm(18'x42") cmx122cm(18'x48") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx124cm(15'8"x49") cmx124cm(16'8"x49") cmx549cmx107cm(10'x18'x42") cmx610cmx122cm(12'x20'x48") cmx457cmx122cm(9'x15'x48") cmx549cmx132cm(9'x18'x52") cmx610cmx132cm(10'x20'x52") SÄILYTÄ OHJEET Sivu 14

15 INTEX-ALTAIDEN SYANUURIHAPPOTAULUKKO Syanuurihappo on kemikaali, joka estää ultraviolettisäteiden aiheuttamaa kloorihävikkiä. Paras tulos saavutetaan, kun syanuurihapon määrä pysyy suunnilleen 1 %:ssa suolan määrästä. Esimerkiksi 45 kg suolaa x 1 % = 0,45 Kg syanuurihappoa. Jos altaan vesi on likaista, saastunutta tai rasvaista, ÄLÄ lisää kloorin vakautetta (syanuriinihappoa), sillä se hidastaa laitteen sanitointiaikaa. Tässä tapauksessa altaan vettä on TEHOSTETTAVA; viittaa TEHOSTUSJAKSON vaiheisiin. Kun altaan vesi on taas kirkasta ja puhdasta, voit lisätä syanuriinihappoa. Altaan koko MAANPÄÄLLISET INTEX-ALTAAT EASY SET POOL PYÖREÄ METALLI- KEHYKSINEN ALLAS ULTRA FRAME -ALLAS SEQUOIA SPIRIT -ALLASSARJA SOIKEAKEHYKSINEN UIMA-ALLAS SUORAKULMAINEN ULTRA FRAME -ALLAS Vesimäärä (Laskettu arvo 90 % Aloitettaessa tarvittava kehyksellä varustetun altaan ja 80 % syanuuri-hapon Easy Set -altaan sekä soikean altaan tilavuudesta) määrä 0,03 g/l (Gals) (Litraa) (Lbs) (Kg) 457cmx84cm(15'x33") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx107cm(16'x42") cmx122cm(16'x48") cmx132cm(16'x52") cmx107cm(18'x42") cmx122cm(18'x48") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx124cm(15'8"x49") cmx124cm(16'8"x49") cmx549cmx107cm(10'x18'x42") cmx610cmx122cm(12'x20'x48") cmx457cmx122cm(9'x15'x48") cmx549cmx132cm(9'x18'x52") cmx610cmx132cm(10'x20'x52") SÄILYTÄ OHJEET Sivu 15

16 INTEX-ALTAIDEN KÄYTTÖAIKATAULUKKO (kanssa syanyyrihappoa) Altaan koko MAANPÄÄLLISET INTEX-ALTAAT EASY SET POOL PYÖREÄ METALLI- KEHYKSINEN ALLAS ULTRA FRAME -ALLAS SEQUOIA SPIRIT -ALLASSARJA SOIKEAKEHYKSINEN UIMA-ALLAS SUORAKULMAINEN ULTRA FRAME -ALLAS Vesimäärä (Laskettu arvo 90 % kehyksellä varustetun altaan ja 80 % Easy Set -altaan sekä soikean altaan tilavuudesta) (Gals) (Liter) Käyttöaika tunteina ympäristön tai ilman lämpötilan mukaan C (50-66 F) C (68-82 F) C (84-97 F) Intex suodatinpumpun käyttöaika (tunteja) 457cmx84cm(15'x33") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx107cm(16'x42") cmx122cm(16'x48") cmx132cm(16'x52") cmx107cm(18'x42") cmx122cm(18'x48") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx124cm(15'8"x49") cmx124cm(16'8"x49") cmx549cmx107cm(10'x18'x42") cmx610cmx122cm(12'x20'x48") cmx457cmx122cm(9'x15'x48") cmx549cmx132cm(9'x18'x52") cmx610cmx132cm(10'x20'x52") TÄRKEÄÄ Suodatinpumppua on käytettävä 1 tunti pidempään kuin suolavesijärjestelmää. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 16

17 SUOLAMÄÄRÄN LASKENTA UIMA-ALTAITA VARTEN Aloitettaessa tarvittava suolamäärä (Lbs) Aloitettaessa tarvittava suolamäärä (Kg) Havaitun pienen suolapitoisuuden yhteydessä tarvittava suolamäärä (Lbs) Havaitun pienen suolapitoisuuden yhteydessä tarvittava suolamäärä (Kg) Vesimäärä (gallonaa) x Vesimäärä (litraa) x Vesimäärä (gallonaa) x Vesimäärä (litraa) x MUIDEN KUIN INTEX-ALTAIDEN SUOLATAULUKKO Vesimäärä Aloitettaessa tarvittava suolamäärä Havaitun pienen suolapitoisuuden yhteydessä (KOODI 91) tarvittava suolamäärä (Gallonaa) (Litraa) (Lbs) (Kg) (Lbs) (Kg) MUIDEN KUIN INTEX-ALTAIDEN SYANUURIHAPPOTAULUKKO Vesimäärä Aloitettaessa tarvittava syanuurihapon määrä 0,03 g/l (Gallonaa) (Litraa) (Lbs) (Kg) MUIDEN KUIN INTEX-ALTAIDEN KÄYTTÖAIKATAULUKKO (kanssa syanyyrihappoa) (Gallonaa) Vesimäärä (Litraa) C (50-66 F) Käyttöaika tunteina ympäristön tai ilman lämpötilan mukaan C (68-82 F) C (84-97 F) SÄILYTÄ OHJEET Sivu 17

18 KÄYTTÖOHJEET 1. Kytke suodatinpumppu päälle. 2. Vapauta ohjauspainikkeet seuraavasti: Kytke virtajohto poistorasiaan ja testaa GFCI/RCD (suojakatkaisin). Kytke yksikkö päälle. Sähköisen ohjausaseman merkkivaloissa vilkkuu koodi 00, mikä tarkoittaa, että yksikkö on valmis ohjelmoitavaksi. 3. Lukitse ohjauspainikkeet seuraavasti: Kun koodi 00 vilkkuu, määritä käyttötunnit painamalla painiketta. Katso vaaditut käyttötunnit suhteessa altaan kokoon Toiminta-aikataulukko -kohdasta. Painallus kasvattaa aikaa 01 tunnista enintään 12 tuntiin. Jos olet valinnut liian monta tuntia, jatka painelemista ja aloita alusta. (enintään 1 12 tuntia jaksoa kohden) HUOM: Jos unohdat lukita uudelleen ohjauspainikkeet, suolavesijärjestelmä lukitsee ohjauspainikkeet automaattisesti ja aloittaa toiminnan 1 minuutin kuluttua. Ohjelmoi (tai käynnistä) suodatinpumppu käynnistymään 5 minuuttia ennen suolavesijärjestelmän käynnistymistä ja lopettamaan toimintansa 15 minuuttia järjestelmän jälkeen. 4. Lukitse näppäimistön ohjaus: Kun näytössä näkyy haluamasi aika, paina painiketta kunnes kuulet piippauksen. Ohjauspaneeliin syttyy vihreä ilmoitus WORKING (toimii) muutaman sekunnin sisällä; se tarkoittaa, että suolavesijärjestelmä on aloittanut kloorin tuotannon. Ohjauspainikkeiden lukitseminen tähän asentoon estää toiminta-aikajakson luvattoman muuttamisen. HUOMAUTUS: Jos unohdat lukita näppäimistön ohjaimet, järjestelmä lukitsee ne automaattisesti ja alkaa toimia 1 minuutin päästä. 5. Säädä toiminta-aika tarvittaessa uudelleen: Toiminta-aika voidaan säätää uudelleen tarvittaessa. Paina painiketta, kunnes kuulet piippauksen näppäimistön vapautuessa ja kunnes ohjelmoitu aika alkaa vilkkua. Toista vaiheet Mittaa altaan veden kuparipitoisuus. Suolavesijärjestelmän suositusarvo on 0,1 0,2 ppm kuparia. Kuparipitoisuus on helppo mitata toimitukseen kuuluvilla testiliuskoilla. Jos kuparipitoisuus on 0,1 0,2 ppm, siirry kohtaan 8. 0 Copper Kupari (ppm) OK SÄILYTÄ OHJEET Sivu 18

19 KÄYTTÖOHJEET (JATKOA) 7. Boost-tehokäsittely Jos testitulos on alle 0,1 ppm, pidä painettuna BOOST-painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo syttyy ja LED-näytöllä näkyy 80. Tämä osoittaa, että suolavesijärjestelmä on alkanut kupari-ionien ja kloorisanitoijan tuotannon. Boost-käsittely keskeytetään painamalla BOOST-painiketta uudelleen 5 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo sammuu. HUOM: Kun järjestelmä on alkanut kupari-ionien ja kloorisanitoijan tuotannon, tehostuspainiketta ei voi nollata ennen kuin virta katkaistaan. Boost-toiminto toimii 8 kertaa järjestelmään ohjelmoidun ajan. Jos suolavesiallas järjestelmän käyttöaika on 3 tuntia, boost-toiminto kestää 8 x 3 = 24 tuntia. Kun boost-toiminto on valmis, järjestelmä palaa automaattisesti normaalitoimintoon. Kun boost-toiminto on päällä, tarkista, että suodatinpumpun käyttötunnit on asetettu oikein. Jos boost-toiminnon käyttöaika on 16 tuntia, suodatinpumpun käyttöajan on oltava vähintään 17 tuntia. Lisää suodatinpumpun käyttöaikaa tarvittaessa. Huom: Jos järjestelmään on liitetty Intex-suodatinpumppu, käännä pumpun kytkin I-asentoon. Voit uusia boost-tehokäsittelyn rankan vesisateen jälkeen tai jos allas on likainen. 8. Tutki altaan vesi säännöllisesti: Kun kuparitaso näyttää olevan tasapainossa, tutki altaan vesi joka viikko, jotta vesi pysyy puhtaana. Vapaan kloorin määrän on ehdottomasti oltava ppm ja kupari-ionipitoisuuden 0,1 0,2 ppm. Jos kuparipitoisuus on alle 0,1 ppm, toista kohdan 7 toimenpide. HUOM: Suuri kupari-ionipitoisuus saattaa muuttaa vaaleat hiukset vihertäviksi. Uidessa kannattaa käyttää uimalakkia ja hiukset kannattaa pestä shampoolla uinnin jälkeen. Lisätietoja on Vianetsintäoppaassa. 9. Valmiustila/virransäästötila: Kun käyttöjakso on päättynyt, ohjauspaneelin vihreä SLEEP-valo syttyy ja LED-näytöllä vilkkuu 93. Järjestelmä on valmiustilassa. Järjestelmä sammuu hetken kuluttua ja siirtyy virransäästötilaan. Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti tuottamaan klooria 24 tunnin välein. SLEEP-valo palaa edelleen, kun järjestelmä on virransäästötilassa. LED-näyttö sammuu tunnin kuluttua. Avaa edellinen LED-koodi painamalla mitä tahansa painiketta ( tai ). SÄILYTÄ OHJEET Sivu 19

20 LED-KOODITAULUKKO LED-lukema Merkitys 80 Boost-tila 00 Valmiustila (Start-up) 01 Yksi käyttötunti jäljellä (vähimmäiskäyttötuntimäärä) 02 Kaksi käyttötuntia jäljellä 03 Kolme käyttötuntia jäljellä 04 Neljä käyttötuntia jäljellä 05 Viisi käyttötuntia jäljellä 06 Kuusi käyttötuntia jäljellä 07 Seitsemän käyttötuntia jäljellä 08 Kahdeksan käyttötuntia jäljellä 09 Yhdeksän käyttötuntia jäljel 10 Kymmenen käyttötuntia jäljellä käyttötuntia jäljellä käyttötuntia jäljellä (enimmäiskäyttötuntimäärä) 90 Hälytyskoodi (vähäinen veden virtaus / ei virtausta) 91 Hälytyskoodi (pieni suolapitoisuus) 92 Hälytyskoodi (suuri suolapitoisuus) 93 Valmiustila (käyttöprosessi päättynyt) TYHJÄ Suolavesijärjestelmään ei tule virtaa, tai se on virransäästötilassa odottamassa seuraavan suolavesijärjestelmän tuotantojakson alkamista TÄRKEÄÄ Kun näytällä näkyy hälytyskoodi 90, varmista, että suodatinpumpun ajastin on asetettu yhtä (1) tuntia pidemmäksi ajaksi kuin suolavesijärjestelmä. Jos suodatinpumpussa ei ole sisäistä ajastinta, pumppu on käynnistettävä ja sammutettava käsin joka päivä. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 20

21 SUOLAVESIJÄRJESTELMÄN KIINTEÄ ASENNUS Useiden maiden ja etenkin EU-maiden lainsäädäntö edellyttää, että laite kiinnitetään maahan tai alustaan kiinteästi pystysuoraan asentoon. Kysy paikallisilta viranomaisilta, onko alueella käytössä maanpäällisten altaiden suodatinpumppuja koskevia määräyksiä. Jos sellaisia on, laite voidaan asentaa alustaan pohjassa olevien kahden (2) reiän kautta. Katso alla oleva piirustus. Laite kannattaa asentaa betoni- tai puualustaan, jotta se ei pääse kaatumaan. Asennuksen kokonaispainon on oltava yli 18 kg. 90 mm 1. Asennusreikien läpimitta on 6,4 mm, ja ne ovat 90 mm:n etäisyydellä toisistaan. 2. Käytä kahta pulttia ja lukkomutteria, joiden läpimitta on enintään 6,4 mm. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 21

22 HUOLTO TÄRKEÄÄ Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja estä veden vuotaminen sulkemalla mäntäventtiilit tai työntämällä mustat tulpat suodatinliitäntöihin. Kun olet saanut huoltotehtävät valmiiksi, kytke virtajohto pistorasiaan ja avaa mäntäventtiilit tai poista tulpat suodatinliitännöistä. Flow Sensor Cleaning 1. Kierrä virtausanturin (7) kaulusta varovasti vastapäivään ja irrota se virtausan turin kanavasta. Katso kohta Osien pikaopas. 2. Jos virtausanturin pinnalla näkyy sakkaa tai roskia, huuhtele ne pois puutarhaletkulla. Kohdistuskohouma Saranatappi Liitäntäreuna 3. Jos sakka ei irtoa huuhtelemalla, puhdista pinta ja saranatappi tarvittaessa muoviharjalla (älä käytä metalliharjaa). 4. Kun olet tarkastanut ja puhdistanut virtaussensorin, kohdista virtausanturin koh distuskohouma kanavan liitäntäreunaan ja kiristä virtausanturi takaisin paikal leen kääntämällä kaulusta myötäpäivään. Älä kiristä kaulusta liikaa. Elektrolyysikennon puhdistus Elektrolyysikennossa (4) on elektroniseen ohjausyksikköön ohjelmoitu itsepuhdistustoiminto. Useimmissa tapauksissa itsepuhdistustoiminto pitää kennon tehon ihanteellisena. Jos altaan vesi on kovaa (sen mineraalipitoisuus on suuri), kennon säännöllinen puhdistus saattaa olla tarpeellista. Elektrolyysikenno (4) kannattaa avata ja tarkastaa kuukauden välein, jotta se toimisi mahdollisimman tehokkaasti. Tarkastus ja puhdistus: 1. Katkaise virta yksiköstä ja irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Suodatinpumput, joiden letkun koko on 32mm: Kierrä suodattimen sihdit pois suodatinliitännöistä ja työnnä tulpat suodatinliitäntöihin, jotta vesi pysyy altaassa. Suodatinpumput, joiden letkun koko on 38mm: - Käännä molempia mäntäventtiilin kahvoja koko matkan myötäpäivään, kunnes ne pysähtyvät. Tämä sulkee venttiilin ja estää vettä virtaamasta ulos altaasta. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 22

23 HUOLTO (JATKOA) 3. Irrota 2 letkua suolavesijärjestelmästä ja asenna kennon kansi (10) kennon molemmin puolin. 4. Kierrä kuparielektrodin kaulusta (5) vastapäivään ja irrota se elektrolyysikennosta (4). Nosta kuparielektrodi. 5. Kaada kennoon talousetikkaa niin, että titaanilevyt peittyvät. Aseta kuparielektrodi takaisin kennoon, ja pidä niitä siellä noin tunnin ajan, kunnes värillisiä alueita ei enää näy. 6. Avaa kennon kannen toinen puoli (10), tyhjennä etikka ja hävitä se asianmukaisesti. Liitä altaan ja kennon välinen letku. Huuhtele kenno allasvedellä 7. Kytke elektrolyysikenno toistamalla vaiheet 3, 4, 5 ja 6 vastakkaisessa järjestyksessä. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 23

24 HUOLTO (JATKOA) INTEX KUPARI-IONI-TESTILIUSKAT (PAKKAUKSESSA) Kupario-ioni-testiliuskoilla tutkitaan veden kupari-ionipitoisuus. Ohjeet ja käyttö 1. Upota koko liuska veteen kolmen sekunnin ajaksi, ja nosta liuska pois. 2. Pidä liuskaa vaakatasossa 15 sekunnin ajan. Älä ravista liuskasta vettä. 3. Vertaa kupari-ioniliuskan väriä pakkauksessa olevan värikartan väreihin. KOLMITOIMISET INTEX -TESTAUSLIUSKAT (PAKKAUKSESSA) Kolmitoimisilla testausliuskoilla voidaan testata vapaan kloorin arvo, happamuusaste (ph) ja kokonaisalkalisuus samalla kertaa. Veden kemiallinen koostumus kannattaa tutkia joka viikko. Klooripitoisuus kannattaa pitää välillä ppm. Ohjeet ja käyttö: 1. Kasta koko liuska veteen ja nosta se heti ylös. 2. Pidä liuskaa vaakasuorassa 15 sekunnin ajan (älä ravistele vettä pois liuskasta). 3. Vertaile liuskan vapaan kloorin arvon, happamuusasteen (ph) ja kokonaisalkalisuuden alueita liuskapakkauksen värikarttaan. Muuta altaan vettä tarvittavalla tavalla. Oikean tekniikan käyttäminen on tärkeää veden testauksessa. Lue liuskan käyttöohjeet ja noudata niitä. PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS 1. Irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Kun olet tyhjentänyt altaan kokonaan, irrota suolavesijärjestelmä letkuista tekemällä asentamistoimet käänteisessä järjestyksessä. 3. Kuivaa yksikkö ilmalla ennen varastointia. Samalla kannattaa tarkastaa ja puh distaa elektrolyysikenno. 4. Varastoi laite ja tarvikkeet kuivaan paikkaan, jonka lämpötila on 0 40 C. 5. Säilytyksessä voidaan käyttää alkuperäistä pakkauslaatikkoa. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 24

25 ALTAAN HUOLTO JA KEMIALLISET MÄÄRITELMÄT Veden suositellut kemialliset arvot Vähimmäisarvo Ihanteellinen arvo Enimmäisarvo Kupari-ionit ppm 0.2 ppm Vapaa kloori ppm 5.0 ppm Sitoutunut kloori 0 0 ppm 0.2 ppm ph Kokonaisalkalisuus 100 ppm ppm 140 ppm Kalsiumkovuus 150 ppm ppm ppm Stabilaattori (syanuurihappo) 10 ppm ppm 50 ppm Tarkista veden käsittelytapa altaan jälleenmyyjältä Vapaa kloori - Altaan vedessä oleva kloorijäämä. Sitoutunut kloori - Muodostuu vapaan kloorin reagoidessa ammoniakkijätteen kanssa. Seuraus liian korkeasta arvosta - Pistävää kloorin hajua ja silmien kirvelyä ph - Arvo, joka ilmaisee, kuinka hapanta tai emäksistä liuos on. Seuraus liian matalasta arvosta - Vesi aiheuttaa metallien korroosiota, silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä sekä kokonaisalkalisuuden heikkenemisen. Seuraus liian korkeasta arvosta - Veden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa; vesi muuttuu sameaksi; suodattimien käyttöikä lyhenee; esiintyy silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä; klooraus toimii heikosti. Kokonaisalkalisuus - Ilmaisee veden kykyä vastustaa ph-arvon muutosta. Määrittää ph-arvon muutoksen nopeuden ja helppouden. Säädä kokonaisalkalisuuden arvo sen vuoksi aina ennen ph-arvon säätämistä. Seuraus liian matalasta arvosta - Vesi aiheuttaa metallien korroosiota, silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä. Pieni kokonaisalkalisuus muuttaa veden ph-arvon epävakaaksi. Kaikki veteen lisätyt kemikaalit vaikuttavat veden pharvoon. Seuraus liian korkeasta arvosta - Veden kanssa koskeutuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa; vesi muuttuu sameaksi; esiintyy silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä; klooraus toimii heikosti. Kalsiumkovuus - Tarkoittaa veteen liuenneen kalsiumin ja magnesiumin määrää. Seuraus liian korkeasta arvosta - Veden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa ja vesi muuttuu sameaksi. Stabilaattori - Stabilaattorit pidentävät kloorin käyttöikää uima-altaissa (syanuurihappo) ÄLÄ lisää kemikaaleja suoraan roskanerottimeen. Kemikaalit voivat vahingoittaa kennoa.suositeltujen suola- ja kemikaalipitoisuuksien jatkuva ylittäminen saattaa aiheuttaa korroosiota altaan varusteisiin Tarkista testaussarjan vanhenemispäivämäärä. Vanhentuneella testaussarjalla saadut tulokset voivat olla epätarkkoja. Jos uimarien aiheuttama suuri kuormitus edellyttää lisäpuhdistusaineen käyttöä, käytä allaspuhdistusainetta, jonka vaikuttavia aineita ovat trikloori-s-triatsiinitrioni tai natriumdikloori-s-triatsiinitrioni. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 25

26 VIANMÄÄRITYSOPAS ONGELMA SYY KORJAUS LIIAN VÄHÄN KLOORIA Suolavesijärjestelmän liian vähäinen käyttöaika. Veden suolapitoisuus on alle 2000ppm, joka on riittämätön pitoisuus. Klooria on haihtunut auringon paisteessa. Uimarien määrä on lisääntynyt. Tukkeutunut tai likainen elektrolyysikenno. Korkealle UV-tasolle altistuminen. Lisää suolavesijärjestelmän käyttöaikaa. Ks. Käyttöohjeet. Tarkista suolapitoisuus testausliuskoilla. Korjaa tarvittaessa. Ks. Suolan määrä ja altaiden vesi tilavuudet. Käytä allaspeittoa, kun allas ei ole käytössä ja/ tai järjestelmä on käytössä. Tarkasta elektrolyysikenno ja puhdista se tarvit taessa. Ks. Huolto. Peitä allas peitteellä 2 päiväksi laitteen käydessä ja testaa sitten vesi testiliuskoilla. Jos allas on puhdas ja kirkas, lisää veteen vakautetta ja testaa sitten vesi laitteen käydessä. LIIAN VÄHÄN KUPARI-IONIA ALLAS ON LIKAINEN Liian vähän käyttötunteja. ph-arvo on liian suuri (emäksinen). Uimarien aiheuttama kuormitus on lisääntynyt. Tukkeutunut tai likainen kuparielektrodi. Kuparielektrodit ovat viallisia. Suuri kupari-ionipitoisuus Lisää päivittäistä käyttöaikaa. Katso kohta Käyttöohjeet. Säädä arvoa käyttämällä ph:ta l askevaa kemikaalia, jota saat allaskemikaalien jälleenmyyjiltä. Irrota elektrolyysikenno tarkastusta varten ja tarvittaessa puhdista se. Katso kohta Huolto. Ota yhteys Intex-palvelukeskukseen. Poista noin 20 % altaan vedestä ja lisää tilalle suolatonta vettä, jotta kupari-ionipitoisuus laskee ja arvo on alle 0,2 ppm. Lisää alumiinisulfaattia: 1000 litraan vettä tarvitaan noin 2 g alumiinisulfaattia tai alumiinikaliumsulfaattia: 1000 litraan vettä tarvitaan noin 3 g. Käytä sitruunapohjaista puhdistusainetta (joka sisältää mieluiten sitruunahappoa). Älä hankaa syövyttävillä puhdistusaineilla, ettei alapinta syövy. VALKOISIA HIUTALEITA VEDESSÄT EI LED-NÄYTTÖÄ VIHREÄT HIUKSET Altaan veden kalsiumkovuus on liian suuri Ei virtalähdettä. RCD/GFCI ei palautettu. LED vika. Suuri kupari-ionipitoisuus. Poista noin % altaan vedestä ja lisää tilalle suolatonta vettä kalsiumkovuuden vähentämiseksi. Tarkasta, onko elektrolyysikennossa karstaa ja tarvittaessa puhdista elektrolyysikenno. Kytke elektrolyysikennon johto pitävästi elektrolyysikennon kotelon liittimeen. Paikanna kytkin ja kytke päälle. Palauta RCD/GFCI. Ota yhteyttä Intex palvelukeskukseen. Poista noin 20 % altaan vedestä ja lisää tilalle suolatonta vettä, jotta kupariionipitoisuus laskee alle 0,2 ppm. Lisää alumiinisulfaattia: 1000 litraan vettä tarvitaan noin 2 g alumiinisulfaattia tai alumiinikaliumsulfaattia: 1000 litraan vettä tarvitaan noin 3 g. Käytä uimareille tarkoitettua shampoota, jossa on kelaattia. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 26

27 VIANMÄÄRITYSOPAS (JATKOA) LED- NÄYTTÖ-KOODI ONGELMA KORJAUS LED-näyttökoodi vilkkuu ja hälytysääni kuuluu (HUOMAUTUS: Katkaise aina laitteesta virta ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa). 1. Suodatinpumppua ei ole kytketty järjestelmään ja/tai kytketty päälle. Tarkista, että suodatinpumppu on liitetty ja toiminnassa. Katso kohta Asennusohjeet. 2. Letkut ovat tukkeutuneet. 3. Tulo- ja lähtöletkujen suunta on väärä. 4. Virtausanturin johto on löysällä 5. Flow sensor cord is loose. 6. Suodatinpumpun ja suolavesiallas järjestelmän ajastimet on asetettu eri aikoihin 7. Virtausanturin vika. 1. Titaanilevyissä on likaa tai karstaa 2. Pieni suolapitoisuus/ei suolaa 3. Mahdollinen elektrolyysikennon vika. 4. Elektrolyysikennon johto on löysällä. 1. Suuri suolapitoisuus. Varmista, että (mahdolliset) mäntäventtiilit ovat auki. ). Varmista, että suodatinpatruunassa, kennossa ja roskasiivilässä ei ole roskia tai likaa. Katso kohta Huolto. Poista kaikki letkuihin jäänyt ilma. Katso suodatin pumpun käyttöohjetta Tarkasta, onko virtausanturi löysällä tai väärin liitetty. Kytke virtausanturi pitävästi virtausanturin liittimeen. Tarkasta, onko virtausanturi löysällä tai väärin liitetty. Kytke virtausanturi pitävästi virtausanturin liittimeen. Plug the flow sensor firmly into the flow sensor receptacle. Nollaa suodatinpumpun ja suolavesial lasjärjestelmän ajastimet. Katso kohta Boost-tehokäsittely. Vaihda osa ottamalla yhteyttä Intexpalvelukeskukseen. Irrota elektrolyysikenno tarkastusta varten ja tarvittaessa puhdista se. Katso kohta Huolto. Lisää suolaa. Katso kohta Suolan määrä ja altaiden vesitilavuudet Ota yhteys Intex-palvelukeskukseen. Vaihda tarvittaessa kenno. Varmista, että kennon johto on tiukasti kiinni kennon kotelon liitäntään. Tyhjennä allas osittain ja lisää siihen suolatonta vettä. Katso kohta Suolan määrä ja altaiden vesitilavuudet. 1. Näyttö ja kaikki valot on sam mutettu järjestelmä ei käynnisty. Kotitalousjännite on liian suuri tai liian pieni (+ 20 %). Tarkista, että jännite on laitteen kotelossa annetun arvon mukainen. Ota yhteys Intex-palvelukeskukseen. TÄRKEÄÄ: Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteys kuluttajanpalveluosastoon saadaksesi apua. Viittaa erilliseen Valtuutetut huoltopisteet -lehteen. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 27

28 YLEINEN TURVALLISUUS VEDESSÄ Vesileikit ovat hauskoja, ja niillä on terapeuttinen vaikutus. Niihin liittyy kuitenkin tapaturman ja kuoleman vaara. Tapaturman vaaran pienentämiseksi lue kaikki tuotteen, pakkauksen ja pakkauksen sisäosien varoitukset ja ohjeet. Muista, että tuotteeseen liittyvissä varoituksissa, ohjeissa ja turvaohjeissa esitetään yleisiä vesivirkistyslaitteisiin liittyviä vaaroja, mutta ne eivät kata kaikkia vaaratilanteita. Paranna turvallisuutta tutustumalla kansallisten turvallisuusjärjestöjen laatimiin ohjeisiin ja seuraaviin yleisohjeisiin: Lapsia on valvottava jatkuvasti. Opettele uimaan. Opettele puhallus-paineluelvytys ja ensiaputaidot. Varoita lapsia valvovia henkilöitä mahdollisista altaaseen liittyvistä vaar oista ja neuvo lukittavien porttien, aitojen ja muiden suojalaitteiden käyttö. Painota, että lapsia on valvottava jatkuvasti. Neuvo lapsille oikea toiminta hätätilanteessa. Käytä arvostelukykyäsi ja harkintaa kaikissa vesileikeissä. Valvonnan merkitystä ei voi korostaa liikaa. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 28

29 RAJOITETTU TAKUU Krystal Clear -suolavesijärjestelmä on valmistettu ammattitaitoisesti laadukkaistamateriaaleista. Kaikkien Intex-tuotteiden virheettömyys on tarkastettu ennen tuotteiden toimittamista tehtaalta. Tämä rajoitettu takuu koskee vain Krystal Clear -järjestelmää. Seuraava ehto on voimassa ainoastaan Euroopan Unionin jäsenmaissa: Tämä Intexintakuu ei vaikuta direktiivin 1999/44/EC lainmukaisiin säädöksiin. Tämän rajoitetun takuun ehdot koskevat ainoastaan alkuperäistä hankkijaa, eikä niitä voi siirtää. Tämä rajoitettu takuu on voimassa alla ilmoitetun ajan alkuperäisestä hankinnasta lähtien. Pidä alkuperäinen myyntikuitti tämän käsikirjan kanssa, sillä todiste hankinnasta vaaditaan, ja se on liitettävä takuuvaatimuksiin, tai rajoitettu takuu on mitätön. Krystal Clear TM -suolavesijärjestelmän takuu 2 vuotta Titaanielektrodin takuu 1 vuosi Letkujen, mäntäventtiilien ja liitinten takuu 180 päivää Jos yllä mainittujen ajanjaksojen sisällä löytyy valmistusvika, ota yhteys sopivaan Intexin huoltoon, joka on lueteltu erillisellä Valtuutetut huoltopisteet -lehdellä. Huoltopiste päättää, onko vaatimus pätevä. EPÄSUORAT TAKUUT RAJOITTUVAT TÄMÄN TAKUUN EHTOIHIN. INTEX JA SEN VALTUUTTAMAT EDUSTAJAT TAI TYÖNTEKIJÄT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOISSA KORVAUSVELVOLLISIA OSTAJAA TAI MITÄÄN KOLMATTA OSAPUOLTA KOHTAAN SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI VASTUISTA. Joillakin alueilla sovellettava laki ei ehkä hyväksy satunnaisiin tai välillisiin vaurioihin liittyvän vastuun rajoittamista tai poissulkemista. Siinä tapauksessa yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tämä rajoitettu takuu ei ole voimassa, jos tuotteet ovat altistuneet laiminlyönnille, epätavalliselle käytölle tai toiminnalle, onnettomuudelle, vikakäytölle, väärälle jännitteelle tai käyttöohjeiden vastaiselle virralle tai vaurioille, jotka johtuvat olosuhteista, joihin Intex ei voi vaikuttaa, mukaan lukien, mutta ei rajoittavasti, tavallinen kuluminen ja tulipalon, tulvan, jäätymisen, sateen ja muiden ulkoisten ympäristötekijöiden aiheuttavat vauriot. Tämä rajoitettu takuu koskee ainoastaan Intexin myymiä osia ja komponentteja. Rajoitettu takuu ei kata valtuuttamattomia muunnoksia, korjauksia tai purkamista, jonka on suorittanut joku muu kuin Intexin huoltohenkilöstö. Rajoitettu takuu ei myöskään ole voimassa, jos tätä tuotetta on käytetty jonkin muun tuotteen kuin Intex-tuotteen kanssa allasta valmisteltaessa. Tämä takuu ei kata allasveden menetyksen, kemikaalien tai vesivaurioiden aiheuttamia kustannuksia. Tämä takuu ei kata loukkaantumista tai vauriota omaisuudelle tai ihmisille. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 29

KÄYTTÖOHJE. Automaattinen puhdistin. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita.

KÄYTTÖOHJE. Automaattinen puhdistin. TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Automaattinen puhdistin Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Kokeile myös

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Malli SF90220T 4 m 3. 220-240 V~, 50 Hz, 190 W Suurin korkeus 3.0 m, pienin korkeus 0.19 m, IPX4 Suurin veden lämpötila 35 C

KÄYTTÖOHJEET. Malli SF90220T 4 m 3. 220-240 V~, 50 Hz, 190 W Suurin korkeus 3.0 m, pienin korkeus 0.19 m, IPX4 Suurin veden lämpötila 35 C KÄYTTÖOHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Krystal Clear -hiekkasuodatinpumppu Malli SF90220T 4 m 3 220-240 V~, 50 Hz, 190 W

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 SUOMI G F E A B C D 1 2 3 3 SUOMI 09-12 4 TURVALLISUUS Turvallisuus Ota huomioon seuraavat ohjeet laitetta käytettäessä: 7 Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Pysäköintiapu, ohjain

Pysäköintiapu, ohjain Installation instructions, accessories Ohje nro 31408456 Versio 1.3 Osa nro 31399352 Pysäköintiapu, ohjain Volvo Car Corporation Pysäköintiapu, ohjain- 31408456 - V1.3 Sivu 1 / 76 Erikoistyökalut 999 7234

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot