TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

2 Toimintakertomus 2012 ja tavoitteet 2013 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen Rehtorin kynästä 2 4. Hallintoelimet Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hiiden Opiston johtokunta 3 5. Henkilöstö Päätoiminen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Organisaatiokaavio 4 6. Talous, sopimuskunnat ja aluejako 5 Lohja 5 Karjalohja 5 Siuntio 5 Vihti 6 Nummi-Pusula 6 7. Yhteiskunnalliset aineet ja ATK 7 8. Kielten ja musiikin osasto 8 9. Taitoaineiden osasto Taiteen ja liikunnan osasto Tilauskurssitoiminta Hankkeet Tapahtumat Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja laatu Laatu Yhteistyökumppanit Medianäkyvyys Asiakastyytyväisyys ja tuntiopettajien työtyytyväisyys Kurssiarvioinnit Opetustuntimäärät Opiskelijamäärät Tutkintotavoitteinen koulutus ja suoritetut tutkinnot Kehittämissuunnitelma Tuloskortti Avaintulokset ja tulosten toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2013 / koko opisto Keskeiset tavoitteet 2013 / osastot 19 Yhteiskuntaosaston tavoitteet 19 Kielten ja musiikin osaston tavoitteet 20 Taitoaineiden osaston tavoitteet 21 Taiteen ja liikunnan osaston tavoitteet 22 Yleishallintotyön tavoitteet Hiiden Opiston toimipaikat Lohjan toimisto Linnaistenkatu 9, Lohja p. (019) fax. (019) Avoinna ja ma-to , pe Muina aikoina ma-to 9-15, pe Vihdin toimisto Karhumäenpolku 5, Nummela p. (09) fax. (09) Avoinna ma-to ja pe muina aikoina ma-to 9-12 ja pe 13-15

3 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot Visio Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana ja kehittäjänä sekä hyvänä yhteistyökumppanina. Vision johtoajatukset Hiiden Opisto on arvostettu osana elinikäisen oppimisen polkua, sillä on selkeä tehtävä sekä hyvät nykyaikaiset toimitilat Hiiden Opisto järjestää laadukasta koulutusta nykyaikaisin opetusvälinein ja metodein pätevillä opettajilla Hiiden Opisto on aktiivinen vaikuttaja ja kehittäjä alueella, joka tekee yhteistyötä oppilaitosverkostossa ja tarjoaa väylän myös jatko-opintoihin Toiminta-ajatus Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa toteuttaen vapaan sivistystyön periaatteita Länsi-Uudellamaalla. Hiiden Opiston toimintaa ohjaavat arvot Elinikäinen oppiminen tarjotaan mahdollisuus jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja jatkokouluttautumiseen edistetään työssä ja arjessa jaksamista sekä henkisen vireyden säilyttämistä tarjotaan eri ikäryhmille mahdollisuus arkipäivän oppimiseen Laadukkuus toiminta on kokonaisuudessaan korkeatasoista henkilöstön osaaminen on ajantasaista opisto kehittyy jatkuvasti visionsa suuntaan opetustilat ja -laitteet ovat ajanmukaiset opetuksessa arvostetaan yksilöllisyyttä opiston toiminnassa toteutuu moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus opisto arvioi ja kehittää toimintaansa Tasa-arvo opistossa toteutetaan sekä sosioekonomista että alueellista tasa-arvoa opiston kursseille osallistuminen ei vaadi tiettyä pohjakoulutusta koulutustarjontaa suunnataan sekä miehille että naisille ja eri väestöryhmille Yhteisöllisyys opistossa on sekä päätoimisella henkilöstöllä, tuntiopettajilla että opiskelijoilla mahdollisuus kokea ns. me-henkeä, yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä opisto tarjoaa sosiaalisen oppimisympäristön opiskeluryhmissä mahdollisuus vertaistukeen Avoimuus tiedotus on ajantasaista ja ennakoivaa toiminta on vuorovaikutteista ja osallistavaa Vapaus opiston opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella omista lähtökohdistaan mielenkiintonsa mukaan opiskelijalla on vapaus päättää itse omista opiskelutavoitteistaan opisto päättää koulutustarjonnastaan ja opetuksen järjestämisestä itsenäisesti ja vastuullisesti Lohjan opistotalo. Kuva: Eija Terävä 1

4 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2012 Länsiuusmaalainen Hiiden Opisto on vahva, hyvämaineinen ja asemansa vakiinnuttanut kansalaisopisto. Vihti ja Siuntio jatkavat yhteistyötä Lohjan kanssa myös vuoden 2012 jälkeen, kun vuoden 2013 alusta Karjalohja ja Nummi-Pusula yhdistyivät Lohjaan. Opiston kurssitarjonta on laajaa ja monipuolista. Perinteisten kielten lisäksi voi opiskella mm. turkkia. Liikuntakurssit ovat olleet suosittuja eivätkä kaikki halukkaat ole valitettavasti päässeet haluamalleen kurssille. Syksystä lähtien opiston teemana on ollut Design- muotoile ympäristösi, suunnittele polkusi ja teemaan liittyen syyskaudella on ollut useilla paikkakunnilla mahdollisuus osallistua vaikkapa kuvakirjan tekemisen kurssille. Kurssin antia on ollut oman elämän ja historian taltioiminen. Hiiden Opistosta voi olla ylpeä, koska sen talous on kunnossa. Opiston lyhytkurssien määrä on lisääntynyt ja se on mahdollistanut opiskelijamäärän kasvun. Hiiden Opistolla on työnantajana hyvä maine ja tuntiopettajina ja luennoitsijoina toimii yli 200 ihmistä. Työhyvinvointiin panostaminen on yksi tärkeä osa opiston päivittäistä toimintaa. Osaava ja motivoitunut henkilöstö tuo laatua opetukseen. Hiiden Opisto on siellä, missä tapahtuu. Opisto osallistui keväisiin näyttelyihin, Lohjan kesä tanssii -tapahtumaan, Päivölän kirjallisuuspäiville ja taitopajan muodossa Menneen Ajan Joulumarkkinoille. Hiiden Opiston johtokunta teki hyvää yhteistyötä opiston henkilöstön kanssa. Tavoite oli yhteinen: tarjota korkeatasoisia ja taloudellisesti järkeviä kursseja aikuisille, senioreille, nuorille ja maahanmuuttajille. Lisäksi opiston kurssitarjonnasta löytyi perhekursseja ja vauvat liikkuivat tanssin tahtiin. Johtokunta oli innostunut ja sitoutunut luottamustehtäväänsä eikä poliittisella värillä ollut väliä, kun kyse oli opistolle parhaasta lopputuloksesta. Kiitän omasta puolestani johtokuntaa hyvästä otteesta ja opiston henkilöstöä erinomaisesta vuodesta. Omat kuusi vuottani johtokunnassa päättyy tämän kauden loppuun. Kannustan kuntalaisia vaikuttamaan myös tulevien johtokuntien työskentelyyn olemalla suoraan yhteydessä johtokunnan jäseneen sen lisäksi, että Hiiden Opisto huomioi kurssipalautteet ja toiveet uusista kurssimuodoista. Elisa Nordström 3. Rehtorin kynästä Vuoden 2012 aikana Hiiden Opiston perustuksia päivitettiin ja modernisoitiin uusitun vapaan sivistystyön lain kirjaimen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämällä tavalla. Opiston ylläpitämislupa sai uuden muodon OKM:n ohjeistuksella. Uusi ylläpitämislupa astuikin voimaan Kuntakartan muutoksista johtuen tuli ajankohtaiseksi muuttaa myös opiston yhteistyökuntien sopimusta ja johtosääntöä. Nummi-Pusulan ja Karjalohjan sulautuessa Lohjaan yhteistyökunniksi jäivät Lohja, Vihti ja Siuntio. Lohja toimii edelleen opiston ylläpitäjänä. Yhteistyökuntien luottamuselimet vahvistivat uuden sopimuksen sekä opiston johtosäännön vuodenvaihteessa Niiden mukaisesti Hiiden Opiston johtokuntaan valitaan neljä (4) edustajaa Lohjalta, kolme (3) edustajaa Vihdistä sekä yksi (1) edustaja Siuntiosta. Pitkään opiston apulaisrehtorina määräaikaisena vaikuttaneen KM Mirja Vehovuoren virka vakinaistettiin Tanssin ja liikunnan opettaja MA Ilona Kauppinen nimitettiin Taiteen ja liikunnan osaston osastonjohtajaksi 1.8. lukien. Osaston taideaineiden opettajaksi tuli määräaikaisella sopimuksella TeM Maija Junno alkaen. Opiston uudistaminen vuoden 2012 aikana ei jäänyt perustehtävään. Toimintaa myös kehitettiin voimakkaasti muutamilla osa-alueilla. Näistä merkittävin oli opiston taitoaineosaston kankaankudonnan opetus, jossa otettiin käyttöön uudet toimintatavat sekä opetussuunnitelmat. Niiden avulla tuettiin opiston opetuksellista otetta, jota edellytetään uusitussa ylläpitämisluvassa. Opetuksellisen otteen vahvistaminen ja kansalaisopistopedagogiikan voimistaminen tulee jatkumaan opiston kaikissa aineosastoissa uusitun opetustehtävän mukaisesti, joka kuuluu: Hiiden Opisto järjestää opetusta, jonka painopisteet ovat yhteiskunnallisiin aineisiin, kulttuuriin, käyttäytymiseen ja kasvatukseen liittyvissä opinnoissa, tietoyhteiskuntaopinnoissa, ikäihmisten opinnoissa, kielissä, taito- ja taideaineissa sekä terveyttä edistävissä opinnoissa. Opisto järjestää koulutusta maahanmuuttajille. Anne Kotonen, rehtori Kuva: Eija Terävä 2

5 4. Hallintoelimet 4.1. Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Jäsen Kerisalo Alla, pj Lähteenmäki Ilkka, vpj Bolin Peter Hiltunen Tuula Huttu-Méling Sari Kuosmanen Jorma Lehtelä Seppo Levonperä Leena Lipponen Juha Ojanen Tarja Raita Matias Slunga-Poutsalo Riikka Zweygberg Sari Varajäsen Ranta Hilkka Louhi Janne Ekebom Christer Lehtonen Pirkko Piipponen Pipsa Moisa Teuvo Saarinen Markku Saastamoinen Seija Pääkkönen Markku Kakko Laila Heinonen-Turkia Sami Sohlberg Sami Lindén-Nirvi Tuija Kaupunginhallituksen edustaja: Pajuoja Matti Åström Petteri Sammatin asiantuntijajäsen: Karisto Eero Heino Jaakko 4.2. Hiiden Opiston johtokunta Lohja Kakko Laila Lähteenmäki Ilkka Perälä Aimo Juhantalo Pasi Kuula Sanna Lukkala Seija Calin Elisa, pj Helenius Annukka Manni Sarita Merimäki Risto, vpj Varajäsen Sivula Mika Tenkanen Sami Lahti Aila Juselius Mirja Säiläkivi Paavo Lehtisalo Taina Toivonen Hilkka Petrell Märta Saukkola Heli Pajuharju Rauli Johtokunnan kokoukset 2012 To 8.3. klo Lohja To klo Siuntio To klo Karjalohja To klo Nummi-Pusula Hiiden Opiston johtokunta kokouksessaan Karjalohjalla: Vas. Sanna Kuula, Risto Merimäki, Elisa Calin, Märta Petrell, Ilkka Lähteenmäki, Laila Kakko, Mirja Vehovuori ja Anne Kotonen. Kuva: Maija Junno 5. Henkilöstö 5.1. Päätoiminen henkilöstö 5.2. Määräaikainen henkilöstö Rehtori Anne Kotonen Iltavahtimestari (Vihti) Marja-Riitta Turunen Apulaisrehtori Mirja Vehovuori Tuntiopettajien lukumäärä 214 Kielten ja musiikin osastonjohtaja Soile Lundqvist Luennoitsijoiden lukumäärä 5 Kieltenopettaja Anja Odell Taitoaineiden osastonjohtaja Anja Aalto Taitoaineiden opettaja Sari Kymäläinen Taiteen ja liikunnan osastonjohtaja Jyrki Häggman (11.5. saakka) Taiteen ja liikunnan osastonjohtaja Ilona Kauppinen (1.8. alkaen) Taideaineiden opettaja Maija Junno ( alkaen) Viestintäteknologian opettaja Eija Terävä Toimistosihteeri (Lohjan alue, hallinto) Tarja Saarinen Toimistosihteeri (Lohjan alue, kielet, musiikki, tanssi, liikunta) Ritva Karhu Toimistosihteeri (Vihdin ja Nummi-Pusulan alue, taitoaineet) Tuula Vartiainen Suunnittelija-tiedottaja (taideaineet) Kaisa Hannula Vahtimestari (Lohja) Anneli Laitinen 3

6 5.3. Henkilöstön hyvinvointi Hiiden Opistossa kannustetaan sekä päätoimisen henkilöstön että tuntiopettajien kouluttautumista. Toimistohenkilöstö on kouluttautunut kurssihallinto-ohjelma HelleWiin keskittyvässä seminaarissa toukokuussa, ja osallistunut useaan OpinOvi LU:n järjestämään Erkkeri-koulutukseen, jotka ovat käsitelleet osaavaa ohjausta, kollegoihin tutustumista ja verkostoitumista sekä erilaisten oppijoiden kohtaamista työssä. Päätoimisen henkilöstön koulutuspäiviä vuonna 2012 oli 32,5. Päätoiminen henkilöstö on kouluttautunut kieltenopettajien koulutuspäivillä Keravalla sekä Yleisten kielitutkintojen järjestäjille suunnatussa koulutuksessa Opetushallituksen järjestämänä. Esimiehille suunnatut JET- ja USKO -koulutukset sekä avoimen yliopiston järjestäjille suunnattu koulutus ja mm. Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö -koulutukset ovat tukeneet päätoimisen henkilöstön ammattitaitoa vuonna Taitoaineosastossa on kouluttauduttu taidetekstiilikurssilla sekä PK-seudun opistoseminaarissa Espoossa. Tuntiopettajakokous järjestetään joka syksy ennen opetuksen alkua opiston tuntiopettajille. Vuoden 2012 tuntiopettajakokoukseen osallistui 74 opettajaa. Kuva: Eija Terävä 5.4. Hiiden Opiston organisaatio 2012 Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hiiden Opiston johtokunta (sopimuskuntien 10 edustajaa) Rehtori Strategia ja taloushallinto Opetus Lohjan, Siuntion ja Karjalohjan aluejohtaminen Lohjan aluesihteeri Lohjan vahtimestari Yhteiskuntaosasto Kielten ja musiikin osasto Taitoaineiden osasto Taideaineiden ja liikunnan osasto Tilauskoulutus ja tiedotus Hallinnon sihteeri Viestintäteknologian opettaja Osastonjohtaja Kielten opettaja Osastonjohtaja Taitoaineopettaja Osastonjohtaja Tanssin ja liikunnan opettaja Suunnittelijatiedottaja Apulaisrehtori Opetus Vihdin ja Nummi- Pusulan aluejohtaminen Vihdin ja Nummi- Pusulan aluesihteeri Vihdin iltavahtimestari Osastosihteeri (Lohjan aluesihteeri) Osastosihteeri (Vihdin ja Nummi-Pusulan aluesihteeri) Osastosihteeri (Lohjan aluesihteeri) 4

7 6. talous, Sopimuskunnat ja aluejako Euroa Sopimuskunnat ja aluejako Hiiden Opisto toimi 2012 viimeisen kerran viiden kunnan opistona. Viimeisin päivitetty Lohjan kaupungin, Vihdin, Nummi-Pusulan, Karjalohjan ja Siuntion kuntien välinen sopimus kansalaisopistotoiminnan järjestämiseksi astui voimaan alkaen. Lohja on toiminut ylläpitäjäkuntana ja muut kunnat ovat sopijakuntia. Ylläpitäjäkunta laatii opiston talousarvion ja taloussuunnitelman. Sopimuskunnat suorittavat ylläpitäjäkunnalle korvauksen käyttökustannuksista (kuntien maksuosuudet) toteutuneiden tuntien suhteessa. Ylläpitäjäkunnasta ja sopimuskunnista on valittu edustajat opiston johtokunnaksi valtuustojen toimikauden ajaksi. Vuoden 2013 alusta sopijakuntia ovat Lohja, Vihti ja Siuntio Lohjan toimiessa edelleen ylläpitäjänä. Lohja Siuntio Karjalohja Nummi-Pusula Talousarvion toteuma 2012 Talousarvio Toteuma Erotus % Toimintatuotot ,9 ToimintakulutTalousarvion ja - toteutuneen toimintakatteen ,1 Toimintakate erotus Hiiden Opistossa , , , ,00 0, , , , , , , , , , , Hiiden Opistoa hallinnoidaan alueittain. Usean kunnan 2004 alueella tapahtuvassa toiminnassa on tärkeää ylläpitää kuntasuhteita sekä alueen päättäjiin että hallintokuntiin ja hallintohenkilöstöön. Rehtorin aluevastuukunnat olivat 2012 Lohja, Karjalohja ja Siuntio. Apulaisrehtorin vastuukuntina olivat Vihdin ja Nummi-Pusulan alueet. Asukasmärät Lohja Asukasmäärät kunnittain 2012 Vihti Toimintavuosi Nummi- Pusula , , , ,00 Siuntio Karjalohja * Vihti Lohja Opiston ylläpitäjäkunnassa Lohjalla toteutettiin yli puolet koko opiston tuntimäärästä eli tuntia. Lohjan kulttuuri - ja vapaa-aikalautakunta valvoi ja ohjasi koko opiston ja Lohjan alueen toimintaa. Asukasmäärä Vastuullinen lautakunta: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lohjan toteutunut tuntimäärä Opiskelijat kerran laskettuna Kurssilaisten määrä Hiiden Opistolla on Lohjalla oma opistotalo, jonka monipuolinen luokkien varustelu antaa mahdollisuuden korkeatasoiseen aikuisten opetukseen. 16-paikkainen atk-luokka toimii paitsi atk-opetuksessa myös kielistudiona. Opistotalolla on liikuntatila, taitoaineluokka sekä mm. kieltenopetukseen ja avoimen yliopiston opetukseen soveltuva teorialuokka. Lohjan opistotalo on opiston hallinnollinen keskus toimistoineen ja henkilöstön työhuoneineen. Lohjalla opetusta toteutetaan myös lukuisissa kouluissa, seurojentaloissa ja muissa opetukseen soveltuvissa tiloissa. Kursseja 454 Karjalohja Asukasmäärä vastuullinen lautakunta: Kulttuuri- ja vapaaajan lautakunta Karjalohjan toteutunut tuntimäärä 615 Opiskelijat kerran laskettuna 127 Kurssilaisten määrä 276 Karjalohjalla opetusta toteutettiin Päiväkummussa sekä koulutiloissa. Opetuksen pääpaino oli liikunnassa, musiikissa ja kielissä. Toteutunut opetustuntimäärä lisääntyi Karjalohjalla. Kursseja 25 Siuntio Asukasmäärä (* suomenkielisten osuus) Vastuullinen lautakunta: Sivistyslautakunta Toteutunut tuntimäärä 502 Opiskelijat kerran laskettuna 212 Kurssilaisten määrä 294 Kursseja 27 Asukasmäärät kunnittain

8 Vihti Vihdin kasvavassa kunnassa oli asukkaita vuoden lopussa Opistoasioiden vastuullinen lautakunta on Vihdissä Kasvatus ja koulutuslautakunta. Opistolla on Vihdissä kuntabudjetti, joka pitää sisällään määrärahat tiloihin ja niiden kunnossapitoon ja tilavuokriin, opetus- ja hallintopalvelut sekä mm. kalustohankinnat. Merkittävä asia opiston toiminnan kannalta ovat iltavahtimestaripalvelut, joihin Vihdin kunta varaa vuosittain määrärahan. Vahtimestari toimii pääasiallisesti Kuoppanummen koulukeskuksessa. Toiminta ja tilat Vastuullinen lautakunta: Kasvatus ja koulutuslautakunta Vihdin opetustuntimäärältään suuren alueen toimintaa johtaa opiston apulaisrehtori, jonka työhuone on opistotalolla Nummelan Karhumäenpolulla. Vihdissä opistolla on oma toimisto ja toimistosihteeri sekä osa-aikainen iltavahtimestari. Opistotalo pitää sisällään sekä hallintotilat että luokkatiloja. Opistotalon keskeinen sijainti ja erityisen hyvä aikuisopetukseen soveltuva varustelutaso antaa valtavasti mahdollisuuksia järjestää erinomaista opetusta ja toimintaa vihtiläisille. Vuoden aikana uusittiin koko atk-opetuksen kalusto opistotalolle. Pöytäkoneiden lisäksi hankittiin kaksi kannettavaa mikä mahdollistaa aikaisempaa suuremman opiskelijamäärän. Toinen tärkeä opetustila Nummelan alueella on Kuoppanummen koulukeskus monipuolisine mahdollisuuksineen. Opistolla on myös työpajaluokka, joka syksyllä vaihtui Vihdintieltä Luksian tiloihin Ojakkalantielle. Vihdin kirkonkylässä opetusta järjestetään sekä Pitäjänkeskuksen rakennuksessa että kouluilla. Myös Vihdin kylissä (mm. Selki, Otalampi, Jokikunta, Vihtijärvi) toimii useita opiston ryhmiä. Vihdin toteutunut tuntimäärä Vihdin osuus opiston tuntimäärästä 34,4 % Kursseja 292 Kurssilaiset kerran laskettuna Kurssilaisten kokonaismäärä Nummi-Pusula Vuosi 2012 oli Hiiden Opiston viimeinen toimintavuosi itsenäisessä Nummi-Pusulan kunnassa. Nummi-Pusulan asukasmäärä oli vuoden lopussa 6 193, ja opistoasioiden vastuullinen lautakunta oli sivistyslautakunta. Opistolla oli Nummi-Pusulassa kuntabudjetti, joka piti sisällään määrärahat tiloihin ja niiden kunnossapitoon ja tilavuokriin, opetus- ja hallintopalvelut sekä mm. kalustohankinnat. Toiminta ja tilat Opistotalon menetyksen jälkeen atk-opetus keskitettiin Nummella Nummi-Pusulan kouluun ja lukioon sekä Pusulassa Pusulan koululle. Nummella sijaitseva Taitotalo muodostui Hiiden Opiston tukikohdaksi Nummi-Pusulan alueella, siellä järjestettiin entisöintikursseja, kankaankudontaa ja taito- ja taideaineiden lyhytkursseja. Opisto käytti Nummi-Pusulassa koulujen tiloja, mutta opistotoimintaa oli myös kylä- ja seurojentaloissa. Vastuullinen lautakunta: Sivistyslautakunta Nummi-Pusulan toteutunut tuntimäärä 1537 Nummi-Pusulan osuus opiston tuntimäärästä 7,6 % Kursseja 65 Kurssilaiset kerran laskettuna 486 Kurssilaisten kokonaismäärä 919 Opiskelijat Hiiden Opistossa 2012: 5788 (netto) Naisia Miehiä Yht Opiskelijamäärä Aktiiviopiskelijoita Maahanmuuttajia Opiskelijaalennuksen saaneita Sananjalka esiintyy Päivölän kirjallisuuspäivillä, Kuva: Mirja Vehovuori 6 Työttömiä

9 7. yhteiskunnalliset aineet ja atk Osastossa toteutetaan yhteiskunnallisten aineiden, psykologian sekä ihmissuhdetaitojen opetusalueita, lisäksi osastoon kuuluvat avoimen yliopiston ja ikäihmisten opetus sekä tietotekniikka ja luennot. Suunnittelusta vastaavat rehtori, apulaisrehtori sekä tietotekniikan opettaja apulaisrehtorin toimiessa osastonjohtajana. Luentoja järjestettiin niin musiikissa kuin vapaaehtoistoiminnan puitteissa. Yhteiskunnallisissa aineissa järjestettiin työelämän tarpeisiin vastaavia korttikoulutuksia: tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutukset sekä Ilo palvella - nuorten palvelukorttikoulutuksia ja lasten hoitajan peruskurssi. Paikallishistoriakursseja oli Lohjan, Nummi-Pusulan sekä Siuntion ja Karjalohjan alueilla. Hyvinvointitreenit järjestettiin sekä Lohjalla että Nummi-Pusulassa. Avoin yliopisto on koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä opetusmuoto. Pohjakoulutusvaatimuksia ei ole, mutta opinnot avaavat mahdollisuuden päästä tutkintoon johtaviin yliopisto-opintoihin järjestettiin opintoja kasvatustieteessä, erityiskasvatuksessa sekä oikeustieteessä. Ikäihmisille oli tarjolla sekä ikäihmisten yliopiston opintoja että Voimaa viisauden vuosiin ryhmiä. Ikäihmisten yliopistossa perehdytään Helsingin yliopiston oppimateriaaliin ja keskustellaan sen pohjalta. Tuntiopettajatapaamiset ja -koulutukset Tuntiopettajatapaamisten ja -koulutusten tarkoituksena on antaa tietoa opiston toiminnasta ja opettajien oman ainealueen asioista. Tapaamisissa opettajat myös tutustuvat toisiinsa ja vaihtavat ajatuksia työstään Atk-opettajien suunnittelupäivä Ikäihmisten ryhmien opettajien suunnittelukokous Avoimen yliopiston infotilaisuus Tuntiopettajakokous Opintoavustushanke Yhteiskuntaosasto on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa, jossa senioreiden atk-opintoja, syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviä opintoja sekä maahanmuuttajien opintoja on tuettu hankerahalla. Tavoitteiden toteutumisen arviointi Yhteiskuntaosaston tavoitteet on asetettu koko opiston avaintulosten ja tulostavoitteiden mukaisiksi. Tärkeimpiä tavoitteita oli monipuolinen kurssitarjonta, tunnettavuuden lisääminen mm. yhteistyökumppanien avulla, talouden tasapaino ja henkilöstön kouluttaminen sekä sujuva kuntayhteistyö. Avoimen yliopiston opinnoissa järjestettiin tavoitteiden mukaisesti kursseja, jotka toteutuivat hyvin. Ikäihmisten opintojen valikoima oli hyvä ja osallistumista kursseille lisäsi mahdollisuus saada tukea opintoihin opintoavustushankkeen kautta. Osasto pysyi annetun talousarvion puitteissa, henkilöstön kouluttautuminen toteutui suunnitelmien mukaisesti johtamistaidon koulutuksen ja ohjelmien käsittelytaidon koulutuksien myötä. Osastossa on panostettu myös osaston toiminnan kehittämiseen mm. parantamalla tiedonkulkua sekä vakiinnuttamalla osaston toimintatapoja. Kuntayhteistyön sujuvuudesta hyvänä esimerkkinä on Vihdin alueella opiston saamat uudet tietokoneet Nummelan Karhumäenpolun luokkaamme. Verkko-opetus Verkkokurssien lukumäärä Hiiden Opistossa on kasvussa. Asiatyylisen kirjoittamisen verkkokurssia on jatkettu muutaman vuoden ajan ja edelleen asiatekstien kirjoittaminen ja palautteen saaminen omista teksteistä kiinnosti opiskelijoita. Uusina tulokkaina tarjottiin Verkon työvälineet työnteon apuna sekä Kuvankäsittelyn perusteet verkossa -kurssit. Opiskelu verkkokursseilla tapahtuu omalta tietokoneelta internetin välityksellä. Hiiden Opiston käyttämää Moodle-oppimisalustaa ylläpitää Verkko-opisto.net. Atk ja media Digitalisoituva yhteiskuntamme tuo painotuksia viestintätekniikan opetustarjontaan. Ikäihmiset tulevat opettelemaan tietokoneen peruskäyttötaitoja selviytyäkseen julkisten palveluiden alati muuttuvasta rakenteesta. Kun tietokoneen peruskäyttö erityisesti internetin osalta vahvistuu, hakeudutaan seuraavaksi kursseille, joilla voi opiskella esimerkiksi digikameran käyttöä tai kuvankäsittelyä. Tietotekniikan kursseilla tarjottiinkin useita käytännönläheisiä kursseja päivällä järjestettyinä senioreiden atk-kursseina sekä iltaisin järjestettyinä työikäisille suunnattuina kursseina. Erityisen suosituksi kurssiksi tänä vuonna nousivat Oman koneen siivous ja huolto -kurssi sekä Kuvankäsittelyn perusteet ilmaisohjelmalla -kurssi. Yhteiskunnalliset aineet Suunnitellut tunnit 1072 Toteutuneet tunnit 973 Opiskelijoita 1045 Atk ja media Suunnitellut tunnit 1496 Toteutuneet tunnit 1054 Opiskelijoita 564 Osastonjohtaja Mirja Vehovuori Osaston toimistosihteeri Tarja Saarinen Viestintäteknologian opettaja Eija Terävä Ainealueen toimistosihteeri Tarja Saarinen 7

10 8. KIELTEN JA musiikin OSASTO Kielten ja musiikin osaston opetusalueita ovat kielet ja musiikki. Osasto järjestää myös Yleisiä Kielitutkintoja. Opiston Kohtaamisia- sekä Design-teemat näkyivät osaston kurssitarjonnassa. Kielten opetusta järjestettiin 15 kielessä koko vuoden tai lukukauden kestoisina kursseina, lyhyt- ja intensiivikursseina. Kielten tarjonnassa oli myös yhteensä 9 kieli- ja kulttuuri- luentoa. Musiikin opetus jakautui musiikki- ja soitinopetukseen, orkestereihin, laulun opetukseen ja kuoroihin. Yleisiä Kielitutkintoja järjestettiin suomen, englannin ja ruotsin kielissä, yhteensä ilmoittautuneita tentteihin oli 55. Infotilaisuuksia suomen tenttijöille järjestettiin 3 kertaa vuoden aikana. Osaston kevätkauden avauksen aiheena oli Kohtaamisia matkalla ja esittelyssä oli lisäksi Yleiset kielitutkinnot ja opiston kielikurssitarjonta. Myös osaston kieltenopettajat kertoivat kokemuksistaan ja kohtaamisistaan matkoilla. Syyskauden avauksessa aloitti Karttamatkailua kielillä osaston miniteeman luento Maailman ympäri karttojen kielellä. Kielten opintoohjausta jatkettiin järjestämällä elokuussa kaksi opintoohjaustilaisuutta sekä Nummelassa että Lohjalla nimellä Minun Kielipolkuni. Kielipolku opinto-ohjaukseen liittyi myös luento Kielitieteen kiehtova maailma, jolla kuultiin miten kielet ovat maapallolla kehittyneet ja eriytyneet. Uutuuksia opetustarjonnassa Musiikin syyskauden alussa uutena oli ohjelmassa luento Musiikin historia, joka ei kuitenkaan saanut riittävästi osallistujia. Uutta oli myös Pelimannikurssi, joka sopi kaikenikäisille aikuisille, jotka omaavat jonkin soittimen perustaidot ja kohtalaisen nuotinlukutaidon. Kuorojen määrä kasvoi uudella mieskuorolla Nummi-Pusulan mieslaulajat. Nummi-Pusula sai myös oman bändikurssin ja kitarasäestyksen alkeiskurssin. Suomea laulaen kurssilla yhdistyi kielen ja musiikin opiskelu ja se oli suunnattu maahanmuuttajille, mutta kurssi jouduttiin perumaan liian vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Kielten uutuustarjonnasta löytyi turkin kieli, jota oli paljon toivottu. Lisäksi japanin liikeelämän englantia -kurssi, matkailukreikkaa sekä ruotsia päivisin. Uutuutena oli myös saksan opiskelijoiden retki Helsingin Goethe Instituuttiin, joka sai paljon positiivista palautetta osallistujilta. Muita uutuuksia oli mm. ranskan kielen keskustelu syntyperäisen opettajan johdolla Nummelassa, erittäin suosittu ranskan kieliopin lyhytkurssi sekä espanjan alkeet päivällä. Kieli- ja kulttuuriluennoilla sukellettiin syvemmälle maan tapoihin ja tutustuttiin eri alueisiin ja kaupunkeihin. Japanin lahjakulttuuria luennolla käytiin matkalla Japanissa. Unkarin luento oli myös pieni matka Unkariin. Espanjankieliseen maailmaan tutustuttiin Chilen ja Katalonian luennoilla, Italiassa matkattiin Calabrian ja Apulian maakunnissa, Ranskassa vierailtiin upeissa Loiren linnoissa. Luennot liittyivät kiinteästi osaston miniteemaan. Tapahtumat ja tuntiopettajatapaamiset Erilaisissa tapahtumissa kohtaavat opiskelijat ja osaston opettajat. Syyskauden avaus jatkui yleisöosuuden jälkeen myös opettajien koulutusiltana, jossa opettajat saavat tietoa opistosta ja omasta ainealueesta ja voivat ideoida yhdessä Kevätkauden avaus ja opettajien tapaaminen Nummelassa Suomen keskitason YKI tentti Lohjalla 22.3., 26.3., Kurssisuunnittelupäivät osaston opettajille Lohjalla ja Nummelassa Englannin keskitason YKI tentti Lohjalla Suomen keskitason YKI tentti Lohjalla Ruotsin keskitason YKI tentti Lohjalla Kevätgaalassa musiikkiohjelmaa Kevätkauden päättäjäiset osaston opettajille Lohjalla 7.8. Minun Kielipolkuni opinto-ohjausta kieliin Lohjalla Minun Kielipolkuni opinto-ohjausta kieliin Nummelassa Suomen keskitason YKI tentti Lohjalla 8.9. Syyskauden avaus ja opettajien koulutuspäivä Lohjalla Suomen keskitason YKI tentti Lohjalla Englannin keskitason YKI tentti Lohjalla Pikkujoulutilaisuus osaston opettajille Lohjalla Tavoitteiden toteutuminen Osaston tavoitteena oli mm. tarjota korkeatasoista, aikaansa seuraavaa opetusta ja lisätä tunnettavuutta tapahtumia ja kulttuuriluentoja järjestämällä. Nämä tavoitteet toteutuivat hyvin useiden uutuuskurssien, miniteeman, kauden avaustilaisuuksien ja kieli- ja kulttuuriluentojen muodossa. Maahanmuuttajille järjestettiin suomen kielen kursseja myös opintoavustus-projektin puitteissa ja joustavasti tilauskursseina. Yleisiin kielitutkintoihin valmentavia infotilaisuuksia jatkettiin ja YKI-tentteihin osallistuvien määrä kasvoi aiemmasta vuodesta. Osaston tuntiopettajille järjestettiin tapaamisia / koulutustilaisuuksia sekä kurssisuunnittelupäivät keväällä. Kielten ja musiikin osaston opettajien kevätkauden päättäjäiset Lohjalla Kuva: Soile Lundqvist 8 Kielten ja musiikin osasto Suunnitellut tunnit 6439 Toteutuneet tunnit 6034 Opiskelijoita 3558 Osastonjohtaja Soile Lundqvist Kieltenopettaja Anja Odell Osaston toimistosihteeri Ritva Karhu

11 9. taitoaineiden osasto Taitoaineiden osaston opetusalueita ovat käsityö, kotitalous, terveyskasvatus, ensiapu sekä puutarhanhoito. Taitoaineosaston kurssit kattavat erilaisia arjessa selviytymisen taitoja, sekä antavat mahdollisuuden itsensä ilmaisuun ja toisten ihmisten kohtaamiseen yhteisen tekemisen äärellä. Taitoaineissa järjestetään pitkäjänteisiä, koko vuoden kestäviä kursseja sekä lyhyt- ja viikonloppukursseja. Vuoden 2011 teemana oli Kohtaaminen. Taitoainekursseilla ihmiset kohtaavat mutkattomasti: yhdessä suunnittelu ja toisen auttaminen kuuluvat kurssien henkeen. Teeman alla olivat mm. kurssit Käsityökohtaamisia virkaten, sekä Tsekkiläisiä lasihelmiä luento, jossa kohdattiin toinen kulttuuri ja sen rikas lasihelmiperinne tsekkiläisen opettajan johdolla. Myös vuoden 2012 teema Design - Muotoile ympäristösi, suunnittele polkusi sopii erinomaisesti taitoaineisiin, sillä omaa designia tehdään lähes kaikilla kursseilla. Vuoden 2012 uutuutena järjestettiin Felted Animalsworkshop, jolla huovutettiin eläimiä, kurssikielenä oli englanti ja venäjä. Puutarhaluentosarjat olivat tänä vuonna Pietarin ja Ruotsin kauneimmat puutarhat sekä Den europieska trädgårdskonstens historia. Innokkaimmat puutarhaharrastajat jatkoivat harrastustaan kokoontumalla kerran kuukaudessa suosittuun Puutarhasunnuntai-tapaamiseen Nummelassa. Opetustiloissa tapahtui muutoksia, Nummelan työpajaluokasta luovuttiin syksyllä Tilassa järjestetyt kurssit siirtyivät pidettäväksi jatkossa Luksian Nummelan tiloihin. Pitäjänkeskuksen työpajaluokkaan saatiin uusi keramiikkauuni. Pitäjänkeskuksen kutomon tilat olivat pois käytöstä loppusyksyn 2012 saneerauksen vuoksi. Aikuisten käsityön taiteen perusopetusryhmästä, paperimassatyö: Nina Merikallio, kuva: Anja Aalto Käsityön taiteen perusopetusta järjestetään sekä lapsille että aikuisille. Opinnoissa noudatetaan Opetushallituksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän mukaan laadittua opetussuunnitelmaa. Opetus on tavoitteellista ja pitkäjänteistä, opinnot kestävät 3,5-4 vuotta. Opetussuunnitelma sisältää monipuolista perehtymistä käsityön eri osa-alueisiin, lähtökohtana on oma persoonallinen ja luova ilmaisu. Lasten käsityökoulu Hiidessä aloittivat uudet ryhmät syksyllä 2012 sekä Vihdissä että Lohjalla. Tuntiopettajatapaamiset ja koulutustilaisuudet Osaston tuntiopettajatapaamisissa opettajat tapaavat kollegoitaan ja saavat tietoa omaan ainealueensa sekä koko opiston asioista. Yhteisiä tilaisuuksia järjestettiin seuraavasti: Tuntiopettajakokous ja osaston opettajien yhteinen tapaaminen Suunniteltu tapaaminen Onnellisen sepän pajalla Karjalohjalla peruuntui liian pienen osallistujamäärän takia Näyttelyt, teemapäivät ja tapahtumat Tilaisuuksissa voi tulla tutustumaan opiston toimintaan ja nähdä opiskelijoiden ja opettajien työn tuloksia. Niissä voi myös antaa palautetta ja esittää kysymyksiä Kevättuulahdus! avoimet ovet taitoaineiden opintoryhmissä Nummi- Pusulassa Linnunpönttötalkoot Nummelassa, yhteistyössä Vihdin luonto ry:n kanssa Lohjan kevätnäyttely Laurentius-salin aulassa Lohjalla Vihdin kevätnäyttely työväentalo Rientolassa Nummelassa Sammatin Kotokontupäivä Maamiesseurantalo Sampaalassa Taitopajat Lohjan Menneen Ajan Joulumarkkinoilla Tavoitteiden toteutumisen arviointi Taitoaineosasto on asettanut tavoitteensa koko opiston avaintulosten ja tulostavoitteiden mukaisiksi. Tärkeimpiä tavoitteita olivat korkeatasoinen opetus, ajankohtainen opetustarjonta, tunnettuuden lisääminen erilaisten tapahtumien ja yhteistyötahojen avulla, talouden tasapaino ja tehokkaat toimintatavat. Osaston tuntiopettajat ovat oman ainealueensa asiantuntijoita. Opettajien kesken järjestetään tapaamisia, heille tiedotetaan koulutustilaisuuksista sekä tuetaan heitä työssään. Osastoon on hankittu alan kirjallisuutta, jota opettajat voivat käyttää opetuksensa tukena. Kurssisuunnittelu pohjautuu kuntalaisten toiveisiin sekä opettajien opiskelijoilta saamaan palautteeseen. Lisäksi opettajat kouluttautuvat ja seuraavat oman ainealueensa kehittymistä. Osasto tekee yhteistyötä muiden Lohjan kaupungissa taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten kanssa ja osallistuu säännöllisesti tapaamisiin sekä yhteisiin tapahtumiin. Näkyvyyttä lisäävät myös useat pitkin vuotta järjestettävät omat näyttelyt ja tapahtumat. Taitoaineosastossa pidetään tärkeänä eettisen ja ekologisen kuluttamisen periaatteita. Kierrätä ja säästä - teeman alla on kursseja joilla valmistetaan esineitä kierrätysmateriaaleista. Taitoaineiden osasto Suunnitellut tunnit 6428 Toteutuneet tunnit 5964 Opiskelijoita 2683 Osastonjohtaja Anja Aalto Taitoaineiden opettaja Sari Kymäläinen Osaston toimistosihteeri Tuula Vartiainen 9

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Toimintakertomus 2009 ja tavoitteet 2010 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 2 3.

Lisätiedot

Hiiden Opisto opinto-opas 2012-2013

Hiiden Opisto opinto-opas 2012-2013 Hiiden Opisto opinto-opas 2012-2013 1 Melkein kaikkea ja vähän päälle Espanjalainen kevät, Saunaseminaari, Suomen kansallispuistot, Kahvakuulakurssi, Nummi-Pusulan mieslaulajat, Revontulilapaset, Pietarin

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Bror Ahlgrenin ja Eira Viitasen mietteitä (s. 2). Sivulla 7

Bror Ahlgrenin ja Eira Viitasen mietteitä (s. 2). Sivulla 7 1 Lohja Vihti Nummi-Pusula Sammatti Siuntio Karjalohja Hiiden Luukku Hiiden Opiston asiakaslehti 2010-2011 Uudet opettajat esittäytyvät! Tutustu atk-opettaja Eija Terävään ja taideaineiden ja liikunnan

Lisätiedot

HIIDEN OPISTO Rajatonta oppimista, tiedon ja taidon iloa!

HIIDEN OPISTO Rajatonta oppimista, tiedon ja taidon iloa! HIIDEN OPISTO Rajatonta oppimista, tiedon ja taidon iloa! Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä

Lisätiedot

Hiiden Opisto. opinto-opas 2013-2014. Hiisi-Institutet. Studieguiden 2013-2014. www.hiidenopisto.fi 1

Hiiden Opisto. opinto-opas 2013-2014. Hiisi-Institutet. Studieguiden 2013-2014. www.hiidenopisto.fi 1 Hiisi-Institutet 4 Studieguiden 2013-2014 Hiiden Opisto opinto-opas 2013-2014 1 Kohti kulttuurisesti kestävää kehitystä Hiiden Opisto on mitä suurimmassa määrin kulttuurioppilaitos. Hallinnollisesti opisto

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 29 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 29... 4 Strategiatyö... 4 Kestävä kehitys... 6 Yhteistyö ja kumppanuudet 29... 7 Hankeyhteistyö ja kansainvälisyys...

Lisätiedot

Hiiden Opisto. opinto-opas 2014-2015. Hiisi-Institutet. Studieguiden 2013-2014 2014-2015. www.hiidenopisto.fi 1

Hiiden Opisto. opinto-opas 2014-2015. Hiisi-Institutet. Studieguiden 2013-2014 2014-2015. www.hiidenopisto.fi 1 Hiisi-Institutet 4 Studieguiden 2013-2014 2014-2015 Hiiden Opisto opinto-opas 2014-2015 1 Henkistä hyvinvointia voi vaalia, vaikka talous takkuaa Suomen ja kuntien talouden tila on tällä hetkellä vaikea.

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7.4.2015 ( 26) Lopen opiston toimintakäsikirja on laadittu CAF-mallin mukaisesti. CAF=Common Assessment Framework on julkisen sektorin laadunarviointityökalu,

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 21 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 21... 4 Strategiatyö... 5 Kestävä kehitys... 6 Organisaatio... 8 Hallinto, kehittäminen ja henkilökunta... 9

Lisätiedot

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus Yleiskuvaus 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto

Lisätiedot

Hiiden Opisto kutsuu asiakkaitaan. Oppimistilanteen palapeli. ainutlaatuisen itsensä, joka koostuu lukuisista oppimiseen vaikuttavista

Hiiden Opisto kutsuu asiakkaitaan. Oppimistilanteen palapeli. ainutlaatuisen itsensä, joka koostuu lukuisista oppimiseen vaikuttavista 1 Lohja Vihti Nummi-Pusula Siuntio Karjalohja Hiiden Luukku Hiiden Opiston asiakaslehti 2011-2012 Onnellisen sepän pajassa Onnellisen Sepän pajan sinisen oven raosta hehkuu valo ja sisältä kuuluu iloista

Lisätiedot

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS TOIMINNAN KUVAUS Päivitetty 17.12.07 MS SAATTEEKSI Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632 7) velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen

Lisätiedot

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto . Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Kirjoittajat: Paula Aro-Suhanto, Maarit Hedman, Tiina Häkkinen, Anu Kauppinen, Marjo Pakka, Maija-Leena Ström Kansien

Lisätiedot

Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013

Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013 0 KAUKAMETSÄN OPISTON PERUSTIEDOT Kaukametsän opiston juuret ulottuvat vuoteen 1920, jolloin Kajaanin kansalaisopisto aloitti toimintansa. Opistotoiminta lakkautettiin vuonna 1932. Kajaanin maalaiskuntaan

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Taitto Kari Koivunen Oppaan sisäsivujen kuvat (ellei toisin mainittu)

Taitto Kari Koivunen Oppaan sisäsivujen kuvat (ellei toisin mainittu) Sisällysluettelo Sportti- ja KulttuuriPassin käyttö Rehtorin tervehdys Salon kansalaisopiston opiskelijakunta ry Opistoinfo Ohje netti-ilmoittautumiseen Ohjeita avoimen yliopiston opiskeluun 3 3 4 5 6

Lisätiedot

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Salon kaupungin lukiot Laatukäsikirja Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Sisältö 1 JOHTAJUUS 1 JOHTAMISEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Organisaation

Lisätiedot

Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista

Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista Esiselvitys kansalaisopistojen yhteistyömahdollisuuksista Marjo Soininen Tampere 2009 TIIVISTELMÄ Esiselvitys luo yleiskuvan Tampereen kaupunkiseudun kunnallisista kansalaisopistoista ja niiden tulevaisuuden

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 Julkaisija: Kerava Opisto Taitto: Grapica Oy, Pia Kauppinen 2015 PÄÄKIRJOITUS... 3 TOIMINTAVUOSI 2014... 4 TOIMINTA TILASTOINA...

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013

SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013 SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013 Sisällysluettelo SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013... 1 1. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA... 3 2. KOULUJEN JOHTOKUNNAT... 4 3. SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Hyvä lukija... 2 Kansalaisopiston merkitys ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäjänä... 3 Kansalaisopistot kulttuurikuntoa kohottamaan... 4 Ohjeita netti-ilmoittautujille...

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot