ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:"

Transkriptio

1 PS PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical room & CPU, chem pump, air pump orotusosa, kansi / Topp förlängning, lock / Top extension, cover Pinnanseuranta / Nivå kontroll / Level control - pumppu+putkisto / pump och ledningar / pump and piping - pumppu+putkisto / pump och ledningar / pump and piping - pumppu+putkisto / pump och ledningar / pump and piping Ilmastusputki, ilmastin / luftningsrör och luftare / airpipe and diffuser - lietekori / slamkorg / sludgebasket Lisävarusteet: - yhdyskappale 1000>800 mm kaivoille - sisäkaivot dia 00 ja dia 90 - lisäkaivot dia 00, 90 ja muovikannet dia 00 ja 90, dia korotusosat 00, 90 ja mm tai 00 mm Tillbehör: - Mellandel 1000> 800 mm brunnar - inre plast tank D00 ochd 90 - Extra tank D00, D90 och D Förhöjningshalsarna D00, D90 och D mm eller 00 mm Accessories: - Intermediate 1000> 800 mm wells - Inner plastic tank D00 and D 90 - Extra Tank D00, D90 and D Extension necks D00, D90 and D mm or 00 mm

2 2 1) Tarkista kaivojen kunto / ontrollera skick av brunnarna / Wells condition survey (Sivu / Sida / Page ) 2) Testaa kaivojen vedenpitävyys / Testa att brunnarna är vattentäta / Test what the wells are waterresist (Sivu / Sida / Page ) ) aiva esille ja nosta pois ylimmät kannet ja renkaat / Gräv upp och ta bort de övre lock och ringar / Dig up and remove the upper lids and rings ) Poista ja asenna putket/ Ta bort och installera rören / Remove and install the pipes

3 X 7 ) Asenna kaivojen yläosat / Montera de övre brundelarna / Install the upper wells ) Lyhennä ja asenna putkistot / Förkorta och installera rörerna / Shorten and install piping 7) Asenna ilmastusputki /ilmastin / Installera luftningsrör och luftare / Install airpipe and diffuser

4 X ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS 8 8 ) Sähkökaapelin asennus / Installation av elektrisk kabel / The installation of electrical cable 9 ) Tilaa paikalle asennuksen tarkastus ja käytön koulutus / Beställ inspektion av installation och användrar skolning / Order inspection of the installation 10 ) Puhdistamo on valmis käyttöön / Reningsverk är färdig att startas / The treatment unit is ready for start up

5 Jos kaivojen kunto ei ole hyvä/ Om skicket av brunnarna är inte en bra/ If the condition of the wells is not good käytä sisäkaivoja dia 00 tai dia 90 / använd inre plast tank D00 eller D 90/ use Inner plastic tank D00 or D 90 Lyhennä 1.kaivo tuloviemärin korkoon / förkorta 1 tank till rätt höjd / shorten 1. tank to the right height Asenna muut kaivot sisälle vanhoihin kaivoihin, lietekaivo oikeaan korkoon / Montera 2. tank i gamla brunnen, slam tank till rätt nivå/ Install the 2. tank into old well, sludge tank at the right height Ankkuroi kaivot vanhoihin kaivoihin (pulttaa tai vala sementtiä) / Anchor tankarna till de gamla brunnarna(med butlning eller med cement) / Anchor tanks to the old wells (with bolts or cement)

6 ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS PS 7 ) Asenna kaivojen yläosat / Montera de övre brundelarna / Install the upper wells ) Lyhennä ja asenna putkistot / Förkorta och installera rörerna / Shorten and install piping 7) Asenna ilmastusputki /ilmastin / Installera luftningsrör och luftare / Install airpipe and diffuser

7 7 8 PS 8 ) Sähkökaapelin asennus / Installation av elektrisk kabel / The installation of electrical cable 9 ) Tilaa paikalle asennuksen tarkastus ja käytön koulutus / Beställ inspektion av installation och användrar skolning / Order inspection of the installation 10 ) Puhdistamo on valmis käyttöön / Reningsverk är färdig att startas / The treatment unit is ready for start up

8 ERILAISIA TOTEUTUSTAPOJA / OLIA SÄTT ATT INSTALLERA / DIFFERENT WAYS TO INSTALL SANEERAUS- JA AIVO mallistoamme voidaan hyödyntää lukuisilla tavoilla vanhan järjestelmän saneerauksessa. Useimmiten vanhan hyödyntäminen kannattaa; järjestelmä saadaan toteutettua vähemmillä kaivuu- ja asennustöillä. Tämä tarkoittaa säästöä kustannuksissa. Hyvä suunnittelu tuottaa hyvän järjestelmän. ysy meiltä eri vaihtoehdoista. Renovering av de befintliga brunnarna kan användas på ett antal olika sätt. I de flesta fall, den gamla kan användas och projektet kan utföras med mindre grävningsarbete. Detta innebär att du sparar på kostnaderna. God design ger ett bra system. Fråga oss om de olika alternativen. Renovation of the existing wells can be used in a number of ways. In most cases, the former can be used and the project may be carried out with minor excavation work. This means that you save on costs. Good design gives a good system. Ask us about the different options. Astrakanintie 19, 0200 Rajamäki Ankkuritie 2, 2190 aruna uusikkotie 2, 0o180 Vantaa Tel tel int