02/08. Jyrki Kontio Tahto. kasvaa ratkaisee. s.4. Kunnissa. on töitä tietotekniikalle. s.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "02/08. Jyrki Kontio Tahto. kasvaa ratkaisee. s.4. Kunnissa. on töitä tietotekniikalle. s.3"

Transkriptio

1 02/08 Jyrki Kontio Tahto kasaa ratkaisee s.4 Kunnissa on töitä tietotekniikalle s.3

2 Hyä Tietotekniikan liiton jäsen, syksyn aikana Tietotekniikan liitto on kartoittanut IT-alan työntekijöiden palkkauksen, tutkinut kuntapäättäjien asenteita paleluiden tehostamiseen tietotekniikan aulla ja osallistunut IT-alan yritysten menestystä kiihdyttään Kasufoorumin toimintaan. Kaikki kolme aktiiteettia liittyät yhteen ja niissä tiiistyy se, mitä liitto toiminnallaan taoittelee. Haluamme, että suomalaisten hyinointi paranee tietotekniikkaa tehokkaasti hyödyntämällä. Julkisella sektorilla tuoreilla kunnallispäättäjillä on paljon tehtäää. Kuntaliitokset, työoimapula ja krooninen rahapula ohjaaat hakemaan uusia ratkaisuja tietotekniikasta. Kuitenkin Suomi on IT-infrastruktuurin kehittämisessä jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista. Tare on selä, ratkaisut eiät. Kunnat taritseat nopeasti asiantuntemusta, yhteistyötä ja ennen kaikkea yhteisen päätöksen siitä, millä periaatteilla ja älineillä paleluita jatkossa kehitetään. Meidän, tietotekniikan ammattilaisten tehtää on käyttää osaamisemme niin, että tietotekniikka palelee niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla ihmisten oikeita tarpeita, oikealla taalla. Sitä kautta kasaa myös oman työmme merkitys ja arostus. Kun linkit ja tekniikan ja elämänlaadun paranemisen älillä ahistuat, säilyy ja kasaa alan kiinnostauus myös lahjakkaiden nuorten keskuudessa. Teretuloa mukaan liiton toimintaan, Robert Serén Tietotekniikan liiton toiminnanjohtaja

3 Kunnissa on tietotekniikalle töitä Teksti: Sini Suomalainen Tietotekniikan liitto kartoitti kunnallisaaliehdokkaiden näkemykset IT:n hyödyntämisestä kunnissa. Tutustu kuntaaalitutkimuksen tuloksiin: Tietotekniikan liitto kartoitti kunnallisaalien alla ehdokkaiden näkemyksiä tietotekniikan roolista kuntansa paleluiden kehittämisessä ja tehostamisessa. Ehdokkaat keskittyiät ajamaan aoimia standardeja, tereydenhuollon järjestelmien parantamista ja tasa-aron säilyttämistä kunnallisissa paleluissa. Kyselyn aoimissa kommenteissa käi selästi ilmi, kuinka eri tasoilla ehdokkaat kuntiensa IT-haasteita pohtiat. Osa kokee tietotekniikan edelleen pääasiassa lasten liikuntaharrastusten latistajana, osa näkee mahdollisuudet, jotka tietotekniikka tuo palelujen kehittämiseen. Paremmat palelut ähemmällä aialla tiiistää altioarainministeriön Kunta IT -yksikön johtajan Antti Holmroosin työn taoitteen. Kunnissa tehdään nyt merkittäiä ratkaisuja sen suhteen, miten paleluita oidaan parantaa työntekijämäärän äistämättä ähentyessä. Rakenteet muuttuat ja tietotekniikka oi olla muutoksessa niin mahdollistaja kuin jarrukin. Päättäjiltä aaditaan tässä alppautta ja aoimuutta uusille taoille tehdä asioita, sanoo Holmroos. Asiat on nähtää ja toteutettaa uudella taalla. Esimerkiksi se, että kunnanhallinto on jaettu osiin ja lautakuntiin, ei tarkoita sitä, että ihmisen elämä ja tarittaat palelut jakautuisiat samoin. Lokeroiduista paleluista pitää siirtyä elämäntilanteita seuraaiin paleluihin. Moni kunnallisaaliehdokas otti kyselyssä oma-aloitteisesti kantaa aoimen lähdekoodin käytön puolesta. Aoimien järjestelmien käyttö pitää julkisen sektorin kiinnostaana ja potentiaalisena asiakkaana usealle toimijalle markkinoilla. Näin julkiselle sektorille suunnattuja tietotekniikkapaleluja kehitetään ja kilpailu pitää hinnat järkeällä tasolla, uskoo Holmroos. Tasa-aro taoitteena Moni ehdokas korosti aoimissa astauksissaan, ettei tietokone oi korata ihmistä. Toiset erotteliat, ettei kaikkia kontakteja oi korata erkon älityksellä, mutta iranomaistapaamisia kyllä. Kunnallisten paleluiden järjestämistä tasa-aroisesti korostettiin, aikka sen paras toteutustapa nähtiin eri taalla. Esimerkiksi anhusten almiuteen käyttää tietotekniikkaa suhtauduttiin kaksijakoisesti. Osa puolsi sitä, että henkilökohtaiset palelut on säilytettää anhusten takia. Osa taas näki tietotekniikan mahdollisuutena erityisesti koteihinsa sidotuille ihmisille. Koulutuksen merkitys korostuu tällöin. Suomessa tereydenhuollon sähköistäminen on hyällä tasolla. Vaarana on kuitenkin, että muutos jää mekaaniseksi. Uusien kunnallispäättäjien haasteeksi heittäisin sen, miten muutoshalukkuus kunnissa saadaan niin korkealle tasolle, että saamme uusien järjestelmien edut käyttöömme riittään nopeasti, Holmroos sanoo. Tietotekniikan liiton kunnallisaalikysely koostui seitsemästä osa-alueesta: sähköinen asiointi ja itsepalelu, kuntapaleluiden ja hallinnon tehokkuus, digidemokratia, sosiaalitoimi, koulutoimi, tereydenhuolto ja muut palelut. Tulokset löytyät Tietotekniikan liiton erkkosiuilta,

4 Kasufoorumi 08 kokosi ohjelmistoyritykset, päättäjät ja tutkijat saman pöydän ääreen. Tuloksena syntyi yhteinen näkemys kasun ja kansainälistymisen haasteista ja ehdotus niiden ratkaisemiseksi. Vaikka hankkeen loppuraportti on julkaistu, arsinainen työ alkaa asta nyt. Jyrki Kontion mukaan suomalainen yhteiskunta on muuttunut nopeammin kuin sen aromaailma. Suomalaisen hyinoinnin sankari ei enää ole suolla kuokkia Jussi, aan kasuhakuinen ohjelmistoyrittäjä. Ohjelmistoalan kasukipuja kukistettiin Kasufoorumissa Tahto kasaa ratkaisee Teksti: Elisa Ylinen Kua: Wilma Hurskainen Kaikkien alojen ohjelmistoituminen on globaalisti aha trendi. Suomelle siitä on hyötyä: ohjelmistoalalla Kiina-ilmiö on harinainen, sillä korkean lisäaron työtä on aikeampaa siirtää halpojen tuotantokustannusten maihin, sanoo Kasufoorumin puuhamiehenä häärinyt Jyrki Kontio, R & D-Ware Oy:n perustaja ja Tietotekniikan liiton hallituksen jäsen. Tammikuussa käynnistetty hanke keskittyi ratkomaan suomalaisen ohjelmistoteollisuuden kasun ja kansainälistymisen haasteita. Kun ikäluokat pieneneät ja Suomessa tehtään työn määrä jatkuasti ähenee, kansantalouden kasu tulee perustumaan ainoastaan tuottauuden kasuun. Ohjelmistoalan merkitys hyinointiyhteiskunnan säilymisen kannalta on suuri. Tämän nostaminen julkiseen keskusteluun oli Kasufoorumin keskeisimpiä taoitteita. Halusimme saada päättäjät ymmärtämään, että Suomen tuleaisuus on ohjelmistoissa, Kontio tiiistää. Kasupotentiaali on suuri: alalla kuin alalla käytetään ohjelmistoja tuomaan yritykselle lisäaroa. Globaalit markkinat kuitenkin asettaat kasulle haasteita. Vaikka osa haasteista yritysten pieni koko, pieni kotimarkkina on yhtäläisiä kaikille Suomen kasuyrityksille, ohjelmistoalalle on ominaista, että markkinat oat globaalit niin teknologian kuin markkinoinninkin suhteen. Usein ajatellaan, että menestyminen on maailmanlaajuisilla markkinoilla Näin selätät kasun esteet helpompaa. Näin ei ole: globaalissa taloudessa yritystä ei oida kasattaa eristyksissä aan tuotekehitykseen on inestoitaa oimakkaasti heti alussa, aikka tuloksia saadaan asta uosien kuluttua, Kontio sanoo. 1. Tee gap-analyysi: ertaa oman yrityksen haasteita loppuraporttiin kirjattuihin haasteisiin. 2. Varmista, että yritykselläsi on osaaa hallitus ja hallituksessa juuri sellaista osaamista, mitä yrityksesi taritsee. 3. Aseta koat kasutaoitteet. 4. Verkostoidu henkilökohtaisesti. Huolehdi siitä, että myös yrityksesi aainhenkilöt erkostoituat. Etsi itsellesi kumppaneita ja ole kumppani muille. Jyrki Kontio Lisää Kasufoorumista Jyrki Kontion blogissa:

5 Aseta rohkeat kasutaoitteet Kontion mukaan yritykset tyytyät liian usein maltilliseen kasuun eiätkä aseta itselleen riittään koia kasutaoitteita. Prosessi-integraatioon erikoistuneessa Frends Technology Oy:ssä sen sijaan uskotaan konkreettisiin taoitteisiin: uonna 2012 seitsemänkymmentä prosenttia liikeaihdosta tulee ulkomailta. Seuraaa tärkeä askel meille on tytäryhtiöiden perustaminen, sanoo yrityksen toimitusjohtaja ja Kasufoorumin ohjausryhmän jäsen Aino-Maija Fagerlund. Kaksikymmenuotias yritys on käyttänyt yli puolet olemassaoloajastaan taoitteellisen kansainälistymiseen. Kasu on ollut nopeaa; kuluneena uonna muun muassa yrityksen henkilöstömäärä on kasanut 17:llä. Suurin haasteemme on ollut kansainälisen liiketoiminnan osaaminen. Siinä kokemuskaan ei aina auta. Tärkeintä on halu ja kyky oppia uutta ja tehdä asioita uudella taalla. Opi myymään ja markkinoimaan Kasufoorumissa globaalit kysymykset kuten markkinoiden ja innoaatiokeskittymien etäisyys Suomesta eiät kuitenkaan nousseet merkittäimmäksi haasteeksi. Sitä oli myynti ja markkinointi. Myynnin ja markkinoinnin heikkous on perua suomalaisesta kulttuurista, joka ei perinteisesti ole myyntihenkinen. Olemme hyiä tuotekehittäjiä, mutta emme hyiä myyjiä, Kontio heittää. Frendsissä haasteeseen on astattu palkkaamalla ahoja myynnin ja markkinoinnin osaajia. Pelkät myynti- ja markkinointitaidot eiät Fagerlundin mukaan yksistään riitä. Yleensä myynti- ja markkinointiosaamisen puute juontaa juurensa strategiaosaamisen puutteesta. Kun strategia on selillä, myynti- ja markkinointistrategia on helppo rakentaa. Kontion mukaan teknologiasta lähteä yritys ei useimmiten edes tiedosta myynnin merkitystä. Mikä Kasufoorumi? - Ohjelmistoyrittäjät ry:n ja Microsoft Oy:n käynnistämä itsenäinen projekti - Taoitteena edistää suomalaisen ohjelmistoalan kasua ja kansainälistymistä - Luokitteli keskeiset haasteet ja esitti keinot niiden ratkaisemiseksi - Toteutettiin uoden 2008 aikana kolmena seminaarina, työryhmätyöskentelynä ja tutkimustyönä - Loppuraportti on ladattaissa osoitteesta Vielä iisitoista uotta sitten allitsi teknologiapula: hyä teknologia saatiin aina myydyksi. Nykyisessä teknologiarunsaudessa markkinat oittaa se, joka osaa paketoida teknologiaratkaisunsa parhaiten. Paketti on osattaa myös kommunikoida siis myydä ja markkinoida. Siksi taritsemme lisää myynnin, markkinoinnin ja strategian koulutusta kaikille oppialoille, Kontio sanoo. Unohda kielteiset yrittäjyysasenteet Vaikka yrittäjyyskasatus on ollut mukana perusopetuksen opetussuunnitelmissa 1990-luun puoliälistä lähtien, asenteet yrittäjyyttä kohtaan oat Suomessa yllättään kielteisiä paljon kielteisempiä kuin monessa muussa Euroopan maassa. Tilastollisestikin merkittäin kasuun aikuttaa tekijä Ohjelmistoalan kasun haasteet top Myynnin ja markkinoinnin puutteet 2. Pieni yrityskoko 3. Markkinan ja asiakkaan heikko tuntemus 4. Kasustrategian muodostamisen aikeus 5. Yrittäjyysasenneilmasto, joka ei kannusta 6. Pääomamarkkinan pienuus 7. Pieni riskinottohalukkuus 8. Huono riskinottokyky 9. Puutteellinen erkostoituminen 10. markkinoiden ja innoaatiokeskittymien etäisyys Suomesta on halu kasaa. Haluttomuuteen on syynä yrittäjyysasenneilmasto. Yrittäjyyttä ei koeta kunnialliseksi ammatiksi eikä sitä arosteta, Kontio sanoo. Toisaalta on osattaa luottaa omaan osaamiseen, muiden asenteista älittämättä. Kun itse tietää tekeänsä tärkeitä asioita ja arostaa omaa työtään, Suomen tuleaisuus on ohjelmistoissa. saa muidenkin kunnioituksen, Fagerlund tiiistää. Me olemme onnistuneet myymään toimintatapaideoitamme esimerkiksi Microsoftin Redmondin Ratkaisuehdotukset top Taloudelliset kannustimet kasuyrittäjyyteen 2. Älykkään rahan lisääminen 3. Yrityksen kehittämiseen käytetyt arat erottomiksi 4. Early enture -rahoittajien lisääminen 5. Myynnin ja markkinoinnin opetuksen ahistaminen 6. Kasun painottaminen julkisissa rahoituspäätöksissä 7. Verkostoitumisen tukeminen 8. Bisnesenkeleiden etsiminen ja koulutus 9. Sijoittajien ja kasuyrittäjien kohtauspaikka 10. Mentorointiohjelmat tuoteyksikköön Yhdysaltoihin. Kuljemme integraatiossa isompien edellä. Etsi kumppaneita ennakkoluulottomasti Yksin koulutus ei kykene kukistamaan kasun esteitä nopealla aikataululla. Vikkelämmin tuloksia saadaan kehittämällä erkostoja. Hyä keino on ottaa yhtiön hallitukseen kokenut konkari sparraajaksi. Tätä pienet yritykset hyödyntäät aian liian ähän. Toiselta toimialalta ja jo kansainälistyneestä yrityksestä tulea henkilö oi aidosti tuoda uutta näkökulmaa ja auttaa ratkaisemaan kasun ja kansainälistymisen haasteita, Kontio kannustaa. Myönteistä Kasufoorumin tuloksissa oli se, että tärkeimmiksi koetut haasteet oliat toimialan sisäisiä. Niihin oidaan itse aikuttaa. Siksi jokaisen yrityksen olisi syytä errata Kasufoorumissa kiteytyneitä kasun ja kansainälistymisen haasteita oman yrityksen haasteisiin. Tällaisen gap-analyysin perusteella yritys näkee, mitä se oi tehdä itse. Draii päällä Kontio kutsuu Kasufoorumia työtapainnoaatioksi: se onnistui ensi kertaa kokoamaan yhteen alan yritysten, julkisen sektorin ja tutkimuslaitosten edustajat ja muodostamaan alan tuleaisuudesta yhteisen näkemyksen. Haasteista ei tyydytty ain keskustelemaan, aan niiden ratkaisemiseksi tehtiin konkreettinen toimenpidesuunnitelma, jossa toimet asetettiin tärkeysjärjestykseen. Tietotekniikan liitto oli aktiiisesti mukana keskustelussa. Liiton intressit oat hyin pitkälle samoja kuin Kasufooruminkin. Seminaareissa ja työryhmissä käytiin paljon hyää keskustelua, joka noteerattiin monessa mediassa. Onnistuimme taoittamaan päättäjät erittäin hyin. Ääni on aattu, ja arsinainen työ alkaa asta nyt, kun tuloksia lähdetään iemään käytäntöön, Kontio sanoo. Draii on nyt päällä.

6 Asiantuntijat hyin edustettuina Tutkimus toteutettiin sekä sähköposti- että kirjekyselynä yhteensä 2 516:lle Tietotekniikan liiton jäsenelle touko kesäkuussa Kyselyn astausprosentti oli 35, josta 27 prosenttia oli naisia ja 73 prosenttia miehiä. Reilulla 40 prosentilla astanneista on taustalla yliopistotutkinto, mutta ammattikorkeakoulutason tutkintojen (23 %) osuus on noussut ahasti nyt ensimmäistä kertaa ohi opistotason tutkintojen (22 %). Vastaajista 67 prosenttia työskentelee eriasteisissa asiantuntijatehtäissä. Neljäsosa ilmoitti keskeiseksi tehtääalueekseen soelluskehitykseen liittyät tehtäät. Yli 60 prosenttia kyselyyn astanneista työskentelee pääkaupunkiseudulla, missä palkat oat keskimäärin 24 prosenttia korkeammat kuin koko maassa. Toimialoista IT-palelujen osuus on selästi suurin (41 %). Julkishallinnossa (12 %) ja IT-almistuksen (11 %) parissa työskentelee seuraaaksi eniten alan äestä Suomi Palkkatasa-aro etenee IT-alalla Tietotekniikan liiton uosittainen palkkatutkimus paljastaa, että alan palkkakehitys on jatkanut suotuisalla kasuuralla. Erityinen ilonaihe on ollut sukupuolten älisen palkkatasa-aron eneneminen. Sukupuolten älisten palkkaerojen kaentuminen on erittäin positiiinen kehitystrendi. Vaikka työtä ielä on tehtäänä tässäkin asiassa, suunta on hyä. Toimialallamme arostetaan osaamista, kokemusta ja koulutusta sukupuolesta riippumatta, ja tämä näkyy myös palkoissa. Naisia alkaa olla yhä enemmän myös tietotekniikan johtotehtäissä, iloitsee Tietotekniikan liiton toiminnanjohtaja Robert Serén. Miesten ja naisten kokonaispalkkojen eroissa on tapahtunut selää suhteellista lähentymistä. Miesten keskimääräinen kokonaisansio on nyt euroa kuukaudessa (3 815 euroa/kk uonna 2006) ja naisten euroa kuukaudessa (3 433 euroa/kk uonna 2006). Naisten euro on IT-alalla nyt reilut 92 senttiä, kun se ielä uonna 2006 oli ajaat 90 senttiä. IT-alan naiset pärjääät huomattaasti paremmin kuin naiset työelämässä keskimäärin, sillä naisten keskimääräinen euro on noin 80 senttiä Ruotsi Kokonaispalkat yli euron Palkkatutkimuksen mukaan alan kokonaispalkat oat nousseet ensimmäisen kerran yli euron eli euroon. Kasua edellisen, uonna 2006 tehdyn, tutkimuksen eurosta on 9,1 prosenttia. Nyt saautettu palkkataso noudattaa pitkäaikaista akaata kasukäyrää. Kokonaisuutena alan palkat oat nousseet tällä uosituhannella 26,8 prosenttia. Tämä heijastaa yleisen palkkakehityksen lisäksi toimialan kykyä maksaa asiantuntijoille kilpailukykyistä korausta, Robert Serén sanoo. Työpäiän pituus on hiukan lyhentynyt alan tekijöillä keskimäärin noin 40 tuntiin iikossa. Ylitöitä ilmoitti tekeän noin 45 prosenttia astaajista, mikä on sama määrä kuin edellisessä tutkimuksessa. Kolmannekselle Nainen 27% Teksti: Jukka Nortio Mies 73% ylityöt korataan yksin apaaaikana, iidennekselle ylitöitä ei korata lainkaan ja lopuille joko yksin rahana tai sekä rahana että apaa-aikana. Nuoret suomalaiset pärjääät Nuoret suomalaiset IT-ammattilaiset pärjääät ruotsalaiskollegoihin errattuna hyin. Erot oat maiden älillä pieniä, mutta trendi on kuitenkin selä: 45 uodesta ylöspäin ruotsalaiset oat kaikissa ikäluokissa niskan päällä, mutta nuoremmissa suomalaiset tienaaat paremmin. Suomi Ruotsi-kisassa parhaiten tienaaat uotiaat ruotsalaiset IT-ammattilaiset, joiden keskimääräinen kokonaispalkka on euroa. Heikoimmin ansaitseat puolestaan alle 30-uotiaat ruotsalaiset, jotka yltäät euron kuukausiansioon. Ensin ensi-illasta 50 uotta Teksti: Elisa Ylinen Kua: Arno Soisalo Puoli uosisataa sitten Postisäästöpankista kuului kummia: Suomen ensimmäinen toimia tietokone, Ensiksi ristitty IBM 650, käynnistettiin lokakuussa Ennen käyttöönottoa tilanne oli kaoottinen: laitteistoa testattiin lähes uorokauden ympäri, IBM:n huoltoinsinöörit kiirehtiät omia koeajojaan ja päiän työt oli hoidettaa anhoilla laitteilla. Kun juhlapäiä ihdoin koitti, olo oli helpottunut, sanoo 40 uotta alalla toiminut Arno Soisalo, yksi Suomen kolmesta ensimmäisestä tietokoneoperatööristä. Ensin tärkein työ oli säästötilien kirjaus. Aiemmin kirjaukset oli tehty reikäkorttikonein, mutta pankkikilpailun kiristyessä ja asiakasmäärän kasaessa koneiden laskentakapasiteetti ei riittänyt. Tarittiin uusinta teknologiaa sitä edusti IBM 650, joka pystyi laskemaan tilikirjaukset kymmenen päiän älein entisen kuukauden sijaan. Soeliaimmat tietokoneoperaattoreiksi koulutettaat alittiin testeissä. Heitä arostettiin, liittyihän sähköaioihin salaperäistä mystiikkaa. Opiskelimme operointia, uokaaiotekniikkaa ja ohjelmointia aian uusia asioita. Siihen asti olimme pärjänneet kytkentätaidoilla, Soisalo kertaa. IBM 650:n sydän oli sanaa käsittänyt magneettirumpumuisti, joka pyöri kierrosta minuutissa. Laitteisto koostui keskusyksiköstä ja oimayksiköstä, jotka toimiat radioputkilla ja painoiat kumpikin noin tonnin. Lisäksi tarittiin kaksi taulukointikonetta ja reikäkorttien luku- ja läistysyksiköt, jotka oli yhdistetty käsiarren paksuisilla kaapeleilla tietokoneeseen. Kone pystyi suorittamaan minuutissa yhteen- tai ähennyslaskua, kertolaskua tai jakolaskua. Suomen ensimmäinen tietokone altasi kokonaisen huoneen. Emme saaneet sitä koskaan kiinni lasku- tai muusta irheestä, Soisalo muistelee. Ensi oli sympaattinen tietokone.

7 Tietotekniikan liitto on luontea linkki opintojen ja työelämän älillä. Innostaat työtehtäät, hyät kehittymismahdollisuudet ja aoin työilmapiiri siinä rakennuspalikat IT-alan opiskelijan toietyöpaikkaan. Usein sen oikean löytämistä helpottaa erkostoituminen mahdollisten työnantajien kanssa jo opiskeluaikana. Teorioiden pänttäyksen ohella on tärkeää päästä tutustumaan omaan alaansa käytännössä. Itse olen kokenut työnantajiin ja alan osaajiin tutustumisen hyin inspiroiaksi myös opintojen kannalta. Motiaatiopiikin oi saada aikaan aikkapa alaistuminen tietyn alan sopiuudesta tai yksittäisten henkilöiden kannustaa asenne, sanoo Teknillisessä korkeakoulussa iimeistä uottaan opiskelea Elina Arkko, 24. Informaatioerkostojen koulutusohjelmassa opintojaan iimeisteleälle Arkolle on ehtinyt kertyä alan työkokemusta jo kolme uotta. Työskentely mielenkiintoisissa yrityksissä ja tehtäissä on auttanut löytämään oikeaa suuntaa tulealle asiantuntijauralleni. Siksi erityisesti näin uran alussa on tärkeää olla utelias ja tutustua työelämän tarjoamiin erilaisiin mahdollisuuksiin, Arkko kannustaa. Hyä työpaikka haastaa kasamaan ja kehittymään Teksti: Elisa Ylinen, Kua: Pekka Puhakka Teknillisessä korkeakoulussa opintojaan iimeisteleän Elina Arkon unelmatyöpaikka on kansainälinen yritys, jossa työntekijöitä kuunnellaan ja arostetaan. Mahdollisuus kehittyä ja edetä uralla sekä luoa ja aoin ilmapiiri oat tärkeitä. Sillanrakentaja opintojen ja työelämän älillä Tietotekniikan liiton syyskuussa käynnistämän opiskelijakampanjan taoitteena oli tutustuttaa IT-alan opiskelijat liiton toimintaan ja kertoa muun muassa erkostoitumismahdollisuuksista. Opiskelijat saiat loppuuoden jäsenyyden etuineen ilmaiseksi. Ensimmäisten kampanjaiikkojen aikana yli iiteenkymmeneen alan ainejärjestöön lähetetty iesti poiki iidenneksen lisäyksen opiskelijajäsenten määrään. Koko jäsenistöstämme opiskelijoita on ain muutama prosentti. Meillä on kuitenkin paljon tarjota: opiskelijat oiat osallistua jäsenyhdistystemme toimintaan ja saada sitä kautta hyödyllisiä tuleaisuuden kontakteja, ja lisäksi järjestämissämme koulutustapahtumissa on usein maksuttomia opiskelijapaikkoja. Myös alan lehdet saa kauttamme edullisesti, kertoo Tietotekniikan liiton koulutuspäällikkö Saila Sihtola. Tänä syksynä luassa on myös opiskelijoille suunnattuja tapahtumia, esimerkiksi urasuunnitteluseminaari, jonka CV-klinikalla opiskelijat saaat ammattilaisinkkejä ansioluetteloidensa hiomiseen. Haluamme toimia luonteana linkkinä opiskelu- ja työelämän älillä. Olemme opiskelijalle pitkäaikainen kumppani, joka kulkee rinnalla ensimmäisestä opiskeluuodesta lähtien ja antaa tukea työuran eri aiheissa. Lyhyiden työsuhteiden maailmaan liitto tuo osaltaan pysyyyttä, Sihtola kuailee. Työnantajan arot aikuttaat Opiskelijalle erkostoituminen oi antaa paremman kuan muun muassa työnantajan aroista. Niin julkilausuttuja kuin -lausumattomiakin aroja arioidaan, ja ne oat nousseet tärkeäksi työpaikan alintaperusteeksi. En esimerkiksi laittaisi työhakemusta sellaiseen paikkaan, jonka aromaailma sotii selkeästi omaani astaan. Haluan seistä työnantajan ajaman asian takana täysipainoisesti. Se onnistuu ain, jos oikeasti uskoo yrityksen aroihin, Arkko sanoo. Työntekijän kokemalla arostuksella on myös merkitystä. Asiantuntijatyössä se korostuu entisestään. Konkreettisesti arostus näkyy esimerkiksi siinä, miten työntekijöiden hyinointiin ja kehittymismahdollisuuksin panostetaan. Työntekijöiden on tärkeää tulla kuulluiksi.

8 Muistathan hyödyntää kaikki TTL:n jäsenedut! Toimintaa ja erkostoitumismahdollisuuksia TTL:n jäsenyhdistyksissä ja kerhoissa TTL:ssa toimii 26 jäsenyhdistystä sekä lukuisia osaamisyhteisöjä ja kerhoja. Koulutuksia ja jäsentapaamisia TTL ja jäsenyhdistykset järjestäät uodessa satoja koulutuksia ja muita tapahtumia. Jäsenenä oit osallistua tilaisuuksiin maksutta tai reilusti alennettuun hintaan tapauskohtaisesti. TTL:n tuleia tapahtumia: IT alan uraseminaari oletko nousukiidossa? Espoo, Palace Kämp Hotel Sello Varmista paikkasi työelämän kiitoradalla. Hyödyllistä tietoa IT -alalle aikoille sekä alalla työskenteleille. Seminaarissa kuulet mm. Miten IT-alan ammattilaiset sijoittuat työelämässä? Mitä kannattaa huomioida työpaikkaa hakiessa tai työpaikan aihtoa suunnitellessa? Miten oit aikuttaa omaan urapolkuusi IT-alalla? Internetin pelisäännöt -seminaari Helsinki, Satakuntatalo Suomen Internet-yhdistys järjestää yhdessä Tietotekniikan liiton kanssa seminaarin Internetin pelisäännöistä. Kuka omistaa Internetin? Kuinka meitä erkossa alotaan? Miten erkkosensuuri aikuttaa? Millaista on erkkorikollisuus? Mitä on erkkosodankäynti? Tietojärjestelmähankkeiden hallinnan uudet menetelmät ja työkalut -työpaja Espoo, Stella Business Park TTL järjestää päiän kestään tilaisuuden, joka tarjoaa tuhdin tietopaketin Tii-projektien johtamisesta ja työälineistä. Lisätietoa TTL:n ja jäsenyhdistysten tapahtumista: Lehti- ja kirjaetuja Tietokone-lehti tulee etulehtenä kaikille TTL:n jäsenille. Sen lisäksi oit alita yhden apaaalintaisen lehden seuraaista: Tietoiikko, Pelit, Prosessori, Tiede ja Turallisuus. Lisäksi saat alennuksia muista lehdistä ja alan kirjallisuudesta. Alennuksia ohjelmistoista sekä matka- ja hotellipaleluista Ilmaista neuontaa tietotekniikan lakiasioissa Tietotekniikan lakiasioissa sinua neuoo maksutta Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy maanantaisin klo 9:00 12:00. Sähköinen uutiskirje Jäsenillämme on mahdollisuus tilata ain TTL:n jäsenille räätälöity sähköinen iikkouutiskirje. Uutiskirjeeseen on koottu iikon tärkeimmät alan uutiset ITiikosta, Taloussanomista, Digitodaysta ja Tietokone-lehdestä. Voit tilata uutiskirjeen os. Pääsy Tietotekniikan liiton ekstranettiin Ekstranetistä löydät mm. tietoa alan tutkimustuloksista ja tilastoista. Saadaksesi ajankohtaista tietoa jäseneduista, käy armistamassa, että sähköpostiosoitteesi on ajan tasalla osoitteessa Etkö ole ielä jäsen? Tutustu ICT-osaajien kiitorataan osoitteessa ja tule mukaan!

Tietotekniikan liitto ry

Tietotekniikan liitto ry Tietotekniikan liitto ry Puolueeton, valtakunnallinen ICT-alan asiantuntija Jäsenyhdistystensä kattojärjestö, joka kehittää jäsenistön ammatillista osaamista ja arvostusta Lähes 30 paikallis- ja teemayhdistystä

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

HANKKEEN ESITTELY. SHY:n vaalikokousseminaari 12.11.2015

HANKKEEN ESITTELY. SHY:n vaalikokousseminaari 12.11.2015 HANKKEEN ESITTELY Ohjelmajohtaja Petri Merisaari Raahen seudun yrityspalelut Tutkimusjohtaja Kari Mäntyjäri - Oulun yliopisto Tuleaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) Yliopettaja Timo Kauppi Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hyvin pidettyä - pahnoilta pöytään Ismo Eerola 27.04.2015v

Hyvin pidettyä - pahnoilta pöytään Ismo Eerola 27.04.2015v Hyin pidettyä - pahnoilta pöytään Ismo Eerola 27.04.2015 Jo isoisä Benjam Eerola oli kaukaa iisas mies, osti auton ennen kuin oli taloon johtaaa tietä. Kasatti, palasi ja myi toreilla. Työtä ja iljaa säästämättä.

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Loppuraportin esittely. Jyrki Kontio R & D-Ware Oy Tietotekniikan liiton hallituksen jäsen www.jyrkikontio.fi

Loppuraportin esittely. Jyrki Kontio R & D-Ware Oy Tietotekniikan liiton hallituksen jäsen www.jyrkikontio.fi Loppuraportin esittely Jyrki Kontio R & D-Ware Oy Tietotekniikan liiton hallituksen jäsen www.jyrkikontio.fi Päävaiheet Seminaari I 14.1. Seminaari II 5.6. Seminaari III Avaintoimijoiden näkemykset: Ongelman

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

Mitä IT vastaavan tulisi tietää pilvipalveluista

Mitä IT vastaavan tulisi tietää pilvipalveluista Mitä IT vastaavan tulisi tietää pilvipalveluista Ajankohta: 30.11.2011 Ohjelma 12:00 ilmoittautuminen ja kahvi 12:30 Avajaissanat, Robert Serén / Tietotekniikan liitto ry 12:40 Pilvipalvelut - 10 syytä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN. Petri Merisaari Suurhankeosaaja-valmennus, OULU, 17.3.2016

YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN. Petri Merisaari Suurhankeosaaja-valmennus, OULU, 17.3.2016 YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN Petri Merisaari Suurhankeosaaja-almennus, OULU, 17.3.2016 Esityksen sisältö Meripohjola hankkeen esittely tausta ja toteuttajat taoitteet palelut yrityksille tuloksia

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Opas verkkomaksupalvelun valintaan

Opas verkkomaksupalvelun valintaan Opas erkkomaksupalelun alintaan Verkkomaksupalelun alinta ei älttämättä ole helppoa, sillä tarpeet ja paleluiden sisällöt aihteleat. Tässä opas ja muistilista, jonka aulla osaat huomioida omat tarpeesi

Lisätiedot

Verkkokaupan menestys syntyy toimivista prosesseista

Verkkokaupan menestys syntyy toimivista prosesseista VERKKOKAUPAN MENESTYS SYNTYY TOIMIVISTA PROSESSEISTA Menestyän erkkokaupan jäljillä Osa 2 Verkkokaupan menestys syntyy toimiista prosesseista Mitä erkkokaupan pyörittäminen tarkoittaa käytännössä ja miten

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOT UUDISTUMISEN LÄHTEENÄ. Petri Merisaari Rikasta Pohjoista 2016, KEMI,

YRITYSVERKOSTOT UUDISTUMISEN LÄHTEENÄ. Petri Merisaari Rikasta Pohjoista 2016, KEMI, YRITYSVERKOSTOT UUDISTUMISEN LÄHTEENÄ Petri Merisaari Rikasta Pohjoista 2016, KEMI, 14.4.2016 Esityksen sisältö Meripohjola hankkeen esittely tausta ja toteuttajat taoitteet palelut yrityksille tuloksia

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus

Muuttuva ammatillinen koulutus ja opettajuus Muuttua ammatillinen koulutus ja opettajuus Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU Puheenjohtaja Mari Räkköläinen 29.3.2017 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sekä etäyhteydet OTTU ry OTTU ry on tieteellinen

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille Vauhtia Venäjänliiketoimintaan Palvelut yrityksille Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin Suomalais-Venäläinen kauppakamari auttaa yrityksiä onnistumaan kaikissa Venäjän-liiketoiminnan elinkaaren vaiheissa.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

LAPIN ELO JATKUVAN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖ- RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA

LAPIN ELO JATKUVAN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖ- RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA LAPIN ELO JATKUVAN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN YHTEISTYÖ- RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 1 Toimikausi 2014 2016 1. Taustaa Elinikäisen oppimisen edistäminen nähdään keskeisenä älineenä työllisyyden parantamisessa,

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 Agenda sekä alustavat ehdotukset - Missio - Visio - Arvolupaukset 16.3.2011 1 PJ-Päivien alustava Agenda Torstai, 24.3. 14:00 Päivän tavoitteet TTL nyt, Robert 14:30

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

IT-ura -tutkimus 2009

IT-ura -tutkimus 2009 IT-ura -tutkimus 2009 A. Palkkaus 1. Yhteenveto IT-ammattilaisten peruspalkat ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla, mutta kokonaisansiot ovat nousseet vuodessa 5%. Keskimääräinen peruspalkka on nyt 3

Lisätiedot

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT kasvaa ja kehittyy Kokkola 24.1.2013 Päivän agenda Asialista: Teemu Korpiaho: Vuosi 2012, tulos ja tapahtumat, näkymät vuodelle 2013 (15min) Jyrki Veijola: Laatu

Lisätiedot

Y56 laskuharjoitukset 5 - mallivastaukset

Y56 laskuharjoitukset 5 - mallivastaukset Y56 Keät 010 1 Y56 laskuharjoitukset 5 - malliastaukset Harjoitus 1. Voiton maksimoia tuotannon taso & kiinteät kustannukset Taoitteena on ymmärtää kiinteiden kustannusten aikutus yrityksen tuotantopäätöksiin

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta

Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta Yhteenvetoraportti 23.10.2009 Anu Valtari Riitta Ahlholm Verkkohaastattelun tavoitteet ja toteutus Verkkohaastattelun tavoitteena

Lisätiedot

INTERNET-UUTISET. 5. vuosikerta - Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti - Julkaisija: Info Center Finland Oy - Kesä 2008 (n:o 2/2008) - Jakelu 76.

INTERNET-UUTISET. 5. vuosikerta - Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti - Julkaisija: Info Center Finland Oy - Kesä 2008 (n:o 2/2008) - Jakelu 76. INTERNET-UUTISET 5. vuosikerta - Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti - Julkaisija: Info Center Finland Oy - Kesä 2008 (n:o 2/2008) - Jakelu 76.000 kpl Videoneuvottelu säästää aikaa, rahaa, hermoja ja ympäristöä

Lisätiedot

Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä? IT-Barometrin julkistus 5.4.2016

Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä? IT-Barometrin julkistus 5.4.2016 Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä? T-Barometrin julkistus 5.4.2016 Twitter #TBarometri Robert Serén/TVA T-Barometrin julkistus 5.4.2016 Ohjelmarunko Hashtag

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy

Microsoft, 2005. Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft, 2005 Johtaja näyttää työhyvinvoinnin suunnan Uudista ja uudistu 2005 Martti Mehtälä Microsoft Oy Microsoft Globaalisti Maailman johtava ohjelmistovalmistaja 107 000 työntekijää Liikevaihto 40

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2012

Poolian palkkatutkimus 2012 Poolian palkkatutkimus 2012 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi

Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi TIMO METSÄ-TOKILA http://www.temtoimialapalvelu.fi/ Ohjelmistoala ja tekninen konsultointi TOL 2008 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Pitky ICT-ihmisten yhteisö Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry Information Processing Association of Tampere Region

Pitky ICT-ihmisten yhteisö Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry Information Processing Association of Tampere Region Pitky ICT-ihmisten yhteisö Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry Information Processing Association of Tampere Region 1 Mikä on Pitky? 1/2 Pitky on kaikenlaisten pirkanmaalaisten ICT-toimijoiden yhdistys.

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi

INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V. Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRI INSINÖÖRIKOULUTUS 100V Leo Ilkko 19.3.2013 Pehr Brahen rotaryklubi INSINÖÖRIKOULUTUKSEN HISTORIAA SUOMESSA Insinöörikoulutusta 100 v Suomessa 41 vuotta Raahessa, kampuksen historiaa INSINÖÖRI

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tilaa blogi Tilaa blogi osoitteesta www.videomarkkinointi.info Saat tuotekoulutuksen sekä esittelemme Business Planin, jota halutessasi voit hyödyntää omassa liiketoiminnassasi. Tilaamalla blogin olet

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

Tytöt: Saitko työpajassa jotain uutta tietoa ja jos kyllä, mitä se oli?

Tytöt: Saitko työpajassa jotain uutta tietoa ja jos kyllä, mitä se oli? Tytöt: Miten tyttöjen teknologiatyöpaja mielestäsi onnistui? Mikä oli mielestäsi mukavinta? Mitä olisit toivonut lisää tai toisin tehtäväksi? Kerro vapaasti. Esimerkkejä: Kivaa oli. Spinnereiden tekeminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen. 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät

1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen. 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät Niin paljon enemmän kuin sähköinen CV 1. Ammatillisen Profiloitumisen väline: profiili, osaaminen 2. Verkostoitumisalusta: tuttavat, kollegat, ryhmät 3. Tiedonhakukanava: muut käyttäjät, artikkelit, ajatusjohtajat,

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 Vuoden 2010 tilastojen valossa VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry n 17.2.2012 n Vakuutusalan tasa-arvoraportti 2011 n 2 Vakuutusalan työvoima Alalla työskenteli vuonna 2010

Lisätiedot

Verkostojen rakentaminen ja ylläpito, tiedon elinkaariajattelu projektitoiminnassa. Ilkka Lehtinen, COSS 17.9.2009

Verkostojen rakentaminen ja ylläpito, tiedon elinkaariajattelu projektitoiminnassa. Ilkka Lehtinen, COSS 17.9.2009 Verkostojen rakentaminen ja ylläpito, tiedon elinkaariajattelu projektitoiminnassa Ilkka Lehtinen, COSS 17.9.2009 Aiheet Verkostojen rakentaminen ja ylläpito Verkoston olemassa olon tarkoitus, osallistujien

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

Korko korkeaa osaamista yrityksiin

Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Mikä: Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, joka tähtää korkeakoulutettujen osaajien ja yritysten osaamistarpeiden

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen Timo Lindholm / Sitra 22.8.2017 Lähtökohdat - Globaalit ilmiöt muokkaavat työelämää hävittävät ja luovat töitä. - Työn murroksen

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Women in the European Union - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

ICT-ala muuttuu Miten pysyä siinä mukana! IT-Networking Day

ICT-ala muuttuu Miten pysyä siinä mukana! IT-Networking Day CT-ala muuttuu Miten pysyä siinä mukana! T-Networking Day 5.5.2015, Hub 13 Robert Serén TVA 5.5.2015 Robert Seren/ T Networking Day Mentorointiohjelma TVA tarjoaa jäsenilleen laadukkaan ja innostavan mentorointiohjelman,

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza

Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Viremittari osana Innokkaan kasvutarinaa Sonja Heiskanen, Henry Foorumi 9.11.2010, Hotel Crowne Plaza Medical- brändien taustalla vuodesta 1994 Innokas Medical Oy 20 000 Perustettu Oulussa vuonna 1994

Lisätiedot

Nuorten toiveammatit ja työelämän sukupuolittuneisuus

Nuorten toiveammatit ja työelämän sukupuolittuneisuus Nuorten toiveammatit ja työelämän sukupuolittuneisuus Mia Teräsaho & Miina Keski-Petäjä Nuoret ja tulevaisuus satavuotiaassa Suomessa -seminaari 7.3.2017 Nuoret eivät tee valintoja tyhjiössä Sukupuoliroolit

Lisätiedot

Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä. Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä. Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä yritykset odottavat ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä Riikka Heikinheimo Johtaja, osaaminen ja koulutus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mikä on EK? EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työelämäasioissa

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Tietotekniikan liitto ryjäsentyytyväisyystutkimus 09-2012

Tietotekniikan liitto ryjäsentyytyväisyystutkimus 09-2012 Tietotekniikan liitto ryjäsentyytyväisyystutkimus 09-2012 Onway Oy2012 Jäsentyytyväisyystutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa pyydetään arvioimaan liiton toimintaa

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Mentori. ohjaa uralla eteenpäin. TTL:n osaamisyhteisöaktiivit. Anne-Maritta Talaslahti: Yhteisöllisyydestä syntyy innovaatioita. s.4 5. s.

Mentori. ohjaa uralla eteenpäin. TTL:n osaamisyhteisöaktiivit. Anne-Maritta Talaslahti: Yhteisöllisyydestä syntyy innovaatioita. s.4 5. s. 02/09 Matti Matikainen Mentori ohjaa uralla eteenpäin s.4 5 TTL:n osaamisyhteisöaktiivit Päivi Hietanen & Anne-Maritta Talaslahti: Yhteisöllisyydestä syntyy innovaatioita s.6-7 Hyvä Tietotekniikan liiton

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot