YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla"

Transkriptio

1 Novo Orlovski Pietari, Venäjä YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Nordnet aamiaistilaisuus, Sanna Kaje, Sijoittajasuhdejohtaja Marcus Lindell, Sijoittajasuhdeasiantuntija

2 Sisällys 1 YIT tänään 3 2 Toimialat lyhyesti 12 3 YIT:n mahdollisuudet Venäjällä 19 4 Pitkän aikavälin taloudellinen kehitys 24 5 Osavuosikatsaus 1-3/ Näkymät ja johtopäätökset 42 YIT 2 Nordnet aamiaistilaisuus

3 1 Staadioni asuinalue Tallinna, Viro YIT tänään

4 Oikea heti siirtyä seuraavaan kehitysvaiheeseen Yli 100 vuoden kokemus Suomessa ja yli 50 Venäjällä Allmänna Ingeniörsbolag Ab (AIB) perusti toimiston Helsinkiin Venäjälle Suomen suurin rakennusliike Laajentuminen kiinteistöteknisiin palveluihin Asunto- ja toimitila-rakentamista Baltiaan ja Keski-Eurooppaan s 2000 s 1960 s Nykyinen YIT syntyy neljän yrityksen fuusiosta YIT-Yhtymä listautui Helsingin pörssiin Investoinnit Venäjälle kiihtyvät YIT jakautui kahdeksi erilliseksi yhtiöksi. Osittaisjakautuminen Kiinteistötekniset palvelut siirrettiin Caverion Oyj:hin YIT jatkaa rakentamispalvelujen tarjoamista Itsenäiset strategiat ja erilaiset investointiprofiilit Fokusoidumpi liiketoimintojen johtaminen erillisissä yhtiöissä Molemmilla yhtiöillä hyvät kasvumahdollisuudet Osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden Caverionin osake jokaista omistamaansa YIT:n osaketta kohden YIT 4 Nordnet aamiaistilaisuus

5 YIT lyhyesti Pääpaino omaperusteisissa hankkeissa Toimintaa 7 maassa Liikevaihto 1,9 miljardia euroa vuonna 2013 Liikevoitto 153 milj. euroa vuonna 2013 Yli ammattilaista palveluksessa Osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä Noin osakkeenomistajaa Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2013 Suomi; 66 % Venäjä; 27 % Baltia ja keskinen Itä- Eruooppa; 7 % Liikevaihto ja -voitto liiketoiminta-alueittain % Liikevaihto 36 % 18 % 40 % Liikevoitto 27 % 42 % Asuminen, Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Asuminen, Venäjä Toimitilat ja infra YIT 5 Nordnet aamiaistilaisuus Luvut toimialaraportoiniin (POC) mukaan

6 Uusi toimialarakenne ja konsernin johtoryhmän kokoonpano Konsernin rakenne alkaen Konsernin johtoryhmä Suomi, Baltia ja keskinen Itä- Eurooppa Asuminen YIT-konserni Venäjä Toimitilat ja infra Muutosten tavoitteena on tukea yhtiön strategian tehokasta jalkauttamista sekä yhä asiakaskeskeisempää toimintamallia Kari Kauniskangas Toimitusjohtaja Asuminentoimialan johtaja Teemu Helppolainen Venäjäliiketoimintaalueen johtaja Juhani Nummi Liiketoiminnan kehitysjohtaja Tero Kiviniemi Varatoimitusjohtaja Toimitilat ja infratoimialan johtaja Timo Lehtinen Talousjohtaja Pii Raulo Henkilöstöjohtaja Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat tämän lisäksi liiketoimintaryhmien johtajat: Jouni Forsman Timo Lehmus Harri Isoviita Tom Sandvik Pavel Kocherezhkin Mikhail Voziyanov Matti Koskela YIT 6 Nordnet aamiaistilaisuus

7 YIT:n strategia : hallittu ja kannattava kasvu Kasvu omaperusteisissa hankkeissa 5-10 % kasvu vuosittain Vahva kasvu asuntorakentamisessa ja rakentamispalveluissa kehittyvillä markkinoilla (Venäjä, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa) Asuntorakentamisen aseman vahvistaminen Suomessa Omaperusteisten hankkeiden osuuden lisääminen Suurempi taloudellinen liikkumavara Pääomia uusiokäyttöön >250 milj. e Hitaasti kiertävän taseen vapauttaminen Uudet rahoituslähteet ja laajempi kumppanuuksien hyödyntäminen Monipuoliset rahoitusinstrumentit Hyvä suhdannekestävyys Kassavirta vuositasolla >0 e Myyntiriskittömän ja pitkäaikaista kassavirtaa luovan liiketoiminnan vahvistaminen Kyky reagoida nopeasti markkinaympäristön muutoksiin Asuntotuotannon ja myyntivarannon hallinta Joustavuus kustannuksissa YIT 7 Nordnet aamiaistilaisuus

8 Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle Liikevaihdon kasvu 5-10 % vuodessa Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 20 % Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riitta vä osinkojen ja velkojen maksuun Omavaraisuusaste 40 % Metrotunneli Espoo Osingonjako % tilikauden tuloksesta YIT 8 Nordnet aamiaistilaisuus

9 Arvon luominen: Pitkä arvoketju ja avainosaamisalueet talon sisällä Omat panokset Tonttivaranto Osaavat avainhenkilöt Markkinoiden tuntemus Erinomainen brändi Erikoistunut laitteisto Oma myyntiverkosto Vahva yrityskulttuuri ja arvot Ulkopuolelta Tonttihallinta Projektien ja riskien hallinta Paras asumiskokemus Hinnoitteluosaaminen ja myyntitaktiikat Tuotos Omistaja-arvo Verot ja muut maksut yhteiskunnalle Kaavoitus ja luvat Tehokas rahoitus Materiaalit Konseptit ja suunnittelunohjaus Asuntolainayhteistyö pankkien kanssa Pitkäaikainen asiakkuus Työllisyys Alihankkijat Hankintaosaaminen YIT 9 Nordnet aamiaistilaisuus

10 Ennakkomarkkinointi Huolto DD & markkinaanalyysi Liiketoimintamalli Omaperusteinen asuntotuotanto Suomi Venäjä Tonttien kehittäminen Kaavoitus Lupaprosessi Suunnittelunohjaus Kaavoitus Lupaprosessi Sosiaalisen infran ja julkisten palvelujen suunnittelu Suunnittelunohjaus Rakentaminen Kesto kk 1 vaihe: <50 asuntoa Kesto kk 1 vaihe: >100 asuntoa Myynti Oma myyntiverkosto ~80 % myyty ennen valmistumista Myyntitaktiikka ja hintahallinta Oma myyntiverkosto ~80 % myyty ennen valmistumista Myyntitaktiikka ja hintahallinta Pohjoismaalainen (sisältää keittiökalusteet) Enimmäkseen rapattuna, mahdollisuus ostaa kokonaan viimeisteltynä DD & markkinaanalyysi Viimeistelyaste Ennakkomarkkinointi % asunnoista tyypillisesti varataan ennakkomarkkinoinnissa Rahoitus Tonttihankinta rahavaroilla tai velalla Esisopimukset sidottu kaavoitukseen Suurissa aluehankkeissa maksut erissä Rakentamisen aikana asiakkailta 15 % käsirahan ja loput rahoitetaan myymällä saatavia Pienemmässä roolissa verrattuna Suomeen Tonttihankinta rahavaroilla tai velalla Maksut enenevissä määrin erissä Rakentaminen rahoitetaan rahavaroilla tai velalla ja asiakasmaksuilla 80 % asiakkaista maksaa koko asunnon ennakkoon YIT 10 Nordnet aamiaistilaisuus

11 Liiketoimintamalli Toimitila ja infra Toimitilat Urakointi Koulut, sairaalat, toimistot yms. Erittäin vähän sitoutunutta pääomaa Positiivinen kassavirta ennakkomaksujen takia Omaperusteinen tuotanto Omat konseptit Esim. liikekeskukset, toimistorakennukset, logistiikkakeskukset, hoivakodit Ankkurivuokralaiset tyypillisesti hankittu ennen rakentamisen aloittamista ja sijoittaja projektin alkuvaiheessa Rahoitetaan myymällä saatavat kun sijoittaja varmistunut, rahoitus taseen ulkopuolella Infra PPP Esim. suuret väylähankkeet Elinkaarimalli Alhainen sidottu pääoma Rahoitus järjestetään projektiyhtiössä, taseen ulkopuolella Urakointi Esim. väylähankkeet, rata ja metro Alhainen sidottu pääoma Positiivinen kassavirta ennakkomaksujen takia Omaperusteinen tuotanto Esim. tuulivoima, parkkiratkaisut Sijoittaja mukana ennen aloittamista Projektirahoitus Teiden kunnossapito Pitkäaikaisia sopimuksia Kassavirtapositiivinen Yhteistyö isoissa hankkeissa YIT 11 Nordnet aamiaistilaisuus

12 2 Toimialat lyhyesti Tähystäjä Espoo

13 Asuminen Markkinajohtaja asuntorakentamisessa Liiketoiminta-alueet Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Painopiste omaperusteisessa tuotannossa, valikoiden urakointia Venäjä Vain omaperusteista tuotantoa Viro Latvia Liettua Suomi Pietari Moskova & Moskovan alue Venäjä Tjumen Jekaterinburg Kazan Kilpailuedut Yli 50 vuotta Venäjällä, yli 100 vuotta Suomessa Vahva ja luotettava brändi sekä markkinaasema Projektinhallintaosaaminen Vahva tonttivaranto ja oma myyntiverkosto Suunnittelunohjaus Osaamista ja tietoa erilaisista projekteista, pienistä erikoistöistä suuriin hybridihankkeisiin Tšekki Asuminen lukuina (2013) Liikevaihto Liikevoitto* Tonttivaranto Slovakia milj. e 136 milj. e 588 milj. e Henkilöstö ~3 800 Asuntoaloitukset Rostov-on- Don Rakenteilla olevat asunnot (12/2013) *Ilman kertaeriä YIT 13 Nordnet aamiaistilaisuus

14 Asuminen: Markkina-ajurit (1/2) Suomi Maan sisäinen muuttoliike kasvukeskuksiin Pienenevät perhekoot Ikääntyvä väestö Energiatehokkuus Kuluttaminen ja elämäntavat Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Alhainen asuintila per henkilö ja olemassa olevien asuntojen heikko laatu, kysyntää moderneista asunnoista Asuntomarkkina erittäin pirstaleinen keskisessä Itä- Euroopassa. Vain muutama iso peluri asuntorakentamisessa Paranevat talousnäkymät YIT 14 Nordnet aamiaistilaisuus

15 Asuminen: Markkina-ajurit (2/2) Venäjä Maan sisäinen muuttoliike kasvukeskuksiin Kasvava kotitalouksien määrä pienenevien perhekokojen takia Alhainen asuintila per henkilö ja olemassa olevien asuntojen heikko laatu Kasvava keskiluokka, jolla parantunut ostovoima Poliittinen tuki asunto- ja asuntolainamarkkinoiden kehitykselle YIT 15 Nordnet aamiaistilaisuus

16 Hyvä markkina-asema kaikilla markkinoilla Asumisessa Markkinajohtaja Suomessa, suurin ulkomainen rakennusliike Venäjällä Rakennusyhtiöt YIT:n markkinoilla Myydyt asunnot vuonna 2013 YIT:n markkinat ja markkinoiden koko Asuntojen määrä (kpl)*** Venäjä* LSR Group PIK Group Etalon YIT NCC Lemminkäinen Suomi Suomi Baltian maat Venäjä Pietari Moskovan alue Moskova YIT NCC Lemminkäinen Skanska** SRV Baltian ja keskinen Itä-Eurooppa Tšekki Slovakia YIT MERKO NCC * Muualla kuin venäjällä listatut pörssiyritykset ** Omaperusteinen tuotanto *** Lähteet: Euroconstruct ja VTT YIT 16 Nordnet aamiaistilaisuus

17 Toimitilat ja infra Liiketoiminta-alueet Toimitilat: Infra: Kilpailuedut Toimistot, kauppakeskukset, julkiset rakennukset, korjausrakentaminen Väylät, tunnelit, sillat, kalliorakentaminen, vesirakentaminen, teiden kunnossapito Projektinhallintaosaaminen Innovatiivinen konseptilähtöinen liiketoimintamalli Osaava henkilöstö ja erikoislaitteisto Osaamista ja tietoa erilaisista projekteista, pienistä erikoistöistä suuriin PPP- ja hybridihankkeisiin Painopiste siirtyy lisääntyvissä määrin omaperusteiseen tuotantoon tuulivoima, parkkiratkaisut yms. BS: 2,450 BS: 4,492 BS: 706 Toimitilat ja infra lukuina (2013) Liikevaihto Liikevoitto* Tonttivaranto Suomi: Toimitilat ja infra BS: 4,898 CS: 3,574 BS: 1,023 (Russia and Baltics) CS: 2,087 Baltia ja Slovakia: CS: 687 Toimitilat (Baltics & CEE) 689 milj. e 31 milj. e 94 milj. e Henkilöstö ~2 000 *Ilman kertaeriä YIT 17 Nordnet aamiaistilaisuus

18 Toimitilat ja infra: Markkina-ajurit Toimitilat Keskittyminen kasvukeskuksiin Kaupunkikeskustojen ja alueiden kehittyminen Kysyntä painottuu moderneihin ja energiatehokkaisiin toimitiloihin Modernisaatiotarpeet, muutostyöt Infra Kaupungistuminen kasvattaa monimutkaisen infrastruktuurin tarvetta kaupunkikeskustoissa Tieverkoston parantaminen Kestävä kehitys, investoinnit uusiin energiaratkaisuihin YIT 18 Nordnet aamiaistilaisuus

19 3 Venäjä YIT:n mahdollisuudet Venäjällä Smolny Pietari, Venäjä

20 Ukrainan kriisin vaikutukset Venäjällä Epävarmuus lisääntynyt Ruplan kurssi (RUB:EUR) on heikentynyt selvästi Venäjän keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa Kasvuennusteita laskettu RUB/EUR vaihtokurssi 0,029 0,027 0,025 0,023 0,021 0,019 0,017 0, Asuntolainojen määrä ja keskikorko (mrd. ruplaa, %) Riski lisäpakotteista Rahoituksen saatavuus pysynyt hyvänä Asuntolainakorot ovat pysyneet vakaina Asuntolainakanta Keskikorko YIT 20 Nordnet aamiaistilaisuus Lähteet: Reuters ja Venäjän keskuspankki

21 Ukrainan kriisin vaikutukset YIT:lle Ruplan heikkeneminen tuki asuntomyyntiä maaliskuussa, huhtikuussa myynti normalisoitunut Ruplan heikkeneminen on pienentänyt YIT:n euromääräistä liikevaihtoa, tulosta, tasetta ja omaa pääomaa Baltian maat Suomi Pietari Venäjä Mahdollisten lisäpakotteiden vaikutukset ovat arvaamattomia Ukrainan kriisin pitkittymisellä ja mahdollisella kärjistymisellä olisi todennäköisesti negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan Tšekki Slovakia Kiova Ukraina Moskova Donoin Rostov Krim YIT 21 Nordnet aamiaistilaisuus

22 Ruplan heikkeneminen vaikuttaa lukuihin Liikevaihdon jakauma vuonna 2013 RUB 27 % Venäjän rupla on heikentynyt selvästi 8 % vuoden 2013 lopusta 20 % Q1/2013 keskiarvosta EUR 69 % Muu 4 % Valuuttakurssien muutosten vaikutukset (milj. e) Q1/2014 Liikevaihto, POC -21,8* Liikevoitto, POC -2,9* Tilauskanta, POC -81,6** Valuuttariskien hallinnan periaatteet Myynti ja kulut normaalisti samassa valuutassa, kaikki ulkomaan valuutan määräiset erät suojattu ei transaktiovaikutusta Tuloslaskelmaan vaikuttavat valuuttapositiot suojataan Oman pääoman ehtoisia sijoituksia Venäjälle ei suojata Oma pääoma, IFRS (muuntoero) -29,9** * * Verrattuna vastaavaan kauteen vuonna 2013 ** Verrattuna 12/2013 YIT 22 Nordnet aamiaistilaisuus

23 Sotilaallinen merkitys Rakentaminen ei ole poliittisesti herkkä toimiala Venäjällä Sotilaallisesti herkät teollisuudenalat Puolustusteollisuus/ aseteollisuus Televisio, radio, Internet Teleoperaattorit Auto- ja ilmailuteollisuus Sotilaallisesti ja taloudellisesti herkät Strategiset metallit Liikenteen infrastruktuuri Öljy ja kaasu Sähköntuotanto Kemianteollisuus Maatalous ja elintarvikkeet Pankit ja vakuutuslaitokset Rakentaminen Tukku- ja vähittäismyynti Kulutustavaroiden tuotanto Ei-strategiset luonnonvarat Kansallisesti vaarattomat teollisuudenalat Taloudellisesti herkät teollisuudenalat Taloudellinen merkitys Lähde: Kari Liuhto (2007), Turun kauppakorkeakoulu YIT 23 Nordnet aamiaistilaisuus

24 4 Tripla Helsinki, Finland Pitkän aikavälin taloudellinen kehitys

25 Liikevaihdon kasvu ja hyvä kannattavuus suhdanteista riippumatta Liikevaihdon kehitys (milj. e) toimialoittain Toimitilat ja infra Asuminen Venäjä Asuminen, Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Kansainväliset rakentamispalvelut Suomen rakentamispalvelut Rakentamispalvelut CAGR +7 % Liikevoiton (milj. e) ja kannattavuuden (%) kehitys toimialoittain, pois lukien muut erät Toimitilat ja infra Asuminen Venäjä Asuminen, Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Kansainväliset rakentamispalvelut Suomen rakentamispalvelut Rakentamispalvelut Liikevoitto-% 8,9 7,4 7,3 6, ,7 YIT 25 Nordnet aamiaistilaisuus , , Huom: Toimialatason luvut (POC) rakentamispalveluihin liittyvien toimialalukujen summa YIT:n talousraportoinnissa ilman muiden erien vaikutusta 12, ,4 4,6 64 9,1 9, , ,

26 Asuminen Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Heikentyvät asuntomarkkinat Hinnat laskivat Baltiassa (H2) Kannattavuus kärsi etenkin Baltiassa Keskittyminen sijoittajamyyntiin Suomessa Pienet volyymit etenkin Baltian maissa Kiinteiden kulujen leikkaukset Keskittyminen suoraan kuluttajamyyntiin Suomessa Alhainen volyymi Baltiassa ja keskisessä Itä- Euroopassa, vaikka pohja ohi Keskittyminen suoraan kuluttajamyyntiin Suomessa Volyymi kasvaa Baltiassa ja keskisessä Itä- Euroopassa mutta heikentävät edelleen kannattavuutta Asuntojen myynti edelleen hyvällä tasolla Suomessa Volyymi alhainen Baltiassa ja keskisessä Itä- Euroopassa, kannattavuus paranee Vaisu kuluttajakysyntä Suomessa Sijoittajamyynti kompensoi kuluttajakauppaa Maltillista kasvua Baltiassa ja keskisessä itä- Euroopassa Liikevoitto*: 20,0 milj. e Liikevoitto*: 26,0 milj. e Liikevoitto*: 68,0 milj. e Liikevoitto*: 68,0 milj. e Liikevoitto*: 83,0 milj. e Liikevoitto*: 66,2 milj. e ,3% CAGR +5 % ,9% 10,8% 10,1% 4,1% 5,4% Liikevaihto, milj. e Liikevoittomarginaali* *Ilman kertaeriä Huom: Vuosien luvut ovat ainoastaan havainnollistavia eivätkä siten ole täysin vertailukelpoisia YIT:n toimialojen ja liiketoiminta-alueiden kanssa. Suurin ero on kiinteiden kustannuksien jaossa, jotka vuosien luvuissa ovat painotettu liikevaihdon mukaan and ja virallisissa luvuissa tarkemmin jaettu toimialojen ja liiketoiminta-alueiden arvioitujen todellisten osuuksien mukaan. YIT 26 Nordnet aamiaistilaisuus

27 Asuminen Venäjä Hinnat laskivat (H2) Kannattavuus kärsi volyymin laskettua Asuntojen hinnat vakaantuivat (H2) Kiinteiden kulujen leikkaukset Hienoista nousua asuntojen hinnoissa Hinnat nousivat (alueellisia eroja) Hinnat nousivat ja myynti oli hyvällä tasolla Kannattavuus parani Asuntojen hinnat vakaat Myyntivolyymi jatkoi hyvää kehitystä Liikevoitto*: 26,0 milj. e Liikevoitto*: 1,0 milj. e Liikevoitto*: 41,0 milj. e Liikevoitto*: 54,0 milj. e Liikevoitto*: 72,0 milj. e Liikevoitto*: 70,2 milj. e 372 7,1% ,4% CAGR +5 % 13,8% ,5% ,1% 0,4% Liikevaihto, milj. e Liikevoittomarginaali* *Ilman kertaeriä Huom: Vuosien luvut ovat ainoastaan havainnollistavia eivätkä siten ole täysin vertailukelpoisia YIT:n toimialojen ja liiketoiminta-alueiden kanssa. Suurin ero on kiinteiden kustannuksien jaossa, jotka vuosien luvuissa ovat painotettu liikevaihdon mukaan and ja virallisissa luvuissa tarkemmin jaettu toimialojen ja liiketoiminta-alueiden arvioitujen todellisten osuuksien mukaan. YIT 27 Nordnet aamiaistilaisuus

28 Toimitilat ja infra Hyvä kehitys toimitiloissa vanhan tilauskannan ansiosta Hyvä kehitys infrarakentamisessa Heikentyvä toimitilamarkkina Hyvä tulos Infrarakentamisessa Kiinteiden kulujen leikkaukset Merkkejä toimitilamarkkinan elpymisestä Vakaa kehitys infrarakentamisessa Infralla heikko ensimmäinen vuosipuolisko, parempi toinen vuosipuolisko Toimitilojen tulos parantui Toimitiloissa vakaa kehitys Infrarakentamisen tiehankkeet etenivät suunnitellusti Heikko tulos toimitiloissa Hyvä tulos infrarakentamisessa Liikevoitto*: EUR 72,0 milj. e Liikevoitto*: EUR 45,0 milj. e Liikevoitto*: EUR 37,0 milj. e Liikevoitto*: EUR 43,0 milj. e Liikevoitto*: EUR 53,0 milj. e Liikevoitto*: EUR 31,0 milj. e CAGR -2 % 777 9,3% 599 7,5% ,6% 6,2% 6,5% 689 4,5% Liikevaihto, milj. e Liikevoittomarginaali* *Ilman kertaeriä Huom: Vuosien luvut ovat ainoastaan havainnollistavia eivätkä siten ole täysin vertailukelpoisia YIT:n toimialojen ja liiketoiminta-alueiden kanssa. Suurin ero on kiinteiden kustannuksien jaossa, jotka vuosien luvuissa ovat painotettu liikevaihdon mukaan and ja virallisissa luvuissa tarkemmin jaettu toimialojen ja liiketoiminta-alueiden arvioitujen todellisten osuuksien mukaan. YIT 28 Nordnet aamiaistilaisuus

29 Velkaantumisaste ja omavaraisuusaste epätyydyttävällä tasolla Velkaantumisaste (%) Omavaraisuusaste (%) Nettovelka/käyttökate (kerroin, x) 6,9 94,0 76,4 109,8 91,2 123,7 101,1 112,0 91,3 132,1 108,4 40,7 37,3 38,5 34,9 37,0 37,8 33,6 34,3 35,0 31,6 3,0 2,7 3,6 3,2 4,8 3,9 5,8 4,2 4,8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q POC IFRS POC IFRS POC IFRS Huom. Q1/2013 ei-ifrs-luku julkaistu Konserniraportoinnin mukaiseen (IFRS) omavaraisuusasteeseen sidottu taloudellinen kovenantti (vähimmäistaso 25,0 %) pankkilainoissa ja komittoiduissa luottolimiiteissä YIT 29 Nordnet aamiaistilaisuus

30 Pääoman vapautustoimenpiteitä Pääoman vapauttamisen tavoite Q1/2014 toimenpiteet Kumulatiivinen edistyminen Valmiiden myymättömien asuntojen varannon pienentäminen Suomessa > 50 milj. e Aktiivinen sijoittajamyynti kattaen monentyyppisiä asuntoja Nettomäärässä ei toistaiseksi muutosta Rakenteilla olevien omaperusteisten toimitilahankkeiden myynti 80 milj. e Käynnissä olevia suuria toimitilahankkeita ei myyty Bisnespaja Avian myynti huhtikuussa Kauppojen arvo n. 30 milj. euroa* Hitaasti kiertävät tase-erät >150 milj. e Reding Tower II myyty, arvo 8 milj. euroa Edistyminen Venäjällä vaatimatonta Myyntiä tai sopimuksia 16 milj. euron edestä Uusia taseen ulkopuolisia kumppanuusmalleja tonttihankinnassa >100 milj. euroa Jatkuva yhteistyö nykyisen kumppanin kanssa Neuvottelut muiden mahdollisten sijoittajien ja kumppanien kanssa aloitettu Kumppanuussopimusten arvo 1,9 milj. euroa Ulkopuolisten kumppanien kautta rahoitettujen tonttien arvo 9,7 milj. euroa *Lisäksi Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixin 2. vaiheen toimistokiinteistöjä on myyty n. 30 milj. eurolla Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle YIT 30 Nordnet aamiaistilaisuus

31 YIT:llä hyvä taloudellinen joustokyky Hyvät mahdollisuudet kassavirran hallintaan Asuntoaloituksien ja tontti-investointien mukauttaminen kysynnän mukaan Vahva olemassa oleva tonttivaranto Joustavuus tuotantokustannuksissa Rakennuskohteissa sekä omaa että alihankkijoiden henkilöstöä Tuotantovolyymien vaihtelua hallitaan käyttämällä vuokralaitteistoa Suomessa mahdollisuus lomautuksille Maksuehdot tärkeät tonttihankinnoissa Venäjällä, tonttihankintojen maksuaikataulu sidottu lupamenettelyyn ja aloituksiin Suomessa tavallisesti ennakkosopimus ennen rakennusluvan varmistumista Asuntoaloitukset (kpl) Suomi Venäjä Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Tontti-investointien kassavirta (milj. e) Suomi Venäjä Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa YIT 31 Nordnet aamiaistilaisuus

32 Suunnitelma >20 % ROI:n saavuttamiseksi Sijoitettu pääoma Taseen ulkopuoliset kumppanuudet mahdollistavat kasvun ilman sijoitetun pääoman lisäämistä Sijoitettu pääoma vuonna Varannon pienentäminen Suomessa Hitaasti kiertävien tase-erien vapauttaminen Ulkopuolisia tonttirahastoja Pääoman vapautus Kasvuinvestoinnit Sijoitettu pääoma vuonna 2016 Liikevoitto ~10 % + Markkinoiden normalisoituminen Omaperusteisten hankkeiden osuuden kasvu + Markkinoiden normalisoituminen Suunnittelun ohjaus Myyntitaktiikka Aseman vahvistaminen Suomessa Kannattava kasvu kehittyvillä markkinoilla + Operatiivinen vipu Suunnittelun ohjaus Myyntitaktiikka 1/3 2/3 ROI ROI vuonna 2013 Sekä liikevoitto että sijoitettu pääoma Toimitilat ja infra Sekä liikevoitto että sijoitettu pääoma + Suomi, Baltia ja CEE Asuminen Liikevoitto + Venäjä >20 % ROI vuonna 2016 Liikevoitto vuonna 2013 Toimitilat ja infra Suomi, Baltian maat ja CEE Venäjä Liikevoitto vuonna 2016 Huomautus: Kaaviot ovat havainnollistavia YIT 32 Nordnet aamiaistilaisuus Asuminen

33 Vakaa osingonmaksaja Maksusuhde (%) Huomautus: Historialliset luvut koskevat YIT-konsernia ennen jakautumista Strateginen tavoite: osinko prosenttia nettotuloksesta Helsingin Wilhelm YIT 33 Nordnet aamiaistilaisuus

34 5 Osavuosikatsaus 1-3/2014 Pushkin Pietari

35 Vuoden ensimmäisen neljänneksen kohokohtia Asumisen tulos hyvä Venäjän, Baltian maiden ja keskisen Itä- Euroopan vahvan asuntomyynnin vuoksi Asuntoaloitusten määrä neutraalilla tasolla Toimitilat ja infra -toimialan tulos heikko Tammi Dubravka -asuinalue Bratislava, Slovakia YIT 35 Nordnet aamiaistilaisuus

36 Konsernin liikevaihto laski, tilauskanta pysyi vakaana Liikevaihto laski Toimitilat ja infra -toimialan heikon volyymin ja ruplan heikkenemisen vuoksi Toimitilat ja infra -toimialan heikkous rasitti myös kannattavuutta Vertailukausi oli Asuminen-toimialan osalta poikkeuksellisen vahva Suomessa Konsernin liikevaihto ja kannattavuus (milj. e, %) Tilauskanta (milj. e) -11 % -1 % % 35 % 7,9 8,9 8,2 7,9 6,7 66 % 65 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q Liikevaihto Liikevoittomarginaali 12/2013 3/2014 Myymättä Myyty Kaikki luvut toimialaraportoinnin (POC) mukaisia YIT 36 Nordnet aamiaistilaisuus

37 Asuminen: Suomen myyntivolyymi tyydyttävällä tasolla, myynti kasvussa Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa Myydyt asunnot (kpl) 2013: Yhteensä 3,300 Suomi Sijoittajamyynti aktiivista Q1 Q2 Q3 Q4 Q Suomi, kuluttajille Suomi, sijoittajille (rahastot) Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Asuntoaloitukset (kpl) 2013: Yhteensä 3, Q1 Q2 Q3 Q4 Q Suomi, kuluttajille Suomi, sijoittajille (rahastot) Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Kuluttajien kysyntä heikkoa Kuukausittainen vaihtelu voimakasta Aloitusten määrä neutraalilla tasolla Pääpaino pienissä ja kohtuuhintaisissa asunnoissa Baltia ja keskinen-itä-eurooppa Asuntojen myynti kasvoi voimakkaasti Korkein kvartaalimyynti sitten vuoden 2008 Aloituksia lisättiin positiivisten kysyntäodotusten mukaisesti YIT 37 Nordnet aamiaistilaisuus

38 Asuminen Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa: Myyntivaranto vastaa nyt paremmin tämänhetkistä kysyntää Baltian ja keskisen Itä-Euroopan osuus myyntivarannosta kasvoi 33 %:iin (3/2013: 26 %) Valmiiden myymättömien asuntojen määrä pysyi vakaana Rakenteilla olevien myytyjen asuntojen osuus on kasvanut sekä Suomessa että Baltiassa ja keskisessä Itä- Euroopassa Asuntovaranto (kpl) % 49 % 50 % 50 % 50 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q Rakenteilla Valmiina, myymättä Myyntiaste, % YIT 38 Nordnet aamiaistilaisuus

39 Asuminen Venäjä: Myyntivolyymi kasvussa Myydyt asunnot (kpl) ja asuntolainalla rahoitetun myynnin osuus (%) 2013: Yhteensä (44 %) Erittäin vahva myyntivolyymi ensimmäiseksi vuosineljännekseksi 38 % 51 % 46 % 43 % 41 % Myynti on hidastunut hieman huhtikuussa Q1 Q2 Q3 Q4 Q Asuntoaloitukset (kpl) 2013: Yhteensä Aloituksia maltillistettu lisääntyneen epävarmuuden vuoksi Uusien hankkeiden kehittämistä jatkettiin normaalisti, jotta aloitusten määrää voidaan nostaa Q1 Q2 Q3 Q4 Q YIT 39 Nordnet aamiaistilaisuus

40 Asuminen Venäjä: Hyvä myyntivaranto Rakenteilla olevien myytyjen asuntojen osuus on kasvanut Asuntovaranto (kpl) Valmiiden myymättömien asuntojen taso erittäin alhainen Myyntivaranto paremmin tasapainossa maantieteellisesti 34 % 36 % 38 % 37 % 39 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q Rakenteilla Valmiina, myymättä Myyntiaste, % Rakenteilla olevat asunnot kaupungeittain (kpl) Q1 Q2 Q3 Q4 Q Pietari Moskova alue Jekaterinburg, Kazan, Donin Rostov, Moskova, Tjumen YIT 40 Nordnet aamiaistilaisuus

41 Sijoitettu pääoma vakaa Sijoitettu pääoma (milj. e) Sijoitetun pääoman tuotto (%), viim. 12 kk Strateginen tavoite: Sijoitetun pääoman tuotto 20 % ,0 13,9 12,3 10,3 10,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Kaikki luvut toimialaraportoinnin (POC) mukaisia YIT 41 Nordnet aamiaistilaisuus

42 6 Näkymät ja johtopäätökset Tikkurilan matkakeskus Dixi Vantaa

43 Markkinanäkymät 2014, Asuminen Suomi Asuntoaloitusten odotetaan vähenevän. Suomessa arvioidaan aloitettavan asuntoa vuonna 2014 (RT, huhtikuu 2014), kun arvioitu pitkän aikavälin tarve on asuntoa vuosittain (VTT, tammikuu 2012) Asuntojen hintojen odotetaan pysyvän vakaina Makrotalouden epävarmuustekijät ja keskimääräistä heikompi kuluttajaluottamus vaikuttavat edelleen asuntomarkkinoihin Asiakkaiden rahoituksen saatavuus parantunut hieman Korkojen odotetaan pysyvän alhaisina Asuntoaloitukset* Asuntojen hinnat Korot Kuluttajien luottamus *Lähde: RT, huhtikuu 2014 Baltia, Tšekki ja Slovakia Asuntorakentamisen volyymit kasvavat matalalta tasolta Baltian maissa (VTT, joulukuu 2013) Asuntoaloitusten ma a ra n odotetaan va heneva n hieman Tšekissa ja Slovakiassa (Euroconstruct, marraskuu 2013) Asuntojen hintojen odotetaan nousevan hieman Venäjä Asuntorakentamisen arvioidaan kasvavan vuonna 2014, mutta aiempia vuosia hitaammin (VTT, joulukuu 2013) YIT odottaa asuntojen hintojen pysyvän vakaina vuonna 2014 ja asuntolainojen korkojen pysyvän vuoden 2013 tasolla BKT:n kasvuennusteita on leikattu viime aikoina; rupla on heikentynyt suhteessa euroon Ukrainan kriisin pitkittymisellä ja mahdollisella kärjistymisellä olisi todennäköisesti negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan Asuntorakentamisen volyymit** Baltian maat Asuntoaloitukset**, Tšekki ja Slovakia Asuntojen hinnat **Lähteet: Euroconstruct, marraskuu 2013 ja VTT, joulukuu 2014 Asuntorakentamisen volyymit*** Asuntojen hinnat Asuntolainojen korot Kuluttajien luottamus ***Lähteet: Euroconstruct, marraskuu 2013 YIT 43 Nordnet aamiaistilaisuus

44 Markkinanäkymät 2014, Toimitilat ja infra Toimitilarakentaminen Suomessa Toimitilamarkkinoiden odotetaan pysyvän heikkoina, sillä markkina reagoi taloustilanteen paranemiseen viiveellä Ennusteet vaihtelevat: liiketilojen rakentamisen odotetaan kasvavan 18 % ja toimistojen rakentamisen supistuvan 9 % (Euroconstruct, marraskuu 2013) Toimistotilojen vajaakäyttöaste on korkea, kysyntä painottuu nykyaikaisiin ja energiatehokkaisiin tiloihin Markkina* Liiketilojen rakentaminen* Toimistorakentaminen* Vajaakäyttöaste *Lähde: Euroconstruct, marraskuu 2013 Toimitilat Baltiassa ja Slovakiassa Toimitilojen uudisrakentamisen volyymien odotetaan kasvavan 5 % Baltian maissa (VTT, joulukuu 2013) Toimitilojen uudisrakentamisen volyymien odotetaan supistuvan 8 % Slovakiassa (Euroconstruct, marraskuu 2013) Toimitilojen uudisrakentamisen volyymi**, Baltian maat Toimitilojen uudisrakentamisen volyymi**, Slovakia **Lähde: Euroconstruct, marraskuu 2013 Infrarakentaminen Suomessa Infrarakentamisen ennustetaan vähenevän hieman (Euroconstruct, marraskuu 2013) Kilpailu pienemmistä urakoista on lisääntynyt Infrarakentaminen*** Kilpailu ***Lähde: Euroconstruct, marraskuu 2013 YIT 44 Nordnet aamiaistilaisuus

45 Tulosohjeistus 2014 ennallaan Konsernin toimialaraportoinnin mukaisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0 10 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Toimialaraportoinnin mukaisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan 7,5 8,5 % ilman kertaluonteisia eriä. Jatkunut epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä vaikuttaa YIT:n liiketoimintaan ja asiakkaisiin. Ukrainan kriisin pitkittymisellä ja mahdollisella kärjistymisellä olisi todennäköisesti negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan. Konepajan asuinalue Helsinki YIT 45 Nordnet aamiaistilaisuus

46 Yhteenveto YIT sijoituskohteena Kasvua omaperusteisista hankkeista, erityisesti asuntorakentamisessa ja kehittyvillä markkinoilla Vahvat näytöt hyvästä kannattavuudesta suhdanteista riippumatta. Parantamisen varaa on edelleen Vahva markkina-asema sekä pitkä kokemus Suomesta ja Venäjältä riskienhallintaosaamisen ja laadukkaiden hanketoteutuksien ansiosta Kehittyvien markkinoiden kasvumahdollisuudet länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Fokus tällä hetkellä kassavirassa ja pääoman käytön tehostamisessa Vakaa osingonmaksaja (tavoitteena % tilikauden tuloksesta) Ruoholahdenkatu 23 Helsinki, Finland YIT 46 Nordnet aamiaistilaisuus

47 Lisätietoja Sanna Kaje Sijoittajasuhdejohtaja Marcus Lindell Sijoittajasuhdeasiantuntija Seuraa YIT:tä YIT 47 Nordnet aamiaistilaisuus

48 Vastuuvapauslauseke Tämän esityksen on laatinut ja siinä esitetyt tiedot tuottanut (ellei toisin mainita) YIT Oyj ( Yhtiö ). Osallistumalla kokoukseen, jossa tämä esitys pidetään, tai lukemalla esitysdiat sitoudut noudattamaan seuraavia rajoituksia. Tämä esitys on toteutettu ainoastaan luottamuksellisesti tiedonantotarkoituksessa, eikä sitä tule toistaa, jakaa edelleen tai siirtää eteenpäin kenellekään kokonaan tai osittain. Tämä esitys ei muodosta kokonaan tai osittain tarjousta Yhtiön tai minkään sen tytäryhteisön arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntöä tai kutsua tarjoutua ostamaan, hankkimaan tai merkitsemään Yhtiön tai minkään sen tytäryhteisön arvopapereita missään valtiossa, eikä tämä esitys ole kehotus harjoittaa sijoitustoimintaa, eikä sitä tulisi pitää minään edellä mainituista. Minkään tämän esityksen osan tai sen jakelun ei tulisi muodostaa perustetta sopimusten, sitoumusten tai sijoituspäätösten tekemiselle eikä niihin tulisi tukeutua tällaisia päätöksiä tehtäessä. Tässä esityksessä esitettyjä tietoja ei ole vahvistettu riippumattomasti. Tähän esitykseen sisältyvien tietojen tai mielipiteiden kohtuullisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai paikkansapitävyydestä ei anneta tässä esityksessä suoraan tai epäsuoraan ilmaistua lausuntoa, vakuutusta tai sitoumusta, eikä niihin tulisi sellaisina luottaa. Yhtiö tai siihen kytköksissä olevat henkilöt, sen neuvonantajat tai edustajat eikä mikään muukaan henkilö ole minkäänlaisessa (tuottamuksellisessa tai muussa) vastuussa mistään tappioista, jotka syntyvät tämän esityksen käytöstä tai sen sisällöstä tai muuten tähän esitykseen liittyen. Kunkin henkilön täytyy luottaa omaan selvitykseensä ja analyysinsä Yhtiöstä ja tässä esityksessä käsitellyistä liiketoimista, mukaan lukien niihin liittyvistä hyödyistä ja riskeistä. Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät sanat ennakoida, tulla tapahtumaan, uskoa, aikoa, arvioida, odottaa sekä vastaavansisältöisiä sanoja. Kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat tässä esityksessä, mukaan lukien Yhtiön taloudelliseen asemaan, liiketoimintastrategiaan sekä johdon tulevia toimintoja koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin liittyvät lausumat, mukaan lukien jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joiden takia Yhtiön todelliset tulokset, suoritukset ja saavutukset saattavat poiketa olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista ja saavutuksista, jotka on esitetty tai joihin on viitattu tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin Yhtiön nykyisistä ja tulevista liiketoimintastrategioista ja siitä ympäristöstä, jossa Yhtiö tulee tulevaisuudessa toimimaan. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat ainoastaan tilannetta tämän esityksen päivämääränä. Yhtiö kieltää nimenomaisesti sitoutuneensa levittämään tässä esityksessä esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia koskevia päivityksiä ja tarkistuksia, jotka heijastaisivat muutoksia Yhtiön näihin lausumiin liittämissä odotuksissa tai muutoksia niissä tapahtumissa, ehdoissa tai olosuhteissa, joihin tällainen tulevaisuutta koskeva lausuma perustuu. Yhtiö varoittaa, etteivät tulevaisuutta koskevat lausumat ole takuita tulevista suorituksista, ja että sen todellinen taloudellinen asema, liiketoimintastrategia sekä johdon tulevia toimintoja koskevat suunnitelmat ja tavoitteet saattavat poiketa olennaisesti tähän esitykseen sisältyvissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai vihjatuista vastaavista. Lisäksi vaikka Yhtiön taloudellinen asema, liiketoimintastrategia sekä johdon tulevia toimintoja koskevat suunnitelmat ja tavoitteet olisivatkin yhteneväisiä tähän esitykseen sisältyvien tulevaisuutta koskevien suunnitelmien kanssa, nämä tulokset tai kehityskulut eivät välttämättä merkitse tulevien ajanjaksojen tuloksia tai kehitystä. Yhtiö tai kukaan muukaan henkilö ei sitoudu mihinkään velvoitteeseen arvioida tai vahvistaa tai tiedottaa julkisesti mistään tarkistuksista, jotka heijastavat tämän esityksen päivämäärän jälkeen sattuvia tapahtumia tai ilmaantuvia olosuhteita. YIT 48 Nordnet aamiaistilaisuus

49

YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla

YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Respublikanskaya, Pietari, Venäjä YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Oulunseudun Osakesäästäjät ry Sijoituskerho, 1.12.2014 Marcus Lindell,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys 2 Asuminen 3 Toimitilat ja infra 4 Rahoitusasema ja tunnusluvut 5 Tulevaisuudennäkymät ja tulosohjeistus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Tilinpäätöstiedote 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Tilinpäätöstiedote 2014 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys, Q4/2014 2 Asuminen 3 Toimitilat ja infra 4 Rahoitusasema ja tunnusluvut 5 Vuosi 2014 6 Painopistealueet ja näkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Kari Kauniskangas, Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Kari Kauniskangas, Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Kari Kauniskangas, Toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys, Q2/2015 2 Asuminen Suomi ja CEE 3 Asuminen Venäjä 4 Toimitilat ja infra 5 Rahoitusasema ja tunnusluvut

Lisätiedot

Pörssi-ilta 12.3.2015

Pörssi-ilta 12.3.2015 Pörssi-ilta 12.3.2015 Tero Kiviniemi, varatoimitusjohtaja, Toimitilat ja infra -toimialan johtaja yit.fi YIT pähkinänkuoressa Asuntokehittäjä sekä toimitila- ja infrarakentaja, painopiste omaperusteisissa

Lisätiedot

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen.

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun

Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Loka-joulukuu 2014 (toimialaraportointi, POC)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Tammi-maaliskuu 2015 (toimialaraportointi,

Lisätiedot

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen vuosikatsaus kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät sekä niiden käyttö ja ylläpito asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen Mitä teemme? YIT on merkittävä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Askeleen. edellä

Vuosikertomus 2010. Askeleen. edellä Vuosikertomus 2010 Askeleen edellä Askeleen edellä Toiminta-ajatuksemme lähtee tahdosta auttaa asiakkaitamme hyödyntämään luotua elinympäristöä. YIT on hyvän elinympäristön tekijä, jonka kohtaat lukuisissa

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56 Vuosikertomus 2009 Sisällys YIT yrityksenä...2 Vuosi 2009 lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Strategia...8 Toimintaympäristö...12 Toimialat...16 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut...18 Suomen rakentamispalvelut...23

Lisätiedot

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Hallinto Henkilöstö Ympäristö Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Näkymät vuodelle 2014

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30 1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8., klo 8.30 SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Katsauskausi 1.1.-30.6. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 180,6 milj. euroa (288,8 Me ), muutos 37,5 % Liikevoitto oli

Lisätiedot

SRV:N TILAUSKANTA KASVOI ENNÄTYSTASOLLE - SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011

SRV:N TILAUSKANTA KASVOI ENNÄTYSTASOLLE - SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 1 (30) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.11.2011, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI ENNÄTYSTASOLLE - SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Katsauskausi 1.1. 30.9.2011 lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 405,5

Lisätiedot

SRV:N TILAUSKANTA KASVOI VAHVASTI KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUI: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014

SRV:N TILAUSKANTA KASVOI VAHVASTI KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUI: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 1 (29) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI VAHVASTI KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUI: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 Katsauskausi 1.1. 31.3.2014 lyhyesti:

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen YIT Oyj:n osittaisjakautuminen YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Tuloksena kaksi itsenäistä pörssiyhtiötä, YIT ja Caverion Markkinointiesite. Tämä ei ole jakautumisesite. Hyvä osakkeenomistaja,

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS VAATIMATON: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012

LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS VAATIMATON: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 1 (29) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11., klo 8.30 LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS VAATIMATON: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Katsauskausi 1.1. 30.9. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 466,2 milj. euroa

Lisätiedot

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 1 (27) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 07.05.2015, klo 8.30 SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Katsauskausi 1.1. 31.3.2015 lyhyesti: SRV:n liikevaihto

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui.

Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui. LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012: Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui. Tammi-maaliskuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: - Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 328,0 milj.

Lisätiedot

1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009

1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Tilikausi 1.1.-31.12. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 385,0 milj. euroa (537,0

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 1 (32) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 06.08., klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Ensimmäinen vuosipuolisko 1.1.

Lisätiedot

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 4.6.2013 CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena YIT Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n ( YIT tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO

Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2012 Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2012... 85 Toimialakatsaukset... 88 Konsernin tuloslaskelma (IFRS)... 94 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MORE THAN MACHINES

SISÄLLYSLUETTELO MORE THAN MACHINES VUOSIKERTOMUS 2014 Asiantunteva henkilöstömme takaa asiakkaillemme vuokralaitteiden luotettavuuden ja turvallisen toimintaympäristön koko projektin aikana. SISÄLLYSLUETTELO 2 Bränditarina 3 Ramirent lyhyesti

Lisätiedot

CITYCON OYJ PERUSESITE

CITYCON OYJ PERUSESITE 29.3.2006 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot