YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO Aika klo Paikka: Suomen Akatemia, kokoushuone 240 Läsnä: puheenjohtaja, professori Kyösti Pekonen tiedeasiantuntija Tiina Forsman tieteellinen koordinaattori, professori Tapio Määttä koordinaatiosihteeri, tutkija Leila Suvantola 1. Tutkimusohjelman toiminta Ohjelmaryhmä kävi läpi koordinaation laatiman väliraportin (liite 1). Koordinaation laatima vuosiraportti 2005 toimitetaan ohjelmaryhmälle pöytäkirjan liitteenä (liite 2). Ohjelmaryhmä totesi kiittäen, että ohjelman hankkeet ovat toimittaneet erittäin hyvin tietoja toiminnastaan koordinaatiolle. Kattava väliraportointi helpottaa merkittävästi loppuraportin laatimista aikanaan. Ohjelmaryhmä pani merkille, että sekä ohjelmatasolla että eräillä hankkeilla on kansainvälisiä yhteyksiä, mikä ohjelman arvioinnissa on yksi keskeinen arviointikriteeri. Seuraavassa väliraportissa koordinaation on syytä kiinnittää huomiota asiaan erillisillä kysymyksillä. Puheenjohtaja totesi, että onnistunut malli kansainväliseen toimintaan on, että kun hankkeet hankkivat kansainvälisesti ansioituneen esiintyjän oman hankkeensa puitteissa, koordinaatio rakentaa tapahtuman yhteyteen tutkimusohjelman seminaarin. Ohjelmaryhmä kiinnitti huomiota hankkeiden väliseen horisontaaliseen yhteistyöhön ja sen edelleen vahvistamiseen. Erityisesti ohjelmaryhmä kannusti EcoPPLaw -hanketta etsimään yhteisiä teemoja ohjelman muiden hankkeiden kanssa. Yhtenä mahdollisena yhteisenä teemana ohjelmaryhmä näki ohjauskeinotutkimuksen.

2 Ohjelmaryhmä korosti hankkeiden tiedotusta ja kehotti PERILUC-hanketta toteuttamaan koordinaatiosuunnitelman mukaisesti verkkosivunsa ja linkin niille Suomen Akatemian ohjelmasivuilta. Kaikkien hankkeiden tulisi päivittää verkkosivunsa sisältö elokuun loppuun mennessä ja ylläpitää niitä, jotta ohjelmasta kiinnostuneet voivat saada tietoa hankkeista ajantasaisesti. Ohjelmaryhmä korosti myös ohjelman aikana yhteyksiä tulosten loppukäyttäjiin, jotta tutkimus on relevanttia tutkimustulosten käyttäjien kannalta. 2. Tutkimusohjelman tapahtumat Professori Määttä totesi, että tutkimusohjelman tapahtumat ovat toteutumassa suunnitellusti vähäisin tarkistuksin ja jopa täydennyksin. Hän totesi tapahtumakalenteriin tulleet muutokset, jotka päivitetään ohjelman verkkosivuille kokouksen jälkeen: 1. Tutkimusohjelma osallistuu oikeustieteen tutkija- ja jatkokoulutuspäiville omalla työpajalla. 2. Koordinaatio järjestää Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit tapahtuman (aiemmin ilmoitettu syyskuu 2006) yhdessä Metlan TUK-tutkimusohjelman kanssa. Tapahtuma on kaksikielinen ja kaikkien tutkimusohjelman tutkijoiden edellytetään osallistuvan tapahtumaan esitellen omat metodiset näkökulmansa tai ongelmansa. Ohjelmaryhmän jäsenet kutsutaan kyseiseen tapahtumaan. 3. EMLE järjestää yksipäiväisen kansainvälisen seminaarin Civil Society and Environmental Conflict: Public participation and regulation Helsingissä (aiemmin ilmoitettu järjestettävän yhdessä PERILUC -hankkeen kanssa). 4. Koordinaatio järjestää yhdessä NELN -tutkijaverkoston kanssa Comparative law and policy -seminaarin kesäkuussa 2007 (aiemmin ilmoitettu koordinaation järjestämäksi toukokuussa 2007). 5. EcoPPLaw järjestää Contract and competition law in the protection of the environment and biodiversity tammikuussa 2008 (aiemmin ilmoitetun joulukuun 2007 sijasta). Todettiin, että toukokuussa 2007 kansallinen seminaari sidosryhmille voidaan järjestää Suomen Akatemian tiloissa. Ohjelmaryhmän kokous järjestetään samaan yhteyteen. 2

3 3. Tutkimusohjelman seuranta- ja arviointisuunnitelma Ohjelmaryhmä evästi koordinaatioyksikköä tutkimusohjelman seuranta- ja arviointisuunnitelman laatimisessa. Koordinaattorit laativat alkusyksyllä suunnitelman ja toimittavat sen kommentoitavaksi Suomen Akatemian vastaaville virkamiehille. Seuranta voidaan toteuttaa vuosiraportointien ja ohjelmaryhmän ohjeistuksen avulla. Loppuarvioinnin osalta suunnitelma avaa ohjelman tutkimushankkeille ohjelman arviointiperusteita ja siten auttaa suuntaamaan hankkeen toimintaa ja tavoitteita Suomen Akatemian tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman kansainvälinen loppuseminaari voidaan järjestää osana tutkimusohjelman arviointiprosessia, jolloin ohjelman arvioijat osallistuvat seminaariin ja voivat haastatella ohjelman tutkijoita. Ohjelman loppuarviointia palvelee, mikäli ohjelman ja hankkeiden verkkosivut ovat hyvin ylläpidettyjä, jolloin arvioitsijat saavat tietoa ohjelmasta jo ennen varsinaista arviointivierailua. 4. Tutkimusohjelman tiedottaminen ja loppuraportti Koordinaatio esitteli ohjelmasta laaditun esitteen luonnoksen, joka valmistuu toukokuussa. Ohjelman tiedotelehti julkaistaan ensimmäisen kerran kesäkuun aikana. Ohjelmaryhmä totesi, että tässä vaiheessa on hyvä koota tutkimusohjelman yhteisen loppuraportin laativa raportointiryhmä tutkimushankkeiden tutkijoista. Loppuraportista on aiheellista tehdä kaksi versiota: suomenkielinen, populaari versio ja tieteellinen loppuraportti, joka voisi muodostua tutkimusohjelman kansainvälisen loppuseminaarin esityksistä laadittavasta julkaisusta. 5. Muistio ja sen jakelu Leila Suvantola laatii kokouksesta muistion ja toimittaa sen ohjelmaryhmän puheenjohtajan hyväksyttäväksi. Hyväksytty muistio toimitetaan kaikille ohjelmaryhmän jäsenille sekä kaikille tutkimusohjelman hankkeiden jäsenille tiedoksi, jotta tiedonsaanti ohjelman sisällä on avointa. Puheenjohtaja Kyösti Pekonen hyväksynyt Leila Suvantola 3

4 SUOMEN AKATEMIA Liite RAPORTTI YMPÄRISTÖ JA OIKEUS -TUTKIMUSOHJELMAN TOIMINNASTA ANNUAL REPORT OF THE ENVIRONMENT AND LAW RESEARCH PROGRAMME Sisältö 1. Koordinaatio / Co-ordination Hankkeet / Projects Koordinaation ja tutkimushankkeiden työkuukaudet / Working months in the co-ordination and projects Tutkimushankkeen tavoitteet / Key aims of the project in Tutkimushankkeen toteutuminen / Results of the project Tehdyt opinnäytteet / Theses accomplished Hankkeen järjestämät sisäiset tilaisuudet / Internal events arranged by the project Järjestetyt muille avoimet tilaisuudet / Events open to other participants Osallistuminen muihin tapahtumiin / Participation in other evens Julkaisut / Publications Muu yhteiskunnallinen vaikuttaminen / Other social impact Tutkimushankkeen oma arviointi hankkeen etenemisestä / Self-assessment of the progress of the project Muuta raportoitavaa / Other to report Tutkimusohjelman koordinaatio / The Research Programme co-ordination Koordinaation yhteistyöhankkeet / Scientific co-operation arranged by the co-ordination Ohjelman tiedotustoiminta / Public relations of the Programme Oma arvio koordinaation onnistumisesta / Self-assessment of the co-ordination Yhteistyö Suomen Akatemian kanssa / Co-operation with the Academy of Finland Tutkimusohjelman hankkeiden välinen yhteistyö /Co-operation between the projects of the research programme Hankkeen panos tutkimusohjelman yleiselle toiminnalle ja tutkimusohjelman yleisille tavoitteille / Assessment of the usefulness of the project to the research programme and its general aims Tutkimusohjelman yhteinen työskentely ja tutkimusohjelman koordinaatio / Joint activities of the programme and co-ordination Johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia / Conclusions and development proposals Ideoita ja ehdotuksia / Ideas and proposals Muutosehdotukset tutkimusohjelman tapahtumakalenteriin / Proposals for the amendment of the events programme

5 1. Koordinaatio / Co-ordination Tieteellinen koordinaattori, professori / Scientific co-ordinator, Professor Tapio Määttä, Joensuun yliopisto, oikeustieteiden laitos / University of Joensuu, Department of Law Koordinaatiosihteeri, tutkija / Co-ordination secretary, researcher Leila Suvantola, Joensuun yliopisto, oikeustieteiden laitos / University of Joensuu, Department of Law 2. Hankkeet / Projects 1. Ekotehokkaat julkiset hankinnat - kokonaistaloudellisuus ja oikeudelliset mahdollisuudet / Eco-Efficient Public Purchasing? Economic Advantageousness and Legal Possibilities (EcoPPLaw), Teknillinen korkeakoulu, Helsinki University of Technology, Ari Ekroos; 2. Laki, metsät ja luonnon monimuotoisuus / Law, Forests and Biodiversity (FORBID), Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute, Mikael Hildén; 3. Ymäristövaikutusten arvioinnin vaikuttavuus / Effectiveness of the Environmental Impact Assessment (EFEIA), Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä, Markku Kuitunen; 4. Ympäristölainsäädännön ja päätöksenteon käsitteiden ja käytäntöjen uudelleenmäärittely / Redefining the Concepts and the Practices of Environmental Law and Decision-Making (YLKÄ), Helsingin yliopisto / University of Helsinki, Olli Loukola; 5. Ympäristöhallinnan legitimiteetti / Legitimacy of Environmental Governance (LEG), Joensuun yliopisto ja Lapin yliopisto / University of Joensuu and University of Lapland, Pertti Rannikko, Juha Karhu; 6. Menettelylliset ympäristölliset oikeudet maankäyttökonflikteissa / Procedural Environmental Rights in Land Use Conflicts (PERILUC), Teknillinen korkeakoulu / Helsinki University of Technology, Rauno Sairinen; 7. Ympäristöpolitiikan tehokkuus: Oikeus, kansalaisten osallistuminen ja päätöksenteko / Effective Environmental Management: Law, Public Participation and Decision-Making (EMLE), Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute, Jonathan Tritter. 5

6 3. Koordinaation ja tutkimushankkeiden työkuukaudet / Working months in the co-ordination and projects Koordinaatio: Yhteensä 6 kk 1. Leila Suvantola (6 kk) EcoPPLaw: Yhteensä 23,5 kk 1. Katriina Parikka (10 kk) (SYKE) 2. Riikka Hietanen (13,5 kk) (TKK) FORBID: Yhteensä 27 kk + 25,5 kk muu rahoitus 1. Eeva Primmer, SYKE (6 kk+6 kk muu rahoitus) 2. Jukka Similä, SYKE (0 kk + 2 kk muu rahoitus) 3. Mikael Hildén, SYKE (0 kk, 1 kk muu rahoitus) 4. Louise Fromond KATTI (15 kk) 5. Kai Kokko KATTI (2 kk + 2 kk muu rahoitus) 6. Paula Horne (0 kk + 4 kk muu rahoitus) 7. Terhi Koskela (4 kk + 3 kk muu rahoitus) 8. Harri Hänninen (0 + 3 kk muu rahoitus) 9. Ville Ovaskainen (0 + 1,5 kk muu rahoitus) 10. Juha Siitonen (0 + 1 kk muu rahoitus) 11. Steven Wolff Cornell / SYKE (0 + 2 kk muu rahoitus) EFEIA: Yhteensä 45 kk 1. Hokkanen Pekka (15 kk) 2. Jalava Kimmo (3 kk; alkaen) 3. Pölönen Ismo (15 kk) 4. Hirvonen Kimmo (12 kk; asti) 6

7 Huom: vuonna 2005 tutkijoiden rahoitus tullut muualta kuin Ympäristö ja oikeus tutkimusohjelmasta. YLKÄ: Yhteensä 9 kk 1. Pasi Kallio (0 kk) 2. Simo Kyllönen (1 kk) 3. Marjukka Laakso (0 kk) 4. Timo Peuhkuri (8 kk) LEG: Yhteensä 11 kk 1. Jakob Donner-Amnell (3 kk) 2. Kaisa Raitio (3 kk) 3. Tero Laakso (0 kk, ollut koko jakson vanhempainlomalla) 4. Leila Suvantola (0 kk, rahoitus koordinaatiosta 6 kk, muu rahoitus 7 kk) 5. Mikko Marttila (5 kk) 6. Arto Naskali (0 kk, muu rahoitus) PERILUC: 4,5 kk 1. Sari Puustinen (1 ½ kk, YM:n rahoituksella 13 kk) 2. Hanna Tolvanen (3 kk) 3. Lasse Peltonen (0 kk, YM:n rahoituksella 2 kk) EMLE: 25 kk 1. Steve Davies (12 kk) 2. Åsa Lindström (6 kk) 3. Aino Inkinen (9 kk) 4. Marko Joas (1 kk) Koordinaation yhteenveto: Ohjelmassa on raportointijaksolla työskennellyt yhteensä 30 tutkijaa, joista 22:n rahoitus on tullut ohjelmasta, työkuukausia hankkeissa yhteensä 145 kk, koordinaation työkuukaudet 6 kk. Hankkeet ovat 7

8 tutkijoiden taustan näkökulmasta arvioituina hyvin monitieteisiä: vain 11 tutkijaa 30:sta on peruskoulutukseltaan oikeustieteilijöitä (ml. HTM-tutkinnon oikeustieteissä suorittaneet). Useilla tutkijoilla oli ohjelman käynnistyessä muuta rahoitusta, minkä vuoksi ohjelmarahoitus on käynnistynyt useissa hankkeissa vasta vuoden 2006 aikana. Huomionarvoista on myös se, että useissa hankkeissa hyödynnetään Akatemian rahoituksen ohella myös muuta rahoitusta. Summary by the co-ordination: During the reporting period there have been the total of 30 researchers working in the programme, of them 22 have been financed by the programme. The total of working months of researchers is 145 months and of co-ordination 6 months. The projects are very multidiciplinary: only 11 researchers out of 30 have a degree in legal studies (incl. Masters in Administrative Sciences majoring in law). Most researchers have had other financing when the programme started, due to which the programme funding has been used only since beginning of It should be noted, that in a number of projects funding is provided in addition from other sources. 4. Tutkimushankkeen tavoitteet / Key aims of the project in EcoPPLaw: Tutkimuksen tarkoituksena on edistää julkisten hankintojen ekotehokkuutta sekä Suomessa että kansainvälisesti tarjoamalla tietoa siitä, millainen on ekotehokas ja kokonaistaloudellinen julkinen hankinta, joka täyttää kilpailu-, sopimus- ja kansainvälisen kauppaoikeuden vaatimukset, ja miten voidaan varmistaa hankintaan liittyvien sopimusten avulla, että toimitetut tuotteet täyttävät niitä koskeneet ympäristöperusteet. FORBID: Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on tarkastella lainsäädäntöä sekä lainsäädännön kehitystä ja toimeenpanoa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtäävässä politiikassa. Ensimmäisenä vuonna on tavoitteena ollut vahvistaa tarkastelun monitieteellistä tarkastelunäkökulmaa, valita vertailevan tutkimuksen kohteet ja aloittaa aineiston keruu eri työpaketeissa. EFEIA: Raportointiaikana tutkimushankkeen tavoitteena on ollut erityisesti projektin tutkijoiden väitöskirjatöiden edistäminen ja monitieteellisen tutkimusyhteistyön käynnistäminen (mm. yhteisjulkaisujen suunnittelu). Lisäksi tavoitteena on ollut osallistua aktiivisesti tutkimusalueen kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun, sekä luoda myös kokonaan uusia yhteistyörakenteita. EFEIA-projektin tunnettuutta on pyritty lisäämään aktiivisesti. 8

9 YLKÄ: Tutkimushankkeen tavoitteina on raportointiajalla ollut tutkimuskohteen, -metodien ja -käsitteiden täsmentäminen eri tutkimusalojen välillä osallistumalla hankkeen ja koko ohjelman työpajoihin ja seminaareihin. Raportointiajalla hankkeen tukijana on varsinaisesti toiminut vain Timo Peuhkuri, jonka tavoitteena oli omassa osahankkeessaan on ollut tutkimusmateriaalin kokoaminen, tutkimusasetelman täsmentäminen sekä tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kehittäminen. LEG: (Joensuu) Tavoitteena on ollut täsmentää hankkeen yhteisiä teoreettisia lähtökohtia ja tutkimusideaa. Lisäksi on pyritty luomaan kontakteja ja aloittamaan yhteistyötä tutkimusohjelman muissa hankkeissa työskentelevien tutkijoiden kanssa. (Lappi) Hankkeessa on kehitelty edelleen ympäristön oikeudellisen sääntelyn yleisten lähtökohtien tutkimista. Erityisesti on ollut esillä yhteiskunnan oikeuteen ja radikaaliin oikeusekologiaan liittyvät asiat. PERILUC: Kaavoituskonfliktien ominaispiirteiden ja niihin liittyvien ongelmien sekä ratkaisumahdollisuuksien selvittäminen monitieteellisellä yhteistyöllä (ympäristöoikeus, politiikan tutkimus, professiososiologia, yhdyskuntasuunnittelun tutkimus). Näiden eri tieteenalojen lähestymistapojen vertailu ja yhteistyön kehittäminen. Käytännön tavoitteina kaavoittaja -professiota koskevan väitöskirjan viimeistely (S. Puustinen), konfliktien sovittelun menetelmien kehittäminen (L. Peltonen) sekä suunnittelutarvealueita koskevien ristiriitojen alustava analyysi (H. Tolvanen). EMLE: This project explores the nature, impact and effectiveness of public participation in environmental decision-making. We explore the tensions, contradictions and convergences between international, European and Finnish law governing environmental decision-making and the public response within a context of reflexive ecological modernization. Drawing on international examples within and outside the EU, a review of processes in other Baltic state and case studies in the United States and Great Britain, we will examine the management and administration of environmental permits at both local municipality and regional levels. Applying a mixed methodology we will document the nature of the public engagement processes that are applied and their impact from the perspectives of 9

10 a range of different stakeholders. Finally, we will develop and apply a framework for evaluating the effectiveness of public participation mechanisms across four distinct domains: Impact, Participation, Cost and Law. 5. Tutkimushankkeen toteutuminen / Results of the project 5.1. Tehdyt opinnäytteet / Theses accomplished EFEIA: (kaksi pro gradua, joiden ohjaajana on toiminut hankkeen jäsen ei katsota hankkeen tuloksiksi) EcoPPLaw, FORBID, YLKÄ, LEG, PERILUC, EMLE: Ei raportoitavaa, none Koordinaation yhteenveto: Ohjelma käynnistyi vuonna 2005 ja osa hankkeista alkaa toimia täysipainoisesti vasta vuoden 2006 alusta, joten ohjelmassa ei vielä ole väitelleitä. Vuoden 2006 aikana on käynnistynyt tai käynnistymässä ainakin viiden ohjelmassa työskentelevän tutkijan väitöskirjan esitarkastus. 20 väitöskirjan tavoitteen saavuttaminen ohjelman työskentelyn aikana (vuoden 2008 loppuun mennessä) voi osoittautua liian kovaksi tavoitteeksi. Summary by the co-ordination: The programme started in 2005 and part of the projects have began to run fully in the beginning or No-one has defended one's doctoral thesis yet. During 2006 at least five researchers working in the programme will finalise their dissertation. The total aim of 20 doctoral theses by 2008 may turn out to be too optimistic Hankkeen järjestämät sisäiset tilaisuudet / Internal events arranged by the project Koordinaatio: Tutkimusohjelman avausseminaari järjestettiin Joensuussa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 25 tutkijaa tai tutkimusryhmän johtajaa ja läsnä oli kaikkien hankkeiden edustajia sekä Suomen Akatemian edustajana tiedeasiantuntija Tiina Forsman. Kukin hanke esiteltiin sekä kokonaisuutena että tutkimusteemoittain ja tutkijoittain. EcoPPLaw: Hanke on järjestänyt seuraavat säännönmukaiset tilaisuudet, joihin osallistuneet tutkimusryhmän tutkijat ja muut jäsenet: SYKE, TKK, TKK, TKK, SYKE 10

11 FORBID: Hanke on järjestänyt 10 tutkimusryhmäkokousta: , , , , , , , , , Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut kerran EFEIA: EFEIA-projektin kick off tapaaminen sekä suunnittelukokous, , Jyväskylä; EFEIA projektin tutkijatapaaminen, , Jyväskylä; EFEIA-projektin kehitysseminaari, , Joensuu. YLKÄ: Hankekokoukset: Helsingissä, Käytännöllisen filosofian laitos. Paikalla Olli Loukola, Anne Kumpula, Marjukka Laakso, Timo Peuhkuri, Pasi Kallio ja Simo Kyllönen; Turussa, Turun yliopisto Calonia. Paikalla Olli Loukola, Anne Kumpula, Marjukka Laakso, Timo Peuhkuri, Pasi Kallio ja Simo Kyllönen; Helsingissä, Käytännöllisen filosofian laitos. Paikalla Olli Loukola, Anne Kumpula, Marjukka Laakso, Timo Peuhkuri, Pasi Kallio ja Simo Kyllönen. LEG: Ks. seuraava kohta PERILUC: Tutkijatapaamiset helmikuussa 2005 ja helmikuussa Lisäksi jatkuvaa työn ohjausta. EMLE: Eleven project meetings alternating between Helsinki and Turku Koordinaation yhteenveto: Sisäisiä tilaisuuksia on ollut yhteensä 26 kappaletta. Hankkeiden sisäinen työskentely vaikuttaa hyvin aktiiviselta. Summary by the co-ordination: The total of 26 internal events indicates very active working within projects. 11

12 5.3. Järjestetyt muille avoimet tilaisuudet / Events open to other participants Koordinaatio: 1. Issues in Green Democracy , Turku yhdessä Yhteiskunnallisen Ympäristötutkimuksen seuran kanssa. Kansainvälisessä konferenssissa oli seuraavat teemaryhmät, jotka liittyvät tutkimusohjelmaan (useat ohjelman tutkijoista pitivät alustuksen ryhmissä): Biodiversity, markets, and democracy Dynamics between environmental management and policy practices at the local level Global environmental governance - Legitimacy in process and outcome? Policy instruments for environmental governance: Policy process, instrument choice and implementation. Principles of environmental law and conception of justice 2. Ympäristöoikeuden V ajankohtaispäivä EU-ympäristöoikeus kansallisena haasteena yhdessä Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen kanssa. Ohjelman tutkijoista tilaisuudessa pitivät puheenvuoron Anne Kumpula (EMLE), Kai Kokko (FORBID), Ismo Pölönen (EFEIA) ja Leila Suvantola (koordinaatiosihteeri, LEG). Tilaisuudessa oli 90 osallistujaa. 3. Ympäristöoikeuden varjoväitöspäivä yhdessä Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen kanssa. Päivässä käsiteltiin kahden viime vuoden aikana ilmestyneitä kotimaisia väitöskirjoja, jotka sijoittuvat ympäristöoikeuden alalle tai sivuavat ympäristöoikeutta: Anne Kumpula: Ympäristö oikeutena, Harri Kalimo: Recycling electronics: at the crossroads of contemporary environmental and free trade law, Matti Hepola: Oikeusvoimaopin transformaatio, Elina Pirjatanniemi: Vihertyvä rikosoikeus ja Jari Salila: Metsäalueen oikeudellisesta asemasta. Tilaisuudessa oli 40 osallistujaa. LEG: Legitimiteetti-työpaja: teoreettiset käsitteet: hallinta, ohjauskeinojen muutos, legitimiteetti, Ilomantsissa Mekrijärven tutkimusasemalla (noin 20 osallistujaa). Hankkeen johtajat ja tutkijat Juha Karhu, Pertti Rannikko, Tapio Määttä, Jakob Donner-Amnell, Tuomas Kuokkanen, Mikko Marttila, Arto Naskali ja Leila Suvantola alustivat tutkimuksestaan. PERILUC: Tutkijaseminaari Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät ja maankäytön konfliktit YTK:ssa TKK:lla (osallistujia noin 30). 12

13 EcoPPLaw, FORBID, EFEIA, YLKÄ, EMLE: Ei raportoitavaa, nothing to report Koordinaation yhteenveto: Tutkimusohjelman avausseminaarissa tehtiin suunnitelma ohjelman yhteisistä tapahtumista koko ohjelman ajaksi, ja muotoiltiin yhdessä hankkeen koordinaatiosuunnitelmaa koordinaatioyksikön ehdotuksen pohjalta. Koordinaatiosuunnitelma (ml. tapahtumakalenteri) käsiteltiin ohjausryhmässä toukokuussa 2005, jolloin siihen vielä tehtiin eräitä täsmennyksiä. Kaikki suunnitellut tapahtumat on toteutettu suunnitelman mukaisesti, minkä lisäksi on järjestetty yksi tapahtuma lisää. Avoimia tilaisuuksia on ollut yhteensä 5 ja niihin on osallistunut yhteensä yli 200 osallistujaa. Tilaisuudet ovat palvelleet hyvin ohjelman tieteellistä ja käytännöllistä verkottumista samalla kun ne ovat edistäneet hankkeiden välistä yhteistyötä. Ohjelman tutkijoiden osallistuminen tilaisuuksiin olisi voinut kuitenkin olla laajempaakin. Summary by the co-ordination: A calendar of events to be arranged during the programme was drafted in the opening seminar of the programme. The plan was part of the co-ordination plan proposed by the co-ordination. The programme group discussed the co-ordination plan including the events calendar in May 2005 and made small amendments to it. All planned events have been arranged according to the plan and an additional event has been arranged. There have been five events open to other participants with the total of over 200 participants. The events have served well the scientific and practical networking or the programme and contributed to the co-operation of the projects. The researcher of the programme could, however, have participated in the event more widely Osallistuminen muihin tapahtumiin / Participation in other evens Koordinaatio: 1. Kompensaatio infrahankkeissa seminaari Helsinki (liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön yhdessä järjestämä), Tapio Määttä toimi tilaisuuden puheenjohtajana, Leila Suvantola alusti aiheesta Luonnonsuojeluarvoille aiheutettavien haittojen kompensointi oikeudellisena kysymyksenä 2. Nordic Environmental Law Network Workshop " New Instruments for the Protection of Biodiversity and Biosafety", , Helsinki: Tapio Määttä, Leila Suvantola (alustus "Environmental Offset Arrangements") 3. Fragmentteja oikeuslähdeopista ja oikeudellisesta argumentaatiosta, oikeustieteellisen valtakunnallisen tutkijakoulu OMY II:n syysseminaari Joensuussa , Tapio Määttä alustus Soft law ympäristöoikeuden oikeuslähteenä 13

14 4. The 11th International Symposium on Society and Resource Management "From Knowledge to Management", Östersund, Leila Suvantola (alustus "The Changed Roles of Nature Conservation and Resource Management in Finland") 5. Kansalaisten ympäristöoikeudet -seminaari, Helsingissä , järj. Suomen Luonnonsuojeluliitto, Tapio Määttä, alustus Ympäristöoikeuksien kehitys Suomessa ja EU:ssa 6. Ympäristöoikeus ja eurooppaoikeuden haasteet tutkijatapaaminen, Helsinki (SYKE) , Tapio Määttä puheenjohtaja (yhdessä Anne Kumpulan kanssa) 7. YHYS Conference "Issues in Green Democracy": Tapio Määttä (puheenjohtaja työryhmässä Principles of environmental law and conception of justice), Leila Suvantola (alustus "Some More or Less Legal Arguments on Biodiversity and Markets") 8. Conference on management of conflicts between wildlife and human resource use, Leipzig. Leila Suvantola (alustus "The Golden Eagle Compensation System as an Example of Incentive Measures as a Conflict Management Tool") FORBID: 1. International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) XXII World Congress. Brisbane, Australia Eeva Primmer, Paula Horne. 2. Annual Conference of The Finnish Society for Environmental Social Science (YHYS): Issues in Green Democracy. Turku, Finland Eeva Primmer. 3. NELN workshop , "New Instruments for the Protection of Biodiversity and Biotechnology". Helsinki, SYKE, Kai Kokko, Eeva Primmer, Jukka Similä. 4. The 7th Nordic Conference on Environmental Social Sciences (NESS) , Göteborg, Kai Kokko. 5. Ympäristöoikeus ja eurooppaoikeuden haasteet tutkijatapaaminen, Helsinki (SYKE) , Kai Kokko (alustus: Euroopan ympäristöoikeuden integraatio). 6. NELN workshop "Enforcement and sanctions in environmental law" Stockholm, Louise Fromond (alustus: "The role of access to information in enforcing the legal protection of habitats - Finnish law as an example") 14

15 7. III oikeustieteen tutkijakoulutapahtuma, Lammi , Louise Fromond (alustus: Bevarandeåtgärder för nätverket Natura 2000 I finsk, svensk och fransk rätt ) 8. Legitimiteetti-työpaja: teoreettiset käsitteet: hallinta, ohjauskeinojen muutos, legitimiteetti, Ilomantsi, Mekrijärven tutkimusasema , Louise Fromond (alustus: Suomen ja Ranskan oikeuden ohjauskeinoja metsien biodiversiteetin suojaksi legitimiteettinäkökulma), Kai Kokko (alustus: Biodiversiteetin turvaaminen KHO:n viime aikaisessa oikeuskäytännössä - legitimiteetin toteutuminen normatiivisen tutkimuksen näkökulmasta ) 9. Ympäristöoikeuden V ajankohtaispäivä EU-ympäristöoikeus kansallisena haasteena , Louise Fromond, Kai Kokko (alustus: Eurooppaoikeus KHO:n ympäristöasioita koskevassa oikeuskäytännössä ) 10. Ympäristöoikeuden varjoväitöspäivä Kai Kokko, Louise Fromond (opponointi) 11. Valtakunnalliset YVA-päivät, , Helsinki. Kai Kokko. 12. Tutkijoiden metsäpalaverin päätösseminaari, Koli , Louise Fromond EFEIA: 1. Valtakunnalliset YVA-päivät , Helsinki (Hokkanen, Kuitunen ja Pölönen). Pölönen, Ismo: YVAn riittävyys YVA-lain ja KHO:n päätösten valossa 2. 7 th Finnish Conference of Environmental Sciences, May , Jyväskylä (Hokkanen, Kuitunen ja Pölönen). Hokkanen, Pekka: Effectiveness of environmental impact assessment political science perspective. Pölönen, Ismo: Effectiveness of environmental impact assessment legal perspective 3. 25th Annual Conference of International Association for Impact Assessment "Ethics & Quality". 31 May 3 June 2005, Boston, USA (Hokkanen ja Pölönen) Hokkanen Pekka: Effectiveness and Political Functions of Public Participation in Environmental Impact Assessment. Pölönen, Ismo: Pitfalls of the Finnish EIA legislation. EFEIA-projektin posteri: Effectiveness of Environmental Impact Assessment in Finland. 4. YVA- ja SOVA-neuvottelupäivät , Mekrijärvi (Pölönen), Pölönen, Ismo: EFEIA-projektin esittely YVAn kansainväliset kehityssuuntaukset 5. Seurantaseminaari Oikeustieteen tutkijakoulun "Fragmentteja oikeuslähdeopista ja oikeudellisesta argumentaatiosta" -seminaarille 15

16 , Joensuu (Pölönen), Pölönen, Ismo: Direktiivin asema kansallisia tuomioistuimia välittömästi velvoittavana oikeuslähteenä 6. YVA ry:n jäsenilta, teemana kansainvälinen YVA, , Helsinki. (Hokkanen); Hokkanen, Pekka: IAIA:n kongressi Bostonissa tutkimusnäkökulmia 7. III oikeustieteen tutkijakoulutapahtuma, Lammi (Pölönen). Pölönen, Ismo: Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen YVA-linjaukset direktiivin laillisuusvalvontavaikutuksen ilmentymänä 8. Valtakunnalliset YVA-päivät, , Helsinki, (Hokkanen, Jalava ja Pölönen) Hokkanen, Pekka: Kommenttipuheenvuoro: mitä on vaikuttavuus? YLKÄ: 1. Simo Kyllönen. Osallistuminen PERILUC-hankkeen järjestämään tutkijatapaamiseen Maankäyttökonfliktit, vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät ja ennakoiva oikeus, Espoon Otaniemessä Pasi Kallio, Simo Kyllönen, Marjukka Laakso ja Timo Peuhkuri Osallistuminen tutkimusohjelman ja Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran (YHYS) järjestävään kollokvioon Issues in Green Democracy Turussa Pasi Kallio ja Timo Peuhkuri kuuluivat myös kollokvion järjestelytoimikuntaan. 3. Simo Kyllönen. Osallistuminen ja alustus Onko legitimiteetti ympäristöpäätöksenteon vaikein haaste, vai ympäristöpäätöksenteko demokraattisen legitimiteetin? Ympäristöhallinnan legitimiteetti- hankkeen järjestämään Legitimiteetti-työpajaan Mekrijärvellä LEG: 1. Nordic Environmental Law Network Workshop " New Instruments for the Protection of Biodiversity and Biosafety", , Helsinki: Juha Karhu (alustus: New Forms of Private Law Liability as the Protection of Biodiversity ) 2. XXII Iufro World Congress: Forests in Balance: Linking Tradition and Technology, 8-13 August 2005, Brisbane, Australia. Naskali, Arto (esitelmä: Transaction process, rights changes and sustainable forest management). 3. The 11th International Symposium on Society and Resource Management "From Knowledge to Management", Östersund, Kaisa Raitio (posteri "Trust, Frames, and Institutional Framework: Conflict management between reindeer herding and forestry in Finland") 16

17 4. Förvaltning av omstridda naturresursser. Nordiska trender och nya utmaningar. Seminaari , Umeå. Kaisa Raitio (alustus ja paperi) "Environmental conflicts and their management: the conflict between reindeer herding and timber production in Inari, Finland" 5. YHYS Conference "Issues in Green Democracy": Jakob Donner-Amnell (puheenjohtaja työryhmässä "Global environmental governance - legitimacy in process and outcome?" sekä alustus "Global Companies as Vanguards for New Forms of Governance?"), Kaisa Raitio, Arto Naskali, puheejohtaja työryhmässä "Biodiversity, Markets, and Democracy" yhdessä Juha Hiedanpään kanssa esitelmä "Markets for Biodiversity; but what's the role of the state? ) PERILUC: 1. Lasse Peltonen: Managing uncertainty, managing conflict. Kutsuttu luento Helsingin yliopiston ympäristötutkimusyksikön (HERC) järjestämässä konferenssissa Managing the Environment Managing the Society. Helsingin yliopisto. 2. Lasse Peltonen: Konfliktinratkaisu ja kompensaatiot Luento SITO-konsulttien ja Ympäristöministeriön järjestämässä seminaarissa Kompensaatio Infrahankkeissa. Ympäristöministeriö, Helsinki. 3. Lasse Peltonen: Mediators and mediated action in public policy controversies Konferenssiesitelmä. (yhteinen esitys Jonna Kangasojan kanssa). International Society for Cultural Activity Research (ISCAR), Sevilla. 4. Lasse Peltonen: NIMBY & konfliktien hallinta, ratkaisu ja osallistumiskäytännöt esitys Nuorten Luontotalolla Miten voin vaikuttaa oman elinympäristöni suunnitteluun kurssilla. Vihreä sivistys- ja opintokeskus. 5. Lasse Peltonen: Sovittelun tarpeet ja mahdollisuudet kaavoituksessa Esitys PERILUC hankkeen järjestämässä seminaarissa nimeltä Maankäytön konfliktit, vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät ja ennakoiva oikeus. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus/ Teknillinen korkeakoulu. 6. Lasse Peltonen: Perceptions of Justice in land use conflicts Konferenssiesitelmä. Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran syyskollokvio, Turun Yliopisto 17

18 7. Sari Puustinen: Participation in the conference RC 21: CITIES AS SOCIAL FABRIC: FRAGMENTATION AND INTEGRATION. Paris Paper presented: Difficulties of participation. A Finnish perspective: The case of the planning profession. 8. Sari Puustinen: Lecture hold in the seminar Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät ja maankäytön konfliktit organized by the PERILUCproject: The title of the lecture: Professional strategies of Finnish urban planners and the challenge of the changing jurisdiction 9. Kuopion hallinto-oikeuden, Itä-Suomen alueellisten ympäristökeskusten ja Joensuun yliopiston yhteinen MRL-neuvottelupäivä, Mikkeli , Hanna Tolvanen: PERILUC-projektin esittely EMLE: 1. Tritter, J. and McKie, L. (2005) "Project Management for PhD Students", British Sociological Association Annual Meeting, University of York, 22 March. 2. Evans, B., Joas, M., Sundback, S. and Theobald, K. (2005) Governing Local Sustainability". European Consortium for Political Research Joint Sessions of Workshops, Workshop 17 Initiating Sustainable Development: Patterns of Sub-National Engagement and their Significance, Granada, Spain, April. 3. Tritter, J. (2005) Invited Discussant, "The Development of Scrutiny Across the U.K. Public Sector An ESRC Seminar Series", Cardiff University, 8 June. 4. Tritter, J. (2005) Workshop Organiser, "User Involvement in Research", UNTRAP, Institute of Health, University of Warwick, 15 June. 5. Holm, J., Bjørnæs, T., Eckerberg, K. and Joas, M. (2005) "Local Agenda 21 Governance in Scandinavia Modernisation and Transition. Paper presented at the 7th Nordic Environmental Research Conference: A New Generation and a New Climate for the Environment, Göteborg University, Sweden, June. 6. Joas, M. (2005) "Datainsamling med hjälp av kontinuerlig självutvärdering på Internet: Metod, validitet, reliabilitet och komparabilitet Local Evaluation 21 som exempel", XIV Nordic Political Science Association NOPSA Conference, Reykjavik, Iceland, August. 7. Joas, M. (2005) "Paikallisen ympäristönhallinnan ( environmental governance") muutos tutkimuskohteena", Testlecture for the docent degree/position at Tampere University, Department of Social Sciences, 4 October. Grade: Excellent teaching capacity. 18

19 8. Tritter, J. (2005) Invited Speaker, "Involving Children: Researching with and on young people", Researching Children, National Environment Institute, Helsinki, 11 October. 9. Tritter, J. (2005) "Tensions in the Researcher s Role: Issues in Ethnographic Research", Test lecture for the docent degree/position at Helsinki University, Department of Sociology, 11 October. Grade: Excellent teaching capacity. 10. Inkinen, A., Similä, J. and Tritter, J. (2005) "Mapping the impact of the Finnish Environmental Protection Act: Patterns in decisions of the Vaasa and Supreme Administrative Courts", YHYS Annual Conference, Turku, 24 November. 11. Lindström, Å. (2005) "Environmental conflicts on the local level: An empirical study". YHYS Annual Conference, Turku, 24 November. 12. Lindström, Å. (2005) "Public participation within local environmental decision-making: An empirical approach". The XIV Nordiska Kommunforskarkonferensen, Turku, 25 November. 13. Tritter, J. (2005) Workshop Organiser, "Involving Users in Clinical Research", UNTRAP, Institute for Clinical Research, University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust, 8 December. 14. Tritter, J. (2005) Invited seminar "Conceptualising Public and Patient Involvement: From ladder to mosaic", Postgraduate Research Seminar, Open University, 14 December. EcoPPLaw: Ei raportoitavaa Koordinaation yhteenveto: Ohjelmassa työskennelleet ovat runsaan vuoden aikana osallistuneet yhteensä 45 tapahtumaan, joissa he ovat pitäneet 49 alustusta. Osallistumis- ja alustusaktiivisuus on erinomaista ja osoittaa ohjelmassa työskentelevien hyvää tieteellistä ja käytännöllistä verkottumista. 19

20 5.5. Julkaisut / Publications Vain sellaiset, joissa ilmoitettiin tutkimus tehdyksi Suomen Akatemian tutkimusohjelmassa / Only those indicating the research programme of the Academy of Finland Koordinaatio: 1. Tapio Määttä: Hallinnollinen ohjaus ympäristöpäätöksenteossa: hallinnon virallislähde vai soft law -oikeuslähde? Teoksessa: Juhlakirja Teuvo Pohjolainen / Joensuun yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja 15. Helsinki 2005, s Tapio Määttä: Soft law kansallisen oikeuden oikeuslähteenä. Tutkimus oikeudellisen ratkaisun normipremissin muodostamisen perusteista ympäristöoikeudessa. Oikeustiede Jurisprudentia XXXVIII (2005), s Tapio Määttä: Joustavien normien kiinteytys-, täsmentämis- ja konkretisointimekanismit ympäristöoikeudessa. Teoksessa: Kaavoitus, rakentaminen, varallisuus. Juhlajulkaisu Vesa Majamaa / Helsinki 2005, s Tapio Määttä: Tarvitaanko ihmistieteissä tutkimusryhmiä? A propos. Suomen Akatemian lehti 4/2005, s. 27. FORBID: 1. Fromond (2006): Styrmedel till skydd för skogarnas biologiska mångfald i finsk och fransk rätt (Comparing legal instruments for the promotion of biodiversity in Finnish and French forest and nature conservation law). Business Law Forum 2006 (in print). 2. Hänninen, H. & Kurttila, M Säilyvätkö säästöpuut uudistusalalla? Metsätalous 5: Juutinen, A., Horne, P, Koskela, T., Matinaho, S., Mäntymaa, E. ja Mönkkönen, M. (2005) Metsänomistajien näkemyksiä luonnonarvokaupasta: kyselytutkimus luonnonarvokaupan kokeiluhankkeeseen osallistuneille. Metlan työraportteja 18, 4. Koskela, T. & Horne, P Metsänomistajien suhtautuminen erilaisiin metsien suojelukeinoihin alueittain. Julkaisussa: Peltola, A. (toim.). Metsätilastollinen vuosikirja Skogsstatistisk årsbok - Finnish Statistical Yearbook of Forestry. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2005:45:

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

RAPORTTI YMPÄRISTÖ JA OIKEUS -TUTKIMUSOHJELMAN TOIMINNASTA 1.4.2006 31.3.2007

RAPORTTI YMPÄRISTÖ JA OIKEUS -TUTKIMUSOHJELMAN TOIMINNASTA 1.4.2006 31.3.2007 SUOMEN AKATEMIA 22.4.2007 RAPORTTI YMPÄRISTÖ JA OIKEUS -TUTKIMUSOHJELMAN TOIMINNASTA 1.4.2006 31.3.2007 ANNUAL REPORT OF THE ENVIRONMENT AND LAW RESEARCH PROGRAMME 1.4.2006 31.3.2007 1 Koordinaatio / Co-ordination

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO Aika 26.5.2008 klo 10.20 11.50 Paikka: Suomen Akatemia, kokoushuone 433 Osallistujat: puheenjohtaja, professori Juha Kämäri (pj) hallintoneuvos,

Lisätiedot

Viite Komission kirje Asia Suomen vastaus komissiolle kansallisten romanistrategioiden toimeenpanon edistymisestä

Viite Komission kirje Asia Suomen vastaus komissiolle kansallisten romanistrategioiden toimeenpanon edistymisestä Sosiaali- ja terveysministeriö E-JATKOKIRJE STM2012-00369 HTO Arrhenius Viveca 28.11.2012 JULKINEN 03.12.2012 ASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Komission kirje 19.10.2012 Asia Suomen vastaus komissiolle

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

ENVIRONMENT AND LAW RESEARCH PROGRAMME PROGRAMME STEERING GROUP MEMORANDUM

ENVIRONMENT AND LAW RESEARCH PROGRAMME PROGRAMME STEERING GROUP MEMORANDUM ENVIRONMENT AND LAW RESEARCH PROGRAMME PROGRAMME STEERING GROUP MEMORANDUM Date 26.5.2008 at 10.20 11.50 Place Academy of Finland, meeting room 433 Present: Chair, Professor Juha Kämäri Supreme Administrative

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Ekosysteemipalvelut viisaasti hyötyjä metsäluonnosta

Ekosysteemipalvelut viisaasti hyötyjä metsäluonnosta Ekosysteemipalvelut viisaasti hyötyjä metsäluonnosta Eeva Primmer Suomen ympäristökeskus Metsäpäivät 2014 Metsien yhteiskunnallinen tase Metsät ja me Metsät ja me Tuttu monimutkainen ekosysteemi Lukuisia

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

kansalaisten osallistuminen ja päätöksenteko (EMLE)

kansalaisten osallistuminen ja päätöksenteko (EMLE) Ympäristöpolitiikan tehokkuus: Oikeus, kansalaisten osallistuminen ja päätöksenteko (EMLE) Ympäristö ja oikeus -tutkimusohjelman loppuseminaari 25.5-26.5 2009 Professor Jonathan Tritter National Centre

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden

Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden ISBN-13: 978-951-40-2023-0 (PDF) ISBN-10: 951-40-2023-5 (PDF) ISSN 1795-150X Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden Proceedings of ELAV seminar 23-24 March

Lisätiedot

maankäyttökonflikteissa conflicts (PERILUC)

maankäyttökonflikteissa conflicts (PERILUC) Menettelylliset ympäristölliset oikeudet maankäyttökonflikteissa Procedural environmental rights in land use conflicts (PERILUC) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK/ TKK) & Joensuun

Lisätiedot

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012 Aallonhuiput Aalto University Doctoral Student Association Lauri Kovanen, November 8th 2012 What? Founded in 2009 Common ground for different backgrounds Represents PhD students in Aalto and AYY Aalto

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Procedural environmental rights in land use conflicts Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (TKK) & Joensuun yliopisto

Procedural environmental rights in land use conflicts Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (TKK) & Joensuun yliopisto Procedural environmental rights in land use conflicts Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (TKK) & Joensuun yliopisto Prof. Rauno Sairinen (resp. leader) Researchers: Lasse Peltonen Sari

Lisätiedot

1. Koskinen S, Koskenniemi J, Leino-Kilpi H & Suhonen R Ikääntyneiden osallisuus palveluiden kehittämisessä. Pro terveys 41 (2),

1. Koskinen S, Koskenniemi J, Leino-Kilpi H & Suhonen R Ikääntyneiden osallisuus palveluiden kehittämisessä. Pro terveys 41 (2), PUBLICATIONS 11.6.2014 Sanna Koskinen (IF = Impact Factor 2012) A Peer-reviewed scientific articles A1 Journal article (refereed), original research 1. Koskinen S, Hupli M, Katajisto J & Salminen L. 2012.

Lisätiedot

Mitä on Julkaisuarkisto

Mitä on Julkaisuarkisto Mitä on Julkaisuarkisto Turid Hedlund turid.hedlund@hanken.fi 24.11.09 Tieteiden talo Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Turid Hedlund Kaksi tietä avoimeen saatavuuteen

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

ENVIRONMENT AND LAW RESEARCH PROGRAMME PROGRAMME STEERING GROUP MEMORANDUM

ENVIRONMENT AND LAW RESEARCH PROGRAMME PROGRAMME STEERING GROUP MEMORANDUM ENVIRONMENT AND LAW RESEARCH PROGRAMME PROGRAMME STEERING GROUP MEMORANDUM Date 10.5.2007 at 13.15 14.30 Place Academy of Finland, meeting room 240 Present: Chair, Professor Juha Kämäri Senior science

Lisätiedot

Politiikka prosessien analyysit

Politiikka prosessien analyysit LYY METODI JA TEORIAKURSSI 2013 YHTEISKUNTA JA KULTTUURITIETEELLISEN YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARATUTKIMUKSEN METODOLOGIAT To 07.03.13, klo 12:00 17:00, AG 108: Politiikka prosessien analyysit Rauno Sairinen:

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

EU FP7 EURATOM vuoden 2011 työohjelman valmistelu, mitä tiedetää. ään n? Reaktoriturvallisuus

EU FP7 EURATOM vuoden 2011 työohjelman valmistelu, mitä tiedetää. ään n? Reaktoriturvallisuus EU FP7 EURATOM vuoden 2011 työohjelman valmistelu, mitä tiedetää ään n? Reaktoriturvallisuus Eija Karita Puska, VTT EURATOM in FP 7 (from FP7 factsheets www.ec.europa.eu/research) 2 Budget: 2.7 billion

Lisätiedot

Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research)

Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research) Tutkijanuran ja -aseman kehittäminen (HR Excellence in Research) Tilannekatsaus 18.1.2017 Piia Löppönen Peruskirjan ja säännöstön käyttöönotto Komission ohjauksessa, Institutional HR-strategia prosessissa

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Institutional conditions for biodiversity offsetting

Institutional conditions for biodiversity offsetting Institutional conditions for biodiversity offsetting Eeva Primmer, Finnish Environment Institute Ecological compensation: Greenwashing or washingproof green? Scientific, societal and cultural approaches

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015. Rahoitushauissa huomioitavaa

ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015. Rahoitushauissa huomioitavaa ETIIKKASEMINAARI 18.11.2015 Rahoitushauissa huomioitavaa Tutkimuksen eettisten kysymysten luonteen yhteensopivuus rahoittajien edellyttämän tarkkuuden ja muodon kanssa? Tutkimuksen eettisiä kysymyksiä

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Arktinen keskus Johtokunta Timo Koivurova Kokous 2/2016 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone

Arktinen keskus Johtokunta Timo Koivurova Kokous 2/2016 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 59 :n mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot

Legitimacy of Environmental Governance (LEG) Pertti Rannikko, Tapio Määttä, Arto Naskali, Jakob Donner-Amnell, Leila Suvantola

Legitimacy of Environmental Governance (LEG) Pertti Rannikko, Tapio Määttä, Arto Naskali, Jakob Donner-Amnell, Leila Suvantola Legitimacy of Environmental Governance (LEG) Pertti Rannikko, Tapio Määttä, Arto Naskali, Jakob Donner-Amnell, Leila Suvantola 30.10.2008 Project Group Project leaders: Prof. Pertti Rannikko (Social Policy,

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta)

Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) Akateeminen portfolio tutkijakoulujen ja tutkijakoulutettavien työssä 05.11.2007 Eero Vuorio Turun yliopisto (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) Kaksi näkökulmaa Tyvestä puuhun noustaan: hyvät käytänteet

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki

Enhancing our Heritage Toolkit. Työkalupakki Enhancing our Heritage Toolkit Työkalupakki Hoito- ja käyttösuunnitelmien i vaikuttavuuden arviointia i EoH yleistä Arviointivälineitä i i i äja prosesseja kehitetty khi kohdevastaavien kanssa (alunperin

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA

MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA MITEN LUODA TIETEIDENVÄLINEN TUTKIMUSHANKE? KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA STN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 26.1. VIIKKI KATRI HUUTONIEMI JA KAISA KORHONEN-KURKI HELSINGIN YLIOPISTON YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot