OPINTO-OPAS. Sodankylän lukio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS. Sodankylän lukio 15.6.2015"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS

2 1 SISÄLLYSLUETTELO LUKION TEHTÄVÄ... 2 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN?... 3 OPETUSSUUNNITELMA... 4 TOIMINTA-AJATUS... 5 ARVOPAINOTUKSET... 5 TOIMINTAKULTTUURIN PÄÄPIIRTEET... 5 OPINTOJEN RAKENNE JA AIHEKOKONAISUUDET... 7 OPPIMINEN, OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN OPPILASKUNTA OPISKELUHUOLTO OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI Kurssin suorittaminen Kurssisuoritusten arviointi Oppiaineen oppimäärän arviointi Lukion oppimäärän suorittaminen OPISKELU JA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY KOEKÄYTTÄYTYMINEN TAPATURMAT JA HÄIRIÖT JUHLATILAISUUDET JA TAPAHTUMAT MUUT MÄÄRÄYKSET YLIOPPILASTUTKINTO YLIOPPILASTUTKINTOASETUS OHJEET YLIOPPILAKIRJOITUKSIIN OSALLISTUVILLE YLIOPPILASTUTKINNON SUUNNITTELU JA ERITYISJÄRJESELYT TODISTUKSET MÄÄRÄAJAT LUKUVUONNA Jaksojen, koeviikkojen, arvostelun ja todistusten jakamisen ajankohdat Uusintakuulustelujen ajankohdat SYKSYN 2015 YLIOPPILASKIRJOITUKSET KEVÄÄN 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET LUKUVUODEN TYÖJÄRJESTYS Valintakortti OPPIKIRJAT HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TIETOJA SODANKYLÄN LUKIOSTA... 58

3 2 LUKION TEHTÄVÄ Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa (lukiolaki 629/1998, 1 ). Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Nuorten lukiokoulutuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa (lukiolaki 2 ). Lukiota on kehitetty yleissivistäväksi, ylioppilastutkintoon johtavaksi ja jatkoopintoihin valmentavaksi oppilaitokseksi, joka tukee nuoren yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuisuuteen sekä sukupuolten tasa-arvoa. Lukion opetussuunnitelma lisää valinnaisuutta ja yksilöllistä opiskelua. Yhteistyö muiden lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja Oulun yliopiston kanssa antaa mahdollisuuden yhdistellä eri oppilaitoksissa suoritettuja opintoja. Jatko-opinnot ja työelämä vaativat yksilöltä koko ajan enemmän kykyä ottaa vastuuta itsestään sekä halua opiskella jatkuvasti uusia tietoja ja taitoja. Samoin odotetaan luovaa ajattelua, ongelmanratkaisutaitoa ja pitkäjänteisyyttä, ryhmässä työskentelyn taitoja ja kykyä ilmaista ajatuksensa selkeästi. Lukiossa harjoitellaan myös työelämän edellyttämiä verkostomaisia työtapoja ja harjaannutaan työskentelemään myös sähköisissä verkoissa. Oppilaan vastuuta ulotetaan yhä enemmän koskemaan myös työtapojen valintaa. Pyrkimyksenä on, että oppilas voisi työskennellä parhaalla tavalla omien edellytystensä mukaisesti.

4 3 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN? Luokattoman lukion opiskelussa korostuvat: Työrauhan ja viihtyisän ympäristön arvostaminen Määrätietoisuus Omaehtoisuus, itsenäisyys ja vastuullisuus Älyllinen uteliaisuus, halu tietää ja osata. Lukio-opiskelussa käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia. Läksyjä on paljon ja kokeisiin pitää valmistautua koko kurssin ajan opiskelemalla huolellisesti. Itsenäisen työskentelyn ja oman vastuun osuus kasvaa koko ajan. Kurssit ovat tiiviitä, ja opinnoissa edetään ripeästi. Lukio-opiskelu voi ajoittain tuntua raskaalta. Opiskelijasta voi tuntua, ettei hän ehdi tehdä kaikkea kunnolla, että kokeiden arvosanat eivät näytä hänen todellisia kykyjään tai että hän pystyisi parempaan, jos aika riittäisi ja hän jaksaisi enemmän. Hyviin tuloksiin pääsee, kun noudattaa esimerkiksi seuraavia ohjeita: Vältä myöhästymistä ja poissaoloja. Käytä oppitunnit tehokkaasti: kuuntele, tee muistiinpanoja, harjoittele, osallistu, väitä vastaan ja kysy. Oppikirja on opiskelun runko: lue sitä. Käytä muitakin tietolähteitä. Tee kotitehtävät joka päivä. Pyri ymmärtämään lukemasi. Opettele itsellesi sopivin mieleenpainamismenetelmä lukemista varten. Kotitehtävien päivittäinen tekeminen on parasta koeviikkoon valmistautumista. Suunnittele myös kotityöskentelyllesi, muille tehtävillesi ja harrastuksillesi aikataulu. Noudata sitä! Pyydä tarvittaessa tukiopetusta.

5 4 Huolehdi terveydestäsi! Terveellinen ja monipuolinen ravinto, liikunta ja lepo luovat terveytesi, keskittymiskykysi ja opiskelusi perustan. Luokattomassa lukiossa voi laatia itselleen oman opinto-ohjelman eli käyttää opiskeluun 2-4 vuotta, jopa 5 lukuvuotta. Itse suunniteltu opinto-ohjelma antaa mahdollisuuden opiskella joustavasti ja laajasti omien kiinnostusten mukaan. Laatimalla oman opinto-ohjelman voi myös vähentää opiskelun rasittavuutta ja parantaa tuloksiaan. Jatko-opintoihin pyrittäessä ei kysytä lukiovuosien määrää. Tärkeää on lukiomenestys ja ylioppilastutkinnossa saavutetut arvosanat. Ota yhteys ryhmänohjaajaan, opettajaan, opinto-ohjaajaan tai rehtoriin aina, kun ilmenee epäselvyyksiä ja vaikeuksia. He auttavat ja opastavat mielellään. Kun kehittää opiskelutaitojaan ja ajan käyttöään, ehtii myös virkistäytyä, levätä, harrastaa, ulkoilla ja seurustella. Myönteinen ja aktiivinen ryhmähenki, opiskelijajoukon meidän koulun henki merkitsee lukio-opinnoille paljon. Sopu, toisen auttaminen, työrauha ja toisen mielipiteen kunnioittaminen, mutta myös hauskanpito luovat kouluun ja ryhmään hyvän hengen. OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelma on eräänlainen toimintasuunnitelma. Siinä on määritelty koulun opetuksen ja toiminnan tavoitteet, opintojen rakenne, tuntijako, eri oppiaineiden kurssien sisällöt ja tavoitteet, kurssien suoritusohjeet, arvosteluohjeet sekä opetusjärjestelyt. Lisäksi opetussuunnitelmaan sisältyy koulun kehittämissuunnitelma, koulun itsearviointi ja yhteistyö muiden oppilaitosten ja työelämän kanssa. Keskeisimmät opetussuunnitelman asiat esitellään tässä oppaassa. Opetussuunnitelmaa säilytetään kirjastossa, jossa se on opiskelijoiden käytettävissä. Tiiviissä muodossa opetussuunnitelma näkyy myös Wilmassa.

6 5 TOIMINTA-AJATUS Sodankylän lukion perustehtävänä on vahvistua hyvänä yleislukiona. Lukio antaa opiskelijalle valmiuksia kehittää itseään ja kartuttaa tieto- ja taitopääomaansa sekä tukee kasvua aikuisuuteen. Lukio auttaa opiskelijoita itsenäiseen työntekoon, kannustaa heitä asettamaan omien edellytystensä mukaisia opiskelutavoitteita ja pyrkimään aktiivisesti jatko-opintoihin. ARVOPAINOTUKSET Sodankylän lukion arvoperustana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lukiokoulutuksen tulee edistää demokratiaa, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Opetus- ja kasvatustyön yleistavoitteena on, että opiskelijoista kasvaa tasapainoisia, vastuuntuntoisia, itsenäisiä, luovia, yhteistyökykyisiä, terveitä elämäntapoja noudattavia ja hyvin käyttäytyviä ihmisiä ja yhteiskunnan jäseniä. TOIMINTAKULTTUURIN PÄÄPIIRTEET Kaikki Sodankylän lukiossa tukevat toisiaan ja ottavat toisensa huomioon, jotta työskentely olisi sujuvaa. Kannustava ilmapiiri mahdollistaa kaikkien yhteisön jäsenten parhaan työpanoksen. Lukiossa arvostetaan omaa ja toisten työtä. Tuloksena on rauhallinen työympäristö ja toimiva koulu. Jokainen yhteisön jäsen tekee koulun hyvin toimivaksi ja ilmapiirin myönteiseksi: pitää tilat siisteinä ja ehjinä sekä työympäristön rauhallisena, noudattaa määräaikoja ja sopimuksia sekä hyviä tapoja. Jokainen toimii esimerkkinä. Opettajat, henkilökunta ja opiskelijat sopivat selkeistä säännöistä, joita noudatetaan johdonmukaisesti. Tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti toisiaan kohtelevat työyhteisön jäsenet tekevät ilmapiiristä vapautuneen ja mielekkään. Positiivinen ja arvostava asenne omaa ja

7 6 toisten työtä kohtaan parantaa koko yhteisön työskentelyedellytyksiä ja motivoi kaikkia. Toimintakulttuurin pääpiirteet konkretisoituvat tässä oppaassa näkyvissä järjestyssäännöissä. Opetussuunnitelman liitteenä ovat lisäksi Sodankylän lukion laboratorion työturvallisuussuunnitelma ja Sodankylän lukion jätehuoltosuunnitelma, joiden tavoitteena on ohjata koulun toimintaa turvallisen ja terveellisen ympäristön säilyttämiseen, terveyden ylläpitämiseen ja kestävän kehityksen sisäistämiseen. Kurssitarjonta tukee lukion perustehtävää ja tavoitteellista opiskelua. Monipuoliset valinnat ja vaihtelevat, kiinnostavat ja tehokkaat työtavat tekevät opiskelusta mielekästä. Opiskelijoita ohjataan myös lukion jälkeisiin työtapoihin, kuten tenttimään kursseja itsenäisesti. Luennointi yhtenä opetusmenetelmänä tuo vaihtelua sekä harjoituttaa opiskelijat jatko-opinnoissa tarvittavaan muistiinpanotekniikkaan. Ainerajat ylittävä yhteistyö avaa oppilaan näkemään todellisia kokonaisuuksia. Ryhmätöitä käytetään etenkin oppimisen kannalta hyödyllisissä laajojen kokonaisuuksien opiskelussa. Ryhmä opettaa vastuuta toisista. Yksilötyöskentelyä ohjataan lukiossa aktiiviseen ja tutkivaan suuntaan. Pyritään tehtäväsuuntautuneeseen opiskeluun ja siihen, että opiskelija harjaantuu käyttämään älyään, päättely- ja yhdistelykykyään sekä tekemään omia valintoja. Lukiossa harjoitutetaan oma-aloitteista tiedonhankintakykyä, tiedon valikoimista, lähdekritiikkiä ja tiedon soveltamista. Opiskelijaa ohjataan myös itse arvioimaan työtapojaan ja kehittämään niitä. Työskentely sähköisissä verkoissa kuuluu lukion jokapäiväiseen arkeen. Uudet lukiolaiset saavat käyttöönsä henkilökohtaiset tabletit. Perinteisten oppikirjojen lisäksi/sijasta opiskelijat voivat valita sähköisiä oppikirjoja. Myös ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät asteittain vuodesta 2016 lähtien.

8 7 Lukiolainen sitoutuu kouluun tullessaan opiskelemaan ja noudattamaan koulun sääntöjä. Lukiossa pyritään yhdessä huolehtimaan siitä, että oppilas kurssi kerrallaan lähestyy tavoitettaan. Opiskelijaa kannustetaan käyttämään opinnoissaan hyväkseen kaikki koulun tarjoama tuki. Lukiota koskevat asiat valmistellaan ja päätetään mahdollisimman usein lukion tasolla: näin työyhteisön jäsenten yhteistyö korostuu ja demokratia toteutuu. Mahdollisuuksien mukaan otetaan koko kouluyhteisö mukaan päätöksentekoon. Oppilaskuntatoimintaa tuetaan. Yhteiset tapahtumat lujittavat yhteishenkeä. Lukion paikallinen leima syntyy ottamalla huomioon ympäristö ja ympärillä olevat yhteistyökumppanit. Mahdollisuuksien mukaan otetaan vastaan vierailijoita ja tehdään vierailuja koulun ulkopuolelle. Näin koulutyöhön saadaan vaihtelua, ajattelun näkökulmat avartuvat ja erikoisalojen tietämys syvenee. Lukion toimintakulttuuri elää koko ajan: sitä ajantasaistetaan ja muutetaan tarpeen mukaan. Lukio on oppiva organisaatio. OPINTOJEN RAKENNE JA AIHEKOKONAISUUDET Lukio-opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Oppiaineiden pakollisten ja valtakunnallisesti määriteltyjen syventävien kurssien keskeiset tavoitteet ja sisällöt määritellään ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa. Valtioneuvoston asetuksessa lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (955/2002) määrätyn syventävien kurssien vähimmäismäärän lisäksi lukiossa voi olla koulukohtaisia, lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviä syventäviä kursseja. Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, menetelmäkursseja taikka saman tai muun koulutuksen

9 8 järjestäjän järjestämiä ammatillisia opintoja tai lukion tehtävään soveltuvia muita opintoja. Soveltaviin kursseihin voivat kuulua myös taito- ja taideaineissa suoritettaviin lukiodiplomeihin kuuluvat kurssit. Lukiodiplomit suoritetaan Opetushallituksen ohjeiden mukaan. Kaikki soveltavat kurssit määritellään opetussuunnitelmassa. Aihekokonaisuudet ovat koko elämäntapaa koskevia, ainerajat ylittäviä, opetusta eheyttäviä painotuksia. Aihekokonaisuudet näkyvät mahdollisuuksien mukaan erikoiskursseina (turvakurssi, ensiapukurssi), integroivina soveltavina kursseina (tutkielmakurssi), tiettyjen kurssien suorittaminen samassa jaksossa sekä oppiaineiden kursseissa painotettavina sisältöinä. Kaikkien aihekokonaisuuksien yhteisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa havainnoida nykyajan ilmiöitä, esittää perusteltuja käsityksiä tavoiteltavasta tulevaisuudesta, arvioida omaa elämäntapaansa sekä tehdä valintoja ja toimia tavoiteltavana pitämänsä tulevaisuuden puolesta. Aihekokonaisuudet tulevat esiin aineenopetuksessa useissa eri kursseissa läpäisyperiaatteella ja esimerkiksi painotuksina, oppisisältöinä tai työtapoina, mitä on tarkemmin selitetty opetussuunnitelmassa. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys Opiskelijoita kasvatetaan osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Se merkitsee tutustumista, osallistumista ja vaikuttamista paikallisesti, valtakunnallisesti, eurooppalaisesti, globaalisti yhteiskunnan eri alueilla poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintaan sekä kulttuurielämään. Hyvinvointi ja turvallisuus Lukiossa luodaan osallisuuden, keskinäisen tuen ja oikeudenmukaisuuden kokemuksia, jotka ovat tärkeitä elämänilon, mielenterveyden ja jaksamisen lähteitä. Opiskelija

10 9 ymmärtää oman ja yhteisönsä hyvinvoinnin perusedellytykset. Opiskelijoita kannustetaan toimintaan hyvinvoinnin edistämiseksi perheessä, lähiyhteisöissä ja yhteiskunnan jäsenenä. Lukio pyrkii osaltaan vakiinnuttamaan hyvinvointia ylläpitävää arkiosaamista, jota jokainen tarvitsee kaikissa elämänvaiheissa. Kestävä kehitys Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kaikkien ihmisten perustarpeiden tyydyttämistä vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omia perustarpeitaan. Tavoitteena on koko maapallon luonnon ja ihmisten hyvinvointi nykyistä oikeudenmukaisemmin. Kestävä kehitys edellyttää luonnonvaroja kuluttavan elämäntavan hylkäämistä ja luontoa säästävän ja tervehdyttävän elämäntavan omaksumista. Kaikilla on vastuu tiedon ja teknologian soveltamisesta luonnonvaroja säilyttäen: ihmisen toiminnan on sopeuduttava maapallon kantokykyyn. Koulu luo perustan vastuun sisäistämiselle, ja koulun jokapäiväinen toiminta on sopusoinnussa luonnon arvostamiseen tähtäävän kasvatustyön kanssa. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuuksia rakentaa kulttuuri-identiteettiään äidinkielen, menneisyyden jäsentämisen, uskonnon, taide- ja luontokokemusten avulla. Opiskelijan tulee tietää, mitä yhteispohjoismaiset, eurooppalaiset ja yleisinhimilliset arvot ovat ja miten ne näkyvät omassa arjessa, suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelija alkaa hahmottaa, mikä on hänen tehtävänsä kulttuuriperinnön ylläpitäjänä ja uudistajana. Teknologia ja yhteiskunta Teknologian perustana on luonnon lainalaisuuksien tunteminen. Teknologia on tietoa ja taitoa suunnitella, valmistaa ja käyttää teknologisia tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä. Teknologian kehittämisen perustana on ihmisen tarve parantaa elämänsä laatua.

11 10 Viestintä- ja mediaosaaminen Mediakasvatus on tietojen ja taitojen oppimista; media on sekä opiskelun kohde että väline. Mediakasvatus on verbaalisten, visuaalisten, auditiivisten, teknisten ja yhteiskunnallisten taitojen kehittämistä. Mediaosaamisessa korostuvat monivälineisyys ja visuaalisuus. Opiskelija oppii huolehtimaan yksityisyyden suojastaan, turvallisuudestaan ja tietoturvastaan liikkuessaan mediaympäristöissä.

12 11 TUNTIJAKO Nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijako OPPIAINE TAI AINERYHMÄ PAKOLLISET- KURSSIT VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT SODANKYLÄN LUKION KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT Äidinkieli ja kirjallisuus KIELET perusopetuksen vuosiluokilta 1 6 alkava kieli (A-kieli) perusopetuksen vuosiluokilta 7 9 alkava kieli (B-kieli) muut kielet 17 MATEMATIIKKA lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETEET Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Uskonto tai elämänkatsomustieto Filosofia Psykologia Historia Yhteiskuntaoppi TAITO- JA TAIDEAINEET 5 Liikunta Musiikki Kuvataide Terveystieto Opinto-ohjaus PAKOLLISET KURSSIT SYVENTÄVÄT KURSSIT VÄHINTÄÄN 10 SOVELTAVAT KURSSIT KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75

13 12 OPPIMINEN, OPISKELUYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT Lukion opetus kehittää opiskelijan opiskelutaitoja ja opiskelijan kykyä arvioida opiskelutaitojaan. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan vahvuutensa ja kehittymistarpeensa oppijana ja käyttämään itselleen parhaiten sopivia opiskelumenetelmiä. Opiskelijaa harjaannutetaan omien valintojen suunnitteluun ja tekemiseen sekä vastuuseen valinnoistaan. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen merkityksen. Häntä tuetaan luottamaan opiskelutaitoihinsa sekä kannustetaan tekemään jatkoopintosuunnitelmia. Opetus luo valmiuksia opiskelijan oman tehtävän löytämiseksi yhteiskunnassa ja työelämässä. Oppiminen on seurausta aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa opiskelija vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajan ja ympäristön kanssa ja aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee vastaanottamaansa informaatiota. Opetuksessa otetaan huomioon, että se, mitä opitaan, riippuu yksilön aikaisemmasta tiedosta ja hänen käyttämistään strategioista. Oppiminen on sidoksissa toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, missä se tapahtuu. Yhdessä tilanteessa opittu ei automaattisesti siirry käytettäväksi toisenlaisissa tilanteissa. Opetuksen aihekokonaisuusajattelu avaa asioita niin, että opiskelija oppii näkemään yhteyksiä. Opiskelijalle annetaan välineitä tiedon hankkimiseen ja tuottamiseen sekä tiedon luotettavuuden arviointiin ohjaamalla heitä soveltamaan kullekin tiedon- ja taidonalalle luonteenomaisia tapoja. Opiskelijoita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa sekä kirjastojen tarjoamia palveluja. Osa opiskelusta voidaan järjestää verkkokursseina, itsenäisenä opiskeluna ja vieraskielisenä opiskeluna. Jokainen jakso päättyy koeviikkoon, jonka aikana järjestetään kurssikokeet. Koeviikolla on oma työjärjestyksensä, eikä koepäivinä ole oppitunteja kello 14:n jälkeen.

14 13 Koeviikko on tiivis, eikä sen aikana ole mahdollista omaksua kurssin aikana opiskelematta jäänyttä. Ensimmäisestä lukiovuodesta alkaen painotetaan pitkäjänteisen opiskelutavan merkitystä, jottei koeviikosta tulisi liian stressaava. Kaikki kokeet suoritetaan koeviikolla tai uusintakuulustelussa. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN Ohjauksen tavoite ja sisältö Opiskelijan ohjaukseen kuuluu opiskeluun liittyvä ohjaus sekä jatko-opiskeluun ja ammatinvalintaan liittyvä ohjaus. Opiskelijan ohjauksen tavoite on tukea opiskelijaa lukio-opintojen kaikissa vaiheissa: suunnittelussa, opiskelutekniikan kehittämisessä, opintojen seuraamisessa ja jatko-opintojen suunnittelussa. Lisäksi opiskelijaa tuetaan tarvittaessa elämän ongelmatilanteissa. Koko työyhteisö tukee opiskelijaa lukion jokapäiväisessä arjessa. Opiskelijaa ohjataan säännölliseen opiskeluun ja hyvään työmoraaliin. Ohjaus edistää opiskeluvalmiuksia ja sosiaalista kypsymistä, kehittää ura- ja elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää hyvinvointia. Ohjaus kehittää opiskelijan valmiuksia tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opiskelijaa tuetaan valinta- ja päätöksentekotilanteissa. Ohjauksen avulla opiskelija oppii muodostamaan käsityksen siitä, miten hänen tekemänsä valinnat ja päätökset ovat suhteessa ura- ja elämänsuunnitteluun sekä tulevaisuudensuunnitelmiin yleensä. Ohjauksen työnjako Opinto-ohjaaja vastaa ohjauksen kokonaissuunnittelusta ja -toteutuksesta sekä käytännön järjestämisestä. Ohjauksen suunnittelussa opinto-ohjaajan apuna ovat rehtori ja ryhmänohjaajat. Opinto-ohjaaja informoi lukio-opinnoista peruskoulun yläluokkalaisia. Opinto-ohjaaja perehdyttää lukioon tulevat opiskelijat lukioopintoihin ja vastaa opinto-ohjauksen kursseista. Opinto-ohjaaja antaa opiskelijoille yksilöllistä ohjausta ja auttaa jokaista henkilökohtaisen suunnitelman tekemisessä ja

15 14 opintojen kartoituksessa. Yksilöllisessä ohjauksessa keskustellaan tulevaisuudensuunnitelmista ja usein elämäntilannekin nousee esiin. Opinto-ohjaaja keskusteluttaa ja ohjaa lukion lopettamista harkitsevia. Opinto-ohjaaja huolehtii, että opiskelijat oppivat käyttämään tarjolla olevia tietolähteitä ja yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita. Rehtorin tehtävä on onnistuneen ohjauksen toimintaedellytysten luominen: hän järjestää aikaa ohjaukselle lukujärjestyksestä. Rehtori luo olosuhteet, joissa ohjauksen työnjako onnistuu. Rehtorin tehtävä on tiedottaa opiskelijoille ja vanhemmille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opiskelua ja yo-tutkinnon suorittamista. Ryhmänohjaaja perehdyttää lukioon tulevat lukio-opiskeluun yhdessä opintoohjaajan kanssa. Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä: poissaoloja, kurssisuorituksia, keskeytyksiä ja etenemisesteitä. Ryhmänohjaaja seuraa myös oman ryhmänsä opiskelijoiden kaikkinaista hyvinvointia ja puuttuu ajoissa opiskelijan käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuviin muutoksiin ja opiskeluvaikeuksiin. Aineenopettaja ohjaa oman aineensa opiskelua ja seuraa opiskelijan menestymistä omassa aineessaan. Aineenopettaja panostaa omassa aineessaan opiskelutekniikkojen opettamiseen ja ohjaa opiskelijaa tarpeen vaatiessa myös yksilöllisesti. Aineenopettaja valmentaa opiskelijaa ylioppilastutkintoon ja jatko-opinnoissa tarvittaviin opiskelumenetelmiin: lukion edetessä kypsytään koko ajan yliopistomaisempiin opiskelutapoihin. Opiskelija suunnittelee lukion alkuvaiheessa omat lukio-opintonsa, seuraa säännöllisesti opintojensa etenemistä ja tarkistaa suunnitelmansa toteutumisen. Opiskelija pohtii suunnitelmaa laatiessaan opiskeluvalmiuksiaan, voimavarojaan ja motivaatiotaan, arvioi itseään opiskelijana. Opiskelijan laatiman opiskelusuunnitelman täytyy olla aikataulultaan ja tavoitteiltaan realistinen - ryhdikäs

16 15 mutta ei ylivoimainen. Omat voimavarat on punnittava. Opiskelija päivittää opiskelusuunnitelmaansa aina koeviikon jälkeen. Ohjauksen toteutus Opinto-ohjaaja informoi peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaita lukio-opiskelusta ja sen erikoispiirteistä sekä merkityksestä tulevaisuuden kannalta. Sodankylän lukion ensisijaiseksi opiskelupaikakseen valinneet yhdeksäsluokkalaiset tekevät kurssivalinnat jo opintoja edeltävänä keväänä. Myös toisen asteen oppilaitoksiin tiedotetaan lukion kurssitarjonnasta yhteistyön toimintamallien mukaisesti. Lukio-opintojen alkuvaiheessa opiskelijoille järjestetään perehdyttämisjakso, jonka tarkoitus on ohjata opiskelijat lukion työskentely-ympäristöön, toimintatapoihin ja työskentelymuotoihin. Perehdyttämisjakso sisältää opiskeluun ja opiskelumenetelmiin liittyviä aiheita, ja se järjestetään yhteistoiminnallisesti kaikkien ohjaukseen osallistuvien kesken. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja kantavat päävastuun perehdyttämisjaksosta. Sodankylän lukiossa on käytössä Wilma-ohjelma, johon opiskelijat ovat kirjanneet kurssivalintansa jo uutta lukuvuotta edeltävänä keväänä. Perehdyttämisjakson aikana palautetaan mieleen nämä valinnat, jotta opiskelija hahmottaa oman opintoreittinsä. Lukio-opiskelu vaatii pitkäjänteistä sitoutumista omiin valintoihin. Siitä syystä opiskelija voi muuttaa keväällä tekemiään kurssivalintoja vain yhdessä opintoohjaajan ja rehtorin kanssa. Ainereaalikoe vaatii myös aineenopettajan ohjausta jo ensimmäisestä lukiovuodesta alkaen toisella tavalla kuin aikaisemmin. Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa valitsemaan mahdollisimman paljon syventäviä ja soveltavia kursseja niistä reaaliaineista, jotka tämä aikoo kirjoittaa. Jo ensimmäisen lukiovuoden helmikuussa tehdään ryhmänohjaajien kanssa ensimmäinen ylioppilaskirjoitussuunnitelma. Toisen vuoden opiskelijat käyvät läpi

17 16 ohjausryhmissään ryhmänohjaajan kanssa ylioppilastutkinnon suorittamisen ja tekevät toisen vuoden marraskuussa uudelleen ylioppilaskirjoitussuunnitelman. Ylioppilaskirjoitussuunnitelma otetaan huomioon opintosuunnitelmassa alusta pitäen: kurssien määrä ja sijoittelu valitaan ylioppilaskirjoitusaikatauluun sopivaksi. Kolmantena ja neljäntenä lukiovuotena kontrolloidaan tehostetusti opiskelijan kurssikertymän karttumista ja pidetään huoli siitä, että opintojen aikataulu säilyy realistisena. Opiskelijaa valmennetaan psyykkisesti kirjoituksiin ja pidetään huoli opiskelijan yleisestä jaksamisesta ja motivaation säilymisestä. Lisäksi opiskelijaa ohjataan jatkosuunnitelmiin liittyvässä päätöksenteossa ja kannustetaan ammatti- ja tiedekorkeakouluopintoihin. OPPILASKUNTA Lukiolain mukaan opiskelijoita on kuultava heitä koskevissa asioissa ja heillä on oltava mahdollisuus opetuksen kehittämiseen yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Sodankylän lukion oppilaskunta valitsee keskuudestaan lukuvuoden alussa oppilaskunnan hallituksen, johon valitaan äänestämällä neljä edustajaa sekä lukion ensimmäisen että toisen vuoden opiskelijoista ja lisäksi kaksi abiturienttia. Oppilaskunnan hallituksen tehtävä on edustaa oppilaskuntaa: se toimii oppilaskunnan äänitorvena ja opiskelijoiden edunvalvojana heitä koskevissa asioissa, esimerkiksi tapaa päättäjiä oppilaskunnan puolesta. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti ja sen johdolla järjestetään tapahtumia, teemapäiviä ja juhlia. Oppilaskunnalla on keskeinen asema lukion yhteishengen luojana ja ylläpitäjänä. OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Lisäksi tavoitteena on yksilön tukeminen ja yhteisön toimintakyvyn säilyttäminen fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. Opiskeluhuolto on opiskeluympäristön hyvin-

18 17 voinnin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskelijoiden osallisuutta oman työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä tuetaan. Vastuu opiskeluhuollosta kuuluu osaltaan kaikille yhteisössä työskenteleville voimaan tulleen oppilas- ja opiskeluhuoltolain (HE 67/2013) mukaisesti lukion on taattava opiskelijoille kuraattori- ja psykologipalvelut. Opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Yhteisöllisten tapaamisten lisäksi se kokoontuu mahdollisesti monialaisissa kokoonpanoissa käsittelemään yksittäisiä opiskelijoita koskevia asioita. Alaikäisen opiskelijan huoltaja antaa kutakin kertaa varten erikseen suostumuksen käsitellä opiskelijan asioita tässä ryhmässä. Lukion on hyvä saada tietää ajoissa, millaista erityistä tukea opiskelija tarvitsee. Erityisopiskelijoille ja vieraasta kulttuurista tuleville suunnitellaan tapauskohtaisesti mahdollisuuksien rajoissa oleva tuki. Tukea suunniteltaessa huomioidaan koulun voimavarat ja kunnassa olemassa olevat palvelut. Opiskelijaa tuetaan sairastamisesta tai muusta vaikeasta elämäntilanteesta johtuvien pitkien poissaolojen jälkeen tehostetusti. Opiskelun järkevä eteneminen suunnitellaan tapauskohtaisesti. Opiskeluongelmista, kuten runsaista poissaoloista, tiedotetaan alaikäisen opiskelijan kotiin. Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja keskustelevat opiskelijan kanssa yhteisessä palaverissa, johon tarpeen vaatiessa kutsutaan myös vanhemmat. Muualta tulleita ja yksin asuvia opiskelijoita pyritään erityisesti seuraamaan ja tukemaan. Lukiolaisten käytössä on terveydenhoitaja, jonka vastaanottotilat ovat viereisessä Aleksanteri Kenan koulussa. Terveydenhoitaja työskentelee koulupäivinä, ja hänen vastaanotolleen voi mennä myös aikaa varaamatta. Terveydenhoitajan kautta voi varata ajan koululääkärille tai psykologin vastaanotolle. Terveydenhoitaja voi

19 18 lähettää opiskelijan myös fysioterapeutin ohjaukseen ja hän toimii usein neuvojana ja ajan varaajana myös ehkäisyasioissa. Jokaiselle lukiolaiselle tehdään terveystarkastus toisen opiskeluvuoden aikana. Silloin hänet tutkii terveydenhoitaja ja tarvittaessa lääkäri. Hammashoidon ajanvaraukset voi tehdä suoraan hammashoitolaan tai kanslistin kautta. Hammashoito on alle 18-vuotiaalle maksutonta. Jos ei käytä varaamaansa aikaa eikä ole sitä peruuttanut, peritään sakkomaksu. Lukiolaisten käytössä on myös kuraattori, joka vastaanottaa opiskelijoita Aleksanteri Kenan koulussa. Kuraattori ja terveydenhoitaja ohjaavat opiskelijan tarpeen mukaan esimerkiksi perheneuvolaan tai mielenterveystoimistoon. Myös lastensuojelutyön asiantuntija konsultoi toimialaansa kuuluvissa asioissa. Lukiolaista auttavat tarvittaessa myös Sodankylän kunnan sosiaalipalvelut, Kelan, työvoimatoimiston, seurakunnan ja erilaisten järjestöjen tarjoamat palvelut. Sodankylän lukiossa ei sallita kiusaamista. Kiusaamistilanteisiin puututaan ja ne selvitetään heti. Väkivaltatilanteissa pyritään säilyttämään turvallisuus ja hälytetään apua.

20 rehtori vararehtori opinto-ohjaaja ryhmän-ohjaaja aineenopettaja koulusihteeri terveydenhoitaja psykologi kuraattori erityisopettaja 19 Keneltä kysyn? Kurssivalintojen tekeminen x! x Opinto-ohjelman muutokset! x x Opintomenestyksen seuranta x! x Aineen oppimäärän suorittaminen x x! Kokonaiskurssimäärä x x! Itsenäinen opiskelu x x! Uusintakuulustelut x! Etenemisesteet x! x Muualla suoritetut kurssit! x x Yhteistarjottimen kurssit! x Opiskeluvaikeudet!!!!!!!!! Kurssin keskeyttäminen x! Henkilökohtaiset ongelmat!!!!!!!!! Kiusaaminen, häirintä!!!!!!!!!! Opintojen keskeyttäminen! x YO-tutkinto! x! x Terveyspalvelut! Äkillinen sairastuminen x x! poissaoloilmoitus kokeesta x! x Poissaoloselvitys! x Loma-anomus/poissaololupa B A Jatkokoulutus, ammatinvalinta! Vaihto-oppilasasiat! x! Opintotuki! Opiskelijaliput ja todistukset! Käänny ensisijaisesti!-merkityn henkilön puoleen ja toissijaisesti x-merkityn B= yli 5 työpäivää A= 5 työpäivää

21 20 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti. (Lukiolaki 629/1998, 17 1 mom) Opiskelija-arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojensa edistymisestä ja oppimistuloksista sekä ohjata häntä oikeaan suuntaan hänen valitessaan jatko-opiskelupaikkaa. Samalla arviointi kannustaa opiskelijaa suunnittelemaan opintonsa huolellisesti ja vastuullisesti. Arviointi toimii myös tiedonvälittäjänä opiskelijan huoltajalle ja antaa tarvittavaa tietoa jatko-oppilaitoksille. Lisäksi se auttaa opettajaa oman työnsä arvioinnissa ja suunnittelussa. Kurssin suorittaminen Kurssi voidaan suorittaa joko opetukseen osallistuen (= oppitunneilla käyden) tai itsenäisesti, opetukseen osallistumatta. Ilmoittautuessaan kurssille opiskelija sitoutuu osallistumaan opetukseen säännöllisesti, selvittämään poissaolojensa syyt ja tekemään annetut tehtävät siinä laajuudessa kuin kurssin hyväksyttävä suoritus edellyttää. Opiskelija voi opettajan suostumuksella ilmoittautua suorittamaan kurssia vain osaan opetuksesta osallistuen. Menettelyn täytyy olla hyväksyttävä syy ja opiskelijan on esitettävä opiskelusuunnitelma, jota hän sitoutuu noudattamaan. Tenttimällä suoritettava kurssi lasketaan kurssimäärään vain, jos siitä saa hyväksytyn arvosanan. Kurssien suorittamisesta itsenäisesti opetukseen osallistumatta on sovittava etukäteen aineen opettajan kanssa. Opettaja päättää, hyväksyykö hän opiskelijan tenttimisaikeet. Kurssin itsenäiseen suorittamiseen kuuluu kurssikokeen lisäksi opettajan määräämiä tehtäviä. Opiskelijan on palautettava nämä tehtävät opettajalle ennen kokeeseen osallistumistaan.

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. 6 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tavoitteet "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi

OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET. 1. Kurssisuorituksen arviointi OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat:

Hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Uusimisvaihtoehdot ovat seuraavat: Opiskelijan oppimisen arviointi Kurssien suoritus- ja arviointiohjeet Suoritusohjeet Lukion oppimäärä suoritetaan kursseina. Kurssi on silloin suoritettu, kun siitä on saatu hyväksytty arvosana (numero

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016

Tietoa lukio-opinnoista. Syksy 2016 Tietoa lukio-opinnoista Syksy 2016 Lukion kurssimäärä Päättötodistukseen vaaditaan 75 kurssia. Pakollisia 47 (MB) tai 51 (MA) kurssia. Syventäviä kursseja tulee olla vähintään 10, loput kurssit voivat

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Lukio-opintojen säädöstaustaa

Lukio-opintojen säädöstaustaa Lukio-opintojen säädöstaustaa Marjaana Manninen KONSTIT hanke 2009 Lukiodiplomit verkkoon paja Osaamisen ja sivistyksen asialla LUKIOKOULUTUKSEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ Lukiolaki Yleiset valtakunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.

LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA. Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1. LUKUVUODEN 2015-2016 TYÖAIKA Syyslukukausi ke 12.8.- pe 18.12.2015 - syysloma ma 12.10. - pe 16.10.2015 - joululoma ma 21.12.2015 ke 6.1.2016 Kevätlukukausi to 7.1.- la 4.6.2016 - penkinpainajaiset to

Lisätiedot

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.

LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10. LUKION TOIMINTAKULTTUURIN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

JYLLAN OPINTO-OPAS. Ruokailu: 1. vuosikurssi klo vuosikurssi klo vuosikurssi klo

JYLLAN OPINTO-OPAS. Ruokailu: 1. vuosikurssi klo vuosikurssi klo vuosikurssi klo JYLLAN OPINTO-OPAS Päivittäiset työajat 1. oppitunti 8.10-9.30 2. oppitunti 9.45-11.00 3. oppitunti 11.15-13.00 ruokailu alla olevan aikataulun mukaisesti 4. oppitunti 13.15-14.30 5. oppitunti 14.45-16.00

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma

Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma Reisjärven lukion ohjaussuunnitelma OPPIMISEN OHJAUKSEN TAVOITE Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä oppijana, sekä ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen. Häntä ohjataan

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4)

Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4) Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4) Tiina Tähkä, Mikko Hartikainen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus Kysymyksiä Miten arviointi vahvistaa opiskelijan

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015 MÄÄRÄYS 18.5.2017 OPH-662-2017 Aikuisten lukiokoulutuksen järjestäjille Voimassaoloaika 18.5.2017 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 ja 4 mom.

Lisätiedot

Porkkalan lukio. Kirkonkylän opetuspiste Vanhempainilta 18.9.2014

Porkkalan lukio. Kirkonkylän opetuspiste Vanhempainilta 18.9.2014 Porkkalan lukio Kirkonkylän opetuspiste Vanhempainilta 18.9.2014 Mitä lukio-opiskelu on? Nuorten lukiokoulutuksen tehtäviä on Antaa nuorille laaja-alaista ja ajantasaista yleissivistystä, siihen kuuluvia

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 25.10.2017 25.10.2017 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa

Tilat Lukio toimii omassa rakennuksessaan, lisäksi yläasteen erikoisluokat ovat lukion käytettävissä. Ylläsinstituutti. toimii lukion kanssa KOLARIN LUKIO 2 Historiaa Valtioneuvosto antoi 17.5.1973 luvan Kolarin lukion perustamiseen ja syksyllä 1973 lukion aloitti 47 opiskelijaa. Tilaongelmia oli pitkään; aluksi toimittiin vuosi yläasteen tiloissa,

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO

RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO RYHMÄNOHJAUS JA OPISKELIJAHUOLTO ESIMERKKINÄ LYSEONPUISTON LUKIO TERVETULOA, UUDET YKKÖSET! ENSIMMÄISESSÄ JAKSOSSA: VALMIIT LUKUJÄRJESTYKSET KAIKKI TUNNIT SAMAN RYHMÄN KANSSA VIIKOITTAISET TAPAAMISET OPON

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPISKELU LUKIOSSA. 1. Yleistä

OPISKELU LUKIOSSA. 1. Yleistä OPISKELU LUKIOSSA 1. Yleistä Lukio-opiskelulle tunnusomaisia piirteitä ovat yksilöllinen opintoohjelma, mahdollisuus hajauttaa ylioppilastutkinnon kokeet kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle sekä pienoistutkimusten,

Lisätiedot

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x

Ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen koko henkilöstön kesken. aineen- Ryhmänohjaustuokiot / - tunnit x x x x Ohjaussuunnitelma Ohjaustoiminta ja sen tavoitteet Turun normaalikoulussa ohjaus on keskeinen osa koulun toimintaa. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä edistää

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013

Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013 Kahden tutkinnot opinnot tai kahden tutkinnon opinnot ja lukion oppimäärä 2012 2013 Kahden tutkinnon opinnoissa suoritetaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Tässä oppaassa kahden tutkinnon

Lisätiedot

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta!

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Lisää teksti napsauttamalla Abien ryhmänohjaus ke 9.8.2017 Opiskelijailmoituslomake Tarkista, että tietosi pitävät paikkansa ja korjaa tarvittaessa vanhat tai virheelliset

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen.

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen. 3.- 4. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET (säilytä) 1 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

Lukiosanasto. Kerimäen lukio

Lukiosanasto. Kerimäen lukio Lukiosanasto hajautettu yo tutkinto Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa eri suorituskertoihin. Tutkinnon voi suorittaa enintään kolmena perättäisenä Lukiosanastoon on koottu joukko tärkeimpiä lukio-opiskeluun

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

LUKION OPINTO-OPAS 2007-2008

LUKION OPINTO-OPAS 2007-2008 LUKION OPINTO-OPAS 2007-2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 AURINKORANNIKON SUOMALAINEN KOULU 2 TERVETULOA LUKIOON 3 LUKUVUOSI 2007 2008 3.1 Työ- ja loma-ajat 3.2 Jaksot 3.3 Päivittäinen työaika 3.4 Tapahtumakalenterit

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille

Opas lukiotulokkaiden vanhemmille Opas lukiotulokkaiden vanhemmille PIETARSAAREN LUKIO Koulukatu 20 68600 PIETARSAARI Puhelimet (06) 786 3111 puhelinvaihde (06) 786... ohivalinta 3294 kanslia 3333 rehtori 3483 vararehtori 3483 opettajainhuone

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu 2.2.2015 Kysymyksiä ja väittämiä Avaa älypuhelimen tai kannettavan selaimella m.socrative.com room number: 800953 Vastaa kysymykseen

Lisätiedot

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X

TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta Ryhmä 16X TERVETULOA! Ylöjärven lukion vanhempainilta 28.9.2017 Ryhmä 16X Tärkeitä asioita kakkosella 1/3 Opintojen seuranta onnistuu parhaiten Wilman kautta. Huom! Huoltajan Wilma-tunnukset ovat voimassa siihen

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot