TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

2 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen Rehtorin puheenvuoro 2 4. Hallintoelimet Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hiiden Opiston johtokunta 3 5. Henkilöstö Päätoiminen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Organisaatiokaavio 4 6. Sopimuskunnat ja aluejako Lohja Karjalohja Siuntio Vihti Nummi-Pusula 6 7. Yhteiskunnalliset aineet ja ATK 8 8. Kielten ja musiikin osasto 9 9. Taitoaineiden osasto Taideaineiden ja liikunnan osasto Tilauskurssitoiminta Hankkeet Tapahtumat Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteistyökumppanit Medianäkyvyys Yleiset kielitutkinnot ATK-ajokorttimoduulisuoritukset Opistotoiminnan laatu ja laadun arviointi Opetustuntimäärät Opiskelijamäärät Asiakastyytyväisyys Kurssiarvioinnit Tuntiopettajien työtyytyväisyys Kehittämissuunnitelma Tuloskortti Avaintulokset ja tulosten toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 / koko opisto Keskeiset tavoitteet 2011 / osastot 19 Yhteiskuntaosaston tavoitteet 19 Kielten ja musiikin osaston tavoitteet 20 Taitoaineiden osaston tavoitteet 21 Taideaineiden ja liikunnan osaston tavoitteet 22 Toimistojen tavoitteet Hiiden Opiston toimipaikat Opiston toimintaa Rajatonta oppimista, tiedon ja taidon iloa!

3 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot Visio Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana ja kehittäjänä sekä hyvänä yhteistyökumppanina. Vision johtoajatukset Hiiden Opisto on arvostettu osana elinikäisen oppimisen polkua, sillä on selkeä tehtävä sekä hyvät nykyaikaiset toimitilat Hiiden Opisto järjestää laadukasta koulutusta nykyaikaisin opetusvälinein ja metodein pätevillä opettajilla Hiiden Opisto on aktiivinen vaikuttaja ja kehittäjä alueella, joka tekee yhteistyötä oppilaitosverkostossa ja tarjoaa väylän myös jatko-opintoihin Toiminta-ajatus Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa toteuttaen vapaan sivistystyön periaatteita Länsi-Uudellamaalla. Hiiden Opiston toimintaa ohjaavat arvot Elinikäinen oppiminen tarjotaan mahdollisuus jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja jatkokouluttautumiseen edistetään työssä ja arjessa jaksamista sekä henkisen vireyden säilyttämistä tarjotaan eri ikäryhmille mahdollisuus arkipäivän oppimiseen Laadukkuus toiminta on kokonaisuudessaan korkeatasoista henkilöstön osaaminen on ajantasaista opisto kehittyy jatkuvasti visionsa suuntaan opetustilat ja -laitteet ovat ajanmukaiset opetuksessa arvostetaan yksilöllisyyttä opiston toiminnassa toteutuu moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus opisto arvioi ja kehittää toimintaansa Tasa-arvo opistossa toteutetaan sekä sosioekonomista että alueellista tasa-arvoa opiston kursseille osallistuminen ei vaadi tiettyä pohjakoulutusta koulutustarjontaa suunnataan sekä miehille että naisille ja eri väestöryhmille Yhteisöllisyys opistossa on sekä päätoimisella henkilöstöllä, tuntiopettajilla että opiskelijoilla mahdollisuus kokea ns. me-henkeä, yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä opisto tarjoaa sosiaalisen oppimisympäristön opiskeluryhmissä mahdollisuus vertaistukeen Avoimuus tiedotus on ajantasaista ja ennakoivaa toiminta on vuorovaikutteista ja osallistavaa Vapaus opiston opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella omista lähtökohdistaan mielenkiintonsa mukaan opiskelijalla on vapaus päättää itse omista opiskelutavoitteistaan opisto päättää koulutustarjonnastaan ja opetuksen järjestämisestä itsenäisesti ja vastuullisesti 1

4 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 Määrätietoinen työskentely sekä osaava ja asiastaan innostunut henkilökunta ovat vieneet Hiiden Opiston kansalaisopistojen kärkijoukkoon Suomessa. Laadukkaan osaamisympäristön järjestämisestä opisto sijoittui kuuden parhaaksi arvioidun kansalaisopiston joukkoon OPH:n laatupalkintokilpailussa Aikana jolloin monilla aloilla on jouduttu supistamaan menoja ja luopumaan paljosta, on Hiiden Opisto pystynyt pitämään taloutensa tasapainossa tarkan talousseurannan kautta. Hiiden Opistossa on kurssitarjonta pystytty pitämään monipuolisena ja mielenkiintoisena. Uusia ja haastavia kursseja on pystytty tarjoamaan kestosuosikkien rinnalla. Opiston tarjoamilla kursseilla on mahdollisuus löytää omat uinuvat luovuuden lähteensä ja kasvattaa tietojaan ja taitojaan monella eri alalla. Osaavassa ohjauksessa on turvallista asettaa haasteita itselleen ja kokea onnistumista uuden oppimisesta. Hiiden Opiston kurssitarjonnalla on onnistuttu ottamaan huomioon kaiken ikäiset kansalaiset nuorista senioreihin. Elinikäinen oppiminen lienee jo kaikille tuttu käsite ja sanotaanhan että ihminen ei vanhene niin kauan kuin hän jaksaa innostua uusista asioista. Kansalaisopistojen tehtävä on tänä aikana hyvin haastava ja erittäin merkittävä kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. Tässä Hiiden Opisto on onnistunut loistavasti ja arvioitu ansaitusti Suomen parhaimpiin. Kannattaa olla syystäkin ylpeä ja opiskella yhdessä valtakunnan Annukka Helenius, parhaista opistoista. johtokunnan puheenjohtaja, Karjalohja 3. Rehtorin puheenvuoro Kymmenvuotias Hiiden Opisto elää vahvasti alueen asukkaiden arjessa. Kyläkunnissa ja taajamissa opiskellaan ahkerasti. Opiston tarjonta on tavoittanut kuntalaiset ja toisin päin; kuntalaisten opiskelutoiveet ovat tavoittaneet opiston kurssisuunnittelijat. Positiivinen kierre on valmis, siitä kertoo jatkuvasti kasvava kurssilaisten määrä Hiiden Opistossa. Vuonna 2010 Opiston kurssitoiminnan suunnittelua ja toteutuksen työtapoja rationalisoitiin voimakkaasti, kun opetustoimintaa organisoitiin neljän aineosaston kautta. Uusien toimintatapojen sekä tehostuneen markkinoinnin seurauksena opiston kurssikohtaisesti laskettu opiskelijamäärä kasvoi niin, että maksutuottoja kertyi reippaasti yli odotusten. Tuntiopetuskulujen pysyminen hallinnassa sekä hyvä maksutuottokehitys vuoden aikana mahdollisti suunniteltua suuremman opetustuntimäärän toteuttamisen. Kasvava opetustuntimäärä puolestaan kartuttaa tulevien vuosien valtionosuutta. Laadukkaan osaamisympäristön järjestämisestä opisto sai sulan hattuunsa onnistuessaan pääsemään kuuden (6) parhaaksi arvioidun kansalaisopiston joukkoon OPH:n laatupalkintokilpailussa Hiiden Opiston kehittämissuunnitelman painopisteet strategiakaudella 2017 ovat laadukas osaamisympäristö, tunnettavuuden lisääminen, tasapainoinen talous, tehokkaat toimintatavat, henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen, monipuoliset asiakaspalvelut ja laadukas asiakaspalvelu sekä sujuva kuntayhteistyö. Opisto onnistui kaikilla tavoitetasoilla vuositavoitteissa 2010, tasot tukivat toinen toistaan tulosten saavuttamisessa. Tavoitteena olleen talousarvion seurantakoulutuksen toteutumisen ja siitä seuranneen tarkan talousseurannan kautta aineosastot ovat pysyneet osastobudjeteissaan ja opiston menot tasapainossa. Vakaa talous antoi mahdollisuuden panostaa opiston tunnettuuden lisäämiseen uusitun opintooppaan, uusien kotisivujen sekä joka kotiin jaetun Hiiden Luukku -asiakaslehden muodossa. Anne Kotonen, rehtori 2

5 4. Hallintoelimet 4.1 Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Jäsen Kerisalo Alla, pj Lähteenmäki Ilkka, vpj Bolin Peter Hiltunen Tuula Huttu-Méling Sari Kuosmanen Jorma Lehtelä Seppo Levonperä Leena Lipponen Juha Ojanen Tarja Raita Matias Slunga-Poutsalo Riikka Zweygberg Sari Kaupunginhallituksen edustaja: Pajuoja Matti Sammatin asiantuntijajäsen: Karisto Eero 5. Henkilöstö varajäsen Ranta Hilkka Louhi Janne Ekebom Christer Lehtonen Pirkko Piipponen Pipsa Moisa Teuvo Saarinen Markku Saastamoinen Seija Pääkkönen Markku Kakko Laila Heinonen-Turkia Sami Sohlberg Sami Lindén-Nirvi Tuija Åström Petteri Heino Jaakko 4.2 Hiiden Opiston johtokunta Lohja Jokinen Pia Lähteenmäki Ilkka Perälä Aimo Juhantalo Pasi Kuula Sanna Lukkala Seija Calin Elisa, vpj Helenius Annukka, pj Manni Sarita Merimäki Risto Varajäsen Kakko Laila Tenkanen Sami Lahti Aila Juselius Mirja Säiläkivi Paavo Lehtisalo Taina Toivonen Hilkka Petrell Märta Saukkola Heli Pajuharju Rauli Johtokunnan kokoukset 2010 To klo Lohja To klo Nummi-Pusula To klo Vihti To klo Lohja (jouluillallinen) 5.1 Päätoiminen henkilöstö rehtori ( ) vs. rehtori ( ) apulaisrehtori ( ) vs. apulaisrehtori ( ) kielten ja musiikin osastonjohtaja kieltenopettaja taitoaineiden osastonjohtaja taitoaineiden opettaja taideaineiden ja liikunnan osastonjohtaja tanssin ja liikunnan opettaja viestintäteknologian opettaja toimistosihteeri (hallinto) toimistosihteeri (kielet, musiikki, tanssi, liikunta) toimistosihteeri (taitoaineet) suunnittelija-tiedottaja (taideaineet) vahtimestari (Lohja) Marjatta Siikjärvi Anne Kotonen Anne Kotonen Mirja Vehovuori Soile Lundqvist Anja Odell Anja Aalto Eira Viitanen Jyrki Häggman Ilona Kauppinen Eija Terävä Tarja Saarinen Ritva Karhu Tuula Vartiainen Kaisa Hannula Anneli Laitinen 5.2 Määräaikainen henkilöstö iltavahtimestari (Vihti) Marja-Riitta Turunen tuntiopettajien lukumäärä 195 luennoitsijoiden lukumäärä 8 Hiiden Opiston johtokunta

6 5.3 Henkilöstön hyvinvointi Hiiden Opistossa kannustetaan sekä päätoimisen henkilöstön että tuntiopettajahenkilöstön kouluttautumiseen. Päätoimiselle henkilöstölle järjestettiin sisäisenä koulutuksena Excel-taulukkolaskentaohjelmakoulutusta ja Tane-taloushallinto-ohjelmakoulutusta. Neljännen osastonjohtajuuden myötä taideaineiden osastonjohtaja suorittaa johtamis- ja esimiestyöskentely JET-koulutusta ja nettisivujen uudistuttua myös päivitystyökalu NetEazeriin saatiin koulutusta. Muita koulutuksia ovat olleet mm. Vapaan sivistystyön kieltenopettajien koulutus, hyvinvoiva opettaja -seminaari, Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö, Yleiset Kielitutkinnot -koulutus ja toimistohenkilöstölle Erkkeri-koulutus Apua arjen vuorovaikutustilanteisiin. Päätoimisen henkilöstön koulutuspäivät 2010 Sisäisiä: Ulkoisia: 12 päivää 42 päivää Tuntiopettajahenkilöstö on kouluttautunut suomen kielen opettajien koulutuspäivillä, joogaohjauksessa, tanssiohjaajien ohjelmistokurssilla sekä posliininmaalauksessa. Hiiden Opisto tukee tuntiopettajien kouluttautumista myöntämällä avustusta. Yhteisiä virkistyspuolipäiviä vietettiin toukokuun 28. päivänä ravintola Pikkolo Mondossa ruokaillen, ja päätoiminen henkilökunta vieraili Alitalon viinitilalla Lohjansaaressa, jossa oli tarjolla lounas ja opastettu tutustumiskierros tilalla. 5.4 Organisaatiokaavio 4

7 6. Sopimuskunnat ja aluejako Uusittu Lohjan kaupungin, Vihdin, Nummi-Pusulan, Karjalohjan ja Siuntion kuntien välinen sopimus kansalaisopistotoiminnan järjestämiseksi astui voimaan alkaen. Sopimuksessa määrätään Lohja ylläpitäjäkunnaksi ja muut kunnat ovat sopijakuntia. Ylläpitäjäkunta laatii opiston talousarvion ja taloussuunnitelman. Sopimuskunnat suorittavat ylläpitäjäkunnalle korvauksen käyttökustannuksista (kuntien maksuosuudet) toteutuneiden tuntien suhteessa. Ylläpitäjäkunnasta ja sopimuskunnista valitaan edustajat opiston johtokunnaksi valtuustojen toimikauden ajaksi. Lohja Siuntio Karjalohja Nummi-Pusula Talousarvion toteuma 2010 Vihti Talousarvio Toteuma Erotus Tot. % Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,6 Talousarvion ja toteutuneen toimintakatteen erotus Hiiden Opistossa Toimintakate , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,94 Hiiden Opistoa hallinnoidaan alueittain. Usean kunnan alueella tapahtuvassa toiminnassa on tärkeää ylläpitää kuntasuhteita sekä alueen päättäjiin että hallintokuntiin ja hallintohenkilöstöön. Rehtorin aluevastuukunnat olivat 2010 Lohja, Karjalohja ja Siuntio. Apulaisrehtorin vastuulla olivat Vihdin ja Nummi-Pusulan alueet. 6.1 Lohja Ylläpitäjäkunnassa toteutettiin yli puolet koko opiston tuntimäärästä eli Lohjan sivistysja vapaa-aikalautakunta valvoi ja ohjasi koko opiston ja Lohjan alueen toimintaa. Asukasmäärä Vastuullinen lautakunta: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lohjan toteutunut tuntimäärä Opiskelijat kerran laskettuna Kurssilaisten määrä Hiiden Opistolla on Lohjalla oma opistotalo, jonka monipuolinen luokkien varustelu antaa mahdollisuuden korkeatasoiseen aikuisten opetukseen. 16-paikkainen atk-luokka toimii paitsi atk-opetuksessa myös kielistudiona. Opistotalolla on liikuntatila, taitoaineluokka sekä mm. kieltenopetukseen soveltuva teorialuokka. Lohjan opistotalo on opiston hallinnollinen keskus toimistoineen ja henkilöstön työhuoneineen. Lohjalla opetusta toteutetaan myös lukuisissa kouluissa ja seurojentaloissa. Kursseja Karjalohja Asukasmäärä vastuullinen lautakunta: Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Karjalohjan toteutunut tuntimäärä 596 Opiskelijat kerran laskettuna 147 Kurssilaisten määrä 252 Karjalohjalla opetusta toteutettiin Päiväkummussa sekä koulutiloissa. Opetuksen pääpaino oli liikunnassa, musiikissa ja kielissä. Kursseja 24 Asukasmäärät kunnittain Lohja Asukasmäärät kunnittain 2010 Vihti Nummi- Pusula Siuntio * Karjalohja 6.3 Siuntio Asukasmäärä (* suomenkielisten osuus) Vastuullinen lautakunta: sivistyslautakunta Toteutunut tuntimäärä 556 Opiskelijat kerran laskettuna 230 Kurssilaisten määrä 267 Asukasmäärät Kursseja kunnittain

8 Vihti Vihdin kasvavassa kunnassa oli asukkaita vuoden lopussa Opistoasioiden vastuullinen lautakunta on Vihdissä kasvatusja koulutuslautakunta. Opistolla on Vihdissä kuntabudjetti, joka pitää sisällään määrärahat tiloihin ja niiden kunnossapitoon ja tilavuokriin, opetus- ja hallintopalvelut sekä mm. kalustohankinnat. Merkittävä asia opiston toiminnan kannalta ovat iltavahtimestaripalvelut, joihin Vihdin kunta varaa vuosittain määrärahan. Vahtimestari toimii pääasiallisesti Kuoppanummen koulukeskuksessa. Nummi-Pusula Nummi-Pusulan asukasmäärä oli vuoden lopussa 6 139, ja opistoasioiden vastuullinen lautakunta on sivistyslautakunta. Opistolla on Nummi-Pusulassa kuntabudjetti, joka pitää sisällään määrärahat tiloihin ja niiden kunnossapitoon ja tilavuokriin, opetus- ja hallintopalvelut sekä mm. kalustohankinnat. Toiminta ja tilat Vastuullinen lautakunta kasvatus ja koulutuslautakunta Vihdin opetustuntimäärältään suuren alueen toimintaa johtaa opiston apulaisrehtori, jonka työhuone on opistotalolla Nummelan Karhumäenpolulla. Vihdissä opistolla on oma toimisto ja toimistosihteeri sekä osa-aikainen iltavahtimestari. Opistotalo pitää sisällään sekä hallintotilat että luokkatiloja. Opistotalon keskeinen sijainti ja erityisen hyvä aikuisopetukseen soveltuva varustelutaso antaa valtavasti mahdollisuuksia järjestää erinomaista opetusta ja toimintaa vihtiläisille. Toinen tärkeä opetustila Nummelan alueella on Kuoppanummen koulukeskus monipuolisine mahdollisuuksineen. Vihdin kirkonkylässä opetusta järjestetään sekä Pitäjänkeskuksen rakennuksessa että kouluilla. Myös Vihdin kylissä (mm. Selki, Otalampi, Jokikunta, Vihtijärvi) toimii useita opiston ryhmiä. Vihdin toteutunut tuntimäärä Vihdin osuus opiston tuntimäärästä 34,06 % Kursseja 293 Kurssilaiset kerran laskettuna Kurssilaisten kokonaismäärä Toiminta ja tilat Opistotalon menetyksen jälkeen atk-opetus on keskitetty Nummella Oinolan koululle ja Pusulassa Pusulan koululle. Nummella sijaitseva Taitotalo on muodostunut Hiiden Opiston tukikohdaksi Nummi-Pusulan alueella, siellä järjestetään entisöintikursseja, kankaankudontaa ja taito- ja taideaineiden lyhytkursseja. Opisto voi käyttää Nummi-Pusulassa koulujen tiloja, mutta opistotoimintaa on myös kylä- ja seurojentaloissa. Vastuullinen lautakunta sivistyslautakunta Nummi-Pusulan toteutunut tuntimäärä 1 639,5 Nummi-Pusulan osuus opiston tuntimäärästä 8,26 % Kursseja 70 Kurssilaiset kerran laskettuna 500 Kurssilaisten kokonaismäärä 1016 Opiskelijat Hiiden Opistossa 2010: (netto) Naisia Miehiä Yht Opiskelijamäärä Aktiiviopiskelijoita Maahanmuuttajia Opiskelijaalennuksen saaneita Työttömiä Claes Andersson Päivölän kirjallisuuspäivillä Vihdin Päivölässä

9 7. yhteiskunnalliset aineet ja atk Osastossa toteutetaan yhteiskunnallisten aineiden, psykologian sekä ihmissuhdetaitojen opetusalueita, lisäksi osastoon kuuluvat avoimen yliopiston ja ikäihmisten opetus sekä atk ja luennot. Suunnittelusta vastaavat rehtori, apulaisrehtori sekä atk-opettaja apulaisrehtorin toimiessa osastonjohtajana. Useimmat luennot on järjestetty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kuten Sävelten syksy sekä Globaalin kuluttajan ajokortti -luento, joka sopii myös opettajien VESO-koulutukseksi. Uutuutena mm. Elämäntaitokurssi sekä Meillä on häät -kurssi jossa paneudutaan onnistuneiden hääjuhlien järjestelyyn. Yhteiskunnallisten aineiden puitteissa järjestettiin kansalaisvaikuttamisen kursseja (Koti-Nummela ja Lohja kotikaupungiksi), paikallistuntemukseen tähtääviä retkiä ja mm. Hyvinvointitreenejä. Treeniryhmiä oli kaksi, toinen kohdennettiin ikäihmisille Nummi-Pusulassa ja toinen Lohjan työikäisille jotka hakivat potkua elämäänsä. Yhteistyökumppanina oli Nummi-Pusulassa mielenterveysseura ja Lohjalla Lohjan seudun mielenterveysseura, työvoimatoimisto ja perusturva. Vihdin liikuntapalveluiden kanssa järjestettiin upea Suomimieskokonaisuus, jonka tarkoitus oli liikuttaa miehiä eri tavoin. Nummi-Pusulan vihreiden aloitteesta järjestettiin Nummen lukiolla lähiruokatapahtuma syyskuussa. Suomenruotsalainen kirjallisuus keräsi jälleen salit täyteen Päivölän 14. kirjallisuuspäivillä Nummelassa. Avoin yliopisto-opetus on koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä opetusmuoto. Pohjakoulutusvaatimuksia avoimessa yliopistossa ei ole, mutta opinnot avaavat mahdollisuuden päästä tutkintoon johtaviin yliopistoopintoihin opintoja järjestettiin kasvatustieteessä/aikuiskasvatustieteessä, lääketieteessä sekä erityiskasvatuksessa ja taidehistoriassa. Ikäihmisten opintokokonaisuuksia olivat mm. ikäihmisten yliopistoryhmät sekä Voimaa viisauden vuosiin ryhmät. Atk:n senioriopetuksesta opisto pystyi 2010 tarjoamaan osan maksuttomana OPM:n opintosetelirahoituksen turvin. Senioreiden atk-taidot ovat todellisia nykypäivän kansalaistaitoja. Suunnitellut tunnit 1136 Toteutuneet tunnit 899 Opiskelijoita 1107 VERKKO-OPETUS Verkossa opiskelu on vakiinnuttanut asemansa yhtenä opiston opiskelumuotona. Kuluneena vuonna opiskeltiin verkossa niin asiatyylistä kirjoittamista kuin lyriikkaakin. Runoja tuntevilleverkkokurssi keräsi hyvän joukon runoilusta kiinnostuneita oppilaita. Asiatyylisen kirjoittamisen verkkokurssilla puolestaan opittiin yleishyödyllisiä kirjoittamistyylejä. Kurssi tarjosi eväät tiedotteen, uutisen, mielipidekirjoituksen, markkinointitekstin ja verkkotekstin kirjoittamiseen. Verkkokurssit toteutettiin joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi Moodle-oppimisalustalla. Kirjoittamisen ja kirjallisuuden opetus soveltuukin hyvin verkkoon, sillä luovuutta ei voi käskeä toimimaan juuri tietyllä hetkellä. Oppilaat saivat harjoittaa kirjoitustaitojaan ajasta ja paikasta riippumatta. ATK JA MEDIA Sähköistyvä yhteiskuntamme lisää kansalaisten painetta hankkia itselleen riittävä tietotekninen osaaminen päivittäisten asioiden hoitamiseksi. Hiiden Opisto opastaa kansalaisia tietokoneen ja internetin käytössä eritasoisilla kursseilla, periaatteella jokaiselle jotakin. Atk-opetuksen asiakaskuntaan kuuluu pääasiassa työikäisiä ja ikäihmisiä. Suosituimpia kursseja toimintakaudella olivat ikäihmisten tietokoneen käytön ja internetin peruskurssit ja suomenkielisellä ohjelmalla toteutetut kuvankäsittelyn peruskurssit. Myös laitteiden hallinta, ilmaisohjelmien asentaminen ja tietoturva kiinnostivat. Peruskurssin jälkeen haluttiin oppia lisää tietokoneen hallinnasta ja ottaa ohjakset omiin käsiin. Hiiden Opisto tarjoaa atk-opetusta pääasiassa Windows XP-käyttöjärjestelmällä. Windows Vista-käyttöjärjestelmän käyttöön tutustuttiin omien kannettavien tietokoneiden kanssa. Suosionsa säilyttivät myös atk-ajokorttitutkintoon liittyvät kurssit: Tekstinkäsittely, Esitysgrafiikka ja Taulukkolaskenta, sekä kuvankäsittelyn soveltavat kurssit: Vanhat valokuvat kuntoon ja Kuvankäsittely hyötykäyttöön. Kalenterikurssilla luodaan digikuvista kalenterit Atk ja media Suunnitellut tunnit 1576 Toteutuneet tunnit 1044 Opiskelijoita 602 Ainealueen vastaava Mirja Vehovuori Hallinnon toimistosihteeri Tarja Saarinen Viestintäteknologian opettaja Eija Terävä Ainealueen toimistosihteeri Tarja Saarinen 7

10 8. KIELTEN JA musiikin OSASTO Kielten ja ilmaisutaitojen osasto sai uuden nimen kielten ja musiikin osasto, kun puheviestinnän ja näyttämötaiteiden opetusalueet siirtyivät taideaineiden osastoon. Kielten opetusta järjestettiin 16 kielessä koko vuoden tai lukukauden kestoisina kursseina, lyhyt- ja intensiivikursseina. Kielten tarjonnassa oli myös yhteensä 8 kieli- ja kulttuuriluentoa. Opiston Juuret ja Siivet sekä Enempi on maailmaa kuin ruudusta näkyy -teemat näkyivät osaston kurssitarjonnassa. Yleisiä Kielitutkintoja järjestettiin suomen ja englannin kielessä, yhteensä ilmoittautuneita tentteihin oli 42. Lisäksi infotilaisuuksia oli keväällä ja syksyllä suomen tenttijöille. Kielten kevät- ja syyskauden avauksissa aiheina olivat Kielten tori, jossa tuntiopettajien kanssa esiteltiin osaston kielten kurssitarjontaa ja Kieliä maailmalla maailma kielissä luento sekä Finn Lectura:n edustajan esittelemät kielten oppimateriaalit. Musiikin opetus jakautui musiikki- ja soitinopetukseen, orkestereihin, laulunopetukseen ja kuoroihin. Uutuuksia opetustarjonnassa Musiikissa uutuuksina oli tarjolla Venäläiset laulut tutuiksi -kurssi, jolla tutustuttiin venäläisen laulun maailmaan ja opeteltiin venäläiset aakkoset. Musiikinteorian intensiivikurssilla selviteltiin mihin perustuu eri tyylien lumovoima ja käytiin läpi musiikinteorian ja nuottikirjoituksen perusteita. Avaa ovi laulumaailmaan -kurssi on löytänyt paikkansa opiskelijoiden suosikkina; sekä alkeet että uutena tarjottu jatkokurssi tulivat täyteen. Kielissä aloitettiin elokuussa tehostettu opinto-ohjaus nimellä Minun Kielipolkuni. Yhdessä opiskelijoiden kanssa valittiin heille sopivan tasoinen kielikurssi, esiteltiin Yleisiä Kielitutkintoja ja testattiin Dialang testissä kielitaitoa tietokoneilla. Opinto-ohjaus -iltapäivät järjestettiin sekä Nummelassa että Lohjalla. Kielipolku -opinto-ohjaukseen liittyi myös luento Miten opiskelisin kieliä, että oppisin. Koska tilaisuudet keräsivät paljon kiinnostuneita, kielipolku -opinto-ohjausta jatketaan myös seuraavan lukuvuoden alussa. Kielten uutuustarjonnasta löytyi myös mm. hollannin tutustumiskurssi, USA:han keskittyvä kokovuoden englannin kurssi, japanin lyhytkurssi kanjimerkeistä, saksaa työelämän tarpeisiin, unkarin alkeet pitkän tauon jälkeen ja viittomakielen alkeiden jatko. Kieli- ja kulttuuriluennoilla vierailtiin italiaksi Salernossa ja Amalfirannikolla, ranskaksi Ranskan Keskusylängöllä pyhiinvaellusreitillä, Lyon ssa sekä Atlantin rannikolla ja kuultiin naisten roolista Ranskan gastronomiassa, englannin luennolla Uudessa Seelannissa. Tapahtumat ja tuntiopettajatapaamiset Erilaisissa tapahtumissa kohtaavat opiskelijat ja osaston opettajat. Kauden avaukset on suunnattu sekä opiskelijoille että osaston opettajille. Kevät- ja syyskauden avaukset jatkuivat yleisöosuuden jälkeen myös opettajien koulutusiltoina, joissa opettajat saavat tietoa opistosta ja omasta ainealueesta ja voivat ideoida yhdessä. Osaston opettajille järjestettiin lisäksi pikkujouluilta Lohjan Opistotalossa Kevätkauden avaus ja opettajien koulutusilta Nummelassa suomen keskitason YKI tentti Lohjalla kurssisuunnittelupäivät osaston opettajille Lohjalla ja Nummelassa englannin keskitason YKI tentti Lohjalla suomen keskitason YKI tentti Lohjalla kevätgaalassa Juuret ja Siivet musiikki oli mukana ohjelmassa koulutusilta osaston opettajille Lohjalla Minun Kielipolkuni opinto-ohjausta kieliin Nummelassa Minun Kielipolkuni opinto-ohjausta kieliin Lohjalla Syyskauden avaus ja opettajien koulutusilta Lohjalla suomen keskitason YKI tentti Lohjalla englannin keskitason YKI tentti Lohjalla Pikkujoulu tuntiopettajille Lohjalla Vihdin viihdekuoro, kevätgaala Juuret ja siivet Laurentius-salissa Suunnitellut tunnit 6207 Toteutuneet tunnit 5620 Opiskelijoita 3319 Osastonjohtaja Soile Lundqvist Kieltenopettaja Anja Odell Osaston toimistosihteeri Ritva Karhu 8

11 9. taitoaineiden osasto Taitoaineiden osaston opetusalueita ovat käsityö, sisältäen sekä pehmeät että kovat materiaalit, kotitalous, terveyskasvatus, ensiapu sekä puutarha. Taitoaineet tarjoavat oppia ja hyötyä arjen pulmiin mutta myös riemullista irrottelua erilaisilla väreillä, muodoilla ja materiaaleilla. Ajankohtaisia asioita ovat kestävä kehitys ja materiaalien uusiokäyttö, terveet elämäntavat sekä rauhoittuminen ja arjen hidastaminen. Järjestämme pitkäjänteisiä, koko vuoden kestäviä kursseja, mutta yhä enemmän myös lyhyt- ja viikonloppukursseja. Käsityön taiteen perusopetuksen aikuisille aloitti uusi 14 opiskelijan ryhmä syksyllä Noudatamme Opetushallituksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän mukaan laadittua opetussuunnitelmaa. Opetus on tavoitteellista ja pitkäjänteistä sisältäen monipuolista perehtymistä käsityön eri osa-alueisiin, opinnot kestävät 3,5-4 vuotta. Lähtökohtana on oma persoonallinen ja luova ilmaisu. Käsityön taiteen perusopetus pidetyt tunnit Tunnit Kevät / syksy Opiskelijat Kevät / syksy aikuisten käsityön *- / 36 *- / 14 taiteen perusopetus lasten käsityökoulu 39 / / 14 * aikuisten aikuisten opetusryhmää ei ollut keväällä 2010 Tuntiopettajatapaamiset ja koulutukset Osaston tapaamisissa ja koulutustilaisuuksissa opettajat perehtyvät opiston toimintaan, tapaavat kollegoitaan ja saavat tietoa omaan ainealueeseensa liittyvistä asioista Taitoaineiden tuntiopettajien suunnittelutapaaminen Tuntiopettajakokous Tuntiopettajien joulutapaaminen Koivulan Kartanossa Kevättuulahdus! avoimet ovet taitoaineden opintoryhmissä Nummen Taitotalossa ja Pusulan koululla Linnunpönttötalkoot Nummelassa yhteistyössä Vihdin luonto ry:n kanssa Käsityön taiteen perusopetusryhmä osallistui Vihdin taiteen perusopetuksen yhteisnäyttelyyn Nummelan kirjastossa Lohjan kevätnäyttely Laurentius -salin aulassa Lohjalla Solmulan kutomon avoimet ovet Lohjalla Vihdin kevätnäyttely työväentalo Rientolassa Nummelassa Sammatin taitajat maamiesseurantalo Sampaalassa Nukketalkoot yhteistyössä Vihdin Unicef-yhdistyksen kanssa Aikuisopiskelijaviikon päätapahtuma Lohjalla, taitoaineosaston opettaja Jaana Hakkarainen opetti tapahtuman juontajaa Jone Nikulaa kehräämään värttinällä Taitopajat Lohjan Menneen Ajan Joulumarkkinoilla Tavoitteiden toteutumisen arviointi Taitoaineosasto on asettanut tavoitteensa koko opiston avaintulosten ja tulostavoitteiden mukaisiksi. Tärkeimpiä tavoitteita olivat: Korkeatasoinen opetus ja opettajien osaaminen, kestävän kehityksen arvojen opetus, tasapainoinen talous, kurssimarkkinoinnin kehittäminen sekä asiakkaiden tyytyväisyys opetuksen tasoon. Osastossa toteutui vuoden aikana 22 uutuuskurssia ja palkatut tuntiopettajat olivat alansa asiantuntijoita. Kestävän kehityksen arvoja opetettiin 16 kurssilla, lisäksi aihe oli esillä muillakin kursseilla. Markkinointi lehdistössä onnistui, sillä osastoa sivuavia lehtiartikkeleita oli 41 kappaletta yhteensä kuudessa alueen lehdessä. Asiakastyytyväisyyskyselyssä taitoaineiden osaston 265 vastanneesta 93.2% oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väittämän Opetuksen taso on hyvä - kanssa. Näyttelyt, teemapäivät ja tapahtumat Erilaisissa tapahtumissa kuntalaiset voivat tutustua opiston toimintaan, nähdä opiskelijoiden ja opettajien työn tuloksia sekä esittää kysymyksiä ja toiveita henkilökunnalle. Järjestimme myös talkoita, joissa valmistettiin linnunpönttöjä, ommeltiin Anna ja Toivo nukkeja Unicefin lasten rokotuskampanjan tueksi sekä virkattiin sytomyssyjä, jotka lahjoitettiin Lohjan sairaalan syöpäpotilaille. Taitoaineiden osasto Suunnitellut tunnit 6211 Toteutuneet tunnit 5806 Opiskelijoita 2734 Kokeilevan käsityön loppunäyttely 2010 Osastonjohtaja Anja Aalto Taitoaineiden opettaja Eira Viitanen Osaston toimistosihteeri Tuula Vartiainen 9

12 10. taideaineiden ja liikunnan osasto Tammikuussa 2010 taideaineiden osasto siirtyi uusiin kuviohin osastouudistuksen kautta. Ainealueesta muodostui virallisesti Taideaineiden ja liikunnan osasto, joka pitää sisällään kuvataiteen, kirjallisuuden, liikenneopetuksen, tanssin ja liikunnan sekä puheviestinnän ja näyttämötaiteet. Edelleen osaston tarjontaan kuului erilaiset ainealueiden erikoisluennot ja -kurssit. Johtavan taideaineiden opettajan virka muutettiin osastonjohtajuudeksi ja nyt Jyrki Häggmanin vastuualueena ovat taideaineet ja liikunta. Päätoiminen tanssin ja liikunnan opettaja Ilona Kauppinen hoitaa osaltaan tanssin ja liikunnan. Keväällä osaston visuaalinen ilme koki muutoksen ja poikkitaiteellisuus ja sen merkitys vahvistui entisestään. Nyt taideaineiden ja liikunnan osastolla on logo Avaruutta oppimiseen. Logolla halutaan tuoda esiin oppimisen riemua ja ilmaisun vapautta, jonka tuotoksia osasto esittelee vuosittain monipuolisella kevään ohjelmistolla. Kevään 2010 näyttelytoiminnan avasi taitoaineiden osaston kanssa yhteistyönä Nummi Pusulassa järjestetty Kevättuulahdus!. Tämä avoimien ovien tapahtuma kiinnosti paikkakuntalaisia kovasti ja tästä toivotaan vuosittaista tapahtumaa. Huhtikuussa 2010 osasto järjesti lukuvuoden näyttelyt Nummelassa ja Lohjalla. Taideaineiden ja liikunnan osasto juhli myös koko opiston kanssa lukuvuottaan kevätgaalassa Laurentius-salissa. Kuvataidekurssit jakaantuvat peruskursseihin (3-vuotinen, valtakunnallista taiteen perusopetusuunnitelmaa noudattava kurssi), taidemaalauskursseihin, kuvanveistoon, piirustuskursseihin, avoin ateljee -kursseihin, lasten kuvataidekursseihin sekä erikoistekniikkakursseihin. Lohjalla 2009 aloittanut kuvataiteen kolmivuotinen jatkoi toisella lukuvuodellaan. Vihdissä 2008 aloittanut aloitti viimeisen lukuvuotensa. Kesällä 2010 oli tällä kertaa mahdollisuus nauttia kesäisestä lähitienoosta Vihdissä, Hopeaniemen kuvankauniissa kartanomaisemmassa. Uutuutena taideaineiden ja liikunnan osaston tarjonnassa olivat kirjallisuus ja näyttämötaiteet. Elämänkertakurssi järjestettiin kokeiluna Vihdissä. Erityisesti esiintymiskurssit kiinnostivat kaikenikäisiä opiskelijoita. Myös näyttelemisen peruskurssit ovat kasvattaneet jatkuvasti osallistujamäärää. Kuvataiteet + muut: Suunnitellut tunnit 3303,4 Toteutuneet tunnit 3108,5 Opiskelijoita 1101 Liikunta ja tanssi Liikunnassa on tarjolla monipuolisesti kehonhuoltoa, Pilatesta, erilaisia joogasuuntauksia, Taijia, kuntosaliryhmiä sekä vesijumppaa, tietenkään unohtamatta kunnon peruskuntojumppaa. Ikääntyneille on suunnattu omia jooga-, Pilates-, tanssija liikuntaryhmiä, uutuutena tasapainoa parantava tunti. Miehille on omia äijäjooga- ja kuntoliikuntaryhmiä. Ruotsinkielisille on myös oma jumpparyhmänsä. Osanottajamäärät ovat olleet hyviä ja kurssilaisia on ollut jonossa varasijoille asti. Tanssin opetusta annetaan useassa eri tasoryhmässä; aikuisbaletissa kolmessa, nyky-, jazz- ja itämaisessa sekä rivitanssissa kahdessa. Kurssitarjonnassa on myös lavatanssi-, senioritanssi- ja kansantanssiopetusta. Uutuuskursseista mainittakoon Zumba, jota varten tehtiin yhteistyötä Lohjan liikuntakeskuksen kanssa. Syksyn uutuutena Lohjalla oli Vauva & vanhempi -baletti, joka toteutui hyvin. Kurssi sai positiivista palautetta ja sen jatkoksi on suunniteltu Tanssitaan vauvani -kurssia. Äiti & taapero- ja äiti & vauvajumppa Karjalohjalla olivat myös toivottuja uutuuksia. Itämainen vatsatanssi, kevätgaala Juuret ja siivet Laurentius-salissa Tapahtumat ja teemapäivät Tanssi- ja musiikkigaala Juuret ja siivet Laurentius-salissa Rautarouvat Reilun Kaupan messuilla Puu-Anttilassa Tanssin Avoimet ovet Lohjan opistotalolla Tuntiopettajatapaamiset ja koulutukset Avoimien ovien suunnittelupalaveri Tuntiopettajakokous Joulutapaaminen Joogaohjaajien koulutus Lisäksi joogaohjaajat ovat kokoontuneet Lohjalle kerran kuussa pohtimaan joogan opetukseen liittyviä asioita Tuija Aaltosen koolle kutsumana. Liikunta ja Tanssi Suunnitellut tunnit 3520,5 Toteutuneet tunnit 3329 Opiskelijoita 3182 Osastonjohtaja Jyrki Häggman Ainealueen toimistosihteeri: Kaisa Hannula Tanssin ja liikunnan opettaja Ilona Kauppinen Ainealueen toimistosihteeri: Ritva Karhu 10

13 11. tilauskurssitoiminta Tilauskurssitoiminta on pieni mutta tärkeä osa Hiiden Opiston toimintaa. Työyhteisön tärkein voimavara on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Hiiden Opisto tarjoaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille koulutuspalveluja. Tilaajan kanssa yhteistyössä räätälöity koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen tai yhteisön tarpeet huomioiden. Koulutuksia voidaan järjestää myös useamman organisaation yhteishankkeina. Opisto käyttää kouluttajina omia opettajiaan ja muita eri alojen asiantuntijoita. Koulutus voidaan järjestää nopeasti ja joustavasti tilaajan toivomana ajankohtana joko opiston tai työyhteisön omissa tiloissa tai muussa sopivassa paikassa.tilauskoulutuksessa suosittuja kursseja ovat mm. kielikurssit, atk-kurssit, hygieniapassikoulutukset, ensiapukoulutukset, työyhteisökoulutukset sekä erilaiset virkistyskurssit. Vuoden 2010 aikana järjestettiin tilauskoulutusta mm. kielissä, musiikissa ja liikunnan ainealueella. Toteutuneet tunnit 39,5 Opiskelijoita 37 Suunnittelija-tiedottaja Kaisa Hannula 12. HANKKEET OpinOvi Hiiden Opisto on mukana Luksian koordinoimassa ESR-hankkeessa, jonka tarkoitus on mallintaa asiakaspalvelun ja -ohjauksen prosessit Länsi- Uudenmaan aikuisoppilaitoksissa. Hankkeen puitteissa on koulutusta henkilöstölle asiakaspalvelusta. Aikuisopiskelijat pyritään ohjaamaan hankkeessa mukana olevien aikuisoppilaitosten opiskelupaikoille asiakkaan tarpeet kartoittaen. Ohjausprosessia kutsutaan Eteispalvelumalliksi. Lohjan Muisti Lohjan Muisti -hanke kerää ja tallentaa lohjalaista arkielämää sanoin, kuvin, äänittein ja kirjallisesti digitaaliseen muotoon. Yhteistyökumppaneina ovat Lohjan museo, Hiiden Opisto ja Lohjan kirjastotoimi. Lohjan Muistin puitteissa järjestetään muisteluiltamia sekä esitelmätilaisuuksia, jotka mahdollisuuksien mukaan pyritään tallentamaan digitaalisesti. Opintoseteliavustus Senioreiden atk-opintoja on tuettu Opetusministeriön Hiiden Opistolle myöntämillä opintoavustusrahoituksilla viime vuosina. Myös lukuvuonna opisto myöntää euron edestä ikäihmisten atk-opetukseen osallistuville kurssimaksualennuksia. Hiiden Opisto oli esillä Aikuisopiskelijan viikon päätapahtumassa ke Puu-Anttilassa, tuntiopettaja Jaana Hakkarainen opetti yleisölle värttinällä kehräystä. Aikuisopiskelijan viikko järjestetään valtakunnallisesti joka vuosi, ja Hiiden Opisto on mukana OpinOvi LU:n muiden toimijoiden kanssa toteuttamassa menestyksekästä paikallistapahtumaa vuosittain Länsi-Uudella maalla. 11

14 13. Tapahtumat 2010 Lohja Kokeilevan käsityön näyttely Lohjan Museon navetta Harmonikkakonsertti Laurentius-Sali Kuohuva 60-luku, Muisteluiltamat Musiikkiopiston Sali ja aula Mieskuoro Lohjan Miehet ry. konsertti Laurentius-Sali Lohjan Tanssi-ja musiikkigaala Juuret ja Siivet Laurentius-Sali Kevätnäyttely Laurentius-Salin aula Kuvataidenäyttely Pääkirjasto Hiidenulvojien Kevätkonsertti Kässän taidetalo, Virkkala Länsi-Uudenmaan Kartanokierros retki Kielten opinto-ohjauspäivä, Minun Kielipolkuni Opistotalo Tanssin avoimet ovet Opistotalo Kieliä Maailmalla, Kielten syyskauden avaus Opistotalo Vallankäyttäjien taidetta Pääkaupungissa retki Laulun ja soitonpäivän konsertti Laurentius-Sali Retki Tyrvään Pyhän Olavin kirkolle Sastamalaan retki Aikuisopiskelijan viikko, vko 43, Päätapahtuma Puu-Anttila Mieskuoro Lohjan Miehet Joulukonsertti Siuntion kirkko Hiidenulvojien Laulumatinea Anttilan koulu, Sibelius-siipi Hiiden Opiston Taitopajat Menneen Ajan Joulumarkkinat Mieskuoro Lohjan Miehet Joulukonsertti Lohjan Kirkko Vihti Kielten torilla tapahtuu, kevätkauden avaus Opistotalo Nummelan soittokunnan Viljon päivän konsertti Nummelan lukion auditorio Linnunpönttötalkoot Nummelassa Nummelanharjun koulu Vihdin kevätnäyttely Nummelan työväentalo Rientola Hiiden Opisto Päivölän 14. Kirjallisuuspäivillä Päivölä Kielten opinto-ohjauspäivä Opistotalo Nummi-Pusula Taitotalossa tapahtuu, avoimet ovet Oinolan koulu Lähiruokatapahtuma Oinolan koulu Sammatti Sammatin taitajat, näyttely Maamiesseurantalo Sampaala

15 14. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2010 Muu sula Hiiden Opiston ja kansalais- ja työväenopistotoiminnan yhteiskunnallisen merkittävyyden perusta on pohjoismaisessa demokratiassa. Opistotoiminta tukee kansalaisyhteiskuntaa sivistystyön kautta. Hyviä esimerkkejä opiston vaikuttavuudesta paikalliseen sivistys- ja kulttuurityöhön ovat opiston kurssien lisäksi kulttuuritoimijoiden kanssa tehdyt ja suunnitteilla olevat yhteistyöprojektit. Yhteistyöprojekteja olivat mm. Lohjan Muisti digitaalinen kansalaismuistin tallennushanke, vuosittaiset kirjallisuuspäivät Vihdissä, kansalaisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten kanssa järjestettävät ajankohtaisluennot ja kurssit yhteiskunnallisesti merkittävien ja ajan hermolla olevien teemojen puitteissa. Opisto toteuttaa kurssikokonaisuuksia, jotka tähtäävät kansalaisvalmiuksien ylläpitoon ja hallitsemiseen. Opisto myös mahdollistaa marginaaliryhmien osallistumisen opiston toimintaan kurssimaksuhelpotuksilla. Esimerkiksi paikallisessa Monitoimikeskuksessa Hiiden Opisto on tarjonnut maahanmuuttajille kielikoulutusta osana heidän kotouttamiskoulutustaan. Opintoseteliavustuksella maahanmuuttajat ovat saaneet koulutuksen ilmaiseksi Medianäkyvyys Artikkelit Lehtipuffit Lohja Artikkelit Lohja Lehtipuffit Lohja Muu Vihti Artikkeli Vihti Lehtipuffi Vihti Muu Muu Artikkeli Medianäkyvyys 2010 Lehtipuffi Muu Artikkeli Lehtipuffit Lohja Vihti Nummi-Pusula Nummi-Pusula Artikkeli Nummi-Pusula Lehtipuffit Nummi-Pusula Muu Muu Yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy opiston opetustarjonnassa esim. siten, että opisto nostaa ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja opetussisältöihin. Opetusministeriön kautta Hiiden Opistolle ohjautuu merkittäviä määriä hankerahaa, jolla opisto toteuttaa mm. maahanmuuttajataustaisten henkilöiden integroimista omaan asuinalueeseen, kehittää ikäihmisten tietoteknisiä valmiuksia ja edistää verkkopohjaista aikuisoppimista. Opistotoiminnalla on perinteisesti yhteyksiä paikallisiin kuoroihin ja orkestereihin. Hiiden Opisto tuki vuonna 2010 alueensa seitsemää (7) kuoroa ja orkesteria kustantamalla niille mm. ohjaajien palkkiot sekä tilavuokria ja esiintymisiä. Vaikuttavuutta Hiiden Opistossa mitataan yhteistyökumppanien määrällä, vuosittaisella opiskelijamäärällä ja sen kehityksellä, asiakastyytyväisyyskyselyillä ja kurssiarvioinnilla sekä medianäkyvyysmittarilla Yhteistyökumppanit 2010 Finn Lectura Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Innofocus Jyväskylän Yo:n kielitieteen laitos Kestovaippayhdistys ry Laurea-ammattikorkeakoulu Lohjan kirjasto Lohjan Kiviharrastajat ry Lohjan Liikuntakeskus Lohja Artikkelit Lohjan monitoimikeskus Lohjan museo Lohja Lehtipuffit Lohjan Oppaat ry Lohja MuuLohjan perusturva ja sosiaalitoimi Lohjan seudun mielenterveysseura Vihti Artikkeli Lohjanseudun kuvataidekoulu Vihti Lehtipuffi Mannerheimin lastensuojeluliitto Vihti Muu Matkatoimisto White House EG Nummi-Pusula Nummelan Artikkeli Martat ry Nummi-Pusulan vihreät Nummi-Pusula OPHLehtipuffit Nummi-Pusula Päivölän Muu virkistyskoti Suomen ranskanopettajayhdistysten liitto Taito Uusimaa ry Tanssikoulu Funka Tanssikoulu Un Dos Tres Tanssikoulu Vinha Vihdin Kalevalaiset Naiset ry Vihdin Kivikoruharrastajat ry Vihdin kunnankirjasto Vihdin liikuntapalvelut Vihdin luonto ry Vihdin Unicef- paikallisyhdistys Vihdin Vanhusten tuki ry Wahren Opisto YLE 13

16 14.3. Yleiset kielitutkinnot -tenttijät Tenttijät 2008 Kieli Tenttijät 2009 Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla. Tutkinnon taso Ilmoittautuneita suomi keskitaso ruotsi keskitaso 6 6 svenska keskitaso 1 1 englanti keskitaso 2 1 espanja keskitaso 2 2 saksa keskitaso 1 1 Tenttijöitä paikalla Yleisen kielitutkinnon voi suorittaa seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi, venäjä. Vuoden 2003 kesäkuusta lähtien tutkinnon suomen tai ruotsin kielen todistuksella on voinut osoittaa myös Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytettävää kielitaitoa. Hiiden Opisto järjestää vuosittain perus- ja keskitason yleisiä kielitutkintoja keskitaso keskitaso Kielitutkinnot 2008 keskitaso keskitaso keskitaso keskitaso suomi ruotsi svenska englanti espanja saksa Kielitutkinnot 2009 su ru sv en es sa Tutkinnon Ilmoittautuneita Tenttijöitä Kieli taso paikalla suomi keskitaso ruotsi keskitaso 2 3 venäjä keskitaso 1 1 englanti perustaso 1 1 englanti keskitaso 2 1 Tenttijät keskitaso keskitaso keskitaso perustaso keskitaso Kielitutkinnot 2010 suomi ruotsi venäjä englanti englanti suom ruot venä engl engl Tutkinnon Ilmoittautuneita Tenttijöitä Kieli taso paikalla suomi keskitaso englanti keskitaso keskitaso keskitaso suomi keski englanti kes ATK-Ajokorttimoduulisuoritukset 2010 Moduuli Koepäivä internet ja sähköposti taulukkolaskenta tietotekniikan perusteet käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta esitysgrafiikka Hyväksyttyjä Moduulit yht internet ja sähköposti suomi taulukkolaskenta tietotekniikan perusteet englanti Kaavion otsikko käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta esitysgrafiikka 14

17 15. Opistotoiminnan laatu ja laadun arviointi Hiiden Opisto on tehnyt mittavaa laatutyötä vuodesta Koko opiston henkilökunta on työstänyt laadun kuvausta, kriteerejä ja mittareita laatukäsikirjatyön merkeissä. Laatutyön tavoitteena on erinomaisuus ja hyvin tehty työ. Laatu on organisaation oman toiminnan kehittämistä ja parantamista palautteen avulla. Opistotoiminnan Opetustuntimäärät laatua tarkastellaan opistossa EFQM:n eli Eurooppalaisen laatupalkintomallin puitteissa. Laatua arvioidaan mm. opetustuntimääräkehityksellä, opiskelijamäärien kehityksellä, asiakastyytyväisyyskyselyin ja kurssiarviointien perusteella. Taloudellista suoriutumista tarkkaillaan talousarvion ja toteutuneen toimintakatteen seuraamisella Kurssiarvioinnit Tavoite Tulos ,6 / 5 4,8 / Valtionosuustunnit Toteutuneet tunnit Opiskelijamäärät Opiskelijamäärät Asiakastyytyväisyys Hiiden Opisto toteuttaa joka toinen vuosi asiakastyytyväisyyskyselyn yhdessä Lohjan kaupungin kanssa. Vuoden 2010 kysely toteutettiin Kysely on toteutettu suomen ja ruotsin kielellä seuraavin tavoin: - paperiversiona marraskuussa lähteneessä tuntiopettajakirjeessä (kopiointi tarvittaessa+ muistutus oppilaille) sekä toimistoilla, 24 kpl palautunut - sähköpostilla, linkki vastaajille. Sähköposteja lähti n.2000 kpl - netissä osoitteessa Vastaajia oli 860 kpl Suurin osa vastaajista (n. 80%) on naisia ja yli 60- vuotiaita. Yli 40- vuotiaita on jo 80%. Suurin osa vastaajista on lohjalaisia tai vihtiläisiä. Viereisessä vertailussa huomataan vuoden 2008 (v.sin) ja 2010 (t.sin) mielipidemuutoksia / 5 4,6 / 5 Valtionosuustunnit Toteutuneet 2009 tunnit 4 / 5 4,7 / / 5 4,6 / Tuntiopettajien työtyytyväisyys Tuntiopettajien työtyytyväisyys 2010 Ka Osaaminen 2,87 / 4 Johtaminen 3,35 / 4 Opiskelijamäärät Työhyvinvointi 3,37 / 4 Henkilöstöresurssit, työolosuhteet Tavoitteet, prosessit, työnantajakuva Tuntiopettajien työtyytyväisyys Henkilökunta helposti tavoitettavissa Palautteen antaminen helppoa Tyytyväinen toimistojen aukioloaikoihin Sähköinen asiointi on helppoa Löydän tiedot oppaasta helposti Saan henkilökunnalta halutessani tietoa Saan haluamani tiedot opistopalstoilta Saan haluamani tiedot paikallislehdistä Saan haluamani lisätiedot erillisistä kurssiesitteistä Löydän haluamani tiedot kotisivuilta 3,30 / 4 3,26 / 4 3,28 / 4 15

18 16. kehittämissuunnitelma 2011 Keskeiset strategiset tavoitteet 2017 Laadukas osaamisympäristö Tunnettavuuden lisääminen Tasapainoinen talous Tehokkaat toimintatavat Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu Sujuva kuntayhteistyö 17.1 Tuloskortti 2010 Tavoitteet 2007 tilinpäätös 2008 tilinpäätös 2009 tilinpäätös 2010 tilinpäätös Vaikuttavuus asiakastyytyväisyys - 3,99-3,82 kurssiarvio 4,8 / 5 4 / 5 4,75 / 5 4,6 / 5 Kehittyminen työtyytyväisyys - 2, Toiminnan laajuus opetustunnit (kaikki) opetustunnit (valtionosuuteen oikeuttavat) kurssilaiset (brutto) opiskelijat (netto) henkilöstö (päätoiminen) Taloudellisuus /opetustunti (ilman valtionosuutta) 50,32 58,53 57,08 56,96 /opetustunti (sis. valtionosuus) 12,74 15,77 13,84 13,88 Tulot (1000 ) valtionosuus kurssimaksut myyntitulot hanketulot Menot (1000 ) Netto yhteensä (1000 )

19 16.2 Avaintulokset ja tulosten toteutuminen 2010 Tavoitteet 2010 Seuranta Toteuma 1. Laadukas osaamisympäristö korkeatasoinen opetus ja opettajien osaaminen opinto-ohjauksen kehittäminen yhteistyössä alueen aikuisoppilaitosten kanssa sosiaalisen median hyödyntäminen tilauskurssitoiminnan kehittäminen kestävän kehityksen arvojen opetus uusien toimitilojen suunnittelun edistyminen 2. Tunnettavuuden lisääminen opinto-oppaan ja kotisivujen ulkoasun uudistaminen ja levikin laajentaminen yhteistä tiedotusta alueen oppilaitosten kanssa lisätään uutuuskurssien määrä tuntiopettajien koulutuspäivät OpinOvi -projetin opinto-ohjausprosessin kehittäminen monimuoto-opetuksen kurssien ja kurssilaisten lukumäärä tilauskurssien tuntimäärät ja tulot kurssien määrä ja osallistuminen Reilun Kaupan messuille päätös uusista toimitiloista uusi opinto-opas ja kotisivut painosmäärä asiakaslehden toteuttaminen syksy 2010 kevään kursseista yhteinen tiedotus näkyy opinto-oppaassa ja kotisivuilla ei toteutunut toteutunut vuodelle 2014 toteutunut toteutunut 3. Tasapainoinen talous talous tasapainossa opetustuntimäärä vuoden 2009 tasolla pysytään talousarviossa tavoitetuntimäärä toteutuu eli n h toteutunut toteutunut 4. Tehokkaat toimintatavat viestintäsuunnitelman päivitys sisäistä tiedonkulkua parannetaan päivitetty viestintäsuunnitelma kotisivut ja HiiOp ajan tasalla toimivat työryhmät, toimintatavat ja näkyvät tulokset toteutunut kesken 5. Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen osastojen perehtyminen uuteen taloushallinnon ohjelmaan työhyvinvointi talousarvion seurantakoulutus päätoimisen henkilökunnan koulutuspäivät työhyvinvointikysely mahdollisuus etätyöhön toteutunut toteutunut 6. Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu opintosetelihanke jatkuu maahanmuuttajille ja senioreille asiakaspalvelua kehitetään 7. Sujuva kuntayhteistyö kuntayhteistyön edelleen kehittäminen alueellisen tiedotuksen hyödyntäminen länsi. fi kautta alueellisen hallinnon kehittäminen opintoseteleiden saajat lajiteltuina asiakastyytyväisyyskysely syksy 2010 saatujen positiivisten ja negatiivisten palautteiden määrä uusittu kurssiarviointi johtokunnan seminaari Vihdin ja Nummi-Pusulan vahtimestaripalveluiden yhteistyö toteutunut toteutunut toteutunut ei toteutunut 17

20 16.3 Keskeiset tavoitteet 2011 / koko opisto Tavoitteet 2011 Toimenpiteet 1. Laadukas osaamisympäristö korkeatasoinen opetus ajankohtainen opetustarjonta opinto-ohjaus ajantasaista tilauskurssitoiminnan kehittäminen tuetaan tuntiopettjien osaamista: koulutusmäärärahaa voidaan nostaa (100 ), Osaava-hanke, panostetaan ajanmukaisiin laitteisiin ja opetusmateriaaleihin tasapuolisesti osastoissa otetaan paikalliset kurssitoiveet, valtakunnalliset ja alueelliset strategiat huomioon opetusta suunniteltaessa OpinOvi-projektin kautta opiston opinto-ohjausmalli valmiina opiston sisäistä opinto-ohjausta kehitetään juurrutetaan tilauskurssitoiminnan työtapa, tehostetaan markkinointia, tarjotaan kaupungin henkilöstökoulutusta 2. Tunnettavuuden lisääminen osallistutaan kaupunkia ja sopimuskuntia esiin tuoviin tapahtumiin ja tempauksiin osallistutaan Menneen ajan Joulumarkkinoihin, Lohjan Muistin ja Lohjan kesän tapahtumiin ja OpinOvi LU:n tapahtumiin / opiston edustajat työryhmissä 3. Tasapainoinen talous talous tasapainossa opetustuntimäärä vuoden 2009 tasolla pysytään talousarviossa tavoitetuntimäärä toteutuu eli n h 4. Tehokkaat toimintatavat viestintäsuunnitelman päivitys sisäistä tiedonkulkua parannetaan päivitetty viestintäsuunnitelma kotisivut ja HiiOp ajan tasalla toimivat työryhmät, toimintatavat ja näkyvät tulokset 5. Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen osastojen perehtyminen uuteen taloushallinnon ohjelmaan työhyvinvointi talousarvion seurantakoulutus päätoimisen henkilökunnan koulutuspäivät työhyvinvointikysely mahdollisuus etätyöhön 6. Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu opintosetelihanke jatkuu maahanmuuttajille ja senioreille asiakaspalvelua kehitetään opintoseteleiden saajat lajiteltuina asiakastyytyväisyyskysely syksy 2010 saatujen positiivisten ja negatiivisten palautteiden määrä uusittu kurssiarviointi 7. Sujuva kuntayhteistyö kuntayhteistyön edelleen kehittäminen alueellisen tiedotuksen hyödyntäminen länsi.fi kautta alueellisen hallinnon kehittäminen johtokunnan seminaari Vihdin ja Nummi-Pusulan vahtimestaripalveluiden yhteistyö 18

Bror Ahlgrenin ja Eira Viitasen mietteitä (s. 2). Sivulla 7

Bror Ahlgrenin ja Eira Viitasen mietteitä (s. 2). Sivulla 7 1 Lohja Vihti Nummi-Pusula Sammatti Siuntio Karjalohja Hiiden Luukku Hiiden Opiston asiakaslehti 2010-2011 Uudet opettajat esittäytyvät! Tutustu atk-opettaja Eija Terävään ja taideaineiden ja liikunnan

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

Hiiden Opisto kutsuu asiakkaitaan. Oppimistilanteen palapeli. ainutlaatuisen itsensä, joka koostuu lukuisista oppimiseen vaikuttavista

Hiiden Opisto kutsuu asiakkaitaan. Oppimistilanteen palapeli. ainutlaatuisen itsensä, joka koostuu lukuisista oppimiseen vaikuttavista 1 Lohja Vihti Nummi-Pusula Siuntio Karjalohja Hiiden Luukku Hiiden Opiston asiakaslehti 2011-2012 Onnellisen sepän pajassa Onnellisen Sepän pajan sinisen oven raosta hehkuu valo ja sisältä kuuluu iloista

Lisätiedot

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS TOIMINNAN KUVAUS Päivitetty 17.12.07 MS SAATTEEKSI Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632 7) velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 OPINTO-OPA 2015-2016 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus Osaamiskeskus Kainuun Aalto Avoin yliopisto-opetus Avoin ammattikorkeakouluopetus Kansalaisopisto

Lisätiedot

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi

Keminmaa Simo Tervola. KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi OPINTO-OHJELMA 2013-2014 KIVALOJEN SEUTUOPISTO Yhdessä vahvempi Keminmaa Simo Tervola Kansalaisopiston toimintaa yhdessä 6. lukuvuosi YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

Opetusohjelma kevät 2015

Opetusohjelma kevät 2015 Laitila Uusikaupunki Pyhäranta Taivassalo Kustavi Vehmaa Opetusohjelma kevät 2015 Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 2 Kevään aikataulut Kevätlukukausi sijoittuu ajalle 7.1.-30.6.2015. Talvilomalla

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi...

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi... TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Sivistyslautakunnan kokoonpano 2013-2016... 4 Henkilökunta...5 Varsinainen henkilökunta ja sijaiset... 5 Sivutoimiset

Lisätiedot

kansalaisopisto Joensuun seudun opinto-opas Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi www.joensuunseudunkansalaisopisto.fi ILMOITTAUTUMINEN s.

kansalaisopisto Joensuun seudun opinto-opas Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi www.joensuunseudunkansalaisopisto.fi ILMOITTAUTUMINEN s. Joensuun seudun kansalaisopisto opinto-opas 2011-2012 Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi Joensuun seudun kansalaisopisto Papinkatu 3 80110 Joensuu ILMOITTAUTUMINEN s. 4 HENKILÖKUNTA s. 5 LUENNOT,

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT 2 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. YHTEYSTIEDOT Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat

Lisätiedot

HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA

HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA kevät 2015 SISÄLTÖ Rehtorin tervehdys... 4 Ilmoittautuminen... 5 Kurssimaksut ja alennukset... 6 Peruutukset, keskeytykset ja palaute... 7 Hyvä tietää... 8 Avoin yliopisto...

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus OPINTO-OPAS 2013-2014 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus LUKIJALLE Oppimisen iloa Kaukametsässä Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin omistama kansalaisopisto,

Lisätiedot

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2015. Tölkkinipsulaukut

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2015. Tölkkinipsulaukut ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA SYKSY 2015 Tölkkinipsulaukut Rovaniemen kansalaisopiston toimintaajatus Opisto kehittää ja toteuttaa laadukkaasti vapaatavoitteista ja ammatillista osaamista täydentäviä

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Syksy 2013. Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat. opi innostu oivalla

Syksy 2013. Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat. opi innostu oivalla Syksy 2013 Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat opi innostu oivalla 1 Keravalla opitaan ja oivalletaan Kansalaisopistojen toiminta on tyypillisesti kunnallista lähipalvelua, johon osallistutaan pääasiassa

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot