JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN PIHLAJALINNA OY:N KANSSA / HANKINTASOPIMUS/ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN VÄLIAIKAISTA JÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAKI/LAUSUNTO TYKY -TOIMINTA LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKOEHDOTUKSESTA JUUPAJOEN KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAAMINEN KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO JUUPAJOEN KUNNASSA JUUPAJOEN KUNNAN JA ORIVEDEN KAUPUNGIN KUNTALIITOSSELVITYS/VM:N NAAPURIKUNNILLE OSOITTAMA LAUSUNTOPYYNTÖ JA POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY PIRKANMAAN BUDJETTITAVOITTEET VUODEN 2015 TALOUSARVIOON PIRKANMAAN HANKINTA-ASIAMIESPALVELUN KEHITTÄMISEEN/KUNNAN OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT KIRJELMÄT HENKILÖSTÖATERIAN HINTA... 64

2 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, maanantaina klo :15 Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Hannu Hämylä Juha Soikka Tarja-Riitta Koskinen Anne Markkula Mirja Saarinen Janne Salomaa Heikki Sikiö Martti Alhainen Jani Jauhiainen Aarno Niemelä Antti Rahkonen Pirkko Lindström Pekka Maasilta Mervi Korhonen Sirkka Viiala Sanna Määttänen Taija Heletoja puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja tekninen johtaja, saapui klo 15:40 pöytäkirjanpitäjä perusturvajohtaja, poistui klo 16:40 johtava lääkäri, klo 15:13 16:25 palvelupäällikkö, poistui klo 16:25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Sikiö ja Tarja-Riitta Koskinen. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Juha Soikka Pöytäkirjanpitäjä Mervi Korhonen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella Heikki Sikiö pöytäkirjantarkastaja Tarja-Riitta Koskinen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa klo

3 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VALTUUSTON PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Kunnanhallituksen tehtävänä on valtuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. Valtuusto on pitänyt kokouksensa ja käsitellyt pykälät 1-4. Valtuusto teki päätökset seuraavista asioista: - Juupajoen kunnan ja Oriveden kaupungin turvallisuussuunnitelma - Juupajoen kunnan omavelkainen takaus Juupajoen Lämpö Oy:n lainalle. Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset laillisiksi ja valitusajan jälkeen täytäntöönpanokelpoisiksi. Päätösten osalta voidaan ryhtyä täytäntöönpanotoimiin myös ennen lainvoimaisuutta siltä osin, kun se on Kuntalain 98 :n mukaan mahdollista.

4 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet kuluvan vuoden alusta kunnan omalle järjestämisvastuulle ja palvelujen kokonaisvastuullisena tuottajana toimii tilapäisellä sopimuksella Pihlajalinna Oy. Juupajoen kunnan perusterveydenhuollon johtavana lääkärinä toimii geriatrian erikoislääkäri Sanna Määttänen. Sanna Määttänen on kunnanhallituksen kokouksessa paikalla kertomassa ajankohtaiskatsausta Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Myös terveys- ja vanhuspalvelujen palvelupäällikkö Taija Heletoja on kokouksessa paikalla. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista kokouksessa annettavan katsauksen. Kuultiin Sanna Määttäsen ja Taija Heletojan antamat katsaukset. Pöytäkirjaan merkittiin, että Sanna Määttänen ja Taija Heletoja poistuivat tämän pykälän jälkeen klo 16:25

5 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ JUUPAJOEN TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN PIHLAJALINNA OY:N KANSSA / HANKINTASOPIMUS/ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN VÄLIAIKAISTA JÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS Kunnanhallitus Juupajoen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan ottaa järjestämisvastuun kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudesta lukien ja siirtää Kangasalan yhteistoiminta-alueen hoidossa olleet palvelut, lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, kunnan omaksi toiminnaksi. Lisäksi valtuusto päätti, että Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut ulkoistetaan väliseksi ajaksi kokonaisuudessaan lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa ja virkavastuulla hoidettavia tehtäviä. Valtuuston päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus hankitaan välinen aika Pihlajalinna Oy:ltä. Kyseessä on tilapäinen järjestely johtuen kuntayhteistyön purkautumisesta ja meneillään olevista kuntaliitosneuvotteluista. Valtuusto valtuutti kunnanhallituksen neuvottelemaan ja hyväksymään hankintasopimuksen ja siihen liittyvät yksityiskohdat. Hankintasopimusta on valmistelu yhdessä kunnan ja palvelujen tuottajan kanssa. Sopimus on vielä luonnosvaiheessa, mutta kunnanhallitus käy lähetekeskustelua sopimuksesta. Attendo Oy on tehnyt valituksen hankinnasta Markkinaoikeuteen ja lisäksi oikaisuvaatimuksen kunnalle. Liite n:o 6, EI JULKINEN. Kunnanhallitus käy lähetekeskustelua sopimuksesta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus Esityslistan laadintavaiheessa sopimuksen laadinta on vielä kesken. Sopimusluonnos toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille sähköpostilla ennen kokousta.

6 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Asia siirretään seuraavaan kokoukseen. Kunnanhallitus Sopimusluonnosta ja sen liitteitä on täsmennetty, kun palvelujen tuotantopaikat ovat selkiytyneet syksyn aikana. Sopimuksessa on huomioitu, että valtuuston ao. päätöksestä on valitettu. Esityslistan liitteenä n:o 4 on Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen väliaikaista järjestelyä koskeva sopimus liitteineen. Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen sopimuksen Juupajoen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen väliaikaisesta järjestämisestä. Sopimuksen liitteet täsmentyvät loppuvuoden aikana. Kunnanjohtajalle myönnetään valtuudet tehdä vähäisiä muutoksia sopimukseen. Ohjausryhmään tilaajan edustajiksi nimettiin (3 edustajaa) kunnanjohtaja Pirkko Lindström, perusturvajohtaja Sirkka Viiala, kunnanhallituksen jäsen Anne Markkula ja hänelle varaedustajaksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Hämylä. Kunnanhallitus Sote-palvelujen tilapäistä järjestelyä koskeva sopimus Pihlajalinnan kanssa on täsmentynyt alkuvuodesta mm. tilintarkastajalta saatujen kommenttien johdosta. Asiaa esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa saadun tiedon sopimuskokonaisuudesta. Pöytäkirjaan merkittiin, että Sirkka Viiala poistui tämän pykälä jälkeen klo 16:40.

7 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAKI/LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriön asettama valmisteluryhmä on laatinut esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista. Ns. järjestämislailla on tarkoitus uudistaa kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, hallintoa, kehittämistä, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntoaikaa on 10 viikkoa, joten kommentit tulee jättää sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 13. maaliskuuta Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Hallituksen lakiesitys viimeistellään saatujen lausuntojen perusteella. Eduskunta saa lakiesityksen käsiteltäväkseen huhtikuussa Sote- järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan Kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä erityisvastuualueiden muodostamisesta. Sosiaali- ja terveysalueet ja perustason alueet aloittavat toimintansa viimeistään Tampereen kaupunki on kutsunut Pirkanmaan kuntien valtuustojen puheenjohtajat, hallituksen puheenjohtajat ja kuntajohtajat neuvotteluun sotejärjestämislakiesityksen vaikutuksista ja mahdollisista yhteisistä näkemyksistä lausuntoja annettaessa. Neuvottelu pidetään Esityslistan liitteenä n:o 1 on lausuntopyyntöön liittyvät kysymykset ja liitteenä n:o 2 STM:n esittelymateriaali. Asiaa esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi. Kunnan lausunto lakiluonnokseen annetaan myöhemmin keväällä. Pöytäkirjaan merkittiin, että Pekka Maasilta saapui tämän pykälän kohdalla klo 15:40.

8 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TYKY -TOIMINTA Valmistelija: varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila, p Kunnan johtoryhmä velvoitti työntekijöistä kootun Tyky -tiimin miettimään eri vaihtoehtoja työkykyä ylläpitävän toiminnan toteuttamiseksi Juupajoella. Samalla tiimille annettiin tehtäväksi järjestää koko kunnan henkilöstön yhteinen virkistyspäivä syksyllä Yhtenä tehtävänä on myös päivittää työntekijöille jaettava tyky -esite ajanmukaiseksi. Tykytiimiin kuuluvat koulujen opettajat Seija Murtomäki ja Helena Maasilta, teknisestä toimesta Antti Rahkonen, kotipalvelusta Jaana Uotila, vanhainkodilta Mira Ylämäkipää sekä varhaiskasvatuksesta Malla Heinonen ja Anne Tuovila. Aluksi tiimiin kuului myös sosiaalityöntekijä Jouni Kempe, mutta hän ei työskentele enää kunnassa. Sote -palveluiden siirryttyä Pihlajalinnalle, jäävät kotipalvelun ja vanhainkodin edustajat myös toistaiseksi tiimistä pois. Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila on toiminut tiimin puheenjohtajana ja kokoonkutsujana. Tiimi on kokoontunut yhteensä neljä kertaa, ensimmäisen kerran Kunnan virkistyspäivä järjestettiin Sammalniemen kurssikeskuksessa perjantai-iltapäivänä Liikuntaa ja Sirkka Santapukin luennon sisältävään tapahtumaan osallistui n.50 kunnan työntekijää. Tiimi on ottanut selvää eri vaihtoehdoista järjestää tykytoimintaa. Jouni Kempe kartoitti liikunta- ja kulttuurisetelivaihtoehtoa. Se ei herättänyt suurta kiinnostusta, sillä käytettävissä oleva rahamäärä 20 /työntekijä ei houkuttele hankkimaan seteleitä. Liikunta koetaan tärkeäksi tykytoiminnan muodoksi ja sen tarjontaa on toivottu monipuolisemmaksi. Tykytoiminnan toteuttaminen työaikana nousi yhdeksi toiveeksi henkilöstön keskuudessa. Näillä perusteilla ehdotan tykytiimin puolesta, että - tykyrahan määrä 20 /henkilö säilyy ennallaan - käytettävissä olevat kuntoiluvaihtoehdot (uimahallit, kuntosali) säilyvät ennallaan, lisäksi työnantaja järjestää henkilökunnalle mahdollisuuden ryhmäliikuntaan tekemällä sopimuksen esimerkiksi orivesiläisen yrittäjän kanssa kausikorttien hankkimisesta - työnantaja hyväksyy 4h/vuosi tykytoimintaa työajaksi - työnantaja pyrkii järjestämään koko henkilöstölle vuosittain luennon, joka liittyy työhyvinvointiin

9 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ koko kunnan henkilöstön yhteinen virkistyspäivä järjestetään joka toinen vuosi (pariton vuosi) ja siihen varataan talousarvioon erillinen rahoitus niin, ettei se kuluta henkilöstön muuta tykybudjettia - tykytiimi valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Asiaa on käsitelty kunnan johtoryhmässä Kunnanhallitus päättää, että - tykyrahan määrä 20 /henkilö säilyy ennallaan - käytettävissä olevat kuntoiluvaihtoehdot (uimahallit, kuntosali) säilyvät ennallaan - työnantaja järjestää koko henkilöstölle vuosittain luennon, joka liittyy työhyvinvointiin - koko kunnan henkilöstön yhteinen virkistyspäivä järjestetään joka toinen vuosi (pariton vuosi) ja siihen varataan talousarvioon erillinen rahoitus niin, ettei se kuluta henkilöstön muuta tykybudjettia - tykytiimi valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

10 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKOEHDOTUKSESTA Sisäasiainministeriö on lähettänyt kuntiin lausuntopyynnön pelastustoimen aluejakoehdotuksesta. Lausunnot on pyydetty toimittamaan sisäasiainministeriölle sähköpostitse mennessä. Lausuntopyynnössä esitetään kunnille seuraavat kysymykset: 1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi? 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen. 3. Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi. Pelastuslain (379/2011) 24 :n mukaan valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pelastustoimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtioneuvosto tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien (365/1995) 79 :n 1 momentin mukaisella enemmistöllä tekemästä aloitteesta. Sisäasiainministeriön mukaan aluejakopäätöksessä on tarkoitus asettaa määräaika siten, että pelastustoimen uudet alueet aloittavat toimintansa vuoden 2016 alusta. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen asetetussa määräajassa, valtioneuvosto päättää kustannustenjaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Suomen pelastustoimen päävastuu on kuntien kannettavana. Maassa on tällä hetkellä 22 pelastustoimen aluetta ja kuntien muodostamaa pelastuslaitosta. Kunkin alueen kunnat sopivat pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Pirkanmaalla alkoi nykymuotoinen toiminta ensimmäisenä Suomessa vuonna 2003 ja muualla maassa siihen siirryttiin vuonna Maan hallitus on osana rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa päättänyt pelastustoimeen ja sen järjestelmään liittyvästä uudelleenorganisoinnista. Päätöksen mukaan pelastustoimen alueita vähennetään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti uuden poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Uudistuksen kokonaissäästöpotentiaali on 7,5 miljoonaa euroa, jonka tulee vaikuttaa kuntien menoja alentavasti vuonna Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminta on ollut ja on edelleen vahvasti kehitysorientoitunutta, pelastustoimen käytäntöjä ja sisältöjä jo ennalta uudistavaa. Tästä ovat osoituksena lukuisat kehitysohjelmat ja projektit sekä Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintatapa, joka mm. johtamisen osalta on toimivaa ja taloudellista. Pelastuslaitos on alueellaan myös keskeinen ensihoidon toimija, uudistaja ja kehittäjä yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

11 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Pirkanmaan pelastuslaitos on asukasluvulla mitattuna maan toiseksi suurin pelastuslaitos. Se toimii parhaillaan Pirkanmaan 22:n kunnan pelastuslaitoksena. Kokoluokka vastaa muutoksella suunniteltujen alueiden kokoa ja se olisi jo nykyisellään suunniteltujen alueiden viidenneksi suurin. Kustannustasoltaan pelastuslaitos on maan keskiarvoa edullisempi. Pelastustoimen kustannukset Pirkanmaalla (2012) ovat esitettävää liitosaluetta eli Keski-Suomea pienemmät. Pelastuslaitos on itsenäinen taseyksikkö Tampereen kaupungin organisaatiossa ja sen toimintaa ohjaa sekä koordinoi kunnallisvaalien tuloksen mukaisesti maakunnan kuntien edustajista valittu neuvottelukunta. Neuvottelukunta tekee myös esitykset pelastustoimen talousarvioksi ja palvelutasopäätökseksi. Pirkanmaan ja Keski-Suomen pelastusalueilla toimii kaksi selvästi erillään olevaa maakuntakeskusta. Maakuntien raja-alueella ei ole sellaista toimintaa, josta synergiahyötyjä voitaisiin helposti löytää koskien esimerkiksi pelastustoiminnan johtamisjärjestelmää tai paloasemaverkkoa. Alueet kuuluvat eri hätäkeskusalueisiin, joka ei ole tarkoituksenmukaista. Pelastustoimeen keskeisesti liittyvän ensihoidon osalta alueet kuuluvat eri ERVA -alueisiin. Pirkanmaan osalta pelastustoimen paras vaihtoehto on toiminnan nykymuoto. Erilaisia pelastustoimen synergiaetuja olisi jossain määrin mahdollista löytää myös HHT -kehityskäytävän (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere) suunnalta sekä Satakuntaan kulkevien liikennekäytävien suunnalta. 1. Sisäasiainministeriön lausuntopyynnössä esitetty aluejako, jossa Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueet yhdistettäisiin, ei ole soveltuva pelastustoimen aluejaoksi. 2. Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueiden maantiede ja erityisesti harvaan asuttu välialue eivät mahdollista pitkälläkään aikavälillä järkevää toimintakokonaisuutta, jossa hyödynnettäisiin uudella tavalla paloasemia tai johtamisen päivystysjärjestelyjä. Toimintaan vaikuttavat muut aluerakenteet kuten hätäkeskusalue ja ERVA - alue eroavat suunnitellulla pelastusalueella, jolloin muodostuisi toiminnallisesti epätarkoituksenmukainen kokonaisuus. Pelastustoimen alueiden yhdistämisestä on myös odotettavissa muutosten aiheuttamia lisäkustannuksia mm. palkkojen ja sopimuskorvausten yhdenmukaistamista. Alueiden pelastustoimen nykyistä kustannustasoa tarkasteltaessa tulisivat Pirkanmaan kuntien pelastustoimen kustannukset mitä ilmeisimmin nousemaan. Vuonna 2012 Pirkanmaalla kustannukset olivat 66,5 /asukas, Keski-Suomessa 71,8 / asukas ja näiden perusteella

12 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ lasketut ehdotetun alueen eli Sisä-Suomen kustannukset olivat 68,4 / asukas. Mikäli aito kustannusten säästö on tavoitteena, tulee se käytännössä tarkoittamaan paloasemaverkoston karsimista. 3. Muutosesityksen perustelut huomioiden tarkoituksenmukaisin vaihtoehto on Pirkanmaan pelastusalueen nykymuoto. Tämä mahdollistaa säästötavoitteiden realistisen saavuttamisen ja toiminnan kehittämisen edelleen taloudelliseen ja tehokkaaseen suuntaan. Lausuntopyyntö ja sen taustamuistio on suppea ja ylimalkainen. Muistiosta puuttuu muutoksen analyysi esimerkiksi talouden osalta. Perusteluista puuttuu arvio esitetyn aluejakomuutoksen vaikutuksista pelastustoimen hoitamiseen alueella. Lausuntopyynnössä ja taustamuistiossa kuvataan muutosprosessia valtiohallinnon näkökulmasta. Kunnallista päätöksentekoprosessia vaihtoehtoineen ja vaikutuksineen ei ole kuvattu lainkaan. Mikäli muutos toteutetaan, on koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely tarpeen, samoin uuden hallintomallin suunnittelu sekä pelastuslaitoksen eri palveluprosessien uusi tarkastelu. Samoin tulee tarkasteltavaksi muutoksen kohteena olevien alueiden ja niiden pelastuslaitosten talous ja omaisuus. Esitetty aikataulu on ristiriidassa kuntarakenteen muutosta ja sosiaali- ja terveysuudistusta koskevan aikataulun kanssa. Tämä on epätarkoituksenmukaista ja tulee aiheuttamaan epätietoisuutta mahdollisesta uudesta organisaatiorakenteesta päätettäessä. Kuntien tilanne ja ensihoitoon liittyvä sosiaali- ja terveystoimen järjestäminen tulee olla tiedossa mahdollisia uusi pelastuslaitoksia muodostettaessa. Esityslistan liitteenä n:o 3 on Sisäasiainministeriön asiaa koskeva muistio Juupajoen kunnanhallitus päättää antaa Sisäasiainministeriölle asiaselostuksen mukaisen lausunnon pelastustoimen aluejakoa koskevasta esityksestä.

13 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ JUUPAJOEN KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAAMINEN Juupajoen kunta omistaa Hirvijärven kylässä Peltolammi RN:o 6:47 nimisellä tilalla maja-, sauna- ja talousrakennukset. Rakennukset irtaimistoineen ovat siirtyneet kunnalle Sotainvalidien Veljesliiton Juupajoen osastolta tehdyllä kauppakirjalla. Tekninen lautakunta on päättänyt vuokrata ko. kiinteistöt Eläkeliiton Juupajoen yhdistykselle kolmeksi vuodeksi siten, että vuokra-aika päättyy Eläkeliiton Juupajoen yhdistys on saapuneella kirjeellä anonut vuokrasopimuksen jatkamista viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Lisäksi Juupajoen kunta on vuokrannut Setälän tilasta vanhan asuinrakennuksen ja ranta-alueen Juupajoen Eläkkeensaajat ry:lle useammalla eri vuokrasopimuksella siten, että ensimmäinen vuokrasopimus oli tehty väliseksi ajaksi ja toinen neljäksi vuodeksi tehty sopimus päättyi Tekninen lautakunta päätti jatkaa Setälän tilan vuokrausta Eläkkeensaajat ry:lle kolmeksi vuodeksi Keskusteluissa Eläkkeensaajat ry:n edustaja on ilmaissut, että yhdistys on kiinnostunut vuokrasopimuksen jatkamisesta. Juupajoen VPK on saapuneella kirjeellä ilmoittanut olevansa kiinnostunut mökin vuokrauksesta. Juupajoen kunnan hallintosäännön mukaan asia kuuluu teknisen johtajan ratkaisuvaltaan silloin, kun kyseessä on kunnan hallintaan kuuluvien alueiden ja niihin kuuluvien laitteiden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttaminen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Kunnanhallitus käy asiassa periaatekeskustelua ja päättää asian jatkovalmistelun linjauksista kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen perusteella. Kokouksessa annettu päätösehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

14 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO JUUPAJOEN KUNNASSA Kuntalakiin vuonna 2012 lisätyt säännökset velvoittavat kunnat järjestämään kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä raportoimaan niiden tuloksellisuudesta. Riskienhallinnan tulee olla järjestelmällistä toimintaa ja kattaa olennaiset kunnan ja kuntakonsernin toimintaan ja talouteen liittyvät riskit. Säädökset tulevat voimaan tänä vuonna. Sisäisen valvonnan järjestämisestä ei aiemmin ole kuntalaissa ollut säännöksiä. Valvonnan ja riskienhallinnan merkitys on kuitenkin korostunut kuntien tehtävien organisointitapojen monimuotoistuessa ja kuntien siirtäessä huomattavan osan tehtävien hoidostaan peruskunnan ulkopuolelle. Lisäksi kuntien ja kuntakonsernien toimintaan liittyvät riskit ovat usein hyvin monialaisia sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittäviä. Uudistetut säännökset määrittelevät riskienhallinnan olennaiseksi osaksi johtamista ja sisäistä valvontaa. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Lisäksi hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista tulisi päättää mahdollisimman pian, jotta tarkemmat menettelytapaohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseksi, toimeenpanon valvomiseksi ja raportoimiseksi voidaan laatia säädetyssä ajassa. Kunnanhallitus on velvollinen raportoimaan toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä. Raportoinnin tulee läpinäkyvästi osoittaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmällinen toimintatapa. Sen tulee perustua todennettavissa olevaan seuranta- ja arviointitietoon sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä sekä tuloksellisuudesta. Kuntalain säännöksien tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja siitä raportointia. Tästä syystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulisi perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan. Yleisesti hyväksyttyjä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehyksiä ovat mm. COSO-IC, COSO-ERM, Intosai-standardi, ISO31000 standardi. Sisäinen valvonnan järjestämisessä voidaan hyödyntää myös erilaisia laatukehikoita, kuten esimerkiksi CAF, EFQM -malleja.

15 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Asiaa esitellään tarkemmin kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi.

16 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ JUUPAJOEN KUNNAN JA ORIVEDEN KAUPUNGIN KUNTALIITOSSELVITYS/VM:N NAAPURIKUNNILLE OSOITTAMA LAUSUNTOPYYNTÖ JA POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Kunnanhallitus Juupajoen kunnan ja Oriveden kaupungin yhdistymisselvitysprosessi käynnistyi puheenjohtajistojen tapaamisissa talvella 2012 ja keväällä 2013 käytyjen neuvottelujen pohjalta. Kuntaliitosselvityksen tekemisen perusteena on kuntarakennelain velvoite yhdistymisselvityksen tekemiseen, Juupajoen kunnan vaikeudet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä sekä kuntien tiukentunut taloustilanne. Juupajoen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan esittää Oriveden kaupungille rakennelain mukaisen kuntaliitosselvityksen tekemistä siten, että selvitystyö olisi valmiina helmikuun loppuun mennessä Oriveden kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan , että Oriveden kaupunki on valmis yhteiseen kuntaliitosselvitykseen. Valtuustot päättivät myös hakea valtiolta poikkeusta kuntarakennelain mukaiseen selvitysalueeseen, koska Juupajoki-Orivesi selvitysalue on alle asukasta. Poikkeuslupa on edellytys yhdistymisavustuksen ja selvitysavustuksen saamiselle. Valtiovarainministeriö on luvannut päätöksen poikkeusluvasta mahdollisimman pian mahdollisesti jo tammikuun lopulla Kuntaliitosselvitystyö toteutettiin elokuu 2013 tammikuu 2014 välisenä aikana. Selvitystyön toteuttamiseen ovat osallistuneet FCG:n konsultit Jarkko Majava ja Jaakko Joensuu. Selvitystyötä on ohjannut poliittinen ohjausryhmä, joka kokoontui seitsemän kertaa. Ohjausryhmässä on ollut lisäksi molempien kuntien kuntajohtajat sekä henkilöstön edustus. Selvitystyötä tekemään ohjausryhmä nimesi kolme alatyöryhmää: elinvoimaisuustyöryhmä, palvelutyöryhmä ja talous-, henkilöstö ja tietohallintoryhmä. Valtuustojen yhteistapaaminen pidettiin , jossa valtuutetuille esiteltiin selvitystyön keskeisiä tuloksia. Juupajoen valtuustolle on selvitystyön etenemistä informoitu kokousten yhteydessä sekä erillisissä iltakouluissa ja valtuustoseminaarissa. Selvitystyön yhteydessä on järjestetty kaksi kuntalaistilaisuutta Juupajoella ja Orivedellä. Selvitystyöhön liittyen on myös käyty keskustelua asiasta mm. Juupajoen kyläyhdistysten kanssa. Käytössä on lisäksi ollut verkkosivut, josta on ollut saatavilla kokousten pöytäkirjat sekä muuta selvitystyöhön liittyvää materiaalia. Juupajoella selvitystyön materiaalia on ollut myös nähtävillä kirjastossa. Paikallislehti on aktiivisesti uutisoinut selvitystyön etenemisestä. Henkilöstön kanssa kuntaliitosselvityksen kulloinkin

17 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ajankohtaista tilannetta on käsitelty yhteistoimintatyöryhmässä sekä työpaikkakokouksissa. Tampereen kaupunkiseudun kunnat (ml. Orivesi) käynnistivät jo syksyllä 2012 kuntarakenneselvityksen laadinnan selvitysmies Rauno Saaren johdolla ennakoiden tulossa olevaa kuntarakennelain mukaista selvitysvelvoitetta. Juupajoen kunta esitti mukaanpääsyä em. selvitykseen perusteluna tiivis yhteinen palvelurakenne Oriveden kanssa. Tampereen elinvoimaselvityksen piiriä ei kuitenkaan haluttu laajentaa kaupunkiseudun kuntien ulkopuolelle. Valtiovarainministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta Juupajoen ja Oriveden keskinäinen kuntaliitoselvitys on kuitenkin liitetty osaksi Tampereen kaupunkiseutuselvitystä. Kaupunkiseutuselvityksen yhteydessä on mm. toteutettu kaupunkiseudun kuntien kuuleminen mahdollisesta halukkuudesta osallistua Juupajoki-Orivesi selvitykseen, mikä puolestaan liittyy mahdollisen poikkeusluvan saamiseen. Kuntarakennelain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa mikäli se parantaa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 2) alueen asukkaiden palveluja ja elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Edellä olevista edellytyksistä ainakin yhden tulee täyttyä. Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan yhdistymistä voidaan perustella seuraavilla seikoilla: - Juupajoen ja Oriveden selvitysalue (n as.) ei täytä kuntarakennelaissa edellytettyä selvitysalueen väestöpohjaa ( as). Sen sijaan Juupajoki ja Orivesi muodostavat kuntarakennelaissa edellytetyn luontevan toiminnallisen ja yhdyskuntarakenteellisen kokonaisuuden ja maantieteellisesti yhtenäisen alueen. Kuntakeskusten välinen etäisyys on vain 16 km. - Kuntien keskinäisellä palveluyhteistyöllä on pitkä historia. Liitoksen myötä myös Juupajoen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Oriveden palvelujen tapaan Tampereen kaupungin tuottamiksi. Tämä tuo varmuutta ja pitkäjänteisyyttä alueen palvelujen kehittämiseen. - Kuntien yhdistymisen tavoitteena on palvelujen yhteensovittamiseksi tarkastella palveluita kokonaisuudessaan uuden kunnan näkökulmasta. Suuremman kunnan on mahdollista paremmin uudistaa palvelutuotannon rakenteita ja tuotantotapoja tavoitteena tehokkuus, taloudellisuus ja tuottavuus. Palveluprosesseja tullaan kehittämään ja uudistamaan hyödyntäen mm. sähköisiä asiointipalveluja. Palvelutuotantoa järjestetään

18 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ tarvittaessa uudelleen, kun se on palveluiden laatu huomioon ottaen järkevää ja taloudellisesti perusteltua. - Kuntaliitos vahvistaa Oriveden kaupungin asemaa Tampereen koillispuolisena palvelujen ja työpaikkojen keskuksena. Lisäksi Oriveden kaupungin elinkeinojakauma monipuolistuu Juupajoen merkittävän jalostussektorin myötä. Kuntien yhdistyessä tullaan panostamaan uuden kunnan kilpailukykyisyyden ja vetovoiman parantamiseen, mikä luo hyvät edellytykset elinkeinoelämän kehittymiseen. Uuden Oriveden profiilia tullaan kirkastamaan siten, että kaupunki erottuu omaperäisenä ja houkuttelevana asuinalueena, joka tavoittelee hallittua osuutta Pirkanmaan maakunnan tulevien vuosien väestönkasvusta. Oriveden hyvää liikenteellistä sijaintia valtatie 9 ja kantateiden sekä rautatieliikenteen risteysalueella tullaan hyödyntämään edellä esitettyjen väestö ja elinkeinotoimen tavoitteiden saavuttamisessa. Selvityksen perusteella Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan yhdistymisen täyttää kuntarakennelain 4 :n kaikki neljä edellytystä. Näin ollen kuntajakoa voidaan muuttaa siten, että Juupajoen kunnan toiminta lakkaa ja se liitetään Oriveden kaupunkiin Mikäli kuntaliitos Juupajoki-Orivesi toteutuu, Juupajoen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään Tampereen kaupungin toimesta yhteistoiminta-alueella. Tämän vuoksi yhdistymissopimuksesta on pyydetty Tampereen kaupungin lausunto mennessä koskien yhdistymissopimuksen kirjauksia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja po. henkilöstöstä. Yhdistymisesitys käsittää yhdistymissopimuksen, kuntaliitosselvityksen loppuraportin sekä alatyöryhmien raportit liitteineen. Aineisto kokonaisuudessaan julkaistaan avoimella verkkosivulla ja se on luettavissa myös Juupajoen kirjastossa, jotta kaikilla kuntalaisilla ja henkilöstöön kuuluvilla on mahdollisuus siihen perehtyä. Lisäksi helmikuun alussa pidetään kaksi kuntalaistilaisuutta (Juupajoella ja Orivedellä ), joissa esitellään selvitystyön tuloksia. Kuntarakennelain 7 :n mukaan kunnanhallituksen on varattava kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusta koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kuntien yhdistymisestä ehdotuksen valtuustolle. Esityslistan liitteenä n:o 5 ovat kuntien yhdistymissopimus ja kuntaliitosselvityksen loppuraportti. Alatyöryhmien raportit on jaettu luottamushenkilöille jo aiemmin ja ne ovat lisäksi nähtävillä kokouksessa.

19 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Juupajoen kunnanhallitus hyväksyy Juupajoen kunnan ja Oriveden kaupungin yhdistymisesityksen liitteineen asetettavaksi julkisesti nähtäville. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi liitteenä n:o 6 olevan yhdistymisesityksen. Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön Jämsän kaupungille, Kuhmoisten kunnalle, Mänttä-Vilppulan kaupungille sekä Ruoveden kunnalle. Lausuntopyyntö liittyy Juupajoen ja Oriveden hakemukseen selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta poikkeamiselle (alle asukasta). Ministeriön tulee lain kuntarakennelain 4 i 3 momentin mukaisesti ennen poikkeamista koskevan päätöksen tekemistä neuvotella niiden kuntien kanssa, joita päätös koskisi. Tällöin kuullaan myös poikkeamista hakeneen alueen ympäryskuntia, jotta voidaan arvioida, onko kuntarakennelain edellytykset täyttävän suuremman selvitysalueen muodostaminen mahdollista. Selvitysalueille, joiden laajentaminen ei ympäryskuntien tekemien päätösten ja kuntien toiminnallisen suuntautumisen mukaan ole mahdollista, voidaan myöntää poikkeus, jos kuntarakennelain mukaiset muut poikkeamisen edellytykset täyttyvät. Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaselvityksen kunnat ovat osana selvitystään jo todenneet, että ne eivät halua osallistua Juupajoen ja Oriveden selvitykseen. Valtiovarainministeriö on pyytänyt em. kunnilta lausuntoa siitä, haluavatko ne tehdä kuntarakennelain mukaisen selvityksen yhdessä Juupajoen ja Oriveden kanssa. Lausunnot on pyydetty toimittamaan mennessä sähköpostitse valtiovarainministeriöön. Juupajoen kunnan ja Oriveden kaupungin edustajat ovat käyneet valtiovarainministeriössä selvittämässä kuntaliitosneuvottelujen tilannetta sekä asian jatkovalmisteluaikataulua. Valtiovarainministeriön edustajat ovat alustavasti luvanneet, että päätös poikkeamisalueesta saataisiin maaliskuun alkupäivinä. Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat käsitelleet asian , Mänttä- Vilppulan kaupunki ja Ruoveden kunta Mikään em. kunnista ei ole kiinnostunut Juupajoki-Orivesi selvitysalueesta.

20 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ministeriön lausuntopyynnön ja kuntien asiassa antamat lausunnot.

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 VALTUUSTO 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 VALTUUSTO 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 JUUPAJOEN KUNNAN JA ORIVEDEN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98

48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SISÄLLYSLUETTELO 48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 97 KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 VALTUUSTO 7.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 VALTUUSTO 7.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 30 10 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 31 11 JUUPAJOEN KUNNAN TALOUDEN TILAN ARVIOINTIA 2014... 32 12

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta PETUR 30.09.2014 66 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali-

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO 213 KUNNANHALLITUKSEN JA KUNNANVALTUUSTON KOKOUSAJAT TAMMI- KESÄKUU 2014... 464 214 JUUPAJOEN KUNNAN JA ORIVEDEN KAUPUNGIN TURVALLISUUS- SUUNNITELMA...

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 VALTUUSTO 5.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 VALTUUSTO 5.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 46 14 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 47 15 OMAKOTITONTTIEN JA LISÄMAAN MYYNTIHINNAT JA -EHDOT 1.5.2014-31.12.2015...

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 47. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 50

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 47. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 50 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 47 Kunnanhallitus 10.02.2014 AIKA 10.2.2014 klo 18:30 20.55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 169/00.04.00/2014 KH 22.09.2014 211 Asian valmistelija: Merja Olenius, kunnanjohtaja, gsm 044 743 2217 Sosiaali-

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 8.11.2016 kello 18.10-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 16 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS /2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila,

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

21.1.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 17 18 19

21.1.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 17 18 19 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 23 Kokousaika 21.1.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 17 18 19 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 373 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 92 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 518/00.01.00/2013 KHALL 06.10.2014 373 Seutukaupunkiverkoston

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntarakennelaki: Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Mäkinen Heikki ja Alkkiomäki Jari

Mäkinen Heikki ja Alkkiomäki Jari ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Keskiviikko 04.02.2015 klo 22:20 23:00 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Hellgren Jussi Annala Tarmo

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Pätynen Seppo rakennustarkastaja, asiantuntija 20

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Pätynen Seppo rakennustarkastaja, asiantuntija 20 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.09.2013 Aika Tiistai 17.09.2013 klo 18:00-19.27 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 95 16.05.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 250 07.06.2016 sen Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad 1293/10.00.02/2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2015-2016... 4

Lisätiedot

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimenlautakunta KOKOUSKUTSU Perjantaina klo 18.30 - Tainion koulun neuvotteluhuone 2 / 2006 LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 Vanhusneuvosto 26.08.2015 AIKA 12:00-13:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 VANHUSNEUVOSTON TÄRKEÄNÄ PITÄMIÄ PAINOPISTEALUEITA JA ASIOITA

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013 Kuntauudistus sote kuntien tehtävät Kari Prättälä 2.4.2013 Kehysriihi + rakennelaki Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Kuntien tulee

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot