LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA"

Transkriptio

1 LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005

2 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V ERITYISOPETUS KOULUTOIMEN TALOUDEN TARKASTELUA KOULULAIT JA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT OPETUS- JA KULTTURITOIMEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄ KOULUN LAKKAUTTAMISEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET LAUKAASSA NYKYISET KOULUN SÄILYTTÄMISEN KRITEERIT LAUKAAN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ALKAEN 23

3 3 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA Laukaan kunnanvaltuusto on päättänyt perusopetuksen kouluverkon arvioinnista osana talouden tervehdyttämistoimenpiteenä. Selvitystyön taustalla on ennusteet Laukaan kunnan taloudellisen tilanteen varsin nopeasta muuttumisesta heikompaan suuntaan. Vuoden 2004 tilinpäätös osoitti vuosikatteen jäävän n euroa negatiiviseksi, joka on vahvistanut käsityksiä taloudellisen tilanteen vakavuudesta. Koulutuslautakunta käsitteli kouluverkon arvioinnin käynnistämistä pitämässään kokouksessa ja päätti perustaa valmistelevan työryhmän, johon nimettiin puheenjohtajaksi koulutuslautakunnan puheenjohtaja Lauri Honkonen, sihteeriksi koulutoimenjohtaja Juha Tolonen sekä jäseniksi Pertti Torikka ja Pirjo Leinonen. Lisäksi koulutuslautakunta pyysi Laukaan opettajien ammattiyhdistyksen, KTV:n nimeämään työryhmään omat edustajansa. Opettajien edustajina työryhmässä ovat olleet mukana Jukka Lummelahti ja Kari Saarinen. KTV:tä on edustanut Meeri Pirttinen alkaen ryhmässä on ollut mukana vs. koulutoimenjohtaja Ari Kontoniemi. Kouluverkon selvitystyöstä on kerrottu Savion koulun oppilaiden vanhemmille, Lankamaan koulun, Vuonteen, Tarvaalan ja Savion koulun ja Haapalan ja Äijälän koulun vanhemmille. Tarvaalan koululla pidettiin lisäksi oma kouluilta Tehtäväksi annossaan koulutuslautakunta päätti tehdä laaja-alaisen kouluverkon arviointiprosessin, jossa selvitetään kouluverkon nykytila, oppilasmäärien kehitys seuraavien vuosien aikana, opetukselliset näkökulmat sekä taloudelliset tekijät eri vaihtoehdoissa. Selvitystyön aikataulutavoitteena on saada työ valmiiksi v loppuun mennessä. 2. NYKYINEN KOULUVERKKO Laukaan kunnassa toimii 13 vuosiluokat 1-6 sisältävää peruskoulua ja kaksi vuosiluokkien 7-9 koulua ja yksi 1-9 vuosiluokkien koulu. Lisäksi Laukaassa on kaksi lukiota Laukaassa ja Lievestuoreella. Kunta on jaettu kolmeen peruskoulualueeseen (Vihtavuori, Lievestuore ja Kirkonkylä) entisten yläasteiden koulualueiden mukaisesti. Vuosiluokkien 1-6 koulut on edelleen jaettu koulunkäyntialueisiin, joista oppilaat tulevat tiettyyn kouluun. Koulunkäyntialueet ovat eräissä tapauksissa osittain päällekkäiset ja oppilaita samalta alueelta käy eri koulua. Seuraavassa tarkastellaan kutakin peruskoulua erikseen, sijaintia, oppilasmäärää ja sen kehitystä tulevien vuosien aikana. Lisäksi kunkin koulun kohdalla on mainittu kiinteistötoimen kuvaus ao. koulukiinteistöstä (kursiivi-tekstillä). Tarvittavat koulukiinteistöjen tilamäärät (m2) liitetään raporttiin niiden valmistuttua. VUOSILUOKKIEN 1-6 KOULUT (ALA-ASTEET) Haapalan koulu Haapalan koulu palvelee Viitalan, Tervatehtaan, Haapalan, Haapasuon ja Vatian kylän oppilaita. Koulussa on lv oppilasta ja he muodostavat kaksi perusopetusryhmää: yhdistetty luokka ja yhdistetty luokka. Koulun oppilasmäärä kasvaa ennusteen mukaan seuraavien lukuvuosien aikana yli 30 oppilaan kouluksi.

4 4 Haapalan koulun oppilaista 10 on koulukuljetuksen piirissä (Vatian suunta 5, Viitalasta 4 ja Haapasuolta 1). Haapalan kylältä tulee 6, Haapasuolta 1 ja Viitalasta 1 oppilasta, jotka eivät ole koulukuljetusten piirissä. Perusopetusryhmätiloja on kolme, joista yksi on nykyisin kieli- ja ryhmäopetustilana. Koulussa on sisäliikuntasali ja erillinen teknisen käsityön luokka. Koulurakennuksen yhteydessä toimivaa Haapalan retkitupaa voidaan käyttää opetustilana ja toisaalta koulu voi toimia retkituvan tilapäisenä majoitustilana. Haapalan ala-asteella on mahdollista olla kolme perusopetusryhmää ja oppilasta. Haapalan koulurakennus on valmistunut vuonna 1958 ja sitä on laajennettu vuonna 1982 (retkitupa). Rakennus on valmistunut oman aikakautensa rakennustapoja noudattaen, siihen on tehty ulkovaipan kunnostustöitä 80-luvulla. Pääosin rakennus on alkuperäisessä kunnossaan. Rakennukseen ei ole tehty peruskuntoarviota. Rakennus vaatii perusparannusluonteisia kunnostustöitä. Rakennustekninen kunto on tyydyttävä. Kirkonkylän koulu Laukaan kirkonkylän koulu muodostaa oman selkeän toiminta-alueensa. Koulussa on lv oppilasta ja ennusteen mukaan määrä pysyttelee seuraavien lukuvuosien aikana 400 oppilaan tuntumassa. Odotettavissa kuitenkin on, että Kirkonkylän koulun oppilasmäärä ei kuitenkaan laske nykyisestään, koska mm. kirkonkylän asukasmäärän lisääntyminen (mm. Kantolan alue) kasvattaa myös koulun oppilasmäärää. Oppilaiden koulumatkat ovat luonnollisesti lyhyet. Yli 3 kilometrin koulumatkoja on 35 oppilaalla ja nekin johtuvat pääsääntöisesti opetuksellisista syistä, pienryhmäsijoituksista jne. Kuljetusoppilaita on kaikkiaan 66. Kirkonkylän koulun alueeseen liitettiin Kärkkään koulun alue v Kirkonkylän koulussa toimii koko kuntaa palvelevia erityisopetuksen ryhmiä, joissa lv on n. 54 oppilasta ja tulevaisuudessa erityisluokilla arvioidaan olevan edelleen n. 50 oppilasta. Koulutilat ovat nykyiselle oppilasmäärälle ahtaat, mutta riittävät. Teknisen käsityön luokka on liian ahdas ja vanhanaikainen. Kokonaisuutena arvioiden koulussa ei ole enää kasvunvaraa uusille perusopetusryhmille. Ainoastaan nykyisiin ryhmiin saadaan vielä yksittäisiä oppilaita sijoitetuksi. Uutena ryhmänä aloitti kuluvan lukuvuoden alusta alkaen 19 oppilaan esiopetuksen ryhmä, joka toimii Mäntymäen päiväkodilta jääneissä tiloissa. Rakennukset ovat valmistuneet vaiheittain vuosina 1972 ja Rakennuksiin ei ole tehty peruskuntoarviota. Rakennusten vesikatot on perusparannettu tai uusittu A- ja C-rakennuksessa vuosina 2003 ja Vuonna 2002 on keittiötila ja ruokasali perusparannettu. Rakennus on rakennustekniseltä kunnoltaan pääosin hyvä. Perusparannustoimia edellyttävät B-rakennuksen vesikatto, piha-alueet, järjestelmät ja rakennelmat. Kuhaniemen koulu Kuhaniemen ala-aste on Laukaan suurimpia pieniä ala-asteen kouluja. Koulu sijaitsee Laukkavirran takana siltayhteyden takana. Kuhaniemen koulussa toimii lv kolme opettajaa ja 53 oppilasta. Koulussa on myös yksi esiopetuksen ryhmä, jossa on 12 lasta. Kuhaniemen koulun oppilasmäärä pysyy ennusteen mukaan n oppilaassa, mutta Kantolan alueen eteläisen osan lisännee oppilaita myös Kuhaniemen koulussa. Koululla on käytössä kolme perusopetusryhmätilaa. Jos esikoulu toimii koulussa jatkossakin, kaikki opetustilat ovat käytössä, kos-

5 5 ka esiopetukselle on varattu neljäs opetustila. Koululla on kaksi erillistä tilaa tekniselle käsityölle, liikuntasali ja pienopetusryhmätilaa. Koulun kenttä on hyvä ja siihen kuuluu jääkiekkokaukalo. Kuhaniemen ala-asteen oppilaiden koulumatka on suurimmalla osalla alle 5 km. Muutamia oppilaita tulee myös virran kirkonkylän puoleiselta alueelta, jolloin oppilaiden koulumatka kirkonkylän koululle saman pituinen tai jopa lyhyempi kuin Kuhaniemeen. Yli 10 km:n koulumatkoja ei ole. Kuhaniemen koulurakennus on valmistunut vuonna 1951, sen vesikatto on uusittu vuonna Rakennukseen on tehty tilojen muutoksista johtuvia korjaustöitä, tulipalon jälkeen vuonna 2003 on saneerattu esiopetuksen käytössä olleet yläkerran tilat. Rakennukseen ei ole tehty peruskuntoarviota, se on pääosin rakennusaikansa rakennustapojen mukaan toteutettu. Rakennuksen tekninen kunto on tyydyttävä. Kuusan koulu Kuusan ala-aste sijaitsee n. 7 km:n päässä kirkonkylän taajamasta. Lv koulussa on 55 oppilasta jakautuen kolmeen perusopetusryhmään: yhdysluokat 1.-2., ja Koulussa toimii myös esiopetuksen ryhmä, jossa on 7 lasta. Koulun oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan oppilaan kouluksi. Kuusan kylälle on valmistunut yleiskaava ja sen seurauksena kylällä on vilkasta rakentamistoimintaa ja todennäköistä on, että koulun oppilasmäärä kasvaa päinvastoin kuin ennusteissa on. Nykyiset luokkahuoneet ovat varsin pieniä ja alkavat olla melko täynnä. Kuusan koulun oppilaiden koulumatkat ovat lyhyet. Suurin osa oppilaista asuu alle 3 km:n etäisyydellä koulusta. Koulukuljetuksen piirissä on 20 oppilasta. Kuusan koulurakennuksen peruskuntoarvio valmistuu syyskuussa Rakennus on valmistunut vuonna 1957 ja se on lähes alkuperäisessä kunnossaan ja toteutettu rakentamisaikansa mukaisin rakennustavoin ja - menetelmin. Rakennukseen on tehty tilojen käytön edellyttämiä muutoksia. Tarkempi kunnossapitotarve selviää peruskuntoarvion valmistuttua. Rakennuksen tekninen kunto on tyydyttävä. Lankamaan koulu Lankamaan koulussa on lv oppilasta. Tulevat vuoden osoittavat, että oppilasmäärä kääntyy laskusuuntaan. Lankamaan koulualue on yksi suurimmista Laukaan alueella ja koulun sijainti on maantieteellisesti vaikein. Lähimpään toiseen ala-asteen kouluun (Haapala) on matkaa 15 km. Lankamaan kouluun tulee oppilaita neljältä kuljetussuunnalta: Mannilasta 5 oppilasta (10 km), Paanalansaaresta 2 oppilasta (yli 10 km), Kuusvedenrannasta 8 oppilasta (8 km) ja koulualueen itäpuolelta 2 oppilasta (7 km). Lankamaan kouluun tulee oppilaita alueen luoteisosasta, jolloin sieltä tulevien oppilaiden koulumatka on yli 10 km ja kutakuinkin yhtä pitkä kuin Haapalan tai Äijälän kouluille. Toisaalta oppilaita tulee myös koulualueen eteläosasta (mm. Paanalansaari), josta koulumatkaa tulee niinikään yli 10 km. Kuluvana lukuvuonna lähes kaikki oppilaat eli 17/24 on oikeutettu koulukuljetukseen.

6 6 Lankamaan ala-asteella on tilaa kahdelle perusopetusryhmälle, jolloin maksimioppilasmäärä on n oppilasta. Lankamaan koulun rakennus on valmistunut vuonna 1951 ja rakennuksen opetustiloja on perusparannettu vuonna 1985 (vesikatto ja luokat). Rakennus on pääosin alkuperäisessä kunnossaan, siihen ei ole tehty peruskuntoarviota. Rakennuksen tekninen kunto on korkeintaan tyydyttävä, sen ulkovaippa, alapohja ja järjestelmät edellyttävät perusparannusluonteisia korjauksia Leppäveden koulu Leppäveden koulu toimii kahdessa koulupaikassa. Vuosiluokat 1-2 käyvät kouluaan Tiituspohjan taajamassa v valmistuneessa koulurakennuksessa ja esikoulu aivan vieressä omassa nuorisotoimen kanssa yhdessä toimivassa rakennuksessa. 3-6 luokat opiskelevat vanhalla koulupaikalla vasta korjatuissa koulutiloissa. Lukuvuoden alussa koulussa on 259 oppilasta ja neuvolan ennusteitten mukaan oppilasmäärä tulee hiukan laskemaan lähivuosina. Leppäveden koulun alueelle on kaavoitettu ns. Näätämäen alue, joka rakentuessaan lisää koulun oppilasmäärää. Voisi ennustaa, että koulun oppilasmäärä tulee pysymään nykyisellä tasolla tai jopa kasvamaan hiukan. Leppävesi on suosittu lapsiperheiden ja omakotitalojen taajama. Koulukuljetuksessa olevilla 15 oppilaalla on koulumatka 3-5 km ja 10 oppilaalla 5-10 km. Yli 10 kilometrin koulumatka on 3 oppilaalla. Kuljetuksessa on kaikkiaan 28 oppilasta. Opetustilat ovat tällä hetkellä riittävät, tosin pienet ryhmätilat puuttuvat täysin. Tilaa uusille opetusryhmille on lähes mahdoton löytää. Leppäveden koulunrakennus on valmistunut vuonna 1953 ja se perusparannettu vuonna Peruskorjauksen yhteydessä ei kiinteistön piha-alueella olevaa "vanhaa punakoulua" ole korjattu. Päärakennus on hyvässä kunnossa mutta vanha koulurakennus edellyttää pikaisia korjaustoimia tai korvaavien tilojen hankkimista (puutteellinen ilmanvaihto, kastuneet rakenteet ). Rakennuksiin ei ole tehty peruskuntoarviota. Tiituspohjan koulurakennus on valmistunut vuonna Rakennukseen ei ole tehty peruskuntoarviota. Rakennus on pääosin hyvässä kunnossa. Siihen on tehty kunnossapitotöitä (ilmanvaihdon muutos 2005, sisääntulokatoksen korjaus 2004, ulkovaipan rakennusosien kunnostusta 2004 jne. ). Lievestuoreen koulu Lievestuoreen koulu on niin ikään hajautunut kahteen koulurakennukseen. Neljä opetusryhmää (vuosiluokilta 1.-6.) käy kouluaan Kallion koulussa ja muut Tervamäen koulussa. Koulussa on lv oppilasta sisältäen mukautetun opetuksen pienryhmän, jossa on seitsemän oppilasta. Ennusteen mukaan oppilasmäärä laskee 210 oppilaaseen vuoteen 2012 mennessä. Hohon koulun alue liitettiin Lievestuoreen kouluun v Lievestuoreen koulun 29 oppilaalla koulumatka on 3-5 kilometriä ja 27 oppilaalla 5 10 km. Pitkät koulumatkat johtuvat entisen Simunan koulun Lievestuoreelle tulevista oppilaista. Koulukuljetuksissa on lv kaikkiaan 72 oppilasta.

7 7 Kallion koulussa on tilat neljälle opetusryhmälle. Koulussa on tilat myös teknisen käsityön opettamiseen, yhdistetty englannin ja tekstiilityön luokka, erityisopetuksen/terveydenhoitotila sekä pieni voimistelusali. Koulussa on tehty peruskorjausta, joka on vielä kesken. Töitä on jatkettu vuosittain kunnossapitomäärärahoilla. Kallion koulu on tyydyttävässä kunnossa ja sijainniltaan rauhallinen ja turvallinen. Kouluun valmistui kesällä 2003 oppilaiden ja henkilökunnan pukeutumis- ja peseytymistilat. Kesällä 2004 koulun vesikatto uusittiin. Suurimpana puutteena on vanhentunut tekniikka, wc- tilojen huonokuntoisuus sekä ilmastoinnin keskeneräisyys. Kallion koulu on valmistunut vuonna Rakennus on lähes alkuperäisessä kunnossaan. Vuonna 2004 on rakennuksen vesikatto uusittu, vuonna 2003 on pohjakerroksen tilojen käyttötarkoitus muutettu pesutiloiksi ja vuonna 2002 on koulun ilmanvaihtoa tehostettu.rakennuksesta ei ole tehty peruskuntoarviota, perusparannusluonteisia toimia edellyttävät ulkovaippa ja sen rakennusosat, järjestelmät ja sisäpuoliset pintarakenteet. Rakennus on tyydyttävässä kunnossa. Tervamäen koulun peruskorjaus valmistui v Koulussa toimii seitsemän opetusryhmää, esiopetusryhmä, yleisopetuksen pienryhmä ja yksi erityisopetuksen ryhmä. Koulussa on hyvät käsityötilat ja voimistelusali. Laurinkylän koulu (7-9 vuosiluokat) käyttää samoja tiloja teknisen käsityön opetuksessa. Tervamäen koulussa on tilaa kahdeksalle opetusryhmälle ja yhdelle erityisopetuksen ryhmälle. Tervamäen koulua on perusparannettu vaiheittain vuosina Rakennus on teknisesti hyvässä kunnossa. Savion koulu Savion koulun oppilasmäärä on lv oppilasta ja heidät on jaettu kolmeen perusopetusryhmään 1-2 luokat, 3-4 luokat ja 3-6 luokat. Savion koulun oppilaat tulevat kahdelta alueelta. Ensimmäinen selkeä alue on koulun ympäristö. Toinen keskus on Metsolahden kylä valtatie -9 eteläpuolella. Savion koulun oppilaista 20 on kuljetusoppilaita ja osalla heistä koulumatka on yli 10 km (Metsolahdesta tulevat). Savion koulun oppilasmääräennuste osoittaa varsin voimakasta laskua. Sen mukaan oppilasmäärä laskee alle 20 oppilaan jo neljässä vuodessa. Koululla on tilat kolmelle opetusryhmälle, liikuntasali ja teknisentyönluokka. Talvella 2005 remontoitiin ja suurennettiin englannin/atk-luokka. Savion koulu on valmistunut vuonna Sen rakennusosia on perusparannettu vuosina 1991 ja (ulkovaippa ja ikkunat). Koulurakennuksessa olleet asunhuoneistot on muutettu opetustiloiksi vuonna Rakennukseen on tehty sisäpuolisia ja vesikaton kunnossapitotöitä vuonna Viemärijärjestelmän tulvimisen vuoksi on teknisten tilojen lattiarakenne korjattu vuonna Rakennuksesta ei ole tehty peruskuntoarviota, se on tekniseltä kunnoltaan tyydyttävä. Tarvaalan koulu Tarvaalan koulussa on lv yhteensä 20 oppilasta jaettuna kahteen perusopetusryhmään (1.-2. lk ja lk). Oppilasmäärä vahvistuu seuraavien vuosien aikana n. 25 oppilaaseen.

8 8 Tarvaalan koululle on mahdollista sijoittaa kolme perusopetusryhmää (n. 60 oppilasta). Koulussa on lisäksi pienluokka, hyvät ulkoliikuntapaikat, pallokenttä, kaukalo, lentopallokenttä ja lumikouru lautailijoille liikuntatila, tietokonetila sekä teknisen että tekstiilikäsityön opetustilat. Tarvaalan koulualue on myös laaja, koska lakkautetusta Simunan koulupiiristä tulee oppilaita Tarvaalaan. Kuluvana lukuvuonna on 10 kuljetusoppilasta. Lähimmät naapurikoulut ovat Kuhaniemen ja Vuonteen ala-asteet n. 8 km:n etäisyydellä. Tarvaalan koulualue on muutoin tarkoituksenmukainen, mutta Saarilammin alueelta on lyhyempi koulumatka Lievestuoreelle ja koulukuljetukset on helpompi järjestää Lievestuoreelle kuin Tarvaalaan. Saarilammilta tulevat oppilaat ovat käyneet Tarvaalassa, koska Simunan koulu lakkautettiin v ja oppilaille on annettu oikeus käydä Tarvaalassa. 3 oppilasta käy Kuhaniemellä Neidonsalmen Tarvaalan puolelta, vaikka oppilaat kuuluvat Tarvaalan koulualueeseen. Tarvaalan koulu on peruskorjattu v Sen jälkeen koulun ikkunat on uusittu, vesikatto kunnostettu ja ulkomaalaus suoritettu, joten koulu on hyvässä kunnossa. Kesällä 1998 koulun asunto on peruskorjattu. Kesällä 2005 ehostettiin koulua uusimalla ulko-ovet. Rakennus on rakennettu hyvin rakentamisaikansa tietämyksen mukaan ja rakennuksessa käytetyt rakenneratkaisut ovat tyypillisiä rakennusajankohdalle. Rakennuksen korjaaminen sellaiseksi, että siihen ei jää riskirakenteita, edellyttäisi varsin laajoja ja kalliita korjauksia välttämättömien korjaustoimenpiteiden lisäksi. Merkittävimpinä perusteina korjauksille ja jatkotutkimuksille voidaan pitää mahdollisten terveyshaittojen estäminen ja rakennuksen peruskunnon säilyminen. Valkolan koulu Valkolan koulu sijaitsee Peurunkajärven pohjoispäässä n. 12 km:n päässä Laukaan kirkonkylästä. Koulussa on lv oppilasta ja oppilasennusteen mukaan määrä pysyy n. 60 oppilaan seutuvilla. Valkolan koulu on kolmen perusopetusryhmän koulu siten, että vuosiluokat muodostavat yhden luokan ja vastaavasti ja vuosiluokat oman ryhmänsä. Lisäksi koulussa toimii oma esiopetuksen ryhmä, jossa on 15 lasta. Valkolan koulun oppilasta 30 on koulukuljetuksen piirissä, mutta yli 10 km:n koulumatkoja ei ole. Näin ollen Valkolan ala-aste sijaitsee erittäin hyvällä paikalla eivätkä oppilaiden koulumatkat ole pitkiä. Koulukuljetusten määrä on lisääntynyt johtuen siitä, että esikoululaisten ja 1-2 luokkien oppilaiden määrä on suuri ja koulumatka yli 3 km. Valkolan koulua on peruskorjattu viime vuosina ja tällä hetkellä opetustilat ja kalusto ovat hyvät ja toimivat. Liikuntasalin puute on suurin ongelma. Valkolan koulu on valmistunut 1950, sen tiloja on muunnettu vuonna 1984 ja Samalla on myös vesikatto uusittu. Rakennus on rakennettu hyvin valmistumisaikansa tietämyksen mukaan ja rakennuksessa käytetyt rakenneratkaisut ovat tyypillisiä rakennusajankohdalle. Rakennuksen korjaaminen sellaiseksi, että siihen ei jää riskirakenteita, edellyttäisi varsin laajoja ja kalliita korjauksia välttämättömien korjaustoimenpiteiden lisäksi. Merkittävimpinä perusteina korjauksille ja jatkotutkimuksille voidaan pitää mahdollisten terveyshaittojen estäminen ja rakennuksen peruskunnon säilyminen. Vehniän koulu

9 9 Vehniän koulu muodostaa varsin selkeän oman koulualueensa. Etäisyydet naapurikouluihin ovat yli 10 kilometriä, joten oppilaita ei juuri muualta tule kuin omalta alueeltaan. Vehniän koulussa on lv oppilasta ja ennusteen mukaan pysyy nykyisellä tasolla. Odotettavissa kuitenkin on, että oppilaita tulee olemaan ennustetta enemmän. Koulussa on viisi opetusryhmää (1., 2., 3.,4. ja vuosiluokat) ja lisäksi esiopetukselle on oma ryhmänsä, jossa on 17 lasta. Vehniän koulualue on laaja ja sen vuoksi myös oppilaiden koulumatkat ovat keskimääräistä pitemmät. 47 oppilaalla koulumatkaa on 3-5 kilometriä ja 22 oppilaalla yli 5 kilometriä. Vehniän koululle on valmistunut maaliskuussa 2005 laajennusosa, jossa on koulukeittiön ja ruokasalin lisäksi kaksi uutta luokkaa, esiopetuksen tila ja päivähoidon tilat. Kiinteistössä suoritettiin myös täydellinen peruskorjaus, joka valmistui elokuussa Rakennuksen tekninen kunto on hyvä. Vihtavuoren koulu Vihtavuoren koulu toteuttaa yhtenäisen peruskoulun tavoitetta. Lv luokilla on 195 oppilasta ja ennusteen mukaan oppilasmäärä laskee 185 oppilaaseen neljän seuraavan vuoden aikana. Koulussa toimii myös esiopetuksen ryhmänsä, jossa on 14 lasta. Esiopetuksen ryhmä toimii Laukaan seurakunnan tiloissa, koska koululla ei tähän soveltuvaa tilaa ole. Vihtavuoren koulu on peruskorjattu vuonna 1993 ja luokkatilat ovat hyväkuntoiset. Kaikki opetustilat ovat tällä hetkellä käytössä. Ryhmäopetustiloja koululla ei tällä hetkellä ole, vaikka opetusryhmien suuri koko ja uusi opetussuunnitelma sitä edellyttäisivätkin. Kaavoitus uudelle alueelle Kuhajärven rantaan on suunnitteilla jo v aikana ja myyntiin on tulossa n. 30 tonttia, joten tämä lisännee oppilaiden määrää ennustetta enemmän. Koulukuljetuksessa on tänä lukuvuonna mukana 15 oppilasta vuosiluokilta ja 2 oppilasta esiopetuksesta. Vihtavuoren koulun peruskuntoarvio valmistuu syyskuussa Rakennus on valmistunut vuonna 1957 ja se on perusparannettu vuonna Koulurakennuksen piha-aluetta ja perustusten kuivatusta on kunnostettu vuonna 2003 ja Rakennuksen tekninen kunto on hyvä, vesikatolla ja alapohjarakenteissa on kunnossapitotarvetta. Vuonteen koulu Vuonteen koululla on lv oppilasta jaettuna kahteen perusopetusryhmään. Oppilasmäärä vaihtelee lähivuosina oppilaan välillä. Nykyisen oppilasennusteen mukaan lv koulussa on 19 oppilasta. Vuonteen koulussa käy oppilaita myös Vihtasillan alueelta. Kuljetusoppilaita on 13 ja heistä yhden oppilaan koulumatka on alle 5 km ja muilla yli 5 km. Vuonteen koulun lähimmät naapurikoulut ovat Tarvaala ja Savio, joihin molempiin on matkaa n. 8 km. Koulun kiinteistö on hyvässä kunnossa ja tilat vastaavat hyvin tarkoitustaan. Kiinteistöstä on tehty peruskuntoarvio Yläkerran asuinhuoneisto on remontoitu v Saunaosasto on uusittu v ja vesiputket v Opettajainhuone, kanslia ja erityisopettajan opetustila (pienluokka) on remontoitu myös v

10 10 Kouluun sopii pienin järjestelyin kolme perusopetusryhmää (40-50 oppilasta). Liikuntasali koululta puuttuu, mutta käytössä on Laukaan vankilan liikuntasali korvauksetta neljänä päivänä viikossa. Vuonteen koulurakennus on valmistunut vuonna 1938, rakennuksessa on tehty erilaisia tilojen käyttöön liittyviä muutoksia vuosina 1988,1994,1998 ja Rakennus on rakennettu hyvin valmistumisaikansa tietämyksen mukaan ja rakennuksessa käytetyt rakenneratkaisut ovat tyypillisiä rakennusajankohdalle. Rakennuksen korjaaminen sellaiseksi, että siihen ei jää riskirakenteita, edellyttäisi varsin laajoja ja kalliita korjauksia välttämättömien korjaustoimenpiteiden lisäksi. Merkittävimpinä perusteina korjauksille ja jatkotutkimuksille voidaan pitää mahdollisten terveyshaittojen estäminen ja rakennuksen peruskunnon säilyminen. Äijälän koulu Äijälän koulu on kahden perusopetusryhmän muodostama 43 oppilaan (lv ) kyläkoulu ja koulun oppilaat on jaettu kahteen perusopetusryhmään (1-2 luokat ja 3-6 luokat). Kahden vakinaisen opettajan lisäksi koulussa työskentelee päivittäin tuntiopettaja (13 h), jonka vastuulla on pääasiassa 5-6 -luokkalaisten opetus. Oppilasennusteen mukaan oppilaiden määrä näyttää lähivuosien aikana pysyvän oppilaassa. Koulussa on myös oma esiopetuksen ryhmänsä, jossa on kuluvana lukuvuonna 7 lasta. Esiopetusta varten koululla on viihtyisä tila rakennuksen yläkerrassa. Teknisen työn opetus vaatii tilamuutoksia lähiaikoina. Nykyinen tila ei täytä kaikilta osin nykyisiä vaatimuksia ja turvamääräyksiä. Ulkoliikuntaan koulu ympäristöineen soveltuu mainiosti, mutta sisäliikuntaa varten joudutaan suorittamaan vaivalloisia kalustonsiirtoja. Liikunnanopetusta voitaisiin helpottaa vuokraamalla Maamiesseuran talon salitilaa. Äijälän koulu sijaitsee 17 km:n päässä Laukaan kirkonkylältä Konneveden tien varrella. Lähin naapurikoulu Haapala sijaitsee n. 8 km etäisyydellä. Äijälän koulun oppilaiden koulumatkat ovat lyhyet. Yli 5 km:n koulumatka on 8 oppilaalla, joten koulun sijainti alueellisesti on hyvä. Äijälän koulu on valmistunut Rakennus on peruskorjattu vuonna 1997 (julkisivuverhous ja ikkunat). Rakennuksen on tehty tilojen käytön edellyttämiä korjaus- ja muutostöitä vuosien välisenä aikana. Rakennus on rakennettu hyvin sen aikaisen tietämyksen mukaan ja rakennuksessa käytetyt rakenneratkaisut ovat tyypillisiä rakennusajankohdalle. Rakennuksen korjaaminen sellaiseksi, että siihen ei jää riskirakenteita, edellyttäisi varsin laajoja ja kalliita korjauksia välttämättömien korjaustoimenpiteiden lisäksi. Merkittävimpinä perusteina korjauksille ja jatkotutkimuksille voidaan pitää mahdollisten terveyshaittojen estäminen ja rakennuksen peruskunnon säilyminen. 7-9 VUOSILUOKKIEN KOULU (YLÄASTEET) Sydän-Laukaan koulu Sydän-Laukaan koulun oppilasmäärä on lv oppilasta ja oppilasennuste osoittaa määrän nousevan seuraavien vuosien aikana, mutta kääntyy laskuun v Sydän-Laukaan

11 11 koulu toimii samoissa koulutiloissa Laukaan lukion kanssa. Tämän vuoksi kouluilla on yhteisiä opettajia ja koulujen hallinto on osittain järjestetty yhteisesti. Ongelmana on nykyisin koulutilojen huono kunto, johon on odotettavissa parannusta, kun peruskorjauksen I vaihe käynnistyy vuoden 2005 lopussa. Sydän-Laukaan koulun oppilaat tulevat Kirkonkylän lisäksi pohjoisen Laukaan kouluista sekä Kuhaniemeltä ja Vehniältä. Sydän-Laukaan koulun ja Laukaan lukion yhteyteen valmistui uusi liikuntasali heinäkuussa Uudisrakennukseen tuli myös kolme uutta luokkatilaa helpottamaan tila-ahtautta. Rakennuksessa on meneillään perusparannus, joka ajoittuu vuosille Perusparannuksen jälkeen rakennuksen kunto on hyvä. Laurinkylän koulu Laurinkylän koulun oppilaat tulevat eteläisen Laukaan kouluista, Saviolta ja Lievestuoreelta. Muutamia oppilaita tulee myös naapurikuntien (Hankasalmi) puolelta. Lv Laurinkylän koulussa on 179 oppilasta. Oppilasmäärä näyttää ennusteen mukaan kääntyvän kuluvan lukuvuoden jälkeen laskusuuntaan. V koulussa on n.130 oppilasta. Laurinkylän koulu toimii yhteisissä koulutiloissa Lievestuoreen lukion kanssa. Tämä on perusteltua jo yksinomaan yhteisen opetushenkilökunnan ja yhteisen hallinnon vuoksi. Teknisen työn tilat sijaitsevat Tervamäen koululla, joka aiheuttaa jonkin verran ongelmia opetusjärjestelyihin. Laurinkylän koulun rakennus on valmistunut Rakennusta on peruskorjattu vuosina 2001 ja Kattilahuoneen muutostyö on tehty vuonna Käsityötila on kunnostettu vuonna Rakennuksesta ei ole tehty peruskuntoarviota. Vaiheittain tehty perusparannus on kohdistunut osaan rakennusta, vanha rakennusosa ja liikuntasali ovat lähes alkuperäisessä kunnossaan kunnossapitotoimista huolimatta. Rakennus vaatisi korjaamattomien osien perusparannuksen (liikuntasali, vanhan rakennusosan ulkovaippa, vesikatto ja opetustilat). Rakennus on peruskorjauksen vaiheittaisuuden vuoksi tyydyttävässä kunnossa Vihtavuoren koulu Vihtavuoren koulu toimii v käyttöön otetuissa ja ajanmukaisissa koulutiloissa. Koulussa (7-9 vuosiluokat) on lv oppilasta ja ennusteen mukaan määrä laskee seuraavien vuosien aikana siten, että lv koulussa on 220 oppilasta vuosiluokilla 7-9. Koulu toimii yhtenäisen perusopetuksen kouluna ja samassa rakennusryhmässä on myös tilat 1-6 vuosiluokille. Vaikka koulutilat ovat uudehkot, riittävät ne juuri ja juuri nykyiselle oppilasmäärälle. Kuljetuksessa on 142 oppilasta. Osa luokkatiloista on alunperin suunniteltu pienemmille opetusryhmille. Lukumääräisesti luokkatilat riittävät juuri ja juuri, edellyttäen, ettei oppilasmäärä olennaisesti kasva. Ilmastointi on puutteellinen, koska tulo- ja poistoilmaventtiilit sijaitsevat vierekkäin samalla seinällä. Yhtenäisen perusopetuksen kehittämiseksi koulurakennusten väliin tarvittaisiin henkilökunnalle yhteiset työskentelytilat. Vihtavuoren koulu on valmistunut vuonna Siihen ei ole tehty peruskuntoarviota. Rakennus on pääosin hyvässä kunnossa lukuun ottamatta liikuntasalin vesikattorakenteen puutteita

12 12 ja opetustilojen ilmanvaihdon puutteita. Kunnossapitotarve ja mahdolliset perusparannusluonteiset korjaustarpeet selviävät kuntoarvion valmistuttua syyskuussa OPPILASENNUSTEET V Seuraavassa taulukossa on esitetty koulukohtaiset oppilasennusteet v saakka. Tiedot perustuvat lv oppilasmääriin ja väestörekisteristä saatuihin vuosittaisiin ikäluokkatietoihin. Oppilasennusteiden viimeinen ikäluokka on v syntyneet. Oppilasmäärissä ei ole mukaan koulujen esiopetusryhmissä olevia lapsia. PERUSOPETUS, LUOKAT KOULU Haapala Kirkonkylä Kuhaniemi Kuusa Lankamaa Leppävesi Lievestuore Savio Tarvaala Valkola Vehniä Vihtavuori Vuontee Äijälä Yhteensä PERUSOPETUS, LUOKAT KOULU Sydän-Laukaan k Laurinkylän koulu Vihtavuoren koulu Yhteensä Taulukko 1: Perusopetuksen oppilasennusteet v saakka Oppilasennusteisiin liittyy epävarmuutta, koska siinä ei ole huomioitu muuttovaikutusta kunnasta ulos eikä muualta kuntaan muuttaneiden oppilaiden määrää. Oppilasennusteen mukaan Laukaan kunnassa on v n vuosiluokan 1-6 oppilasta. Tilastokeskus ennakoi, että v on n oppilasta, ts. 170 oppilasta enemmän. Tilastokeskuksen arviointi perustuu väestömäärään, jonka ennakoidaan kasvavan Laukaassa v mennessä asukkaaseen (v as).

13 13 Edellisessä v tehdyssä kouluverkkoselvityksessä ennustettiin, että Laukaassa on lv peruskoulun 1-6 vuosiluokan oppilasta. Todellinen määrä oli 1.588, ts. 250 oppilasta enemmän kuin silloiset väestörekisteriin perustuneet ennusteet. Edellä olevan perusteella voimme arvioida, että Tilastokeskuksen oppilasmääräennuste on todellista tilannetta lähempänä, koska siinä on huomioitu myös muuttoliikenne kuntaan ja kunnasta pois. Jos väestömäärän kehitys jatkuu nykyisenä, Laukaassa on v n vuosiluokkien oppilasta. Toinen arvioitava asia on se, miten oppilasmäärä muuttuu eri kouluissa. Kohtuullisen varmasti voimme ennakoida, että Kirkonkylän ja Leppäveden koulun oppilasmäärä kasvaa ennustetta nopeammin johtuen uusista Kantolan ja Näätämäen asuntoalueista. Kantolan alue heijastunee myös Kuhaniemen koulun oppilasmäärään. Myös Lievestuoreella on hyvät edellytykset kasvaa ennakoitua vauhdikkaammin. Kuusassa on voimakasta rakentamistoimintaa, joka lisää myös koulun oppilasmäärää ennakoitua enemmän. Pienillä kouluilla oppilasmäärän ennustaminen on niin ikään jossakin määrin vaikeaa. Oppilasennustetaulukossa on esitetty tällä hetkellä kukin koulun alueella olevat oppilaat. Kyläkunnilla on ryhdytty aktiivisesti markkinoimaan vapaita tontteja ja kyläilloissa saatujen palautteen mukaan kiinnostusta on ollut hyvin. Uusien talojen rakentamisen myötä oppilasmäärä tulee olemaan ennustetta suurempi, samoin muu muutto kylälle lisää oppilasmäärää. Toki myös poismuutto vastaavasti vähentää koulussa olevien oppilaiden lukumäärää. Lisäksi myös kunnan sisäinen muuttoliikenne vaikuttaa koulujen oppilasmääriin. Kyläiltojen keskusteluissa on tullut esille, että taajamissa asuvat perheet ovat parhaillaan rakentamassa tai suunnittelemassa rakentamista kyläkunnalle. Yksittäiselle koululle näillä on merkitystä, mutta ei vaikuta luonnollisesti koko kunnan tasolla oppilasmäärän arviointiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty Tilastokeskuksen ennuste Laukaan peruskoulussa vuosiluokilla 1-6 ja 7-9 olevien ikäluokkien määrästä. Samaan taulukkoon on sijoitettu vertailun vuoksi myös väestörekisterin perusteella laadittu oppilasennuste, jossa ei siis ole huomioitu sekä kuntaan että kunnasta pois muuttaneiden oppilaiden määrää. Laukaa Muutos lk 1-7 lk 1-6 lk 7-9 lk 1-6 lk 7-9 lk 1-6 lk 7-9 lk 1-6 lk % 7-9 lk % Tilastokeskus ,3-3,6 Väestörek Ero Taulukko 2: Perusopetuksessa olevien ikäluokkien koko vuoteen 2015 (Tilastokeskus ja väestörekisteri)

14 14 LAUKAAN KUNNAN PERUSKOULUALUEET Haapalan koulualue Valkolan koulualue Äijälän koulualue V ehniän koulualue Kuusaan koulualue K irkonkylän koulualue Lankamaan koulualue V ihtavuoren koulualue Kuhaniemen koulualue Tarvaalan koulualue Vuonteen koulualue Leppäveden koulualue S avion koulualue Lievestuoreen koulualue 4. ERITYISOPETUS Laukaan kunnan erityisopetus on järjestetty sekä luokkamuotoisena että osa-aikaisena erityisopetuksena. Lisäksi kahdella koululla toimii yleisopetuksen pienryhmät, jotka osaltaan tukevat erityisopetusta. Erityisopetuksesta on valmistunut joulukuussa 2004 oma kehittämissuunnitelma, josta saa tietoa erityisopettajilta ja koulutoimenjohtajalta. Luokkamuotoinen erityisopetus Kirkonkylän koululla on kolme mukautetun opetuksen erityisluokkaa, kaksi harjaantumisopetuksen luokkaa sekä yksi erityisluokka tarkkaavaisuushäiriöistä ja/tai sosiaalisesta sopeutumattomuudesta kärsiville oppilaille. Koulussa on myös ns. alkuluokka niille koulutulokkaille, jotka tarvitsevat vielä huomattavaa tukea koulun aloittamiseksi. Kaikki em. erityisluokat palvelevat koko kuntaa, mutta pääsääntöisesti oppilaat tulevat Pohjois-Laukaan ja Kirkonkylän lähialueilta. Oppilaita näissä erityisluokissa on yhteensä 48. Vihtavuoren koulussa on yksi mukautetun opetuksen erityisluokka, jossa on 9 oppilasta. Leppäveden koulussa toimii yksi pienryhmä (ns. varikkoluokka), joka toimii yleisopetusta tukevana ryhmänä. Varikkoluokalla opiskelevilla oppilailla ei ole välttämättä erityisopetussiirtoa ja luokassa oloaika vaihtelee muutamasta tunnista muutamiin viikkoihin. Lievestuoreen koulussa on yksi mukautetun opetuksen ryhmä sekä yleis- ja erityisopetusta tukeva pienryhmä, joka toimii periaatteessa samalla tavoin kuin edellä kuvattu Leppäveden koulun pienryhmä. Oppilaita em. luokilla on vaihtelut huomioiden n. 15.

15 15 Laurinkylän koulussa (7-9 lk) Lievestuoreella on yksi 8 oppilaan mukautetun opetuksen ryhmä. Sydän-Laukaan koulussa (7-9 lk) on kaksi erityisluokkaa: toinen on tarkoitettu mukautettuun opetukseen ja toinen tarkkaavaisuusongelmista ja sopeutumattomuudesta kärsiville oppilaille. Näissä ryhmissä on yhteensä 12 oppilasta. Osa-aikainen erityisopetus Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla perusopetuksen kouluilla. Opetusta varten koulutoimessa on seitsemän laaja-alaisen erityisopettajan virkaa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan 169 tuntia viikossa. Muut erityisopetuksen muodot Erityisopetusta tarvitsevia oppilaita käy koulua myös Jyväskylässä tai Jyväskylän maalaiskunnassa. Huhtarinteen koulu on tarkoitettu lapsille, joilla on toimintaa tai oppimista rajoittava liikuntavamma, neurologinen vamma tai pitkäaikaissairaus. Haukkalan sairaalakoulu toimii sairaalakouluna lasten- ja nuorisopsykiatrisessa avo- tai osastohoidossa oleville oppilaille ja erityiskouluna koulunkäynnin tukijaksolla oleville oppilaille. Jyväskylän näkövammaisten on valtion omistama erityiskoulu heikkonäköisille ja sokeille oppilaille. Kouluun haetaan erillisellä hakemuksella. Haukkarannan koulu on valtion omistama erityiskoulu kuulovammaisille ja dysfaattisille oppilaille. Kouluun haetaan erillisellä hakemuksella. 5. KOULUTOIMEN TALOUDEN TARKASTELUA Laukaan perusopetuksen kokonaiskustannukset olivat v euroa/oppilas (opetushallituksen tilasto). Tässä on huomioitu sekä 1-6 vuosiluokkien koulut että 7-9 vuosiluokkien koulut. Verrattuna Jyväskylän seudun kuntiin, Laukaan kustannukset olivat samaa suuruusluokkaa kuin Jyväskylässä ja Jyväskylän maalaiskunnassa. Opetukseen Laukaassa käytettiin valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna enemmän, oppilasruokailuun, sisäiseen hallintoon ja kiinteistöjen ylläpitoon puolestaan keskimääräistä vähemmän. Kunta Oppilas- Opetus Kuljetus Koulu- Muu opp. Sisäinen Kiinteistön Pienet Yhteensä määrä ruokailu huolto hallinto ylläpito hankkeet *) Hankasalmi Jyväskylä Jyväskylän mlk Korpilahti Laukaa Muurame Petäjävesi Suolahti Toivakka Uurainen Keskiarvo *) sisältää myös vammaisopetuksen, kotikuntien maksuosuudet ja muut menot (ei sisäisiin vuokriin sisältyviä pääomamenoja

16 16 Taulukko 3: Perusopetuksen kustannukset Jyväskylän seudun kunnissa v (Opetushallitus) Raportin liitteenä 1 on esitetty koulukohtaisesti eriteltynä v käyttötalouden menot jaoteltuna hallintoon, opetustoimeen, kouluruokailuun ja kiinteistöihin. Kaikki koulutoimen menot eivät kuitenkaan sisälly ao. taulukoihin. Koulukuljetuksista syntyviä kustannuksia ei ole eritelty, koska ne ovat talousarviossa kaikille kouluille yhteisenä menokohtana. Toisaalta käytettävissä ei ole tarkkaa koulukohtaista laskelmaa kunkin koulun kuljetuskustannuksista, joten ne on jätetty tästä tarkastelusta pois. Tämä johtuu siitä, että kuljetusreitit ovat usein kahden tai useamman koulun yhteisiä ja menojen kohdentaminen kullekin koululle on hankalaa. V koulukuljetuksen menot olivat 890 /kuljetettava oppilas. 1-6 vuosiluokkien peruskoulujen (ala-asteet) kokonaismenot (netto) olivat v /oppi - las. Suurimmat menot olivat Haapalan koululla (6.730 /opp.) ja pienimmät Leppäveden koululla (3.190 /opp.). Tiedot perustuvat v tilinpäätöstietoihin. Oppilasmääränä on käytetty syk- syn 2003 ja syksyn 2004 keskiarvoa. Vertailussa on huomioitava se, että koulujen menot vaihtelevat vuosittain esim. pienten peruskorjausten perusteella. Toinen merkittävä tekijä on sairaus- ja äitiyslomat, jotka pienellä koululla voivat olla suhteellisesti paljon suuremmat kuin isoilla kouluilla. 6. KOULULAIT JA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Uudet koululait (mm. perusopetuslaki ja -asetus) tulivat voimaan alkaen. Vaikka säädökset muuttuivat, peruskouluopetuksen järjestäminen on edelleen eräs kunnan tärkeimmistä lakisääteisistä tehtävistä. Jokaisella oppivelvollisuusikäisellä oppilaalla on oikeus saada maksutonta perusopetusta, johon varsinaisen opetuksen lisäksi luetaan tukiopetus ja koulukerhot. Myös koulutoimen muut oheispalvelut: kouluruokailu, oppikirjat ja muut palvelut ovat oppilaalle maksuttomat. Koulumatkat ovat niin ikään maksuttomat silloin, kun perusopetuslain määräykset tai kunnan omat päätökset täyttyvät. Perusopetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Näin ollen oppilailla on oikeus saada erityisopetusta joko muun opetuksen yhteydessä tai omassa erityisopetuksen ryhmässä. Oppilaille tulee ao. tilanteessa laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut sekä tarvittavat apuvälineet. Vaikka jokainen kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta, voi kunta myös järjestää palvelut yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkimalla ne yksityiseltä yhteisöltä, säätiöltä tai valtiolta. Edellytyksenä kuitenkin on, että opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutus- tai sivistystarpeeseen ja että opetuksen järjestäjä ja kunta ovat asiasta sopineet. Koulutuksen järjestäjällä tulee lisäksi olla valtioneuvoston myöntämä lupa. Kunta voi päättää lakien nojalla ja niiden asettamien rajojen puitteissa kouluverkon rakenteesta (koulujen määrästä ja niiden sijainnista) samoin kuin uusien koulujen perustamisesta, koulujen yhdistämisestä ja niiden lakkauttamisesta. Lähikouluperiaatteen noudattaminen ei ole sillä tavoin ehdoton, etteikö kunnanvaltuusto voisi päättää koulun lakkauttamisesta, jos perusopetuslain säännöksiä mm. koulumatkojen pituuksista ei loukata.

17 17 Koulupaikan määräytyminen ja koulumatkat Perusopetus tulee järjestää niin, että oppilaiden koulumatkat liikenneyhteydet huomioiden ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa edellä olevan perusteella oppilaalle koulupaikan, joka on pääsääntöisesti lähin koulu. Jos oppilaan lähimmässä koulussa ei esimerkiksi ole oppilaan omalla äidinkielellä tapahtuvaa opetusta, kunta osoittaa oppilaalle toisen koulun tai muun soveltuvan koulupaikan. Oppilaalle tulee perusopetuslain mukaan järjestää maksuton koulukuljetus silloin, kun oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi tai jos oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kunta voi myös avustaa oppilaan huoltajaa, jos edellä mainitut ehdot täyttyvät ja huoltaja itse huolehtii oppilaan koulumatkoista. Laukaan kunta on tehnyt päätöksen, jolla esiopetuksen ja luokkien oppilaille myönnetään kuljetus, jos koulumatka ylittää kolme kilometriä. Kunnan harkinnassa on, millainen kunnan kouluverkko on ja missä koulut sijaitsevat. Mikäli oppilaan huoltajat haluavat oppilaan pääsevän muuhun kuin kunnan osoittamaan koulupaikkaan, voidaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asettaa, että huoltaja vastaa itse oppilaan kuljettamisesta aiheutuneista kuluista. Koulukuljetus tulee järjestää mahdollisimman järkevästi ja taloudellisesti. Tämän vuoksi oppilaiden koulumatkaa käytettävä aika saattaa olla pitkä, vaikka itse matka ei pitkä olekaan. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että samaan koulutaksiin kerätään oppilaita laajemmalta alueelta ja toisaalta siitä, että oppilailla on odotusta koululla ennen koulupäivää tai sen jälkeen vuotiaiden oppilaiden koulumatka tulee järjestää niin, ettei oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää kahta ja puolta tuntia enempää. 13 vuotiaan ja sitä vanhemman tai erityiskoulussa olevan oppilaan koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kolme tuntia päivässä. Kuljetusta odottaville oppilaille tulee järjestää mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Esiopetus Esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. Oikeus esiopetukseen lukuvuonna on kaikilla v syntyneillä ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla v syntyneillä lapsilla. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Kuusivuotiaiden esiopetus on järjestetty yhdessä päivähoidon kanssa siten, että kokopäivähoitoa tarvitsevat lapset saavat esiopetusta päiväkodeissa ja muut koulujen erillisissä esiopetuksen ryhmissä. Koulujen esiopetuksen ryhmiä on kaikkiaan yhdeksän; Äijälän, Kuusan, Valkolan, Vehniän, Kuhaniemen, Kirkonkylän, Vihtavuoren, Leppäveden ja Lievestuoreen koululla ja lapsia näissä ryhmissä on lv yhteensä 117. Esiopetuspaikat vahvistetaan vuosittain ja ryhmän minimikoko on seitsemän lasta. Koulujen esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on oikeus koulukuljetukseen.

18 18 Opetussuunnitelma ja tuntijako Perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat parhaillaan uudistumassa. Opetushallitus päätti uusista opetussuunnitelman perusteista, jotka tulee ottaa käyttöön viimeistään alkaen. Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti, koulutuksen järjestäjät laativat omalle kunnalleen kuntakohtaiset opetussuunnitelmat. Myös seutukuntakohtaisia opetussuunnitelmia on laadittu mm. Saarijärvellä. Kullakin kunnalla perusopetuksen järjestäjänä on vastuu opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien ja tasa-arvon sekä opetuksellisen yhtenäisyyden ja laadun samoin kuin oikeusturvanäkökohtien toteutuminen. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatus- ja opetustyöstä ja täsmennetään perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon esiopetuksen opetussuunnitelma ja perusopetuksen yhtenäisyys sekä muut kunnassa tehdyt lapsia, nuoria ja koulutusta koskevat päätökset. Opetussuunnitelma voidaan laatia siten, että siinä on kuntakohtainen osio, alueittaisia tai koulukohtaisia osioita sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä päättää. Perusopetuksen opetussuunnitelman yhtenäisyys edellyttää eri opettajaryhmien yhteistyötä opetussuunnitelmaa laadittaessa. Oppilaan huoltajien on voitava vaikuttaa varsinkin opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden määrittelyyn. Myös oppilaita voidaan ottaa mukaan opetussuunnitelmatyöhön. Opettajan tulee opetuksessaan noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Laukaan perusopetuksen opetussuunnitelma sisältää valtakunnallisten perusteiden lisäksi myös kuntakohtaisen opetussuunnitelman, jonka perusteella koulut ovat laatineet omat suunnitelmansa. Laukaan koulut ovat jo ottaneet käyttöön uudet opetussuunnitelmat vuosiluokilla vuosiluokka siirtyy noudattamaan uutta opetussuunnitelmaan Laukaan perusopetuksen opetussuunnitelma on luettavissa osoitteessa: Perusopetuksen valtakunnallisesta tuntijaosta (perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen) päättää Valtioneuvosto. Viimeisin tätä koskeva päätös on tehty (1435/2001). Samalla päätöksellä valtioneuvosto on määritellyt opetuksen valtakunnallisista tavoitteista. Edellä mainittu valtioneuvoston tuntijakopäätös on sillä tavalla joustava, että se mahdollistaa koulutuksen järjestäjän päättää vuosiluokkakohtaisista eri oppiaineiden opetustunneista vähimmäistuntimäärän puitteissa. Koulujen henkilöstö, oppilasmäärät ja opetusryhmien muodostaminen Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjällä tulee olla riittävä määrä opettajien virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia sekä tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä. Lisäksi jokaisella koululla tulee olla koulun toiminnasta vastaava rehtori. Perusopetus järjestetään luokanopettajien antamana opetuksena, eri oppiaineiden opetukseen erikoistuneiden opettajien antamana aineenopetuksena, erityisopetukseen erikoistuneiden opettajien sekä opinto-ohjaajien antamana oppilaanohjauksena. Opettajien kelpoisuusehdot määritellään erikseen.

19 19 Edellä olevan perusteella kunnan harkinnassa on, kuinka paljon kussakin koulussa on opettajia ja. Edelleen oppilasryhmälle ei ole määrätty mitään enimmäisrajaa, vaan kunnan on itse asia ratkaistava järkevällä tavalla. Ainoastaan erityisopetuksen puolella on säädetty opetusryhmän enimmäiskoosta. Niin ikään kunnan harkinnassa on, millä oppilasmäärällä koulua pidetään yllä. Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain. Edelleen on mahdollista rakentaa opetusryhmät yhdysluokiksi silloin kun opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä vaatii. Opetusryhmät tulee kuitenkin muodostaa siten, että opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutetaan. Esi- tai lisäopetusta saavia oppilaita voidaan myös opettaa yhdessä muiden vuosiluokkien kanssa samassa opetusryhmässä. 7. OPETUS- JA KULTTURITOIMEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄ Valtionosuuden määräytymisperusteet Tällä hetkellä voimassa oleva opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmä tuli pääpiirteissään voimaan Myöhemmin siihen on tehty pieniä muutoksia, mutta järjestelmänä se on edelleen voimassa. Valtionosuusjärjestelmän keskeinen periaate on, että kunta saa perusopetuksen järjestämisestä valtionosuutta oppilaskohtaisen yksikköhinnan mukaisesti. Kunnan suorittamat toimenpiteet esimerkiksi kouluverkon supistamisessa eivät vaikuta niin suuresti kuin aiemmissa valtionosuusjärjestelmissä. Oppilasmäärä pysyy ennallaan vaikka kouluja onkin vähemmän. Oppilaskohtainen yksikköhinta määräytyy laskennallisesti tunnusluvun ja asukastiheyden perusteella. Tunnusluku kuvaa kouluverkon rakennetta ja koulujen kokoa. Tunnusluvun mukaan määräytyvä yksikköhinta ottaa huomioon alle 80 oppilaan koulut, joten yleistettynä mitä pienempi koulu on sitä suurempi yksikköhinta on. Erityisopetuksessa olevat oppilaat otetaan myös huomioon ja yksikköhintaa korotetaan tämän vuoksi. Nämä korotukset ovat seurauksena siitä, että pienissä kouluissa ja erityisopetuksessa opetustoimen kulut ovat normaalia suuremmat. Asukastiheyden mukaan laskennallisesti määräytyvä yksikköhinta kuvaa kunnan laajuutta ja toimintaympäristöä. Harvaan asutussa kunnassa yksikköhinta on korkeampi kuin taajamakunnassa. Myös tämä perustuu kustannusvastaavuuteen, koska esimerkiksi koulukuljetusten järjestämiseen ei enää saada erillistä valtionosuutta vaan asukastiheyden mukaan määräytyvä yksikköhinta ottaa mm. kuljetuksista aiheutuvat kustannukset huomioon. Kunnan edun mukaista on hoitaa kuljetusjärjestelyt mahdollisimman taloudellisesti ja järkevästi. Kunnan saama lopullinen oppilaskohtainen yksikköhinta määräytyy tunnusluvun ja asukastiheyden yksikköhinnoista siten, että suurempi paino (60 %) on asukastiheydellä (40 % tunnusluvulla). Laukaan peruskoulujen yksikköhinta on v painotuksen ja vammaisoppilaiden saaman korotuksen jälkeen euroa/oppilas. Laukaassa on peruskoululaista, joten valtionosuutta kertyy perusopetuksesta yhteensä 11,5 milj.euroa. Edellä oleva yksikköhinta maksetaan aina ylläpitäjälle riippumatta siitä, missä oppilas on henkikirjoitettuna. Ns. kotikuntalaskutusta ei enää ole. Lukioiden osalta oppilaskohtainen yksikköhinta maksetaan niin ikään ylläpitäjälle. Samoin ammatillisen koulutuksen rahoitus suoritetaan suoraan ammattioppilaitoksen ylläpitäjälle.

20 20 Ammatillisen koulutuksen ja muun toisen asteen koulutuksen rahoitus peritään kunnilta suoraan valtionosuusjärjestelmään liittyvällä kunnan rahoitusosuudella, joka lasketaan asukasluvun mukaan. V arvioitu rahoitusosuus on 608 euroa/asukas ja se on sama kaikissa maamme kunnissa. Laukaan rahoitusosuus on yhteensä 10,3 milj.euroa, joka vähennetään suoraan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksista. Koska kunnan rahoitusosuus on näin suuri, on Laukaan kunnan lopullinen sivistystoimen valtionosuus 4,3 milj.euroa. Vuoden 2006 alusta voimaan tulevat muutokset (esitykset) Perusopetuksen yksikköhintojen laskentatapaa ehdotetaan yksinkertaistettavan mm. siten, että kouluverkon vaikutusta yksikköhintaan vähennetään oleellisesti. Kouluverkko otettaisiin huomioon vain harvaan asutuissa kunnissa ja saaristokunnissa, joissa joudutaan pitämään koulupalvelujen saavutettavuuden kannalta pieniä kouluyksiköitä. Tätä koskeva hallituksen esitys eduskunnalle on annettu Sisäasianministeriön koelaskelmien mukaan Laukaan perusopetuksen yksikköhinta laskee 9,30 /asukas ja valtionosuusperusteiden muutos kokonaisuudessaan vähentäisi Laukaan kun- nan saamaan valtionosuutta euroa. Kouluverkon vaikutus valtionosuuden määrään Kouluverkon laajuudella on merkitystä peruskoulun yksikköhinnan määräytymisperusteisiin, joskin merkitys on huomattavasti pienentynyt aiemmista valtionosuuden laskentaperusteista. Jos esitetty muutos v alusta tulee voimaan, kouluverkon rakenteella ei ole merkitystä valtionosuuden määrään. 8. KOULUN LAKKAUTTAMISEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET LAUKAASSA Yhden pienen ala-asteen koulun lakkauttaminen pääsääntöisesti vähentää koulutoimen kustannuksia. Mikäli kysymyksessä on hyvin pieni koulu ja oppilaat sijoittuvat siten, että uudessa koulussa opetusryhmäjaot pysyvät entisellään, on käyttötalouden säästö huomattava. Koulun lakkauttamisen säästövaikutus on suurin opetustoiminnan kuluissa. Koulun taloudessa palkkausmenot saattavat olla jopa 80 % kaikista menoista. Jos koulun lakkauttaminen vähentää opetusvirkojen määrää, on sillä selvä vaikutus käyttötalouden menoihin, enimmillään lähes euroa/koulu (kahden perusopetusryhmän koulu). Koulun lakkauttaminen toisaalta siirtää kuluja uudelle koululle. Näitä ovat mm. oppikirjat, koulutarvikkeet, työaineet jne. Uuden koulun kouluruokailumenot kasvavat oppilasmäärän kasvun vuoksi. Kokonaisuutena nämä ovat pysyviä kustannuksia, joten säästövaikutusta näillä ei juurikaan ole. Tietyissä tilanteissa esim. kouluruokapalvelut voidaan tuottaa suuremmassa yksikössä taloudellisemmin. Koulukuljetuskustannukset yleensä nousevat uudessa tilanteessa, koska oppilaiden koulumatkat pitenevät. Seuraavassa tarkastellaan koulun lakkauttamisen taloudellisia vaikutuksia: Kustannukset vähenevät: Kustannukset kasvavat:

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009. Lyyra plus Oy

Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009. Lyyra plus Oy Sotkamon kouluverkkoselvitys 2009 Lyyra plus Oy Sisältö 1. Johdanto...3 2. Sotkamon alakoulujen nykytila...3 3. Sotkamon alakoulujen oppilasennusteet...4 4. Toimenpide ehdotukset...5 4.1 Tuhkakylä Kontinjoki

Lisätiedot

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003 Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 SISÄLTÖ I TIIVISTELMÄ 1. Erityisopetuksen kehittämisestä Kaarinassa

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys 2014

Kouluverkkoselvitys 2014 Kouluverkkoselvitys 2014 Selvitys Ylöjärven kaupungin perusopetuksen kouluverkosta ja esitykset siinä tarvittavista toimenpiteistä www.ylojarvi.fi 1 1.Johdanto Ylöjärvenkaupunginvaltuustopäättikokouksessaan15.11.2012

Lisätiedot

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN PERUSTAMISHANKKEET VALTIONRAHOITUSOPAS 2007 Opetushallitus Moniste 1/2007 Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN: 978-952-13-3106-0 (nid.) ISBN: 978-952-13-3107-7

Lisätiedot

KYLÄKOULUSTA YKSITYISKOULU?

KYLÄKOULUSTA YKSITYISKOULU? KYLÄKOULUSTA YKSITYISKOULU? MITÄ PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN EDELLYTTÄÄ? Päijät-Hämeen kyläohjelman koordinaatiohanke Sirpa Kerppilä 25.4.2006 selvitys saatavilla http://www.phnet.fi/kylat/tyokalupakki.htm

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kysely oppilaiden vanhemmille RTF Report - luotu 04.03.2014 13:25 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Haapalan koulu 11 11 9 Kuhaniemen koulu 21 21 15 Kuusan koulu 20 20 14 Savion koulu 22 22 15 Tarvaalan

Lisätiedot

KUNTIEN VÄLINEN LASKUTUS KOULUTUSPALVELUISSA

KUNTIEN VÄLINEN LASKUTUS KOULUTUSPALVELUISSA KUNTIEN VÄLINEN LASKUTUS KOULUTUSPALVELUISSA Esimerkkinä Tampereen kaupungin perusopetus Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos Kunnallistalouden Pro Gradu -tutkielma Tammikuu 2005 Päivi Lehtinen Lehtinen,

Lisätiedot

ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA

ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA Mariia Lammi Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2003 Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Timo Saloviita

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 1 MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 Läsnä oli noin 60 henkilöä kyläläisiä ja kunnan edustajia mm. Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 1.1.2013 voimaan tuleva Vesilahden numerointi VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Hyväksytty Kunnanvaltuusto 19.12.2013 68 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat

Lisätiedot

Sallan kunta Hyvinvointikertomus 2009

Sallan kunta Hyvinvointikertomus 2009 Sallan kunta Hyvinvointikertomus 2009 Sallan kunnan hyvinvointikertomus 2009 Hyvinvointivalmennushanke Sallan kunta Kirjoittaja: Joonas Hänninen Kannen kuva: Bart Braafhart 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot