TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

2 Toimintakertomus 2009 ja tavoitteet 2010 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen Rehtorin puheenvuoro 2 4. Hallintoelimet Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hiiden Opiston johtokunta 3 5. Henkilöstö Päätoiminen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Organisaatiokaavio 4 6. Sopimuskunnat ja aluejako Lohja Karjalohja Siuntio Vihti Nummi-Pusula 6 7. Rehtorin ainealueet 7 8. Apulaisrehtorin ainealueet 8 9. Kielten ja ilmaisutaitojen osasto Taitoaineiden osasto Taideaineiden osasto Tilauskurssitoiminta Hankkeet Tapahtumat Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteistyökumppanit Medianäkyvyys Opistotoiminnan laatu ja laadun arviointi Opetustuntimäärät Opiskelijamäärät Kurssiarvioinnit Strategiat 2009 ja Tuloskortti Avaintulokset ja tulosten toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2010 / koko opisto Keskeiset tavoitteet 2010 / osastot 19 Yhteiskuntaosaston tavoitteet 19 Kielten ja musiikin osaston tavoitteet 20 Taitoaineiden osaston tavoitteet 21 Taideaineiden ja liikunnan osaston tavoitteet 22 Toimistojen tavoitteet 22 Rajatonta oppimista, tiedon ja taidon iloa!

3 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot Visio Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana ja kehittäjänä sekä hyvänä yhteistyökumppanina. Vision johtoajatukset Hiiden Opisto on arvostettu osana elinikäisen oppimisen polkua, sillä on selkeä tehtävä sekä hyvät nykyaikaiset toimitilat Hiiden Opisto järjestää laadukasta koulutusta nykyaikaisin opetusvälinein ja metodein pätevillä opettajilla Hiiden Opisto on aktiivinen vaikuttaja ja kehittäjä alueella, joka tekee yhteistyötä oppilaitosverkostossa ja tarjoaa väylän myös jatko-opintoihin Toiminta-ajatus Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa toteuttaen vapaan sivistystyön periaatteita Länsi-Uudellamaalla. Hiiden Opiston toimintaa ohjaavat arvot Elinikäinen oppiminen tarjotaan mahdollisuus jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja jatkokouluttautumiseen edistetään työssä ja arjessa jaksamista sekä henkisen vireyden säilyttämistä tarjotaan eri ikäryhmille mahdollisuus arkipäivän oppimiseen Laadukkuus toiminta on kokonaisuudessaan korkeatasoista henkilöstön osaaminen on ajantasaista opisto kehittyy jatkuvasti visionsa suuntaan opetustilat ja -laitteet ovat ajanmukaiset opetuksessa arvostetaan yksilöllisyyttä opiston toiminnassa toteutuu moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus opisto arvioi ja kehittää toimintaansa Tasa-arvo opistossa toteutetaan sekä sosioekonomista että alueellista tasa-arvoa opiston kursseille osallistuminen ei vaadi tiettyä pohjakoulutusta koulutustarjontaa suunnataan sekä miehille että naisille ja eri väestöryhmille Yhteisöllisyys opistossa on sekä päätoimisella henkilöstöllä, tuntiopettajilla että opiskelijoilla mahdollisuus kokea ns. me-henkeä, yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä opisto tarjoaa sosiaalisen oppimisympäristön opiskeluryhmissä mahdollisuus vertaistukeen Avoimuus tiedotus on ajantasaista ja ennakoivaa toiminta on vuorovaikutteista ja osallistavaa Vapaus opiston opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella omista lähtökohdistaan mielenkiintonsa mukaan opiskelijalla on vapaus päättää itse omista opiskelutavoitteistaan opisto päättää koulutustarjonnastaan ja opetuksen järjestämisestä itsenäisesti ja vastuullisesti 1

4 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 Hiiden Opiston merkitys kansalaisten keskuudessa on merkittävä. Toimialue kattaa Lohjan, Nummi-Pusulan, Siuntion, Vihdin ja Karjalohjan, tavoittaen näin laajan väestömäärän ja innokkaita opiskelijoita riittää! Jo ehkä perinteisten kurssien rinnalle haluaisin nostaa kulttuuria ja sen tuottamista kehittävät kurssit. Hiiden Opistossa on mahdollista harrastaa kuorolaulua ja kehittää itseään myös teatterin keinoin. Yhteistyö Mieskuoro Lohjan Miesten, Nummelan naiskuoron sekä Vihdin viihdekuoron kanssa on antanut uudet ulottuvuudet opistolle, samoin laulu- ja musiikkiteatteripaja, unohtamatta kuvataiteita sekä kirjallisuutta. Kulttuurin ja itsensä kehittämisen tärkeyttä ei voi kylliksi korostaa aikana kun taloustaantuma kolkuttelee kansalaisten sietokyvyn rajoja. Hiiden Opisto toimii monien muiden aikuisopistojen lailla sosiaalisen verkoston kehittäjänä ja kasvattajana, ollen siinä äärimmäisen tärkeä tekijä. Avoin yliopisto ja ikäihmisten yliopisto-opinnot mahdollistavat monelle itsensä kehittämisen, niin työn ohella kuin jo työuran päätyttyäkin. Opintomatkat ja retket antavat mahdollisuuden sukeltaa uusiin kulttuureihin asiantuntevan oppaan johdolla ja samalla tarjoavat rentouttavia kokemuksia avartaen maailmankuvaa. Hiiden Opisto on todellakin aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden kehittymistä ja elämänhallintaa toteuttaen vapaan sivistystyön periaatteita Länsi-Uudellamaalla, aivan kuten kurssiesitteessämme luvataankin. Annukka Helenius, johtokunnan puheen johtaja, Karjalohja 3. Rehtorin puheenvuoro Hiiden Opiston toimintavuosi 2009 oli kokonaisuudessaan onnistunut ja tavoitteisiin päästiin tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta hyvin. Talousarviossa pysyttiin hienosti ja toimintakate jäi jopa hieman plussan puolelle. Lisäksi opetustuntimäärä ja kurssilaisten lukumäärä kasvoivat jonkin verran. Kurssiarvioinnin tulokset olivat edelleen erittäin hyviä. Vuosi 2009 käynnistyi Sammatin liittymisellä Lohjan kaupunkiin, ja samalla Hiiden Opiston yhteistyökuntien määrä vähentyi kuudesta viiteen. Lohja on edelleen opiston ylläpitäjäkunta ja sopimuskuntia ovat Vihti, Nummi-Pusula, Siuntio ja Karjalohja. Sammatin liittymisen seurauksena käynnistettiin myös opiston yhteistyösopimuksen ja johtosäännön päivittäminen. Lohjan kaupunki uudisti strategiansa vuodelle 2017 ja samalla myös Lohjan sivistystoimi ja Hiiden Opisto päivittivät omat strategiansa kaupunkistrategian pohjalta. Opiston rehtori Marjatta Siikjärvi palasi kahden vuoden virkavapaaltaan Virkavapausaikana rehtorin tehtäviä hoiti KM Anne Kotonen ja apulaisrehtorin tehtäviä KM Mirja Vehovuori. Opiston pitkäaikainen johtava taideaineiden opettaja Aune Kämäräinen jäi eläkkeelle keväällä 2009 ja tehtävään valittiin 1.8. alkaen TaM Jyrki Häggman. Syksyn aikana saatiin myös vihdoin hyväksyntä johtavan taideaineiden opettajan viran muuttamisesta taideaineiden osastonjohtajan viraksi alkaen. Hiiden Opiston opetustarjontaa viitoittivat lukuvuosille valitut teemat, keväällä Muistatko? -teema ja syksyllä Juuret ja Siivet teema. 2 Lisäksi opisto oli mukana erilaisissa hankkeissa. Opetusministeriön jo parina vuotena opistolle myöntämää opintoavustusta jaettiin edelleen maahanmuuttajille ja atk-senioriopiskelijoille. Lisäksi opisto oli edelleen mukana ns. ESOPe -hankkeessa, jossa kehitetään vapaan sivistystyön verkko-opetusta. Lohjan Muisti -hanke jatkui niin ikään tavoitteenaan lohjalaisen kansalaismuistin tallentaminen sähköiseen muotoon. Hankkeen tuloksena ilmestyi myös kaksi ensimmäistä verkkonumeroa sitoutumattomasta kulttuurilehdestä Hiiden Kirnu. Voimme siis olla tyytyväisiä menneen vuoden tulokseen ja toimintaan. Olemme palvelleet alueen kuntalaisia korkeatasoisesti, mikä onkin opiston päätehtävä. Kiitos onnistuneesta työstä kuuluu koko opiston henkilökunnalle, joka on innostuneesti ja innovatiivisesti sitoutunut kehittämään vapaata sivistystyötä alueellamme. Kiitos myös aktiivisille opiskelijoillemme sekä päättäjille, jotka ovat tehneet toimintamme mahdolliseksi. Marjatta Siikjärvi, Hiiden Opiston rehtori Lohja

5 4. Hallintoelimet 4.1 Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Jäsen Alla Kerisalo, pj Ilkka Lähteenmäki, vpj Peter Bolin Tuula Hiltunen Sari Huttu-Méling Jorma Kuosmanen Seppo Lehtelä Leena Levonperä Juha Lipponen Tarja Ojanen Matias Raita Riikka Slunga-Poutsalo Sari Zweygberg varajäsen Hilkka Ranta Janne Louhi Christer Ekebom Pirkko Lehtonen Pipsa Piipponen Teuvo Moisa Markku Saarinen Seija Saastamoinen Markku Pääkkönen, Laila Kakko Sami Heinonen-Turkia Sami Sohlberg Tuija Lindén-Nirvi Kaupunginhallituksen edustaja: Matti Pajuoja Petteri Åström Sammatin asiantuntijajäsen: Eero Karisto Jaakko Heino 4.2 Hiiden Opiston johtokunta Lohja Jokinen Pia Lähteenmäki Ilkka Perälä Aimo Juhantalo Pasi Kuula Sanna Lukkala Seija Calin Elisa, vpj Helenius Annukka, pj Manni Sarita Merimäki Risto Varajäsen Kakko Laila Tenkanen Saimi Lahti Aila Juselius Mirja Säiläkivi Paavo Varmavuori Marjaana Toivonen Hilkka Lempiäinen Marja-Liisa Saukkola Heli Pajuharju Rauli Johtokunnan kokoukset 2009 To klo Lohja Ke klo Karjalohja To klo Vihti (jouluillallinen) 5. Henkilöstö 5.1 Päätoiminen henkilöstö rehtori (1.8.-) vs. rehtori ( ) apulaisrehtori (1.8.-) vs. apulaisrehtori ( ) kielten ja ilmaisutaitojen osastonjohtaja kieltenopettaja taitoaineiden osastonjohtaja taitoaineiden opettaja johtava taideaineiden opettaja ( ) johtava taideaineiden opettaja (1.8.-) tanssin ja liikunnan opettaja viestintäteknologian opettaja ( ) viestintäteknologian opettaja (19.8.-) toimistosihteeri (hallinto) toimistosihteeri (kielet, ilmaisu, tanssi, liikunta) toimistosihteeri (taitoaineet) suunnittelija-tiedottaja (taideaineet) vahtimestari (Lohja) Marjatta Siikjärvi Anne Kotonen Anne Kotonen Mirja Vehovuori Soile Lundqvist Anja Odell Anja Aalto Eira Viitanen Aune Kämäräinen Jyrki Häggman Ilona Kauppinen Pasi Ranne Eija Terävä Tarja Saarinen Ritva Karhu Tuula Vartiainen Kaisa Hannula Anneli Laitinen 5.2 Määräaikainen henkilöstö iltavahtimestari (Vihti, kevät) iltavahtimestari (Vihti, syksy) tuntiopettajat sijaiset luennoitsijat Marja-Riitta Turunen Asko Sorsa 194 kpl 5 kpl 7 kpl 3

6 5.3 Henkilöstön hyvinvointi Hiiden Opistossa kannustetaan sekä päätoimisen henkilöstön että tuntiopettajahenkilöstön kouluttautumiseen. Päätoimiselle henkilöstölle järjestettiin 5.5. sisäisenä koulutuksena asiakaspalveluruotsin kielikurssi. Toimistohenkilöstö osallistui Hellewilaivaseminaariin Muita seminaareja joihin osallistuttiin, olivat Aikuispedagogiikan seminaari Hämeenlinnassa , Aktiivista kansalaisuutta tieto- ja viestintätekniikan avulla ikäihmisille -seminaari Helsingissä, Esop-hankkeen päätösseminaari Hämeenlinnassa, Tammiseminaari Muita koulutuksia ja messuja ovat olleet Otavan tilaisuus opettajille Helsingissä 16.1., Educa messut Helsingissä 24.1., ranskan opettajien oppikirjaesittelytilaisuus ja ranskan opettajien Hachettekustantajan kirjaesittely Helsingissä 12.2., Vapaan sivistystyön kieltenopettajien koulutuspäivä Vantaalla 13.3., ranskan opettajayhdistyksen Picassoesittely ja näyttely Helsingissä ja Kudontasymposium Joensuussa Lisäksi päätoiminen henkilöstö on hankkinut ruotsinkielen lisäksi englannin kielikoulutusta sekä päivittänyt ensiapuosaamistaan, osallistunut esimieskoulutuksiin ja päivittänyt ammattitaitoaan mm. paperinpunontakurssilla. Päätoimisen henkilöstön koulutuspäivät 2009 Sisäisiä: 0,5 Ulkoisia: 28,5 Tuntiopettajahenkilöstö on kouluttautunut henkisessä tuessa, joogaohjauksessa, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteessä, tanhuohjaajien koulutuksessa ja posliininmaalauksessa. Hiiden Opisto tukee tuntiopettajien kouluttautumista myöntämällä avustusta. Henkilöstön virkistäytymistä vuoden 2009 aikana on toteutettu mm. toimistohenkilöstön keväisellä kierroksella Nummi-Pusulan tiloissa 8.5. ja koko henkilökunnalle järjestettiin yhteinen lounas ravintola Casual Luxissa Lohjalla, jossa juhlistettiin myös johtavan taideaineiden opettajan eläkkeelle jäämistä. Virkistyspuolipäivänä henkilöstöllä oli yhteistä virkistysohjelmaa sekä ulkona että opistotalolla sisällä. Päivän päätteeksi nautittiin lounas ravintola Salonikassa Lohjalla. 5.4 Organisaatiokaavio 4 Hiiden Opiston henkilöstö

7 6. Sopimuskunnat ja aluejako Lohjan kaupungin, Vihdin, Nummi-Pusulan, Karjalohjan, Sammatin ja Siuntion kuntien välinen sopimus kansalaisopistotoiminnan järjestämiseksi astui voimaan alkaen. Sopimus ja johtosääntö päivitettiin vuoden 2009 aikana Sammatin kunnan liityttyä alkaen Lohjan kaupunkiin. Sopimuksen sisältö pysyi ennallaan eli Lohja on edelleen ylläpitäjäkunta ja muut kunnat ovat sopimuskuntia. Ylläpitäjäkunta laatii opiston talousarvion ja taloussuunnitelman. Sopimuskunnat suorittavat ylläpitäjäkunnalle korvauksen käyttökustannuksista (kuntien maksuosuudet) toteutuneiden tuntien suhteessa. Ylläpitäjäkunnasta ja sopimuskunnista valitaan edustajat opiston johtokuntaan valtuustojen toimikauden ajaksi. Lohja Siuntio Karjalohja Nummi-Pusula Talousarvion toteuma 2009 Talousarvio Toteuma Erotus Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hiiden Opistoa hallinnoidaan alueittain. Usean kunnan alueella tapahtuvassa toiminnassa on tärkeää ylläpitää kuntasuhteita sekä alueen päättäjiin että hallintokuntiin ja hallintohenkilöstöön. Rehtorin aluevastuukunnat olivat 2009 Lohja, Karjalohja ja Siuntio. Apulaisrehtorin vastuulla ovat Vihdin ja Nummi-Pusulan alueet. Asukasmäärät kunnittain Asukasmäärät Vihti 0 Lohja Vihti Nummi- Pusula Siuntio Karjalohja Asukasmäärät * 6.1 Lohja Ylläpitäjäkunnassa toteutettiin yli puolet opiston tuntimäärästä. Lohjan kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta valvoi ja ohjasi opiston ja Lohjan alueen toimintaa. Asukasmäärä Vastuullinen lautakunta: kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta Toteutunut tuntimäärä Opiskelijat kerran laskettuna Kurssilaisten määrä Lohjalla on oma opistotalo, jonka luokkien varustelu antaa mahdollisuuden korkeatasoiseen aikuisten opetukseen. Vuoden 2009 aikana uusittiin 16-paikkainen atk-luokka, jossa toimii myös kielistudio. Opistotalolla on lisäksi tanssisali, taitoaineluokka sekä teorialuokka. Opistotalo on hallinnollinen keskus, jossa sijaitsevat opiston Lohjan toimisto ja henkilöstön työhuoneet. Lohjalla opetusta toteutetaan myös kouluissa ja seuraintaloissa. Sammatin puolella opetusta järjestetään koulutilojen lisäksi Maamiesseurantalossa Sampaalassa sekä Lönnrot opistolla. Kursseja Karjalohja Asukasmäärä Vastuullinen lautakunta: sivistyslautakunta Toteutunut tuntimäärä 563 Opiskelijat kerran laskettuna 228 Kurssilaisten määrä 329 Karjalohjalla opetusta toteutettiin koulutilojen lisäksi mm. Päiväkummussa. Opetuksen pääpaino oli liikunnan ja musiikin kursseissa. Kursseja Siuntio Asukasmäärä (*suomenkielisten osuus) Vastuullinen lautakunta: sivistyslautakunta Toteutunut tuntimäärä 499 Opiskelijat kerran laskettuna 210 Kurssilaisten määrä 262 Siuntiossa opetusta järjestettiin Aleksis Kiven ja Päivärinteen koulujen lisäksi palloiluhallissa ja Veturissa. Kursseja järjestettiin mm. liikunnan, kotitalouden ja kädentaitojen ainealueissa. Kursseja 32 5

8 6.4 Vihti Vihdin kasvavassa kunnassa oli asukkaita vuoden lopussa Opistoasioiden vastuullinen lautakunta on Vihdissä kasvatus- ja koulutuslautakunta. Opistolla on Vihdissä kuntabudjetti, joka pitää sisällään määrärahat tiloihin ja niiden kunnossapitoon ja tilavuokriin, opetus- ja hallintopalvelut sekä mm. kalustohankinnat. Toiminta ja tilat Vastuullinen lautakunta kasvatus ja koulutuslautakunta Vihdin opetustuntimäärältään suuren alueen toimintaa johtaa opiston apulaisrehtori, jonka työhuone on opistotalolla Nummelan Karhumäenpolulla. Vihdissä opistolla on oma toimisto ja toimistosihteeri sekä osa-aikainen iltavahtimestari. Opistotalo pitää sisällään sekä hallintotilat että luokkatiloja. Opistotalon keskeinen sijainti ja erityisen hyvä aikuisopetukseen soveltuva varustelutaso antaa valtavasti mahdollisuuksia järjestää erinomaista opetusta ja toimintaa vihtiläisille. Toinen tärkeä opetustila Nummelan alueella on Kuoppanummen koulukeskus monipuolisine mahdollisuuksineen. Vihdin kirkonkylässä opetusta järjestetään sekä Pitäjänkeskuksen rakennuksessa että kouluilla. Myös Vihdin kylissä (mm. Selki, Otalampi, Jokikunta, Vihtijärvi) toimii useita opiston ryhmiä. Vihdin toteutunut tuntimäärä Vihdin osuus opiston tuntimäärästä 34,16 % Kursseja 317 Kurssilaiset kerran laskettuna Kurssilaisten kokonaismäärä Nummi-Pusula Nummi-Pusulan asukasmäärä oli vuoden lopussa 6 132, kasvua vuoteen 2008 kertyi 2 %. Kasvuprosentti on suurin Hiiden Opiston alueen yhteistyökunnista. Siksi olikin ilahduttavaa, että opisto pystyi kasvattamaan toimintavuonna 2009 Nummi-Pusulan tuntimääräänsä vuoden 2008 tasoon verrattuna n. 50 tunnilla pysyen kuitenkin erinomaisesti annetussa talousarviossa. Toiminta ja tilat Ongelmakohdaksi Nummi-Pusulassa muodostui atk-opetus, jossa sekä toteutuneet opetustuntimäärät että opetukseen osallistuneiden määrät romahtivat oman atk-luokan menettämisen myötä. Atk-opetuksen muutokset Nummi-Pusulassa Suunniteltu tuntimäärä Toteutunut tuntimäärä Opiskelijat Nummella sijaitseva Taitotalo on muodostunut Hiiden Opiston tukikohdaksi Nummi-Pusulan alueella, siellä järjestetään entisöintikursseja, kankaankudontaa ja taito- ja taideaineiden lyhytkursseja. Opisto voi käyttää Nummi-Pusulassa koulujen tiloja, mutta opistotoimintaa on myös kylä- ja seurojentaloissa. Vastuullinen lautakunta sivistyslautakunta Nummi-Pusulan toteutunut tuntimäärä Nummi-Pusulan osuus opiston Tuntimäärästä 7,91 % Kursseja 77 Kurssilaiset kerran laskettuna 559 Kurssilaisten kokonaismäärä 1001 Opiskelijat Hiiden Opistossa 2009: 7198 (netto) Naisia Miehiä Yht Opiskelijamäärä Aktiiviopiskelijoita Maahanmuuttajia Opiskelijaalennuksen saaneita Työttömiä Tiffany-lyijylasityöryhmiä kokoontuu Nummen Taitotalolla (ikkunasta näkyvä keltainen rakennus)

9 7. Rehtorin ainealueet Rehtorin ainealue muodostuu luennoista sekä psykologiaan ja ihmissuhdetaitoihin liittyvistä kursseista. Useimmat luennot on suunniteltu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Keväällä järjestettiin lukuvuoden Muistatko? -teemaan liittyen upea 50-luvun henkinen muisteluilta Villi 50-luku yhteistyössä Lohjan kirjaston, museon ja musiikkiopiston kanssa. Syksyllä käynnistettiin uutuutena Omaishoitajan peruskurssit sekä Lohjalla että Nummelassa. Yhteistyökumppanit Lohjan seudun mielenterveysseura Lohjan Oppaat ry Lohjan museo Lohjan kirjasto Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Luentoja, kursseja ja yhteistyömuotoja Minna Canth suomalainen suurnainen Länsi-Uusimaa taiteen ja arkkitehtuurin näkökulmasta Maailmankaikkeus mikä se on? Omaishoitajan peruskurssit Askelia hahmoon hahmoterapian johdantokurssi Tanssi ja liikunta Hiiden Opistossa on monipuolinen tanssin ja liikunnan opetus. Liikunnassa on tarjolla monipuolisesti kehonhuoltoa, Pilatesta, Astangajoogaa, hathajoogaa, vauva & vanhempijoogaa, Taijia, kuntosaliryhmiä, vesijumppaa tietenkään unohtamatta kunnon perusjumppaa. Ikääntyneille on suunnattu omia jooga- ja liikuntaryhmiä uutuutena tasapainoa parantava tunti. Miehille on omia äijäjooga- ja kuntoliikuntaryhmiä. Ruotsinkielisille on myös oma jumpparyhmänsä. Osanottajamäärät kursseilla ovat olleet hyvät. Tanssin opetusta annetaan useassa eri tasoryhmässä aikuisbaletissa kolmessa, nyky-, jazz- ja itämaisessa sekä rivitanssissa kahdessa. Kurssitarjonnassa on myös lavatanssi-, senioritanssi ja kansantanssi opetusta. Uutuutena ikääntyneille on suunnattu oma kantririvitanssiryhmä Nummi-Pusulaan. Lisäksi suosittua Rautarouvien tanssiliikuntaa on lisätty Nummelaan. Uutuuskursseista mainittakoon Juuret ja siivet teemalla toteutunut tanssi- ja liikeimprovisaatio kurssi sekä salonki- ja hovitanssikurssi. Opistotalon tanssisaliin saatiin uusi lattia syksyllä Tanssin osalta kevät huipentui Tanssi- ja musiikkigaalaan Muistatko? Tuntiopettajatapaamiset ja sisäinen koulutus: Tuntiopettaja tapaaminen 27.8 ja osaston pikkujoulut Nummelassa Joogaohjaajat ovat kokoontuneet Lohjalle kerran kuussa pohtimaan joogan opetukseen liittyviä asioita Tuija Aaltosen koolle kutsumana. Yhteistyötahoja: Tanssikoulu Vinha Tanssikoulu Un Dos Tres Tanssikoulu Funka Tanssi- ja musiikkigaala Muistatko? Tanssi- ja musiikkigaala Muistatko? Luentosarjat, kasvatus ja psykologia Suunnitellut tunnit 225 Toteutuneet tunnit 181 Opiskelijoita 438 Tanssi ja liikunta Suunnitellut tunnit 3526 Toteutuneet tunnit 3427 Opiskelijoita 3119 Ainealueen vastaava: Marjatta Siikjärvi Hallinnon toimistosihteeri: Tarja Saarinen Tanssin ja liikunnan päätoiminen opettaja: Ilona Kauppinen Ainealueen toimistosihteeri: Ritva Karhu 7

10 8. apulaisrehtorin ainealueet Apulaisrehtorin ainealueista (yhteiskunnalliset aineet, avoin yliopisto-opetus ja ikäihmisten opetus) sekä atk- ja mediaopetuksesta on muodostettu yhteiskuntaosasto. Yhteiskunnalliset aineet Yhteiskunnallisten aineiden puitteissa järjestettiin kansalaisvaikuttamisen kursseja (Koti-Nummela ja Lohja kotikaupungiksi), paikallistuntemukseen tähtääviä retkiä ja mm. Hyvinvointitreenikokonaisuus. Treenit kohdennettiin miesporukalle ja yhteistyökumppanina oli Lohjan seudun mielenterveysseura, työvoimatoimisto ja perusturva. Laululyriikkaan keskittyneet Päivölän 13. kirjallisuuspäivät keräsivät salit täyteen jälleen Nummelassa. avoin yliopisto Avoin yliopisto-opetus on upea koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä opetusmuoto. Pohjakoulutusvaatimuksia avoimessa yliopistossa ei ole, mutta opinnot avaavat mahdollisuuden päästä tutkintoon johtaviin yliopistoopintoihin opintoja järjestettiin kasvatustieteessä/aikuiskasvatustieteessä (aineopinnot), lääketieteessä ja psykologiassa. Atk ja media Atk ja mediakasvatus tarjoavat kursseja ottaen huomioon kansalaisilta saadun palautteen sekä ajan trendin. Vuonna 2009 otettiin askel sosiaalisen median suuntaan. Sähköpostin käytön lisäksi opetusta annettiin myös yhteisöpalvelujen, kuten Skype-ohjelmien käytössä. Senioreille tarkoitetuilla kursseilla oli perinteisesti pääpaino tietokoneen ja oheislaitteiden perushallinnassa sekä internetin käytössä. Taitojen karttuessa pystyi suuntautumaan myös ammatillista osaamista kehittäviin kursseihin, kuten vanhojen valokuvien korjailuun sekä A- työvälineohjelmien opiskeluun. Kurssivalintaa helpottivat kursseille valmiiksi määritetyt osaamistasot 1-4. Hiiden Opiston Lohjan toimipisteen atk-luokka uudistettiin syksyllä 2009, juuri ennen lukuvuoden alkua. Uudet työkoneet laadukkaine näyttöineen toivat lisää luksusta atk-opetukseen. Vuonna 2009 pidettiin myös kursseja, joissa oman kannettavan tietokoneen käyttöjärjestelmään tutustuttiin. Nämä kurssit olivat erityisen suosittuja. Suosionsa säilyttivät myös valokuvauksen ja kuvankäsittelyn peruskurssit. Ikäihmisten opinnot Ikäihmisten opintokokonaisuuksia olivat mm. ikäihmisten yliopistoryhmät sekä Voimaa viisauden vuosiin ryhmät. Atk:n senioriopetusta opisto pystyi 2009 tarjoamaan maksuttomana OPM:n opintosetelirahoituksen turvin. Senioreiden atktaidot ovat todellisia nykypäivän kansalaistaitoja. Yhteistyökumppaneita Lohjan seudun mielenterveysseura Lohjan perusturva ja sosiaalitoimi Vihdin kunnankirjasto Vihdin Vanhusten tuki ry Vihdin Kalevalaiset Naiset ry Päivölän virkistyskoti Vihdin liikuntapalvelut Yhteiskunnalliset aineet Suunnitellut tunnit 654 Toteutuneet tunnit 598 Opiskelijoita 453 Heikki Salo Päivölän kirjallisuuspäivillä Suomalainen laululyriikka oli Päivölän 13. kirjallisuuspäivien teemana Tapahtuma keräsi jälleen suuren kuulijakunnan, kumpanakin päivänä osallistujia oli yli 70. Yleisö inspiroitui niin iskelmäteksteistä kuin myös rock- ja popmusiikin sanoituksista - unohtamatta virsiä. Kirjallisuuspäivät toteutettiin Hiiden Opiston, Vihdin kunnankirjaston, Vihdin Kalevalaisten Naisten sekä Päivölän virkistyskodin yhteistyönä. Atk ja media Suunnitellut tunnit 1340 Toteutuneet tunnit 945 Opiskelijoita 475 Ainealueen vastaava Anne Kotonen Hallinnon toimistosihteeri Tarja Saarinen Viestintäteknologian päätoiminen opettaja Pasi Ranne 3.6. asti, Eija Terävä alk. Ainealueen toimistosihteeri Tarja Saarinen 8

11 9. KIELTEN JA ILMAISUTAITOJEN OSASTO Kielten ja ilmaisutaitojen osasto käsittää kielten, musiikin, puheviestinnän ja näyttämötaiteiden opetusalueet. Kielten opetusta järjestettiin 15 kielessä koko vuoden tai lukukauden kestoisina kursseina, lyhyt- ja intensiivikursseina. Kielten tarjonnassa oli myös yhteensä 13 kieli- ja kulttuuriluentoa sekä yksi kahden kerran luentosarja. Opiston Muistatko? - sekä Juuret ja Siivet -teemat näkyivät osaston kurssitarjonnassa sekä syys- että kevätkaudella. Yleisiä kielitutkintoja järjestettiin neljässä kielessä ja lisäksi infotilaisuuksia oli keväällä ja syksyllä suomen tenttijöille. Kielten kevät- ja syyskauden avauksissa luentojen aiheina olivat Tarinaksi kerrottu elämä ja Kielten juuret sekä Yle:n edustajan esittelemä kielten verkkomateriaali. Musiikin opetus jakautui musiikki- ja soitinopetukseen, orkestereihin, laulunopetukseen ja kuoroihin. Työpajoissa saattoi kokeilla mm. bel canto tekniikkaa ja kasvomaalausta sekä valmistaa naamioita. Lisäksi osasto on järjestänyt Kielten kevätkauden avauksen, Lohjan kevätgaalan musiikin osion sekä Kielten syyskauden avauksen. Kauden avaukset on suunnattu sekä opiskelijoille että osaston opettajille. Tavoitteiden toteutuminen Osaston tavoitteena oli tarjota aikaansa seuraavaa opetusta ja uutuuksienkin määrä kasvoi 20 kurssiin. Maahanmuuttajille lisättiin suomen kielen kursseja opintoavustus-projektin puitteissa ja joustavasti tilauskursseina sekä järjestettiin Yleisiin kielitutkintoihin valmentavia infotilaisuuksia sekä YKI-tenttejä. Osaston tuntiopettajille järjestettiin lukuvuoden aikana neljä tapaamista/koulutustilaisuutta. Palaute opettajilta oli positiivista ja osallistuminen aktiivista. Myös opiskelijoilta saadut kurssipalautteet ovat hyviä. Uutuuksia & uudenlainen opetustarjonta Maahanmuuttajat olivat edelleen yhtenä painopistealueena ja heille tarjottiin tavallisten suomen kielen kurssien lisäksi kursseja, joilla oli mahdollisuus oppia myös ruokasanastoa ja saada tietoa suomalaisista juhlista. Musiikissa uutuuksina oli tarjolla Laulajan abc laulajasta muusikoksi verkkokurssi sekä suuren suosion saavuttanut Avaa ovi laulumaailmaan kurssi, jonka tarkoituksena oli löytää laulamisen ilo ja samalla oppia laulamisen perusasioita. Kielten uutuustarjonnassa oli mm. englannin kielessä Irlanti teema, englantilaisia puutarhoja, dekkareita ja liike-elämän kieltä. Japanin alkeita oli mahdollista opiskella intensiivisesti, italian alkeita myös päivällä ja espanjan kulttuuriluennolla selvittää mitä lattareissa lauletaan. Ranskan kulttuuriluennoilla alkoi uusi sarja aiheena Ranskan rannikot. Viron monimuotokurssi ei löytänyt riittävästi kiinnostuneita. Yhteistyökumppaneita Yhteistyötahoina oli mm. Pääkaupunkiseudun opistot, Wahren Opisto, Lohjan monitoimikeskus, Finn Lectura, YLE, Matkatoimisto White House EG, OPH, Jyväskylän Yo:n kielitieteen laitos ja Suomen ranskanopettajayhdistysten liitto. Teemapäivät ja tapahtumat Venetsian karnevaalitunnelmia -tapahtumaa vietettiin lauantaina Lohjan Opistotalolla. Tapahtumassa kuultiin laulua ja musiikkia, nähtiin italian opiskelijoiden esityksiä ja maisteltiin italialaisia makuja. Syntyperäiset opettajat esittelivät karnevaaliperinnettä ja Venetsiaa. Venetsian karnevaalitunnelmia -tapahtuma 7.2. Suunnitellut tunnit 6634 Toteutuneet tunnit 5738 Opiskelijoita 3285 Osastonjohtaja Soile Lundqvist Kieltenopettaja Anja Odell Osaston toimistosihteeri Ritva Karhu 9

12 10. taitoaineiden osasto Taitoaineiden osaston opetusalueita ovat käsityö, sisältäen sekä pehmeät että kovat materiaalit, kotitalous, terveyskasvatus ja ensiapu. Lisäksi osasto järjestää useamman vuoden kestävää käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta aikuisille sekä lapsille, lasten opetus tunnetaan nimellä Käsityökoulu Hiisi. Opinto-ohjelmassa oli pitkiä, koko lukuvuoden kestäviä kursseja 63 ja lyhytkursseja kevätlukukaudella 40 ja syyslukukaudella 68. Lyhytkurssit ovat yhä suositumpia, niiden pituus vaihtelee yhdestä illasta tai viikonlopusta muutamaan viikkoon. Materiaalien uusiokäyttö ja kierrättäminen ovat monilla kursseilla vahvasti mukana, tällaisia kursseja olivat mm. kierrätysmosaiikki- ja kestovaippakurssit. Myös kurssit, joissa aikuinen ja lapsi saavat tehdä yhdessä, ovat hyvin toivottuja. Tästä esimerkkeinä Hyytävän hauskaa Halloweenia kokkauskurssi, joulukarkkeja lapsen kanssa ja kynttilöitä lapsen kanssa kurssit. Terveyskursseista Henkisen tuen kurssi oli hyvin ajankohtainen ja se koettiin tarpeelliseksi. Vuoden teema Osastossa suunnitellaan erityisiä vuoden teeman mukaisia teemakursseja mutta teema otetaan huomioon monilla muillakin kursseilla läpäisyperiaatteella. Vuoden 2009 teemat olivat Muistatko? (kevät 2009) sekä Juuret ja siivet (syksy 2009). Teemakursseja olivat mm. seuraavat kurssit: Vanhojen tekstiilien hoito ja säilytys Himmelit, tähdet ja olkikortit Tärkeät tilkut rakkaat kuvat muistojen tauluun Vihkiryijy, kasteryijy - ryijy ommellen Muistojen räsymatto Suomalaista ruokaperinnettä ja perinneruokia (verkkokurssi) Keramiikka - teemana Juuret Tuntiopettajatapaamiset ja järjestetyt koulutustilaisuudet Järjestämme tuntiopettajille tapaamisia, joissa opettajat saavat tietoa opistosta ja ainealueesta sekä voivat keskustella ja tavata kollegoita Taitoaineiden tuntiopettajien suunnittelutapaaminen Tuntiopettajakokous Taitoaineopettajien joulutapaaminen Teemapäivät ja tapahtumat: Teemapäivät ja tapahtumat ovat tilaisuuksia, joissa kuntalaisilla on mahdollisuus tulla tutustumaan opiston toimintaan ja nähdä opiskelijoiden ja opettajien työn tuloksia. Niissä voi myös esittää toivomuksia ja kysymyksiä opistolle Vanhojen tekstiilien hoito ja säilytys luento yhteistyössä Lohjan museon kanssa Venetsian karnevaalitunnelmia tapahtumassa naamiopaja, yhteistyössä kielten ja ilmaisutaitojen osaston kanssa Taitotalossa tapahtuu! Avoimet ovet Nummen taitotalossa Linnunpönttötalkoot Nummelassa yhteistyössä Vihdin luonto ry:n kanssa Lohjan kevätnäyttely Laurentius-salin aulassa Lohjalla Solmulan avoimet ovet Solmulan kutomossa Lohjalla Vihdin kevätnäyttely työväentalo Rientolassa Nummelassa Sammatin taitajat maamiesseurantalo Sampaalassa Aikuisopiskelijan viikon päätapahtuma koruja kierrätysmateriaalista paja Lohjalla Käsityömatka Martin markkinoille Tallinnaan Taitopajat Lohjan menneen ajan joulumarkkinoilla Yhteistyötahot: Laurea-ammattikorkeakoulu Lohjan Kiviharrastajat ry Lohjanseudun kuvataidekoulu Lohjan museo Nummelan Martat ry Taito Uusimaa ry Vihdin Kivikoruharrastajat ry Vihdin luonto ry Taitoaineiden osasto Neulahuovutettu koira Huovutettu hattu Suunnitellut tunnit 6007 Toteutuneet tunnit 5488 Opiskelijoita 2528 Osastonjohtaja Anja Aalto Kädentaitojen opettaja Eira Viitanen Osaston toimistosihteeri Tuula Vartiainen 10

13 11. taideaineiden osasto Taideaineiden osastoon lukeutui vuoden 2009 aikana kuvataiteen lisäksi historia, kirjallisuus ja luova kirjoittaminen, uskonto, luonto, liikenne ja puutarhatalous. Hiiden Opiston johtava taideaineiden opettaja Aune Kämäräinen siirtyi eläkkeelle ja hänen seuraajanaan johtavana taideaineiden opettajana aloitti 1.8. Jyrki Häggman. Kuvataideopetus käsittää perinteiset ainealueet: maalauksen, piirustuksen ja kuvanveiston. Näihin edellä mainittuihin liittyvät myös erilaiset ainealueiden erikoiskurssit ja luennot. Lukuvuoden aikana järjestetään taidenäyttelyitä ja -retkiä. Kuvataide-, erityisesti maalausryhmät, ovat perinteisesti jatkaneet opiskelua myös taideaineiden osaston kesäkursseilla. Taideaineiden osasto on myös poikkitaiteellinen. Kuvataidekurssit jakaantuvat kuvataiteen peruskursseihin (3-vuotinen, valtakunnallista taiteen perusopetussuunnitelmaa noudattava kurssi), taidemaalauskursseihin, kuvanveistoon, piirustuskursseihin, avoin ateljee -kursseihin, lasten kuvataidekursseihin sekä erikoistekniikkakursseihin. Tarjontaa kohdistettiin ja pyrittiin kattamaan koko opiston toiminta-alue, kysynnän mukaan. Lohjalla alkoi syksyllä 2009 uusi kolmivuotinen kuvataiteen peruskurssi. Vihdissä jatkui syksyllä 2008 alkanut peruskurssi. Kuvataiteen peruskurssit tarjoavat opiskelijoille kattavan tietotaitopaketin kuvataiteen perinteisiin ainealueisiin ja sekä niiden erikoistekniikoihin. Historiakursseista toteutettiin suosittua sukututkimuskurssia vuorovuosin Lohjalla ja vuorovuosin Vihdissä. Historiassa aloitettiin keväällä 2009 kylähistorian kurssi Kylän muistot talteen!, jonka tarkoituksena on kerätä Pullin ja Mynterlän alueen menneitä aikoja ja koota muistot historiikiksi. Muistitietoa kerättiin myös Karjalohjalta, ja Lohjankin paikallishistoriasta järjestettiin Lohjan historian peruskurssi. Kirjallisuuskursseista toteutettiin lukupiiri Lohjalla ja Vihdissä ja luovan kirjoittamisen kurssi Lohjalla. Lisäksi keväällä 2009 järjestettiin kirjallisuudessa myös lyriikan verkkokurssi moodleverkkolalustan avulla. Luonto, matkailu ja retkeily -ainealueelta toteutettiin mielenkiintoinen luento Solovetskin vankileirien pahamaineisesta luostarisaaresta, kurssit koirien käyttäytymisestä ja kouluttamisesta sekä mehiläishoidosta. Euroopan puutarhataiteen tyylisuunnista järjestettiin lyhytkurssi Lohjalla syksyllä Liikennekurssit olivat vesiliikenteen kursseja, jotka tähtäsivät Suomen Navigaatioliiton rannikko- ja saaristolaivurin tutkintoon. Lesällä 2009 toteutettiin jo perinteeksi muodostunut kuvataiteen kesäkurssi. Taidematka kohdistui tällä kertaa maalauksellisen pieneen ja idylliseen kylämaisemaan, joka sijaitsi Inkerinmaan Keltossa. Taidemaalaus onkin keskeinen ainealue taideaineiden osastossa, mutta esim. elävänmallin piirustus on yhä suositumpaa. Uutuuksia ja uudenlainen opetustarjonta Vuoden 2009 uutuuksia oli mehiläishoidon kurssit. Kalligrafiakurssien suosion siivittämänä kokeiltiin myös kiinalaista kalligrafiaa joka myös osoittautui suosituksi. Uutuutena myös taidehistorian luento Venetsia - taidekaupunki. Tiffany-lyijylasityö, Marita Hytönen Kuvataiteet: Muut: Suunnitellut tunnit 2812 Toteutuneet tunnit 2559 Opiskelijoita 843 Suunnitellut tunnit 579 Toteutuneet tunnit 544 Opiskelijoita 331 Johtava kuvataideaineiden opettaja Aune Kämäräinen (31.7. asti) Johtava kuvataideaineiden opettaja Jyrki Häggman (1.8. alkaen) Osaston toimistosihteeri: Kaisa Hannula 11

14 12. tilauskurssitoiminta Tilauskurssitoiminta on pieni mutta tärkeä osa Hiiden Opiston toimintaa. Työyhteisön tärkein voimavara on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Hiiden Opisto tarjoaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille koulutuspalveluja. Tilaajan kanssa yhteistyössä räätälöity koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen tai yhteisön tarpeet huomioiden. Koulutuksia voidaan järjestää myös useamman organisaation yhteishankkeina. Opisto käyttää kouluttajina omia opettajiaan ja muita eri alojen asiantuntijoita. Koulutus voidaan järjestää nopeasti ja joustavasti tilaajan toivomana ajankohtana joko opiston tai työyhteisön omissa tiloissa tai muussa sopivassa paikassa.tilauskoulutuksessa suosittuja kursseja ovat mm. kielikurssit, atk-kurssit, hygieniapassi-koulutukset, ensiapukoulutukset, työyhteisökoulutukset sekä erilaiset virkistyskurssit. Tilauskursseja järjestettiin vuoden 2009 aikana mm. atk:n, terveystiedon sekä majoitus- ja ravitsemusalan ainealueilla sekä Lohjalla luottamushenkilökoulutus Vastuullinen valtuutettu ja turvallisuuskoulutus asiakaspalvelutyössä. Toteutuneet tunnit 45 Opiskelijoita 84 Suunnittelija-tiedottaja Kaisa Hannula 13. HANKKEET Maahanmuuttajien opintoavustus Hiiden Opisto on saanut valtionavustusta opistosetelityyppiseen toimintaan vuodesta 2007 alkaen. Vuodelle 2009 avustusta myönnettiin Valtionavustuksella on tarkoitus edistää aikuisopiskeluun vähän osallistuvien henkilöiden koulutukseen hakeutumista. Valtionavustuksilla voidaan myöntää kohderyhmään kuuluville opiskelijoille vapautus kurssimaksuista tai alentaa sitä merkittävästi. Kohderyhminä Hiiden Opistossa ovat maahanmuuttajat sekä atk-opetukseen osallistuvat seniorit. Hankkeen tavoitteena on madaltaa näiden opiskelijoiden kynnystä aloittaa opiskelu tai jatkaa opiskelua Hiiden Opistossa, integroida maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan sekä samalla luoda opiston käyttöön malli maahanmuuttajien rekrytoimiseksi Hiiden Opiston opiskelijoiksi. Vuoden 2009 aikana opintoseteliavustus myönnettiin 147:lle Hiiden Opiston opiskelijalle. ESOPista eteenpäin! Opetushallituksen rahoittaman hankkeen tarkoituksena on vapaan sivistystyön oppimisympäristöjen kehittäminen esteettömämpään ja saavutettavampaan suuntaan. ESOP -hankkeessa on kehitetty vapaan sivistystyön verkko-opetuksen mallia. Hankkeen tavoitteena on verkostojen, toimintatapojen, mallien ja palveluiden kehittäminen sekä opiskelumahdollisuuksien edistäminen verkkopohjaisten oppimisympäristöjen avulla ja aliedustettujen ryhmien koulutuksen edistäminen. Hiiden Opistossa järjestettiin kaksi verkkokurssia hankkeeseen liittyen. Hankkeessa oli mukana 12 aikuiskoulutusta tarjoavaa oppilaitosta, hankekoordinaattorina Vanajaveden Opisto. Hanke käynnistyi syksyllä 2007 ja päättyi vuoden 2009 lopussa. Lohjan Muisti Lohjan Muisti-hankkeen tavoitteena on lohjalaisen ja Lohjan seudun arkielämän tallentaminen sähköiseen muotoon. Hankkeessa kerätään kaupungin asukkaiden hallussa olevaa arkielämään ja entisiin paikkoihin liittyvää tietoa kaikkien kaupunkilaisten vapaasti käytettäväksi. Lisäksi järjestetään erilaisia tilaisuuksia muistitiedon kartuttamiseksi, mm. keväällä 2009 Villi 50- lukuilta. Hanketta koordinoi Lohjan sivistystoimi ja siinä toimivat Hiiden Opiston lisäksi Lohjan museo, kirjasto ja musiikkiopisto. Kuvankäsittelykurssilla Lohjan opistotalon atk-luokassa 12 Hiiden Kirnu on Lohjan Muisti -hankkeeseen kytkeytyvä sitoutumaton kulttuurilehti, jolla on verkonlaajuinen levikki. Lehden tavoitteena on nostaa näkyville kiinnostavia kulttuuriaiheita meiltä ja muualta. Hiiden Kirnu edistää alueellista luovuutta ja kulttuurityötä tarjoamalla julkaisufoorumin taiteenharjoittajille ja kulttuurista kiinnostuneille.

15 14. Tapahtumat 2009 Lohja Venetsian Karnevaalitunnelmia, Opistotalo Kevätnäyttely, Laurentius-salin aula Lohjan Tanssi- ja musiikkigaala, Laurentius-sali Kuvataidenäyttely, Taidekulma Kuvataidenäyttely, Pääkirjasto Lohjan Miehet ry, Vappusimaus, Puu-Anttila Kielten syyskauden avaus opettajille ja opiskelijoille, Opistotalo Aikuisopiskelijan viikko, vk Aikuisopiskelijaviikon päätapahtuma, Laurentius-sali Käsityömatka Martin markkinoille Tallinnaan Syksyinen opintoretki Lounais-Hämeeseen Lohjan miehet ry., Joulukonsertti, Lohjan Pyhän Laurin kirkko Hiiden Opiston Taitopajat Menneen Ajan Joulumarkkinoilla Vihti Kielten kevätkauden avaus, Opistotalo Linnunpönttötalkoot Nummelassa Kuvataidenäyttely, Nummelan työväentalo Vihdin kevätnäyttely, Nummelan työväentalo Hiiden Opisto Päivölän 13. Kirjallisuuspäivillä Nummelan soittokunnan muistokonsertti Nummelan Naiskuoron 10-vuotisjuhlakonsertti Nummi-Pusula Taitotalossa tapahtuu, avoimet ovet Sammatti Sammatin taitajat! Maamiesseurantalo Sampaala Taitopajat Menneen Ajan Joulumarkkinoilla Kevätnäyttelyjuliste

16 15. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Hiiden Opiston ja kansalais- ja työväenopistotoiminnan yhteiskunnallisen merkittävyyden perusta on pohjoismaisessa demokratiassa. Opistotoiminta tukee kansalaisyhteiskuntaa sivistystyön kautta. Hyviä esimerkkejä opiston vaikuttavuudesta paikalliseen sivistys- ja kulttuurityöhön ovat opiston kurssien lisäksi kulttuuritoimijoiden kanssa tehdyt ja suunnitteilla olevat yhteistyöprojektit. Yhteistyöprojekteja olivat mm. Lohjan Muisti digitaalinen kansalaismuistin tallennushanke, vuosittaiset kirjallisuuspäivät Vihdissä, kansalaisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten kanssa järjestettävät ajankohtaisluennot ja kurssit yhteiskunnallisesti merkittävien ja ajan hermolla olevien teemojen puitteissa. Opisto toteuttaa kurssikokonaisuuksia, jotka tähtäävät kansalaisvalmiuksien ylläpitoon ja hallitsemiseen. Opisto myös mahdollistaa marginaaliryhmien osallistumisen opiston toimintaan kurssimaksuhelpotuksilla. Esimerkiksi paikallisessa Monitoimikeskuksessa Hiiden Opisto on tarjonnut maahanmuuttajille kielikoulutusta osana heidän kotouttamiskoulutustaan. Opintoseteliavustuksella maahanmuuttajat ovat saaneet koulutuksen ilmaiseksi Yhteistyökumppanit Lohjan seudun mielenterveysseura Lohjan perusturva ja sosiaalitoimi Vihdin kunnankirjasto Vihdin Vanhusten tuki ry Vihdin Kalevalaiset Naiset ry Päivölän virkistyskoti Vihdin liikuntapalvelut Innofocus Lohjan Oppaat ry Lohjan museo Lohjan kirjasto Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Tanssikoulu Vinha Tanssikoulu Un Dos Tres Tanssikoulu Funka Wahren Opisto Lohjan monitoimikeskus Finn Lectura YLE Matkatoimisto White House EG OPH Jyväskylän Yo:n kielitieteen laitos Suomen ranskanopettajayhdistysten liitto Laurea-ammattikorkeakoulu Lohjan Kiviharrastajat ry Lohjanseudun kuvataidekoulu Nummelan Martat ry Taito Uusimaa ry Vihdin Kivikoruharrastajat ry Vihdin luonto ry 14 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy opiston opetustarjonnassa esim. siten, että opisto nostaa ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja opetussisältöihin. Opetusministeriön kautta Hiiden Opistolle ohjautuu merkittäviä määriä hankerahaa, jolla opisto toteuttaa mm. maahanmuuttajataustaisten henkilöiden integroimista omaan asuinalueeseen, kehittää ikäihmisten tietoteknisiä valmiuksia ja edistää verkkopohjaista aikuisoppimista. Opistotoiminnalla on perinteisesti yhteyksiä paikallisiin kuoroihin ja orkestereihin. Hiiden Opisto tuki vuonna 2009 alueensa seitsemää (7) kuoroa ja orkesteria kustantamalla niille mm. ohjaajien palkkiot sekä tilavuokria ja esiintymisiä. Vaikuttavuutta Hiiden Opistossa mitataan yhteistyökumppanien määrällä, vuosittaisella opiskelijamäärällä ja sen kehityksellä, asiakastyytyväisyyskyselyillä ja kurssiarvioinnilla sekä medianäkyvyysmittarilla Medianäkyvyys 2009 Lohjan paikallislehdet: Artikkelit 40 Lehtipuffit 26 Muu 14 Yhteensä 80 Vihdin paikallislehdet: Artikkelit 15 Lehtipuffit 13 Muu 10 Yhteensä 38 Nummi-Pusulan paikallislehdet: Artikkelit 4 Lehtipuffit 10 Muu 3 Yhteensä 17

17 16. Opistotoiminnan laatu ja laadun arviointi Hiiden Opisto on tehnyt mittavaa laatutyötä vuodesta Koko opiston henkilökunta on työstänyt laadun kuvausta, kriteerejä ja mittareita laatukäsikirjatyön merkeissä. Laatutyön tavoitteena on erinomaisuus ja hyvin tehty työ. Laatu on organisaation oman toiminnan kehittämistä ja parantamista palautteen avulla. Opistotoiminnan laatua tarkastellaan opistossa EFQM:n eli Eurooppalaisen laatupalkintomallin puitteissa. Laatua arvioidaan mm. opetustuntimääräkehityksellä, opiskelijamäärien kehityksellä, asiakastyytyväisyyskyselyin ja kurssiarviointien perusteella. Taloudellista suoriutumista tarkkaillaan talousarvion ja toteutuneen toimintakatteen seuraamisella. Euroa 0, , , , , ,00 Talousarvion ja toteutuneen toimintakatteen erotus Hiiden Opistossa , , , , , , Toimintavuosi Yli/alijäämä 16.1 Opetustuntimäärät Valtionosuustunnit Toteutuneet tunnit Opiskelijamäärät Opiskelijamäärät Opiskelijamäärät Kurssiarvioinnit Tavoite Tulos ,6 / 5 4,8 / / 5 4,6 / / 5 4,7 / 5 15

18 17. Strategiat 2009 ja 2010 Keskeiset strategiset tavoitteet 2017 Laadukas osaamisympäristö Tunnettavuuden lisääminen Tasapainoinen talous Tehokkaat toimintatavat Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu Sujuva kuntayhteistyö 17.1 Tuloskortti 2009 Tavoitteet 2008 tilinpäätös 2009 tavoite 2009 tilinpäätös 2010 tavoite Vaikuttavuus asiakastyytyväisyys 3,99 4,5 / 5-4,5 / 5 kurssiarvio 4,6 / 5 4 / 5 4,75 / 5 4 / 5 Kehittyminen työtyytyväisyys 2,94 3-3/4 Toiminnan laajuus opetustunnit (kaikki) opetustunnit (valtionosuuteen oikeuttavat) kurssilaiset (brutto) opiskelijat (netto) henkilöstö (päätoiminen) Taloudellisuus /opetustunti (ilman valtionosuutta) 58,53 55,40 57,08 56,00 /opetustunti (sis. valtionosuus) 15,77 14,65 13,84 13,00 Tulot (1000 ) valtionosuus kurssimaksut myyntitulot hanketulot Menot (1000 ) Netto yhteensä (1000 )

19 17.2 Avaintulokset ja tulosten toteutuminen 2009 Keskeiset avaintulokset Tulostavoitteet Seurantatapa Toteuma 1. Korkeatasoinen opetus ja asiakaspalvelu tietoverkot opetuskäyttöön monimuoto-opetus lisääntyy, ESOPe -hanke monimuoto-opetuksena järjestettävien kurssien ja kurssilaisten määrä Monimuotokursseja 2, kurssilaisia 16 uutuuskurssit uutuuskursseja toteutetaan eri ainealueilla uutuuskurssien lukumäärä 77 syrjäytymisen ehkäisy opintoavustus maahanmuuttajille -projektin toimenpiteet projektin kautta saavutettujen opiskelijoiden lukumäärä ja seurantaraportti Opintoseteliavustuksen saaneita 147 yhteistyö Lohjan Muisti - tallennusprojekti Lohjan museon ja kirjaston kanssa käynnistyy rahoitus saatu ja projektityöntekijä aloittanut työskentelyn, tallennusryhmät käynnissä syksyllä 2008 toteutunut asiakastyytyväisyys asiakastyytyväisyys 4 / 5 asiakastyytyväisyyskysely 2008 toteutunut, kurssiarvioinnin tulos 4,75/5 henkilökohtainen asiakaspalvelu toimistoissa asiakaspalvelu on hyvää ja siitä saa hyvää palautetta asiakastyytyväisyyskysely 2008 toteutunut 2. Opistotyön arviointi laatukäsikirja EFQM:n mukainen laatukäsikirja käytössä toimintakertomus (sis. tuloskortti) laatukäsikirjan mukaan, arviointi toteutunut 3. Resurssit talousarvio 2009 vuoden 2009 talousarvio toteutuu suunnitellusti ja on kaiken toiminnan pohjana säännölliset seurantapalaverit, talousarvion seurantakoulutus osastonjohtajille toteutunut kuntayhteistyömalli selkiytyy (sitova) Hiiden Opiston isäntäkunnan ja yhteis-työkuntien sivistystoimielinten ja opiston johtokunnan työnjaot määritellään selkeästi johtokuntaseminaari 6.3. toteutunut, seminaari ei toteutunut kolmas aineosasto ei toteutunut, päätös osastonjohtajuudesta

20 17.4 Keskeiset tavoitteet 2010 / koko opisto Hiiden Opiston tavoitteet 2010 Tavoitteet 2010 Seuranta 1. Laadukas osaamisympäristö korkeatasoinen opetus ja opettajien osaaminen opinto-ohjauksen kehittäminen yhteistyössä alueen aikuisoppilaitosten kanssa sosiaalisen median hyödyntäminen tilauskurssitoiminnan kehittäminen kestävän kehityksen arvojen opetus uusien toimitilojen suunnittelun edistyminen uutuuskurssien määrä tuntiopettajien koulutuspäivät OpinOvi -projetin opinto-ohjausprosessin kehittäminen monimuoto-opetuksen kurssien ja kurssilaisten lukumäärä tilauskurssien tuntimäärät ja tulot kurssien määrä ja osallistuminen Reilun Kaupan messuille päätös uusista toimitiloista 2. Tunnettavuuden lisääminen opinto-oppaan ja kotisivujen ulkoasun uudistaminen ja levikin laajentaminen yhteistä tiedotusta alueen oppilaitosten kanssa lisätään uusi opinto-opas ja kotisivut painosmäärä asiakaslehden toteuttaminen syksy 2010 kevään kursseista yhteinen tiedotus näkyy opinto-oppaassa ja kotisivuilla 3. Tasapainoinen talous talous tasapainossa opetustuntimäärä vuoden 2009 tasolla pysytään talousarviossa tavoitetuntimäärä toteutuu eli n h 4. Tehokkaat toimintatavat viestintäsuunnitelman päivitys sisäistä tiedonkulkua parannetaan päivitetty viestintäsuunnitelma kotisivut ja HiiOp ajan tasalla toimivat työryhmät, toimintatavat ja näkyvät tulokset 5. Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen osastojen perehtyminen uuteen taloushallinnon ohjelmaan työhyvinvointi talousarvion seurantakoulutus päätoimisen henkilökunnan koulutuspäivät työhyvinvointikysely mahdollisuus etätyöhön 6. Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu opintosetelihanke jatkuu maahanmuuttajille ja senioreille asiakaspalvelua kehitetään opintoseteleiden saajat lajiteltuina asiakastyytyväisyyskysely syksy 2010 saatujen positiivisten ja negatiivisten palautteiden määrä uusittu kurssiarviointi 7. Sujuva kuntayhteistyö kuntayhteistyön edelleen kehittäminen alueellisen tiedotuksen hyödyntäminen länsi.fi kautta alueellisen hallinnon kehittäminen johtokunnan seminaari Vihdin ja Nummi-Pusulan vahtimestaripalveluiden yhteistyö 18

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 29 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 29... 4 Strategiatyö... 4 Kestävä kehitys... 6 Yhteistyö ja kumppanuudet 29... 7 Hankeyhteistyö ja kansainvälisyys...

Lisätiedot

Bror Ahlgrenin ja Eira Viitasen mietteitä (s. 2). Sivulla 7

Bror Ahlgrenin ja Eira Viitasen mietteitä (s. 2). Sivulla 7 1 Lohja Vihti Nummi-Pusula Sammatti Siuntio Karjalohja Hiiden Luukku Hiiden Opiston asiakaslehti 2010-2011 Uudet opettajat esittäytyvät! Tutustu atk-opettaja Eija Terävään ja taideaineiden ja liikunnan

Lisätiedot

HIIDEN OPISTO Rajatonta oppimista, tiedon ja taidon iloa!

HIIDEN OPISTO Rajatonta oppimista, tiedon ja taidon iloa! HIIDEN OPISTO Rajatonta oppimista, tiedon ja taidon iloa! Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 21 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 21... 4 Strategiatyö... 5 Kestävä kehitys... 6 Organisaatio... 8 Hallinto, kehittäminen ja henkilökunta... 9

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7.4.2015 ( 26) Lopen opiston toimintakäsikirja on laadittu CAF-mallin mukaisesti. CAF=Common Assessment Framework on julkisen sektorin laadunarviointityökalu,

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus Yleiskuvaus 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto

Lisätiedot

KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 Julkaisija: Kerava Opisto Taitto: Grapica Oy, Pia Kauppinen 2015 PÄÄKIRJOITUS... 3 TOIMINTAVUOSI 2014... 4 TOIMINTA TILASTOINA...

Lisätiedot

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS TOIMINNAN KUVAUS Päivitetty 17.12.07 MS SAATTEEKSI Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632 7) velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen

Lisätiedot

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto . Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Kirjoittajat: Paula Aro-Suhanto, Maarit Hedman, Tiina Häkkinen, Anu Kauppinen, Marjo Pakka, Maija-Leena Ström Kansien

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2013 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta... 3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus... 3 1.1.1 Hallintoneuvosto... 4 1.1.2 Hallitus... 4

Lisätiedot

Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista

Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista Marjo Soininen Tampere 2009 TIIVISTELMÄ Esiselvitys luo yleiskuvan Tampereen kaupunkiseudun kunnallisista kansalaisopistoista ja niiden tulevaisuuden

Lisätiedot

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Salon kaupungin lukiot Laatukäsikirja Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Sisältö 1 JOHTAJUUS 1 JOHTAMISEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Organisaation

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta. Rehtori Jukka Nummelin

REHTORIN KATSAUS. Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta. Rehtori Jukka Nummelin Toimintakertomus vuosi 2013 Sisällysluettelo REHTORIN KATSAUS...3 Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta...3 LIIKUNTA...5 Opettajat...5 Kommenteja ryhmien toiminnasta...5 MUSIIKKI...7 Kevätlukukausi 2013...7

Lisätiedot

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi...

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi... TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Sivistyslautakunnan kokoonpano 2013-2016... 4 Henkilökunta...5 Varsinainen henkilökunta ja sijaiset... 5 Sivutoimiset

Lisätiedot

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

Hiiden Opisto kutsuu asiakkaitaan. Oppimistilanteen palapeli. ainutlaatuisen itsensä, joka koostuu lukuisista oppimiseen vaikuttavista

Hiiden Opisto kutsuu asiakkaitaan. Oppimistilanteen palapeli. ainutlaatuisen itsensä, joka koostuu lukuisista oppimiseen vaikuttavista 1 Lohja Vihti Nummi-Pusula Siuntio Karjalohja Hiiden Luukku Hiiden Opiston asiakaslehti 2011-2012 Onnellisen sepän pajassa Onnellisen Sepän pajan sinisen oven raosta hehkuu valo ja sisältä kuuluu iloista

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013

Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013 0 KAUKAMETSÄN OPISTON PERUSTIEDOT Kaukametsän opiston juuret ulottuvat vuoteen 1920, jolloin Kajaanin kansalaisopisto aloitti toimintansa. Opistotoiminta lakkautettiin vuonna 1932. Kajaanin maalaiskuntaan

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot