Tytöt: Saitko työpajassa jotain uutta tietoa ja jos kyllä, mitä se oli?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tytöt: Saitko työpajassa jotain uutta tietoa ja jos kyllä, mitä se oli?"

Transkriptio

1

2 Tytöt: Miten tyttöjen teknologiatyöpaja mielestäsi onnistui? Mikä oli mielestäsi mukavinta? Mitä olisit toivonut lisää tai toisin tehtäväksi? Kerro vapaasti. Esimerkkejä: Kivaa oli. Spinnereiden tekeminen mukavinta. Mikään ei ollut tylsää. Hyvin ja meillä oli kivaa! Mukavinta oli ehottomasti laboratoriossa oleminen.toivon että olisi ollut pidempi kun siellä oli niin kivaa. Mukavinta oli lasit, joilla näki koiran huoneessa.

3 Tytöt: Saitko työpajassa jotain uutta tietoa ja jos kyllä, mitä se oli? Esimerkkejä: Sain tietää, että piää kuunnella omaa sydäntä alan valintaa tehdessä. Se urajuttu, ne kaks tyttöä jotka oli aikuisia, mä en tiennyt että sellainen ura on olemassa. Kyllä. 3-d ja 2-d on erilaisia. Ei ollut uutta

4 Tytöt: Mitä tekniikka ja teknologia mielestäsi tarkoittaa? Esimerkkejä: Tiedettä, puhelimet, tietokoneet Tekniikka on hankala selittää. Se voi olla sitä että miten asioita tehdään. Teknologia on puhelimessa ja teeveissä. Se on elektroniikkaa. No mä ymmärrän teknologiasta sen että se on vaikea selittää, teknologia on niin kuin sähköä vähän, ja tietokonetta ja kaikkea semmoista. Tekniikka tarkoittaa kaikkea puhelimiin, tietokoneisiin ja älylaitteisiin liittyvää.teknologia on mun mielestä vähän niinkuin laboratorioita ja röntgenkuvauksia ja sellaisia.

5 Vanhempi: Millaiset asiat vaikuttavat mielestäsi lasten ammattihaaveisiin? Esimerkkejä: Vanhempien ja tuttujen ammatit. Netissä ja telkkarissa näkyvät ammatit. Media, vanhempien työt, vertailu kavereiden vanhempiin lähinnä materian [raha] kautta. Lapsen ammattihaaveet vaihtelevat sen hetkisten kiinnostusten tai kokemusten mukaan. Nyt uuden ratsastusharrastuksen myötä lapsi kiinnostui siihen alaan liittyvästä työstä.

6 Vanhempi: Saavatko lapset mielestäsi koulussa tarpeeksi tietoa eri ammateista ja opiskelumahdollisuuksista? Esimerkkejä: Tieto varmaan lisääntyy yläasteella. Tytön mielestä tulee paljon tietoa. Eivät. Tytöille markkinoidaan hoiva- ja sosiaalialoja, pojille mm. metsän hoitoa. Suututtaa moinen. Enemmän voisi olla jo esim. kuudennella luokalla lisääntyen seiskalla. Yläasteella jatkopaikan valinta tulee tosi nopeasti eteen murrosiän kuohuissa ja aiemmin lisätty tietoisuus voisi tuoda siihen pohjaa. Voisi myös motivoida yläasteopiskeluun, silloin on liian myöhä herätä kun numerot on jo annettu. Alaluokilla asioista ei vielä ole puhutta paljon. Mielestäni, esim. matematiikan opiskelun tärkeydessä, voisi ottaa puheeksi, missä kaikissa ammateissa, arkiaskareissa ja tavallisissa toiminnoissa, (puhelimen, teitokoneen...) matematiikan osaamista tarvitaan.

7 Vanhempi: Koetko, että sukupuolella on merkitystä lasten ammatinvalintapohdinnoissa? Jos kyllä, niin millaista merkitystä? Esimerkkejä: Ei ole merkitystä. Ei mitään merkitystä, tämän haluan lapsille sanoa. Tytöt valitsevat helposti pehmeämmän suunnan ammatteja. Kyllä sukupuoli osittain vaikuttaa. Kirjallisuus esimerkiksi tarjoaa usein varsin sukupuolittuneen ammattikuvan. Toisaalta vanhemmat voivat esimerkillään ja puheillaan joko korostaa tai vähentää ennakkokäsityksiä ammattiin liittyvissä pohdinnoissa. Pojat valitsevat tekniikan aloja useammin kuin tytöt. Tyttöjä olisi hyvä kannustaa tekniikanalalle, vaikka naisena täytyykin todistella työelämässä enemmän osaamistaan kuin miehien, jos haluaa edetä uralla. Mutta toivotaan, että tähänkin tulee joskus muutoksia, jos saataisiin isommaksi naisten osuus tekniikan aloille. Tytöillä on selvät roolimallit jo pienenä. Mistä ihmeestä ne tulevat? Tytöt hakeutuu enemmän hoiva-alalle ja pojat tekniikan alalle.

8 Haluaisin olla kondiittori. Mutta tämän reissun jälkeen haluan olla myös insinööri. Te sanoitte että tytötkin osaa.

9

10 Mitä ongelman ratkaisemiseksi pitäisi tehdä (konkreettiset keinot)? 29 vastausta Esikuvat ja esimerkit 11 Mainoskampanjat ja muu mainetyö (alat tunnetuksi kouluissa mm. järjestöyhteistyöllä, yritysvierailuilla ja -vierailijoilla) 8 Ammatinvalinnan ohjauksen ja opetuksen kehittäminen (esim. kouluissa teknologian käyttöä pitäisi laajentaa perinteisen maskuliinisten esimerkkien ulkopuolelle) 8 Tyttöjen tukeminen ja kannustaminen (ml. isät kannustamaan tyttöjään) 6 Lapsia pitäisi kohdella tasa-arvoisesti jo päiväkodeissa ja alakoulussa, asennemuutostyö, sukupuolisensitiivinen kasvatus 6 Varhaiskasvattajien ja kouluhenkilöstön koulutus 3 Vanhempien tietoisuuden kasvattaminen (mm. neuvoloissa, koulujen vanhempainilloissa) 2

11 Mitä ongelman ratkaisemiseksi pitäisi tehdä (konkreettiset keinot)? 29 vastausta Koko yhteiskunnan tietoisuuden kasvattaminen 1 Koulujen ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen 1 Segregaatiotutkimus moninaisiin taustatekijöihin pureutuminen 1 Palkkatasa-arvo 1 Ihminen ihmiselle opettamaan, ei liian teknologisia ratkaisuja alakoulussa tai ainakin välineiden hallinta olisi varmistettava sekä koulussa että kotona 1 Erityisesti tytöille suunnatut koodauskerhot yms. 1 Tukea ongelmanratkaisutaitoihin jo päiväkodissa 1 Koulujen tasa-arvosuunnitelmissa huomio tähän epäkohtaan 1 Teknologiapainotteisia luokkia lisää 1

12 Mitä sinä voisit tehdä omassa asemassasi tai työtehtävässäsi asian edistämiseksi? Esimerkkejä: Pitää asiaa esillä ja tärkeänä Voin koittaa tukea kurssien ja oppimisen suunnittelussa Paljon, kannustetaan tyttöjä/naisia tekniikan pariin yhteistyössä yritysten kanssa Olla esimerkkinä Nostaa yrityksen sosiaalisessa mediassa erityisesti naistyöntekijöitä esille Voin ohjaustyössäni kannustaa tyttöjä hyödyntämään luonnontieteen opinnoissa hankittua osaamista ja valitsemaan itseä kiinnostavia jatko-opintoja. Voin myös tuoda esille teknologia-alan hyvää työllisyystilannetta. Palkata tyttöjä ja kannustaa naisia ja tyttöjä omalla esimerkilläni. Rohkaista ja kannustaa, välttää vanhanaikaisten stereotypioden levittämistä, jakaa tietoa ja avata e.hkä uusia näkökulmia ajatteluun

13

14 Ratkaisumme on aktiivinen, monikanavainen ekosysteemi, jota koordinoi Sinä osaat! -keskus. Toiminnassa hyödynnetään digitaalisuutta, pelillisyyttä ja eri kohderyhmien välistä vuorovaikutusta sekä tuotetaan tapahtumia (mm. teknologiatyöpajat ja vaikuttajafoorumit), tuotteita (mm. mobiilipeli tytöille, täydennyskoulutusta ja materiaalia opettajille) ja laaja valikoima digitaalisuutta hyödyntäviä kanavia mm. mentorointiin ja teknologia-alaan tutustumiseen. Sinä osaat! keskus tulee tarjoaa laajan valikoiman erilaisia tuotepaketteja ja palveluita tytöille, kouluille, vanhemmille ja vaikuttajille, työelämälle ja medialle. Pelkkä lyhytkestoinen kampanjointi vain tytöille ei riitä!

15

16