TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

2 Toimintakertomus 2012 ja tavoitteet 2013 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen Rehtorin kynästä 2 4. Hallintoelimet Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hiiden Opiston johtokunta 3 5. Henkilöstö Päätoiminen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Organisaatiokaavio 4 6. Talous, sopimuskunnat ja aluejako 5 Lohja 5 Karjalohja 5 Siuntio 5 Vihti 6 Nummi-Pusula 6 7. Yhteiskunnalliset aineet ja ATK 7 8. Kielten ja musiikin osasto 8 9. Taitoaineiden osasto Taiteen ja liikunnan osasto Tilauskurssitoiminta Hankkeet Tapahtumat Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja laatu Laatu Yhteistyökumppanit Medianäkyvyys Asiakastyytyväisyys ja tuntiopettajien työtyytyväisyys Kurssiarvioinnit Opetustuntimäärät Opiskelijamäärät Tutkintotavoitteinen koulutus ja suoritetut tutkinnot Kehittämissuunnitelma Tuloskortti Avaintulokset ja tulosten toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2013 / koko opisto Keskeiset tavoitteet 2013 / osastot 19 Yhteiskuntaosaston tavoitteet 19 Kielten ja musiikin osaston tavoitteet 20 Taitoaineiden osaston tavoitteet 21 Taiteen ja liikunnan osaston tavoitteet 22 Yleishallintotyön tavoitteet Hiiden Opiston toimipaikat Lohjan toimisto Linnaistenkatu 9, Lohja p. (019) fax. (019) Avoinna ja ma-to , pe Muina aikoina ma-to 9-15, pe Vihdin toimisto Karhumäenpolku 5, Nummela p. (09) fax. (09) Avoinna ma-to ja pe muina aikoina ma-to 9-12 ja pe 13-15

3 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot Visio Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana ja kehittäjänä sekä hyvänä yhteistyökumppanina. Vision johtoajatukset Hiiden Opisto on arvostettu osana elinikäisen oppimisen polkua, sillä on selkeä tehtävä sekä hyvät nykyaikaiset toimitilat Hiiden Opisto järjestää laadukasta koulutusta nykyaikaisin opetusvälinein ja metodein pätevillä opettajilla Hiiden Opisto on aktiivinen vaikuttaja ja kehittäjä alueella, joka tekee yhteistyötä oppilaitosverkostossa ja tarjoaa väylän myös jatko-opintoihin Toiminta-ajatus Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa toteuttaen vapaan sivistystyön periaatteita Länsi-Uudellamaalla. Hiiden Opiston toimintaa ohjaavat arvot Elinikäinen oppiminen tarjotaan mahdollisuus jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja jatkokouluttautumiseen edistetään työssä ja arjessa jaksamista sekä henkisen vireyden säilyttämistä tarjotaan eri ikäryhmille mahdollisuus arkipäivän oppimiseen Laadukkuus toiminta on kokonaisuudessaan korkeatasoista henkilöstön osaaminen on ajantasaista opisto kehittyy jatkuvasti visionsa suuntaan opetustilat ja -laitteet ovat ajanmukaiset opetuksessa arvostetaan yksilöllisyyttä opiston toiminnassa toteutuu moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus opisto arvioi ja kehittää toimintaansa Tasa-arvo opistossa toteutetaan sekä sosioekonomista että alueellista tasa-arvoa opiston kursseille osallistuminen ei vaadi tiettyä pohjakoulutusta koulutustarjontaa suunnataan sekä miehille että naisille ja eri väestöryhmille Yhteisöllisyys opistossa on sekä päätoimisella henkilöstöllä, tuntiopettajilla että opiskelijoilla mahdollisuus kokea ns. me-henkeä, yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä opisto tarjoaa sosiaalisen oppimisympäristön opiskeluryhmissä mahdollisuus vertaistukeen Avoimuus tiedotus on ajantasaista ja ennakoivaa toiminta on vuorovaikutteista ja osallistavaa Vapaus opiston opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella omista lähtökohdistaan mielenkiintonsa mukaan opiskelijalla on vapaus päättää itse omista opiskelutavoitteistaan opisto päättää koulutustarjonnastaan ja opetuksen järjestämisestä itsenäisesti ja vastuullisesti Lohjan opistotalo. Kuva: Eija Terävä 1

4 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2012 Länsiuusmaalainen Hiiden Opisto on vahva, hyvämaineinen ja asemansa vakiinnuttanut kansalaisopisto. Vihti ja Siuntio jatkavat yhteistyötä Lohjan kanssa myös vuoden 2012 jälkeen, kun vuoden 2013 alusta Karjalohja ja Nummi-Pusula yhdistyivät Lohjaan. Opiston kurssitarjonta on laajaa ja monipuolista. Perinteisten kielten lisäksi voi opiskella mm. turkkia. Liikuntakurssit ovat olleet suosittuja eivätkä kaikki halukkaat ole valitettavasti päässeet haluamalleen kurssille. Syksystä lähtien opiston teemana on ollut Design- muotoile ympäristösi, suunnittele polkusi ja teemaan liittyen syyskaudella on ollut useilla paikkakunnilla mahdollisuus osallistua vaikkapa kuvakirjan tekemisen kurssille. Kurssin antia on ollut oman elämän ja historian taltioiminen. Hiiden Opistosta voi olla ylpeä, koska sen talous on kunnossa. Opiston lyhytkurssien määrä on lisääntynyt ja se on mahdollistanut opiskelijamäärän kasvun. Hiiden Opistolla on työnantajana hyvä maine ja tuntiopettajina ja luennoitsijoina toimii yli 200 ihmistä. Työhyvinvointiin panostaminen on yksi tärkeä osa opiston päivittäistä toimintaa. Osaava ja motivoitunut henkilöstö tuo laatua opetukseen. Hiiden Opisto on siellä, missä tapahtuu. Opisto osallistui keväisiin näyttelyihin, Lohjan kesä tanssii -tapahtumaan, Päivölän kirjallisuuspäiville ja taitopajan muodossa Menneen Ajan Joulumarkkinoille. Hiiden Opiston johtokunta teki hyvää yhteistyötä opiston henkilöstön kanssa. Tavoite oli yhteinen: tarjota korkeatasoisia ja taloudellisesti järkeviä kursseja aikuisille, senioreille, nuorille ja maahanmuuttajille. Lisäksi opiston kurssitarjonnasta löytyi perhekursseja ja vauvat liikkuivat tanssin tahtiin. Johtokunta oli innostunut ja sitoutunut luottamustehtäväänsä eikä poliittisella värillä ollut väliä, kun kyse oli opistolle parhaasta lopputuloksesta. Kiitän omasta puolestani johtokuntaa hyvästä otteesta ja opiston henkilöstöä erinomaisesta vuodesta. Omat kuusi vuottani johtokunnassa päättyy tämän kauden loppuun. Kannustan kuntalaisia vaikuttamaan myös tulevien johtokuntien työskentelyyn olemalla suoraan yhteydessä johtokunnan jäseneen sen lisäksi, että Hiiden Opisto huomioi kurssipalautteet ja toiveet uusista kurssimuodoista. Elisa Nordström 3. Rehtorin kynästä Vuoden 2012 aikana Hiiden Opiston perustuksia päivitettiin ja modernisoitiin uusitun vapaan sivistystyön lain kirjaimen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämällä tavalla. Opiston ylläpitämislupa sai uuden muodon OKM:n ohjeistuksella. Uusi ylläpitämislupa astuikin voimaan Kuntakartan muutoksista johtuen tuli ajankohtaiseksi muuttaa myös opiston yhteistyökuntien sopimusta ja johtosääntöä. Nummi-Pusulan ja Karjalohjan sulautuessa Lohjaan yhteistyökunniksi jäivät Lohja, Vihti ja Siuntio. Lohja toimii edelleen opiston ylläpitäjänä. Yhteistyökuntien luottamuselimet vahvistivat uuden sopimuksen sekä opiston johtosäännön vuodenvaihteessa Niiden mukaisesti Hiiden Opiston johtokuntaan valitaan neljä (4) edustajaa Lohjalta, kolme (3) edustajaa Vihdistä sekä yksi (1) edustaja Siuntiosta. Pitkään opiston apulaisrehtorina määräaikaisena vaikuttaneen KM Mirja Vehovuoren virka vakinaistettiin Tanssin ja liikunnan opettaja MA Ilona Kauppinen nimitettiin Taiteen ja liikunnan osaston osastonjohtajaksi 1.8. lukien. Osaston taideaineiden opettajaksi tuli määräaikaisella sopimuksella TeM Maija Junno alkaen. Opiston uudistaminen vuoden 2012 aikana ei jäänyt perustehtävään. Toimintaa myös kehitettiin voimakkaasti muutamilla osa-alueilla. Näistä merkittävin oli opiston taitoaineosaston kankaankudonnan opetus, jossa otettiin käyttöön uudet toimintatavat sekä opetussuunnitelmat. Niiden avulla tuettiin opiston opetuksellista otetta, jota edellytetään uusitussa ylläpitämisluvassa. Opetuksellisen otteen vahvistaminen ja kansalaisopistopedagogiikan voimistaminen tulee jatkumaan opiston kaikissa aineosastoissa uusitun opetustehtävän mukaisesti, joka kuuluu: Hiiden Opisto järjestää opetusta, jonka painopisteet ovat yhteiskunnallisiin aineisiin, kulttuuriin, käyttäytymiseen ja kasvatukseen liittyvissä opinnoissa, tietoyhteiskuntaopinnoissa, ikäihmisten opinnoissa, kielissä, taito- ja taideaineissa sekä terveyttä edistävissä opinnoissa. Opisto järjestää koulutusta maahanmuuttajille. Anne Kotonen, rehtori Kuva: Eija Terävä 2

5 4. Hallintoelimet 4.1. Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Jäsen Kerisalo Alla, pj Lähteenmäki Ilkka, vpj Bolin Peter Hiltunen Tuula Huttu-Méling Sari Kuosmanen Jorma Lehtelä Seppo Levonperä Leena Lipponen Juha Ojanen Tarja Raita Matias Slunga-Poutsalo Riikka Zweygberg Sari Varajäsen Ranta Hilkka Louhi Janne Ekebom Christer Lehtonen Pirkko Piipponen Pipsa Moisa Teuvo Saarinen Markku Saastamoinen Seija Pääkkönen Markku Kakko Laila Heinonen-Turkia Sami Sohlberg Sami Lindén-Nirvi Tuija Kaupunginhallituksen edustaja: Pajuoja Matti Åström Petteri Sammatin asiantuntijajäsen: Karisto Eero Heino Jaakko 4.2. Hiiden Opiston johtokunta Lohja Kakko Laila Lähteenmäki Ilkka Perälä Aimo Juhantalo Pasi Kuula Sanna Lukkala Seija Calin Elisa, pj Helenius Annukka Manni Sarita Merimäki Risto, vpj Varajäsen Sivula Mika Tenkanen Sami Lahti Aila Juselius Mirja Säiläkivi Paavo Lehtisalo Taina Toivonen Hilkka Petrell Märta Saukkola Heli Pajuharju Rauli Johtokunnan kokoukset 2012 To 8.3. klo Lohja To klo Siuntio To klo Karjalohja To klo Nummi-Pusula Hiiden Opiston johtokunta kokouksessaan Karjalohjalla: Vas. Sanna Kuula, Risto Merimäki, Elisa Calin, Märta Petrell, Ilkka Lähteenmäki, Laila Kakko, Mirja Vehovuori ja Anne Kotonen. Kuva: Maija Junno 5. Henkilöstö 5.1. Päätoiminen henkilöstö 5.2. Määräaikainen henkilöstö Rehtori Anne Kotonen Iltavahtimestari (Vihti) Marja-Riitta Turunen Apulaisrehtori Mirja Vehovuori Tuntiopettajien lukumäärä 214 Kielten ja musiikin osastonjohtaja Soile Lundqvist Luennoitsijoiden lukumäärä 5 Kieltenopettaja Anja Odell Taitoaineiden osastonjohtaja Anja Aalto Taitoaineiden opettaja Sari Kymäläinen Taiteen ja liikunnan osastonjohtaja Jyrki Häggman (11.5. saakka) Taiteen ja liikunnan osastonjohtaja Ilona Kauppinen (1.8. alkaen) Taideaineiden opettaja Maija Junno ( alkaen) Viestintäteknologian opettaja Eija Terävä Toimistosihteeri (Lohjan alue, hallinto) Tarja Saarinen Toimistosihteeri (Lohjan alue, kielet, musiikki, tanssi, liikunta) Ritva Karhu Toimistosihteeri (Vihdin ja Nummi-Pusulan alue, taitoaineet) Tuula Vartiainen Suunnittelija-tiedottaja (taideaineet) Kaisa Hannula Vahtimestari (Lohja) Anneli Laitinen 3

6 5.3. Henkilöstön hyvinvointi Hiiden Opistossa kannustetaan sekä päätoimisen henkilöstön että tuntiopettajien kouluttautumista. Toimistohenkilöstö on kouluttautunut kurssihallinto-ohjelma HelleWiin keskittyvässä seminaarissa toukokuussa, ja osallistunut useaan OpinOvi LU:n järjestämään Erkkeri-koulutukseen, jotka ovat käsitelleet osaavaa ohjausta, kollegoihin tutustumista ja verkostoitumista sekä erilaisten oppijoiden kohtaamista työssä. Päätoimisen henkilöstön koulutuspäiviä vuonna 2012 oli 32,5. Päätoiminen henkilöstö on kouluttautunut kieltenopettajien koulutuspäivillä Keravalla sekä Yleisten kielitutkintojen järjestäjille suunnatussa koulutuksessa Opetushallituksen järjestämänä. Esimiehille suunnatut JET- ja USKO -koulutukset sekä avoimen yliopiston järjestäjille suunnattu koulutus ja mm. Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö -koulutukset ovat tukeneet päätoimisen henkilöstön ammattitaitoa vuonna Taitoaineosastossa on kouluttauduttu taidetekstiilikurssilla sekä PK-seudun opistoseminaarissa Espoossa. Tuntiopettajakokous järjestetään joka syksy ennen opetuksen alkua opiston tuntiopettajille. Vuoden 2012 tuntiopettajakokoukseen osallistui 74 opettajaa. Kuva: Eija Terävä 5.4. Hiiden Opiston organisaatio 2012 Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hiiden Opiston johtokunta (sopimuskuntien 10 edustajaa) Rehtori Strategia ja taloushallinto Opetus Lohjan, Siuntion ja Karjalohjan aluejohtaminen Lohjan aluesihteeri Lohjan vahtimestari Yhteiskuntaosasto Kielten ja musiikin osasto Taitoaineiden osasto Taideaineiden ja liikunnan osasto Tilauskoulutus ja tiedotus Hallinnon sihteeri Viestintäteknologian opettaja Osastonjohtaja Kielten opettaja Osastonjohtaja Taitoaineopettaja Osastonjohtaja Tanssin ja liikunnan opettaja Suunnittelijatiedottaja Apulaisrehtori Opetus Vihdin ja Nummi- Pusulan aluejohtaminen Vihdin ja Nummi- Pusulan aluesihteeri Vihdin iltavahtimestari Osastosihteeri (Lohjan aluesihteeri) Osastosihteeri (Vihdin ja Nummi-Pusulan aluesihteeri) Osastosihteeri (Lohjan aluesihteeri) 4

7 6. talous, Sopimuskunnat ja aluejako Euroa Sopimuskunnat ja aluejako Hiiden Opisto toimi 2012 viimeisen kerran viiden kunnan opistona. Viimeisin päivitetty Lohjan kaupungin, Vihdin, Nummi-Pusulan, Karjalohjan ja Siuntion kuntien välinen sopimus kansalaisopistotoiminnan järjestämiseksi astui voimaan alkaen. Lohja on toiminut ylläpitäjäkuntana ja muut kunnat ovat sopijakuntia. Ylläpitäjäkunta laatii opiston talousarvion ja taloussuunnitelman. Sopimuskunnat suorittavat ylläpitäjäkunnalle korvauksen käyttökustannuksista (kuntien maksuosuudet) toteutuneiden tuntien suhteessa. Ylläpitäjäkunnasta ja sopimuskunnista on valittu edustajat opiston johtokunnaksi valtuustojen toimikauden ajaksi. Vuoden 2013 alusta sopijakuntia ovat Lohja, Vihti ja Siuntio Lohjan toimiessa edelleen ylläpitäjänä. Lohja Siuntio Karjalohja Nummi-Pusula Talousarvion toteuma 2012 Talousarvio Toteuma Erotus % Toimintatuotot ,9 ToimintakulutTalousarvion ja - toteutuneen toimintakatteen ,1 Toimintakate erotus Hiiden Opistossa , , , ,00 0, , , , , , , , , , , Hiiden Opistoa hallinnoidaan alueittain. Usean kunnan 2004 alueella tapahtuvassa toiminnassa on tärkeää ylläpitää kuntasuhteita sekä alueen päättäjiin että hallintokuntiin ja hallintohenkilöstöön. Rehtorin aluevastuukunnat olivat 2012 Lohja, Karjalohja ja Siuntio. Apulaisrehtorin vastuukuntina olivat Vihdin ja Nummi-Pusulan alueet. Asukasmärät Lohja Asukasmäärät kunnittain 2012 Vihti Toimintavuosi Nummi- Pusula , , , ,00 Siuntio Karjalohja * Vihti Lohja Opiston ylläpitäjäkunnassa Lohjalla toteutettiin yli puolet koko opiston tuntimäärästä eli tuntia. Lohjan kulttuuri - ja vapaa-aikalautakunta valvoi ja ohjasi koko opiston ja Lohjan alueen toimintaa. Asukasmäärä Vastuullinen lautakunta: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lohjan toteutunut tuntimäärä Opiskelijat kerran laskettuna Kurssilaisten määrä Hiiden Opistolla on Lohjalla oma opistotalo, jonka monipuolinen luokkien varustelu antaa mahdollisuuden korkeatasoiseen aikuisten opetukseen. 16-paikkainen atk-luokka toimii paitsi atk-opetuksessa myös kielistudiona. Opistotalolla on liikuntatila, taitoaineluokka sekä mm. kieltenopetukseen ja avoimen yliopiston opetukseen soveltuva teorialuokka. Lohjan opistotalo on opiston hallinnollinen keskus toimistoineen ja henkilöstön työhuoneineen. Lohjalla opetusta toteutetaan myös lukuisissa kouluissa, seurojentaloissa ja muissa opetukseen soveltuvissa tiloissa. Kursseja 454 Karjalohja Asukasmäärä vastuullinen lautakunta: Kulttuuri- ja vapaaajan lautakunta Karjalohjan toteutunut tuntimäärä 615 Opiskelijat kerran laskettuna 127 Kurssilaisten määrä 276 Karjalohjalla opetusta toteutettiin Päiväkummussa sekä koulutiloissa. Opetuksen pääpaino oli liikunnassa, musiikissa ja kielissä. Toteutunut opetustuntimäärä lisääntyi Karjalohjalla. Kursseja 25 Siuntio Asukasmäärä (* suomenkielisten osuus) Vastuullinen lautakunta: Sivistyslautakunta Toteutunut tuntimäärä 502 Opiskelijat kerran laskettuna 212 Kurssilaisten määrä 294 Kursseja 27 Asukasmäärät kunnittain

8 Vihti Vihdin kasvavassa kunnassa oli asukkaita vuoden lopussa Opistoasioiden vastuullinen lautakunta on Vihdissä Kasvatus ja koulutuslautakunta. Opistolla on Vihdissä kuntabudjetti, joka pitää sisällään määrärahat tiloihin ja niiden kunnossapitoon ja tilavuokriin, opetus- ja hallintopalvelut sekä mm. kalustohankinnat. Merkittävä asia opiston toiminnan kannalta ovat iltavahtimestaripalvelut, joihin Vihdin kunta varaa vuosittain määrärahan. Vahtimestari toimii pääasiallisesti Kuoppanummen koulukeskuksessa. Toiminta ja tilat Vastuullinen lautakunta: Kasvatus ja koulutuslautakunta Vihdin opetustuntimäärältään suuren alueen toimintaa johtaa opiston apulaisrehtori, jonka työhuone on opistotalolla Nummelan Karhumäenpolulla. Vihdissä opistolla on oma toimisto ja toimistosihteeri sekä osa-aikainen iltavahtimestari. Opistotalo pitää sisällään sekä hallintotilat että luokkatiloja. Opistotalon keskeinen sijainti ja erityisen hyvä aikuisopetukseen soveltuva varustelutaso antaa valtavasti mahdollisuuksia järjestää erinomaista opetusta ja toimintaa vihtiläisille. Vuoden aikana uusittiin koko atk-opetuksen kalusto opistotalolle. Pöytäkoneiden lisäksi hankittiin kaksi kannettavaa mikä mahdollistaa aikaisempaa suuremman opiskelijamäärän. Toinen tärkeä opetustila Nummelan alueella on Kuoppanummen koulukeskus monipuolisine mahdollisuuksineen. Opistolla on myös työpajaluokka, joka syksyllä vaihtui Vihdintieltä Luksian tiloihin Ojakkalantielle. Vihdin kirkonkylässä opetusta järjestetään sekä Pitäjänkeskuksen rakennuksessa että kouluilla. Myös Vihdin kylissä (mm. Selki, Otalampi, Jokikunta, Vihtijärvi) toimii useita opiston ryhmiä. Vihdin toteutunut tuntimäärä Vihdin osuus opiston tuntimäärästä 34,4 % Kursseja 292 Kurssilaiset kerran laskettuna Kurssilaisten kokonaismäärä Nummi-Pusula Vuosi 2012 oli Hiiden Opiston viimeinen toimintavuosi itsenäisessä Nummi-Pusulan kunnassa. Nummi-Pusulan asukasmäärä oli vuoden lopussa 6 193, ja opistoasioiden vastuullinen lautakunta oli sivistyslautakunta. Opistolla oli Nummi-Pusulassa kuntabudjetti, joka piti sisällään määrärahat tiloihin ja niiden kunnossapitoon ja tilavuokriin, opetus- ja hallintopalvelut sekä mm. kalustohankinnat. Toiminta ja tilat Opistotalon menetyksen jälkeen atk-opetus keskitettiin Nummella Nummi-Pusulan kouluun ja lukioon sekä Pusulassa Pusulan koululle. Nummella sijaitseva Taitotalo muodostui Hiiden Opiston tukikohdaksi Nummi-Pusulan alueella, siellä järjestettiin entisöintikursseja, kankaankudontaa ja taito- ja taideaineiden lyhytkursseja. Opisto käytti Nummi-Pusulassa koulujen tiloja, mutta opistotoimintaa oli myös kylä- ja seurojentaloissa. Vastuullinen lautakunta: Sivistyslautakunta Nummi-Pusulan toteutunut tuntimäärä 1537 Nummi-Pusulan osuus opiston tuntimäärästä 7,6 % Kursseja 65 Kurssilaiset kerran laskettuna 486 Kurssilaisten kokonaismäärä 919 Opiskelijat Hiiden Opistossa 2012: 5788 (netto) Naisia Miehiä Yht Opiskelijamäärä Aktiiviopiskelijoita Maahanmuuttajia Opiskelijaalennuksen saaneita Sananjalka esiintyy Päivölän kirjallisuuspäivillä, Kuva: Mirja Vehovuori 6 Työttömiä

9 7. yhteiskunnalliset aineet ja atk Osastossa toteutetaan yhteiskunnallisten aineiden, psykologian sekä ihmissuhdetaitojen opetusalueita, lisäksi osastoon kuuluvat avoimen yliopiston ja ikäihmisten opetus sekä tietotekniikka ja luennot. Suunnittelusta vastaavat rehtori, apulaisrehtori sekä tietotekniikan opettaja apulaisrehtorin toimiessa osastonjohtajana. Luentoja järjestettiin niin musiikissa kuin vapaaehtoistoiminnan puitteissa. Yhteiskunnallisissa aineissa järjestettiin työelämän tarpeisiin vastaavia korttikoulutuksia: tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutukset sekä Ilo palvella - nuorten palvelukorttikoulutuksia ja lasten hoitajan peruskurssi. Paikallishistoriakursseja oli Lohjan, Nummi-Pusulan sekä Siuntion ja Karjalohjan alueilla. Hyvinvointitreenit järjestettiin sekä Lohjalla että Nummi-Pusulassa. Avoin yliopisto on koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä opetusmuoto. Pohjakoulutusvaatimuksia ei ole, mutta opinnot avaavat mahdollisuuden päästä tutkintoon johtaviin yliopisto-opintoihin järjestettiin opintoja kasvatustieteessä, erityiskasvatuksessa sekä oikeustieteessä. Ikäihmisille oli tarjolla sekä ikäihmisten yliopiston opintoja että Voimaa viisauden vuosiin ryhmiä. Ikäihmisten yliopistossa perehdytään Helsingin yliopiston oppimateriaaliin ja keskustellaan sen pohjalta. Tuntiopettajatapaamiset ja -koulutukset Tuntiopettajatapaamisten ja -koulutusten tarkoituksena on antaa tietoa opiston toiminnasta ja opettajien oman ainealueen asioista. Tapaamisissa opettajat myös tutustuvat toisiinsa ja vaihtavat ajatuksia työstään Atk-opettajien suunnittelupäivä Ikäihmisten ryhmien opettajien suunnittelukokous Avoimen yliopiston infotilaisuus Tuntiopettajakokous Opintoavustushanke Yhteiskuntaosasto on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa, jossa senioreiden atk-opintoja, syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviä opintoja sekä maahanmuuttajien opintoja on tuettu hankerahalla. Tavoitteiden toteutumisen arviointi Yhteiskuntaosaston tavoitteet on asetettu koko opiston avaintulosten ja tulostavoitteiden mukaisiksi. Tärkeimpiä tavoitteita oli monipuolinen kurssitarjonta, tunnettavuuden lisääminen mm. yhteistyökumppanien avulla, talouden tasapaino ja henkilöstön kouluttaminen sekä sujuva kuntayhteistyö. Avoimen yliopiston opinnoissa järjestettiin tavoitteiden mukaisesti kursseja, jotka toteutuivat hyvin. Ikäihmisten opintojen valikoima oli hyvä ja osallistumista kursseille lisäsi mahdollisuus saada tukea opintoihin opintoavustushankkeen kautta. Osasto pysyi annetun talousarvion puitteissa, henkilöstön kouluttautuminen toteutui suunnitelmien mukaisesti johtamistaidon koulutuksen ja ohjelmien käsittelytaidon koulutuksien myötä. Osastossa on panostettu myös osaston toiminnan kehittämiseen mm. parantamalla tiedonkulkua sekä vakiinnuttamalla osaston toimintatapoja. Kuntayhteistyön sujuvuudesta hyvänä esimerkkinä on Vihdin alueella opiston saamat uudet tietokoneet Nummelan Karhumäenpolun luokkaamme. Verkko-opetus Verkkokurssien lukumäärä Hiiden Opistossa on kasvussa. Asiatyylisen kirjoittamisen verkkokurssia on jatkettu muutaman vuoden ajan ja edelleen asiatekstien kirjoittaminen ja palautteen saaminen omista teksteistä kiinnosti opiskelijoita. Uusina tulokkaina tarjottiin Verkon työvälineet työnteon apuna sekä Kuvankäsittelyn perusteet verkossa -kurssit. Opiskelu verkkokursseilla tapahtuu omalta tietokoneelta internetin välityksellä. Hiiden Opiston käyttämää Moodle-oppimisalustaa ylläpitää Verkko-opisto.net. Atk ja media Digitalisoituva yhteiskuntamme tuo painotuksia viestintätekniikan opetustarjontaan. Ikäihmiset tulevat opettelemaan tietokoneen peruskäyttötaitoja selviytyäkseen julkisten palveluiden alati muuttuvasta rakenteesta. Kun tietokoneen peruskäyttö erityisesti internetin osalta vahvistuu, hakeudutaan seuraavaksi kursseille, joilla voi opiskella esimerkiksi digikameran käyttöä tai kuvankäsittelyä. Tietotekniikan kursseilla tarjottiinkin useita käytännönläheisiä kursseja päivällä järjestettyinä senioreiden atk-kursseina sekä iltaisin järjestettyinä työikäisille suunnattuina kursseina. Erityisen suosituksi kurssiksi tänä vuonna nousivat Oman koneen siivous ja huolto -kurssi sekä Kuvankäsittelyn perusteet ilmaisohjelmalla -kurssi. Yhteiskunnalliset aineet Suunnitellut tunnit 1072 Toteutuneet tunnit 973 Opiskelijoita 1045 Atk ja media Suunnitellut tunnit 1496 Toteutuneet tunnit 1054 Opiskelijoita 564 Osastonjohtaja Mirja Vehovuori Osaston toimistosihteeri Tarja Saarinen Viestintäteknologian opettaja Eija Terävä Ainealueen toimistosihteeri Tarja Saarinen 7

10 8. KIELTEN JA musiikin OSASTO Kielten ja musiikin osaston opetusalueita ovat kielet ja musiikki. Osasto järjestää myös Yleisiä Kielitutkintoja. Opiston Kohtaamisia- sekä Design-teemat näkyivät osaston kurssitarjonnassa. Kielten opetusta järjestettiin 15 kielessä koko vuoden tai lukukauden kestoisina kursseina, lyhyt- ja intensiivikursseina. Kielten tarjonnassa oli myös yhteensä 9 kieli- ja kulttuuri- luentoa. Musiikin opetus jakautui musiikki- ja soitinopetukseen, orkestereihin, laulun opetukseen ja kuoroihin. Yleisiä Kielitutkintoja järjestettiin suomen, englannin ja ruotsin kielissä, yhteensä ilmoittautuneita tentteihin oli 55. Infotilaisuuksia suomen tenttijöille järjestettiin 3 kertaa vuoden aikana. Osaston kevätkauden avauksen aiheena oli Kohtaamisia matkalla ja esittelyssä oli lisäksi Yleiset kielitutkinnot ja opiston kielikurssitarjonta. Myös osaston kieltenopettajat kertoivat kokemuksistaan ja kohtaamisistaan matkoilla. Syyskauden avauksessa aloitti Karttamatkailua kielillä osaston miniteeman luento Maailman ympäri karttojen kielellä. Kielten opintoohjausta jatkettiin järjestämällä elokuussa kaksi opintoohjaustilaisuutta sekä Nummelassa että Lohjalla nimellä Minun Kielipolkuni. Kielipolku opinto-ohjaukseen liittyi myös luento Kielitieteen kiehtova maailma, jolla kuultiin miten kielet ovat maapallolla kehittyneet ja eriytyneet. Uutuuksia opetustarjonnassa Musiikin syyskauden alussa uutena oli ohjelmassa luento Musiikin historia, joka ei kuitenkaan saanut riittävästi osallistujia. Uutta oli myös Pelimannikurssi, joka sopi kaikenikäisille aikuisille, jotka omaavat jonkin soittimen perustaidot ja kohtalaisen nuotinlukutaidon. Kuorojen määrä kasvoi uudella mieskuorolla Nummi-Pusulan mieslaulajat. Nummi-Pusula sai myös oman bändikurssin ja kitarasäestyksen alkeiskurssin. Suomea laulaen kurssilla yhdistyi kielen ja musiikin opiskelu ja se oli suunnattu maahanmuuttajille, mutta kurssi jouduttiin perumaan liian vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Kielten uutuustarjonnasta löytyi turkin kieli, jota oli paljon toivottu. Lisäksi japanin liikeelämän englantia -kurssi, matkailukreikkaa sekä ruotsia päivisin. Uutuutena oli myös saksan opiskelijoiden retki Helsingin Goethe Instituuttiin, joka sai paljon positiivista palautetta osallistujilta. Muita uutuuksia oli mm. ranskan kielen keskustelu syntyperäisen opettajan johdolla Nummelassa, erittäin suosittu ranskan kieliopin lyhytkurssi sekä espanjan alkeet päivällä. Kieli- ja kulttuuriluennoilla sukellettiin syvemmälle maan tapoihin ja tutustuttiin eri alueisiin ja kaupunkeihin. Japanin lahjakulttuuria luennolla käytiin matkalla Japanissa. Unkarin luento oli myös pieni matka Unkariin. Espanjankieliseen maailmaan tutustuttiin Chilen ja Katalonian luennoilla, Italiassa matkattiin Calabrian ja Apulian maakunnissa, Ranskassa vierailtiin upeissa Loiren linnoissa. Luennot liittyivät kiinteästi osaston miniteemaan. Tapahtumat ja tuntiopettajatapaamiset Erilaisissa tapahtumissa kohtaavat opiskelijat ja osaston opettajat. Syyskauden avaus jatkui yleisöosuuden jälkeen myös opettajien koulutusiltana, jossa opettajat saavat tietoa opistosta ja omasta ainealueesta ja voivat ideoida yhdessä Kevätkauden avaus ja opettajien tapaaminen Nummelassa Suomen keskitason YKI tentti Lohjalla 22.3., 26.3., Kurssisuunnittelupäivät osaston opettajille Lohjalla ja Nummelassa Englannin keskitason YKI tentti Lohjalla Suomen keskitason YKI tentti Lohjalla Ruotsin keskitason YKI tentti Lohjalla Kevätgaalassa musiikkiohjelmaa Kevätkauden päättäjäiset osaston opettajille Lohjalla 7.8. Minun Kielipolkuni opinto-ohjausta kieliin Lohjalla Minun Kielipolkuni opinto-ohjausta kieliin Nummelassa Suomen keskitason YKI tentti Lohjalla 8.9. Syyskauden avaus ja opettajien koulutuspäivä Lohjalla Suomen keskitason YKI tentti Lohjalla Englannin keskitason YKI tentti Lohjalla Pikkujoulutilaisuus osaston opettajille Lohjalla Tavoitteiden toteutuminen Osaston tavoitteena oli mm. tarjota korkeatasoista, aikaansa seuraavaa opetusta ja lisätä tunnettavuutta tapahtumia ja kulttuuriluentoja järjestämällä. Nämä tavoitteet toteutuivat hyvin useiden uutuuskurssien, miniteeman, kauden avaustilaisuuksien ja kieli- ja kulttuuriluentojen muodossa. Maahanmuuttajille järjestettiin suomen kielen kursseja myös opintoavustus-projektin puitteissa ja joustavasti tilauskursseina. Yleisiin kielitutkintoihin valmentavia infotilaisuuksia jatkettiin ja YKI-tentteihin osallistuvien määrä kasvoi aiemmasta vuodesta. Osaston tuntiopettajille järjestettiin tapaamisia / koulutustilaisuuksia sekä kurssisuunnittelupäivät keväällä. Kielten ja musiikin osaston opettajien kevätkauden päättäjäiset Lohjalla Kuva: Soile Lundqvist 8 Kielten ja musiikin osasto Suunnitellut tunnit 6439 Toteutuneet tunnit 6034 Opiskelijoita 3558 Osastonjohtaja Soile Lundqvist Kieltenopettaja Anja Odell Osaston toimistosihteeri Ritva Karhu

11 9. taitoaineiden osasto Taitoaineiden osaston opetusalueita ovat käsityö, kotitalous, terveyskasvatus, ensiapu sekä puutarhanhoito. Taitoaineosaston kurssit kattavat erilaisia arjessa selviytymisen taitoja, sekä antavat mahdollisuuden itsensä ilmaisuun ja toisten ihmisten kohtaamiseen yhteisen tekemisen äärellä. Taitoaineissa järjestetään pitkäjänteisiä, koko vuoden kestäviä kursseja sekä lyhyt- ja viikonloppukursseja. Vuoden 2011 teemana oli Kohtaaminen. Taitoainekursseilla ihmiset kohtaavat mutkattomasti: yhdessä suunnittelu ja toisen auttaminen kuuluvat kurssien henkeen. Teeman alla olivat mm. kurssit Käsityökohtaamisia virkaten, sekä Tsekkiläisiä lasihelmiä luento, jossa kohdattiin toinen kulttuuri ja sen rikas lasihelmiperinne tsekkiläisen opettajan johdolla. Myös vuoden 2012 teema Design - Muotoile ympäristösi, suunnittele polkusi sopii erinomaisesti taitoaineisiin, sillä omaa designia tehdään lähes kaikilla kursseilla. Vuoden 2012 uutuutena järjestettiin Felted Animalsworkshop, jolla huovutettiin eläimiä, kurssikielenä oli englanti ja venäjä. Puutarhaluentosarjat olivat tänä vuonna Pietarin ja Ruotsin kauneimmat puutarhat sekä Den europieska trädgårdskonstens historia. Innokkaimmat puutarhaharrastajat jatkoivat harrastustaan kokoontumalla kerran kuukaudessa suosittuun Puutarhasunnuntai-tapaamiseen Nummelassa. Opetustiloissa tapahtui muutoksia, Nummelan työpajaluokasta luovuttiin syksyllä Tilassa järjestetyt kurssit siirtyivät pidettäväksi jatkossa Luksian Nummelan tiloihin. Pitäjänkeskuksen työpajaluokkaan saatiin uusi keramiikkauuni. Pitäjänkeskuksen kutomon tilat olivat pois käytöstä loppusyksyn 2012 saneerauksen vuoksi. Aikuisten käsityön taiteen perusopetusryhmästä, paperimassatyö: Nina Merikallio, kuva: Anja Aalto Käsityön taiteen perusopetusta järjestetään sekä lapsille että aikuisille. Opinnoissa noudatetaan Opetushallituksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän mukaan laadittua opetussuunnitelmaa. Opetus on tavoitteellista ja pitkäjänteistä, opinnot kestävät 3,5-4 vuotta. Opetussuunnitelma sisältää monipuolista perehtymistä käsityön eri osa-alueisiin, lähtökohtana on oma persoonallinen ja luova ilmaisu. Lasten käsityökoulu Hiidessä aloittivat uudet ryhmät syksyllä 2012 sekä Vihdissä että Lohjalla. Tuntiopettajatapaamiset ja koulutustilaisuudet Osaston tuntiopettajatapaamisissa opettajat tapaavat kollegoitaan ja saavat tietoa omaan ainealueensa sekä koko opiston asioista. Yhteisiä tilaisuuksia järjestettiin seuraavasti: Tuntiopettajakokous ja osaston opettajien yhteinen tapaaminen Suunniteltu tapaaminen Onnellisen sepän pajalla Karjalohjalla peruuntui liian pienen osallistujamäärän takia Näyttelyt, teemapäivät ja tapahtumat Tilaisuuksissa voi tulla tutustumaan opiston toimintaan ja nähdä opiskelijoiden ja opettajien työn tuloksia. Niissä voi myös antaa palautetta ja esittää kysymyksiä Kevättuulahdus! avoimet ovet taitoaineiden opintoryhmissä Nummi- Pusulassa Linnunpönttötalkoot Nummelassa, yhteistyössä Vihdin luonto ry:n kanssa Lohjan kevätnäyttely Laurentius-salin aulassa Lohjalla Vihdin kevätnäyttely työväentalo Rientolassa Nummelassa Sammatin Kotokontupäivä Maamiesseurantalo Sampaalassa Taitopajat Lohjan Menneen Ajan Joulumarkkinoilla Tavoitteiden toteutumisen arviointi Taitoaineosasto on asettanut tavoitteensa koko opiston avaintulosten ja tulostavoitteiden mukaisiksi. Tärkeimpiä tavoitteita olivat korkeatasoinen opetus, ajankohtainen opetustarjonta, tunnettuuden lisääminen erilaisten tapahtumien ja yhteistyötahojen avulla, talouden tasapaino ja tehokkaat toimintatavat. Osaston tuntiopettajat ovat oman ainealueensa asiantuntijoita. Opettajien kesken järjestetään tapaamisia, heille tiedotetaan koulutustilaisuuksista sekä tuetaan heitä työssään. Osastoon on hankittu alan kirjallisuutta, jota opettajat voivat käyttää opetuksensa tukena. Kurssisuunnittelu pohjautuu kuntalaisten toiveisiin sekä opettajien opiskelijoilta saamaan palautteeseen. Lisäksi opettajat kouluttautuvat ja seuraavat oman ainealueensa kehittymistä. Osasto tekee yhteistyötä muiden Lohjan kaupungissa taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa ja osallistuu säännöllisesti tapaamisiin sekä yhteisiin tapahtumiin. Näkyvyyttä lisäävät myös useat pitkin vuotta järjestettävät omat näyttelyt ja tapahtumat. Taitoaineosastossa pidetään tärkeänä eettisen ja ekologisen kuluttamisen periaatteita. Kierrätä ja säästä - teeman alla on kursseja joilla valmistetaan esineitä kierrätysmateriaaleista. Taitoaineiden osasto Suunnitellut tunnit 6428 Toteutuneet tunnit 5964 Opiskelijoita 2683 Osastonjohtaja Anja Aalto Taitoaineiden opettaja Sari Kymäläinen Osaston toimistosihteeri Tuula Vartiainen 9

12 10. taiteen ja liikunnan osasto Taiteen ja liikunnan osaston opetusalueita ovat kuvataiteet, näyttämötaiteet, liikunta ja tanssi sekä liikenne ja kirjallisuus. Taiteen ja liikunnan osaston kursseilla opiskellaan luovuutta, itsensä ilmaisua, kohotetaan kuntoa, kehonhallintaa ja rentoudutaan ja kohdataan ihmisiä, joita yhdistää tekemisen, liikkumisen ja ilmaisun ilo. Taiteen ja liikunnan aineissa järjestetään pitkäjänteisiä, koko vuoden kestäviä kursseja sekä lyhyt- ja viikonloppukursseja. Suunnittelusta vastaavat osastonjohtaja ja päätoiminen opettaja. Osaston nimi muuttui syyskauden alettua Taideaineiden ja liikunnan osastosta Taiteen ja liikunnan osastoksi. Vuoden 2012 ensimmäinen päätapahtuma oli Kevättuulahdus, joka järjestettiin Nummi-Pusulassa kolmessa eri toimipisteessä. Uutena esiintymispaikkana oli Nummi-Pusulan pääkirjasto Saukkolassa. Tanssi- ja musiikkigaala järjestettiin tuttuun tapaan Laurentius-salissa Lohjalla teemalla Kohtaamisia. Ohjelma koostui kuoron esityksestä ja koko opiston tanssikurssien erilaisista esityksistä. Eri kurssit olivat nähneet paljon vaivaa koreografioiden suunnitteluun ja esityskuntoon hiomiseen. Tilaisuuden juonsi opettaja Tanja Eloranta. Lohjan Kesä Tanssii 2012 tapahtuma järjestettiin toista kertaa yhteistyössä Lohjan kaupungin, Lohjan kesä ry:n, Tanssikoulu Un Dos Tresin, Funkan ja Lock Stepin kanssa. Lohjan Kesä tanssii sai paljon positiivista julkisuutta ja tapahtuman ansiosta myös tanssikursseille osallistuvien määrä on selkeästi kasvanut. Kuvataiteen peruskurssin 1. vuosikurssi alkoi syksyllä jälleen Nummelassa kuvataiteen perusopetusohjelman mukaisesti 3-vuotisena. Kurssi etenee 6-12 viikon teemajaksoina. Liikunnan ja tanssin kurssitarjonnassa uutuutena aloitti koko lukuvuoden kestävä Mustalaistanssi, johon osanotto on ollut runsasta ja innokasta sekä kahvakuulakurssi, jossa osallistujia on ollut varasijoille asti. Syksyllä jatkui 3-vuotinen Maahanmuuttajille suunnattu hanke Kotoudu liikkuen, yhteistyössä Vihdin liikuntapalveluiden kanssa. Kuvataiteet + muut: Suunnitellut tunnit 3125 Toteutuneet tunnit 2830 Opiskelijoita 913 Tavoitteiden toteutumisen arviointi Taiteen ja liikunnan osasto on asettanut tavoitteensa koko opiston avaintulosten ja tulostavoitteiden mukaisiksi. Tärkeimpiä tavoitteita olivat korkeatasoinen opetus ja ajankohtainen opetustarjonta, tunnettavuuden ja hyvän imagon lisääminen erilaisten tapahtumien ja yhteistyötahojen avulla, talouden tasapaino ja tehokkaat toimintatavat sekä henkilöstön hyvät työskentelyedellytykset. Osastossa suuren osan opetuksesta antavat pätevät tuntiopettajat, jotka ovat oman ainealueensa asiantuntijoita. Lisäksi opetusvälineitä on uusittu budjetin sallimissa rajoissa. Osaston kurssit ovat olleet suosittuja ja ne ovat toteutuneet hyvin. Osasto on ollut mukana monenlaisissa tapahtumissa kuten edellä mainittiin ja saanut näkyvyyttä sekä uusia yhteistyökumppaneita. Osaston henkilökuntaan on valittu uusi päätoiminen opettaja, jonka hyvä perehdyttäminen on ollut yksi syksyn 2012 keskeinen tavoite. Tapahtumat ja teemapäivät Tanssin opetuksen kevät huipentui Tanssi- ja musiikkigaalaan Kohtaamisia Laurentius salissa Lohjan Kesä Tanssii festivaali yhteistyössä Lohjan kaupungin kulttuuritoimen, Lohjan Kesä Ry:n, Tanssikoulu Un Dos Tresin, Tanssikoulu Funkan ja LockStepin kanssa Aikuisopiskelijan viikon päätapahtuma Lohjan Tähdessä, Anna Perho toimi tilaisuuden juontajana Tuntiopettajatapaamiset ja -koulutukset Järjestämme tuntiopettajille tapaamisia tilanteen ja tarpeen mukaan. Tapaamisissa opettajat saavat tietoa opistosta, ainealueesta ja voivat tavata kollegoita sekä keskustella Tuntiopettajatapaaminen Tuntiopettajatapaaminen, naurujooga, ohjaaja Hillevi Ovaskainen ja ruokailu. Lisäksi joogaohjaajat ovat kokoontuneet Lohjalle kerran kuussa pohtimaan joogan opetukseen liittyviä asioita Tuija Aaltosen koolle kutsumana. Liikunta ja Tanssi Suunnitellut tunnit 3559 Toteutuneet tunnit 3240 Opiskelijoita 3146 Osastonjohtaja Jyrki Häggman asti Osastonjohtaja Ilona Kauppinen 1.8. alkaen Ainealueen toimistosihteeri: Kaisa Hannula Tanssin ja liikunnan opettaja Ilona Kauppinen Taideaineiden opettaja Maija Junno alkaen Ainealueen toimistosihteeri: Ritva Karhu 10

13 11. tilauskurssitoiminta Tilauskurssitoiminta on kasvava osa Hiiden Opiston toimintaa. Työyhteisön tärkein voimavara on osaava ja motivoitunut henkilökunta, ja Hiiden Opisto tarjoaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille koulutuspalveluja. Tilaajan kanssa yhteistyössä räätälöity koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen tai yhteisön tarpeet huomioiden. Koulutuksia voidaan järjestää myös useamman organisaation yhteishankkeina. Opisto käyttää kouluttajina omia opettajiaan ja muita eri alojen asiantuntijoita. Koulutus voidaan järjestää nopeasti ja joustavasti tilaajan toivomana ajankohtana joko opiston tai työyhteisön omissa tiloissa tai muussa sopivassa paikassa.tilauskoulutuksessa suosittuja kursseja ovat mm. kielikurssit, atk-kurssit, hygieniapassikoulutukset, ensiapukoulutukset, työyhteisökoulutukset sekä erilaiset virkistyskurssit. Vuoden 2012 aikana järjestettiin tilauskoulutusta mm. kielissä, atk:ssa ja liikunnassa. 12. HANKKEET LOHJAN MUISTI - Muistitiedon keruu- ja tallennushanke - Hankkeen tarkoituksena on kerätä kaupungin asukkaiden hallussa olevaa arkielämän ja entisiin paikkoihin liittyvää tietoa kaikkien kaupunkilaisten vapaasti käytettäväksi. Hanke toteutetaan Lohjan museon, kaupunginkirjaston, kulttuuritoimen, musiikkiopiston ja Hiiden Opiston yhteistyönä ja sitä koordinoi Lohjan sivistystoimi. Lohjan Muistin kotisivut: w w w. l o h j a. f i / lohjanmuisti Toteutuneet tunnit 54 Opiskelijoita 93 Suunnittelija-tiedottaja Kaisa Hannula OpinOvi -projekti on Euroopan Unionin sosiaalirahaston tukema hanke, jonka tarkoituksena läntisellä Uudellamaalla on edistää aikuisopintojen ohjausta ja neuvontaa. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Länsi-Uudenmaan aikuisopisto LUKSIA. Projektitoimijoita ovat: Länsi-Uudenmaan Koulutuskeskus, Länsi- Uudenmaan oppisopimustoimisto, Kanneljärven Opisto, Työ- ja elinkeinotoimisto, TTS Koulutus, Laurea, Hiiden Opisto, Lohjan lukion aikuislinja, Kisakallion Urheiluopisto, Apuomena ry, Länsi- Uudenmaan yrityskeskus, Lohjan kaupunki, Sirwaco tmi. opintoavustushanke maahanmuuttajille ja senioreille Toimittaja Anna Perho haastattelee Taiteen ja liikunnan osastonjohtaja Ilona Kauppista Aikuisopiskelijan viikon päätapahtumassa Kuva: Kaisa Hannula Senioreiden atk-opintoja on tuettu OKM:n Hiiden Opistolle myöntämillä opintoavustusrahoituksilla viime vuosina. Myös lukuvuonna 2012 opisto myönsi ikäihmisten atk-opetukseen osallistuville sekä maahanmuuttajille kurssimaksualennuksia. 11

14 13. Tapahtumat Lohja Vihti Hiiden Opiston tanssi- ja musiikkigaala Laurentius-salissa Lohjan Kevätnäyttely Anttilan koulun aulassa Lohjan Kuvataidenäyttely Lohjan pääkirjastolla Lohjan Kesä tanssii tapahtuma, Torilla, Harjulassa ja Un Dos Tres:n tiloissa Minun kielipolkuni, kielten opinto-ohjauspäivä Opistotalolla Avoimen Yliopiston info-tilaisuus Opistotalolla Syyskauden avaus-maailman ympäri karttojen kielillä, Opistotalolla Aikuisopiskelijan viikko, viikko 41, päätapahtuma Lohjantähdessä Retki Goethe instituuttiin Helsinkiin Hiiden Opiston taitopajat Lohjan Menneen Ajan markkinoilla Kohtaamisia matkalla tapahtuma Opistotalolla Linnunpönttötalkoot Nummelanharjun koululla Vihdin Kevätnäyttely Nummelan Työväentalo Rientolassa Minun Kielipolkuni, kielten opinto-ohjauspäivä Nummelan Opistotalolla Hiiden Opisto Päivölän 16.Kirjallisuuspäivillä Kuvataidenäytely, Vihdin pääkirjastolla Nummi-Pusula Kevättuulahdus, Taitotalossa, Pusulan koululla ja Saukkolan kirjastossa Oma nukkekoti kultaakin kalliimpi. Lohjan kevätnäyttelyt 2012, kuva: Anja Aalto 12

15 14. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja laatu Kansalais- ja työväenopistokenttä aikuisten elinikäisen oppimisen polkuna on tunnustettu läpi koko Suomen. Yli satavuotinen kansansivistyksen perinne jatkuu 2010-luvulla voimakkaana. Aina uudet ja uudet yhteiskunnalliset tehtävät odottavat opistotoimijoita. Vuonna 2012 tärkeitä painopisteitä olivat tietoyhteiskuntataidot, ikääntyvien ja syrjäytyvien saavuttaminen sekä maahanmuuttajien opetus ja sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Opiston runsas kulttuurin, taiteiden ja humanististen aineiden tarjonta avaa niin työelämässä toimiville kuin sen ulkopuolellakin oleville luovuuden ovia, herkkyyttä toisen ihmisen kohtaamiseen, erilaisuuden hyväksymiseen ja uuden näkökulman asettamiseen. Nämä taidot ovat ratkaisevia hyvinvointivaltion kansalaisen taitoja, joita opistomaailmassa voi lähes rajattomasti opiskella. Hiiden Opiston, Lohjan museon, kaupunginkirjaston sekä Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston Lohjan Muisti yhteistyö keskittyi 2012 Lohjalaiseen kulttuuriympäristöön sekä kylien paikallishistoriaan. Merkittävän kulttuuriyhteistyön esimerkki ovat myös Vihdissä jo 16 kerran toteutetut Päivölän kirjallisuuspäivät. Hiiden Opistolla on myös perinteisesti vahvat siteet alueen kuoroihin ja orkestereihin. Opisto tuki vuonna 2012 kahdeksaa (8) kuoroa ja orkesteria kustantamalla niille lähinnä kuoronjohtajan palkkioita opisto oli mukana Aalto-yliopiston Väkipyörätutkimusprojektissa. Tutkija Ilkka Liedeksen johdolla Hiiden Opiston seniori-opiskelijat ja tutkijat yhdessä luovat apuvälineen sähköisten palveluiden suunnitteluun. Tutkimukseen osallistujat pääsevät vaikuttamaan paitsi omaan myös yli miljoonan muun 65 + ikäisen tulevaisuuteen. Tieto- ja viestintäteknologia korvaa tai on tullut vaihtoehdoksi perinteisille asiointitavoille. Ikäihmiselle sähköinen asiointi saattaa kuitenkin olla vaikeaa tai mahdotonta, koska palveluiden suunnittelussa ei ole huomioitu riittävästi vanhenevan väestönosan todellisia tarpeita ja edellytyksiä toimia Laatu Opistolla on käytössä useita laatumittareita, joilla mitataan vaikuttavuutta, kehittymistä, toiminnan laajuutta ja taloudellisuutta. Laatumittarit on otettu käyttöön opistotoiminnan laaduntarkkailutyön tuloksena ja ne perustuvat pääosin Eurooppalaiseen laatukäsikirjamalliin (EFQM). Toiminnan laatua tarkkaillaan myös opiston kehittämissuunnitelmien tavoitteiden toetutumista seuraamalla. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta opistossa mitataan mm. yhteistyökumppanien määrällä, asiakastyytyväisyyskyselyillä, vuosittaisella opiskelija- ja opetustuntimäärällä ja medianäkyvyysmittarilla Yhteistyökumppanit 2012 Aalto-yliopisto Pääkaupunkiseudun Helsingin ikäihmisten opistot yliopisto Suomen mielenterveysseura Jyväskylän Yo:n kielitieteen laitos Taiteen perusopetusta Lohjan kiviharrastajat ry antavat oppilaitokset Lohjan kultuuripalvelut Lohjalla Lohjan liikuntakeskus Taito Uusimaa ry Lohjan museo Turun avoin yliopisto Lohjan Seudun mielenterveysseura Wahren Opisto Vihdin Kalevalaiset Naiset Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto ry Vihdin Kivikoruharrasta- Nummelan Martat ry jat ry OPH Vihdin kunnankirjasto Pusulan mielenterveysseura Vihdin liikuntapalvelut Vihdin luonto ry Päivölän virkistyskoti Vihdin vanhusten tuki ry YLE Medianäkyvyys 2012 Lohjan ja Nummi-Pusulan paikallislehdet Artikkelit Lehtipuffit Muu Yhteensä Vihdin paikallislehdet Lohjan paikallislehdet Vihdin paikallislehdet Artikkelit Lehtipuffit Muu Yhteensä Artik Leht Muu Yhte Artikk Lehtip Muu Yhtee 13

16 14.4. Asiakastyytyväisyys ja tuntiopettajien työtyytyväisyys Asiakastyytyväisyys Tuntiopettajan työtyytyväisyys ,82 / 4 3,28 / Kurssiarvioinnit Tavoite Tulos ,6 / 5 4,8 / / 5 4,6 / / 5 4,7 / / 5 4,6 / ,1 / ,5 / Opetustuntimäärät Valtionosuustunnit Toteutuneet tunnit Opiskelijamäärät Opiskelijoita

17 14.8. Tutkintotavoitteinen koulutus ja suoritetut tutkinnot Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja jotka mittaavat kielen osaamista. Tutkinnon suomen tai ruotsin kielen todistuksella voi osoittaa myös Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytettävää kielitaitoa. Yleiset kielitutkinnot Kieli Vuosi Tutkinnon taso suomi 2008 keskitaso keskitaso keskitaso keskitaso keskitaso ruotsi 2008 keskitaso keskitaso 4 3 YKI-tentit Hiiden Opistossa Suomi keskitaso Englanti keskitaso Suomi keskitaso Ruotsi keskitaso Suomi keskitaso Suomi keskitaso Englanti keskitaso ATK-Ajokorttimoduulisuoritukset Moduuli A-Esitysgrafiikka A-Tekstinkäsittely 2 2 A-Taulukkolaskenta A-Internet keskitaso keskitaso 2 2 Ilmoittautuneita Tenttijöitä paikalla A-Käyttöjärjestelmä ja tiedon hallinta svenska 2008 keskitaso 1 1 englanti 2008 keskitaso 2 1 A-Tietotekniikan perusteet 10 3 Taiteen perusopetus perustaso keskitaso keskitaso keskitaso perustaso keskitaso 8 7 espanja 2008 keskitaso perustaso 1 1 saksa 2008 keskitaso 1 1 venäjä 2009 keskitaso 1 1 ranska 2011 perustaso 1 1 Kokeileva käsityö - Käsityön taiteen perusopetus aikuisille Kokeileva käsityö - Käsityön taiteen perusopetus aikuisille Käsityökoulu Hiisi - Käsityön taiteen perusopetus lapsille Kuvataiteen perusopetus Kuvataiteen peruskurssi I-III / Lohja Kuvataiteen peruskurssi I- III / Nummela Kuvataiteen peruskurssi I-III / Lohja Kuvataiteen peruskurssi I- III / Nummela Käsityön taiteen perusopetus aloittaneita suorittaneita aloittaneita suorittaneita

18 15. kehittämissuunnitelma 2013 Keskeiset strategiset tavoitteet 2017 Laadukas osaamisympäristö Tunnettavuuden lisääminen Tasapainoinen talous Tehokkaat toimintatavat Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu Sujuva kuntayhteistyö Tuloskortti 2012 Tavoitteet 2009 tilinpäätös 2010 tilinpäätös 2011 tilinpäätös 2012 tilinpäätös Vaikuttavuus asiakastyytyväisyys - 3, kurssiarvio 4,75 / 5 4,6 / 5 3,1 / 4 3,5 / 4 Kehittyminen työtyytyväisyys - - 3,82 - Toiminnan laajuus opetustunnit (kaikki) opetustunnit (valtionosuuteen oikeuttavat) kurssilaiset (brutto) opiskelijat (netto) henkilöstö (päätoiminen) Taloudellisuus /opetustunti (ilman valtionosuutta) 57,08 56,96 57,78 62,51 /opetustunti (sis. valtionosuus) 13,84 13,88 14,33 18,88 Tulot (1000 ) valtionosuus kurssimaksut myyntitulot hanketulot Menot (1000 ) Netto yhteensä (1000 )

19 15.2. Avaintulokset ja tulosten toteutuminen 2012 Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 tot. 1. Laadukas osaamisympäristö Korkeatasoinen opetus Hiiden Opistolle kunnostetaan uudet korkeatasoiset opetustilat Lohjan lukiolle asianmukaisine opetusvälineineen Ajankohtainen opetustarjonta Opinto-ohjaus ajantasaista Tilauskurssitoiminnan kehittäminen 2. Tunnettavuuden lisääminen Osallistutaan kaupunkia ja sopimuskuntia esiin tuoviin tapahtumiin ja tempauksiin Hiiden Opiston omat tapahtumat edistävät opiston tunnettuutta Markkinointi täsmentyy edelleen Tuetaan tuntiopettajien osaamista: koulutusmäärärahaa voidaan nostaa (100 ), Osaava-hanke, Panostetaan ajanmukaisiin laitteisiin ja opetusmateriaaleihin tasapuolisesti osastoissa Paikalliset kurssitoiveet, valtakunnalliset ja alueelliset strategiat huomioon opetusta suunniteltaessa OpinOvi-projektin kautta opiston opinto-ohjausmalli valmiina Opiston sisäistä opinto-ohjausta kehitetään Juurrutetaan tilauskurssitoiminnan työtapa, tehostetaan markkinointia, tarjotaan kaupungin henkilöstökoulutusta Osallistutaan Menneen ajan Joulumarkkinoihin, Lohjan Muistin ja Lohjan kesän tapahtumiin ja OpinOvi LU:n tapahtumiin / opiston edustajat työryhmissä Pyritään tapahtumien järjestämisessä korkeatasoiseen lopputulokseen Uusittuun opinto-oppaaseen myyntikoulutus-osio, osallistutaan aikuisopiskelijaviikkoon OpinOvi -projektin kautta, asiakaslehti / jaetaan kaikkiin alueen talouksiin, tapahtumamarkkinointi täsmentyy 3. Tasapainoinen talous Pysytään talousarvioissa Toteutetaan vuoden 2012 tavoitetuntimäärä , ollaan taloudellisia rekrytoinneissa ja pidetään kurssien kustannukset mahdollisimman alhaisina laadusta tinkimättä 4. Tehokkaat toimintatavat Tiimityöskentely tukee kehittämissuunnitelmaa Yhteistyö kolmannen sektorin ja hallintokuntien kanssa tiivistyy, kulttuuriyhteistyö Vuoden 2010 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ohjaavat kehittämistoimia 1) tiloissa, 2) laitteissa, 3) kuntakohtaisesti, 4) aineosastoissa Viestintäsuunnitelma on päivitetty Toiminnassa kolme kehittämissuunnitelmaa tukevaa tiimiä: Osaamistiimi, Markkinointitiimi ja Työhyvinvointitiimi Kulttuuritoimen kehittämissuunnitelma ohjaa toimintaa Analysoidaan tulokset ja pyritään parantamaan toimintaa tavoitetason eri sektoreilla Suunnitelma käytössä 5. Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Satsataan päätoimisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen Päivitetään koko päätoimisen henkilöstön toimenkuvat 6. Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu Ryhmäkohtainen kurssimaksulaskutus käytössä Huomioidaan ikääntyvän väestön sekä perhekurssien kurssitarve Vuoden 2010 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tukevat opetustoiminnan kehittämistä Ruotsinkielinen opetus uudistuu 7. Sujuva kuntayhteistyö Sopimuskuntien yhteistyötä tiivistetään virkamiestasolla alueellisen tiedotuksen hyödyntäminen länsi.fi kautta Varaudutaan kuntaliitosten myötä opistotoiminnan sopimusten uudistamiseen ja ruotsinkielisen opetuksen tarkasteluun Täsmäkoulutukset eri henkilöstöryhmille: 1) toimistotyöntekijät, 2) johtamiskoulutus, 3) päätoimiset opettajat Kehityskeskustelut kevätkaudella 2012 Rahoitetaan opintosetelirahoituksella opinnot mamu- ja atk-senioriopiskelijoille Erilaisia kursseja ikäihmisille ja perheille Kysyntää vastaavat kurssit opinto-ohjelmaan resurssien puitteissa Ruotsinkielisen opetuksen tarvekartoitus, markkinointia tehostetaan Sopimuskuntien sivistysvirkamiesten ja talouspäälliköiden opistotoiminnan päivityspalaveri 2012 Kuntaliitostyöryhmässä Hiiden Opiston asemointi Os.tot. Os. tot. Os.tot. Ei tot. Ei tot. 17

20 15.3. Keskeiset tavoitteet 2013 / koko opisto HIIDEN OPISTON TAVOITTEET 2013 Tavoitteet 2013 Toimenpiteet Laadukas osaamisympäristö Korkeatasoinen opetus Ajankohtainen opetustarjonta Opinto-ohjaus ajantasaista Tilauskurssitoiminnan kehittäminen 2. Tunnettavuuden lisääminen Osallistutaan kaupunkia ja sopimuskuntia esiin tuoviin tapahtumiin ja tempauksiin Hiiden Opiston omat tapahtumat edistävät opiston tunnettuutta Tuetaan tuntiopettajien osaamista, panostetaan ajanmukaisiin laitteisiin ja opetusmateriaaleihin tasapuolisesti osastoissa Otetaan paikalliset kurssitoiveet, valtakunnalliset ja alueelliset strategiat huomioon opetusta suunniteltaessa OpinOvi-projekti jatkuu, osallistuaan Aikuisopiskelijaviikkoon ja tehdään yhteistyötä alueen aikuiskoulutusta tarjoavien tahojen kanssa Kehitetään opiston sisäistä opinto-ohjausta Juurrutetaan tilauskurssitoiminnan työtapa, tehostetaan markkinointia, tarjotaan kaupungin henkilöstökoulutusta Osallistutaan Menneen ajan Joulumarkkinoihin, Lohjan Muistin ja Lohjan kesän tapahtumiin ja OpinOvi LU:n tapahtumiin / opiston Pyritään tapahtumien järjestämisessä korkeatasoiseen lopputulokseen 3. Tasapainoinen talous Pysytään talousarvioissa Toteutetaan vuoden 2013 tavoitetuntimäärä , ollaan taloudellisia rekrytoinneissa ja pidetään kurssien kustannukset mahdollisimman alhaisina laadusta tinkimättä 4. Tehokkaat toimintatavat Tiimityöskentely tukee kehittämissuunnitelmaa Yhteistyö kolmannen sektorin ja hallintokuntien kanssa tiivistyy, kulttuuriyhteistyö Vuoden 2012 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ohjaavat kehittämistoimia 1) tiloissa, 2) laitteissa, 3) kuntakohtaisesti, 4) aineosastoissa 5. Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Satsataan päätoimisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen Lohjan alueen vahtimestarityö kokoaikaiseksi Etätyö mahdollistetaan opetushenkilöstölle Otetaan Kestävän kehityksen sertifikaatti käyttöön opiston toiminnassa / Okka säätiön Keke-hanke 6. Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu Ryhmäkohtainen kurssimaksulaskutus käytössä Otetaan käyttöön Lohjan Maahanmuuttajien kotouttamisohjelmassa olevia aikuiskoulutuksen toimenpiteitä Huomioidaan ikääntyvän väestön sekä perhekurssien kurssitarve Vuoden 2012 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tukevat opetustoiminnan kehittämistä Ruotsinkielinen opetus uudistuu 7. Sujuva kuntayhteistyö Opiston kasvuun vauhtia Varaudutaan mahdollisten kuntaliitosten myötä opistotoiminnan sopimusten uudistamiseen ja ruotsinkielisen opetuksen tarkasteluun Toiminnassa kolme kehittämissuunnitelmaa tukevaa tiimiä: Osaamistiimi, Markkinointitiimi ja Hyvinvointitiimi Kulttuuritiimiyhteistyö Analysoidaan tulokset ja pyritään parantamaan toimintaa tavoitetason eri sektoreilla Täsmäkoulutukset eri henkilöstöryhmille: 1) toimistotyöntekijät, 2) johtamiskoulutus, 3) päätoimiset opettajat Vahtimestarin rekrytointi Tehdään ohjeistus etätyölle sivistyskeskuksen ohjeistuksen pohjalta Osallistutaan Keke-koulutuksiin Rahoitetaan opintosetelirahoituksella opinnot mamu- ja atk-senioriopiskelijoille Erilaisia kursseja maahanmuuttajille Erilaisia kursseja ikäihmisille ja perheille Kysyntää vastaavat kurssit opinto-ohjelmaan resurssien puitteissa Ruotsinkielisen opetuksen tarvekartoitus, markkinointia tehostetaan Tehdään opistolle kasvustrategia ja pidetään kasvuseminaari Kuntaliitostyöryhmässä Hiiden Opiston asemointi 18

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hiiden Opisto TOIMINTAKERTOMUS 2013 JA TAVOITTEET 2014 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI KIVALO - OPISTO 1.1.2014 KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI Kivalo-opisto on perustettu 1.1.2014 entisten Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston (Keminmaan, Tervolan ja Simon kansalaisopistot)

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 27.08.2014 klo 17:30-18:45 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Espoon työväenopiston vuosikymmenet

Espoon työväenopiston vuosikymmenet Espoon työväenopiston vuosikymmenet 1950-luku Perustaminen ja ensimmäinen työkausi. 1957 Valtuusto päätti tammikuussa 1957 perustaa kuntaan kaksikielisen varttuneille nuorille ja aikuisille tarkoitetun

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 1 ALOITE Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Vapaa sivistystyö tänään Vapaa sivistystyö on ylivoimaisesti laajin aikuiskoulutuksen muoto Suomessa. Koulutus tavoittaa vuosittain noin miljoona opiskelijaa.

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet:

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi PÖYTÄKIRJA 4 17.11.2016 1 (6) Kokoustiedot Aika: torstai 17.11.2016 klo 17.30 19.30 Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Paula Jordan 20.5.2011

Paula Jordan 20.5.2011 Osaava-hanke 2010-2012 Espoon musiikkiopisto, Kauniaisten musiikkiopisto, Kirkkonummen musiikkiopisto, Musiikkiopisto Juvenalia Kohti uutta kehittyvää musiikkiopistoa Paula Jordan 20.5.2011 Naapurioppilaitokset

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Esityslista nro 3 / 2015 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 15.4.2015 klo 18 Kokouspaikka Kosken kunnantalo, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 36- Mikkola Laura Hämäläinen Risto vpj. :t 36- Nummela

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Työväenopiston johtokunta 22.04.2008 AIKA 22.04.2008 klo 18:00-18:50 PAIKKA Opistotalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13

Lisätiedot

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri Torstai 29.9.2016 Lohjan kaupunginkirjasto Melina Aremaa esittäytyy Aloitin pedagogisena informaatikkona 1.7.2016 Koulutus: lastentarhanopettaja, kirjasto- ja tietopalvelualan

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimiala Aikuiskoulutuspolitiikka

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot