Uponor-panospuhdistamot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uponor-panospuhdistamot"

Transkriptio

1 Uponor-panospuhdistamot Yleistä Uponor-panospuhdistamot käsittelevät kotitalouksien kaikki asumajätevedet: WC-, keittiöja pesujätevedet. Ylivoimainen toimintavarmuus ja puhdistusteho saavutetaan etusaostussäiliöillä, lietteenpalautuksella sekä vakioidulla panoskoolla. Panospuhdistuksen ansiosta jokainen jätevesierä saa tehokkaan biologis-kemiallisen puhdistuksen, joka täyttää asetuksen puhdistusvaatimukset. Uponor-panospuhdistamo 7 käsittelee 1 7 asukkaan jätevedet. Uponor-panospuhdistamo 10 käsittelee enintään kymmenen asukkaan jätevedet. Uponor-panospuhdistamo 15 käsittelee enintään viidentoista asukkaan jätevedet. PA N O S P U H D I S TA M OT Y L E I S TÄ

2 Uponor-panospuhdistamoiden toimintaperiaate Täyttö Tyhjennys Ilmastus Lietteenpoisto Täyttö Kemikaaliannostus ja sekoitus Laskeutus Uponor-panospuhdistamo 7 Biologis-kemiallinen Uponor-panospuhdistamo 7 käsittelee yhden perheen (1-7 henkilön) kaikki asumajätevedet: vesi-wc-, pesu- ja keittiövedet. Puhdistamo koostuu kolmesta kuution osasta. Kaksi ensimmäistä osiota toimii saostussäiliöinä, joissa erotetaan karkea kiintoaine ja varastoidaan prosessin aikana tuleva vesi sekä prosessisäiliöstä tuleva ylijäämäliete. Viimeinen osio on prosessisäiliö, jossa tapahtuu ohjauskeskuksen ohjaamana varsinainen biologis-kemiallinen puhdistusprosessi. Puhdistus tietyn kokoisissa erissä poistaa virtaamavaihtelun aiheuttaman haitan puhdistusteholle ja näin jokainen jätevesierä saa yhtä hyvän käsittelyn. Vuorokautinen jäteveden käsittelymäärä on maksimissaan1100 litraa. Puhdistamossa on 50 W puhallin, jonka avulla tehdään kaikki puhdistamon sisäiset veden ja kemikaalin siirrot mammutpumppausperiaatteella. Puhdistamoon tulee tuoda yksivaihevirtaa (230 V) ja puhdistamon sulakekoko on 10 A. Biologinen puhdistus perustuu aktiivilietemenetelmään ja fosforinpoisto kemialliseen saostamiseen alumiinikloridin avulla. Prosessisäiliö käsittelee jätevettä erissä eli panoksina. Toisesta saostussäiliöstä vesi pumpataan täyttövaiheessa prosessisäiliöön. Panoksen koko on noin 170 litraa Maanpinnantaso (kuljetus) PA N O S P U H D I S TA M OT TO I M I N TA P E R I A AT E

3 Uponor-panospuhdistamo 10 Biologis-kemiallinen Uponor-panospuhdistamo 10 käsittelee yhden perheen (enintään 10 henkilön) kaikki asumajätevedet: vesi-wc-, pesu- ja keittiövedet. Puhdistamo koostuu kahdesta säiliöistä: 2 m 3 etusaostussäiliöstä ja 4 m 3 puhdistamosäiliöstä. Puhdistamosäiliön kaksi ensimmäistä osaa ovat saostussäiliöitä ja kaksi viimeistä osaa prosessisäiliöitä. Saostussäiliöissä erotetaan karkea kiintoaine ja varastoidaan prosessin aikana tuleva vesi sekä prosessisäiliöstä tuleva ylijäämäliete. Prosessisäiliössä tapahtuu ohjauskeskuksen ohjaamana varsinainen biologiskemiallinen puhdistusprosessi. Puhdistus tietyn kokoisissa erissä poistaa virtaamavaihtelun aiheuttaman haitan puhdistusteholle ja näin jokainen jätevesierä saa yhtä hyvän käsittelyn. Vuorokautinen jäteveden käsittelymäärä on maksimissaan 1500 litraa. Puhdistamossa on 80 W puhallin, jonka avulla tehdään kaikki puhdistamon sisäiset veden ja kemikaalin siirrot mammutpumppausperiaatteella. Puhdistamoon tulee tuoda yksivaihevirtaa (230 V) ja puhdistamon sulakekoko on 10 A. Biologinen puhdistus perustuu aktiivilietemenetelmään ja fosforinpoisto kemialliseen saostamiseen alumiinikloridin avulla. Prosessisäiliö käsittelee jätevettä erissä eli panoksina. Viimeisestä saostussäiliöosioista vesi pumpataan täyttövaiheessa prosessisäiliöön. Panoksen koko on noin 300 litraa min Maanpinnantaso (kuljetus) Uponor-panospuhdistamo 15 Biologis-kemiallinen Uponor-panospuhdistamo 15 käsittelee kahden perheen (enintään 15 henkilön) kaikki asumajätevedet: vesi-wc-, pesu- ja keittiövedet. panoksina. Viimeisestä saostussäiliöosioista vesi pumpataan täyttövaiheessa prosessisäiliöön. Panoksen koko on noin 350 litraa. Puhdistamo koostuu kolmesta säiliöistä: kahdesta 2 m 3 etusaostussäiliöstä ja 4 m 3 puhdistamosäiliöstä. Puhdistamosäiliön kaksi ensimmäistä osaa ovat saostussäiliöitä ja kaksi viimeistä osaa prosessisäiliöitä. Puhdistamosäiliön kaksi ensimmäistä osaa ovat saostussäiliöitä ja kaksi viimeistä osaa prosessisäiliöitä. Saostussäiliöissä erotetaan karkea kiintoaine ja varastoidaan prosessin aikana tuleva vesi sekä prosessisäiliöstä tuleva ylijäämäliete. Prosessisäiliössä tapahtuu ohjauskeskuksen ohjaamana varsinainen biologis-kemiallinen puhdistusprosessi. Biologinen puhdistus perustuu aktiivilietemenetelmään ja fosforinpoisto kemialliseen saostamiseen alumiinikloridin avulla. Prosessisäiliö käsittelee jätevettä erissä eli Puhdistus tietyn kokoisissa erissä poistaa virtaamavaihtelun aiheuttaman haitan puhdistusteholle ja näin jokainen jätevesierä saa yhtä hyvän käsittelyn. Vuorokautinen jäteveden käsittelymäärä on maksimissaan 2200 litraa. Puhdistamossa on 80 W puhallin, jonka avulla tehdään kaikki puhdistamon sisäiset veden ja kemikaalin siirrot mammutpumppausperiaatteella. Puhdistamoon tulee tuoda yksivaihevirtaa (230 V) ja puhdistamon sulakekoko on 10 A min Maanpinnantaso (kuljetus) PA N O S P U H D I S TA M OT TO I M I N TA P E R I A AT E

4 Asennusohjeet: Uponor-panospuhdistamo 7, 10 ja 15 Kaivanto Mitoita kaivanto niin leveäksi ja pitkäksi, että säiliöiden ympärille jää vähintään puolen metrin verran työskentelytilaa. Normaaliasennuksessa Uponor-panospuhdistamosäiliön kaivannon syvyys on noin 1,75 m. Uponor-panospuhdistamo 10 ja 15 etusäiliöiden kohdalla syvyys on noin 1,65 m. Syvemmälle asennettaessa katso kohta Huoltoaukkojen jatkaminen. Jos säiliöt on tarpeen ankkuroida pohjaveden nostetta vastaan, ankkurointilevyjen vaatima tila sivusuunnassa molemmilla puolilla on noin 60 cm säiliön seinämän uloimmasta kohdasta mitattuna. Betonilaattoihin ankkuroitaessa kaivantoon tarvitaan 10 cm enemmän syvyyttä. Säiliöt Tasoita ja tiivistä kaivannon pohja hyvin soralla tai hiekalla. Tarkista, että kaivannon pohja säiliöiden alla on vaakasuora. Kiinnitä nostolenkit säiliön kyljissä oleviin silmukoihin tai tuuletusputkiin (nostokohdat merkitty tarroin) ja nosta säiliö niiden varassa tasauskerroksen päälle. Puhdistamosäiliön osastot on hitsattu toisiinsa kiinni, joten säiliö nostetaan kokonaisena paikalleen. Ankkuroiminen Ankkurointi on erityisen tärkeää asennuskohteissa, joissa maaperä on savea tai pohjaveden pinta on korkealla. Säiliöt voidaan ankkuroida joko Uponor-ankkurointijärjestelmällä tai venymättömillä sidontaliinoilla kaivannon pohjalle valettuihin betonilaattoihin. Salaojita savimaahan tai kallioon tehty kaivanto, jotta sinne mahdollisesti valuvat pintavedet eivät nosta säiliötä. Uponor-ankkurointijärjestelmä nopeuttaa ja helpottaa säiliöiden ankkurointia. Ankkurointituotepakettiin kuuluu kaksi ø 56 cm ankkurointilevyä, sidontaliina ja asennusohjeet. 2 m 3 säiliön ankkurointiin tarvitaan kaksi ankkurointipakettia, 3 m 3 säiliöön kolme ja 4 m 3 puhdistamosäiliöön neljä. Asennuksessa ankkurointilevyt sijoitetaan säiliön alapinnan tasalle ja kokonaan säiliön peittämän alueen ulkopuolelle. Sidontaliinat vedetään säiliön yli ja kiinnitetään ankkurointilevyjen korvakkeisiin. Ankkurointilevyjen päälle lisätään noin 20 cm tiivistetty hiekkatäyttö, jonka jälkeen sidontaliinat voidaan kiristää. Lopuksi kaivanto täytetään samalla tiivistäen. PA N O S P U H D I S TA M OT A S E N N U S O H J E E T

5 Säiliöiden liittäminen toisiinsa (Uponor-panospuhdistamot 10 ja 15) Asenna puhdistamosäiliön ja etusäiliön väliin järjestelmän mukana toimitetut ø 110 mm jätevesiputki ja ø 75 mm tuuletusputki. Käytä liukuainetta helpottamaan putken työntämistä tiivisteen läpi. Asenna vastaavat putket myös Uponor-panospuhdistamo 15 etusäiliöiden väliin. Omistaja tai käyttöoikeuksien omistaja on vastuussa puhdistamoa suojaavista toimenpiteistä, joten suosittelemme puhdistamon kansien pitämistä kiinni. putki. Puhdistettu vesi johdetaan tavallisesti läheiseen avo-ojaan tai purkukaivoon. Purku on järjestettävä niin, ettei puhdistamoon pääse tapahtumaan takaisinvirtausta rankkasateiden, kevättulvien tms. yhteydessä. Lisäksi purkupaikan pitää pystyä käsittelemään sinne tuleva vesimäärä, niin ettei se padota puhdistamon virtausta. Sovi puhdistetun veden purkupaikasta ympäristö- tai rakennusviranomaisen kanssa. Talon viemäri tulee tuulettaa talon katolle ilman alipaineventtiiliä. Tuuletusputken pään tulee olla reilusti yli katon harjan ja mahdollisimman kaukana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän tuloilman aukoista. Kaivannon täyttäminen Täytä puhdistamoa ympäröivä kaivanto hiekalla tai soralla, jossa ei ole halkaisijaltaan 20 mm isompia kiviä. Tiivistä täyttö huolellisesti cm kerroksina. Koneellista tiivistämistä ei saa käyttää säiliöiden ja niitä yhdistävien putkien yläpuolella. Suojaaminen jäätymistä vastaan Viemärin liittäminen Liitä talosta tuleva viemäri (tavallisesti Uponor-kiinteistöviemäriputki 110) puhdistamon tuloyhteeseen. Puhdistamon lähtöyhteeseen liitetään ø 110 purku- Jos on syytä olettaa, että routa tunkeutuu syvälle maahan, suojaa säiliöt ja muut jäätymiselle alttiit kohdat lämpöeristyslevyllä (esim. 100 mm routaeriste). Talvella puhdistamoa ja viemäriä peittävä lumikerros poistetaan ainoastaan huoltotoimenpiteitä suoritettaessa. Lämpöeristyslevyt PA N O S P U H D I S TA M OT A S E N N U S O H J E E T

6 Huoltoaukkojen jatkaminen Jos Uponor-panospuhdistamo joudutaan asentamaan tavanomaista syvemmälle esimerkiksi taloviemärin vieton vuoksi, puhdistamosäiliön huoltoaukkoja on pidennettävä. Huoltoaukot sahataan poikki niiden puolivälissä olevaa Cut off line -merkkiviivaa pitkin. Ala- ja yläosan väliin asennetaan ø 400 mm jatkoputki, joka on katkaistu sopivan mittaiseksi ja jonka molempiin päihin tulee tiivisteet. ø 400 mm tiivisteet asennetaan toiseen uraan putken päistä katsottuna. Huom! Säiliöiden suurin asennussyvyys rungon päältä maan pintaan on 1 m. A. Etusaostussäiliön huoltoaukkoa voidaan jatkaa jatkoputkella. Sahaa huoltoaukko poikki uran kohdasta. Käytä ø 560 mm x 1,4 m jatkoputkea ja kahta tiivistettä. B. Huoltoaukkoa voidaan jatkaa jatkoputkella. Sahaa huoltoaukko poikki merkitystä kohdasta (merkitty Cut off line ). Käytä ø 400 mm x 1,4 m jatkoputkea ja kahta tiivistettä. A. Ohjauskeskus Kun puhdistamon ympärystäyttö on valmis, ohjauskeskus asennetaan sopivaan korkeuteen niin ettei se jää talvella lumen alle. Ohjauskeskus on kuljetustelineessä. Avaa ohjauskeskus ja löysää putken kiinnityspultit. Nosta ohjauskeskus neliöputken päälle ja kiristä pultit. Neliöputkea voidaan tarvittaessa jatkaa 1 m neliöputkella tai sitä voidaan lyhentää kulmahiomakoneella. Ohjauskeskuksen sähkökytkennät tekee valtuutettu sähköasentaja. Ohjauskeskuksen voi kääntää rungossaan neljään eri suuntaan. Valitse suunta niin, että merkkivalo näkyy hyvin kiinteistölle. Sähkökaapeli Asenna ohjauskeskukselta virransyöttöpisteelle suojaputki sähkökaapelia varten, sähkökaapelin tyyppi esim. MCMK 2 x 1,5 mm2 + 1,5 S (230 V, 1-v). Kaapelin kytkennän ja läpiviennin tekee valtuutettu sähköasentaja. Kaapelin tulee olla vikavirtasuojattu. Ukkosherkillä alueilla suosittelemme ylijännitesuojaa. B. Katkaisukohta Tiiviste PA N O S P U H D I S TA M OT A S E N N U S O H J E E T

7 Huolto-ohjeet: Uponor-panospuhdistamo 7, 10 ja 15 Huoltotoimenpiteet kiinteistönomistajan vastuulla Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi Uponorpanospuhdistamolle on tehtävä muutamia huoltoja tarkastustoimenpiteitä säännöllisin väliajoin. Huoltotoimenpiteitä tehtäessä tulee käyttää suojakäsineitä ja noudattaa ohjeita. Toimenpiteiden jälkeen saostussäiliöiden ja ohjauskeskuksen kannet lukitaan ja kädet pestään huolellisesti. Kaikki huoltotoimenpiteet kuten tarkastukset, kemikaalisäiliön täytöt, tyhjennykset, korjaukset ja muutokset, tulee kirjata huoltopäiväkirjaan päiväyksineen. Kiinteistönomistajan tulee huolehtia mm. seuraavista huoltotoimenpiteistä: Kemikaalisäiliön täyttö tavanomaisessa käytössä 2-3 kuukauden välein. Kemikaalin kulutus riippuu puhdistamoon tulevan jäteveden määrästä ja täyttötarve voi vaihdella 1-6 kuukauden välein. Saostussäiliöiden/-osastojen tyhjennys vähintään 2-3 kertaa vuodessa. Puhdistamon toiminnan seuranta: merkkivalon palaminen, panosten muodostuminen, haju ja lähtevän veden laatu. Jätevesiasetuksen mukaan panospuhdistamon kunto ja rakenne tulee tarkastaa 10 vuoden välein. Kemikaalisäiliön täyttö Kemikaalin varastosäiliö on sijoitettu prosessiosaston huoltoaukkoon. Kemikaalisäiliön tilavuus on noin 15 litraa. Saostuskemikaalia käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja muita suojavaatteita. Puhdistamossa käytetään ainoastaan Uponor-panospuhdistamolle tarkoitettua saostuskemikaalia. Kemikaalin määrää säiliössä tulee tarkastella silmämääräisesti kuukausittain. Kemikaalin vähentyessä kemikaalisäiliön ohjauskeskuksessa oleva merkkivalo sammuu. Saostussäiliöiden/-osastojen tyhjennys Liete tyhjennetään vain saostussäiliöistä/-osastoista huoltoaukkojen kautta. Prosessisäiliötä ei tyhjennetä. Saostussäiliöiden tyhjennyksen jälkeen täytä saostussäiliöt puhtaalla vedellä noin 2/3 kokonaistilavuudesta. Puhdistamon toiminnan seuranta Vihreän merkkivalon tulee aina palaa. Merkkivalon sammumisen syyt ovat kemikaalin loppuminen, ylivuototilanne tai toimintahäiriö puhdistamossa. Panoslaskuri etenee, kun puhdistamossa on puhdistettu yksi erä. Kirjaa panoslaskurilukemat tarkastuksia tai huoltotoimenpiteitä tehtäessä. Jäteveden haju prosessisäiliössä tai purkuputkessa kertoo puhdistamon toimintahäiriöstä. Perushuoltosopimus Suosittelemme panospuhdistamon teknistä tarkastusta kerran vuodessa. Tekemällä kirjallisen perushuoltosopimuksen Uponor Suomi Oy:n tai Uponorin valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa kiinteistönomistaja varmistaa puhdistamon toimivuuden ja pitkäikäisyyden. Kiinteistönomistaja voi täydentää ostamaansa perushuoltosopimusta kemikaalitoimituksella ja/tai näytteenottopalvelulla. Ei jätteitä viemäriin Puhdistamon biologinen prosessi on herkkä erilaisille myrkyllisille aineille kuten öljyille, vahvoille hapoille ja emäksille, eikä niitä saa laittaa viemäriin. Tukkeutumia aiheuttavat kaatopaikkajätteet eivät kuulu kunnallisiin viemäreihin eivätkä pienpuhdistamoihin. Viemäriin EI SAA laittaa: talous- ym. jätteitä (perunan tai hedelmän kuoria, ruoantähteitä, kahvinporoja, tupakantumppeja) kääre- tai sanomalehtipaperia, paperipyyhkeitä tekstiilejä, esim. sukkahousuja vaippoja, tamponeita, pumpulipuikkoja, siteitä tai kondomeja hiekkaa, rakennusjätteitä rasvoja, öljyä eikä myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita bensiiniä, liuottimia, maaleja tai muita palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita PA N O S P U H D I S TA M OT H U O LTO - O H J E E T

8 Toiminta häiriötilanteissa Häiriö Syy Vaikutukset Toimenpide Merkkivalo sammunut Palanut sulake Yleinen sähkökatkos Puhdistamon toiminta häiriintyy Tarkasta sulakkeet Merkkivalo sammunut Kemikaalisäiliö tyhjä Fosforinpoisto heikkenee Täytä kemikaalisäiliö Merkkivalo sammunut Lamppu rikki Häiriöilmoitukset eivät toimi Ota yhteys Uponoriin korjaustoimenpiteitä varten Merkkivalo sammunut Vuoto ilmaletkussa Väärä häiriöilmoitus Ota yhteys Uponoriin korjaustoimenpiteitä varten Korkea vedenpinta Ylikuormitus Tilapäinen vedenpinnan nousu prosessiosastossa Tarkasta ovatko purkuputki, sisään- tai ulospumppausputket tai lietteen palautusputki tukossa. Puhdista tarvittaessa vesiletkun avulla. Jos tukosta ei ole, vedenpinta laskee muutaman prosessin kuluttua. Laskurilukema ei etene veden kulutuksesta huolimatta Täytön jälkeen puhdistamo ei ole vielä riittävästi täyttynyt vedellä Odota, tilanne palautuu, kun säiliö täyttyy Laskurilukema ei etene veden kulutuksesta huolimatta Puhallin rikkoutunut Logiikka rikkoutunut Puhdistusprosessi häiriintyy Ota yhteys Uponoriin korjaustoimenpiteitä varten Puhallin ei toimi Puhallin rikkoutunut Puhdistusprosessi häiriintyy Ota yhteys Uponoriin korjaustoimenpiteitä varten Väkevä haju lähtevässä vedessä Puhallin rikkoutunut Magneettiventtiili rikkoutunut Logiikka rikkoutunut Puhdistusprosessi häiriintyy Ota yhteys Uponoriin korjaustoimenpiteitä varten Kiintoainetta lähtevässä vedessä Liikaa lietettä Prosessin ylikuormittuminen Saostussäiliöiden tyhjennys PA N O S P U H D I S TA M OT TO I M I N TA H Ä I R I ÖT I L A N T E I S S A

9 Määräaikaistarkastukset (koskee vain muovisäiliöillä varustettuja järjestelmiä) Seuraavassa on yksinkertaiset ohjeet siitä, miten jätevesijärjestelmien kunto voidaan säännöllisin määräajoin tarkastaa. Tarkastusohjeen tulee olla osana kiinteistöllä säilytettävää käyttö- ja huolto-ohjetta. Panospuhdistamot Ohje rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkastamiseen, joka on tehtävä ainakin kerran kymmenessä (10) vuodessa. Säiliöiden vesitiiviyden tarkistus Saostussäiliön nesteen ollessa tuuletusyhteen veden pinnantasolla, seurataan veden pinnankorkeudessa tapahtuvaa muutosta vähintään kuuden tunnin ajan. Tänä aikana säiliöön ei saa tulla lisää jätevettä, eikä veden pinnassa saa tapahtua muutosta. Kun säiliöt tyhjennetään kokonaan, tarkastetaan säiliö silmämääräisesti; tiputtelevaa vuotoa ei saa ilmetä, eikä säiliöön saa virrata vettä sisäänpäin. Panospuhdistamon toiminta tarkastetaan sisäänpumppausmoduulin toiminta - ei tukoksia ilmastimen toiminta ja membraanin kunto riittävä ilmamäärä, tehokas sekoitus kemikaalin annostelun toiminta ja annosteltavan kemikaalin määrä riittävä kemikaali määrä lietteenpalautuksen toiminta ei tukoksia ulospumppausmoduulin toiminta vapaa purku purkupaikkaan, ei tukoksia aloitusrajan ja ylitäytön rajana toiminta - toimiva aktiivilietteen määrä ja laatu prosessisäiliön puhdistaminen Ohjauskeskus puhaltimen kalvojen kunto riittävä ilmamäärä ja moduulientoimivuus tiiviit liitokset magneettiventtiilien toiminta sähköliitosten kunto, virran tulo logiikan toiminta Muu toiminta huoltopäiväkirjan tarkastus nousuputken ja säiliön välinen tiiveys - ei havaittavaa vuotoa kannen kunto ja lukittavuus kannen tulee olla ehjä kannen tulee olla lapsiturvallinen, tai jos halkaisija on > 400 mm kannen tulee olla lukittava purkupaikan kunto tarkastuksesta tulee tehdä tarkastuspöytäkirja, johon mahdolliset poikkeamat kirjataan PA N O S P U H D I S TA M OT M Ä Ä R Ä A I K A I S TA R K A S T U K S E T

10 Kuormituslaskelma Johdettaessa kaikki jätevedet Uponor-panospuhdistamoon Haja-asutuksen kuormitusluvun koostumus: kuormituksen alkuperä sekä eri kuormituslajien määrät grammoina asukasta kohden vuorokaudessa (g/d) ja niiden prosenttiosuudet (%). Kuormituksen alkuperä Orgaaninen aine, BHK 7 Kokonaisfosfori Kokonaistyppi Kuormitusluku g/d % g/d % g/d % Uloste ,6 30 1,5 10 Virtsa , ,5 80 Muu ,4 20 1,0 10 Yhteensä , Panospuhdistamon teho Puhdistusvaatimus ,9 85 5,6 40 PA N O S P U H D I S TA M OT K U O R M I T U S L A S K E L M A

11 PA N O S P U H D I S TA M OT t y y p p i k u vat

12 PA N O S P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

13 PA N O S P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

14 PA N O S P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

15 PA N O S P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

16 PA N O S P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

17 PA N O S P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

18 PA N O S P U H D I S TA M OT T Y Y P P I K U VAT

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto. Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009

Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto. Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009 Panospuhdistamoiden toiminta ja huolto Jyrki Löppönen Kangasala 23.4.2009 1 Uponor-panospuhdistamo tuoteperhe *) Upoclean Uponor-panospuhdistamo 7 yhden perheen ratkaisu, myös vapaa-ajan asunnoille, joissa

Lisätiedot

Uponor -fosforinpoistokaivo

Uponor -fosforinpoistokaivo H a ja-a s u t u s a lu e e n jät e v e d e n k ä s i t t e ly A S E N N U S O H J E E T Uponor -fosforinpoistokaivo 8/2006 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 10 m 3

Uponor-umpisäiliö 10 m 3 Uponor-umpisäiliö 10 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WCjäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 10 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

KÄSIKIRJA PANOSPUHDISTAMOT. Uponor-panospuhdistamot 7, 10 ja 15

KÄSIKIRJA PANOSPUHDISTAMOT. Uponor-panospuhdistamot 7, 10 ja 15 KÄSIKIRJA PANOSPUHDISTAMOT Uponorpanospuhdistamot 7, 10 ja 15 03 2007 30706 Sisällys 3... Yleisesittely 4... Suunnittelu 56... Asennus ja mittapiirustukset 811... Asennus ja käyttöönotto 1214... Käyttö

Lisätiedot

Jita Kemik -panospuhdistamo Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet, 2015

Jita Kemik -panospuhdistamo Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet, 2015 JITA KEMIK ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Jita Kemik -panospuhdistamo Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet, 2015 Lue huolellisesti ennen asennusta! Palauta toinen kappale asennuspöytäkirjasta Jita Oy:lle

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Vestelli biomoduulit 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Vestelli Biomoduulit 8 toiminta Vestelli Biomoduulit 8 asennus Vestelli Biomoduulit 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja asennus-, käyttö ja huolto ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja asennus-, käyttö ja huolto ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja asennus-, käyttö ja huolto ohje BIOPUHDISTAJA 4 Henkilömitoitus Harmaavesimäärä Hetkellinen ylikuorma Puhallin - 1 kpl Materiaali: Painot Korkeus Halkaisija Viemäri

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo.

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo. IISI mini Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI 2012.1 1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com IISI Mini -harmaavesisuodattimet IISI mini soveltuu kesämökkien tai loma-asuntojen

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1 IISI MINI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI 2012_02 2 Kiitos Sinulle, että valitsit GIN aqua Oy:n valmistaman jäteveden puhdistustuotteen! Tuotteemme soveltuvat vesien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn.

Lisätiedot

MX-Mökkipaketti 1/300 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELYYN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA. Ohjeversio 08/11

MX-Mökkipaketti 1/300 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELYYN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA. Ohjeversio 08/11 MX-Mökkipaketti 1/300 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELYYN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1.1 Tuotteen käsittely: ------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN JITA- KEMIK-PANOSPUHDISTAMON

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.

WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko. www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 04/10 Labko Saunakaivo 300 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Lisätiedot

Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT

Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 6 kpl s uodatuskasetti 5 kpl Ø 110mm kokoomaputki 5 kpl Ø 110mm liitosputki 1 kpl Ø 110mm T-haara 2 kpl tuuletusputki ja hattu 2 kpl Ø

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 4. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, puh.

Lisätiedot

Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista:

Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista: 2282 1. JÄTEVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄT Liite I Jäteveden käsittelyjärjestelmät koostuvat seuraavista menetelmistä ja laitteista: 1) saostussäiliö (saostuskaivo), jolla tarkoitetaan jäteveden yksi- tai

Lisätiedot

Uponor-maapuhdistamot kaikille vesille

Uponor-maapuhdistamot kaikille vesille Uponor-maapuhdistamot kaikille vesille Toimintaperiaate Uponor-maapuhdistamo on joko maasuodattamo tai maahanimeyttämö, joka käsittelee kaikki asumajätevedet maaperässä. Puhdistamo koostuu 2 m 3 saostussäiliöstä

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Markkinoiden nykyaikaisin ja huolettomin jäteveden puhdistamo

Markkinoiden nykyaikaisin ja huolettomin jäteveden puhdistamo H A JA-A S U T U S A LU E E N JÄT E V E D E N K Ä S I T T E LY U P O N O R C L E A N I - PA N O S P U H D I S TA M O U U T U U S Markkinoiden nykyaikaisin ja huolettomin jäteveden puhdistamo 03 2009 30020

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 -harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 -harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 -harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Biopuhdistaja 3 -harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 3 -harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 3 -harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 3 -ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo Asennusohjeet H A JA-A S U T U S A LU E E N JÄT E V E D E N K Ä S I T T E LY A S E N N U S O H J E E T

Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo Asennusohjeet H A JA-A S U T U S A LU E E N JÄT E V E D E N K Ä S I T T E LY A S E N N U S O H J E E T H A JA-A S U T U S A LU E E N JÄT E V E D E N K Ä S I T T E LY A S E N N U S O H J E E T Uponor-saunakaivo ja -mökkikaivo Asennusohjeet 10 I 2007 30712 Sisältö Yleisohjeita YLEISTÄ sivu 2 Pakkauksen purkaminen

Lisätiedot

BioRami 600 ja 1000 Harmaavesipuhdistamot

BioRami 600 ja 1000 Harmaavesipuhdistamot www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 10/13 BioRami 600 ja 1000 Harmaavesipuhdistamot Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI ASENNUSOHJEET

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI ASENNUSOHJEET EN IN LL O NN O LU Sisältö 1. YLEISET JA TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT...2 2. TOIMITUKSEEN KUULUVAT OSAT...2 3. TOIMINNAN KUVAUS...3 4. ASENNUS...4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Kuljetus...4 Kaivanto...5

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 -harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 -harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 -harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Uponor-maapuhdistamo imeytysmoduulein

Uponor-maapuhdistamo imeytysmoduulein Uponor-maapuhdistamo imeytysmoduulein Toimintaperiaate Uponor-imeytysmoduulit soveltuvat pienille ja maastoltaan hankalille omakotitalo- ja mökkitonteille. Uponor-maapuhdistamo Uponor-imeytysmoduuleilla

Lisätiedot

Lokasäiliö l Asennusohje 4/2015

Lokasäiliö l Asennusohje 4/2015 Lokasäiliö 5 000 l Asennusohje 4/2015 Onnline-lokasäiliö Onnline lokasäiliö on jätevesien ja lietteen varastoimiseen tarkoitettu säiliö. Säiliön suunnittelussa on otettu huomioon sen käyttökohteiden ja

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Hämeenkyrön kunta, Ympäristönsuojelu Hollitie 7, 39100 HÄMEENKYRÖ Saapumispäivä Käsittely 1(6) SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään

Lisätiedot

Asennusohje. Viivytys- / sadevesisäiliö

Asennusohje. Viivytys- / sadevesisäiliö Asennusohje Viivytys- / sadevesisäiliö Viivytys- / sadevesisäiliön asentaminen Olet tehnyt erinomaisen valinnan valitessasi Pipelife viivytyssäiliön. Tutustu huolellisesti viivytyssäiliön asennusohjeisiin

Lisätiedot

CW Solutions Oy 22.12.2004 1(11) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 22.12.2004 1(11) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 22.12.2004 1(11) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

KUMPPANINA PARAS PIPELIFE ASENNUSOHJE. Matala 5000 umpisäiliö

KUMPPANINA PARAS PIPELIFE ASENNUSOHJE. Matala 5000 umpisäiliö KUMPPANINA PARAS PIPELIFE ASENNUSOHJE Matala 5000 umpisäiliö KUMPPANINA PARAS PIPELIFE Matala 5000 umpisäiliö Matala 5000 umpisäiliö on jätevesien ja lietteen varastoimiseen tarkoitettu säiliö. Säiliön

Lisätiedot

MX-Luja 5000 litraa MX-Luja 5000 litraa huoltoluukulla MX-Luja 2 x 5000 litraa kytkettynä ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA.

MX-Luja 5000 litraa MX-Luja 5000 litraa huoltoluukulla MX-Luja 2 x 5000 litraa kytkettynä ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA. MX-Luja 5000 litraa MX-Luja 5000 litraa huoltoluukulla MX-Luja 2 x 5000 litraa kytkettynä ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA Ohjeversio 02/12 Sisältö 1 LOKASÄILIÖIDEN ASENNUSOHJEET ------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN PIPELI- FEN V6-PANOSPUHDISTAMON ASENTAMISESTA

Lisätiedot

PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT

PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖN SUODATUSKASETIT 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 6 kpl s uodatuskasetti 5 kpl Ø 110mm kokoomaputki 5 kpl Ø 110mm liitosputki 1 kpl Ø 110mm T-haara 2 kpl tuuletusputki ja hattu 2 kpl Ø

Lisätiedot

BioBox XL n asennus, hoito, huolto

BioBox XL n asennus, hoito, huolto 650 BioBox XL n asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit Biobox XL puhdistamon puhdistamaan harmaata jätevettä. Vaikka BioBox XL on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä

Lisätiedot

Labko FRW Direct virtauksensäätökaivo

Labko FRW Direct virtauksensäätökaivo www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 FIN-36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)20 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 06/09 Labko FRW Direct virtauksensäätökaivo Asennus-, käyttö-

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

asuinrakennuksen pinta-ala on alle 150 m2 käyttäjiä normaalisti 5 hlöä tai vähemmän kiinteistöllä

asuinrakennuksen pinta-ala on alle 150 m2 käyttäjiä normaalisti 5 hlöä tai vähemmän kiinteistöllä 1.6.2018 Vantaa JÄTEVESILASKELMA BIOBOX M Kohdetiedot: Loma-asunto vesistön läheisyydessä (alle 100 m tai pidemmällä). Kohteen wc ratkaisuna on ympäristöwc, eli virtsaa tai jätevettä ei johdeta jätevesiin,

Lisätiedot

Plastic Pipes UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä!

Plastic Pipes UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä! UMPISÄILIÖT: J i t a k u l k e e a s k e l t a e d e m p ä n ä! Jita sakosäiliöt / 2009 3-osastoiset harmaille + wc:n jätevesille 2500 L 3000 L 3500 L 1500 L 2-osastoinen harmaille jätevesille 5500 L 1-osastoinen

Lisätiedot

BioRami 300 ja 500 Harmaavesipuhdistamot kesämökeille ja vapaa-ajanasunnoille

BioRami 300 ja 500 Harmaavesipuhdistamot kesämökeille ja vapaa-ajanasunnoille www.wavin-labko.fi WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA Tel: +358 (0)20 1285 210 Fax: +358 (0)020 1285 280 email: tanks@wavin-labko.fi 03/13 BioRami 300 ja 500 Harmaavesipuhdistamot kesämökeille ja

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 6. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kiilakiventie 1, 90250 OULU, puh.

Lisätiedot

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot Clewer Oy 1/11 Sisällysluettelo 1Pienpuhdistamon valinta...3 1.1Asennustavan valinta...3 1.2Clewer Ainavalmis 560...3 1.3Clewer

Lisätiedot

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor-panospuhdistamot ovat olleet mukana useissa viranomaisten seurantakohteissa sekä puolueettomissa tutkimushankkeissa, kuten Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Uponor Clean I -panospuhdistamo

Uponor Clean I -panospuhdistamo Uponor Clean I -panospuhdistamo Markkinoiden nykyaikaisin ja huolettomin jäteveden puhdistamo markkinoiden huomaamattomin puhdistamo näkyviin jää vain kaksi litteää kantta testattua ja turvallista huipputekniikkaa

Lisätiedot

CW Solutions Oy (7) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy (7) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 02.10.2004 1(7) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Maasuodattamon käyttö- ja huolto-ohje Maasuodattamo Saostussäiliö Jakokaivo Kokoomaputkisto Kokoomakaivo Maasuodattamo Maasuodattamossa puhdistus perustuu biologiseen toimintaan suodatushiekan

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem Saneerausmallit: P BioChem kaivopuhdistamo - asennetaan hyväkuntoisiin sakokaivoihin; - betonikaivot dia 700-1200. Erilaisia toteutusmalleja Panoksen keräys Lietteenkäsittely 2. Biologis-kemiallinen puhdistus

Lisätiedot

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - KÄYTTÖ, HUOLTO

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - KÄYTTÖ, HUOLTO K PA BIO normaali alueille PA biokem PA puhdistamon asennus, hoito, huolto. Kiitos, että valitsit PA puhdistamon puhdistamaan kiinteistösi jätevettä. Vaikka PA on helppo asentaa ja ylläpitää, tarvitsee

Lisätiedot

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 29.06.2005 1(12) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Maasuodattamo pumppukaivolla kumpuna Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Helsinki 22.5.2015 Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Mitä järjestelmiä kiinteistöiltä

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

Suunnitteluvaiheen tarkistuslistat Liite 1

Suunnitteluvaiheen tarkistuslistat Liite 1 Suunnitteluvaiheen tarkistuslistat Liite 1 1 TARKISTUSLISTA MAAPUHDISTAMOILLE Suunnittelu ja asennus Maahanimeyttämön maaperän tulee olla tutkittu ja todettu imeytykseen soveltuvaksi esim. Nybergin putkikokeella,

Lisätiedot

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE!

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE! MAASUODATTAMO tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE... 1 Yleistä:... 2 Sijoitus:... 2 Tulo- ja lähtöviemäri:... 2 Puhdistamon tuuletus:... 2 Sähkö:... 2 Toimituksen sisältö:...

Lisätiedot

Asennusohje

Asennusohje Asennusohje 13.5.2013 Asennusohje Kuvaus Sivu 3 Yleiset ohjeet Sivu 4 Ohje 1 Tavaroiden vastaanotto Sivu 5 Ohje 2 Puhdistamon sijoittaminen Sivu 6 Ohje 3 Kaivuutyöt Sivu 7 Ohje 4 Asennus Sivu 8 Ohje 5

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

IISI 3000 L Umpisäiliö. Asennus, käyttö ja huolto ohje. ID nr:

IISI 3000 L Umpisäiliö. Asennus, käyttö ja huolto ohje. ID nr: IISI 3000 L Umpisäiliö Asennus, käyttö ja huolto ohje ID nr: 2 Sisällys Yleistä... 3 Testattu ja turvallinen... 3 Huomioi ennen asennusta... 3 Takuu ja takuun rekisteröinti... 3 Turvallisuus... 4 Varoitus...

Lisätiedot

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - ASENNUSOHJE

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - ASENNUSOHJE PA puhdistamon asennus, hoito, huolto. K Kiitos, että valitsit PA puhdistamon puhdistamaan kiinteistösi jätevettä. Vaikka PA on helppo asentaa ja ylläpitää, se tarvitsee muutamia toimenpiteitä toimiakseen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

BIOJUSSI MAXI HARMAAVESISUODATIN

BIOJUSSI MAXI HARMAAVESISUODATIN BIOJUSSI MAXI HARMAAVESISUODATIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LAITE OTETTU KÄYTTÖÖN: (PVM JA ALLEKIRJOITUS) Biojussi MAXI Kompressorilla (koneellisella ilmastuksella) Mökit, huvilat ja omakotitalot

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä Erkki Santala, Hajaputsari ry Neuvontaan liittyvällä kiinteistökäynnillä tehtävä jätevesijärjestelmän arviointi Jätevesijärjestelmän toimintakunnon

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Carat S säiliöt 2700-6500 ltr Viivytyssäiliöt Umpisäiliöt

ASENNUSOHJE Carat S säiliöt 2700-6500 ltr Viivytyssäiliöt Umpisäiliöt ASENNUSOHJE Carat S säiliöt 2700-6500 ltr Viivytyssäiliöt Umpisäiliöt Versio 130122 1 Sisältö 1 Carat S säiliö ----------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Puhdistamoiden omistajille ylläpidon ja huollon tueksi. tiedoksi Jätevesijärjestelmän hankintaa harkitseville.

Puhdistamoiden omistajille ylläpidon ja huollon tueksi. tiedoksi Jätevesijärjestelmän hankintaa harkitseville. Puhdistamoiden omistajille ylläpidon ja huollon tueksi. tiedoksi Jätevesijärjestelmän hankintaa harkitseville. 2 Tämä huolto-opas avustaa pienpuhdistamoiden omistajia puhdistamon omatoimisessa huollossa

Lisätiedot

PIPELIFE YMPÄRISTÖ UMPISÄILIÖ MATALA

PIPELIFE YMPÄRISTÖ UMPISÄILIÖ MATALA Asennusohje PIPELIFE YMPÄRISTÖ UMPISÄILIÖ MATALA 5000l Hyvä Rakentaja, Kiitos kun valitsi Pipelife Ympäristö jätevesijärjestelmän ratkaisuksesi. Pipelife Ympäristö järjestelmät on suunniteltu huolettomiksi:

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kainuun kunnat SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA Selvitys tulee tehdä 1.1.2006 mennessä (kiinteistöt joissa ei ole vesikäymälää 1.1.2008 mennessä)

Lisätiedot

Näytteenotto ja tulosten analysointi

Näytteenotto ja tulosten analysointi Haja-asutuksen jätevedet Näytteenotto ja tulosten analysointi Mirva Levomäki Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy Näytteenoton tärkeys VN asetus 542/2003, hajajätevesiasetus kuormitusta vähennettävä

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Uponor-harmaavesisuodatin

ASENNUSOHJEET. Uponor-harmaavesisuodatin ASENNUSOHJEET Uponor-harmaavesisuodatin 06 2010 30716 Sisältö Yleistä...2 Pakkauksen purkaminen...2 Harmaavesisuodattimen sijoittaminen...3 Kaivanto...3 Suodattimen kokoaminen...5 Puhdistetun veden purku...9

Lisätiedot

MX-Sako 2/500 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELYYN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA Ohjeversio 08/11

MX-Sako 2/500 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELYYN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA Ohjeversio 08/11 MX-Sako 2/500 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELYYN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOLTOKIRJA Ohjeversio 08/11 Sisältö 1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet... 3 2 Asentaminen... 5 2.1 Saostussäiliön

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA SK1300 + BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai

Lisätiedot

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT:

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: 5 ) Lietteenkäsittely Puhdistusprosessi tuottaa ylijäämälietettä. Lietettä poistetaan lietepumpulla (SP) prosessin loppuvaiheessa (8 h 25 min). Lietettä kerätään lietekoriin,

Lisätiedot

Saostussäiliöt ja niiden toimintakunnon arviointi. Erkki Santala, Hajaputsari ry

Saostussäiliöt ja niiden toimintakunnon arviointi. Erkki Santala, Hajaputsari ry Saostussäiliöt ja niiden toimintakunnon arviointi Erkki Santala, Hajaputsari ry Saostussäiliö Saostussäiliöllä (saostuskaivolla tai sakokaivolla) tarkoitetaan vesitiivistä säiliö- tai kaivotyyppistä talousjäteveden

Lisätiedot