0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA"

Transkriptio

1 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai klo Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 1O1A, Aapistie 5 A, Oulu. Jäsenet: Äänivattaisina toimineet varajäsenet: Venla Kaikkonen Johannes Nissinen (vars. 6 5 jälkeen) Marjut Lehtonen Matti Oikarainen Janne Hakkarainen Marko Saari Juha Jyrkäs Tiina Strand Jarkko Orava Minna Pätsi Liisa Väisänen Terhi Lakka Miia Sihvola Kim Rantala Mikko Rahkola Laura Riuttanen Antti Salminen Juuso Pajukko Anssi Tossavainen Juha Pesonen Aleksi Poropudas 8 12 Annika Sträm Thystere Bangue-Tandet Pekka Peni Vili Koistinen (PJ) Jussi Korhonen Muut: Tiina Mäntypuro Sun Nousiainen (HPJ) Krista Kauppi Eero Manninen (sihteeri) Ramin Akhi Moona Haverinen (hallitus) Lotta Peltola Joni Ollikainen (hallitus) Camilla Laaksonen Henri Fröjdholm (hallitus) Lassi Kurtelius Susanna Maununiemi (hallitus) Sami Sovio (TVLKPJ) 15 KOKOUKSEN AVAUS EPJ Koistinen avasi kokouksen klo (// siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO (ANTTILAN KATU, Xl ovi, 2. KRS, oulu. PUH: ,

2 o,x\via\vii OULUN Pöytäkirja (())Y(( ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 % YLIOPPILASKUNTA 2 LAILLISUUS Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 mukaan edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajan päättämänä ajankohtana. Edustajisto on kutsuttava koolle myös silloin, kun hallitus tai kymmenen edustajiston jäsentä on ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on pidettävä johtosäännöissä määrät yssä ajassa. Kokouskutsun antaa edustajiston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtaja. Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei esitetystä vaatimuksesta huolimatta kutsu edustajistoa koolle, pitää hallituksen tai pääsihteerin tehdä se. Kokouskutsu on annettava viimeistään 7. päivänä ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Pidemmästä koollekutsumisajasta määrätään tarvittaessa johtosäännöissä. Edelleen hallintosäännön 12 mukaan edustajiston kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti liitteineen edustajiston jäsenille, varajäsenille, hallituksen jäsenille, edustajiston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, pääsihteerille ja ylioppilaskunnan ins pehtorille. Edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu lähetetään ehdokasilmoituksessa mainittuun sähkö postiosoitteeseen tai edustajiston jäsenen tai varajäsenen pääsihteerille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edustajiston jäsen ja varajäsen vastaa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta ja toiminnasta. Edustajiston kokouskutsu on lisäksi asetettava nähtäville ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja kokouskutsun liitteet on asettava nähtäville ylioppilaskunnan kansliaan. Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen vaatimalla tavalla Pääsihteeri: Todetaan kokous l.ailusesti kooae kutsutuksi. Päätös: Esityksen mukaan. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 9 14 OULUN YLIOPISTO. VIERAILU. ERKKI KOISO KANTflLAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WVAW.0VY.FI

3 O x\via\vii OULUN Pöytäkirja Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 YLIOPPILASKUNTA fl 3 PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 13 mukaan edustajiston kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla edustajiston äänivaltaisia jäseniä vähintään puolet edustajiston jäsenten Lukumäärästä. Edustajiston kokouksen päätäsvattaisuus todetaan nimenhuudon avulla. Pääsihteeri: Suoritetaan nimenhuuto. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. EPJ Koistinen pyysi PS Mannista suorittamaan nimenhuudon. Nimenhuudon perusteella paikalla 26 edustajaa. Päätös: Todettiin kokous päätäsvaltaiseksi. Paikalla 26 edustajaa. 4 5 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Hallintosäännön 15 edustajiston kokous valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi äänivaltaista edustajiston jäsentä, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina, ellei edustajiston kokous toisin päätä. Edustajiston kokouksesta Laadittava pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 14. päivänä kokouksen päättärnisestä. Kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastusajasta ja -paikasta pöytäkirjantarkastajien kanssa viimeistään edustajiston kokouksessa ja ilmoittaa siitä edustajiston kokoukselle. Jokaisella edustajiston jäsenellä ja varajäseneifä on oikeus olla läsnä pöytäkirjan tarkastuksessa. Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy kokouksen pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa edustajiston kokouksessa. Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouk5en pöytäkirja tarkastetaan ja a5etetaan nähtäville kokouksessa ilmoitettava ajankohtana. EJ Rahkola saapui kokoukseen klo Paikalla 27 edustajaa. EPJ Koistinen avasi keskustelun. EVJ Nissinen esitti itseään pöytäkirjantarkastajaksi. EVJ Pesonen esitti itseään päytäkirjantarkastajaksi. EPJ Koistinen päätti keskustelun. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi EVJ Nissinen ja EVJ Pesonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja asetetaan nähtäville ylioppilaskunnan toimistolla torstaina klo 14. \jv.. Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET: 0014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILU1 RKKJ KOISO KANTI1LAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: +358S , TOIMISTOOYY.FI, WWWOYY.FI

4 o1kx\v/a\vii OULUNPöytäkirja (( ))Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 III III 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Ylioppilaskunnan sääntöjen 9 mukaan Edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka: 1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; tai 2) määrätään johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua. Edustajisto voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös muun asian, jota ei ole valmisteltu edustajiston käsittelyä varten. Kuitenkaan ylioppilaskunnan talousarviota, lisätalousarviota, sääntöjä tai johtosääntöjä ei voida ottaa käsittelyyn ilman, että hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitys olisi ollut kokouskutsun liitteenä. Jos asia on näiden sääntöjen mukaan käsiteltävä kahdessa kokouksessa, voidaan asiaa käsitellä jälkimmäisessä edustajiston kokouksessa vain, jos kokous on kutsuttu koolle ensimmäisen kokouksen päättymisen jälkeen. Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. EPJ Koistinen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. 6 EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT Hallintosäännön 5 mukaan edustajisto voi myöntää edustajiston jäsenelle tai varajäsenelle eron edustajiston jäsenyydestä perustellusta syystä. Eropyyntö on toimitettava kirjallisesti pääsihteerille. Edustajiston päätös eropyynnön hyväksyrnisestä tulee voimaan välittömästi edustajiston päätöksenteon jälkeen. Esittetijä: PS Manninen Liite: Eron pyynnöt Päätösesitys: Hyväksytään eronpyynnöt. PS Manninen luki ääneen eronpyynnöt EVJ Korhosen ja EJ Pitkäsen eronpyynnöt. EPJ Koistinen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. Todettiin, että keskustaopiskeujoiden uudeksi varsinaiseksi edaattoriksi nousee Johannes Nissinen ja uudeksi varaedaattoriksi Jaakko Mäki-Petäjä sekä kauppatieteilijöiden uudeksi varaedaattoriksi Miia Paavola. EVJ Nissinen nousi varsinaiseksi edustajaksi EJ Pitkäsen erottua. EVJ Oikarainen tuli lä5nä olevaksi EJ Pitkäsen erottua. Paikalla 28 edustajaa. IK S OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJE : PL 2 14 OULUN YLIOPISTO. VIERAIJT KKI Kl150 (ANTTILAN KATU. Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: 3S , WNW.O Ci.FI Pkt Pkt

5 O k.\\v/a\vii OULUN Pöytäkirja ())W( ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 YLIOPPILASKUNTA 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN AJALTA Ylioppilaskunnan sääntöjen 20 mukaan ylioppilaskunnan edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle vähintään yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai HTM-yhte isä. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Edellisen tilintarkastajan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin. Edelleen ylioppilaskunnan sääntöjen 21 mukaan ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä. OYYE valitsi kokouksessaan 1/2015 tilintarkastajaksi Oy Tuokko Ltd:n ensisijaisena edustajanaan KHT Hannu Lähdesmäki. P5 Manninen tapasi Lähdesmäen alustavan tilintarkastuksen merkeissä. Hallintosäännön 29 mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on: 1) valmistella edustajiston kokousta varten: 1. ylioppilaskunnan tilintarkastus yhteisön valinta; 2. ylioppilaskunnan til inpäätäksen vahvistaminen; 3. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja pääsihteerille Liitteet: Tasekirja 2014, talousvaliokunnan arviointikertomus 7.1 VUOSIKERTOMUS JA HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSESTÄ OYYH ja P5 Manninen käsittelivät tilinpäätäsmateriaalin ja allekirjoittivat tasekirjan kokouksessaan 10/2015. KHT Lähdesmäki antoi tilintarkastajan lausunnon til inpäätöksestä Talousvaliokunta merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 3/2015. Esittetijä: PS Manninen HaLLitus: Hyväksytään vuosikertomus ja merkitään tiedoksi hallituksen esitys tilinpäätöksestä. EPJ Koistinen myönsi PS Manniselle esittelypuheenvuoron. EPJ Koistinen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. EPJ Koistinen julisti kokoustauon klo EPJ Koistinen jatkoi kokousta Sih Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA K1PJEET 2 0,90014 OULUN YLIOPISTO.VIERAIL : ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xi ovi, 2. KR5, oulu. PUH: , MMN.OYY.FI

6 4) o (((J%)pf((,&\VIA\VII OULUN Pöytäkirja W( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 III YLIOPPILASKUNTA 7.2 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TALOUSVALIOKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS Ylioppilaskunnan hallintosäännön 29 mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on -- antaa edustajistolle kultakin edeltävältä kalenterivuodelta arviointikertomus edustajiston tilinpäätöskäsittelyä varten. Talousvaliokunta merkitsi kokouksessaan 3/2015 tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja hyväksyi arviointikertomuksen edustajistolle esitettäväksi. Esitte[ijä: TVLKPJ Sovio TaLousvaLiokunta: Merkitään tiedoksi tilintarkastuskertomus sekä arviointikertomus vuodelta EVJ Ström saapui kokoukseen klo Paikalla 29 edustajaa. EPJ Koistinen myönsi talousvaliokunnan puheenjohtaja Soviolie esittelypuheenvuoron ja avasi keskustelun. EVJ Rantala kysyi kysymyksen strategian toteutumisen seuraamisesta. PS Manninen vastasi. EJ Nissinen kommentoi ja kiitti talousvaliakuntaa hyvästä työstä. Sovio vastasi. PS Manninen kiitti talousvaliokuntaa hyvästä työstä. EPJ Koistinen kiitti talousvauokuntaa ja käytti puheenvuoron talousvatiokunnan rootista. EPJ Koistinen päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. 7.3 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Talousvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 3/2015 ja päätti esittää edustajistolle, että se vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta TatousvaLiokunta: Vahvistetaan tilinpäätös tilikaudetta EPJ Koistinen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. p.i \JlZ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KlRJEET:94 OULUN YLiOPISTO. VIERAILJRKKI Kl150 KAN]11LAN KATU. Xl OVI. 2. KRS, OULU. PH: , WWN.OYY.FI

7 o kxv/a\v// OULUN Pöytäkirja (((»)Y(( 7( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl fl YLIOPPILASKUNTA 7.4 VUODEN 2014 TILl- JA VASTUUVELVOLLISTEN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN Vuonna 2014 voimassa olleiden sääntöjen 81 mukaan tili- ja vastuuvelvollisilla tarkoitetaan ylioppilaskunnan hallituksen jäseniä ja nimenkirjoittajia. Edelleen vuonna 2014 voimassa olleiden sääntöjen 8 mukaan ylioppilaskunnan nimen kirjoittavat ylioppilaskunnan puheenjohtaja, pab.ihteeri ja hallituksen puheenjohtaja kaksi aina yhdessa taikka joku heistayhdessahenkiloyi kanssa, jolle edustajisto on myoyttahyt nimenkirjoitusoikeuden. Ylioppilaskunnan puheenjohtajan ollessa estynyt voi ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja toimia nimenkirjoittajana ylioppilaskunnan puheenjohtajan sijasta. Hallituksen puheenjohtajan ollessa estynyt voi hallituksen varapuheenjohtaja toimia nimenkirjo ittajana hallituksen puheenjohtajan sijasta. Talousvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 3/2015 ja päätti esittää edustajistolle, että se myöntää till-ja vastuuvapauden vuoden 2014 luottamus-ja toimihenkilöille. TatousvaLiokunta: Myönnetään till- ja vastuuvapaus vuoden 2014 luottamus- ja toimihenkilöille. EPJ Koistinen kutsui EJ Hakkaraisen johtamaan kokousta. Vuoden 2014 vastuulliset poistuivat kokoussalista asian käsittelyn ajaksi. EJ Hakkarainen kutsui EVJ Rantalan kokouksen sihteeriksi. EJ Hakkarainen avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: YLIOPISTO. VIERARKI K0I50 KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

8 0 OULUN Pöytäkirja ((())Yi ( y( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 II 8 HALLINTOVAALIJOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Nykyisen hallintovaalijohtosäännön 21 mukaan tiedekuntahallituksen opiskelijajäsenet nimetään parittoman vuoden syksyllä, mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti edustajistovaalien kanssa toimitettavilla enemmistövaaleilla noudattamalla kirjekuoriäänestysmenettelyä. Vaalissa jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Kirjekuoriäänen on täytettävä ylioppilaskunnan vaalijärjestyksen mukaiset ehdot. Aänestyslippu on mitätön myös, mikäli ehdokkaan numero ei ole käytössä iähetekuoreen merkityn tiedekuntahallituksen vaaleissa. Vaalituloksen perusteella tulee nimitetyksi vaalikuulutuksessa mainittu määrä varsinaisia edustajia ja vastaava määrä yleisvaraedustajia. Yle isvaraedustajat asetetaan sijajärjestykseen. Vuonna 2013 tiedekuntahal litusten opiskel ijajäsenten vaalien äänestysprosentti oli 2 14 tiede kunnasta riippuen. Vaalit aiheuttivat sekaannusta jäsenistömme keskuudessa, koska olivat peräkkäin edustajistovaalien kanssa. Vuonna 2011 (tiedekuntaneuvostojen aikaan) HuTkin tiedekuntaneuvosto-vaaleissa äänestettiin yhteensä 315 kertaa ja LuTkin tiedekuntaneuvostovaaleissa 292 kertaa. Ylioppilaskunnan jäsen ja entinen OYY-aktiivi lähestyi sähköpostitse ylioppilaskunnan hallitusta ja pääsihteeriä asiaan liittyen OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 5/2015 ja päätti viedä asian edustajiston kokoukseen keskusteltavaksi. Edustajisto kävi keskustelua asiasta kokouksessaan 1/2015. Edustajiston kokouksen jälkeen hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9/2015 ja päätti esittää edustajistolle sääntöjä muutettavaksi siten, että tiedekuntahal 1 itusten opiskelijajäsenet vai itaan jatkossa OYY:n hallituksen toimesta. Lisäksi valtuutettiin P5 Manninen valmistelemaan sääntömuutosluonnos. P5 Manninen on valmistellut sääntömuutosluonnoksen yhdessä Ville Tyrväisen (sääntötrvpj vuonna 2014) kanssa. Sääntöluonnoksessa on tiedekuntahal litusten opiskelijajäsenten vai innan lisäksi uudistettu myös mm. säännön rakennetta. Liite: Hallituksen esitys hallintovaalijohtosäännöksi Esittetijät: P5 Manninen asun Nousiainen HaLlitus: Hyväksytään liitteen mukainen hallintovaalijohtosääntö. EPJ Koistinen myönsi PS Manniselleja HPJ Nousiaiselle esittelypuheenvuorot. PS Manninen esitteli säännän teknisesti ja HPJ Nousiainen perusteli hallituksen pahjaesitystä. EPJ Koistinen avasi keskustelun. EJ Väisänen käytti puheenvuoron tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten valinnasta ja vaalien merkityksestä. P5 Manninen kommentoi. EJ Sihvola käytti puheenvuoron tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten valinnasta ja vaalien merkityksestä. EJ Korhonen käytti puheenvuoron säännöstä ja kysyi sähkäisestä äänestyksestä ja sen tilanteesta. PS Manninen vastasi. EJ Poropudas saapui kokoukseen klo Paikalla 30 edustajaa. EJ Akhi saapui kokoukseen klo Paikalla 31 edustajaa. Civis Torssonen käytti puheenvuoron sähköisestä äänestysjärjestelmästä ja vaalien erottumisesta siinä. PJ,ik.. Sih) Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: P OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN]11LAN KATU, xi ovi, 2. KRS, OULU. u H: , IWW0 Cf.FI

9 o x\via\vii OULUN Pöytäkirja (((»)W( (( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA Civis Tyrväinen käytti puheenvuoron nykyisistä säännöistä ja niiden vaikutuksesta vaatien ä rj estä m ise en. PS Manninen kommentoi. EPJ Koistinen käytti puheenvuoron päätöksenteon tavasta asiakohdassa. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron asiakohdassa päättämisestä. EJ Nissinen käytti puheenvuoron vaatien puolesta ja esitti, että palautetaan asia valmisteluun. EJ Korhonen kannatti. EJ Poropudas käytti puheenvuoron hallituksen pohjan puolesta. EJ Korhonen käytti puheenvuoron sähköisestä äänestyksestä ja sen vähentämästä työstä. EJ Kurtelius käytti puheenvuoron valintaprosessista ja tiedekunnan opiskelijoiden kuulemisesta siinä. EJ Akhi käytti puheenvuoron tiedekuntahallitukseen pääsemisestä vaaleilla. EJ Sihvola käytti puheenvuoron säännön selkeydestä muuten, mutta toivoi tiedekuntahallitusten valintatapaa muutettavan. Civis Tyrväinen käytti puheenvuoron ylioppilaskunnan luottamushenkilöiden nimeämiskäytännöistä. EJ Korhonen käytti puheenvuoron tiedekuntahallitusten opiskel.ijajäsenten roolista. Civis Kettunen käytti puheenvuoron sääntöuudistuksesta ja sen eri aspekteista. PS Manninen vastasi. Civis Tyrväinen vastasi. EPJ Koistinen käytti puheenvuoron säännöstä ja toivoi mielipiteitä. Civis Tyrväinen käytti puheenvuoron valmisteluun palauttamisesta. EJ Nissinen tarkensi esitystään, että tarkoitti vaalien säilyttämistä ja sähköisen äänestämisen mahdollistamista. EJ Väisänen käytti puheenvuoron kompatakseen Nissistä. EJ Hakkarainen käytti puheenvuoron hallituksen pohjan puolesta. Ei Kauppi käytti puheenvuoron haastatteluiden järjestämisen puolesta siinä tapauksessa, että vaaleista luovutaan. EVJ Peni saapui kokoukseen klo Paikalla 32 edustajaa. EPJ Koistinen päätti keskustelun. Suoritettiin koeäänestys hallituksen pohjan ja Nissisen esityksen välillä. Koeäänestyksen perusteella hallituksen pohjalla ei selvästi ollut määräenemmistöä. Ei Nissisen esitys tuli voittaneeksi. Päätös: Päätettiin palauttaa hallintovaalijohtosääntö valmisteluun. EPJ Koistinen julisti kokoustauon klo EVJ Ström poistui kokouksesta. Paikalla 31 edustajaa. EPJ Koistinen jatkoi kokousta klo Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAI KKI KOISO KANTTILAN KATU, Xi ovi, 2. KRS, OULU. PUH: ,

10 O 6XVIA\VII OULUN Pöytäkirja ((())Y(( * ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fli YLIOPPILASKUNTA 9 EDUSTAJISTON KOKOUKSESSA 1/2015 JÄTETYN YLKKÄRIÄ KOSKEVAN ALOITTEEN JATKOKÄSITTELY Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 mukaan edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajan päättämänä ajankohtana. Edustajisto on kutsuttava koolle myös silloin, kun hallitus tai kymmenen edustajiston jäsentä on ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on pidettävä johtosäännöissä määrät yssä ajassa. Hallintosäännön II mukaan -- Edustajiston kokous on pidettävä viimeistään 14. päivänä pyynnön esittämisestä tai viimeistään 35. päivänä, jos kokous sattuisi pidettäväksi kesä-, heinä- tai elokuussa. Edustajiston kokous voidaan pitää myöhemminkin, mikäli edustajiston puheenjohtajalle esitetyssä pyynnössä näin on esitetty. Edustajiston jäsenet Ei Tossavainen et. al. (yhteensä 16 edaattoria) jättivät seuraavansisältöisen aloitteen: vaadimme että Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kutsutaan koolle käsittelemään ylioppilaskunnan henkilöt yövuosien vähentämistä Ylkkärin toimitusapulaisen työtehtävän osalta mennessä. Asian käsittelyä varten hallituksen tulee valmistella pohjaesitys asiasta sekä mahdollisuuksien mukaan esitellä eri vaihtoehtoja edustajiston päätöksenteon tueksi. Aloitteen jättämisen jälkeen ylioppilaskuntaan päätettiin rekrytoida määräaikainen toimitusapulainen saakka ja aloite vedettiin takaisin aikataulun kireyden vuoksi. Hallitus ja pääsihteeri sitoutuivat kuitenkin tuomaan aloitteen sisällön edustajiston käsittelyyn. OYYH käsitteli asiaa hallituspalaverissaan ja sopi keräävänsä dataa erilaisista vaihto ehdoista ja tilanteista yhdessä P5 Mannisen ja OYLPT Koivusen kanssa. Liitteet: Edustajiston kokouksessa 1/2015 jätetty aloite sekä kuvaus selvitystyöstä tähän asti Esittelijät: P5 Manninen & HPJ Nousiainen HaLLitus: Merkitään tiedoksi käyty keskustelu ja palataan asiaan syksyllä. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron selvittelytyöstä ja toivoi, että sitä olisi ehditty tehdä enemmänkin sekä siitä, kuinka arvokas resurssi Ylkkäri on sekä resurssien vähentämisestä. EVJ Peni käytti puheenvuoron kompatakseen EJ Tossavaisen puheenvuoroa. EJ Kurtelius kysyi kysymyksen lehden kehittämisestä. PS Manninen vastasi. EJ Hakkarainen kysyi kysymyksen avustajabudjetin kasvattamisesta ja journalistisesta tasosta. P5 Manninen vastasi. HPJ Nousiainen kommentoi. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron kiltalehtien tasokkuudesta ja kehotti edustajistoa päättämään asiasta jo hyvissä ajoin. EJ Tossavainen esitti, että ylioppilaskunnan maksimihenkilötyövuosia vähennetään alkaen toimitusapulaisen vuosityöajan määrällä. Ei Korhonen käytti puheenvuoron ilmestymistiheydestä. Ei Poropudas käytti puheenvuoron Ylkkärin uudistamisesta ja vapaaehtoisten käyttämisestä. Ei Väisänen käytti puheenvuoron Ylkkärin merkityksestä jäsenpalveluna ja sen tulevaisuudesta sekä puolusti hallituksen pohjaa. EJ Tossavainen kommentoi lyhyestisitystään. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VJRJEET: OULUN YLIOPISTO. VIERAIUJ ERKKI KOISO KAN1TKAN KATU, Xl OVI, 2. KR OULU. PUH: , fl.fi, Pkt Pkt

11 O 6kX\VIA\VII OULUN Pöytäkirja ((())Y(( f(( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 YLIOPPILASKUNTA EJ Väisänen kommentoi. EJ Korhonen kommentoi kiltalehtien tekijöiden käyttämisestä avustajina. EJ Nissinen käytti puheenvuoron kirjoittajien saamisen vaikeudesta ja siitä, että keskustelu tulisi siirtää syksylle. EJ Hakkarainen käytti puheenvuoron kiltalehtien tasosta ja siitä, että ei tarkoittanut väheksyä niiden merkitystä. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron tavoitteiden määrittämisestä ja siitä, että päätös tehtäisi nyt. EVJ Peni kannatti Tossavaisen esitystä. EVJ Rantala käytti puheenvuoron pyytääkseen kokoustaukoa. EPJ Koistinen julisti kokoustauon klo EPJ Koistinen jatkoi kokousta klo EVJ Rantala esitti asian panemista pöydälle. EJ Sihvola kannatti pöytäämistä. Hallintosäännön 17 mukaan ensimmäisen kerran edustajiston kokouksessa esillä oleva päätösasia voidaan panna pöydälle seuraavaan edustajiston kokoukseen kokouksen puheenjohtajan päätöksellä, tai mikäli edustajiston kokouksessa kannatettu pöydällepanoesitys saa äänestyksessä vähintään viisi ääntä. t 4uussa tapauksessa asian pöydällepanosta päätetään äänten enemmistöllä. Suoritettiin kättennostoäänestys pöytäämisestä. Pöytäämisesitys sai selvästi enemmän kuin viisi ääntä. Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle ILMOITUSASIAT Päätösihteeri: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi HALLITUKSEN KUULUMISET EPJ Koistinen myönsi HPJ Nousiaiselle esittelypuheenvuoron. EJ Tossavainen käytti puheenvuoron hallituksen aktiivisuudesta ja opiskelijoiden vaalikampanjasta sekä kärjettömyydestä. HPJ Nousiainen vastasi ja puhui kampanjan kärjistä sekä suunnittelusta. EPJ Koistinen täydensi. EJ Sihvola käytti puheenvuoron ja kiitti hallitusta hallitusohjelman etenemisen täydentämisestä. EPJ Koistinen päätti keskustelun. Päätösesitys: Merkittiin tiedoksi. pj O\ Siht Pkt ;l. Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W MN.OYY.FI

12 flj 11OULUN 1 YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Kokouksen nro 2/ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT P5 Manninen käytti puheenvuoron strategian valmistelun vaiheista ja yhteydenpidosta edustajiston kokousten välillä. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN EPJ Koistinen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa Oulussa D.2015 Viii Koistinen Edustajiston puheenjohtaja kokouksen puheenjohtaja lanninen pääsihteeri kokouksen sihteeri Janne Hakkarainen edustajiston jäsen kohdan 7.4 puheenjohtaja OLemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Oulussa i z Oulussa Oulussa 2L) Johannes Nissinen pöytäkirjantarkastaja Juha Pesonen pöytäkirjantarkastaja Kim Rantala kohdan 7.4 sihteeri Pöytäkirjan liitteet: Liite 1: Eronpyynnöt Liite 2: Tasekirja 2014 Liite 3: Talousvaliokunnan arviointikertomus Liite 4: Hallituksen esitys hallintovaalijohtosäännöksi Liite 5: Edustajiston kokouksessa 1/2015 jätetty aloite Liite 6: Kuvaus Ylkkäriä koskevan aloitteen selvitystyöstä tähän asti PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN yuopisto.vierailut: ERKKI Kl150 KAN1]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , MMN.OYY.FI

13 YUOSTON II III YLIOPPILASKUNTA Liite 1: Eronpyynnät YlJoppilaskunnan edustajistolle: Hei, Pyydän eroa edustajiston varajäsenyydestä valmistumisestani johtuen. ystävällisin terveisin, Antti Korhonen, KTM Hyvä edustajisto, Anon eroa edustajiston jäsenyydestä valmistumiseeni vedoten. Kuten tuoreissa eduskuntavaaleissa nähtiin, välillä on virkistävää uudistaa vallanpitäjiä. Nyt on tullut - valmistumiseni vuoksi - oma vuoroni jättää edustajistoympyrät. Edustajiston vanhimmaksi en koskaan noussut, kiitos maistereiden, jotka eivät valmistu ajallaan... Vuonna 2009 aloittelin varaedustajana Karppimaan Tuuren tuimien silmien alla. Silloin en suuta vielä kehdannut aukaista, sittemmin se on räksyttänyt kuin vanhalla rakilla. Hyvät nuoret edustajistokollegat, on tärkeää, että käyttää puhevaltaa sillon, kun tuntuu, että on asiaa. Ei ole väliä, pitävätkä muut siitä, mitä sanotte. Tärkeämpää on, että olette rehellisiä ja seisotte sanojenne takana! Kohokohdakseni edarissa jäi vuoden 2011 edarivaalien äänikuninkuus 90 äänellä. Peittosin silloin mm. Sarkkisen Hannan (67 ääntä), joten tuoreissa eduskuntavaaleissa olisin Luultavasti yltänyt noin ääneen :D. Oman edariurani aikana olen pyrkinyt- piditte siitä tai ette- aina rummuttamaan periferikampusten asiaa. On hienoa nähdä teitä tänään täällä lääkiksellä. Oman edustajaurani aikana näin lääkisedustuksen kukoistuksen, romahduksen ja uuden nousun. Nyt lääkis näyttää taas tulleen jäädäkseen, kiitos aktiivisten kollegojen. Lähtiessäni en halua puhua palavasta lautasta. Mielestäni edustajistopolitiikka on mennyt urani alkuajoista järkevämpään ja keskust(a)elevampaan suuntaan. Työsarkaa yliopiston ja opiskelijoiden asioiden puolustamisessa riittää- tehkää sitä hyvässä hengessä ja pilke silmäkulmassa! Dinoraurus poistuu, haju jää! Oulussa Juho Pitkänen p.s. Miten Opiskelijan lululla menee? :D:D:D OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 2S0, OULUN YUOPI5TO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, XI OVI, 2. KRS, oulu. PUH: , fl.fi, V4MN.OYY.FI

14 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TASEKI RJA YLIOPISTON 0 1 OULUN 1 YLIOPPILASKUNTA

15 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Erkki Koiso-Kanttilan katu 1 Oulu Sisältä sivu Vuosikertomus 1-9 Tuloslaskelma Tase 12 Liitetiedot Allekirjoitukset 16 Tilinpäätösmerkintä 16 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 17 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen on toteuttanut: TietoAkseli Oy, auktorisoitu tilitoimisto Hallituskatu 29 B OULU 0 \V/AVI/ OULUN 0 J(( J(( II II YLIOPPILASKUNTA

16 \. / fl STON YLIOPPILASKUNTA Vuosikertomus 2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VUOSIKERTOMUS Yleistä Ylioppilaskunnan toimintavuotta 2014 leimasivat edellisvuoden tapaan henkilöstössä tapahtuneet muutokset sekä taloudelliset haasteet. Koko vuotta 2014 kuvaava henkilökunnan ja toimenkuvien vaihtuvuus näkyi heti alkuvuodesta, kun aiemmin kansainvälisten asioiden sihteerinä toiminut Henni Saarela otti vastuulleen myös järjestösihteerin tehtävät työaikalainsäädännön ja työtarjoamisvelvollisuuden myötä, viestintäsihteerimme Henna Rannanpää jäi opintovapaalle puoleksi vuodeksi ja häntä sijaisti Juho Karjalainen. Sosiaalipoliittinen sihteerimme Tapani Lintula irtisanoutui uusien haasteiden toivossa. Kevään aikana sosiaalipoliittisen sihteerin, koulutuspoliittisen sihteerin ja kansainvälisten asioiden sihteerin tittelit muutettiin asiantuntijoiksi vastaamaan paremmin työn todellista luonnetta. Ensimmäiseksi sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksemme valittiin Hennamari Toiviainen. Lisäksi alkuvuonna 2014 ylioppilaskunnassa oli viestinnän tukena työkokeilussa toiminut Jenni Lahtimaa sekä sääntöjä englanniksi kääntämään palkattu harjoittelija Laura Lääveri. Henkilöstöasioiden näkökulmasta supervilkasta kevättä väritti jälleen myös keskustelu toimenkuvista ja tehtävien sisällöistä. Seurauksena tästä keskustelusta ylioppilaskuntaan päätettiin rekrytoida erillinen osa-aikainen hallintosihteeri tukemaan pääsihteeriä toimiston pyörittämisessä sen sijaan, että hallinnolliset tehtävät olisivat yhdellä asiantuntijoistamme. Ylioppilaskunnan historian ensimmäiseksi hallintosihteeriksi valittiin kesäkuun alussa Tuija Guttorm. Kevätkauden loppuun tultaessa myös Henni Saarela ja koulutuspoliittinen asiantuntijamme Annakaisa Tikkinen suuntasivat uusiin haasteisiin, ja lisäksi Ylkkärin toimitukseen tarvittiin sijaisapua, kun päätoimittaja Ville Koivuniemi jäi isyysvapaalle ja toimittaja Minna Koivunen otti siksi aikaa päätoimittajan tehtävät vastuulleen. Viestintäsihteerimme Henna Rannanpää palasi opintovapaaltaan elokuun alussa, Henni Saarelan tilalle kansainvälisten ja jäestöasioiden asiantuntijaksi rekrytoitiin Juuli Juntura ja Annakaisa Tikkisen tilalle kopoasiantuntijaksi rekrytoitiin Henna Määttä, joten lähes koko työntekijäporukkamme vaihtui ainakin osaksi ajasta vuonna Talouspuotella haasteita toi kirjanpitäjän vaihdos, kun asiaa pitkään hoitanut Uniresta päätti irtisanoa sopimuksemme. Kilpailutuksen jälkeen uudeksi kumppaniksemme valikoitui TietoAkseli Oy. Mannenkadulla sijaitseva vanha toimistomme oli alkuvuoden vuokraamatta, mikä myös näkyy talouspuolella saamatta jääneinä vuokrina. Myös jäsenmäärämme näyttäisi vähenevän aavistuksen ennakoitua enemmän. Lisäksi YTHS:n tiukka taloustilanne aiheutti haasteita vuonna 2014, ja jäsenmaksuun tehtiinkin 6,5 euron korotus lukukautta kohden alkaen syksyllä Edunvalvontatoiminnan kärkihankkeita vuonna 2014 oli YTHS-vaikuttaminen paikallisella tasolla sekä ravintolatoiminrtan haasteiden kuuntelemineri herkällä korvalla, kun yliopisto päätti kilpailuttaa ravintolansa. Lisäksi ylioppilaskunta oli ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen tilanteessa, jossa Oulun yliopiston rehtori vaihtui. Uuden rehtorin rekrytointia seurattiin tiiviisti ja vaikuttamis- sekä suhdetoimintasuunnitelmat olivat valmiina jo siinä vaiheessa, kun tieto Jouko Niinimäen valinnasta tuli julki. Tiivistä yhteistyötä sisaryhteisöjen (Uniresta Oy ja PSOAS), sekä Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston kanssa pidettiin yllä. Erityisesti Uniresta Oy:n kanssa käytiin tiivistä keskustelua opiskelijaruokailun tulevaisuuden suhteen, kun kilpailutuksiin varautuminen oli edessä. Muiden ylioppilaskuntien kanssa tehtävä yhteistyö jatkui niin ikään vahvana, Konkreettisimmin se näkyi periferiaylioppilaskuntien tapaamisissa sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokoukseen valmistautumisessa. SYL:n liittohallituksessa ei ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen ollut edustusta Oulusta, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJEEr: PL 250 )14 OULUN YUOtSTO. VrER#LUT: ERJ0I KCKSO KANTTIIPN KATU, Xl 1, 2 KIS, 70 OULU. 1 PUH: S6ZL TOMST0OYR YtW0

17 0 \/ fl flj YLIOPPILASKUNTA YuopToN Vuosikertomus 2014 mutta tästä huolimatta Ville Siikaluoma pyrki syksyllä SYL:n hallitukseen. Valitettavasti kannatus ei riittänyt valintaan asti. Perinteiset ja vakiintuneet tapahtumat olivat tärkeä osa ylioppilaskunnan vuotta. Vuosijuhlia vietettiin ravintola Rauhalassa akateemisena pöytäjuhlana. Vappua vietettiin perinteisin menoin wappusimojen merkeissä, Toukokuussa järjestettiin Amazing Oulu -kaupunkisuunnistustapahtuma, jonka järjestelyihin palkattiin projektisihteeri Laura Pistemaa parin edellisvuoden tapaan. Syyslukukauden avajaisjuhla Vulcanatia järjestettiin järjestömessujen siivittämänä Toppilan Möljällä ja pääesiintyjänä tunnelmoi Raappana. Juhlissa oli karkeasti arvioiden noin 3000 kävijää ja niitä voidaan pitää uuden konseptin myötä menestyksekkäinä. Vulcanaliassa kuultiin myös viimeistä kertaa rehtori Lauri Lajusen lukuvuoden avajaisvitsi. Vuosi 2014 oli myös sääntömuutosten vuosi. Alkuvuodesta perustettu sääntötyöryhmä uudisti ylioppilaskunnan säännöstön perusteellisesti, kun iso osa aiemmasta varsinaisesta pääsäännöstä sekä johtosäännöistä yhdistettiin yhdeksi hallintosäännöksi. Näin ylioppilaskunnan säännöistä pyrittiin saamaan entistä selkeämmät ja käyttökelpoisemmat. Uudistus haluttiin toteuttaa kokonaisuutena aiemmin sattuneiden päällekkäisyyksien välttämiseksi. Edustajisto hyväksyi sääntömuutokset ja uudet säännöt marraskuun kokouksessaan. Tilikauden 2014 tulos on ylijäämäinen. Talousarviossa vuodelle 2014 tilikauden tulokseksi oli arvioitu euroa. Suurin syy positiiviselle erotukselle on kiinteistökulujen huomattavasti budjetoitua pienempi toteuma, mutta kokonaisuudessaan taloudellinen tuloksemme oli erittäin hyvin budjetoidun mukainen Toimintasuunnitelman toteutuminen Vuoden 2014 toimintasuunnitelma saatiin toteutettua kokonaisuudessaan hyvin. Ylivuotisiksi tarkoitetut projektit saatiin hyvään vauhtiin vuoden 2014 aikana ja tomintasuunnitelma ohjasi edunvalvontatyön painopisteitä hyvin. Kokonaan tekemättä jäivä tekemättä yhteinen liikuntatapahtuma OSAKOn kanssa, yhteinen Wapun avaus kattokiltojen kanssa sekä vaaleihin liittyvän Pohjois-Suomi-vision tekeminen yhdessä pohjoisten korkeakouluopiskelijoiden kanssa, Kaikissa tapauksissa toteutumattomuus ei liittynyt suoraan OYY:n toimintaan, vaan yhteistyökumppaneiden kanssa ei löydetty yhteistä aikaa ja tavoitteita hankkeita toteuttaa. Opintopsykologivaikuttaminen jatkuu edelleen vuonna Strategian tekeminen jatkuu ja tulee päätökseen vasta vuoden 2015 aikana, kuten myös vaalijärjestysten uusiminen sähköistä äänestystä varten, Toimintasuunnitelman tekemisen yhteydessä käytiin jälleen keskustelua sen rakenteesta; siitä, minkälaisia projekteja toimintasuunnitelmaan olisi syytä sisällyttää, ja mikä kaikki on ns. jatkuvaa toimintaa. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KJRJEEr: PL250, 9D014 OULUN YUCJSTO. ViERAiLUT: ERKKI Kl450 KANT11LAN KATU, Xl CW 2 KRE, 97O OULU. 2 RM: , WvV.O,FI

18 ?iston \ J III III YLIOPPILASKUNTA Vuosikertomus Oulun ylioppilaslehti Ylkkäri 2.1. Yleistä Oulun ylioppilaslehti on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan omistama opiskelijalehti, joka ilmestyi vuonna 2014 yksitoista kertaa. Lehden tavoitteena on tarjota mielenkiintoisia ja ajankohtaisia artikkeleita ensisijaisesti oululaisille yliopiston opiskelijoille. Lehti on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenpalvelu. Kesällä 2014 aikana YIkkärista ilmestyi kaikille Pohjois-Suomen abiturienteille lähetetty abinumero. Toukokuussa lehdestä ilmestyi kaikkiin oululaisiin talouksiin jaettu numero. Kesällä ilmestyi fuksinumero. Printtilehden lisäksi verkkolehti ja jutut ovat luettavissa Oulun ylioppilaslehden omilla verkkosivuilla osoitteessa Painotalona käytettiin Kokkolassa sijaitsevaa Botnia Printiä. Lehtien painosmäärät vaihtelivat kappaleesta lehden painokseen. Lehden päätoimittajan valitsee ylioppilaskunnan korkeinta päätäntävaltaa käyttävä 37- jäseninen edustajisto. Ensimmäinen Oulun ylioppilaslehti ilmestyi tammikuussa Toimituksessa työskentelevät päätoimittaja ja toimitusapulainen. Jokaista lehteä on tekemässä myös joukko valokuvauksen, kuvittamisen tai kioittamisen taitavia avustajia llmestymisajankohdat sekä painosmäärät Yhteensä lehtiä ilmestyi likappaletta. Ylkkäri ilmestyi vuonna 15.1., 5.2., 53., 24., (jonka yhteydessä Oulun arkkitehtiopiskelijat jakoivat korvausta vastaan Ylkkäriä samalla kun myivät Oöpisiä), 2.7. (lähetettiin postitse uusille opiskelijoille), 27,8., 17.9., , ja 3 joulukuuta Jakelu Oulun ylioppilaslehteä jaettiin vuonna 2014 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella 12 pisteessä. Lehtien jakopisteitä sijaitsi vuonna 2014 myös YTHS:n tiloissa, Arkkitehtiosaston, Lääketieteellisen tiedekunnan sekä Hammaslääketieteellisen tiedekunnan tiloissa. Kaupungissa lehtiä jaetaan Oulun kaupungin kiijastolla, Kulttuuritalo Valveella, ravintola Vanillassa, kahvila Coffee Housessa, Elokuvateatteri Starissa, Finnkino Plazassa, PSOAS:n toimitiloissa, Ravintola Tubassa ja Oulun kaupunginteatterin yleisölämpiössä Henkilöstö Oulun ylioppilaslehdessä työskentelee päätoimittaja (36,25 h/viikko) ja toimittaja (30h/ viikko). Lehden ilmoitusmyynti ulkoistettiin vuonna 2011 Suoramarkkinointi Mega Oy:lle. Molempien työntekijöiden työsopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia. Päätoimittajan tehtävänä on vastata lehden ilmestymisestä ajallaan, avustajien rekrytoinnista sekä koulutuksesta, toimitussihteerin työtehtävistä, budjetin hallinnasta sekä suunnittelusta, strategiatyöstä ja toimittajan tehtävistä. Päätoimittaja toimii toimittajan esimiehenä. Toisaalta pääsihteeri on toimituksen esimies. Toimittaja vastaa artikkelien kirjoittamisesta, kuvaamisesta sekä lehden taittamisesta yhdessä päätoimittajan kanssa. Toimittaja ideoi ja suunnittelee lehden sisältöä yhdessä päätoimittajan kanssa. Vuonna 2014 lehden päätoimittajana työskenteli Ville Koivuniemi. Toimitusapulaisena työskenteli Minna Koivunen. Ylkkärin ilmoituksia myy pääasiassa Suoramarkkinointi Mega Oy:n palveluksessa toimiva Maija-Liisa Kokko. Megan ohella valtakunnallisesta ilmoitusmyynnistä huolehtii Pirunnyrkki Oy Strategiasuunnittelu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA IRJEEflPL0,)14QULUNYUQPISTO. V1ERLUT: ER}(I<J KOISOKAtWflLAN KATU, 2 IS,9?0QULUO 3 PUH: , WMN.O.fl

19 \./ YLJOPISTON Vuosikertomus 2014 fl Q YLIOPPILASKUNTA Vuoden aikana Lehtityöryhmä jatkoi toimintaansa arvioiden sekä yksittäisiä lehtiä että lehden tulevaisuutta ylipäänsä. Lehtityöryhmän työskentely jatkuu myös vuonna Vuonna 2014 Ylkkä haki ja sai rahaa uusia internetsivuja varten. Internetsivujen suunnittelu käynnistyy vuoden 2015 keväällä Uuno jatkaa osana Ylkkäriä Kun Uuno-aukeama aloitti vuonna 2012, toiminnan alullepanevaksi voimaksi haettiin rahaa Universitas-hankkeelta, minkä seurauksena Ylkkäriin päätettiin palkata kahden kuukauden työsopimuksella (30hlvko) projektikoordinaatto suunnittelemaan Uuno-aukeamaa ja kartoittamaan henkilöitä, jotka voisivat toimia jatkossa Ylkkärin englanninkielisinä avustajina. Uuno-koordinaattoriksi valittiin Margarita Khartanovich. Hän jatkoi Uuno-aukeaman koordinoimista myös vuonna 2013 ja Hallinto 3.1. Edustajisto Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen mukaisesti ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu 37-henkinen edustajista. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää ylioppilaskunnassa edustajiston valitsema hallitus ja hallituksen valvonnan alaisena valiokunnat, jaostot ja toimihenkilöt. Edustajiston puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Tero Marin (TeTa) ja varapuheenjohtajana Silti Nousiainen (HuKa). Edustajiston jäseninä vuonna 2014 toimivat: Juho Pitkänen, Eveliina Lintula asti, Juhani Ojalehto, Venla Kaikkonen, Maut Lehtonen 27.3, alkaen, Janne Hakkarainen, Meeri Haataja, Ukko-Pekka Yliranta, Tommi Sikanen, Juha Jyrkäs, Jarkko Orava, Sun Nousiainen, Satu Laitinen, Joonas Kivioja, Heta Toivola, Muusa Jyrkinen, Miia Sihvola, Henna Määttä asti, Susa Vikeväkorva, Mikko Rahkola, Moona Haveninen alkaen, Henri Fröjdholm, Anssi Tossavainen, Aleksi Poropudas, Thystere Bangue-Tandet, Maria Ronkainen, Jussi Korhonen, Tiina Mäntypuro, Milja Tuomivaara, Taavi Saari, Tero Matin, Jenny Hakola, Henna-Maria Jänkälä, Olli Tuovinen, Ramin Akhi, Lotta Peltola, Tatu Itkonen, Camilla Laaksonen ja Lassi Kurtelius. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA l0rjeef:pl0, XH4OLLUNYUOPISTO. J1ERiLLff: ER00 KOISO KANTflLAN KJtJ, Xl 1, 2 I00S, OULU. 4 PUH: , WMN.OR

20 ?upiston Vuosikertomus 2014 \../ ifi YLIOPPILASKUNTA Edustajiston varajäseninä vuonna 2014 toimivat: Marjut Lehtonen asti, Johannes Nissinen, Kai Puro, Juuso Karjula, Tuomo Sipilä alkaen, Tapio Lindholm, Heikki Hartikka 272. asti, Henna Salo, Marko Saari, Joni Ollikainen, Oona Kivelä, Miro Ruopsa 27.2, alkaen, Heta Toivola, Ville Siikaluoma, Jenni Kemppinen, Minna Pätsi, Terhi Lakka, Moona Haverinen, Antti Salminen, Kerttuli Heikkilä, Matti Karjalainen, Charlotta Kittilä, Laura Riuttanen, Antti Korhonen, Laura Pistemaa, Nico Numminen, Markus Toratti, Timo-Tapani Välkky, Juuso Pajukko, Juha Pesonen, Aleksi Kestilä, Henri Vehkala, Krista Kauppi, Tapio Vuorinen, Timo Tuovinen asti, Pekka Pinola, Anniina Leviäkangas, Lassi Laitala asti, Kristiina Pulliainen, Senja Jousmäki alkaen ja Riikka Pankkonen 6,11. alkaen. Edustajisto kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä kymmeneen kokoukseen seuraavasti: Kokous 1/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 2/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 3/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 4/ Oulun yliopistolla Arkkitehtuurin kampuksella Kokous 5/ OYY:n toimiston keskitila Olkkassa Kokous 6/ Aluehallintoviraston Valkoisessa salissa Kokous 7/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 8/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Kokous 9/ Oulun kaupungintalolla kaupunginvaltuuston salissa Kokous 10/ Oulun yliopistolla Linnanmaan kampuksella Lisäksi elokuun 6. päivänä yritettiin pitää edustajiston kokous, mutta se ei muodostunut päätösvaltaiseksi Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana vuonna 2014 toimi Panu Isomursu (varajäsen Joni Ollikainen). Lautakunnan muut jäsenet olivat Hen Fröjdholm (Mikko Lehto), Sun Nousiainen (Joonas Kivioja), Juhani Ojalehto (Johannes Nissinen), Pekka Peni (Moona Haverinen) sekä Olli Tuovinen (Milja Tuomivaara). KVL:n vuosi oli vaalivuosiin verrattuna melko hiljainen ja kokouksia pidettiin yhteensä kolme Lippuvartioja inspehto Suomen lipun kantajana toimi vuonna 2014 Tuomo Sipilä (varalla Ville Tyrväinen) ja airueina Susa Vikeväkorva (Henna Salo) sekä Marko Saari (Ville Siikaluoma). Ylioppilaskunnan lippua kantoi Maria Ronkainen (Charlotta Kittilä) ja airueina toimivat Vilma-Riikka Tiittanen (Miia Sihvola) sekä Henri Vehkala (Juho Pitkänen). Ylioppilaskunnan inspehtorina vuonna 2014 toimi edellisvuosien tapaan kasvatustieteen professori Sanna Järvelä Ylioppilasrahaston hallitus Suomen kulttuurahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston Oulun ylioppilasrahaston hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 toimi inspehto Sanna Järvelä ja jäseninä Matti Karjalainen, Anssi Tossavainen ja Meed Haataja. Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana yhden kerran käsittelemään apurahojen saajien valintaa sihteerinään pääsihteeri Eero Manninen. Apurahoja oli jaettavana yhteensä euroa Edustajiston nimeämät toimikunnat Ylioppilaskunnan edustajisto perusti sääntötyäryhmän kahden edellisvuoden tapaan myös vuodelle Työryhmän tehtävänä oli valmistella isompi sääntöuudistus, jonka mukaan varsinaiseen ylioppilaskunnan sääntöön jäisivät todelliset pääsääntötason asiat ja muu hallinnon kuvaus yhdistettäisi yhdeksi hallintosäännöksi. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 0REE1 : PL35O, 3I4CI.LUNYUOIST0. lerf JLUT: ERKKi KOISOKAN111LANKA11J,X1 CM, 2. KKS,9(70 OULU. PUH: G, YW50 OYYF1 5

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) Oulu

OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 4/2015 Aika: Keskiviikko 14.10.2015 klo 17.00 Paikka: OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) 90570

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 Aika: 4.12.2012 klo 16.00 Paikka: Oulun yliopisto, sali TA105 Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2016 Aika: Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu,

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2017 Aika: Tiistaina 5.12.2017 klo 17.00 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012 Aika: 4.10.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. Krs 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ)

Lisätiedot

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja O OULUN (, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 26/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2013 Aika: 2 9.7.2013 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O O ( T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2015 Aika: 23.4 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2016 Aika: Torstai 29.9.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570

Lisätiedot

J N. 1 Siht. Pkt. %. fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 0212014. Aika: Torstaina 27. helmikuuta 2014 klo 1600

J N. 1 Siht. Pkt. %. fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 0212014. Aika: Torstaina 27. helmikuuta 2014 klo 1600 o,\\v/a\v!! OULUN Pöytäkirja (((Wf(( ((( YLIOPISTON Kokouksen nro 02/2014 %. fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 0212014 Aika: Torstaina 27. helmikuuta 2014 klo 1600

Lisätiedot

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka:

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka: o A\v OULUN O f i f K1JNTA Hallituksen kokouksepn02 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014 Aika: 12.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN

O f T( KUNTA. A\v OULUN o O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2i OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Aika: 14.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

((»)Y(( y YLIOPISTON Kokouksen nro 03/2014

((»)Y(( y YLIOPISTON Kokouksen nro 03/2014 O,kX\VIA\VII OULUN Pöytä kirja ((»)Y(( y YLIOPISTON Kokouksen nro 03/2014 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 03/2014 Aika: Torstaina 27. maaliskuuta 2014 klo 16.00

Lisätiedot

o,kx\v/a\vi/ OULUN pöytäkirja

o,kx\v/a\vi/ OULUN pöytäkirja o,kx\v/a\vi/ OULUN pöytäkirja (((,))Y(( j7( YLIOPISTON Kokouksen nro 5/2014 % fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2014 Aika: Maanantaina 1.9.2014 klo 17.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2017 Aika: Keskiviikko 22.11.2017 klo 17.00 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2013 Aika: 23.5.2013 klo 10.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013 Aika: 8.2.2013 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Valtuuston sali, Oulun kaupungintalo (osoite: Kirkkokatu 2 A, Oulu).

Valtuuston sali, Oulun kaupungintalo (osoite: Kirkkokatu 2 A, Oulu). OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2017 Aika: Keskiviikko 19.4.2017 klo 17.00 Paikka: Valtuuston sali, Oulun kaupungintalo (osoite: Kirkkokatu 2 A, 90100 Oulu). 1 KOKOUKSEN AVAUS EPJ

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2015 Aika: Torstai 10.12.2015 klo 16.30 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja o \\V/A\VII OULUN Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 28/2013 Aika: 21.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja

O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja O x\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((WY7( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 6/2014 % OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2014 Aika: Maanantaina 6.10.2014 klo 17.00 Paikka: Aluehallintovirasto,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012 Aika: 17.8.2012 klo 09:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja o \\V/A\Vll OULUN Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 Aika: 19.2.2015 ko 12.00 Paikka: YlioppRaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu

Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 02/2013 Aika: Keskiviikkona 10. huhtikuuta 2013 klo 16.00 Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8. o \\V/A\Vll OULUN Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2017 Aika: Tiistai 10.10.2017 klo 16.30 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012 Aika: 7.11.2012 klo 12.00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012 Aika: 10.5.2012 klo 12:00 Paikka: Luentosali KO148, Oulun yliopiston, Linnanmaa Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2013 Aika: 28.2.2013 klo 10.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen Laura Pistemaa Jaana Isohätälä Juuli Juntura Jaakko Mäki-Petäjä Tuija Patana Ville

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti R-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti R-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2015 Aika: Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L10 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka:

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka: O Y( A\v ( OULUN KUNTA Hallituksen kokouks OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Aika: 12.22015 klo 12.00 Paikka: Y1ioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (X-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (X-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Keskiviikko 11.1.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (X-ovi), 90570

Lisätiedot

O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016

O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016 O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016 Hattitu ksen kokouks.6 Aika: 1.9.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

O #k\via\vii OULUN Poytäkirja

O #k\via\vii OULUN Poytäkirja . D O #k\via\vii OULUN Poytäkirja (( ))W( ((( YLIOPISTON Kokouksen nro 08/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 08/2013 Aika: Tiistaina 19. marraskuuta 2013 klo

Lisätiedot

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2 O O f T( KUNTA Hallituksen kokouks2 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika: 8.1.2016 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannita Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2013 Aika: 4.4.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja

O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja 13 O 0\VIA\VII OULUN Pöytäkirja ((»)W( j7( YLIOPISTON Kokouksen nro 01/2014 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 01/2014 Aika: Torstaina 13. helmikuuta 2014 klo 16.00

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/

PÖYTÄKIRJA 2/ 21.5.2012 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 2/2012 29.3.2012 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 28.3.2012, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1383 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. saapui kohdassa 12.3 Bremer Britt

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 6.10.2014 klo 16.30 Paikka Oamkin Kotkantien kampus, Kotkantie 1, auditorio 3. Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Johanna Väyrynen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 4/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 4/2012 AIKA: 10.05.2012 KLO 17:00 PAIKKA: Luentosali L10, Linnanmaa, oulu Osallistujat: Antti Heikkinen, edustajiston puheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja Eero Manninen, hallituksen puheenjohtaja Ilari Nisula,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu 0 A\v OULUN O Y ( KUNTA Hallituksen kokoukse2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 27/2015 Aika: 21.10.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 10/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 10.1.2012 klo 9:00 Paikka: Jäsenet: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Eero Manninen (PJ) Veera Adolfsen 1 à 18 Janne Hakkarainen Jonne

Lisätiedot

III III YLIOPPILASKUNTA

III III YLIOPPILASKUNTA PJ Sih j4 o Pöytäkirja ((1 Y(f YLIOPISTON HaWtuksen kokouksen III III YLIOPPILASKUNTA 4/2015 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Aika: 5.2.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

k i. O,.\VIA\VII OULUN Poytäkirja ((())Yt ( ( YLIOPISTON Kokouksen nro 07/2013 fl YLIOPPILASKUNTA

k i. O,.\VIA\VII OULUN Poytäkirja ((())Yt ( ( YLIOPISTON Kokouksen nro 07/2013 fl YLIOPPILASKUNTA 95) 95) 95) O,.\VIA\VII OULUN Poytäkirja ((())Yt ( ( YLIOPISTON Kokouksen nro 07/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 07/2013 Aika: Torstaina 14. marraskuuta 2013

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: 31.3.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105 (Arina-sali), Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Oulu

Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105 (Arina-sali), Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 03/2013 Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 klo 17.00 Paikka: Oulun yliopisto, luentosali TA105 (Arina-sali), Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

TF ( fil ASKUNTA OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014. Aika: klo 12.00

TF ( fil ASKUNTA OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014. Aika: klo 12.00 o OULUN TF ( fil ASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014 HalLituksen kokouksen Aika: 20.3.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/2012 Aika: 31.5.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannekatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 31.1.2015 klo 15:00 Paikka Hietasaaren leirikeskus, Oulu Hietasaarentie 19, 90500 Oulu Edaattorit Matthew O Loughlin Kirsi Kärkkäinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / KOKOUSKUTSU LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2016

ESITYSLISTA / KOKOUSKUTSU LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2016 ESITYSLISTA / KOKOUSKUTSU 2016 LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2016 AIKA: 2.2.2016, klo 16.00 PAIKKA: Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8 JAKELU: varsinaiset jäsenet: varajäsenet:

Lisätiedot

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON O \\VIA\VII OULUN. Yli Wi YLIOPISTON fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2015 Aika: 7.7 klo 16.30 Pöytäkirja Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Oifr r( o A\v OULUN Hallituksen kokouks2 < OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 23/2012 Aika: 30.8.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON

o \\V/ II OULUN ti; 1;i W 11 YLIOPISTON o \\V/ II OULUN W 11 YLIOPISTON Päytäkirja II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 34/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2014 Aika: 5.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

o k.\\via\vii OULUN Pöytäkirja

o k.\\via\vii OULUN Pöytäkirja o k.\\via\vii OULUN Pöytäkirja (((,))Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 8/2014 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2014 Aika: Torstai 6.11.2014 klo 16.30 Paikka: Oulun

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00

O Y( T( LKUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014. Aika: 20.2.2014 klo 12.00 0 O Y( A\v OULUN T( LKUNTA Hallftuksen kokouks2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 7/2014 Aika: 20.2.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2016 Aika: Torstai 1.12.2016 klo 16.30 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 29.9.2014 klo 16.30 Paikka OSAKOn toimisto, Kajaanintie 32 D 61 Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Saana Annala Eemeli Kyröläinen

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 11.9.2014 klo 17:00 Paikka Oamkin sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Paasi, luokka D1191 Kiviharjuntie 8, Oulu Paikalla Noora Nousiainen

Lisätiedot

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON o \\VIA\VII OULUN Y(1 Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2015. Poytäkirja Aika: 12.10.2015 klo 8.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 32/2012 Aika: 27.11.2012 klo 17.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2012 Aika: 13.12.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen ESITYSLISTA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 13.9..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1010 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki EPJ 2 Eetu Salminen EVPJ 3 Salla Korhonen este

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012 Aika: 8.8.2012 klo 16:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013

fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013 8 0 OULUN Yli Wi YLIOPISTON Pöytäkirja fli III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 31/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 31/2013 Aika: 12.9.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00 O A\v OULUN O ( ( LKUNTA Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015 Aika: 1.10.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

QT(( fy( YLIOPISTON Kokouksen nro 7/2016

QT(( fy( YLIOPISTON Kokouksen nro 7/2016 O,VIA\V/I OULUN Pöytäkirja QT(( fy( YLIOPISTON Kokouksen nro 7/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2016 Aika: Tiistai 15.11.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan karnpuksella luentosalissa

Lisätiedot

O f TI( KUNTA. o A\v OULUN

O f TI( KUNTA. o A\v OULUN o A\v OULUN O f TI( KUNTA HaUituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2014 Aika: 26.6.2014 klo 12.00 Paikka: YUoppi[askunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 10.2.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017 AIKA: 14.2.2017, klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias Kassala, hallituksen

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot