Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem"

Transkriptio

1 Saneerausmallit: P BioChem kaivopuhdistamo - asennetaan hyväkuntoisiin sakokaivoihin; - betonikaivot dia Erilaisia toteutusmalleja Panoksen keräys Lietteenkäsittely 2. Biologis-kemiallinen puhdistus PA0.8 sa BioChem - asennuksessa hyödynnetään vanhat saostuskaivot, umpikaivot esikäsittely- tai lietesäiliöinä. Erilaisia toteutusmalleja larning Selkeytys Astrakanintie 19, Rajamäki Ankkuritie 2, aruna Tel tel int

2 Parasta tekniikkaa (BAT) haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn P BioChem puhdistamossa hyödynnetään biologista aktiiviliete-prosessia orgaanisen aineksen poistamiseksi, biologista, nitrifikaatio ja denitrifikaatio prosessia typen poistamiseksi sekä biologista puhdistusta ja kemiallista saostusta fosforin poistamiseksi. RAITA BioChem P puhdistamossa on vakiona kuormituksen mukaan itsesäätyvä toiminta, sisältäen muistutus- ja hälytystoiminnot (tarkistus- huolto- vika), panoslaskurin, vikalaskurin, logiikan varmistuksen sähkökatkojen varalle. 1 3 Puhdistusteho on orgaanisen kuorman (BOD) ja fosforin (P) osalta 90 %, typen (N) osalta 50 %. PA panospuhdistamon puhdistusteho vastaa tiukimpia vaatimuksia uuden hajaasutusalue asetuksen ( ) mukaisesti. Tehokkuutensa lisäksi jätevesien käsittely PA panospuhdistamolla on myös edullinen tapa käsitellä haja-asutuksen jätevedet. Yhden talouden (2-6 henkilöä) puhdistamon käyttökulu (sisältää sähkön, kemikaalin, varaosat, huollon, lietetyhjennykset) on normaalisti 200 eurosta 500 euroon/ vuosi. äyttökustannuksiin vaikuttavat kuormituksen lisäksi lietteenkäsittelytapa. 2. Puhdistamon tuottama ylijäämäliete käsitellään pitkäilmastuksella siten, että lietemäärä minimoituu ja se muuttuu biologisessa käsittelyssä helposti varastoitavaan muotoon. Lietettä voidaan poistaa loka-autolla tai se voidaan kuivattaa ja kompostoida kiinteistöllä. Loka-autolla lietettä poistetaan 1- kertaa vuodessa. Puhdistamoon voidaan liittää myös erillinen lietesäiliö (lisävaruste), jolloin loka-autotyhjennys tapahtuu harvemmin, 1-2 vuoden välein. 2 Vaihtoehtoisesti liete voidaan käsitellä kuivattamalla lietekorissa siten, että se voidaan tyhjentää korista kompostiin ja hyödyntää kiinteistöllä. Lietekori on varustettu ilmastuksella, joka edesauttaa kuivatusta ja kompostointia. Tällöin loka-autotyhjennyksiä ei tarvita. Lietekorin tyhjennys tapahtuu 1- kuukauden välein. 2. larning P BioChem puhdistamosta jää maanpäälle ainoastaan uudet kaivot kannet. Uusien kansien kautta puhdistamon hoito on helposti toteutattavissa. Vanhat kaivot, tuloviemärija lähtöviemärilinjasto hyödynnetään. Järjestelmä voidaan rakentaa pienellä kaivuutyöllä.

3 Monipuoliset toiminnot säätyvät automaattisesti kuormitustilanteen mukaisesti: 3. iinteistön kaikki jätevedet johdetaan puhdistamoon. Ensimmäinen säiliötila on jäteveden esikäsittelytila, joka toimii keräyssäiliönä ja kuormituksen tasausvarastona. Puhdistamo seuraa tulevia jätevesimääriä ensimmäisen säiliön pinnanseurannalla () ja säätää automaattisesti puhdistamon toimintoja kuormituksen vaihtuessa. Pumppaus ensimmäisestä säiliötilasta eli esikäsittelysäiliöstä tapahtuu automaattisesti, kun pinnanseurannan () pintataso on saavutettu. Tasausvarastona on esikäsittelysäiliötilassa :n ja ylivuotoyhteen välinen tilavuus. Prosessin ollessa käynnissä toimii koko säiliön tilavuus tulevan jäteveden vastaanottotilana. 3 Isosolainen -pumppu pumppaa jäteveden jaksoittain toiseen säiliötilaan eli prosessisäiliöön. Samalla prosessisäiliössä alkaa jäteveden hienokupla-ilmastus. Ilmastuksen aikana pumpataan ilmapumpulla ilmaa putkiston kautta hienokuplailmastimeen. Prosessisäiliössä tapahtuvat puhdistusprosesseista biologinen puhdistus, nitrifikaatio, kemikalointi, selkeytys ja denitrifikaatio toistensa jälkeen. Ilmastuksen aikana sekoittuu säiliössä oleva aktiiviliete esikäsiteltyyn jäteveteen, jolloin biologinen puhdistus alkaa, aktiivilietteessä olevan mikrobikasvuston käyttäessä orgaanista ainesta ravintonaan. Samanaikaisesti tapahtuu nitrifikaatio, jolloin typpi muuttaa olomuotoaan. Ilmastusjakson lopussa syötetään jäteveteen annostelupumpulla kemikaalia säiliöstä (20 L), joka reagoi fosfaatin kanssa. Veteen pumpattu ilma poistuu puhdistamosta viemärituuletuksen kautta asuinrakennuksen katolle. Ilmastuksen loputtua alkaa selkeytysjakso, jonka aikana aktiiviliete saostuu prosessisäiliön pohjalle ja samalla tapahtuu typenpoistossa denitrifikaatio. Samassa yhteydessä fosfaatin kanssa reagoinut kemikaali saostuu säiliön pohjalle. Selkeytysjakson loputtua pumpataan selkeytynyt "kirkaste" eli puhdistettu vesi pois puhdistamosta pumpun avulla. Puhdistettu vesi voidaan johtaa avo-ojaan tai imeyttää/ suodattaa yksinkertaisen jälkisuodatuksen avulla. irkasteen pumppaus tapahtuu hanan kautta, jolla osa puhdistetusta vedestä automaattisesti erotetaan seuranta-astiaan. Seurantanäytteestä on helppo todeta puhdistamon toiminnan tehokkuus Prosessijakson lopussa poistetaan automaattisesti pieni määrä ylijäämälietettä pumpulla lietteen keräys- ja kompostointikoriin (20 l) orin pohjalla käytetään kompostointirouhetta, jolloin prosessissa käsitelty liete voidaan tyhjentää kompostoitavaksi tai suodatinpussia, jolloin se voidaan toimittaa jätekuljetuksen piiriin. Vaihtoehtoisesti lietettä voidaan tyhjentää loka-autolla, jolloin tyhjennys tapahtuu 1- kertaa vuodessa. Liete voidaan kerätä myös erilliseen lietesäiliöön joka tyhjennetään 1-2 vuoden välein. Puhdistamo on varustettu automaattisilla toiminnoilla biologisen valmiuden ylläpitämiseksi seisokkitilanteiden aikana. Puhdistamo syöttää ilmaa prosessisäiliöön, sekä alkaa pumpata esikäsittelysäiliöstä prosessisäiliöön ravinnerikasta vettä seisokin jatkuessa pidempään. yseisen ylläpitojärjestelmän ansiosta voi seisokkijakso olla jopa 2:n kuukauden mittainen. Tarkistuskäynnin yhteydessä (kuukausittain) lisätään seisokkijakson jatkuessa esikäsittelysäiliöön lisäravinnetta ja vettä. Ohjaus- ja hälytyskeskus, puhallin, kemikaalin annostelupumppu säiliöineen ja pumppujen ohjaukset on sijoitettu tekniseen tilaan. Vikatoiminnot; tekniset häiriöt, ohivirtaukset käynnistävät hälytyksen. GSM hälytyskeskus välittää hälytystiedon haluttuihin gsm puhelimiin tekstiviestinä (lisävaruste). Hälytys voidaan liittää myös kiinteistön hälytysjärjestelmään.

4 P BioChem kaivopuhdistamo asennetaan kahteen hyväkuntoiseen betoniseen saostuskaivoon. 1 1) Mittaa kaivojen mitat, esikäsittelykaivon tilavuus min 800 l prosessikaivon 800 l 2)Tarkista kaivojen saumat ja läpiviennit, tiivistä tarvittaessa. 2 3 X 7) Lyhennä pakettiin kuuluvat pumppaus putkisto oikeaan pituuteen 8) Asenna putkistot putkistokiinnikkeisiin 9) Asenna 1. aivon yläosa (tekninen tila) ja 2. aivon yläosa paikalleen, poraa proput paikalleen, tiivistä sauma, kiinnitä ruuveilla X 2 3 P BioChem toimitus: - tekninentila& keskusyksikkö (kem.pumppu, ilmapumppu 120, magneettiventiili)t - pumppu+putkisto - orotusosa + kansi - pumppu + putkisto - pumppu + putkisto - lietekori - rst-kiinnikkeet - tiivistemassa, proput/ ruuvit (2 kpl) - asennusohjeet - asennuksen tarkistus - puhdistamon käynnistys HUOM!! -aivot eivät saa vuotaa! - Tilavuus min 800 l/kaivo 3) aiva ylimmät renkaat tai kannet esille, poista ne nostamalla ) Poista 2 kaivon t-haara ja asenna 90asteen kulmaputki tilalle 5) Asenna putkistokiinnikkeet kaivoon 6) Asenne esikäsittelykaivon ja prosessikaivon yläosat. 10) Soita sähkömies liittämään sähkökaapeli 11) Soita asennuksen tarkastus ja käynnistys 12) Puhdistamo on valmis käyttöön Betonikaivon tarkastus- ja korjaus ohjeita:

5 PA0.8 sa BioChem saneerausmallissa hyödynnetään vanha umpisäiliö tai saostuskaivo 1 1) Tarkista vanhan umpisäiliön tai saostuskaivon tiiveys 2) Mittaa tai tarkista säiliön tilavuus (min 800 l) ) Asenna tekninen tila säiliön päälle 6) Asenna prosessisäiliö 7) Liitä väliputkistot, asenna ylivuotoputk 8) Asenna purkuputkisto tai liitä se olemassa olevaan putkeen X X P BioChem toimitus: - tekninentila& keskusyksikkö (kem.pumppu, ilmapumppu 120, magneettiventiili)t - pumppu+putkisto - Prosessosäiliö: - pumppu + putkisto - pumppu + putkisto - lietekori - rst-kiinnikkeet - tiivistemassa, proput/ ruuvit (12 kpl) - asennusohjeet - asennuksen tarkistus - puhdistamon käynnistys HUOM!! -aivot eivät saa vuotaa! - Tilavuus min 800 l/kaivo 3) aiva säiliön yläosa esille, poista vanha kuilu ) aiva prosessikaivon kaivanto 9) Tilaa sähkömnies liittämään sähkökaapeli 10) Tilaa asennuksen tarkastus ja puhdistamon käynnistys 11) Puhdistamo on valmis käyttöön. Betonikaivon tarkastus- ja korjaus ohjeita:

6 ASENNUSEN OHJE PÄÄPIIRTEITTÄIN: 3) aiva ylimmät renkaat tai kannet esille, poista ne nostamalla ) Poista 2 kaivon t-haara ja asenna 90asteen kulmaputki tilalle 5) Asenna putkistokiinnikkeet kaivoon 6) Asenne esikäsittelykaivon ja prosessikaivon yläosat.

7 ASENNUSEN OHJE PÄÄPIIRTEITTÄIN: X 1 9 SP 6 7) Lyhennä pakettiin kuuluvat pumppaus putkisto oikeaan pituuteen 8) Asenna putkistot putkistokiinnikkeisiin 9) Asenna 1. aivon yläosa (tekninen tila) ja 2. aivon yläosa paikalleen, poraa proput paikalleen, tiivistä sauma, kiinnitä ruuveilla

8 X ASENNUSEN OHJE PÄÄPIIRTEITTÄIN: SP 6 10)Soita sähkömies liittämään sähkökaapeli 11) Soita asennuksen tarkastus ja käynnistys 12) Puhdistamo on valmis käyttöön

9 7 ASENNUSEN OHJE PÄÄPIIRTEITTÄIN: 10 5 PA AIVO SA tarvikeluettelo: - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu 80 - pumppu+putkisto - orotusosa + kansi - pumppu + putkisto - pumppu + putkisto - lietekori - rst-kiinnikkeet 1 9 Lisävarusteet: - yhdyskappale 1000>800 mm kaivoille - sisäkaivot dia 600 ja dia 950 tarvittaessa - lisäkaivot dia 600, 950 ja 1200 tarvittaessa - muovikannet dia 600 ja 950, dia korotusosat 600, 950 ja mm tai 600 mm SP 6

10 ASENNUSEN OHJE SISÄAIVOILLA PÄÄPIIRTEITTÄIN: 3) aiva ylimmät renkaat tai kannet esille, poista ne nostamalla ) Lyhennä 1.kaivo tuloviemärin korkoon, 5) Asenna muut kaivot sisälle vanhoihin kaivoihin, lietekaivo oikeaan korkoon 6) Asenne esikäsittelykaivon ja prosessikaivon yläosat.

11 7 ASENNUSEN OHJE SISÄAIVOILLAPÄÄPIIRTEITTÄIN: 10 5 PA AIVO SA tarvikeluettelo: tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu 80 - pumppu+putkisto - orotusosa + kansi - pumppu + putkisto - pumppu + putkisto - lietekori - rst-kiinnikkeet - sisäkaivot dia 600, 2250 kork 2 kpl (+1kpl kannella) SP 6 Lisävarusteet: - yhdyskappale 1000>800 mm kaivoille - sisäkaivot dia 600 ja dia 950 tarvittaessa - lisäkaivot dia 600, 950 ja 1200 tarvittaessa - muovikannet dia 600 ja 950, dia korotusosat 600, 950 ja mm tai 600 mm

12 ERILAISIA TOTEUTUSTAPOJA: X Saneerausmalli, jossa esikäsittelykaivona vanha kaivo (umpisäiliö tai sakokaivo) voidaan toimittaa lietekorilla tai lietesäiliöllä (voi olla vanha kaivo tai uusi säiliö). Vanhojen kaivojen kartiot ja yläosat puretaan ja uudet sisäkaivot asennetaan kuvan mukaisesti. ohteessa lietteenkeräys järjestetty lietekaivolla. SANEERAUS- JA AIVO mallistoamme voidaan hyödyntää lukuisilla tavoilla vanhan järjestelmän saneerauksessa. Useimmiten vanhan hyödyntäminen kannattaa; järjestelmä saadaan toteutettua vähemmillä kaivuu- ja asennustöillä. Tämä tarkoittaa säästöä kustannuksissa. Hyvä suunnittelu tuottaa hyvän järjestelmän. ysy meiltä eri vaihtoehdoista. Astrakanintie 19, Rajamäki Ankkuritie 2, aruna Tel tel int

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY HARMAAVESISUODATTIMET. Mökillä tai kotona jäteveden puhdistaminen on yksinkertaista

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY HARMAAVESISUODATTIMET. Mökillä tai kotona jäteveden puhdistaminen on yksinkertaista HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY HARMAAVESISUODATTIMET Mökillä tai kotona jäteveden puhdistaminen on yksinkertaista edullinen helppo ekologinen Tutkittu ja turvallinen Uponor-harmaavesisuodattimet

Lisätiedot

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2)

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2) Versio 1.0 2012-01-27 Kuva 1. ULOS KOMBIKAIVO PB (2) 1 kpl sisään tulo jako-/ tarkastuskaivolle 130 mm pohjasta 4 kpl ulostuloja (joista 2 kpl ovat valinnaisia) jako-/ tarkastuskaivolle, 30 mm pohjalta

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

51EI02js 02/15. Labko PE Lokasäiliöt. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

51EI02js 02/15. Labko PE Lokasäiliöt. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 02/15 Labko PE Lokasäiliöt Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Luotettavat ratkaisut Jätevesien käsittelyjärjestelmät Sisällysluettelo 1 LABKO LOKASÄILIÖT... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 TÄRKEÄÄ LOKASÄILIÖISTÄ...

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

8. Kemikaalit, polttoaineet ja veden käyttö

8. Kemikaalit, polttoaineet ja veden käyttö 8. Kemikaalit, polttoaineet ja veden käyttö Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Miellyttävästi. Ilman vettä. Sama mukavuus kuin kotona, missä sitten oletkin. Hajuttomasti Yksinkertaisesti. Ympäristöystävällisesti. www.separett.

Miellyttävästi. Ilman vettä. Sama mukavuus kuin kotona, missä sitten oletkin. Hajuttomasti Yksinkertaisesti. Ympäristöystävällisesti. www.separett. Miellyttävästi Hajuttomasti Yksinkertaisesti Ilman vettä Ympäristöystävällisesti Separett FLAME 3 vuoden takuu Sama mukavuus kuin kotona, missä sitten oletkin. Separett VILLA 5 vuoden takuu www.separett.com

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 12 (24) Käyttäjän käsikirja

Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 12 (24) Käyttäjän käsikirja Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 2 (24) Käyttäjän käsikirja SISÄLLYSLUETTELO sivu Johdanto 3 2 Tärkeimmät arvot ja spesifikaatiot 3 3 Turvamääräykset 4 4 Lämmittimen rakenteen ja toiminnan kuvaus 5 5 Ohjausyksikkö

Lisätiedot