TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

2 Toimintakertomus 2009 ja tavoitteet 2010 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen Rehtorin puheenvuoro 2 4. Hallintoelimet Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hiiden Opiston johtokunta 3 5. Henkilöstö Päätoiminen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Organisaatiokaavio 4 6. Sopimuskunnat ja aluejako Lohja Karjalohja Siuntio Vihti Nummi-Pusula 6 7. Rehtorin ainealueet 7 8. Apulaisrehtorin ainealueet 8 9. Kielten ja ilmaisutaitojen osasto Taitoaineiden osasto Taideaineiden osasto Tilauskurssitoiminta Hankkeet Tapahtumat Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteistyökumppanit Medianäkyvyys Opistotoiminnan laatu ja laadun arviointi Opetustuntimäärät Opiskelijamäärät Kurssiarvioinnit Strategiat 2009 ja Tuloskortti Avaintulokset ja tulosten toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2010 / koko opisto Keskeiset tavoitteet 2010 / osastot 19 Yhteiskuntaosaston tavoitteet 19 Kielten ja musiikin osaston tavoitteet 20 Taitoaineiden osaston tavoitteet 21 Taideaineiden ja liikunnan osaston tavoitteet 22 Toimistojen tavoitteet 22 Rajatonta oppimista, tiedon ja taidon iloa!

3 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot Visio Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana ja kehittäjänä sekä hyvänä yhteistyökumppanina. Vision johtoajatukset Hiiden Opisto on arvostettu osana elinikäisen oppimisen polkua, sillä on selkeä tehtävä sekä hyvät nykyaikaiset toimitilat Hiiden Opisto järjestää laadukasta koulutusta nykyaikaisin opetusvälinein ja metodein pätevillä opettajilla Hiiden Opisto on aktiivinen vaikuttaja ja kehittäjä alueella, joka tekee yhteistyötä oppilaitosverkostossa ja tarjoaa väylän myös jatko-opintoihin Toiminta-ajatus Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa toteuttaen vapaan sivistystyön periaatteita Länsi-Uudellamaalla. Hiiden Opiston toimintaa ohjaavat arvot Elinikäinen oppiminen tarjotaan mahdollisuus jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja jatkokouluttautumiseen edistetään työssä ja arjessa jaksamista sekä henkisen vireyden säilyttämistä tarjotaan eri ikäryhmille mahdollisuus arkipäivän oppimiseen Laadukkuus toiminta on kokonaisuudessaan korkeatasoista henkilöstön osaaminen on ajantasaista opisto kehittyy jatkuvasti visionsa suuntaan opetustilat ja -laitteet ovat ajanmukaiset opetuksessa arvostetaan yksilöllisyyttä opiston toiminnassa toteutuu moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus opisto arvioi ja kehittää toimintaansa Tasa-arvo opistossa toteutetaan sekä sosioekonomista että alueellista tasa-arvoa opiston kursseille osallistuminen ei vaadi tiettyä pohjakoulutusta koulutustarjontaa suunnataan sekä miehille että naisille ja eri väestöryhmille Yhteisöllisyys opistossa on sekä päätoimisella henkilöstöllä, tuntiopettajilla että opiskelijoilla mahdollisuus kokea ns. me-henkeä, yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä opisto tarjoaa sosiaalisen oppimisympäristön opiskeluryhmissä mahdollisuus vertaistukeen Avoimuus tiedotus on ajantasaista ja ennakoivaa toiminta on vuorovaikutteista ja osallistavaa Vapaus opiston opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella omista lähtökohdistaan mielenkiintonsa mukaan opiskelijalla on vapaus päättää itse omista opiskelutavoitteistaan opisto päättää koulutustarjonnastaan ja opetuksen järjestämisestä itsenäisesti ja vastuullisesti 1

4 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 Hiiden Opiston merkitys kansalaisten keskuudessa on merkittävä. Toimialue kattaa Lohjan, Nummi-Pusulan, Siuntion, Vihdin ja Karjalohjan, tavoittaen näin laajan väestömäärän ja innokkaita opiskelijoita riittää! Jo ehkä perinteisten kurssien rinnalle haluaisin nostaa kulttuuria ja sen tuottamista kehittävät kurssit. Hiiden Opistossa on mahdollista harrastaa kuorolaulua ja kehittää itseään myös teatterin keinoin. Yhteistyö Mieskuoro Lohjan Miesten, Nummelan naiskuoron sekä Vihdin viihdekuoron kanssa on antanut uudet ulottuvuudet opistolle, samoin laulu- ja musiikkiteatteripaja, unohtamatta kuvataiteita sekä kirjallisuutta. Kulttuurin ja itsensä kehittämisen tärkeyttä ei voi kylliksi korostaa aikana kun taloustaantuma kolkuttelee kansalaisten sietokyvyn rajoja. Hiiden Opisto toimii monien muiden aikuisopistojen lailla sosiaalisen verkoston kehittäjänä ja kasvattajana, ollen siinä äärimmäisen tärkeä tekijä. Avoin yliopisto ja ikäihmisten yliopisto-opinnot mahdollistavat monelle itsensä kehittämisen, niin työn ohella kuin jo työuran päätyttyäkin. Opintomatkat ja retket antavat mahdollisuuden sukeltaa uusiin kulttuureihin asiantuntevan oppaan johdolla ja samalla tarjoavat rentouttavia kokemuksia avartaen maailmankuvaa. Hiiden Opisto on todellakin aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden kehittymistä ja elämänhallintaa toteuttaen vapaan sivistystyön periaatteita Länsi-Uudellamaalla, aivan kuten kurssiesitteessämme luvataankin. Annukka Helenius, johtokunnan puheen johtaja, Karjalohja 3. Rehtorin puheenvuoro Hiiden Opiston toimintavuosi 2009 oli kokonaisuudessaan onnistunut ja tavoitteisiin päästiin tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta hyvin. Talousarviossa pysyttiin hienosti ja toimintakate jäi jopa hieman plussan puolelle. Lisäksi opetustuntimäärä ja kurssilaisten lukumäärä kasvoivat jonkin verran. Kurssiarvioinnin tulokset olivat edelleen erittäin hyviä. Vuosi 2009 käynnistyi Sammatin liittymisellä Lohjan kaupunkiin, ja samalla Hiiden Opiston yhteistyökuntien määrä vähentyi kuudesta viiteen. Lohja on edelleen opiston ylläpitäjäkunta ja sopimuskuntia ovat Vihti, Nummi-Pusula, Siuntio ja Karjalohja. Sammatin liittymisen seurauksena käynnistettiin myös opiston yhteistyösopimuksen ja johtosäännön päivittäminen. Lohjan kaupunki uudisti strategiansa vuodelle 2017 ja samalla myös Lohjan sivistystoimi ja Hiiden Opisto päivittivät omat strategiansa kaupunkistrategian pohjalta. Opiston rehtori Marjatta Siikjärvi palasi kahden vuoden virkavapaaltaan Virkavapausaikana rehtorin tehtäviä hoiti KM Anne Kotonen ja apulaisrehtorin tehtäviä KM Mirja Vehovuori. Opiston pitkäaikainen johtava taideaineiden opettaja Aune Kämäräinen jäi eläkkeelle keväällä 2009 ja tehtävään valittiin 1.8. alkaen TaM Jyrki Häggman. Syksyn aikana saatiin myös vihdoin hyväksyntä johtavan taideaineiden opettajan viran muuttamisesta taideaineiden osastonjohtajan viraksi alkaen. Hiiden Opiston opetustarjontaa viitoittivat lukuvuosille valitut teemat, keväällä Muistatko? -teema ja syksyllä Juuret ja Siivet teema. 2 Lisäksi opisto oli mukana erilaisissa hankkeissa. Opetusministeriön jo parina vuotena opistolle myöntämää opintoavustusta jaettiin edelleen maahanmuuttajille ja atk-senioriopiskelijoille. Lisäksi opisto oli edelleen mukana ns. ESOPe -hankkeessa, jossa kehitetään vapaan sivistystyön verkko-opetusta. Lohjan Muisti -hanke jatkui niin ikään tavoitteenaan lohjalaisen kansalaismuistin tallentaminen sähköiseen muotoon. Hankkeen tuloksena ilmestyi myös kaksi ensimmäistä verkkonumeroa sitoutumattomasta kulttuurilehdestä Hiiden Kirnu. Voimme siis olla tyytyväisiä menneen vuoden tulokseen ja toimintaan. Olemme palvelleet alueen kuntalaisia korkeatasoisesti, mikä onkin opiston päätehtävä. Kiitos onnistuneesta työstä kuuluu koko opiston henkilökunnalle, joka on innostuneesti ja innovatiivisesti sitoutunut kehittämään vapaata sivistystyötä alueellamme. Kiitos myös aktiivisille opiskelijoillemme sekä päättäjille, jotka ovat tehneet toimintamme mahdolliseksi. Marjatta Siikjärvi, Hiiden Opiston rehtori Lohja

5 4. Hallintoelimet 4.1 Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Jäsen Alla Kerisalo, pj Ilkka Lähteenmäki, vpj Peter Bolin Tuula Hiltunen Sari Huttu-Méling Jorma Kuosmanen Seppo Lehtelä Leena Levonperä Juha Lipponen Tarja Ojanen Matias Raita Riikka Slunga-Poutsalo Sari Zweygberg varajäsen Hilkka Ranta Janne Louhi Christer Ekebom Pirkko Lehtonen Pipsa Piipponen Teuvo Moisa Markku Saarinen Seija Saastamoinen Markku Pääkkönen, Laila Kakko Sami Heinonen-Turkia Sami Sohlberg Tuija Lindén-Nirvi Kaupunginhallituksen edustaja: Matti Pajuoja Petteri Åström Sammatin asiantuntijajäsen: Eero Karisto Jaakko Heino 4.2 Hiiden Opiston johtokunta Lohja Jokinen Pia Lähteenmäki Ilkka Perälä Aimo Juhantalo Pasi Kuula Sanna Lukkala Seija Calin Elisa, vpj Helenius Annukka, pj Manni Sarita Merimäki Risto Varajäsen Kakko Laila Tenkanen Saimi Lahti Aila Juselius Mirja Säiläkivi Paavo Varmavuori Marjaana Toivonen Hilkka Lempiäinen Marja-Liisa Saukkola Heli Pajuharju Rauli Johtokunnan kokoukset 2009 To klo Lohja Ke klo Karjalohja To klo Vihti (jouluillallinen) 5. Henkilöstö 5.1 Päätoiminen henkilöstö rehtori (1.8.-) vs. rehtori ( ) apulaisrehtori (1.8.-) vs. apulaisrehtori ( ) kielten ja ilmaisutaitojen osastonjohtaja kieltenopettaja taitoaineiden osastonjohtaja taitoaineiden opettaja johtava taideaineiden opettaja ( ) johtava taideaineiden opettaja (1.8.-) tanssin ja liikunnan opettaja viestintäteknologian opettaja ( ) viestintäteknologian opettaja (19.8.-) toimistosihteeri (hallinto) toimistosihteeri (kielet, ilmaisu, tanssi, liikunta) toimistosihteeri (taitoaineet) suunnittelija-tiedottaja (taideaineet) vahtimestari (Lohja) Marjatta Siikjärvi Anne Kotonen Anne Kotonen Mirja Vehovuori Soile Lundqvist Anja Odell Anja Aalto Eira Viitanen Aune Kämäräinen Jyrki Häggman Ilona Kauppinen Pasi Ranne Eija Terävä Tarja Saarinen Ritva Karhu Tuula Vartiainen Kaisa Hannula Anneli Laitinen 5.2 Määräaikainen henkilöstö iltavahtimestari (Vihti, kevät) iltavahtimestari (Vihti, syksy) tuntiopettajat sijaiset luennoitsijat Marja-Riitta Turunen Asko Sorsa 194 kpl 5 kpl 7 kpl 3

6 5.3 Henkilöstön hyvinvointi Hiiden Opistossa kannustetaan sekä päätoimisen henkilöstön että tuntiopettajahenkilöstön kouluttautumiseen. Päätoimiselle henkilöstölle järjestettiin 5.5. sisäisenä koulutuksena asiakaspalveluruotsin kielikurssi. Toimistohenkilöstö osallistui Hellewilaivaseminaariin Muita seminaareja joihin osallistuttiin, olivat Aikuispedagogiikan seminaari Hämeenlinnassa , Aktiivista kansalaisuutta tieto- ja viestintätekniikan avulla ikäihmisille -seminaari Helsingissä, Esop-hankkeen päätösseminaari Hämeenlinnassa, Tammiseminaari Muita koulutuksia ja messuja ovat olleet Otavan tilaisuus opettajille Helsingissä 16.1., Educa messut Helsingissä 24.1., ranskan opettajien oppikirjaesittelytilaisuus ja ranskan opettajien Hachettekustantajan kirjaesittely Helsingissä 12.2., Vapaan sivistystyön kieltenopettajien koulutuspäivä Vantaalla 13.3., ranskan opettajayhdistyksen Picassoesittely ja näyttely Helsingissä ja Kudontasymposium Joensuussa Lisäksi päätoiminen henkilöstö on hankkinut ruotsinkielen lisäksi englannin kielikoulutusta sekä päivittänyt ensiapuosaamistaan, osallistunut esimieskoulutuksiin ja päivittänyt ammattitaitoaan mm. paperinpunontakurssilla. Päätoimisen henkilöstön koulutuspäivät 2009 Sisäisiä: 0,5 Ulkoisia: 28,5 Tuntiopettajahenkilöstö on kouluttautunut henkisessä tuessa, joogaohjauksessa, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteessä, tanhuohjaajien koulutuksessa ja posliininmaalauksessa. Hiiden Opisto tukee tuntiopettajien kouluttautumista myöntämällä avustusta. Henkilöstön virkistäytymistä vuoden 2009 aikana on toteutettu mm. toimistohenkilöstön keväisellä kierroksella Nummi-Pusulan tiloissa 8.5. ja koko henkilökunnalle järjestettiin yhteinen lounas ravintola Casual Luxissa Lohjalla, jossa juhlistettiin myös johtavan taideaineiden opettajan eläkkeelle jäämistä. Virkistyspuolipäivänä henkilöstöllä oli yhteistä virkistysohjelmaa sekä ulkona että opistotalolla sisällä. Päivän päätteeksi nautittiin lounas ravintola Salonikassa Lohjalla. 5.4 Organisaatiokaavio 4 Hiiden Opiston henkilöstö

7 6. Sopimuskunnat ja aluejako Lohjan kaupungin, Vihdin, Nummi-Pusulan, Karjalohjan, Sammatin ja Siuntion kuntien välinen sopimus kansalaisopistotoiminnan järjestämiseksi astui voimaan alkaen. Sopimus ja johtosääntö päivitettiin vuoden 2009 aikana Sammatin kunnan liityttyä alkaen Lohjan kaupunkiin. Sopimuksen sisältö pysyi ennallaan eli Lohja on edelleen ylläpitäjäkunta ja muut kunnat ovat sopimuskuntia. Ylläpitäjäkunta laatii opiston talousarvion ja taloussuunnitelman. Sopimuskunnat suorittavat ylläpitäjäkunnalle korvauksen käyttökustannuksista (kuntien maksuosuudet) toteutuneiden tuntien suhteessa. Ylläpitäjäkunnasta ja sopimuskunnista valitaan edustajat opiston johtokuntaan valtuustojen toimikauden ajaksi. Lohja Siuntio Karjalohja Nummi-Pusula Talousarvion toteuma 2009 Talousarvio Toteuma Erotus Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hiiden Opistoa hallinnoidaan alueittain. Usean kunnan alueella tapahtuvassa toiminnassa on tärkeää ylläpitää kuntasuhteita sekä alueen päättäjiin että hallintokuntiin ja hallintohenkilöstöön. Rehtorin aluevastuukunnat olivat 2009 Lohja, Karjalohja ja Siuntio. Apulaisrehtorin vastuulla ovat Vihdin ja Nummi-Pusulan alueet. Asukasmäärät kunnittain Asukasmäärät Vihti 0 Lohja Vihti Nummi- Pusula Siuntio Karjalohja Asukasmäärät * 6.1 Lohja Ylläpitäjäkunnassa toteutettiin yli puolet opiston tuntimäärästä. Lohjan kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta valvoi ja ohjasi opiston ja Lohjan alueen toimintaa. Asukasmäärä Vastuullinen lautakunta: kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta Toteutunut tuntimäärä Opiskelijat kerran laskettuna Kurssilaisten määrä Lohjalla on oma opistotalo, jonka luokkien varustelu antaa mahdollisuuden korkeatasoiseen aikuisten opetukseen. Vuoden 2009 aikana uusittiin 16-paikkainen atk-luokka, jossa toimii myös kielistudio. Opistotalolla on lisäksi tanssisali, taitoaineluokka sekä teorialuokka. Opistotalo on hallinnollinen keskus, jossa sijaitsevat opiston Lohjan toimisto ja henkilöstön työhuoneet. Lohjalla opetusta toteutetaan myös kouluissa ja seuraintaloissa. Sammatin puolella opetusta järjestetään koulutilojen lisäksi Maamiesseurantalossa Sampaalassa sekä Lönnrot opistolla. Kursseja Karjalohja Asukasmäärä Vastuullinen lautakunta: sivistyslautakunta Toteutunut tuntimäärä 563 Opiskelijat kerran laskettuna 228 Kurssilaisten määrä 329 Karjalohjalla opetusta toteutettiin koulutilojen lisäksi mm. Päiväkummussa. Opetuksen pääpaino oli liikunnan ja musiikin kursseissa. Kursseja Siuntio Asukasmäärä (*suomenkielisten osuus) Vastuullinen lautakunta: sivistyslautakunta Toteutunut tuntimäärä 499 Opiskelijat kerran laskettuna 210 Kurssilaisten määrä 262 Siuntiossa opetusta järjestettiin Aleksis Kiven ja Päivärinteen koulujen lisäksi palloiluhallissa ja Veturissa. Kursseja järjestettiin mm. liikunnan, kotitalouden ja kädentaitojen ainealueissa. Kursseja 32 5

8 6.4 Vihti Vihdin kasvavassa kunnassa oli asukkaita vuoden lopussa Opistoasioiden vastuullinen lautakunta on Vihdissä kasvatus- ja koulutuslautakunta. Opistolla on Vihdissä kuntabudjetti, joka pitää sisällään määrärahat tiloihin ja niiden kunnossapitoon ja tilavuokriin, opetus- ja hallintopalvelut sekä mm. kalustohankinnat. Toiminta ja tilat Vastuullinen lautakunta kasvatus ja koulutuslautakunta Vihdin opetustuntimäärältään suuren alueen toimintaa johtaa opiston apulaisrehtori, jonka työhuone on opistotalolla Nummelan Karhumäenpolulla. Vihdissä opistolla on oma toimisto ja toimistosihteeri sekä osa-aikainen iltavahtimestari. Opistotalo pitää sisällään sekä hallintotilat että luokkatiloja. Opistotalon keskeinen sijainti ja erityisen hyvä aikuisopetukseen soveltuva varustelutaso antaa valtavasti mahdollisuuksia järjestää erinomaista opetusta ja toimintaa vihtiläisille. Toinen tärkeä opetustila Nummelan alueella on Kuoppanummen koulukeskus monipuolisine mahdollisuuksineen. Vihdin kirkonkylässä opetusta järjestetään sekä Pitäjänkeskuksen rakennuksessa että kouluilla. Myös Vihdin kylissä (mm. Selki, Otalampi, Jokikunta, Vihtijärvi) toimii useita opiston ryhmiä. Vihdin toteutunut tuntimäärä Vihdin osuus opiston tuntimäärästä 34,16 % Kursseja 317 Kurssilaiset kerran laskettuna Kurssilaisten kokonaismäärä Nummi-Pusula Nummi-Pusulan asukasmäärä oli vuoden lopussa 6 132, kasvua vuoteen 2008 kertyi 2 %. Kasvuprosentti on suurin Hiiden Opiston alueen yhteistyökunnista. Siksi olikin ilahduttavaa, että opisto pystyi kasvattamaan toimintavuonna 2009 Nummi-Pusulan tuntimääräänsä vuoden 2008 tasoon verrattuna n. 50 tunnilla pysyen kuitenkin erinomaisesti annetussa talousarviossa. Toiminta ja tilat Ongelmakohdaksi Nummi-Pusulassa muodostui atk-opetus, jossa sekä toteutuneet opetustuntimäärät että opetukseen osallistuneiden määrät romahtivat oman atk-luokan menettämisen myötä. Atk-opetuksen muutokset Nummi-Pusulassa Suunniteltu tuntimäärä Toteutunut tuntimäärä Opiskelijat Nummella sijaitseva Taitotalo on muodostunut Hiiden Opiston tukikohdaksi Nummi-Pusulan alueella, siellä järjestetään entisöintikursseja, kankaankudontaa ja taito- ja taideaineiden lyhytkursseja. Opisto voi käyttää Nummi-Pusulassa koulujen tiloja, mutta opistotoimintaa on myös kylä- ja seurojentaloissa. Vastuullinen lautakunta sivistyslautakunta Nummi-Pusulan toteutunut tuntimäärä Nummi-Pusulan osuus opiston Tuntimäärästä 7,91 % Kursseja 77 Kurssilaiset kerran laskettuna 559 Kurssilaisten kokonaismäärä 1001 Opiskelijat Hiiden Opistossa 2009: 7198 (netto) Naisia Miehiä Yht Opiskelijamäärä Aktiiviopiskelijoita Maahanmuuttajia Opiskelijaalennuksen saaneita Työttömiä Tiffany-lyijylasityöryhmiä kokoontuu Nummen Taitotalolla (ikkunasta näkyvä keltainen rakennus)

9 7. Rehtorin ainealueet Rehtorin ainealue muodostuu luennoista sekä psykologiaan ja ihmissuhdetaitoihin liittyvistä kursseista. Useimmat luennot on suunniteltu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Keväällä järjestettiin lukuvuoden Muistatko? -teemaan liittyen upea 50-luvun henkinen muisteluilta Villi 50-luku yhteistyössä Lohjan kirjaston, museon ja musiikkiopiston kanssa. Syksyllä käynnistettiin uutuutena Omaishoitajan peruskurssit sekä Lohjalla että Nummelassa. Yhteistyökumppanit Lohjan seudun mielenterveysseura Lohjan Oppaat ry Lohjan museo Lohjan kirjasto Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Luentoja, kursseja ja yhteistyömuotoja Minna Canth suomalainen suurnainen Länsi-Uusimaa taiteen ja arkkitehtuurin näkökulmasta Maailmankaikkeus mikä se on? Omaishoitajan peruskurssit Askelia hahmoon hahmoterapian johdantokurssi Tanssi ja liikunta Hiiden Opistossa on monipuolinen tanssin ja liikunnan opetus. Liikunnassa on tarjolla monipuolisesti kehonhuoltoa, Pilatesta, Astangajoogaa, hathajoogaa, vauva & vanhempijoogaa, Taijia, kuntosaliryhmiä, vesijumppaa tietenkään unohtamatta kunnon perusjumppaa. Ikääntyneille on suunnattu omia jooga- ja liikuntaryhmiä uutuutena tasapainoa parantava tunti. Miehille on omia äijäjooga- ja kuntoliikuntaryhmiä. Ruotsinkielisille on myös oma jumpparyhmänsä. Osanottajamäärät kursseilla ovat olleet hyvät. Tanssin opetusta annetaan useassa eri tasoryhmässä aikuisbaletissa kolmessa, nyky-, jazz- ja itämaisessa sekä rivitanssissa kahdessa. Kurssitarjonnassa on myös lavatanssi-, senioritanssi ja kansantanssi opetusta. Uutuutena ikääntyneille on suunnattu oma kantririvitanssiryhmä Nummi-Pusulaan. Lisäksi suosittua Rautarouvien tanssiliikuntaa on lisätty Nummelaan. Uutuuskursseista mainittakoon Juuret ja siivet teemalla toteutunut tanssi- ja liikeimprovisaatio kurssi sekä salonki- ja hovitanssikurssi. Opistotalon tanssisaliin saatiin uusi lattia syksyllä Tanssin osalta kevät huipentui Tanssi- ja musiikkigaalaan Muistatko? Tuntiopettajatapaamiset ja sisäinen koulutus: Tuntiopettaja tapaaminen 27.8 ja osaston pikkujoulut Nummelassa Joogaohjaajat ovat kokoontuneet Lohjalle kerran kuussa pohtimaan joogan opetukseen liittyviä asioita Tuija Aaltosen koolle kutsumana. Yhteistyötahoja: Tanssikoulu Vinha Tanssikoulu Un Dos Tres Tanssikoulu Funka Tanssi- ja musiikkigaala Muistatko? Tanssi- ja musiikkigaala Muistatko? Luentosarjat, kasvatus ja psykologia Suunnitellut tunnit 225 Toteutuneet tunnit 181 Opiskelijoita 438 Tanssi ja liikunta Suunnitellut tunnit 3526 Toteutuneet tunnit 3427 Opiskelijoita 3119 Ainealueen vastaava: Marjatta Siikjärvi Hallinnon toimistosihteeri: Tarja Saarinen Tanssin ja liikunnan päätoiminen opettaja: Ilona Kauppinen Ainealueen toimistosihteeri: Ritva Karhu 7

10 8. apulaisrehtorin ainealueet Apulaisrehtorin ainealueista (yhteiskunnalliset aineet, avoin yliopisto-opetus ja ikäihmisten opetus) sekä atk- ja mediaopetuksesta on muodostettu yhteiskuntaosasto. Yhteiskunnalliset aineet Yhteiskunnallisten aineiden puitteissa järjestettiin kansalaisvaikuttamisen kursseja (Koti-Nummela ja Lohja kotikaupungiksi), paikallistuntemukseen tähtääviä retkiä ja mm. Hyvinvointitreenikokonaisuus. Treenit kohdennettiin miesporukalle ja yhteistyökumppanina oli Lohjan seudun mielenterveysseura, työvoimatoimisto ja perusturva. Laululyriikkaan keskittyneet Päivölän 13. kirjallisuuspäivät keräsivät salit täyteen jälleen Nummelassa. avoin yliopisto Avoin yliopisto-opetus on upea koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä opetusmuoto. Pohjakoulutusvaatimuksia avoimessa yliopistossa ei ole, mutta opinnot avaavat mahdollisuuden päästä tutkintoon johtaviin yliopistoopintoihin opintoja järjestettiin kasvatustieteessä/aikuiskasvatustieteessä (aineopinnot), lääketieteessä ja psykologiassa. Atk ja media Atk ja mediakasvatus tarjoavat kursseja ottaen huomioon kansalaisilta saadun palautteen sekä ajan trendin. Vuonna 2009 otettiin askel sosiaalisen median suuntaan. Sähköpostin käytön lisäksi opetusta annettiin myös yhteisöpalvelujen, kuten Skype-ohjelmien käytössä. Senioreille tarkoitetuilla kursseilla oli perinteisesti pääpaino tietokoneen ja oheislaitteiden perushallinnassa sekä internetin käytössä. Taitojen karttuessa pystyi suuntautumaan myös ammatillista osaamista kehittäviin kursseihin, kuten vanhojen valokuvien korjailuun sekä A- työvälineohjelmien opiskeluun. Kurssivalintaa helpottivat kursseille valmiiksi määritetyt osaamistasot 1-4. Hiiden Opiston Lohjan toimipisteen atk-luokka uudistettiin syksyllä 2009, juuri ennen lukuvuoden alkua. Uudet työkoneet laadukkaine näyttöineen toivat lisää luksusta atk-opetukseen. Vuonna 2009 pidettiin myös kursseja, joissa oman kannettavan tietokoneen käyttöjärjestelmään tutustuttiin. Nämä kurssit olivat erityisen suosittuja. Suosionsa säilyttivät myös valokuvauksen ja kuvankäsittelyn peruskurssit. Ikäihmisten opinnot Ikäihmisten opintokokonaisuuksia olivat mm. ikäihmisten yliopistoryhmät sekä Voimaa viisauden vuosiin ryhmät. Atk:n senioriopetusta opisto pystyi 2009 tarjoamaan maksuttomana OPM:n opintosetelirahoituksen turvin. Senioreiden atktaidot ovat todellisia nykypäivän kansalaistaitoja. Yhteistyökumppaneita Lohjan seudun mielenterveysseura Lohjan perusturva ja sosiaalitoimi Vihdin kunnankirjasto Vihdin Vanhusten tuki ry Vihdin Kalevalaiset Naiset ry Päivölän virkistyskoti Vihdin liikuntapalvelut Yhteiskunnalliset aineet Suunnitellut tunnit 654 Toteutuneet tunnit 598 Opiskelijoita 453 Heikki Salo Päivölän kirjallisuuspäivillä Suomalainen laululyriikka oli Päivölän 13. kirjallisuuspäivien teemana Tapahtuma keräsi jälleen suuren kuulijakunnan, kumpanakin päivänä osallistujia oli yli 70. Yleisö inspiroitui niin iskelmäteksteistä kuin myös rock- ja popmusiikin sanoituksista - unohtamatta virsiä. Kirjallisuuspäivät toteutettiin Hiiden Opiston, Vihdin kunnankirjaston, Vihdin Kalevalaisten Naisten sekä Päivölän virkistyskodin yhteistyönä. Atk ja media Suunnitellut tunnit 1340 Toteutuneet tunnit 945 Opiskelijoita 475 Ainealueen vastaava Anne Kotonen Hallinnon toimistosihteeri Tarja Saarinen Viestintäteknologian päätoiminen opettaja Pasi Ranne 3.6. asti, Eija Terävä alk. Ainealueen toimistosihteeri Tarja Saarinen 8

11 9. KIELTEN JA ILMAISUTAITOJEN OSASTO Kielten ja ilmaisutaitojen osasto käsittää kielten, musiikin, puheviestinnän ja näyttämötaiteiden opetusalueet. Kielten opetusta järjestettiin 15 kielessä koko vuoden tai lukukauden kestoisina kursseina, lyhyt- ja intensiivikursseina. Kielten tarjonnassa oli myös yhteensä 13 kieli- ja kulttuuriluentoa sekä yksi kahden kerran luentosarja. Opiston Muistatko? - sekä Juuret ja Siivet -teemat näkyivät osaston kurssitarjonnassa sekä syys- että kevätkaudella. Yleisiä kielitutkintoja järjestettiin neljässä kielessä ja lisäksi infotilaisuuksia oli keväällä ja syksyllä suomen tenttijöille. Kielten kevät- ja syyskauden avauksissa luentojen aiheina olivat Tarinaksi kerrottu elämä ja Kielten juuret sekä Yle:n edustajan esittelemä kielten verkkomateriaali. Musiikin opetus jakautui musiikki- ja soitinopetukseen, orkestereihin, laulunopetukseen ja kuoroihin. Työpajoissa saattoi kokeilla mm. bel canto tekniikkaa ja kasvomaalausta sekä valmistaa naamioita. Lisäksi osasto on järjestänyt Kielten kevätkauden avauksen, Lohjan kevätgaalan musiikin osion sekä Kielten syyskauden avauksen. Kauden avaukset on suunnattu sekä opiskelijoille että osaston opettajille. Tavoitteiden toteutuminen Osaston tavoitteena oli tarjota aikaansa seuraavaa opetusta ja uutuuksienkin määrä kasvoi 20 kurssiin. Maahanmuuttajille lisättiin suomen kielen kursseja opintoavustus-projektin puitteissa ja joustavasti tilauskursseina sekä järjestettiin Yleisiin kielitutkintoihin valmentavia infotilaisuuksia sekä YKI-tenttejä. Osaston tuntiopettajille järjestettiin lukuvuoden aikana neljä tapaamista/koulutustilaisuutta. Palaute opettajilta oli positiivista ja osallistuminen aktiivista. Myös opiskelijoilta saadut kurssipalautteet ovat hyviä. Uutuuksia & uudenlainen opetustarjonta Maahanmuuttajat olivat edelleen yhtenä painopistealueena ja heille tarjottiin tavallisten suomen kielen kurssien lisäksi kursseja, joilla oli mahdollisuus oppia myös ruokasanastoa ja saada tietoa suomalaisista juhlista. Musiikissa uutuuksina oli tarjolla Laulajan abc laulajasta muusikoksi verkkokurssi sekä suuren suosion saavuttanut Avaa ovi laulumaailmaan kurssi, jonka tarkoituksena oli löytää laulamisen ilo ja samalla oppia laulamisen perusasioita. Kielten uutuustarjonnassa oli mm. englannin kielessä Irlanti teema, englantilaisia puutarhoja, dekkareita ja liike-elämän kieltä. Japanin alkeita oli mahdollista opiskella intensiivisesti, italian alkeita myös päivällä ja espanjan kulttuuriluennolla selvittää mitä lattareissa lauletaan. Ranskan kulttuuriluennoilla alkoi uusi sarja aiheena Ranskan rannikot. Viron monimuotokurssi ei löytänyt riittävästi kiinnostuneita. Yhteistyökumppaneita Yhteistyötahoina oli mm. Pääkaupunkiseudun opistot, Wahren Opisto, Lohjan monitoimikeskus, Finn Lectura, YLE, Matkatoimisto White House EG, OPH, Jyväskylän Yo:n kielitieteen laitos ja Suomen ranskanopettajayhdistysten liitto. Teemapäivät ja tapahtumat Venetsian karnevaalitunnelmia -tapahtumaa vietettiin lauantaina Lohjan Opistotalolla. Tapahtumassa kuultiin laulua ja musiikkia, nähtiin italian opiskelijoiden esityksiä ja maisteltiin italialaisia makuja. Syntyperäiset opettajat esittelivät karnevaaliperinnettä ja Venetsiaa. Venetsian karnevaalitunnelmia -tapahtuma 7.2. Suunnitellut tunnit 6634 Toteutuneet tunnit 5738 Opiskelijoita 3285 Osastonjohtaja Soile Lundqvist Kieltenopettaja Anja Odell Osaston toimistosihteeri Ritva Karhu 9

12 10. taitoaineiden osasto Taitoaineiden osaston opetusalueita ovat käsityö, sisältäen sekä pehmeät että kovat materiaalit, kotitalous, terveyskasvatus ja ensiapu. Lisäksi osasto järjestää useamman vuoden kestävää käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta aikuisille sekä lapsille, lasten opetus tunnetaan nimellä Käsityökoulu Hiisi. Opinto-ohjelmassa oli pitkiä, koko lukuvuoden kestäviä kursseja 63 ja lyhytkursseja kevätlukukaudella 40 ja syyslukukaudella 68. Lyhytkurssit ovat yhä suositumpia, niiden pituus vaihtelee yhdestä illasta tai viikonlopusta muutamaan viikkoon. Materiaalien uusiokäyttö ja kierrättäminen ovat monilla kursseilla vahvasti mukana, tällaisia kursseja olivat mm. kierrätysmosaiikki- ja kestovaippakurssit. Myös kurssit, joissa aikuinen ja lapsi saavat tehdä yhdessä, ovat hyvin toivottuja. Tästä esimerkkeinä Hyytävän hauskaa Halloweenia kokkauskurssi, joulukarkkeja lapsen kanssa ja kynttilöitä lapsen kanssa kurssit. Terveyskursseista Henkisen tuen kurssi oli hyvin ajankohtainen ja se koettiin tarpeelliseksi. Vuoden teema Osastossa suunnitellaan erityisiä vuoden teeman mukaisia teemakursseja mutta teema otetaan huomioon monilla muillakin kursseilla läpäisyperiaatteella. Vuoden 2009 teemat olivat Muistatko? (kevät 2009) sekä Juuret ja siivet (syksy 2009). Teemakursseja olivat mm. seuraavat kurssit: Vanhojen tekstiilien hoito ja säilytys Himmelit, tähdet ja olkikortit Tärkeät tilkut rakkaat kuvat muistojen tauluun Vihkiryijy, kasteryijy - ryijy ommellen Muistojen räsymatto Suomalaista ruokaperinnettä ja perinneruokia (verkkokurssi) Keramiikka - teemana Juuret Tuntiopettajatapaamiset ja järjestetyt koulutustilaisuudet Järjestämme tuntiopettajille tapaamisia, joissa opettajat saavat tietoa opistosta ja ainealueesta sekä voivat keskustella ja tavata kollegoita Taitoaineiden tuntiopettajien suunnittelutapaaminen Tuntiopettajakokous Taitoaineopettajien joulutapaaminen Teemapäivät ja tapahtumat: Teemapäivät ja tapahtumat ovat tilaisuuksia, joissa kuntalaisilla on mahdollisuus tulla tutustumaan opiston toimintaan ja nähdä opiskelijoiden ja opettajien työn tuloksia. Niissä voi myös esittää toivomuksia ja kysymyksiä opistolle Vanhojen tekstiilien hoito ja säilytys luento yhteistyössä Lohjan museon kanssa Venetsian karnevaalitunnelmia tapahtumassa naamiopaja, yhteistyössä kielten ja ilmaisutaitojen osaston kanssa Taitotalossa tapahtuu! Avoimet ovet Nummen taitotalossa Linnunpönttötalkoot Nummelassa yhteistyössä Vihdin luonto ry:n kanssa Lohjan kevätnäyttely Laurentius-salin aulassa Lohjalla Solmulan avoimet ovet Solmulan kutomossa Lohjalla Vihdin kevätnäyttely työväentalo Rientolassa Nummelassa Sammatin taitajat maamiesseurantalo Sampaalassa Aikuisopiskelijan viikon päätapahtuma koruja kierrätysmateriaalista paja Lohjalla Käsityömatka Martin markkinoille Tallinnaan Taitopajat Lohjan menneen ajan joulumarkkinoilla Yhteistyötahot: Laurea-ammattikorkeakoulu Lohjan Kiviharrastajat ry Lohjanseudun kuvataidekoulu Lohjan museo Nummelan Martat ry Taito Uusimaa ry Vihdin Kivikoruharrastajat ry Vihdin luonto ry Taitoaineiden osasto Neulahuovutettu koira Huovutettu hattu Suunnitellut tunnit 6007 Toteutuneet tunnit 5488 Opiskelijoita 2528 Osastonjohtaja Anja Aalto Kädentaitojen opettaja Eira Viitanen Osaston toimistosihteeri Tuula Vartiainen 10

13 11. taideaineiden osasto Taideaineiden osastoon lukeutui vuoden 2009 aikana kuvataiteen lisäksi historia, kirjallisuus ja luova kirjoittaminen, uskonto, luonto, liikenne ja puutarhatalous. Hiiden Opiston johtava taideaineiden opettaja Aune Kämäräinen siirtyi eläkkeelle ja hänen seuraajanaan johtavana taideaineiden opettajana aloitti 1.8. Jyrki Häggman. Kuvataideopetus käsittää perinteiset ainealueet: maalauksen, piirustuksen ja kuvanveiston. Näihin edellä mainittuihin liittyvät myös erilaiset ainealueiden erikoiskurssit ja luennot. Lukuvuoden aikana järjestetään taidenäyttelyitä ja -retkiä. Kuvataide-, erityisesti maalausryhmät, ovat perinteisesti jatkaneet opiskelua myös taideaineiden osaston kesäkursseilla. Taideaineiden osasto on myös poikkitaiteellinen. Kuvataidekurssit jakaantuvat kuvataiteen peruskursseihin (3-vuotinen, valtakunnallista taiteen perusopetussuunnitelmaa noudattava kurssi), taidemaalauskursseihin, kuvanveistoon, piirustuskursseihin, avoin ateljee -kursseihin, lasten kuvataidekursseihin sekä erikoistekniikkakursseihin. Tarjontaa kohdistettiin ja pyrittiin kattamaan koko opiston toiminta-alue, kysynnän mukaan. Lohjalla alkoi syksyllä 2009 uusi kolmivuotinen kuvataiteen peruskurssi. Vihdissä jatkui syksyllä 2008 alkanut peruskurssi. Kuvataiteen peruskurssit tarjoavat opiskelijoille kattavan tietotaitopaketin kuvataiteen perinteisiin ainealueisiin ja sekä niiden erikoistekniikoihin. Historiakursseista toteutettiin suosittua sukututkimuskurssia vuorovuosin Lohjalla ja vuorovuosin Vihdissä. Historiassa aloitettiin keväällä 2009 kylähistorian kurssi Kylän muistot talteen!, jonka tarkoituksena on kerätä Pullin ja Mynterlän alueen menneitä aikoja ja koota muistot historiikiksi. Muistitietoa kerättiin myös Karjalohjalta, ja Lohjankin paikallishistoriasta järjestettiin Lohjan historian peruskurssi. Kirjallisuuskursseista toteutettiin lukupiiri Lohjalla ja Vihdissä ja luovan kirjoittamisen kurssi Lohjalla. Lisäksi keväällä 2009 järjestettiin kirjallisuudessa myös lyriikan verkkokurssi moodleverkkolalustan avulla. Luonto, matkailu ja retkeily -ainealueelta toteutettiin mielenkiintoinen luento Solovetskin vankileirien pahamaineisesta luostarisaaresta, kurssit koirien käyttäytymisestä ja kouluttamisesta sekä mehiläishoidosta. Euroopan puutarhataiteen tyylisuunnista järjestettiin lyhytkurssi Lohjalla syksyllä Liikennekurssit olivat vesiliikenteen kursseja, jotka tähtäsivät Suomen Navigaatioliiton rannikko- ja saaristolaivurin tutkintoon. Lesällä 2009 toteutettiin jo perinteeksi muodostunut kuvataiteen kesäkurssi. Taidematka kohdistui tällä kertaa maalauksellisen pieneen ja idylliseen kylämaisemaan, joka sijaitsi Inkerinmaan Keltossa. Taidemaalaus onkin keskeinen ainealue taideaineiden osastossa, mutta esim. elävänmallin piirustus on yhä suositumpaa. Uutuuksia ja uudenlainen opetustarjonta Vuoden 2009 uutuuksia oli mehiläishoidon kurssit. Kalligrafiakurssien suosion siivittämänä kokeiltiin myös kiinalaista kalligrafiaa joka myös osoittautui suosituksi. Uutuutena myös taidehistorian luento Venetsia - taidekaupunki. Tiffany-lyijylasityö, Marita Hytönen Kuvataiteet: Muut: Suunnitellut tunnit 2812 Toteutuneet tunnit 2559 Opiskelijoita 843 Suunnitellut tunnit 579 Toteutuneet tunnit 544 Opiskelijoita 331 Johtava kuvataideaineiden opettaja Aune Kämäräinen (31.7. asti) Johtava kuvataideaineiden opettaja Jyrki Häggman (1.8. alkaen) Osaston toimistosihteeri: Kaisa Hannula 11

14 12. tilauskurssitoiminta Tilauskurssitoiminta on pieni mutta tärkeä osa Hiiden Opiston toimintaa. Työyhteisön tärkein voimavara on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Hiiden Opisto tarjoaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille koulutuspalveluja. Tilaajan kanssa yhteistyössä räätälöity koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen tai yhteisön tarpeet huomioiden. Koulutuksia voidaan järjestää myös useamman organisaation yhteishankkeina. Opisto käyttää kouluttajina omia opettajiaan ja muita eri alojen asiantuntijoita. Koulutus voidaan järjestää nopeasti ja joustavasti tilaajan toivomana ajankohtana joko opiston tai työyhteisön omissa tiloissa tai muussa sopivassa paikassa.tilauskoulutuksessa suosittuja kursseja ovat mm. kielikurssit, atk-kurssit, hygieniapassi-koulutukset, ensiapukoulutukset, työyhteisökoulutukset sekä erilaiset virkistyskurssit. Tilauskursseja järjestettiin vuoden 2009 aikana mm. atk:n, terveystiedon sekä majoitus- ja ravitsemusalan ainealueilla sekä Lohjalla luottamushenkilökoulutus Vastuullinen valtuutettu ja turvallisuuskoulutus asiakaspalvelutyössä. Toteutuneet tunnit 45 Opiskelijoita 84 Suunnittelija-tiedottaja Kaisa Hannula 13. HANKKEET Maahanmuuttajien opintoavustus Hiiden Opisto on saanut valtionavustusta opistosetelityyppiseen toimintaan vuodesta 2007 alkaen. Vuodelle 2009 avustusta myönnettiin Valtionavustuksella on tarkoitus edistää aikuisopiskeluun vähän osallistuvien henkilöiden koulutukseen hakeutumista. Valtionavustuksilla voidaan myöntää kohderyhmään kuuluville opiskelijoille vapautus kurssimaksuista tai alentaa sitä merkittävästi. Kohderyhminä Hiiden Opistossa ovat maahanmuuttajat sekä atk-opetukseen osallistuvat seniorit. Hankkeen tavoitteena on madaltaa näiden opiskelijoiden kynnystä aloittaa opiskelu tai jatkaa opiskelua Hiiden Opistossa, integroida maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan sekä samalla luoda opiston käyttöön malli maahanmuuttajien rekrytoimiseksi Hiiden Opiston opiskelijoiksi. Vuoden 2009 aikana opintoseteliavustus myönnettiin 147:lle Hiiden Opiston opiskelijalle. ESOPista eteenpäin! Opetushallituksen rahoittaman hankkeen tarkoituksena on vapaan sivistystyön oppimisympäristöjen kehittäminen esteettömämpään ja saavutettavampaan suuntaan. ESOP -hankkeessa on kehitetty vapaan sivistystyön verkko-opetuksen mallia. Hankkeen tavoitteena on verkostojen, toimintatapojen, mallien ja palveluiden kehittäminen sekä opiskelumahdollisuuksien edistäminen verkkopohjaisten oppimisympäristöjen avulla ja aliedustettujen ryhmien koulutuksen edistäminen. Hiiden Opistossa järjestettiin kaksi verkkokurssia hankkeeseen liittyen. Hankkeessa oli mukana 12 aikuiskoulutusta tarjoavaa oppilaitosta, hankekoordinaattorina Vanajaveden Opisto. Hanke käynnistyi syksyllä 2007 ja päättyi vuoden 2009 lopussa. Lohjan Muisti Lohjan Muisti-hankkeen tavoitteena on lohjalaisen ja Lohjan seudun arkielämän tallentaminen sähköiseen muotoon. Hankkeessa kerätään kaupungin asukkaiden hallussa olevaa arkielämään ja entisiin paikkoihin liittyvää tietoa kaikkien kaupunkilaisten vapaasti käytettäväksi. Lisäksi järjestetään erilaisia tilaisuuksia muistitiedon kartuttamiseksi, mm. keväällä 2009 Villi 50- lukuilta. Hanketta koordinoi Lohjan sivistystoimi ja siinä toimivat Hiiden Opiston lisäksi Lohjan museo, kirjasto ja musiikkiopisto. Kuvankäsittelykurssilla Lohjan opistotalon atk-luokassa 12 Hiiden Kirnu on Lohjan Muisti -hankkeeseen kytkeytyvä sitoutumaton kulttuurilehti, jolla on verkonlaajuinen levikki. Lehden tavoitteena on nostaa näkyville kiinnostavia kulttuuriaiheita meiltä ja muualta. Hiiden Kirnu edistää alueellista luovuutta ja kulttuurityötä tarjoamalla julkaisufoorumin taiteenharjoittajille ja kulttuurista kiinnostuneille.

15 14. Tapahtumat 2009 Lohja Venetsian Karnevaalitunnelmia, Opistotalo Kevätnäyttely, Laurentius-salin aula Lohjan Tanssi- ja musiikkigaala, Laurentius-sali Kuvataidenäyttely, Taidekulma Kuvataidenäyttely, Pääkirjasto Lohjan Miehet ry, Vappusimaus, Puu-Anttila Kielten syyskauden avaus opettajille ja opiskelijoille, Opistotalo Aikuisopiskelijan viikko, vk Aikuisopiskelijaviikon päätapahtuma, Laurentius-sali Käsityömatka Martin markkinoille Tallinnaan Syksyinen opintoretki Lounais-Hämeeseen Lohjan miehet ry., Joulukonsertti, Lohjan Pyhän Laurin kirkko Hiiden Opiston Taitopajat Menneen Ajan Joulumarkkinoilla Vihti Kielten kevätkauden avaus, Opistotalo Linnunpönttötalkoot Nummelassa Kuvataidenäyttely, Nummelan työväentalo Vihdin kevätnäyttely, Nummelan työväentalo Hiiden Opisto Päivölän 13. Kirjallisuuspäivillä Nummelan soittokunnan muistokonsertti Nummelan Naiskuoron 10-vuotisjuhlakonsertti Nummi-Pusula Taitotalossa tapahtuu, avoimet ovet Sammatti Sammatin taitajat! Maamiesseurantalo Sampaala Taitopajat Menneen Ajan Joulumarkkinoilla Kevätnäyttelyjuliste

16 15. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hiiden Opiston ja kansalais- ja työväenopistotoiminnan yhteiskunnallisen merkittävyyden perusta on pohjoismaisessa demokratiassa. Opistotoiminta tukee kansalaisyhteiskuntaa sivistystyön kautta. Hyviä esimerkkejä opiston vaikuttavuudesta paikalliseen sivistys- ja kulttuurityöhön ovat opiston kurssien lisäksi kulttuuritoimijoiden kanssa tehdyt ja suunnitteilla olevat yhteistyöprojektit. Yhteistyöprojekteja olivat mm. Lohjan Muisti digitaalinen kansalaismuistin tallennushanke, vuosittaiset kirjallisuuspäivät Vihdissä, kansalaisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten kanssa järjestettävät ajankohtaisluennot ja kurssit yhteiskunnallisesti merkittävien ja ajan hermolla olevien teemojen puitteissa. Opisto toteuttaa kurssikokonaisuuksia, jotka tähtäävät kansalaisvalmiuksien ylläpitoon ja hallitsemiseen. Opisto myös mahdollistaa marginaaliryhmien osallistumisen opiston toimintaan kurssimaksuhelpotuksilla. Esimerkiksi paikallisessa Monitoimikeskuksessa Hiiden Opisto on tarjonnut maahanmuuttajille kielikoulutusta osana heidän kotouttamiskoulutustaan. Opintoseteliavustuksella maahanmuuttajat ovat saaneet koulutuksen ilmaiseksi Yhteistyökumppanit Lohjan seudun mielenterveysseura Lohjan perusturva ja sosiaalitoimi Vihdin kunnankirjasto Vihdin Vanhusten tuki ry Vihdin Kalevalaiset Naiset ry Päivölän virkistyskoti Vihdin liikuntapalvelut Innofocus Lohjan Oppaat ry Lohjan museo Lohjan kirjasto Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Tanssikoulu Vinha Tanssikoulu Un Dos Tres Tanssikoulu Funka Wahren Opisto Lohjan monitoimikeskus Finn Lectura YLE Matkatoimisto White House EG OPH Jyväskylän Yo:n kielitieteen laitos Suomen ranskanopettajayhdistysten liitto Laurea-ammattikorkeakoulu Lohjan Kiviharrastajat ry Lohjanseudun kuvataidekoulu Nummelan Martat ry Taito Uusimaa ry Vihdin Kivikoruharrastajat ry Vihdin luonto ry 14 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy opiston opetustarjonnassa esim. siten, että opisto nostaa ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja opetussisältöihin. Opetusministeriön kautta Hiiden Opistolle ohjautuu merkittäviä määriä hankerahaa, jolla opisto toteuttaa mm. maahanmuuttajataustaisten henkilöiden integroimista omaan asuinalueeseen, kehittää ikäihmisten tietoteknisiä valmiuksia ja edistää verkkopohjaista aikuisoppimista. Opistotoiminnalla on perinteisesti yhteyksiä paikallisiin kuoroihin ja orkestereihin. Hiiden Opisto tuki vuonna 2009 alueensa seitsemää (7) kuoroa ja orkesteria kustantamalla niille mm. ohjaajien palkkiot sekä tilavuokria ja esiintymisiä. Vaikuttavuutta Hiiden Opistossa mitataan yhteistyökumppanien määrällä, vuosittaisella opiskelijamäärällä ja sen kehityksellä, asiakastyytyväisyyskyselyillä ja kurssiarvioinnilla sekä medianäkyvyysmittarilla Medianäkyvyys 2009 Lohjan paikallislehdet: Artikkelit 40 Lehtipuffit 26 Muu 14 Yhteensä 80 Vihdin paikallislehdet: Artikkelit 15 Lehtipuffit 13 Muu 10 Yhteensä 38 Nummi-Pusulan paikallislehdet: Artikkelit 4 Lehtipuffit 10 Muu 3 Yhteensä 17

17 16. Opistotoiminnan laatu ja laadun arviointi Hiiden Opisto on tehnyt mittavaa laatutyötä vuodesta Koko opiston henkilökunta on työstänyt laadun kuvausta, kriteerejä ja mittareita laatukäsikirjatyön merkeissä. Laatutyön tavoitteena on erinomaisuus ja hyvin tehty työ. Laatu on organisaation oman toiminnan kehittämistä ja parantamista palautteen avulla. Opistotoiminnan laatua tarkastellaan opistossa EFQM:n eli Eurooppalaisen laatupalkintomallin puitteissa. Laatua arvioidaan mm. opetustuntimääräkehityksellä, opiskelijamäärien kehityksellä, asiakastyytyväisyyskyselyin ja kurssiarviointien perusteella. Taloudellista suoriutumista tarkkaillaan talousarvion ja toteutuneen toimintakatteen seuraamisella. Euroa 0, , , , , ,00 Talousarvion ja toteutuneen toimintakatteen erotus Hiiden Opistossa , , , , , , Toimintavuosi Yli/alijäämä 16.1 Opetustuntimäärät Valtionosuustunnit Toteutuneet tunnit Opiskelijamäärät Opiskelijamäärät Opiskelijamäärät Kurssiarvioinnit Tavoite Tulos ,6 / 5 4,8 / / 5 4,6 / / 5 4,7 / 5 15

18 17. Strategiat 2009 ja 2010 Keskeiset strategiset tavoitteet 2017 Laadukas osaamisympäristö Tunnettavuuden lisääminen Tasapainoinen talous Tehokkaat toimintatavat Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu Sujuva kuntayhteistyö 17.1 Tuloskortti 2009 Tavoitteet 2008 tilinpäätös 2009 tavoite 2009 tilinpäätös 2010 tavoite Vaikuttavuus asiakastyytyväisyys 3,99 4,5 / 5-4,5 / 5 kurssiarvio 4,6 / 5 4 / 5 4,75 / 5 4 / 5 Kehittyminen työtyytyväisyys 2,94 3-3/4 Toiminnan laajuus opetustunnit (kaikki) opetustunnit (valtionosuuteen oikeuttavat) kurssilaiset (brutto) opiskelijat (netto) henkilöstö (päätoiminen) Taloudellisuus /opetustunti (ilman valtionosuutta) 58,53 55,40 57,08 56,00 /opetustunti (sis. valtionosuus) 15,77 14,65 13,84 13,00 Tulot (1000 ) valtionosuus kurssimaksut myyntitulot hanketulot Menot (1000 ) Netto yhteensä (1000 )

19 17.2 Avaintulokset ja tulosten toteutuminen 2009 Keskeiset avaintulokset Tulostavoitteet Seurantatapa Toteuma 1. Korkeatasoinen opetus ja asiakaspalvelu tietoverkot opetuskäyttöön monimuoto-opetus lisääntyy, ESOPe -hanke monimuoto-opetuksena järjestettävien kurssien ja kurssilaisten määrä Monimuotokursseja 2, kurssilaisia 16 uutuuskurssit uutuuskursseja toteutetaan eri ainealueilla uutuuskurssien lukumäärä 77 syrjäytymisen ehkäisy opintoavustus maahanmuuttajille -projektin toimenpiteet projektin kautta saavutettujen opiskelijoiden lukumäärä ja seurantaraportti Opintoseteliavustuksen saaneita 147 yhteistyö Lohjan Muisti - tallennusprojekti Lohjan museon ja kirjaston kanssa käynnistyy rahoitus saatu ja projektityöntekijä aloittanut työskentelyn, tallennusryhmät käynnissä syksyllä 2008 toteutunut asiakastyytyväisyys asiakastyytyväisyys 4 / 5 asiakastyytyväisyyskysely 2008 toteutunut, kurssiarvioinnin tulos 4,75/5 henkilökohtainen asiakaspalvelu toimistoissa asiakaspalvelu on hyvää ja siitä saa hyvää palautetta asiakastyytyväisyyskysely 2008 toteutunut 2. Opistotyön arviointi laatukäsikirja EFQM:n mukainen laatukäsikirja käytössä toimintakertomus (sis. tuloskortti) laatukäsikirjan mukaan, arviointi toteutunut 3. Resurssit talousarvio 2009 vuoden 2009 talousarvio toteutuu suunnitellusti ja on kaiken toiminnan pohjana säännölliset seurantapalaverit, talousarvion seurantakoulutus osastonjohtajille toteutunut kuntayhteistyömalli selkiytyy (sitova) Hiiden Opiston isäntäkunnan ja yhteis-työkuntien sivistystoimielinten ja opiston johtokunnan työnjaot määritellään selkeästi johtokuntaseminaari 6.3. toteutunut, seminaari ei toteutunut kolmas aineosasto ei toteutunut, päätös osastonjohtajuudesta

20 17.4 Keskeiset tavoitteet 2010 / koko opisto Hiiden Opiston tavoitteet 2010 Tavoitteet 2010 Seuranta 1. Laadukas osaamisympäristö korkeatasoinen opetus ja opettajien osaaminen opinto-ohjauksen kehittäminen yhteistyössä alueen aikuisoppilaitosten kanssa sosiaalisen median hyödyntäminen tilauskurssitoiminnan kehittäminen kestävän kehityksen arvojen opetus uusien toimitilojen suunnittelun edistyminen uutuuskurssien määrä tuntiopettajien koulutuspäivät OpinOvi -projetin opinto-ohjausprosessin kehittäminen monimuoto-opetuksen kurssien ja kurssilaisten lukumäärä tilauskurssien tuntimäärät ja tulot kurssien määrä ja osallistuminen Reilun Kaupan messuille päätös uusista toimitiloista 2. Tunnettavuuden lisääminen opinto-oppaan ja kotisivujen ulkoasun uudistaminen ja levikin laajentaminen yhteistä tiedotusta alueen oppilaitosten kanssa lisätään uusi opinto-opas ja kotisivut painosmäärä asiakaslehden toteuttaminen syksy 2010 kevään kursseista yhteinen tiedotus näkyy opinto-oppaassa ja kotisivuilla 3. Tasapainoinen talous talous tasapainossa opetustuntimäärä vuoden 2009 tasolla pysytään talousarviossa tavoitetuntimäärä toteutuu eli n h 4. Tehokkaat toimintatavat viestintäsuunnitelman päivitys sisäistä tiedonkulkua parannetaan päivitetty viestintäsuunnitelma kotisivut ja HiiOp ajan tasalla toimivat työryhmät, toimintatavat ja näkyvät tulokset 5. Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen osastojen perehtyminen uuteen taloushallinnon ohjelmaan työhyvinvointi talousarvion seurantakoulutus päätoimisen henkilökunnan koulutuspäivät työhyvinvointikysely mahdollisuus etätyöhön 6. Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu opintosetelihanke jatkuu maahanmuuttajille ja senioreille asiakaspalvelua kehitetään opintoseteleiden saajat lajiteltuina asiakastyytyväisyyskysely syksy 2010 saatujen positiivisten ja negatiivisten palautteiden määrä uusittu kurssiarviointi 7. Sujuva kuntayhteistyö kuntayhteistyön edelleen kehittäminen alueellisen tiedotuksen hyödyntäminen länsi.fi kautta alueellisen hallinnon kehittäminen johtokunnan seminaari Vihdin ja Nummi-Pusulan vahtimestaripalveluiden yhteistyö 18

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2007 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 JA TAVOITTEET 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 2 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2007 3 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toimintakertomus 2012 ja tavoitteet 2013 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2012 2 3.

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hiiden Opisto TOIMINTAKERTOMUS 2013 JA TAVOITTEET 2014 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen

Lisätiedot

HIIDEN OPISTO Toimintakertomus

HIIDEN OPISTO Toimintakertomus HIIDEN OPISTO Toimintakertomus 216 1 1. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Visio Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hiiden Opisto TOIMINTAKERTOMUS 2014 JA TAVOITTEET 2015 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat

Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat Virtuaaliopetuksen päivät, Helsingin Messukeskus 3.12. 2012 Annukka Wiikinkoski, opetuspäällikkö Espoon työväenopisto Suomen toiseksi suurin kaupunki Asukkaita 252

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Helsingin työväenopisto. Kevään 2014 opetuksen painopisteet. Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia

Helsingin työväenopisto. Kevään 2014 opetuksen painopisteet. Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia Helsingin työväenopisto Kevään 2014 opetuksen painopisteet Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia kevään tuntimäärä 50 500 syksyn tuntimäärä 51 000 2. Työväenopiston

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MAHDOLLISUUDET TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN JÄRJESTÄMISEEN

AVOIMEN YLIOPISTON MAHDOLLISUUDET TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN JÄRJESTÄMISEEN AVOIMEN YLIOPISTON MAHDOLLISUUDET TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN JÄRJESTÄMISEEN Tutkinnonuudistusseminaari 8.6.2004 Leena Leskinen 1 AVOIMET YLIOPISTOT AVOIMEN YLIOPISTON FOORUM 2 AVOIMEN YLIOPISTON STRATEGIA

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Lohjan ka upunki / Hiiden Opisto 4.5.2015 Selvitys Hiiden Opiston opetuksen ja toimintojen sijoittamisesta kouluille

Lohjan ka upunki / Hiiden Opisto 4.5.2015 Selvitys Hiiden Opiston opetuksen ja toimintojen sijoittamisesta kouluille Lohjan kaupunki / Hiiden Opisto 4.5.2015 Selvitys Hiiden Opiston opetuksen ja toimintojen sijoittamisesta kouluille 1 1. Yleistä Hiiden Opisto on vuonna 2001 perustettu seudullinen kansalaisopisto, ylläpitäjänä

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI KIVALO - OPISTO 1.1.2014 KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI Kivalo-opisto on perustettu 1.1.2014 entisten Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston (Keminmaan, Tervolan ja Simon kansalaisopistot)

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 40 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej Suomenkielinen työväenopisto STOJK 24.1.2017 LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej 13.1.2017 Työväenopiston opetuksen tuntiresurssin jaon perusteet 2018-2020 Tuntiresurssin jaon lähtökohtana on työväenopiston

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 27.04.2017 klo 18:00-00:00 Paikka Aittalahden opistotalo, reksin konttuuri Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Liite AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

Liite AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 Liite AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 1 ALOITE Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Vapaa sivistystyö tänään Vapaa sivistystyö on ylivoimaisesti laajin aikuiskoulutuksen muoto Suomessa. Koulutus tavoittaa vuosittain noin miljoona opiskelijaa.

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Oulun kansalaisopisto

Oulun kansalaisopisto Oulun kansalaisopisto Ylläpitäjänä Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry), perustettu 1944 OSS ry monialainen yhdistys: kansalais-ja kansanopisto sosiaalipalvelut (nuoriso-, monikulttuurisuus-, sovittelutoiminnot,

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/03.09.2012 Kokousaika 03.09.2012 klo 16.00 16.35 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2/22.08.2013. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (- ) (x) (- ) (x) (x)

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2/22.08.2013. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (- ) (x) (- ) (x) (x) KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2/22.08.2013 Kokousaika 22.08.2013 klo 15.00 16.43 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Vapaa-aikaltk 29.5.2012, liite 1 PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua

Lisätiedot

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit:

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Poikkeavat kurssimaksut syksyllä 2015 KIELET JA TIETOAINEET YKSIKKÖ Suomi 2 kurssit Kielet TAIDEYKSIKKÖ Opintosetelein tuetut kurssit siten, että koko kurssimaksu

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Espoon työväenopiston vuosikymmenet

Espoon työväenopiston vuosikymmenet Espoon työväenopiston vuosikymmenet 1950-luku Perustaminen ja ensimmäinen työkausi. 1957 Valtuusto päätti tammikuussa 1957 perustaa kuntaan kaksikielisen varttuneille nuorille ja aikuisille tarkoitetun

Lisätiedot

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi B5. Oppimateriaalit ja verkko-oppimisympäristöt Mikko Hartikainen 7.12.2011 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 7.-8.12.2011 Helsinki, Helsingin Messukeskus,

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Kinnula, nuorisokahvila

Kinnula, nuorisokahvila KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Kokousaika Keskiviikko 9.12. klo 17.00 17.34 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, nuorisokahvila Nuosk@ Jäsenet Marketta

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1. Opetussuunnitelman laatiminen Kansalaisopisto on pyytänyt kurssitoiveita kuntalaisilta ja opettajilta huhtikuun loppuun

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007 Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007 Ajankohtaiset asiat avoimessa yliopistossa Leena Leskinen, Kuopion yliopisto 1 avoimuus- ei suljettu kaikille Avoimen yliopiston perustehtävänä koulutuksellisen

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET. Erja Vihervaara IOYn päivillä

AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET. Erja Vihervaara IOYn päivillä AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET Erja Vihervaara IOYn päivillä 9.11.2013 AIKUISLUKIORINTAMALLA TAPAHTUU Perusopetuksen ops-työ Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien mahdollisuudet suorittaa peruskoulu

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot Kohderyhmä Ne syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus tai joiden jatko-opintoihin

Lisätiedot