2. Kuorma-auton moottorin teho nopeudella 7O km/h on j.20 kw.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Kuorma-auton moottorin teho nopeudella 7O km/h on j.20 kw."

Transkriptio

1 FYSIIKKA (FY02): 2. KURSST: Lämpö KOETEHTÄVIÄ Petteri on 1-4 m korkean mäen päällä pulkan kanssa. Petterin ja pulkan yhteismassa on g1. kg. Petteri lähtee levosta laskemaan alas mäkeä ja nopeudeksi mitataan mäen alaosassa 28km/h. Laske Petterin ja pulkan a) potentiaalienergian suuruus mäen päällä mäen araosaan nähden, b) liike-energian suuruus mäen alla. c) Mikä on vastusvoimien tekemän työn suuruus jouleina laskun aikana? 2. Kuorma-auton moottorin teho nopeudella 7O km/h on j.20 kw. Laske polttoaineen kulutus 100 km kohti, kun polttoaineen lämpöarvo on a6 MJ/kc eli yhdestä kilogrammasta porttoainetta saa energiaa 46 MJ. Moottorin hyötysuhde on 27 %. 3. a) Terästangon pituus oli-15,0 oc:n lämpötilassa 30 metriä. Laske missä lämpötilassa terästangon pituus olisi 14,4 mm suurempi. Teräksen pituuden lämpötilakerroin on LZ.hO'6 L/K. b) 300 litran terässäiliössä on 250 litraa metanolia 21oC:n lämpötitassa. Talvella säiliö on -i-8 oc:n lämpötilassa. Laske terässäiliön tilavuuden suuruus ja metanolin määrä talveila. Metanolin tilavuuden lämpötilakerroin on 1,20.L0-3 LlK. 4. Foliopallon tilavuus on 5,0 lja sen sisällä olevan ilman paine on 1,013 bar. Pallo viedään järven pohjaan 22 metrin syvyyteen. Laske a) palloon kohdistuva kokonaispaine järven pohjassa b) pallon tilavuus järven pohjassa, kun kaasun lämpötila pysyy koko ajan muuttumattomana. 5. Kiukaalle heitetään 1 dlvettä, jonka lämpötila on 10 oc. a) Kuinka paljon energiaa kuluu vesimäärän lämmittämiseen 100 oc:een? b) Kuinka paljon energiaa kuluu, kun vesi, jonka lämpötila on 100 oc höyrystyy samanlämpöiseksi vesihöyryksi? c) Kuinka pitkä aika kuluu veden lämmittämiseen ja höyrystämiseen, kun kiukaan teho on 7,5 kw? 6. Kuuma alumiinikappale, jonka massa on 210 g, upotetaan kalorimetrissä (täysin suljettu ja lämpöeristetty astia) olevaan veteen. vesi, jonka massa on L,00 kg, lämpenee 25,0 oc:sta 35,0 oc:een. Mikä oli kappaleen alkulämpötila? Alumiinin ominaislämpökapasiteetri on 0,900[å ja kalorimetrin lämpökapasiteetti on 130 J/K. KAANNA!!

2 7. Termospullon pohjalla on 125 g erästä orgaanista ainetta lämpötilassa -j.9 oc. Sitä aletaan lämmittää hitaasti sähkövastuksen avulla, ja lämpötilaa mitataan. Alla olevassa kuviossa on esitetty tämä lämpötila t (" Terpospultoon viedyn sähköenergian E (kj) funktiona. a) Määritä kuvaajasta aineen kiehumispiste ja sulamispiste. b) Mitä aineelle tapahtuu tun kuvaaja on nouseva? c) Kuinka paljon tarvitaan energiaa aineen höyrystämiseen? d) Laske aineen ominaissulamislämpö. o( t 'i-i.i-i -t.-i-:-j :-i-t -a.i-ii-.+.j-.i.-i-. -itl1' "ä-.ti- :i:fi:j/ # :'-,l_! t 1-t-r'j".,,'9# -it-?'i-.t?t, f ii: 1-?-i -{".i.-:.i-. -i'-!-?-i -i-5.?-i "i'-i i-i j*i-t- +.i.+.ii-i"'!-i- -i.:-l-ii-i-i f-ii-i- '? i T'i- 'i-l'i-i" 1-l_I1- -t-t.i-!- -i.-ii"i' -i-!i-t- -':-i i-t- i-i-i-i..t-f-:"r 10 *'10-1U i-i +-i iif [:l'li 1:fr -i?-i'1- ;1fti-i.4-1 GiiT j ]. :-ö )i ]B )! )0 i.-!i_. E KJ 8. Lämpöopin pääsäännöt. 9. Jotkut oheisista kuvioista esittävät termodynaamisten koneiden periaatekaavioita. Qr ja Qz ovat koneen ja lämpösäiliöiden välillä siirtyviä rämpömääriä. Lämpösäiliöiden lämpötilat ovat Tr ja Tz (Tt> Tz). In * I Perustele, mikä kaavioista esittää a) lämpövoimakonetta, b) lämpöpumppua, c) jääkaappia, d) kivihiilivoimalaa e) vesivoimalaa, f) turvevoimalaa, g) ydinvoimaraa, h) tuulivoimalaa? i) Mikä kaavioista on lämpöopin pääsääntöjen vastainen? ö-

3 VrqJT^ UtrJe f.' c a) fi kj,6) 4 kj c) ) e) 25"c,b) re«ircilctö: 2zzrC!,< 3OO,Q 11er..atvoLt: Z?8r3,9 cl q) 3,2 bqc.01 l6n a) 38tJ,{rl 23oLJ c)35c X 6o'c a) c) 5o FJ.b) - "t) lsoe \ KJ. o??t F tpj A l':.*, 'i f o Fs. of?, t<tt?ja

4 FYr tt K «* (FVoa): 2. Kus,ftr t : t-fine? Par ts,qlf vtr act r-rt,+ vtå / c h= m= a) llm,r\ tr- tp-,q Fb*f mlh = lt I A.1t 7, > - *r, E, 0 -T,l"lO 'D -- 2P* = *,* f = 7,17?-.,,Q r'7 ' ij Å-,?et #. tl rn Itooo J = ll åj.- lr) L tk rb r4 ännb s T e -ål ).(Z rt?.--?)' - l- h-k - 2lroJ - 2, 1r LJ x 4{ kj- c) Mee,G(APeevllTe Er r \A/ s Fk W = FF E Er s 2150J- ll l7*t'1j W -PG7it 7 J -8700) W - 3,7 EJ v.' vn {rv s vot t-ll N r ts H^ ryå. FJ

5 ll oo rto(zl /V F-Dp-+ E 'c.. I L l-1 OoTT.o,a, N O frto MeR G la H= 4c MJ k7 Fl vörvju/+de rm. rl''l n -- Pt (rolttz,ltreerv R 6f/r fft=3 s;'tookrn O,LT F= Hn o LÅn?öi«va) E-o' Pt - = qhm- _=?o knlh O+ n m = L LH a a t fn=?rret= J,1r,?l-{ fn= Ps lhu - al t2o ooo \A/ ' loa oaa rn O,*. 4G'loc rn. 41,7 \ * }ba r--:= J. ru. a- 4 3,6 "t q {rr.

6 at= aq = "/ ("at At = o'c t - Ctr'<) la"c f + l5"c?o'c Å = 4o'c - li'c t E 25'c 14,+ lo'm - 12,t6t*.3am,tl Tee;r V= Vr(t+8a*) V, s Vo (r + s{^t) Vt : Tao,l (, *3' tl' I 6' :- (- tr t - 2 t "4) Vt s 3oo n (r +?.t2.tötå q-rlt) ) Y, = 7oo,! ( f -' l,4ol'[o') V, 5= 2??tuTetr(.it4cT,\No Lt v^ = Y (t + cot) V= tso ] (, r lå.0.rä'å. (gr-o ) V*= 2Eo,l(t - o,oq63) VL s 2.?8,i/- a,f, ÅT x?38,q, I a 4F. -?

7 @q) f, f" + f?h f,! l,o t3åar ,il*.lin 11? D a I n te L-.,- t r - lrot3 bqr + 1tS 8lo Pq fts l, o riåqr + 2,ttala bqr f, s 3,tat2Aa,r?,26ar : ( 6"'r stor1q) :'. a,,a) f,: trots 6qr fr= 3rt?t2 Åur' f = v*r<ro ( Tr = r^=t) l^/ =!e- s!,ot3bq'r'eol Pz 3, r-t, k" V2 å-, 77/ -

8 q) lrle /erräs orll s qtkl 'ts g'v: toao*.qtjm3 q OtlT rerrr t.q=orfj^3 tooof-.qoool Yvl? = crn1\t = 4,t?#c'o,t I = 77,atkJ F 3rl.J m?= arr') OV - 7 o,:c,(t) Ar= r tn = åå 6o!J ot 1 k? b7 0 A =?2G I.J / 73O LJ ta c) O= Q,+Cl, qs \ P= u/ å +- f- a- ta- -L, G)G P?q(cr - XCa,at,{l 7,r //w,r- 3 t?csr+ t ) \F*

9 t -2 Lr-. i* 7t0 X lrtto) åe,o T v st Ci= t7s J/K AN 310', A tv H 3r,vr,V LVovvTr^ r1/t tå pö r-1 rv er G ra = VeOCN + k*toetr-erkln VArT^ANoff^nA LÅt1 Pöetv RGtA tt t/ Jl e^ Cro I fr^, A\,, V TI 'l' = CrffinAt O ' k*t + C-at c^0ffi^, (t.'t,) = at (c" rnv + Cr) : 1. P)^. t" '- t'r = t"= +t + $,-\)$,ryr!9) Cet frrt P Å L5 I L; *x 3 t oy r (rq ()'(- zra'c)(4,n l,vo k, + CI,tJa LJ oc s AcSr?'C?c r 'C o,?oo H. I' ku-'c - a, &to Tc0'c -- L- d 6

10 A 10 a) Kt /{u11' PtrTe 0N svlatlt-sprsr 0rv,tt) Nerr råflp Nee I / 5 I O,C "c c) AE = 102 k) - SO bj - 2r3l.J = 4 7,7 LJ Å) = m 2217 I.J 6,7kJ 0/ tlt kx JY IC K J _u_ *? ^, ot { 2, L? = 128,- t3o g FA 0 7-

11 il L-: Le Hf oo - R t.s T 7Y.fä YJr r{ t..r'lä LAHPöT TLå R OT T^.TO, TTUV^T l. rååiå;mio fr p;) -.ttsäqwer GtAtv ^{wroj 7\U= Or W (l ^o. s.f å r(e14 J o r"rrl ' sn&t.vvä tån?önå;.eå W 3 SY.'T F'ITN V'+TKVTTÄVITV VOIHAN?t16nÅ ryö Tat Y',rreerztA' rg re N,e' ryti e. P14 ÅÅrv"ö (a Pt) ^ LÅri Pdvo I na Ko,V4-rrÄt J o lcä nuvttart I KAtr-e N OTT/In,l.w,fA tånnöw TYöFAI, e t" otg Hn HOOÅL (trå R'^F,v7r^A.. - ra &H o DlrvnA firfr,ft^ P lof, Jf,G /tl^ 7 tt* VÅ t+en nä N ev G R 6 la i n uvr:tvv rvip'r I -l(^rfkr T RrtoDYrv^/.lntJ: r f Pof, t/:tt uv*t.tvrvv^t Ko t4tt TAtAPArtvoA ^ TG Rnoå'1NnA t'l t t(jj^ P Ro,f,f,fet(f{^ GM TROJttA (e räjär;errvr) :ra.f\r^^ s

12 aa t a aa 'a fa,l,{^^hr?o (s Po) - ABr 6 Lu u:rrl r^ Mo LLA P l'f r Tri' (Of - 77:-/tsoc) Et Vot S.q.rvvrT^A T* P YE F4F4 IN; å

13 LÄIFöoPIN PÄÄSÄÄnrMöT: 4 KrL: opt, tpst aps, sft NoLLAs PÅXsÅirvi-ä ops LÅ r't Päa e Rl-rTe r:zsfä YJr rll-rjå T,L^ c t<o7 TAJo, TTuv*T : TaSAPAr ryo t,>te t3?. P,aäs4',arurä (l P.r\: :fl f X;#", - Si7J Te rr I N SlfÄeM RG IAN t-rvufqf.' Au= e+w (m.+o t.r. Its(låo» Wr It a= \n1 = sy Te Qll t, w TAI S r t rzrvvi tim eö.fvjregmrrrv DA, TEK må Två' AU.rY.rre r-tr.f ri -r 1.r re 14l N r I 11. Åu= Cl + FAV,tr'

14 A. PÅÅsÄÄ ( - Vo to A^fV ILr/.At dta Rt t) TAVo ill f 7LÄ t s T^ LÅ typö vo t tl.l.icom ffi. Jo K,A HUv r?x t -, K^, K rv orr^- H ^ rv.f A LÅ ry-r*tö rv T?ö rst t vo tda RA K rv}^^ elt lr Å r5(n I t< t LIl K KUJA (rl= too/.) on HAtlDoTTo n uuj TaYD tt,,ven Korv6 on \flsl = Q, tlat.l»orom ] T2 2) Te.c n o Dy l..t.+a rr tj tjj,,q PRo, ff rjj,t /' Y HA VX H.frH*rv rv tr? e r AA o N K/vrerrÄ vtt.r I ryo FJt Lt rkxlktr6/ syt re H, tv tv Rc t,ta t Vo toa t-l Uv rtå A Pt 6 FA^Ar t.f tr I r>rä,cf,t. ("ra, R6 (AN HvoNo M fr,j trl LAF"') n!> t- Q, t A NA Lt W<e, : {}

15 3) KA I K,(, Te RH o DY Nt^Atlr J r F Ro e JJ, r suuv 7-Å vtvvat Fo Hrt TaSAPArrvoÅ SrN. ta!.ta a'a aa raa a o a - l<.tasv L vtäi katkkrållc f,åtttöän 4) f RH o DY Na A 1.1l.ft,rJÄ P Ro,feJ"l l6f+ NTR o P t A (e a.t r+ RJ J "Y-f) K,{,ru^^ la ly 2.t I, ' f, rh. - HvJr Ft{AR^ tcvtä)r. k.,l,lctcl,lllc vereep 3. r;äl4ryig --(rrs): Q K A& olt)vrrt TA Not LAf t{rer"r{ (cl< = -2r+ttr"c) t votd* S.<*Vv fr^å?,-.- ( Håx Tt n - 1 -, 12 Jos laa,,rv I I- OK =l / (Hnx r, A HooTarv?>l! l9^

16 Avto KA e LÅneövotnlkov6 - Ko rv a?t^^ fco R FC,{ H F{,qJTlÄ 4Ä t1?ö'-,(r) TtLaJld T, tån rä'nä^rärv Q,, re ts e r7örv \1/= a, -Qa J^ (vovvrrält ^Le 11 raan tåh?örtta^n \ H;;r-.i,v q.. LÅnträrunrpv LÄ rt pä- - Ko V.f tr eråi ULKA t,f en 7>ö rv w avvt<a t ä n pö Å AÅ rr H a.fr.t tåryfö Tt LAs r7l T Lv ovv rtae N Ko n tr e^ n P//r N LÅ rl? ö'rtlaan Tt LÅn?örr ÅiRÅN q,. (f.., - KoMe tåmylrcrai J,f KvUHAtÄt4;rA c) q KzNG Fot w^ vt^kolj M TyöM Vt 'avulla Arq- H*rAr?^ {å rlq6}r( ^,ft^ \ LÅnPömä* e.ir't a, LvoYvTTA rv,<or ke ^fl?,l;.n åä n?å't lli,t /V ) J Å)IFAA? r'? t (vlf tw ulfapuotgu H vom e.r N) LÅ nrö H ÅÅeinr Q, s q+\^/. -r ', kore,rut Jäå t4bvtåä Kyrrri* JÅ l(t;1i'rr :,a -' t 1 1 I.l,3

17 r) k*rew o Ktvt H ltuvotnata - L); frpö nuvt Tl/{N n EAAMT t FJ t e N R 6 tä Fs r t{öy R-YTUP GUNtLL^l JotrA o^/ tåf-?ärrotr'l^kome. (rer. a)-ko HrÅ). ) Et ntråån KA^vto Ve tvorhalå v s t vo t r1,q LA t ol(. r R r, 0 Dytv^Å- Ht M,V trom {)?) Kf/\VrO TuRtl6Voln^tut - Tv RV7VOTHALA Otv LA r-pövotn4rorc, Jo J.fro tå n eö.t ll atyy Ka Rtrc^ H.{.A,TTA La H Pö r tla.r r^ n x-tall-n el.lm (v«t, al- t.o urtt J,t d) - KoH" )- kaavto C Yollvvo t nal.^ YDttvvo t na L^ am t^år.pövott'l(- Ko r{e t J o.tt i tä t-lpö sur.r"y Ko R K e4nn 4sTA LA n PoT tt*,r.tt^ Hl+T;a.LAT].fAAI,T- (vre o)-, J) - J,r f) - Ko HD^, ) " ydtnyo ttal-a on,fuukl VeD NKetftu" -.'-,.'.-1-.'i -; : l{ t :.

18 h) l' " E t t4 I kåna/ K,+Avt0 a TvV Ll VO I r1l,{ La l4r Me ^t FoMG Tuu Ltvo I fl^la er ot rernodyn//- 1 E_*evror tåneöop r xt 2. f ÄÅSÅÅUtrtöW HvKA^ N.J. c LLA,.r r^ LÅ n Pö vo tf'1^- Kotv r.^t J o tra nvv rr^ t.f / karf A/ O TrA HAv.f^ tå H 11ö N Ty ö frr / t Vo t»a A*lr N7^^ ( t tj-ajtat I KtL tt K f UJ A on H N12 stto tltttl.f. on Tot'eN' LAJ,V tk,ltt(i<vj/. Lt YHDettä LÅnPösA'lLl ö'ltl. Totntv+ Yove, JotvFÅ HyöTY.fuHc-c I s too/. (riydellt^ \* rcen Fo N e). on Ytveit tät1 Pö'o?tN 2. e )'iåsiå N Nä A/ VÅ ttltl/e N( lro t l<a ineci SneTYY tr,f ttj/+n ÅtNA /<o R r CanHl.m^ ti HPör llal'rrt nefauttl?,,t/ ly, t Ko ttsaån?åtn-. v{f ro t trf. tra I t<ft T Rrt o DYMia r-l ljer? ca f, f,t.f vv^/?)t vtv v^t tso i+rl r^rå-? r+t,vo^ 6tl tåt<pö rta.r CRoT r^tro lrtu {^7. l' I I 1 I

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu?

:il. c) putoamismatka 45 sekunnin aikana. c) Miten jarrutusmatka muuttuu a)-kohdan arvosta, jos nopeus 72kmlh puolittuu? FYSKKA (FY4.2): 4. KURSS: Liikkeen ait våsraa KuurEEN $) rehrävään il KOE 21.1t.20L3 1. Linnun lentonopeus alussa on 64 km/h. Lintu kiihdyttää nopeuttaan tasaisesti kiihtyvyydellä 2,3 mf s2l-,8 sekunnin

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

f) Neutronitähden tiheys on hyvin suuri.

f) Neutronitähden tiheys on hyvin suuri. FYSIIKKA (FYl1l: 11. KURSSI: Astofvsiikka vasaa KUUTEEN (6) TEHnÄVÄÄN t! KOE 01.12.2009 1. Mitkä seuaavista väitteistä ovat oikein ja mitkä vääin? a) Kuu pysyy kietoliikkeessä Maan ympäi niiden keskinäisen

Lisätiedot

Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille

Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille Muista että kurssissa on paljon käsitteitä ja ilmiöitä, jotka on myös syytä hallita. Selvitä itsellesi kirjaa apuna käyttäen mitä tarkoittavat seuraavat fysiikan

Lisätiedot

Neuroverkot yhteenveto A l y ha 5 t3 Aleksi Jetsu j etsu@ h y tti. uku. f i P a ttern d i s c overy: T h e r esea r c h, led b y P r o f esso r H eikki M a n n ila, f o c uses o n m eth o d s f o r f in

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen SISÄLTÖ Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen GIWA projektin koordin0inti maapallon p0hj0isila Osilla. Vesien tilan arvi0intiin

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE TEHTÄVÄOSA 4..005 AMMATTKORKEAKOULUJEN TEKNKAN JA LKENTEEN VALNTAKOE YLESOHJETA Tehtävien suoritusaika on h 45 min. Osio (Tekstin ymmärtäminen) Osiossa on valintatehtävää. Tämän osion maksimipistemäärä

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt Physica 9 1. painos 1(7) : 12.1 a) Lämpö on siirtyvää energiaa, joka siirtyy kappaleesta (systeemistä) toiseen lämpötilaeron vuoksi. b) Lämpöenergia on kappaleeseen (systeemiin) sitoutunutta energiaa.

Lisätiedot

BIDJOVAGGE-PROJEKTIN KOKOUS BIDJOVAGGESSA 3.-5.8.1983

BIDJOVAGGE-PROJEKTIN KOKOUS BIDJOVAGGESSA 3.-5.8.1983 OUTOKUMPU OY Kaivosteknillinenryhmå Pentti-Kerola/PAL 12.8.198 1 (2) BIDJOVAGGE-PROJEKTIN KOKOUS BIDJOVAGGESSA 3.-5.8.1983 Låsnå R. Anttonen R. Frimodig P. Huhta 0. Helovuori T. Julku P. Kerola Pi. 1 GEOLOGINENTILANNEKATSAUS

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden

ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden ffiöenlandgn lunnostusnanle enncn ia nvt Pekka Kansanen Huonokuntoisen Töölönlahden kunnostamiseksj 0n esitetty lisäveden johtamista merestä tai vesijohdosla, ruoppaamista tai p0hjan käsittelyä tai peittämisiä.

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

$AAP 1$, 3. 190 /r. \ AsT -..:ff//... \-.*---

$AAP 1$, 3. 190 /r. \ AsT -..:ff//... \-.*--- GEOLOGI NEN TUTKIMUSLAITOS Otoniemi 1] maaliskuuta 1964 *,o 3 O8 Outokumpu Oy Vihannin kaivos Lampinsaari $AAP 1$, 3. 190 /r \ AsT -..:ff//... \-.*--- G{ 22 helmikuuta pdiviityn kirjeenne johdosta Geologinen

Lisätiedot

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen E Suomessa raportoitiin vuosina 1 998-2000 yhteensä 21 vesiepidemiaa, joissa sairastui

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

Aihe: Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnokseen

Aihe: Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnokseen Ei lentokenttää Hennaan yhdistys Sauli Oikkonen, puheenjohtaja Kansantie 18 16540 Mertie LAUSUNTO Päijät-Hämeen maakuntahallitus Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti Aihe: Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnokseen

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR 1, HH-KR2 ja HH-KR3 vuonna 1997

Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR 1, HH-KR2 ja HH-KR3 vuonna 1997 -- ----------------- -- ---- Työraportti 98-46 Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR, HH-KR2 ja HH-KR vuonna 997 Jouko Helenius Virpi Karttunen Eliisa Hatanpää Raija Mäkinen

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974

ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974 St,OiCil ATOffiE!(MNE}{ SEURA.ATOTEKNTKA SAUSGPET Hil.AND ATS Tiedotuslehti n:o 4 11974 Sis6lto: NUCLEAR FUELS AND RADOACTVE WASTE EsitelmH ATS:n kokouksessa 1973-09-27 K.H.Lieser FUUSOTEKNOLOGAN NAKYTAT

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. 28 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot