ON SYYTÄ KIINNOSTUA D-VITAMIININ SAANNISTA!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ON SYYTÄ KIINNOSTUA D-VITAMIININ SAANNISTA!"

Transkriptio

1 1 ON SYYTÄ KIINNOSTUA D-VITAMIININ SAANNISTA! Suomalaisten naisten D-vitamiinin saanti jää helposti alle suositusten ilman D-vitamiinilisää (Finravinto tutkimus) Noin joka kolmannella suomalaisella on puutosta D-vitamiinista D2D-väestötutkimuksen mukaan (alle 50 nmol/l) Vain yksi kuudesta ylsi ihanteelliseen D-vitamiinin pitoisuuteen D2D-väestötutkimuksessa ( nmol/l) Ylipaino lisää D-vitamiinin tarvetta D-vitamiini osallistuu luuston ja hampaiden terveyden ylläpitoon D-vitamiini edistää lihaksien normaalia toimintaa D-vitamiini osallistuu immuniteetin säätelyyn D-vitamiini osallistuu satojen eri geenien säätelyyn Iän myötä D-vitamiinin muodostus ihossa auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta vähenee Tutkimuksissa alhainen plasman D-vitamiinipitoisuus on alustavasti yhdistetty mm. korkeampaan dementian, tyypin 2 diabeteksen, paksusuolen syövän ja Parkinsonin taudin riskiin Tiedätkö sinä oman D-vitamiinitilasi? Vaikka suomalaisten D-vitamiinin saanti onkin kohentunut viimeisten vuosien aikana, naisten D- vitamiinin saanti jäi Finravinto tutkimuksen (1) mukaan edelleen alle suositusten, mikäli D- vitamiinivalmistetta ei käytetty. Vuonna 2007 Suomessa toteutetun D2D-väestötutkimuksen (2) mukaan kolmanneksella väestöstä seerumin D-vitamiinipitoisuus (kalsidioli- eli S-25(OH)Dpitoisuus) oli riittämätön eli alle 50 nmol/l; miehillä vajaalla kolmanneksella ja naisilla hieman yli kolmanneksella oli D-vitamiinin puutos. Ylipainoisilla naisilla esiintyi enemmän D-vitamiinin puutosta. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että ylipainoiset tarvitsevat suuremman määrän D-vitamiinia kuin normaalipainoiset saavuttaakseen saman kalsidiolipitoisuuden ja onkin arvioitu, että ylipaino voi vähentää vitamiinin hyväksikäyttöä yli 50 % (3, 4). D2D-tutkimuksessa ihanteelliseen D-vitamiinitilaan ( nmol/l) ylsi vain 15,4 % miehistä ja 14,5 % naisista.

2 2 D-vitamiinilla on tutkitusti tärkeä rooli kalsium- ja fosfaattitasapainon säätelijänä luuston terveyden ylläpidossa, eli alhainen D-vitamiinin saanti lisää osteoporoosin ja murtumien riskiä. Plasman D- vitamiinipitoisuuden vaikutus lihasten toiminnassa ja iäkkäiden kaatumisten ehkäisyssä on myös osoitettu tutkimuksissa. Lisäksi D-vitamiinilla on paljon muitakin tehtäviä, sillä D- vitamiinireseptoreita on löydetty suoliston lisäksi eri elimistä, kuten aivoista, sydämestä, lihaksista ja umpieritysrauhasista. D-vitamiini osallistuu myös satojen eri geenien säätelyyn eri kudoksissa. (3, 5, 6, 7.) Yleisesti hyväksytty D-vitamiinipitoisuuden puutoksen raja on plasman kalsidiolipitoisuuden ollessa alle 50 nmol/l. Vakavasta D-vitamiinin puutoksesta on kyse, mikäli kalsidiolipitoisuus jää alle 25 nmol/l. Tutkijoiden näkemykset D-vitamiinin suositeltavasta saannista ja ihanteellisista seerumin kalsidiolipitoisuuksista eriävät kuitenkin toisistaan. Suomessa useimmissa laboratorioissa D- vitamiinin viitearvona on nmol/l, mutta esimerkiksi luuston terveyden kannalta tarvittava vaihteluväli on kuitenkin korkeampi nmol/l (8). On arvioitu, että D-vitamiinin lisäsaanti μg/vrk valmisteesta kohottaa plasman kalsidiolipitoisuuden minimitasolle 50 nmol/l ja vastaavasti μg/vrk lisäsaanti tasolle 75 nmol/l (9). Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa vertailin sekä työ- että eläkeikäisten miesten ja naisten D- vitamiinin saantia virallisiin ravitsemussuosituksiin Finravinto tutkimukseen perustuen (6, 1). D-vitamiinivalmistetta käyttämättömillä naisilla D-vitamiinin saanti jää siis alle suositusten. Mikäli yllä mainitut arviot D-vitamiinilisän vaikutuksista plasman kalsidiolipitoisuuksiin pitävät paikkansa, näyttäisi siltä, että tämänhetkisillä suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisilla D- vitamiiniannoksilla (ravinnosta sekä valmisteesta) päästään kalsidiolipitoisuudessa keskimäärin lähelle minimitasoa (50 nmol/l), mutta ollaan kuitenkin vielä kaukana esimerkiksi luuston kannalta ihanteellisista pitoisuuksista (yli 75 nmol/l). Taulukko 1. Työikäisten suomalaisten (25 64-vuotiaiden) ja eläkeikäisten vuotiaiden D-vitamiinin keskimääräinen saanti verrattuna suosituksiin D-VITAMIINI Miehet v. Naiset v. Miehet v Naiset v Suomalaiset ravitsemussuositukset (suositeltava saanti ruoasta) D-vitamiini-valmisteita käyttämättömät (toteutunut saanti ruoasta) D-vitamiini-valmisteita käyttävät (toteutunut saanti ruoasta + D-vitamiinilisästä) 10 μg 2 10 μg 2 10 μg 2 10 μg 2 20 μg 3 20 μg 3 11,2 μg 8,6 μg 13,7 μg 9,2 μg 29,5 μg 24,7 μg 32,4 μg 26,1 μg

3 3 Lähde: FINRAVINTO 2012, Suomalaiset ravitsemussuositukset Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset Suositeltava D-vitamiinin määrä ruoasta on 10 μg, jonka lisäksi suositellaan D-vitamiinivalmistetta 10 µg/vrk tarvittaessa silloin, kun ei käytetä päivittäin D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa vuoden pimeimpänä aikana (loka-maaliskuu) vuotiaiden ja sitä vanhempien D-vitamiinin saantisuositus ruoasta on 20 µg/vrk, jonka lisäksi suositellaan D-vitamiinivalmistetta 20 μg/vrk ympäri vuoden. Pienempi annos (10 µg/vrk) D-vitamiinilisää voi riittää, jos käyttää säännöllisesti ja paljon D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja/tai kalaa. D-vitamiinivalmisteiden käyttöä ei kannata missään nimessä liioitella, sillä päivittäinen 250 μg:n annos pitkäaikaisesti otettuna aiheuttaa D-vitamiinimyrkytyksen. Tällöin elimistön kalsiumtasapaino järkkyy, jolloin kalsium ja fosfaatti kiteytyvät erityisesti sydämeen, munuaisiin sekä verenkierto- ja hengityselimiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n lausunnon mukaan D-vitamiinin turvallisen saannin yläraja nuorilla ja aikuisilla on 100 μg/vrk, 1 11 vuotiailla lapsilla 50 μg/vrk ja alle 1-vuotiailla 25 μg/vrk. (3, 10, 11.) D-vitamiinin yhteyttä terveyteen ja kroonisten sairauksien riskeihin tutkitaan aktiivisesti, mutta tutkimusten tulokset ovat toistaiseksi olleet ristiriitaisia. Erityisesti alhainen plasman D- vitamiinipitoisuus on kuitenkin alustavasti yhdistetty useiden sairauksien sekä kuolleisuuden kohonneisiin riskeihin eri tutkimuksissa ja tutkimuskoosteissa, joista kokosin alle joitakin tuoreita esimerkkejä: Ranskalaisessa tutkimuksessa (12) selvitettiin D-vitamiinistatuksen ja aivohalvauspotilaiden kuolleisuuden yhteyttä vuosi halvauksen jälkeen ja suurempi kuolleisuuden riski voitiin havaita yli 75-vuotiailla, joilla oli alhainen plasman 25(OH)Dpitoisuus (<25.7 nmol/l) halvauksen syntyessä. Tanskalaisessa etenevässä kohorttitutkimuksessa (13) alhainen plasman 25(OH)Dpitoisuus (<50 nmol/l) yhdistettiin korkeampaan Alzheimerin taudin ja verisuoniperäisen dementian riskiin. Amerikkalaisen poikkileikkaustutkimuksen (14) mukaan niillä keski-ikäisillä miehillä ja naisilla, joiden plasman 25(OH)D-pitoisuus oli 80 nmol/l, diabeteksen riski oli 50 % pienempi verrattuna niihin, joiden 25(OH)D-pitoisuus oli <37 nmol/l. Saksalaisessa kohorttitutkimuksessa (15) tyypin 2 diabeteksen kohonnut riski havaittiin naisilla, joiden

4 4 25(OH)D-pitoisuus oli alle 70 nmol/l ja tilastollisesti merkittävä riski oli niillä naisilla, joiden 25(OH)D-pitoisuus oli alle 40 nmol/l).tätä käänteistä yhteyttä ei havaittu miehillä. Pohjoismaisen tapaus-verrokki-tutkimuksen (16) tuloksista havaittiin, että sekä alhaiset ( 19 nmol/l) että korkeat ( 80 nmol/l) seerumin 25(OH)D-pitoisuudet assosioituivat korkeampaan eturauhasyövän riskiin. Harvardin kohorttitutkimuksissa (17) ei havaittu merkittävää yhteyttä D-vitamiinin saannin tai seerumin 25(OH)D-pitoisuuden ja keskiikäisten tai iäkkäiden miehien eturauhassyövän riskin välillä. Suomalainen poikkileikkaustutkimus (18) selvitti seerumin 25(OH)D-pitoisuuden ja insuliiniresistenssin markereiden yhteyttä. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että matala seerumin 25(OH)D-pitoisuus voidaan mahdollisesti yhdistää heikentyneeseen glukoosi- ja insuliiniaineenvaihduntaan. Harvardin kohorttitutkimuksissa Nurses-Health Study, Health Professionals Follow-Up Study ja Physicians- Health Study (17) D-vitamiinin saanti yhdistettiin sekä miehillä että naisilla alempaan haimasyövän riskiin. Erään meta-analyysin (19) mukaan viitteitä on siitä, että kuolleisuuden riski vähenee seerumin 25(OH)D-pitoisuuden noustessa ja ihanteellisin pitoisuus oli välillä nmol/l. Eurooppalaisen EPIC-kohorttitutkimuksen (20) tulokset viittaavat erittäin vahvaan seerumin 25(OH)D-pitoisuuden käänteiseen yhteyteen paksusuolen syövän riskiin. Matalat pitoisuudet (<25.0 nmol/l) yhdistettiin korkeampaan riskiin. Samoin edellä mainitut Harvardin kohorttitutkimukset (17) tukevat voimakkaasti D-vitamiinin käänteistä yhteyttä paksusuolen syövän riskiin. Erään systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin (21) mukaan Parkinsonin taudin riski oli kaksinkertainen potilailla, joilla plasman 25(OH)D-pitoisuus jäi alle 50 nmol/l. Erään meta-analyysin (22) mukaan rintasyövän riski on alhaisin postmenopausaalisislla naisilla, kun seerumin 25(OH)D-pitoisuus on välillä 67,5 87,5 nmol/l. Premenopausaalisilla naisilla tätä käänteistä yhteyttä ei havaittu tässä meta-analyysissä. Harvardin Nurses Health Study kohortissa (17) havaittiin 30 %:a pienempi rintasyövän riski verrattaessa korkeinta kvintiiliä matalimpaan.

5 5 Erään meta-analyysin (23) mukaan plasman 25(OH)D-pitoisuudella nmol/l havaittiin käänteinen yhteys sydän- ja verisuonisairauksien riskiin. Erään tutkimuskatsauksen mukaan (24) poikkileikkaustutkimuksissa matala plasman 25(OH)D-pitoisuus yhdistyi korkeampaan systoliseen verenpaineeseen ja verenpainetaudin ilmaantuvuuteen. Ravinnossa D-vitamiinin parhaimpia lähteitä ovat kala, D-vitaminoidut maitovalmisteet ja rasvalevitteet sekä eräät metsäsienet. Lisäksi D-vitamiinia saadaan kananmunasta ja hieman myös lihasta. Taulukossa 2. on esitetty eräiden elintarvikkeiden keskimääräisiä D- vitamiinipitoisuuksia (25). Kuten taulukosta voi havaita, kalat sisältävät runsaasti D- vitamiinia, jonka pitoisuus ei ole yhteydessä kalan rasvapitoisuuteen. Kalat Taulukko 2. Eräiden elintarvikkeiden keskimääräisiä D-vitamiinipitoisuuksia D-vitamiinia μg/100 g Maitovalmisteet,rasvalevitteet, liha, kananmuna, sienet D-vitamiinia μg/100 g Kuha (rasvaa 0,7 %) 24,6 Maito (rasvaton, vl) 1,0 Siika (rasvaa 3,4 %) 22,1 Margariini 60 % (Keiju) 20,0 Silakkafilee (rasvaa 8,9 %) 19,5 Broileri (rintafilee, nahaton) 0,1 Silli/maustesilli (rasvaa 11 %) 15,4 Kalkkuna (rintafilee) 0,7 Muikku, järvi (rasvaa 3,4 %) 13,0 Naudanliha (keskiarvo) 0,2 Lohi, tuoresuolattu (rasvaa 9,2 %) 12,5 Kananmuna (kuoreton) 2,2 Tonnikala, vedessä (rasvaa 1,5 %) 4,0 Kantarelli 12,8 Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Fineli-koostumustietokanta versio 16, Kesäaikaan D-vitamiinia muodostuu auringon UVB-säteistä iholla, mutta suojaavat vaatteet ja aurinkovoiteet joiden suojakerroin on vähintään 8 - estävät D-vitamiinin muodostumisen. Lisäksi iän myötä D-vitamiinia muodostuu ihossa yhä heikommin; 70-vuotiailla ihon D-vitamiinisynteesistä on enää jäljellä noin 25 % (3). Vaikka ruokavalioosi kuuluisikin kalaa pari kertaa viikossa ja päivittäin D-vitaminoituja maitovalmisteita ja rasvalevitteitä, etenkin talviaikaan voisi olla hyvä varmistaa yksinkertaisella verikokeella D-vitamiinin saantisi riittävyys Kirjoittanut ravintovalmentaja Outi Atkin, Voimaantumispaikka Zona

6 6 LÄHTEET (1) Helldán, A. ym. Finravinto 2012 tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Juvenes Print Suomen Yliopistopaino. Tampere https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110839/thl_rap2013_016_%26sliitteet.pdf?sequence=1 (2) Miettinen, M. ym. D-vitamiinin puutos on yleistä suomalaisessa aikuisväestössä D2D-väestötutkimus (3) Freese & Voutilainen. Vitamiinit ja kivennäisaineet sekä muut ravinnon yhdisteet. Teoksessa Ravitsemustiede. (toim. Aro, A. ym.) Kustannus Oy Duodecim (4) Vimaleswaran, K. ym. Causal Relationship between Obesity and Vitamin D Status: Bi-Directional Mendelian Randomization Analysis of Multiple Cohorts. PLoS Med. Feb 2013; 10(2). (5) Ryynänen, J. Pleiotropy of Vitamin D-Mediated Gene Regulation. University of Eastern Finland (6) Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset (7) Pfeifer, M. ym. Effects of a long-term vitamin D and calcium supplementation on falls and parameters of muscle function in communitydwelling older individuals. Osteoporos Int 2009;20: (8) Eskelinen, S. D-vitamiini, D-vitamiini-25-OH seerumista, (S -D-25). Duodecim Terveyskirjasto (9) Paakkari, I. D-vitamiini. Lääkärikirja Duodecim (10) Valtion ravitsemusneuvottelukunta. D-vitamiinivalmisteiden käyttösuosituksiin tarkennuksia (11) European Food Safety Authority. Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D. EFSA Journal 2012;10(7):2813 [45 pp.]

7 7 (12) Daibaul, B. ym.. Association between serum concentration of vitamin D and 1-year mortality in stroke patients. Cerebrovascular diseases. 2014;37(5): (13) Afzal, S. ym. Reduced 25-hydroxyvitamin D and risk of Alzheimer's disease and vascular dementia. Alzheimer s & Dementia (3): (14) Brock, KE ym. Diabetes prevalence is associated with serum 25-hydroxyvitamin D and 1,25-dihydroxyvitamin D in US middle aged Caucasian men and women: a cross-sectional analysis within the Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial. British Journal of Nutrition, Aug 2011: 106 (03): (15) Schöttker B. ym Serum 25-hydroxyvitamin D levels and incident diabetes mellitus type 2: a competing risk analysis in a large population-based cohort of older adults. European Journal of Epidemiology Mar;28(3): (16) Tuohimaa, P. ym. Both high and low levels of blood vitamin D are associated with a higher prostate cancer risk: A longitudinal, nested case-control study in the Nordic countries. International Journal of Cancer 2004: 108(1): ) (17) Giovannucci, E Vitamin D and cancer incidence in the Harvard cohorts. Annals of Epidemiology Feb;19(2):84-8 (18) Hurskainen AR ym. Association of serum 25-hydroxyvitamin D with type 2 diabetes and markers of insulin resistance in a general older population in Finland. Diabetes/metabolism research and reviews Jul;28(5): (19) Zimmermann, A Vitamin D deficiency and mortality risk in the general population: a meta-analysis of prospective cohort studies. American Journal of Clinical Nutrition Jan;95(1): (20) Jenab M. ym Association between pre-diagnostic circulating vitamin D concentration and risk of colorectal cancer in European populations: a nested case-control study. British Medical Journal. 2010; 340: b (21) Lv, Z. ym. Vitamin D status and Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis. Neurol Sci Nov;35(11): (22) Bauer SR ym. Plasma vitamin D levels, menopause, and risk of breast cancer: dose-response meta-analysis of prospective studies. Medicine (Baltimore) May;92(3):

8 8 (23) Wang L, ym Circulating 25-hydroxy-vitamin D and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis of prospective studies. Circulation. Cardiovascular quality and outcomes Nov;5(6): (24) Tamez, H. Vitamin D and hypertension: an update and review. Current opinion in nephrology and hypertension Sep;21(5): (25) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Fineli-koostumustietokanta versio 16,

D-vitamiini: Puutteellisesti ymmärretty, turhaan pelätty

D-vitamiini: Puutteellisesti ymmärretty, turhaan pelätty Sivu 1/8 Osmo Viinamäki, Julkaistu 27.8.2008 FT, sairaalakemisti osmo@24.fi 040-5025469 D-vitamiini: Puutteellisesti ymmärretty, turhaan pelätty JOHDANTO Ihmiskunta on lähes koko olemassaoloaikansa elänyt

Lisätiedot

METABOLINEN SYNDROOMA RASKAUSDIABETEKSEN RISKIRYHMÄSSÄ VUOSI SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

METABOLINEN SYNDROOMA RASKAUSDIABETEKSEN RISKIRYHMÄSSÄ VUOSI SYNNYTYKSEN JÄLKEEN METABOLINEN SYNDROOMA RASKAUSDIABETEKSEN RISKIRYHMÄSSÄ VUOSI SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Sanni Häkkinen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö NELLI-projekti, ohjaaja Riitta

Lisätiedot

UUSIN TIETO VAHVISTAA:

UUSIN TIETO VAHVISTAA: Kahvifaktaa ja terveys y h t e e n v e t o j a t i e t e e l l i s i s t ä t u t k i m u k s i s t a 2 4 TUTKITTUA TIETOA Kahvin vaikutus sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin ASIANTUNTIJA Tutkimusprofessori

Lisätiedot

Suositeltavat ruokavalinnat raskauden aikana

Suositeltavat ruokavalinnat raskauden aikana Katsaus tieteessä Maijaliisa Erkkola FT, dosentti, yliopistonlehtori Helsingin yliopisto, elintarvikeja ympäristötieteiden laitos, ravitsemustiede maijaliisa.erkkola@helsinki.fi Suvi Virtanen LT, ETM,

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella

Äidin raskaudenaikaisella ravitsemuksella Katsaus Raskaudenaikainen ravitsemus kohtaavatko suositukset ja käytäntö? Maijaliisa Erkkola, Marja Karppinen, Mikael Knip ja Suvi Virtanen Raskaana olevien naisten ravitsemuksesta annettiin Suomessa uudistetut

Lisätiedot

Suomen terveysväitelista

Suomen terveysväitelista SUOMEN TERVEYSVÄITELISTA - Listalla esitetyt väitteet, niiden käytön edellytykset sekä viitetiedot perustuvat elintarvikealan toimijoilta saatuun tietoon ja kuvastavat heidän näkemystään artiklan 13 mukaisista

Lisätiedot

Ravinto ja kolesteroli: käännetään suomalaisten kolesterolitaso taas laskuun

Ravinto ja kolesteroli: käännetään suomalaisten kolesterolitaso taas laskuun Katsaus tieteessä Matti J. Tikkanen LKT, sisätautiopin professori emeritus HYKS, sydän- ja keuhkokeskus, Folkhälsanin tutkimuskeskus, matti.j.tikkanen@helsinki.fi Helena Gylling LKT, kliinisen ravitsemustieteen

Lisätiedot

RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA

RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA Anu Pöyhönen, Heli Sivula ja Maija Suvanto RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Marraskuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2014 Tekijä(t) Anu Pöyhönen,

Lisätiedot

Kalsium vegaaniruokavaliossa. LIITTO RY Ca ++ Vegaaniliitto ry

Kalsium vegaaniruokavaliossa. LIITTO RY Ca ++ Vegaaniliitto ry Kalsium vegaaniruokavaliossa LIITTO RY 1 KALSIUM Vegaanit eivät käytä mitään eläinkunnan tuotteita, eivät edes maitotuotteita. Tämä on nostattanut huolen vegaanien kalsiumin saannista. Ihminen on ainoa

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabeetikon aivohaverit Makrovaskulaariset lisäsairaudet Liikunta ja lihavuusgeenit 2 2014 huhtikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Vesa-Matti Väärä Diabeteskeskuksessa

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset liikettä lihavuuteen UKK-instituutti 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Vuosittain

Lisätiedot

Ravitsemus. Mitä suomalaiset syövät?

Ravitsemus. Mitä suomalaiset syövät? Ravitsemus 2k a t s a u s 2 / 2 0 1 3 Pekka Puskan haastattelu s. 4 Finravinto 2012-tutkimus s. 10 Ateriarytmi vaikuttaa painoon s. 25 Kulutuslukuja s. 30 Mitä suomalaiset syövät? Ajankohtaista Ravitsemus

Lisätiedot

Luusto lujaksi. Tietoa luuston kunnon hoidosta. Etelä-Karjalan keskussairaala www.eksote.fi

Luusto lujaksi. Tietoa luuston kunnon hoidosta. Etelä-Karjalan keskussairaala www.eksote.fi Luusto lujaksi Tietoa luuston kunnon hoidosta Etelä-Karjalan keskussairaala www.eksote.fi 2 Sisältö 1 Perustietoa luusta 2 Osteoporoosi 3 Luuston kunnon perushoito 4 Osteoporoosin lääkehoito 5 Liitteet

Lisätiedot

SELVITYS MARJOJENTERVEYSVAIKUTUSTEN KLIINISESTÄ TUTKIMUSNÄYTÖSTÄ

SELVITYS MARJOJENTERVEYSVAIKUTUSTEN KLIINISESTÄ TUTKIMUSNÄYTÖSTÄ SELVITYS MARJOJENTERVEYSVAIKUTUSTEN KLIINISESTÄ TUTKIMUSNÄYTÖSTÄ KARPALO PUOLUKKA MUSTIKKA VARIKSENMARJA MUSTAHERUKKA TYRNI MANSIKKA LAKKA MARJASEOKSET Asiantuntijat: Dosentti Riitta Törrönen Itä-Suomen

Lisätiedot

Sairaalloisen lihavuuden ryhmähoito on tuloksellista

Sairaalloisen lihavuuden ryhmähoito on tuloksellista Alkuperäistutkimus tieteessä Mirjam Rongonen LK Helsingin yliopisto, lihavuustutkimusyksikkö, tutkimusohjelmayksikkö, diabetes ja lihavuus Päivi Karpakka erikoissairaanhoitaja HYKS, Meilahden sairaala,

Lisätiedot

Perspektiivi AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2006 : ERIKOISNUMERO : SOKERIRAPORTTI

Perspektiivi AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2006 : ERIKOISNUMERO : SOKERIRAPORTTI Perspektiivi AJANKOHTAISTA SOKERISTA JA RAVITSEMUKSESTA LOKAKUU 2006 : ERIKOISNUMERO : SOKERIRAPORTTI Esipuhe Moderni elämäntapa herättää keskustelua. Monet meistä saavat enemmän energiaa kuin kuluttavat,

Lisätiedot

KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS TIIVISTELMÄ

KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS TIIVISTELMÄ KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS TIIVISTELMÄ Alkuperäinen tutkimus: Niemi Milla, Helsingin yliopisto, Elintarviketeknologian laitos Tiivistelmä: Jussi Veijola, Elintarvike- ja luonnontuotealan

Lisätiedot

Christerin ravintouutisia numero 3, joulukuu 2005

Christerin ravintouutisia numero 3, joulukuu 2005 Christerin ravintouutisia numero 3, joulukuu 2005 Kirjoittaja: christer sundqvist, FT Sisällysluettelo Christerin ravintouutisia numero 3, joulukuu 2005...1 Johdanto...2 UUTTA!...3 Tietotekniikka on ihanaa?...3

Lisätiedot

ESIPUHE... 4 PORONLIHAN KOOSTUMUS... 5

ESIPUHE... 4 PORONLIHAN KOOSTUMUS... 5 07/2007 Niemi Milla Helsingin yliopisto Elintarviketeknologian laitos milla.niemi@helsinki.fi + 35840 7240330 KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 PORONLIHAN

Lisätiedot

GLUKOOSI- JA LIPIDIRASITUSKOKEIDEN KESKINÄINEN KORRELAATIO

GLUKOOSI- JA LIPIDIRASITUSKOKEIDEN KESKINÄINEN KORRELAATIO GLUKOOSI- JA LIPIDIRASITUSKOKEIDEN KESKINÄINEN KORRELAATIO ATTE HÖLTTÄ SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KIRJALLINEN TYÖ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Lääketieteellisen biokemian tutkimusryhmä 12/2013 Tampereen

Lisätiedot

Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille. Jemina Yli-Lahti

Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille. Jemina Yli-Lahti Raskausajan ravitsemusopas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin äitiysneuvoloille Jemina Yli-Lahti Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liikunnan ja vapaa-ajan

Lisätiedot

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Koivikko Miia Mäkinen Erja Opinnäytetyö Syyskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Voi ja sydäninfarktiriski

Voi ja sydäninfarktiriski Alkuperäistutkimus tieteessä Sari Voutilainen dosentti, ravitsemusepidemiologi sari.voutilainen@uef.fi Anna Nurmi FaT, post doc -tutkija Jyrki Virtanen dosentti, ravitsemusepidemiologi Jaakko Mursu FT,

Lisätiedot

Seerumin suurentunut kolesterolipitoisuus on

Seerumin suurentunut kolesterolipitoisuus on Alkuperäistutkimus Miesten LDL-partikkelit ovat pienikokoisempia ja aterogeenisempia kuin naisten Matti Nikkilä, Timo Pitkäjärvi, Pekka Laippala, Timo Koivula, Tiina Solakivi, Terho Lehtimäki, Hannu Jokela,

Lisätiedot

Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto

Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto Nykyhetken tilanne ja ennusteita LIKES-tutkimuskeskus toukokuu 011 Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto Nykyhetken tilanne ja ennusteita 4 Suomalaisen työikäisen

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA

IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja Opinnäytetyö 10.11.2006 Heidi Hiltunen Tanja Luukkonen HELSINGIN

Lisätiedot

LASTEN DIABETEKSEN KLIINISET PIIRTEET DIAGNOOSIVAIHEESSA

LASTEN DIABETEKSEN KLIINISET PIIRTEET DIAGNOOSIVAIHEESSA LASTEN DIABETEKSEN KLIINISET PIIRTEET DIAGNOOSIVAIHEESSA Hanna-Mari Saarikko Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu 2013 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA Riikka Lamminen Liikuntafysiologia Pro Gradu -tutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Kodin ja koulun terveysyhteistyö. ja kouluterveys. D-vitamiinivajeen yleisyys suomalaisilla nuorilla miehillä. Rauta on voimaa

Kodin ja koulun terveysyhteistyö. ja kouluterveys. D-vitamiinivajeen yleisyys suomalaisilla nuorilla miehillä. Rauta on voimaa Neuvola 4 l 2012 D-vitamiinivajeen yleisyys suomalaisilla nuorilla miehillä ja kouluterveys Rauta on voimaa Aivoterveydestä on huolehdittava pienestä pitäen Kodin ja koulun terveysyhteistyö Terveyden edistämisen

Lisätiedot