Improving the gravelroad Kostomuksha-Kalavela-project

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Improving the gravelroad Kostomuksha-Kalavela-project"

Transkriptio

1 This project is funded by the European Union and the Russian Federation. Improving the gravelroad Kostomuksha-Kalavela-project Kauppakatu 20, PL 40, Suomussalmi. Phone: Yhteistyöhanke: Grant Contract KA184 Suunnittelija: Finnmap Infra Oy Voinitsa Voknavolok - Kostamus tien tekustsii remont c obespylibaniem välillä km km Yleistä Työselityksen kohta d) laadunvalvonta koskee kaikkia töitä. Samoin työselityksen kohta c) Sivuojat ja kuivatus tulee ottaa huomioon kun tehdään kohdan a) mukaisia töitä. Työselityksen paaluluvut viittaavat uuden tiepassin paaluihin. Tienvarressa olevat kilometripaalut eivät täsmää näiden sijaintimittojen kanssa. Työn alussa osuudet ja ajomatkat (kilometrit) on merkittävä maaston. Soratien pysyminen hyvässä kunnossa vaatisi km/h nopeusrajoituksen, varsinkin kun tiellä on paljon puutavaran ajoa. Välillä km (Ponkalahdesta, Venehjärven tienhaara) km (44,5 km) Yleiskuvaus tieosasta Tien runkorakenne on tehty karkeasta sorasta ja sen kantavuus on riittävä ympärivuotiselle liikenteelle. Tieosalle on Kostamuksen DRSU:n toimesta lisätty pintamursketta. Tiellä ei ole suoritettu pölynsidontaa, josta johtuen osa tien pintamateriaaleista on siirtynyt tien piennaralueelle. Piennaralueen reunaan on muodostunut sorapalte, joka estää pintavesien poistumista tien ajoradalta. Ajoradan sivukaltevuus vaihtelee 2-5 % välillä. Tieosalla on riittävästi materiaalia ajoradan muotoiluun ilma materiaalin lisäystä. Tieosalla on kaiteita. Paikoitellen tien leveys on jopa 12 m. Töitä ovat karkeiden, kivisten kohtien kastelu ja jyräys täryjyrällä. Materiaalin siirto tien reunasta ja luiskasta keskelle ja ajoradan muotoilu 5% kaltevuuteen (kaarteissa yksipuoleinen kaltevuus 7%) sekä materiaalin kastelu ja jyräys täryjyrällä. (Työselitys kohta a). pölynsidonta CaCl2. (Työselitys kohta d) Määräluettelo: 1/10

2 Välillä km (Ponkalahdesta, Venehjärven tienhaara) km (44,5 km) Nro Nimi Yksikkö Määrä Luiskamateriaalin siirto tien a reunasta tai luiskasta keskelle m b1 materiaali t 0 kuljetus levitys b2 ja tiivistys m c Sivuojat sekä kuivatus m 2 Pölynsidonta, materiaalin d1 hankinta d2 Pölynsidonta, työ t 44 Suodatin kankaan levitys, e1 materiaali e2 Suodatin kankaan levitys, työ m 2 lisäys, f1 materiaali lisäys, f2 kuljetus lisäys, työ f3 ja tiivistys m 2 g Laadunvalvonta kpl 1 h Työnjohto kpl 1 Yksikköhinta, Kokonaishinta, Huomautus Välillä km (Neljän tien risteys) (10,0 km) Yleiskuvaus tieosasta Tien runkorakenne on tehty karkeasta sorasta ja sen kantavuus on riittävä ympärivuotiselle liikenteelle. Tiellä ei ole suoritettu pölynsidontaa, josta johtuen osa tien pintamateriaaleista on siirtynyt tien piennaralueelle. Piennaralueen reunaan on muodostunut sorapalte joka estää pintavesien poistumista tien ajoradalta. Ajoradan sivukaltevuus vaihtelee 2-5 % välillä. Tieosalle ei ole lisätty pintamursketta. Tieosalla on kaiteita. Tieosalla on tehty ojituksia. Töitä ovat karkeiden, kivisten kohtien kastelu ja jyräys täryjyrällä. Materiaalin siirto tien reunasta ja luiskasta keskelle ja ajoradan muotoilu 5% kaltevuuteen (kaarteissa yksipuoleinen kaltevuus 7%) sekä materiaalin kastelu ja jyräys täryjyrällä. (Työselitys kohta a) kulutuskerroksen murskeen lisäys otsev (0-5mm) 10 cm (tai murske 0 20 mm) (Työselitys kohta b) 2/10

3 pölynsidonta CaCl2, kulutuskerros suolataan ja kastellaan ja tiivistetään. Tiivistämiseen käytetään vesiauton ja kuorma-auton pyöriä. (Työselitys kohta d) Määräluettelo: Nro Nimi Yksikkö Määrä Luiskamateriaalin siirto tien reunasta tai a luiskasta keskelle m b1 materiaali t ,7-21,7 kuljetus km km b2 levitys ja tiivistys m c Sivuojat sekä kuivatus m 2 Pölynsidonta, materiaalin d1 hankinta t 10 d2 Pölynsidonta, työ t Suodatin kankaan e1 levitys, materiaali Suodatin kankaan e2 levitys, työ m 2 f1 lisäys, materiaali f2 lisäys, kuljetus f3 lisäys, työ ja tiivistys m 2 g Laadunvalvonta kpl 1 h Työnjohto kpl 1 Yksikköhinta, Kokonaishinta, Huomautus Välillä km km (3,7 km) Yleiskuvaus tieosasta Tien runkorakenne on routivaa ja vesi on suurimmalla osalla tietä aivan tien vieressä. Veden pois johtaminen alueelta ja veden pinnan laskeminen nykyisestä tasosta on paikallisen DRSU:n mukaan lähes mahdotonta. Tien leveys on noin 10 m ja sivukaltevuudet routimisesta johtuen ovat lähes olemattomat. Töitä ovat Tieosa muotoillaan tiehöylällä paikanpäältä saatavalla materiaalilla 5 % kaksipuolueiseen sivukaltevuuteen, materiaali kastellaan ja tiivistetään täryjyrällä. (Työselitys kohta a) 3/10

4 suodatinkankaan levitys: koko tieosalle levitetään suodatinkangas kahtena eri kaistana joiden kummankin leveys on 4,0 m. Suodatinkankaat limitetään tien keskellä 0,5m jolloin kankaiden kokonaisleveys ajoradalla on 7,5 m. (Työselitys kohta e) murskeen levitys. Murske (0-60 mm, kombinaatin murske) levitys remmiin suodatinkankaan päälle 30 cm kerrokseksi (tarvittaessa joissakin paikoissa 40 cm), kastelu ja tiivistys täryjyrällä. (Työselitys kohta f) kulutuskerroksen murskeen (0-20 mm, kombinaatin murske) levitys 10 cm. Murske levitetään remmiin. Kastelu ja tiivistys täryjyrällä. (Työselitys kohta b) piennartäyttö: ajoradan reunasta tien reunaan täytetään soralla noin 6-7 % kaltetvuuteen. Pölynsidonta. Suola. CaCl2 1,0 tn/km. (Työselitys kohta d). 4/10

5 Määräluettelo: Nro Nimi Yksikkö Määrä a Tiepohjan tasaus m b1 materiaali, 10 cm t ,7 kuljetus km b2 levitys ja tiivistys m c Sivuojat sekä kuivatus m 2 Pölynsidonta, materiaalin d1 hankinta t 4 d2 Pölynsidonta, työ m Suodatin kankaan levitys, e1 materiaali jm 7400 Suodatin kankaan levitys, e2 työ m lisäys, f1 materiaali t lisäys, 8-11,7 f2 kuljetus km km lisäys, f3 työ ja tiivistys m g Laadunvalvonta kpl 1 h Työnjohto kpl 1 i1 Piennartäyttö, materiaali t ,7 i2 Piennartäyttö, kuljetus km km i3 Piennartäyttö, työ ja tiivistys m Yksikköhinta, Kokonaishinta, Huomautus Piirustus. Paikallinen routakorjaus. 5/10

6 Työt: a) Piennar täytetään soralla, b) Kulutuskerros 10 cm paksu (0-20 mm murske), c) Kantavakerros 30 cm (0-60 mm), d) Suodatinkangas 7,5 m (Tyyppi N3). 6/10

7 This project is funded by the European Union and the Russian Federation. Improving the gravelroad Kostomuksha-Kalavela-project Kauppakatu 20, PL 40, Suomussalmi. Phone: Yhteistyöhanke: Grant Contract KA184 Kemi Lonka kautta Kalevala tien tekustsii remont c obespylibaniem välillä km km (28,1 km) Työselityksen kohta d) laadunvalvonta koskee kaikkia töitä. Samoin työselityksen kohta c) Sivuojat ja kuivatus tulee ottaa huomioon kun tehdään kohdan a) mukaisia töitä. Työseityksen paaluvut viittaavat uuden tiepassin paaluihin. Tienvarressa olevat kilometripaalut eivät täsmää näiden tietojen kanssa. Työn alussa osuudet ja ajomatkat (kilometrit) on merkittävä maaston. Soratien pysyminen hyvässä kunnossa vaatisi km/h nopeusrajoituksen, varsinkin kun tiellä on paljon puutavaran ajoa. Määräluettelo Ajomatkaluettelo Km (soratien alku) (21,1 km) Työ tehdään Karjalan rakennusministeriön projektille osoittamalla rahoituksella. Yleiskuvaus tieosasta Maasto tieosalla on hiekkaista kangasta, jossa paikoitellen hiekka on moreenipitoista. Kangasmaaston kuivuudesta johtuen paikoitellen ajorataan on muodostunut irtohiekan muodostamia pehmenemiä, joiden koko vaihtelee muutamasta neliömetristä yli kymmeneen neliömetriin. Liikenteen vaikutuksesta hiekkamoreeni on tiivistynyt joissakin paikoissa ajoradan pintaan. Ajoradan leveys vaihtelee 8-10 m ja sivukaltevuus 2-3 % välillä Tien reunasta on mahdollisuus saada riittävästi materiaalia ajoradan muotoiluun. Töitä ovat karkeiden, kivisten kohtien kastelu ja jyräys täryjyrällä? täällä ei tarvita?. Materiaalin siirto tien reunasta ja luiskasta keskelle ja ajoradan muotoilu 5% kaltevuuteen (kaarteissa yksipuoleinen kaltevuus 7%) sekä materiaalin kastelu ja jyräys täryjyrällä. (Työselitys kohta a) tien pintamateriaalin kastelu ja jyräys täryjyrällä. (Työselitys kohta a) pölynsidonta CaCl2 ( CaCl2 maksetaan projektin toimesta). (Työselitys kohta d) 7/10

8 Määräluettelo: Nro Nimi Yksikkö Määrä Luiskamateriaalin siirto tien reunasta tai a luiskasta keskelle m b1 materiaali t 0 kuljetus b2 levitys ja tiivistys m c Sivuojat sekä kuivatus m 2 Pölynsidonta, materiaalin d1 hankinta t d2 Pölynsidonta, työ m Suodatin kankaan e1 levitys, materiaali Suodatin kankaan e2 levitys, työ m 2 f1 lisäys, materiaali f2 lisäys, kuljetus f3 lisäys, työ ja tiivistys m 2 g Laadunvalvonta kpl 1 h Työnjohto kpl 1 Yksikköhinta, Kokonaishinta, Huomautus Välillä km Hirvimäen sora-alue (6,7 km) Yleiskuvaus tieosasta Maasto tieosalla on hiekkaista kangasta jossa paikoitellen hiekka on moreenipitoista. Liikenteen vaikutuksesta on hiekkamoreeni tiivistynyt joissakin paikoissa ajoradan pintaan. Ajoradan leveys vaihtelee 8-10 m ja sivukaltevuus 2-5 % välillä Tien reunasta on mahdollisuus saada riittävästi materiaalia ajoradan muotoiluun. Töitä ovat soratien ajoradan reunasta ja luiskasta materiaalin siirto keskelle ja samalla sivuojien puhdistus tai uuden tekeminen. ajoradan muotoilu 5% kaltevuuteen, kaarteissa yksipuoleinen kaltevuus 7%, materiaalin kastelu ja jyräys täryjyrällä. (Työselitys kohta a) kulutuskerroksen murskeen lisäys, kulutus kerroksen Hirvimäen moreenihiekka 10 cm (Työselitys kohta b) pölynsidonta CaCl2. (Työselitys kohta d) 8/10

9 Määräluettelo: Nro Nimi Yksikkö Määrä Luiskamateriaalin siirto tien reunasta tai a luiskasta keskelle m materiaali: b1 Moreenihiekka t 7500 kuljetus km 3,35 b2 levitys ja tiivistys m c Sivuojat sekä kuivatus m 2 Pölynsidonta, d1 materiaalin hankinta d2 Pölynsidonta, työ t 7 Suodatin kankaan e1 levitys, materiaali Suodatin kankaan e2 levitys, työ m 2 f1 lisäys, materiaali f2 lisäys, kuljetus f3 lisäys, työ ja tiivistys m 2 g Laadunvalvonta kpl 1 h Työnjohto kpl 1 Yksikköhinta, Kokonaishinta, Huomautus Välillä Hirvimäen sora-alue Pistajoen silta, (8,1 km) Yleiskuvaus tieosasta Maasto tieosalla on paikoitellen hiekkaista kangasta jossa hiekka on moreenipitoista. Liikenteen vaikutuksesta on hiekkamoreeni tiivistynyt joissakin paikoissa ajoradan pintaan. Muutamassa tien kohdassa on harkittava suodatinkankaan käyttöä Ajoradan leveys vaihtelee 8-10 m ja sivukaltevuus 2-5 % välillä Tien reunasta on mahdollisuus saada riittävästi materiaalia ajoradan muotoiluun. Töitä ovat 9/10

10 soratien ajoradan reunasta ja luiskasta materiaalin siirto keskelle. Tien muotoilu 5% kaltevuuteen, kaarteissa yksipuoleinen kaltevuus 7%. Materiaalin kastelu ja jyräys täryjyrällä. (Työselitys kohta a) kulutuskerroksen murskeen lisäys, kulutus kerroksen Hirvimäen moreenihiekka 10 cm (Työselitys kohta b) pölynsidonta CaCl2 (Työselitys kohta d) tarvittaessa: suodatinkangas sora (0-50 mm) 20 cm + kulutus kerroksen moreenihiekka 10 cm, sekä suolaus. Tätä menetelmää käytetään tieosilla, jotka suunnitelmassa on osoitettu paaluväleittäin. Paaluvälit, joille lisätään suodatinkangas ja soraa (paaluvälit tarkastetaan ja sovitaan lopullisesti ennen työn alkua tilaajan ja Kalevalan DRSU:n asiantuntijan kanssa: (200m) (50m) (440m) Määräluettelo: Yksikköhinta, Kokonaishinta, Nro Nimi Yksikkö Määrä Huomautus Luiskamateriaalin siirto tien a reunasta tai luiskasta keskelle m b1 materiaali. Moreenihiekka t 9100 kuljetus km 3,4 b2 levitys ja tiivistys m c Sivuojat sekä kuivatus m 2 d1 Pölynsidonta, materiaalin hankinta t 8 d2 Pölynsidonta, työ m e1 Suodatin kankaan levitys, materiaali jm 1380 e2 Suodatin kankaan levitys, työ m f1 lisäys, materiaali, välpätty sora t 1300 f2 lisäys, kuljetus f3 lisäys, työ ja tiivistys m g Laadunvalvonta kpl 1 h Työnjohto kpl 1 Ajomatkaluettelo: t keskiajomatka, km Välpätty sora (0-50mm) 162 3, ,9 Moreenihiekka (0-16mm) 7300 t ,1 10/10

11 11/10

12 LIITE 1 TYÖSELITYS Ennen töiden aloittamista 1. Sovitaan töiden aikataulusta 2. Sovitaan partnerit sekä muut yhteistyötahot 3. Sovitaan vastuualueet 4. Varataan sora-alueet sekä kiviaineksen ottoluvat 5. Pyydetään tarjoukset murskauksesta 6. Pyydetään tarjoukset kuljetuksista 7. Pyydetään tarjoukset eri materiaaleista kuten CaCl2 ja suodatinkangas 8. Varataan ja kunnostetaan vedenottopaikat niin, että kuljetusmatkat ovat mahdollisimman lyhyet. Töiden aikana 1. Työnjohto vastaa, että käytetään sovittuja työtapoja 2. Työnjohto päättää kulloinkin käytettävän kaluston 3. Työnjohto määrittää työn aloitus- ja lopetuskohdat sekä materiaalin menekin 4. Työnjohto vastaa työturvallisuudesta sekä liikenneturvallisuudesta ja liikennemerkeistä työmaa-alueella 5. Työnjohto vastaa ympäristöasioista työmaalla sekä sora-alueilla 6. Työnjohto vastaa työnlaadusta sekä raportoi siitä tilaajan kanssa sovitulla tavalla Näistä asioista urakoitsija esittää lisäksi kirjallisen suunnitelman kohteittain tilaajalle ennen työn alkua. Töiden jälkeen 1.Työnjohto varmistaa kaluston säilytyspaikat ja vartioinnin sekä kaluston puhdistuksen työvuoron jälkeen varsinkin suolaukseen käytetyn kaluston osalta 2.Työnjohto varmistaa työvuoron työsaavutuksen ja raportoi siitä sovitulla tavalla 3.Työnjohto varmistaa kaluston riittävyyden ja mahdollisen lisätarpeen TYÖKUVAUKSET a) Luiskamateriaalin siirto tien reunasta tai luiskasta keskelle Soratien poikkileikkaus tieluokassa IV on kokonaisleveydeltään 10,0 m, jossa pientareen leveys on 2,0m ja ajoradan leveys 6,0 m. Työ tapahtuu tiehöylän emäterää käyttäen, jolloin ensimmäisellä ajokerralla siirretään kelpaamaton materiaali, kuten ruoho ja turpeet, tien ulkolusikalle. Tässä yhteydessä suoritetaan mahdollinen sivuojan puhdistus 0,3 cm syvyyteen. Vesakko on useissa paikoin kasvanut liian lähelle ajoradan reunaa. Sen raivaus ei kuullu työhön, mutta kun tiehöylälllä leikataan tien reuna ja sivuojan yläosa noin 30 cm syvyyteen, niin vesakkoa raivautuu tiehöylällä. Kaatuneen vesakon raivaus ei kuulu tähän työhön (vaan on raivattava jälkikäteen miestyönä normaalin hoitotyön yhteydessä). 12/10

13 Materiaalin siirron yhteydessä nousee jonkin verran kiviä ja mahdollisesti myös turpeita ajoradalle, josta turpeet ja ylisuuret kivet (yli 5cm) pyritään poistamaan miestyönä. Tiehöylän perässä on oltava 2 miestä haravalla varustettuna. Ajoradan keskelle siirretty materiaali muotoillaan 5% kaksipuoleiseen sivukaltevuuteen tiehöylällä sekä kaarteissa, joissa on vain yksipuoleinen kaltevuus, käytetään 7% sivukaltevuutta. Materiaali kastellaan ja tiivistetään täryllä varustetulla teräksisellä valssijyrällä, jolloin liian karkea kiviaines saadaan painumaan tien runkoon. Työsaavutuksen oletetaan olevan 1,5 km työvuorossa. Tarvitaan todennäköisesti kaksi tiehöylää, jos kuorma-autoissa ei ole alusteriä. Urakoitsijan on myös muilta osin työn alussa osoitettava tilaajalle riittävä työkonekapasiteetti. Työn aikana on täryjyrällä pyrittävä jyräämään myös tiehöylän etupuolella työtä haittaavat pintakivet tierungon sisään. tiestä ylös nousevien runkokivien poisto? ei tehdä nyt, jos eivät satu 6 m ajoradalle?. Urakoitsijan on osallistuttava Suomussalmen kunnan urakan alussa järjestämään työnopastukseen urakkakohteessa. Palteen poisto kaiteiden alta ei kuullut tämän työn piiriin, mutta jatkossa tien kunnossapidon kannata olisi erittäin tärkeää poistaa kaikki palteet ja huolehtia koko matkalla veden poistuminen tieltä. b) Pintamateriaalin lisäys kulutuskerrokseen Kulutuskerrosmurskeen lisäys tapahtuu remmiin vetäen (kuva) kahtena rinnakkaisena kaistana, jolloin yhden kuorman levitysmatka on noin 40m. Kuormaautoissa on oltava ylösnouseva perälauta. joka voidaan ketjuilla kiinnittää raolleen. Tämä mahdollistaa materiaalin levityksen remmiin, jolloin materiaalin tasaustarve on pieni. Muutamissa autoissa on oltava alusterä, joilla mahdolliset kuorman levityksessä syntyvät epätasaisuudet voidaan tasata. Viimeinen tasaus ennen lopullista tiivistämistä tehdään tiehöylällä, jonka jälkeen tie suolataan (CaCl2) käyttäen rakeista suolaa 0,7-1,0 tn/km. Mikäli työ tehdään syyskuussa, jolloin kosteutta on tarpeeksi estämään tien pölyäminen, suoritetaan suolaus vasta keväällä. Kemi Lonka kautta Kalevala tiellä kulutuskerroksessa käytetään Hirvimäen sorakupan moreenihiekka 10 cm (0-16 mm). Moreenihiekka voidaan käyttää, kun tiellä on riittävä, vähintään 5 % sivukaltevuus, jotta vesi poistuu ajoradalta nopeasti c) Sivuojat sekä kuivatus Vesakoiden raivaus ja sivuojien kaivu eivät kuulu työhön. 13/10

14 Jos tiehöylä voi turvepalteen poiston yhteydessä avata myös ojaa vesakoiden estämättä, niin se on tehtävä noin 30 cm syvyyteen. Työnaikana työnjohdon on harkittava vielä tapauskohtaisesti missä muualla se on mahdollista. Työn aikana tarkastetaan rumpujen kunto ja korjattavista rummuista on raportoitava tilaajalle. Samoin jos työn yhteydessä havaitaan laajempaa kuivatuksen tarvetta jollakin tieosalla eikä sitä voida toteuttaa työn yhteydessä, niin siitä täytyy raportoida tilaajalle. d) Pölynsidonta Pölynsidonnan tarkoitus on estää hienon aineksen lentäminen pois liikenteen vaikutuksesta sekä estää pölyn aiheuttamat haitat ihmisille, puutarhoille ym. Hienon aineksen pölyäminen ilmaan lisää materiaalin hukkaa tiellä ja tekee tien epätasaiseksi ja ajamisen epämiellyttäväksi. Pölynsidonta suoritetaan rakeista CaCl2:a käyttäen, jota levitetään keskelle muotoiltua ajorataa hiekoitushiekan levittimellä ja kastellaan vesiautolla välittömästi levityksen jälkeen. Suolaa levitetään 6 m leveydeltä IV luokan tiellä. Keväällä pölynsidonta olisi suoritettava heti pintakelirikon jälkeen, jolloin tien kulutuskerroksen profiilin oikaistaan ja tiessä on vielä kevätkosteutta. CaCl2:a käytetään yleensä kesäkauden aikana keskimäärin 1 t/km, jolloin ensimmäisessä suolauksessa levitetään noin 0,8 t/km ja kesän aikana suoritetuissa lisäyksissä 0,2 t/km. Levitys tapahtuu yhtenä ajokertana keskelle ajorataa. Lisäsuolaukset tapahtuvat yleensä asutustaajamien kohdilla, joissa pölystä on suurin haitta tai siellä missä kulutuskerros on pahiten vaurioitunut. Lisäsuolaus voidaan tehdä veteen liuotetulla CaCl2:lla, jolloin erillistä vesiautoa ei tarvita suolauksen yhteydessä. Jos kulutuskerrokseen tulee kuoppia kesällä, niin sitä ei pidä muokata tiehöylällä, vaan kuoppiin lisätään mursketta tai otsevia. e) Suodatin kankaan levitys Suodatinkangas levitetään käsityönä tiehöylän muotoilemalle tiepohjalle kahtena 4m kaistana (rullan leveys 4m)jolloin limitys tien keskellä on 0,5m ja saadaan 7,5 m leveä kaista kangasta. Liikenne kulkee kankaan päältä ja rullia on siirrettävä sivuun aina tarpeen mukaan kun ajoneuvojen liikennöinti sallitaan. Kankaan levitystä täytyy tehdä riittävän paljon materiaalin lisäyksen etupuolella ettei työ hidastu levityksen johdosta. (Suodatinkankaat on jaettu käyttöalueen mukaan luokkiin N1-N5 ja tässä tapauksessa luokka on valittu Tiehallinnon julkaisun Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen viiteaineistomonisteesta taulukosta ) Suodatikankaan N3 ominaisuudet. 14/10

15 f) lisäys Kombinaatin murskeesta (0-60 mm) tehtävä kantavakerros cm levitetään kahtena kaistan kuorma-autoilla ja samalla menetelmällä levitetään myöskin välppäsora (0-50 mm) Koko tieosalle on levitettävä suodatinkangas jonka päälle kantavakerros rakennetaan kastellen ja tiivistäen täryjyrällä. g) Laadunvalvonta Kulutuskerroksen murskeen laadusta pyydetään tiedot myyjältä, joka kontrolloi laadun murskauksen yhteydessä. Mursketta kuormattaessa täytyy kuormaajan kuormata mursketta siten, ettei lajittumista kuormattaessa synny. Kerrospaksuuden määritys/mittaus on tehtävä tietylle matkalle ajettujen materiaalimäärien perusteella. Korkolappuja ei aseteta ajoradan reunoille. Suolan määrä kontrolloidaan kalibroidun levittimen avulla. Lisäksi merkitään ylös kuinka paljon suolaa kuormataan levittimeen ja mitataan kuormalla käsitellyn tien pituus. h) työnjohto pitää järjestää, tehtävät kts,. kohdat työselityksen alussa. 15/10

Yksityisten teiden kunnossapito

Yksityisten teiden kunnossapito 1 Yksityisten teiden kunnossapito TIEHALLINTO Tie- ja liikenneolojen suunnittelu Helsinki 1999 2 1. painos ISBN 951-726-508-5 TIEL 2230053 Kalevan kirjapaino Oulu 1999 Julkaisun kustannus ja myynti: Tiehallinto,

Lisätiedot

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 2 Laadun raportointi ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-564-4 TIEH 3200954 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. Päällysteet

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. Päällysteet Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Päällysteet Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Päällysteet Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN

Lisätiedot

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet Esko Hämäläinen Yksityistiejulkaisut 1 Tämä sähköinen nettijulkaisu sisältää valikoidun osan painetusta kirjasta YKSITYISTIEN PARANTAMINEN

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Kannattaako kannukaatosaumaus?

Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannattaako kannukaatosaumaus? 1 Birgitta Puurunen Kannattaako kannukaatosaumaus? Sisäisiä julkaisuja 28/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 2 Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannen kuvat: Markku Seppänen ISSN

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdot ja maantiet

Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpö Julkaisun nimi 1 Kaukolämpöjohdot ja maantiet Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Energiateollisuus ry Kaukolämpö Suositus L15/2005 ET-Kaukolämpökansio 2/3 2

Lisätiedot

OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT... 10 B KATUPUHTAANAPITOTYÖT... 15 C PUISTOTYÖT... 36 D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT...

OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT... 10 B KATUPUHTAANAPITOTYÖT... 15 C PUISTOTYÖT... 36 D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT... 3 Osaurakka OSAURAKKAHINNOITTELU Sisällys OSAURAKKA... 4 A KATUJEN KUNNOSSAPITOTYÖT... 10 B KATUPUHTAANAPITOTYÖT... 15 C PUISTOTYÖT... 36 D RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTYÖT... 42 E ILMAJOHTOJEN JA MAAKAAPELEIDEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen KEVYENLKENTEEN VÄYLEN AURAUS 1210,1430 Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET Juha Karppinen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Rakennustekniikan

Lisätiedot

PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK

PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO (Entinen Knuters Östersundom yksityistie) TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI 15.1.2003 SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK 1

Lisätiedot

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-763-0 TIEH 2230018-01 Edita Oyj Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus LIITE 3/1 Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus 1 Yleistä Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden määrä ja laatu riippuvat siitä, onko kysymyksessä käytössä oleva huollettu kaivo, vaiko käyttämätön tai puutteellisesti

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje

Pihakivien asennusohje www.pihakivi.com Pihakivien asennusohje Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi... 3 Pihakivien ja -laattojen käyttö... 4 Pihakivien ja -laattojen valinta... 5 Kiveyksen rakentamisvaiheet...

Lisätiedot

Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista.

Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista. Hyvän golfkentän toteuttaminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, hyvää kommunikointia ja huolellista rakentamista. Rakentaminen vaatii myös joustavaa projektinhallintaa ja erikoisosaamista, jotta

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 04 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 Liikenneviraston ohjeita 4/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Arto Nieminen ISSN-L 1798-663X

Lisätiedot

Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen

Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen Opas 2/4 Suvi Louhelainen ja Terhi Thuneberg (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Tallirakentaminen ja tekniikan hyödyntäminen Opas 2/4 Suvi Louhelainen

Lisätiedot

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Uponor Suomi Oy Vertailu vesijohdon asentamisesta: No Dig ja perinteinen menetelmä, Niemenkatu, Lahti 18.08.2004 1 / 23 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1.

Lisätiedot

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009 Teiden talvihoito Teiden talvihoito Tiehallinto Helsinki 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelinvaihde 0204 2211 ALKUSANAT Teiden talvihoidon toimintalinjat

Lisätiedot

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys 20 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikennemerkkien rakenne ja pystytys RAKENTEITA JA LAATUA KOSKEVAT VAATIMUKSET 18.6.2013 Liikennemerkkien rakenne ja pystytys Rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet

Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet Valtuusto 31.03.2014 10 Kunnanhallitus 31.01.2014 23 Ympäristölautakunta 04.12.2013 39 VALTIMON KUNTA Ympäristölautakunta Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jussi Kivelä. Salaojituksen kustannusten muodostuminen

Jussi Kivelä. Salaojituksen kustannusten muodostuminen Jussi Kivelä Salaojituksen kustannusten muodostuminen Kustannusarvio ja sen toteutuminen Opinnäytetyö Kevät 2013 Maa- ja metsätalouden yksikkö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot