Mitä!?? Jäikö blueprint tekemättä!?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä!?? Jäikö blueprint tekemättä!?"

Transkriptio

1 Mitä!?? Jäikö blueprint tekemättä!?

2 3. Työpaja Matkailutuotteen tekninen määrittely ja tuotekortti Lisäarvo, palvelulupaus ja markkinoinnin sisällöt - Kertaus! Myyntiesitys ja hissipuhe Palvelupolku ja blueprint Mitä konkreettisesti tehdään palvelun aikana ja miten se näyttäytyy asiakkaalle? Laadun varmistaminen Hinnoittelu ja ansaintalogiikka Tuotteistus ja tuotekortti Yhteenveto muistappa ainakin nämä!

3 Historiamatkailutuotteen kannalta elävöittäminen on keskeinen tekijä tuotteen sisällöntuotannon, markkinoinnin ja lisäarvon luomisen kannalta

4 Historian elävöittäminen Kiinnostuksen herääminen tarvitsee merkitsijän tai elävöittäjän synnyttämän ärsykkeen. Sisältö (tarina) ja kohteen merkitys synnyttää paikan hengen ja asiakkaan syvemmän kokemuksen

5 Mitkä ovat ne fyysiset vahvuudet, jotka tekevät kohteestamme erityisen? Mikä on se erityinen (toiminnallinen) mahdollisuus, jonka asiakkaamme pääsevät juuri meidän kohteessamme kokemaan, mutta eivät juurikaan muualla, ainakaan yhtä mieleenpainuvasti? Onko historiassamme tai perinteissämme jotain sellaista, jolla on syvempi merkitys, joka voisi jo markkinoinnin kautta herättää potentiaalisissa asiakkaissamme mielikuvia merkityksellisestä paikasta?

6 Asiakaslupaus konkreettisesti lupaa täyttää markkinoilla havaitun tarpeen

7 Asiakaslupaus voidaan luoda monen eri muuttujan varaan, esim: - hinta - toimitusvarmuus - laatu - helppous - kokonaisvaltaisuus

8 Miksi asiakaslupaus on tärkeä? Asiantuntemus Tuotteistus Asiakkaan tarve Ratkaisu Markkinointi Ratkaisu on asiakkaan palvelun hankkimisesta saama lisäarvo Asiakaslupaus on arvolause, joka kertoo myyntitilanteessa asiakkaalle ylivertaisen syyn ostaa palvelu Kiinnostus Myynti Palveluntuottajan (yrityksen) tulee pystyä sitoutumaan asiakaslupaukseen. Asiakaslupaus määrittelee asiakkaan tuotteelle asettaman odotusarvon laatutason, Jonka hän mittaa palvelua käyttäessään. suora vaikutus yrityksen maineeseen.

9 Asiakaslupaus asettaa odotuksen palvelun tuottamalle lisäarvolle

10 Markkinointi on palvelu- ja lisäarvolupauksen viestittämistä asiakkaalle!

11 Markkinoinnin kanavien valinta 1. Tunne asiakkaasi Minkälainen tarve, motiivi ja intressi tekee hänestä potentiaalisen asiakkaan 2. Valitse kanava, jota asiakkaasi käyttää Jos hän ei ole facebookissa, kannattaako sinunkaan olla? 3. Luo palvelulle ja viestille sisältötarina joka kiinnostaa asiakasta Nosta tuotteestasi asiakkaan intressin kannalta olennaiset asiat esiin, karsi kaikki muu.

12 Miten viesti saadaan perille?

13 Miten laadin myyntipuheen?

14 Miten laadin myyntipuheen? - Mitkä ovat asiakasryhmän keskeiset intressit Asiakastarve - Tuo selkeästi esiin tuottamasi lisäarvo - Vetoa asiaakkaan tunteisiin - Perustele paremmuutesi - https://www.pitch.fi luo oma myyntipuheesi

15 Myynti (hissi-)puhe Asiakkaan ongelma (Kenelle?) Miksi? Esitä olemassa olevat ongelmat (tarpeet) asiakkaan kannalta, kriteerejä esim. hinta, laatu, sijainti, teema jne Mitä mahdollisuuksia tarpeen täyttämiseksi on olemassa tällä hetkellä? Skaalaa asiakkaan tarve toimintakentälle, voiko matkailija kokea saman missä tahansa vai onko se mahdollista vain suomessa tms

16 Myyntipuhe Ratkaisu Mitä? Kuvaa tuotteesi/ratkaisusi Kuvaile ratkaisusi tarjoamat hyödyt ja lisäarvo asiakkaalle Miksi sinä/kohteesi on paras tarjoamaan ratkaisun ja parhaan lisäarvon

17 Myyntipuhe Toteutus - Miten? Toteutuksen/toteuttajien esittely Osaaminen, lisäarvo ja roolit? Mitkä ovat keskeiset elementit toteutuksen sisällössä? Mitä toteutus vaatii asiakkaalta/loppukäyttäjältä? Tarjouksesi Miten päästään eteenpäin?

18 Myyntiesityksen rakenne 1. Sido myyntiesitys tarinaan ja paikkaan - Muista markkinoinnin symbolinen ulottuvuus 2. Luo palvelusta henkilökohtainen - Mieti asiakasryhmäsi keskeiset tarpeet 3. Ratkaisu kysymykseen tai perustelu väitteelle - Kerro palvelusta kaikki asiakkaan kannalta olennainen 4. Argumenttianalyysi - Asiakkaan ostoperusteet vs. tuotteen edut 5. Palvelun tuottama hyöty - Vetoa esim. mielihyvätunteisiin 6. Esityksen eri versiot (Tonder, 2013)

19 Tekninen suunnittelu miten homma hoidetaan konkreettisesti himaan? Varoitus: Palvelu ajoittain hanurista Palvelupolku

20 Palveluprosessi Palvelun lopputuotos Palvelun tuottamisen edellytykset

21 Palvelupolku Palveluprosessin tarkastelu asiakkaan näkökulmasta Miten asiakas löytää palveluun Ulkoiset, sisäiset ja ympäristölliset tekijät Kontaktipisteet Asiakkaan kokemukset ja aistimukset

22 Palvelupolku kuvaa asiakkaan osallistumisen palveluun hänen näkökulmastaan sekä palvelun tuotannolliset vaiheet ja elementit, joita tarvitaan palvelun tuottamiseksi asiakkaalle. Hahmottele asiakkaasi polku!

23 Ennen tapahtumaa Tapahtuman aikana Tapahtuman jälkeen Markkinointi Puskaradio Jälkimarkkinointi Asiakkuuksien hallinta Maine / suosittelu Palaute / kokemukset SoMe Suosittelu Aiemmat kokemukset Puskaradio / SoMe Odotukset Kokemukset Tyytyväisyys

24 Asiakaspalveluprosessi/Asiakkaan polku Tarve asiakkaan intressit Tiedonhaku Markkinointi kiinnostuksen herättäminen Vaihtoehtojen vertailu Palvelun varaaminen Odotus Matka Saapuminen Odotusvaihe Palveluvaihe Ensivaikutelma, palvelualttius, palvelun asianmukaisuus Palvelun päättäminen Lähtö paluumatka Palaute Jälkimarkkinointi Asiakkaan palaaminen kanta-asiakkuus

25 Palvelublueprint - Blueprint on palvelupolku laajennettuna - Sisältää asiakkaalle näkyvät ja näkymättömät palvelun vaiheet ja tuotannon tasot - Palvelu koostuu sisäisistä ja ulkoisista elementeistä, blueprint osoittaa näiden kontaktipinnat ja merkityksen asiakkaan kokonaisvaltaiseen palvelukokemukseen

26 Tukitoiminnot Asiakkaalle näkymätön työ Asiakkalle näkyvä työ Asiakas Tapahtumapaikka Internet Viestintä Vastaanotto Majoitus Ohjelmapalvelu Majoitus/ kotimatka Palvelupolku Vuorovaikutus Varauksen tekeminen Fyysiset fasiliteetit Sisältö ja toteutus Asiakaspalvelu Jälkimarkkinointi Näkyvyys Varausjärjes telmä Ohjelmapalvelun valmistelu Ruokailujen tms. valmistelu Kuljetusten ja tekniikan järjestely Siivous ja ylläpito ohj. jälkeen Alihankintapalvelujen varaus Tarvikkeiden hankinta Kohteen valmistelu Alihankintapalvelujen organisointi Palautejärjestelmä

27 Laadun varmistus Mitä asioita tulee ottaa huomioon kehitettäessä palvelun laatua?

28 Imago / maine Odotettu laatu Kokonaislaatu Koettu laatu -Markkinointi -Imago -Myynti -Puskaradio -Asiakkaan tarpeet, odotukset ja arvot Tekninen laatu Imago Vuorovaikutuslaatu Toiminnallinen laatu

29 Seitsemän hyvän palvelun kriteeriä (Grönroos 2004): 1. Ammattitaito ja osaaminen 2. Asenteet ja käyttäytyminen 3. Saavutettavuus ja joustavuus 4. Luotettavuus ja uskottavuus 5. Palvelun korjaaminen 6. Palvelutila 7. Maine

30 Palvelulupaus Tuotanto Palvelu Asiakas Toiminnallinen laatu Palvelupolku Koettu laatu Lopputuotos

31 Hinnoittelu?

32 Hinnoittelu Sääntö numero 1: Hinnoittelu ei ole rakettitiedettä. Plus- ja miinuslaskun osaaminen periaatteessa riittää! Palvelun tuottaminen maksaa x euroa: Oma palkka ja työaika, tarvikkeet, vuokrat, laitteistojen hankinta- ja käyttökulut työntekijöiden palkat, alihankkijoiden kustannukset ja kate = palvelun hinta.

33 Hinnoittelu Hinnan tulee olla sellainen, joka vastaa tuotteen asiakkaalle antamaa arvoa. Mieti myös mitä itse olisi valmis maksamaan? Meille tavanomainen asia saattaa olla ulkomaiselle matkailijalle yllättävän arvokas Hinnoittelu on luovimista: Tarkkaile miten muut hinnoittelevat vastaavia tuotteita. Hintoja ei kannata polkea, mutta liian kalliskaan ei saa olla.

34 Hinnoittelu 1. Kustannusperusteinen hinnoittelu 2. Kilpailu-/markkinaperusteinen hinnoittelu 3. Arvoperusteinen hinnoittelu

35 Hinnoittelu Tärkeää on seurata tuotekohtaista kulu- ja tuottorakennetta vahvistaa hyvin katetta tuottavia ja karsia pienellä katteella kituuttavia

36 Hinnoittelu Boston Consulting Groupin tuoteportfolioanalyysi Kysymysmerkit uusia tuotteita, joihin panostetaan, koska uskotaan niiden muuttuvan tähtituotteiksi. Tähtituotteet kannattavia tuotteita, organisaation lippulaivoja. Lypsylehmätuotteet Saattavat olla jo aikansa eläneitä, mutta ovat niin kannattavia, että niitä kannattaa tuottaa, mutta niihin ei panosteta. Koirat Huonosti kannattava, elinkaarensa päähän tulevat tuotteet Esimerkki tuotekohtaisesta tarkastelusta

37 Tuotteistus

38 Tarpeen kartoittaminen eri asiakasryhmien osalta: Esim. sijainti, sisältö, saatavuus Asiakkaan tarve - Asiakkaan osallistaminen - Asiakaspalaute - Asiakasryhmien tarpeiden mukaisen palvelukokonais uuden avaaminen - Kuka maksaa? - Miten asiakas pääsee palvelun piiriin - Kuljetukset - Aikataulut ja ajankohdat Ulkoinen tuotteistaminen - Palvelun toteutus ja organisointi helpottuu - Asiakkaan hakeutuminen palveluun helpottuu Tuotteistaminen Asiantuntemus Nykytilanteen määrittely Kehittämisresurssit vs. tavoitetila Sisällönmäärittely - Palvelun purkaminen osiin - Keskeisten elementtien valinta (karsinta) - Palvelukokonaisu uden jäsentäminen Tekninen määrittely - Hinnoittelu - Kustannusrakenne - Toteuttajat - Henkilökunnan osaaminen - Vastuuhenkilöt - Resursointi Sisäinen tuotteistaminen Ratkaisu - Kustannukset pienenee - Tarjousten tekeminen helpottuu selkeiden kokonaisuuksien myötä

39 Kenelle? Miten? Miksi? Mitä? Asiakkaan tarve Tuotteistaminen Sisällönmäärittely Tekninen määrittely Ratkaisu Asiantuntemus

40 Palvelun purkaminen osiin tuotteistuksen raakamateriaali Keskeisten elementtien valinta / karsinta Palvelukokonai suuden jäsentäminen Tekninen määrittely, esim. hinnoittelu ja ans. logiikka Asiakkaan osallistaminen Valmiit ratkaisut ja osaamisen siirto/myynti

41 Kenelle? Kuka on asiakkaamme? Segmentointi - Mitkä ovat asiakasryhmämme, jos niitä on useita? Miten asiakasryhmät eroavat toisistaan? Asiakaspotentiaali valituissa ryhmissä? Onko valitulle paljon kilpailevia palveluita olemassa?

42 Mitä? Mitkä ovat toimintamallin ydinpalvelut? Liittyykö ydinpalveluihin oheispalveluita? Palvelun mahdolliset eri versiot kohderyhmän mukaan Miten nämä palvelut eroavat sisällöiltään ja asiakaskunnaltaan

43 Miten? Tuotesisältöjen määrittely Mitä palveluun kuuluu? Mitä konkreettisesti tehdään palvelun aikana? Asiakkaan polku palvelun tarpeen havaitsemisesta palvelun lopputulokseen ja jälkihoitoon Modulointi, eli purkaminen osiin Olennaisimpien asioiden esiin nosto ja toissijaisten asioiden karsinta tarvittaessa Palvelukokonaisuuden rakentaminen kulloisenkin asiakasryhmän mukaan Sisäinen vs. ulkoinen tuotteistaminen Miten palvelun toteuttaminen jäsentyy organisaation sisällä Kuka palvelusta vastaa, miten henkilöstöresurssit jakautuvat? Miten palvelu vastaa asiakkaan tarpeita? Miten asiakas pääsee palvelun piiriin? Tarvitseeko asiakas erityisjärjestelyitä osallistuakseen? Mitä palvelun tuottaminen maksaa ja miten se hinnoitellaan?

44 Miksi? Palvelun tarkoitus ja tavoite? Miksi asiakas osallistuisi palveluumme? Mikä on asiakkaan saama lisäarvo? Tarjoammeko jotain erilaista kuin mahdolliset kilpailijat? Palvelun hyötyjen konkretisointi asiakkaalle Asiakaslupaus Myyntipuhe

45 TUOTEKORTTI

46 Yhteenveto Muista ainakin nämä!

47 1. Asiakas Ensin pitää määritellä asiakas ja oppia ymmärtämään mitä hänen päässään liikkuu!

48 Me tehdään ihan mitä vain asiakas haluaa

49 Asiakas ei tiedä mitä hän haluaa. Yrittäjän on osattava kertoa asiakkaalle mitä tämä luulee haluavansa. Tämä onnistuu paketoimalla asiakkaalle valmiiksi helposti ostettavat vaihtoehdot, joista hän pystyy valitsemaan mieleisensä.

50 Segmentoi asiakkaasi käyttäen perustana kuluttajien tarpeita ja ostokäyttäytymistä Tiedosta mitkä ovat kohdeasiakasryhmän ostomotiivit Jako maantieteelliseen, väestölliseen, psykologiseen tai käyttäytymismuuttujaan Käytä vähintään kahta muuttujaa: esim. pääkaupunkiseudun eläkeläiset Motivaatiotekijät vaikuttavat voimakkaammin ostokäyttäytymiseen kuin sosio-demografiset muuttujat

51 2. Tuotesisällöt Fyysiset elementit Toiminnalliset elementit Symboliset elementit Vastataan asiakkaan kokonaistarpeeseen!

52 Luokittele palvelusi yrityksen ydinpalvelut Omat oheispalvelut tai yhteistyökumppanin toteuttamat palvelut Puuttuvat ydin tai oheispalvelut

53 Historiamatkailutuotteen kannalta elävöittäminen on keskeinen tekijä tuotteen sisällöntuotannon, markkinoinnin ja lisäarvon luomisen kannalta

54 Matkailutuotteen jalostusarvon on oltava korkea! Alkutuote tuote palvelu elämys Katsojasta kokija kokemuksesta elämys!

55 3. Asiakaslupaus Asiakaslupaus asettaa odotuksen palvelun tuottamalle lisäarvolle

56 4. Markkinointi Markkinointi on palvelu- ja lisäarvolupauksen viestittämistä asiakkaalle!

57 Markkinoinnin kautta palvelulupauksesi muodostaa odotusarvon palvelun laatua kohtaan!

58 Fyysiset elementit

59 Toiminnalliset elementit

60 Symboliset elementit

61 Myynnin ja markkinoinnin kompastuskivet - huolehdi, että tuotteestasi EI löydy näitä ominaisuuksia (mukaillen Apunen 2009): Tuotteen tai palvelun tietoja ei löydy internetistä Tuotteesi hintaa ei saa selville poliisikaan Asiakaspalautetta ei kerätä, tai jos kerätään niin sitä ei hyödynnetä Asiakkaan ongelma, johon palvelusi tarjoaa ratkaisun on määrittelemätön Kerrot tuotteestasi ammattikielellä takertuen yksityiskohtiin ja tekniseen toteutukseen Myyntipuheesi on yli 3 minuuttia pitkä

62 Kiitos! Isto Vanhamäki tuotteistaja, FM maaseutumatkailu.blogspot.com

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Historian tuotteistaminen. Isto Vanhamäki, Kouvola 23.4.2013

Historian tuotteistaminen. Isto Vanhamäki, Kouvola 23.4.2013 Historian tuotteistaminen Isto Vanhamäki, Kouvola 23.4.2013 Historia + tuotteistaminen =? Mikä mättää matkailussa? Matkailutuotteen ulottuvuudet Fyysiset elementit Toiminnalliset elementit Symboliset

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies

3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies 1 3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies MATKAILUYRITTÄJIEN KOULUTUSOHJELMA 20102012 Verkatehdas, Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna 2 OIVA luentopäivät 12.-13.9.2011 Hunajakoto, Jokioinen

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla?

Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla? 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla? Sisällysluettelo Taustaa...3 Maakunnan tulotason mahdolliset vaikutukset hevospalveluiden

Lisätiedot

LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA

LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA Verkostoituminen x 2 Ketäs te olette? Etsi täältä joku sellainen henkilö, jota et kenties tunne entuudestaan.

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle. Päivi Turkulainen

Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle. Päivi Turkulainen Kilpailijavertailu vakuutusyhtiöiden matkavakuutuksista usean kuukauden seikkailumatkalle Päivi Turkulainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE Case: Vaakatalo Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuuli Tuominen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous TUOMINEN,

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT

MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT HAVAINTOJA JA PÄÄTELMIÄ VARSINAIS-SUOMALAISTEN MAASEUDUN MATKAILUYRITYSTEN TOIMITUSKETJUN HALLINNASTA JA HANKINNOISTA SEKÄ YLEISTÄ HANKINTAVERKOSTOJEN MERKITYKSESTÄ

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 223 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 223 Espoo 2004 TKK-RTA-R223 TOIMITILAPALVELUJEN

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yrityksen asiakashallinnan kehittäminen KTT Heikki Eerola

Yrityksen asiakashallinnan kehittäminen KTT Heikki Eerola Yrityksen asiakashallinnan kehittäminen KTT Heikki Eerola Asiakashallinnan kehittämisen tavoite on luoda asiakaslähtöinen liiketoimintamalli, jonka avulla määritetään ja tuotetaan valitun liiketoiminta-alueen

Lisätiedot

TUOTEKEHITYS - Kannattavasti Prosessina Mika Tonder

TUOTEKEHITYS - Kannattavasti Prosessina Mika Tonder TUOTEKEHITYS - Kannattavasti Prosessina Mika Tonder Sommaren är kort Millaisilla ajatuksilla syksyyn ja talveen? Mitä kesästä jäi ajatuksiin muhimaan? Tuotekehitystä vai tuotteistamista? Tuotekehitys Jo

Lisätiedot

facebook mainonta Miten tavoitat 2 miljoonaa suomalaista 10 minuutissa Jari Juslén Akatemia 24/7

facebook mainonta Miten tavoitat 2 miljoonaa suomalaista 10 minuutissa Jari Juslén Akatemia 24/7 Tämä kirja muuttaa käsityksesi markkinoinnista sosiaalisessa mediassa Jari Juslén facebook mainonta Miten tavoitat 2 miljoonaa suomalaista 10 minuutissa Akatemia 24/7 Alkusanat 3 Alkusanat Parhaimmat kiitokseni

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Restonomi (YAMK) 2011 Satu Eskelinen KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Radisson Blu Marina Palace 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot