KÄYTTÖOHJE. Krystal Clear SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE. Krystal Clear SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Krystal Clear SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ Malli CS V~, Malli CS V~ Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Kokeile myös seuraavia Intex-tuotteita: altaita, allasvarusteita, ilmatäyt-teisiä altaita ja leluja, ilmapatjoja ja veneitä. Niitä on saatavana jälleen-myyjiltämme tai verkkosivuiltamme. Jatkuvan tuotekehityksen takia Intex varaa oikeuden muuttaa ilman ennakkoilmoitusta teknisiä tietoja ja ulkonäköä, mistä saattaa seurata päivityksiä käyttöoppaaseen Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/tous droits réservés/todos los derechos reservados/alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China. Trademarks used in some countries of the world under license from/ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA Distributed in the European Union by/distribué dans l Union Européenne par/distribuido en la unión Europea por/vertrieb in der Europäischen Union durch/intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal The Netherlands

2 Varoitus... 3 Osien pikaopas Tuotteen yleiset ja tekniset tiedot... 7 Asennusohjeet Suolan määrä ja altaan vesitilavuudet Intex-altaiden suolataulukko Intex-altaiden syanuurihappotaulukko Intex-altaiden käyttöaikataulukko Muiden kuin Intex-altaiden taulukot Käyttöohjeet Hälytyskoodi- ja LED-kooditaulukko Kiinteä asennus Huolto Pitkäaikainen säilytys Altaan huolto ja kemialliset määritelmät Vianmääritysopas Yleinen turvallisuus vedessä Rajoitettu takuu SÄILYTÄ OHJEET Sivu 2

3 TÄRKEÄT TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä, ja noudata ohjeita. LUE OHJEET JA NOUDATA NIITÄ VAROITUS Tapaturmavaaran pienentämiseksi pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Valvo aina lapsia ja toimintarajoitte- isia henkilöitä. Sähköiskun vaara. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu maavuotokytkimellä (GFCI) tai jäännösvirtalaitteella (RCD). Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan, jos olet epävarma, onko pisto- rasiassa jompikumpi edellä mainituista suojauksista. Pyydä tarvittaessa valtuutettua sähköasentajaa asentamaan maavuotokytkin tai jäännösvirtalaite, jonka suurin virta on 30 ma. Älä käytä kannettavaa jäännös- virtalaitetta (PRCD). Älä hautaa sähköjohtoa maahan. Sijoita johto paikkaan, jossa ruohonleikkuri, pensasleikkuri ja muut laitteet eivät vahingoita sitä. Virtajohtoa ei voida vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, laite on hävitettävä. Sähköiskun vaaran pienentämiseksi älä kytke laitetta sähköverkkoon jatkojohdolla, ajastimella, pistotulpan sovittimella tai muunnetulla pistotulpalla. Katso, että pisto-rasia on sopivassa paikassa. Laitteen saa asentaa vain aikuinen. Älä kytke laitetta sähköverkkoon tai irrota sitä sähköverkosta, jos seisot vedessä tai jos kätesi ovat märät. Sijoita laite pois altaan läheisyydestä, jotta lapset eivät pääse kiipeämään laitteen päälle ja hyppäämään siitä altaaseen. Lasten on pysyttävä loitolla laitteesta ja kaikista sähköjohdoista. Älä käytä laitetta, kun altaassa on ihmisiä. Irrota laite aina sähköverkosta ennen laitteen poistamista, puhdistamista, huoltami-sta tai säätämistä. Pumppua saa käyttää vain varastoitavassa altaassa. Älä käytä pumppua kiinteästi asennetussa altaassa. Varastoitava allas on rakenteeltaan sellainen, että se on helppo purkaa säilytystä varten ja helppo koota uudelleen käyttökuntoon. Pidä laite yli kahden metrin etäisyydellä altaasta. Pidä tuotteen töpseli yli 3.5m päässä altaasta. Töpselin on oltava helppopääsyinen tuotteen asennuksen jälkeen Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä tai hen-kisiä rajoitteita tai aistiongelmia, tai joilla ei ole riittävää tietoa ja kokemusta lait-teen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut heitä laitteen käytössä tai valvo heidän laitteen käyttöään. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Tätä laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. JOS NÄITÄ VAROITUKSIA EI NOUDATETA, SEURAUKSENA VOI OLLA ESINEVAHINKO, SÄHKÖISKU, RAKEN-TEISIIN SOTKEUTUMINEN, VAKAVA LOUKKAANTUMINEN TAI KUOLEMA. Tuotteen mukana toimitetuissa varoituksissa, ohjeissa ja turvaohjeissa esitetään yleisiä vesivirkistyslaitteisiin liittyviä vaaroja, mutta ne eivät kata kaikkia vaaratilanteita. Käytä arvostelukykyäsi ja harkintaa kaikissa vesileikeissä. VAIN SIIRRETTÄVIIN, MAANPÄÄLLISIIN ALTAISIIN SÄILYTÄ OHJEET Sivu 3

4 OSIEN PIKAOPAS * Lisävaruste * Lisävaruste HOUM. Kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä vastaa varsinaista tuotetta. Mittasuhteet eivät täsmää. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 4

5 OSIEN PIKAOPAS ITarkista tuotteen sisältö ja tutustu kaikkiin osiin ennen laitteen asentamista HUOM. Kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Ne eivät välttämättä vastaa varsinaista tuotetta. Mittasuhteet eivät täsmää. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 5

6 OSIEN PIKAOPAS (jatkoa) Tarkista tuotteen sisältö ja tutustu kaikkiin osiin ennen laitteen asentamista. VIITENRO TAVALLINEN LIITETTÄESSÄ SUODATINPUMPPUIHIN, JOIDEN LETKUN KOKO 32 MM (1 1/4 ) KUVAUS KPL VARAOSANRO 1 SOVITIN A, JOSSA KIERREKAULUS (LISÄVARUSTE) O-RENGAS A RUUVI ELEKTROLYYSIKENNO (O-RENGAS C MUKANA) KUPARIELEKTRODI TITAANIELEKTRODI VIRTAUSANTURI KIERTEINEN LIITÄNTÄLETKU KIERRESOVITIN B (LISÄVARUSTE) KENNON PEITETULPPA (LISÄVARUSTE) ELEKTROLYYYTTIKENNON MUTTERI L:N MUOTOINEN O-RENGAS KUPARIELEKTRODIN MUTTERI KLOORIN TESTAUSLIUSKAT KUPARIN TESTAUSLIUSKAT TITAANIELEKTRODIN O-RENGAS KUPARIELEKTRODIN O-RENGAS OHJAAMO Ilmoita tuotteen mallinumero ja varaosanumero lisäosia tilatessasi. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 6

7 KLOORIN KEHITTÄMINEN Laite on suunniteltu käytettäväksi vain maanpäällisissä altaissa. Laite tuhoaa bakteerit, hapettaa uimareista peräisin olevia orgaanisia aineita ja torjuu levää. Tuloksena on turvallinen ja puhdas allas, jota on miellyttävä käyttää. Keittosuola (natriumkloridi) koostuu kahdesta alkuaineesta: natriumista ja kloorista. Suolavesijärjestelmää asennettaessa mitattu määrä suolaa liuotetaan altaan vet-een, jotta se olisi hieman suolaista. Altaan vesi johdetaan suolavesijärjestelmän elektrolyysikennoon. Se tuottaa klooria, joka liukenee heti veteen. Kloori alkaa heti tuhota bakteereita, viruksia, levää ja hapettaa muita orgaanisia aineita. KUPARI-IONIEN MUODOSTUMINEN Kun pienjännitevirtaa johdetaan kuparielektrodiin, muodostuu kupari-ioneita, jotka liukenevat veteen heti. Kupari on tehokas leviä tappava myrkky. Se estää levän muodostumisen altaaseen. TEKNISET TIEDOT Tehontarve: Ihanteellinen suolapitoisuus: Kloorin enimmäistuotanto tunnissa: Kuparin ionosoinnin lähtövirta: Vähimmäisvirtausnopeus: Rajoitettu takuu: 65W 3000 ppm (miljoonasosaa) 5 grammaa tunnissa 175 ma litraa tunnissa katso Rajoitettu takuu Virtakytkin Elektrolyysikenno Altaaseen palaa-van veden letku Kuparielektrodit Virtausanturi Letku suodatinpumpusta Elektroninen ohjausyksikkö Virtalähde SÄILYTÄ OHJEET Sivu 7

8 BOOST 2M (188IO) MODEL CS7220/7230 SALTWATER SYSTEM FINNISH 7.5 X 10.3 PANTONE 295U 07/10/2012 ASENNUSOHJEET TÄRKEÄÄ: Suolavesiallasjärjestelmä vaatii toimiakseen erillisen suodatinpumpun ( l/h), joka siirtää vettä. Suolavesijärjestelmä on asennettava piirroksessa 1 näkyvällä tavalla vii-meiseksi allaslaitteeksi letkuun, jota myöten vesi palaa altaaseen. Oikea asennuspaikka pidentää titaanilevyjen käyttöikää. 1. Kokoa maanpäällinen allas ja sen suodatinpumppu asennusohjeiden mukaisesti. 2. Poista suolavesijärjestelmä ja sen varusteet pakkauksesta. 3. Sijoita suolavesijärjestelmä letkuun suodatinpumpun jälkeen. 4. Liitä letkunliitin (8) suolavesijärjestelmän tuloliitäntään. Suolavesijärjestelmän yhdistäminen 32 mm (1-1/4 ) letkuliitännällä varustettuihin pumppuihin ja altaisiin: Suolavesijärjestelmässä on 38 mm liitännät. Toimitukseen kuuluu sovittimet A (1) ja B (9), joilla järjestelmä liitetään pienempiin (32 mm) letkuihin. Asennus: Piirros 1. VESI ALTAASEEN UIMA-ALLAS VESI ALTAASTA 3.5M 32 mm. LETKU SUODATIN-. PUMPPU 32mm. LETKU 1 SUOLAVESIJ ÄRJESTELMÄ 8 9 SÄILYTÄ OHJEET Sivu 8

9 ASENNUSOHJEET (JATKOA) 1. Jos maanpäällinen allas on täynnä vettä, kierrä suodattimen sihdit pois suodatinliitännöistä ja työnnä mustat tulpat suodatinliitäntöihin ennen suolavesijärjestelmän asentamista. Jos allas on tyhjä, siirry suoraan vaiheeseen Liitä sovitin A (1) elektrolyysikennon (4) poistoliitäntään piirroksessa 1 näky-vällä tavalla. Kiristä liitos Irrota veden paluuletku (altaaseen johtava) suodatinpumpun liitännästä ja liitä se suolavesijärjestelmän sovittimeen A (1) letkun kiristimellä (katso piirros 1). 4. Liitä sovitin B (9) letkunliittimeen (8). Kiristä liitos. (katso piirros 1) Liitä sovitin B (9) suodatinpumpun poistoliitäntään (alaliitäntä). Kiristä liitos. 8 9 Soudatinpumppu 6. Asenna suodattimen sihdit takaisin suodatinliitäntöihin altaan sisälle, kun olet poistanut mustat tulpat, jotka estävät vettä virtaamasta altaasta. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 9

10 2M (188IO) MODEL CS7220/7230 SALTWATER SYSTEM FINNISH 7.5 X 10.3 PANTONE 295U 07/10/2012 ASENNUSOHJEET (JATKOA) Suodatinpumppujen liitäntä, joiden letkun koko on 38mm : (Älä käytä sovitinta A (1) tai B (9)) Piirros 2 MÄNTÄVENTTIILI VESI ALTAASEEN UIMA-ALLAS VESI ALTAASTA 3.5M 38 mm. LETKU SUODATIN-. PUMPPU SUOLAVESI JÄRJESTELMÄ 8 38 mm. LETKU 1. Jos maanpäällinen allas on täynnä vettä, sulje mäntäventtiilit ennen suolavesijärjestelmän asentamista. Jos allas on tyhjä, siirry suoraan vaiheeseen Irrota veden paluuletku (altaaseen johtava) suodatinpumpun liitännästä ja liitä se suolavesijärjestelmän lähtöliitäntään. 3. Liitä letkunliitin (8) suodatinpumpun poistoliitäntään. 4. Vapauta veden virtaus avaamalla mäntäventtiilit. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 10

11 ASENNUSOHJEET (JATKOA) Järjestelmän liittäminen muunlaisiin altaisiin Liitä suolavesiallasjärjestelmä ensin pumppuun ja sitten altaaseen. Katso piirrokset 1 ja 2. Yleisimmät liitännät: Liittäminen 32 mm kierteettömään liitäntään: 8 9 SUODATINPUMPPU 32 mm LIITÄNTÄ SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ 1. Liitä sovitin B (9) letkunliittimeen (8). Kiristä liitos. 2. Liitä sovitin B (9) suodatinpumpun poistoliitäntään. Kiristä liitos. Liittäminen 38 mm kiristimellä varustettuun liitäntään: 8 SUURI LETKUN KIRISTIN SUODATINPUMPPU 38mm LIITÄNTÄ SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ 1. Liitä letkunliitin (10) suodatinpumpun poistoliitäntään letkun kiristimellä. Kiristä liitos. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 11

12 ASENNUSOHJEET (JATKOA) Järjestelmän liittäminen muunlaisiin altaisiin Liitä suolavesijärjestelmä ensin pumppuun ja sitten altaaseen. Katso piir- rokset 1 ja 2. Yleisimmät liitännät: Liittäminen 32 mm liitäntään: 32mm. LETKU LETKUN KIRISTIN 1 SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ 1. Liitä sovitin A (1) elektrolyysikennon (4) poistoliitäntään. Kiristä liitos. 2. Liitä veden paluuletku (altaaseen johtava) suolavesijärjestelmän sovit-timeen A (1) letkun kiristimellä. Liittäminen 38 mm kierteettömään liitäntään: 38mm. LETKU SUURI LETKUN KIRISTIN 1 SUOLAVESIJÄRJESTELMÄ 1. Liitä sovitin A (1) elektrolyysikennon (4) poistoliitäntään. Kiristä liitos. 2. Liitä veden paluuletku (altaaseen johtava) suolavesijärjestelmän sovittimeen A (1) suurella letkun kiristimellä SÄILYTÄ OHJEET Sivu 12

13 SUOLAN MÄÄRÄ JA ALTAIDEN VESITILAVUUDET Käytettävä suola: Käytä vain natriumkloridisuoloja Käytä vain natriumkloridisuolaa (NaCl), joka on vähintään 99,8-prosenttisesti puh-dasta. Vedenkäsittelyyn tarkoitettujen suolapellettien (haihdutussuolasta valmistet-tujen) käyttäminen on hyväksyttävää, mutta niiden liukeneminen kestää tavallista kauemmin. Älä käytä joditettua suolaa tai keltaista suolaa (natriumferrosyanidi). Altaan veteen lisätään suolaa, josta elektrolyysikenno muodostaa klooria. Mitä puhtaampaa suola on, sitä tehokkaammin elektrolyysikenno toimii. Optimaaliset suolapitoisuudet Altaan veden ihanteellinen suolapitoisuus on ppm (miljoonasosaa). Optimaalinen suolapitoisuus on ppm. Jos vedessä on liian vähän suolaa, suolavesijärjestelmän teho laskee, jolloin se tuottaa vähän klooria. Jos vedessä on paljon suolaa, altaan vesi maistuu suolaiselta (suolapitoisuus on yli ppm). Veden suuri suolapitoisuus saattaa vahingoittaa virtalähdettä ja aiheut-taa korroosiota altaan metalliosissa ja -varusteissa. Käytettävä suolamäärä näkyy seuraavassa Suolataulukossa. Altaan suolaa kierrätetään jatkuvasti. Suola vähenee ainoastaan, jos altaasta poistetaan vettä. Suola ei häviä haihtumalla. Suolan lisääminen 1. Kierrätä altaan vettä painamalla suodatinpumpun kytkimen ON-painiketta. 2. Älä kytke virtaa suolavesijärjestelmään. 3. Määritä altaaseen lisättävän suolan määrä (katso Suolataulukko ). 4. Levitä tarvittava määrä suolaa tasaisesti altaan sisäkehälle. 5. Jotta suodatin ei tukkeutuisi, älä lisää suolaa siivilän läpi. 6. Nopeuta suolan liukenemista harjaamalla altaan pohjaa. Älä anna suolan kasautua altaan pohjalle. Liuota suola perusteellisesti käyttämällä suodatin-pumppua yhtäjaksoisesti 24 tunnin ajan tunnin jälkeen, jos kaikki suola on liuennut, kytke suolavesijärjestelmä päälle, paina -painiketta, kunnes kuulet piippauksen ja koodi 00 vilkkuu näytössä, ja aseta suolavesiallasjärjestelmälle toivottu toiminta-aika (katso Toiminta-aikataulukko ). Suolan poistaminen Jos veteen on lisätty liikaa suolaa, suolavesijärjestelmästä kuuluu äänimerkki ja sen näytössä näkyy koodi 92 (katso Hälytyskoodit ). Vähennä tällöin suolapitoisuutta. Suolapitoisuutta voidaan vähentää vain tyhjentämällä allas osittain ja lisäämällä poistetun veden tilalle suolatonta vettä. Tyhjennä altaan vedestä noin 20 %, ja lisää puhdasta, suolatonta vettä tilalle, kunnes koodi 92 häviää näytöstä. Altaan tilavuuden laskenta Altaan tyyppi Gallonaa Kuutiometriä (altaan koko jalkoina) (altaan koko metreinä) Suorakulmainen Pituus x leveys x keskisyvyys x 7,5 Pituus x leveys x keskisyvyys Pyöreä Pituus x leveys x keskisyvyys x 5.9 Pituus x leveys x keskisyvyys x 0.79 Soikea Pituus x leveys x keskisyvyys x 6.0 Pituus x leveys x keskisyvyys x 0.80 SÄILYTÄ OHJEET Sivu 13

14 INTEX-ALTAIDEN SUOLATAULUKKO Tässä taulukossa näkyy, kuinka paljon suolaa tarvitaan veden suolapitoisuuden arvon 3000 ppm saavuttamiseksi ja arvon ylläpitämiseksi, jos suolapitoisuus alittaa tämän halutun arvon. Altaan koko MAANPÄÄLLISET INTEX-ALTAAT EASY SET POOL PYÖREÄ METALLI- KEHYKSINEN ALLAS ULTRA FRAME -ALLAS SEQUOIA SPIRIT -ALLASSARJA SOIKEAKEHYKSINEN UIMA-ALLAS SUORAKULMAINEN ULTRA FRAME -ALLAS Vesimäärä (Laskettu arvo 90 % Aloitettaessa tarvittava suolamäärä suolapitoisuuden Havaitun pienen kehyksellä varustetun altaan ja 80 % Easy Set -altaan sekä soikean altaan tilavuudesta) 3.0 g/l (3000 ppm) yhteydessä (KOODI 91) (Gals) (Litraa) (Lbs) (Kg) (Lbs) (Kgs) 457cmx84cm(15'x33") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx107cm(16'x42") cmx122cm(16'x48") cmx132cm(16'x52") cmx107cm(18'x42") cmx122cm(18'x48") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx124cm(15'8"x49") cmx124cm(16'8"x49") cmx549cmx107cm(10'x18'x42") cmx610cmx122cm(12'x20'x48") cmx457cmx122cm(9'x15'x48") cmx549cmx132cm(9'x18'x52") cmx610cmx132cm(10'x20'x52") SÄILYTÄ OHJEET Sivu 14

15 INTEX-ALTAIDEN SYANUURIHAPPOTAULUKKO Syanuurihappo on kemikaali, joka estää ultraviolettisäteiden aiheuttamaa kloorihävikkiä. Paras tulos saavutetaan, kun syanuurihapon määrä pysyy suunnilleen 1 %:ssa suolan määrästä. Esimerkiksi 45 kg suolaa x 1 % = 0,45 Kg syanuurihappoa. Jos altaan vesi on likaista, saastunutta tai rasvaista, ÄLÄ lisää kloorin vakautetta (syanuriinihappoa), sillä se hidastaa laitteen sanitointiaikaa. Tässä tapauksessa altaan vettä on TEHOSTETTAVA; viittaa TEHOSTUSJAKSON vaiheisiin. Kun altaan vesi on taas kirkasta ja puhdasta, voit lisätä syanuriinihappoa. Altaan koko MAANPÄÄLLISET INTEX-ALTAAT EASY SET POOL PYÖREÄ METALLI- KEHYKSINEN ALLAS ULTRA FRAME -ALLAS SEQUOIA SPIRIT -ALLASSARJA SOIKEAKEHYKSINEN UIMA-ALLAS SUORAKULMAINEN ULTRA FRAME -ALLAS Vesimäärä (Laskettu arvo 90 % Aloitettaessa tarvittava kehyksellä varustetun altaan ja 80 % syanuuri-hapon Easy Set -altaan sekä soikean altaan tilavuudesta) määrä 0,03 g/l (Gals) (Litraa) (Lbs) (Kg) 457cmx84cm(15'x33") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx107cm(16'x42") cmx122cm(16'x48") cmx132cm(16'x52") cmx107cm(18'x42") cmx122cm(18'x48") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx124cm(15'8"x49") cmx124cm(16'8"x49") cmx549cmx107cm(10'x18'x42") cmx610cmx122cm(12'x20'x48") cmx457cmx122cm(9'x15'x48") cmx549cmx132cm(9'x18'x52") cmx610cmx132cm(10'x20'x52") SÄILYTÄ OHJEET Sivu 15

16 INTEX-ALTAIDEN KÄYTTÖAIKATAULUKKO (kanssa syanyyrihappoa) Altaan koko MAANPÄÄLLISET INTEX-ALTAAT EASY SET POOL PYÖREÄ METALLI- KEHYKSINEN ALLAS ULTRA FRAME -ALLAS SEQUOIA SPIRIT -ALLASSARJA SOIKEAKEHYKSINEN UIMA-ALLAS SUORAKULMAINEN ULTRA FRAME -ALLAS Vesimäärä (Laskettu arvo 90 % kehyksellä varustetun altaan ja 80 % Easy Set -altaan sekä soikean altaan tilavuudesta) (Gals) (Liter) Käyttöaika tunteina ympäristön tai ilman lämpötilan mukaan C (50-66 F) C (68-82 F) C (84-97 F) Intex suodatinpumpun käyttöaika (tunteja) 457cmx84cm(15'x33") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx107cm(16'x42") cmx122cm(16'x48") cmx132cm(16'x52") cmx107cm(18'x42") cmx122cm(18'x48") cmx91cm(15'x36") cmx107cm(15'x42") cmx122cm(15'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx122cm(16'x48") cmx122cm(18'x48") cmx124cm(15'8"x49") cmx124cm(16'8"x49") cmx549cmx107cm(10'x18'x42") cmx610cmx122cm(12'x20'x48") cmx457cmx122cm(9'x15'x48") cmx549cmx132cm(9'x18'x52") cmx610cmx132cm(10'x20'x52") TÄRKEÄÄ Suodatinpumppua on käytettävä 1 tunti pidempään kuin suolavesijärjestelmää. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 16

17 SUOLAMÄÄRÄN LASKENTA UIMA-ALTAITA VARTEN Aloitettaessa tarvittava suolamäärä (Lbs) Aloitettaessa tarvittava suolamäärä (Kg) Havaitun pienen suolapitoisuuden yhteydessä tarvittava suolamäärä (Lbs) Havaitun pienen suolapitoisuuden yhteydessä tarvittava suolamäärä (Kg) Vesimäärä (gallonaa) x Vesimäärä (litraa) x Vesimäärä (gallonaa) x Vesimäärä (litraa) x MUIDEN KUIN INTEX-ALTAIDEN SUOLATAULUKKO Vesimäärä Aloitettaessa tarvittava suolamäärä Havaitun pienen suolapitoisuuden yhteydessä (KOODI 91) tarvittava suolamäärä (Gallonaa) (Litraa) (Lbs) (Kg) (Lbs) (Kg) MUIDEN KUIN INTEX-ALTAIDEN SYANUURIHAPPOTAULUKKO Vesimäärä Aloitettaessa tarvittava syanuurihapon määrä 0,03 g/l (Gallonaa) (Litraa) (Lbs) (Kg) MUIDEN KUIN INTEX-ALTAIDEN KÄYTTÖAIKATAULUKKO (kanssa syanyyrihappoa) (Gallonaa) Vesimäärä (Litraa) C (50-66 F) Käyttöaika tunteina ympäristön tai ilman lämpötilan mukaan C (68-82 F) C (84-97 F) SÄILYTÄ OHJEET Sivu 17

18 KÄYTTÖOHJEET 1. Kytke suodatinpumppu päälle. 2. Vapauta ohjauspainikkeet seuraavasti: Kytke virtajohto poistorasiaan ja testaa GFCI/RCD (suojakatkaisin). Kytke yksikkö päälle. Sähköisen ohjausaseman merkkivaloissa vilkkuu koodi 00, mikä tarkoittaa, että yksikkö on valmis ohjelmoitavaksi. 3. Lukitse ohjauspainikkeet seuraavasti: Kun koodi 00 vilkkuu, määritä käyttötunnit painamalla painiketta. Katso vaaditut käyttötunnit suhteessa altaan kokoon Toiminta-aikataulukko -kohdasta. Painallus kasvattaa aikaa 01 tunnista enintään 12 tuntiin. Jos olet valinnut liian monta tuntia, jatka painelemista ja aloita alusta. (enintään 1 12 tuntia jaksoa kohden) HUOM: Jos unohdat lukita uudelleen ohjauspainikkeet, suolavesijärjestelmä lukitsee ohjauspainikkeet automaattisesti ja aloittaa toiminnan 1 minuutin kuluttua. Ohjelmoi (tai käynnistä) suodatinpumppu käynnistymään 5 minuuttia ennen suolavesijärjestelmän käynnistymistä ja lopettamaan toimintansa 15 minuuttia järjestelmän jälkeen. 4. Lukitse näppäimistön ohjaus: Kun näytössä näkyy haluamasi aika, paina painiketta kunnes kuulet piippauksen. Ohjauspaneeliin syttyy vihreä ilmoitus WORKING (toimii) muutaman sekunnin sisällä; se tarkoittaa, että suolavesijärjestelmä on aloittanut kloorin tuotannon. Ohjauspainikkeiden lukitseminen tähän asentoon estää toiminta-aikajakson luvattoman muuttamisen. HUOMAUTUS: Jos unohdat lukita näppäimistön ohjaimet, järjestelmä lukitsee ne automaattisesti ja alkaa toimia 1 minuutin päästä. 5. Säädä toiminta-aika tarvittaessa uudelleen: Toiminta-aika voidaan säätää uudelleen tarvittaessa. Paina painiketta, kunnes kuulet piippauksen näppäimistön vapautuessa ja kunnes ohjelmoitu aika alkaa vilkkua. Toista vaiheet Mittaa altaan veden kuparipitoisuus. Suolavesijärjestelmän suositusarvo on 0,1 0,2 ppm kuparia. Kuparipitoisuus on helppo mitata toimitukseen kuuluvilla testiliuskoilla. Jos kuparipitoisuus on 0,1 0,2 ppm, siirry kohtaan 8. 0 Copper Kupari (ppm) OK SÄILYTÄ OHJEET Sivu 18

19 KÄYTTÖOHJEET (JATKOA) 7. Boost-tehokäsittely Jos testitulos on alle 0,1 ppm, pidä painettuna BOOST-painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo syttyy ja LED-näytöllä näkyy 80. Tämä osoittaa, että suolavesijärjestelmä on alkanut kupari-ionien ja kloorisanitoijan tuotannon. Boost-käsittely keskeytetään painamalla BOOST-painiketta uudelleen 5 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo sammuu. HUOM: Kun järjestelmä on alkanut kupari-ionien ja kloorisanitoijan tuotannon, tehostuspainiketta ei voi nollata ennen kuin virta katkaistaan. Boost-toiminto toimii 8 kertaa järjestelmään ohjelmoidun ajan. Jos suolavesiallas järjestelmän käyttöaika on 3 tuntia, boost-toiminto kestää 8 x 3 = 24 tuntia. Kun boost-toiminto on valmis, järjestelmä palaa automaattisesti normaalitoimintoon. Kun boost-toiminto on päällä, tarkista, että suodatinpumpun käyttötunnit on asetettu oikein. Jos boost-toiminnon käyttöaika on 16 tuntia, suodatinpumpun käyttöajan on oltava vähintään 17 tuntia. Lisää suodatinpumpun käyttöaikaa tarvittaessa. Huom: Jos järjestelmään on liitetty Intex-suodatinpumppu, käännä pumpun kytkin I-asentoon. Voit uusia boost-tehokäsittelyn rankan vesisateen jälkeen tai jos allas on likainen. 8. Tutki altaan vesi säännöllisesti: Kun kuparitaso näyttää olevan tasapainossa, tutki altaan vesi joka viikko, jotta vesi pysyy puhtaana. Vapaan kloorin määrän on ehdottomasti oltava ppm ja kupari-ionipitoisuuden 0,1 0,2 ppm. Jos kuparipitoisuus on alle 0,1 ppm, toista kohdan 7 toimenpide. HUOM: Suuri kupari-ionipitoisuus saattaa muuttaa vaaleat hiukset vihertäviksi. Uidessa kannattaa käyttää uimalakkia ja hiukset kannattaa pestä shampoolla uinnin jälkeen. Lisätietoja on Vianetsintäoppaassa. 9. Valmiustila/virransäästötila: Kun käyttöjakso on päättynyt, ohjauspaneelin vihreä SLEEP-valo syttyy ja LED-näytöllä vilkkuu 93. Järjestelmä on valmiustilassa. Järjestelmä sammuu hetken kuluttua ja siirtyy virransäästötilaan. Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti tuottamaan klooria 24 tunnin välein. SLEEP-valo palaa edelleen, kun järjestelmä on virransäästötilassa. LED-näyttö sammuu tunnin kuluttua. Avaa edellinen LED-koodi painamalla mitä tahansa painiketta ( tai ). SÄILYTÄ OHJEET Sivu 19

20 LED-KOODITAULUKKO LED-lukema Merkitys 80 Boost-tila 00 Valmiustila (Start-up) 01 Yksi käyttötunti jäljellä (vähimmäiskäyttötuntimäärä) 02 Kaksi käyttötuntia jäljellä 03 Kolme käyttötuntia jäljellä 04 Neljä käyttötuntia jäljellä 05 Viisi käyttötuntia jäljellä 06 Kuusi käyttötuntia jäljellä 07 Seitsemän käyttötuntia jäljellä 08 Kahdeksan käyttötuntia jäljellä 09 Yhdeksän käyttötuntia jäljel 10 Kymmenen käyttötuntia jäljellä käyttötuntia jäljellä käyttötuntia jäljellä (enimmäiskäyttötuntimäärä) 90 Hälytyskoodi (vähäinen veden virtaus / ei virtausta) 91 Hälytyskoodi (pieni suolapitoisuus) 92 Hälytyskoodi (suuri suolapitoisuus) 93 Valmiustila (käyttöprosessi päättynyt) TYHJÄ Suolavesijärjestelmään ei tule virtaa, tai se on virransäästötilassa odottamassa seuraavan suolavesijärjestelmän tuotantojakson alkamista TÄRKEÄÄ Kun näytällä näkyy hälytyskoodi 90, varmista, että suodatinpumpun ajastin on asetettu yhtä (1) tuntia pidemmäksi ajaksi kuin suolavesijärjestelmä. Jos suodatinpumpussa ei ole sisäistä ajastinta, pumppu on käynnistettävä ja sammutettava käsin joka päivä. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 20

21 SUOLAVESIJÄRJESTELMÄN KIINTEÄ ASENNUS Useiden maiden ja etenkin EU-maiden lainsäädäntö edellyttää, että laite kiinnitetään maahan tai alustaan kiinteästi pystysuoraan asentoon. Kysy paikallisilta viranomaisilta, onko alueella käytössä maanpäällisten altaiden suodatinpumppuja koskevia määräyksiä. Jos sellaisia on, laite voidaan asentaa alustaan pohjassa olevien kahden (2) reiän kautta. Katso alla oleva piirustus. Laite kannattaa asentaa betoni- tai puualustaan, jotta se ei pääse kaatumaan. Asennuksen kokonaispainon on oltava yli 18 kg. 90 mm 1. Asennusreikien läpimitta on 6,4 mm, ja ne ovat 90 mm:n etäisyydellä toisistaan. 2. Käytä kahta pulttia ja lukkomutteria, joiden läpimitta on enintään 6,4 mm. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 21

22 HUOLTO TÄRKEÄÄ Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja estä veden vuotaminen sulkemalla mäntäventtiilit tai työntämällä mustat tulpat suodatinliitäntöihin. Kun olet saanut huoltotehtävät valmiiksi, kytke virtajohto pistorasiaan ja avaa mäntäventtiilit tai poista tulpat suodatinliitännöistä. Flow Sensor Cleaning 1. Kierrä virtausanturin (7) kaulusta varovasti vastapäivään ja irrota se virtausan turin kanavasta. Katso kohta Osien pikaopas. 2. Jos virtausanturin pinnalla näkyy sakkaa tai roskia, huuhtele ne pois puutarhaletkulla. Kohdistuskohouma Saranatappi Liitäntäreuna 3. Jos sakka ei irtoa huuhtelemalla, puhdista pinta ja saranatappi tarvittaessa muoviharjalla (älä käytä metalliharjaa). 4. Kun olet tarkastanut ja puhdistanut virtaussensorin, kohdista virtausanturin koh distuskohouma kanavan liitäntäreunaan ja kiristä virtausanturi takaisin paikal leen kääntämällä kaulusta myötäpäivään. Älä kiristä kaulusta liikaa. Elektrolyysikennon puhdistus Elektrolyysikennossa (4) on elektroniseen ohjausyksikköön ohjelmoitu itsepuhdistustoiminto. Useimmissa tapauksissa itsepuhdistustoiminto pitää kennon tehon ihanteellisena. Jos altaan vesi on kovaa (sen mineraalipitoisuus on suuri), kennon säännöllinen puhdistus saattaa olla tarpeellista. Elektrolyysikenno (4) kannattaa avata ja tarkastaa kuukauden välein, jotta se toimisi mahdollisimman tehokkaasti. Tarkastus ja puhdistus: 1. Katkaise virta yksiköstä ja irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Suodatinpumput, joiden letkun koko on 32mm: Kierrä suodattimen sihdit pois suodatinliitännöistä ja työnnä tulpat suodatinliitäntöihin, jotta vesi pysyy altaassa. Suodatinpumput, joiden letkun koko on 38mm: - Käännä molempia mäntäventtiilin kahvoja koko matkan myötäpäivään, kunnes ne pysähtyvät. Tämä sulkee venttiilin ja estää vettä virtaamasta ulos altaasta. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 22

23 HUOLTO (JATKOA) 3. Irrota 2 letkua suolavesijärjestelmästä ja asenna kennon kansi (10) kennon molemmin puolin. 4. Kierrä kuparielektrodin kaulusta (5) vastapäivään ja irrota se elektrolyysikennosta (4). Nosta kuparielektrodi. 5. Kaada kennoon talousetikkaa niin, että titaanilevyt peittyvät. Aseta kuparielektrodi takaisin kennoon, ja pidä niitä siellä noin tunnin ajan, kunnes värillisiä alueita ei enää näy. 6. Avaa kennon kannen toinen puoli (10), tyhjennä etikka ja hävitä se asianmukaisesti. Liitä altaan ja kennon välinen letku. Huuhtele kenno allasvedellä 7. Kytke elektrolyysikenno toistamalla vaiheet 3, 4, 5 ja 6 vastakkaisessa järjestyksessä. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 23

24 HUOLTO (JATKOA) INTEX KUPARI-IONI-TESTILIUSKAT (PAKKAUKSESSA) Kupario-ioni-testiliuskoilla tutkitaan veden kupari-ionipitoisuus. Ohjeet ja käyttö 1. Upota koko liuska veteen kolmen sekunnin ajaksi, ja nosta liuska pois. 2. Pidä liuskaa vaakatasossa 15 sekunnin ajan. Älä ravista liuskasta vettä. 3. Vertaa kupari-ioniliuskan väriä pakkauksessa olevan värikartan väreihin. KOLMITOIMISET INTEX -TESTAUSLIUSKAT (PAKKAUKSESSA) Kolmitoimisilla testausliuskoilla voidaan testata vapaan kloorin arvo, happamuusaste (ph) ja kokonaisalkalisuus samalla kertaa. Veden kemiallinen koostumus kannattaa tutkia joka viikko. Klooripitoisuus kannattaa pitää välillä ppm. Ohjeet ja käyttö: 1. Kasta koko liuska veteen ja nosta se heti ylös. 2. Pidä liuskaa vaakasuorassa 15 sekunnin ajan (älä ravistele vettä pois liuskasta). 3. Vertaile liuskan vapaan kloorin arvon, happamuusasteen (ph) ja kokonaisalkalisuuden alueita liuskapakkauksen värikarttaan. Muuta altaan vettä tarvittavalla tavalla. Oikean tekniikan käyttäminen on tärkeää veden testauksessa. Lue liuskan käyttöohjeet ja noudata niitä. PITKÄAIKAINEN SÄILYTYS 1. Irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Kun olet tyhjentänyt altaan kokonaan, irrota suolavesijärjestelmä letkuista tekemällä asentamistoimet käänteisessä järjestyksessä. 3. Kuivaa yksikkö ilmalla ennen varastointia. Samalla kannattaa tarkastaa ja puh distaa elektrolyysikenno. 4. Varastoi laite ja tarvikkeet kuivaan paikkaan, jonka lämpötila on 0 40 C. 5. Säilytyksessä voidaan käyttää alkuperäistä pakkauslaatikkoa. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 24

25 ALTAAN HUOLTO JA KEMIALLISET MÄÄRITELMÄT Veden suositellut kemialliset arvot Vähimmäisarvo Ihanteellinen arvo Enimmäisarvo Kupari-ionit ppm 0.2 ppm Vapaa kloori ppm 5.0 ppm Sitoutunut kloori 0 0 ppm 0.2 ppm ph Kokonaisalkalisuus 100 ppm ppm 140 ppm Kalsiumkovuus 150 ppm ppm ppm Stabilaattori (syanuurihappo) 10 ppm ppm 50 ppm Tarkista veden käsittelytapa altaan jälleenmyyjältä Vapaa kloori - Altaan vedessä oleva kloorijäämä. Sitoutunut kloori - Muodostuu vapaan kloorin reagoidessa ammoniakkijätteen kanssa. Seuraus liian korkeasta arvosta - Pistävää kloorin hajua ja silmien kirvelyä ph - Arvo, joka ilmaisee, kuinka hapanta tai emäksistä liuos on. Seuraus liian matalasta arvosta - Vesi aiheuttaa metallien korroosiota, silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä sekä kokonaisalkalisuuden heikkenemisen. Seuraus liian korkeasta arvosta - Veden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa; vesi muuttuu sameaksi; suodattimien käyttöikä lyhenee; esiintyy silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä; klooraus toimii heikosti. Kokonaisalkalisuus - Ilmaisee veden kykyä vastustaa ph-arvon muutosta. Määrittää ph-arvon muutoksen nopeuden ja helppouden. Säädä kokonaisalkalisuuden arvo sen vuoksi aina ennen ph-arvon säätämistä. Seuraus liian matalasta arvosta - Vesi aiheuttaa metallien korroosiota, silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä. Pieni kokonaisalkalisuus muuttaa veden ph-arvon epävakaaksi. Kaikki veteen lisätyt kemikaalit vaikuttavat veden pharvoon. Seuraus liian korkeasta arvosta - Veden kanssa koskeutuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa; vesi muuttuu sameaksi; esiintyy silmien kirvelyä ja ihon ärsytystä; klooraus toimii heikosti. Kalsiumkovuus - Tarkoittaa veteen liuenneen kalsiumin ja magnesiumin määrää. Seuraus liian korkeasta arvosta - Veden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille muodostuu karstaa ja vesi muuttuu sameaksi. Stabilaattori - Stabilaattorit pidentävät kloorin käyttöikää uima-altaissa (syanuurihappo) ÄLÄ lisää kemikaaleja suoraan roskanerottimeen. Kemikaalit voivat vahingoittaa kennoa.suositeltujen suola- ja kemikaalipitoisuuksien jatkuva ylittäminen saattaa aiheuttaa korroosiota altaan varusteisiin Tarkista testaussarjan vanhenemispäivämäärä. Vanhentuneella testaussarjalla saadut tulokset voivat olla epätarkkoja. Jos uimarien aiheuttama suuri kuormitus edellyttää lisäpuhdistusaineen käyttöä, käytä allaspuhdistusainetta, jonka vaikuttavia aineita ovat trikloori-s-triatsiinitrioni tai natriumdikloori-s-triatsiinitrioni. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 25

26 VIANMÄÄRITYSOPAS ONGELMA SYY KORJAUS LIIAN VÄHÄN KLOORIA Suolavesijärjestelmän liian vähäinen käyttöaika. Veden suolapitoisuus on alle 2000ppm, joka on riittämätön pitoisuus. Klooria on haihtunut auringon paisteessa. Uimarien määrä on lisääntynyt. Tukkeutunut tai likainen elektrolyysikenno. Korkealle UV-tasolle altistuminen. Lisää suolavesijärjestelmän käyttöaikaa. Ks. Käyttöohjeet. Tarkista suolapitoisuus testausliuskoilla. Korjaa tarvittaessa. Ks. Suolan määrä ja altaiden vesi tilavuudet. Käytä allaspeittoa, kun allas ei ole käytössä ja/ tai järjestelmä on käytössä. Tarkasta elektrolyysikenno ja puhdista se tarvit taessa. Ks. Huolto. Peitä allas peitteellä 2 päiväksi laitteen käydessä ja testaa sitten vesi testiliuskoilla. Jos allas on puhdas ja kirkas, lisää veteen vakautetta ja testaa sitten vesi laitteen käydessä. LIIAN VÄHÄN KUPARI-IONIA ALLAS ON LIKAINEN Liian vähän käyttötunteja. ph-arvo on liian suuri (emäksinen). Uimarien aiheuttama kuormitus on lisääntynyt. Tukkeutunut tai likainen kuparielektrodi. Kuparielektrodit ovat viallisia. Suuri kupari-ionipitoisuus Lisää päivittäistä käyttöaikaa. Katso kohta Käyttöohjeet. Säädä arvoa käyttämällä ph:ta l askevaa kemikaalia, jota saat allaskemikaalien jälleenmyyjiltä. Irrota elektrolyysikenno tarkastusta varten ja tarvittaessa puhdista se. Katso kohta Huolto. Ota yhteys Intex-palvelukeskukseen. Poista noin 20 % altaan vedestä ja lisää tilalle suolatonta vettä, jotta kupari-ionipitoisuus laskee ja arvo on alle 0,2 ppm. Lisää alumiinisulfaattia: 1000 litraan vettä tarvitaan noin 2 g alumiinisulfaattia tai alumiinikaliumsulfaattia: 1000 litraan vettä tarvitaan noin 3 g. Käytä sitruunapohjaista puhdistusainetta (joka sisältää mieluiten sitruunahappoa). Älä hankaa syövyttävillä puhdistusaineilla, ettei alapinta syövy. VALKOISIA HIUTALEITA VEDESSÄT EI LED-NÄYTTÖÄ VIHREÄT HIUKSET Altaan veden kalsiumkovuus on liian suuri Ei virtalähdettä. RCD/GFCI ei palautettu. LED vika. Suuri kupari-ionipitoisuus. Poista noin % altaan vedestä ja lisää tilalle suolatonta vettä kalsiumkovuuden vähentämiseksi. Tarkasta, onko elektrolyysikennossa karstaa ja tarvittaessa puhdista elektrolyysikenno. Kytke elektrolyysikennon johto pitävästi elektrolyysikennon kotelon liittimeen. Paikanna kytkin ja kytke päälle. Palauta RCD/GFCI. Ota yhteyttä Intex palvelukeskukseen. Poista noin 20 % altaan vedestä ja lisää tilalle suolatonta vettä, jotta kupariionipitoisuus laskee alle 0,2 ppm. Lisää alumiinisulfaattia: 1000 litraan vettä tarvitaan noin 2 g alumiinisulfaattia tai alumiinikaliumsulfaattia: 1000 litraan vettä tarvitaan noin 3 g. Käytä uimareille tarkoitettua shampoota, jossa on kelaattia. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 26

27 VIANMÄÄRITYSOPAS (JATKOA) LED- NÄYTTÖ-KOODI ONGELMA KORJAUS LED-näyttökoodi vilkkuu ja hälytysääni kuuluu (HUOMAUTUS: Katkaise aina laitteesta virta ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa). 1. Suodatinpumppua ei ole kytketty järjestelmään ja/tai kytketty päälle. Tarkista, että suodatinpumppu on liitetty ja toiminnassa. Katso kohta Asennusohjeet. 2. Letkut ovat tukkeutuneet. 3. Tulo- ja lähtöletkujen suunta on väärä. 4. Virtausanturin johto on löysällä 5. Flow sensor cord is loose. 6. Suodatinpumpun ja suolavesiallas järjestelmän ajastimet on asetettu eri aikoihin 7. Virtausanturin vika. 1. Titaanilevyissä on likaa tai karstaa 2. Pieni suolapitoisuus/ei suolaa 3. Mahdollinen elektrolyysikennon vika. 4. Elektrolyysikennon johto on löysällä. 1. Suuri suolapitoisuus. Varmista, että (mahdolliset) mäntäventtiilit ovat auki. ). Varmista, että suodatinpatruunassa, kennossa ja roskasiivilässä ei ole roskia tai likaa. Katso kohta Huolto. Poista kaikki letkuihin jäänyt ilma. Katso suodatin pumpun käyttöohjetta Tarkasta, onko virtausanturi löysällä tai väärin liitetty. Kytke virtausanturi pitävästi virtausanturin liittimeen. Tarkasta, onko virtausanturi löysällä tai väärin liitetty. Kytke virtausanturi pitävästi virtausanturin liittimeen. Plug the flow sensor firmly into the flow sensor receptacle. Nollaa suodatinpumpun ja suolavesial lasjärjestelmän ajastimet. Katso kohta Boost-tehokäsittely. Vaihda osa ottamalla yhteyttä Intexpalvelukeskukseen. Irrota elektrolyysikenno tarkastusta varten ja tarvittaessa puhdista se. Katso kohta Huolto. Lisää suolaa. Katso kohta Suolan määrä ja altaiden vesitilavuudet Ota yhteys Intex-palvelukeskukseen. Vaihda tarvittaessa kenno. Varmista, että kennon johto on tiukasti kiinni kennon kotelon liitäntään. Tyhjennä allas osittain ja lisää siihen suolatonta vettä. Katso kohta Suolan määrä ja altaiden vesitilavuudet. 1. Näyttö ja kaikki valot on sam mutettu järjestelmä ei käynnisty. Kotitalousjännite on liian suuri tai liian pieni (+ 20 %). Tarkista, että jännite on laitteen kotelossa annetun arvon mukainen. Ota yhteys Intex-palvelukeskukseen. TÄRKEÄÄ: Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteys kuluttajanpalveluosastoon saadaksesi apua. Viittaa erilliseen Valtuutetut huoltopisteet -lehteen. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 27

28 YLEINEN TURVALLISUUS VEDESSÄ Vesileikit ovat hauskoja, ja niillä on terapeuttinen vaikutus. Niihin liittyy kuitenkin tapaturman ja kuoleman vaara. Tapaturman vaaran pienentämiseksi lue kaikki tuotteen, pakkauksen ja pakkauksen sisäosien varoitukset ja ohjeet. Muista, että tuotteeseen liittyvissä varoituksissa, ohjeissa ja turvaohjeissa esitetään yleisiä vesivirkistyslaitteisiin liittyviä vaaroja, mutta ne eivät kata kaikkia vaaratilanteita. Paranna turvallisuutta tutustumalla kansallisten turvallisuusjärjestöjen laatimiin ohjeisiin ja seuraaviin yleisohjeisiin: Lapsia on valvottava jatkuvasti. Opettele uimaan. Opettele puhallus-paineluelvytys ja ensiaputaidot. Varoita lapsia valvovia henkilöitä mahdollisista altaaseen liittyvistä vaar oista ja neuvo lukittavien porttien, aitojen ja muiden suojalaitteiden käyttö. Painota, että lapsia on valvottava jatkuvasti. Neuvo lapsille oikea toiminta hätätilanteessa. Käytä arvostelukykyäsi ja harkintaa kaikissa vesileikeissä. Valvonnan merkitystä ei voi korostaa liikaa. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 28

29 RAJOITETTU TAKUU Krystal Clear -suolavesijärjestelmä on valmistettu ammattitaitoisesti laadukkaistamateriaaleista. Kaikkien Intex-tuotteiden virheettömyys on tarkastettu ennen tuotteiden toimittamista tehtaalta. Tämä rajoitettu takuu koskee vain Krystal Clear -järjestelmää. Seuraava ehto on voimassa ainoastaan Euroopan Unionin jäsenmaissa: Tämä Intexintakuu ei vaikuta direktiivin 1999/44/EC lainmukaisiin säädöksiin. Tämän rajoitetun takuun ehdot koskevat ainoastaan alkuperäistä hankkijaa, eikä niitä voi siirtää. Tämä rajoitettu takuu on voimassa alla ilmoitetun ajan alkuperäisestä hankinnasta lähtien. Pidä alkuperäinen myyntikuitti tämän käsikirjan kanssa, sillä todiste hankinnasta vaaditaan, ja se on liitettävä takuuvaatimuksiin, tai rajoitettu takuu on mitätön. Krystal Clear TM -suolavesijärjestelmän takuu 2 vuotta Titaanielektrodin takuu 1 vuosi Letkujen, mäntäventtiilien ja liitinten takuu 180 päivää Jos yllä mainittujen ajanjaksojen sisällä löytyy valmistusvika, ota yhteys sopivaan Intexin huoltoon, joka on lueteltu erillisellä Valtuutetut huoltopisteet -lehdellä. Huoltopiste päättää, onko vaatimus pätevä. EPÄSUORAT TAKUUT RAJOITTUVAT TÄMÄN TAKUUN EHTOIHIN. INTEX JA SEN VALTUUTTAMAT EDUSTAJAT TAI TYÖNTEKIJÄT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOISSA KORVAUSVELVOLLISIA OSTAJAA TAI MITÄÄN KOLMATTA OSAPUOLTA KOHTAAN SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI VASTUISTA. Joillakin alueilla sovellettava laki ei ehkä hyväksy satunnaisiin tai välillisiin vaurioihin liittyvän vastuun rajoittamista tai poissulkemista. Siinä tapauksessa yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tämä rajoitettu takuu ei ole voimassa, jos tuotteet ovat altistuneet laiminlyönnille, epätavalliselle käytölle tai toiminnalle, onnettomuudelle, vikakäytölle, väärälle jännitteelle tai käyttöohjeiden vastaiselle virralle tai vaurioille, jotka johtuvat olosuhteista, joihin Intex ei voi vaikuttaa, mukaan lukien, mutta ei rajoittavasti, tavallinen kuluminen ja tulipalon, tulvan, jäätymisen, sateen ja muiden ulkoisten ympäristötekijöiden aiheuttavat vauriot. Tämä rajoitettu takuu koskee ainoastaan Intexin myymiä osia ja komponentteja. Rajoitettu takuu ei kata valtuuttamattomia muunnoksia, korjauksia tai purkamista, jonka on suorittanut joku muu kuin Intexin huoltohenkilöstö. Rajoitettu takuu ei myöskään ole voimassa, jos tätä tuotetta on käytetty jonkin muun tuotteen kuin Intex-tuotteen kanssa allasta valmisteltaessa. Tämä takuu ei kata allasveden menetyksen, kemikaalien tai vesivaurioiden aiheuttamia kustannuksia. Tämä takuu ei kata loukkaantumista tai vauriota omaisuudelle tai ihmisille. SÄILYTÄ OHJEET Sivu 29

28 www.intexnordic.com. Sivu 28

28 www.intexnordic.com. Sivu 28 28 www.intexnordic.com Sivu 28 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Noudata ohjeita. Käyttöohje Krystal Clean Poolwater järjestelmä Malli 6220

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Soikeakehyksinen Allas TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

KÄYTTÖOHJE. Soikeakehyksinen Allas TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA () OVAL FRAME POOL DANISH 7.5 X 0.3 PANTONE 95U 06//00 KÄYTTÖOHJE Suomi Dansk TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Soikeakehyksinen

Lisätiedot

Easy Set -allas 244 549 cm:n mallit. Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen.

Easy Set -allas 244 549 cm:n mallit. Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen. FI TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Easy Set -allas 44 549 cm:n mallit Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen.

Lisätiedot

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance CE 001 B090 Alpine Käyttöohje B-140 Lite Elegance Elegance TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS Varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja laitteen säilymisen ehjänä noudata ehdottomasti seuraavia varotoimia.

Lisätiedot

CE 001. B090 Alpine. B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic

CE 001. B090 Alpine. B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic CE 001 B090 Alpine B-100 Alpine B-110 Blue Sea / Silver Cloud B-120 Oasis B-121/B-141 Castello B-130 Camaro B-131/B-151 Luxury Exotic B-140 B-150 Super Elegance Camaro TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS

Lisätiedot

ASENNUSOHJE POREAMME. Rev.nr 140120. Sarjanumero:

ASENNUSOHJE POREAMME. Rev.nr 140120. Sarjanumero: ASENNUSOHJE POREAMME Rev.nr 140120 Sarjanumero: 2 Tärkeät turvallisuusohjeet...3 Sähköasennus...4 Käyttöönotto... Veden täyttö...6 Sähköliitäntä...6 Pumpun käynnistys...6 Suodatin...7 Kemikaalien lisääminen...7

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE

KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE MAIJA 4 / LETO 2+1 KÄYTTÖOHJE SAUNASPA POREALTAILLE Mallit: MAIJA 4 sekä LETO 2+1 /KL-8-3 versio 2.398 Tervetuloa käyttämään uutta poreammettanne! Oikealla huollolla ja ylläpidolla, teillä on tiedossa

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

PREMIUM-ULKOPOREALTAAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

PREMIUM-ULKOPOREALTAAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PREMIUM-ULKOPOREALTAAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Liity joukkoomme FACEBOOKISSA! Saat ensimmäisten joukossa tietoa uusista tuotteista, hoito-ohjeista ja kokemuksista. www.facebook.com/novitekspa ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE

Käyttöohjeet PESUKONE Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun

Lisätiedot

Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos kun hankit Samsung tuotteen. Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi osoitteessa

Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos kun hankit Samsung tuotteen. Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi osoitteessa SR8850 SR8855 Robottipölynimuri Käyttöopas Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta. Vain sisäkäyttöön. Suomi imagine the possibilities Kiitos kun hankit Samsung tuotteen. Osallistu kilpailuun

Lisätiedot

Käyttöohje Astianpesukone

Käyttöohje Astianpesukone Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi HG06 M.-Nr. 09

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-SF25VE MSZ-SF35VE MSZ-SF42VE MSZ-SF50VE Alkuperäistekstin käännös KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TURVALLISUUSVAROTOIMET

TURVALLISUUSVAROTOIMET KÄYTTÖOHJEET SISÄLTÖ TURVALLISUUSVAROTOIMET 1 HÄVITTÄMINEN 2 ERI OSIEN NIMET 3 TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ 3 TOIMINTATILOJEN VALITSEMINEN 4 TUULETTIMEN NOPEUDEN JA ILMAN VIRTAUSSUUNNAN SÄÄTÄMINEN 5 I-SAVE-TOIMINTO

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower.

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. Auto Mower Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. 0 89 90- Haluamme onnitella sinua valittuasi Husqvarna Auto Mowerin. Toivomme, että valitsemasi

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot