LIIKENNEVIRASTO Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNEVIRASTO 2010. Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010"

Transkriptio

1 LIIKENNEVIRASTO 2010 Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010

2 Liikennevirasto lyhyesti Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Liikenneviraston vastuulla on lähes 19 miljardin euron väyläomaisuus. Liikennevirasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä Henkilöstöä nyt noin 700, joista noin 150 henkilöä alueilla (20 %). Vuoden 2015 lopulla henkilöstöä on noin 600, joista yli 100 henkilöä on tarkoitus alueellistaa Lappeenrantaan (alueilla 40 % henkilöstöstä). Lisäksi alueellisissa ELY -keskuksissa työskentelee n. 600 tienpitoon ja liikennejärjestelmän kehittämiseen erikoistunutta henkilöä. Liikennevirasto hankkii väyläpalvelut markkinoilta

3 Pääjohtaja Juhani Tervala Viestintä Anna Jokela Esikunta Timo Hiltunen Sisäinen tarkastus Marja-Liisa Peltomaa Liikennejärjestelmäosasto Anne Herneoja Meriosasto Raimo Tapio Rautatieosasto Ossi Niemimuukko Tieosasto Jukka Hirvelä Hallinto-osasto Hannu Mäkikangas Liikenne Liikenteenhallinta Liikenteenhallinta Tienpito Talouspalvelut Liikennesuunnitteluyksikkö Tilatietoyksikkö Kehittäminen Strategia yksikkö Tutkimus- ja kehittämisyksikkö Julkinen liikenne Joukkoliikenneyksikkö Merenkulun tukiyksikkö Meriliikenneyksikkö - Meriliikennekeskukset (Suomenlahti, Länsi-Suomi, Saimaa) Telematiikkayksikkö Talvimerenkulkuyksikkö Vesiväylät Väylätekninen yksikkö Suomenlahden väyläyksikkö Lounais-Suomen väyläyksikkö Länsi-Suomen väyläyksikkö Järvi-Suomen väyläyksikkö Merikartoitus Merenmittausyksikkö Merikartoitustietojen ylläpitoyksikkö Merikarttayksikkö Liikenteenhallintayksikkö Rataliikennekeskus Investoinnit Rakennuttamisyksikkö Turvalaite- ja sähköyksikkö Suunnitteluyksikkö Hankintayksikkö Rataverkko Kunnossapitoyksikkö Ratatietoyksikkö Tekninen yksikkö Ympäristöyksikkö Tienpidon ohjausyksikkö Kunnossapitoyksikkö Tiestö- ja liikennetietoyksikkö Tieinvestoinnit Tiesuunnitteluyksikkö Tienpidon teettämisyksikkö Tieinvestointiyksikkö Tie- ja siltatekniikka Tietekniikkayksikkö Siltasuunnitteluyksikkö Siltarakentamisyksikkö Tieliikennekeskus Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Lappeenranta, Liikennekeskuksen kehittämisyksikkö Henkilöstöpalvelut Henkilöstöhallintoyksikkö Osaamisen kehittämisyksikkö Muutoksenhallintayksikkö Tietohallintopalvelut ICT-infrayksikkö Tietohallintoyksikkö Arkkitehtuuri- ja kehittämisyksikkö Hallintopalvelut Virasto- ja hallintopalvelut -yksikkö Matkahallinnon palvelut -yksikkö Sidosryhmäpalvelut -yksikkö Tieto- ja arkistopalvelut Asiakirjahallintoyksikkö

4 Liikennevirasto Liikenneviraston "budjetti" on noin 1,8 mrd. euroa vuodessa hallintoon noin 92 milj. euroa perusväylänpitoon noin 965 milj. euroa kehittämiseen noin 525 milj. euroa merenkulun tukiin ja lästimaksuavustuksiin noin 100 milj. euroa joukkoliikenteen ostoihin ja kehittämiseen, saaristoliikenteeseen noin 110 milj. euroa

5 Liikennevirasto Perusväylänpitoon 970 miljoonaa euroa vuodessa, joista tiet 550 miljoonaa euroa, radat 354 miljoonaa euroa ja vesiväylät 66 miljoonaa euroa. Perusväylänpidon rahoitus jakautuu: hoito ja käyttö 445 milj. euroa, josta jäänmurtoon n. 35 milj. euroa liikenteen hallinta 44 milj. euroa ylläpito ja korvausinv. 395 milj. euroa merenmittaus 7 milj. euroa alueelliset investoinnit 40 milj. euroa suunnittelu 33 milj. euroa

6 Liikenneviraston lähiajan haasteet Lähiajan tärkein tehtävä on väylänpidon jatkuvuuden varmistaminen muutosvaiheessa sekä uusien toimintatapojen luominen uudessa tilanteessa. Liikenne- ja viestintäministeriön rooli on poliittinen ja strateginen. Liikennevirasto on tilaajavirasto, jolla asiantuntijan ja operatiivisen toimijan rooli. Uusia tehtäviä ovat liikennejärjestelmäsuunnittelu ja joukkoliikenneasiat. Väylänpidossa priorisoidaan päivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen sekä liikennejärjestelmän toimivuus ja liikennepalvelut. Korjausvelka kasvaa. Isojen kehittämishankkeiden määrä ja rahoitustaso on nyt korkealla, toisaalta jonossa useita hankkeita

7 Tarvitaan uudelleenarviointia Pyrkimys pitkäjänteisyyteen 4-10 vuotta. Liikennepoliittiset linjaukset sovitaan liikennepoliittisessa selonteossa. Liikenne on kestävän kasvun perusedellytys, infra on julkishyödyke. Taustalla - globalisaatio lisää liikennettä - kaivosteollisuus, metsäsektori ja kaupungistuminen edellyttää yhteyksien parantamista - logistisia kustannuksia on vähennettävä Maankäyttö ja liikenne suunniteltava yhdessä, vähentää liikennettä Uudenlaista, laajempaa kustannus/hyöty -analyysia kehitettävä

8 Toiminnan painopisteet jatkossa 1. Ilmastonmuutoksen hillintä hallintaan. 2. Nykyisen väyläverkon palvelutason ylläpito ja priorisointi. 3. Rahoituspohjan varmistaminen ja selkiyttäminen. 4. Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien kehittäminen. 5. Logistinen kilpailukyky ja sujuvat arjen matkat keskiöön Lähtökohtana osaamisen kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen, rajalliset resurssit ja monipuolinen keinovalikoima (älyliikenne, innovaatiot, uudet suunnitteluperiaatteet) Arvioitava uudelleen:hinnoittelu ja verotus, liikkumisen ohjaus, runkoverkot, logistinen kilpailukyky, arjen matkat, terminaalit...

9 Joukkoliikenneyksikkö toimii liikennejärjestelmäosaston ytimessä Joukkoliikennetehtävät siirtyvät vaiheittain vuoden 2010 aikana ministeriöstä Liikennevirastoon. Lainsäädäntö ja strategiatyö jäävät ministeriöön. Yhteinen työryhmä valmistelee ja työstää siirrettäviä tehtäviä, jotta palvelusopimusasetus ja joukkoliikennelaki saadaan jalkautettua onnistuneesti. Liikennevirasto ohjaa aktiivisesti ELYjen liikennevastuualueiden joukkoliikennetehtävien hoitoa valtakunnallisen yhtenäisyyden ja kitkattomien matkaketjujen rakentamiseksi. Joukkoliikennetyö jakautuu kolmeen selkeään osioon: suuret ja keskisuuret kaupunkiseudut, maaseudun runkoliikenne ja valtakunnallinen liikennepalveluiden runkoverkko. Liikennevirasto kytkee joukkoliikennetyön tiiviisti yhteen maakuntaliittojen vastuulla olevaan liikennejärjestelmäsuunnitteluun.

10 Keskeiset joukkoliikennetehtävät Valtakunnallisen palvelutason määrittely: tavoitteet, mittarit ja priorisoinnit, budjetointi ja tulostavoitteet. Rahoitus: ELYjen joukkoliikennerahakiintiöt (siirtymäajan linjaautoliikenteen lipputuki, ostot, kyytitakuu ja kehittäminen), PSA:n mukaisesti järjestetty liikenne sekä suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuki. Liikenteen ostot: lähiliikennesopimukset yhdessä HSL:n kanssa, junaliikenteen ostot, Merenkurkun liikenne ja lentoliikenteen ostot. Kehittäminen: joukkoliikenteen valtakunnallinen maksujärjestelmä, matkustajainformaatio, liityntäpysäköinti, avoin joukkoliikenteen koontitietokanta (VALLU-järjestelmä) informaation tuotantoa, suunnittelua ja vaikuttavuuden arviointia varten.

11 Joukkoliikenteen kehittämisohjelman kärkitoimenpiteet

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tulossuunnitteluohje 2011 Liikenneviraston toimialueille

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tulossuunnitteluohje 2011 Liikenneviraston toimialueille 26 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tulossuunnitteluohje 2011 Liikenneviraston toimialueille Liikenneviraston esikunta Tulossuunnitteluohje 2011 Liikenneviraston toimialueille 10.1.2011 Liikenneviraston

Lisätiedot

Liikenteen virastouudistus Alueellistamista selvittävän työryhmän esitys

Liikenteen virastouudistus Alueellistamista selvittävän työryhmän esitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2009 Liikenteen virastouudistus Alueellistamista selvittävän työryhmän esitys Helsinki, 2009 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.5.2009 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 2011 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011-2015 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI 2 2013 LIIKENNEVIRASTON toimintalinjoja Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI Hankinnan toimintalinjat Tavoitetilaraportti Liikenneviraston toimintalinjoja 2/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

Iida-Maria Rantanen. Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa

Iida-Maria Rantanen. Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa 06 2010 Liikenneviraston TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Iida-Maria Rantanen Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa Iida-Maria Rantanen Tieverkon käyttöarvo ja sen hyödyntäminen tienpidossa

Lisätiedot

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014

Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 Liikennevirasto Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2014 ISBN: 978-952-255-002-6 (painettu) ISBN: 978-952-255-003-3 (pdf) Ulkoasu

Lisätiedot

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 +

varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + varsinais-suomen liikennestrategia 2035 + 2014 Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 + 2014 ISBN 978-952-320-000-5 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101 Turku (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös vuodelta 2014

Liikenneviraston tilinpäätös vuodelta 2014 Liikenneviraston tilinpäätös vuodelta 2014 2015 Liikennevirasto Liikenneviraston tilinpäätös vuodelta 2014 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Taide osana meluntorjuntaa Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010 Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle Tammikuu 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008

Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Liikennejärjestelmätyön kehittäminen Tiehallinnossa Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 31/2008 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Liikenne- ja viestintäministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 02. Lästimaksut Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa.

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA

SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Lausuntoversio 10.11.2014 Kannen valokuva: Sakari Somerpalo, Linea Konsultit Oy SATAKUNNAN LIIKENNESTRATEGIA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Satakuntaliitto Sarja A:313 ISBN 978-952-5862-46-1 ISSN 0789-6824 Satakuntaliitto 2015 Vaihde: (02) 620 4300 Fax:

Lisätiedot

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Liikenne- ja viestintäministeriö Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Ohjelmia ja strategioita 2/2001 ISBN 951-723-463-5 ISSN 1457-747X Ulkoasu ja taitto Annexus

Lisätiedot

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti

Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Joukkoliikenteen rahoitus Työryhmän raportti Julkaisuja 12/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030

Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liikennestrategia 2030 Pohjois-Savon liitto Savo-Karjalan tiepiiri Itä-Suomen lääninhallitus 2 Esipuhe Pohjois-Savon ensimmäinen liikennestrategia laadittiin vuonna 2001 ja liikennestrategian

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö

Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 7/2004 Liikenne Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004 2013 Ministerityöryhmän mietintö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot