NYKYAIKAISEN TAISTELUKENTÄN KUVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NYKYAIKAISEN TAISTELUKENTÄN KUVA"

Transkriptio

1 NYKYAIKAISEN TAISTELUKENTÄN KUVA Taisteluihin liittyy: elektroninen sodankäynti erikoisjoukkojen käyttö ja niiden häikäilemättömät iskut maahanlaskut ilma-aseen voimakas, jatkuva ja syvyyteen ulottuva käyttö tulen voimakas ja keskitetty käyttö syvällä alueella panssarivaunujen syvät murrot taistelukentän pirstoutuminen täsmäiskut nopeat, liikkuvat ja rajut taistelut tilanteen sekavuus erilaiset tekniset asejärjestelmät

2 TAISTELUKENTÄN ASETTAMAT VAATIMUKSET TAISTELIJAN FYYSISELLE SUORITUSKYVYLLE Taistelukentän vaatimukset korostavat taistelijan ja taistelunjohtajan fyysisen suorituskyvyn merkitystä. Taistelijalta edellytetään hyvää: hapenottokykyä; tutkimusten mukaan vähintään millilitraa painokiloa kohti minuutissa kestävyyttä; pitkäaikainen kestävyys jatkuviin ympärivuorokautisiin taisteluihin lihaskestävyyttä sekä lihastasapainoa ja lihashallintaa; taistelukentän monipuolisissa tehtävissä ja olosuhteisissa on kyettävä toimimaan myös noin 20 kiloa painavan taisteluvarustuksen (mukaanlukien taistelijan vaatetus) ja kiloa painavan kenttävarustuksen kanssa sekä kantamaan muuta varustusta ja taisteluvälineitä hyvät maastossa liikkumistaidot; mm. hiihto, suunnistus, uinti.

3 TAISTELUKENTÄN ASETTAMAT VAATIMUKSET TAISTELIJAN FYYSISELLE SUORITUSKYVYLLE Sotilaalta edellytetään nopeutta ja ketteryyttä sekä anaerobista suorituskykyä, voima- ja nopeuskestävyyttä. Tämä tarkoittaa, että fyysisen suorituskyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen käytetään viikoittain vähintään kahdeksan tuntia. Niissä on oltava osuuksia, jotka kehittävät kestävyyttä, nopeutta, lihaskuntoa ja lihasten hallintaa. Fyysisen harjoittelun onnistuminen edellyttää kuormituksen nousujohteista säätelyä, monipuolisia ärsykkeitä sekä riittävää palautumista. On muistettava, että elimistö kehittyy superkompensaation vaikutuksesta vasta palautumisen aikana.

4 FYYSISEN KUNNON JA LIIKUNNAN MERKITYS IHMISELLE yvä fyysinen kunto - henkilö jaksaa selviytyä fyysisestä ja henkisestä rasituksesta - jaksaa sen lisäksi huolehtia vapaa-ajan tehtävistään sekä osallistua myös kohtuullisesti harrastustoimintaan ansalaisten hyvä terveydentila ja työkyky - myönteinen vaikutus ihmisten terveydentilaan - ei ole pysyvän terveyden tae, mutta se edistää terveyttä ja ehkäisee monia sairauksia sekä vähentää työstä poissaoloja iikunta - vahvistaa sydäntä sekä muuta verenkierto- ja hengityselimistöä - ehkäisee sepelvaltimotautia - laskee verenpainetta - kohottaa hyvän kolesterolin määrää - lievittää stressiä - ehkäisee osteoporoosia ja aikuisiän diabeetestä

5 IIKUNNAN VAIKUTUS HENKISEEN SUORITUSKYKYYN JA TASAPAINOON iikunta - edistää sosiaalista kanssakäymistä ja yhteishenkeä - mielenterveyttä edistäviä vaikutuksia - vaikuttaa mielenterveydellisten ongelmien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen iikunta psykologisesti - ahdistuneisuus ja jännittyneisyys vähenevät - stressinsieto kasvaa - itseluottamus paranee - työkyky kasvaa ja unettomuus vähenee - myöhäinen harjoittelu voi myös vaikeuttaa nukahtamista iikunnan aiheuttama hyvänolon tunne - johtuu endorfiinien muodostumista tai vaikutuksen lisääntymisestä - endorfiinit saavat aikaan voimakkaita hyvänolontuntemuksia.

6 FYYSINEN SUORITUSKYKY Fyysinen suorituskyky voidaan määritellä kyvyksi tehdä kuntoa ja taitoa vaativaa lihastyötä. Fyysinen kunto muodostaa yhdessä psyykkisten tekijöiden, motivaation ja yleismotoristen taitojen kanssa fyysisen suorituskyvyn. Kuntoa voidaan siten mitata myös suorituskykynä Fyysisellä kunnolla tarkoitetaan elimistön eri fysiologisten toimintojen tasoa. Fyysisen kunnon osatekijät ovat: kestävyys, voima, nopeus, kimmoisuus lihasten hallinta liikkuvuus.

7

8 KESTÄVYYDEN OSA-ALUEET ½(1/2) Kestävyys voidaan jakaa energian aineenvaihdunnan perusteella aerobiseen ja anaerobiseen kestävyyteen Kestävyys eli kyky selviytyä päivän toiminnoista väsymättä on jokapäiväisen elämän tarpeita ajatellen keskeisin suorituskykyyn vaikuttava tekijä. Nopeuskestävyys on anaerobista. Kun maksimaalisessa suorituksessa käytetään hyvin suuria kuormituksia, hapenkulutus ei enää kasva kuorman lisäämisestä huolimatta. Tarvittava lisäenergia syntyy tällöin anaerobisesti ilman happea.

9 KESTÄVYYDEN OSA-ALUEET (2/2) Maksimaalista hapenkulutusta pidetään yleisesti fyysisen suorituskyvyn parhaana yksittäisenä mittana silloin, kun kyseessä ovat 3-30 min kestävät harjoitteet. Yli 30 minuuttia ja erityisesti yli 60 minuuttia kestävissä suorituksissa fyysiseen kapasiteettiin vaikuttavat myös muut tekijät. Muita tekijöitä ovat muun muassa lihasten energiavarastojen riittävyys eli glykogeenipitoisuus ja kuumassa ilmastossa lämmönsäätelykoneiston tehokkuus, muun muassa nestetasapaino.

10 VOIMA Voima on perusominaisuus, jota tarvitaan muodossa tai toisessa kaikessa työssä ja eri taistelukentän tehtävissä. Voiman eri muodot ovat: maksimivoima, nopeusvoima kestovoima.

11 VOIMA Maksimivoima on lihaksen suurin voimataso, jonka lihas yksittäisellä supistuskerralla pystyy tuottamaan. Nopeusvoimalla tarkoitetaan kykyä tuottaa lyhyessä ajassa (1-20 sekuntia) mahdollisimman suuri voimataso. Pikavoimaharjoitukset (30-60 % maksimista) sisältävät nopeatempoiset sykliset toistosarjat (5-20 sekuntia). Räjähtävän voiman harjoitukset (50-90 % maksimista) pitävät sisällään yksittäisiä tai korkeintaan muutamia (1-5 toistoa, alle 5 sekuntia) räjähtäviä suorituksia. Kestovoimalla tarkoitetaan lihaksen tai lihasryhmän kykyä pitää voimatasoja yllä mahdollisimman kauan. Sotilaan kannalta tämä on tärkein voimaominaisuus.

12 NOPEUS Nopeus on luokiteltavissa perus- ja lajikohtaiseksi nopeudeksi. Viimeksi mainitun eri muodot ovat: perusnopeus, reaktionopeus, räjähtävä nopeus ja liikenopeus

13 NOPEUS Perusnopeus kuvaa hermo-lihasjärjestelmän toimintakykyä esimerkiksi 60 metrin juoksussa lentävällä lähdöllä tai metrin nopeassa siirtymisessä tuliasemasta toiseen. Reaktionopeudella tarkoitetaan aikaa ärsykkeestä toiminnan alkamiseen. Räjähtävällä nopeudella tarkoitetaan nopeaa, räjähdyksenomaista voiman käyttöä äkillisessä liikkeessä. Se riippuu ratkaisevasti nopeusvoimasta. Hyvä lihaskoordinaatio mahdollistaa räjähtävän nopeuden tehokkaan hyväksikäytön. Liikenopeus tarkoittaa nopeuden kehittämistä ja sen säilyttämistä toistuvassa liikkeessä. Tyypillinen esimerkki on pikajuoksu. Sotilaalla se merkitsee muun muassa juoksunopeuden säilyttämistä nopean etenemisen tai syöksyn aikana.

14 LIIKKUVUUS Liikkuvuus tarkoittaa nivelen tai nivelsarjan liikelaajuutta ja lihasten joustavuutta. Siihen vaikuttavat nivelten rakenne sekä lihasten ja sidekudosten venymiskyky. Hyvä liikkuvuus ja verryttely ehkäisevät vammojen syntymistä ja mahdollistavat toimintojen oikean suoritustekniikan. Hyvä liikkuvuus parantaa suoritusta sotilaan fyysisen koulutuksen kaikilla osa-alueilla, sillä se mahdollistaa suorituksen taloudellisuuden ja rentouden.

15 Taidon osatekijöitä ovat: - reaktiokyky - tasapaino -ketteryys - orientoitumiskyky - yhdistelykyky - erottelukyky - kyky erikoistumiseen - kyky sopeutua muutoksiin TAITAVUUS JA MOTORISET TAIDOT Taito tarkoittaa kykyä omaksua erilaisia liikemalleja liikevarastoksi, käyttää opittuja liikemalleja uusien liikkeiden ja tehtävien oppimiseen, kehittää ihanteellinen suoritustekniikka sekä soveltaa opittua suoritustekniikkaa. Liikkeiden säätelyyn osallistuvien aistien on oltava hyvässä ja palautuneessa kunnossa. Hermo-lihastoimintojen yhteistyön on toimittava moitteettomasti yhteen sekä liikkeiden ajoituksessa että voiman tuotossa.

16 PALAUTTAMINEN Fyysistä kuntoa kehitettäessä harjoituksilla horjutetaan elimistö, kudokset ja solut pois normaalista tasapainotilasta. Jo yksittäinen harjoite aiheuttaa muutoksia tasapainotilassa, josta elimistö kuitenkin palautuu omin fysiologisin keinoin. Varsinainen harjoitusvaikutus syntyy vasta harjoituksen jälkeen palautumisen aikana.

17 LIHASTYÖN ENERGIANLÄHTEET Lihastyön energianlähteet ja niiden riittävyys maksimaalisessa ponnistelussa sekä korvautuminen fyysisen rasituksen jälkeen

18 TOIMINTO KULUTUS % VO2 / MAX SYKE HUOM. PALAUT. RAS. KERR. Lepo - 8 h:n uni 1 kcal/min, 480 kcal Perusaineenvaihdunta kcal / 70 kg kcal / 55 kg Vaatetus, ilman lämpötila Arkiaskareet - tukikohta-palvelu 2-5 kcal / min 25 % 1 Kevyt liikunta - oheisliikuntakoulutua - sulkeisjärjestys ja asekäsittelyt 5-8 kcal / min % % % energiasta rasvoista Alle tunti 2 Kevyt liikunta - reipas kävely, hölkkä - pyöräily, vapaa uinti, pallopelit - lihaskunto / suunnistuskoulutus - hiihto / jalkamarssi - fyysinen taistelukoulutus - poikkeuksellisen raskas työ kcal / min % % Puolet energiasta hiilihydraaatista ja määrä pienenee loppua kohden Tunteja 3 Raskas liikunta - urheilijoiden tehoharjoittelu - esteratakoulutus - kilpasuoritus / kova marssi - kova taistelukoulutus - useita fyysisiä harjoituksia päivässä 20 kcal / min % Yli 150 max Vuorokausia Huippumaratoonari kuluttaa kcal yli perusaineenvaihdunnan 4 Useita vrk kestävä rasitus - taisteluharjoittus -ampumaleiri - useita vuorokausia kestävä marssi Kokonaiskulutus kcal / vrk % Vuorokausia Energiavarastojen täydentyminen hidastuu 5

19 LIIAN RASITTAVA HARJOITTELU 1 Liian kovaksi mitoitettu varusmiesten fyysinen koulutus ei suinkaan kohota kuntoa, vaan aiheuttaa vastareaktion. Liian rasittavan harjoittelun oireita ovat muun muassa: leposyke on harjoituksen jälkeen normaalia korkeampi, harjoituksen jälkeen tuntuu heikotusta öisin on nukkumisvaikeuksia öisin on runsasta hikoilua aamuisin on tavallista voimakkaampaa väsymystä ruokahaluttomuus yleinen haluttomuus keskittymisvaikeuksia töissä ja palveluksessa väsyminen helposti fyysisessä rasituksessa

20 LIIAN RASITTAVA HARJOITTELU 2 Mikäli varusmiehissä havaitaan edellä mainittuja rasittumisen oireita: tulee fyysistä harjoittelua keventää tehdään kevyitä matalatehoisia harjoitteita (kävely, sauvakävely, uinti) lisätään lihashuoltoa huolehditaan laadukkaasta ravinto- ja nestetasapainosta lisätä lepoa luodaan mahdollisuus muuhun virkistävään toimintaan huolehditaan henkisestä palautumista käännytään tarvittaessa lääkärin puoleen. Ylirasituksesta palautuminen saattaa kestää useita viikkoja, joten reagoi oireisiin riittävän ajoissa.

21 SOTILAAN RUOKAYMPYRÄ Terveellinen ja monipuolinen ravinto sisältää: (E% = prosenttia kokonaisenergiasta) E% hiilihydraatteja E% rasvoja E% valkuaisaineita.

22 SOTILAAN RUOKAILUN NYRKKISÄÄNNÖT 1. SYÖ JOKA ATERIALLA * viljavalmisteita; leipää, puuroa tai mysliä * kasviksia, hedelmiä tai marjoja. 2. SYÖ PÄIVITTÄIN * perunaa ja juureksia * maitovalmisteita; maitoa, piimää, jogurttia, viiliä tai juustoa * lihaa, kalaa, kanaa tai kananmunaa. 3. SYÖ HARKITEN * voita, margariinia, kevytlevitteitä ja öljyjä * sokeria, makeisia, leivonnaisia ja virvoitusjuomia * paistettuja ruokia * kioskiruokaa; hampurilaisia, pizzoja jne. * sipsejä ja snakseja * suolaa korkeintaan 5 g vuorokaudessa.

23 FYYSISEN KUORMITUKSEN SÄÄTELY Fyysisen koulutuksen kokonaissuunnitelma Fyysisen kuormituksen rytmittäminen viikko-ohjelmissa Palauttavat harjoitukset Säännöllinen lihashuolto Neste- ja ravintotasapainon ylläpitäminen Riittävä lepo ja rentoutuminen

24 KOULUTUKSEN RYTMITTÄMINEN Energiaa kuluttava koulutus (E) - taistelukoulutus - marssikoulutus - esteratakoulutus - kilpailut - palautuminen kestää 1-3 vrk Monipuolista liikuntakykyä kehittävä koulutus (M) - pallopelit - juoksu - suunnistus - hiihto - kuntosaliharjoittelu - kamppailulajit - palautuminen kestää alle vuokauden/tunteja Huoltava ja palauttava koulutus (H) - lihashuolto - kevyet lihaskuntoharjoitukset - erilaiset jumpat - kevyt palauttava sauvakävely, kävely - kevyet tekniikka harjoitukset - uinti ja vesijumppa - nopeuttaa palautumista ja parantaa lihastasapainoa H M E Ma Ti Ke To Pe La Su H M E H tai E Ma Ti Ke To Pe La Su Liikenneturvallisuus: Viikonloppuvapaata edeltävänä yönä on varusmiehille annettava mahdollisuus riittävään yöuneen E M M H H H

25

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN 19628325.00 SWE/FIN A FIN HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN SISÄLLYS 1. ALOITA KUNTOILU...2 2. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN...4 3. RAJOITTAMATON MÄÄRÄ VAIHTOEHTOJA...7 4. KUNNON TESTAAMINEN...10 5. HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 1 Kirjoittajat: Kai Pihlainen, Matti Santtila, Olli Ohrankämmen, Jouni Ilomäki, Mauno Rintakoski, Seppo Tiainen Paino:

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

SENTIT JA SEKUNNIT - OPPILAIDEN KOKEMUKSIA MITTAAMISESTA KOULULIIKUNNASSA

SENTIT JA SEKUNNIT - OPPILAIDEN KOKEMUKSIA MITTAAMISESTA KOULULIIKUNNASSA MYLLY, JYRKI OHTONEN, KIMMO SENTIT JA SEKUNNIT - OPPILAIDEN KOKEMUKSIA MITTAAMISESTA KOULULIIKUNNASSA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

Raskausajan ravitsemusopas

Raskausajan ravitsemusopas Raskausajan ravitsemusopas Haaga-Helia amk, Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Jemina Yli-Lahti 2013 Sisällysluettelo Lukijalle... 3 Ravitsemus ennen raskautta... 4 Odottavan äidin ravitsemus... 5

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavaliosuositus

Diabeetikon ruokavaliosuositus Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Suomen Diabetesliitto ry:n liittohallituksen nimeämä ruokavaliosuositustyöryhmä PUHEENJOHTAJA: Suvi Virtanen Professori, LT, ETM Tampereen yliopisto, Terveystieteen

Lisätiedot

SYÖ, LIIKU JA VOI HYVIN

SYÖ, LIIKU JA VOI HYVIN SYÖ, LIIKU JA VOI HYVIN Hyvän syömisen kulmakivet Kuntoilijan ruokavalio rakentuu monipuolisesta ruuasta, jota nautitaan säännöllisesti ja riittävästi. Apuna voit käyttää seuraavaa muistilistaa: Syö säännöllisesti.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA

TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA TIEDOTE 5/2014 TYÖHYVINVOINTIIN PANOSTAMALLA KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JA VÄHEMMÄN SAIRAUSPOISSAOLOJA Ennakoivaan ja suunnitelmalliseen työhyvinvoinnin ylläpitoon kannattaa satsata. Se pidentää työuria, vähentää

Lisätiedot

Olympianostojen eli klassisen painonnoston hyödyt: tempaus ja työntö

Olympianostojen eli klassisen painonnoston hyödyt: tempaus ja työntö 1 Kirjoittaja: Jyrki Kononen & Mari Paananen, maripaa@hotmail.com Olympianostojen eli klassisen painonnoston hyödyt: tempaus ja työntö Tässä tarkastellaan olympialaisten ainoan voimalajin eli klassisen

Lisätiedot

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista Tilastotietoa... 2 Alkoholi luonnossa... 2 Alkoholin valmistus... 3 Alkoholi elimistössä... 3 Alkoholin imeytyminen... 4 Veren alkoholipitoisuus... 4 Alkoholin

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA TEORIAA

TOIMINNALLISTA TEORIAA TOIMINNALLISTA TEORIAA -Teoria 1- Toiminnallisuuden 368 koodi 3 = Kolme liikkeen tasoa tai suuntaa Toiminnallinen harjoittelu korostaa liikkeen harjoittelua useammassa suunnassa. Nämä tasot ovat sagitaalitaso,

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Maksasairaus ja ruokavalio

Maksasairaus ja ruokavalio Maksasairaus ja ruokavalio Maksalla on monia ravitsemukseen liittyviä tehtäviä. Maksasairauteen sairastuneen on tärkeää huolehtia monipuolisesta ruokavaliosta hyvän ravitsemustilan ja sopivan painon säilyttämiseksi.

Lisätiedot

Ideoita ikääntyvän hyvään ravitsemukseen

Ideoita ikääntyvän hyvään ravitsemukseen Ideoita ikääntyvän hyvään ravitsemukseen Ruokavaliosta elinvoimaa Omaan ruokavalioon ja elämäntapoihin kannattaa kiinnittää huomiota - oli ikää minkä verran tahansa. Eri-ikäisenä ja kuntoisena ravitsemukselliset

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEEN RAVITSEMUSOPAS

IKÄÄNTYNEEN RAVITSEMUSOPAS IKÄÄNTYNEEN RAVITSEMUSOPAS Julkaisija Suomen Muistiasiantuntijat ISBN 978-952-99732-7-9 (nid.) ISBN 978-952-99732-8-6 (PDF) Teksti Kuvat Merja Suominen Matti Pikkujämsä Ulkoasu Krista Jännäri Mainospalvelu

Lisätiedot

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia.

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Tänään on oikea päivä Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Lopettaminen kannattaa aina! Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista riippumatta siitä, kuinka kauan tai kuinka paljon olet tupakoinut.

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Tarkkaile ettet syö liian paljon proteiiniä tai liian vähän rasvaa. Älä pelkää rasvaa!

Tarkkaile ettet syö liian paljon proteiiniä tai liian vähän rasvaa. Älä pelkää rasvaa! EIKÖ PAINO PUTOA? Se voi johtua useasta syystä. Joihinkin voi vaikuttaa muuttamalla käytöstään tai elämäntapaansa. Esimerkiksi jos syöt liikaa, voit oppia kohtuullistamaan annokset. Jos et harrasta liikuntaa,

Lisätiedot

HYVÄN DIABETESHOIDON OPAS

HYVÄN DIABETESHOIDON OPAS HYVÄN DIABETESHOIDON OPAS Laatineet Matti Tolonen ja Pentti Raaste PÄIVITETTY PAINOS 1/2010 Sokeritauti (Diabetes mellitus) on monimutkainen tautikokonaisuus, jonka syyt ovat vielä suureksi osaksi tuntemattomia.

Lisätiedot

Heli Laaksonen on hyötyliikkuja 4. Ergonomisesti marjametsään 6. Lääkäri määrää terveysliikuntaa 8. Huimapäinen tieteentekijä 10

Heli Laaksonen on hyötyliikkuja 4. Ergonomisesti marjametsään 6. Lääkäri määrää terveysliikuntaa 8. Huimapäinen tieteentekijä 10 2 2006 Tules-vuosikymmen -terveyshankkeen tiedote Heli Laaksonen on hyötyliikkuja 4 Ergonomisesti marjametsään 6 Lääkäri määrää terveysliikuntaa 8 Huimapäinen tieteentekijä 10 Määräävätkö geenit luuston

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS Toimintamalli kokeilualueiden toimijoiden käyttöön 2011-12 Toimittaneet Juhani Hassi, Tiina Ikäheimo ja Veikko Kujala TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS 2011 1 TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot