TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

2 Toimintakertomus 2012 ja tavoitteet 2013 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen Rehtorin kynästä 2 4. Hallintoelimet Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hiiden Opiston johtokunta 3 5. Henkilöstö Päätoiminen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Organisaatiokaavio 4 6. Talous, sopimuskunnat ja aluejako 5 Lohja 5 Karjalohja 5 Siuntio 5 Vihti 6 Nummi-Pusula 6 7. Yhteiskunnalliset aineet ja ATK 7 8. Kielten ja musiikin osasto 8 9. Taitoaineiden osasto Taiteen ja liikunnan osasto Tilauskurssitoiminta Hankkeet Tapahtumat Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja laatu Laatu Yhteistyökumppanit Medianäkyvyys Asiakastyytyväisyys ja tuntiopettajien työtyytyväisyys Kurssiarvioinnit Opetustuntimäärät Opiskelijamäärät Tutkintotavoitteinen koulutus ja suoritetut tutkinnot Kehittämissuunnitelma Tuloskortti Avaintulokset ja tulosten toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2013 / koko opisto Keskeiset tavoitteet 2013 / osastot 19 Yhteiskuntaosaston tavoitteet 19 Kielten ja musiikin osaston tavoitteet 20 Taitoaineiden osaston tavoitteet 21 Taiteen ja liikunnan osaston tavoitteet 22 Yleishallintotyön tavoitteet Hiiden Opiston toimipaikat Lohjan toimisto Linnaistenkatu 9, Lohja p. (019) fax. (019) Avoinna ja ma-to , pe Muina aikoina ma-to 9-15, pe Vihdin toimisto Karhumäenpolku 5, Nummela p. (09) fax. (09) Avoinna ma-to ja pe muina aikoina ma-to 9-12 ja pe 13-15

3 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot Visio Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana ja kehittäjänä sekä hyvänä yhteistyökumppanina. Vision johtoajatukset Hiiden Opisto on arvostettu osana elinikäisen oppimisen polkua, sillä on selkeä tehtävä sekä hyvät nykyaikaiset toimitilat Hiiden Opisto järjestää laadukasta koulutusta nykyaikaisin opetusvälinein ja metodein pätevillä opettajilla Hiiden Opisto on aktiivinen vaikuttaja ja kehittäjä alueella, joka tekee yhteistyötä oppilaitosverkostossa ja tarjoaa väylän myös jatko-opintoihin Toiminta-ajatus Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa toteuttaen vapaan sivistystyön periaatteita Länsi-Uudellamaalla. Hiiden Opiston toimintaa ohjaavat arvot Elinikäinen oppiminen tarjotaan mahdollisuus jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja jatkokouluttautumiseen edistetään työssä ja arjessa jaksamista sekä henkisen vireyden säilyttämistä tarjotaan eri ikäryhmille mahdollisuus arkipäivän oppimiseen Laadukkuus toiminta on kokonaisuudessaan korkeatasoista henkilöstön osaaminen on ajantasaista opisto kehittyy jatkuvasti visionsa suuntaan opetustilat ja -laitteet ovat ajanmukaiset opetuksessa arvostetaan yksilöllisyyttä opiston toiminnassa toteutuu moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus opisto arvioi ja kehittää toimintaansa Tasa-arvo opistossa toteutetaan sekä sosioekonomista että alueellista tasa-arvoa opiston kursseille osallistuminen ei vaadi tiettyä pohjakoulutusta koulutustarjontaa suunnataan sekä miehille että naisille ja eri väestöryhmille Yhteisöllisyys opistossa on sekä päätoimisella henkilöstöllä, tuntiopettajilla että opiskelijoilla mahdollisuus kokea ns. me-henkeä, yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä opisto tarjoaa sosiaalisen oppimisympäristön opiskeluryhmissä mahdollisuus vertaistukeen Avoimuus tiedotus on ajantasaista ja ennakoivaa toiminta on vuorovaikutteista ja osallistavaa Vapaus opiston opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella omista lähtökohdistaan mielenkiintonsa mukaan opiskelijalla on vapaus päättää itse omista opiskelutavoitteistaan opisto päättää koulutustarjonnastaan ja opetuksen järjestämisestä itsenäisesti ja vastuullisesti Lohjan opistotalo. Kuva: Eija Terävä 1

4 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2012 Länsiuusmaalainen Hiiden Opisto on vahva, hyvämaineinen ja asemansa vakiinnuttanut kansalaisopisto. Vihti ja Siuntio jatkavat yhteistyötä Lohjan kanssa myös vuoden 2012 jälkeen, kun vuoden 2013 alusta Karjalohja ja Nummi-Pusula yhdistyivät Lohjaan. Opiston kurssitarjonta on laajaa ja monipuolista. Perinteisten kielten lisäksi voi opiskella mm. turkkia. Liikuntakurssit ovat olleet suosittuja eivätkä kaikki halukkaat ole valitettavasti päässeet haluamalleen kurssille. Syksystä lähtien opiston teemana on ollut Design- muotoile ympäristösi, suunnittele polkusi ja teemaan liittyen syyskaudella on ollut useilla paikkakunnilla mahdollisuus osallistua vaikkapa kuvakirjan tekemisen kurssille. Kurssin antia on ollut oman elämän ja historian taltioiminen. Hiiden Opistosta voi olla ylpeä, koska sen talous on kunnossa. Opiston lyhytkurssien määrä on lisääntynyt ja se on mahdollistanut opiskelijamäärän kasvun. Hiiden Opistolla on työnantajana hyvä maine ja tuntiopettajina ja luennoitsijoina toimii yli 200 ihmistä. Työhyvinvointiin panostaminen on yksi tärkeä osa opiston päivittäistä toimintaa. Osaava ja motivoitunut henkilöstö tuo laatua opetukseen. Hiiden Opisto on siellä, missä tapahtuu. Opisto osallistui keväisiin näyttelyihin, Lohjan kesä tanssii -tapahtumaan, Päivölän kirjallisuuspäiville ja taitopajan muodossa Menneen Ajan Joulumarkkinoille. Hiiden Opiston johtokunta teki hyvää yhteistyötä opiston henkilöstön kanssa. Tavoite oli yhteinen: tarjota korkeatasoisia ja taloudellisesti järkeviä kursseja aikuisille, senioreille, nuorille ja maahanmuuttajille. Lisäksi opiston kurssitarjonnasta löytyi perhekursseja ja vauvat liikkuivat tanssin tahtiin. Johtokunta oli innostunut ja sitoutunut luottamustehtäväänsä eikä poliittisella värillä ollut väliä, kun kyse oli opistolle parhaasta lopputuloksesta. Kiitän omasta puolestani johtokuntaa hyvästä otteesta ja opiston henkilöstöä erinomaisesta vuodesta. Omat kuusi vuottani johtokunnassa päättyy tämän kauden loppuun. Kannustan kuntalaisia vaikuttamaan myös tulevien johtokuntien työskentelyyn olemalla suoraan yhteydessä johtokunnan jäseneen sen lisäksi, että Hiiden Opisto huomioi kurssipalautteet ja toiveet uusista kurssimuodoista. Elisa Nordström 3. Rehtorin kynästä Vuoden 2012 aikana Hiiden Opiston perustuksia päivitettiin ja modernisoitiin uusitun vapaan sivistystyön lain kirjaimen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämällä tavalla. Opiston ylläpitämislupa sai uuden muodon OKM:n ohjeistuksella. Uusi ylläpitämislupa astuikin voimaan Kuntakartan muutoksista johtuen tuli ajankohtaiseksi muuttaa myös opiston yhteistyökuntien sopimusta ja johtosääntöä. Nummi-Pusulan ja Karjalohjan sulautuessa Lohjaan yhteistyökunniksi jäivät Lohja, Vihti ja Siuntio. Lohja toimii edelleen opiston ylläpitäjänä. Yhteistyökuntien luottamuselimet vahvistivat uuden sopimuksen sekä opiston johtosäännön vuodenvaihteessa Niiden mukaisesti Hiiden Opiston johtokuntaan valitaan neljä (4) edustajaa Lohjalta, kolme (3) edustajaa Vihdistä sekä yksi (1) edustaja Siuntiosta. Pitkään opiston apulaisrehtorina määräaikaisena vaikuttaneen KM Mirja Vehovuoren virka vakinaistettiin Tanssin ja liikunnan opettaja MA Ilona Kauppinen nimitettiin Taiteen ja liikunnan osaston osastonjohtajaksi 1.8. lukien. Osaston taideaineiden opettajaksi tuli määräaikaisella sopimuksella TeM Maija Junno alkaen. Opiston uudistaminen vuoden 2012 aikana ei jäänyt perustehtävään. Toimintaa myös kehitettiin voimakkaasti muutamilla osa-alueilla. Näistä merkittävin oli opiston taitoaineosaston kankaankudonnan opetus, jossa otettiin käyttöön uudet toimintatavat sekä opetussuunnitelmat. Niiden avulla tuettiin opiston opetuksellista otetta, jota edellytetään uusitussa ylläpitämisluvassa. Opetuksellisen otteen vahvistaminen ja kansalaisopistopedagogiikan voimistaminen tulee jatkumaan opiston kaikissa aineosastoissa uusitun opetustehtävän mukaisesti, joka kuuluu: Hiiden Opisto järjestää opetusta, jonka painopisteet ovat yhteiskunnallisiin aineisiin, kulttuuriin, käyttäytymiseen ja kasvatukseen liittyvissä opinnoissa, tietoyhteiskuntaopinnoissa, ikäihmisten opinnoissa, kielissä, taito- ja taideaineissa sekä terveyttä edistävissä opinnoissa. Opisto järjestää koulutusta maahanmuuttajille. Anne Kotonen, rehtori Kuva: Eija Terävä 2

5 4. Hallintoelimet 4.1. Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Jäsen Kerisalo Alla, pj Lähteenmäki Ilkka, vpj Bolin Peter Hiltunen Tuula Huttu-Méling Sari Kuosmanen Jorma Lehtelä Seppo Levonperä Leena Lipponen Juha Ojanen Tarja Raita Matias Slunga-Poutsalo Riikka Zweygberg Sari Varajäsen Ranta Hilkka Louhi Janne Ekebom Christer Lehtonen Pirkko Piipponen Pipsa Moisa Teuvo Saarinen Markku Saastamoinen Seija Pääkkönen Markku Kakko Laila Heinonen-Turkia Sami Sohlberg Sami Lindén-Nirvi Tuija Kaupunginhallituksen edustaja: Pajuoja Matti Åström Petteri Sammatin asiantuntijajäsen: Karisto Eero Heino Jaakko 4.2. Hiiden Opiston johtokunta Lohja Kakko Laila Lähteenmäki Ilkka Perälä Aimo Juhantalo Pasi Kuula Sanna Lukkala Seija Calin Elisa, pj Helenius Annukka Manni Sarita Merimäki Risto, vpj Varajäsen Sivula Mika Tenkanen Sami Lahti Aila Juselius Mirja Säiläkivi Paavo Lehtisalo Taina Toivonen Hilkka Petrell Märta Saukkola Heli Pajuharju Rauli Johtokunnan kokoukset 2012 To 8.3. klo Lohja To klo Siuntio To klo Karjalohja To klo Nummi-Pusula Hiiden Opiston johtokunta kokouksessaan Karjalohjalla: Vas. Sanna Kuula, Risto Merimäki, Elisa Calin, Märta Petrell, Ilkka Lähteenmäki, Laila Kakko, Mirja Vehovuori ja Anne Kotonen. Kuva: Maija Junno 5. Henkilöstö 5.1. Päätoiminen henkilöstö 5.2. Määräaikainen henkilöstö Rehtori Anne Kotonen Iltavahtimestari (Vihti) Marja-Riitta Turunen Apulaisrehtori Mirja Vehovuori Tuntiopettajien lukumäärä 214 Kielten ja musiikin osastonjohtaja Soile Lundqvist Luennoitsijoiden lukumäärä 5 Kieltenopettaja Anja Odell Taitoaineiden osastonjohtaja Anja Aalto Taitoaineiden opettaja Sari Kymäläinen Taiteen ja liikunnan osastonjohtaja Jyrki Häggman (11.5. saakka) Taiteen ja liikunnan osastonjohtaja Ilona Kauppinen (1.8. alkaen) Taideaineiden opettaja Maija Junno ( alkaen) Viestintäteknologian opettaja Eija Terävä Toimistosihteeri (Lohjan alue, hallinto) Tarja Saarinen Toimistosihteeri (Lohjan alue, kielet, musiikki, tanssi, liikunta) Ritva Karhu Toimistosihteeri (Vihdin ja Nummi-Pusulan alue, taitoaineet) Tuula Vartiainen Suunnittelija-tiedottaja (taideaineet) Kaisa Hannula Vahtimestari (Lohja) Anneli Laitinen 3

6 5.3. Henkilöstön hyvinvointi Hiiden Opistossa kannustetaan sekä päätoimisen henkilöstön että tuntiopettajien kouluttautumista. Toimistohenkilöstö on kouluttautunut kurssihallinto-ohjelma HelleWiin keskittyvässä seminaarissa toukokuussa, ja osallistunut useaan OpinOvi LU:n järjestämään Erkkeri-koulutukseen, jotka ovat käsitelleet osaavaa ohjausta, kollegoihin tutustumista ja verkostoitumista sekä erilaisten oppijoiden kohtaamista työssä. Päätoimisen henkilöstön koulutuspäiviä vuonna 2012 oli 32,5. Päätoiminen henkilöstö on kouluttautunut kieltenopettajien koulutuspäivillä Keravalla sekä Yleisten kielitutkintojen järjestäjille suunnatussa koulutuksessa Opetushallituksen järjestämänä. Esimiehille suunnatut JET- ja USKO -koulutukset sekä avoimen yliopiston järjestäjille suunnattu koulutus ja mm. Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö -koulutukset ovat tukeneet päätoimisen henkilöstön ammattitaitoa vuonna Taitoaineosastossa on kouluttauduttu taidetekstiilikurssilla sekä PK-seudun opistoseminaarissa Espoossa. Tuntiopettajakokous järjestetään joka syksy ennen opetuksen alkua opiston tuntiopettajille. Vuoden 2012 tuntiopettajakokoukseen osallistui 74 opettajaa. Kuva: Eija Terävä 5.4. Hiiden Opiston organisaatio 2012 Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hiiden Opiston johtokunta (sopimuskuntien 10 edustajaa) Rehtori Strategia ja taloushallinto Opetus Lohjan, Siuntion ja Karjalohjan aluejohtaminen Lohjan aluesihteeri Lohjan vahtimestari Yhteiskuntaosasto Kielten ja musiikin osasto Taitoaineiden osasto Taideaineiden ja liikunnan osasto Tilauskoulutus ja tiedotus Hallinnon sihteeri Viestintäteknologian opettaja Osastonjohtaja Kielten opettaja Osastonjohtaja Taitoaineopettaja Osastonjohtaja Tanssin ja liikunnan opettaja Suunnittelijatiedottaja Apulaisrehtori Opetus Vihdin ja Nummi- Pusulan aluejohtaminen Vihdin ja Nummi- Pusulan aluesihteeri Vihdin iltavahtimestari Osastosihteeri (Lohjan aluesihteeri) Osastosihteeri (Vihdin ja Nummi-Pusulan aluesihteeri) Osastosihteeri (Lohjan aluesihteeri) 4

7 6. talous, Sopimuskunnat ja aluejako Euroa Sopimuskunnat ja aluejako Hiiden Opisto toimi 2012 viimeisen kerran viiden kunnan opistona. Viimeisin päivitetty Lohjan kaupungin, Vihdin, Nummi-Pusulan, Karjalohjan ja Siuntion kuntien välinen sopimus kansalaisopistotoiminnan järjestämiseksi astui voimaan alkaen. Lohja on toiminut ylläpitäjäkuntana ja muut kunnat ovat sopijakuntia. Ylläpitäjäkunta laatii opiston talousarvion ja taloussuunnitelman. Sopimuskunnat suorittavat ylläpitäjäkunnalle korvauksen käyttökustannuksista (kuntien maksuosuudet) toteutuneiden tuntien suhteessa. Ylläpitäjäkunnasta ja sopimuskunnista on valittu edustajat opiston johtokunnaksi valtuustojen toimikauden ajaksi. Vuoden 2013 alusta sopijakuntia ovat Lohja, Vihti ja Siuntio Lohjan toimiessa edelleen ylläpitäjänä. Lohja Siuntio Karjalohja Nummi-Pusula Talousarvion toteuma 2012 Talousarvio Toteuma Erotus % Toimintatuotot ,9 ToimintakulutTalousarvion ja - toteutuneen toimintakatteen ,1 Toimintakate erotus Hiiden Opistossa , , , ,00 0, , , , , , , , , , , Hiiden Opistoa hallinnoidaan alueittain. Usean kunnan 2004 alueella tapahtuvassa toiminnassa on tärkeää ylläpitää kuntasuhteita sekä alueen päättäjiin että hallintokuntiin ja hallintohenkilöstöön. Rehtorin aluevastuukunnat olivat 2012 Lohja, Karjalohja ja Siuntio. Apulaisrehtorin vastuukuntina olivat Vihdin ja Nummi-Pusulan alueet. Asukasmärät Lohja Asukasmäärät kunnittain 2012 Vihti Toimintavuosi Nummi- Pusula , , , ,00 Siuntio Karjalohja * Vihti Lohja Opiston ylläpitäjäkunnassa Lohjalla toteutettiin yli puolet koko opiston tuntimäärästä eli tuntia. Lohjan kulttuuri - ja vapaa-aikalautakunta valvoi ja ohjasi koko opiston ja Lohjan alueen toimintaa. Asukasmäärä Vastuullinen lautakunta: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lohjan toteutunut tuntimäärä Opiskelijat kerran laskettuna Kurssilaisten määrä Hiiden Opistolla on Lohjalla oma opistotalo, jonka monipuolinen luokkien varustelu antaa mahdollisuuden korkeatasoiseen aikuisten opetukseen. 16-paikkainen atk-luokka toimii paitsi atk-opetuksessa myös kielistudiona. Opistotalolla on liikuntatila, taitoaineluokka sekä mm. kieltenopetukseen ja avoimen yliopiston opetukseen soveltuva teorialuokka. Lohjan opistotalo on opiston hallinnollinen keskus toimistoineen ja henkilöstön työhuoneineen. Lohjalla opetusta toteutetaan myös lukuisissa kouluissa, seurojentaloissa ja muissa opetukseen soveltuvissa tiloissa. Kursseja 454 Karjalohja Asukasmäärä vastuullinen lautakunta: Kulttuuri- ja vapaaajan lautakunta Karjalohjan toteutunut tuntimäärä 615 Opiskelijat kerran laskettuna 127 Kurssilaisten määrä 276 Karjalohjalla opetusta toteutettiin Päiväkummussa sekä koulutiloissa. Opetuksen pääpaino oli liikunnassa, musiikissa ja kielissä. Toteutunut opetustuntimäärä lisääntyi Karjalohjalla. Kursseja 25 Siuntio Asukasmäärä (* suomenkielisten osuus) Vastuullinen lautakunta: Sivistyslautakunta Toteutunut tuntimäärä 502 Opiskelijat kerran laskettuna 212 Kurssilaisten määrä 294 Kursseja 27 Asukasmäärät kunnittain

8 Vihti Vihdin kasvavassa kunnassa oli asukkaita vuoden lopussa Opistoasioiden vastuullinen lautakunta on Vihdissä Kasvatus ja koulutuslautakunta. Opistolla on Vihdissä kuntabudjetti, joka pitää sisällään määrärahat tiloihin ja niiden kunnossapitoon ja tilavuokriin, opetus- ja hallintopalvelut sekä mm. kalustohankinnat. Merkittävä asia opiston toiminnan kannalta ovat iltavahtimestaripalvelut, joihin Vihdin kunta varaa vuosittain määrärahan. Vahtimestari toimii pääasiallisesti Kuoppanummen koulukeskuksessa. Toiminta ja tilat Vastuullinen lautakunta: Kasvatus ja koulutuslautakunta Vihdin opetustuntimäärältään suuren alueen toimintaa johtaa opiston apulaisrehtori, jonka työhuone on opistotalolla Nummelan Karhumäenpolulla. Vihdissä opistolla on oma toimisto ja toimistosihteeri sekä osa-aikainen iltavahtimestari. Opistotalo pitää sisällään sekä hallintotilat että luokkatiloja. Opistotalon keskeinen sijainti ja erityisen hyvä aikuisopetukseen soveltuva varustelutaso antaa valtavasti mahdollisuuksia järjestää erinomaista opetusta ja toimintaa vihtiläisille. Vuoden aikana uusittiin koko atk-opetuksen kalusto opistotalolle. Pöytäkoneiden lisäksi hankittiin kaksi kannettavaa mikä mahdollistaa aikaisempaa suuremman opiskelijamäärän. Toinen tärkeä opetustila Nummelan alueella on Kuoppanummen koulukeskus monipuolisine mahdollisuuksineen. Opistolla on myös työpajaluokka, joka syksyllä vaihtui Vihdintieltä Luksian tiloihin Ojakkalantielle. Vihdin kirkonkylässä opetusta järjestetään sekä Pitäjänkeskuksen rakennuksessa että kouluilla. Myös Vihdin kylissä (mm. Selki, Otalampi, Jokikunta, Vihtijärvi) toimii useita opiston ryhmiä. Vihdin toteutunut tuntimäärä Vihdin osuus opiston tuntimäärästä 34,4 % Kursseja 292 Kurssilaiset kerran laskettuna Kurssilaisten kokonaismäärä Nummi-Pusula Vuosi 2012 oli Hiiden Opiston viimeinen toimintavuosi itsenäisessä Nummi-Pusulan kunnassa. Nummi-Pusulan asukasmäärä oli vuoden lopussa 6 193, ja opistoasioiden vastuullinen lautakunta oli sivistyslautakunta. Opistolla oli Nummi-Pusulassa kuntabudjetti, joka piti sisällään määrärahat tiloihin ja niiden kunnossapitoon ja tilavuokriin, opetus- ja hallintopalvelut sekä mm. kalustohankinnat. Toiminta ja tilat Opistotalon menetyksen jälkeen atk-opetus keskitettiin Nummella Nummi-Pusulan kouluun ja lukioon sekä Pusulassa Pusulan koululle. Nummella sijaitseva Taitotalo muodostui Hiiden Opiston tukikohdaksi Nummi-Pusulan alueella, siellä järjestettiin entisöintikursseja, kankaankudontaa ja taito- ja taideaineiden lyhytkursseja. Opisto käytti Nummi-Pusulassa koulujen tiloja, mutta opistotoimintaa oli myös kylä- ja seurojentaloissa. Vastuullinen lautakunta: Sivistyslautakunta Nummi-Pusulan toteutunut tuntimäärä 1537 Nummi-Pusulan osuus opiston tuntimäärästä 7,6 % Kursseja 65 Kurssilaiset kerran laskettuna 486 Kurssilaisten kokonaismäärä 919 Opiskelijat Hiiden Opistossa 2012: 5788 (netto) Naisia Miehiä Yht Opiskelijamäärä Aktiiviopiskelijoita Maahanmuuttajia Opiskelijaalennuksen saaneita Sananjalka esiintyy Päivölän kirjallisuuspäivillä, Kuva: Mirja Vehovuori 6 Työttömiä

9 7. yhteiskunnalliset aineet ja atk Osastossa toteutetaan yhteiskunnallisten aineiden, psykologian sekä ihmissuhdetaitojen opetusalueita, lisäksi osastoon kuuluvat avoimen yliopiston ja ikäihmisten opetus sekä tietotekniikka ja luennot. Suunnittelusta vastaavat rehtori, apulaisrehtori sekä tietotekniikan opettaja apulaisrehtorin toimiessa osastonjohtajana. Luentoja järjestettiin niin musiikissa kuin vapaaehtoistoiminnan puitteissa. Yhteiskunnallisissa aineissa järjestettiin työelämän tarpeisiin vastaavia korttikoulutuksia: tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutukset sekä Ilo palvella - nuorten palvelukorttikoulutuksia ja lasten hoitajan peruskurssi. Paikallishistoriakursseja oli Lohjan, Nummi-Pusulan sekä Siuntion ja Karjalohjan alueilla. Hyvinvointitreenit järjestettiin sekä Lohjalla että Nummi-Pusulassa. Avoin yliopisto on koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä opetusmuoto. Pohjakoulutusvaatimuksia ei ole, mutta opinnot avaavat mahdollisuuden päästä tutkintoon johtaviin yliopisto-opintoihin järjestettiin opintoja kasvatustieteessä, erityiskasvatuksessa sekä oikeustieteessä. Ikäihmisille oli tarjolla sekä ikäihmisten yliopiston opintoja että Voimaa viisauden vuosiin ryhmiä. Ikäihmisten yliopistossa perehdytään Helsingin yliopiston oppimateriaaliin ja keskustellaan sen pohjalta. Tuntiopettajatapaamiset ja -koulutukset Tuntiopettajatapaamisten ja -koulutusten tarkoituksena on antaa tietoa opiston toiminnasta ja opettajien oman ainealueen asioista. Tapaamisissa opettajat myös tutustuvat toisiinsa ja vaihtavat ajatuksia työstään Atk-opettajien suunnittelupäivä Ikäihmisten ryhmien opettajien suunnittelukokous Avoimen yliopiston infotilaisuus Tuntiopettajakokous Opintoavustushanke Yhteiskuntaosasto on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa, jossa senioreiden atk-opintoja, syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviä opintoja sekä maahanmuuttajien opintoja on tuettu hankerahalla. Tavoitteiden toteutumisen arviointi Yhteiskuntaosaston tavoitteet on asetettu koko opiston avaintulosten ja tulostavoitteiden mukaisiksi. Tärkeimpiä tavoitteita oli monipuolinen kurssitarjonta, tunnettavuuden lisääminen mm. yhteistyökumppanien avulla, talouden tasapaino ja henkilöstön kouluttaminen sekä sujuva kuntayhteistyö. Avoimen yliopiston opinnoissa järjestettiin tavoitteiden mukaisesti kursseja, jotka toteutuivat hyvin. Ikäihmisten opintojen valikoima oli hyvä ja osallistumista kursseille lisäsi mahdollisuus saada tukea opintoihin opintoavustushankkeen kautta. Osasto pysyi annetun talousarvion puitteissa, henkilöstön kouluttautuminen toteutui suunnitelmien mukaisesti johtamistaidon koulutuksen ja ohjelmien käsittelytaidon koulutuksien myötä. Osastossa on panostettu myös osaston toiminnan kehittämiseen mm. parantamalla tiedonkulkua sekä vakiinnuttamalla osaston toimintatapoja. Kuntayhteistyön sujuvuudesta hyvänä esimerkkinä on Vihdin alueella opiston saamat uudet tietokoneet Nummelan Karhumäenpolun luokkaamme. Verkko-opetus Verkkokurssien lukumäärä Hiiden Opistossa on kasvussa. Asiatyylisen kirjoittamisen verkkokurssia on jatkettu muutaman vuoden ajan ja edelleen asiatekstien kirjoittaminen ja palautteen saaminen omista teksteistä kiinnosti opiskelijoita. Uusina tulokkaina tarjottiin Verkon työvälineet työnteon apuna sekä Kuvankäsittelyn perusteet verkossa -kurssit. Opiskelu verkkokursseilla tapahtuu omalta tietokoneelta internetin välityksellä. Hiiden Opiston käyttämää Moodle-oppimisalustaa ylläpitää Verkko-opisto.net. Atk ja media Digitalisoituva yhteiskuntamme tuo painotuksia viestintätekniikan opetustarjontaan. Ikäihmiset tulevat opettelemaan tietokoneen peruskäyttötaitoja selviytyäkseen julkisten palveluiden alati muuttuvasta rakenteesta. Kun tietokoneen peruskäyttö erityisesti internetin osalta vahvistuu, hakeudutaan seuraavaksi kursseille, joilla voi opiskella esimerkiksi digikameran käyttöä tai kuvankäsittelyä. Tietotekniikan kursseilla tarjottiinkin useita käytännönläheisiä kursseja päivällä järjestettyinä senioreiden atk-kursseina sekä iltaisin järjestettyinä työikäisille suunnattuina kursseina. Erityisen suosituksi kurssiksi tänä vuonna nousivat Oman koneen siivous ja huolto -kurssi sekä Kuvankäsittelyn perusteet ilmaisohjelmalla -kurssi. Yhteiskunnalliset aineet Suunnitellut tunnit 1072 Toteutuneet tunnit 973 Opiskelijoita 1045 Atk ja media Suunnitellut tunnit 1496 Toteutuneet tunnit 1054 Opiskelijoita 564 Osastonjohtaja Mirja Vehovuori Osaston toimistosihteeri Tarja Saarinen Viestintäteknologian opettaja Eija Terävä Ainealueen toimistosihteeri Tarja Saarinen 7

10 8. KIELTEN JA musiikin OSASTO Kielten ja musiikin osaston opetusalueita ovat kielet ja musiikki. Osasto järjestää myös Yleisiä Kielitutkintoja. Opiston Kohtaamisia- sekä Design-teemat näkyivät osaston kurssitarjonnassa. Kielten opetusta järjestettiin 15 kielessä koko vuoden tai lukukauden kestoisina kursseina, lyhyt- ja intensiivikursseina. Kielten tarjonnassa oli myös yhteensä 9 kieli- ja kulttuuri- luentoa. Musiikin opetus jakautui musiikki- ja soitinopetukseen, orkestereihin, laulun opetukseen ja kuoroihin. Yleisiä Kielitutkintoja järjestettiin suomen, englannin ja ruotsin kielissä, yhteensä ilmoittautuneita tentteihin oli 55. Infotilaisuuksia suomen tenttijöille järjestettiin 3 kertaa vuoden aikana. Osaston kevätkauden avauksen aiheena oli Kohtaamisia matkalla ja esittelyssä oli lisäksi Yleiset kielitutkinnot ja opiston kielikurssitarjonta. Myös osaston kieltenopettajat kertoivat kokemuksistaan ja kohtaamisistaan matkoilla. Syyskauden avauksessa aloitti Karttamatkailua kielillä osaston miniteeman luento Maailman ympäri karttojen kielellä. Kielten opintoohjausta jatkettiin järjestämällä elokuussa kaksi opintoohjaustilaisuutta sekä Nummelassa että Lohjalla nimellä Minun Kielipolkuni. Kielipolku opinto-ohjaukseen liittyi myös luento Kielitieteen kiehtova maailma, jolla kuultiin miten kielet ovat maapallolla kehittyneet ja eriytyneet. Uutuuksia opetustarjonnassa Musiikin syyskauden alussa uutena oli ohjelmassa luento Musiikin historia, joka ei kuitenkaan saanut riittävästi osallistujia. Uutta oli myös Pelimannikurssi, joka sopi kaikenikäisille aikuisille, jotka omaavat jonkin soittimen perustaidot ja kohtalaisen nuotinlukutaidon. Kuorojen määrä kasvoi uudella mieskuorolla Nummi-Pusulan mieslaulajat. Nummi-Pusula sai myös oman bändikurssin ja kitarasäestyksen alkeiskurssin. Suomea laulaen kurssilla yhdistyi kielen ja musiikin opiskelu ja se oli suunnattu maahanmuuttajille, mutta kurssi jouduttiin perumaan liian vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Kielten uutuustarjonnasta löytyi turkin kieli, jota oli paljon toivottu. Lisäksi japanin liikeelämän englantia -kurssi, matkailukreikkaa sekä ruotsia päivisin. Uutuutena oli myös saksan opiskelijoiden retki Helsingin Goethe Instituuttiin, joka sai paljon positiivista palautetta osallistujilta. Muita uutuuksia oli mm. ranskan kielen keskustelu syntyperäisen opettajan johdolla Nummelassa, erittäin suosittu ranskan kieliopin lyhytkurssi sekä espanjan alkeet päivällä. Kieli- ja kulttuuriluennoilla sukellettiin syvemmälle maan tapoihin ja tutustuttiin eri alueisiin ja kaupunkeihin. Japanin lahjakulttuuria luennolla käytiin matkalla Japanissa. Unkarin luento oli myös pieni matka Unkariin. Espanjankieliseen maailmaan tutustuttiin Chilen ja Katalonian luennoilla, Italiassa matkattiin Calabrian ja Apulian maakunnissa, Ranskassa vierailtiin upeissa Loiren linnoissa. Luennot liittyivät kiinteästi osaston miniteemaan. Tapahtumat ja tuntiopettajatapaamiset Erilaisissa tapahtumissa kohtaavat opiskelijat ja osaston opettajat. Syyskauden avaus jatkui yleisöosuuden jälkeen myös opettajien koulutusiltana, jossa opettajat saavat tietoa opistosta ja omasta ainealueesta ja voivat ideoida yhdessä Kevätkauden avaus ja opettajien tapaaminen Nummelassa Suomen keskitason YKI tentti Lohjalla 22.3., 26.3., Kurssisuunnittelupäivät osaston opettajille Lohjalla ja Nummelassa Englannin keskitason YKI tentti Lohjalla Suomen keskitason YKI tentti Lohjalla Ruotsin keskitason YKI tentti Lohjalla Kevätgaalassa musiikkiohjelmaa Kevätkauden päättäjäiset osaston opettajille Lohjalla 7.8. Minun Kielipolkuni opinto-ohjausta kieliin Lohjalla Minun Kielipolkuni opinto-ohjausta kieliin Nummelassa Suomen keskitason YKI tentti Lohjalla 8.9. Syyskauden avaus ja opettajien koulutuspäivä Lohjalla Suomen keskitason YKI tentti Lohjalla Englannin keskitason YKI tentti Lohjalla Pikkujoulutilaisuus osaston opettajille Lohjalla Tavoitteiden toteutuminen Osaston tavoitteena oli mm. tarjota korkeatasoista, aikaansa seuraavaa opetusta ja lisätä tunnettavuutta tapahtumia ja kulttuuriluentoja järjestämällä. Nämä tavoitteet toteutuivat hyvin useiden uutuuskurssien, miniteeman, kauden avaustilaisuuksien ja kieli- ja kulttuuriluentojen muodossa. Maahanmuuttajille järjestettiin suomen kielen kursseja myös opintoavustus-projektin puitteissa ja joustavasti tilauskursseina. Yleisiin kielitutkintoihin valmentavia infotilaisuuksia jatkettiin ja YKI-tentteihin osallistuvien määrä kasvoi aiemmasta vuodesta. Osaston tuntiopettajille järjestettiin tapaamisia / koulutustilaisuuksia sekä kurssisuunnittelupäivät keväällä. Kielten ja musiikin osaston opettajien kevätkauden päättäjäiset Lohjalla Kuva: Soile Lundqvist 8 Kielten ja musiikin osasto Suunnitellut tunnit 6439 Toteutuneet tunnit 6034 Opiskelijoita 3558 Osastonjohtaja Soile Lundqvist Kieltenopettaja Anja Odell Osaston toimistosihteeri Ritva Karhu

11 9. taitoaineiden osasto Taitoaineiden osaston opetusalueita ovat käsityö, kotitalous, terveyskasvatus, ensiapu sekä puutarhanhoito. Taitoaineosaston kurssit kattavat erilaisia arjessa selviytymisen taitoja, sekä antavat mahdollisuuden itsensä ilmaisuun ja toisten ihmisten kohtaamiseen yhteisen tekemisen äärellä. Taitoaineissa järjestetään pitkäjänteisiä, koko vuoden kestäviä kursseja sekä lyhyt- ja viikonloppukursseja. Vuoden 2011 teemana oli Kohtaaminen. Taitoainekursseilla ihmiset kohtaavat mutkattomasti: yhdessä suunnittelu ja toisen auttaminen kuuluvat kurssien henkeen. Teeman alla olivat mm. kurssit Käsityökohtaamisia virkaten, sekä Tsekkiläisiä lasihelmiä luento, jossa kohdattiin toinen kulttuuri ja sen rikas lasihelmiperinne tsekkiläisen opettajan johdolla. Myös vuoden 2012 teema Design - Muotoile ympäristösi, suunnittele polkusi sopii erinomaisesti taitoaineisiin, sillä omaa designia tehdään lähes kaikilla kursseilla. Vuoden 2012 uutuutena järjestettiin Felted Animalsworkshop, jolla huovutettiin eläimiä, kurssikielenä oli englanti ja venäjä. Puutarhaluentosarjat olivat tänä vuonna Pietarin ja Ruotsin kauneimmat puutarhat sekä Den europieska trädgårdskonstens historia. Innokkaimmat puutarhaharrastajat jatkoivat harrastustaan kokoontumalla kerran kuukaudessa suosittuun Puutarhasunnuntai-tapaamiseen Nummelassa. Opetustiloissa tapahtui muutoksia, Nummelan työpajaluokasta luovuttiin syksyllä Tilassa järjestetyt kurssit siirtyivät pidettäväksi jatkossa Luksian Nummelan tiloihin. Pitäjänkeskuksen työpajaluokkaan saatiin uusi keramiikkauuni. Pitäjänkeskuksen kutomon tilat olivat pois käytöstä loppusyksyn 2012 saneerauksen vuoksi. Aikuisten käsityön taiteen perusopetusryhmästä, paperimassatyö: Nina Merikallio, kuva: Anja Aalto Käsityön taiteen perusopetusta järjestetään sekä lapsille että aikuisille. Opinnoissa noudatetaan Opetushallituksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän mukaan laadittua opetussuunnitelmaa. Opetus on tavoitteellista ja pitkäjänteistä, opinnot kestävät 3,5-4 vuotta. Opetussuunnitelma sisältää monipuolista perehtymistä käsityön eri osa-alueisiin, lähtökohtana on oma persoonallinen ja luova ilmaisu. Lasten käsityökoulu Hiidessä aloittivat uudet ryhmät syksyllä 2012 sekä Vihdissä että Lohjalla. Tuntiopettajatapaamiset ja koulutustilaisuudet Osaston tuntiopettajatapaamisissa opettajat tapaavat kollegoitaan ja saavat tietoa omaan ainealueensa sekä koko opiston asioista. Yhteisiä tilaisuuksia järjestettiin seuraavasti: Tuntiopettajakokous ja osaston opettajien yhteinen tapaaminen Suunniteltu tapaaminen Onnellisen sepän pajalla Karjalohjalla peruuntui liian pienen osallistujamäärän takia Näyttelyt, teemapäivät ja tapahtumat Tilaisuuksissa voi tulla tutustumaan opiston toimintaan ja nähdä opiskelijoiden ja opettajien työn tuloksia. Niissä voi myös antaa palautetta ja esittää kysymyksiä Kevättuulahdus! avoimet ovet taitoaineiden opintoryhmissä Nummi- Pusulassa Linnunpönttötalkoot Nummelassa, yhteistyössä Vihdin luonto ry:n kanssa Lohjan kevätnäyttely Laurentius-salin aulassa Lohjalla Vihdin kevätnäyttely työväentalo Rientolassa Nummelassa Sammatin Kotokontupäivä Maamiesseurantalo Sampaalassa Taitopajat Lohjan Menneen Ajan Joulumarkkinoilla Tavoitteiden toteutumisen arviointi Taitoaineosasto on asettanut tavoitteensa koko opiston avaintulosten ja tulostavoitteiden mukaisiksi. Tärkeimpiä tavoitteita olivat korkeatasoinen opetus, ajankohtainen opetustarjonta, tunnettuuden lisääminen erilaisten tapahtumien ja yhteistyötahojen avulla, talouden tasapaino ja tehokkaat toimintatavat. Osaston tuntiopettajat ovat oman ainealueensa asiantuntijoita. Opettajien kesken järjestetään tapaamisia, heille tiedotetaan koulutustilaisuuksista sekä tuetaan heitä työssään. Osastoon on hankittu alan kirjallisuutta, jota opettajat voivat käyttää opetuksensa tukena. Kurssisuunnittelu pohjautuu kuntalaisten toiveisiin sekä opettajien opiskelijoilta saamaan palautteeseen. Lisäksi opettajat kouluttautuvat ja seuraavat oman ainealueensa kehittymistä. Osasto tekee yhteistyötä muiden Lohjan kaupungissa taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa ja osallistuu säännöllisesti tapaamisiin sekä yhteisiin tapahtumiin. Näkyvyyttä lisäävät myös useat pitkin vuotta järjestettävät omat näyttelyt ja tapahtumat. Taitoaineosastossa pidetään tärkeänä eettisen ja ekologisen kuluttamisen periaatteita. Kierrätä ja säästä - teeman alla on kursseja joilla valmistetaan esineitä kierrätysmateriaaleista. Taitoaineiden osasto Suunnitellut tunnit 6428 Toteutuneet tunnit 5964 Opiskelijoita 2683 Osastonjohtaja Anja Aalto Taitoaineiden opettaja Sari Kymäläinen Osaston toimistosihteeri Tuula Vartiainen 9

12 10. taiteen ja liikunnan osasto Taiteen ja liikunnan osaston opetusalueita ovat kuvataiteet, näyttämötaiteet, liikunta ja tanssi sekä liikenne ja kirjallisuus. Taiteen ja liikunnan osaston kursseilla opiskellaan luovuutta, itsensä ilmaisua, kohotetaan kuntoa, kehonhallintaa ja rentoudutaan ja kohdataan ihmisiä, joita yhdistää tekemisen, liikkumisen ja ilmaisun ilo. Taiteen ja liikunnan aineissa järjestetään pitkäjänteisiä, koko vuoden kestäviä kursseja sekä lyhyt- ja viikonloppukursseja. Suunnittelusta vastaavat osastonjohtaja ja päätoiminen opettaja. Osaston nimi muuttui syyskauden alettua Taideaineiden ja liikunnan osastosta Taiteen ja liikunnan osastoksi. Vuoden 2012 ensimmäinen päätapahtuma oli Kevättuulahdus, joka järjestettiin Nummi-Pusulassa kolmessa eri toimipisteessä. Uutena esiintymispaikkana oli Nummi-Pusulan pääkirjasto Saukkolassa. Tanssi- ja musiikkigaala järjestettiin tuttuun tapaan Laurentius-salissa Lohjalla teemalla Kohtaamisia. Ohjelma koostui kuoron esityksestä ja koko opiston tanssikurssien erilaisista esityksistä. Eri kurssit olivat nähneet paljon vaivaa koreografioiden suunnitteluun ja esityskuntoon hiomiseen. Tilaisuuden juonsi opettaja Tanja Eloranta. Lohjan Kesä Tanssii 2012 tapahtuma järjestettiin toista kertaa yhteistyössä Lohjan kaupungin, Lohjan kesä ry:n, Tanssikoulu Un Dos Tresin, Funkan ja Lock Stepin kanssa. Lohjan Kesä tanssii sai paljon positiivista julkisuutta ja tapahtuman ansiosta myös tanssikursseille osallistuvien määrä on selkeästi kasvanut. Kuvataiteen peruskurssin 1. vuosikurssi alkoi syksyllä jälleen Nummelassa kuvataiteen perusopetusohjelman mukaisesti 3-vuotisena. Kurssi etenee 6-12 viikon teemajaksoina. Liikunnan ja tanssin kurssitarjonnassa uutuutena aloitti koko lukuvuoden kestävä Mustalaistanssi, johon osanotto on ollut runsasta ja innokasta sekä kahvakuulakurssi, jossa osallistujia on ollut varasijoille asti. Syksyllä jatkui 3-vuotinen Maahanmuuttajille suunnattu hanke Kotoudu liikkuen, yhteistyössä Vihdin liikuntapalveluiden kanssa. Kuvataiteet + muut: Suunnitellut tunnit 3125 Toteutuneet tunnit 2830 Opiskelijoita 913 Tavoitteiden toteutumisen arviointi Taiteen ja liikunnan osasto on asettanut tavoitteensa koko opiston avaintulosten ja tulostavoitteiden mukaisiksi. Tärkeimpiä tavoitteita olivat korkeatasoinen opetus ja ajankohtainen opetustarjonta, tunnettavuuden ja hyvän imagon lisääminen erilaisten tapahtumien ja yhteistyötahojen avulla, talouden tasapaino ja tehokkaat toimintatavat sekä henkilöstön hyvät työskentelyedellytykset. Osastossa suuren osan opetuksesta antavat pätevät tuntiopettajat, jotka ovat oman ainealueensa asiantuntijoita. Lisäksi opetusvälineitä on uusittu budjetin sallimissa rajoissa. Osaston kurssit ovat olleet suosittuja ja ne ovat toteutuneet hyvin. Osasto on ollut mukana monenlaisissa tapahtumissa kuten edellä mainittiin ja saanut näkyvyyttä sekä uusia yhteistyökumppaneita. Osaston henkilökuntaan on valittu uusi päätoiminen opettaja, jonka hyvä perehdyttäminen on ollut yksi syksyn 2012 keskeinen tavoite. Tapahtumat ja teemapäivät Tanssin opetuksen kevät huipentui Tanssi- ja musiikkigaalaan Kohtaamisia Laurentius salissa Lohjan Kesä Tanssii festivaali yhteistyössä Lohjan kaupungin kulttuuritoimen, Lohjan Kesä Ry:n, Tanssikoulu Un Dos Tresin, Tanssikoulu Funkan ja LockStepin kanssa Aikuisopiskelijan viikon päätapahtuma Lohjan Tähdessä, Anna Perho toimi tilaisuuden juontajana Tuntiopettajatapaamiset ja -koulutukset Järjestämme tuntiopettajille tapaamisia tilanteen ja tarpeen mukaan. Tapaamisissa opettajat saavat tietoa opistosta, ainealueesta ja voivat tavata kollegoita sekä keskustella Tuntiopettajatapaaminen Tuntiopettajatapaaminen, naurujooga, ohjaaja Hillevi Ovaskainen ja ruokailu. Lisäksi joogaohjaajat ovat kokoontuneet Lohjalle kerran kuussa pohtimaan joogan opetukseen liittyviä asioita Tuija Aaltosen koolle kutsumana. Liikunta ja Tanssi Suunnitellut tunnit 3559 Toteutuneet tunnit 3240 Opiskelijoita 3146 Osastonjohtaja Jyrki Häggman asti Osastonjohtaja Ilona Kauppinen 1.8. alkaen Ainealueen toimistosihteeri: Kaisa Hannula Tanssin ja liikunnan opettaja Ilona Kauppinen Taideaineiden opettaja Maija Junno alkaen Ainealueen toimistosihteeri: Ritva Karhu 10

13 11. tilauskurssitoiminta Tilauskurssitoiminta on kasvava osa Hiiden Opiston toimintaa. Työyhteisön tärkein voimavara on osaava ja motivoitunut henkilökunta, ja Hiiden Opisto tarjoaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille koulutuspalveluja. Tilaajan kanssa yhteistyössä räätälöity koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen tai yhteisön tarpeet huomioiden. Koulutuksia voidaan järjestää myös useamman organisaation yhteishankkeina. Opisto käyttää kouluttajina omia opettajiaan ja muita eri alojen asiantuntijoita. Koulutus voidaan järjestää nopeasti ja joustavasti tilaajan toivomana ajankohtana joko opiston tai työyhteisön omissa tiloissa tai muussa sopivassa paikassa.tilauskoulutuksessa suosittuja kursseja ovat mm. kielikurssit, atk-kurssit, hygieniapassikoulutukset, ensiapukoulutukset, työyhteisökoulutukset sekä erilaiset virkistyskurssit. Vuoden 2012 aikana järjestettiin tilauskoulutusta mm. kielissä, atk:ssa ja liikunnassa. 12. HANKKEET LOHJAN MUISTI - Muistitiedon keruu- ja tallennushanke - Hankkeen tarkoituksena on kerätä kaupungin asukkaiden hallussa olevaa arkielämän ja entisiin paikkoihin liittyvää tietoa kaikkien kaupunkilaisten vapaasti käytettäväksi. Hanke toteutetaan Lohjan museon, kaupunginkirjaston, kulttuuritoimen, musiikkiopiston ja Hiiden Opiston yhteistyönä ja sitä koordinoi Lohjan sivistystoimi. Lohjan Muistin kotisivut: w w w. l o h j a. f i / lohjanmuisti Toteutuneet tunnit 54 Opiskelijoita 93 Suunnittelija-tiedottaja Kaisa Hannula OpinOvi -projekti on Euroopan Unionin sosiaalirahaston tukema hanke, jonka tarkoituksena läntisellä Uudellamaalla on edistää aikuisopintojen ohjausta ja neuvontaa. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Länsi-Uudenmaan aikuisopisto LUKSIA. Projektitoimijoita ovat: Länsi-Uudenmaan Koulutuskeskus, Länsi- Uudenmaan oppisopimustoimisto, Kanneljärven Opisto, Työ- ja elinkeinotoimisto, TTS Koulutus, Laurea, Hiiden Opisto, Lohjan lukion aikuislinja, Kisakallion Urheiluopisto, Apuomena ry, Länsi- Uudenmaan yrityskeskus, Lohjan kaupunki, Sirwaco tmi. opintoavustushanke maahanmuuttajille ja senioreille Toimittaja Anna Perho haastattelee Taiteen ja liikunnan osastonjohtaja Ilona Kauppista Aikuisopiskelijan viikon päätapahtumassa Kuva: Kaisa Hannula Senioreiden atk-opintoja on tuettu OKM:n Hiiden Opistolle myöntämillä opintoavustusrahoituksilla viime vuosina. Myös lukuvuonna 2012 opisto myönsi ikäihmisten atk-opetukseen osallistuville sekä maahanmuuttajille kurssimaksualennuksia. 11

14 13. Tapahtumat Lohja Vihti Hiiden Opiston tanssi- ja musiikkigaala Laurentius-salissa Lohjan Kevätnäyttely Anttilan koulun aulassa Lohjan Kuvataidenäyttely Lohjan pääkirjastolla Lohjan Kesä tanssii tapahtuma, Torilla, Harjulassa ja Un Dos Tres:n tiloissa Minun kielipolkuni, kielten opinto-ohjauspäivä Opistotalolla Avoimen Yliopiston info-tilaisuus Opistotalolla Syyskauden avaus-maailman ympäri karttojen kielillä, Opistotalolla Aikuisopiskelijan viikko, viikko 41, päätapahtuma Lohjantähdessä Retki Goethe instituuttiin Helsinkiin Hiiden Opiston taitopajat Lohjan Menneen Ajan markkinoilla Kohtaamisia matkalla tapahtuma Opistotalolla Linnunpönttötalkoot Nummelanharjun koululla Vihdin Kevätnäyttely Nummelan Työväentalo Rientolassa Minun Kielipolkuni, kielten opinto-ohjauspäivä Nummelan Opistotalolla Hiiden Opisto Päivölän 16.Kirjallisuuspäivillä Kuvataidenäytely, Vihdin pääkirjastolla Nummi-Pusula Kevättuulahdus, Taitotalossa, Pusulan koululla ja Saukkolan kirjastossa Oma nukkekoti kultaakin kalliimpi. Lohjan kevätnäyttelyt 2012, kuva: Anja Aalto 12

15 14. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja laatu Kansalais- ja työväenopistokenttä aikuisten elinikäisen oppimisen polkuna on tunnustettu läpi koko Suomen. Yli satavuotinen kansansivistyksen perinne jatkuu 2010-luvulla voimakkaana. Aina uudet ja uudet yhteiskunnalliset tehtävät odottavat opistotoimijoita. Vuonna 2012 tärkeitä painopisteitä olivat tietoyhteiskuntataidot, ikääntyvien ja syrjäytyvien saavuttaminen sekä maahanmuuttajien opetus ja sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Opiston runsas kulttuurin, taiteiden ja humanististen aineiden tarjonta avaa niin työelämässä toimiville kuin sen ulkopuolellakin oleville luovuuden ovia, herkkyyttä toisen ihmisen kohtaamiseen, erilaisuuden hyväksymiseen ja uuden näkökulman asettamiseen. Nämä taidot ovat ratkaisevia hyvinvointivaltion kansalaisen taitoja, joita opistomaailmassa voi lähes rajattomasti opiskella. Hiiden Opiston, Lohjan museon, kaupunginkirjaston sekä Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston Lohjan Muisti yhteistyö keskittyi 2012 Lohjalaiseen kulttuuriympäristöön sekä kylien paikallishistoriaan. Merkittävän kulttuuriyhteistyön esimerkki ovat myös Vihdissä jo 16 kerran toteutetut Päivölän kirjallisuuspäivät. Hiiden Opistolla on myös perinteisesti vahvat siteet alueen kuoroihin ja orkestereihin. Opisto tuki vuonna 2012 kahdeksaa (8) kuoroa ja orkesteria kustantamalla niille lähinnä kuoronjohtajan palkkioita opisto oli mukana Aalto-yliopiston Väkipyörätutkimusprojektissa. Tutkija Ilkka Liedeksen johdolla Hiiden Opiston seniori-opiskelijat ja tutkijat yhdessä luovat apuvälineen sähköisten palveluiden suunnitteluun. Tutkimukseen osallistujat pääsevät vaikuttamaan paitsi omaan myös yli miljoonan muun 65 + ikäisen tulevaisuuteen. Tieto- ja viestintäteknologia korvaa tai on tullut vaihtoehdoksi perinteisille asiointitavoille. Ikäihmiselle sähköinen asiointi saattaa kuitenkin olla vaikeaa tai mahdotonta, koska palveluiden suunnittelussa ei ole huomioitu riittävästi vanhenevan väestönosan todellisia tarpeita ja edellytyksiä toimia Laatu Opistolla on käytössä useita laatumittareita, joilla mitataan vaikuttavuutta, kehittymistä, toiminnan laajuutta ja taloudellisuutta. Laatumittarit on otettu käyttöön opistotoiminnan laaduntarkkailutyön tuloksena ja ne perustuvat pääosin Eurooppalaiseen laatukäsikirjamalliin (EFQM). Toiminnan laatua tarkkaillaan myös opiston kehittämissuunnitelmien tavoitteiden toetutumista seuraamalla. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta opistossa mitataan mm. yhteistyökumppanien määrällä, asiakastyytyväisyyskyselyillä, vuosittaisella opiskelija- ja opetustuntimäärällä ja medianäkyvyysmittarilla Yhteistyökumppanit 2012 Aalto-yliopisto Pääkaupunkiseudun Helsingin ikäihmisten opistot yliopisto Suomen mielenterveysseura Jyväskylän Yo:n kielitieteen laitos Taiteen perusopetusta Lohjan kiviharrastajat ry antavat oppilaitokset Lohjan kultuuripalvelut Lohjalla Lohjan liikuntakeskus Taito Uusimaa ry Lohjan museo Turun avoin yliopisto Lohjan Seudun mielenterveysseura Wahren Opisto Vihdin Kalevalaiset Naiset Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto ry Vihdin Kivikoruharrasta- Nummelan Martat ry jat ry OPH Vihdin kunnankirjasto Pusulan mielenterveysseura Vihdin liikuntapalvelut Vihdin luonto ry Päivölän virkistyskoti Vihdin vanhusten tuki ry YLE Medianäkyvyys 2012 Lohjan ja Nummi-Pusulan paikallislehdet Artikkelit Lehtipuffit Muu Yhteensä Vihdin paikallislehdet Lohjan paikallislehdet Vihdin paikallislehdet Artikkelit Lehtipuffit Muu Yhteensä Artik Leht Muu Yhte Artikk Lehtip Muu Yhtee 13

16 14.4. Asiakastyytyväisyys ja tuntiopettajien työtyytyväisyys Asiakastyytyväisyys Tuntiopettajan työtyytyväisyys ,82 / 4 3,28 / Kurssiarvioinnit Tavoite Tulos ,6 / 5 4,8 / / 5 4,6 / / 5 4,7 / / 5 4,6 / ,1 / ,5 / Opetustuntimäärät Valtionosuustunnit Toteutuneet tunnit Opiskelijamäärät Opiskelijoita

17 14.8. Tutkintotavoitteinen koulutus ja suoritetut tutkinnot Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja jotka mittaavat kielen osaamista. Tutkinnon suomen tai ruotsin kielen todistuksella voi osoittaa myös Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytettävää kielitaitoa. Yleiset kielitutkinnot Kieli Vuosi Tutkinnon taso suomi 2008 keskitaso keskitaso keskitaso keskitaso keskitaso ruotsi 2008 keskitaso keskitaso 4 3 YKI-tentit Hiiden Opistossa Suomi keskitaso Englanti keskitaso Suomi keskitaso Ruotsi keskitaso Suomi keskitaso Suomi keskitaso Englanti keskitaso ATK-Ajokorttimoduulisuoritukset Moduuli A-Esitysgrafiikka A-Tekstinkäsittely 2 2 A-Taulukkolaskenta A-Internet keskitaso keskitaso 2 2 Ilmoittautuneita Tenttijöitä paikalla A-Käyttöjärjestelmä ja tiedon hallinta svenska 2008 keskitaso 1 1 englanti 2008 keskitaso 2 1 A-Tietotekniikan perusteet 10 3 Taiteen perusopetus perustaso keskitaso keskitaso keskitaso perustaso keskitaso 8 7 espanja 2008 keskitaso perustaso 1 1 saksa 2008 keskitaso 1 1 venäjä 2009 keskitaso 1 1 ranska 2011 perustaso 1 1 Kokeileva käsityö - Käsityön taiteen perusopetus aikuisille Kokeileva käsityö - Käsityön taiteen perusopetus aikuisille Käsityökoulu Hiisi - Käsityön taiteen perusopetus lapsille Kuvataiteen perusopetus Kuvataiteen peruskurssi I-III / Lohja Kuvataiteen peruskurssi I- III / Nummela Kuvataiteen peruskurssi I-III / Lohja Kuvataiteen peruskurssi I- III / Nummela Käsityön taiteen perusopetus aloittaneita suorittaneita aloittaneita suorittaneita

18 15. kehittämissuunnitelma 2013 Keskeiset strategiset tavoitteet 2017 Laadukas osaamisympäristö Tunnettavuuden lisääminen Tasapainoinen talous Tehokkaat toimintatavat Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu Sujuva kuntayhteistyö Tuloskortti 2012 Tavoitteet 2009 tilinpäätös 2010 tilinpäätös 2011 tilinpäätös 2012 tilinpäätös Vaikuttavuus asiakastyytyväisyys - 3, kurssiarvio 4,75 / 5 4,6 / 5 3,1 / 4 3,5 / 4 Kehittyminen työtyytyväisyys - - 3,82 - Toiminnan laajuus opetustunnit (kaikki) opetustunnit (valtionosuuteen oikeuttavat) kurssilaiset (brutto) opiskelijat (netto) henkilöstö (päätoiminen) Taloudellisuus /opetustunti (ilman valtionosuutta) 57,08 56,96 57,78 62,51 /opetustunti (sis. valtionosuus) 13,84 13,88 14,33 18,88 Tulot (1000 ) valtionosuus kurssimaksut myyntitulot hanketulot Menot (1000 ) Netto yhteensä (1000 )

19 15.2. Avaintulokset ja tulosten toteutuminen 2012 Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 tot. 1. Laadukas osaamisympäristö Korkeatasoinen opetus Hiiden Opistolle kunnostetaan uudet korkeatasoiset opetustilat Lohjan lukiolle asianmukaisine opetusvälineineen Ajankohtainen opetustarjonta Opinto-ohjaus ajantasaista Tilauskurssitoiminnan kehittäminen 2. Tunnettavuuden lisääminen Osallistutaan kaupunkia ja sopimuskuntia esiin tuoviin tapahtumiin ja tempauksiin Hiiden Opiston omat tapahtumat edistävät opiston tunnettuutta Markkinointi täsmentyy edelleen Tuetaan tuntiopettajien osaamista: koulutusmäärärahaa voidaan nostaa (100 ), Osaava-hanke, Panostetaan ajanmukaisiin laitteisiin ja opetusmateriaaleihin tasapuolisesti osastoissa Paikalliset kurssitoiveet, valtakunnalliset ja alueelliset strategiat huomioon opetusta suunniteltaessa OpinOvi-projektin kautta opiston opinto-ohjausmalli valmiina Opiston sisäistä opinto-ohjausta kehitetään Juurrutetaan tilauskurssitoiminnan työtapa, tehostetaan markkinointia, tarjotaan kaupungin henkilöstökoulutusta Osallistutaan Menneen ajan Joulumarkkinoihin, Lohjan Muistin ja Lohjan kesän tapahtumiin ja OpinOvi LU:n tapahtumiin / opiston edustajat työryhmissä Pyritään tapahtumien järjestämisessä korkeatasoiseen lopputulokseen Uusittuun opinto-oppaaseen myyntikoulutus-osio, osallistutaan aikuisopiskelijaviikkoon OpinOvi -projektin kautta, asiakaslehti / jaetaan kaikkiin alueen talouksiin, tapahtumamarkkinointi täsmentyy 3. Tasapainoinen talous Pysytään talousarvioissa Toteutetaan vuoden 2012 tavoitetuntimäärä , ollaan taloudellisia rekrytoinneissa ja pidetään kurssien kustannukset mahdollisimman alhaisina laadusta tinkimättä 4. Tehokkaat toimintatavat Tiimityöskentely tukee kehittämissuunnitelmaa Yhteistyö kolmannen sektorin ja hallintokuntien kanssa tiivistyy, kulttuuriyhteistyö Vuoden 2010 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ohjaavat kehittämistoimia 1) tiloissa, 2) laitteissa, 3) kuntakohtaisesti, 4) aineosastoissa Viestintäsuunnitelma on päivitetty Toiminnassa kolme kehittämissuunnitelmaa tukevaa tiimiä: Osaamistiimi, Markkinointitiimi ja Työhyvinvointitiimi Kulttuuritoimen kehittämissuunnitelma ohjaa toimintaa Analysoidaan tulokset ja pyritään parantamaan toimintaa tavoitetason eri sektoreilla Suunnitelma käytössä 5. Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Satsataan päätoimisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen Päivitetään koko päätoimisen henkilöstön toimenkuvat 6. Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu Ryhmäkohtainen kurssimaksulaskutus käytössä Huomioidaan ikääntyvän väestön sekä perhekurssien kurssitarve Vuoden 2010 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tukevat opetustoiminnan kehittämistä Ruotsinkielinen opetus uudistuu 7. Sujuva kuntayhteistyö Sopimuskuntien yhteistyötä tiivistetään virkamiestasolla alueellisen tiedotuksen hyödyntäminen länsi.fi kautta Varaudutaan kuntaliitosten myötä opistotoiminnan sopimusten uudistamiseen ja ruotsinkielisen opetuksen tarkasteluun Täsmäkoulutukset eri henkilöstöryhmille: 1) toimistotyöntekijät, 2) johtamiskoulutus, 3) päätoimiset opettajat Kehityskeskustelut kevätkaudella 2012 Rahoitetaan opintosetelirahoituksella opinnot mamu- ja atk-senioriopiskelijoille Erilaisia kursseja ikäihmisille ja perheille Kysyntää vastaavat kurssit opinto-ohjelmaan resurssien puitteissa Ruotsinkielisen opetuksen tarvekartoitus, markkinointia tehostetaan Sopimuskuntien sivistysvirkamiesten ja talouspäälliköiden opistotoiminnan päivityspalaveri 2012 Kuntaliitostyöryhmässä Hiiden Opiston asemointi Os.tot. Os. tot. Os.tot. Ei tot. Ei tot. 17

20 15.3. Keskeiset tavoitteet 2013 / koko opisto HIIDEN OPISTON TAVOITTEET 2013 Tavoitteet 2013 Toimenpiteet Laadukas osaamisympäristö Korkeatasoinen opetus Ajankohtainen opetustarjonta Opinto-ohjaus ajantasaista Tilauskurssitoiminnan kehittäminen 2. Tunnettavuuden lisääminen Osallistutaan kaupunkia ja sopimuskuntia esiin tuoviin tapahtumiin ja tempauksiin Hiiden Opiston omat tapahtumat edistävät opiston tunnettuutta Tuetaan tuntiopettajien osaamista, panostetaan ajanmukaisiin laitteisiin ja opetusmateriaaleihin tasapuolisesti osastoissa Otetaan paikalliset kurssitoiveet, valtakunnalliset ja alueelliset strategiat huomioon opetusta suunniteltaessa OpinOvi-projekti jatkuu, osallistuaan Aikuisopiskelijaviikkoon ja tehdään yhteistyötä alueen aikuiskoulutusta tarjoavien tahojen kanssa Kehitetään opiston sisäistä opinto-ohjausta Juurrutetaan tilauskurssitoiminnan työtapa, tehostetaan markkinointia, tarjotaan kaupungin henkilöstökoulutusta Osallistutaan Menneen ajan Joulumarkkinoihin, Lohjan Muistin ja Lohjan kesän tapahtumiin ja OpinOvi LU:n tapahtumiin / opiston Pyritään tapahtumien järjestämisessä korkeatasoiseen lopputulokseen 3. Tasapainoinen talous Pysytään talousarvioissa Toteutetaan vuoden 2013 tavoitetuntimäärä , ollaan taloudellisia rekrytoinneissa ja pidetään kurssien kustannukset mahdollisimman alhaisina laadusta tinkimättä 4. Tehokkaat toimintatavat Tiimityöskentely tukee kehittämissuunnitelmaa Yhteistyö kolmannen sektorin ja hallintokuntien kanssa tiivistyy, kulttuuriyhteistyö Vuoden 2012 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ohjaavat kehittämistoimia 1) tiloissa, 2) laitteissa, 3) kuntakohtaisesti, 4) aineosastoissa 5. Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Satsataan päätoimisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen Lohjan alueen vahtimestarityö kokoaikaiseksi Etätyö mahdollistetaan opetushenkilöstölle Otetaan Kestävän kehityksen sertifikaatti käyttöön opiston toiminnassa / Okka säätiön Keke-hanke 6. Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu Ryhmäkohtainen kurssimaksulaskutus käytössä Otetaan käyttöön Lohjan Maahanmuuttajien kotouttamisohjelmassa olevia aikuiskoulutuksen toimenpiteitä Huomioidaan ikääntyvän väestön sekä perhekurssien kurssitarve Vuoden 2012 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tukevat opetustoiminnan kehittämistä Ruotsinkielinen opetus uudistuu 7. Sujuva kuntayhteistyö Opiston kasvuun vauhtia Varaudutaan mahdollisten kuntaliitosten myötä opistotoiminnan sopimusten uudistamiseen ja ruotsinkielisen opetuksen tarkasteluun Toiminnassa kolme kehittämissuunnitelmaa tukevaa tiimiä: Osaamistiimi, Markkinointitiimi ja Hyvinvointitiimi Kulttuuritiimiyhteistyö Analysoidaan tulokset ja pyritään parantamaan toimintaa tavoitetason eri sektoreilla Täsmäkoulutukset eri henkilöstöryhmille: 1) toimistotyöntekijät, 2) johtamiskoulutus, 3) päätoimiset opettajat Vahtimestarin rekrytointi Tehdään ohjeistus etätyölle sivistyskeskuksen ohjeistuksen pohjalta Osallistutaan Keke-koulutuksiin Rahoitetaan opintosetelirahoituksella opinnot mamu- ja atk-senioriopiskelijoille Erilaisia kursseja maahanmuuttajille Erilaisia kursseja ikäihmisille ja perheille Kysyntää vastaavat kurssit opinto-ohjelmaan resurssien puitteissa Ruotsinkielisen opetuksen tarvekartoitus, markkinointia tehostetaan Tehdään opistolle kasvustrategia ja pidetään kasvuseminaari Kuntaliitostyöryhmässä Hiiden Opiston asemointi 18

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hiiden Opisto TOIMINTAKERTOMUS 2013 JA TAVOITTEET 2014 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hiiden Opisto TOIMINTAKERTOMUS 2014 JA TAVOITTEET 2015 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen

Lisätiedot

HIIDEN OPISTO Toimintakertomus

HIIDEN OPISTO Toimintakertomus HIIDEN OPISTO Toimintakertomus 216 1 1. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Visio Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Toimintakertomus 2009 ja tavoitteet 2010 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 2 3.

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2007 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 JA TAVOITTEET 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 2 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2007 3 3.

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Lohjan ka upunki / Hiiden Opisto 4.5.2015 Selvitys Hiiden Opiston opetuksen ja toimintojen sijoittamisesta kouluille

Lohjan ka upunki / Hiiden Opisto 4.5.2015 Selvitys Hiiden Opiston opetuksen ja toimintojen sijoittamisesta kouluille Lohjan kaupunki / Hiiden Opisto 4.5.2015 Selvitys Hiiden Opiston opetuksen ja toimintojen sijoittamisesta kouluille 1 1. Yleistä Hiiden Opisto on vuonna 2001 perustettu seudullinen kansalaisopisto, ylläpitäjänä

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Vapaa-aikaltk 29.5.2012, liite 1 PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI KIVALO - OPISTO 1.1.2014 KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI Kivalo-opisto on perustettu 1.1.2014 entisten Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston (Keminmaan, Tervolan ja Simon kansalaisopistot)

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Oulun kansalaisopisto

Oulun kansalaisopisto Oulun kansalaisopisto Ylläpitäjänä Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry), perustettu 1944 OSS ry monialainen yhdistys: kansalais-ja kansanopisto sosiaalipalvelut (nuoriso-, monikulttuurisuus-, sovittelutoiminnot,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat

Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat Virtuaaliopetuksen päivät, Helsingin Messukeskus 3.12. 2012 Annukka Wiikinkoski, opetuspäällikkö Espoon työväenopisto Suomen toiseksi suurin kaupunki Asukkaita 252

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015

ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YLEISOHJEET TYÖVUODELLE 2014 2015 1. Opetussuunnitelman laatiminen Kansalaisopisto on pyytänyt kurssitoiveita kuntalaisilta ja opettajilta huhtikuun loppuun

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 TOIMINTAKERTOMUS 2015 si-institutet ieguiden 2013-2014 2015-2016 4 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hiiden Opisto TOIMINTAKERTOMUS 2015 JA TAVOITTEET 2016 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen www.helsinki.fi/avoin Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 27.08.2014 klo 17:30-18:45 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

Liite AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

Liite AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 Liite AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Espoon työväenopiston vuosikymmenet

Espoon työväenopiston vuosikymmenet Espoon työväenopiston vuosikymmenet 1950-luku Perustaminen ja ensimmäinen työkausi. 1957 Valtuusto päätti tammikuussa 1957 perustaa kuntaan kaksikielisen varttuneille nuorille ja aikuisille tarkoitetun

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012 Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla Opetushallitus 12.3.2012 1 Työ- ja elinkeinotoimistot osana ELY-keskuksen palveluverkkoa Vuonna 2012 alueella 5 toimistoa, joissa yht. n. 210 työntekijää.

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 27.04.2017 klo 18:00-00:00 Paikka Aittalahden opistotalo, reksin konttuuri Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot