TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 4/2014 21.8.2014"

Transkriptio

1 Aika: Keskiviikko klo 13:00-14:10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva Simo kaupungininsinööri Nokia, vpj. Suominen Sakari toimitusjohtaja Tampereen Infra liikelaitos Ilkka Mikko tekninen johtaja Kangasala Hupanen Jaakko tekninen johtaja Lempäälä Jortikka Antti tekninen johtaja Orivesi Korhonen Jouni tekninen johtaja Pirkkala Kauppila Tapio kunnaninsinööri Vesilahti Heljo Seppo tekninen johtaja Ylöjärvi Lindberg Janne tietohallintokoordinaatt. Tampere Kahila Arto tietohallintojohtaja Ylöjärvi Kivistö Markku työsuojeluvaltuutettu Tampere Asula-Myllynen Ritva kehittämispäällikkö TKS, esittelijä, siht. Muut osallistujat: Nurminen Päivi seutujohtaja TKS Salmi Pekka apulaispormestari Tampere Saarilahti Merja rakennuspäällikkö Kangasala yhdyskuntateknisten palvelujen (ykute) alatyöryhmän pj. Siuko Ulla tilapalvelupäällikkö Ylöjärvi tilapalvelujen (tipa) alatyöryhmän pj. Vainio Ulla-Kirsikka rakennustarkastaja Nokia seudun viranomaispalveluverkosto, rakennusvalvonta Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere seudun ilmastostrategian seurantaverkosto Kutsutut: Jakelu: Helminen Tiina, tiedotustoimittaja, Ylöjärvi 1/11

2 Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 3 3 TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT 3 4 TA2014-TAVOITE 1/4: PALVELUKIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 4 5 TA2014-TAVOITE 2/4: KORJAUSRAKENTAMINEN 5 6 TA2014-TAVOITE 3/4: TUOTTEISTAMINEN 6 7 TA2014-TAVOITE 4/4: ILMASTO- JA ENERGIATEHOKKUUSTYÖ 7 8 VUODEN 2015 PAINOPISTEET, INFRAPALVELUT 8 9 KANSALLISEEN KEHTO-FOORUMIIN OSALLISTUMINEN 9 10 SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11 2/11

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Työjärjestystä päätettiin muuttaa siten, että Milko Tietäväisen aikatauluista johtuen hän toimi puheenjohtajana asiat 1-3 sekä 9-10 ja Simo Latva asiat 4-7 sekä EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO Työryhmä päättää hyväksyä kokouksen muistion. Hyväksyttiin. 3 TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT - rakennesuunnitelman työvaihe ja eteneminen - kuntien omat ajankohtaiset ja seutuyhteistyöhön vaikuttavat tiedotettavat asiat - seutuyhteistyön viestintätoimenpiteet kunnissa (nettisivut, kokoustiedote, viestintävastaavayhteistyö, lautakuntavierailut ym.) lautakuntaseminaarin palaute - Infra-asiat muualla: rava kjk 15.8., käsittely jatkuu kjk tuotteistushanke ja ilmastoraportti 2013 kjk ja sh Työryhmä päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätettiin esittää, että rakennesuunnitelman toteuttamisohjelman valmistelun tueksi työryhmästä ovat käytettävissä Milko Tietäväinen, Jouni Korhonen ja Ulla Siuko. Muut asiat merkittiin tiedoksi. 3/11

4 4 TA2014-TAVOITE 1/4: PALVELUKIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS Kaupunkiseudun tavoitteena on, että energiatehokkuustyötavat kehittyvät 2013 päättyneen Tapre (Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi) hankkeen tuloksia jalkauttamalla. Palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen perustuu kuntien ja valtion välisiin energiatehokkuussopimuksiin ja ohjelmiin sekä seutustrategiassa, MAL-aiesopimuksessa ja ilmastostrategiassa oleviin tavoitteisiin. Kolmevuotisen hankkeen loppuraportti valmistuu syksyllä Hankkeen kotisivut löytyvät tästä linkistä. Tapre-periaatteiden pilotointi kuntien rakennushankkeissa on käynnissä niiden eri vaiheissa ja Tapre-työkalujen käyttöönottoa varten järjestettiin kuntien yhteset koulutustilaisuudet. Pilottikohteet ja koulutustilaisuudet olivat: Tampere 2.6.: - Valo-kiinteistö - Luhtaan päiväkoti - Sähkölaitoksen Lämpötalo Kuntaryhmä 1: Pirkkala, Nokia, Lempäälä ja Vesilahti 3.6.: - Pirkkalan Toivion koulu laajennus ja saneeraus, hankkeen koko m 3, valmistui Otsonmäen päiväkoti Lempäälässä, koko m 2, toteutussuunnitteluvaiheessa Kuntaryhmä 2: Kangasala Ylöjärvi ja Orivesi 6.6.: - Kangasalan lukion uudisrakennus brm 2, käyttöönotto 2012, takuuaika päättyy kesäkuu Liuksialan päiväkoti Kangasalla, uudisrakennus brm 2, käyttöönotto 2012, takuu päättyy kesäkuu Kyötikkälän uusi alakoulu/päiväkoti Kangasalla, alustava arvio brm 2, hanke käynnistysvaiheessa - Metsäkylän koulu Ylöjärvellä, laajennus, vaiheet 1 ja 2, , Pilotointi jatkuu ja sitä tulee tukea ja seurata. Tavoite kuuluu tilapalvelujen alatyöryhmän työohjelmaan ja seuraava talousarvion osavuosikatsaus saadaan infraan tipan kokouksesta Työryhmä päättää merkitä tilannekatsauksen tiedoksi. hyväksyttiin. 4/11

5 5 TA2014-TAVOITE 2/4: KORJAUSRAKENTAMINEN Kaupunkiseudun tavoitteena on, että palvelukiinteistöjen korjausrakentamisen seudullinen suunnittelu aloitetaan sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen osalta. Korjausrakentaminen perustuu seutustrategiassa olevaan tavoitteeseen syventää yhteistyötä kiinteistöpalveluissa. MAL-aiesopimuksella tavoitellaan korjausrakentamisen palvelujen kehittymistä. Vuoden 2019 alusta julkisen sektorin omistamien ja käyttämien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Vaatimus koskee sekä uudis- että korjausrakentamista. Rakenteiden ja teknisten järjestelmien toteutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä sisäilman laatuvaatimukset ovat julkisissa palvelurakennuksissa tavanomaista korkeammat. Muuttuneet rakentamismääräykset tuovat oman haasteensa niin energiatehokkuuden kuin sisäilmasto-olosuhteiden hallintaan. Kaupunkiseudulla sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi, rakennukset ikääntyvät ja ovat peruskorjaustarpeessa. TTY:ltä on valmistunut kesäkuussa hankesuunnitelma seudullisen uudisja korjausrakentamisen tueksi. Hankkeen nimi on COMBI (Comprehensive Development of Nearly Zeroenergy Municipal Service Buldings) ja sen tavoitteena on tarkastella rakennusten olosuhteiden hallintaa suurempina kokonaisuuksina kuin tähän asti (Tapre-hanke keskittyy pääasiassa energiatehokkuuden parantamiseen). Tehtyjä ratkaisuja on jatkossa tarkasteltava entistä tarkemmin sekä kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden (rakenteiden toimivuus) että terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta. Eri tekijöistä tarvitaan lisätietoa, jotta saadaan parempi käsitys esimerkiksi siitä, kuinka alas palvelurakennusten energiansäästötavoitteissa on perusteltua mennä ja kuinka tavoitteiden mukanaan tuomat haasteet on järkevintä ratkaista. Hanke on ryhmähanke, missä olisi kuntien lisäksi mukana alueen yrityksiä ja yhdistyksiä sekä tutkimusosio TTY:n ja Aalto-yliopiston yhteistyönä. Hanke on tarkoitus kytkeä kansalliseen KEHTO-verkoston toimintaan. Tavoite kuuluu tilapalvelujen alatyöryhmän työohjelmaan ja hankeehdotus saadaan infraan tipan kokouksesta Työryhmä päättää merkitä valmistelun tilanteen tiedoksi. hyväksyttiin. 5/11

6 6 TA2014-TAVOITE 3/4: TUOTTEISTAMINEN Kaupunkiseudun tavoitteena on, että yhdyskuntateknisten palveluiden tuotteistaminen käynnistyy vuonna 2013 tehdyn esiselvityksen pohjalta. Tuotteistaminen tukee kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelukokonaisuutta ja parantaa sekä rakennesuunnitelman että MALaiesopimuksessa olevien hankkeiden toteuttamisedellytyksiä. Työn tavoitteena on saada seudun kunnille liikennealueiden ylläpidon yhteiset tuotekortit, kustannusrakenne, urakkatarjouspyyntömalli ja toimintaperiaatteet alan kehittämistä, kustannusten ja laadun vertailtavuutta sekä hankintayhteistyötä varten. Tavoite kuulu yhdyskuntateknisten palvelujen alatyöryhmän työohjelmaan. Infrapalvelujen työryhmä hyväksyi tarjouspyynnön kokouksessaan ja päätti kilpailuttaa tuotteistamistyötä tukevan konsultin. Työn kestoksi on tarjouspyynnössä arvioitu noin neljä kuukautta. Kaupunkiseudun kuntayhtymä pyysi tarjouksia mennessä viideltä alaa tuntevalta konsultilta ja internet-sivuillaan. Määräaikaan mennessä tarjouksia jätettiin kolme kappaletta. Hankinnan valintakriteerinä oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 50 %, työsuunnitelman 40 % ja projektista vastaavan projektipäällikön 10 %. Arvioinnin tekivät yhdyskuntatekniikan hanketta valmistelleen työryhmän jäsenet. Kriteerien mukaiset kokonaispisteet ovat: WSP 4,70 pistettä SITO Oy 6,49 pistettä Ramboll Finland Oy 8,30 pistettä Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Ramboll Oy. Hankkeeseen on varauduttu kuntayhtymän talousarviossa. Seudun kuntajohtajat käsittelevät hanketta ja seutuhallitus tekee hankepäätöksen Liite: vertailutaulukko Työryhmä päättää esittää edelleen, että liikennealueiden ylläpidon tuotteistaminen tilataan Rambollilta hintaan euroa että hankkeen ohjausryhmänä toimii yhdyskuntatekniikan alatyöryhmä hyväksyttiin. 6/11

7 7 TA2014-TAVOITE 4/4: ILMASTO- JA ENERGIATEHOKKUUSTYÖ Kaupunkiseudun tavoitteena on, että seudullisessa ilmastotyössä edistetään sopeutumisen ja varautumisen suunnittelua. Kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 on osa laajempaa yhdyskuntasuunnittelun hankekokonaisuutta. Sen toteuttaminen on käynnissä eri toimijoiden laajassa yhteistyöverkostossa ja toteuttamisesta raportoidaan kerran vuodessa. Vuoden 2013 raportointi tapahtuu kuntajohtajien ja seutuhallituksen kautta kuntiin elo-syyskuussa ja ilmastoasiat on tarkoitus ottaa myös esille syksyn seutufoorumissa Ilmastostrategian visiot ja toimenpiteet on jaettu eri sektoreille, joita ovat maankäyttö ja yhdyskuntarakenne, liikenne, rakennukset ja rakentaminen, energiatehokkuus ja sähkönkäyttö, energiantuotanto, jätehuolto, hankinnat ja kulutus, elinkeinopolitiikka ja osaaminen sekä sopeutuminen. Kaikkien muiden osalta toimenpiteitä on käynnissä paitsi sopeutumisen ja varautumisen kohdalla. Niiden suunnittelu on päätetty käynnistää syksyllä 2014, sillä kansallinen sopeutumisen strategia on valmistumassa. Yhdyskuntien haavoittuvuus sään ääri-ilmiöille kasvaa jatkuvasti ilmastonmuutoksen edetessä. Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan luonnon ja ihmisen mukautumista tai varautumista odotettuihin ja jo tapahtuneisiin ilmastollisiin muutoksiin joko minimoimalla haittoja tai hyödyntämällä etuja. Sopeutuminen voi olla ennakoivaa, suunniteltua tai reaktiivista. Sopeutuminen muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin on välttämätöntä hillintätoimien onnistumisesta huolimatta. Hyvin suunniteltujen sopeutumistoimien avulla ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia voidaan lieventää ja positiivisia vaikutuksia hyödyntää. Kunnilla on sopeutumisessa keskeinen rooli ja sään ilmiöt eivät noudata kuntarajoja. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on tarkoitus ottaa seudulla osaksi toimialojen tavanomaista suunnittelua, toimeenpanoa ja kehittämistä. Tämän tueksi on tarkoitus kutsua koolle seudun ilmasto- ja energiaverkosto, jonka puheenjohtajana toimii Kaisu Anttonen ja sihteerinä Ritva Asula-Myllynen. Työryhmä päättää merkitä valmistelun tilanteen tiedoksi. hyväksyttiin. 7/11

8 8 VUODEN 2015 PAINOPISTEET, INFRAPALVELUT Työryhmien esityksiä vuoden 2015 keskeisistä seutuyhteistyön tavoitteista odotetaan syyskuun aikana lokakuun alkuun mennessä. Infrapalvelutyöryhmä käsitteli asiaa ja hyväksyi alla olevan listan jatkokeskustelun pohjaksi. alatyöryhmien kokoukset käsittelevät vielä tavoitteita (rava), (ykute) ja (tipa). Päätyöryhmän asettamat tavoitteet on toteutettu alatyöryhmärakenteen avulla. Infrapalvelujen keskeisiä painopisteitä ovat INFRA: - Rakennesuunnitelman toteuttamiseen osallistuminen - MAL-hankkeiden (rahoituksen varaaminen kuntien budjeteihin nyt syksyllä 2014 sekä) hankkeiden toteutuksen seuranta - Korjausvelan valtakunnallisen laskentamallin käyttöönotto kuntainfrassa TIPA: - Palvelukiinteistöjen seudullinen uudis- ja korjausrakentamisen hanke Combi - Siirtokelpoisten tilojen kilpailutusmalli - Sisäisten vuokrien yhtenäistäminen (valmis 2016 budjetin laadintaan) YKUTE: - Tuotteistushankkeen pohjalta käynnistetään seudullinen liikennealueiden ylläpidon kilpailutus ja tuotteistusta jatketaan viheralueisiin ja liikuntapaikkoihin - Rakentamisessa syntyvän ylijäämämaan sijoituspaikka- ja toimintamalliratkaisut RAVA (+ympa): - Rakennusvalvonnan kehittämisen linjauksen valmistelu ILMASTO- JA ENERGIAFOORUMI - Sopeutumisen ja varautumisen suunnittelu jatkuu Työryhmä päättää infrapalvelujen vuoden 2015 painopisteet ja lähettää ne alatyöryhmiin konkretisoitaviksi hyväksyttiin. 8/11

9 9 KANSALLISEEN KEHTO-FOORUMIIN OSALLISTUMINEN KEHTO-foorumi on koko rakennetun ympäristön valtakunnallinen kehittäjä ja teknisen sektorin kysymyksissä kuntien edunvalvoja. KEHTO - lyhenne tulee sanoista kehittämisen haltuunotto. Foorumi on pysyvä ja se kotipaikka on Suomen Kuntaliitto ry, Helsinki. Foorumi harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa, kansainvälistä yhteistyötä sekä antaa suosituksia, ohjeita ja lausuntoja Suomen Kuntaliiton kautta. Foorumi toimii järjestämällä verkostotapaamiset noin kaksi kertaa vuodessa ja sillä on ohjausryhmä, joka valmistelee asioita johtoryhmälle. Foorumi kokoaa alan keskeisimmät toimijat yhteen ja sen kuntajäseniä ovat Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa, Kotka, Salo, Lappeenranta ja Rauma sekä KUUMAkuntien seutu ja Suomen Kuntaliitto. Yhdessä kunnat pyrkivät vastaamaan kuntien teknisen toimialan kohtaamiin haasteisiin kuntarakenteen muutokset, tiukentuva talous, voimakas eläköityminen, osaavan henkilöstön saatavuuden heikkeneminen ja ilmastonmuutos. KEHTO-konsortio ei peri jäsenmaksua. Sen sijaan foorumin kunnat virittävät ja rahoittavat erikseen sovittuja kehittämishankkeita, joissa osallistujat, koko ja kesto vaihtelevat. Foorumi ylläpitää osaltaan verkkopalvelua, jonka ylläpidon ja sisällöntuotannon kustannuksiin jäsenorganisaatiot osallistuvat. Infratyöryhmä totesi kokouksessaan 28.5., että foorumi on hyvä verkosto ja kehittämisalusta ja sen työskentelyyn on tärkeää osallistua. Päätettiin lähteä selvittämään seutujäsenyyden hakemista. Asula-Myllynen on selvittänyt asiaa ja todennut, että nykymalli on tällä hetkellä tarkoituksenmukaisin eli että Tampere pysyy varsinaisena jäsenenä ja ydintoimijana osallistumalla myös johtoryhmätyöskentelyyn ja että kaupunkiseudun osallistuminen tapahtuu kuten tähänkin asti sidosryhmänä foorumitapaamisten muodossa. Seuraava KEHTO-foorumi on Seinäjoella. Työryhmä päättää että seutujäsenyyttä KEHTO-foorumiin ei haeta ja että Asula-Myllynen jatkaa seudun edustajana Tampereen kanssa foorumeihin osallistumista hyväksyttiin. 9/11

10 10 SEURAAVAT KOKOUKSET (vuosikello) Työryhmä päättää merkitä vuosikellon tiedoksi ja vahvistaa kehittämispäivän sisällön Työryhmä päätti kehittämispäivän sisällön valmistelun vuosikellon mukaisesti ja seuraava varsinainen kokous pidetään /11

11 11 MUUT ASIAT Alatyöryhmien muut kuulumiset: a) Ykute: kokous b) Tipa: kokous c) Rava: mukana kehittämispäivässä klo Kuntajohtajakokouksen käsittelyn johdosta rakennusvalvontojen selvitystä syvennetään seuraavasti kuntajohtajien kokoukseen mennessä: Palvelun järjestämisvastuun osalta ei kiirehditä vaan odotetaan lakivalmistelun etenemistä. Sen sijaan selvitetään, miten - sähköistä lupakäytäntöä kehitetään ja mitä investoiminen maksaa - rakennusjärjestyksiä harmonisoidaan - kuntien lupataksat eroavat toisistaan - palveluprosessien laatua parannetaan d) Ilmasto- ja energiafoorumi koolle syksyn aikana. Tapahtumakalenteri: - Kuntamarkkinat Korjausvelan laskentapv - Seutufoorumi Varataan sähköisiin kalentereihin. Kutsu tulee myöhemmin. - Kuntatekniikan foorumin tapahtumat kaikki. Työryhmä päättää merkitä muut asiat tiedoksi. hyväksyttiin. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:10. 11/11

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2014 3.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2014 3.10.2014 Aika: Keskiviikko 1.10.2014 klo 13:00-15:10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 1/2015 19.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 1/2015 19.2.2015 Aika: Tiistai 17.2.2015 klo 13:00-15:00 Paikka: Tampereen kaupungintalo, ryhmähuone 1, V kerros Aleksis Kiven katu 14-16 C Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva Simo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Teknisten palvelujen seututyöryhmä muistio 5/2012 17.12.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Teknisten palvelujen seututyöryhmä muistio 5/2012 17.12.2012 Aika: Keskiviikko 12.12.2012 klo 13:00 (joululounas klo 12) -14:45 Paikka: Tampereen kylpylä Lapinniemi, Lapinniemenranta 12, Tampere, kokoustila Silkki Osallistujat: Kutsutut Ojala Ilkka toimitusjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2014 29.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2014 29.10.2014 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2014 29.10.2014 Aika: 29.10.2014 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

TYÖOHJELMA 2015- INFRAPALVELUT Konkreettista yhteistyötä

TYÖOHJELMA 2015- INFRAPALVELUT Konkreettista yhteistyötä TYÖOHJELMA 2015- INFRAPALVELUT Konkreettista yhteistyötä Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen 050 4630 732 ritva.asula-myllynen@tampereenseutu.fi www.tampereenseutu.fi VERKOSTO: RAKENNUS- VALVONTA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Aika: 18.2.2015 klo 9.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen jälkeen klo 11 on mahdollisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015 Aika: torstai 19.2.2015 klo 10:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus pöytäkirja 1/2009 28.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus pöytäkirja 1/2009 28.1.2009 Aika: 28.1.2009 klo 9.00.-11.30. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: jäsenet: Nieminen Timo P., pj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 1 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA JA TASE LIITETIEDOT Kuntajohtajakokous 6.3.2015 Seutuhallitus 25.3.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 2 SEUTUJOHTAJAN KATSAUS... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS...

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

MUISTIO 5/2013 19.11.2013

MUISTIO 5/2013 19.11.2013 Aika: 19.11.2013 klo 13.30 16.00 Paikka: Osallistujat: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän väliaikainen kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 1. krs. Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere, pj. Lemmetty

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2009 Aika 12.11.2009 klo 9.00 10.58 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Lehtomäki Erkki Tampere puheenjohtaja ( ) Harju Raija Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 3/2015 16.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 3/2015 16.4.2015 Aika: 16.4.2015 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

MAL. Toimeenpanon 1. väliraportti 2012 Ilmastostrategian koordinaatiokokous 29.5. Ritva Asula-Myllynen

MAL. Toimeenpanon 1. väliraportti 2012 Ilmastostrategian koordinaatiokokous 29.5. Ritva Asula-Myllynen MAL Toimeenpanon 1. väliraportti 2012 Ilmastostrategian koordinaatiokokous 29.5. Ritva Asula-Myllynen Ilmastovisiot osa-alueittain Päävisio Tampereen kaupunkiseutu on Suomen kärkitasoa kasvihuonekaasupäästöjen

Lisätiedot

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Aika: 24.9.2008 klo 8.35-9.30 Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014 Aika: maanantai 6.10.2014 klo 11:00 16:00. Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Kansleri, Kalevantie 2, 8. Krs. Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) KAUPUNKISEUDUN Aika 9.3.2012 klo 9:00 11:00 Paikka Läsnä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Auli Heinävä, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 6/2014 14.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 6/2014 14.11.2014 Aika: 14.11.2014 klo 13.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 3/2015 25.3.2015 Seutuhallitus esityslista 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen jälkeen klo 11 on mahdollisuus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta

Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta 1 Toimenpiteiden esittely Yhteenveto toimenpiteiden toteutumisesta Päivitetty 8.3.2012 Yhteenvedon tausta Tässä koonnissa esitetään Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 toimintaohjelman toimenpiteiden

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi - TAPRE LOPPURAPORTTI 13.10.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI TAPRE Tampereen kaupunki 13.10.2014 1 (10) 1 Johdanto 1.1

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot