02/08. Jyrki Kontio Tahto. kasvaa ratkaisee. s.4. Kunnissa. on töitä tietotekniikalle. s.3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "02/08. Jyrki Kontio Tahto. kasvaa ratkaisee. s.4. Kunnissa. on töitä tietotekniikalle. s.3"

Transkriptio

1 02/08 Jyrki Kontio Tahto kasaa ratkaisee s.4 Kunnissa on töitä tietotekniikalle s.3

2 Hyä Tietotekniikan liiton jäsen, syksyn aikana Tietotekniikan liitto on kartoittanut IT-alan työntekijöiden palkkauksen, tutkinut kuntapäättäjien asenteita paleluiden tehostamiseen tietotekniikan aulla ja osallistunut IT-alan yritysten menestystä kiihdyttään Kasufoorumin toimintaan. Kaikki kolme aktiiteettia liittyät yhteen ja niissä tiiistyy se, mitä liitto toiminnallaan taoittelee. Haluamme, että suomalaisten hyinointi paranee tietotekniikkaa tehokkaasti hyödyntämällä. Julkisella sektorilla tuoreilla kunnallispäättäjillä on paljon tehtäää. Kuntaliitokset, työoimapula ja krooninen rahapula ohjaaat hakemaan uusia ratkaisuja tietotekniikasta. Kuitenkin Suomi on IT-infrastruktuurin kehittämisessä jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista. Tare on selä, ratkaisut eiät. Kunnat taritseat nopeasti asiantuntemusta, yhteistyötä ja ennen kaikkea yhteisen päätöksen siitä, millä periaatteilla ja älineillä paleluita jatkossa kehitetään. Meidän, tietotekniikan ammattilaisten tehtää on käyttää osaamisemme niin, että tietotekniikka palelee niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla ihmisten oikeita tarpeita, oikealla taalla. Sitä kautta kasaa myös oman työmme merkitys ja arostus. Kun linkit ja tekniikan ja elämänlaadun paranemisen älillä ahistuat, säilyy ja kasaa alan kiinnostauus myös lahjakkaiden nuorten keskuudessa. Teretuloa mukaan liiton toimintaan, Robert Serén Tietotekniikan liiton toiminnanjohtaja

3 Kunnissa on tietotekniikalle töitä Teksti: Sini Suomalainen Tietotekniikan liitto kartoitti kunnallisaaliehdokkaiden näkemykset IT:n hyödyntämisestä kunnissa. Tutustu kuntaaalitutkimuksen tuloksiin: Tietotekniikan liitto kartoitti kunnallisaalien alla ehdokkaiden näkemyksiä tietotekniikan roolista kuntansa paleluiden kehittämisessä ja tehostamisessa. Ehdokkaat keskittyiät ajamaan aoimia standardeja, tereydenhuollon järjestelmien parantamista ja tasa-aron säilyttämistä kunnallisissa paleluissa. Kyselyn aoimissa kommenteissa käi selästi ilmi, kuinka eri tasoilla ehdokkaat kuntiensa IT-haasteita pohtiat. Osa kokee tietotekniikan edelleen pääasiassa lasten liikuntaharrastusten latistajana, osa näkee mahdollisuudet, jotka tietotekniikka tuo palelujen kehittämiseen. Paremmat palelut ähemmällä aialla tiiistää altioarainministeriön Kunta IT -yksikön johtajan Antti Holmroosin työn taoitteen. Kunnissa tehdään nyt merkittäiä ratkaisuja sen suhteen, miten paleluita oidaan parantaa työntekijämäärän äistämättä ähentyessä. Rakenteet muuttuat ja tietotekniikka oi olla muutoksessa niin mahdollistaja kuin jarrukin. Päättäjiltä aaditaan tässä alppautta ja aoimuutta uusille taoille tehdä asioita, sanoo Holmroos. Asiat on nähtää ja toteutettaa uudella taalla. Esimerkiksi se, että kunnanhallinto on jaettu osiin ja lautakuntiin, ei tarkoita sitä, että ihmisen elämä ja tarittaat palelut jakautuisiat samoin. Lokeroiduista paleluista pitää siirtyä elämäntilanteita seuraaiin paleluihin. Moni kunnallisaaliehdokas otti kyselyssä oma-aloitteisesti kantaa aoimen lähdekoodin käytön puolesta. Aoimien järjestelmien käyttö pitää julkisen sektorin kiinnostaana ja potentiaalisena asiakkaana usealle toimijalle markkinoilla. Näin julkiselle sektorille suunnattuja tietotekniikkapaleluja kehitetään ja kilpailu pitää hinnat järkeällä tasolla, uskoo Holmroos. Tasa-aro taoitteena Moni ehdokas korosti aoimissa astauksissaan, ettei tietokone oi korata ihmistä. Toiset erotteliat, ettei kaikkia kontakteja oi korata erkon älityksellä, mutta iranomaistapaamisia kyllä. Kunnallisten paleluiden järjestämistä tasa-aroisesti korostettiin, aikka sen paras toteutustapa nähtiin eri taalla. Esimerkiksi anhusten almiuteen käyttää tietotekniikkaa suhtauduttiin kaksijakoisesti. Osa puolsi sitä, että henkilökohtaiset palelut on säilytettää anhusten takia. Osa taas näki tietotekniikan mahdollisuutena erityisesti koteihinsa sidotuille ihmisille. Koulutuksen merkitys korostuu tällöin. Suomessa tereydenhuollon sähköistäminen on hyällä tasolla. Vaarana on kuitenkin, että muutos jää mekaaniseksi. Uusien kunnallispäättäjien haasteeksi heittäisin sen, miten muutoshalukkuus kunnissa saadaan niin korkealle tasolle, että saamme uusien järjestelmien edut käyttöömme riittään nopeasti, Holmroos sanoo. Tietotekniikan liiton kunnallisaalikysely koostui seitsemästä osa-alueesta: sähköinen asiointi ja itsepalelu, kuntapaleluiden ja hallinnon tehokkuus, digidemokratia, sosiaalitoimi, koulutoimi, tereydenhuolto ja muut palelut. Tulokset löytyät Tietotekniikan liiton erkkosiuilta,

4 Kasufoorumi 08 kokosi ohjelmistoyritykset, päättäjät ja tutkijat saman pöydän ääreen. Tuloksena syntyi yhteinen näkemys kasun ja kansainälistymisen haasteista ja ehdotus niiden ratkaisemiseksi. Vaikka hankkeen loppuraportti on julkaistu, arsinainen työ alkaa asta nyt. Jyrki Kontion mukaan suomalainen yhteiskunta on muuttunut nopeammin kuin sen aromaailma. Suomalaisen hyinoinnin sankari ei enää ole suolla kuokkia Jussi, aan kasuhakuinen ohjelmistoyrittäjä. Ohjelmistoalan kasukipuja kukistettiin Kasufoorumissa Tahto kasaa ratkaisee Teksti: Elisa Ylinen Kua: Wilma Hurskainen Kaikkien alojen ohjelmistoituminen on globaalisti aha trendi. Suomelle siitä on hyötyä: ohjelmistoalalla Kiina-ilmiö on harinainen, sillä korkean lisäaron työtä on aikeampaa siirtää halpojen tuotantokustannusten maihin, sanoo Kasufoorumin puuhamiehenä häärinyt Jyrki Kontio, R & D-Ware Oy:n perustaja ja Tietotekniikan liiton hallituksen jäsen. Tammikuussa käynnistetty hanke keskittyi ratkomaan suomalaisen ohjelmistoteollisuuden kasun ja kansainälistymisen haasteita. Kun ikäluokat pieneneät ja Suomessa tehtään työn määrä jatkuasti ähenee, kansantalouden kasu tulee perustumaan ainoastaan tuottauuden kasuun. Ohjelmistoalan merkitys hyinointiyhteiskunnan säilymisen kannalta on suuri. Tämän nostaminen julkiseen keskusteluun oli Kasufoorumin keskeisimpiä taoitteita. Halusimme saada päättäjät ymmärtämään, että Suomen tuleaisuus on ohjelmistoissa, Kontio tiiistää. Kasupotentiaali on suuri: alalla kuin alalla käytetään ohjelmistoja tuomaan yritykselle lisäaroa. Globaalit markkinat kuitenkin asettaat kasulle haasteita. Vaikka osa haasteista yritysten pieni koko, pieni kotimarkkina on yhtäläisiä kaikille Suomen kasuyrityksille, ohjelmistoalalle on ominaista, että markkinat oat globaalit niin teknologian kuin markkinoinninkin suhteen. Usein ajatellaan, että menestyminen on maailmanlaajuisilla markkinoilla Näin selätät kasun esteet helpompaa. Näin ei ole: globaalissa taloudessa yritystä ei oida kasattaa eristyksissä aan tuotekehitykseen on inestoitaa oimakkaasti heti alussa, aikka tuloksia saadaan asta uosien kuluttua, Kontio sanoo. 1. Tee gap-analyysi: ertaa oman yrityksen haasteita loppuraporttiin kirjattuihin haasteisiin. 2. Varmista, että yritykselläsi on osaaa hallitus ja hallituksessa juuri sellaista osaamista, mitä yrityksesi taritsee. 3. Aseta koat kasutaoitteet. 4. Verkostoidu henkilökohtaisesti. Huolehdi siitä, että myös yrityksesi aainhenkilöt erkostoituat. Etsi itsellesi kumppaneita ja ole kumppani muille. Jyrki Kontio Lisää Kasufoorumista Jyrki Kontion blogissa:

5 Aseta rohkeat kasutaoitteet Kontion mukaan yritykset tyytyät liian usein maltilliseen kasuun eiätkä aseta itselleen riittään koia kasutaoitteita. Prosessi-integraatioon erikoistuneessa Frends Technology Oy:ssä sen sijaan uskotaan konkreettisiin taoitteisiin: uonna 2012 seitsemänkymmentä prosenttia liikeaihdosta tulee ulkomailta. Seuraaa tärkeä askel meille on tytäryhtiöiden perustaminen, sanoo yrityksen toimitusjohtaja ja Kasufoorumin ohjausryhmän jäsen Aino-Maija Fagerlund. Kaksikymmenuotias yritys on käyttänyt yli puolet olemassaoloajastaan taoitteellisen kansainälistymiseen. Kasu on ollut nopeaa; kuluneena uonna muun muassa yrityksen henkilöstömäärä on kasanut 17:llä. Suurin haasteemme on ollut kansainälisen liiketoiminnan osaaminen. Siinä kokemuskaan ei aina auta. Tärkeintä on halu ja kyky oppia uutta ja tehdä asioita uudella taalla. Opi myymään ja markkinoimaan Kasufoorumissa globaalit kysymykset kuten markkinoiden ja innoaatiokeskittymien etäisyys Suomesta eiät kuitenkaan nousseet merkittäimmäksi haasteeksi. Sitä oli myynti ja markkinointi. Myynnin ja markkinoinnin heikkous on perua suomalaisesta kulttuurista, joka ei perinteisesti ole myyntihenkinen. Olemme hyiä tuotekehittäjiä, mutta emme hyiä myyjiä, Kontio heittää. Frendsissä haasteeseen on astattu palkkaamalla ahoja myynnin ja markkinoinnin osaajia. Pelkät myynti- ja markkinointitaidot eiät Fagerlundin mukaan yksistään riitä. Yleensä myynti- ja markkinointiosaamisen puute juontaa juurensa strategiaosaamisen puutteesta. Kun strategia on selillä, myynti- ja markkinointistrategia on helppo rakentaa. Kontion mukaan teknologiasta lähteä yritys ei useimmiten edes tiedosta myynnin merkitystä. Mikä Kasufoorumi? - Ohjelmistoyrittäjät ry:n ja Microsoft Oy:n käynnistämä itsenäinen projekti - Taoitteena edistää suomalaisen ohjelmistoalan kasua ja kansainälistymistä - Luokitteli keskeiset haasteet ja esitti keinot niiden ratkaisemiseksi - Toteutettiin uoden 2008 aikana kolmena seminaarina, työryhmätyöskentelynä ja tutkimustyönä - Loppuraportti on ladattaissa osoitteesta Vielä iisitoista uotta sitten allitsi teknologiapula: hyä teknologia saatiin aina myydyksi. Nykyisessä teknologiarunsaudessa markkinat oittaa se, joka osaa paketoida teknologiaratkaisunsa parhaiten. Paketti on osattaa myös kommunikoida siis myydä ja markkinoida. Siksi taritsemme lisää myynnin, markkinoinnin ja strategian koulutusta kaikille oppialoille, Kontio sanoo. Unohda kielteiset yrittäjyysasenteet Vaikka yrittäjyyskasatus on ollut mukana perusopetuksen opetussuunnitelmissa 1990-luun puoliälistä lähtien, asenteet yrittäjyyttä kohtaan oat Suomessa yllättään kielteisiä paljon kielteisempiä kuin monessa muussa Euroopan maassa. Tilastollisestikin merkittäin kasuun aikuttaa tekijä Ohjelmistoalan kasun haasteet top Myynnin ja markkinoinnin puutteet 2. Pieni yrityskoko 3. Markkinan ja asiakkaan heikko tuntemus 4. Kasustrategian muodostamisen aikeus 5. Yrittäjyysasenneilmasto, joka ei kannusta 6. Pääomamarkkinan pienuus 7. Pieni riskinottohalukkuus 8. Huono riskinottokyky 9. Puutteellinen erkostoituminen 10. markkinoiden ja innoaatiokeskittymien etäisyys Suomesta on halu kasaa. Haluttomuuteen on syynä yrittäjyysasenneilmasto. Yrittäjyyttä ei koeta kunnialliseksi ammatiksi eikä sitä arosteta, Kontio sanoo. Toisaalta on osattaa luottaa omaan osaamiseen, muiden asenteista älittämättä. Kun itse tietää tekeänsä tärkeitä asioita ja arostaa omaa työtään, Suomen tuleaisuus on ohjelmistoissa. saa muidenkin kunnioituksen, Fagerlund tiiistää. Me olemme onnistuneet myymään toimintatapaideoitamme esimerkiksi Microsoftin Redmondin Ratkaisuehdotukset top Taloudelliset kannustimet kasuyrittäjyyteen 2. Älykkään rahan lisääminen 3. Yrityksen kehittämiseen käytetyt arat erottomiksi 4. Early enture -rahoittajien lisääminen 5. Myynnin ja markkinoinnin opetuksen ahistaminen 6. Kasun painottaminen julkisissa rahoituspäätöksissä 7. Verkostoitumisen tukeminen 8. Bisnesenkeleiden etsiminen ja koulutus 9. Sijoittajien ja kasuyrittäjien kohtauspaikka 10. Mentorointiohjelmat tuoteyksikköön Yhdysaltoihin. Kuljemme integraatiossa isompien edellä. Etsi kumppaneita ennakkoluulottomasti Yksin koulutus ei kykene kukistamaan kasun esteitä nopealla aikataululla. Vikkelämmin tuloksia saadaan kehittämällä erkostoja. Hyä keino on ottaa yhtiön hallitukseen kokenut konkari sparraajaksi. Tätä pienet yritykset hyödyntäät aian liian ähän. Toiselta toimialalta ja jo kansainälistyneestä yrityksestä tulea henkilö oi aidosti tuoda uutta näkökulmaa ja auttaa ratkaisemaan kasun ja kansainälistymisen haasteita, Kontio kannustaa. Myönteistä Kasufoorumin tuloksissa oli se, että tärkeimmiksi koetut haasteet oliat toimialan sisäisiä. Niihin oidaan itse aikuttaa. Siksi jokaisen yrityksen olisi syytä errata Kasufoorumissa kiteytyneitä kasun ja kansainälistymisen haasteita oman yrityksen haasteisiin. Tällaisen gap-analyysin perusteella yritys näkee, mitä se oi tehdä itse. Draii päällä Kontio kutsuu Kasufoorumia työtapainnoaatioksi: se onnistui ensi kertaa kokoamaan yhteen alan yritysten, julkisen sektorin ja tutkimuslaitosten edustajat ja muodostamaan alan tuleaisuudesta yhteisen näkemyksen. Haasteista ei tyydytty ain keskustelemaan, aan niiden ratkaisemiseksi tehtiin konkreettinen toimenpidesuunnitelma, jossa toimet asetettiin tärkeysjärjestykseen. Tietotekniikan liitto oli aktiiisesti mukana keskustelussa. Liiton intressit oat hyin pitkälle samoja kuin Kasufooruminkin. Seminaareissa ja työryhmissä käytiin paljon hyää keskustelua, joka noteerattiin monessa mediassa. Onnistuimme taoittamaan päättäjät erittäin hyin. Ääni on aattu, ja arsinainen työ alkaa asta nyt, kun tuloksia lähdetään iemään käytäntöön, Kontio sanoo. Draii on nyt päällä.

6 Asiantuntijat hyin edustettuina Tutkimus toteutettiin sekä sähköposti- että kirjekyselynä yhteensä 2 516:lle Tietotekniikan liiton jäsenelle touko kesäkuussa Kyselyn astausprosentti oli 35, josta 27 prosenttia oli naisia ja 73 prosenttia miehiä. Reilulla 40 prosentilla astanneista on taustalla yliopistotutkinto, mutta ammattikorkeakoulutason tutkintojen (23 %) osuus on noussut ahasti nyt ensimmäistä kertaa ohi opistotason tutkintojen (22 %). Vastaajista 67 prosenttia työskentelee eriasteisissa asiantuntijatehtäissä. Neljäsosa ilmoitti keskeiseksi tehtääalueekseen soelluskehitykseen liittyät tehtäät. Yli 60 prosenttia kyselyyn astanneista työskentelee pääkaupunkiseudulla, missä palkat oat keskimäärin 24 prosenttia korkeammat kuin koko maassa. Toimialoista IT-palelujen osuus on selästi suurin (41 %). Julkishallinnossa (12 %) ja IT-almistuksen (11 %) parissa työskentelee seuraaaksi eniten alan äestä Suomi Palkkatasa-aro etenee IT-alalla Tietotekniikan liiton uosittainen palkkatutkimus paljastaa, että alan palkkakehitys on jatkanut suotuisalla kasuuralla. Erityinen ilonaihe on ollut sukupuolten älisen palkkatasa-aron eneneminen. Sukupuolten älisten palkkaerojen kaentuminen on erittäin positiiinen kehitystrendi. Vaikka työtä ielä on tehtäänä tässäkin asiassa, suunta on hyä. Toimialallamme arostetaan osaamista, kokemusta ja koulutusta sukupuolesta riippumatta, ja tämä näkyy myös palkoissa. Naisia alkaa olla yhä enemmän myös tietotekniikan johtotehtäissä, iloitsee Tietotekniikan liiton toiminnanjohtaja Robert Serén. Miesten ja naisten kokonaispalkkojen eroissa on tapahtunut selää suhteellista lähentymistä. Miesten keskimääräinen kokonaisansio on nyt euroa kuukaudessa (3 815 euroa/kk uonna 2006) ja naisten euroa kuukaudessa (3 433 euroa/kk uonna 2006). Naisten euro on IT-alalla nyt reilut 92 senttiä, kun se ielä uonna 2006 oli ajaat 90 senttiä. IT-alan naiset pärjääät huomattaasti paremmin kuin naiset työelämässä keskimäärin, sillä naisten keskimääräinen euro on noin 80 senttiä Ruotsi Kokonaispalkat yli euron Palkkatutkimuksen mukaan alan kokonaispalkat oat nousseet ensimmäisen kerran yli euron eli euroon. Kasua edellisen, uonna 2006 tehdyn, tutkimuksen eurosta on 9,1 prosenttia. Nyt saautettu palkkataso noudattaa pitkäaikaista akaata kasukäyrää. Kokonaisuutena alan palkat oat nousseet tällä uosituhannella 26,8 prosenttia. Tämä heijastaa yleisen palkkakehityksen lisäksi toimialan kykyä maksaa asiantuntijoille kilpailukykyistä korausta, Robert Serén sanoo. Työpäiän pituus on hiukan lyhentynyt alan tekijöillä keskimäärin noin 40 tuntiin iikossa. Ylitöitä ilmoitti tekeän noin 45 prosenttia astaajista, mikä on sama määrä kuin edellisessä tutkimuksessa. Kolmannekselle Nainen 27% Teksti: Jukka Nortio Mies 73% ylityöt korataan yksin apaaaikana, iidennekselle ylitöitä ei korata lainkaan ja lopuille joko yksin rahana tai sekä rahana että apaa-aikana. Nuoret suomalaiset pärjääät Nuoret suomalaiset IT-ammattilaiset pärjääät ruotsalaiskollegoihin errattuna hyin. Erot oat maiden älillä pieniä, mutta trendi on kuitenkin selä: 45 uodesta ylöspäin ruotsalaiset oat kaikissa ikäluokissa niskan päällä, mutta nuoremmissa suomalaiset tienaaat paremmin. Suomi Ruotsi-kisassa parhaiten tienaaat uotiaat ruotsalaiset IT-ammattilaiset, joiden keskimääräinen kokonaispalkka on euroa. Heikoimmin ansaitseat puolestaan alle 30-uotiaat ruotsalaiset, jotka yltäät euron kuukausiansioon. Ensin ensi-illasta 50 uotta Teksti: Elisa Ylinen Kua: Arno Soisalo Puoli uosisataa sitten Postisäästöpankista kuului kummia: Suomen ensimmäinen toimia tietokone, Ensiksi ristitty IBM 650, käynnistettiin lokakuussa Ennen käyttöönottoa tilanne oli kaoottinen: laitteistoa testattiin lähes uorokauden ympäri, IBM:n huoltoinsinöörit kiirehtiät omia koeajojaan ja päiän työt oli hoidettaa anhoilla laitteilla. Kun juhlapäiä ihdoin koitti, olo oli helpottunut, sanoo 40 uotta alalla toiminut Arno Soisalo, yksi Suomen kolmesta ensimmäisestä tietokoneoperatööristä. Ensin tärkein työ oli säästötilien kirjaus. Aiemmin kirjaukset oli tehty reikäkorttikonein, mutta pankkikilpailun kiristyessä ja asiakasmäärän kasaessa koneiden laskentakapasiteetti ei riittänyt. Tarittiin uusinta teknologiaa sitä edusti IBM 650, joka pystyi laskemaan tilikirjaukset kymmenen päiän älein entisen kuukauden sijaan. Soeliaimmat tietokoneoperaattoreiksi koulutettaat alittiin testeissä. Heitä arostettiin, liittyihän sähköaioihin salaperäistä mystiikkaa. Opiskelimme operointia, uokaaiotekniikkaa ja ohjelmointia aian uusia asioita. Siihen asti olimme pärjänneet kytkentätaidoilla, Soisalo kertaa. IBM 650:n sydän oli sanaa käsittänyt magneettirumpumuisti, joka pyöri kierrosta minuutissa. Laitteisto koostui keskusyksiköstä ja oimayksiköstä, jotka toimiat radioputkilla ja painoiat kumpikin noin tonnin. Lisäksi tarittiin kaksi taulukointikonetta ja reikäkorttien luku- ja läistysyksiköt, jotka oli yhdistetty käsiarren paksuisilla kaapeleilla tietokoneeseen. Kone pystyi suorittamaan minuutissa yhteen- tai ähennyslaskua, kertolaskua tai jakolaskua. Suomen ensimmäinen tietokone altasi kokonaisen huoneen. Emme saaneet sitä koskaan kiinni lasku- tai muusta irheestä, Soisalo muistelee. Ensi oli sympaattinen tietokone.

7 Tietotekniikan liitto on luontea linkki opintojen ja työelämän älillä. Innostaat työtehtäät, hyät kehittymismahdollisuudet ja aoin työilmapiiri siinä rakennuspalikat IT-alan opiskelijan toietyöpaikkaan. Usein sen oikean löytämistä helpottaa erkostoituminen mahdollisten työnantajien kanssa jo opiskeluaikana. Teorioiden pänttäyksen ohella on tärkeää päästä tutustumaan omaan alaansa käytännössä. Itse olen kokenut työnantajiin ja alan osaajiin tutustumisen hyin inspiroiaksi myös opintojen kannalta. Motiaatiopiikin oi saada aikaan aikkapa alaistuminen tietyn alan sopiuudesta tai yksittäisten henkilöiden kannustaa asenne, sanoo Teknillisessä korkeakoulussa iimeistä uottaan opiskelea Elina Arkko, 24. Informaatioerkostojen koulutusohjelmassa opintojaan iimeisteleälle Arkolle on ehtinyt kertyä alan työkokemusta jo kolme uotta. Työskentely mielenkiintoisissa yrityksissä ja tehtäissä on auttanut löytämään oikeaa suuntaa tulealle asiantuntijauralleni. Siksi erityisesti näin uran alussa on tärkeää olla utelias ja tutustua työelämän tarjoamiin erilaisiin mahdollisuuksiin, Arkko kannustaa. Hyä työpaikka haastaa kasamaan ja kehittymään Teksti: Elisa Ylinen, Kua: Pekka Puhakka Teknillisessä korkeakoulussa opintojaan iimeisteleän Elina Arkon unelmatyöpaikka on kansainälinen yritys, jossa työntekijöitä kuunnellaan ja arostetaan. Mahdollisuus kehittyä ja edetä uralla sekä luoa ja aoin ilmapiiri oat tärkeitä. Sillanrakentaja opintojen ja työelämän älillä Tietotekniikan liiton syyskuussa käynnistämän opiskelijakampanjan taoitteena oli tutustuttaa IT-alan opiskelijat liiton toimintaan ja kertoa muun muassa erkostoitumismahdollisuuksista. Opiskelijat saiat loppuuoden jäsenyyden etuineen ilmaiseksi. Ensimmäisten kampanjaiikkojen aikana yli iiteenkymmeneen alan ainejärjestöön lähetetty iesti poiki iidenneksen lisäyksen opiskelijajäsenten määrään. Koko jäsenistöstämme opiskelijoita on ain muutama prosentti. Meillä on kuitenkin paljon tarjota: opiskelijat oiat osallistua jäsenyhdistystemme toimintaan ja saada sitä kautta hyödyllisiä tuleaisuuden kontakteja, ja lisäksi järjestämissämme koulutustapahtumissa on usein maksuttomia opiskelijapaikkoja. Myös alan lehdet saa kauttamme edullisesti, kertoo Tietotekniikan liiton koulutuspäällikkö Saila Sihtola. Tänä syksynä luassa on myös opiskelijoille suunnattuja tapahtumia, esimerkiksi urasuunnitteluseminaari, jonka CV-klinikalla opiskelijat saaat ammattilaisinkkejä ansioluetteloidensa hiomiseen. Haluamme toimia luonteana linkkinä opiskelu- ja työelämän älillä. Olemme opiskelijalle pitkäaikainen kumppani, joka kulkee rinnalla ensimmäisestä opiskeluuodesta lähtien ja antaa tukea työuran eri aiheissa. Lyhyiden työsuhteiden maailmaan liitto tuo osaltaan pysyyyttä, Sihtola kuailee. Työnantajan arot aikuttaat Opiskelijalle erkostoituminen oi antaa paremman kuan muun muassa työnantajan aroista. Niin julkilausuttuja kuin -lausumattomiakin aroja arioidaan, ja ne oat nousseet tärkeäksi työpaikan alintaperusteeksi. En esimerkiksi laittaisi työhakemusta sellaiseen paikkaan, jonka aromaailma sotii selkeästi omaani astaan. Haluan seistä työnantajan ajaman asian takana täysipainoisesti. Se onnistuu ain, jos oikeasti uskoo yrityksen aroihin, Arkko sanoo. Työntekijän kokemalla arostuksella on myös merkitystä. Asiantuntijatyössä se korostuu entisestään. Konkreettisesti arostus näkyy esimerkiksi siinä, miten työntekijöiden hyinointiin ja kehittymismahdollisuuksin panostetaan. Työntekijöiden on tärkeää tulla kuulluiksi.

8 Muistathan hyödyntää kaikki TTL:n jäsenedut! Toimintaa ja erkostoitumismahdollisuuksia TTL:n jäsenyhdistyksissä ja kerhoissa TTL:ssa toimii 26 jäsenyhdistystä sekä lukuisia osaamisyhteisöjä ja kerhoja. Koulutuksia ja jäsentapaamisia TTL ja jäsenyhdistykset järjestäät uodessa satoja koulutuksia ja muita tapahtumia. Jäsenenä oit osallistua tilaisuuksiin maksutta tai reilusti alennettuun hintaan tapauskohtaisesti. TTL:n tuleia tapahtumia: IT alan uraseminaari oletko nousukiidossa? Espoo, Palace Kämp Hotel Sello Varmista paikkasi työelämän kiitoradalla. Hyödyllistä tietoa IT -alalle aikoille sekä alalla työskenteleille. Seminaarissa kuulet mm. Miten IT-alan ammattilaiset sijoittuat työelämässä? Mitä kannattaa huomioida työpaikkaa hakiessa tai työpaikan aihtoa suunnitellessa? Miten oit aikuttaa omaan urapolkuusi IT-alalla? Internetin pelisäännöt -seminaari Helsinki, Satakuntatalo Suomen Internet-yhdistys järjestää yhdessä Tietotekniikan liiton kanssa seminaarin Internetin pelisäännöistä. Kuka omistaa Internetin? Kuinka meitä erkossa alotaan? Miten erkkosensuuri aikuttaa? Millaista on erkkorikollisuus? Mitä on erkkosodankäynti? Tietojärjestelmähankkeiden hallinnan uudet menetelmät ja työkalut -työpaja Espoo, Stella Business Park TTL järjestää päiän kestään tilaisuuden, joka tarjoaa tuhdin tietopaketin Tii-projektien johtamisesta ja työälineistä. Lisätietoa TTL:n ja jäsenyhdistysten tapahtumista: Lehti- ja kirjaetuja Tietokone-lehti tulee etulehtenä kaikille TTL:n jäsenille. Sen lisäksi oit alita yhden apaaalintaisen lehden seuraaista: Tietoiikko, Pelit, Prosessori, Tiede ja Turallisuus. Lisäksi saat alennuksia muista lehdistä ja alan kirjallisuudesta. Alennuksia ohjelmistoista sekä matka- ja hotellipaleluista Ilmaista neuontaa tietotekniikan lakiasioissa Tietotekniikan lakiasioissa sinua neuoo maksutta Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy maanantaisin klo 9:00 12:00. Sähköinen uutiskirje Jäsenillämme on mahdollisuus tilata ain TTL:n jäsenille räätälöity sähköinen iikkouutiskirje. Uutiskirjeeseen on koottu iikon tärkeimmät alan uutiset ITiikosta, Taloussanomista, Digitodaysta ja Tietokone-lehdestä. Voit tilata uutiskirjeen os. Pääsy Tietotekniikan liiton ekstranettiin Ekstranetistä löydät mm. tietoa alan tutkimustuloksista ja tilastoista. Saadaksesi ajankohtaista tietoa jäseneduista, käy armistamassa, että sähköpostiosoitteesi on ajan tasalla osoitteessa Etkö ole ielä jäsen? Tutustu ICT-osaajien kiitorataan osoitteessa ja tule mukaan!

HANKKEEN ESITTELY. SHY:n vaalikokousseminaari 12.11.2015

HANKKEEN ESITTELY. SHY:n vaalikokousseminaari 12.11.2015 HANKKEEN ESITTELY Ohjelmajohtaja Petri Merisaari Raahen seudun yrityspalelut Tutkimusjohtaja Kari Mäntyjäri - Oulun yliopisto Tuleaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) Yliopettaja Timo Kauppi Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä? IT-Barometrin julkistus 5.4.2016

Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä? IT-Barometrin julkistus 5.4.2016 Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä? T-Barometrin julkistus 5.4.2016 Twitter #TBarometri Robert Serén/TVA T-Barometrin julkistus 5.4.2016 Ohjelmarunko Hashtag

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOT UUDISTUMISEN LÄHTEENÄ. Petri Merisaari Rikasta Pohjoista 2016, KEMI,

YRITYSVERKOSTOT UUDISTUMISEN LÄHTEENÄ. Petri Merisaari Rikasta Pohjoista 2016, KEMI, YRITYSVERKOSTOT UUDISTUMISEN LÄHTEENÄ Petri Merisaari Rikasta Pohjoista 2016, KEMI, 14.4.2016 Esityksen sisältö Meripohjola hankkeen esittely tausta ja toteuttajat taoitteet palelut yrityksille tuloksia

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN. Petri Merisaari Suurhankeosaaja-valmennus, OULU, 17.3.2016

YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN. Petri Merisaari Suurhankeosaaja-valmennus, OULU, 17.3.2016 YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN Petri Merisaari Suurhankeosaaja-almennus, OULU, 17.3.2016 Esityksen sisältö Meripohjola hankkeen esittely tausta ja toteuttajat taoitteet palelut yrityksille tuloksia

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

Opettajan ja oppilaan roolit tarkastelun kohteena

Opettajan ja oppilaan roolit tarkastelun kohteena Opettajan ja oppilaan roolit tarkastelun kohteena Työpajan ohjelma 1. Aloitus - Kontekstin luominen työpajalle: Työvälineenä Treffikello - keskustelumenetelmä 2. Alustus työpajaan - Konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIERÄ 2011 JA 2012

FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIERÄ 2011 JA 2012 FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIERÄ 2011 JA 2012 Jukka Koskipirtti 1 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkierä 2011 ja 2012 1.5.2011 apteekkierä 0,5 huhtikuun palkkasummasta 1.12.2012 apteekkierä 0,7 marraskuun

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

LAPIN ELO JATKUVAN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖ- RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA

LAPIN ELO JATKUVAN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖ- RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA LAPIN ELO JATKUVAN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖ- RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimikausi 2014 2016 1. Taustaa Elinikäisen oppimisen edistäminen nähdään keskeisenä älineenä työllisyyden parantamisessa,

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Saimaan ammattikorkeakoulu 10.5.2016 Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta - Julkisen tutkimuksen Tekes-hankkeet - Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa (Tekes)

Lisätiedot

MERIPOHJOLA-HANKKEEN MAHDOLLISUUDET METALLI- JA KONEPAJATEOLLISUUDELLE

MERIPOHJOLA-HANKKEEN MAHDOLLISUUDET METALLI- JA KONEPAJATEOLLISUUDELLE MERIPOHJOLA-HANKKEEN MAHDOLLISUUDET METALLI- JA KONEPAJATEOLLISUUDELLE Ohjelmajohtaja Petri Merisaari Raahen kauppakamariosasto aamukahitilaisuus 15.12.2015 1 Hankkeen tausta ja toteuttajat Metalli- ja

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Taloudesta töitä - Unelmatyöpaikka-kysely 7.4. 12.5.2014

Taloudesta töitä - Unelmatyöpaikka-kysely 7.4. 12.5.2014 Taloudesta töitä - Unelmatyöpaikka-kysely 7.4. 12.5.2014 1. Temperamentiltäni ja työtyyliltäni olen testin mukaan eniten (valitse yksi) Punainen. Ponteva punainen k asvaa m yyntiin ja m ark k inointiin.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA Jukka Koskipirtti

KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA Jukka Koskipirtti KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA 1.12.2012 Jukka Koskipirtti Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.12.2012 0,7 marraskuun palkkasummasta Sähköpostikysely

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE

TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE TEHYN NELJÄ POINTTIA UUDELLE HALLITUKSELLE Tehyn neljä pointtia Saavatko ihmiset tarvitsemaansa hoitoa? Onko meillä tulevaisuudessa tarpeeksi hoitajia? Riittävätkö rahat? 1. 2. 3. 4. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ. Palautteet

KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ. Palautteet KASVUN OSAAJAT VALTAKUNNALLISISSA KIITORATAPÄIVISSÄ Palautteet MÄTCHIEN ONNISTUMINEN OSAAJA Kuinka onnistuneena pidät sinulle valittua mätchiä? (1=huono, 5=erinomainen) YRITYS Kuinka onnistuneena pidät

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 12:45 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 13:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFID Lab Finland Professori Kari Tanskanen,

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 19.3.2010 Linda Hart, MA, E.MA Projektitutkija/Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa Tutkija, Sosiaalitieteiden laitos,

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot