Lohjan ka upunki / Hiiden Opisto Selvitys Hiiden Opiston opetuksen ja toimintojen sijoittamisesta kouluille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan ka upunki / Hiiden Opisto 4.5.2015 Selvitys Hiiden Opiston opetuksen ja toimintojen sijoittamisesta kouluille"

Transkriptio

1 Lohjan kaupunki / Hiiden Opisto Selvitys Hiiden Opiston opetuksen ja toimintojen sijoittamisesta kouluille

2 1 1. Yleistä Hiiden Opisto on vuonna 2001 perustettu seudullinen kansalaisopisto, ylläpitäjänä on Lohjan kaupunki. Kaupunki järjestää Lohjan lisäksi opistotoimintaa ostopalveluna sopijakunnissaan Vihdissä ja Siuntiossa vuonna 2013 uudistetun kansalaisopistotoiminnan järjestämissopimuksen mukaisesti. Perustamisvaiheessa 2000 luvun alussa Lohja valikoitui uuden suuropiston ylläpitäjäksi opistotoiminnalle edullisen valtionosuusjärjestelmänsä takia (asukastiheys). Lohja pystyi myös tarjoamaan yhdelle Suomen suurimmista kansalaisopistoista Hiiden Opistolle erinomaiset omat opetus ja toimitilat Lohjan keskustasta Linnaistenkatu 9:stä. Omat opetustilat ovat mahdollistaneet neljäntoista toimintavuoden aikana Hiiden Opiston kehittymisen arvostetuksi, luotettavaksi ja vetovoimaiseksi aikuisoppilaitokseksi sekä kulttuuritoimijaksi läntisellä Uudellamaalla. On erityisen tärkeää, että opiston ylläpitäjällä Lohjan kaupungilla on seudullisen aikuisopiston veturina omat saman katon alla olevat toimitilat opetusluokkineen, toimistoineen ja hallinnon työhuoneineen opistolle Linnaistenkadusta luopumisen jälkeen. Lohjan opistotalo Linnaistenkatu 9:ssä on käyttöiältään tullut tiensä päähän. Lohjan kulttuuri ja vapaaaikalautakunta on kokouksessaan tehnyt seuraavan päätöksen: Hiiden Opiston talosta luovutaan ja selvitetään jatkotyöskentelyssä lukion alakerran korjaamisen lisäksi vaihtoehtoinen mahdollisuus sijoittaa hallinto Lohjan olemassa olevaan rakennukseen ja opistotalossa annettava opetus kouluihin. (KUVALK ) Hiiden Opiston sijoittumisesta Lohjan Yhteislyseon lukion ensimmäiseen kerrokseen on olemassa valmiit suunnitelmat, rakennuspiirustukset sekä kustannusarvio. 2. Erityistä Hiiden Opiston vuosittaisesta opetustunnin potista tuntia annetaan opiston omissa tiloissa päiväopetuksena. Päiväopetuksen määrä kasvaa jatkuvasti. Hiiden Opiston päiväopetusta aikuisopetukselle soveltuvine erityistarpeineen ei kouluissa voida toteuttaa. Hiiden Opistossa on 14 päätoimista työntekijää ja 200 tuntiopettajaa. Opetusta tarjottiin lähes kurssilaiselle vuoden 2014 tilaston mukaan. Kurssilaisten määrä on jatkuvassa kasvussa. Opiston Linnaistenkadun toimipisteessä on neljä luokkatilaa, kielten ja teoria aineiden luokka, atk luokka, taitoaineluokka sekä liikuntatila. Omissa tiloissa on Hiiden Opiston alueen asukkaita/opiskelijoita palveleva toimisto (auki ), vahtimestarin työtila sekä hallinnon ja opettajien työhuoneet. Samantasoista toimitilaa Lohjalla Hiiden Opisto tarvitsee Linnaistenkadusta luopumisen jälkeen. 3. Hiiden Opiston kustannukset ja toimintatuotot Opiston kustannukset muodostuvat henkilöstökuluista, palveluiden ostoista, kalustohankinnoista ja aineistohankinnoista sekä toimitilojen sisäisistä ja ulkoisista vuokrista. Lohjan opistotalon sisäinen ylläpitovuokra vuositasolla on ollut Opiston toimintatuotot tulevat opistopalveluiden myynnistä sopijakunnille (Vihti ja Siuntio) sekä maksutuotoista, jotka saadaan pääasiassa kurssimaksutuloista. Kurssimaksutuotot jatkavat kasvuaan, myös omissa tiloissa toteutetut tilauskoulutuskurssit lisäävät kurssimaksutuottojen osuutta. Hiiden Opisto on

3 2 vuoden 2014 vertailussa Lohjan kaupungin tuottamista kulttuuripalveluista yksi edullisimmista kulttuurilaitoksista. Hiiden Opisto Lohjan kaupungin kulttuuripalveluiden kustannusvertailussa 2014 Toimintakate Valtionosuus Kaupungin rahoitusosuus Hiiden Opisto Musiikkiopisto Kaupunginorkesteri Museopalvelut Yleinen kulttuuri Lohjan teatteri Hiiden Opiston talouden tasapaino Vuonna 2014 Hiiden Opiston talous jatkoi suotuisaan suuntaan niin, että toimintakate oli 93,6 % ja opisto jäi plussan puolelle Mikäli opiston päiväopetus vähenisi tai loppuisi kokonaan opiston rahoituspohja kurssimaksutuloineen romahtaisi, kun tuottavia päiväopetusryhmiä ei voisi järjestää. 4. Mahdollisuus sijoittaa opiston opetus ja toimisto kouluille Lukuvuonna opiston Linnaistenkadun toimipisteessä on toteutettu tuntia opetusta. Mikäli Hiiden Opiston Linnaistenkadulla toteutettava opetus sijoitettaisiin kokonaan koulujen tiloihin, pitäisi opiston saada omaan käyttöön vähintään neljä aikuisopetukseen soveltuvaa luokkatilaa (aikuisopetukseen ja tilauskoulutukseen varusteltu atk luokka, teoria ja kieltenopetukseen soveltuva luokka, taitoaineluokka sekä liikunta ja tanssisali) keskustan alueen koulusta. Opistolle osoitettavien opetustilojen tulisi olla samassa koulussa, ja opiston toimiston sekä vahtimestarin työtilan tulisi sijaita välittömässä luokkien läheisyydessä. Opiston toimisto palvelee asiakkaita/opiskelijoita opetusaikana välillä sekä lukukausien ulkopuolella 9 15 välillä.

4 3 Keskustan alueen koulujen mahdollisuus sijoittaa Hiiden Opiston opetus ja toimisto tiloihinsa (kysely tehty ) Anttila Tytyri Solbrinken Lukio Harju Mus.opisto Tilatilanne varmistuu elokuussa Muut tiedustelut: Luksia Åsvalla Yrittäjätalo Harjula nuorisotoimi Rauhanyhd./Suojeluskuntatalo Yläkerta 1 tila / Alakerta iso sali + tstotila Työväentalo Sali 3 mahdollisesti vapaana mahtuu henk. 5. Hiiden Opiston päätoimisen henkilökunnan ja aineosastojen kannanotot opiston tiloista sekä opiston yhteistyökunnista koostuvan luottamuselimen, johtokunnan esitys omien opetustilojen välttämättömyydestä Lohjalla Opiston päätoiminen henkilökunta haluaa huomioitavaksi Hiiden Opiston opistotalo fyysisenä paikkana on identifioitunut korvaamattomaksi arjen opiskelupaikaksi ja osaksi Lohjan kaupunkia On tärkeää, että opisto on myös paikka, eikä vain abstrakti idea jos omaa päiväkäytössä olevaa tilaa ei ole, muuttaisi se opiston koko profiilin pois elinikäisen oppimisen piiristä Koko opiston toimivuuden kannalta toimisto, opetus ja hallinto saman katon alla, että tieto liikkuu ja työ sujuu. On tärkeää, että opetus, opiskelijat, hallinto ja toimistopalvelut kohtaavat ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Yhtälö tuottaa parempaa tulosta. Oma opistotalo on Hiiden Opiston identiteetin ydin. Tietotekniikka mahdollistaa paljon virtuaalista olemista, mutta mikään ei korvaa ihmisten suoraa vuorovaikutusta. Päiväopetus on välttämätöntä ikäihmisille kunnon ja jaksamisen takia. Päiväopetus lisää merkittävästi oppimistuloksia. Niitä voi olla vaikea mitata, mutta aineettomat hyödyt ovat kiistatta korvaamattomia (BELL tutkimus: Päiväopetus omissa tiloissa toimii vahvasti syrjäytymistä ehkäisevänä esim. maahanmuuttajille, työttömille ja perheenäideille. Useat yhteiskunnallisessa marginaalissa olevat ryhmät pystyvät näin sijoittamaan itsensä päiväpainotteisesti toimivan yhteiskunnan kyytiin.

5 4 Yhteiskuntaosasto, atk ja mediaopetus tarvitsee omat tilat / viestintäteknologian opettaja, FT Eija Terävä Lohjalla atk opetus tapahtuu yhdessä opetustilassa Hiiden Opiston atk luokassa Linnaistenkadulla Tilassa on keskitetysti kaikki tarvittava kalusto, viimeisimmät ohjelmistot, laitteet laadukasta ja monipuolista aikuisopetusta varten Opiston koneissa on uusimmat win 8.1. käyttöjärjestelmät. Kouluissa käyttöjärjestelmät ovat Win 7 tai Linux Ubuntu Päätoiminen viestintäteknologian opettaja huolehtii atk luokan laitteistosta itse, ja luokka on aina valmis palvelemaan asiakkaita ja kuntalaisia. Kouluissa atk tuki on käytettävissä ainoastaan päiväsaikaan (Tietohallinto ja koulujen atk vastaavat). Jos koulujen luokat eivät toimi illalla kouluajan jälkeen, atk tukea ei ole paikalla. Opetustilanteissa tarvitaan järjestelmävalvojan oikeuksia tietokoneissa. Koulujen koneissa ei ole mahdollista opettaa ohjelmien asennusta tai asetusten muutoksia ja tietokoneen ylläpitoa, joka on oleellinen osa opiston atk opetusta, sillä kouluissa siihen tarvittaisiin järjestelmävalvojan oikeuksia. Hiiden Opisto tarjoaa yhä enenevässä määrin tilauskoulutusta omassa atk luokassa, asiakkaat haluavat koulutuksen ajalla Vaativa tilauskoulutus tarvitsee oman atk luokan. Opisto tarjoaa atk:n päiväopetusta välillä. Päiväkurssit ovat erittäin suosittuja ja täyttyvät nopeasti. Kouluissa opetuksen voisi aloittaa klo jälkeen, mikä tarkoittaisi että atk:n päiväopetus loppuisi Hiiden Opiston tarjonnasta. Päiväopetusta suosivat mm. opiston seniorikurssilaiset. Opiston päätoimisen opettajan opetusvelvollisuus on 23 opetustuntia/vko. Päätoimisen atkopettajan opetuksen järjestäminen ainoastaan koulujen atk luokissa kävisi kohtuuttomaksi, sillä luokat ovat peruskoululaisten käytössä päivisin viisi päivää viikossa. Taitoaineopetus tarvitsee omat tilat / osastonjohtaja, Amk opettaja Sari Kymäläinen ja taitoaineopettaja, FM Annamari Pyöriä Taitoaineissa aikuisopiskelijat opiskelevat käsityötekniikoita, joita koulujen käsityöluokissa ei pysty opiskelemaan. Nämä tekniikat tarvitsevat mm. keittolevyjä, märkätyöskentelytiloja ja mahdollisesti allergisoivia aineita saatetaan käyttää. Ne asettavat suuret vaatimukset taitotiloille niin, että myös peruskoululaiset voivat tiloissa työskennellä saamatta tiloista ja käytettävistä materiaaleista haittoja (tuuletus, imurit, ym). Tarvitaan säilytystilaa eri tekniikoissa tarvittaville materiaaleille, työvälineille ja koneille Näyttelyvälineistö vaatii säilytystilaa Opiston tarvitsemien välineiden käyttö ja huolto ongelmallista koulujen tiloissa, jos välineet ja esim. ompelukoneet ovat yhteiskäytössä. Kokemus on osoittanut, että koneiden käyttö ja säädöt ovat täysin erilaisia perusopetuksen ja aikuisopetuksen puolella. Aikuisopiskelijoiden töitä ei voi kesken kurssin kuljettaa kotiin vaan töiden on jäätävät opetustilaan kuivumaan seuraavaan opetuskertaan ( kankaanpainanta, huovutus, mosaiikkityöt, värjäys jne.) Taitoaineissa paljon päiväkursseja, joihin osallistuu työttömiä, kotiäitejä, opiskelijoita, senioreita ja maahanmuuttajia, jotka eivät pysty osallistumaan iltaopetukseen Päätoimisille taitoaineopettajille on henkisesti ja fyysisesti raksasta vaihtaa koko ajan opetuspaikkaa, mikäli omaa opetustilaa ei ole Omissa tiloissa voi hyvissä ajoin valmistella kurssin alkua ennen opiskelijoiden tuloa mm. laittaa materiaalit, mallit ja työvälineet esille sekä varmistaa tietokoneen, tykin ym. opetusvälineiden toimivuus

6 5 Taiteen ja liikunnan opetus tarvitsee omat tilat / osastonjohtaja, MA Ilona Kauppinen ja taideaineiden opettaja, TeM, TaM Maija Junno Opiston opettajan kannalta on kuormittavaa kantaa tavaroita paikasta toiseen, jos omaa opetustilaa ei ole käytettävissä Oma luokkatila lisää opettajan hyvinvointia ja opetuksen tehokkuutta Oma tila lisää jatkuvuutta, työvälineet löytyvät heti paikoiltaan eikä työtilaa tarvitse valmistella joka kerta uudelleen Taiteen ja liikunnan opetukseen liittyvät työvälineet, tavarat ja työt on voitava säilyttää opiston omissa tiloissa myös töiden kuivattaminen vaatii paljon omaa tilaa Opisto tarvitsee oman liikuntatilan, jossa voi myös säilyttää opetukseen liittyviä välineitä kuten pilatesrullat, pallot, kepit, kuminauhat, äänentoistolaitteet ym. Jooga, mindfullness ja muut keho ja mielitunnit tarvitsevat rauhallisen tilan, johon kaikki koulujen liikuntatilat eivät sovellu Tanssin opetus on iso osa Hiiden Opiston liikunnan opetusta ja sen säilyttäminen vaatii oman tilan Tanssin opetus tarvitsee lämpimän tilan, jossa tanssimatto, peilit ja balettitangot, jotka nykyisessä tilassa Päiväopetus mahdollistuu vain omassa tilassa, seniorit, työttömät, kotiäidit ja maahanmuuttaneet osallistuvat aktiivisesti opiston tanssin ja liikunnan päiväopetukseen Taiteen ja liikunnan osaston osastonjohtajan opetus on pääsääntöisesti opiston omassa tilassa. Työnkuva muuttuisi suurelta osin iltapainotteiseksi, jos omaa salitilaa ei ole. Kielten ja musiikin osasto tarvitsee omat tilat / osastonjohtaja, FM Soile Lundqvist ja kieltenopettaja, FM Anja Odell Katsomme, että Hiiden Opiston opetusta ei voi siirtää kokonaan kouluille ellei niistä löydy riittävästi päiväopetustiloja Kielten ja musiikin osastossa käytämme täysipainoisesti kielten kursseilla nykyisen Lohjan opistotalon 3. luokasta osastomme opetukseen annettuja päiviä ja aikoja. Jo tällä hetkellä kysyntää kielten päiväkursseille olisi huomattavasti enemmän kuin rajoitettu 3. luokan käyttöaika sallii. Kielten ja musiikin osasto järjestää neljä kertaa vuodessa Opetushallituksen Yleiset kielitutkinnot, ja tarve omalle kielistudioluokalle sekä tenttien että muunkin kieltenopetuksen käyttöön on suuri. Päiväsaikaan opiskelee nykyään huomattavasti sekä työllisiä että työttömiä, perinteisesti myös eläkeläisiä. Päiväkurssien opiskelijamäärät ovat suuria ja keskeyttämisprosentti pieni. Kielten ja musiikin osaston osastonjohtajan työkausikohtaisen opetusvelvollisuuden kaksinkertaistuttua alkaen päiväopetuksesta ei voida luopua, ei myöskään päätoimisen kieltenopettajan ison opetusvelvollisuuden vuoksi. Yhdeksi opiston tärkeäksi tehtäväksi koemme sen, että opetusta on tarjottava päiväsaikaan myös syrjäytymisen ehkäisemiseksi. On huomioitava erityisesti eläkeläiset ja maahanmuuttajat, joille päiväsaikaan tapahtuva opetus on oleellisen tärkeää. Nummela , Kielten ja musiikin osasto, Osastonjohtaja Soile Lundqvist, Päätoiminen kieltenopettaja Anja Odell

7 6 Hiiden Opiston johtokunnan esitys opiston tiloista Lohjalla Hiiden Opiston johtokunta Hiiden Opiston tilat Lohjalla HIIOP Hiiden Opiston Lohjan Opistotalo Linnaistenkatu 9:ssä on käyttöiältään tullut tiensä päähän. Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan tehnyt seuraavan päätöksen: Hiiden Opiston talosta luovutaan ja selvitetään jatkotyöskentelyssä lukion alakerran korjaamisen opistotiloiksi lisäksi vaihtoehtoinen mahdollisuus sijoittaa hallinto Lohjan kaupungin olemassa olevaan rakennukseen ja opistotalossa annettava opetus kouluihin. (KUVALK ) Hiiden Opiston sijoittumisesta Lohjan Yhteislyseon lukion ensimmäiseen kerrokseen on olemassa valmiit suunnitelmat, rakennuspiirustukset sekä kustannusarvio. Hiiden Opiston opetustunnin potista tuntia annetaan opiston omissa tiloissa päiväopetuksena. Päiväopetuksen määrä kasvaa jatkuvasti. Tätä opetusta ei kouluissa voida toteuttaa päivisin. Lohjan Opistotalo Linnaistenkadulla on varta vasten 2000-luvun alussa kunnostettu aikuisopetukseen ja kansalaisopistokäyttöön. On erityisen tärkeää, että opiston ylläpitäjällä Lohjalla on seudulliselle aikuisopistolle omat toimitilat opetusluokkineen, toimistoineen ja hallinnon työhuoneineen käytössä Linnaistenkadusta luopumisen jälkeen. Lohjan sivistysjohtaja Katri Kalske on pyytänyt Hiiden Opiston johtokunnalta lausuntoa koskien Lohjan kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa tehtyä päätöstä Esitys Hiiden Opiston johtokunta esittää Lohjan kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalle sekä Lohjan sivistysjohtajalle, että Lohjan kaupunki yhtenä maamme suurimman seudullisen opiston ylläpitäjänä järjestää Hiiden Opistolle omat opetus- toimisto- ja hallintotilat saman katon alle nykyisen Lohjan Opistotalon poistuttua käytöstä. KUVALK:in päätöksessä mainittu vaihtoehtoinen mahdollisuus sijoittaa hallinto Lohjan kaupungin olemassa olevaan rakennukseen ja opistotalossa annettava opetus kouluihin ei johtokunnan näkemyksen mukaan ole mahdollista. Opiston päiväopetusta ei voida toteuttaa koulujen tiloissa, opiston Lohjan toimistopalvelut kuntalaisille ja opiston käyttäjille eivät voi olla sijoitettuna muualle kuin missä opiston opetuspalveluiden käyttäjät pääasiassa opiskelevat. Mikäli Hiiden Opistolla ei ole päiväopetustiloja Lohjalla, päiväopetus loppuu, samoin päiväopetuksesta saadut kurssimaksutulot romahtavat. Opiston erityisluokat atk:ssa, liikunnassa, kielissä ja taitoaineissa

8 7 palvelevat nykyisessä Linnaistenkadun rakennuksessa erinomaisesti kaikkia kuntalaisia sekä päivisin että iltaisin. Opiston omia erityistiloja hyödyntävät ja omissa tiloissa toteutetut tilauskurssit ovat tuoneet myös erinomaisen ja jatkuvasti kasvavan lisätulon ylläpitäjän talousarvioon. Päätös Johtokunta hyväksyy esityksen seuraavin lisäyksin. Pyydetään selvittämään mahdollisuuksia hakea rahoitusta EU:lta ja valtiolta Lohjan Yhteislyseon lukion alakerran tilojen muuttamisesta Hiiden Opiston käyttöön. Lohjan Yhteislyseon lukion tilat olisivat käytännölliset Hiiden Opiston käyttöön päivisin, koska opisto käyttää lukion tiloja iltaopetukseen. Lohjan Yhteislyseon lukiosta voitaisiin tehdä Monitoimijatalo. Hiiden Opisto toimii vetovoimatekijänä Länsi-Uudellamaalla. Hiiden Opiston opetus vaikuttaa myöskin kokonaisvaltaisesti syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä tietotekniikan lisääntyvään tarpeeseen arjessa. Johtokunta pitää tärkeänä, että päiväopetus jatkuu opistossa myös jatkossa. Asiaa olisi syytä katsoa kokonaisvaltaisesti

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toimintakertomus 2012 ja tavoitteet 2013 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2012 2 3.

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Toimintakertomus 2009 ja tavoitteet 2010 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA

MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA MUSIIKIN, ILMAISUTAIDON JA TANSSIN LUKION HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki MIT-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA... 4 2.1 Kouluverkostosuunnitelma... 4 2.2 Tarkasteltavat vaihtoehdot...

Lisätiedot

SELVITYS LUKIOKOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ KOSKEN JA PÖYTYÄN KUNTIEN SEKÄ SOMERON KAUPUNGIN YHTEISTYÖNÄ

SELVITYS LUKIOKOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ KOSKEN JA PÖYTYÄN KUNTIEN SEKÄ SOMERON KAUPUNGIN YHTEISTYÖNÄ SELVITYS LUKIOKOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ KOSKEN JA PÖYTYÄN KUNTIEN SEKÄ SOMERON KAUPUNGIN YHTEISTYÖNÄ SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet 3 1.2 Selvityksen valmistelu

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO Toimintakertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO ON LAATUPALKITTU VERKOSTOTOIMIJA Vuosi 2011 oli suoranainen nosteen vuosi Seutuopistossa. Saimme nauttia koko

Lisätiedot

Bror Ahlgrenin ja Eira Viitasen mietteitä (s. 2). Sivulla 7

Bror Ahlgrenin ja Eira Viitasen mietteitä (s. 2). Sivulla 7 1 Lohja Vihti Nummi-Pusula Sammatti Siuntio Karjalohja Hiiden Luukku Hiiden Opiston asiakaslehti 2010-2011 Uudet opettajat esittäytyvät! Tutustu atk-opettaja Eija Terävään ja taideaineiden ja liikunnan

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN OPETUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

SUOMENKIELISEN OPETUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMENKIELISEN OPETUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Asukkaat ja palvelut Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitys

Kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitys 1 2.1.2015 Kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitys KULTTUURIPALVELUJEN NYKYTILA Kulttuuripalvelujen tulosalue sisältää kirjaston, Hiiden Opiston, Musiikkiopiston, orkesterin, museon, yleisen kulttuuritoimen

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS kevät 2014

TUNTIOPETTAJAN OPAS kevät 2014 TUNTIOPETTAJAN OPAS kevät 2014 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista

Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista Marjo Soininen Tampere 2009 TIIVISTELMÄ Esiselvitys luo yleiskuvan Tampereen kaupunkiseudun kunnallisista kansalaisopistoista ja niiden tulevaisuuden

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

KOUVOLAN LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013- Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus

KOUVOLAN LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013- Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus 1 KOUVOLAN LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013- Lasten ja nuorten palvelut Toisen asteen koulutus Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 45101

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

EURAN KOULUTUSPALVELUT

EURAN KOULUTUSPALVELUT EURAN KOULUTUSPALVELUT Euran koulutuspalveluiden rakenteen kehittämisvaihtoehtoja 2010-2020 Rehtorikokous 13.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunan seminaari 26.1.2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.3.2011/

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys

Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys 2014 Hiiden koulun tulevaisuutta koskeva selvitys Kasvatus- ja opetuslautakunta HIIDEN KOULUN TULEVAISUUTTA KOSKEVA SUUNNITTELMA 29.10.2014 30.9.2014 Selvitys Sivistystoimi Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tekstit. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tekstit. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Tekstit Hallinto KÄYTTÖTALOUS Toimielin Sivistystoimen hallinto Tehtävä: Hallintopalvelujen tuottaminen sivistyslautakunnalle Toiminta Lyhyt kuvaus tehtävän toiminta-ajatuksesta

Lisätiedot

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET

KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET KUOPION TAIDELUKIO L U M I T HANKESUUNNITELMAN LISÄSELVITYKSET Kuopion kaupunki Kuopion taidelukio Lumit 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SIJAINTIVAIHTOEHDOT... 4 2.1 Toiminnalliset lähtökohdat soveltuvuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014

Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014 Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan ILTAKOULU 10.6.2014 materiaalin valmistelu: sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen opetuspäällikkö Tuija Kauppinen koulusuunnittelija Marja-Liisa

Lisätiedot

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA

LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LAUKAAN KOULUVERKKOSELVITYS LAUKAAN KOULUTUSLAUTAKUNTA LOKAKUU 2005 2 SISÄLTÖ 1. KOULUVERKON SELVITYSTYÖN TAUSTAA 3 2. NYKYINEN KOULUVERKKO 3 3. OPPILASENNUSTEET V. 2006 2012 12 4. ERITYISOPETUS 15 5.

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2015-2016

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2015-2016 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2015-2016 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot