Tilinpäätöstiedote Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöstiedote 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja"

Transkriptio

1 Tilinpäätöstiedote 2014 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

2 Sisältö 1 Konsernin kehitys, Q4/ Asuminen 3 Toimitilat ja infra 4 Rahoitusasema ja tunnusluvut 5 Vuosi Painopistealueet ja näkymät vuodelle Liitteet YIT 2 Tilinpäätöstiedote 2014

3 1 Konsernin kehitys, Q4/2014

4 Kohokohtia, Q4/2014 Vahva kassavirta, nettovelka pieneni Ennätyksellinen asuntomyynti Venäjällä Operatiivista riskitasoa laskettiin Ruplan heikkeneminen rasitti tulosta ja tasetta YIT 4 Tilinpäätöstiedote 2014

5 Konserni: Ruplan heikkeneminen painoi liikevaihtoa ja tilauskantaa Q4:llä 2014 Liikevaihto laski 3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein Tilauskanta laski ruplan heikkenemisen ja alhaisten asuntoaloituksien johdosta -12,4 miljoonan euron kertaluonteiset erät rasittivat liikevoittoa Liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä laski Liikevaihto ja kannattavuus, ilman kertaluonteisia eriä (milj. e, %) Tilauskanta (milj. e) 2013: 1 859, 8,3 % 2014: 1 801, 7,0 % -12 % 2, % % 8.9 % 8.2 % 8.1 % % 7.7 % 6.9 % 6.8 % 35 % 65 % 2, % 60 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Liikevaihto Liikevoittomarginaali 9/ /2014 Myymätön Myyty Kaikki luvut osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin mukaisesti (POC) YIT 5 Tilinpäätöstiedote 2014

6 Kertaluonteiset erät, Q4/2014 Sopeuttamis- ja uudelleenjärjestelytoimet 3,1 miljoonaa euroa Venäjän toimintojen virtaviivaistamisesta Noin 300 henkilön vähennys Tase-erien alaskirjaukset Pääomanvapautus-ohjelman piirissä olevat tase-erät 3,0 miljoonaa euroa Venäjällä 6,0 miljoonaa euroa Baltiassa 0,4 miljoonaa euroa Suomen toimintojen uudelleenkeskittämisestä Sisäisiä siirtoja ja noin 15 henkilön vähennys YIT 6 Tilinpäätöstiedote 2014

7 Liikevoiton muutos Q4/2013 Q4/2014 Kannattavuus heikkeni Toimitilat- ja infra -toimialalla, mutta parani Asuminen-toimialalla Muiden erien negatiivinen tulosvaikutus kasvoi Caverionin kanssa solmitun IT-palvelusopimuksen päättymisestä sekä konsernikulujen ajoituksista johtuen Ruplan heikkenemisellä oli 5,1 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon Liikevoitto, ilman kertaluonteisia eriä (milj. e), muutos Q4/2013 Q4/2014: -26 % ,5 2, ,1-1,7-5,3-3,7-5, YIT-konserni Q4/2013 Volyymi Kannattavuus Volyymi Kannattavuus Volyymi Kannattavuus Muut erät Valuuttakurssivaikutus Asuminen Suomi, Asuminen Venäjä Toimitilat ja infra Baltia ja keskinen Itä- Eurooppa YIT-konserni Q4/2014 YIT 7 Tilinpäätöstiedote 2014

8 2 Asuminen Piletti Vantaa

9 Asuminen: Liikevaihto laski mutta kannattavuus parani Q4:llä 2014 Liikevaihto kasvoi 5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein Kannattavuus parani molemmilla liiketoiminta-alueilla Tilauskanta laski ruplan heikentymisen ja alhaisten aloitusten johdosta Liikevaihto ja kannattavuus, ilman kertaluonteisia eriä (milj. e, %) Tilauskanta (milj. e) 2013: 1 152, 11,8 % 2014: 1 200, 10,0 % -8 % -29 % ,034 1, % 12.3 % 12.9 % 10.3 % 10.3 % 9.9 % 8.5 % 11.2 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 9/ / Liikevaihto Liikevoittomarginaali Kaikki luvut osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin mukaisesti (POC) YIT 9 Tilinpäätöstiedote 2014

10 Asuminen: Toimintaympäristö Suomessa Q4/2014 Kuluttajat olivat edelleen varovaisia, mutta sijoittajat pysyivät aktiivisina Kuluttajien sentimentissä vaihtelua Maltillista hintapainetta isommissa asunnoissa Pienten, kohtuuhintaisten asuntojen kysyntä hyvällä tasolla Asuntolainojen korkotaso oli edelleen matala, ja lainojen marginaalit laskivat hieman Uusien asuntolainojen volyymi kasvoi hieman Kuluttajien luottamus 01/ /2015 Vanhojen asuntojen hinnat, indeksi (2010 = 100) Uudet nostetut asuntolainat ja keskikorko (milj. e, %) , , ,500 1, Kuluttajien luottamus Pitkän ajan keskiarvo Suomi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Uudet nostetut asuntolainat Keskikorko Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki YIT 10 Tilinpäätöstiedote 2014

11 Asuminen: Toimintaympäristö Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa Q4/2014 Kuluttajien luottamus parani, mutta geopoliittiset jännitteet vaikutti sentimenttiin Latviassa ja Liettuassa Makrotalouden myönteinen kehitys on tukenut asuntomarkkinoita Asuntojen hinnat nousivat Baltian maissa ja pysyivät vakaina Tšekissä ja Slovakiassa Asuntolainojen korot ovat pysyneet alhaisina Kuluttajien rahoituksen saatavuus on säilynyt hyvänä Kuluttajien luottamus Asuntojen hintaideksi, 2010=100 Asuntolainojen keskikorko (%) Viro Latvia Liettua Tšekki Slovakia Viro Latvia Liettua Tšekki Slovakia Viro Latvia Liettua Tšekki Slovakia Lähteet: Euroopan komissio, kansalliset tilastoviranomaiset ja kansalliset keskuspankit YIT 11 Tilinpäätöstiedote 2014

12 Asuminen Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa: Liikevaihto pysyi melko vakaana Q4:llä 2014 Liikevaihto melko vakaa, hyvää kehitystä Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa Tilauskanta laski alhaisten aloituksien vuoksi, mutta Suomessa allekirjoitettiin merkittävä määrä sopimuksia ja esisopimuksia Liikevaihto (milj. e) Tilauskanta (milj. e) 2013: : % % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 9/ / Kaikki luvut osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin mukaisesti (POC) YIT 12 Tilinpäätöstiedote 2014

13 Asuminen Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa : Kannattavuus parani Q4:llä 2014 Positiivinen kannattavuuskehitys jatkui Baltiassa ja keskisessä Itä-Euroopassa Operatiivinen sijoitettu pääoma laski Liikevoitto ja kannattavuus, ilman kertaluonteisia eriä (milj. e, %) Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (milj. e, %) 2013: 66,2, 10,1 % 2014: 63,7, 8,8 % % % 10.4 % 10.5 % % 7.9 % 8.6 % 9.2 % 7.5 % 10.3 % 9.7 % 10.1 % 9.5 % 9.4 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Liikevoitto Liikevoittomarginaali Kaikki luvut osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin mukaisesti (POC) 12/2013 3/2014 6/2014 9/ /2014 Operatiivinen sijoitettu pääoma Liikevoitto, viim. 12 kk Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto, viim. 12 kk YIT 13 Tilinpäätöstiedote 2014

14 Asuminen: Hyvä aktiviteetti sijoittajamyynnissä Suomessa Q4/2014 Myydyt asunnot (kpl) 2013: Yhteensä : Yhteensä Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Kuluttajille Sijoittajille (rahastoille) Asuntoaloitukset (kpl) 2013: Yhteensä : Yhteensä Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Kuluttajille Sijoittajille (rahastoille) Kuluttajakysyntä pysyi vakaana alhaisella tasolla Sijoittajamyynnin osuus 48 % vuonna 2014 (2013 : 44 %) Aloituksia kuluttajille vähennettiin Useita merkittäviä esisopimuksia allekirjoitettiin Tammikuussa kuluttajamyynti oli noin 80 kpl (1/2014: noin 120 kpl) YIT 14 Tilinpäätöstiedote 2014

15 Asuminen: Myynti jatkoi kasvua Baltiassa ja keskisessä Itä- Euroopassa Q4/2014 Myydyt asunnot (kpl) 2013: Yhteensä : Yhteensä Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Myynti kasvoi 30 % edellisvuoteen verrattuna Aloitukset väliaikaisesti matalalla tasolla Asuntoaloitukset (kpl) 2013: Yhteensä : Yhteensä Tammikuussa kuluttajamyynti oli noin 40 kpl (1/2014: noin 30 kpl) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q YIT 15 Tilinpäätöstiedote 2014

16 Asuminen Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa: Vähemmän valmiita myymättömiä asuntoja Valmiiden myymättömien asuntojen määrä laski Suomessa Myyntiaste nousi Asuntovaranto (kpl) 5,816 5,784 5, ,156 5,084 4,615 5, ,642 5,441 5, ,808 4,907 5, ,736 4, ,396 Baltian ja keskisen Itä- Euroopan osuus myyntivarannosta (kpl) kasvoi 39 %:iin (12/2013: 32 %) 51% 49% 50% 50% 50% 50% 51% 54% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Rakenteilla Valmiit myymättömät Myyntiaste, % YIT 16 Tilinpäätöstiedote 2014

17 Asuminen: Toimintaympäristö Venäjällä Q4/2014 Rupla heikkeni voimakkaasti EUR/RUB-vaihtokurssi Asuntojen hinnat nousivat loppuvuoden kysyntäpiikin ja inflaatio-odotusten seurauksena Uusien asuntojen hinnat, indeksi (01/01/2012=100) Asuntolainakannan kasvu on jatkunut Asuntolainojen korot nousivat, mutta nousu oli Venäjän keskuspankin ohjauskoron nostoja maltillisempaa Vuodenvaihteessa uusien asuntolainojen korot olivat 14,5 16,0 % haarukassa Asuntolainakanta ja keskikorko (mrd. ruplaa, %) /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2014 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 Thousands4,000 1, /01/ /01/ /01/ Moskova Donin Rostov Pietari Jekaterinburg Kazan Asuntolainakanta (Ruplamääräinen) Uusien asuntolainojen keskikorko Lähteet: Bloomberg, YIT ja Venäjän keskuspankki YIT 17 Tilinpäätöstiedote 2014

18 Asuminen Venäjä: Vahvaa kasvua vertailukelpoisin valuuttakurssein Q4:llä 2014 Liikevaihto kasvoi 15 % vertailukelpoisin valuuttakurssein Ruplan heikentyminen painoi tilauskantaa 306 miljoonalla eurolla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Liikevaihto (milj. e) Tilauskanta (milj. e) 2013: : % -39 % 1, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 9/ / Kaikki luvut osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin mukaisesti (POC). YIT 18 Tilinpäätöstiedote 2014

19 Asuminen Venäjä: Kannattavuus parani Q4:llä 2014 Kannattavuutta tukivat ennätyksellinen asuntomyynti ja loppuvuoden hinnankorotukset Ruplan heikentyminen painoi liikevoittoa Ruplan heikentyminen painoi operatiivista sijoitettua pääomaa 172 miljoonalla eurolla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Liikevoitto ja kannattavuus, ilman kertaluonteisia eriä (milj. e, %) Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (milj. e, %) 2013: 70,2, 14,1 % 2014: 55,8, 11,8 % % % 14.6 % 15.4 % 13.5 % 11.2 % 11.8 % 9.9 % 14.0 % % % % % 10.5 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Liikevoitto Liikevoittomarginaali Kaikki luvut osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin mukaisesti (POC) 12/2013 3/2014 6/2014 9/ /2014 Operatiivinen sijoitettu pääoma Liikevoitto, viim. 12 kk Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto, viim. 12 kk YIT 19 Tilinpäätöstiedote 2014

20 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Asuminen Venäjä: Ennätyksellinen myyntivolyymi, ainoastaan kriittiset aloitukset Q4:llä 2014 Myydyt asunnot (kpl) ja asuntolainalla rahoitetun myynnin osuus (%) % 2013: Yhteensä (44 %) 1,037 51% 1,392 1,162 1,132 1, % 43% 41% 46% 46% 1,641 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Myydyt asunnot Nippukaupat Rahoitettu asuntolainalla*, % Asuntoaloitukset (kpl) 2014: Yhteensä (41 %*) * Pois lukien nippukaupat 36% Käteisostajien osuus suuri Asuntoaloituksia vähennettiin riskin pienentämiseksi, valmius aloitusten lisäämiselle säilytettiin 2013: Yhteensä : Yhteensä , ,106 1, , Tammikuussa kuluttajamyynti oli noin 370 kpl (1/2014: noin 300 kpl) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 YIT 20 Tilinpäätöstiedote

21 Asuminen Venäjä: Myyntiriskiä vähennettiin Q4:llä 2014 Tuotantovolyymi laski johtuen suuresta määrästä valmistumisia ja vähäisistä aloituksista Asuntovaranto (kpl) 12,195 11,966 11, ,986 10,135 10,459 10, , ,612 10,780 9,290 9,518 9,897 10,462 34% 36% 38% 37% 39% 40% 39% 10, ,611 43% Valmiiden myymättömien asuntojen määrä edelleen alhainen Myyntiaste nousi Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Rakenteilla Valmiit myymättömät Myyntiaste, % Rakenteilla olevat asunnot kaupungeittain (kpl) 11,938 11,612 10,780 9,290 9,518 9,897 10,462 9,611 3,204 4,184 3,918 2,924 3,223 3,369 3,769 2,814 4,309 3,618 3,558 4,198 4,317 4,305 3,663 3,021 2,168 1,978 2,223 3,267 3,030 4,136 4,136 3,776 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Pietari Moskovan alue Jekaterinburg, Kazan, Donin Rostov, Moskova, Tjumen YIT 21 Tilinpäätöstiedote 2014

22 3 Toimitilat ja infra Tripla Helsinki

23 Toimitilat ja infra: Toimintaympäristö Q4/2014 Toimisto- ja liiketilamarkkina pysyi heikkona Uusia mahdollisuuksia urakointimarkkinassa Loppukäyttäjät varovaisia erityisesti liiketilasektorilla Sijoittajien kiinnostus primekohteita kohtaan hyvällä tasolla, muutoin heikkoa Transaktioaktiviteetin painopiste käytetyissä toimitiloissa Makrotalouden myönteiset näkymät tukivat Baltian ja keskisen Itä-Euroopan toimitilamarkkinoita Luottamusindikaattorit Suomessa Suomessa myönnetyt rakennusluvat, tuhatta m 3 Vähittäiskaupan luottamus Baltian maissa ja Slovakiassa ,000 7,000 4,000 3, ,000 5,000 4,000 3,000 2,000 3,000 2,500 2,000 1,500 1, , Teollisuus Rakentaminen Liikerakennukset (vas.) Viro Latvia Palvelut Vähittäiskauppa Toimistorakennukset (oik.) Liettua Slovakia Lähteet: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Tilastokeskus ja Euroopan komissio YIT 23 Tilinpäätöstiedote 2014

24 Toimitilat ja infra: Alhainen liikevaihto Q4:llä 2014 Liikevaihto laski Suomen heikon toimitilamarkkinan ja infraprojektien ajoitusten johdosta Tilauskanta kasvoi 5 % edellisvuodesta, mutta laski hiukan edellisen vuosineljänneksen lopun tasolta Liikevaihto (milj. e) Tilauskanta (milj. e) 2013: : % -4 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 9/ / Kaikki luvut osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin mukaisesti (POC) YIT 24 Tilinpäätöstiedote 2014

25 Toimitilat ja infra: Alhainen volyymi rasitti kannattavuutta Q4:llä 2014 Kannattavuutta painoi alhainen volyymi Operatiivinen sijoitettu pääoma laski Dixi -kaupan loppuunsaattamisen johdosta Liikevoitto ja kannattavuus, ilman kertaluonteisia eriä (milj. e, %) Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (milj. e, %) 2013: 31,0, 4,5 % 2014: 20,4, 3,4 % % -70 % % 5,8 % 4.4 % 4.7 % 5.4 % % 3.0 2,1 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Liikevoitto Liikevoittomarginaali Kaikki luvut osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin mukaisesti (POC) % 15.6 % 12.0 % 12.1 % 10.8 % /2013 3/2014 6/2014 9/ /2014 Operatiivinen sijoitettu pääoma Liikevoitto, viim. 12 kk Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto, viim. 12 kk YIT 25 Tilinpäätöstiedote 2014

26 Toimitilat: Kehitys Q4/2014 Onnistumisia urakoinnissa kaikissa toimintamaissa Useita sopimuksia hoivahankkeiden rakentamisesta Suomessa Kaksi omaperusteista toimitilahanketta myytiin, yksi Vuosaaresta Helsingissä ja toinen Porarinkadulta Espoossa Hankkeet aikaisessa rakentamisen vaiheessa Tripla-hanke eteni suunnitellusti Potentiaalisille vuokralaisille järjestetty esittelytilaisuus sai hyvän vastaanoton Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan Hyvää palautetta sijoittajilta Toimintoja uudelleenorganisoitiin vastamaan muuttunutta toimintaympäristöä Suomessa Kansallisarkisto Tartto, Viro YIT 26 Tilinpäätöstiedote 2014

27 Infrapalvelut: Kehitys Q4/2014 E18 Haminan ohikulkutie avattiin liikenteelle Tuulivoimahankkeiden kehittämisessä edistyttiin Naantalin CHP allianssihankkeen kehittämisvaihe eteni suunnitellusti Useita uusia urakoita varmistumassa Merkittävien väylähankkeiden tarjouksia valmistelussa E18 Haminan ohikulkutie Hamina YIT 27 Tilinpäätöstiedote 2014

28 4 Rahoitusasema ja tunnusluvut

29 Vahva kassavirta investointien ja osinkojen jälkeen vuonna 2014 Erittäin vahva operatiivinen kassavirta investointien jälkeen Q4:llä : -88 milj. e 2014: 152 milj. e Tontti-investointien kassavirta 21,3 milj. e Q4:llä 2014 (Q4/2013: 40,1 milj. e) Tontti-investointien kassavirta 118,7 milj. e vuonna 2014 (2013: 171,4 milj. e) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen Viim. 12 kk YIT 29 Tilinpäätöstiedote 2014

30 Sijoitettu pääoma ja ROI Ruplan heikkeneminen laski sijoitettua pääomaa 129,6 miljoonalla eurolla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Sijoitetun pääoman tuotto epätyydyttävä Sijoitettu pääoma (milj. e) Sijoitetun pääoman tuotto (%), viim. 12 kk Lyhyen tähtäimen tavoite: Sijoitetun pääoman tuotto 15 % vuoden 2016 loppuun mennessä 1,443 1,493 1,593 1,559 1,554 1,604 1,563 1, % 13.9 % 12.3 % 10.3 % 10.2 % 9.6 % 9.1 % 7.7 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Kaikki luvut osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin mukaisesti (POC) YIT 30 Tilinpäätöstiedote 2014

31 Nettovelka pieneni merkittävästi vahvan kassavirran ansiosta Q4:llä 2014 Korollinen velka (milj. e), IFRS Vahva likviditeettipuskuri vuoden lopussa Rahavarat 199,4 miljoonaa euroa Tililimiitit 57,9 miljoonaa euroa Nostamaton valmiusluotto 300 miljoonaa euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Nettovelka Rahavarat Pitkäaikaisten lainojen maturiteettijakauma 12/2014, milj. e 209 Q4 Q3 Q2 131 Uudelleenrahoitusjärjestelyt H1/2015 erääntymisille käynnissä Tavoitteena pienentää nettovelkaa alle 600 miljoonan euron vuoden 2016 loppuun mennessä Q YIT 31 Tilinpäätöstiedote 2014

32 Ruplan heikkeneminen vaikutti taloudellisiin tunnuslukuihin Ruplan valuuttakurssin voimakkaan vaihtelun johdosta YIT on sopinut pankkisyndikaatin kanssa, että pankit luopuvat oikeudestaan vedota velkaantumisastekovenanttiin 300 miljoonan euron valmiusluotossa asti Velkaantumisastekovenantti lisättiin alkuperäisen sopimuksen mukaisesti myös yhteen pankkilainaan joulukuun lopussa, lainanantaja luopui vastaavasti oikeudestaan vedota velkaantumisastekovenanttiin Velkaantumisaste (%) Omavaraisuusaste (%) Nettovelka/käyttökate (kerroin, x) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q POC IFRS POC IFRS POC IFRS Velkaantumisasteeseen sidottu kovenantti (enimmäistaso 150,0 %, IFRS) valmiusluotossa ja yhdessä pankkilainassa. YIT 32 Tilinpäätöstiedote 2014 Omavaraisuusasteeseen sidottu kovenantti (vähimmäistaso 25,0 %, IFRS) pankkilainoissa ja valmiusluotossa. Huom. Q1/2013 ei-ifrs-lukuja, jotka julkaistiin

33 Ruplan heikkeneminen painoi Q4/2014 tulosta Liikevaihdon jakautuminen vuonna 2014 RUB 26% Venäjän rupla oli keskimäärin 17 % heikompi vuonna 2014 vuoteen 2013 verrattuna Keskimääräinen EUR/RUB vaihtokurssi: 51,04 Vuoden lopun EUR/RUB vaihtokurssi: 72,34 EUR 69% Muu 5% Valuuttariskien hallinnan periaatteet Myynti ja kulut normaalisti samassa valuutassa, kaikki ulkomaan valuutan määräiset erät suojattu ei transaktiovaikutusta Valuuttakurssien muutosten vaikutukset (milj. e) Q4/ /2014 Liikevaihto, POC 1) -45,1-99,0 Liikevoitto, POC 1) -5,1-11,8 Tilauskanta, POC -305,8 2) -401,9 3) Oma pääoma, IFRS (muuntoero) 1) Verrattuna vastaavaan kauteen vuonna ) Verrattuna edellisen vuosineljänneksen loppuun 3) Verrattuna vuoden 2013 loppuun -129,7 2) -166,9 3) Tuloslaskelmaan vaikuttavat valuuttapositiot suojataan Lainat tytäryhtiöille paikallisessa valuutassa, 12/2014: lainat venäläisille tytäryhtiöille 70,9 milj. e Oman pääoman ehtoisia ja sen luonteisia sijoituksia Venäjälle ei suojata Pidetään pysyväisluonteisina Valuuttakurssimuutokset kirjataan omaan pääomaan muuntoerona Positio yhteensä: 243,6 milj. e 12/2014 YIT 33 Tilinpäätöstiedote 2014

34 Hyvää edistystä pääoman vapauttamisessa Pääoman vapauttamisen tavoite Q4/2014 toimenpiteet Kumulatiivinen edistyminen 9/2013 lähtien Valmiiden myymättömien asuntojen varannon pienentäminen Suomessa > 50 milj. e Aktiivinen sijoittajamyynti, kattaen monentyyppisiä asuntoja 5 miljoonaa euroa Rakenteilla olevien omaperusteisten toimitilahankkeiden myynti 80 milj. e Dixi -kaupan loppuunsaattaminen, rahat saatu kassaan Yli 70 miljoonaa euroa Hitaasti kiertävät tase-erät* >150 milj. e Useita pienempiä kauppoja Venäjällä ja Baltiassa Kauppoja tai sopimuksia 55* miljoonan euron edestä (ei vielä täysmääräisesti liikevaihdossa ja kassavirrassa) Uusia taseen ulkopuolisia kumppanuusmalleja tonttihankinnassa >100 milj. euroa Hypolle myytiin tontteja 5 miljoonalla eurolla ja siirrettiin esisopimuksia 10 miljoonalla eurolla Ulkopuolisten kumppanien kautta rahoitettujen tonttien arvo 49 miljoonaa euroa * Tavoite asetettu tasekurssilla 9/2013: EUR/RUB 43,8240, kumulatiivinen edistyminen laskettu samalla ruplan kurssilla. YIT 34 Tilinpäätöstiedote 2014

35 5 Vuosi 2014 Apilan asuinalue Moskovan alue, Venäjä

36 Strategian toteuttaminen edistyi hyvin vuonna 2014 Laajempi taloudellinen liikkumavara Pääomanvapautusohjelman onnistunut toteutus Kilpailukyvyn ja erottautumisen varmistaminen Uusi kilpailukykyohjelma käynnistetty Laatu ja asiakaskokemus parantuivat Toimintoja uudelleenorganisoitiin vastamaan muuttunutta toimintaympäristöä Suomessa Kasvua omaperusteisista ja korkean lisäarvon hankkeista Useita uusia yhteistyöhankkeita voitettiin Tripla-hake eteni suunnitellusti CEE:n osuus liilkevaihdosta kasvoi, vahvaa kasvua asuntomyynnin volyymissä Tikkurilan liikekeskus Dixi Vantaa YIT 36 Tilinpäätöstiedote 2014

37 Liikevoiton muutos Toimenpiteet vahvan kassavirran varmistamiseksi painoivat kannattavuutta vaativassa markkinaympäristössä Liikevoitto, ilman kertaluonteisia eriä (milj. e), muutos : -18 % , ,3-4,0-6,6-0,1-11, YIT-konserni 2013 Volyymi Kannattavuus Volyymi Kannattavuus Volyymi Kannattavuus Muut erät Valuuttakurssivaikutus Asuminen Suomi, Asuminen Venäjä Toimitilat ja infra Baltia ja keskinen Itä- Eurooppa YIT-konserni 2014 YIT 37 Tilinpäätöstiedote 2014

38 2014: Vahva kassavirta, nettovelka laski Taloudelliset tavoitteet 2015 ja 2016 Liikevaihdon kasvu 0-5 % vuodessa Pitkän aikavälin tavoitteet muuttumattomat Sijoitetun pääoman tuotto 15 % Nettovelka (IFRS) Alle 600 milj. e Taloudelliset tavoitteet Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5-10 % vuodessa -3 %, 2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein -5 % Sijoitetun pääoman tuotto 20 % 7,7 % 10,3 % Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osinkojen ja velkojen maksuun 152 milj. e -88 milj.e Omavaraisuusaste 40 % 32,4 % 37,8 % Osingonjako % kauden nettotuloksesta 40,0 %* 50,7 % Kaikki luvut osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin mukaisesti (POC), ellei toisin mainita * Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle YIT 38 Tilinpäätöstiedote 2014

39 Ehdotus yhtiökokoukselle: Osinko 0,18 euroa per osake Osinko / osake (e) Huomautus:Historialliset luvut koskevat YIT-konsernia ennen jakautumista 73% % % % 56% 55% 51% 29% 27% % % % 40% % 48% 43% 44% 45% % YIT 39 Tilinpäätöstiedote 2014 Osinko, e Maksusuhde, %

40 6 Painopistealueet ja näkymät vuodelle 2015 Konepajan asuinalue Helsinki

41 Uusi toimialarakenne ja konsernin johtoryhmän kokoonpano Konsernin rakenne Konsernin johtoryhmän kokoonpano YIT-konserni Kari Kauniskangas Toimitusjohtaja Tero Kiviniemi, varatoimitusjohtaja, Toimitilat ja infra - toimialan johtaja Asuminen Suomi ja CEE Asuminen Venäjä Toimitilat ja infra Antti Inkilä Asuminen Suomi ja CEE -toimialan johtaja Timo Lehtinen Talousjohtaja Teemu Helppolainen Asuminen Venäjä - toimialan johtaja Juhani Nummi Liiketoiminnan kehitysjohtaja Uuden toimialarakenteen vertailuluvut vuodelta 2014 julkaistaan maaliskuussa 2015 Pii Raulo Henkilöstöjohtaja YIT 41 Tilinpäätöstiedote 2014

42 Painopistealueet vuonna Vahvan kassavirran ylläpitäminen Mynnin painopiste kassavirrassa Pääoman vapauttaminen jatkuu Kilpailukykyohjelma Erinomainen toteutus Kustannustehokkuus suunnittellussa ja operatiivisessa toiminnassa Paras asiakaskokemus Konseptien ja kohtuuhintaisten tuotteiden kehitys jatkuu Parempi henkilökohtainen- ja verkkopalvelu Inspiroitunut henkilöstö Avainosaamisen vahvistaminen Turvallisuuteen ja laatuun sitoutuminen YIT 42 Tilinpäätöstiedote 2014

43 Operatiivinen suunnitelma vuodelle 2015 Kasvumahdollisuudet CEE Tripla-hanke Tuulivoimapuistot Sijoittajakaupat Suomen asumisessa Urakointi ja yhteistyöhankkeet Aloitus- ja investointisuunnitelma vuodelle 2015, Asuminen Suomi Aloitukset myynnin mukaan Sijoittajakohteiden osuus tuotantovolyymistä kasvaa Venäjä Tontti-investoinnit ja aloitukset kriittisen toimintavolyymin ylläpitämiseksi kaikissa toimintakaupungeissa Ylläpidetään valmius aloitusten lisäämiselle CEE Haetaan aktiivisesti uusia tontteja Tuotantovolyymiä kasvatetaan edelleen parantuvan kysynnän mukaisesti YIT 43 Tilinpäätöstiedote 2014

44 Markkinanäkymät, odotukset vuodelle 2015 Suomi Kuluttajat varovaisia ja sijoittajat aktiivisia asuntomarkkinassa, kysyntä kohdistuu pieniin asuntoihin kasvukeskuksissa Asuntojen hintakehityksen arvioidaan eriytyvän erityisesti pienten ja suurten asuntojen välillä Asuntolainojen saatavuus pysyy hyvänä Toimitilojen kysyntä pysyy vaatimattomana, sijoittajien kiinnostus kohdistuu keskeisillä paikoilla sijaitseviin kohteisiin pääkaupunkiseudulla Useita merkittäviä väylähankkeita tulossa kilpailutukseen Urakoinnissa mahdollisuuksia toimitilarakentamisessa YIT 44 Tilinpäätöstiedote 2014

45 Markkinanäkymät, odotukset vuodelle 2015 Venäjä Heikko näkyvyys Kuluttajien ostovoima laskee Rakentamiskustannukset nousevat Asuntojen hinnat nousevat Kysyntä kohdistuu erityisesti pieniin, lähellä valmistumista oleviin tai valmiisiin asuntoihin Asuntolainojen saatavuus heikkenee, asuntolainojen korkotaso pysyy vakaana CEE-maat Parantunut taloustilanne tukee sekä asunto- että toimitilamarkkinaa Geopoliittisista jännitteistä johtuvaa epävarmuutta erityisesti Latviassa ja Liettuassa Asuntolainojen saatavuus pysyy hyvänä Asuntojen hinnat nousevat maltillisesti YIT 45 Tilinpäätöstiedote 2014

46 Tulosohjeistus vuodelle 2015 (toimialaraportointi, POC) Konsernin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä -5 ja 5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän alle vuoden 2014 tason Ohjeistus perustuu seuraaviin tekijöihin: Vaativat markkinanäkymät Yli 1/3 liikevaihdosta myydyistä hankkeista ja vuonna 2014 allekirjoitetusta esisopimuksista, loput vuoden 2015 myynnistä sekä pääomanvapautustoimista Asuminen Venäjä liiketoiminta-alueen osuus liikevaihdosta laskee Suomessa sijoittajahankkeiden sekä urakoinnin osuus kasvavaa Pääomanvapautustoimet heikentävät liikevoittomarginaalia YIT 46 Tilinpäätöstiedote 2014

47 Lisätietoja Timo Lehtinen Talousjohtaja (CFO) Sanna Kaje Sijoittajasuhdejohtaja Seuraa YIT:tä YIT 47 Tilinpäätöstiedote 2014

48 7 Liitteet Villinki Bratislava, Slovakia

49 Liitteet I. Avainlukuja ja lisätietoa rahoitusasemasta II. Osakeomistus III. Talousindikaattorit IV. Asuntorakentamisen indikaattorit V. Toimitila- ja infratakentamisen indikaattorit Tähystäjä Espoo YIT 49 Tilinpäätöstiedote 2014

50 I Avainlukuja ja lisätietoa rahoitusasemasta

51 Avainluvut Milj. e 10-12/ /2013 Muutos 1-12/ /2013 Muutos Liikevaihto 461,1 521,3-12 % 1 801, ,8-3 % Liikevoitto 19,0 41,2-54 % 114,0 152,8-25 % Liikevoittomarginaali, % 4,1 % 7,9 % 6,3 % 8,2 % Liikevoitto, ilman kertaluonteisia eriä 31,4 42,4-26 % 126,4 154,0-18 % Liikevoittomarginaali, ilman kertaluonteisia eriä, % 6,8 % 8,1 % 7,0 % 8,3 % Tilauskanta 2 125, ,7-22 % 2125, ,7-22 % Tulos ennen veroja 8,5 32,5-74 % 75,0 122,8-39 % Katsauskauden tulos* 5,5 24,3-77 % 56,6 93,9-40 % Osakekohtainen tulos, e 0,04 0,19-79 % 0,45 0,75-40 % Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 139,9 76,3 83 % 151,9-87,9 Sijoitetun pääoman tuotto, viim. 12 kk, % 7,7 % 10,3 % 7,7 % 10,3 % Osinko per osake, e 0,18** 0,38-53 % Omavaraisuusaste, % 32,4 % 37,8 % 32,4 % 37,8 % Nettovelka (IFRS) 696,0 781,7-11 % 696,0 781,7-11 % Velkaantumisaste (IFRS), % 129,9 % 112,0 % 129,9 % 112,0 % Henkilöstö kauden lopussa % % * Emoyhtiön omistajille ** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Kaikki luvut osatuloutukseen perustuvan toimialaraportoinnin mukaisesti (POC), ellei toisin mainita YIT 51 Tilinpäätöstiedote 2014

52 Tasapainoinen velkasalkku Velat yhteensä 12/2014, 895 milj. e Maturiteettijakauma Maturiteettiprofiili (ilman rakennusaikaista rahoitusta) (milj. euroa), 12/2014 Joukkovelkakirjalainat, 24 % Yritystodistukset, 17 % Rakennusaikainen rahoitus, 30 % Vakuutusyhtiöt, 14 % Pankit, 15 % Yritystodistukset Eläkelainat Pankkilainat Joukkovelkakirjalainat Vaihtuva korko, 34 % Keskikorko 2,97 % Kiinteä korko, 66 % Keskikorko 2,89 % Keskikorko: 2,91 % 0 Q4/2014 Q4/2015 Q4/2016 Q4/2017 Q4/ Revolving credit facilities Q4/2014 Q4/2015 Q4/2016 Q4/2017 Q4/2018 YIT 52 Tilinpäätöstiedote 2014

53 Vahva tonttivaranto kasvun ja taloudellisen liikkumavaran perustana Tonttivarantoon sijoitettu pääoma 12/2014, 509 milj. e Tonttivarannon käyttö vuonna 2014, 104 milj. e Asuminen Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Suomi 33 Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa 15 Asuminen Venäjä** 48 Toimitilat ja infra Asuminen Venäjä* Asuminen Suomi, Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Suomi Baltia ja keskinen Itä-Eurooppa Toimitila ja infra 8 *Sisältää Gorelovon teollisuuspuiston ** Laskettu 12/2014 EUR/RUB kurssilla: 72,3370 YIT 53 Tilinpäätöstiedote 2014

54 II Osakeomistus

55 YIT:n suurimmat omistajat Osakkeenomistaja Osakkeet % osakepääomasta 1. Structor S.A ,02 2. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Herlin Antti ,61 4. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,86 5. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Elo ,62 6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,34 7. Svenska Litteratursällskapet i Finland ,32 8. YIT Oyj ,29 9. Valtion Eläkerahasto , Brotherus Ilkka ,03 Kymmenen suurinta yhteensä ,40 Hallintarekisteröidyt osakkeet ,72 Muut osakkeenomistajat ,88 Yhteensä ,00 YIT 55 Tilinpäätöstiedote 2014

56 Yli osakkeenomistajaa Osakkeenomistajien määrä ja muussa kuin suomalaisomistuksessa olevien osakkeiden osuus ,752 45,294 44,264 44,681 44,312 45,190 36,547 36,064 32,476 29, % 52.9 % 25, % 36.5 % 38.7 % 37.9 % 24.8 % 22.1 % 27.9 % 14,364 15, % 34.8 % 33.8 % 31.0 % 30.9 % 28.5 % 29.3 % 28.6 % 3,271 4,928 7,456 9,368 12/ / / / / / / / / / / /2013 3/2014 6/2014 9/ /2014 1/2015 Osakkeenomistajien määrä Muu kuin suomalaisomistus, osuus osakepääomasta (%) YIT 56 Tilinpäätöstiedote 2014

57 III Talousindikaattorit

58 Baltian ja keskisen Itä-Euroopan maiden odotetaan kasvavan vahvimmin BKT-kasvu YIT:n toimintamaissa, % Työttömyys YIT:n toimintamaissa, % Suomi 1.0 Tšekki Slovakia E 15E 16E E 15E 16E 13 14E 15E 16E Viro Latvia Liettua E 15E 16E 13 14E 15E 16E 13 14E 15E 16E 4 Venäjä Pietari Moskovan alue E 15E 16E 13 14E 15E 16E 13 14E 15E 16E Suomi Venäjä Viro Latvia Liettua Tšekki Slovakia Lähteet: BKT:n kasvu: Maailmanpankki, tammikuu 2015, Suomi: Nordea, joulukuu 2014, Pietari ja Moskovan alue: Forecon, joulukuu 2014, Työttömyys: Forecon, joulukuu 2014, Suomi, Tšekki ja Slovakia: Euroconstruct, marraskuu 2014 YIT 58 Tilinpäätöstiedote 2014

59 IV Asuntorakentamisen indikaattorit Suomi Venäjä Baltia Keskinen Itä-Eurooppa

60 Suomi Kerrostaloasuntojen aloitusten odotetaan kasvavan vuonna 2015 Asuntoaloitukset, kpl 33,503 30,175 15,671 22,903 22,415 14,466 11,255 8,915 32,833 31,091 28,334 27,271 12,104 24,500 24,500 11,032 9,237 7,953 5,900 5,700 27,000 7,600 Kuluttajien luottamus - luottamus talouteen vuoden kuluttua Saldo Oma talous 17,832 15,709 11,648 13,500 20,729 20,059 19,097 19,318 18,600 18,800 19, Suomen talous E 2015E 2016E -30 Block of flats and terraced houses Single family houses and other Uusien asuntojen hinnat Uusien asuntolainojen volyymi ja keskikorko Indeksi Milj. e % 160 3, , , , , , Finland Capital region Rest of Finland Lähteet: Asuntoaloitukset: Tilastokeskus, 2014E E RT, helmikuu 2015, 2016E Euroconstruct marraskuu 2014, Kuluttajien luottamus: Tilastokeskus Asunrojen hinnat: Tilastokeskus , Uusien asuntolainojen volyymi ja keskikorko: Bank of Finland YIT 60 Tilinpäätöstiedote 2014 Uudet asuntolainat Uusien asuntolainojen keskikorko

61 Asuntorakentamisen indikaattorit ovat heikentyneet hieman Suomessa Myymättömät valmistuneet asunnot (omaperusteinen tuotanto), kpl Rakennusluvat, asuntoaloitukset ja valmistuneet asunnot, milj. m3 Rakennuskustannusindeksi (2005=100) Rakentamisen luottamusindikaattori Saldo Yhteensä Työpanokset Tarvikepanokset Muut panokset Lähteet: Rakennusteollisuus RT ry, lokakuu 2014, Rakentamisen luottamusindikaattori: EK, tammikuu 2015, Rakennuskustannusindeksi: Tilastokeskus YIT 61 Tilinpäätöstiedote 2014

62 Baltia Asuntorakentamisen ennustetaan kasvavan Valmistuneet asunnot Virossa, kpl Valmistuneet asunnot Latviassa, kpl 7,100 9,400 8,100 5,100 5,300 5,900 3,000 2,300 1,900 2,000 3,100 2,500 2,600 2,700 4,200 1,900 2,700 2,100 2,200 2,600 2,900 2, E 2015E 2016E E 2015E 2016E Valmistuneet asunnot Liettuassa, kpl Asuntojen uudisrakentamisen volyymi Baltiassa, milj. e. 11,800 9,300 9,400 7,300 7,300 7,200 7,300 5,000 5,200 5,900 3, E 2015E 2016E 1, Viro Latvia Liettua E 2015E 2016E Source: Forecon, joulukuu 2014 YIT 62 Tilinpäätöstiedote 2014

63 Tšekki ja Slovakia Asuntoaloitusten ennustetaan kasvavan Asuntoaloitukset Tšekissä, kpl Asuntojen hinnat Tšekissä ja Prahassa, CZK/ m2 43,700 43,800 43,500 37,300 28,200 27,500 23,800 24,300 24,800 25,400 22, E 2015E 2016E 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20, E Tšekki Praha Asuntoaloitukset Slovakiassa, kpl 28,300 Asuntojen hinnat Slovakiassa ja Bratislavassa, EUR/ m2 2,200 2,000 20,600 18,100 20,300 16,200 12,700 13,100 14,700 15,000 15,400 15,600 1,800 1,600 1,400 1, E 2015E 2016E 1, Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Slovakia Bratislava Lähteet: Asuntoaloitukset: Euroconstruct marraskuu 2014, Muut tiedot: Tšekki: JLL 2014, Slovakia: Slovakian keskuspankki, tammikuu 2015 YIT 63 Tilinpäätöstiedote 2014

64 Venäjä Asuntorakentamisen indikaattorit Uusien asuntojen hinnat, tuhatta ruplaa (1/ /2014) Asuntojen uudisrakentamisen volyymi, mrd. euroa Jekaterinburg Donin Rostov Kazan Pietari Moskova (oikea akseli) E 2015E 2016E Inflaatio rakennusmateriaaleissa 6/ /2014 Kuluttajien luottamus 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6/ /2011 6/ /2012 6/ /2013 6/ /2014 YIT 64 Tilinpäätöstiedote /2009 3/2010 3/2011 3/2012 3/2013 3/2014 Kuluttajien luottamus Lähteet: Asuntojen hinnat: YIT, Asuntojen uudisrakentamisen volyymi: Forecon, joulukuu 2014, Inflaatio rakennusmateriaaleissa : PMR Construction review, Kuluttajien luottmamus: Bloomberg 12/2014 Pitkän aijan keskiarvo* *Keskiarvo 12/ /2014

65 V Toimitilat Suomi Baltia Slovakia Infra Suomi

66 Toimitilarakentamisen ennustetaan kasvavan hieman Suomessa ja Slovakiassa Toimitilojen uudisrakentamisen volyymit, indeksi E 2015E 2016E Suomi Viro Latvia Liettua Slovakia Toimitilojen uudisrakentaminen Baltiassa, milj. e Toimitilojen uudisrakentaminen Suomessa, milj. e 2,500 2,000 1,500 1, E2015E2016E Toimistot Liiketilat Teollisuusrakennukset Toimitilojen uudisrakentaminen Slovakiassa, milj. e E 2015E 2016E E2015E2016E Viro Latvia Liettua Toimistot Liiketilat Teollisuusrakennukset Lähteet: Euroconstruct marraskuu 2014 ja Forecon joulukuu 2014 YIT 66 Tilinpäätöstiedote 2014

67 Suomi Tuottovaatimukset ovat pysyneet vakaina Prime-tuottovaatimukset pääkaupunkiseudulla, % Vajaakäyttöasteet pääkaupunkiseudulla Toimistojen tuottovaatimukset pääkaupunkiseudulla, % Prime-toimistojen vuokrat Helsingin keskustassa, euroa / m2 / kk Lähteet: Catella Property Market Trends Finland, syyskuu 2014, DTZ Property Times Helsinki, marraskuu 2014 YIT 67 Tilinpäätöstiedote 2014

68 Baltian maat Tuottovaatimusten odotetaan laskevan Prime-toimistojen tuottovaatimukset Baltiassa, % Prime-toimistojen vuokrat Baltiassa, % ja e / m2 / vuosi Prime-vähittäiskaupparakennusten tuottovaatimukset Baltiassa, % Prime-vähittäiskaupparakennusten vuokrat Baltiassa, % ja e / m2 / vuosi Lähde: Newsec Property Outlook, syyskuu 2014 YIT 68 Tilinpäätöstiedote 2014

69 Infrarakentaminen Markkinan odotetaan laskevan hieman vuonna 2015 Infrarakentaminen Suomessa, milj. e. Infrarakentamisen sektorit (2014E) 7,000 6,000 Muut 11% 5,000 Tiet 35% 4,000 3,000 Energia ja vesirakentamin en 24% 2,000 1, E2015E2016E Televerkot 13% Muu liikenne 3% Rautatiet 14% Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen Lähde: Euroconstruct, marraskuu 2014 YIT 69 Tilinpäätöstiedote 2014

70 Vastuuvapauslauseke Tämän esityksen on laatinut ja siinä esitetyt tiedot tuottanut (ellei toisin mainita) YIT Oyj ( Yhtiö ). Osallistumalla kokoukseen, jossa tämä esitys pidetään, tai lukemalla esitysdiat sitoudut noudattamaan seuraavia rajoituksia. Tämä esitys on toteutettu ainoastaan luottamuksellisesti tiedonantotarkoituksessa, eikä sitä tule toistaa, jakaa edelleen tai siirtää eteenpäin kenellekään kokonaan tai osittain. Tämä esitys ei muodosta kokonaan tai osittain tarjousta Yhtiön tai minkään sen tytäryhteisön arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntöä tai kutsua tarjoutua ostamaan, hankkimaan tai merkitsemään Yhtiön tai minkään sen tytäryhteisön arvopapereita missään valtiossa, eikä tämä esitys ole kehotus harjoittaa sijoitustoimintaa, eikä sitä tulisi pitää minään edellä mainituista. Minkään tämän esityksen osan tai sen jakelun ei tulisi muodostaa perustetta sopimusten, sitoumusten tai sijoituspäätösten tekemiselle eikä niihin tulisi tukeutua tällaisia päätöksiä tehtäessä. Tässä esityksessä esitettyjä tietoja ei ole vahvistettu riippumattomasti. Tähän esitykseen sisältyvien tietojen tai mielipiteiden kohtuullisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai paikkansapitävyydestä ei anneta tässä esityksessä suoraan tai epäsuoraan ilmaistua lausuntoa, vakuutusta tai sitoumusta, eikä niihin tulisi sellaisina luottaa. Yhtiö tai siihen kytköksissä olevat henkilöt, sen neuvonantajat tai edustajat eikä mikään muukaan henkilö ole minkäänlaisessa (tuottamuksellisessa tai muussa) vastuussa mistään tappioista, jotka syntyvät tämän esityksen käytöstä tai sen sisällöstä tai muuten tähän esitykseen liittyen. Kunkin henkilön täytyy luottaa omaan selvitykseensä ja analyysinsä Yhtiöstä ja tässä esityksessä käsitellyistä liiketoimista, mukaan lukien niihin liittyvistä hyödyistä ja riskeistä. Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät sanat ennakoida, tulla tapahtumaan, uskoa, aikoa, arvioida, odottaa sekä vastaavansisältöisiä sanoja. Kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat tässä esityksessä, mukaan lukien Yhtiön taloudelliseen asemaan, liiketoimintastrategiaan sekä johdon tulevia toimintoja koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin liittyvät lausumat, mukaan lukien jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joiden takia Yhtiön todelliset tulokset, suoritukset ja saavutukset saattavat poiketa olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista ja saavutuksista, jotka on esitetty tai joihin on viitattu tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin Yhtiön nykyisistä ja tulevista liiketoimintastrategioista ja siitä ympäristöstä, jossa Yhtiö tulee tulevaisuudessa toimimaan. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat ainoastaan tilannetta tämän esityksen päivämääränä. Yhtiö kieltää nimenomaisesti sitoutuneensa levittämään tässä esityksessä esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia koskevia päivityksiä ja tarkistuksia, jotka heijastaisivat muutoksia Yhtiön näihin lausumiin liittämissä odotuksissa tai muutoksia niissä tapahtumissa, ehdoissa tai olosuhteissa, joihin tällainen tulevaisuutta koskeva lausuma perustuu. Yhtiö varoittaa, etteivät tulevaisuutta koskevat lausumat ole takuita tulevista suorituksista, ja että sen todellinen taloudellinen asema, liiketoimintastrategia sekä johdon tulevia toimintoja koskevat suunnitelmat ja tavoitteet saattavat poiketa olennaisesti tähän esitykseen sisältyvissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä tai vihjatuista vastaavista. Lisäksi vaikka Yhtiön taloudellinen asema, liiketoimintastrategia sekä johdon tulevia toimintoja koskevat suunnitelmat ja tavoitteet olisivatkin yhteneväisiä tähän esitykseen sisältyvien tulevaisuutta koskevien suunnitelmien kanssa, nämä tulokset tai kehityskulut eivät välttämättä merkitse tulevien ajanjaksojen tuloksia tai kehitystä. Yhtiö tai kukaan muukaan henkilö ei sitoudu mihinkään velvoitteeseen arvioida tai vahvistaa tai tiedottaa julkisesti mistään tarkistuksista, jotka heijastavat tämän esityksen päivämäärän jälkeen sattuvia tapahtumia tai ilmaantuvia olosuhteita. YIT 70 Tilinpäätöstiedote 2014

71

Tilinpäätöstiedote 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Tilinpäätöstiedote 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Tilinpäätöstiedote 2014 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys, Q4/2014 2 Asuminen 3 Toimitilat ja infra 4 Rahoitusasema ja tunnusluvut 5 Vuosi 2014 6 Painopistealueet ja näkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys 2 Asuminen 3 Toimitilat ja infra 4 Rahoitusasema ja tunnusluvut 5 Tulevaisuudennäkymät ja tulosohjeistus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Kari Kauniskangas, Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Kari Kauniskangas, Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Kari Kauniskangas, Toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys, Q2/2015 2 Asuminen Suomi ja CEE 3 Asuminen Venäjä 4 Toimitilat ja infra 5 Rahoitusasema ja tunnusluvut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014. Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja Sisältö 1 Konsernin kehitys 2 Asuminen 3 Toimitilat ja infra 4 Rahoitusasema ja tunnusluvut 5 Tulevaisuudennäkymät ja tulosohjeistus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 18.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 18.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 18.3.2015 Kari Kauniskangas Toimitusjohtaja yit.fi Sisällys Vuosi 2014 lyhyesti Tilinpäätös 2014 Näkymät 2015 YIT 2 Varsinainen yhtiökokous 18.3.2015 1

Lisätiedot

YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla

YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Respublikanskaya, Pietari, Venäjä YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Oulunseudun Osakesäästäjät ry Sijoituskerho, 1.12.2014 Marcus Lindell,

Lisätiedot

YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla

YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Novo Orlovski Pietari, Venäjä YIT hallittua ja kannattavaa kasvua kehittyviltä markkinoilta länsimaisella hyvällä hallinnointitavalla Nordnet aamiaistilaisuus, 9.5.2014 Sanna Kaje, Sijoittajasuhdejohtaja

Lisätiedot

Pörssi-ilta 12.3.2015

Pörssi-ilta 12.3.2015 Pörssi-ilta 12.3.2015 Tero Kiviniemi, varatoimitusjohtaja, Toimitilat ja infra -toimialan johtaja yit.fi YIT pähkinänkuoressa Asuntokehittäjä sekä toimitila- ja infrarakentaja, painopiste omaperusteisissa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun

Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun Tilinpäätöstiedote 2014: Vahva kassavirta käänsi nettovelan laskuun Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Loka-joulukuu 2014 (toimialaraportointi, POC)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015: Tase vahvistui, onnistumisia isoissa projekteissa Luvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita. Tammi-maaliskuu 2015 (toimialaraportointi,

Lisätiedot

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen.

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00

YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 YIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 8.00 1 YIT:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010: KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA JA TILAUSKANNAN LASKU PYSÄHTYI Kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Lisätiedot

YIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2010 klo 8.00

YIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2010 klo 8.00 YIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2010 klo 8.00 1 YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2009: LIIKEVOITTO PARANI JOKAISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ - VUONNA 2010 YIT ARVIOI LIIKEVAIHDON KASVAVAN JA TULOKSEN ENNEN

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

SRV:N TILAUSKANTA KASVOI ENNÄTYSTASOLLE - SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011

SRV:N TILAUSKANTA KASVOI ENNÄTYSTASOLLE - SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 1 (30) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.11.2011, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI ENNÄTYSTASOLLE - SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Katsauskausi 1.1. 30.9.2011 lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 405,5

Lisätiedot

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 1 (27) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 07.05.2015, klo 8.30 SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Katsauskausi 1.1. 31.3.2015 lyhyesti: SRV:n liikevaihto

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 1 (32) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 06.08., klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA EDELLEEN KASVUSSA TULOS JÄI KUITENKIN VERTAILUKAUDESTA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Ensimmäinen vuosipuolisko 1.1.

Lisätiedot

Palvelut kehittyivät vakaasti painopiste kannattavuuden parantamisessa

Palvelut kehittyivät vakaasti painopiste kannattavuuden parantamisessa Palvelut kehittyivät vakaasti painopiste kannattavuuden parantamisessa Tilinpäätös 213 6.2.214 Pasi Laine, toimitusjohtaja Markku Honkasalo, talousjohtaja Sisältö Tilinpäätös 213 1 2 3 4 5 6 7 Vuosi 213

Lisätiedot

1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009

1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Tilikausi 1.1.-31.12. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 385,0 milj. euroa (537,0

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2010

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2010 Lemminkäinen Oyj Tilinpäätös 21 Toimintaympäristö 21 Kotimaa Kasvua asuntorakentamisessa Liike- ja toimitilarakentamisessa pohja saavutettu Korjausrakentaminen jatkoi kasvuaan Talotekniikassa kilpailu

Lisätiedot

SRV:N TILAUSKANTA KASVOI VAHVASTI KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUI: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014

SRV:N TILAUSKANTA KASVOI VAHVASTI KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUI: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 1 (29) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI VAHVASTI KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUI: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 Katsauskausi 1.1. 31.3.2014 lyhyesti:

Lisätiedot

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30 1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8., klo 8.30 SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Katsauskausi 1.1.-30.6. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 180,6 milj. euroa (288,8 Me ), muutos 37,5 % Liikevoitto oli

Lisätiedot

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista

Sisällys. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus. Konsernin taloudellinen kehitys. Hallinto. Henkilöstö. Ympäristö. Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Hallinto Henkilöstö Ympäristö Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Näkymät vuodelle 2014

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS VAATIMATON: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012

LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS VAATIMATON: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 1 (29) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11., klo 8.30 LIIKEVAIHTO KASVOI, KANNATTAVUUS VAATIMATON: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Katsauskausi 1.1. 30.9. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 466,2 milj. euroa

Lisätiedot

SRV:LLÄ SELVÄ TULOSPARANNUS JA KONSERNIN TILAUSKANTA ENNÄTYSTASOLLA - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011

SRV:LLÄ SELVÄ TULOSPARANNUS JA KONSERNIN TILAUSKANTA ENNÄTYSTASOLLA - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011 1 (31) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 16.2.2012, klo 8.30 SRV:LLÄ SELVÄ TULOSPARANNUS JA KONSERNIN TILAUSKANTA ENNÄTYSTASOLLA - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12. Tilikausi 1.1. 31.12. lyhyesti: SRV:n

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui.

Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui. LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012: Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui. Tammi-maaliskuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: - Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 328,0 milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011: Tilauskanta ennätyskorkealla, infrarakentamisessa hyvä vire

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011: Tilauskanta ennätyskorkealla, infrarakentamisessa hyvä vire LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011: Tilauskanta ennätyskorkealla, infrarakentamisessa hyvä vire Keskeistä huhti-kesäkuussa 2011 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: - Tilauskanta

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

Kilpailukyky vahvistui ja kannattavuus parani selvästi

Kilpailukyky vahvistui ja kannattavuus parani selvästi 9.2.2012 1(36) LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011: Kilpailukyky vahvistui ja kannattavuus parani selvästi Keskeistä loka-joulukuussa 2011 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: Viimeisellä

Lisätiedot