Kolekalsiferolia eli D3-vitamiinia muodostuu. -vitamiinia. monivaikutteinen hormoni. Katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolekalsiferolia eli D3-vitamiinia muodostuu. -vitamiinia. monivaikutteinen hormoni. Katsaus"

Transkriptio

1 Katsaus ANTTI ARO D-vitamiini monivaikutteinen hormoni Seerumin 25-hydroksikolekalsiferolipitoisuuden määrittäminen on ratkaisevasti parantanut mahdollisuuksia arvioida elimistön D-vitamiinitilaa ja tämän vitamiinin saannin riittävyyttä. D-vitamiinin muodostuminen ihossa ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta rajoittuu Suomessa kesäkuukausiin, ja vitamiinia tarvitaan ravinnosta ainakin talviaikaan. D-vitamiinin saannin suositeltavaa määrää on suurennettu aikuisten osalta, koska tilannetta ei ole pidetty luuston hyvinvoinnin kannalta optimaalisena. Lisäksi tutkitaan D-vitamiinin ja sen metaboliittien mahdollisia suojavaikutuksia immunologisia sairauksia kuten tyypin 1 diabetesta sekä pahanlaatuisia kasvaimia kuten eturauhas- ja paksusuolisyöpää vastaan. Kolekalsiferolia eli D3-vitamiinia muodostuu ihossa 7-dehydrokolesterolista auringon UVB-valon (aallonpituus nm) vaikutuksesta. Matalalta paistavan auringon säteily suodattuu ilmakehän otsonikerroksessa. Niinpä leveyspiirillä 42 pohjoista leveyttä sijaitsevassa Bostonissa auringonvalo ei riitä tuottamaan D-vitamiinia marraskuusta helmikuuhun eikä Edmontonissa (52 ) lokakuun ja maaliskuun välisenä aikana (Webb ym. 1988). Tästä voidaan laskea, että Suomen leveysasteilla tehokasta auringonvaloa saadaan vain huhti- ja syyskuun välisenä aikana ja varmimmin auringon ollessa korkealla eli keskipäivällä. Kolekalsiferolia saadaan myös ravinnosta, runsaimmin kaloista. Hiivan ergosterolista UV-säteilytyksen avulla saatavaa ergokalsiferolia eli D 2 -vitamiinia käytetään joissakin D-vitamiinivalmisteissa ja osassa täydennettyjä elintarvikkeita. Sitä on todettu myös eräissä sienissä, kuten suppilovahveroissa (Mattila ym. 1994). Sekä ihossa muodostunut että ravinnosta saatu D-vitamiini hydroksyloituu maksassa, jolloin Duodecim 2005;121: syntyy 25-hydroksi-D-vitamiinia eli kalsidiolia. Tämä kulkeutuu verenkierrossa sitojaproteiiniin kiinnittyneenä munuaisiin, ja siellä se hydroksyloituu 1-alfahydroksylaasin vaikutuksesta 1,25-hydroksi-D-vitamiiniksi eli kalsitrioliksi, joka on vitamiinin aktiivinen kalsiumaineenvaihduntaa säätelevä hormonimuoto (DeLuca 1973 ja 2004, Holick 2004a, b). Kalsitrioli sitoutuu tietyissä kudoksissa solunsisäiseen reseptoriin, ja sen keskeisiä vaikutuksia ovat kalsiumin imeytymisen stimuloiminen ohutsuolessa ja yhdessä lisäkilpirauhashormonin (PTH) kanssa huolehtiminen luun mineralisaatiosta ja tarvittaessa kalsiumin vapauttamisesta luustosta seerumiin. D-vitamiinin puute aiheuttaa lapsilla riisitaudin ja kasvun päätyttyä aikuisilla osteomalasian. Vitamiinin niukan saannin on epäilty myötävaikuttavan osteoporoosin syntyyn. D-vitamiinin muodostuminen ihossa ja vaikutukset elimistössä heikentyvät eläkeiässä (Holick ym. 1989, Pattanaungkul ym. 2000, Weaver ja Fleet 2004), mikä suurentaa iäkkäiden henkilöiden D-vitamiinintarvetta. 1749

2 Seerumin kalsidioli kuvastaa D-vitamiinitilaa D-vitamiinin kokonaissaannin mittaaminen on ollut vaikeaa, koska tätä vitamiinia muodostuu ihossa ja sitä saadaan myös ravinnosta. Kalsidioli on D-vitamiinin pääasiallinen veressä kiertävä metaboliitti. Sen pitoisuuden on todettu kuvastavan sekä endogeenista että eksogeenista vitamiininsaantia ja pienentyvän yleisesti talvella ja suurentuvan kesän kuluessa. Seerumin kalsidioli- ja PTH-pitoisuuksien välillä on käänteinen korrelaatio erityisesti pienten kalsidiolipitoisuuksien alueella (kuva 1). Korrelaatiokäyrässä ei ole mitään kynnyksiä, mutta arvon 20 nmol/l alittavia kalsidiolipitoisuuksia pidetään selvän D-vitamiininpuutteen merkkinä ja pitoisuuksia alle 37,5 nmol/l riittämättömän saannin osoittajana. PTH-arvot ovat pienimmillään, kun kalsidiolipitoisuus kasvaa määrään nmol/l, ja kalsiumin imeytyminen on optimaalista pitoisuudella 80 nmol/l (Heaney 2004). Koska D-vitamiinin niukkuus vähentää kalsiumin imeytymistä, tästä seuraa PTH:n erityksen lisääntyminen, joka puolestaan lisää kalsiumin mobilisaatiota luusta, jotta seerumin ionisoituneen kalsiumin pitoisuus pysyisi optimaalisena. Pitkällä aikavälillä PTH:n erityksen lisääntyminen voi johtaa luun mineraalipitoisuuden vähenemiseen ja suurentaa osteoporoosin riskiä. Suomalaisilla vuotiailla tytöillä luun mineraalitiheys on todettu keskimääräistä pienemmäksi niiden joukossa, joiden seerumin kalsidiolipitoisuus on alittanut talvella rajan 40 nmol/l (Outila ym. 2001). Kalsidiolimäärityksistä on apua erityisesti riskiryhmien kuten vanhusten, sisällä oleskelevien, kasvissyöjien ja kalaa karttavien henkilöiden D-vitamiinistatuksen arvioinnissa. Kalsidiolin määritysmenetelmissä on huomattavia eroja laboratorioiden välillä. Kaikki menetelmät eivät myöskään mittaa luotettavasti hydroksyloitunutta ergokalsiferolia (Heaney 2004). Luuston ulkopuoliset vaikutukset D-vitamiinireseptoreiksi kutsuttuja kalsitriolireseptoreita on löydetty suolen, luun ja munuaisten lisäksi myös muista kudoksista, kuten sydämestä, mahalaukusta, haimasta, aivoista, ihosta, gonadeista sekä aktivoituneista T- ja B-lymfosyyteistä ja makrofageista (Holick 2004a, b). Kalsitriolilla onkin todettu olevan monia kalsiumaineenvaihduntaan liittymättömiä vaikutuksia. Se vähentää solujen proliferatiivista kasvua sekä normaaleissa että syöpäsoluissa. Tämän mekanismin tunnetuin sovellus on D-vitamiinijohdosten tai UV-valon käyttö psoriaasin hoidossa (Holick 2004b). D-vitamiinin saannilla ja auringonvalon saatavuudella näyttää olevan käänteinen yhteys autoimmuunitautien kuten tyypin 1 diabeteksen, nivelreuman ja multippeliskleroosin riskiin väestöissä (Holick 2004a, b). Eläinkokeissa varhaisen kalsitriolin saannin on todettu ehkäisevän näiden sairauksien kehitystä. Pohjois-Suomessa tyypin 1 diabeteksen riski on todettu pienentyneeksi 1960-luvulla syntyneillä D-vitamiinisupplementaatiota saaneilla lapsilla, joiden saamat vitamiiniannokset ovat olleet nykyisin käytettyihin verrattuna noin viisinkertaiset (Hyppönen ym. 2001). Norjassa samanlainen yhteys on osoitettu kalanmaksaöljyä käyttäneillä lapsilla (Stene ja Joner 2003). Niin- ipth (ng/l) Kalsidioli (nmol/l) KUVA 1. Seerumin kalsidiolipitoisuuden yhteys intaktin lisäkilpi rauhashormonin (ipth) pitoisuuteen talvella vuotiailla suomalaisilla tytöillä (Outila ym. 2001). Kalsidiolipitoisuutta alle 37,5 nmol/l (katkoviiva) pidetään osoituksena D-vitamiinin riittämättömästä saannista A. Aro

3 pä D-vitamiinin niukka saanti voi olla yksi tekijä, joka selittää tyypin 1 diabeteksen yleisyyttä Pohjoismaissa. Eräät syöpätyypit, kuten rinta-, paksusuoli- ja eturauhassyöpä, ovat yleisiä lauhkealla vyöhykkeellä, mikä on antanut aihetta selvittää niiden yhteyksiä D-vitamiinitilaan. Bodiwala ym. (2003) totesivat, että runsaasti auringossa oleskelleet miehet sairastuivat eturauhassyöpään 3 5 vuotta muita myöhemmällä iällä. Tuohimaan ym. (2004) tutkimuksen mukaan Pohjoismaissa sekä suuret että pienet seerumin kalsidiolipitoisuudet ennustavat suurentunutta eturauhassyövän riskiä. Joidenkin epidemiologisten tutkimusten mukaan D-vitamiinin tai kalsiumin runsas saanti on yhteydessä pienempään paksusuolisyövän riskiin. Sekä etenevien seurantatutkimusten että kliinisten kokeiden tulokset ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia (Gross 2005). D-vitamiinin hillitsevä vaikutus solujen proliferaatioon ja edullinen vaikutus syövän riskiin saattavat johtua kalsitriolin muodostuksesta ja autokriinisista vaikutuksista munuaisten ulkopuolisissa kudoksissa (kuva 2). Monien kudosten ja kasvainten solujen on todettu kykenevän tuottamaan kalsitriolia. Niinpä paikallisesti syntynyt kalsitrioli voi olla tärkeä solujen kasvun säätelijä ja apoptoosin edistäjä (Holick 2004a). D-vitamiinilla on vaikutuksia myös lihaksiin. Sen runsas saanti parantaa alaraajojen toimintaa ja pienentää kaatumistapaturmien riskiä (Bischoff-Ferrari ym. 2004a,b). Tarve ja saanti Suomessa Koska ihossa muodostuu kolekalsiferolia vain kesällä eivätkä varastot riitä koko talvikaudeksi, tarvitaan Suomessa D-vitamiinia ravinnosta. Pikkulapsille on suositeltu D-vitamiinilisää 1950-luvulta lähtien. Aikuisten D-vitamiininsaanti on ollut keskimäärin hieman suositeltua pienempi. Kala ja vitaminoidut ravintorasvat ovat tärkeimmät lähteet (Mattila ym. 1995, Lamberg-Allardt ym. 2003, Männistö ym. 2003). Kalasta saadaan keskimäärin yli puolet päivittäisestä D-vitamiinintarpeesta. Vastoin yleistä käsitystä kalan rasvapitoisuus ei korreloi D-vitamiinin määrään (Mattila ym. 1995), joten Aurinko Maksa Munuaiset Iho D-vitamiini Kalsidioli Ravinto Eturauhanen Rintarauhanen Paksusuoli Immuunisolut Maito Kalsitrioli Kalsitrioli Solujen kasvun säätely (syövän ehkäisy) Immuunitoimintojen säätely (tyypin 1 diabeteksen ja autoimmuunitautien ehkäisy) Kalsiumaineenvaihdunta Luusto Lihakset Verenpaineen säätely Insuliinin tuotanto (sydäntautien ja diabeteksen ehkäisy) KUVA 2. Kaavio D-vitamiinin ja sen metaboliittien todetuista ja potentiaalisista vaikutuksista Holickin (2004a) mukaan. D-vitamiini monivaikutteinen hormoni 1751

4 kaikenlaista kalaa kannattaa syödä D-vitamiinin saannin turvaamiseksi. Kalan käyttö jakaantuu kuitenkin epätasaisesti, ja D-vitamiinin saanti jää niukaksi erityisesti nuorimmissa ikäryhmissä (Männistö ym. 2003). Seerumin kalsidiolipitoisuuksien perusteella arvioituna D-vitamiinin kokonaissaanti on kesäisin tyydyttävä mutta talviaikaan se ei riitä ylläpitämään tavoitteiden mukaista kalsidiolipitoisuutta huomattavalla osalla väestöstä. Suomalaisista 9 15-vuotiaista tytöistä 13 %:lla seerumin kalsidiolipitoisuus alitti talvella määrän 20 nmol/l ja 75 %:lla määrän 37,5 nmol/l 1990-luvun lopulla (Lehtonen-Veromaa ym. 1999). Sairaalan sisätautipotilailla riittämättömään D-vitamiinin saantiin viittaava löydös on todettu 65 %:lla ja polikliinisistä potilaista 40 %:lla (Kauppinen-Mäkelin ym. 2001). Vastaavasti kalsidiolimääritys osoitti selvää D-vitamiinin puutosta 39 %:lla varusmiesikäisistä miehistä talvella Välimäen ym. (2004) tutkimuksessa. Kesällä selvä puutos todettiin vain 1 %:lla. Suomessa päätettiin Valtion ravitsemusneuvottelukunnan aloitteesta v ryhtyä täydentämään maitovalmisteita D-vitamiinilla annoksella 0,5 µg/100 ml. Samalla suositeltiin suurentamaan rasvalevitteisiin lisättävän D-vitamiinin määrää 10 µg:aan sataa grammaa kohti. Toimien laskettiin lisäävän D-vitamiinin saantia %, nuorilla keskimäärin määrään 6,6 µg/vrk ja aikuisilla määrään 7,7 µg/vrk, jos suositukset toteutuisivat kauttaaltaan (Lamberg-Allardt ym. 2003). Suositus on toteutunut nestemäisten maitovalmisteiden osalta hyvin ja pehmeiden rasvalevitteiden osalta osittain. Vaikutukset D-vitamiinin saantiin eivät ole tarkasti tiedossa. Eri puolilla Suomea asuvien aikuisten D-vitamiinin saantia ja seerumin kalsidiolipitoisuuksia on tutkittu vuosina 2002 ja 2004, mutta tämän tutkimuksen tuloksia ei ole vielä julkaistu. Koska D-vitamiinin saanti on yleisesti niukkaa talvikuukausina, tuoreissa pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa suurennettiin aikaisempaa D-vitamiinin saantia koskevaa suositusta 50 %:lla määrään 7,5 µg/vrk (Nordic Nutrition Recommendations 2004). Pikkulasten ja 60 vuotta täyttäneiden osalta suositusmäärä 10 µg/vrk pidettiin ennallaan. On todennäköistä, ettei D-vitamiinin saanti vastaa uusia suosituksia keski-ikäisilläkään. Eläkeikäisille suositusten seuraaminen merkitsee kolekalsiferolivalmisteiden tai kalanmaksaöljyn nauttimista talvikuukausina ja laitoshoidossa oleville jatkuvaa käyttöä. Nähtäväksi jää, riittääkö nyt suositettu D-vitamiinimäärä ylläpitämään suomalaisilla riittävää seerumin kalsidiolipitoisuutta yli talven. Omahassa Yhdysvalloissa tarvittiin D-vitamiinia keskimäärin 12,5 µg/vrk pitämään miesten seerumin kalsidiolipitoisuus sikäläisessä lähtöarvossa (50 nmol/l) kesän jälkeen aloitetussa tutkimuksessa (Heaney ym. 2003). Saannin lisäämisen riskit Fysiologisin tapa huolehtia D-vitamiinin riittävästä saannista olisi kohtuullinen päivittäinen annos auringonvaloa. Ihon saama UVB-säteily ei Y D I N A S I A T D-vitamiinia ja kalsiumia tarvitaan luuston ja lihasten optimaalisen toiminnan ylläpitoon. D-vitamiinilla on luuston ulkopuolisissa kudoksissa immunologisia ja solujen proliferaatioon kohdistuvia vaikutuksia, joiden merkitystä tutkitaan. D-vitamiinia muodostuu ulkoiltaessa ihossa Suomen leveysasteilla kesäisin ja etelänmatkoilla talvisin. Riittävä annos voidaan saada ilman varsinaista auringonottoa tai varsinkaan ihon polttamista. Suomen oloissa D-vitamiinia tarvitaan ravinnosta. Kalaruokien sekä D-vitamiinilla täydennettyjen ravintorasvojen ja nestemäisten maitovalmisteiden säännöllinen nauttiminen on tärkeää A. Aro

5 tuota liian suuria määriä kolekalsiferolia, koska suuri osa syntyvistä steroleista on metabolisesti inaktiivisia (Holick 2004a), mutta ihon polttaminen suurentaa melanooman riskiä. Tehokkaat aurinkovoiteet suojaavat ihoa palamiselta mutta vähentävät samassa suhteessa myös kolekalsiferolin tuotantoa. Holick (2004b) on arvioinut, että 5 10 minuuttia aurinkoa kolmesti viikossa raajoihin ja kasvoihin riittää ylläpitämään D-vitamiinin tuotannon riittävänä. Tällaiset kohtuulliset annokset eivät aiheuta edes ihon punoitusta. Suomen oloissa talvinen etelänmatka parantaa D-vitamiinitilaa, mutta on syytä varoa ihon polttamista, joka on siis D-vitamiinin riittävän tuotannon kannalta turhaa. Ravinnosta saadun D-vitamiinin vaikutukset ovat huonommin säätelyn alaisia. Runsas saanti lisää kalsidiolin tuotantoa maksassa ja seerumin kalsidiolipitoisuutta. Vaikka kalsidiolilla ei ole merkitystä normaalin kalsiumaineenvaihdunnan säätelyssä, voivat suuret annokset aiheuttaa D-vitamiinimyrkytyksen ohittamalla D-vitamiinireseptorin huonon affiniteetin kalsidiolille, vapauttamalla kalsitriolia kantajaproteiinista, tai siksi, että kalsitriolia muodostuu kalsidiolista munuaisten ulkopuolisissa kudoksissa (Hirvonen ym. 2004, Weaver ja Fleet 2004). Lapset ovat herkimpiä D-vitamiinimyrkytykselle. Niinpä lapsille suositettua suurinta saantimäärää 25 µg/vrk ei tulisikaan ylittää. Terveet aikuiset sen sijaan sietävät haitatta suurempiakin (100 µg/vrk) D-vitamiinin annoksia (Vieth ym. 2001). Elintarvikkeiden täydentäminen on tehokas tapa parantaa D-vitamiinin saantia. Suomessa on arvioitu D-vitamiinin saannin olevan nykykäytännön vaikutuksesta aikuisilla keskimäärin uusien suositusten mukainen (Lamberg-Allardt ym. 2003). Jos saantia halutaan edelleen parantaa, voidaan Suomessa tehdyn riskinarvioinnin mukaan laajentaa täydentämistä useampiin elintarvikeryhmiin tai suurentaa käytettyjä täydennysannoksia ilman, että riski suurimman suositellun saannin (50 µg/vrk) ylittämisestä kasvaa merkittäväksi (Hirvonen ym. 2004). Lopuksi Maitovalmisteiden ja ravintorasvojen nykymääräisen täydentämisen vaikutukset väestön D-vitamiinitilaan selviävät piakkoin julkaistavista tutkimuksista. Saannin riittävyys joudutaan kuitenkin arvioimaan uudelleen suhteessa suurennettuihin suositeltuihin määriin. On syytä edelleen tähdentää kesäisen ulkoilun ja säännöllisen kalankäytön (2 3 viikoittaista ateriaa) merkitystä D-vitamiinin riittävälle saannille. Täydentämistä voidaan hallitusti lisätä tai ulottaa uusiin elintarvikeryhmiin (Hirvonen ym. 2004, Calvo ym. 2005). Koska kolekalsiferolin hyväksikäyttö on parempaa kuin ergokalsiferolin, on täydentämisessä ja ravintolisissä suositeltavaa käyttää ensisijaisesti kolekalsiferolia. Yksi huomioon otettava mahdollisuus on myös kananmunien D-vitamiinipitoisuuden lisääminen syöttämällä kanoille kolekalsiferolia (Mattila ym. 2004). Jos kalsitriolin immunologisista vaikutuksista tai syöpää ehkäisevästä tehosta saadaan myönteistä lisätietoa kliinisistä kokeista, voidaan D-vitamiinin tarve ja optimaalinen saanti joutua arvioimaan uudelleen. Seerumin kalsidiolimääritysten laaduntarkkailuun on syytä kiinnittää huomiota ja parantaa käytettävissä olevia tietoja kalsidiolipitoisuuden ja luuston hyvinvoinnin yhteyksistä ja optimaalisista määristä. Kirjallisuutta Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Willett WC, ym. Effect of vitamin D on falls: a meta-analysis. JAMA 2004(a);291: Bischoff-Ferrari HA, Dietrich T, Orav EJ, ym. Higher 25-hydroxyvitamin D concentrations are associated with better lower-extremity function in both active and inactive persons aged > or = 60 y. Am J Clin Nutr 2004(b);80: Bodiwala D, Luscombe CJ, Liu S, ym. Prostate cancer risk and exposure to ultraviolet radiation: further support for the protective effect of sunlight. Cancer Lett 2003;192: Calvo MS, Whiting SJ, Barton CN. Vitamin D intake: a global perspective of current status. J Nutr 2005;135: DeLuca HF. The kidney as an endocrine organ involved in calcium homeostasis. Kidney Int 1973;4:80 8. DeLuca H. Overview of general physiologic features and functions of vitamin D. Am J Clin Nutr 2004;80:1689S 1696S. Gross MD. Vitamin D and calcium in the prevention of prostate and colon cancer: new approaches for the identification of needs. J Nutr 2005;135: D-vitamiini monivaikutteinen hormoni 1753

6 Heaney RP. Functional indices of vitamin D status and ramifications of vitamin D deficiency. Am J Clin Nutr 2004;80:1706S 1709S. Heaney RP, Davies KM, Chen TC, Holick MF, Barger-Lux MJ. Human serum 25-hydroxycholecalciferol response to extended oral dosing with cholecalciferol. Am J Clin Nutr 2003;77: Hirvonen T, Tapanainen H, Valsta L, Virtanen M, Aro A, Pietinen P. Elintarvikkeiden täydentäminen D-vitamiinilla ja kalsiumilla. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B19/2004. Internet-osoitteessa: ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja b/2004b19.pdf. Holick MF. Vitamin D: importance in the prevention of cancers, type 1 diabetes, heart disease, and osteoporosis. Am J Clin Nutr 2004(a);79: Holick MF. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004(b);80:1678S 1688S. Holick MF, Matsuoka LY, Wortsman J. Age, vitamin D, and solar ultraviolet. Lancet 1989;2: Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001;358: Kauppinen-Mäkelin R, Tähtelä R, Löyttyniemi E, Kärkkäinen J, Välimäki MJ. A high prevalenc of hypovitaminosis D in Finnish medical in- and outpatients. J Intern Med 2001;249: Lamberg-Allardt C, Kärkkäinen M, Outila T, Natri A-M. Suomalaisten D-vitamiinitilanteen kohentaminen auringosta, ruoasta vai purkista? Suom Lääkäril 2003;58: Lehtonen-Veromaa M, Möttönen T, Irjala K, ym. Vitamin D intake is low and hypovitaminosis D common in healthy 9- to 15-year-old Finnish girls. Eur J Clin Nutr 1999;53: Mattila P, Piironen V, Uusi-Rauva E, Koivistoinen P. Vitamin D contents in edible mushrooms. J Agric Food Chem 1994;42: Mattila P, Piironen V, Uusi-Rauva E, Koivistoinen P. Cholecalciferol and 25-hydroxycholecalciferol contents in fish and fish products. J Food Composit Anal 1995;8: Mattila P, Valaja J, Rossow L, Venäläinen E, Tupasela T. Effect of vitamin D2- and D3-enriched diets on egg vitamin D content, production, and bird condition during an entire production period. Poult Sci 2004;83: Männistö S, Ovaskainen M-L, Valsta L, toim. Finravinto tutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3/2003. Nordic Nutrition Recommendations painos. Integrating nutrition and physical activity. Nord 2004:13. Nordic Council of Ministers, Kööpenhamina, Outila TA, Kärkkäinen MUM, Lamberg-Allardt CJE. Vitamin D status affects serum parathyroid hormone concentrations during winter in female adolescents: associations with forearm bone mineral density. Am J Clin Nutr 2001;74: Pattanaungkul S, Riggs BL, Yergey AL, Vieira NE, O Fallon WM, Khosla S. Relationship of intestinal calcium absorption to 1,25-dihydroxyvitamin D [1,25(OH) 2 D] levels in young versus elderly women: evidence for age-related intestinal resistance to 1,25-(OH) 2 D action. J Clin Endocrinol Metab 2000;85: Stene LC, Joner G. Use of cod liver oil during the first year of life is associated with lower risk of childhood-onset type 1 diabetes: a large population-based, case-control study. Am J Clin Nutr 2003;78: Tuohimaa P, Tenkanen L, Ahonen M, ym. Both high and low levels of blood vitamin D are associated with higher prostate cancer risk: a longitudinal nested case-control study in the Nordic countries. Int J Cancer 2004;108: Vieth R, Chan PC, MacFarlane GD. Efficacy and safety of vitamin D3 intake exceeding the lowest observed adverse effect level. Am J Clin Nutr 2001;73: Välimäki VV, Alfthan H, Lehmuskallio E, ym. Vitamin D status as a determinant of peak bone mass in young Finnish men. J Clin Endocrinol Metab 2004;89: Weaver CM, Fleet JC. Vitamin D requirements: current and future. Am J Clin Nutr 2004;80:1735S 1739S. Webb AR, Kline L, Holick MF. Influence of season and latitude on the cutaneous synthesis of Vitamin D 3 : exposure to winter sunlight in Boston and Edmonton will not promote vitamin D3 synthesis in human skin. J Clin Endocrinol Metab 1988;67: ANTTI ARO, emeritusprofessori Kansanterveyslaitos Mannerheimintie Helsinki 1754

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja lisäksi sitä saadaan ravinnosta. Käytännössä D-vitamiinia muodostuu riittävästi

Lisätiedot

Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit

Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit Jones 2013 Jones 2013 Jones 2013 Norman and Bouillon 2013 Norman and Bouillon 2013 D-vitamiiniitilanteen

Lisätiedot

OLEMASSA OPTIMI Kemiallinen reaktio tapahtuu sitä nopeammin, mitä enemmän reagoivia ai-

OLEMASSA OPTIMI Kemiallinen reaktio tapahtuu sitä nopeammin, mitä enemmän reagoivia ai- 28 P erinnäisesti on ajateltu, että vitamiinien tehtävä on estää puutostauteja. Tälle pohjalle rakentuvat myös nykyiset viralliset ravitsemussuositukset. Ne lähtevät oletuksesta, että elimistö tarvitsee

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

Ravintoaineiden lisäämistä elintarvikkeisiin

Ravintoaineiden lisäämistä elintarvikkeisiin Ruoka Luonnollisia vai täydennettyjä elintarvikkeita? Auli Suojanen ja Antti Aro Suomessa elintarvikkeiden täydentäminen oli pitkään sallittua vain osoitetun tarpeen perusteella. Euroopan unionin aikana

Lisätiedot

Lasten D-vitamiinin saanti ja seerumin 25- hydroksi-d-vitamiinipitoisuus luomu- ja verrokkipäiväkodissa

Lasten D-vitamiinin saanti ja seerumin 25- hydroksi-d-vitamiinipitoisuus luomu- ja verrokkipäiväkodissa Lasten D-vitamiinin saanti ja seerumin 25- hydroksi-d-vitamiinipitoisuus luomu- ja verrokkipäiväkodissa Pro gradu tutkielma Essi Skaffari Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike-

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Funktionaaliset elintarvikkeet

Funktionaaliset elintarvikkeet Funktionaaliset elintarvikkeet Laaduntarkkailupäivät, Hki 12.2.2004 Antti Aro LKT, professori Helsinki 2/27/2004 Funktionaaliset (terveysvaikutteiset) elintarvikkeet lisätty hyödyllisen ravintotekijän

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

Liikunta. Terve 1 ja 2

Liikunta. Terve 1 ja 2 Liikunta Terve 1 ja 2 Käsiteparit: a) fyysinen aktiivisuus liikunta b) terveysliikunta kuntoliikunta c) Nestehukka-lämpöuupumus Fyysinen aktiivisuus: Kaikki liike, joka kasvattaa energiatarvetta lepotilaan

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET

LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET LUUSTOTERVEYDEN KULMAKIVET Ravitsemus ja liikunta Tähän oppaaseen on koottu perustietoa luustoterveyttä tukevista elintavoista. Terve ja vahva luusto on tuki- ja liikuntaelimistön peruspilareita, ja sen

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä

SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä SVT, diabetes ja metabolinen oireyhtymä Veikko Salomaa, MD, PhD Research Professor 10/21/11 SVT, DM, MeTS / Salomaa 1 10/21/11 Presentation name / Author 2 35-64 - vuo*aiden ikävakioitu sepelval*motau*kuolleisuus

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa 1 Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maitotuotteiden käyttöön Maidon ravintoaineet Maitotuotteet sisältävät runsaasti kalsiumia Maitotuotteet ovat tärkeä D-vitamiinin lähde

Lisätiedot

Season s greetings and best wishes for the new year 2009

Season s greetings and best wishes for the new year 2009 6 2008 Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2009 God jul och gott nytt år 2009 Season s greetings and best wishes for the new year 2009 TABU 6.2008 16. vuosikerta Pääkirjoitus Uutta lääkkeistä

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1638/210/2007 17.4.2007. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1638/210/2007 17.4.2007. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikkeiden ja eläinlääkinnän valvontaosasto Tuoteturvallisuuden ja tuotemarkkinoinnin yksikkö ALTISTUMINEN KUMARIINILLE Kysely elintarviketeollisuudelle Kartottaakseen

Lisätiedot

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 15 esitetään ikävakioidut suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2007 2014 todetuilla ja 2012 2014 seuratuilla

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Infektiot, allergiat ja astma urheilussa sairaudet ja vammat urheilussa UKK-instituutti 5.11.2012 Marika Laaksonen, ETT,

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Sidonnaisuudet Toiminut asiantuntijana seuraaville lääkeyrityksille: Bayer Schering, Schering-Plough Luennoitsijana

Lisätiedot

Lähes Kaikilla Ihmisillä On Magnesiumin Puute

Lähes Kaikilla Ihmisillä On Magnesiumin Puute Lähes Kaikilla Ihmisillä On Magnesiumin Puute Mitä magnesium tarkalleen ottaen on? Magnesium on elämä. Se on kehon neljänneksi rikkain mineraali, rikin lisäksi (mikä on aivan yhtä tärkeä.) Magnesium ei

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

K1- ja K2-vitamiinien terveysvaikutukset

K1- ja K2-vitamiinien terveysvaikutukset K1- ja K2-vitamiinien terveysvaikutukset K1- ja K2-vitamiinien terveysvaikutukset ovat kasvavan mielenkiinnon kohteena. K- vitamiineja pidetään elimistön hyvinvoinnille erittäin tärkeinä, mutta yleisesti

Lisätiedot

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Keiju Alentaja Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Levite henkilöille, jotka haluavat alentaa veren kolesterolitasoaan 03/2014 Hyvä

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

Proteiini ravitsemuksessa

Proteiini ravitsemuksessa Proteiini ravitsemuksessa Proteiinit ovat tarpeellisia kaikille Proteiinien hyödyt näkyvät ja tuntuvat arjen monissa tilanteissa ja elämän eri vaiheissa: kasvun rakennusaineena energian lähteenä kehon

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Healthy eating at workplace promotes work ability Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Jaana Laitinen Dosentti, Team Leader Työterveyslaitos, Suomi Finnish Institute of Occupational Health

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

Väestön altistuminen perfluoratuille alkyyliyhdisteille Suomessa. Jani Koponen, THL Ympäristöterveyspäivät , Sokos Hotel Ilves, Tampere

Väestön altistuminen perfluoratuille alkyyliyhdisteille Suomessa. Jani Koponen, THL Ympäristöterveyspäivät , Sokos Hotel Ilves, Tampere Väestön altistuminen perfluoratuille alkyyliyhdisteille Suomessa Jani Koponen, THL Ympäristöterveyspäivät 2.-3.11.216, Sokos Hotel Ilves, Tampere Mitä ovat PFAS-yhdisteet? Ryhmä 1 Ryhmä 3 Ryhmä 2 PFAS

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 486/2009 vp Suomalaisten D-vitamiinin puutoksen ehkäiseminen Eduskunnan puhemiehelle Noin joka viides suomalainen kärsii D-vitamiinin puutoksesta. D-vitamiinia saadaan sekä ravinnosta

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille

Keiju Alentaja. Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Keiju Alentaja Tutkitusti tehokas kolesterolia alentava levite. Esite ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille Keiju Alentaja on ainoa Suomessa valmistettu kolesterolia alentava levite. 07/2015

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta,

Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Liikunta ei ole tärkeää, se on ELINTÄRKEÄÄ 4/19/2013. Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, Avaimia iloiseen äijäliikuntaan! Suomalaisten onnellisuus ei riipu tulo- ja koulutustasosta, vaan liikunnan määrästä ja ruokavalion terveellisyydestä. Liikkuvat Koen terveyteni hyväksi 8% 29 % Olen tyytyväinen

Lisätiedot

UMIA? Onko sinulla jokin kuvan murtumista, joka on syntynyt kaatumisen, liukastumisen, kompastumisen, matalalta putoamisen (sänky, tuoli),

UMIA? Onko sinulla jokin kuvan murtumista, joka on syntynyt kaatumisen, liukastumisen, kompastumisen, matalalta putoamisen (sänky, tuoli), UMIA? NIKAMAMURTUMA RANNEMURTUMA OLKAVARREN, NILKAN, LANTION, KYLKILUUN, SOLISLUUN MURTUMAT LONKKAMURTUMA Onko sinulla jokin kuvan murtumista, joka on syntynyt kaatumisen, liukastumisen, kompastumisen,

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

Hoitokäytännöt muuttuneet. WHO Global Health Report. Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen

Hoitokäytännöt muuttuneet. WHO Global Health Report. Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen Hoitokäytännöt muuttuneet Makuuttamisesta pompottamiseen, potilaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen Leikkauksen jälkeisen mobilisaation varhaistaminen Vammojen aktiivisempi hoito Harri Helajärvi, LL (väit.)

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Perhevapaiden palkkavaikutukset

Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhe ja ura tasa-arvon haasteena seminaari, Helsinki 20.11.2007 Jenni Kellokumpu Esityksen runko 1. Tutkimuksen tavoite 2. Teoria 3. Aineisto, tutkimusasetelma ja otos

Lisätiedot

UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS

UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS UUSI LÄHESTYMISTAPA VARHAISEN ALZHEIMERIN TAUDIN RAVITSEMUSHOITOON POTILASOPAS ALZHEIMERIN TAUDIN OIREET Alzheimerin taudin ensimmäinen oire on yleensä päivittäisten tapahtumien unohtuminen. Usein muistetaan

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2. Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.2010 Osteoporoosin lääkehoito Mitä pitempi kokemus, sitä skeptisempi suhtautuminen

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Mitä ikääntyessä tapahtuu?

Mitä ikääntyessä tapahtuu? Mitä ikääntyessä tapahtuu? Hormonitoiminta, aineenvaihdunta, kehonkoostumus Joni Keisala ODL Liikuntaklinikka Hormonitoiminta Endokriininen järjestelmä Hormonaalinen toiminta perustuu elimiin ja kudoksiin,

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

NK6QA Luuntiheysmittaus

NK6QA Luuntiheysmittaus MENETELMÄOHJE 1 (5) NK6QA Luuntiheysmittaus 1. YLEISTÄ Osteoporoosi eli luukato voi johtua monista sairauksista ja riskitekijöistä ja niiden yhteisvaikutuksesta. Osteoporoosi johtaa luunmurtumiin, pituuden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Numeta G16E, Numeta G19E 2332015, Versio 30 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2 Julkisen yhteenvedon osiot VI21 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Joillakin sairaalapotilailla ei välttämättä

Lisätiedot

Liite II. ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle

Liite II. ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle Liite II ema:n esittämät tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiselle 62 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee

Lisätiedot

Elämänkulku ja vanheneminen

Elämänkulku ja vanheneminen Elämänkulku ja vanheneminen Taina Rantanen Gerontologian ja kansanterveyden professori Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Miksi tutkia pitkäikäisyyttä ja vanhuuden

Lisätiedot

Suomi 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiin - kasvatus ja/tai ylläpito ja lopetus ilman toimenpiteitä. Total.

Suomi 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiin - kasvatus ja/tai ylläpito ja lopetus ilman toimenpiteitä. Total. SUOMI 2014 - Eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiintoimenpiteissä käytetyt Hiiret Mice 2413 38131 15245 5199 60988 Rotat Rats 735 10352 4608 1960 17655 Marsut Guinea-Pigs 15 9 9 33 Kultahamsterit

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

TerveysInfo. Drick mjölk hela livet. Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen

TerveysInfo. Drick mjölk hela livet. Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen TerveysInfo Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen maksuton, A5 : 4 s. : piirr. : 4 vär. http:///www/fi/liitetiedostot/ Barnet_och_mjolken. Hakusanat: ravitsemus, lapset,

Lisätiedot

Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena. Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala

Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena. Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala Anna Ojala 25/4/14 1 Palautuminen ja superkompensaatio Ravinto, neste,

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Terveysriskin näkökulmasta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut Tilanne

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

SEERUMIN 25-HYDROKSIVITAMIINI D3-PITOISUUDEN YHTEYS KOKONAIS-, ETURAUHAS-, KEUHKO- JA PAKSU- JA PERÄSUOLISYÖPIIN ITÄSUOMALAISESSA VÄESTÖAINEISTOSSA

SEERUMIN 25-HYDROKSIVITAMIINI D3-PITOISUUDEN YHTEYS KOKONAIS-, ETURAUHAS-, KEUHKO- JA PAKSU- JA PERÄSUOLISYÖPIIN ITÄSUOMALAISESSA VÄESTÖAINEISTOSSA SEERUMIN 25-HYDROKSIVITAMIINI D3-PITOISUUDEN YHTEYS KOKONAIS-, ETURAUHAS-, KEUHKO- JA PAKSU- JA PERÄSUOLISYÖPIIN ITÄSUOMALAISESSA VÄESTÖAINEISTOSSA Petra Kokko Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Lääketieteen

Lisätiedot

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Mitä on laktoosi? Maitotuotteet sisältävät aina hiilihydraatteja, koska maidossa on luonnostaan laktoosia eli maitosokeria. Lehmänmaidossa on n. 4,8 % maitosokeria

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Funktionaalinen eli terveysvaikutteinen elintarvike

Funktionaalinen eli terveysvaikutteinen elintarvike Ruoka Millaiset elintarvikkeet ovat funktionaalisia? Seppo Salminen ja Antti Aro Funktionaalisilla elintarvikkeilla on tavanomaisen ravitsemuksellisen merkityksen ohella tutkimuksin todennettuja myönteisiä

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT VAIKUTTAVAA TERVEYSPALVELUA Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Coronary Event Risk Test eli CERT on uusi tutkimus, jonka avulla voidaan arvioida henkilön sydäninfarktiriskiä.

Lisätiedot

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK Muisti ja liikunta Iiris Salomaa, ft YAMK 19.4.2016 3.11.2016 Liikunta toimintakykyisyyden edistäjänä Fyysisiä vaikutuksia mm: Selviytyminen päivittäisistä arjen askareista Liikuntakykyisyys: lihasvoima,

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

SUOJARAVINTOAINEET. Kristi Loukusa Liikunnanohjaaja opiskelija Lapin Yläkouluakatemia / elokuu 2015

SUOJARAVINTOAINEET. Kristi Loukusa Liikunnanohjaaja opiskelija Lapin Yläkouluakatemia / elokuu 2015 KERTAUSTA Mitä ovat makroravintoaineita? Mitä tehtäviä niillä on? Ruokaesimerkkejä niistä? Millainen on ateriarytmisi? Vaikuttiko saamanne tieto omaan syömiskäyttäytymiseen? Kerro vierustoverille mitä

Lisätiedot

ASEA. Maailman ensimmäinen ja ainoa redoxsignalointimolekyyli valmiste. Mitä ovat redoxsignalointimolekyylit?

ASEA. Maailman ensimmäinen ja ainoa redoxsignalointimolekyyli valmiste. Mitä ovat redoxsignalointimolekyylit? ASEA Maailman ensimmäinen ja ainoa redoxsignalointimolekyyli valmiste Mitä ovat redoxsignalointimolekyylit? Kaikissa kehon soluissa on mitokondrioita, jotka ovat solujen voimanlähde. Mitokondriot erittävät

Lisätiedot

Ikäihmisen ravitsemus

Ikäihmisen ravitsemus Ikäihmisen ravitsemus Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans www.ravitsemusbalans.fi Puh. 044 2525 311, nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Mitä muutoksia ikä voi tuoda syömiseen? Nälän

Lisätiedot

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset

Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Inhalaatioanesteettien sydän- ja verenkiertovaikutukset Teijo Saari, LT, Dos. Kliininen opettaja, erikoislääkäri Anestesiologia ja tehohoito/turun yliopisto teisaa@utu.fi Ennen anesteetteja, muistin virkistämiseksi

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

PUDASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

PUDASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) 1 PUDASJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 21.8.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Oulunkaaren seutukunnan tilauksesta Menetetyt

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto

LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto KATRI AALTONEN Proviisori Tutkija, Kelan tutkimusosasto LEENA K. SAASTAMOINEN FaT Erikoistutkija, Kelan tutkimusosasto PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIANALOGIEN JA GLIPTIINIEN KÄYTTÖ yleistyy diabeteksen hoidossa

Lisätiedot