SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA"

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

2 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Savonlinnan sivistystoimiala järjestää kaupunkilaisille korkeatasoisia peruspalveluita kolmen eri lautakunnan alaisuudessa: koulutuslautakunta (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus); vapaaaikalautakunta (liikunta- ja nuorisotyö); kulttuurilautakunta (kirjasto, museo ja yleinen kulttuuritoimi). Lisäksi lautakunnat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa osallistuvat avustuksin ja ostopalvelusopimuksin kullekin lautakunnalle määriteltyjen toimintojen tukemiseen. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus, kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. 1. Saimaan vesistön ja historiallisuuden avulla vahvistetaan Savonlinnan omaleimaisuutta yhtenä Suomen kauneimmista kaupungeista Strateginen pää Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoitetaso 2011 Tilanne Ihanteellinen ja tunnelmallinen sekä ympäristöystävällinen asumisympäristö Saimaan kansallismaisemissa sydämenään historiallinen linna Kotiseutuun ja kotiseudun historiaan tutustuminen Vuosisuunnitelma Kestävän kehityksen teemavuosi vuosisuunnitelman mukaisesti sekä ympäristökasvatus Oman ympäristön ja lähi-alueen siistinä pitäminen Toteutunut varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Koulut ovat arvioineet vuosisuunnitelmansa toteutumisen lukuvuoden päättyessä. Siivouspäivät on pidetty toukokuussa Ympärivuotinen kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen tarjonta Talvikauden tarjonnan pitäminen vähintään nykytasolla Koululaiskäyntien maakuntamuseossa ja Olavinlinnassa Kaupungin tukemien tapahtumien ja yleisö. Oppilaat tuntevat kotiseutuhistorian ja hahmottavat kotiseutunsa rajaseutuluonteen. Kävijäanalyysi mennessä Olavinlinnassa oli käynyt 292 savonlinnalaista oppilasta, maakuntamuseossa peruskoululaisia +lukiolaisia 695, ammatillisen oppilaitoksen oppilaita 150. Kaupunki on myöntänyt tukea/järjestänyt tapahtumia tavoitteen mukaisesti. Vapaaaikapalvelujen nykytason säilyttäminen. Nykytaso on säilytetty. Oppilaille tarjottavien kulttuuritapahtumien Kulttuuripolku, jolla tarjotaan vuosittaisia kulttuuritapahtumia 1-9 -luokkalaisille Kulttuuripolku on käynnistynyt ja sitä on toteutettu rahojen puitteissa.

3 1.3. Kaupunkikeskustan kehittämishanke, jossa painopisteenä Olavinkadun kehittäminen bulevardimaiseksi puistokaduksi sekä liikuntamahdollisuuksien parantaminen Olavinkadun toiminnallisten sisältöjen kehittäminen: kulttuuritapahtumayhteistyö yritysten ja 3. sektorin kanssa. Tehdyt markkinointitoimenpiteet Olavinkadun alueella Olavinkadun toimijoiden yhteistyön vahvistaminen Joulun ja vuodenvaihteen tapahtumien kehittämis- ja koordinointityö on meneillään yrittäjien ja Lakeland Events - hankkeen kanssa. 1.6 Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti sekä vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen kolmas sektori Kevyen liikenteen väylät Monipuoliset peruspalvelut. Osallistumisen mahdollistava toiminta. Huoltajien vanhempainillat sekä kuulemistilaisuuksien järjestäminen seurojen, järjestöjen ja vapaa-aikatoimen välillä Kevyen liikenteen väylien suunnitelma Erilaiset yhteistyötapahtumat perheiden kanssa vuosisuunnitelman mukaisesti. Tilaisuuksien Mukana suunnittelemassa liikuntaa edistäviä hankkeita Vuosisuunnitelman toteuttaminen 1-2 kertaa vuodessa Mukana liikkuva Savonlinna tapahtumassa ja Active Cityhankkeessa. Jokaisessa koulussa ja päiväkodissa on ollut vähintään yksi vanhempainilta lukuvuoden aikana. Tilaisuudet ovat olleet joko koko koulun yhteisiä tai luokka/ luokka-aste kohtaisia. Salivuorojen jakopalaverissa olivat mukana kaikkien suurimpien seurojen edustajat. Kulttuuriympäristömme tiedon ja tietoisuuden lisääminen. Panostaminen kulttuuriperintökasvatukseen. Eri asiakasryhmille suunnattujen teemaopastusten ja työpajojen 200 opastusta mennessä toteutettu opastuksia 82 ja työpajoja 22. Myönteisen suomalaisen aktiivisen kansalaisuuden ja kotiseutuidentiteetin vahvistaminen lasten ja nuorten kasvatuksessa Juhlien luku Kouluissa perinteiset juhlat vuosisuunnitelman mukaisesti. Lisäksi pyritään, että kouluissa järjestettävissä itsenäisyys- ja veteraani-päivän juhlassa veteraani-järjestöjen edustaja on juhlapuhujana Jokaisessa koulussa on ollut perinteisiä juhlia vähintään kaksi lukuvuodessa. Veteraanipäivän juhla pidettiin Mertalan koululla, veteraani-järjestön edustaja oli juhlapuhujana. Kerhotoimintaan osallistuvien oppilaiden Koulujen kerhotoiminta vakinaistetaan yhteistyössä 3. sektorin kanssa. Jokaisessa perusopetuksen koulussa on ollut kerhotoimintaa. Kerhoja oli kevätlukukauden 2011 aikana 60 ja niissä 691 oppi-

4 Oppilaskuntien luku Tapakasvatuksen edistäminen Toteutuneiden tapahtumien Oppilaskuntien ja nuorisofoorumin kuulemisten ja aloitteiden Kouluissa on toimiva oppilaskunta. Perusasteen koulut ovat mm. mukana kiusaamisen vastustamisen (Kivakoulu) hankkeessa Kulttuuripolku ohjelman käyttöönotto ja siihen tarvittavan rahoituksen varaaminen talousarvioon osana Lasten ja Nuorten ohjelmaa Lapset ja nuoret osallistuvat päätöksentekoon lasta. Kerho-ohjaajista suurin osa oli opettajia 29/49, joten 3.sektorin vahva mukaan tulo ei ole toteutunut. Jokaisella koululla on toimiva oppilaskunta. Kaikki perusasteen koulut ovat mukana KiVa-koulu - hankkeessa. Kulttuuripolku on käynnistynyt, tosin suunniteltua pienemmällä budjetilla. Suunnitelma kattaa koko vuoden. Keväällä toteutui 5 tapahtumaa: 1.luokkalaisten taidepäivä, Eurooppa-päivä, konsertti, teatteri ja koulukino Nuorten kuulemistoimintamalli on suunnitteilla yhteistyössä Lasten Foorumin kanssa. OPH:lta on saatu avustusta nuorten kuulemiskyselyn toteuttamiseen syyskuussa. Lukion oppilaskunnilta on tullut yksi kannanotto koulutuslautakunnalle liittyen lukioiden jaksojärjestelmään. 2. Savonlinnassa tehdään strategista elinkeinopolitiikkaa, joka on yritys- ja yrittäjälähtöistä Strateginen pää Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoitetaso 2011 Tilanne Venäjän markkinoiden hyödyntäminen ja yritysten liiketoimintaedellytysten kehittäminen Venäjän markkinoille sekä venäläisten yritysten sijoittuminen Savonlinnaan osana EU:n pohjoista ulottuvuutta Venäjän kielen opinnot Venäjä A2 -kieli Venäjän kielen opiskelijoiden yläkoulussa ja lukioissa Venäjä A2 - kielen opiskelusta kiinnostuneiden kartoitus Venäjän kieliopinnot siten, että kielipolku Mertalasta ja Talvisalosta lukioon vakiintuu ja vahvistuu. Kartoitus valmis. Nojanmaan ja Nätkin kouluilla aloitti yhteinen A2-venäjän ryhmä 14 oppilasta tammikuussa Yläkouluissa luokilla yhteensä 88 venäjän lukijaa ja lukioissa 76 opiskelijaa. Lukioissa kurssit järjestetään yhteistyössä. Kartoitus on valmis.

5 2.2. Itä-Suomen yrittäjämyönteisin kunta, missä kaikki kaupungin toiminnot viritetään yrittäjyyden edistämiseen strategisen elinkeinopolitiikan avulla Savonlinnasta tulee järvimatkailun pääkaupunki, jolloin Savonlinna on yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista, missä kaupunkikeskusta sekä siihen verkottuvat lomakylät muodostavat yhdessä valtakunnallisesti merkittävän matkailukeskittymän Maailmalla merkittävä paperi- ja selluloosateollisuuden koneita ja laitteita suunnitteleva sekä valmistava teknologiateollisuuskeskittymä, Savonlinnan teknologiapuisto Noheva Yrittäjyyskasvatus Riihisaaren kehittäminen Saimaan luontoon ja kulttuurihistoriaan erikoistuneena matkailukohteena Luodaan edellytyksiä seuroille ja yhdistyksille järjestää vuosittaisia turnauksia ja tapahtumia Matemaattisluonnontieteellisten opintojen mahdollistaminen Koulujen kansainvälinen yhteistyö Suomen yrittäjien kyselytutkimus. Yläkoulujen ja lukioiden yrityskontaktien Matkailija Matkailullisesti merkittävien turnausten ja tapahtumien Lähialueilla toteutuneiden leirikoulujen Science-aineiden (ma, fy,ke, bg,ge) ylioppilaskirjoitusten arvosanat Ystävyyskoulukontaktien luku Yrittäjyyskasvatus opetussuunnitelman mukaisesti Nykytaso Riihisaaren kaavoittamisen käynnistäminen Sitra-hanke: Sivistysmaakunta Etelä-Savo alkaminen Nykytaso Leirikoulut pääosin omalla talousalueella Science-aineiden tulokset maan keskiarvojen yläpuolella Kansainvälisiä kontakteja varsinkin yläkouluilla ja lukioilla Jatkettu opetussuunnitelman mukaisesti. Lukioissa Yrittäjyystalo hanke laajuudeltaan 4 lukiokurssia alkaa Toteutunut lukuvuosisuunnitelman mukaisesti. Linnankadun kehittämishankkeeseen sisältyvästä Riihisaaren kaavoituksen pohjatyöstä, miljöösuunnitelmasta on pyydetty tarjoukset elokuun alkuun mennessä. Sitra-hanke kaatui Mikkelin kaupunginhallituksessa. Tapahtumat sijoittuvat loppuvuodelle. Toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisesti. Tavoite toteutunut kaikkien muiden paitsi kemian osalta. Ystävyyskoulut Mertalan ja Talvisalon kouluilla Detmoldissa Saksassa. Nätkin alakoululla Comenius-hanke käynnissä ja oppilaat vierailulla Barcelonassa toukokuussa Teknologiakasvatus Teknologiaselvitys Selvitetään yhteistyömahdollisuudet teknologiateollisuuden kanssa ENPI-hankkeen valmistelu yhdessä Pietarin ja Viipurin yhteistyökoulujen kanssa Maailman tunnetuimpiin kuuluvan Savonlinnan oopperajuhlien, luovan talouden, Perusopetuksen teknologiaopetuksen kehittäminen yhteistyössä OKL:n kanssa Kulttuurimatkailun talvisesongin vahvistaminen Täydennyskoulutettujen teknisen ja tekstiilityön opettajien Talvikauden kärkitapahtumat Jo alaluokkien teknisen ja tekstiilityön opettajilla teknologiaopetuksen sivuaineopinnot Sopivien uusien talvitapahtumien kehittäminen Teknologiakasvatuksen välineistön hankinta yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa on meneillään. Kaupunki tuki Jäälinnafestivaalia taloudellisesti ja kulttuuritoimi oli yhteistyökumppanina.

6 kulttuurimatkailun ja yrittäjyyden avulla syntyvä vahva elinkeinoala Joulutapahtumaa valmistellaan. 3. Koulutusta ja osaamista kehitetään yrityslähtöisesti ja korkeakoulutusta vahvistaen Strateginen pää Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoitetaso 2011 Tilanne Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työvoima yrityksille sekä luomaan uutta yritystoimintaa ja verkostoja; insinöörikoulutus. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Seudun koulutuksellinen aktiivisuus ja koulutuksen korkea laatutaso Opiskelija - OKL - AMK - Sami Opiskelijamäärissä tavoitellaan vähintään nykytasoa Opiskelijoiden harjoittelumahdollisuudet päiväkodeissa sekä yhteistyö lastentarhanopettajakoulutuksen kanssa. Tuetaan yliopiston kampuksen taito- ja taidepainotteista opettajankoulutusta nivellettynä kaupungin päivähoito- ja koulupalveluihin. Yhteistyötä kehitetään kaikkien koulusektoreiden välillä, samoin yhteistyötä Savonlinnan kesäyliopiston ja ADUCATE:n kanssa. Aloituspaikat ovat entiset. Toteutunut varhaiskasvatuksessa ja lisäksi museolla kummiluokka AMK:ssa. Oltu mukana yhteistyöhankkeissa. Yhteistyöstä on sovittu OKL:n ja Lyseon lukion välillä ensi lukuvuodeksi. ADUCATE:n kanssa tehdään yhteistyötä lukio TVTkehittämishankkeen yhteydessä. Pisa-tutkimus Ylioppilaaksi kirjoittaneiden ja kirjoitettujen aineiden sekä saadut arvosanat 2.asteen koulutuksen yhteistyön ( Paradigma-hanke) Opintojen keskeyttäminen 2.asteella Pisa-tutkimus maailman 1. Ylioppilaskirjoitusten taso ylittää maan puoltoäänien keskiarvon 2.asteen opiskelijoiden osallistuminen kursseille yhteistoimintajaksojen aikana Sami alle 10% lukio alle 5% Tavoitetta ei ole saavutettu ei kansainvälisesti eikä paikallisesti. 2. asteen opiskelijoiden osallistuminen toisen koulun kursseille on kasvanut lv % edellisestä lukuvuodesta. Tavoite on saavutettu.

7 3.4 Itä-Suomen yliopiston kolmannen kampuksen OKL:n toimintojen valtakunnallisen profilaation kehittäminen Koulutusmahdollisuuksien turvaaminen Itä- Suomessa. Perusopetuksen teknologiaopetuksen kehittäminen yhteistyössä OKL:n kanssa Yliopiston ja Mamkin tarjoaman opettajien täydennyskoulutuksen Ensisijaisten hakijoiden Täydennyskoulutettujen teknisen ja tekstiilityön opettajien Opettajien täydennyskoulutuksen järjestävät kaupungissa toimivat korkeakoulu- ja yliopistoyksiköt Nykytaso ja mahdolliset lisäpaikat taito- ja taideaineisiin Jo alaluokkien teknisen ja tekstiilityön opettajilla teknologiaopetuksen 35 ov opinnot Tavoite on saavutettu. Arviointi tehdään vuoden lopussa. 5. Kehitetään ja turvataan laadukkaiden palvelujen saatavuus Strateginen pää Kriittinen menestystekijä Mittarit 5.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Monipuoliset ja houkuttelevat sivistystoimen palvelut Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyyskyselyt Henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku. Ryhmäkoko Tavoitetaso 2011 Riittävät kunnalliset päivähoitopaikat, avoin- ja kerhotoiminta. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeminen. Riittävä henkilöstömitoitus. Perhepäivähoidon varahoitoyksikkö. Säilytetään syksyllä 2010 laaditut opetusryhmien koot keväällä Ministeriön erityisavustuksella ja syksyllä omalla rahoituksella. Tilanne Päivähoitopaikat riittävät juuri ja juuri, mutta valinnan mahdollisuuksia perheille ei ole riittävästi. Yksityistä hoitoa tuetaan. Tavoite on saavutettu. Valmistelussa. OPM rahoitus riittää keväälle 2011 ja syksyllä 2011 vain yhden ryhmän perustamiseen. Oma rahoitus ei riitä ylläpitämään erillisrahoituksella jaettuja ryhmiä, vaan ryhmien kokoa pitää suurentaa. Kustannukset päivähoidossa, peruskoulussa ja lukiossa/lapsi/oppilas Kustannustehokkaampi kuin maantieteeltään vastaavat vertailukaupungit (as ) Säilytetään vähintään nykyinen taso Selvitettävänä. Monipuolinen Opetettujen vie- Vähintään nyky- Keväällä 2011 aloitti

8 5.2. Palvelut organisoidaan tehokkaasti johtamista, rakenteita ja toimintatapoja voimakkaasti uudistamalla kielitarjonta Johtamiskoulutus, täydennyskoulutuksen hyödyntäminen. raiden kielten ja taso Euroa/asukas (tai oppilas tms.) verrattuna asukkaan kuntiin Koulutettavien tason säilyttäminen OPH:n ja Tilastokeskuksen ja verrokkikaupunkien vertailut JET-koulutus jatkuu Koko henkilöstön koulutus ja sitouttaminen yht. tavoitteisiin. alaluokilla uutena A2- kielen ryhmänä venäjä, muuten kielien opiskelu vähenee. Uudet tilastot saadaan syksyllä. JET-koulutukseen osallistujia on 17 henkilöä Palveluverkko ja tilakustannukset rationalisoidaan Palvelukokonaisuuden kehittäminen. Laatuhanke raportit Koulukuljetusten ja vammaispalveluiden kustannusten kehitys Perusopetuksen koulut mukana OPM:n Laatuhankkeessa Tasapainoinen palvelurakenne itä- ja länsipuolella kaupunkia (varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, erityisopetus) Kaikki perusopetuksen koulut ovat mukana. Koulun toiminnan arviointi on tehty toukokuussa Valmistelussa Palvelu- ja hallintoprosesseja tehostetaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä Sähköisten palvelujen kehittäminen sivistystoimessa Päiväkoti- ja kouluverkkotarkastelu Sähköisten prosessien Tietokoneiden ja tarvittavien laitteiden sekä henkilöstön koulutukset. Tilojen monikäytön suunnittelu Sähköisten järjestelmien käyttöönotto: työvuorosuunnittelu ja sähköinen päivähoitohakemus. Valmistelussa. Titania on käytössä, sähköinen päivähoitohakemus on valmisteilla. Kotisivujen kehittäminen tiedotusja vuorovaikutusvälineenä. Uudet kotisivut ovat käytössä. Interaktiivisuus toimii osittain. Uuden viestintäteknologian avulla vahvistetaan monipuolisia oppimisen mahdollisuuksia ja yhteydenpitoa oppilaiden huoltajien kanssa. Tietokoneiden kaupungin TVTstrategissa kertoo koneiden lukun, ei niiden ajanmukaisuudesta eikä toimivuudesta. Yläkouluissa WILMA on käytössä

9 reaaliaikainen poissaoloseuranta. Verkkoopiskelumahdollisuuksien hyödyntäminen lukioissa ja yläkouluissa. Verkkoopiskelumahdollisuudet ovat aktiivisessa käytössä. Koulujen kotisivujen päivittäminen osittain interaktiiviseksi. Paperin kulutuksen Pyrkimys paperittomaan toimistoon. Tavoite epärealistinen Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastataan 5.6. Terveyden edistäminen Ikäihmisille soveltuvien vapaaaikapalvelujen tuottaminen Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten ongelmiin. Henkilöstön tietoja viestintätaitojen taso Palvelujen Koulujen terveyskyselyjen tulosten analyysi Henkilöstön taitotaso on hyvä Päivitetään vapaa-ajanpalvelut ikäihmisten näkökulmasta. Terveyskyselyjen tulosten vuosittainen ostaminen Koulut ovat selvittäneet opettajien taitotasoa ja järjestäneet tarvittaessa sisäistä koulutusta. Päivitetään loppuvuodesta. Koulujen terveyskyselyn tuloksia on käsitelty vanhempainilloissa, sekä opettajien ja oppilashuollon kokouksissa. Tulokset on esitelty oppilaille. Tuloksia on hyödynnetty koulun toiminnan suunnittelussa. Opetussuunnitelman mukainen terveyskasvatus (ruokavalio, päihteet, tupakka, liikunta). Kaikissa perusopetuksen kouluissa ja lukioissa on ollut lukuvuoden aikana oppituntien lisäksi terveyskasvatukseen liittyviä tapahtumia tai teemapäiviä. Tehostetun ja /tai erityisen tuen suuntaaminen tarvittaessa nuorempiin lapsiin. Käytössä 4- vuotisneuvolalomake. Kodin ja koulun yhteistyö Toteutuu. Lapsen kasvun ja oppimisen polku yhteistyön kehittäminen erityisesti nivelvaiheissa Toteutuu opetussuunnitelmien kautta 1.8.alkaen

10 . Kulttuuripalveluiden käytön edistäminen tavoitteena työkyvyn ylläpitäminen. Osallistujien Kulttuurikuntopäivä tms. kaupungin henkilöstölle. Kulttuurikuntopäivä ei ole toteutunut. 5.7 Prioriteettina lapsiperheet Terveysliikuntaan houkuttelevia suorituspaikkoja monipuolisesti eri ikäryhmille (liikuntatoimen resurssit eivät tähän riitä vaan ollaan yksityisten yritysten tarjonnan varassa) Perheiden elämäntilanteisiin sopivat peruspalvelut. Lapsen ja nuoren näkökulman huomiointi päätöksenteossa. Hyvin hoidettujen liikuntapaikkojen. Kävijät -uimahalli -jäähalli /lapsi verrattuna asukkaan kuntiin, mitä pienempi panostus sitä huonommat palvelut lapsiperheille Piha-alueiden turvallisuus ja kehittäminen. Nykytaso Asiakaspalvelun sekä palvelurakenteen säilyttäminen nykytasolla Perheen ja lapsen ääni kuuluviin osallisuus. Vaihtoehtoisena lasten hoitomuotona otetaan käyttöön tarveharkintaan perustuva kunnallinen kotihoidontuki. Meneillään yhteistyössä tilapalvelun kanssa. Tavoite on saavutettu. Kysynnän ja tarjonnan on kohdattava. Järjestelmä vielä kehittymässä. Selvitetään loppuvuodesta. Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien turvaaminen Leikki- ja liikuntapaikkojen ja kunto Lasten ja nuorten ohjelman toteuttaminen. Leikki- ja liikuntapaikkojen tason ylläpito Vaatii lisää taloudellisia panostuksia toteutuakseen. Leikki- ja liikuntapaikkoja on kehitetty niukoista resursseista huolimatta. Yksiköiden leikkipaikat Toimitilapalvelun, päiväkotien ja koulujen pihojen tarkastusraportit Lapsille suunnattujen toiminnallisten paikkojen pitäminen turvallisena, kuten päiväkotien ja koulujen pihat Meneillään yhteistyössä tilapalvelun kanssa. 6. Kannustetaan henkilöstöä sitoutumaan tavoitteisiin Strateginen pää Kriittinen menestystekijä Mittari 6.1. Hyvä henkilöstöjohtaminen turvaten kokonaisvaltaisesti henkilöstön työhyvin- Kehityskeskustelut Asetetut tavoitteet henkilöstön Tavoitetaso 2011 Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteu- Kehityskeskustelujen toteuma 100 % Tilanne Tavoite toteutuu.

11 voinnin ja työtyytyväisyyden työuran eri vaiheissa 6.2. Henkilöstön yhdenvertainen, tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu 6.3. Henkilöstön osaamisen selvittäminen suhteessa tuotettaviin palveluihin ja palvelurakenteeseen 6.4. Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä tietoon Hyvät esimies- ja työyhteisötaidot Osallistumisen mahdollisuus ja palaute Ammattitaitoinen henkilöstö ja koulutustarve Taloudelliset mahdollisuudet Tulosvastuullisuus Talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Uudistuva muutoskykyinen, hyvinvoiva työyhteisö ja nykyaikaiset toimintatavat Tulosvastuullisuuden ymmärtäminen. Työhyvinvointisuunnitelman toteutuminen. Henkilöstökyselyn ja kehityskeskustelujen hyödyntäminen. tuminen Esimieskoulutus ja koko henkilöstön työyhteisökoulutus Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskysely Kehityskeskusteluiden yhteydessä tehtyjen osaamiskartoitusten toteutuminen Vertailu asukaan kuntiin Kaikille asetetaan tavoitteet talousarviosta johdettuna Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskysely. Sairauspoissaolot Kehittämistoimenpiteet Osallistuminen 100 % Vastausprosentti 80 % ja kussakin työyksikössä vähintään 60 % Keskiarvo 2,5 Toteuma 100 % Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat Palkat kilpailukykyisiä Toteuma 100 % Tuloksellisuuskriteerit laadittu Sairauspoissaolot < vuonna 2009 (14,8 pv/htv). Sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteutuminen 100 % Tavoite toteutuu. Tehdään syksyllä Tavoite toteutuu. Tavoite toteutunee. Sairauspoissaolot 12,5 pv/htv. Seurataan kehittämistoimenpiteitä kehityskeskustelujen pohjalta. 7. Talous tasapainotetaan Strateginen pää Kriittinen menestystekijä 7.1. Henkilöstön saatavuus ja oikea mitoitus Lakisääteinen henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku. Mittarit Eri toimialoilla vaadittavan kelpoisuuden omaava henkilöstö Tavoitetaso 2011 Taloudellisuus ja tehokkuus palveluissa. Tilanne Noudatetaan normeja ja kustannustehokkuutta. Henkilöstön suhteutettuna tuotettuihin palveluihin Tavoitellaan mahdollisimman tehokasta henkilöstöä normien puitteissa. Ks. ed. Hakijoiden / avoinna oleva virka/työsuhde Hyvän työnantajan imagon luominen 11 opettajan virkaa avoinna keväällä 2011, hakijoita n Opetuspäällikön virkaan oli kaksi kelpoista hakijaa ja perusopetuksen rehtorin virkaan yksi kelpoinen hakija.

12 7.4. Hallintokunnissa toteutetaan tuottavuusja kustannustehokkuusohjelmat sekä palvelujen sopeuttaminen talouskehyksiin 7.5. Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu Tuottavuusohjelman toteuttaminen Hinta/ laatu - suhde Kuljetusten hintataso Hintakehitys Niin edullisesti kuin mahdollista Kilpailutettu tuote/ palvelu vastaa sitä mitä haluttiin Kuljetukset kilpailutettu. Tavoite on saavutettu. 8. Uudistetaan päätöksenteko- ja hallintojärjestelmää Strateginen pää Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoitetaso 2011 Tilanne Joustava, nopea ja vastuuta korostava hallinto 8.2 Toimiva ohjaus- ja johtamisjärjestelmä sekä ammattitaitoiset esimiehet Asiakaslähtöisyys Selkeät vastuuja johtosuhteet Tulosvastuun korostaminen Käsittelyprosessien kesto ja läpinäkyvyys Talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Nopea ja laadukas palvelu Talousarvion ja investointisuunnitelman 100% toteutuminen, ei yli eikä ali Tavoite on saavutettu. Käyttötalouden toteuma 50,68 % netto ja investointihankintojen toteuma 39,9 %. Talousarviossa pysyttäneen. 8.3 Konserniohjauksen ja -johtamisen sekä konsernirakenteen uudistaminen Yhteistyö toisen asteen oppilaitosten välillä 8.5 Poikkihallinnolliset ohjelmat (lapset ja nuoret sekä perheet, ikäihmiset, Venäjä, yrittäjyys, kestävä kehitys) Poikkihallinnollisen Lasten ja nuorten ohjelman (LNO) saama resurssi Ristiin opiskeltavien kurssien Ohjelmat kpl Toteutumisen seuranta. Toisen asteen vaihtokurssien kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen Ks. Lasten ja nuorten ohjelma Ristiin suoritetut opinnot eri toisen asteen oppilaitoksissa lisääntyivät lukuvuonna edellisestä lukuvuodesta 23 % Lukiolaisten suorittamat ammatilliset opinnot lisääntyivät 178 %. Vaatii lisää taloudellisia panostuksia toteutuakseen.

13 Savonlinnan kaupunki TA 2011 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Koulutuslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Toiminnalliset tavoitteet 2011 Lasten ja nuorten palveluohjelman käytännön toteutus jatkuu ensimmäistä täyttä vuotta. Sivistystoimen yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen ja mahdollisen toimenpideohjelman työstäminen Etelä-Savon sivistysmaakuntahankkeen avulla vuosille Päivähoidon vertailukaupunkien (Hollola, Iisalmi) kustannustarkastelujen tulosten perusteella kehitetään mahdollisimman tulostehokas palvelujen tuottamistapa. Turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien päivittäminen valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Pihlaja + Pääterveysasema + Hernemäki + opiskelija-asuntojen käyttötarkoituksen muutos ja toiminnallistaloudellinen tilatarkastelu yhteistyössä toimitilapalvelun ja perusturvan toimialan kanssa jatkuu. Vuorohoitopäiväkodin rakentaminen alkuun. Toiminnalliset tavoitteet Tutkitaan mahdollisuus aloittaa alueellinen yksisarjainen science-luokka 7-9 kuitenkin niin, että asia etenee kouluremonttien kanssa ( ). Pyritään hallinnon keinoin saamaan avustus- ja projektirahoitusta, jolla voidaan tukea sivistystoimen henkilökunnan täydennyskoulutusta ja sisällöllistä kehittämistyötä ( ). Tuetaan paikallista Savonlinnan kampuksen opettajankoulutuksen profiloitumista ja tehdään opettajayhteistyötä normaalikoulun luokilla 7 9 ( ). Ennaltaehkäisevän päihdetyön laajapohjainen yhteistyö ja suunnitelman laatimiseen osallistuminen (päävastuu perusturvan toimiala) Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit - opetustoimen henkilöstölle tehtävä kysely joka 4. vuosi (seudullinen) - opetustoimen huoltajille tehtävä kysely joka 4. vuosi (seudullinen) - perusopetuksen oppilaille/ lukio-opiskelijoille tehtävä kysely joka 4. vuosi (seudullinen) - huolikartoitus esi- ja perusopetuksen oppilaille joka 3. vuosi (seudullinen) - perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden sijoittuminen seuraavana syksynä joka vuosi (seudullinen) - kouluterveyskyselyt joka 2. vuosi - säännölliset valtakunnalliset arviointikokeet keskeisissä oppiaineissa 1-2 vuoden välein - tilastokeskuksen vertailut perus- ja lukio-opetuksen kuluista joka vuosi - vertailukaupungit perus- ja lukio-opetuksen kuluista joka vuosi - säännölliset kehityskeskustelut opetussuunnitelman mukaisesti - varhaiskasvatuksen toiminnan laatua seurataan lasten vanhemmille suoritettavalla kyselytutkimuksella 3-4 vuoden välein Tilanne ja ennuste Lasten ja nuorten ohjelman toteuttamista jatkettu yhteistyössä Lasten ja Nuorten Parlamentin edustajien kanssa; tavoitteena on lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Päiväkoti- ja kouluverkkotarkasteluun saatiin lisäaikaa, kunnes on selvillä normaalikoulun remontti ja yliopistokampuksen tulevaisuus. Sivistysmaakuntahanke kaatui Mikkelin kaupunginhallituksessa, vaikka Sitra oli valmis miljoonaluokan hankkeen rahoittamiseen 50 %:lla. Päivähoidon kustannusvertailujen ja tilaratkaisujen pohjalta pyritään suurempiin yksiköihin kustannusten vähentämiseksi. Turvallisuussuunnitelmat on päivitetty. Uusi vuorohoitopäiväkoti tulee Asematielle.

14 Savonlinnan kaupunki TA 2011 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Koulutuslautakunta 301 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Seija Pesonen Vs. Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen alkaen Toiminnalliset tavoitteet 2011 Varhaiskasvatuksen palveluverkon linjaaminen Esiopetussuunnitelman päivittäminen. Tietoverkon hyödyntäminen palveluissa: työvuoro-ohjelman käyttöönotto päiväkodeissa sekä sähköinen päivähoitohakemus asiakkaiden käyttöön. Kestävän kehityksen teemavuosi varhaiskasvatuspalveluissa. Varhaisen puuttumisen toimintamalli yhteistyössä perusturvan kanssa. Toiminnalliset tavoitteet Arviointi- ja dokumentointikäytäntöjen päivittäminen osaksi laadunhallintasuunnitelmaa ( ) Varhaiskasvatuksen palveluverkon linjaaminen; palvelujen keskittäminen alueellisesti saman katon alle päiväkotiin. Varhaiskasvatuksen hallintomallin tarkastelu ( ). => asiakaspalvelu, sisäinen työnjako. Vuorohoidon toiminnan arviointi ( ) => ympärivuorokautisen hoidon mahdollinen keskittäminen. Erityisvarhaiskasvatustoiminnan jatkuva arviointi ( ). Esiopetus järjestetään yhä enemmän kouluissa päivähoitohenkilöstön voimin asianmukaisissa tiloissa ( ) Lapsen kasvun ja oppimisen polku etenee joustavasti varhaiskasvatuksesta kouluun. Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen yhteistyön kehittäminen ja nivelvaiheiden huomiointi. Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Kustannusvertailu yhteistyökaupunkien kanssa (Iisalmi, Hollola) Henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku (noin 4,2) Hoitopäivän hinta eri hoitomuodoissa vertailtuna eri vuosina. Tilat neliömetriä/ lapsi. Tilanne ja ennuste Varhaiskasvatuksen palveluverkko alkaen on linjattu ja käsitelty koulutuslautakunnassa Esiopetussuunnitelma on päivitetty koulutuslautakunnassa Työvuoro-ohjelma otettu käyttöön maaliskuussa, sähköinen päivähoitohakemus otetaan käyttöön Kestävän kehityksen teemavuosi on meneillään, päiväkodit ovat saaneet ohjeita. Varhaisen puuttumisen toimintamalli valmistuu vuoden loppuun mennessä. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Päivähoitomaksujärjestelmän muutokset Yhteensä Tilanne ja ennuste Tasapainottamistoimenpide todennäköisesti saavutetaan.

15 Savonlinnan kaupunki TA 2011 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Koulutuslautakunta 310 Perusopetuspalvelut opetuspäällikkö Tuija Kauppinen Toiminnalliset tavoitteet oppilaiden erityisen ja tehostetun tuen kehittäminen perusopetuksen uusien perusteiden mukaisiksi - kestävän kehityksen ja energiansäästön teemavuosi - fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen (mm. TVT-välineet, koulujen piha-alueet) - tieto- ja viestintätekniikan (TVT) oppimiskäytön tehostaminen ja koulutoimen uuden TVT-suunnitelman toteuttaminen - tavoitteena 0-toleranssi koulukiusaamisessa - kulttuuripolkutyön loppuun saattaminen ja toiminnan aloittaminen - perusopetuksen laatuhankkeen käynnistäminen - varhaisen puuttumisen toimintamalli yhteistyössä perusturvan kanssa Toiminnalliset tavoitteet lasten ja nuorten seudullisen ohjelman toimenpiteiden jatkaminen ja vakiinnuttaminen ( ) - fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen (Nojanmaan koulu, TVT-välineet) ( ) - tieto- ja viestintätekniikan (TVT) oppimiskäytön tehostaminen ja koulutoimen TVT-suunnitelman toteuttaminen ( ) - oppilaanohjauksen ja oppilaiden erityisen ja tehostetun tuen muotojen vakiinnuttaminen (2012) - kielenopetuksen kehittäminen ja lisääminen, mm. venäjän kieli ( ) - koulujen kerhotoiminnan vakiinnuttaminen kaupungin omalla rahoituksella (2012) - henkilöstön tehostettu täydennyskoulutus hankerahoituksen avulla ( ) - monipuolisen kehittämisen varmistaminen lisärahoitushakujen avulla ( ) - henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen - hyvän työnantaja imagon luominen Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit - valtakunnalliset kustannusvertailut - saadun hankerahoituksen (TP 2009/ , TA 2010/ , TA 2011/ ) - venäjän kielen opiskelijoiden n kehitys (painotettuna keskiarvona v.2009/33, v.2010/46, v.2011/51) - erityisoppilaiden luku ( /211/8,8 %, /216/9,1 %) - hyötyneliömetriä/oppilas Lisäksi perusopetuspalvelujen tulosalueeseen kuuluu aiemmin omana tulosalueena ollut aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminnalliset tavoitteet Kaikille toimintaan hakeneille pyritään järjestämään iltapäivähoidon toimintapaikka. Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Toiminnan aikainen lapsi ja ohjaustunnit. Tilanne ja ennuste - oppilaiden erityisen ja tehostetun tuen kehittäminen perusopetuksen uusien perusteiden mukaisiksi Opetussuunnitelma päivitetty seudullisena ( Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Sulkava, Heinävesi) ja hyväksytty koulutuslautakunnassa Opetussuunnitelma otetaan käyttöön kestävän kehityksen ja energiansäästön teemavuosi Koulut ovat toteuttaneet painotusaluetta omien suunnitelmiensa mukaan. Koulut ovat voineet seurata omaa energiankulutustaan vasta kevättalvesta lähtien. Kestävän kehityksen painotus jatkuu lukuvuoden aikana. Tässä painottunee enemmän sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys.

16 - fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen (mm. TVT-välineet, koulujen piha-alueet) TVT-välineitä on hankinnassa investointirahoituksella..opetushallitus myöntänyt Lukioiden MOBILES - hankkeeseen valtionavustusta. Vastaava perusopetuksen hanke ei saanut rahoitusta. Koulujen pihaalueiden kunnostamisessa olemme yhteistyössä Tilapalvelun kanssa. - tieto- ja viestintätekniikan (TVT) oppimiskäytön tehostaminen ja koulutoimen uuden TVT-suunnitelman toteuttaminen Lukioiden hanke sai rahoitusta Opetushallitukselta. - tavoitteena 0-toleranssi koulukiusaamisessa Kaikki perusopetuksen koulut ovat mukana KiVa-koulu-hankkeessa. Koulujen yhteenvedossa todetaan, että kiusaamisen kertomisen kynnys on madaltunut, koska aihe on jatkuvasti esillä kouluissa. Koulujen toimintamallit ovat selkiytyneet. - kulttuuripolkutyön loppuun saattaminen ja toiminnan aloittaminen Kulttuuripolun tapahtumat ovat toteutuneet kevätlukukauden aikana. Suunnitelmaa joudutaan päivittämään jatkuvasti, koska talousarvioon varatut resurssit ovat vähäisiä. Koulut ovat tyytyväisiä suunnitelmaan ja sen toteutumiseen. - perusopetuksen laatuhankkeen käynnistäminen Laatuhanke on käynnissä. Rehtoreiden laatuiltapäivässä laadittiin Koulun toiminnan arviointikysely, joka toteutettiin kevätlukukauden lopussa. Koulut ottavat tulokset huomioon suunnitellessaan tulevan lukuvuoden toimintaa. Laatuhankkeen työtä tehdään yhdessä Mikkelin ja Pieksämäen kanssa. Syyslukukauden 2011 aikana pyritään yhtenäistämään koulujen lukuvuosisuunnitelmat vastaamaan Perusopetuksen laatukriteereitä. - varhaisen puuttumisen toimintamalli yhteistyössä perusturvan kanssa Kaupunginjohtaja on nimennyt työryhmän suunnittelemaan toimintamallia. Perusopetuksen puolelta mukana ovat koulukuraattori ja yksi luokanopettaja. Työryhmän työ valmistuu marraskuussa. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2011 TS 2012 TS 2013 Hallintosäästö erityiskoulun siirtyessä Talvisaloon Koulu- ja päiväkotiverkkotarkastelu Peruskoulun oppilasn (erit.7-9) lasku ja tuntikehyksen pieneneminen Yhteensä Tilanne ja ennuste Vuoden 2011 osalta tasapainottamistoimenpiteet todennäköisesti saavutetaan.

17 Savonlinnan kaupunki TA 2011 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Koulutuslautakunta 320 Lukiopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Toiminnalliset tavoitteet 2011 Tavoitellaan ylioppilaskirjoitusten tuloksissa maan keskiarvon ylittävää tasoa ja turvataan lukiolaisten jatkoopintokelpoisuus korkeakoulutukseen. Lukioidemme keskinäisessä yhteistyössä on käytössä yleissivistävissä oppiaineissa yhteinen kurssitarjotin niin, että opiskelijoille syntyy aito mahdollisuus opiskella kursseja kaikissa lukioissamme. Oppilaan ohjauksessa kehitetään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen nivelvaiheen ohjausta. Tulevana kolmena vuotena saadaan Etelä-Savon Maakuntaliiton rahoitusta perusopetuksesta alkaneelle B2 venäjän opiskelulle; tässäkin opetuksen toteuttamisen päävastuu on lyseon lukiolla. Tavoitteena on luoda riittävän vahva kielipolku, joka myös pysyisi elinkelpoisena. Myönteisen suomalaisen aktiivisen kansalaisuuden opetussuunnitelmatavoitteiden painottaminen perustuu myös lukuvuosisuunnitelmaan. Toiminnalliset tavoitteet Lyseon yleislukio toimii Savonlinnan seudun lukiotoiminnan keskuksena. Pohjoismaiden vanhin Taidelukio saa pääosan opiskelijoista (reilut 60 % aloittajista vuonna 2010) muista kunnista ja opiskelija vakiintuu n. 300 oppilaan tasolle. Aikuislukio turvaa peruskoulu- ja lukio-opiskelumahdollisuuden nuoruusiän jälkeen, myös yhden aineen. Erityisesti kielten opiskelijaä tulee kasvattaa. Opiskelun joustavuuden turvaa verkko-opetus. Verkkoopiskelijoista suurin osa rekrytoidaan muista kunnista. Savonlinnan lukioiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään suunnitelmakautena edelleen käyttämällä tehokkaasti lukioiden yhteisiä opettajia ja tarjoamalla opiskelijoille kursseja joustavasti koulujen välillä. Venäjän kielen opiskelua pyritään innostamaan peruskoulussa alkavan B2 venäjän osalta siten, että venäjän kielen opinnot jatkuisivat monipuolisina myös lukiossa. Myös saksan kielen B2 opintomahdollisuus jatkuu lukioyhteistyön ansiosta. Jos tehostettu Science-painotteinen opetus alkaa perusopetuksessa suunnitelmakauden aikana (johon nykyisillä resursseilla ei ole edellytyksiä), sen heijastumana kaupunkistrategian mukaisesti tulee panostaa erillisellä rahalla myöhemmin suunniteltavaa lukion syventävää science-kurssitarjontaa. Lukiosuunnitelmia päivitetään ottamalla huomioon Paradigma-hankkeen pohjalta yhteistyön tiivistäminen ammatillisen toisen asteen, paikallisen yliopiston ja AMK:n kanssa sekä maakunnan välillä. Yhteistyö Urheiluakatemian kanssa perustuu lyseon kilpaurheilulinjalla kehitettyyn malliin. Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Ylioppilastutkintolautakunnan puoltoäänten yhteenveto (syksy 2009 ja kevät 2010 kumulatiivinen keskiarvo: lyseon lukio 4,26/maan keskiarvo 4,07, taidelukio 4,18/maan keskiarvo 4,07) Opintojen keskeytysprosentti (v.2009/1,4 %, v.2010/1,2 %) Oppilaiden osallistuminen Mun juttu -hankkeen opintoihin (lv /43,5 ov /kurssia), lv /68 ov /kurssia) Ulkopaikkakuntalaisten osuus opiskelijoista ( /35 % ja /34 %) Jatko-opintoihin sijoittuminen lukio-opintojen jälkeen (v.2007 lyseon lukio 88,9 % ja taidelukio 77,8 %) Tilanne ja ennuste On pysytty vain osittain valtakunnan tason yläpuolella yo-kirjoitusten tuloksissa. Lukio-opiskelijat kuitenkin pitävät opinnoistaan ja kouluistaan ja toimivat aktiivisina kansalaisina oppilaskunnissa. Jatko-opintotilastot valmistunevat syksyllä. Yhteistyö jatkuu niin lukioiden kesken että Samin kanssa. Kurssien valinta muusta kuin omasta koulusta on lisääntynyt selvästi: Ristiin suoritetut opinnot eri toisen asteen oppilaitoksissa lisääntyivät edellisestä lukuvuodesta 23 %. Lukiolaisten suorittamat ammatilliset opinnot lisääntyivät 178 %. Opintojen ohjaukseen saadaan lukiossa noin puolen henkilötyövuoden lisäresurssi. B2-venäjän opintopolun maakunnallinen vahvistamiskokeilu jatkuu.

18 Savonlinnan kaupunki TA 2011 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Koulutuslautakunta 330 Muut koulutuspalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Toiminnalliset tavoitteet 2011 Savonlinnan musiikkiopiston antamaa musiikin laajaa taiteen perusopetusta tuetaan. Taidekoulu Hyrrän ja Linnalan kuvataidekoulun antamaa taiteen perusopetusta avustetaan. Lisäksi avustetaan Linnalan Setlementin ja Kesäyliopiston yleissivistävää opiskelua. Kaikkien avustettavien yhteistyökumppaneiden kanssa käydään tulosneuvottelut. Savonlinnan musiikkiopisto Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminnan järjestämiseen Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu, tilavuokriin Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminnan järjestämiseen Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry, koulutustoiminnan järjestämis- sekä oppilaitoksen ylläpitokustannuksiin Savonlinnan musiikkiopisto, Taidekoulu Hyrrän vuokrakustannuksiin lisäavustus (kv ) Savonlinnan musiikkiopisto, Taidekoulu Hyrrän vuokrakustannuksiin Yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Toiminnalliset tavoitteet Savonlinnan musiikkiopiston kanssa on neuvoteltu ostopalvelusopimus, jonka tasoksi vuoden 2010 jälkeen jää euroa. Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Asianomaiset opetussuunnitelmat, toiminnan vireys ja kustannustaso. Annettujen opetustuntien. Tilanne ja ennuste Avustuksia on maksettu talousarvion mukaisesti.

19 Savonlinnan kaupunki TA 2011 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Vapaa-aikalautakunta 350 Vapaa-aikatoimipalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Toiminnalliset tavoitteet Nuorisotoimi Nuorisoverstaan toimintaa vahvistetaan siten, että vastataan nuorisotyöttömyyteen. Avu-paja projektin vakiinnuttaminen. Päihde- ja tupakoimattomuusvalistustoiminnan vahvistaminen, ja erityisesti huumeiden vastainen toiminta. Kaupungin nuorisotilojen ylläpitäminen lähipalveluperiaatteella. 351 Liikuntatoimi Terveysliikunnan edistäminen osallistumalla esim. eri kuntoliikuntatapahtumien järjestelyihin. Nykyisten liikuntapaikkojen ylläpitäminen ja niiden käytön mahdollistaminen kuntalaisille. Liikuntanäkökulman vahvistaminen kaupunkikeskustan suunnittelussa. Liikuntapaikkojen taksoja nostetaan keskimäärin 6 % painottaen taksoja kuitenkin siten, että ne lähestyvät valtakunnallisia keskiarvotaksoja. Talvisalon liikuntapuiston suunnitelman tekeminen Frisbeegolfkentän toteuttaminen Pihlajaniemen kalastajakylään. Savonrantalaiset yhdistykset ym. ryhmät saavat käyttää kunnanviraston, koulukeskuksen ja Sampolan tiloja vuoden 2008 ehdoilla. Määrärahasta varataan euroa menestyneiden savonlinnalaisten urheilijoiden palkitsemiseen. Toiminnalliset tavoitteet Nuorisotoimi Nuorisoverstaan hankerahoituksen varmistaminen ja kasvattaminen ( ). Uusi tarkastelu nuorisotoiminnan ostopalvelun sopeuttamisesta ( ). 351 Liikuntatoimi Liikuntatapahtumien lisääminen yhteistyössä seurojen ja yhdistysten kanssa ( ). Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit Kuntalaiskyselyt nuorilta neljän vuoden välein. Kuntalaiskyselyt liikuntapalveluista neljän vuoden välein. Uimahallin ja jäähallin tulojen seuranta. Tilanne ja ennuste 350 Nuorisotoimi OPM myönsi nuorisoverstaalle euron avustuksen käytettäväksi etsivään nuorisotyöhön. Avu-paja projektia pystytään jatkamaan vuoden 2011 loppuun saakka. Kaikki nuorisotoiminta on päihteetöntä toimintaa. Possenrannan nuorisotalo valmistuu hyvää vauhtia ja aukeaa kuluvan vuoden aikana. 351 Liikuntatoimi Vapaa-aikatoimi on mukana Liikkuva Savonlinna tapahtuman järjestelyissä ja tukee futiskerhon ja sporttituntikilpailua. Nykyisiä liikuntapaikkoja on pystytty pitämään yllä pienenevistä resursseista huolimatta. Oltu mukana ACTIVE-CITY hankkeessa. Taksoja on korotettu alkaen suunnitelman mukaisesti. Talvisalon liikuntapuiston suunnitelman luonnoskuvat ovat valmiina. Frisbeegolfkenttä on valmis. Savonrantalaiset yhdistykset ym. ryhmät saavat käyttää kunnanviraston, koulukeskuksen ja Sampolan tiloja vuoden 2008 ehdoilla. Vapaa-aikalautakunnan päätöksellä on menestyneitä savonlinnalaisia urheilijoita palkittu vuoden 2011 rahasta eurolla.

20 Savonlinnan kaupunki TA 2011 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Kulttuurilautakunta 360 Kulttuuritoimipalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Toiminnalliset tavoitteet 2011 Kulttuuritoimi: Järjestetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa eri vuodenaikoihin ajoittuvia tapahtumia, jotka edistävät matkailua ja vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä myönteistä kotiseutuidentiteettiä. Kävijätavoite on Tuetaan koulujen ja päiväkotien taidekasvatusta, toteutetaan koulujen kulttuuripolku ja osallistutaan seniorien Hopeatähti-elokuvasarjan tuottamiseen. Toimitaan kulttuuritoimijoiden hanke- ja rahoitusaktivaattorina. Merkittävimmät kulttuurituet: Savonlinnan Teatterin toimintaan (sis. eläkemenoperusteiset maksut) Savonlinnasali Oy (katemaksu) (2010 taso) Teatteritoimi: Katsojatavoite on , esitys (sisältää vierailut) ja ensi-iltoja 8 (sisältää lapsi- ja nuorisoteatterituotannot). Teatteri aloittaa hoitolaitosyhteistyön Sosterin kanssa, jos anottu rahoitus ELY-keskukselta järjestyy. Kirjastotoimi: Laina kpl. Kävijä henkeä. Verkkokäyntien kpl. Opastetut kirjastokäynnit koululaisille ja muille ryhmille: 35 vierailua / 600 osallistujaa. Kilpailut ja tapahtumat lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseksi. Yleisötapahtumat aikuisille ja lapsille: 10 tilaisuutta/250 osallistujaa. Näyttelyt kirjaston omista kokoelmista: 30 näyttelyä. Yhdistysten yms. näyttelyt kirjastossa: 8 näyttelyä. Asiakaskysely kirjaston kokoelmista ja palveluista. Yhteistyön kehittäminen Savonlinnan seudun kirjastojen kanssa. Uuden pääkirjaston suunnittelu. Museotoimi: Riihisaaren kehittäminen Saimaan luontoon ja kulttuurihistoriaan erikoistuneena matkailukohteena: Kävijätavoite , 10 vaihtuvaa näyttelyä. Tapahtumia( esitelmätilaisuuksia, lausuntailtoja, ulkoilmatilaisuuksia, nukketeatteriesityksiä) 5-10 yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, joilla madalletaan kynnystä tulla museoon. Yhteistyön tehostaminen Metsähallitus/Nestorin kanssa Riihisaari-kokonaisuuden myynnissä ja markkinoinnissa (näkyvyyden, kävijöiden ja myyntitulojen kasvu). Kotiseutuidentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä syrjinnän ehkäiseminen kulttuuriperintökasvatukseen panostamalla: Kehitetään ja toteutetaan erityisesti nuorille, lapsille, maahanmuuttajille ja ikääntyneille Saimaan luontoon ja kulttuurihistoriaan liittyviä teemaopastuksia, työpajoja sekä toimintapäiviä yhteistyössä Metsähallituksen, Museovirasto/Olavinlinnan, paikallisten taiteilijoiden sekä oppi- ja hoitolaitosten kanssa. Jatketaan työryhmien kanssa ulkopuolisen hankerahoituksen hankkimista. Kulttuuriympäristömme tiedon ja tietoisuuden lisääminen Kaupungin rakennetun kulttuuriympäristön ja erityisesti siinä tapahtuvien muutosten järjestelmällisen tallentamisen käynnistäminen ( haastattelut, valokuvaus, arkistoaineistojen kartoitus ).

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2011-2015 Arvot Vastuullisuus yhteisöllisyys Yrittäjyys luovuus Avoimuus luotettavuus Visio Savonlinna on vetovoimainen Saimaan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 Kaupunginvaltuusto 19.12.2012 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa.

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Salon kaupungin lukiot Laatukäsikirja Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Sisältö 1 JOHTAJUUS 1 JOHTAMISEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Organisaation

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. 1..1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Kaupunginhallitus 30.9.2013 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2013 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot