YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla"

Transkriptio

1 Novo Orlovski Pietari, Venäjä YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Nordnet aamiaistilaisuus, Sanna Kaje, Sijoittajasuhdejohtaja Marcus Lindell, Sijoittajasuhdeasiantuntija

2 Sisällys 1 YIT tänään 3 2 Toimialat lyhyesti 12 3 YIT:n mahdollisuudet Venäjällä 19 4 Pitkän aikavälin taloudellinen kehitys 24 5 Osavuosikatsaus 1-3/ Näkymät ja johtopäätökset 42 YIT 2 Nordnet aamiaistilaisuus

3 1 Staadioni asuinalue Tallinna, Viro YIT tänään

4 Oikea heti siirtyä seuraavaan kehitysvaiheeseen Yli 100 vuoden kokemus Suomessa ja yli 50 Venäjällä Allmänna Ingeniörsbolag Ab (AIB) perusti toimiston Helsinkiin Venäjälle Suomen suurin rakennusliike Laajentuminen kiinteistöteknisiin palveluihin Asunto- ja toimitila-rakentamista Baltiaan ja Keski-Eurooppaan s 2000 s 1960 s Nykyinen YIT syntyy neljän yrityksen fuusiosta YIT-Yhtymä listautui Helsingin pörssiin Investoinnit Venäjälle kiihtyvät YIT jakautui kahdeksi erilliseksi yhtiöksi. Osittaisjakautuminen Kiinteistötekniset palvelut siirrettiin Caverion Oyj:hin YIT jatkaa rakentamispalvelujen tarjoamista Itsenäiset strategiat ja erilaiset investointiprofiilit Fokusoidumpi liiketoimintojen johtaminen erillisissä yhtiöissä Molemmilla yhtiöillä hyvät kasvumahdollisuudet Osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden Caverionin osake jokaista omistamaansa YIT:n osaketta kohden YIT 4 Nordnet aamiaistilaisuus

5 YIT lyhyesti Pääpaino omaperusteisissa hankkeissa Toimintaa 7 maassa Liikevaihto 1,9 miljardia euroa vuonna 2013 Liikevoitto 153 milj. euroa vuonna 2013 Yli ammattilaista palveluksessa Osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä Noin osakkeenomistajaa Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2013 Suomi; 66 % Venäjä; 27 % Baltia ja keskinen Itä- Eruooppa; 7 % Liikevaihto ja -voitto liiketoiminta-alueittain % Liikevaihto 36 % 18 % 40 % Liikevoitto 27 % 42 % Asuminen, Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Asuminen, Venäjä Toimitilat ja infra YIT 5 Nordnet aamiaistilaisuus Luvut toimialaraportoiniin (POC) mukaan

6 Uusi toimialarakenne ja konsernin johtoryhmän kokoonpano Konsernin rakenne alkaen Konsernin johtoryhmä Suomi, Baltia ja keskinen Itä- Eurooppa Asuminen YIT-konserni Venäjä Toimitilat ja infra Muutosten tavoitteena on tukea yhtiön strategian tehokasta jalkauttamista sekä yhä asiakaskeskeisempää toimintamallia Kari Kauniskangas Toimitusjohtaja Asuminentoimialan johtaja Teemu Helppolainen Venäjäliiketoimintaalueen johtaja Juhani Nummi Liiketoiminnan kehitysjohtaja Tero Kiviniemi Varatoimitusjohtaja Toimitilat ja infratoimialan johtaja Timo Lehtinen Talousjohtaja Pii Raulo Henkilöstöjohtaja Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat tämän lisäksi liiketoimintaryhmien johtajat: Jouni Forsman Timo Lehmus Harri Isoviita Tom Sandvik Pavel Kocherezhkin Mikhail Voziyanov Matti Koskela YIT 6 Nordnet aamiaistilaisuus

7 YIT:n strategia : hallittu ja kannattava kasvu Kasvu omaperusteisissa hankkeissa 5-10 % kasvu vuosittain Vahva kasvu asuntorakentamisessa ja rakentamispalveluissa kehittyvillä markkinoilla (Venäjä, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa) Asuntorakentamisen aseman vahvistaminen Suomessa Omaperusteisten hankkeiden osuuden lisääminen Suurempi taloudellinen liikkumavara Pääomia uusiokäyttöön >250 milj. e Hitaasti kiertävän taseen vapauttaminen Uudet rahoituslähteet ja laajempi kumppanuuksien hyödyntäminen Monipuoliset rahoitusinstrumentit Hyvä suhdannekestävyys Kassavirta vuositasolla >0 e Myyntiriskittömän ja pitkäaikaista kassavirtaa luovan liiketoiminnan vahvistaminen Kyky reagoida nopeasti markkinaympäristön muutoksiin Asuntotuotannon ja myyntivarannon hallinta Joustavuus kustannuksissa YIT 7 Nordnet aamiaistilaisuus

8 Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle Liikevaihdon kasvu 5-10 % vuodessa Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 20 % Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riitta vä osinkojen ja velkojen maksuun Omavaraisuusaste 40 % Metrotunneli Espoo Osingonjako % tilikauden tuloksesta YIT 8 Nordnet aamiaistilaisuus

9 Arvon luominen: Pitkä arvoketju ja avainosaamisalueet talon sisällä Omat panokset Tonttivaranto Osaavat avainhenkilöt Markkinoiden tuntemus Erinomainen brändi Erikoistunut laitteisto Oma myyntiverkosto Vahva yrityskulttuuri ja arvot Ulkopuolelta Tonttihallinta Projektien ja riskien hallinta Paras asumiskokemus Hinnoitteluosaaminen ja myyntitaktiikat Tuotos Omistaja-arvo Verot ja muut maksut yhteiskunnalle Kaavoitus ja luvat Tehokas rahoitus Materiaalit Konseptit ja suunnittelunohjaus Asuntolainayhteistyö pankkien kanssa Pitkäaikainen asiakkuus Työllisyys Alihankkijat Hankintaosaaminen YIT 9 Nordnet aamiaistilaisuus

10 Ennakkomarkkinointi Huolto DD & markkinaanalyysi Liiketoimintamalli Omaperusteinen asuntotuotanto Suomi Venäjä Tonttien kehittäminen Kaavoitus Lupaprosessi Suunnittelunohjaus Kaavoitus Lupaprosessi Sosiaalisen infran ja julkisten palvelujen suunnittelu Suunnittelunohjaus Rakentaminen Kesto kk 1 vaihe: <50 asuntoa Kesto kk 1 vaihe: >100 asuntoa Myynti Oma myyntiverkosto ~80 % myyty ennen valmistumista Myyntitaktiikka ja hintahallinta Oma myyntiverkosto ~80 % myyty ennen valmistumista Myyntitaktiikka ja hintahallinta Pohjoismaalainen (sisältää keittiökalusteet) Enimmäkseen rapattuna, mahdollisuus ostaa kokonaan viimeisteltynä DD & markkinaanalyysi Viimeistelyaste Ennakkomarkkinointi % asunnoista tyypillisesti varataan ennakkomarkkinoinnissa Rahoitus Tonttihankinta rahavaroilla tai velalla Esisopimukset sidottu kaavoitukseen Suurissa aluehankkeissa maksut erissä Rakentamisen aikana asiakkailta 15 % käsirahan ja loput rahoitetaan myymällä saatavia Pienemmässä roolissa verrattuna Suomeen Tonttihankinta rahavaroilla tai velalla Maksut enenevissä määrin erissä Rakentaminen rahoitetaan rahavaroilla tai velalla ja asiakasmaksuilla 80 % asiakkaista maksaa koko asunnon ennakkoon YIT 10 Nordnet aamiaistilaisuus

11 Liiketoimintamalli Toimitila ja infra Toimitilat Urakointi Koulut, sairaalat, toimistot yms. Erittäin vähän sitoutunutta pääomaa Positiivinen kassavirta ennakkomaksujen takia Omaperusteinen tuotanto Omat konseptit Esim. liikekeskukset, toimistorakennukset, logistiikkakeskukset, hoivakodit Ankkurivuokralaiset tyypillisesti hankittu ennen rakentamisen aloittamista ja sijoittaja projektin alkuvaiheessa Rahoitetaan myymällä saatavat kun sijoittaja varmistunut, rahoitus taseen ulkopuolella Infra PPP Esim. suuret väylähankkeet Elinkaarimalli Alhainen sidottu pääoma Rahoitus järjestetään projektiyhtiössä, taseen ulkopuolella Urakointi Esim. väylähankkeet, rata ja metro Alhainen sidottu pääoma Positiivinen kassavirta ennakkomaksujen takia Omaperusteinen tuotanto Esim. tuulivoima, parkkiratkaisut Sijoittaja mukana ennen aloittamista Projektirahoitus Teiden kunnossapito Pitkäaikaisia sopimuksia Kassavirtapositiivinen Yhteistyö isoissa hankkeissa YIT 11 Nordnet aamiaistilaisuus

12 2 Toimialat lyhyesti Tähystäjä Espoo

13 Asuminen Markkinajohtaja asuntorakentamisessa Liiketoiminta-alueet Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Painopiste omaperusteisessa tuotannossa, valikoiden urakointia Venäjä Vain omaperusteista tuotantoa Viro Latvia Liettua Suomi Pietari Moskova & Moskovan alue Venäjä Tjumen Jekaterinburg Kazan Kilpailuedut Yli 50 vuotta Venäjällä, yli 100 vuotta Suomessa Vahva ja luotettava brändi sekä markkinaasema Projektinhallintaosaaminen Vahva tonttivaranto ja oma myyntiverkosto Suunnittelunohjaus Osaamista ja tietoa erilaisista projekteista, pienistä erikoistöistä suuriin hybridihankkeisiin Tšekki Asuminen lukuina (2013) Liikevaihto Liikevoitto* Tonttivaranto Slovakia milj. e 136 milj. e 588 milj. e Henkilöstö ~3 800 Asuntoaloitukset Rostov-on- Don Rakenteilla olevat asunnot (12/2013) *Ilman kertaeriä YIT 13 Nordnet aamiaistilaisuus

14 Asuminen: Markkina-ajurit (1/2) Suomi Maan sisäinen muuttoliike kasvukeskuksiin Pienenevät perhekoot Ikääntyvä väestö Energiatehokkuus Kuluttaminen ja elämäntavat Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Alhainen asuintila per henkilö ja olemassa olevien asuntojen heikko laatu, kysyntää moderneista asunnoista Asuntomarkkina erittäin pirstaleinen keskisessä Itä- Euroopassa. Vain muutama iso peluri asuntorakentamisessa Paranevat talousnäkymät YIT 14 Nordnet aamiaistilaisuus

15 Asuminen: Markkina-ajurit (2/2) Venäjä Maan sisäinen muuttoliike kasvukeskuksiin Kasvava kotitalouksien määrä pienenevien perhekokojen takia Alhainen asuintila per henkilö ja olemassa olevien asuntojen heikko laatu Kasvava keskiluokka, jolla parantunut ostovoima Poliittinen tuki asunto- ja asuntolainamarkkinoiden kehitykselle YIT 15 Nordnet aamiaistilaisuus

16 Hyvä markkina-asema kaikilla markkinoilla Asumisessa Markkinajohtaja Suomessa, suurin ulkomainen rakennusliike Venäjällä Rakennusyhtiöt YIT:n markkinoilla Myydyt asunnot vuonna 2013 YIT:n markkinat ja markkinoiden koko Asuntojen määrä (kpl)*** Venäjä* LSR Group PIK Group Etalon YIT NCC Lemminkäinen Suomi Suomi Baltian maat Venäjä Pietari Moskovan alue Moskova YIT NCC Lemminkäinen Skanska** SRV Baltian ja keskinen Itä-Eurooppa Tšekki Slovakia YIT MERKO NCC * Muualla kuin venäjällä listatut pörssiyritykset ** Omaperusteinen tuotanto *** Lähteet: Euroconstruct ja VTT YIT 16 Nordnet aamiaistilaisuus

17 Toimitilat ja infra Liiketoiminta-alueet Toimitilat: Infra: Kilpailuedut Toimistot, kauppakeskukset, julkiset rakennukset, korjausrakentaminen Väylät, tunnelit, sillat, kalliorakentaminen, vesirakentaminen, teiden kunnossapito Projektinhallintaosaaminen Innovatiivinen konseptilähtöinen liiketoimintamalli Osaava henkilöstö ja erikoislaitteisto Osaamista ja tietoa erilaisista projekteista, pienistä erikoistöistä suuriin PPP- ja hybridihankkeisiin Painopiste siirtyy lisääntyvissä määrin omaperusteiseen tuotantoon tuulivoima, parkkiratkaisut yms. BS: 2,450 BS: 4,492 BS: 706 Toimitilat ja infra lukuina (2013) Liikevaihto Liikevoitto* Tonttivaranto Suomi: Toimitilat ja infra BS: 4,898 CS: 3,574 BS: 1,023 (Russia and Baltics) CS: 2,087 Baltia ja Slovakia: CS: 687 Toimitilat (Baltics & CEE) 689 milj. e 31 milj. e 94 milj. e Henkilöstö ~2 000 *Ilman kertaeriä YIT 17 Nordnet aamiaistilaisuus

18 Toimitilat ja infra: Markkina-ajurit Toimitilat Keskittyminen kasvukeskuksiin Kaupunkikeskustojen ja alueiden kehittyminen Kysyntä painottuu moderneihin ja energiatehokkaisiin toimitiloihin Modernisaatiotarpeet, muutostyöt Infra Kaupungistuminen kasvattaa monimutkaisen infrastruktuurin tarvetta kaupunkikeskustoissa Tieverkoston parantaminen Kestävä kehitys, investoinnit uusiin energiaratkaisuihin YIT 18 Nordnet aamiaistilaisuus

19 3 Venäjä YIT:n mahdollisuudet Venäjällä Smolny Pietari, Venäjä

20 Ukrainan kriisin vaikutukset Venäjällä Epävarmuus lisääntynyt Ruplan kurssi (RUB:EUR) on heikentynyt selvästi Venäjän keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa Kasvuennusteita laskettu RUB/EUR vaihtokurssi 0,029 0,027 0,025 0,023 0,021 0,019 0,017 0, Asuntolainojen määrä ja keskikorko (mrd. ruplaa, %) Riski lisäpakotteista Rahoituksen saatavuus pysynyt hyvänä Asuntolainakorot ovat pysyneet vakaina Asuntolainakanta Keskikorko YIT 20 Nordnet aamiaistilaisuus Lähteet: Reuters ja Venäjän keskuspankki

21 Ukrainan kriisin vaikutukset YIT:lle Ruplan heikkeneminen tuki asuntomyyntiä maaliskuussa, huhtikuussa myynti normalisoitunut Ruplan heikkeneminen on pienentänyt YIT:n euromääräistä liikevaihtoa, tulosta, tasetta ja omaa pääomaa Baltian maat Suomi Pietari Venäjä Mahdollisten lisäpakotteiden vaikutukset ovat arvaamattomia Ukrainan kriisin pitkittymisellä ja mahdollisella kärjistymisellä olisi todennäköisesti negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan Tšekki Slovakia Kiova Ukraina Moskova Donoin Rostov Krim YIT 21 Nordnet aamiaistilaisuus

22 Ruplan heikkeneminen vaikuttaa lukuihin Liikevaihdon jakauma vuonna 2013 RUB 27 % Venäjän rupla on heikentynyt selvästi 8 % vuoden 2013 lopusta 20 % Q1/2013 keskiarvosta EUR 69 % Muu 4 % Valuuttakurssien muutosten vaikutukset (milj. e) Q1/2014 Liikevaihto, POC -21,8* Liikevoitto, POC -2,9* Tilauskanta, POC -81,6** Valuuttariskien hallinnan periaatteet Myynti ja kulut normaalisti samassa valuutassa, kaikki ulkomaan valuutan määräiset erät suojattu ei transaktiovaikutusta Tuloslaskelmaan vaikuttavat valuuttapositiot suojataan Oman pääoman ehtoisia sijoituksia Venäjälle ei suojata Oma pääoma, IFRS (muuntoero) -29,9** * * Verrattuna vastaavaan kauteen vuonna 2013 ** Verrattuna 12/2013 YIT 22 Nordnet aamiaistilaisuus

23 Sotilaallinen merkitys Rakentaminen ei ole poliittisesti herkkä toimiala Venäjällä Sotilaallisesti herkät teollisuudenalat Puolustusteollisuus/ aseteollisuus Televisio, radio, Internet Teleoperaattorit Auto- ja ilmailuteollisuus Sotilaallisesti ja taloudellisesti herkät Strategiset metallit Liikenteen infrastruktuuri Öljy ja kaasu Sähköntuotanto Kemianteollisuus Maatalous ja elintarvikkeet Pankit ja vakuutuslaitokset Rakentaminen Tukku- ja vähittäismyynti Kulutustavaroiden tuotanto Ei-strategiset luonnonvarat Kansallisesti vaarattomat teollisuudenalat Taloudellisesti herkät teollisuudenalat Taloudellinen merkitys Lähde: Kari Liuhto (2007), Turun kauppakorkeakoulu YIT 23 Nordnet aamiaistilaisuus

24 4 Tripla Helsinki, Finland Pitkän aikavälin taloudellinen kehitys

25 Liikevaihdon kasvu ja hyvä kannattavuus suhdanteista riippumatta Liikevaihdon kehitys (milj. e) toimialoittain Toimitilat ja infra Asuminen Venäjä Asuminen, Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Kansainväliset rakentamispalvelut Suomen rakentamispalvelut Rakentamispalvelut CAGR +7 % Liikevoiton (milj. e) ja kannattavuuden (%) kehitys toimialoittain, pois lukien muut erät Toimitilat ja infra Asuminen Venäjä Asuminen, Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Kansainväliset rakentamispalvelut Suomen rakentamispalvelut Rakentamispalvelut Liikevoitto-% 8,9 7,4 7,3 6, ,7 YIT 25 Nordnet aamiaistilaisuus , , Huom: Toimialatason luvut (POC) rakentamispalveluihin liittyvien toimialalukujen summa YIT:n talousraportoinnissa ilman muiden erien vaikutusta 12, ,4 4,6 64 9,1 9, , ,

26 Asuminen Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Heikentyvät asuntomarkkinat Hinnat laskivat Baltiassa (H2) Kannattavuus kärsi etenkin Baltiassa Keskittyminen sijoittajamyyntiin Suomessa Pienet volyymit etenkin Baltian maissa Kiinteiden kulujen leikkaukset Keskittyminen suoraan kuluttajamyyntiin Suomessa Alhainen volyymi Baltiassa ja keskisessä Itä- Euroopassa, vaikka pohja ohi Keskittyminen suoraan kuluttajamyyntiin Suomessa Volyymi kasvaa Baltiassa ja keskisessä Itä- Euroopassa mutta heikentävät edelleen kannattavuutta Asuntojen myynti edelleen hyvällä tasolla Suomessa Volyymi alhainen Baltiassa ja keskisessä Itä- Euroopassa, kannattavuus paranee Vaisu kuluttajakysyntä Suomessa Sijoittajamyynti kompensoi kuluttajakauppaa Maltillista kasvua Baltiassa ja keskisessä itä- Euroopassa Liikevoitto*: 20,0 milj. e Liikevoitto*: 26,0 milj. e Liikevoitto*: 68,0 milj. e Liikevoitto*: 68,0 milj. e Liikevoitto*: 83,0 milj. e Liikevoitto*: 66,2 milj. e ,3% CAGR +5 % ,9% 10,8% 10,1% 4,1% 5,4% Liikevaihto, milj. e Liikevoittomarginaali* *Ilman kertaeriä Huom: Vuosien luvut ovat ainoastaan havainnollistavia eivätkä siten ole täysin vertailukelpoisia YIT:n toimialojen ja liiketoiminta-alueiden kanssa. Suurin ero on kiinteiden kustannuksien jaossa, jotka vuosien luvuissa ovat painotettu liikevaihdon mukaan and ja virallisissa luvuissa tarkemmin jaettu toimialojen ja liiketoiminta-alueiden arvioitujen todellisten osuuksien mukaan. YIT 26 Nordnet aamiaistilaisuus

27 Asuminen Venäjä Hinnat laskivat (H2) Kannattavuus kärsi volyymin laskettua Asuntojen hinnat vakaantuivat (H2) Kiinteiden kulujen leikkaukset Hienoista nousua asuntojen hinnoissa Hinnat nousivat (alueellisia eroja) Hinnat nousivat ja myynti oli hyvällä tasolla Kannattavuus parani Asuntojen hinnat vakaat Myyntivolyymi jatkoi hyvää kehitystä Liikevoitto*: 26,0 milj. e Liikevoitto*: 1,0 milj. e Liikevoitto*: 41,0 milj. e Liikevoitto*: 54,0 milj. e Liikevoitto*: 72,0 milj. e Liikevoitto*: 70,2 milj. e 372 7,1% ,4% CAGR +5 % 13,8% ,5% ,1% 0,4% Liikevaihto, milj. e Liikevoittomarginaali* *Ilman kertaeriä Huom: Vuosien luvut ovat ainoastaan havainnollistavia eivätkä siten ole täysin vertailukelpoisia YIT:n toimialojen ja liiketoiminta-alueiden kanssa. Suurin ero on kiinteiden kustannuksien jaossa, jotka vuosien luvuissa ovat painotettu liikevaihdon mukaan and ja virallisissa luvuissa tarkemmin jaettu toimialojen ja liiketoiminta-alueiden arvioitujen todellisten osuuksien mukaan. YIT 27 Nordnet aamiaistilaisuus

28 Toimitilat ja infra Hyvä kehitys toimitiloissa vanhan tilauskannan ansiosta Hyvä kehitys infrarakentamisessa Heikentyvä toimitilamarkkina Hyvä tulos Infrarakentamisessa Kiinteiden kulujen leikkaukset Merkkejä toimitilamarkkinan elpymisestä Vakaa kehitys infrarakentamisessa Infralla heikko ensimmäinen vuosipuolisko, parempi toinen vuosipuolisko Toimitilojen tulos parantui Toimitiloissa vakaa kehitys Infrarakentamisen tiehankkeet etenivät suunnitellusti Heikko tulos toimitiloissa Hyvä tulos infrarakentamisessa Liikevoitto*: EUR 72,0 milj. e Liikevoitto*: EUR 45,0 milj. e Liikevoitto*: EUR 37,0 milj. e Liikevoitto*: EUR 43,0 milj. e Liikevoitto*: EUR 53,0 milj. e Liikevoitto*: EUR 31,0 milj. e CAGR -2 % 777 9,3% 599 7,5% ,6% 6,2% 6,5% 689 4,5% Liikevaihto, milj. e Liikevoittomarginaali* *Ilman kertaeriä Huom: Vuosien luvut ovat ainoastaan havainnollistavia eivätkä siten ole täysin vertailukelpoisia YIT:n toimialojen ja liiketoiminta-alueiden kanssa. Suurin ero on kiinteiden kustannuksien jaossa, jotka vuosien luvuissa ovat painotettu liikevaihdon mukaan and ja virallisissa luvuissa tarkemmin jaettu toimialojen ja liiketoiminta-alueiden arvioitujen todellisten osuuksien mukaan. YIT 28 Nordnet aamiaistilaisuus

29 Velkaantumisaste ja omavaraisuusaste epätyydyttävällä tasolla Velkaantumisaste (%) Omavaraisuusaste (%) Nettovelka/käyttökate (kerroin, x) 6,9 94,0 76,4 109,8 91,2 123,7 101,1 112,0 91,3 132,1 108,4 40,7 37,3 38,5 34,9 37,0 37,8 33,6 34,3 35,0 31,6 3,0 2,7 3,6 3,2 4,8 3,9 5,8 4,2 4,8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q POC IFRS POC IFRS POC IFRS Huom. Q1/2013 ei-ifrs-luku julkaistu Konserniraportoinnin mukaiseen (IFRS) omavaraisuusasteeseen sidottu taloudellinen kovenantti (vähimmäistaso 25,0 %) pankkilainoissa ja komittoiduissa luottolimiiteissä YIT 29 Nordnet aamiaistilaisuus

30 Pääoman vapautustoimenpiteitä Pääoman vapauttamisen tavoite Q1/2014 toimenpiteet Kumulatiivinen edistyminen Valmiiden myymättömien asuntojen varannon pienentäminen Suomessa > 50 milj. e Aktiivinen sijoittajamyynti kattaen monentyyppisiä asuntoja Nettomäärässä ei toistaiseksi muutosta Rakenteilla olevien omaperusteisten toimitilahankkeiden myynti 80 milj. e Käynnissä olevia suuria toimitilahankkeita ei myyty Bisnespaja Avian myynti huhtikuussa Kauppojen arvo n. 30 milj. euroa* Hitaasti kiertävät tase-erät >150 milj. e Reding Tower II myyty, arvo 8 milj. euroa Edistyminen Venäjällä vaatimatonta Myyntiä tai sopimuksia 16 milj. euron edestä Uusia taseen ulkopuolisia kumppanuusmalleja tonttihankinnassa >100 milj. euroa Jatkuva yhteistyö nykyisen kumppanin kanssa Neuvottelut muiden mahdollisten sijoittajien ja kumppanien kanssa aloitettu Kumppanuussopimusten arvo 1,9 milj. euroa Ulkopuolisten kumppanien kautta rahoitettujen tonttien arvo 9,7 milj. euroa *Lisäksi Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixin 2. vaiheen toimistokiinteistöjä on myyty n. 30 milj. eurolla Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle YIT 30 Nordnet aamiaistilaisuus

31 YIT:llä hyvä taloudellinen joustokyky Hyvät mahdollisuudet kassavirran hallintaan Asuntoaloituksien ja tontti-investointien mukauttaminen kysynnän mukaan Vahva olemassa oleva tonttivaranto Joustavuus tuotantokustannuksissa Rakennuskohteissa sekä omaa että alihankkijoiden henkilöstöä Tuotantovolyymien vaihtelua hallitaan käyttämällä vuokralaitteistoa Suomessa mahdollisuus lomautuksille Maksuehdot tärkeät tonttihankinnoissa Venäjällä, tonttihankintojen maksuaikataulu sidottu lupamenettelyyn ja aloituksiin Suomessa tavallisesti ennakkosopimus ennen rakennusluvan varmistumista Asuntoaloitukset (kpl) Suomi Venäjä Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Tontti-investointien kassavirta (milj. e) Suomi Venäjä Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa YIT 31 Nordnet aamiaistilaisuus

32 Suunnitelma >20 % ROI:n saavuttamiseksi Sijoitettu pääoma Taseen ulkopuoliset kumppanuudet mahdollistavat kasvun ilman sijoitetun pääoman lisäämistä Sijoitettu pääoma vuonna Varannon pienentäminen Suomessa Hitaasti kiertävien tase-erien vapauttaminen Ulkopuolisia tonttirahastoja Pääoman vapautus Kasvuinvestoinnit Sijoitettu pääoma vuonna 2016 Liikevoitto ~10 % + Markkinoiden normalisoituminen Omaperusteisten hankkeiden osuuden kasvu + Markkinoiden normalisoituminen Suunnittelun ohjaus Myyntitaktiikka Aseman vahvistaminen Suomessa Kannattava kasvu kehittyvillä markkinoilla + Operatiivinen vipu Suunnittelun ohjaus Myyntitaktiikka 1/3 2/3 ROI ROI vuonna 2013 Sekä liikevoitto että sijoitettu pääoma Toimitilat ja infra Sekä liikevoitto että sijoitettu pääoma + Suomi, Baltia ja CEE Asuminen Liikevoitto + Venäjä >20 % ROI vuonna 2016 Liikevoitto vuonna 2013 Toimitilat ja infra Suomi, Baltian maat ja CEE Venäjä Liikevoitto vuonna 2016 Huomautus: Kaaviot ovat havainnollistavia YIT 32 Nordnet aamiaistilaisuus Asuminen

33 Vakaa osingonmaksaja Maksusuhde (%) Huomautus: Historialliset luvut koskevat YIT-konsernia ennen jakautumista Strateginen tavoite: osinko prosenttia nettotuloksesta Helsingin Wilhelm YIT 33 Nordnet aamiaistilaisuus

34 5 Osavuosikatsaus 1-3/2014 Pushkin Pietari

35 Vuoden ensimmäisen neljänneksen kohokohtia Asumisen tulos hyvä Venäjän, Baltian maiden ja keskisen Itä- Euroopan vahvan asuntomyynnin vuoksi Asuntoaloitusten määrä neutraalilla tasolla Toimitilat ja infra -toimialan tulos heikko Tammi Dubravka -asuinalue Bratislava, Slovakia YIT 35 Nordnet aamiaistilaisuus

36 Konsernin liikevaihto laski, tilauskanta pysyi vakaana Liikevaihto laski Toimitilat ja infra -toimialan heikon volyymin ja ruplan heikkenemisen vuoksi Toimitilat ja infra -toimialan heikkous rasitti myös kannattavuutta Vertailukausi oli Asuminen-toimialan osalta poikkeuksellisen vahva Suomessa Konsernin liikevaihto ja kannattavuus (milj. e, %) Tilauskanta (milj. e) -11 % -1 % % 35 % 7,9 8,9 8,2 7,9 6,7 66 % 65 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q Liikevaihto Liikevoittomarginaali 12/2013 3/2014 Myymättä Myyty Kaikki luvut toimialaraportoinnin (POC) mukaisia YIT 36 Nordnet aamiaistilaisuus

37 Asuminen: Suomen myyntivolyymi tyydyttävällä tasolla, myynti kasvussa Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa Myydyt asunnot (kpl) 2013: Yhteensä 3,300 Suomi Sijoittajamyynti aktiivista Q1 Q2 Q3 Q4 Q Suomi, kuluttajille Suomi, sijoittajille (rahastot) Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Asuntoaloitukset (kpl) 2013: Yhteensä 3, Q1 Q2 Q3 Q4 Q Suomi, kuluttajille Suomi, sijoittajille (rahastot) Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Kuluttajien kysyntä heikkoa Kuukausittainen vaihtelu voimakasta Aloitusten määrä neutraalilla tasolla Pääpaino pienissä ja kohtuuhintaisissa asunnoissa Baltia ja keskinen-itä-eurooppa Asuntojen myynti kasvoi voimakkaasti Korkein kvartaalimyynti sitten vuoden 2008 Aloituksia lisättiin positiivisten kysyntäodotusten mukaisesti YIT 37 Nordnet aamiaistilaisuus

38 Asuminen Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa: Myyntivaranto vastaa nyt paremmin tämänhetkistä kysyntää Baltian ja keskisen Itä-Euroopan osuus myyntivarannosta kasvoi 33 %:iin (3/2013: 26 %) Valmiiden myymättömien asuntojen määrä pysyi vakaana Rakenteilla olevien myytyjen asuntojen osuus on kasvanut sekä Suomessa että Baltiassa ja keskisessä Itä- Euroopassa Asuntovaranto (kpl) % 49 % 50 % 50 % 50 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q Rakenteilla Valmiina, myymättä Myyntiaste, % YIT 38 Nordnet aamiaistilaisuus

39 Asuminen Venäjä: Myyntivolyymi kasvussa Myydyt asunnot (kpl) ja asuntolainalla rahoitetun myynnin osuus (%) 2013: Yhteensä (44 %) Erittäin vahva myyntivolyymi ensimmäiseksi vuosineljännekseksi 38 % 51 % 46 % 43 % 41 % Myynti on hidastunut hieman huhtikuussa Q1 Q2 Q3 Q4 Q Asuntoaloitukset (kpl) 2013: Yhteensä Aloituksia maltillistettu lisääntyneen epävarmuuden vuoksi Uusien hankkeiden kehittämistä jatkettiin normaalisti, jotta aloitusten määrää voidaan nostaa Q1 Q2 Q3 Q4 Q YIT 39 Nordnet aamiaistilaisuus

40 Asuminen Venäjä: Hyvä myyntivaranto Rakenteilla olevien myytyjen asuntojen osuus on kasvanut Asuntovaranto (kpl) Valmiiden myymättömien asuntojen taso erittäin alhainen Myyntivaranto paremmin tasapainossa maantieteellisesti 34 % 36 % 38 % 37 % 39 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q Rakenteilla Valmiina, myymättä Myyntiaste, % Rakenteilla olevat asunnot kaupungeittain (kpl) Q1 Q2 Q3 Q4 Q Pietari Moskova alue Jekaterinburg, Kazan, Donin Rostov, Moskova, Tjumen YIT 40 Nordnet aamiaistilaisuus

41 Sijoitettu pääoma vakaa Sijoitettu pääoma (milj. e) Sijoitetun pääoman tuotto (%), viim. 12 kk Strateginen tavoite: Sijoitetun pääoman tuotto 20 % ,0 13,9 12,3 10,3 10,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Kaikki luvut toimialaraportoinnin (POC) mukaisia YIT 41 Nordnet aamiaistilaisuus

42 6 Näkymät ja johtopäätökset Tikkurilan matkakeskus Dixi Vantaa

43 Markkinanäkymät 2014, Asuminen Suomi Asuntoaloitusten odotetaan vähenevän. Suomessa arvioidaan aloitettavan asuntoa vuonna 2014 (RT, huhtikuu 2014), kun arvioitu pitkän aikavälin tarve on asuntoa vuosittain (VTT, tammikuu 2012) Asuntojen hintojen odotetaan pysyvän vakaina Makrotalouden epävarmuustekijät ja keskimääräistä heikompi kuluttajaluottamus vaikuttavat edelleen asuntomarkkinoihin Asiakkaiden rahoituksen saatavuus parantunut hieman Korkojen odotetaan pysyvän alhaisina Asuntoaloitukset* Asuntojen hinnat Korot Kuluttajien luottamus *Lähde: RT, huhtikuu 2014 Baltia, Tšekki ja Slovakia Asuntorakentamisen volyymit kasvavat matalalta tasolta Baltian maissa (VTT, joulukuu 2013) Asuntoaloitusten ma a ra n odotetaan va heneva n hieman Tšekissa ja Slovakiassa (Euroconstruct, marraskuu 2013) Asuntojen hintojen odotetaan nousevan hieman Venäjä Asuntorakentamisen arvioidaan kasvavan vuonna 2014, mutta aiempia vuosia hitaammin (VTT, joulukuu 2013) YIT odottaa asuntojen hintojen pysyvän vakaina vuonna 2014 ja asuntolainojen korkojen pysyvän vuoden 2013 tasolla BKT:n kasvuennusteita on leikattu viime aikoina; rupla on heikentynyt suhteessa euroon Ukrainan kriisin pitkittymisellä ja mahdollisella kärjistymisellä olisi todennäköisesti negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan Asuntorakentamisen volyymit** Baltian maat Asuntoaloitukset**, Tšekki ja Slovakia Asuntojen hinnat **Lähteet: Euroconstruct, marraskuu 2013 ja VTT, joulukuu 2014 Asuntorakentamisen volyymit*** Asuntojen hinnat Asuntolainojen korot Kuluttajien luottamus ***Lähteet: Euroconstruct, marraskuu 2013 YIT 43 Nordnet aamiaistilaisuus

44 Markkinanäkymät 2014, Toimitilat ja infra Toimitilarakentaminen Suomessa Toimitilamarkkinoiden odotetaan pysyvän heikkoina, sillä markkina reagoi taloustilanteen paranemiseen viiveellä Ennusteet vaihtelevat: liiketilojen rakentamisen odotetaan kasvavan 18 % ja toimistojen rakentamisen supistuvan 9 % (Euroconstruct, marraskuu 2013) Toimistotilojen vajaakäyttöaste on korkea, kysyntä painottuu nykyaikaisiin ja energiatehokkaisiin tiloihin Markkina* Liiketilojen rakentaminen* Toimistorakentaminen* Vajaakäyttöaste *Lähde: Euroconstruct, marraskuu 2013 Toimitilat Baltiassa ja Slovakiassa Toimitilojen uudisrakentamisen volyymien odotetaan kasvavan 5 % Baltian maissa (VTT, joulukuu 2013) Toimitilojen uudisrakentamisen volyymien odotetaan supistuvan 8 % Slovakiassa (Euroconstruct, marraskuu 2013) Toimitilojen uudisrakentamisen volyymi**, Baltian maat Toimitilojen uudisrakentamisen volyymi**, Slovakia **Lähde: Euroconstruct, marraskuu 2013 Infrarakentaminen Suomessa Infrarakentamisen ennustetaan vähenevän hieman (Euroconstruct, marraskuu 2013) Kilpailu pienemmistä urakoista on lisääntynyt Infrarakentaminen*** Kilpailu ***Lähde: Euroconstruct, marraskuu 2013 YIT 44 Nordnet aamiaistilaisuus

45 Tulosohjeistus 2014 ennallaan Konsernin toimialaraportoinnin mukaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0 10 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Toimialaraportoinnin mukaisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan 7,5 8,5 % ilman kertaluonteisia eriä. Jatkunut epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä vaikuttaa YIT:n liiketoimintaan ja asiakkaisiin. Ukrainan kriisin pitkittymisellä ja mahdollisella kärjistymisellä olisi todennäköisesti negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan. Konepajan asuinalue Helsinki YIT 45 Nordnet aamiaistilaisuus

46 Yhteenveto YIT sijoituskohteena Kasvua omaperusteisista hankkeista, erityisesti asuntorakentamisessa ja kehittyvillä markkinoilla Vahvat näytöt hyvästä kannattavuudesta suhdanteista riippumatta. Parantamisen varaa on edelleen Vahva markkina-asema sekä pitkä kokemus Suomesta ja Venäjältä riskienhallintaosaamisen ja laadukkaiden hanketoteutuksien ansiosta Kehittyvien markkinoiden kasvumahdollisuudet länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Fokus tällä hetkellä kassavirassa ja pääoman käytön tehostamisessa Vakaa osingonmaksaja (tavoitteena % tilikauden tuloksesta) Ruoholahdenkatu 23 Helsinki, Finland YIT 46 Nordnet aamiaistilaisuus

47 Lisätietoja Sanna Kaje Sijoittajasuhdejohtaja Marcus Lindell Sijoittajasuhdeasiantuntija Seuraa YIT:tä YIT 47 Nordnet aamiaistilaisuus

48 Vastuuvapauslauseke Tämän esityksen on laatinut ja siinä esitetyt tiedot tuottanut (ellei toisin mainita) YIT Oyj ( Yhtiö ). Osallistumalla kokoukseen, jossa tämä esitys pidetään, tai lukemalla esitysdiat sitoudut noudattamaan seuraavia rajoituksia. Tämä esitys on toteutettu ainoastaan luottamuksellisesti tiedonantotarkoituksessa, eikä sitä tule toistaa, jakaa edelleen tai siirtää eteenpäin kenellekään kokonaan tai osittain. Tämä esitys ei muodosta kokonaan tai osittain tarjousta Yhtiön tai minkään sen tytäryhteisön arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntöä tai kutsua tarjoutua ostamaan, hankkimaan tai merkitsemään Yhtiön tai minkään sen tytäryhteisön arvopapereita missään valtiossa, eikä tämä esitys ole kehotus harjoittaa sijoitustoimintaa, eikä sitä tulisi pitää minään edellä mainituista. Minkään tämän esityksen osan tai sen jakelun ei tulisi muodostaa perustetta sopimusten, sitoumusten tai sijoituspäätösten tekemiselle eikä niihin tulisi tukeutua tällaisia päätöksiä tehtäessä. Tässä esityksessä esitettyjä tietoja ei ole vahvistettu riippumattomasti. Tähän esitykseen sisältyvien tietojen tai mielipiteiden kohtuullisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai paikkansapitävyydestä ei anneta tässä esityksessä suoraan tai epäsuoraan ilmaistua lausuntoa, vakuutusta tai sitoumusta, eikä niihin tulisi sellaisina luottaa. Yhtiö tai siihen kytköksissä olevat henkilöt, sen neuvonantajat tai edustajat eikä mikään muukaan henkilö ole minkäänlaisessa (tuottamuksellisessa tai muussa) vastuussa mistään tappioista, jotka syntyvät tämän esityksen käytöstä tai sen sisällöstä tai muuten tähän esitykseen liittyen. Kunkin henkilön täytyy luottaa omaan selvitykseensä ja analyysinsä Yhtiöstä ja tässä esityksessä käsitellyistä liiketoimista, mukaan lukien niihin liittyvistä hyödyistä ja riskeistä. Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät sanat ennakoida, tulla tapahtumaan, uskoa, aikoa, arvioida, odottaa sekä vastaavansisältöisiä sanoja. Kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat tässä esityksessä, mukaan lukien Yhtiön taloudelliseen asemaan, liiketoimintastrategiaan sekä johdon tulevia toimintoja koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin liittyvät lausumat, mukaan lukien jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joiden takia Yhtiön todelliset tulokset, suoritukset ja saavutukset saattavat poiketa olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista ja saavutuksista, jotka on esitetty tai joihin on viitattu tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin Yhtiön nykyisistä ja tulevista liiketoimintastrategioista ja siitä ympäristöstä, jossa Yhtiö tulee tulevaisuudessa toimimaan. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat ainoastaan tilannetta tämän esityksen päivämääränä. Yhtiö kieltää nimenomaisesti sitoutuneensa levittämään tässä esityksessä esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia koskevia päivityksiä ja tarkistuksia, jotka heijastaisivat muutoksia Yhtiön näihin lausumiin liittämissä odotuksissa tai muutoksia niissä tapahtumissa, ehdoissa tai olosuhteissa, joihin tällainen tulevaisuutta koskeva lausuma perustuu. Yhtiö varoittaa, etteivät tulevaisuutta koskevat lausumat ole takuita tulevista suorituksista, ja että sen todellinen taloudellinen asema, liiketoimintastrategia sekä johdon tulevia toimintoja koskevat suunnitelmat ja tavoitteet saattavat poiketa olennaisesti tähän esitykseen sisältyvissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai vihjatuista vastaavista. Lisäksi vaikka Yhtiön taloudellinen asema, liiketoimintastrategia sekä johdon tulevia toimintoja koskevat suunnitelmat ja tavoitteet olisivatkin yhteneväisiä tähän esitykseen sisältyvien tulevaisuutta koskevien suunnitelmien kanssa, nämä tulokset tai kehityskulut eivät välttämättä merkitse tulevien ajanjaksojen tuloksia tai kehitystä. Yhtiö tai kukaan muukaan henkilö ei sitoudu mihinkään velvoitteeseen arvioida tai vahvistaa tai tiedottaa julkisesti mistään tarkistuksista, jotka heijastavat tämän esityksen päivämäärän jälkeen sattuvia tapahtumia tai ilmaantuvia olosuhteita. YIT 48 Nordnet aamiaistilaisuus

49

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 15.3.2016

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 15.3.2016 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 15.3.2016 Kari Kauniskangas Toimitusjohtaja yit.fi Sisällys Vuosi 2015 lyhyesti Tilinpäätös 2015 Näkymät vuodelle 2016 YIT 2 Varsinainen yhtiökokous 15.3.2016

Lisätiedot

YIT Enemmän elämää kestävissä kaupungeissa

YIT Enemmän elämää kestävissä kaupungeissa YIT Enemmän elämää kestävissä kaupungeissa Pörssisäätiön Pörssi-ilta, Oulu, 7.11.2016 Iida Lähdemäki, Sijoittajasuhdepäällikkö yitgroup.com 1 YIT lyhyesti Merenkulkijanranta Helsinki Kiinteistökehittäjä

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2015. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Tilinpäätöstiedote 2015. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Tilinpäätöstiedote 2015 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys, Q4/2015 2 Asuminen Suomi ja CEE 3 Asuminen Venäjä 4 Toimitilat ja infra 5 Rahoitusasema ja tunnusluvut 6 Vuosi 2015

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q

Osavuosikatsaus Q Osavuosikatsaus Q2 1.1. 3.6.216 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus 2 28.7.216 Osavuosikatsaus Q2 216 Toimintaympäristö vuonna 216 Suomi Käynnissä ja suunnitteilla suuria

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

YIT-konserni Yhtiökokous

YIT-konserni Yhtiökokous YIT-konserni Yhtiökokous 1.3.21 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 1.3.21 1 Sisältö Tilinpäätös 29 Strategiset painopisteet ja näkymät Liitteet: Strategiset tavoitetasot 2 Teemme

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla

YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Sijoitusilta 5.11.2013, Itä-Uudenmaan Osuuspankki Marcus Lindell, Sijoittajasuhdeasiantuntija YIT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

YIT-konserni Tilinpäätös 2008

YIT-konserni Tilinpäätös 2008 YIT-konserni Tilinpäätös 28 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 6.2.29 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro

Lisätiedot

Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009

Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009 Uuden laskentakäytännön mukaiset vertailuluvut vuodelta 2009 Timo Lehtinen Talousjohtaja Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille 23.3.2010 1 Sisältö Laskentakäytännön muutos Tuloutustapa YIT:n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla

YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Sijoittajailta 31.3.2014, Oulun Osakesäästäjät Marcus Lindell, Sijoittajasuhdeasiantuntija YIT 1

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q

OSAVUOSI- KATSAUS Q OSAVUOSI- KATSAUS Q1 1.1. 31.3.216 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö vuonna 216 Suomi Käynnissä ja nyt myös suunnitteilla suuria infrahankkeita. Kilpailutilanne

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

YIT Enemmän elämää kestävissä kaupungeissa

YIT Enemmän elämää kestävissä kaupungeissa YIT Enemmän elämää kestävissä kaupungeissa Pörssi-ilta Helsingissä 28.11.2016 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja yitgroup.com Kiinteistökehittäjä ja rakennusyhtiö vahvalla kokemuksella Liikevaihto toimialoittain,

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja

Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys. 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Q3/2009 Osavuosikatsaus Sijoittajaesitys 11.11.2009 Franciska Janzon Viestintäjohtaja Ramirent lyhyesti Johtava laitevuokrausyritys Pohjoismaissa, Keski- ja Itä-Euroopassa Symbolimme Toiseksi suurin yritys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

YIT -kansainvälistynyt palveluyhtiö

YIT -kansainvälistynyt palveluyhtiö YIT -kansainvälistynyt palveluyhtiö Hanna-Maria Heikkinen, Sijoittajasuhdejohtaja YIT 1 Esitys Osakesäästäjille elokuu 2012 Merenkulkijanranta Helsinki, Finland Sisällys YIT lyhyesti YIT:n taloudelliset

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

Vuosi 2007 ja tulevaisuuden näkymät

Vuosi 2007 ja tulevaisuuden näkymät Vuosi 2007 ja tulevaisuuden näkymät 1 2 Laaja liiketoiminta 8 maata 450 paikkakuntaa 23 000 työntekijää Kiinteistötekniset palvelut 44 % Suomen rakentamispalvelut 30 % Teollisuuden palvelut 13 % Kansainväliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys, Q1/2016 2 Asuminen Suomi ja CEE 3 Asuminen Venäjä 4 Toimitilat ja infra 5 Rahoitusasema ja tunnusluvut

Lisätiedot

Analyytikkotapaaminen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 12.6.2014

Analyytikkotapaaminen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 12.6.2014 Analyytikkotapaaminen Talous- ja rahoitusjohtaja 12.6.2014 Kesko Q2/13-Q1/14 Liikevaihto 9,3 mrd Liikevoitto 239 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Kiinteistöjen tasearvo 1,4 mrd, vuokravastuut 2,4

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 24.4.2014 Oriola-KD tammi-maaliskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,1 (2,3) miljoonaa euroa Kannattavuus vahvistui

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q

Osavuosikatsaus Q Osavuosikatsaus Q3 1.1. 3.9.216 Asfalttikartelliin liittyvät vahingonkorvaukset Helsingin hovioikeus antoi 2.1.216 päätökset asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista. Niiden 37 kanteen osalta,

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj

Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj 1 Osavuosikatsaus 1-6/2016 SRV Yhtiöt Oyj Tammi-kesäkuu 2016 Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani erityisesti Suomen toimitilarakentamisen ansiosta. Tilauskanta yli 2 miljardiin euroon. Tulos vaatimaton

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2010

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2010 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/21 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle 27.1.21 1 Sisältö Konsernin kehitys Liiketoimintakatsaus Rahoitusasema

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 10.2.2014

Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2015

Osavuosikatsaus 1-9/2015 Osavuosikatsaus 1-9/215 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Strategia vuosille 216 219 Toimintaympäristö vuonna 215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita. Hintakilpailu

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. huhtikuuta 2013 Sisällys 1 Q1 tulos 2 Markkinoiden kehitys 3 Näkymät 4 Ajankohtaiset painopisteet 5 Liitteet 24.4.2013 2 Disclaimer

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Keskeistä Q3/2011 Toimintaympäristö Katsauskauden tulos Lähiajan näkymät ja ohjeistus Tapahtumia. Yhteenveto. Toimialakatsaukset

Keskeistä Q3/2011 Toimintaympäristö Katsauskauden tulos Lähiajan näkymät ja ohjeistus Tapahtumia. Yhteenveto. Toimialakatsaukset Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1 9/211 Sisältö Keskeistä Q3/211 Toimintaympäristö Katsauskauden tulos Lähiajan näkymät ja ohjeistus Tapahtumia katsauskauden jälkeen Yhteenveto Toimialakatsaukset Lemminkäisen

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen

YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen Hannu Leinonen Konsernijohtaja Sijoitus - Invest 15.-16.11.2006 Sisältö Palveluvalikoima ja maantieteellinen toiminta-alue Strategia ja taloudelliset tavoitetasot

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 8/7/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014 8/7/2014 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän esityksen Yhtiöstä vain taustatiedoksi

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin 13.9.212 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 212 24.1.212 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin

Lisätiedot