Hankintasopimus. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintasopimus. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta."

Transkriptio

1 LIITE 5. Sopimusluonnos Tarjouspyyntö Työterveyshuollon palvelut Hankintasopimus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta Luonnos

2 Sisällys 1. Sopijaosapuolet Sopimuksen tausta ja tavoitteet Sopimuksen kohde Sopimuskausi ja mahdolliset optiot Henkilöstö Alihankinnat Toimitilat, koneet ja laitteet Tietojärjestelmien käyttö Tietojenkäsittely ja tietoturva Laboratorio- ja röntgenpalvelut Hinnat, maksuehdot ja laskutus Palvelutarpeen ja hinnan tarkistamisen menettely Raportointi toiminnasta Sopimuksen valvonta, vastuu- ja yhteyshenkilöt Salassapito ja informaatiovelvollisuus Laadun hallinta ja dokumentointi Sopimuksen muuttaminen Sopimuserimielisyydet Sopimussakko ja sopimuksen purkaminen Sopimuksen siirto Vakuudet ja vakuutukset Sopimusasiakirjat ja niiden julkisuus Muut sopimusasiat Sopimuksen allekirjoitus

3 1. Sopijaosapuolet Palvelun tilaaja Palveluntuottaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymähallitus Postiosoite PL 25, RAAHE Käyntiosoite: Rantakatu 4, RAAHE Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Matti Mäntymaa Sähköpostiosoite: Puhelin: Faksi: Nimi: Osoite: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi Sähköpostiosoite: Puhelin: Faksi: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus tilaajana ja (yrityksen nimi) palveluntuottajana ovat sopineet työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta seuraavaa: 2. Sopimuksen tausta ja tavoitteet Tämän sopimuksen kohteena ovat Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat työterveyspalvelut. Sopimus perustuu tilaajan päiväämään tarjouspyyntöön, palveluntuottajan xx.xx. päiväämään tarjoukseen, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen päätökseen xx.xx xx sekä näiden pohjalta käytyihin sopijapuolten välisiin hankintaneuvotteluihin. Tilaajan ja tuottajan välisen yhteistyön tavoitteena on toimivan ja vuorovaikutteisen sopimussuhteen luominen ja ylläpitäminen säännöllisten yhteydenottojen avulla. 3. Sopimuksen kohde Sopimuksen kohteena ovat hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset työterveyshuollon palvelut seuraavasti - Palveluntuottaja tuottaa hyvinvointikuntayhtymän puolesta sen työterveyshuollon, joka työterveyshuoltoa koskevassa laissa on säädetty kunnan tehtäväksi. - Lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto hyvinvointikuntayhtymän ja alueen kuntien palveluksessa olevalle henkilöstölle, alueella toimiville työnantajayrityksille, yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville; Palvelu käsittää työpaikkaselvitykset, lakisääteisen tietojen antamisen, ohjauksen ja neuvonnan mukaan lukien kuntoutukseen ohjaamisen, terveystarkastukset, vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen edistämisen sekä työkyvyn arviointiin liittyvät erikoislääkärikonsultaatiot työterveyslääkä- 3

4 rin lähetteellä, työkykyä ylläpitävän toiminnan, sairauspoissaolojen seurannan ja tapaturmien torjunnan ylläpidon. - Yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut sairaanhoidollisen sopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle; Sairaanhoitopalveluihin kuuluvat työterveyslääkärin, työterveyshoitajan, työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin vastaanotot/palvelut sekä muut erikseen sovittavat palvelut kuten erikoislääkärin konsultaatiot työterveyslääkärin pyytäminä. Työterveyshuoltopalvelujen tuotantopaikkoina ovat Raahen kaupunki, osoite Rantakatu 8 D, 2. krs. sekä Siikajoen (Ruukin kylä), Vihannin ja Pyhäjoen kuntien terveysasemat Työterveyshuollon palveluita on annettava ympäri vuoden kysynnän edellyttämässä laajuudessa. Lääkärin ja työterveyshoitajan työpanos sekä kysyntää vastaava määrä sairaanhoitajavastaanottoa tulee turvata jokaisena arkipäivänä. Palveluntuottaja sitoutuu tarjoamaan palvelut seuraavasti: - Työterveyshuollon toimipisteen tulee olla avoinna arkisin vähintään klo Puhelinajanvaraus toimii arkisin vähintään klo Asiakas saa kiireellisessä tapauksessa ajan työterveyshoitajalle samana päivänä ja lääkärille viimeistään seuraavana tai sitä seuraavana työpäivänä hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti (aika varattu ennen klo 10). - Asiakas saa ajan kiireettömässä asiassa työterveyshoitajalle, lääkärille tai muulle työterveyshuollon asiantuntijalle kahden kalenteriviikon kuluessa. Palveluntuottaja tekee työterveyshuoltosopimukset suoraan työnantajien kanssa. Hyvinvointikuntayhtymän järjestämän työterveyshuollon haluavat maatalousyrittäjät voivat halutessaan niin erikseen sovittaessa tehdä sopimuksen hyvinvointikuntayhtymän kanssa, mutta silloinkin palveluntuottajana toimii valittu tuottaja ja asioiden valmistelu tapahtuu työterveyshuollon toimintayksikössä. 4. Sopimuskausi ja mahdolliset optiot Sopimus tehdään viideksi vuodeksi alkaen viimeistään sopimuskauden ollessa Sopimusta voidaan jatkaa ilman uutta kilpailuttamista vuosi kerrallaan enintään saakka. Yhteistyössä palveluntuottajan kanssa sovitaan optiovuosien mahdollisesta käyttöönotosta vähintään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Mikäli optiokausi otetaan käyttöön, pätee sopimuksen ehdot sellaisenaan myös niihin. Mikäli kilpailutukseen ja päätöksentekoon liittyen tulee ennalta arvaamatonta viivästymistä, voidaan sopimuskauden alkamisajankohtaa yhteisesti sopien tarkistaa. Sopimuksen tulee olla molempien osapuolien allekirjoittama viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun hankinta on tullut lainvoimaiseksi. 5. Henkilöstö Kyseessä on liikkeenluovutus. 4

5 Palveluntuottajalla tulee olla työterveyshuoltolain 5 mukainen henkilöstö. Palveluntuottajan edellytetään palkkaavan nykyisen henkilöstön palvelukseensa vanhoina työntekijöinä ja järjestävän KVTEL- ja TEL- lakien mukaiset erot eläketurvajärjestelyissä ja vakuutusmaksuissa siten, että yksittäisen työntekijän edut tässä järjestelyssä eivät huonone tai vaarannu. Palveluntuottaja vastaa järjestelystä ja sen kustannuksista kokonaisuudessaan. Palveluntuottaja vastaa myös jo sovituista käynnissä olevista henkilöstön koulutuksista. Hyvinvointikuntayhtymän työterveyshuollossa työskentelee lääkäreitä, joilla on menossa työterveyshuollon erikoistumiskoulutus. Palveluntuottajan edellytetään turvaavan erikoistumiskoulutuksen jatkuvuus. Valitun palveluntuottajan tulee huomioida se, että kuntayhtymän muodostamisen yhteydessä tehdyn henkilöstösopimuksen ja lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta mukaan henkilöstöön sovelletaan viiden (5) vuoden irtisanomissuojaa. Irtisanomissuoja koskee taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla tapahtuvaa työsuhteen päättämistä. Viiden vuoden määräaika lasketaan alkaneen ja sen edellytetään sitovan valittua palveluntuottajaa. Siirtyvän henkilöstön toimipaikan tulee sijaita tämän sopimuskauden ajan pääsääntöisesti Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella. Mikäli kuntayhtymä ottaa työterveyshuollon omaksi toiminnakseen tämän sopimuksen päätyttyä, nyt siirtyvä henkilöstö palaa takaisin kuntayhtymän palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Henkilöstön siirtyessä voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen (KVTES ja Lääkärisopimus) piiristä yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen piiriin, huolehditaan siitä, että siirtyvän henkilöstön palkkaus-, vuosiloma- ja sairauspoissaoloajan palkkausedut sekä muut edut eivät heikkene. Palveluntuottajalla on palvelun tuottamista varten vähintään tarjousasiakirjan mukainen henkilöstörakenne sekä asiakkaiden tarpeisiin ja tehtyihin sopimuksiin nähden riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilökunnan tulee täyttää ammatilliset ja lakisääteiset vaatimukset. Työterveyshuollon lääketieteellisestä toiminnasta tulee vastata työterveyshuollon erikoislääkäri. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueen kuntien toimipaikoissa työskentelee vähintään yksi kokoaikainen työterveyshuollon erikoislääkäri. Tarjoajan paikallisjohdolla on riittävä koulutus ja kokemusta vastaavista työnjohdollisista tehtävistä. Palvelukieli on suomi. Palveluntuottaja vastaa siitä, että henkilökunnalla on riittävä suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän käytäntöjen ja lainsäädännön tuntemus. Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä riittävästä sijaistuksesta, perehdytyksestä, jatkoja täydennyskoulutuksesta sekä koulutuksessa olevan henkilöstön ohjauksesta. Tilaajalla on oikeus ohjata ja antaa määräyksiä tuotettaviin palveluihin liittyvissä asioissa. 5

6 6. Alihankinnat Palveluntuottaja voi käyttää alihankkijoita sellaisten toimintojen toteuttamiseen ja tukemiseen, että se on toiminnan kannalta taloudellisesti järkevää ja toimintaa tukevaa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijoiden toiminnasta kuin omastaan. 7. Toimitilat, koneet ja laitteet Palveluntuottaja sitoutuu vuokraamaan tarjouspyynnöstä esitetyt toiminnan edellyttämät tilat erillisen sopimuksen mukaan. Siikajoen kunnassa Ruukin kylällä, Pyhäjoella ja Vihannissa on terveysasemilla työterveyshuollon käytössä lääkärin ja työterveyshoitajan työhuoneet, joiden vuokrasta sovitaan erillisellä sopimuksella kuntayhtymän kanssa. Tilat ja laitteet ovat osittain yhteiskäytössä terveysaseman kanssa. Kaikki tilat luovutetaan palveluntuottajan käyttöön nykyisellä varustuksella, johon kuuluvat kalusteet ja tavanomaiset työssä tarvittavat välineet. Vastaavasti sopimuskauden päättyessä varusteet palautuvat hyvinvointikuntayhtymälle. Mikäli varusteita joudutaan uusimaan sopimuskauden aikana, vastaa palveluntuottaja näistä kustannuksista lukuun ottamatta kiinteiden laitteiden hankintoja sekä tilojen parannuksia, joista sovitaan erikseen. Palveluntuottajan hankkimat laitteet palautuvat palveluntuottajalle sopimuskauden päättyessä. Palveluntuottajan edellytetään tuottavan tarjouspyynnön mukaiset työterveyspalvelut hyvinvointikuntayhtymän toimitiloissa Raahen kaupungissa sekä Pyhäjoen, Siikajoen (Ruukin kylässä) ja Vihannin kunnissa voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Raahessa sijaitsevan työterveyshuollon yksikön käytössä olevat nykyiset tilat sijaitsevat osoitteessa Rantakatu 8 D, Raahe. Palveluntuottaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka liittyvät puhelinjärjestelmän muutoksiin, käyttämiseen ja sähköisiin yhteydenottomahdollisuuksiin sekä muihin vastaaviin asioihin. 8. Tietojärjestelmien käyttö Hyvinvointikuntayhtymän työterveyshuollossa on käytössä Effica-potilastietojärjestelmä. Tämä tietojärjestelmä tarvittavine asiakastukineen on palveluntuottajan käytettävissä sopimuskauden ajan. Palvelutuottaja vastaa kaikista tietojärjestelmien käyttöön sisältyvistä kustannuksista. Palveluntuottaja vastaa kaikesta kirjaamisesta tietojärjestelmään. Potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja ylläpitämisestä laaditaan tarvittaessa erillinen sopimus. Palveluntuottaja voi halutessaan käyttää omaa potilastietojärjestelmää. Palveluntuottaja vastaa kaikista tietojärjestelmien käyttöön liittyvistä kuluista sisältäen mahdollisen siirtymisen uusien ohjelmistojen käyttöön. Palveluntuottajan tulee huolehtia kustannuksellaan siitä, että tietojärjestelmästä on palvelutoiminnan, laskutuksen ja tilastoinnin edel- 6

7 lyttämät yhteydet kuntayhtymän laboratorio- ja röntgenjärjestelmiin sekä sähköinen lähete-palautejärjestelmä. Palveluntuottaja huolehtii osaltaan liittymisestä kansalliseen arkistoon ja sähköisten reseptien käyttämiseen sekä muihin lainsäädännön edellyttämiin toimintoihin kustannuksellaan. 9. Tietojenkäsittely ja tietoturva Hankintasopimuksen liitteeksi palveluntuottaja laatii kuvauksen tietojenkäsittelystä ja tietoturvakäytännöistä. 10. Laboratorio- ja röntgenpalvelut Palveluntuottaja sitoutuu käyttämään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän röntgenja laboratoriopalveluja niissä tutkimuksissa, mitä kuntayhtymä pystyy tuottamaan. Laboratorio- ja röntgenpalvelujen sekä ekg:n osalta palveluntuottaja perii asiakkailtaan tarjouksessaan ilmoittamat hinnat. 11. Hinnat, maksuehdot ja laskutus Hinnat ovat xx.xx.2012 tarjouksen mukaisia. Palveluntuottajan tässä kilpailutuksessa kuvaama toiminta ei ole arvonlisäveron alaista toimintaa. Hinnat astuvat voimaan , ja ovat sekä lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon (KL 1) että sairaanhoidon (KL2) osalta samat kaikille Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämisvelvollisuuden piirissä oleville työterveyshuoltopalveluita haluaville työnantajayrityksille, yrittäjille ja omaa työtään tekeville (mukaan lukien kuntayhtymä ja alueen kunnat työnantajina), jotka valitsevat tässä kilpailutuksessa valitun toimijan työterveyspalveluidensa tuottajaksi. Työnantaja ja palveluntuottaja voivat kuitenkin sopia keskenään tätä sopimusta halvemmasta hintatasosta. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden palveluiden mukaisesti. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Laskun liitteistä tulee käydä ilmi käytetyt palvelut ammattihenkilöittäin eroteltuna palveluun käytetyn ajan mukaan, luettelo laskutuskauden aikana työterveyshuollon palveluita käyttäneistä henkilöistä sekä erittely käytetyistä laboratorio- ja kuvantamispalveluista. 12. Palvelutarpeen ja hinnan tarkistamisen menettely Palvelun tilaajat (= asiakkaana olevat työnantajat) tarkistavat palvelutarpeensa vuosittain toimintasuunnitelman tarkistuksen yhteydessä. Hinnat ovat kiinteät , minkä jälkeen hintoja voidaan yhteisesti tarkistaa. Mahdollisen hinnanmuutoksen tulee perustua yhteisesti todettuun kustannustason muutokseen. Esitykset hinnan muutoksista on esitettävä tilaajalle kirjallisella neuvotte- 7

8 lupyynnöllä viimeistään hinnan korotusvuotta edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä. Ensimmäisen kerran hintoja voidaan tarkistaa aikaisintaan Raportointi toiminnasta Palveluntuottaja - laatii yhteistyössä asiakkaina olevien työnantajien kanssa työterveyshuollon toimintasuunnitelman (myös Kelan vaatimukset täyttävänä asiakirjana) ja osallistuu toimintasuunnitelman vuosittaiseen päivittämiseen - laatii toimintakertomuksen asiakkaina olevien työnantajien työterveyshuollon toiminnasta vuosittain kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä (käytetään myös Kelalle kelpaavana asiakirjana) - laatii tilaajalle (kuntayhtymälle) raportin toiminnastaan toimialakohtaisesti koko vuoden osalta ja pyydettäessä; raportin tulee sisältää kaikkien sopimustyönantajien, maatalousyrittäjien ja muiden omaa työtä tekevien osalta yhteenvedon toteutuneista palveluista kuten terveystarkastuksista, työkykyarvioista, työpaikkakäynneistä ja sairausvastaanottokäyntien lukumääristä (erikseen lääkärien, työterveyshoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden osalta) - laatii asiakkaina olevien työnantajien pyytäessä lisäksi vastaanottokäyntien ja sairauspoissaolojen diagnoosijakaumat tautiluokituksen mukaisesti sekä eritellyt kustannustiedot; raportoinnissa oleellista on tiivistää työterveyshenkilöstön keskeiset havainnot ja löydökset sekä kehittämisehdotukset - raportoi käyntimäärät ja kustannustiedot asiakkaina olevien työnantajien osalta erikseen sovittavalla tavalla (vastaavat tiedot kuin Kelan korvaushakemuksessa). Raportit ja niiden esittely, neuvottelut toimintasuunnitelman sisällöstä sekä yhteiset palveluun liittyvät vuosittaiset seurantakokoukset kuuluvat yleiskustannuksiin eikä niistä voi laskuttaa erikseen. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymällä on valvontaoikeus työterveyshuollon toimintaan siltä osin kun kyseessä on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän työterveyshuoltotoimintaa korvaava työ. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtavalla lääkärillä on oikeus saada raportin lisäksi muitakin tietoja työterveyshuollon toiminnasta sen mukaan mitä erikseen sovitaan. Tilaajan (kuntayhtymä) pyytämistä selvityksistä ei voi laskuttaa. Palveluntuottajalta edellytetään aktiivista ja säännöllistä vuosittain tapahtuvaa yhteydenpitoa työnantajiin, jotta työnantajien tarpeet tulevat huomioitua ja kokonaiskustannusten taso vastaa työnantajien näkemyksiä saaduista palveluista ja niiden vaikutuksesta työntekijöiden työhyvinvointiin. Palveluntuottajan vaihtuessa palveluntuottaja on velvollinen perehdyttämään uutta palveluntuottajaa vähintään 2 työpäivän ajan sekä luovuttamaan lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat tiedot (lakisääteiset terveystarkastustiedot, seurantatarkastusten ajankohdat, keskeiset löydökset sekä työpaikkakäyntiselosteet) ilman oikeutta laskuttaa palvelusta. 8

9 14. Sopimuksen valvonta, vastuu- ja yhteyshenkilöt Palvelun säännöllistä seurantaa varten hyvinvointikuntayhtymä ja palveluntuottaja perustavat seurantaryhmän, jonka tehtävänä on arvioida sopimuksen toteutumista ja toiminnan laatua. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja ja sihteerinä palveluntuottajan edustaja. Seurantaryhmä raportoi toiminnasta hyvinvointikuntayhtymän hallitukselle vuosittain ja pyydettäessä. Palveluntuottaja ei voi laskuttaa tähän seurantaan käytetystä työajasta eikä siihen liittyvistä raporteista eikä mahdollisista selvityksistä. Kumpikin sopijapuoli nimeää vastuu- ja yhteyshenkilöt hoitamaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvia asioita. Nämä henkilöt ja heidän yhteystietonsa on kirjattu sopimuksen ensimmäisellä sivulla. Sopijapuolet pitävät nämä tiedot ajan tasalla ja tiedottavat muutoksista toisen sopijapuolen vastaaville henkilöille viipymättä. 15. Salassapito ja informaatiovelvollisuus Työterveyshuollon potilastietojen rekisterinpitäjänä toimii palveluntuottaja. Palveluntuottaja vastaa rekisteriselosteen laatimisesta ja saatavilla pidosta toimintayksiköissään. Työterveyshuollon kirjaukset tehdään palveluntuottajan keskitettyyn potilashallintojärjestelmään. Potilastiedot suojataan tietojärjestelmän ominaisuuksin ja käyttöoikeuksin. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja -turvasta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta annettuja voimassa olevia säädöksiä. Vastuu tietojen säilyttämisestä ja arkistoinnista on palveluntuottajalla. Vastuu säilyy myös silloin, kun työntekijän palvelussuhde työnantajayritykseen lakkaa tai työterveyshuollon palvelusopimus päättyy. Potilaalla on halutessaan oikeus saada kopiot asiakirjoistaan. Pyynnön voi tehdä vain henkilö itse (laki yksityisyyden suojasta, laki potilaan asemasta ja oikeuksista). Sopijaosapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen tarvittavat tiedot sopimuksen tehtäväalueeseen liittyvästä toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmistaan. Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toista osapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä. 16. Laadun hallinta ja dokumentointi Palveluntuottaja huolehtii siitä, että sopimuksen kohteena olevien palveluiden sisältö ja laatu ovat liitteinä (1 ja 2) olevien tilaajan laatiman tarjouspyynnön ja tuottajan tarjouksen mukaisia. Palveluntuottaja toimii palveluja tuottaessaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan ja noudattaa valtakunnallisia suosituksia. 9

10 17. Sopimuksen muuttaminen Hankintasopimusta ja sen liitteitä voidaan muuttaa sopimuksen voimassaoloajan kuluessa ilman irtisanomista ja sopimusta muilta osin muuttamatta. Tarkistaminen edellyttää kirjallisesti, sähköpostilla tai telefaxilla tehtyä ilmoitusta tai esitystä, jonka toinen sopijapuoli kirjallisesti hyväksyy joko sellaisenaan tai asiasta käytyjen neuvottelujen tuloksena. Sovitut muutokset kirjataan sopimukseen tai liitteeseen, ja ne tulevat voimaan osapuolten sopimasta ajankohdasta lukien. 18. Sopimuserimielisyydet Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan tilaajan paikkakunnan käräjäoikeudessa. 19. Sopimussakko ja sopimuksen purkaminen Valitun palveluntuottajan tulee aloittaa hyväksytyn tarjouksen mukainen toiminta viimeistään , mikäli sille ei palvelun tilaajan taholta ole sopimus- tai muita esteitä Toiminnan aloituksen viivästyminen Palvelun tilaaja pidättää oikeuden velvoittaa palveluntuottajaa käynnistämään työterveyshuoltopalvelut tarvittaessa sopimussakon uhalla. Sopimussakko tilanteessa, jossa palveluntuottajan toiminta viivästyy, on jokaiselta alkavalta viikolta, enimmillään euroa. Palvelun tilaajalla on lisäksi oikeus yllä mainituissa tilanteissa hankkia palvelu haluamastaan paikasta hankintahinnasta riippumatta palveluntarjoajan maksaessa tilaajan hankintahinnan ja oman tarjouksensa välisen erotuksen. Sopimussakon edellytyksenä on, että palvelun tilaaja on vähintään kaksi (2) kuukautta ennen velvoitepäivää ilmoittanut palveluntarjoajalle, että palvelu on käynnistettävä , tai mikäli tämä ilmoitus viivästyy, viimeistään kahden (2) kuukauden päästä ilmoituksesta Palvelutoiminnan häiriöt Palveluntuottajan toteuttama palvelu ei ole palvelukokonaisuuden osalta sopimuksen mukaista, mikäli yksikin alla olevista kriteereistä täyttyy. Sanktio lankeaa erikseen jokaisesta täyttyneestä kriteeristä: - toistuvasti käy niin, ettei asiakas pääse samana päivänä työterveyshoitajan tai seuraavana tai sitä seuraavana päivänä lääkärin sairausvastaanotolle kiireellisessä asiassa hoidon tarpeen arvioinnin niin edellyttäessä (aika varattu ennen klo 10) - toistuvasti käy niin, ettei asiakas kiireettömissä tilanteissa pääse työterveyshoitajan tai lääkärin vastaanotolle viimeistään kahdessa kalenteriviikossa. 10

11 Toistuvasti tarkoittaa tässä yhteydessä yli 2 kertaa kuukauden seurantajakson aikana tapahtuvaa palvelutoiminnan häiriötä. Palveluntarjoaja on velvoitettu ilmoittamaan tilaajalle yllämainittujen kriteerien mukaisista poikkeamista palvelutoiminnassaan välittömästi poikkeaman tultua palveluntarjoajan tietoon. Toiminnansupistamisjaksot kuten loma-ajat tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti etukäteen viimeistään kuukautta aikaisemmin. Mikäli palvelun tilaajan tietoon tulee, etteivät yllä olevat kriteerit täyty, annetaan palveluntuottajalle kirjallinen huomautus. Tarjoajalla on huomautuksesta 7 vuorokauden aika korjata toimintaansa. Mikäli tarjoaja ei korjaa toimintaansa, on tilaajalla mahdollisuus määrätä sakkomaksu jokaiselta alkavalta viikolta toiminnan korjaamisen varatun ajan jälkeen. Sakkomaksu kaksinkertaistuu viikoittain, mikäli palvelutasoa ei korjata. Maksimisakot ovat yhteensä enintään 20 % sopimuksen vuosihinnasta. Tilaajalla on oikeus yksipuolisesti purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa kolmannen sakkomaksun jälkeen. Tällöin tilaajalla on mahdollisuus vaatia kaikki uuden sopimuskumppanin hankkimiseen tai omana toimintana jatkamiseen liittyvät kertaluontoiset kustannukset, kuitenkin enintään 20 % sopimuksen kokonaisvuosiarvosta valitulta tuottajalta Henkilöstö Jos yksikkö on ilman Raahessa paikalla olevaa työterveyshuollon erikoislääkäriä yli yhden kuukauden yhtäjaksoisesti, sanktio on euroa jokaiselta alkavalta viikolta Muut Jos toimittaja joutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti palveluntuottajalle. Tässä tapauksessa sopimusrikkomuksen korvauksena voidaan palveluntuottajalta periä enintään 20 % valinnan perusteena olleesta kokonaisvuosihinnasta. 20. Sopimuksen siirto Sopimusta ei saa kumpikaan osapuoli siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. 21. Vakuudet ja vakuutukset Palveluntuottajalla on voimassaolevat liiketoiminnan edellyttämät vastuuvakuutukset. Palveluntuottaja huolehtii lisäksi oman henkilökuntansa lakisääteisistä työnantajavelvollisuuksista. Palveluntuottaja antaa pyydettäessä tilaajan tutustuttavaksi ko. vakuutuskirjat. 22. Sopimusasiakirjat ja niiden julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja kuntalain säännöksiä. 11

12 Sopimusasiakirjat koostuvat seuraavista dokumenteista ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 1. Tämä sopimus xx.xx Tarjouspyyntö liitteineen (liite 1) 3. Tarjous xx.xx.2012 (liite 2) 4. Hankintapäätös 5. Julkisten palvelujen yleiset hankintaehdot, JYSE Palvelut 2009 (liite 3) 23. Muut sopimusasiat Tarvittaessa tulee antaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Sopimuksen liitteenä olevat muut sopimukset ovat voimassa niin kauan kuin pääsopimus on voimassa. 24. Sopimuksen allekirjoitus Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Raahessa XX päivänä XXXX kuuta 2012 Palvelun tilaaja Palvelun tuottaja 12