Kuntalain kokonaisuudistus: Kunnat ja markkinat -jaosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntalain kokonaisuudistus: Kunnat ja markkinat -jaosto"

Transkriptio

1 Kuntalain kokonaisuudistus: Kunnat ja markkinat -jaosto Kuntamarkkinat 2013 Helsinki Katariina Huikko Lakimies Kunnat ja markkinat -jaosto Kunnat ja markkinat jaosto käsittelee kuntien ja markkinoiden välisiä rajapintaongelmia» Kunnan yleinen toimialasääntely» Kuntien mahdollisuus antaa lainoja, avustuksia ja takauksia tai myydä tontteja» Kuntien välinen yhteistoiminta ja sen suhde hankintasääntelyyn» Julkisen palvelun velvoitteen antaminen ja SGEI» Kunnallisten hankintojen organisointi» Palvelustrategia» Palvelualoite 2 1

2 Kunnat ja markkinat -jaoston kokoonpano Pj hallitusneuvos Elise Pekkala, TEM» alkaen Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, VM» Pj saakka Neuvotteleva virkamies Anne Marie Välikangas, VM Johtaja Raija Volk, STM Johtaja (sote) Tarja Myllärinen, Kuntaliitto Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Kuntaliitto Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, SY Osasto Mika Hämäläinen, JHL Neuvottelujohtaja Jukka Kauppala, KTN Sihteerit: neuvotteleva virkamies Katja Palonen, VM ja lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto Pysyvät asiantuntijat: Martti Virtanen KKV, Eeva Vahtera TEM 3 Yleinen toimiala Mahdollisuus omalla päätöksellä ottaa hoidettavakseen tehtäviä on kunnallisen itsehallinnon keskeinen osa Mahdollistava yleinen toimialasäännös kuntalaissa» Oikeuskäytännössä ja kirjallisuudessa muotoutunut rajoittavia periaatteita» Käytännössä keskeisesti myös EU:n valtiontukisäännökset rajoittaneet toimintaa» Kuitenkin jää kansallinen liikkumavara, ts. kilpailuneutraliteettia ei ole katsottu yleistä toimialaa rajoittavaksi Halutaanko yleinen toimiala säilyttää mahdollistavana?» Onko kuitenkin joitain periaatteita, jotka käytännössä rajoittavat? 4 2

3 Takaukset, lainat, avustukset Taustalla EU:n valtiontukisäännökset Nykytila» kansallista sääntelyä ei ole ja EU:n valtiontukisäännökset tunnetaan vaihtelevasti» Elinkeinopoliittisista syistä saatetaan ottaa riskejä, yrityksistä kilpaillaan» Lainat omille yhtiöille, takaukset kolmansille, avustukset järjestöille Halutaanko rajata mahdollisuuksia antaa takauksia tai lainoja?» Riskipitoisuus» Muille kuin konserniin kuuluville tahoille?» Tuleeko toimenpiteitä tehtäessä huomioida kilpailuneutraliteetin toteutuminen? 5 Kuntien yhteistoiminta vs. hankintaviranomaisten välinen yhteistyö Nykyisen kuntalain 10 luvun säännökset Hankintadirektiiviluonnoksen 11 artiklan kirjaukset Kansallinen tuomioistuinkäytäntö arvioinut kuntien välistä (horisontaalista) yhteistoimintaa sidosyksikkökäsitteen näkökulmasta/perusteella: KHO: 2004:102 (Hangon sairaankuljetus), KHO:2006:61 (Porvoon ja Itä-Uudenmaan sairaankuljetus), KHO:2011:24 (Keski-Uudenmaan pelastuslaitos) Horisontaalisen yhteistyön edellytyksistä tarkemmin mm. EUT C-480/06 Hamburg Landkreise, C-159/11 Azienda/Lecce, C-386/11 Piepenbrock» Sopimus koskee sellaista julkisyhteisöjen välistä yhteistyötä, jolla varmistetaan niille yhteisen julkisen palvelun tehtävän suorittaminen» Sopimuksella aloitetun yhteistyön toteuttamista säätelevät ainoastaan yleisen edun mukaisten päämäärien tavoittelulle ominaiset seikat ja vaatimukset» Sopimus on tehty ainoastaan julkisyhteisöjen välillä ilman yksityisen tahon osallistumista» Sopimuksella ei aseteta mitään yksityistä palveluntarjoajaa kilpailijoihinsa nähden etuoikeutettuun asemaan 6 3

4 Hankintaviranomaisten välinen yhteistyö - direktiivikirjaus Kahden tai useamman hankintaviranomaisen välillä tehtyä sopimusta ei katsota direktiivissä tarkoitetuksi julkista hankintaa koskevaksi sopimukseksi, jos seuraavat kumulatiiviset edellytykset täyttyvät:» a) sopimus koskee sellaista julkisyhteisöjen välistä yhteistyötä, jolla varmistetaan niille yhteisen julkisen palvelun tehtävän suorittaminen;» b) yhteistyön luonnetta hallitsevat ainoastaan yleiseen etuun liittyvät näkökohdat;» c) sopimukseen osallistuvat hankintaviranomaiset harjoittavat alle 20 % sopimukseen liittyvistä toiminnoistaan markkinoilla. 7 Mitä tämä tarkoittaa suomeksi? EU termistö ei vastaa Suomen kuntien/ lainsäädännön/ oikeusjärjestyksen käyttämää termistöä» Sopimus koskee sellaista julkisyhteisöjen välistä yhteistyötä, jolla varmistetaan niille yhteisen julkisen palvelun tehtävän suorittaminen =?» Yleiseen etuun liittyvät näkökohdat =???» Kunnan erityinen toimiala, entä yleinen toimiala? Lakisääteisyys? Järjestämisvastuun ja tuottamisvastuun käsitteet Miten kirjataan kuntalakiin? Miten varmistetaan ennakoivasti menettely, jonka mukaisesti toteutettuna ei ole hankintaa? 8 4

5 Julkisen palvelun velvoitteen antaminen ja SGEI Taustalla komission SGEI-säännöt» Hallitusohjelman kirjaus SGEI-puitelain valmistelusta Tulisiko julkisen palvelun velvoitteen antamisesta ottaa oma säännös kuntalakiin? Mikä olisi sen rooli ja merkitys?» SGEIn tarkkaa sisältöä ei ole määritelty» Menettelyt kuvattu komission säännöissä» Valtion ja kuntien erilainen suhde julkisen palvelun velvoitteen antamisessa 9 Kunnallisten hankintojen organisointi Velvoite liittyä/käyttää tietyissä tuoteryhmissä perustettavaa yhteishankintayksikköä kuntalakiin?» Perusteena julkisen talouden kustannussäästöt» Vrt. valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy 10 5

6 Palvelustrategia Palvelustrategia= kunnan strategisia linjauksia mm. kunnallisten palvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä pitkällä aikavälillä.» Mitä palveluja kunnan tulee asiakastarpeen perusteella tuottaa» Millä keinoin tuotetaan» Ns. selviytymisstrategia Mikä on palvelustrategian suhde muihin kunnallisiin strategioihin ja taloussuunnitteluun?» Oma strategia vai osana kokonaisuutta? Minkälaisia elementtejä sen sisältöön tulisi kirjata? Pakollinen vai vapaaehtoinen? Velvoittava/ ei velvoittava? 11 Palvelualoite/ -haaste Mahdollisuus tehdä palvelualoite, jolla haastetaan kunnalliset palvelut» Yrittäjät, henkilöstö, asukkaat» Vrt. Ruotsin utmaningsrätt? Poliittista päätöstä edellyttävä: kunnan sitoutuminen prosessiin» Edellyttää esim. oman kustannuslaskennan kehittämistä» Aloitteen prosessimalli» Mitä edellytetään että aloitteen johdosta tuotantoa arvioidaan uudelleen? 12 6

7 HALKE-linjaukset Valmistellaan kuntalakiin säännökset kuntien takauksien ja lainanantomahdollisuuksien rajaamisesta siten, etteivät kunnat voisi taata vaikeuksissa olevia yhtiöitä tai takauksiin ja lainoihin ei saisi sisältyä merkittäviä riskejä. Ei rajata takausmahdollisuuksia vain EU-rajat ylittäviin takauksiin ja lainoihin. Selvitetään lisäksi, mikä vaikutus olisi, jos kunnan takaukset muille kuin kuntien konsernija osaomistusyhtiöille kiellettäisiin. Ei ryhdytä tässä vaiheessa selvittämään erikseen valtakunnallista kuntasektorin yhteishankintayksikköä koskevaa lainsäädäntöä. Palvelustrategia otetaan huomioon kuntalaissa joko siten, että siitä säädetään kunnille vapaaehtoisena, tai palvelustrategian keskeiset asiat otetaan huomioon yleisesti kunnan strategiasääntelyssä. 13 Kiitos! Ja ennakkoluulottomasti kohti uutta lainsäädäntöä 7

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Kuntalaki uudistuu seminaari

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 11.9.2013 1(12) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 2. Kunta: 3. Maakunta: 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000 5000 as. c. 3= 5001 10 000

Lisätiedot

Kunnan toiminta kilpailutilanteessa. markkinoilla. toiminnan. yhtiöittäminen 33/2010. Työryhmän loppuraportti. Kunnat

Kunnan toiminta kilpailutilanteessa. markkinoilla. toiminnan. yhtiöittäminen 33/2010. Työryhmän loppuraportti. Kunnat Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja toiminnan yhtiöittäminen Työryhmän loppuraportti 33/2010 Kunnat Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja toiminnan yhtiöittäminen Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 22.8.2013 1(1) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 167 2. Kunta: Joensuu 3. Maakunta: Pohjois-Karjala 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000

Lisätiedot

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalakiesitys: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuntatalo 3.3.2015

Lisätiedot

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta Lausunto 1 (9) Päiväys 22.3.2013 Dnro 96/10.107.1072/2013 Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Viite: lausuntopyyntönne MMM039:00/2008/11.2.2013 Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta:

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Yleistä: Kuntalain kokonaisuudistukselle, jolla korvataan vuoden 1995 kuntalaki, on perusteltu tarve ottaen huomioon kuntien toimintaympäristössä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA TEM001:00/2009 TEM/2812/00.03.02.01/2009. Hyvinvointialan työ ja elinkeinopoliittinen 17.2.2012 HYVÄ NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA TEM001:00/2009 TEM/2812/00.03.02.01/2009. Hyvinvointialan työ ja elinkeinopoliittinen 17.2.2012 HYVÄ NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Hyvinvointialan työ ja elinkeinopoliittinen kehittäminen HYVÄ PÖYTÄKIRJA 17.2.2012 TEM001:00/2009 TEM/2812/00.03.02.01/2009 HYVÄ NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 16.2.2012 klo 13.00 15.00 Paikka Smolna,

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus

Kuntalain kokonaisuudistus 1(129) Kuntalain kokonaisuudistus Jaostojen kokoamia lainsäädännön muutostarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja 14.5.2013 Sisältö 1. Toimielimet ja johtaminen -jaoston kokoamia lainsäädännön kehittämistarpeita

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet Kuntaliiton valtiontukiseminaari 3.3.2015 Eeva Vahtera, hallitusneuvos Esityksen sisältö 1) Milloin

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää.

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää. Kunnanhallitus 25.8.2014 Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA / RANTASALMEN KUNTA kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta

Lisätiedot

Kuntalain uudistus ja sen vaikutukset kuntalaboratorioihin

Kuntalain uudistus ja sen vaikutukset kuntalaboratorioihin Kuntalain uudistus ja sen vaikutukset kuntalaboratorioihin Ajankohtaista laboratoriorintamalla Helsinki 9.10.2013 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto Esityksen pääkohdat Kunnat

Lisätiedot

Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012

Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012 1 (7) Valtiovarainministeriö Kirjaamo PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO ASIA Lausunto kuntalakiesityksestä, VM065:00/2012 Valtiovarainministeriö on antanut eri sidosryhmille mahdollisuuden lausua hallituksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen

Lisätiedot

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Pro gradu 2.10.2012 Eija Taskinen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Hallinto-oikeus Professori Olli Mäenpää Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina

Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina Hankintalain näkökulmia Kuntatalo 22.11.2011 Katariina Huikko Lakimies Toimintaympäristö Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE)

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 LAUSUNTO 18.6.2015 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 Asia: Hankintalain kokonaisuudistus SOSTE Suomen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4.

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4. SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA... 8 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET... 13 3.1 Kansalaistoiminnan erityispiirteet Suomessa...

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005

Lisätiedot

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Paras-opas 1 Paras-opas Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Förbundet för den offentliga

Lisätiedot

Kuntarahoitustyöryhmän

Kuntarahoitustyöryhmän Kuntarahoitustyöryhmän muistio Kuntatalouden ja sosiaalisen asuntotuotannon markkinarahoituksen turvaaminen 20/2011 Rahoitusmarkkinat Kuntarahoitustyöryhmän muistio Kuntatalouden ja sosiaalisen asuntotuotannon

Lisätiedot