Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Vantaalla kesällä 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Vantaalla kesällä 2008"

Transkriptio

1 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Vantaalla kesällä 2008

2 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki kesällä 2008 Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen tilauksesta selvityksen haja-asutusalueen pienpuhdistamoiden toimivuudesta. Ympäristökeskus valitsi tarkkailuun yhteensä 20 puhdistamoa, joista 10 sijaitsi Länsi-Vantaalla Seutulan-Keimolan alueella ja 10 Itä-Vantaalla Sotungin alueella. Tarkkailu tehtiin kullekin puhdistamolle kahteen kertaan, kesäkuussa ja elokuussa. Tutkimuspäivät olivat Länsi-Vantaan alueella ja sekä Itä-Vantaan alueella ja Kukin tarkkailukerta jakautui kahdelle päivälle siten, että ensimmäisenä päivänä Vantaan kaupungin ympäristötarkastaja ja vesiensuojeluyhdistyksen ympäristöasiantuntija kiersivät läpi kaikki tarkkailuun valitut kohteet ja haastattelivat paikalla olevia kiinteistönomistajia. Samalla tehtiin kenttämittauksia ja aistinvarainen arvio puhdistamoiden toiminnasta sekä asennettiin mahdollisuuksien mukaan kokoomanäytteenkeruuastiat. Toisena päivänä puhdistamoilta haettiin näytteet. Näytteet kerättiin vain puhdistamolta lähtevästä, puhdistetusta jätevedestä ja ne analysoitiin Metropolilabissa Helsingissä. Tarkkailuun osallistuvista kiinteistöistä seitsemällä oli maasuodattamo joko kaikille tai vain harmaille jätevesille, panospuhdistamo oli 12 kiinteistöllä ja yhdellä oli kaytössä biosuodin harmaille jätevesille. Näytteitä saatiin kerättyä 13 puhdistamolta. Puhdistamoiden toimintaa, joilta ei saatu kerättyä näytettä, arvioitiin kenttämittausten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella. Seuraavassa on esitetty tulokset ja havainnot puhdistamokohtaisesti sekä laskelma tai arvio asetuksen 542/2003 vaatimusten täyttymisestä. Jätevesivirtaamana käytettiin kaikille jätevesille tarkoitetuilla puhdistamoilla vedenkulutusarviota 110 l / asukas / vuorokausi, jolla puhdistamolle tulevan jäteveden pitoisuudet ovat BOD 7 -atu:n osalta 455 mg/l, fosforin osalta 20 mg/l ja typen osalta 127 mg/l. Harmaavesipuhdistamoissa (wc-vedet umpisäiliöön) vedenkulutuksena käytettiin 60 l / asukas / vuorokausi, jolloin puhdistamolle tulevan jäteveden pitoisuudet ovat BOD 7 -atu:n osalta 500 mg/l, fosforin osalta 6,7 mg/l ja typen osalta 16,7 mg/l. Valvontatarkkailun kaikki analyysitulokset ovat liitteessä 1. Tuloslomakkeista on poistettu kiinteistöjen osoitetiedot. Kohteiden numerointi on sama kuin raportin tekstiosassa. Länsi-Vantaa ja Kiinteistö 1. Panospuhdistamo Labko Biokem 10 Puhdistamolle johdettiin käsiteltäväksi 9 hengen perheen kaikki jätevedet. Fosforinsaostuskemikaalina käytettiin ferrisulfaattia (PIX). Annostus oli kiinteistön omistajan mukaan noin 2 dl/m 3. Puhdistettu jätevesi johdettiin imeytykseen sitä varten rakennettuun sorakenttään. Puhdistamolla oli molemmilla käyntikerroilla ilmastusvaihe menossa. Ensimmäisellä käyntikerralla puolen tunnin laskeutuskokeen tulos oli 960 ml, mikä kertoi prosessialtaan lietteen suuresta määrästä. Lietteen rakenne oli hyvä, murumainen. Se oli kuitenkin väriltään hyvin tummaa, mikä oli merkki liian pitkästä lieteiästä. Selkeytyskirkaste oli melko kirkas ja prosessialtaan ph ilmastuksen aikana kenttämittarilla mitattuna hyvä, 7,6. Kiinteistönomistaja kertoi, että lietteen tyhjennys on tehty yleensä yhden kerran vuodessa, viimeksi elokuussa Tyhjennys suositeltiin tehtäväksi vähintään kaksi kertaa vuodessa ja seuraavan kerran mahdollisimman pian. 2

3 Tarkkailukertojen välillä oli tehty lietteenpoisto, sillä toisella käyntikerralla ilmastuslietteen laskeutuskokeen tulos oli 200 ml / 15 min. Liete oli tummaa ja murumaista. Kenttämittarilla mitattu prosessin ph-arvo oli 6,5. Selkeytyskirkaste oli sameahko. Kiinteistön omistaja keräsi molemmilla tarkkailukerroilla kokoomanäytteen puhdistetun jäteveden ulospumppauksen ajalta yhdestä panoksesta (ulospumppaus on aikaisin aamulla aikaohjattuna). Osanäytteet neuvottiin ottamaan tasaisesti koko pumppausjaksolta. Tarkkailija kävi pullottamassa kokoomanäytteen saman päivän aikana. Puhdistamon puhdistustulos täytti asetuksen 542/2003 vaatimukset ensimmäisellä tarkailukerralla (10.6.) orgaanisen aineen (BOD 7 -atu) osalta. Kokonaisfosforin ja typen vaatimuksiin ei päästy. Toisella tarkkailukerralla (19.8.) vaatimukset saavutettiin kaikkien parametrien osalta (taulukko 1). Lietteen tyhjennys ja mahdolliset muut puhdistamon hoitotoimet paransivat tulosta tarkkailukertojen välillä. Puhdistamolta lähtevä kiintoainepitoisuus pieneni oleellisesti. Kesän aikana käynnistynyt nitrifikaatio pienensi selvästi puhdistetun jäteveden ammoniumtyppipitoisuutta. Sen myötä myös prosessin alkaliteetti romahti (< 0,4 mmol/l). Sopivan alkaliteettitason alarajana pidetään 0,5 mmol/l. Prosessin alkalointia esim. kalkilla suositellaan. Jäteveden hygieenistä laatua mittaavat ulostebakteerien määrät (E.coli) olivat jätevedelle kohtuullisen pieniä 1300 ja 2800 / 100 ml (liite 1). Taulukko 1. Kiinteistön 1 jätevedenkäsittelytulos sekä haja-asutuksen jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset. Pitoisuusraja-arvot on laskettu taulukossa käytettyjen tulevan jäteveden pitoisuuksien ja asetuksen tehovaatimusten perusteella. Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) ja teho (%) Pitoisuusrajaarvo (mg/l) Asetuksen vaatimus (%) BOD 7 -atu (91 %) 31 (93 %) Fosfori 20 3,4 (83 %) 2,5 (88 %) 3,0 85 Typpi (32 %) 76 (40 %) Kiinteistö 2. Panospuhdistamo Labko Biokem 6 Puhdistamolle johdettiin käsiteltäväksi 4 hengen perheen kaikki jätevedet. Fosforinsaostuskemikaalina käytettiin ferrisulfaattia (PIX). Annostus oli kiinteistön omistajan mukaan noin 1,5 dl/panos. Puhdistettu jätevesi johdettiin reikäputkella ojaan. Reikäputkesta tapahtuu jäteveden osittaista imeytymistä maaperään. Puhdistamolla oli molemmilla käyntikerroilla ilmastusvaihe menossa. Ensimmäisellä käyntikerralla laskeutuskokeen tulos oli 400 ml/20 min. Liete oli väriltään tummaa, mikä johtui pitkästä lieteiästä. Lietteen tyhjennyksiä oli tehty säännöllisesti kerran vuodessa. Lietteen rakenne oli kuitenkin hyvä, murumainen. Selkeytyskirkaste oli melko samea (kuva 1). Prosessialtaan ph oli 6,6, mikä oli hyvällä tasolla. 3

4 Kuva 1. Kiinteistö 2. Puhdistamo ja meneillään oleva laskeutuskoe. Toisella tarkkailukerralla ilmastusliete laskeutui hyvin (250 ml / 15 min) ja oli rakenteeltaan murumaista. Kenttämittarilla mitattu prosessin ph-arvo oli 5,9. Selkeytyskirkaste oli hieman samea. Kiinteistönomistaja keräsi molemmilla tarkkailukerroilla kokoomanäytteen puhdistetun jäteveden ulospumppauksen ajalta yhdestä panoksesta (ulospumppaus on aikaisin aamulla aikaohjattuna). Osanäytteet neuvottiin ottamaan tasaisesti koko pumppausjaksolta. Tarkkailija kävi pullottamassa kokoomanäytteen saman päivän aikana. Puhdistamon puhdistustulos täytti asetuksen 542/2003 vaatimukset ensimmäisellä tarkailukerralla (10.6.) orgaanisen aineen (BOD 7 -atu) ja kokonaistypen osalta. Kokonaisfosforin osalta vaatimuksiin ei päästy. Toisella tarkkailukerralla (19.8.) orgaanisen aineen (BOD 7 -atu) ja kokonaisfosforin poisto onnistui hyvin. Puhdistetun jäteveden kokonaistyppipitoisuus oli sen sijaan suuri. Heikkoon kokonaistypenpoistoon voi olla syynä alkaliteetin romahtaminen (< 0,4 mmol/l), jolloin nitrifikaatio ei enää toimi kunnolla. Puhdistetun jäteveden ph-arvo oli ainoastaan 4,8 (liite 1). Kalkin syöttö prosessiin nostaa alkaliteettia, jolloin nitrikaatio tehostuu. Vaikka nitrifikaatio on vain osa kokonaistypenpoistoprosessia, vaikutukset voivat olla hyvät myös siihen. Alkaliteettitason ja ph:n nosto parantavat prosessin toimintaa myös muilta osin. Jäteveden hygieenistä laatua mittaavat ulostebakteerien määrät (E.coli) olivat kohtuullisen pieniä 1100 ja 650 / 100 ml (liite 1). Taulukko 2. Kiinteistön 2 jätevedenkäsittelytulos sekä haja-asutuksen jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset. Pitoisuusraja-arvot on laskettu taulukossa käytettyjen tulevan jäteveden pitoisuuksien ja asetuksen tehovaatimusten perusteella. Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) ja teho (%) Pitoisuusrajaarvo (mg/l) Asetuksen vaatimus (%) BOD 7 -atu (94%) 15 (97 %) Fosfori 20 3,7 (82 %) 1,6 (92 %) 3,0 85 Typpi (61 %) 120 (6 %)

5 Kiinteistö 3. Panospuhdistamo Wehoputs 6 Puhdistamolla käsiteltiin 5-henkisen perheen kaikki jätevedet (kuva 2a). Fosforinsaostuskemikaalina käytettiin ferrisulfaattia (PIX). Puhdistamolla oli molemmilla käyntikerroilla ilmastusvaihe menossa. Ensimmäisellä käyntikerralla laskeutuskokeen tulos oli 990 ml/30 min. Selkeytyskirkaste oli sameahko ja prosessialtaan ph oli melko pieni 5,5. Prosessialtaan pinnalla on runsaasti vaahtoa/pintalietettä. Toisella tarkkailukerralla laskeutuskokeen tulos oli 850 ml/15 min ja ilmastuksen ph 6,6. Kirkaste oli hieman samea. Lietettä oli edelleen paljon, vaikka omistaja oli poistanut sitä käsikäytöllä tehostetusti. Prosessi vaahtosi edelleen. Ensimmäisen näytteenoton jälkeen prosessiin oli lisätty kalkkia 1-2 dl / 2 vko, mikä oli nostanut prosessin ph:n hyvälle tasolle. Puhdistamo oli otettu käyttöön elokuussa 2007, jonka jälkeen lietesäkki oli vaihdettu vain kerran. Ylijäämälietteen poisto ei ole ollut riittävää, mikä näkyi laskeutuskokeessa suurena lietemääränä ja lietteen tummana värinä. Kemikaaliletkussa oli ilmaa ja vaikutti siltä, ettei kemikaalia mennyt prosessiin. Kemikaalia ei ollut lisätty säiliöön kertaakaan käyttöönoton jälkeen ja säiliössä sitä kuitenkin vielä oli. Puhdistamolla ei ollut näytteenottokaivoa. Näyte kerättiin molemmilla tarkkailukerroilla yhdestä panoksesta kokoomanäytteenä letkun ja kanisterin avulla (kuva 2b). a) b) Kuva 2. Kiinteistö 3, a) Puhdistamo. Etummainen säiliö on puhdistamolle tulevan jäteveden varastoallas. Toinen säiliö toimii prosessialtaana, b) puhdistetun jäteveden purkuputki ja näytteenottojärjestely. Kummankin tarkkailukerran näytteet olivat sameita ja väriltään ruskehtavia. Puhdistustulos oli molemmilla tarkkailukerroilla heikko, eikä se täyttänyt asetuksen 542/2003 vaatimuksia yhdenkään parametrin osalta. Puhdistamolta karkasi lietettä, mikä näkyi puhdistetun jäteveden suurena kiintoainepitoisuutena molemmilla tarkkailukerroilla. Jäteveden hygieenistä laatua mittaava E.coli-bakteerien määrät vaihtelivat paljon: ensimmäisellä tarkkailukerralla 1600 /100 ml ja toisella > / 100 ml. Puhdistamon lietemäärä on liian suuri ja sitä tulisi poistaa reilusti. Tehokkain tapa olisi tehdä lietteentyhjennys loka-autolla ja huolehtia jatkossa riittävästä lietteen poistosta puhdistamon omalla ylijäämälietepumpulla varastosäiliössä olevaan lietepussiin. Kemikaalinsyöttö tulee tarkistaa. 5

6 Taulukko 3. Kiinteistön 3 jätevedenkäsittelytulos sekä haja-asutuksen jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset. Pitoisuusraja-arvot on laskettu taulukossa käytettyjen tulevan jäteveden pitoisuuksien ja asetuksen tehovaatimusten perusteella. Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) ja teho (%) Pitoisuusrajaarvo (mg/l) Asetuksen vaatimus (%) BOD 7 -atu (84%) 95 (79 %) Fosfori 20 7,1 (65 %) 31 (-55 %) 3,0 85 Typpi (-10 %) 130 (-2 %) Kiinteistö 4. Maasuodatin harmaille jätevesille (Uponor) Kiinteistössä asui 3 hengen perhe. WC- ja keittiövedet johdettiin umpisäiliöön ja pesuvedet maasuodattamoon. Näytteet otettiin molemmilla tarkkailukerroilla kertanäytteenä suoraan näytteenottokaivosta (kuva 3). Kuva 3. Kiinteistö 4. Maasuodattamo. Näytteenottokaivo on musta putki kentän takana. Etualalla näkyy umpisäiliön kansi. Näytevesi oli kirkasta ja asetuksen 542/2003 vaatimusten mukaista molemmilla tarkkailukerroilla (taulukko 4). E.coli-bakteerien määrät olivat pieniä, 17 ja 51 /100 ml. Koska jätevedet erotellaan ja pääosan kuormituksesta muodostavat WC-vedet kerätään umpisäiliöön, harmaiden vesien puhdistusvaatimus jää melko vaatimattomaksi. Alla olevan taulukon kuormituslukulaskelmiin on käytetty vedenkulutusta 60 l/as/d. Puhdistustulos olisi alittanut selvästi puhdistetun jäteveden pitoisuuksien osalta myös kaikille jätevesille tarkoitetut tiukemmat vaatimukset (ks. raja-arvot muiden puhdistamoiden taulukoista). 6

7 Taulukko 4. Kiinteistön 4 jätevedenkäsittelytulos sekä haja-asutuksen jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset harmaille vesille. Pitoisuusraja-arvot on laskettu taulukossa käytettyjen tulevan jäteveden pitoisuuksien ja asetuksen tehovaatimusten perusteella. Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) ja teho (%) Pitoisuusrajaarvo (mg/l) Asetuksen vaatimus (%) BOD 7 -atu (96%) 12 (98%) Fosfori 6,7 1,4 (79 %) 0,82 (88%) 5,5 18 Typpi 16,7 3,7 (78 %) 5,0 (70%) 16,7 0 Kiinteistö 5. Fosforinpoistokaivolla varustettu maasuodatin kaikille jätevesille (Propipe) Kiinteistön kaikki jätevedet käsiteltiin fosforinpoistokaivolla (sijaitsi suodatuskentän jälkeen) varustetussa maasuodattamossa. Jätevedet esikäsiteltiin 3-kammioisessa saostuskaivossa. Näytteet otettiin molemmilla tarkkailukerroilla kertanäytteenä fosforinpoistokaivon jälkeen sijaitsevasta näytteenotto-/lähtökaivosta (kuva 4). Kuva 4. Kiinteistö 5. Maasuodatinkenttä. Etualalla yhdessä säiliössä oleva 3-kammioinen saostuskaivo. Fosforinsaostuskaivo ja lähtökaivo sijaitsevat kentän takana. Näytevesi oli molemmilla tarkkailukerroilla kirkasta ja asetuksen 542/2003 vaatimusten mukaista (taulukko 5). Puhdistetun jäteveden orgaanisen aineen (BOD 7 -atu) ja fosforin pitoisuudet olivat erittäin pieniä (taulukko 5). E.coli-bakteerien määrät vaihtelivat suuresti: ensimmäisellä tarkkailukerralla määrä oli vain 4 /100ml ja toisella 1700/100 ml (liite 1). 7

8 Taulukko 5. Kiinteistön 5 jätevedenkäsittelytulos sekä haja-asutuksen jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset. Pitoisuusraja-arvot on laskettu taulukossa käytettyjen tulevan jäteveden pitoisuuksien ja asetuksen tehovaatimusten perusteella. Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) ja teho (%) Pitoisuusrajaarvo (mg/l) Asetuksen vaatimus (%) BOD 7 -atu (99,6%) 2 (99,6 %) Fosfori 20 0,11 (99,5 %) 0,16 (99,2%) 3,0 85 Typpi (40%) 56 (56 %) Kiinteistö 6. Panospuhdistamo Upoclean 5 Panospuhdistamossa käsiteltiin 4-henkisen perheen kaikki jätevedet. Fosforinsaostuksessa käytettiin polyalumiinikloridia (PAX). Puhdistamolla oli molemmilla käyntikerroilla ilmastusvaihe menossa. Ensimmäisellä tarkkailukerralla laskeutuskokeen tulos oli hyvä 200 ml/30 min. Selkeytyskirkaste jäi kuitenkin sameahkoksi. Prosessin ph oli kenttämittarilla mitattuna 7,8. Puhdistamolla ei ollut näytteenottokaivoa. Näyte kerättiin purkuputken suulta yhdestä panoksesta kokoomana ämpäriin. Kiinteistönomistaja otti ämpärin suojaan sen täytyttyä. Näytevesi oli sameaa ja silmämääräisesti laadultaan heikompaa kuin laskeutuskokeessa. Purkuoja oli liettynyt ja matala. On mahdollista, että panoksen ulospumppauksen aikana huonosti viettävän ojan vesipinta on noussut niin paljon, että lietepitoista ojavettä on päässyt sekoittumaan näytteeseen. Näin kävi ilmiselvästi toisella näyteenottokerralla , minkä takia näytettä ei viety analysoitavaksi. Ko. näytteenottokerralla laskeutuskokeessa liete laskeutui hyvin (290 ml/10 min). Selkeytyskirkaste oli hieman sameaa ja prosessin ph 7,8. Puhdistamon puhdistustulos ei täyttänyt asetuksen 542/2003 vaatimuksia yhdenkään muuttujan osalta (taulukko 6). Puhdistustulos oli kuitenkin niin huono, että on näytteen kontaminoitumista voidaan pitää ilmeisenä. Puhdistamon purkuoja tulisi kunnostaa. Taulukko 6. Kiinteistön 6 jätevedenkäsittelytulos sekä haja-asutuksen jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset. Pitoisuusraja-arvot on laskettu taulukossa käytettyjen tulevan jäteveden pitoisuuksien ja asetuksen tehovaatimusten perusteella. Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) Teho (%) Pitoisuusrajaarvo (mg/l) Asetuksen vaatimus (%) BOD 7-ATU Fosfori ,0 85 Typpi

9 Kiinteistö 7. Panospuhdistamo Upoclean 5 Puhdistamolle johdettiin 3-henkisen perheen kaikki jätevedet. Fosforinsaostuksessa käytettiin polyalumiinikloridia (PAX). Laskeutuskokeiden tulokset olivat ensimmäisellä tarkkailukerralla 900 ml/20 min ja toisella 500 ml/30 min. Lietteen rakenne oli hyvä ja lietteen tyhjennykset hoidettu asianmukaisesti. Jostain syystä liete ei kuitenkaan laskeutunut parhaalla mahdollisella tavalla varsinkaan ensimmäisellä tarkkailukerralla. Selkeytetty vesi oli kirkasta ja prosessin pharvot kenttämittarilla mitattuina 7,0 ja 7,9. Puhdistamolla ei ollut näytteenottokaivoa ja näytteiden keräys oli tarkoitus tehdä kokoomana purkuputkesta letkulla kanisteriin. Näytteenotossa oli ongelmia. Ensimmäisellä tarkkailukerralla astia asennettiin väärän putken suulle. Toisella tarkkailukerralla näytteenkeruu ei onnistunut letkun asennusvirheen takia. Toisen tarkkailukerran näytteenotto uusittiin myöhemmin. Kiinteistön omistaja asensi näytteenkeruukanisterin ja tarkkailun tekijä haki näytteen Näyte oli kokooma yhdestä panoksesta. Kanisteriin kerätyssä näytteessä oli paljon kiintoainetta (biolietettä), mikä pilasi puhdistustuloksen fosforin ja orgaanisen aineen (BOD 7 -atu) osalta. Liete ei ollut ilmeisesti laskeutunut riittävän tehokkaasti selkeytysvaiheessa ja sitä pääsi puhdistamolta ulos purkupumppauksen lopussa. Näytteessä oleva kiintoaine oli selvästi terveen oloista nopeasti laskeutuvaa biolietettä, eikä tummaa veteen sekoittunutta ainesta, kuten heikosti toimivissa prosesseissa on havaittu. Asetuksen vaatimus täyttyi typen osalta (taulukko 7). E.coli-bakteerien määrä oli erittäin pieni 44 / 100 ml ja ph sekä alkaliteetti hyvällä tasolla (liite 1). Puhdistamonhoito vaikutti asianmukaiselta ja puhdistamon purkuoja oli siisti. Lietteen karkaamista ei todennäköisesti tapahdu usein. Syy lietteen karkaamiseen selvisi myöhemmin vuosihuollon yhteydessä. Saostuskemikaalin syöttömäärä oli liian pieni. Huoltomiehen selityksen mukaan se oli hiljalleen vaeltanut pieneksi. Asia korjattiin. Taulukko 7. Kiinteistön 7 jätevedenkäsittelytulos sekä haja-asutuksen jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset. Pitoisuusraja-arvot on laskettu taulukossa käytettyjen tulevan jäteveden pitoisuuksien ja asetuksen tehovaatimusten perusteella. Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) Teho (%) Pitoisuusrajaarvo (mg/l) Asetuksen vaatimus (%) BOD 7-ATU Fosfori 20 4,8 76 3,0 85 Typpi Kiinteistö 8. Panospuhdistamo Upoclean 5 Puhdistamolla käsiteltiin 4-henkisen perheen kaikki jätevedet. Fosforinsaostuksessa käytettiin polyalumiinikloridia (PAX). Puhdistamolla oli ilmastusvaihe menossa molemmilla tarkkailukerroilla. Laskeutuskokeiden tulokset olivat 400 ml/20 min ja 300 ml/15 min sekä pharvot molemmilla kerroilla 7,0. Lietteen rakenne oli hyvä, murumainen ja selkeytetty vesi oli lähes kirkasta (kuva 5) 9

10 Kuva 5. Kiinteistö 8. Meneillään oleva ilmastuslietteen laskeutuskoe Puhdistamolla ei ollut näytteenottokaivoa ja purkuputken suu ojan pohjalla osittain ojaveden peittämänä. Näytteitä ei saatu kerätty kummallakaan tarkkailukerralla. Kenttämittausten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella puhdistamo toimi hyvin. Kiinteistö 9. Kaksi asuinrakennusta: 1) saostuskaivot kaikille jätevesille 2) umpisäiliö WC-vesille + maasuodatus harmaille jätevesille Kohteesta ei otettu näytteitä. Pelkillä saostuskaivoilla varustetussa rakennuksessa asui ainoastaan yhden hengen talous. Toinen rakennus oli tyhjillään. Kiinteistö 10. WC- ja keittiövedet umpisäiliöön, pesuvedet maasuodattamoon Kohteesta ei saatu otettua edustavaa näytettä. Purkuoja oli siisti. 10

11 Itä-Vantaa ja Kiinteistö 11. Maasuodattamo kaikille jätevesille Kiinteistön kaikki jätevedet käsiteltiin 3-osaisella saostuskaivolla varustetussa maasuodattamossa. Suodatuskentän jälkeen oli asennettu fosforinpoistokaivo. Kaivossa ei ollut kuitenkaan fosforinpoistomassoja. Näytteet otettiin molemmilla tarkkailukerroilla kertanäytteenä fosforinpoistokaivosta lähtevän t-kappaleen sisältä (kuva 6), josta puhdistettu jätevesi meni putkessa läheiseen tieojaan. Kuva 6. Kiinteistö 11. Fosforinsaostuskaivo, joka toimi näytteenottokaivona. Puhdistamolta lähtevän jäteveden näyte otettiin kuvassa näkyvän t-kappaleen sisältä. Näytevesi oli molemmilla tarkkailukerroilla hieman kellertävää, mutta kirkasta. Asetuksen 542/2003 vaatimukset täyttyivät muuten, paitsi jälkimmäisellä tarkkailukerralla (27.8.) kokonaistypen osalta (taulukko 8). Puhdistetun jäteveden orgaanisen aineen (BOD 7 -atu) pitoisuudet olivat erittäin pieniä (taulukko 8). E.coli-bakteerien määrät vaihtelivat paljon: ensimmäisellä tarkkailukerralla määrä oli 47 /100ml ja toisella 1600/100 ml (liite 1). 11

12 Taulukko 8. Kiinteistön 11 jätevedenkäsittelytulos sekä haja-asutuksen jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset. Pitoisuusraja-arvot on laskettu taulukossa käytettyjen tulevan jäteveden pitoisuuksien ja asetuksen tehovaatimusten perusteella. Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) ja teho (%) Pitoisuusrajaarvo (mg/l) Asetuksen vaatimus (%) BOD 7 -atu (97%) 12 (97 %) Fosfori 20 1,1 (95 %) 2,9 (86%) 3,0 85 Typpi (48%) 110 (13 %) Kiinteistö 12. WC-vedet umpisäiliöön ja pesu- ja keittiövedet harmaavesisuotimeen (Green Pack Mini Sako 3) Puhdistamoon johdettiin kiinteistöllä muodostuvat pesu- ja keittiövedet. Puhdistusprosessi perustuu jäteveden suodatukseen kivikuitusuodattimien läpi sekä suodattimien pinnalle muodostuvan mikrobikasvuston kykyyn käyttää jäteveden ravinteita ja orgaanista ainesta (kuva 7). a) b) Kuva 7. a) harmaavesisuodin Green Pack Mini sako 3. Edessä saostuskaivo ja takana suodatusyksikkö, b) suodatusyksikkö kivivillasuotimineen. Puhdistamolla oli pieni näytteenottokaivo, johon saatiin kuitenkin asennettua keräysastia. Astiaan oli kertynyt vuorokauden aikana vain 1 litra näytevettä. Vesi oli kirkasta ja puhdistustulos oli asetuksen vaatimuksen mukainen (taulukko 9). Toisella tarkkailukerralla puhdistamolta ei tullut vettä näytteenottokaivoon lainkaan ja näyte jäi ottamatta. Taulukko 9. Kiinteistön 12 puhdistustulos sekä haja-asutuksen jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset harmaille vesille. Pitoisuusraja-arvot on laskettu taulukossa käytettyjen tulevan jäteveden pitoisuuksien ja asetuksen tehovaatimusten perusteella. Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) Teho (%) Pitoisuusrajaarvo (mg/l) Asetuksen vaatimus (%) BOD 7-ATU Fosfori 6,7 1,8 73 5,5 18 Typpi 16,7 9, ,7 0 12

13 Kiinteistö 13. Panospuhdistamo Labko Biokem 6 Puhdistamolla käsiteltiin kahden hengen jätevedet. Fosforinsaostuskemikaalina käytettiin ferrisulfaattia (PIX 115). Puhdistamolla oli molemmilla käyntikerroilla ilmastusvaihe menossa. Liete laskeutui hyvin laskeutuskokeissa molemmilla tarkkailukeroilla (150 ml/20 min ja 300 ml/15 min). Lietteen rakenne vaikutti hyvältä ja prosessin ph oli niin ikään hyvällä tasolla. Selkeytyskirkasteesta mitatut ph-arvot olivat ensimmäisellä tarkkailukerralla 7,5 ja toisella 7,0. Kiinteistönomistaja keräsi molemmilla tarkkailukerroilla kokoomanäytteen puhdistetun jäteveden ulospumppauksen ajalta yhdestä panoksesta (ulospumppaus on aikaisin aamulla aikaohjattuna). Osanäytteet neuvottiin ottamaan tasaisesti koko pumppausjaksolta. Tarkkailija kävi pullottamassa kokoomanäytteen saman päivän aikana. Ensimmäisellä tarkkailukerralla puhdistamon puhdistustulos oli asetuksen 542/2003 vaatimuksen mukainen kokonaisfosforin osalta. Orgaanisen aineen (BOD 7 -atu) vaatimukseen ei aivan ylletty. Toisen tarkkailukerran tulos täytti vaatimukset kaikkien parametrien osalta (taulukko 10). E.colibakteerien määrät olivat jätevedelle varsin kohtuullisella tasolla 1300/100 ml ja 550/100 ml (liite 1). Taulukko 10. Kiinteistön 13 jätevedenkäsittelytulos sekä haja-asutuksen jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset. Pitoisuusraja-arvot on laskettu taulukossa käytettyjen tulevan jäteveden pitoisuuksien ja asetuksen tehovaatimusten perusteella. Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) ja teho (%) Pitoisuusrajaarvo (mg/l) Asetuksen vaatimus (%) BOD 7 -atu (89%) 29 (94 %) Fosfori 20 2,9 (86 %) 1,9 (91%) 3,0 85 Typpi (13%) 69 (46 %) Kiinteistö 14. Panospuhdistamo Labko Biokem 6 Puhdistamolla käsiteltiin neljän hengen jätevedet. Fosforinsaostuskemikaalina käytettiin ferrisulfaattia (PIX 115). Puhdistamolla oli molemmilla käyntikerroilla ilmastusvaihe menossa. Ensimmäisellä tarkkailukerralla laskeutuskokeen tulos oli 75 ml/20 min, mikä vaikutti pieneltä, koska edellisestä lietteenpoistosta oli kulunut aikaa jo lähes vuosi. Selkeytyskirkaste jäi sameaksi. Prosessin ph-arvo oli 7,8. Toisella tarkkailukerralla laskeutuskokeen tulos oli 530 ml/15 min. Lietteen kunto oli kohentunut silmämääräisesti selvästi. Prosessin ph-arvo oli 6,8. Kiinteistön omistaja keräsi molemmilla tarkkailukerroilla kokoomanäytteen puhdistetun jäteveden ulospumppauksen ajalta yhdestä panoksesta (ulospumppaus on aikaisin aamulla aikaohjattuna). Osanäytteet neuvottiin ottamaan tasaisesti koko pumppausjaksolta. Tarkkailija kävi pullottamassa kokoomanäytteen saman päivän aikana. Puhdistustulos oli ensimmäisellä tarkkailukerralla heikko. Toisella tarkkailukerralla asetuksen 542/2003 vaatimukset täyttyivät fosforin ja orgaanisen aineen (BOD 7 -atu) osalta. 13

14 Typenpoistovaatimuksesta jäätiin niukasti (taulukko 11). E.coli- bakteerien määrät olivat tyypillisellä puhdistetun jäteveden tasolla (liite 1). Taulukko 11. Kiinteistön 14 jätevedenkäsittelytulos sekä haja-asutuksen jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset. Pitoisuusraja-arvot on laskettu taulukossa käytettyjen tulevan jäteveden pitoisuuksien ja asetuksen tehovaatimusten perusteella. Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) ja teho (%) Pitoisuusrajaarvo (mg/l) Asetuksen vaatimus (%) BOD 7 -atu (83%) 34 (93 %) Fosfori 20 8,9 (56 %) 2,2 (89%) 3,0 85 Typpi (37%) 77 (39 %) Kiinteistö 15. Goodwell panospuhdistamo vanhoihin saostuskaivoihin Saostuskaivoista saneeratussa puhdistamossa ensimmäinen kaivo oli esiselkeytysallas ja toinen toimi prosessisäiliönä (ilmastus ja selkeytys panosperiaatteella). Kolmas kaivo oli tavallaan ylimääräinen jälkiselkeytysallas. Puhdistamolla käsiteltiin kahden hengen jätevedet. Puhdistamolla ei ollut näytteenottokaivoa ja näytteet otettiin molemmilla tarkkailukerroilla jälkiselkeytysaltaan pinnalta. Puhdistustulos oli ravinteiden (fosfori ja typpi) osalta heikko kummallakin tarkkailukerralla, joskin fosforitulos koheni toisella tarkkailukerralla huimasti (taulukko 12). Puhdistetun jäteveden hygieeninen laatu oli tyypillistä puhdistetun asumajäteveden luokkaa (liite 1). Aktiivilieteprosessi ei ollut käynnistynyt ja lietettä ei ollut ilmastuksessa käytännössä ollenkaan. Ensimmäisen tarkkailukerran aikaan katolta tulevat sadevedet oli johdettu puhdistamoon. Tilanne oli korjattu ennen toista tarkkailukertaa, mutta se ei ollut vielä auttanut. Kiinteistön omistajaa suositeltiin tilaamaan toimivaa biolietettä siemeneksi puhdistamolleen. Taulukko 12. Kiinteistön 15 jätevedenkäsittelytulos sekä haja-asutuksen jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset. Pitoisuusraja-arvot on laskettu taulukossa käytettyjen tulevan jäteveden pitoisuuksien ja asetuksen tehovaatimusten perusteella. Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) ja teho (%) Pitoisuusrajaarvo (mg/l) Asetuksen vaatimus (%) BOD 7 -atu (87%) 69 (85%) Fosfori 20 9,4 (53 %) 4,0 (80%) 3,0 85 Typpi (-2%) 150 (-18 %) Kiinteistö 16. Panospuhdistamo Upoclean 5 Puhdistamolla käsiteltiin kahden hengen jätevedet. Fosforinsaostuskemikaalina käytettiin polyalumiinikloridia (PAX). Puhdistamolla oli molemmilla tarkkailukerroilla ilmastusvaihe menossa. Ilmastusliete laskeutui mittalasissa hyvin (300 ml/30min ja 280 ml/25 min) ja lietteen rakenne oli hyvä, murumainen. Selkeytetty vesi oli kirkasta (kuva 8). Prosessin ph-arvot olivat 14

15 happaman puolella (5,2 ja 5,7). Kalkin syöttö oli kuitenkin auttanut tarkkailukertojen välillä. Puhdistamolla ei ollut näytteenottokaivoa. Näyte kerättiin kummallakin tarkkailukerralla yhdestä panoksesta kokoomanäytteeksi letkun ja kanisterin avulla. Kuva 8. Kiinteistö 16, ilmastuslietteen laskeutuskoe. Näyte saatiin kerättyä tarkkailijan virheellisen näytteenottoletkun asennuksen takia vain toisella kerralla Puhdistamon jätevedenkäsittelytulos oli hyvä ja asetuksen 542/2003 vaatimusten mukainen (taulukko 13). E.coli-bakteerien määrä oli kohtalaisen pieni puhdistetulle jätevedelle (liite 1). Taulukko 13. Kiinteistön 16 jätevedenkäsittelytulos sekä haja-asutuksen jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset. Pitoisuusraja-arvot on laskettu taulukossa käytettyjen tulevan jäteveden pitoisuuksien ja asetuksen tehovaatimusten perusteella. Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) Teho (%) Pitoisuusrajaarvo (mg/l) Asetuksen vaatimus (%) BOD 7-ATU Fosfori 20 2,4 88 3,0 85 Typpi Näyteveden alkaliteetti oli pieni (<0,4 mmol/l). Sopivan alkaliteettitason alarajana pidetään 0,5 mmol/l. Kalkin syöttöä prosessiin kannattaa lisätä ja jatkaa säännöllisenä toimenpiteenä. 15

16 Kiinteistö 17. Panospuhdistamo Wehoputs 6 Puhdistamolla käsiteltiin 6-henkisen perheen kaikki jätevedet. Fosforinsaostuskemikaalina käytettiin ferrisulfaattia (PIX). Puhdistamolla oli molemmilla tarkkailukerroilla ilmastusvaihe menossa. Ensimmäisellä tarkkailukerralla ilmastusliete laskeutui mittalasissa hyvin ja selkeytyskirkaste oli melko kirkas. Lietteen määrä oli 350 ml / 45 min (kuva 9a). Prosessiallas vaahtosi voimakkaasti (kuva 9b). Aktiivilietteen ph-arvo oli erittäin pieni, 4,0. a) b) Kuva 9. Kiinteistö 17, a) Ilmastuslietteen laskeutuskoe, b) Puhdistamon prosessisäiliö ja pintalieteongelma. Toisella tarkkailukerralla lietteen laskeutuvuus oli huonontunut. Laskeutuskokeen tulos oli 910 ml/20 min. Pintalietettä oli edelleen paljon. Prosessin ph oli 6,6. Puhdistamolta yritettiin kerätä näyte letkua ja kanisteria käyttäen, mutta näytettä ei saatu kummallakaan tarkkailukerralla. Toisella tarkkailukerralla näytteenottimet jätettiin paikalle ylimääräiseksi päiväksi, mutta poistopumppausta ei ollut tapahtunut. Lietteen tyhjennystä loka-autolla suositeltiin. Kiinteistö 18. WC- ja keittiövedet umpisäiliöön ja pesuvedet maasuotimeen Puhdistamon näytteenotto ei onnistunut kummallakaan kerralla liian ahtaan näytteenottokaivon takia. Purkuputken suu oli ojan pohjalla, jolloin näytteenkeräintä ei pystytty asentamaan sinnekään. Näytteenottokaivosta ja purkuputkesta kuitenkin havaittiin, että lähtevä jätevesi oli kirkasta. Maasuotimesta lähtevän veden virtaama oli pieni, tarkkailuhetken arvio oli noin 6 l /h. 16

17 Kiinteistö 19. Panospuhdistamo Upoclean 5 Puhdistamolla käsiteltiin kahden hengen kaikki jätevedet. Fosforinsaostuskemikaalina käytettiin polyalumiinikloridia (PAX). Puhdistamolla oli ilmastusvaihe menossa. Laskeutuskokeessa liete laskeutui erittäin hyvin (200 ml/15 min). Kirkaste jäi hieman sameaksi. Ilmastuksen ph oli 7,7. Puhdistamolla ei ollut näytteenottokaivoa ja näytteenkeräämistä varten purkuputkeen asennettiin letku ja kanisteri. Purkupumppausta ei tapahtunut ja näytettä ei saatu ilmeisesti pienen vedenkäytön takia. Toisella tarkkailukerralla puhdistamolla oli toimintahäiriö ja näytettä ei voitu ottaa. Kiinteistö 20. Maasuodattamo kaikille jätevesille Puhdistamolta ei saatu näytettä. Maasuotimen kokoomakaivo oli ilmeisesti nurmikon alla piilossa. Purkuputken suu oli kuiva. Näytti siltä, ettei purkuputkesta tullut ojaan tippaakaan vettä kummankaan tarkkailun aikana. Yhteenveto Tarkkailtavista 20 kiinteistökohtaisesta puhdistamosta saatiin otettua näytteet 13 kohteesta. Täysin asetuksen 542/2003 vaatimusten mukaan näistä toimi 7 puhdistamoa (joko yhdellä tai molemmilla tarkkailukerroilla). Taulukkoon 14 on laadittu yhteenveto kaikkien tarkkailussa olleiden puhdistamoiden toiminnasta analyysitulosten ja paikan päällä tehtyjen havaintojen perusteella. Puhdistamon toiminnasta ja käytöstä saatiin yksityiskohtaisempaa tietoa, jos kiinteistönomistaja oli paikan päällä. Taulukon sarake suunnittelu/asennus katsottiin olevan kunnossa, jos puhdistamo näytti olevan asianmukaisesti asennettu ja toimi teknisesti oikein. Puhdistustuloksen katsottiin olevan hyvä, kun asetuksen 542/2003 vaatimukset täyttyivät täysin. Pienillä tai pienehköillä rajaarvoylityksillä puhdistustulos oli tyydyttävä. Välttävä tulos saavutettiin, jos puhdistustulos on ylittänyt vaatimukset enintään luokkaa 50 %. Puhdistustuloksessa huono jäteveden pitoisuudet olivat huolestuttavan suuria. Kiitettävä oli pitoisuuksiltaan erinomaista luokkaa. Huomattava on, että em. luokittelu on keinotekoinen ja tarkkailijan itsensä keksimä, joten sen perusteella ei pidä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Kokonaispuhdistustulosta on usein vaikea määritellä sanallisesti, jos puhdistustulos on vaihdellut paljon eri parametrien osalta. Puhdistamo voi esimerkiksi toimia kiitettävästi orgaanisen aineen (BOD) ja fosforin poiston osalta, mutta typenpoiston osalta huonosti. 17

18 Taulukko 14. Yhteenveto tarkkailtavien puhdistamojen toiminnasta. Puhdistamojen numerointi on sama kuin aiemmin raportin tekstissä. omistaja paikalla/ lisätietoja 1 panospuhd. kyllä ja panospuhd. kyllä ja panospuhd. kyllä ja maasuodin harmaat jv:t 5 maasuodin kaikki jv:t kyllä ja kyllä ja Puhdistamotyyppi näytteet puhdistustulos tyydyttävä / hyvä suunnittelu/ asennus kunnossa 6 panospuhd. kyllä huono/? kunnossa, purkupäässä ongelmia yleisarvio / muuta huomioitua Kiinteistönomistaja oli kiinnostunut laitteestaan, riittävä lietteenpoisto todettiin tärkeäksi tyydyttävä kunnossa Ei näytteenottokaivoa.toisen tarkkailukerran hyvää tulosta huononsi heikko typenpoisto. Prosessiin kannattaa lisätä kalkkia alkaliteetin ja ph:n nostamiseksi huono kunnossa Ei näytteenottokaivoa. Lietteen poisto riittämätöntä. Kemikaalin syöttö liian vähäistä kiitettävä kunnossa WC-vedet umpisäiliöön. Puhdistustulos erinomainen harmaiden jätevesien käsittelyn vaatimustasoon nähden. kiitettävä kunnossa Erinomaiset tulokset fosforin ja BOD:n osalta. Maasuotimille tyypillistä laimennusvesien vaikutusta näytteissä ei havaittu Ei näytteenottokaivoa. Huono puhdistustulos johtui ilmeisesti näytteen kontaminoitumisesta matalassa purkuojassa kokoomanäytteen keräämisen yhteydessä 7 panospuhd. kyllä välttävä kunnossa Ei näytteenottokaivoa. Hyvä puhdistamonhoito. Puhdistustulos oletettua heikompi liian pienen fosforinsaostuskemikaalin annostuksen takia 8 panospuhd. kyllä ei? kunnossa Ei näytteenottokaivoa.näytteitä ei saatu kerättyä ojan pohjalle viedystä purkuputkesta. Laskeutuskokeiden, ph-mittausten ja aistinvaraisen arvioiden perusteella puhdistamo toimi hyvin 9 saostuskaivot / maasuodin harmaat jv:t 10 maasuodin harmaat jv:t kyllä ei?? Näytettä ei otettu pienen vedenkäytön takia. kyllä ei? kunnossa Edustavan näytteen ottaminen ei onnistunut. Purkuoja oli siisti. 18

19 11 maasuodin kaikki jv:t 12 maasuodin harmaat jv:t omistaja paikalla/ lisätietoja kyllä ja Puhdistamotyyppi näytteet puhdistustulos hyvä/ tyydyttävä kyllä kiitettävä/? 13 panospuhd. kyllä ja panospuhd. kyllä ja panospuhd. kyllä ja tyydyttävä / hyvä välttävä/ tyydyttävä suunnittelu/ asennus kunnossa kunnossa kunnossa kunnossa yleisarvio / muuta huomioitua Hyvin rakennettu maasuodin toimi ilman fosforinsaostusmassoja. Sakokaivojen riittävän tiheän tyhjennyksen tärkeyttä painotettiin WC-vedet umpisäiliöön. Puhdistustulos erinomainen harmaiden jätevesien käsittelyn vaatimustasoon nähden. Hyvin pieni näytevesimäärä, edustavuus? Toisella tarkkailukerralla ei vettä lainkaan Hyvä fosforinpoisto kummallakin tarkkailukerralla. Kokonaistulos koheni selvästi tarkkailukertojen välillä Puhdistustulos parani huomattavasti tarkkailukertojen välillä huono kunnossa Puhdistamon prosessi ei ollut saneerauksen ja hulevesien takia kunnossa. Tämä vaikutti eniten typenpoistoon 16 panospuhd. kyllä hyvä kunnossa Ei näytteenottokaivoa. Erinomainen orgaanisen aineen (BOD) poisto 17 panospuhd kyllä ei? kunnossa Ei näytteenottokaivoa. Puhdistamolla paljon pintalietettä, mikä johtui todennäköisesti suuresta vanhan lietteen määrästä. Lietteenpoistoa loka-autolla suositeltiin. 18 maasuodin harmaat jv:t kyllä ei? kunnossa, umpisäiliön kansi huono Pienipesäisestä näytteenottokaivosta ei saatu kerättyä näytettä. Purkuputken suu oli ojanpohjalla. Puhdistettu vesi oli kirkasta. 19 panospuhd. kyllä ei? kunnossa Ei näytteenottokaivoa. Näytteitä ei saatu pienen vedenkäytön ja teknisen vian takia. 20 maasuodin kaikki jv:t ei ei?? Ei näytteenottokaivoa. Kokoomakaivo nurmikon alla piilossa. Purkuputken suu ojanpohjalla, josta ei tullut vettä tarkkailujen aikana.. 19

20 Näytteenotto kiinteistökohtaisista puhdistamoista on usein hankalaa, koska vain harvalla puhdistamolla on hyvä näytteenottokaivo. Puhdistamoiden kuormitustilanne vaihtelee vuorokauden aikana ja luotettavin tulos saadaan vuorokauden ajalta kerätystä kokoomanäytteestä. Se saadaan kerättyä laadukkaimmin ja vaivattomimmin hyvän näytteenottokaivon suojissa. Hyvä näytteenottokaivo on halkaisijaltaan riittävän suuri (40cm). Myös kaivoon tulevan ja sieltä lähtevän putken korkeusero tulee olla riittävä siten, että näytteenotossa käytettävä 10 litran ämpäri mahtuu roikkumaan kaivoon tulevan putken alle. Puhdistamosuunnitteluun tulee vaatia hyvä näytteenottokaivo ja sen asianmukaisesta asennuksesta tulee myös huolehtia. Helsingissä Jari Männynsalo ympäristöasiantuntija LIITE 1 Testausseloste, analyysitulokset JAKELU TIEDOKSI Vantaan kaupunki, ympäristökeskus Uudenmaan ympäristökeskus 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki toukokuussa 2008 Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tilauksesta

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Mäntsälässä syksyllä 2007

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Mäntsälässä syksyllä 2007 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Mäntsälässä syksyllä 2007 Panospuhdistamon ilmastuslietteen laskeutuskoe ja ph-mittaus. Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki lokakuussa

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015.

Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015. Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen hautausmaan jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 15/2016 Espoon seurakuntayhtymä, Kellonummen

Lisätiedot

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor-panospuhdistamot ovat olleet mukana useissa viranomaisten seurantakohteissa sekä puolueettomissa tutkimushankkeissa, kuten Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005)

22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005) 17.9.2013 www.ymparisto.fi/puhdistamosivusto 22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005) Kirjallisuuslähde Kirjallisuuslähde

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta

Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta Tietoa eri puhdistamotyyppien toiminnasta KOKOEKO-seminaari 24.2.2011 Ville Matikka Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikka, Kuopio Ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusyksikkö Sisältö Taustaa Pienpuhdistamoista

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

Näytteenotto ja tulosten analysointi

Näytteenotto ja tulosten analysointi Haja-asutuksen jätevedet Näytteenotto ja tulosten analysointi Mirva Levomäki Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Näytteenoton tärkeys VN asetus 542/2003, hajajätevesiasetus kuormitusta vähennettävä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS, JVP Tutkimus: 11/2018, 5.6.2018 (5FORSS). Tarkkailuajankohtana puhdistustulos täytti ympäristöluvan tason lukuun ottamatta lievästi luparajan ylittänyttä orgaanisen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 11/2016, 23.11.2016 (5kanka). Kankaanpään jvp:lle tulevan jäteveden tulovirtaama oli kasvanut lokakuun tarkkailukertaan (27.10.2016) verrattuna 90%, mutta oli

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien purkuvesien laatu

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien purkuvesien laatu Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien purkuvesien laatu Jätevesiseminaari 2.11.2017 Hämeenlinna Ville Matikka Savonia ammattikorkeakoulu 1 Miksi purkuvesien laatua pitää seurata? Puolueetonta ja ajantasaista

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 10/2018, 11.10.2018 (5JATUR). Tarkkailuajankohtana Janakkalan jätevedenpuhdistamon prosessissa todetiin joitain poikkeamia. Tulopumppaamossa todettiin

Lisätiedot

Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröinti ja -käsittely Turku, 28.11.211 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Haja-asutuksen jätevesien koostumus

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 9/2016, 22.9.2016 (5keukk). euruun Jaakonsuon jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana kaikilta osin huomattavasti paremmin kuin edeltävillä tarkkailukerroilla.

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 20.11.2015

KERTARAPORTTI 20.11.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 11/2015, 3.11.2015 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana kohtalaisesti. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja eri jätevesijärjestelmien toiminta Haiku-hankkeessa Helsinki, 23.1.2013

Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja eri jätevesijärjestelmien toiminta Haiku-hankkeessa Helsinki, 23.1.2013 Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja eri jätevesijärjestelmien toiminta Haiku-hankkeessa Helsinki, 23.1.2013 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen 21.9.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen I

Lisätiedot

Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 20/2016 Espoon kaupungin kiinteistönhoito-liikelaitos, Kuusikodin vanhainkodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 20/2016 Espoon

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 4/2016, 29.4.2016 (5jatur). Puhdistamolle tuleva jätevesivirtaama oli tarkkailuajankohtana yli kaksinkertainen kuivan ajan tasoon verrattuna johtuen laimentavista

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 3/2017, 22.3.2017 (5KANKA). Kankaanpään jvp:n prosessi toimi tarkkailuajankohtana lumien sulamisesta johtuvista hule/vuotovesistä huolimatta kohtuullisen vakaasti

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 3/2017, 7.3.2017 (5jatur). Puhdistamolle tuleva kuormitus oli orgaanisen aineen osalta keskimääräisellä tasollaan (noin 2000 kg/d), mutta ravinnekuormitukset

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi

KERTARAPORTTI Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie Oravi ORAVIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2.7.2017 (4484). Oravin vesiosuuskunta C 4484 Tapio Rautiainen Tappuvirrantie 776 58130 Oravi ORAVIN VESIOSUUSKUNNAN PANOSPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU 2.7.2017 OLOSUHTEET

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) JANAKKALAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 4/2017, 26.4.2017 (5JATUR). Tulokuormitus oli orgaanisen aineen osalta noin 20 % pienempi kuin vuoden 2016 keskimääräinen tulokuorma, mutta ravinnekuormitukset

Lisätiedot

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten

Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto ja vesistövaikutusten tarkkailu 2015 Jari Männynsalo Raportti 14/2016 Kartanokylpylä Kaisankodin

Lisätiedot

Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto. Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009

Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto. Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009 Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009 1 Uponor-panospuhdistamo tuoteperhe *) Upoclean Uponor-panospuhdistamo 7 yhden perheen ratkaisu, myös vapaa-ajan asunnoille, joissa

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) POMARKUN KUNTA, JVP Tutkimus: 2/2018, 18.4.2018 (5POMAR). Pomarkun jvp:n tarkkailunäytteenotto epäonnistui tulevan veden näytteenottimen toimintahäiriön vuoksi. Puhdistamolta kuitenkin otettiin

Lisätiedot

TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018

TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018 TUUPOVAARAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 JOENSUUN VESI Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo 1 VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1. YLEISTÄ Tuupovaaran taajaman jätevedet puhdistetaan

Lisätiedot

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018

ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2018 ENON JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1 JOENSUUN VESI Enon jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 218 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 3/2017, 30.8.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

Forssan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät ja selvästi ympäristöluvan vaatimustason mukaiset.

Forssan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät ja selvästi ympäristöluvan vaatimustason mukaiset. s. 1 (1) FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS, JVP Tutkimus: 20/2017, 25.10.2017 (5FORSS). Forssan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät ja selvästi ympäristöluvan vaatimustason mukaiset. Ville

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU

JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN YHTEISTARKKAILU HYVINKÄÄ, KALTEVAN PUHDISTAMO KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2011 JA RAPORTTI 4/2011 (1.10. - 31.12.2011) 1. Yleistä Kaltevan puhdistamo on mekaanis-kemiallis-biologisesti

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 2/2017, 15.2.2017 (5EU). Puhdistamolle tuli maltillinen virtaama (1722 m³/d) ja tuleva kuormitus oli hieman keskimääräistä pienempää. Vuoden 2016 keskimääräiseen

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI, JVP Tutkimus: 4/2016, 20.4.2016 (5kanka). Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle tuli tarkkailuajankohtana lähes yhtä suuri jätevesivirtaama kuin maaliskuun tarkkailun (31.3.2016)

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2015

KERTARAPORTTI 25.8.2015 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2015, 11.8.2015 (uki8). Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut 21.11.2012 päätöksellä nro 186/2012/1 (Dnro ESAVI/15/04.08/2010)

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä Erkki Santala, Hajaputsari ry Neuvontaan liittyvällä kiinteistökäynnillä tehtävä jätevesijärjestelmän arviointi Jätevesijärjestelmän toimintakunnon

Lisätiedot

+ PH. Puhdistamo tarkastus 1: 1) Tarkistetaan poistuvan veden seuranta-astian näyte (1).

+ PH. Puhdistamo tarkastus 1: 1) Tarkistetaan poistuvan veden seuranta-astian näyte (1). Puhdistamo tarkastus 1: + PH 1 Päivämäärä: Seuranta-astian näyte: PH: Panoksia alkaen: Prosessi vaihe: Lietteenmäärä: emikaalin määrä: Lietteenpoisto: 8.2.2008 O EI 7.0 Prosessi: Odotus: % Litraa Päällä

Lisätiedot

BIOLOGINEN FOSFORIN- JA TYPENPOISTO

BIOLOGINEN FOSFORIN- JA TYPENPOISTO BIOLOGINEN FOSFORIN- JA TYPENPOISTO ORIMATTILA Vääräkosken jätevedenpuhdistamo VÄÄRÄKOSKEN PUHDISTAMO Puhdistamon allastilavuuksia: tulevan veden tasausallas V= 300 m 3 sakokaivolieteallas V= 50 m 3 ilmastusallas

Lisätiedot

Pienpuhdistamo-vertailu Pernajassa Ilkka Sipilä, MTT. Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry Jätevesiseminaari Lohja

Pienpuhdistamo-vertailu Pernajassa Ilkka Sipilä, MTT. Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry Jätevesiseminaari Lohja Pienpuhdistamo-vertailu Pernajassa Ilkka Sipilä, MTT Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry Jätevesiseminaari 15.11.2010 Lohja Hankkeen historiaa Suunnittelu käynnistettiin jo 2008, maanrakennustöihin päästiin

Lisätiedot

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa. s. 1 (1) JANAKKALAN KUNTA, TURENGIN JVP Tutkimus: 7/2016, 26.7.2016 (5JATUR). Puhdistusprosessi toimi tehokkaasti, vaikka prosessilaitteiden kanssa oli lieviä ongelmia. Ilmastusaltaissa oli runsaasti rasvaa.

Lisätiedot

asuinrakennuksen pinta-ala on alle 150 m2 käyttäjiä normaalisti 5 hlöä tai vähemmän kiinteistöllä

asuinrakennuksen pinta-ala on alle 150 m2 käyttäjiä normaalisti 5 hlöä tai vähemmän kiinteistöllä 1.6.2018 Vantaa JÄTEVESILASKELMA BIOBOX M Kohdetiedot: Loma-asunto vesistön läheisyydessä (alle 100 m tai pidemmällä). Kohteen wc ratkaisuna on ympäristöwc, eli virtsaa tai jätevettä ei johdeta jätevesiin,

Lisätiedot

Ohjeita näytteenottoon haja-asutuksen jätevedenkäsittelyjärjestelmästä

Ohjeita näytteenottoon haja-asutuksen jätevedenkäsittelyjärjestelmästä Ohjeita näytteenottoon haja-asutuksen jätevedenkäsittelyjärjestelmästä Kiinteistön omistajalle saattaa tulla tilanne eteen, että oman puhdistamon puhdistustehokkuus joudutaan todistamaan. Tilanne saattaa

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja eri jätevesijärjestelmien toiminta Haiku-hankkeessa Eura, Biolan, 26.9.2013

Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja eri jätevesijärjestelmien toiminta Haiku-hankkeessa Eura, Biolan, 26.9.2013 Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja eri jätevesijärjestelmien toiminta Haiku-hankkeessa Eura, Biolan, 26.9.2013 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 106 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem Saneerausmallit: P BioChem kaivopuhdistamo - asennetaan hyväkuntoisiin sakokaivoihin; - betonikaivot dia 700-1200. Erilaisia toteutusmalleja Panoksen keräys Lietteenkäsittely 2. Biologis-kemiallinen puhdistus

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja jätevesijärjestelmien toimivuus Julkaisu 68/2013

Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja jätevesijärjestelmien toimivuus Julkaisu 68/2013 Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja jätevesijärjestelmien toimivuus Julkaisu 68/2013 Asko Särkelä ja Kirs Lah HAJA ASUTUKSEN JÄTEVESIEN KOOSTUMUS JA JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN TOIMIVUUS Asko Särkelä ja Kirsti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 2735/11.01.03/2012 113 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2017 1 (5) 8 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2016 HEL 2017-003570 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Saostussäiliöt ja niiden toimintakunnon arviointi. Erkki Santala, Hajaputsari ry

Saostussäiliöt ja niiden toimintakunnon arviointi. Erkki Santala, Hajaputsari ry Saostussäiliöt ja niiden toimintakunnon arviointi Erkki Santala, Hajaputsari ry Saostussäiliö Saostussäiliöllä (saostuskaivolla tai sakokaivolla) tarkoitetaan vesitiivistä säiliö- tai kaivotyyppistä talousjäteveden

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (1) EURUUN AUPUNI, JAAONSUON JVP Tutkimus: 10/2015, 8.10.2015 (5keukk). euruun jvp:lle tuli tarkkailuajankohtana 1550 m³/d jätevesivirtaama, mikä on selvästi vuosikeskiarvoa vähäisempi (v. 2014 keskiarvo

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta.

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta. TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2/2017, 3.5.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 6. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kiilakiventie 1, 90250 OULU, puh.

Lisätiedot

Hyvinkään Vesi, Kaukasten jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Hyvinkään Vesi, Kaukasten jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 10/2015 Hyvinkään Vesi, Kaukasten jätevedenpuhdistamo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Jari Männynsalo Raportti 10/2015 Hyvinkään Vesi, Kaukasten jätevedenpuhdistamon käyttö- ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY; KÄYTTÖOHJE

TEHOSTETTU MAAPERÄKÄSITTELY; KÄYTTÖOHJE Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella

LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kontiolahdella Työnäytösraportti 5. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU,

Lisätiedot

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO

KERTARAPORTTI Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie TERVO s. 1 (1) TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 8.9.2014 (776c). Tervon kunta Tekninen toimisto Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO C776 TERVON KIRKONKYLÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Ilomantsissa

LokaPuts hankkeen työnäytös Ilomantsissa Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Ilomantsissa Työnäytösraportti 7. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kiilakiventie 1, 90250 OULU, puh.

Lisätiedot

Jäteveden ja purkuvesistön mikrobitutkimukset kesällä 2016

Jäteveden ja purkuvesistön mikrobitutkimukset kesällä 2016 Tutkimusraportti 121 / 2017 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Nenäinniemen puhdistamo Jäteveden ja purkuvesistön mikrobitutkimukset kesällä 2016 Nab Labs Oy Arja Palomäki Sisällys 1 TUTKIMUKSEN TAUSTA...

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMO Neljännesvuosiraportti 4/2017

KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMO Neljännesvuosiraportti 4/2017 1 KUHASALON JÄTEVEDENPUHDISTAMO Neljännesvuosiraportti 4/217 1. YLEISTÄ Loka-joulukuun välisenä aikana puhdistamon kuormitusta ja toimintaa on seurattu vähintään kaksi kertaa kuussa 24 h:n kokoomanäytteistä.

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

KERTARAPORTTI

KERTARAPORTTI s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 10/2016, 10.10.2016 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Puhdistustulos täytti ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset

Lisätiedot

Petri Heilala. Eräiden pienpuhdistamoiden toiminta talousjäteveden puhdistuksessa Nurmijärven haja-asutusalueella

Petri Heilala. Eräiden pienpuhdistamoiden toiminta talousjäteveden puhdistuksessa Nurmijärven haja-asutusalueella Metropolia Ammattikorkeakoulu Kemiantekniikan koulutusohjelma Petri Heilala Eräiden pienpuhdistamoiden toiminta talousjäteveden puhdistuksessa Nurmijärven haja-asutusalueella Insinöörityö 12.10.2008 Ohjaaja:

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 4. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, puh.

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN MUISTIO 24.1.07 ALUEELLISTEN JÄTEVESIRATKAISUJEN EDISTÄMINEN JA KIINTEISTÖ- KOHTAISTEN JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN LUVY:n hajajätevesihankkeen ohjausryhmän 2. kokous AIKA: Torstai

Lisätiedot

Puhdistamoiden toimivuustutkimus

Puhdistamoiden toimivuustutkimus Puhdistamoiden toimivuustutkimus 6 Katriina Kujala-Räty 6.1 Yleistä Hajasampo-projektiin keskeisesti kuuluneen toimivuustutkimuksen tavoitteena oli luotettavan tiedon saaminen erityyppisten pienten jätevedenpuhdistamoiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 93 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA SK1300 + BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai

Lisätiedot

Pienpuhdistamot eli laitepuhdistamot. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Pienpuhdistamot eli laitepuhdistamot. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Pienpuhdistamot eli laitepuhdistamot Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 12.5.2017 Mikä on pienpuhdistamo? SUPPEA MÄÄRITELMÄ Pienpuhdistamot = laitepuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia

Lisätiedot

Neuvojan kiinteistökäyntiin liittyvä jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi

Neuvojan kiinteistökäyntiin liittyvä jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi Neuvojan kiinteistökäyntiin liittyvä jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi Arvioinnin tarkoitus Kiinteistökäynnin yhteydessä tehtävän jätevesijärjestelmän toimintakunnon arvioinnin tavoitteena

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy

Talvivaara Projekti Oy 16.3.2009 Talvivaara Projekti Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008 Osa III Päästötarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2008, Osa III Päästötarkkailu 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 PROSESSIN YLIJÄÄMÄVEDET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 15 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015 HEL 2016-009468 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 3. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100

Lisätiedot

YHTEENVETO FOSFORINPOISTON MENETELMISTÄ KIINTEISTÖ- KOHTAISESSA JÄTEVEDENKÄSITTELYSSÄ

YHTEENVETO FOSFORINPOISTON MENETELMISTÄ KIINTEISTÖ- KOHTAISESSA JÄTEVEDENKÄSITTELYSSÄ YHTEENVETO FOSFORINPOISTON MENETELMISTÄ KIINTEISTÖ- KOHTAISESSA JÄTEVEDENKÄSITTELYSSÄ Satu Heino Projektipäällikkö Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 9.9.2009 KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto syyskuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto syyskuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto syyskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus LokaPuts 2006-2007 -hankkeessa

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus LokaPuts 2006-2007 -hankkeessa Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts 2006-2007 hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus LokaPuts 2006-2007 -hankkeessa Puhdistamoiden seurantaraportti

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Jätevesijärjestelmän suunnitelma 1 Jätevesijärjestelmän suunnitelma Liite rakennus - tai toimenpidelupahakemukseen Suunnitelma koskee: sekä: uuden rakennuksen uutta jätevesijärjestelmää olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta

Lisätiedot