TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

2 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen Rehtorin puheenvuoro 2 4. Hallintoelimet Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hiiden Opiston johtokunta 3 5. Henkilöstö Päätoiminen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Organisaatiokaavio 4 6. Sopimuskunnat ja aluejako Lohja Karjalohja Siuntio Vihti Nummi-Pusula 6 7. Yhteiskunnalliset aineet ja ATK 8 8. Kielten ja musiikin osasto 9 9. Taitoaineiden osasto Taideaineiden ja liikunnan osasto Tilauskurssitoiminta Hankkeet Tapahtumat Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteistyökumppanit Medianäkyvyys Yleiset kielitutkinnot ATK-ajokorttimoduulisuoritukset Opistotoiminnan laatu ja laadun arviointi Opetustuntimäärät Opiskelijamäärät Asiakastyytyväisyys Kurssiarvioinnit Tuntiopettajien työtyytyväisyys Kehittämissuunnitelma Tuloskortti Avaintulokset ja tulosten toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 / koko opisto Keskeiset tavoitteet 2011 / osastot 19 Yhteiskuntaosaston tavoitteet 19 Kielten ja musiikin osaston tavoitteet 20 Taitoaineiden osaston tavoitteet 21 Taideaineiden ja liikunnan osaston tavoitteet 22 Toimistojen tavoitteet Hiiden Opiston toimipaikat Opiston toimintaa Rajatonta oppimista, tiedon ja taidon iloa!

3 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot Visio Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana ja kehittäjänä sekä hyvänä yhteistyökumppanina. Vision johtoajatukset Hiiden Opisto on arvostettu osana elinikäisen oppimisen polkua, sillä on selkeä tehtävä sekä hyvät nykyaikaiset toimitilat Hiiden Opisto järjestää laadukasta koulutusta nykyaikaisin opetusvälinein ja metodein pätevillä opettajilla Hiiden Opisto on aktiivinen vaikuttaja ja kehittäjä alueella, joka tekee yhteistyötä oppilaitosverkostossa ja tarjoaa väylän myös jatko-opintoihin Toiminta-ajatus Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa toteuttaen vapaan sivistystyön periaatteita Länsi-Uudellamaalla. Hiiden Opiston toimintaa ohjaavat arvot Elinikäinen oppiminen tarjotaan mahdollisuus jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja jatkokouluttautumiseen edistetään työssä ja arjessa jaksamista sekä henkisen vireyden säilyttämistä tarjotaan eri ikäryhmille mahdollisuus arkipäivän oppimiseen Laadukkuus toiminta on kokonaisuudessaan korkeatasoista henkilöstön osaaminen on ajantasaista opisto kehittyy jatkuvasti visionsa suuntaan opetustilat ja -laitteet ovat ajanmukaiset opetuksessa arvostetaan yksilöllisyyttä opiston toiminnassa toteutuu moniarvoisuus ja suvaitsevaisuus opisto arvioi ja kehittää toimintaansa Tasa-arvo opistossa toteutetaan sekä sosioekonomista että alueellista tasa-arvoa opiston kursseille osallistuminen ei vaadi tiettyä pohjakoulutusta koulutustarjontaa suunnataan sekä miehille että naisille ja eri väestöryhmille Yhteisöllisyys opistossa on sekä päätoimisella henkilöstöllä, tuntiopettajilla että opiskelijoilla mahdollisuus kokea ns. me-henkeä, yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä opisto tarjoaa sosiaalisen oppimisympäristön opiskeluryhmissä mahdollisuus vertaistukeen Avoimuus tiedotus on ajantasaista ja ennakoivaa toiminta on vuorovaikutteista ja osallistavaa Vapaus opiston opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella omista lähtökohdistaan mielenkiintonsa mukaan opiskelijalla on vapaus päättää itse omista opiskelutavoitteistaan opisto päättää koulutustarjonnastaan ja opetuksen järjestämisestä itsenäisesti ja vastuullisesti 1

4 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 Määrätietoinen työskentely sekä osaava ja asiastaan innostunut henkilökunta ovat vieneet Hiiden Opiston kansalaisopistojen kärkijoukkoon Suomessa. Laadukkaan osaamisympäristön järjestämisestä opisto sijoittui kuuden parhaaksi arvioidun kansalaisopiston joukkoon OPH:n laatupalkintokilpailussa Aikana jolloin monilla aloilla on jouduttu supistamaan menoja ja luopumaan paljosta, on Hiiden Opisto pystynyt pitämään taloutensa tasapainossa tarkan talousseurannan kautta. Hiiden Opistossa on kurssitarjonta pystytty pitämään monipuolisena ja mielenkiintoisena. Uusia ja haastavia kursseja on pystytty tarjoamaan kestosuosikkien rinnalla. Opiston tarjoamilla kursseilla on mahdollisuus löytää omat uinuvat luovuuden lähteensä ja kasvattaa tietojaan ja taitojaan monella eri alalla. Osaavassa ohjauksessa on turvallista asettaa haasteita itselleen ja kokea onnistumista uuden oppimisesta. Hiiden Opiston kurssitarjonnalla on onnistuttu ottamaan huomioon kaiken ikäiset kansalaiset nuorista senioreihin. Elinikäinen oppiminen lienee jo kaikille tuttu käsite ja sanotaanhan että ihminen ei vanhene niin kauan kuin hän jaksaa innostua uusista asioista. Kansalaisopistojen tehtävä on tänä aikana hyvin haastava ja erittäin merkittävä kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. Tässä Hiiden Opisto on onnistunut loistavasti ja arvioitu ansaitusti Suomen parhaimpiin. Kannattaa olla syystäkin ylpeä ja opiskella yhdessä valtakunnan Annukka Helenius, parhaista opistoista. johtokunnan puheenjohtaja, Karjalohja 3. Rehtorin puheenvuoro Kymmenvuotias Hiiden Opisto elää vahvasti alueen asukkaiden arjessa. Kyläkunnissa ja taajamissa opiskellaan ahkerasti. Opiston tarjonta on tavoittanut kuntalaiset ja toisin päin; kuntalaisten opiskelutoiveet ovat tavoittaneet opiston kurssisuunnittelijat. Positiivinen kierre on valmis, siitä kertoo jatkuvasti kasvava kurssilaisten määrä Hiiden Opistossa. Vuonna 2010 Opiston kurssitoiminnan suunnittelua ja toteutuksen työtapoja rationalisoitiin voimakkaasti, kun opetustoimintaa organisoitiin neljän aineosaston kautta. Uusien toimintatapojen sekä tehostuneen markkinoinnin seurauksena opiston kurssikohtaisesti laskettu opiskelijamäärä kasvoi niin, että maksutuottoja kertyi reippaasti yli odotusten. Tuntiopetuskulujen pysyminen hallinnassa sekä hyvä maksutuottokehitys vuoden aikana mahdollisti suunniteltua suuremman opetustuntimäärän toteuttamisen. Kasvava opetustuntimäärä puolestaan kartuttaa tulevien vuosien valtionosuutta. Laadukkaan osaamisympäristön järjestämisestä opisto sai sulan hattuunsa onnistuessaan pääsemään kuuden (6) parhaaksi arvioidun kansalaisopiston joukkoon OPH:n laatupalkintokilpailussa Hiiden Opiston kehittämissuunnitelman painopisteet strategiakaudella 2017 ovat laadukas osaamisympäristö, tunnettavuuden lisääminen, tasapainoinen talous, tehokkaat toimintatavat, henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen, monipuoliset asiakaspalvelut ja laadukas asiakaspalvelu sekä sujuva kuntayhteistyö. Opisto onnistui kaikilla tavoitetasoilla vuositavoitteissa 2010, tasot tukivat toinen toistaan tulosten saavuttamisessa. Tavoitteena olleen talousarvion seurantakoulutuksen toteutumisen ja siitä seuranneen tarkan talousseurannan kautta aineosastot ovat pysyneet osastobudjeteissaan ja opiston menot tasapainossa. Vakaa talous antoi mahdollisuuden panostaa opiston tunnettuuden lisäämiseen uusitun opintooppaan, uusien kotisivujen sekä joka kotiin jaetun Hiiden Luukku -asiakaslehden muodossa. Anne Kotonen, rehtori 2

5 4. Hallintoelimet 4.1 Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Jäsen Kerisalo Alla, pj Lähteenmäki Ilkka, vpj Bolin Peter Hiltunen Tuula Huttu-Méling Sari Kuosmanen Jorma Lehtelä Seppo Levonperä Leena Lipponen Juha Ojanen Tarja Raita Matias Slunga-Poutsalo Riikka Zweygberg Sari Kaupunginhallituksen edustaja: Pajuoja Matti Sammatin asiantuntijajäsen: Karisto Eero 5. Henkilöstö varajäsen Ranta Hilkka Louhi Janne Ekebom Christer Lehtonen Pirkko Piipponen Pipsa Moisa Teuvo Saarinen Markku Saastamoinen Seija Pääkkönen Markku Kakko Laila Heinonen-Turkia Sami Sohlberg Sami Lindén-Nirvi Tuija Åström Petteri Heino Jaakko 4.2 Hiiden Opiston johtokunta Lohja Jokinen Pia Lähteenmäki Ilkka Perälä Aimo Juhantalo Pasi Kuula Sanna Lukkala Seija Calin Elisa, vpj Helenius Annukka, pj Manni Sarita Merimäki Risto Varajäsen Kakko Laila Tenkanen Sami Lahti Aila Juselius Mirja Säiläkivi Paavo Lehtisalo Taina Toivonen Hilkka Petrell Märta Saukkola Heli Pajuharju Rauli Johtokunnan kokoukset 2010 To klo Lohja To klo Nummi-Pusula To klo Vihti To klo Lohja (jouluillallinen) 5.1 Päätoiminen henkilöstö rehtori ( ) vs. rehtori ( ) apulaisrehtori ( ) vs. apulaisrehtori ( ) kielten ja musiikin osastonjohtaja kieltenopettaja taitoaineiden osastonjohtaja taitoaineiden opettaja taideaineiden ja liikunnan osastonjohtaja tanssin ja liikunnan opettaja viestintäteknologian opettaja toimistosihteeri (hallinto) toimistosihteeri (kielet, musiikki, tanssi, liikunta) toimistosihteeri (taitoaineet) suunnittelija-tiedottaja (taideaineet) vahtimestari (Lohja) Marjatta Siikjärvi Anne Kotonen Anne Kotonen Mirja Vehovuori Soile Lundqvist Anja Odell Anja Aalto Eira Viitanen Jyrki Häggman Ilona Kauppinen Eija Terävä Tarja Saarinen Ritva Karhu Tuula Vartiainen Kaisa Hannula Anneli Laitinen 5.2 Määräaikainen henkilöstö iltavahtimestari (Vihti) Marja-Riitta Turunen tuntiopettajien lukumäärä 195 luennoitsijoiden lukumäärä 8 Hiiden Opiston johtokunta

6 5.3 Henkilöstön hyvinvointi Hiiden Opistossa kannustetaan sekä päätoimisen henkilöstön että tuntiopettajahenkilöstön kouluttautumiseen. Päätoimiselle henkilöstölle järjestettiin sisäisenä koulutuksena Excel-taulukkolaskentaohjelmakoulutusta ja Tane-taloushallinto-ohjelmakoulutusta. Neljännen osastonjohtajuuden myötä taideaineiden osastonjohtaja suorittaa johtamis- ja esimiestyöskentely JET-koulutusta ja nettisivujen uudistuttua myös päivitystyökalu NetEazeriin saatiin koulutusta. Muita koulutuksia ovat olleet mm. Vapaan sivistystyön kieltenopettajien koulutus, hyvinvoiva opettaja -seminaari, Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö, Yleiset Kielitutkinnot -koulutus ja toimistohenkilöstölle Erkkeri-koulutus Apua arjen vuorovaikutustilanteisiin. Päätoimisen henkilöstön koulutuspäivät 2010 Sisäisiä: Ulkoisia: 12 päivää 42 päivää Tuntiopettajahenkilöstö on kouluttautunut suomen kielen opettajien koulutuspäivillä, joogaohjauksessa, tanssiohjaajien ohjelmistokurssilla sekä posliininmaalauksessa. Hiiden Opisto tukee tuntiopettajien kouluttautumista myöntämällä avustusta. Yhteisiä virkistyspuolipäiviä vietettiin toukokuun 28. päivänä ravintola Pikkolo Mondossa ruokaillen, ja päätoiminen henkilökunta vieraili Alitalon viinitilalla Lohjansaaressa, jossa oli tarjolla lounas ja opastettu tutustumiskierros tilalla. 5.4 Organisaatiokaavio 4

7 6. Sopimuskunnat ja aluejako Uusittu Lohjan kaupungin, Vihdin, Nummi-Pusulan, Karjalohjan ja Siuntion kuntien välinen sopimus kansalaisopistotoiminnan järjestämiseksi astui voimaan alkaen. Sopimuksessa määrätään Lohja ylläpitäjäkunnaksi ja muut kunnat ovat sopijakuntia. Ylläpitäjäkunta laatii opiston talousarvion ja taloussuunnitelman. Sopimuskunnat suorittavat ylläpitäjäkunnalle korvauksen käyttökustannuksista (kuntien maksuosuudet) toteutuneiden tuntien suhteessa. Ylläpitäjäkunnasta ja sopimuskunnista valitaan edustajat opiston johtokunnaksi valtuustojen toimikauden ajaksi. Lohja Siuntio Karjalohja Nummi-Pusula Talousarvion toteuma 2010 Vihti Talousarvio Toteuma Erotus Tot. % Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,6 Talousarvion ja toteutuneen toimintakatteen erotus Hiiden Opistossa Toimintakate , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,94 Hiiden Opistoa hallinnoidaan alueittain. Usean kunnan alueella tapahtuvassa toiminnassa on tärkeää ylläpitää kuntasuhteita sekä alueen päättäjiin että hallintokuntiin ja hallintohenkilöstöön. Rehtorin aluevastuukunnat olivat 2010 Lohja, Karjalohja ja Siuntio. Apulaisrehtorin vastuulla olivat Vihdin ja Nummi-Pusulan alueet. 6.1 Lohja Ylläpitäjäkunnassa toteutettiin yli puolet koko opiston tuntimäärästä eli Lohjan sivistysja vapaa-aikalautakunta valvoi ja ohjasi koko opiston ja Lohjan alueen toimintaa. Asukasmäärä Vastuullinen lautakunta: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lohjan toteutunut tuntimäärä Opiskelijat kerran laskettuna Kurssilaisten määrä Hiiden Opistolla on Lohjalla oma opistotalo, jonka monipuolinen luokkien varustelu antaa mahdollisuuden korkeatasoiseen aikuisten opetukseen. 16-paikkainen atk-luokka toimii paitsi atk-opetuksessa myös kielistudiona. Opistotalolla on liikuntatila, taitoaineluokka sekä mm. kieltenopetukseen soveltuva teorialuokka. Lohjan opistotalo on opiston hallinnollinen keskus toimistoineen ja henkilöstön työhuoneineen. Lohjalla opetusta toteutetaan myös lukuisissa kouluissa ja seurojentaloissa. Kursseja Karjalohja Asukasmäärä vastuullinen lautakunta: Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Karjalohjan toteutunut tuntimäärä 596 Opiskelijat kerran laskettuna 147 Kurssilaisten määrä 252 Karjalohjalla opetusta toteutettiin Päiväkummussa sekä koulutiloissa. Opetuksen pääpaino oli liikunnassa, musiikissa ja kielissä. Kursseja 24 Asukasmäärät kunnittain Lohja Asukasmäärät kunnittain 2010 Vihti Nummi- Pusula Siuntio * Karjalohja 6.3 Siuntio Asukasmäärä (* suomenkielisten osuus) Vastuullinen lautakunta: sivistyslautakunta Toteutunut tuntimäärä 556 Opiskelijat kerran laskettuna 230 Kurssilaisten määrä 267 Asukasmäärät Kursseja kunnittain

8 Vihti Vihdin kasvavassa kunnassa oli asukkaita vuoden lopussa Opistoasioiden vastuullinen lautakunta on Vihdissä kasvatusja koulutuslautakunta. Opistolla on Vihdissä kuntabudjetti, joka pitää sisällään määrärahat tiloihin ja niiden kunnossapitoon ja tilavuokriin, opetus- ja hallintopalvelut sekä mm. kalustohankinnat. Merkittävä asia opiston toiminnan kannalta ovat iltavahtimestaripalvelut, joihin Vihdin kunta varaa vuosittain määrärahan. Vahtimestari toimii pääasiallisesti Kuoppanummen koulukeskuksessa. Nummi-Pusula Nummi-Pusulan asukasmäärä oli vuoden lopussa 6 139, ja opistoasioiden vastuullinen lautakunta on sivistyslautakunta. Opistolla on Nummi-Pusulassa kuntabudjetti, joka pitää sisällään määrärahat tiloihin ja niiden kunnossapitoon ja tilavuokriin, opetus- ja hallintopalvelut sekä mm. kalustohankinnat. Toiminta ja tilat Vastuullinen lautakunta kasvatus ja koulutuslautakunta Vihdin opetustuntimäärältään suuren alueen toimintaa johtaa opiston apulaisrehtori, jonka työhuone on opistotalolla Nummelan Karhumäenpolulla. Vihdissä opistolla on oma toimisto ja toimistosihteeri sekä osa-aikainen iltavahtimestari. Opistotalo pitää sisällään sekä hallintotilat että luokkatiloja. Opistotalon keskeinen sijainti ja erityisen hyvä aikuisopetukseen soveltuva varustelutaso antaa valtavasti mahdollisuuksia järjestää erinomaista opetusta ja toimintaa vihtiläisille. Toinen tärkeä opetustila Nummelan alueella on Kuoppanummen koulukeskus monipuolisine mahdollisuuksineen. Vihdin kirkonkylässä opetusta järjestetään sekä Pitäjänkeskuksen rakennuksessa että kouluilla. Myös Vihdin kylissä (mm. Selki, Otalampi, Jokikunta, Vihtijärvi) toimii useita opiston ryhmiä. Vihdin toteutunut tuntimäärä Vihdin osuus opiston tuntimäärästä 34,06 % Kursseja 293 Kurssilaiset kerran laskettuna Kurssilaisten kokonaismäärä Toiminta ja tilat Opistotalon menetyksen jälkeen atk-opetus on keskitetty Nummella Oinolan koululle ja Pusulassa Pusulan koululle. Nummella sijaitseva Taitotalo on muodostunut Hiiden Opiston tukikohdaksi Nummi-Pusulan alueella, siellä järjestetään entisöintikursseja, kankaankudontaa ja taito- ja taideaineiden lyhytkursseja. Opisto voi käyttää Nummi-Pusulassa koulujen tiloja, mutta opistotoimintaa on myös kylä- ja seurojentaloissa. Vastuullinen lautakunta sivistyslautakunta Nummi-Pusulan toteutunut tuntimäärä 1 639,5 Nummi-Pusulan osuus opiston tuntimäärästä 8,26 % Kursseja 70 Kurssilaiset kerran laskettuna 500 Kurssilaisten kokonaismäärä 1016 Opiskelijat Hiiden Opistossa 2010: (netto) Naisia Miehiä Yht Opiskelijamäärä Aktiiviopiskelijoita Maahanmuuttajia Opiskelijaalennuksen saaneita Työttömiä Claes Andersson Päivölän kirjallisuuspäivillä Vihdin Päivölässä

9 7. yhteiskunnalliset aineet ja atk Osastossa toteutetaan yhteiskunnallisten aineiden, psykologian sekä ihmissuhdetaitojen opetusalueita, lisäksi osastoon kuuluvat avoimen yliopiston ja ikäihmisten opetus sekä atk ja luennot. Suunnittelusta vastaavat rehtori, apulaisrehtori sekä atk-opettaja apulaisrehtorin toimiessa osastonjohtajana. Useimmat luennot on järjestetty yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kuten Sävelten syksy sekä Globaalin kuluttajan ajokortti -luento, joka sopii myös opettajien VESO-koulutukseksi. Uutuutena mm. Elämäntaitokurssi sekä Meillä on häät -kurssi jossa paneudutaan onnistuneiden hääjuhlien järjestelyyn. Yhteiskunnallisten aineiden puitteissa järjestettiin kansalaisvaikuttamisen kursseja (Koti-Nummela ja Lohja kotikaupungiksi), paikallistuntemukseen tähtääviä retkiä ja mm. Hyvinvointitreenejä. Treeniryhmiä oli kaksi, toinen kohdennettiin ikäihmisille Nummi-Pusulassa ja toinen Lohjan työikäisille jotka hakivat potkua elämäänsä. Yhteistyökumppanina oli Nummi-Pusulassa mielenterveysseura ja Lohjalla Lohjan seudun mielenterveysseura, työvoimatoimisto ja perusturva. Vihdin liikuntapalveluiden kanssa järjestettiin upea Suomimieskokonaisuus, jonka tarkoitus oli liikuttaa miehiä eri tavoin. Nummi-Pusulan vihreiden aloitteesta järjestettiin Nummen lukiolla lähiruokatapahtuma syyskuussa. Suomenruotsalainen kirjallisuus keräsi jälleen salit täyteen Päivölän 14. kirjallisuuspäivillä Nummelassa. Avoin yliopisto-opetus on koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä opetusmuoto. Pohjakoulutusvaatimuksia avoimessa yliopistossa ei ole, mutta opinnot avaavat mahdollisuuden päästä tutkintoon johtaviin yliopistoopintoihin opintoja järjestettiin kasvatustieteessä/aikuiskasvatustieteessä, lääketieteessä sekä erityiskasvatuksessa ja taidehistoriassa. Ikäihmisten opintokokonaisuuksia olivat mm. ikäihmisten yliopistoryhmät sekä Voimaa viisauden vuosiin ryhmät. Atk:n senioriopetuksesta opisto pystyi 2010 tarjoamaan osan maksuttomana OPM:n opintosetelirahoituksen turvin. Senioreiden atk-taidot ovat todellisia nykypäivän kansalaistaitoja. Suunnitellut tunnit 1136 Toteutuneet tunnit 899 Opiskelijoita 1107 VERKKO-OPETUS Verkossa opiskelu on vakiinnuttanut asemansa yhtenä opiston opiskelumuotona. Kuluneena vuonna opiskeltiin verkossa niin asiatyylistä kirjoittamista kuin lyriikkaakin. Runoja tuntevilleverkkokurssi keräsi hyvän joukon runoilusta kiinnostuneita oppilaita. Asiatyylisen kirjoittamisen verkkokurssilla puolestaan opittiin yleishyödyllisiä kirjoittamistyylejä. Kurssi tarjosi eväät tiedotteen, uutisen, mielipidekirjoituksen, markkinointitekstin ja verkkotekstin kirjoittamiseen. Verkkokurssit toteutettiin joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi Moodle-oppimisalustalla. Kirjoittamisen ja kirjallisuuden opetus soveltuukin hyvin verkkoon, sillä luovuutta ei voi käskeä toimimaan juuri tietyllä hetkellä. Oppilaat saivat harjoittaa kirjoitustaitojaan ajasta ja paikasta riippumatta. ATK JA MEDIA Sähköistyvä yhteiskuntamme lisää kansalaisten painetta hankkia itselleen riittävä tietotekninen osaaminen päivittäisten asioiden hoitamiseksi. Hiiden Opisto opastaa kansalaisia tietokoneen ja internetin käytössä eritasoisilla kursseilla, periaatteella jokaiselle jotakin. Atk-opetuksen asiakaskuntaan kuuluu pääasiassa työikäisiä ja ikäihmisiä. Suosituimpia kursseja toimintakaudella olivat ikäihmisten tietokoneen käytön ja internetin peruskurssit ja suomenkielisellä ohjelmalla toteutetut kuvankäsittelyn peruskurssit. Myös laitteiden hallinta, ilmaisohjelmien asentaminen ja tietoturva kiinnostivat. Peruskurssin jälkeen haluttiin oppia lisää tietokoneen hallinnasta ja ottaa ohjakset omiin käsiin. Hiiden Opisto tarjoaa atk-opetusta pääasiassa Windows XP-käyttöjärjestelmällä. Windows Vista-käyttöjärjestelmän käyttöön tutustuttiin omien kannettavien tietokoneiden kanssa. Suosionsa säilyttivät myös atk-ajokorttitutkintoon liittyvät kurssit: Tekstinkäsittely, Esitysgrafiikka ja Taulukkolaskenta, sekä kuvankäsittelyn soveltavat kurssit: Vanhat valokuvat kuntoon ja Kuvankäsittely hyötykäyttöön. Kalenterikurssilla luodaan digikuvista kalenterit Atk ja media Suunnitellut tunnit 1576 Toteutuneet tunnit 1044 Opiskelijoita 602 Ainealueen vastaava Mirja Vehovuori Hallinnon toimistosihteeri Tarja Saarinen Viestintäteknologian opettaja Eija Terävä Ainealueen toimistosihteeri Tarja Saarinen 7

10 8. KIELTEN JA musiikin OSASTO Kielten ja ilmaisutaitojen osasto sai uuden nimen kielten ja musiikin osasto, kun puheviestinnän ja näyttämötaiteiden opetusalueet siirtyivät taideaineiden osastoon. Kielten opetusta järjestettiin 16 kielessä koko vuoden tai lukukauden kestoisina kursseina, lyhyt- ja intensiivikursseina. Kielten tarjonnassa oli myös yhteensä 8 kieli- ja kulttuuriluentoa. Opiston Juuret ja Siivet sekä Enempi on maailmaa kuin ruudusta näkyy -teemat näkyivät osaston kurssitarjonnassa. Yleisiä Kielitutkintoja järjestettiin suomen ja englannin kielessä, yhteensä ilmoittautuneita tentteihin oli 42. Lisäksi infotilaisuuksia oli keväällä ja syksyllä suomen tenttijöille. Kielten kevät- ja syyskauden avauksissa aiheina olivat Kielten tori, jossa tuntiopettajien kanssa esiteltiin osaston kielten kurssitarjontaa ja Kieliä maailmalla maailma kielissä luento sekä Finn Lectura:n edustajan esittelemät kielten oppimateriaalit. Musiikin opetus jakautui musiikki- ja soitinopetukseen, orkestereihin, laulunopetukseen ja kuoroihin. Uutuuksia opetustarjonnassa Musiikissa uutuuksina oli tarjolla Venäläiset laulut tutuiksi -kurssi, jolla tutustuttiin venäläisen laulun maailmaan ja opeteltiin venäläiset aakkoset. Musiikinteorian intensiivikurssilla selviteltiin mihin perustuu eri tyylien lumovoima ja käytiin läpi musiikinteorian ja nuottikirjoituksen perusteita. Avaa ovi laulumaailmaan -kurssi on löytänyt paikkansa opiskelijoiden suosikkina; sekä alkeet että uutena tarjottu jatkokurssi tulivat täyteen. Kielissä aloitettiin elokuussa tehostettu opinto-ohjaus nimellä Minun Kielipolkuni. Yhdessä opiskelijoiden kanssa valittiin heille sopivan tasoinen kielikurssi, esiteltiin Yleisiä Kielitutkintoja ja testattiin Dialang testissä kielitaitoa tietokoneilla. Opinto-ohjaus -iltapäivät järjestettiin sekä Nummelassa että Lohjalla. Kielipolku -opinto-ohjaukseen liittyi myös luento Miten opiskelisin kieliä, että oppisin. Koska tilaisuudet keräsivät paljon kiinnostuneita, kielipolku -opinto-ohjausta jatketaan myös seuraavan lukuvuoden alussa. Kielten uutuustarjonnasta löytyi myös mm. hollannin tutustumiskurssi, USA:han keskittyvä kokovuoden englannin kurssi, japanin lyhytkurssi kanjimerkeistä, saksaa työelämän tarpeisiin, unkarin alkeet pitkän tauon jälkeen ja viittomakielen alkeiden jatko. Kieli- ja kulttuuriluennoilla vierailtiin italiaksi Salernossa ja Amalfirannikolla, ranskaksi Ranskan Keskusylängöllä pyhiinvaellusreitillä, Lyon ssa sekä Atlantin rannikolla ja kuultiin naisten roolista Ranskan gastronomiassa, englannin luennolla Uudessa Seelannissa. Tapahtumat ja tuntiopettajatapaamiset Erilaisissa tapahtumissa kohtaavat opiskelijat ja osaston opettajat. Kauden avaukset on suunnattu sekä opiskelijoille että osaston opettajille. Kevät- ja syyskauden avaukset jatkuivat yleisöosuuden jälkeen myös opettajien koulutusiltoina, joissa opettajat saavat tietoa opistosta ja omasta ainealueesta ja voivat ideoida yhdessä. Osaston opettajille järjestettiin lisäksi pikkujouluilta Lohjan Opistotalossa Kevätkauden avaus ja opettajien koulutusilta Nummelassa suomen keskitason YKI tentti Lohjalla kurssisuunnittelupäivät osaston opettajille Lohjalla ja Nummelassa englannin keskitason YKI tentti Lohjalla suomen keskitason YKI tentti Lohjalla kevätgaalassa Juuret ja Siivet musiikki oli mukana ohjelmassa koulutusilta osaston opettajille Lohjalla Minun Kielipolkuni opinto-ohjausta kieliin Nummelassa Minun Kielipolkuni opinto-ohjausta kieliin Lohjalla Syyskauden avaus ja opettajien koulutusilta Lohjalla suomen keskitason YKI tentti Lohjalla englannin keskitason YKI tentti Lohjalla Pikkujoulu tuntiopettajille Lohjalla Vihdin viihdekuoro, kevätgaala Juuret ja siivet Laurentius-salissa Suunnitellut tunnit 6207 Toteutuneet tunnit 5620 Opiskelijoita 3319 Osastonjohtaja Soile Lundqvist Kieltenopettaja Anja Odell Osaston toimistosihteeri Ritva Karhu 8

11 9. taitoaineiden osasto Taitoaineiden osaston opetusalueita ovat käsityö, sisältäen sekä pehmeät että kovat materiaalit, kotitalous, terveyskasvatus, ensiapu sekä puutarha. Taitoaineet tarjoavat oppia ja hyötyä arjen pulmiin mutta myös riemullista irrottelua erilaisilla väreillä, muodoilla ja materiaaleilla. Ajankohtaisia asioita ovat kestävä kehitys ja materiaalien uusiokäyttö, terveet elämäntavat sekä rauhoittuminen ja arjen hidastaminen. Järjestämme pitkäjänteisiä, koko vuoden kestäviä kursseja, mutta yhä enemmän myös lyhyt- ja viikonloppukursseja. Käsityön taiteen perusopetuksen aikuisille aloitti uusi 14 opiskelijan ryhmä syksyllä Noudatamme Opetushallituksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän mukaan laadittua opetussuunnitelmaa. Opetus on tavoitteellista ja pitkäjänteistä sisältäen monipuolista perehtymistä käsityön eri osa-alueisiin, opinnot kestävät 3,5-4 vuotta. Lähtökohtana on oma persoonallinen ja luova ilmaisu. Käsityön taiteen perusopetus pidetyt tunnit Tunnit Kevät / syksy Opiskelijat Kevät / syksy aikuisten käsityön *- / 36 *- / 14 taiteen perusopetus lasten käsityökoulu 39 / / 14 * aikuisten aikuisten opetusryhmää ei ollut keväällä 2010 Tuntiopettajatapaamiset ja koulutukset Osaston tapaamisissa ja koulutustilaisuuksissa opettajat perehtyvät opiston toimintaan, tapaavat kollegoitaan ja saavat tietoa omaan ainealueeseensa liittyvistä asioista Taitoaineiden tuntiopettajien suunnittelutapaaminen Tuntiopettajakokous Tuntiopettajien joulutapaaminen Koivulan Kartanossa Kevättuulahdus! avoimet ovet taitoaineden opintoryhmissä Nummen Taitotalossa ja Pusulan koululla Linnunpönttötalkoot Nummelassa yhteistyössä Vihdin luonto ry:n kanssa Käsityön taiteen perusopetusryhmä osallistui Vihdin taiteen perusopetuksen yhteisnäyttelyyn Nummelan kirjastossa Lohjan kevätnäyttely Laurentius -salin aulassa Lohjalla Solmulan kutomon avoimet ovet Lohjalla Vihdin kevätnäyttely työväentalo Rientolassa Nummelassa Sammatin taitajat maamiesseurantalo Sampaalassa Nukketalkoot yhteistyössä Vihdin Unicef-yhdistyksen kanssa Aikuisopiskelijaviikon päätapahtuma Lohjalla, taitoaineosaston opettaja Jaana Hakkarainen opetti tapahtuman juontajaa Jone Nikulaa kehräämään värttinällä Taitopajat Lohjan Menneen Ajan Joulumarkkinoilla Tavoitteiden toteutumisen arviointi Taitoaineosasto on asettanut tavoitteensa koko opiston avaintulosten ja tulostavoitteiden mukaisiksi. Tärkeimpiä tavoitteita olivat: Korkeatasoinen opetus ja opettajien osaaminen, kestävän kehityksen arvojen opetus, tasapainoinen talous, kurssimarkkinoinnin kehittäminen sekä asiakkaiden tyytyväisyys opetuksen tasoon. Osastossa toteutui vuoden aikana 22 uutuuskurssia ja palkatut tuntiopettajat olivat alansa asiantuntijoita. Kestävän kehityksen arvoja opetettiin 16 kurssilla, lisäksi aihe oli esillä muillakin kursseilla. Markkinointi lehdistössä onnistui, sillä osastoa sivuavia lehtiartikkeleita oli 41 kappaletta yhteensä kuudessa alueen lehdessä. Asiakastyytyväisyyskyselyssä taitoaineiden osaston 265 vastanneesta 93.2% oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väittämän Opetuksen taso on hyvä - kanssa. Näyttelyt, teemapäivät ja tapahtumat Erilaisissa tapahtumissa kuntalaiset voivat tutustua opiston toimintaan, nähdä opiskelijoiden ja opettajien työn tuloksia sekä esittää kysymyksiä ja toiveita henkilökunnalle. Järjestimme myös talkoita, joissa valmistettiin linnunpönttöjä, ommeltiin Anna ja Toivo nukkeja Unicefin lasten rokotuskampanjan tueksi sekä virkattiin sytomyssyjä, jotka lahjoitettiin Lohjan sairaalan syöpäpotilaille. Taitoaineiden osasto Suunnitellut tunnit 6211 Toteutuneet tunnit 5806 Opiskelijoita 2734 Kokeilevan käsityön loppunäyttely 2010 Osastonjohtaja Anja Aalto Taitoaineiden opettaja Eira Viitanen Osaston toimistosihteeri Tuula Vartiainen 9

12 10. taideaineiden ja liikunnan osasto Tammikuussa 2010 taideaineiden osasto siirtyi uusiin kuviohin osastouudistuksen kautta. Ainealueesta muodostui virallisesti Taideaineiden ja liikunnan osasto, joka pitää sisällään kuvataiteen, kirjallisuuden, liikenneopetuksen, tanssin ja liikunnan sekä puheviestinnän ja näyttämötaiteet. Edelleen osaston tarjontaan kuului erilaiset ainealueiden erikoisluennot ja -kurssit. Johtavan taideaineiden opettajan virka muutettiin osastonjohtajuudeksi ja nyt Jyrki Häggmanin vastuualueena ovat taideaineet ja liikunta. Päätoiminen tanssin ja liikunnan opettaja Ilona Kauppinen hoitaa osaltaan tanssin ja liikunnan. Keväällä osaston visuaalinen ilme koki muutoksen ja poikkitaiteellisuus ja sen merkitys vahvistui entisestään. Nyt taideaineiden ja liikunnan osastolla on logo Avaruutta oppimiseen. Logolla halutaan tuoda esiin oppimisen riemua ja ilmaisun vapautta, jonka tuotoksia osasto esittelee vuosittain monipuolisella kevään ohjelmistolla. Kevään 2010 näyttelytoiminnan avasi taitoaineiden osaston kanssa yhteistyönä Nummi Pusulassa järjestetty Kevättuulahdus!. Tämä avoimien ovien tapahtuma kiinnosti paikkakuntalaisia kovasti ja tästä toivotaan vuosittaista tapahtumaa. Huhtikuussa 2010 osasto järjesti lukuvuoden näyttelyt Nummelassa ja Lohjalla. Taideaineiden ja liikunnan osasto juhli myös koko opiston kanssa lukuvuottaan kevätgaalassa Laurentius-salissa. Kuvataidekurssit jakaantuvat peruskursseihin (3-vuotinen, valtakunnallista taiteen perusopetusuunnitelmaa noudattava kurssi), taidemaalauskursseihin, kuvanveistoon, piirustuskursseihin, avoin ateljee -kursseihin, lasten kuvataidekursseihin sekä erikoistekniikkakursseihin. Lohjalla 2009 aloittanut kuvataiteen kolmivuotinen jatkoi toisella lukuvuodellaan. Vihdissä 2008 aloittanut aloitti viimeisen lukuvuotensa. Kesällä 2010 oli tällä kertaa mahdollisuus nauttia kesäisestä lähitienoosta Vihdissä, Hopeaniemen kuvankauniissa kartanomaisemmassa. Uutuutena taideaineiden ja liikunnan osaston tarjonnassa olivat kirjallisuus ja näyttämötaiteet. Elämänkertakurssi järjestettiin kokeiluna Vihdissä. Erityisesti esiintymiskurssit kiinnostivat kaikenikäisiä opiskelijoita. Myös näyttelemisen peruskurssit ovat kasvattaneet jatkuvasti osallistujamäärää. Kuvataiteet + muut: Suunnitellut tunnit 3303,4 Toteutuneet tunnit 3108,5 Opiskelijoita 1101 Liikunta ja tanssi Liikunnassa on tarjolla monipuolisesti kehonhuoltoa, Pilatesta, erilaisia joogasuuntauksia, Taijia, kuntosaliryhmiä sekä vesijumppaa, tietenkään unohtamatta kunnon peruskuntojumppaa. Ikääntyneille on suunnattu omia jooga-, Pilates-, tanssija liikuntaryhmiä, uutuutena tasapainoa parantava tunti. Miehille on omia äijäjooga- ja kuntoliikuntaryhmiä. Ruotsinkielisille on myös oma jumpparyhmänsä. Osanottajamäärät ovat olleet hyviä ja kurssilaisia on ollut jonossa varasijoille asti. Tanssin opetusta annetaan useassa eri tasoryhmässä; aikuisbaletissa kolmessa, nyky-, jazz- ja itämaisessa sekä rivitanssissa kahdessa. Kurssitarjonnassa on myös lavatanssi-, senioritanssi- ja kansantanssiopetusta. Uutuuskursseista mainittakoon Zumba, jota varten tehtiin yhteistyötä Lohjan liikuntakeskuksen kanssa. Syksyn uutuutena Lohjalla oli Vauva & vanhempi -baletti, joka toteutui hyvin. Kurssi sai positiivista palautetta ja sen jatkoksi on suunniteltu Tanssitaan vauvani -kurssia. Äiti & taapero- ja äiti & vauvajumppa Karjalohjalla olivat myös toivottuja uutuuksia. Itämainen vatsatanssi, kevätgaala Juuret ja siivet Laurentius-salissa Tapahtumat ja teemapäivät Tanssi- ja musiikkigaala Juuret ja siivet Laurentius-salissa Rautarouvat Reilun Kaupan messuilla Puu-Anttilassa Tanssin Avoimet ovet Lohjan opistotalolla Tuntiopettajatapaamiset ja koulutukset Avoimien ovien suunnittelupalaveri Tuntiopettajakokous Joulutapaaminen Joogaohjaajien koulutus Lisäksi joogaohjaajat ovat kokoontuneet Lohjalle kerran kuussa pohtimaan joogan opetukseen liittyviä asioita Tuija Aaltosen koolle kutsumana. Liikunta ja Tanssi Suunnitellut tunnit 3520,5 Toteutuneet tunnit 3329 Opiskelijoita 3182 Osastonjohtaja Jyrki Häggman Ainealueen toimistosihteeri: Kaisa Hannula Tanssin ja liikunnan opettaja Ilona Kauppinen Ainealueen toimistosihteeri: Ritva Karhu 10

13 11. tilauskurssitoiminta Tilauskurssitoiminta on pieni mutta tärkeä osa Hiiden Opiston toimintaa. Työyhteisön tärkein voimavara on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Hiiden Opisto tarjoaa kunnille, yrityksille ja yhteisöille koulutuspalveluja. Tilaajan kanssa yhteistyössä räätälöity koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen tai yhteisön tarpeet huomioiden. Koulutuksia voidaan järjestää myös useamman organisaation yhteishankkeina. Opisto käyttää kouluttajina omia opettajiaan ja muita eri alojen asiantuntijoita. Koulutus voidaan järjestää nopeasti ja joustavasti tilaajan toivomana ajankohtana joko opiston tai työyhteisön omissa tiloissa tai muussa sopivassa paikassa.tilauskoulutuksessa suosittuja kursseja ovat mm. kielikurssit, atk-kurssit, hygieniapassikoulutukset, ensiapukoulutukset, työyhteisökoulutukset sekä erilaiset virkistyskurssit. Vuoden 2010 aikana järjestettiin tilauskoulutusta mm. kielissä, musiikissa ja liikunnan ainealueella. Toteutuneet tunnit 39,5 Opiskelijoita 37 Suunnittelija-tiedottaja Kaisa Hannula 12. HANKKEET OpinOvi Hiiden Opisto on mukana Luksian koordinoimassa ESR-hankkeessa, jonka tarkoitus on mallintaa asiakaspalvelun ja -ohjauksen prosessit Länsi- Uudenmaan aikuisoppilaitoksissa. Hankkeen puitteissa on koulutusta henkilöstölle asiakaspalvelusta. Aikuisopiskelijat pyritään ohjaamaan hankkeessa mukana olevien aikuisoppilaitosten opiskelupaikoille asiakkaan tarpeet kartoittaen. Ohjausprosessia kutsutaan Eteispalvelumalliksi. Lohjan Muisti Lohjan Muisti -hanke kerää ja tallentaa lohjalaista arkielämää sanoin, kuvin, äänittein ja kirjallisesti digitaaliseen muotoon. Yhteistyökumppaneina ovat Lohjan museo, Hiiden Opisto ja Lohjan kirjastotoimi. Lohjan Muistin puitteissa järjestetään muisteluiltamia sekä esitelmätilaisuuksia, jotka mahdollisuuksien mukaan pyritään tallentamaan digitaalisesti. Opintoseteliavustus Senioreiden atk-opintoja on tuettu Opetusministeriön Hiiden Opistolle myöntämillä opintoavustusrahoituksilla viime vuosina. Myös lukuvuonna opisto myöntää euron edestä ikäihmisten atk-opetukseen osallistuville kurssimaksualennuksia. Hiiden Opisto oli esillä Aikuisopiskelijan viikon päätapahtumassa ke Puu-Anttilassa, tuntiopettaja Jaana Hakkarainen opetti yleisölle värttinällä kehräystä. Aikuisopiskelijan viikko järjestetään valtakunnallisesti joka vuosi, ja Hiiden Opisto on mukana OpinOvi LU:n muiden toimijoiden kanssa toteuttamassa menestyksekästä paikallistapahtumaa vuosittain Länsi-Uudella maalla. 11

14 13. Tapahtumat 2010 Lohja Kokeilevan käsityön näyttely Lohjan Museon navetta Harmonikkakonsertti Laurentius-Sali Kuohuva 60-luku, Muisteluiltamat Musiikkiopiston Sali ja aula Mieskuoro Lohjan Miehet ry. konsertti Laurentius-Sali Lohjan Tanssi-ja musiikkigaala Juuret ja Siivet Laurentius-Sali Kevätnäyttely Laurentius-Salin aula Kuvataidenäyttely Pääkirjasto Hiidenulvojien Kevätkonsertti Kässän taidetalo, Virkkala Länsi-Uudenmaan Kartanokierros retki Kielten opinto-ohjauspäivä, Minun Kielipolkuni Opistotalo Tanssin avoimet ovet Opistotalo Kieliä Maailmalla, Kielten syyskauden avaus Opistotalo Vallankäyttäjien taidetta Pääkaupungissa retki Laulun ja soitonpäivän konsertti Laurentius-Sali Retki Tyrvään Pyhän Olavin kirkolle Sastamalaan retki Aikuisopiskelijan viikko, vko 43, Päätapahtuma Puu-Anttila Mieskuoro Lohjan Miehet Joulukonsertti Siuntion kirkko Hiidenulvojien Laulumatinea Anttilan koulu, Sibelius-siipi Hiiden Opiston Taitopajat Menneen Ajan Joulumarkkinat Mieskuoro Lohjan Miehet Joulukonsertti Lohjan Kirkko Vihti Kielten torilla tapahtuu, kevätkauden avaus Opistotalo Nummelan soittokunnan Viljon päivän konsertti Nummelan lukion auditorio Linnunpönttötalkoot Nummelassa Nummelanharjun koulu Vihdin kevätnäyttely Nummelan työväentalo Rientola Hiiden Opisto Päivölän 14. Kirjallisuuspäivillä Päivölä Kielten opinto-ohjauspäivä Opistotalo Nummi-Pusula Taitotalossa tapahtuu, avoimet ovet Oinolan koulu Lähiruokatapahtuma Oinolan koulu Sammatti Sammatin taitajat, näyttely Maamiesseurantalo Sampaala

15 14. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2010 Muu sula Hiiden Opiston ja kansalais- ja työväenopistotoiminnan yhteiskunnallisen merkittävyyden perusta on pohjoismaisessa demokratiassa. Opistotoiminta tukee kansalaisyhteiskuntaa sivistystyön kautta. Hyviä esimerkkejä opiston vaikuttavuudesta paikalliseen sivistys- ja kulttuurityöhön ovat opiston kurssien lisäksi kulttuuritoimijoiden kanssa tehdyt ja suunnitteilla olevat yhteistyöprojektit. Yhteistyöprojekteja olivat mm. Lohjan Muisti digitaalinen kansalaismuistin tallennushanke, vuosittaiset kirjallisuuspäivät Vihdissä, kansalaisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten kanssa järjestettävät ajankohtaisluennot ja kurssit yhteiskunnallisesti merkittävien ja ajan hermolla olevien teemojen puitteissa. Opisto toteuttaa kurssikokonaisuuksia, jotka tähtäävät kansalaisvalmiuksien ylläpitoon ja hallitsemiseen. Opisto myös mahdollistaa marginaaliryhmien osallistumisen opiston toimintaan kurssimaksuhelpotuksilla. Esimerkiksi paikallisessa Monitoimikeskuksessa Hiiden Opisto on tarjonnut maahanmuuttajille kielikoulutusta osana heidän kotouttamiskoulutustaan. Opintoseteliavustuksella maahanmuuttajat ovat saaneet koulutuksen ilmaiseksi Medianäkyvyys Artikkelit Lehtipuffit Lohja Artikkelit Lohja Lehtipuffit Lohja Muu Vihti Artikkeli Vihti Lehtipuffi Vihti Muu Muu Artikkeli Medianäkyvyys 2010 Lehtipuffi Muu Artikkeli Lehtipuffit Lohja Vihti Nummi-Pusula Nummi-Pusula Artikkeli Nummi-Pusula Lehtipuffit Nummi-Pusula Muu Muu Yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy opiston opetustarjonnassa esim. siten, että opisto nostaa ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja opetussisältöihin. Opetusministeriön kautta Hiiden Opistolle ohjautuu merkittäviä määriä hankerahaa, jolla opisto toteuttaa mm. maahanmuuttajataustaisten henkilöiden integroimista omaan asuinalueeseen, kehittää ikäihmisten tietoteknisiä valmiuksia ja edistää verkkopohjaista aikuisoppimista. Opistotoiminnalla on perinteisesti yhteyksiä paikallisiin kuoroihin ja orkestereihin. Hiiden Opisto tuki vuonna 2010 alueensa seitsemää (7) kuoroa ja orkesteria kustantamalla niille mm. ohjaajien palkkiot sekä tilavuokria ja esiintymisiä. Vaikuttavuutta Hiiden Opistossa mitataan yhteistyökumppanien määrällä, vuosittaisella opiskelijamäärällä ja sen kehityksellä, asiakastyytyväisyyskyselyillä ja kurssiarvioinnilla sekä medianäkyvyysmittarilla Yhteistyökumppanit 2010 Finn Lectura Hiiden seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Innofocus Jyväskylän Yo:n kielitieteen laitos Kestovaippayhdistys ry Laurea-ammattikorkeakoulu Lohjan kirjasto Lohjan Kiviharrastajat ry Lohjan Liikuntakeskus Lohja Artikkelit Lohjan monitoimikeskus Lohjan museo Lohja Lehtipuffit Lohjan Oppaat ry Lohja MuuLohjan perusturva ja sosiaalitoimi Lohjan seudun mielenterveysseura Vihti Artikkeli Lohjanseudun kuvataidekoulu Vihti Lehtipuffi Mannerheimin lastensuojeluliitto Vihti Muu Matkatoimisto White House EG Nummi-Pusula Nummelan Artikkeli Martat ry Nummi-Pusulan vihreät Nummi-Pusula OPHLehtipuffit Nummi-Pusula Päivölän Muu virkistyskoti Suomen ranskanopettajayhdistysten liitto Taito Uusimaa ry Tanssikoulu Funka Tanssikoulu Un Dos Tres Tanssikoulu Vinha Vihdin Kalevalaiset Naiset ry Vihdin Kivikoruharrastajat ry Vihdin kunnankirjasto Vihdin liikuntapalvelut Vihdin luonto ry Vihdin Unicef- paikallisyhdistys Vihdin Vanhusten tuki ry Wahren Opisto YLE 13

16 14.3. Yleiset kielitutkinnot -tenttijät Tenttijät 2008 Kieli Tenttijät 2009 Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla. Tutkinnon taso Ilmoittautuneita suomi keskitaso ruotsi keskitaso 6 6 svenska keskitaso 1 1 englanti keskitaso 2 1 espanja keskitaso 2 2 saksa keskitaso 1 1 Tenttijöitä paikalla Yleisen kielitutkinnon voi suorittaa seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi, venäjä. Vuoden 2003 kesäkuusta lähtien tutkinnon suomen tai ruotsin kielen todistuksella on voinut osoittaa myös Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytettävää kielitaitoa. Hiiden Opisto järjestää vuosittain perus- ja keskitason yleisiä kielitutkintoja keskitaso keskitaso Kielitutkinnot 2008 keskitaso keskitaso keskitaso keskitaso suomi ruotsi svenska englanti espanja saksa Kielitutkinnot 2009 su ru sv en es sa Tutkinnon Ilmoittautuneita Tenttijöitä Kieli taso paikalla suomi keskitaso ruotsi keskitaso 2 3 venäjä keskitaso 1 1 englanti perustaso 1 1 englanti keskitaso 2 1 Tenttijät keskitaso keskitaso keskitaso perustaso keskitaso Kielitutkinnot 2010 suomi ruotsi venäjä englanti englanti suom ruot venä engl engl Tutkinnon Ilmoittautuneita Tenttijöitä Kieli taso paikalla suomi keskitaso englanti keskitaso keskitaso keskitaso suomi keski englanti kes ATK-Ajokorttimoduulisuoritukset 2010 Moduuli Koepäivä internet ja sähköposti taulukkolaskenta tietotekniikan perusteet käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta esitysgrafiikka Hyväksyttyjä Moduulit yht internet ja sähköposti suomi taulukkolaskenta tietotekniikan perusteet englanti Kaavion otsikko käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta esitysgrafiikka 14

17 15. Opistotoiminnan laatu ja laadun arviointi Hiiden Opisto on tehnyt mittavaa laatutyötä vuodesta Koko opiston henkilökunta on työstänyt laadun kuvausta, kriteerejä ja mittareita laatukäsikirjatyön merkeissä. Laatutyön tavoitteena on erinomaisuus ja hyvin tehty työ. Laatu on organisaation oman toiminnan kehittämistä ja parantamista palautteen avulla. Opistotoiminnan Opetustuntimäärät laatua tarkastellaan opistossa EFQM:n eli Eurooppalaisen laatupalkintomallin puitteissa. Laatua arvioidaan mm. opetustuntimääräkehityksellä, opiskelijamäärien kehityksellä, asiakastyytyväisyyskyselyin ja kurssiarviointien perusteella. Taloudellista suoriutumista tarkkaillaan talousarvion ja toteutuneen toimintakatteen seuraamisella Kurssiarvioinnit Tavoite Tulos ,6 / 5 4,8 / Valtionosuustunnit Toteutuneet tunnit Opiskelijamäärät Opiskelijamäärät Asiakastyytyväisyys Hiiden Opisto toteuttaa joka toinen vuosi asiakastyytyväisyyskyselyn yhdessä Lohjan kaupungin kanssa. Vuoden 2010 kysely toteutettiin Kysely on toteutettu suomen ja ruotsin kielellä seuraavin tavoin: - paperiversiona marraskuussa lähteneessä tuntiopettajakirjeessä (kopiointi tarvittaessa+ muistutus oppilaille) sekä toimistoilla, 24 kpl palautunut - sähköpostilla, linkki vastaajille. Sähköposteja lähti n.2000 kpl - netissä osoitteessa Vastaajia oli 860 kpl Suurin osa vastaajista (n. 80%) on naisia ja yli 60- vuotiaita. Yli 40- vuotiaita on jo 80%. Suurin osa vastaajista on lohjalaisia tai vihtiläisiä. Viereisessä vertailussa huomataan vuoden 2008 (v.sin) ja 2010 (t.sin) mielipidemuutoksia / 5 4,6 / 5 Valtionosuustunnit Toteutuneet 2009 tunnit 4 / 5 4,7 / / 5 4,6 / Tuntiopettajien työtyytyväisyys Tuntiopettajien työtyytyväisyys 2010 Ka Osaaminen 2,87 / 4 Johtaminen 3,35 / 4 Opiskelijamäärät Työhyvinvointi 3,37 / 4 Henkilöstöresurssit, työolosuhteet Tavoitteet, prosessit, työnantajakuva Tuntiopettajien työtyytyväisyys Henkilökunta helposti tavoitettavissa Palautteen antaminen helppoa Tyytyväinen toimistojen aukioloaikoihin Sähköinen asiointi on helppoa Löydän tiedot oppaasta helposti Saan henkilökunnalta halutessani tietoa Saan haluamani tiedot opistopalstoilta Saan haluamani tiedot paikallislehdistä Saan haluamani lisätiedot erillisistä kurssiesitteistä Löydän haluamani tiedot kotisivuilta 3,30 / 4 3,26 / 4 3,28 / 4 15

18 16. kehittämissuunnitelma 2011 Keskeiset strategiset tavoitteet 2017 Laadukas osaamisympäristö Tunnettavuuden lisääminen Tasapainoinen talous Tehokkaat toimintatavat Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu Sujuva kuntayhteistyö 17.1 Tuloskortti 2010 Tavoitteet 2007 tilinpäätös 2008 tilinpäätös 2009 tilinpäätös 2010 tilinpäätös Vaikuttavuus asiakastyytyväisyys - 3,99-3,82 kurssiarvio 4,8 / 5 4 / 5 4,75 / 5 4,6 / 5 Kehittyminen työtyytyväisyys - 2, Toiminnan laajuus opetustunnit (kaikki) opetustunnit (valtionosuuteen oikeuttavat) kurssilaiset (brutto) opiskelijat (netto) henkilöstö (päätoiminen) Taloudellisuus /opetustunti (ilman valtionosuutta) 50,32 58,53 57,08 56,96 /opetustunti (sis. valtionosuus) 12,74 15,77 13,84 13,88 Tulot (1000 ) valtionosuus kurssimaksut myyntitulot hanketulot Menot (1000 ) Netto yhteensä (1000 )

19 16.2 Avaintulokset ja tulosten toteutuminen 2010 Tavoitteet 2010 Seuranta Toteuma 1. Laadukas osaamisympäristö korkeatasoinen opetus ja opettajien osaaminen opinto-ohjauksen kehittäminen yhteistyössä alueen aikuisoppilaitosten kanssa sosiaalisen median hyödyntäminen tilauskurssitoiminnan kehittäminen kestävän kehityksen arvojen opetus uusien toimitilojen suunnittelun edistyminen 2. Tunnettavuuden lisääminen opinto-oppaan ja kotisivujen ulkoasun uudistaminen ja levikin laajentaminen yhteistä tiedotusta alueen oppilaitosten kanssa lisätään uutuuskurssien määrä tuntiopettajien koulutuspäivät OpinOvi -projetin opinto-ohjausprosessin kehittäminen monimuoto-opetuksen kurssien ja kurssilaisten lukumäärä tilauskurssien tuntimäärät ja tulot kurssien määrä ja osallistuminen Reilun Kaupan messuille päätös uusista toimitiloista uusi opinto-opas ja kotisivut painosmäärä asiakaslehden toteuttaminen syksy 2010 kevään kursseista yhteinen tiedotus näkyy opinto-oppaassa ja kotisivuilla ei toteutunut toteutunut vuodelle 2014 toteutunut toteutunut 3. Tasapainoinen talous talous tasapainossa opetustuntimäärä vuoden 2009 tasolla pysytään talousarviossa tavoitetuntimäärä toteutuu eli n h toteutunut toteutunut 4. Tehokkaat toimintatavat viestintäsuunnitelman päivitys sisäistä tiedonkulkua parannetaan päivitetty viestintäsuunnitelma kotisivut ja HiiOp ajan tasalla toimivat työryhmät, toimintatavat ja näkyvät tulokset toteutunut kesken 5. Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen osastojen perehtyminen uuteen taloushallinnon ohjelmaan työhyvinvointi talousarvion seurantakoulutus päätoimisen henkilökunnan koulutuspäivät työhyvinvointikysely mahdollisuus etätyöhön toteutunut toteutunut 6. Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu opintosetelihanke jatkuu maahanmuuttajille ja senioreille asiakaspalvelua kehitetään 7. Sujuva kuntayhteistyö kuntayhteistyön edelleen kehittäminen alueellisen tiedotuksen hyödyntäminen länsi. fi kautta alueellisen hallinnon kehittäminen opintoseteleiden saajat lajiteltuina asiakastyytyväisyyskysely syksy 2010 saatujen positiivisten ja negatiivisten palautteiden määrä uusittu kurssiarviointi johtokunnan seminaari Vihdin ja Nummi-Pusulan vahtimestaripalveluiden yhteistyö toteutunut toteutunut toteutunut ei toteutunut 17

20 16.3 Keskeiset tavoitteet 2011 / koko opisto Tavoitteet 2011 Toimenpiteet 1. Laadukas osaamisympäristö korkeatasoinen opetus ajankohtainen opetustarjonta opinto-ohjaus ajantasaista tilauskurssitoiminnan kehittäminen tuetaan tuntiopettjien osaamista: koulutusmäärärahaa voidaan nostaa (100 ), Osaava-hanke, panostetaan ajanmukaisiin laitteisiin ja opetusmateriaaleihin tasapuolisesti osastoissa otetaan paikalliset kurssitoiveet, valtakunnalliset ja alueelliset strategiat huomioon opetusta suunniteltaessa OpinOvi-projektin kautta opiston opinto-ohjausmalli valmiina opiston sisäistä opinto-ohjausta kehitetään juurrutetaan tilauskurssitoiminnan työtapa, tehostetaan markkinointia, tarjotaan kaupungin henkilöstökoulutusta 2. Tunnettavuuden lisääminen osallistutaan kaupunkia ja sopimuskuntia esiin tuoviin tapahtumiin ja tempauksiin osallistutaan Menneen ajan Joulumarkkinoihin, Lohjan Muistin ja Lohjan kesän tapahtumiin ja OpinOvi LU:n tapahtumiin / opiston edustajat työryhmissä 3. Tasapainoinen talous talous tasapainossa opetustuntimäärä vuoden 2009 tasolla pysytään talousarviossa tavoitetuntimäärä toteutuu eli n h 4. Tehokkaat toimintatavat viestintäsuunnitelman päivitys sisäistä tiedonkulkua parannetaan päivitetty viestintäsuunnitelma kotisivut ja HiiOp ajan tasalla toimivat työryhmät, toimintatavat ja näkyvät tulokset 5. Henkilöstön hyvä valmius strategian toteuttamiseen osastojen perehtyminen uuteen taloushallinnon ohjelmaan työhyvinvointi talousarvion seurantakoulutus päätoimisen henkilökunnan koulutuspäivät työhyvinvointikysely mahdollisuus etätyöhön 6. Monipuoliset palvelut ja laadukas asiakaspalvelu opintosetelihanke jatkuu maahanmuuttajille ja senioreille asiakaspalvelua kehitetään opintoseteleiden saajat lajiteltuina asiakastyytyväisyyskysely syksy 2010 saatujen positiivisten ja negatiivisten palautteiden määrä uusittu kurssiarviointi 7. Sujuva kuntayhteistyö kuntayhteistyön edelleen kehittäminen alueellisen tiedotuksen hyödyntäminen länsi.fi kautta alueellisen hallinnon kehittäminen johtokunnan seminaari Vihdin ja Nummi-Pusulan vahtimestaripalveluiden yhteistyö 18

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toimintakertomus 2012 ja tavoitteet 2013 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2012 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Toimintakertomus 2009 ja tavoitteet 2010 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hiiden Opisto TOIMINTAKERTOMUS 2013 JA TAVOITTEET 2014 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen

Lisätiedot

HIIDEN OPISTO Toimintakertomus

HIIDEN OPISTO Toimintakertomus HIIDEN OPISTO Toimintakertomus 216 1 1. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Visio Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hiiden Opisto TOIMINTAKERTOMUS 2014 JA TAVOITTEET 2015 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2007 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 JA TAVOITTEET 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 2 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2007 3 3.

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Lohjan ka upunki / Hiiden Opisto 4.5.2015 Selvitys Hiiden Opiston opetuksen ja toimintojen sijoittamisesta kouluille

Lohjan ka upunki / Hiiden Opisto 4.5.2015 Selvitys Hiiden Opiston opetuksen ja toimintojen sijoittamisesta kouluille Lohjan kaupunki / Hiiden Opisto 4.5.2015 Selvitys Hiiden Opiston opetuksen ja toimintojen sijoittamisesta kouluille 1 1. Yleistä Hiiden Opisto on vuonna 2001 perustettu seudullinen kansalaisopisto, ylläpitäjänä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI KIVALO - OPISTO 1.1.2014 KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI Kivalo-opisto on perustettu 1.1.2014 entisten Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston (Keminmaan, Tervolan ja Simon kansalaisopistot)

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu 18.11.2014 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet 2014 tpo alaikäiset 374 95 73 2014 uusi opisk kl 17 7 5 2014 uusi opisk mt 3 3 2 2014 uusi

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej

Suomenkielinen työväenopisto STOJK LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej Suomenkielinen työväenopisto STOJK 24.1.2017 LIITE Tuntiresurssin jakamisen perusteet/ej 13.1.2017 Työväenopiston opetuksen tuntiresurssin jaon perusteet 2018-2020 Tuntiresurssin jaon lähtökohtana on työväenopiston

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Espoon työväenopiston vuosikymmenet

Espoon työväenopiston vuosikymmenet Espoon työväenopiston vuosikymmenet 1950-luku Perustaminen ja ensimmäinen työkausi. 1957 Valtuusto päätti tammikuussa 1957 perustaa kuntaan kaksikielisen varttuneille nuorille ja aikuisille tarkoitetun

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 27.04.2017 klo 18:00-00:00 Paikka Aittalahden opistotalo, reksin konttuuri Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 27.08.2014 klo 17:30-18:45 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen Helsinki 28.4.2014 Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukiokoulutuksen tarkoitus Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Oulun kansalaisopisto

Oulun kansalaisopisto Oulun kansalaisopisto Ylläpitäjänä Oulun Seudun Setlementti ry (OSS ry), perustettu 1944 OSS ry monialainen yhdistys: kansalais-ja kansanopisto sosiaalipalvelut (nuoriso-, monikulttuurisuus-, sovittelutoiminnot,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat

Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat Vapaan sivistystyön uudistuvat työtavat Virtuaaliopetuksen päivät, Helsingin Messukeskus 3.12. 2012 Annukka Wiikinkoski, opetuspäällikkö Espoon työväenopisto Suomen toiseksi suurin kaupunki Asukkaita 252

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2

Sivistyslautakunnan seminaari Ohjausryhmä Johtoryhmä Sivistyslautakunta Liite no 2 SIVISTYSTOIMEN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT vv. 2016- Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

TAITOTASOTAVOITE. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1. PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1.

TAITOTASOTAVOITE. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1. PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1. TAITOTASOTAVOITE PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1 PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1.2 AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN ALKUVAIHE A2.2 (=YKI 2) LUKIOKOULUTUS

Lisätiedot

KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO

KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN ELÄMÄNKESTÄVÄÄN OPPIMISEEN - KANSALAISOPISTOISTO Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011,2010, 2009 Opinto- ja kulttuuritoiminta Äänekosken kansalaisopisto Päätavoite 3. jakautuu 7 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: KOSKELA TARJOAA MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot