RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 21.12.2011"

Transkriptio

1 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

2 Sivu 2/19 Sisältö 1. HANKINNAN KOHDE HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA ILMOITTAMINEN HANKINTAA KOSKEVAT PERUSTIEDOT Väestöpohja ja asiakkaat Työterveyshuollon perustietoja TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN TUOTTAMISELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Palveluiden hankinnan lähtökohta Palvelujen tarve ja siihen vastaaminen Toimitilat, koneet ja laitteet sekä atk-laitteet, -järjestelmät ja järjestelmätuki Toimitilat Atk-laitteet, järjestelmät ja järjestelmätuki Laboratorio-, röntgen-, ja muut kuntayhtymän tarjoamat palvelut Työterveyshuollon henkilöstö, sen osaaminen ja siirtyminen palveluntuottajan palvelukseen Aukioloajat Työterveyshuollon asiakasmaksut Vakuutukset Tarkastusoikeus Raportointi Hintojen sitovuus Toimitus- ja muut ehdot Muut vaatimukset ja toimintaperiaatteet SOPIMUSAIKA JA SOPIMUS TARJOUS Kustannukset ja sisältö Tarjouksen laadullinen sisältö PALVELUNTUOTTAJAN VALITSEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKOPERUSTEET Tarjousten käsittely Tarjousten vertailu SANKTIOT Toiminnan aloituksen viivästyminen Palvelutoiminnan häiriöt Henkilöstö

3 Sivu 3/ Muut TARJOUKSEN VOIMASSAOLO JA TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN HANKINNAN KOHDE Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjousta kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien työterveyshuollon palveluiden tuottamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kysymyksessä on työterveyshuollon koko palvelutuotanto, jossa palveluntuottaja vastaa kaikista palvelutoiminnasta aiheutuvista kustannuksista ja laskuttaa työnantajia tuottamistaan palveluista tarjouksessa ilmoittamillaan hinnoilla. Osatarjouksia ei huomioida. 2. HANKINTAMENETTELY JA HANKINNASTA ILMOITTAMINEN Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä (348/2007). Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä B-liitteen mukainen toissijainen palveluhankinta. Hankinnasta julkaistaan hankintailmoitus Hilmapalveluissa (HILMA) osoitteessa Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen on saatavissa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kotisivuilta, Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat on toimitettava suomen kielellä. 3. HANKINTAA KOSKEVAT PERUSTIEDOT 3.1 Väestöpohja ja asiakkaat 3

4 Sivu 4/19 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin kuntien omistama sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta vastaava kuntayhtymä. Alueen kunnat kuuluvat jäseninä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, joka tuottaa pääosan alueen väestön tarvitsemasta erikoissairaanhoidosta, mutta kuntayhtymä tuottaa myös itse osan erikoissairaanhoitoa. Kuntayhtymän alueella asuu noin asukasta ja työssä käyvän väestön määrä on noin Kuntayhtymän tuottaman lakisääteisen työterveyshuollon piirissä oli tilanteen mukaan 643 työnantajaa ja näillä on työntekijää. Näistä maatalousyrittäjien sopimuksia on 242, joiden piiriin kuuluu 343 työntekijää. Lakisääteisen työterveyshuoltopalvelun lisäksi järjestettävästä sairaanhoidosta on sovittu 190 työnantajan kanssa. Näillä työnantajilla on yhteensä työntekijää. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, jossa on työntekijää, sitoutuu käyttämään kilpailutuksessa valitun palvelutuottajan palveluita. Raahen kaupunki sekä Siikajoen, Vihannin ja Pyhäjoen kunnat, joilla on yhteensä noin työntekijää, arvioivat työterveyspalveluiden hankintansa tulevina vuosina erikseen. Siikajoen, Vihannin ja Pyhäjoen kunnat ovat ilmaisseet aikomuksensa olla ainakin alkuun mukana valitun palveluntuottajan asiakkaina (työntekijöitä näissä kunnissa noin 600). Muut työnantajat päättävät itse mistä hankkivat jatkossa työterveyshuollon palvelunsa. Kilpailutuksessa sovitut ehdot kuitenkin koskevat kaikkia Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueen kuntia, yrityksiä ja työterveyshuollon piiriin kuuluvia yksin työtään tekeviä, jotka haluavat käyttää tässä ulkoistuksessa valitun palveluntuottajan palveluita Työterveyshuollon perustietoja Työterveyshuollolla on nykyisin tarjottavana yrityksille lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi kaksi erilaajuista sairaanhoitosopimusmallia. Rajatussa sairaanhoitomallissa on painopiste akuuttien sairauksien ja työhön liittyvien sairauksien ja vaivojen selvittelyssä. Laboratorio- ja röntgentutkimukset on rajattu käsittämään tietyt hoidon tarpeen kannalta tarpeelliset tutkimukset. Kokonaisvaltaiseen sairaanhoitoon kuuluu yleislääkäritasoinen sairaanhoito tutkimuksineen sekä erikoislääkärikonsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä. Työterveyshuollossa on käytössä työlähtöisiä työterveyshuollon menetelmiä (perustuvat kehittävään työn tutkimukseen) ja masennuk- 4

5 Sivu 5/19 sen/työuupumuksen hoidon sekä mm. tupakasta vieroituksen ja diabeteksen ennaltaehkäisyn toimintamalleja. 4. TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN TUOTTAMISELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 4.1. Palveluiden hankinnan lähtökohta Tämän tarjouspyynnön mukaisen hankinnan lähtökohtana on: Työterveyshuollon palveluntuottajaksi valittavalta edellytetään kokemusta ja osaamista näiden palveluiden tuottamisesta henkilöstönsä osalta Työterveyshuollon palveluntuottajaksi valitun edellytetään antavan palvelusopimuksessa sovitut palvelut enintään tarjotuilla hinnoilla kaikille Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piirissä oleville työterveyshuoltopalveluita tarvitseville työnantajille ja muille omaa työtään tekeville Palveluntuottajan edellytetään toimivan nyt käytettävissä olevissa tiloissa kuntayhtymän vuokrasopimuksen mukaisesti sekä käyttävän kuntayhtymän tuottamia laboratorio- ja röntgenpalveluja erikseen määritellyllä hinnalla Palveluntuottaja ottaa palvelukseensa hyvinvointikuntayhtymältä vapautuvan työterveyshuollon henkilöstön vanhoina työntekijöinä niin, että entiset etuudet eivät huononnu Palvelujen tarve ja siihen vastaaminen Työterveyshuollon palveluita on annettava ympäri vuoden kysynnän edellyttämässä laajuudessa Raahessa, Siikajoen kunnassa Ruukin kylässä sekä Vihannin ja Pyhäjoen kuntakeskuksissa. Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden palveluita tulee tarjota kysyntää vastaavasti. Päivystyksellistä sairaanhoitoa lääkärin ja sairaanhoitajan toteuttamana tulee turvata joka arkipäivälle kysynnän mukaan. Kiireellisissä tapauksissa hoitajan vastaanotolle pääsy tulee olla mahdollista samana päivänä ja hoidon tarpeen arvioinnin perusteella lääkärin vastaanotolle 1-2 vrk:n sisällä. Kiireettömissä sairaustapauksissa edellytetään työterveyshoitajan ja lääkärin vastaanotolle pääsyä 2 viikon sisällä. Palveluiden tuottamisessa on tärkeää, että toimintaa kehitetään työyhteisöjen hyvinvointia ja työntekijöiden jaksamista edistävään suun- 5

6 Sivu 6/19 taan työlähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Näin ollen palvelun tarjoajalta odotetaan riittävästi erityisosaamista ja kokemusta työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittämisestä. Palvelut edellytetään järjestettävän hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan Toimitilat, koneet ja laitteet sekä atk-laitteet, -järjestelmät ja järjestelmätuki Toimitilat Palveluntuottajan edellytetään tuottavan tarjouspyynnön mukaiset työterveyspalvelut hyvinvointikuntayhtymän käytössä olevissa toimitiloissa Raahen kaupungissa sekä Pyhäjoen, Siikajoen (Ruukin kylässä) ja Vihannin kunnissa voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Raahessa sijaitsevan työterveyshuollon yksikön käytössä olevat nykyiset tilat sijaitsevat osoitteessa Rantakatu 8 D ja ovat yhteensä 585 huoneistoneliötä (htm2). käsittäen seuraavat tilat: D-talon 2 krs. - lääkäreiden vastaanottohuoneet 4 kpl - työterveyshoitajien vastaanottohuoneet 6 kpl - sairausvastaanoton hoitajien vastaanottohuoneet 2 kpl - työpsykologin vastaanottohuone - toimistotila 4 hengelle - toimenpidehuone - odotustilat - neuvotteluhuone D-talon 1. krs. - tulosyksikön johtajan työhuone - työfysioterapeutin vastaanottotila 2 kpl - työterveyshoitajan työhuone - taukotila Tilojen vuokrahinta nykyisellä varustuksella on 11,53 /htm2 /kk (alv 0 %). Vuokrahintaan kuuluu kiinteistönhoito ja huolto, isännöinti (vakuutukset ym.), lämpö-, sähkö- ja vesihuolto, jätehuolto, kunnossapito, ulkoalueiden hoito (talvi- ja kesähoito). Tilojen kuukausivuokra on tällä hetkellä 6 745,05 /kk (alv 0 % ). Tilat omistaa Softpolis Raahe Oy, jonka kanssa hyvinvointikuntayhtymällä on tiloista vuokrasopimus saakka. Palveluntuottaja velvoitetaan jatkamaan vuokra- 6

7 Sivu 7/19 sopimusta samoin ehdoin asti huomioiden se, että vuosittain vuokranantaja voi tarkistaa vuokrahinnan. Siikajoen kunnassa Ruukin kylällä, Pyhäjoella ja Vihannissa on terveysasemilla työterveyshuollon käytössä lääkärin ja työterveyshoitajan työhuoneet, joiden vuokrasta sovitaan erillisellä sopimuksella kuntayhtymän kanssa. Tilat ja laitteet ovat osittain yhteiskäytössä terveysaseman kanssa. Kaikki tilat luovutetaan palveluntuottajan käyttöön nykyisellä varustuksella, johon kuuluvat kalusteet ja tavanomaiset työssä tarvittavat välineet. Vastaavasti sopimuskauden päättyessä varusteet palautuvat hyvinvointikuntayhtymälle. Mikäli varusteita joudutaan uusimaan sopimuskauden aikana, vastaa palveluntuottaja näistä kustannuksista lukuun ottamatta kiinteiden laitteiden hankintoja sekä tilojen parannuksia, joista sovitaan erikseen. Palveluntuottajan hankkimat laitteet palautuvat palveluntuottajalle sopimuskauden päättyessä Atk-laitteet, järjestelmät ja järjestelmätuki Hyvinvointikuntayhtymän työterveyshuollossa on käytössä Efficapotilastietojärjestelmä. Tämä tietojärjestelmä tarvittavine asiakastukineen on palveluntuottajan käytettävissä sopimuskauden ajan. Palveluntuottaja vastaa kaikista tietojärjestelmien käyttöön sisältyvistä kustannuksista. Potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja ylläpitämisestä laaditaan tarvittaessa erillinen sopimus. Palveluntuottaja voi halutessaan käyttää omaa potilastietojärjestelmää. Palveluntuottaja vastaa kaikista tietojärjestelmien käyttöön liittyvistä kuluista sisältäen mahdollisen siirtymisen uusien ohjelmistojen käyttöön. Palveluntuottajan tulee huolehtia kustannuksellaan siitä, että tietojärjestelmästä on palvelutoiminnan, laskutuksen ja tilastoinnin edellyttämät yhteydet kuntayhtymän laboratorio- ja röntgenjärjestelmiin sekä sähköinen lähete-palautejärjestelmä. Palveluntuottaja huolehtii osaltaan liittymisestä kansalliseen arkistoon ja sähköisten reseptien käyttämiseen sekä muihin lainsäädännön edellyttämiin toimintoihin kustannuksellaan Laboratorio-, röntgen-, ja muut kuntayhtymän tarjoamat palvelut Hyvinvointikuntayhtymässä on oma laboratorio- ja röntgenyksikkö. 7

8 Sivu 8/19 Edellytyksenä on, että palveluntuottaja käyttää näiden yksiköiden palveluita ja niistä laskutetaan palveluntuottajaa kuntayhtymän voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Niitä tutkimuksia, joita ei pystytä hyvinvointikuntayhtymän laboratoriossa tai röntgenissä tekemään, palveluntuottaja hankkii sopivaksi katsomastaan paikasta. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan millä hinnalla se laskuttaa työnantajia kyseisistä tutkimuksista ja näytteenotosta. Tämä laskutushinta voi olla korkeintaan puolitoistakertainen (1,5x) kuntayhtymän hintoihin verrattuna. Palveluntuottaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka liittyvät puhelinjärjestelmän muutoksiin, käyttämiseen ja sähköisiin yhteydenottomahdollisuuksiin sekä muihin vastaaviin asioihin Työterveyshuollon henkilöstö, sen osaaminen ja siirtyminen palveluntuottajan palvelukseen Kyseessä on liikkeenluovutus. Palveluntuottajalla tulee olla työterveyshuoltolain 5 mukainen henkilöstö. Palveluntuottajan edellytetään palkkaavan nykyisen henkilöstön palvelukseensa vanhoina työntekijöinä ja järjestävän KVTEL- ja TELlakien mukaiset erot eläketurvajärjestelyissä ja vakuutusmaksuissa siten, että yksittäisen työntekijän edut tässä järjestelyssä eivät huonone tai vaarannu. Palveluntuottaja vastaa järjestelystä ja sen kustannuksista kokonaisuudessaan. Palveluntuottaja vastaa myös jo sovituista käynnissä olevista henkilöstön koulutuksista. Hyvinvointikuntayhtymän työterveyshuollossa työskentelee lääkäreitä, joilla on menossa työterveyshuollon erikoistumiskoulutus. Palveluntuottajan edellytetään turvaavan erikoistumiskoulutuksen jatkuvuus. Valitun palveluntuottajan tulee huomioida se, että kuntayhtymän muodostamisen yhteydessä tehdyn henkilöstösopimuksen ja lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta mukaan henkilöstöön sovelletaan viiden (5) vuoden irtisanomissuojaa. Irtisanomissuoja koskee taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla tapahtuvaa työsuhteen päättämistä. Viiden vuoden määräaika lasketaan alkaneen ja sen edellytetään sitovan valittua palveluntuottajaa. Siirtyvän henkilöstön toimipaikan tulee sijaita tämän sopimuskauden ajan pääsääntöisesti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella. Mikäli kuntayhtymä ottaa työterveyshuollon omaksi toiminnakseen tämän sopimuksen päätyttyä, nyt siirtyvä henkilöstö palaa takaisin kuntayhtymän palvelukseen vanhoina työntekijöinä. 8

9 Sivu 9/19 Henkilöstön siirtyessä voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen (KVTES ja Lääkärisopimus) piiristä yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen piiriin, huolehditaan siitä, että siirtyvän henkilöstön palkkaus-, vuosiloma- ja sairauspoissaoloajan palkkausedut sekä muut edut eivät heikkene. Hyvinvointikuntayhtymän työterveyshuollon henkilöstömäärä ja - rakenne : yksikönjohtaja, palvelupäällikkö työterveyslääkäri työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri seitsemän työterveyshoitajaa kaksi sairausvastaanoton hoitajaa (päivystävä sairaanhoitaja) terveydenhoitaja 1,5 työfysioterapeuttia työpsykologi lähihoitaja kolme toimistosihteeriä Henkilöstön työkokemus-, koulutus- ja palkkatiedot sekä vuosilomaoikeudet on kuvattu erillisessä asiakirjassa, jonka tarjouksen tekijä saa pyynnöstä käyttöönsä. Palveluntuottajan edellytetään tarjoavan riittävän ja lain edellyttämän lääkäri- ja hoitajatyöpanoksen työterveyshuollon palvelujen turvaamiseksi niin, että asiakkaat hoidetaan työnantajien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti aikaisemmin tässä tarjouspyynnössä kuvattujen määräaikojen puitteissa. Lääkäriresurssin osalta vähimmäisvaatimus on yksi lääkäri asiakasta kohden. Vähintään yhden lääkärin tulee olla työterveyshuollon erikoislääkäri ja hänen tulee työskennellä kokoaikaisesti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueen kuntien toimipisteissä. Muista lääkäreistä vähintään puolella tulee olla työterveyshuollon pitkä kurssi suoritettuna tai vastaava muu pätevyys tehtävään. Työterveyshoitajilta, työfysioterapeuteilta ja työpsykologilta edellytetään työterveyshuollon pitkä kurssi tai vastaava koulutus tai koulutus tulee hankkia kahden vuoden sisällä työn aloittamisesta. (Työterveyshuoltolaki 5 ). Henkilöstöllä tulee olla kansansairauksien ennaltaehkäisyn sekä hoidon osaamista. Työlähtöisten työterveysterveyshuollon menetelmien kehittämistä ja osaamisen laajentamista tulee jatkaa edelleen. Työterveyshuollossa tulee olla mahdollisuus erikoislääkärikonsultaatioihin työterveyslääkärin lähetteellä työkyvyn arvioimiseksi sekä hoitomahdollisuuksien selvittelyä varten. 9

10 Sivu 10/19 Palveluja tarjoavalla henkilöstöllä tulee olla hyvä suomen kielen taito. 4.6 Aukioloajat Raahessa sijaitsevan yksikön tulee olla avoinna jokaisena arkipäivänä klo Iltavastaanottoa tulee pitää palvelutarpeen mukaan. Sivutoimipisteissä tulee pitää lääkärin ja työterveyshoitajan vastaanottoa seuraavasti palvelutarpeen mukaan: Siikajoen kunnan Ruukinkylän terveysasema: Työterveyslääkärin vastaanotto: kahtena (2) päivänä/kk Työterveyshoitajan vastaanotto: kolmena (3) päivänä/viikko Vihannin terveysasema: Työterveyslääkärin vastaanotto: kahtena (2) päivänä/kk Työterveyshoitajan vastaanotto: kahtena (2) päivänä/viikko Pyhäjoen terveysasema: Työterveyslääkärin vastaanotto: yhtenä (1) päivänä/kk Työterveyshoitajan vastaanotto: yhtenä (1) päivänä/viikko Sivutoimipisteissä kyseisinä päivinä lääkäri ja työterveyshoitaja keskittyvät ensisijaisesti ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Sairaanhoito on toteutettu Raahen päätoimipisteessä. Mikäli sivutoimipisteiden palvelutarve kasvaa, on se turvattava lisäämällä vastaanottopäiviä. 4.7 Työterveyshuollon asiakasmaksut Palveluntuottaja laatii palveluhinnaston sitoutuen tämän tarjouspyynnön pohjalta tekemäänsä hinnoitteluun. Palveluntuottaja vastaa laskutuksesta kokonaisuudessaan. Laskutuksen perustana ovat potilastietojärjestelmän kirjaukset. Mahdollisista luottotappioista ja maksujen perinnästä kustannuksineen vastaa palveluntuottaja. 10

11 Sivu 11/ Vakuutukset Palveluntuottajalla tulee olla voimassaolevat lakimääräiset potilasvakuutukset sekä voimassaolevat lakimääräiset tapaturmavakuutukset ja vahingonkorvausvakuutukset. 4.9 Tarkastusoikeus Palveluntuottaja vastaa lääkäreidensä ja muun henkilökunnan lakisääteisestä pätevyydestä, esteettömyydestä, ammatillisesta täydennysja jatkokoulutuksesta ja antaa pyydettäessä asiasta kirjallisen selvityksen palvelun tilaajalle. Mikäli yksittäisen työntekijän kohdalla nämä ominaisuudet eivät täyty tai toiminnassa havaitaan puutteita, on hyvinvointikuntayhtymällä oikeus vaatia työntekijän välitöntä vaihtamista. Puutteilla tarkoitetaan yleisten hoitokäytäntöjen ja suositusten, Suomen lain tai Suomen Lääkäriliiton eettisten ohjeiden, hyvän käytöksen ja sopimuksen mukaisen työjärjestyksen rikkomista. Hyvän työterveyshuollon hoitokäytäntöjen laatua tullaan arvioimaan hyödyntäen palveluntuottajan käyttämiä mittareita. Tilaajalla on aina pyytäessään oikeus tarkastaa palveluntuottajan palvelun taso. Palvelun säännöllistä seurantaa varten hyvinvointikuntayhtymä ja palveluntuottaja perustavat seurantaryhmän, jonka tehtävänä on arvioida sopimuksen toteutumista ja toiminnan laatua. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja ja sihteerinä palveluntuottajan edustaja. Seurantaryhmä raportoi toiminnasta hyvinvointikuntayhtymän hallitukselle vuosittain ja pyydettäessä Raportointi Palveluntuottajan on vuosittain raportoitava hyvinvointikuntayhtymälle niistä työnantajista, jotka ovat kilpailun kautta tehdyn sopimuksen mukaan hankkineet työterveydenhuoltopalvelut palveluntuottajalta. Raportoinnin tulee sisältää sopimusten määrän ja sisällön, sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden määrät, käyntimäärät sekä työpaikkaselvitysten määrät. Palveluntuottajalta edellytetään aktiivista ja säännöllistä vuosittain tapahtuvaa yhteydenpitoa työnantajiin, jotta työnantajien tarpeet tulevat huomioitua ja kokonaiskustannusten taso vastaa työnantajien näkemyksiä saaduista palveluista ja niiden vaikutuksesta työntekijöiden työhyvinvointiin. Palveluntuottajan vaihtuessa palveluntuottaja on velvollinen perehdyttämään uutta palveluntuottajaa vähintään 2 työpäivän ajan sekä luovuttamaan lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat tiedot (lakisääteiset terveystarkastustiedot, seurantatarkastusten ajankohdat, 11

12 Sivu 12/19 keskeiset löydökset sekä työpaikkakäyntiselosteet) ilman oikeutta laskuttaa palvelusta Hintojen sitovuus Mikäli sopimuksen voimassaolon aikana asianomaisen alan palvelutuotannon kustannuskehityksessä tai tarvittavien palvelujen laajuudessa tapahtuu olennaisia muutoksia, sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksessa sovittujen hintojen tarkistuksista kuitenkin siten, että tarkistukset ovat mahdollisia aikaisintaan Hintojen tarkistusten perusteet on kuvattu kohdassa Toimitus- ja muut ehdot Valitun palveluntuottajan tulee aloittaa hyväksytyn tarjouksen mukainen toiminta viimeistään , mikäli sille ei palvelun tilaajan taholta ole sopimus- tai muita esteitä. Palvelutuotannon alkamisen mahdollisesta viivästymisestä määritellään sopimuksessa viivästyssakko, joka on kuvattu kohdassa Muut vaatimukset ja toimintaperiaatteet Palveluntuottaja huolehtii lainmukaisesta asiakasrekisterin ylläpidosta ja arkistoinnista. Palveluntuottajaa velvoittavat kaikilta osin henkilötietolain yleiset huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteet, samoin potilaslain 13 potilasasiakirjojen salassapitovelvollisuus. Työterveyshuollon palveluntuottajan on potilaskertomustietojen siirtämiseen pyydettävä työntekijän kirjallinen lupa ja palveluntuottaja vastaa tähän liittyvistä kustannuksista. Työterveyshuoltoon liittyvästä postiliikenteestä palveluntuottaja vastaa kokonaisuudessaan. 5. SOPIMUSAIKA JA SOPIMUS Sopimuksen voimassaolo alkaa viimeistään Sopimus on määräaikainen ja se on voimassa viisi (5) vuotta. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa vielä kahdella (2) optiovuodella. Optioiden käytöstä sovitaan vähintään kuusi (6) kk ennen sopimuskauden päättymistä kunkin optiovuoden osalta. Mikäli optio- 12

13 Sivu 13/19 kausi otetaan käyttöön, pätee sopimuksen ehdot sellaisenaan myös niihin. Mikäli kilpailutukseen ja päätöksentekoon liittyen tulee ennalta arvaamatonta viivästymistä, voidaan sopimuskauden alkamisajankohtaa yhteisesti sopien tarkistaa. Sopimus tulee olla molempien osapuolien allekirjoittama viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun hankinta on tullut lainvoimaiseksi. Tämän tarjouspyynnön liitteenä olevaan sopimusluonnokseen, jonka valitun palveluntuottajan edellytetään hyväksyvän, voidaan tehdä yhdessä sovittuja sopimusteknisiä tarkennuksia. 6. TARJOUS Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 6.1. Kustannukset ja sisältö Hinnasto ja sen erittely laaditaan erilliselle hintavertailuliitteelle 3, joka on kokonaisuudessaan julkinen tarjouksen jättämisen jälkeen. Ilmoitettujen hintojen ja hintaliitteessä annettujen suoritemäärien perusteella lasketaan palvelun tuottajalle ns. kokonaisvuosihinta. Suoritemäärät perustuvat vuoden 2010 toteutuneeseen palvelujen käyttöön. Kilpailutuksessa ei sitouduta näihin tuotantomääriin, sillä niiden taso tulee määräytymään sen mukaan, kuinka kattavasti nyt kuntayhtymän työterveyshuollon asiakkaina olevat työnantajat jatkavat uuden kilpailutuksessa valitun palveluntuottajan asiakkaina. Palveluntuottajan tulee laskea valmiiksi tämä kokonaishinta annetuilla käyntimäärillä tarjoukseensa. Palvelut annetaan terveydenhuollon verottomana palveluna, joten palvelun tuottajan tulee hankkia toiminnalle aluehallintoviranomaisen toimilupa. Kaikki palvelun tuottajan esittämät hinnat tulee olla alv 0 %. Muita mahdollisia toimistokuluja ja/tai vastaavia esim. laskutuslisiä ei hyväksytä veloitettavaksi. Hinnat ovat kiinteät , minkä jälkeen hintoja voidaan yhteisesti tarkistaa. Mahdollisen hinnanmuutoksen tulee perustua yhteisesti todettuun kustannustason muutokseen. Esitykset hinnan muutoksista on esitettävä tilaajalle kirjallisella neuvottelupyynnöllä viimeistään hinnan korotusvuotta edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä. 13

14 Sivu 14/19 Ensimmäisen kerran hintoja voidaan tarkistaa aikaisintaan Hyvinvointikuntayhtymä tarkistaa omia laboratorion ja röntgenin sopimushintojaan vuosittain enintään kustannusnousua vastaavasti. Hintavertailuliitteessä 3 ilmoitettujen hintojen ja annettujen arvioitujen suoritemäärien perusteella lasketaan palveluntuottajalle ns. kokonaisvuosihinta. Hintavertailuliite on saatavissa Excel-taulukkona. Se tulee lähettää myös kirjallisena ja tarjoajan allekirjoituksella varustettuna. Hintavertailuun otetaan vain ne palveluntuottajat, jotka täyttävät kaikki tarjoajalle ja palvelulle asetetut kriteerit liitteiden yksi (1) ja kaksi (2) mukaisesti (tarjouksen laadullinen sisältö). 6.2 Tarjouksen laadullinen sisältö Palveluntuottajan tulee liittää tarjoukseen kuvaukset liitteiden yksi (1) ja kaksi (2) mukaisesti. Jokaiseen liitteiden yksi (1) ja kaksi (2) kysymyskohtaan on vastattava. Yrityksen yleinen valmius palveluntuottajana ja toimintavarmuus (enintään sivua) - yleisesittely palveluntuottajasta, josta käy ilmi yrityksen laajuus, kokemus ja osaaminen erityisesti työterveyshuollon toimijana - yrityksen hallintorakenne ja johtamismalli tarjouksen kohteena olevan työterveyshuollon osalta - kuvaus varahenkilöjärjestelmästä, erityisesti lääkäreiden osalta - yhteistyö tilaajan kanssa Työterveyshuollon toimintasuunnitelma, palvelu- ja tuotekuvaus (enintään sivua) - palveluntuottajan tavoitteet työterveyshuollon osalta - kuvaukset lakisääteisestä työterveyshuollosta ja työterveyspainotteisesta sairaanhoidosta eri toimintamuodot eriteltyinä - palveluprosessien kuvaukset työkykyarvioiden ja työlähtöisten menetelmien osalta Laadunhallintajärjestelmä ja laatumittarit (enintään sivua) - toimintaan liittyvät seurannat ja laadunkehittämissuunnitelma - sertifioinnit Kokemus työterveyshuollon palveluntuottajana sekä referenssit (enintään viisi (5) tärkeintä referenssiä) - nykyiset työterveyshuollon yksiköt, joissa palveluntuottaja vastaa palvelutuotannosta kokonaisuudessaan (mukaan lukien hoito-, avustava- ja lääkärihenkilöstö) 14

15 Sivu 15/19 - referenssien osalta on ilmoitettava kyseisen tilaajan yhteystieto, josta ne voidaan tarkistaa Henkilöstö - henkilöstön kuvaus ja henkilöstösuunnitelma - henkilöstön koulutussuunnitelma - palveluntuottajan rekrytoiman vastaavan työterveyshuollon erikoislääkärin henkilötiedot ja ansioluettelo, mikäli tiedossa tarjousta jätettäessä Lisäksi tarjoukseen tulee liittää alustava suunnitelma siitä, miten palvelutoiminnan siirtyminen hyvinvointikuntayhtymältä yksityiselle palveluntuottajalle toteutetaan. Mahdollisista alihankkijoiden käytöstä tulee esittää selvitys. 7. PALVELUNTUOTTAJAN VALITSEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKOPERUSTEET 7.1. Tarjousten käsittely Tarjousajan päättymisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten avaus ja laaditaan avauspöytäkirja. Myöhästyneenä saapuneet tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Muussa tapauksessa tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena. Määräajassa saapuneet tarjoukset käsitellään seuraavasti: a) Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen (liitteen yksi (1) mukaisesti) b) Tarjousten ja palvelujen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen (liitteen kaksi (2) mukaisesti) c) Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset vertaillaan keskenään hinnan perusteella (liitteen 3 mukaisesti). d) Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen e) Hankintasopimuksen solmiminen (liitteen 5 mukaisesti) 15

16 Sivu 16/ Tarjousten vertailu Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, vertaillaan hinnan perusteella. Hintavertailuun pääsyn edellytyksenä on, että kaikki tarjouspyynnössä esitetyt liitteiden yksi (1) ja kaksi (2) edellytykset ovat täyttyneet. Hankinnan valintaperusteena on halvin tarjous. 8. SANKTIOT Sopimussakko ja sopimuksen purkaminen Valitun palveluntuottajan tulee aloittaa hyväksytyn tarjouksen mukainen toiminta viimeistään , mikäli sille ei palvelun tilaajan taholta ole sopimus- tai muita esteitä. 8.1 Toiminnan aloituksen viivästyminen Palvelun tilaaja pidättää oikeuden velvoittaa palveluntuottajaa käynnistämään työterveyshuoltopalvelut tarvittaessa sopimussakon uhalla. Sopimussakko tilanteessa, jossa palveluntuottajan toiminta viivästyy, on jokaiselta alkavalta viikolta, enimmillään euroa. Palvelun tilaajalla on lisäksi oikeus yllä mainituissa tilanteissa hankkia palvelu haluamastaan paikasta hankintahinnasta riippumatta palveluntarjoajan maksaessa tilaajan hankintahinnan ja oman tarjouksensa välisen erotuksen. Sopimussakon edellytyksenä on, että palvelun tilaaja on vähintään kaksi (2) kuukautta ennen velvoitepäivää ilmoittanut palveluntarjoajalle, että palvelu on käynnistettävä , tai mikäli tämä viivästyy, viimeistään kahden (2) kuukauden päästä ilmoituksesta. 8.2 Palvelutoiminnan häiriöt Palveluntuottajan toteuttama palvelu ei ole palvelukokonaisuuden osalta sopimuksen mukaista, mikäli yksikin alla olevista kriteereistä täyttyy. Sanktio lankeaa erikseen jokaisesta täyttyneestä kriteeristä: - toistuvasti käy niin, ettei asiakas pääse samana päivänä työterveyshoitajan sairausvastaanotolle tai yhden-kahden (1-2) arkivuorokauden 16

17 Sivu 17/19 sisällä lääkärin sairausvastaanotolle kiireellisessä asiassa asiakkaan hoidon tarpeen niin edellyttäessä (aika varattu ennen klo 10) - toistuvasti käy niin, ettei asiakas kiireettömissä tilanteissa pääse työterveyshoitajan tai lääkärin vastaanotolle viimeistään kahdessa kalenteriviikossa. Toistuvasti tarkoittaa tässä yhteydessä yli kaksi (2) kertaa kuukauden seurantajakson aikana tapahtuvaa palvelutoiminnan häiriötä. Palveluntarjoaja on velvoitettu ilmoittamaan tilaajalle yllämainittujen kriteerien mukaisista poikkeamista palvelutoiminnassaan välittömästi poikkeaman tultua palveluntarjoajan tietoon. Toiminnansupistamisjaksot kuten loma-ajat tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti etukäteen viimeistään kuukautta aikaisemmin. Mikäli palvelun tilaajan tietoon tulee, etteivät yllä olevat kriteerit täyty, annetaan palveluntuottajalle kirjallinen huomautus. Tarjoajalla on huomautuksesta seitsemän (7) vuorokauden aika korjata toimintaansa. Mikäli tarjoaja ei korjaa toimintaansa, on tilaajalla mahdollisuus määrätä sakkomaksu jokaiselta alkavalta viikolta. Sakkomaksu kaksinkertaistuu viikoittain, mikäli palvelutasoa ei korjata. Maksimisakot ovat yhteensä enintään 20 % sopimuksen vuosihinnasta. Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa kolmannen sakkomaksun jälkeen. Tällöin tilaajalla on mahdollisuus vaatia kaikki uuden sopimuskumppanin hankkimiseen tai omana toimintana jatkamiseen liittyvät kertaluontoiset kustannukset, kuitenkin enintään 20 % sopimuksen kokonaisvuosiarvosta valitulta tuottajalta. 8.3 Henkilöstö Jos yksikkö on ilman Raahessa paikalla olevaa työterveyshuollon erikoislääkäriä yli yhden kuukauden yhtäjaksoisesti, sanktio on euroa jokaiselta alkavalta viikolta. 8.4 Muut Jos palveluntuottaja joutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti palveluntuottajalle. Tässä tapauksessa sopimusrikkomuksen korvauksena voidaan palveluntuottajalta periä enintään 20 % valinnan perusteena olleesta kokonaisvuosihinnasta. 17

18 Sivu 18/19 9. TARJOUKSEN VOIMASSAOLO JA TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Tarjous on tehtävä suomen kielellä ja kirjallisesti. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään asti. Tarjouksen tulee olla perille toimitettuna suljetussa kuoressa viimeistään klo (HUOM! kellonaika) mennessä osoitteella Kirjaamo, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, PL Raahe. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouskuoreen merkintä TARJOUS/työterveyshuolto Tarjouskuoreen saa sisällyttää vain tarjoukseen liittyviä asiapapereita. Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on laadittava erilliseen Word-tiedostoon ja lähetettävä klo mennessä sähköpostitse osoitteeseen Sähköpostiviestin osoitekentässä tulee ilmoittaa aiheena Työterveyshuolto/lisätieto. Kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista tehdään yhteenveto, joka toimitetaan sähköpostitse mennessä kaikille yhteystietonsa ilmoittaneille. Tarjousprosessin aikana emme vastaa puhelimitse tehtyihin kysymyksiin. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus valitsee edullisimman tarjouksen edellä mainittujen valintaperusteiden mukaisesti. Tarjouksen tiedot ovat päätöksen jälkeen julkisia lukuun ottamatta liike- ja ammattisalaisuuksia. Jos jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tulee nämä yksilöidä ja tiedot tältä osin esittää erillisellä liitteellä. Hinta ei voi olla liikesalaisuus. RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Matti Mäntymaa Terveydenhuollon johtaja LIITTEET 18

19 Sivu 19/19 1 Tarjoajaa koskevat vaatimukset 2 Henkilöstöä ja palvelua koskevat vaatimukset 3 Hintavertailu 4 Alihankintana kuntayhtymältä hankittavien laboratorioja rtg- palveluiden hinnastot 5 Sopimusluonnos 19

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS TARJOUSPYYNTÖ 20.12.2013 LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS Tarjouspyynnössä kuvatut terapiapalvelut ovat terveydenhuoltolain mukaista lääkinnällistä kuntoutusta ja veteraanikuntoutusta.

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot