YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO Aika klo Paikka: Suomen Akatemia, kokoushuone 240 Läsnä: puheenjohtaja, professori Kyösti Pekonen tiedeasiantuntija Tiina Forsman tieteellinen koordinaattori, professori Tapio Määttä koordinaatiosihteeri, tutkija Leila Suvantola 1. Tutkimusohjelman toiminta Ohjelmaryhmä kävi läpi koordinaation laatiman väliraportin (liite 1). Koordinaation laatima vuosiraportti 2005 toimitetaan ohjelmaryhmälle pöytäkirjan liitteenä (liite 2). Ohjelmaryhmä totesi kiittäen, että ohjelman hankkeet ovat toimittaneet erittäin hyvin tietoja toiminnastaan koordinaatiolle. Kattava väliraportointi helpottaa merkittävästi loppuraportin laatimista aikanaan. Ohjelmaryhmä pani merkille, että sekä ohjelmatasolla että eräillä hankkeilla on kansainvälisiä yhteyksiä, mikä ohjelman arvioinnissa on yksi keskeinen arviointikriteeri. Seuraavassa väliraportissa koordinaation on syytä kiinnittää huomiota asiaan erillisillä kysymyksillä. Puheenjohtaja totesi, että onnistunut malli kansainväliseen toimintaan on, että kun hankkeet hankkivat kansainvälisesti ansioituneen esiintyjän oman hankkeensa puitteissa, koordinaatio rakentaa tapahtuman yhteyteen tutkimusohjelman seminaarin. Ohjelmaryhmä kiinnitti huomiota hankkeiden väliseen horisontaaliseen yhteistyöhön ja sen edelleen vahvistamiseen. Erityisesti ohjelmaryhmä kannusti EcoPPLaw -hanketta etsimään yhteisiä teemoja ohjelman muiden hankkeiden kanssa. Yhtenä mahdollisena yhteisenä teemana ohjelmaryhmä näki ohjauskeinotutkimuksen.

2 Ohjelmaryhmä korosti hankkeiden tiedotusta ja kehotti PERILUC-hanketta toteuttamaan koordinaatiosuunnitelman mukaisesti verkkosivunsa ja linkin niille Suomen Akatemian ohjelmasivuilta. Kaikkien hankkeiden tulisi päivittää verkkosivunsa sisältö elokuun loppuun mennessä ja ylläpitää niitä, jotta ohjelmasta kiinnostuneet voivat saada tietoa hankkeista ajantasaisesti. Ohjelmaryhmä korosti myös ohjelman aikana yhteyksiä tulosten loppukäyttäjiin, jotta tutkimus on relevanttia tutkimustulosten käyttäjien kannalta. 2. Tutkimusohjelman tapahtumat Professori Määttä totesi, että tutkimusohjelman tapahtumat ovat toteutumassa suunnitellusti vähäisin tarkistuksin ja jopa täydennyksin. Hän totesi tapahtumakalenteriin tulleet muutokset, jotka päivitetään ohjelman verkkosivuille kokouksen jälkeen: 1. Tutkimusohjelma osallistuu oikeustieteen tutkija- ja jatkokoulutuspäiville omalla työpajalla. 2. Koordinaatio järjestää Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit tapahtuman (aiemmin ilmoitettu syyskuu 2006) yhdessä Metlan TUK-tutkimusohjelman kanssa. Tapahtuma on kaksikielinen ja kaikkien tutkimusohjelman tutkijoiden edellytetään osallistuvan tapahtumaan esitellen omat metodiset näkökulmansa tai ongelmansa. Ohjelmaryhmän jäsenet kutsutaan kyseiseen tapahtumaan. 3. EMLE järjestää yksipäiväisen kansainvälisen seminaarin Civil Society and Environmental Conflict: Public participation and regulation Helsingissä (aiemmin ilmoitettu järjestettävän yhdessä PERILUC -hankkeen kanssa). 4. Koordinaatio järjestää yhdessä NELN -tutkijaverkoston kanssa Comparative law and policy -seminaarin kesäkuussa 2007 (aiemmin ilmoitettu koordinaation järjestämäksi toukokuussa 2007). 5. EcoPPLaw järjestää Contract and competition law in the protection of the environment and biodiversity tammikuussa 2008 (aiemmin ilmoitetun joulukuun 2007 sijasta). Todettiin, että toukokuussa 2007 kansallinen seminaari sidosryhmille voidaan järjestää Suomen Akatemian tiloissa. Ohjelmaryhmän kokous järjestetään samaan yhteyteen. 2

3 3. Tutkimusohjelman seuranta- ja arviointisuunnitelma Ohjelmaryhmä evästi koordinaatioyksikköä tutkimusohjelman seuranta- ja arviointisuunnitelman laatimisessa. Koordinaattorit laativat alkusyksyllä suunnitelman ja toimittavat sen kommentoitavaksi Suomen Akatemian vastaaville virkamiehille. Seuranta voidaan toteuttaa vuosiraportointien ja ohjelmaryhmän ohjeistuksen avulla. Loppuarvioinnin osalta suunnitelma avaa ohjelman tutkimushankkeille ohjelman arviointiperusteita ja siten auttaa suuntaamaan hankkeen toimintaa ja tavoitteita Suomen Akatemian tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman kansainvälinen loppuseminaari voidaan järjestää osana tutkimusohjelman arviointiprosessia, jolloin ohjelman arvioijat osallistuvat seminaariin ja voivat haastatella ohjelman tutkijoita. Ohjelman loppuarviointia palvelee, mikäli ohjelman ja hankkeiden verkkosivut ovat hyvin ylläpidettyjä, jolloin arvioitsijat saavat tietoa ohjelmasta jo ennen varsinaista arviointivierailua. 4. Tutkimusohjelman tiedottaminen ja loppuraportti Koordinaatio esitteli ohjelmasta laaditun esitteen luonnoksen, joka valmistuu toukokuussa. Ohjelman tiedotelehti julkaistaan ensimmäisen kerran kesäkuun aikana. Ohjelmaryhmä totesi, että tässä vaiheessa on hyvä koota tutkimusohjelman yhteisen loppuraportin laativa raportointiryhmä tutkimushankkeiden tutkijoista. Loppuraportista on aiheellista tehdä kaksi versiota: suomenkielinen, populaari versio ja tieteellinen loppuraportti, joka voisi muodostua tutkimusohjelman kansainvälisen loppuseminaarin esityksistä laadittavasta julkaisusta. 5. Muistio ja sen jakelu Leila Suvantola laatii kokouksesta muistion ja toimittaa sen ohjelmaryhmän puheenjohtajan hyväksyttäväksi. Hyväksytty muistio toimitetaan kaikille ohjelmaryhmän jäsenille sekä kaikille tutkimusohjelman hankkeiden jäsenille tiedoksi, jotta tiedonsaanti ohjelman sisällä on avointa. Puheenjohtaja Kyösti Pekonen hyväksynyt Leila Suvantola 3

4 SUOMEN AKATEMIA Liite RAPORTTI YMPÄRISTÖ JA OIKEUS -TUTKIMUSOHJELMAN TOIMINNASTA ANNUAL REPORT OF THE ENVIRONMENT AND LAW RESEARCH PROGRAMME Sisältö 1. Koordinaatio / Co-ordination Hankkeet / Projects Koordinaation ja tutkimushankkeiden työkuukaudet / Working months in the co-ordination and projects Tutkimushankkeen tavoitteet / Key aims of the project in Tutkimushankkeen toteutuminen / Results of the project Tehdyt opinnäytteet / Theses accomplished Hankkeen järjestämät sisäiset tilaisuudet / Internal events arranged by the project Järjestetyt muille avoimet tilaisuudet / Events open to other participants Osallistuminen muihin tapahtumiin / Participation in other evens Julkaisut / Publications Muu yhteiskunnallinen vaikuttaminen / Other social impact Tutkimushankkeen oma arviointi hankkeen etenemisestä / Self-assessment of the progress of the project Muuta raportoitavaa / Other to report Tutkimusohjelman koordinaatio / The Research Programme co-ordination Koordinaation yhteistyöhankkeet / Scientific co-operation arranged by the co-ordination Ohjelman tiedotustoiminta / Public relations of the Programme Oma arvio koordinaation onnistumisesta / Self-assessment of the co-ordination Yhteistyö Suomen Akatemian kanssa / Co-operation with the Academy of Finland Tutkimusohjelman hankkeiden välinen yhteistyö /Co-operation between the projects of the research programme Hankkeen panos tutkimusohjelman yleiselle toiminnalle ja tutkimusohjelman yleisille tavoitteille / Assessment of the usefulness of the project to the research programme and its general aims Tutkimusohjelman yhteinen työskentely ja tutkimusohjelman koordinaatio / Joint activities of the programme and co-ordination Johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia / Conclusions and development proposals Ideoita ja ehdotuksia / Ideas and proposals Muutosehdotukset tutkimusohjelman tapahtumakalenteriin / Proposals for the amendment of the events programme

5 1. Koordinaatio / Co-ordination Tieteellinen koordinaattori, professori / Scientific co-ordinator, Professor Tapio Määttä, Joensuun yliopisto, oikeustieteiden laitos / University of Joensuu, Department of Law Koordinaatiosihteeri, tutkija / Co-ordination secretary, researcher Leila Suvantola, Joensuun yliopisto, oikeustieteiden laitos / University of Joensuu, Department of Law 2. Hankkeet / Projects 1. Ekotehokkaat julkiset hankinnat - kokonaistaloudellisuus ja oikeudelliset mahdollisuudet / Eco-Efficient Public Purchasing? Economic Advantageousness and Legal Possibilities (EcoPPLaw), Teknillinen korkeakoulu, Helsinki University of Technology, Ari Ekroos; 2. Laki, metsät ja luonnon monimuotoisuus / Law, Forests and Biodiversity (FORBID), Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute, Mikael Hildén; 3. Ymäristövaikutusten arvioinnin vaikuttavuus / Effectiveness of the Environmental Impact Assessment (EFEIA), Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä, Markku Kuitunen; 4. Ympäristölainsäädännön ja päätöksenteon käsitteiden ja käytäntöjen uudelleenmäärittely / Redefining the Concepts and the Practices of Environmental Law and Decision-Making (YLKÄ), Helsingin yliopisto / University of Helsinki, Olli Loukola; 5. Ympäristöhallinnan legitimiteetti / Legitimacy of Environmental Governance (LEG), Joensuun yliopisto ja Lapin yliopisto / University of Joensuu and University of Lapland, Pertti Rannikko, Juha Karhu; 6. Menettelylliset ympäristölliset oikeudet maankäyttökonflikteissa / Procedural Environmental Rights in Land Use Conflicts (PERILUC), Teknillinen korkeakoulu / Helsinki University of Technology, Rauno Sairinen; 7. Ympäristöpolitiikan tehokkuus: Oikeus, kansalaisten osallistuminen ja päätöksenteko / Effective Environmental Management: Law, Public Participation and Decision-Making (EMLE), Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute, Jonathan Tritter. 5

6 3. Koordinaation ja tutkimushankkeiden työkuukaudet / Working months in the co-ordination and projects Koordinaatio: Yhteensä 6 kk 1. Leila Suvantola (6 kk) EcoPPLaw: Yhteensä 23,5 kk 1. Katriina Parikka (10 kk) (SYKE) 2. Riikka Hietanen (13,5 kk) (TKK) FORBID: Yhteensä 27 kk + 25,5 kk muu rahoitus 1. Eeva Primmer, SYKE (6 kk+6 kk muu rahoitus) 2. Jukka Similä, SYKE (0 kk + 2 kk muu rahoitus) 3. Mikael Hildén, SYKE (0 kk, 1 kk muu rahoitus) 4. Louise Fromond KATTI (15 kk) 5. Kai Kokko KATTI (2 kk + 2 kk muu rahoitus) 6. Paula Horne (0 kk + 4 kk muu rahoitus) 7. Terhi Koskela (4 kk + 3 kk muu rahoitus) 8. Harri Hänninen (0 + 3 kk muu rahoitus) 9. Ville Ovaskainen (0 + 1,5 kk muu rahoitus) 10. Juha Siitonen (0 + 1 kk muu rahoitus) 11. Steven Wolff Cornell / SYKE (0 + 2 kk muu rahoitus) EFEIA: Yhteensä 45 kk 1. Hokkanen Pekka (15 kk) 2. Jalava Kimmo (3 kk; alkaen) 3. Pölönen Ismo (15 kk) 4. Hirvonen Kimmo (12 kk; asti) 6

7 Huom: vuonna 2005 tutkijoiden rahoitus tullut muualta kuin Ympäristö ja oikeus tutkimusohjelmasta. YLKÄ: Yhteensä 9 kk 1. Pasi Kallio (0 kk) 2. Simo Kyllönen (1 kk) 3. Marjukka Laakso (0 kk) 4. Timo Peuhkuri (8 kk) LEG: Yhteensä 11 kk 1. Jakob Donner-Amnell (3 kk) 2. Kaisa Raitio (3 kk) 3. Tero Laakso (0 kk, ollut koko jakson vanhempainlomalla) 4. Leila Suvantola (0 kk, rahoitus koordinaatiosta 6 kk, muu rahoitus 7 kk) 5. Mikko Marttila (5 kk) 6. Arto Naskali (0 kk, muu rahoitus) PERILUC: 4,5 kk 1. Sari Puustinen (1 ½ kk, YM:n rahoituksella 13 kk) 2. Hanna Tolvanen (3 kk) 3. Lasse Peltonen (0 kk, YM:n rahoituksella 2 kk) EMLE: 25 kk 1. Steve Davies (12 kk) 2. Åsa Lindström (6 kk) 3. Aino Inkinen (9 kk) 4. Marko Joas (1 kk) Koordinaation yhteenveto: Ohjelmassa on raportointijaksolla työskennellyt yhteensä 30 tutkijaa, joista 22:n rahoitus on tullut ohjelmasta, työkuukausia hankkeissa yhteensä 145 kk, koordinaation työkuukaudet 6 kk. Hankkeet ovat 7

8 tutkijoiden taustan näkökulmasta arvioituina hyvin monitieteisiä: vain 11 tutkijaa 30:sta on peruskoulutukseltaan oikeustieteilijöitä (ml. HTM-tutkinnon oikeustieteissä suorittaneet). Useilla tutkijoilla oli ohjelman käynnistyessä muuta rahoitusta, minkä vuoksi ohjelmarahoitus on käynnistynyt useissa hankkeissa vasta vuoden 2006 aikana. Huomionarvoista on myös se, että useissa hankkeissa hyödynnetään Akatemian rahoituksen ohella myös muuta rahoitusta. Summary by the co-ordination: During the reporting period there have been the total of 30 researchers working in the programme, of them 22 have been financed by the programme. The total of working months of researchers is 145 months and of co-ordination 6 months. The projects are very multidiciplinary: only 11 researchers out of 30 have a degree in legal studies (incl. Masters in Administrative Sciences majoring in law). Most researchers have had other financing when the programme started, due to which the programme funding has been used only since beginning of It should be noted, that in a number of projects funding is provided in addition from other sources. 4. Tutkimushankkeen tavoitteet / Key aims of the project in EcoPPLaw: Tutkimuksen tarkoituksena on edistää julkisten hankintojen ekotehokkuutta sekä Suomessa että kansainvälisesti tarjoamalla tietoa siitä, millainen on ekotehokas ja kokonaistaloudellinen julkinen hankinta, joka täyttää kilpailu-, sopimus- ja kansainvälisen kauppaoikeuden vaatimukset, ja miten voidaan varmistaa hankintaan liittyvien sopimusten avulla, että toimitetut tuotteet täyttävät niitä koskeneet ympäristöperusteet. FORBID: Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on tarkastella lainsäädäntöä sekä lainsäädännön kehitystä ja toimeenpanoa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtäävässä politiikassa. Ensimmäisenä vuonna on tavoitteena ollut vahvistaa tarkastelun monitieteellistä tarkastelunäkökulmaa, valita vertailevan tutkimuksen kohteet ja aloittaa aineiston keruu eri työpaketeissa. EFEIA: Raportointiaikana tutkimushankkeen tavoitteena on ollut erityisesti projektin tutkijoiden väitöskirjatöiden edistäminen ja monitieteellisen tutkimusyhteistyön käynnistäminen (mm. yhteisjulkaisujen suunnittelu). Lisäksi tavoitteena on ollut osallistua aktiivisesti tutkimusalueen kotimaiseen ja kansainväliseen keskusteluun, sekä luoda myös kokonaan uusia yhteistyörakenteita. EFEIA-projektin tunnettuutta on pyritty lisäämään aktiivisesti. 8

9 YLKÄ: Tutkimushankkeen tavoitteina on raportointiajalla ollut tutkimuskohteen, -metodien ja -käsitteiden täsmentäminen eri tutkimusalojen välillä osallistumalla hankkeen ja koko ohjelman työpajoihin ja seminaareihin. Raportointiajalla hankkeen tukijana on varsinaisesti toiminut vain Timo Peuhkuri, jonka tavoitteena oli omassa osahankkeessaan on ollut tutkimusmateriaalin kokoaminen, tutkimusasetelman täsmentäminen sekä tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kehittäminen. LEG: (Joensuu) Tavoitteena on ollut täsmentää hankkeen yhteisiä teoreettisia lähtökohtia ja tutkimusideaa. Lisäksi on pyritty luomaan kontakteja ja aloittamaan yhteistyötä tutkimusohjelman muissa hankkeissa työskentelevien tutkijoiden kanssa. (Lappi) Hankkeessa on kehitelty edelleen ympäristön oikeudellisen sääntelyn yleisten lähtökohtien tutkimista. Erityisesti on ollut esillä yhteiskunnan oikeuteen ja radikaaliin oikeusekologiaan liittyvät asiat. PERILUC: Kaavoituskonfliktien ominaispiirteiden ja niihin liittyvien ongelmien sekä ratkaisumahdollisuuksien selvittäminen monitieteellisellä yhteistyöllä (ympäristöoikeus, politiikan tutkimus, professiososiologia, yhdyskuntasuunnittelun tutkimus). Näiden eri tieteenalojen lähestymistapojen vertailu ja yhteistyön kehittäminen. Käytännön tavoitteina kaavoittaja -professiota koskevan väitöskirjan viimeistely (S. Puustinen), konfliktien sovittelun menetelmien kehittäminen (L. Peltonen) sekä suunnittelutarvealueita koskevien ristiriitojen alustava analyysi (H. Tolvanen). EMLE: This project explores the nature, impact and effectiveness of public participation in environmental decision-making. We explore the tensions, contradictions and convergences between international, European and Finnish law governing environmental decision-making and the public response within a context of reflexive ecological modernization. Drawing on international examples within and outside the EU, a review of processes in other Baltic state and case studies in the United States and Great Britain, we will examine the management and administration of environmental permits at both local municipality and regional levels. Applying a mixed methodology we will document the nature of the public engagement processes that are applied and their impact from the perspectives of 9

10 a range of different stakeholders. Finally, we will develop and apply a framework for evaluating the effectiveness of public participation mechanisms across four distinct domains: Impact, Participation, Cost and Law. 5. Tutkimushankkeen toteutuminen / Results of the project 5.1. Tehdyt opinnäytteet / Theses accomplished EFEIA: (kaksi pro gradua, joiden ohjaajana on toiminut hankkeen jäsen ei katsota hankkeen tuloksiksi) EcoPPLaw, FORBID, YLKÄ, LEG, PERILUC, EMLE: Ei raportoitavaa, none Koordinaation yhteenveto: Ohjelma käynnistyi vuonna 2005 ja osa hankkeista alkaa toimia täysipainoisesti vasta vuoden 2006 alusta, joten ohjelmassa ei vielä ole väitelleitä. Vuoden 2006 aikana on käynnistynyt tai käynnistymässä ainakin viiden ohjelmassa työskentelevän tutkijan väitöskirjan esitarkastus. 20 väitöskirjan tavoitteen saavuttaminen ohjelman työskentelyn aikana (vuoden 2008 loppuun mennessä) voi osoittautua liian kovaksi tavoitteeksi. Summary by the co-ordination: The programme started in 2005 and part of the projects have began to run fully in the beginning or No-one has defended one's doctoral thesis yet. During 2006 at least five researchers working in the programme will finalise their dissertation. The total aim of 20 doctoral theses by 2008 may turn out to be too optimistic Hankkeen järjestämät sisäiset tilaisuudet / Internal events arranged by the project Koordinaatio: Tutkimusohjelman avausseminaari järjestettiin Joensuussa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 25 tutkijaa tai tutkimusryhmän johtajaa ja läsnä oli kaikkien hankkeiden edustajia sekä Suomen Akatemian edustajana tiedeasiantuntija Tiina Forsman. Kukin hanke esiteltiin sekä kokonaisuutena että tutkimusteemoittain ja tutkijoittain. EcoPPLaw: Hanke on järjestänyt seuraavat säännönmukaiset tilaisuudet, joihin osallistuneet tutkimusryhmän tutkijat ja muut jäsenet: SYKE, TKK, TKK, TKK, SYKE 10

11 FORBID: Hanke on järjestänyt 10 tutkimusryhmäkokousta: , , , , , , , , , Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut kerran EFEIA: EFEIA-projektin kick off tapaaminen sekä suunnittelukokous, , Jyväskylä; EFEIA projektin tutkijatapaaminen, , Jyväskylä; EFEIA-projektin kehitysseminaari, , Joensuu. YLKÄ: Hankekokoukset: Helsingissä, Käytännöllisen filosofian laitos. Paikalla Olli Loukola, Anne Kumpula, Marjukka Laakso, Timo Peuhkuri, Pasi Kallio ja Simo Kyllönen; Turussa, Turun yliopisto Calonia. Paikalla Olli Loukola, Anne Kumpula, Marjukka Laakso, Timo Peuhkuri, Pasi Kallio ja Simo Kyllönen; Helsingissä, Käytännöllisen filosofian laitos. Paikalla Olli Loukola, Anne Kumpula, Marjukka Laakso, Timo Peuhkuri, Pasi Kallio ja Simo Kyllönen. LEG: Ks. seuraava kohta PERILUC: Tutkijatapaamiset helmikuussa 2005 ja helmikuussa Lisäksi jatkuvaa työn ohjausta. EMLE: Eleven project meetings alternating between Helsinki and Turku Koordinaation yhteenveto: Sisäisiä tilaisuuksia on ollut yhteensä 26 kappaletta. Hankkeiden sisäinen työskentely vaikuttaa hyvin aktiiviselta. Summary by the co-ordination: The total of 26 internal events indicates very active working within projects. 11

12 5.3. Järjestetyt muille avoimet tilaisuudet / Events open to other participants Koordinaatio: 1. Issues in Green Democracy , Turku yhdessä Yhteiskunnallisen Ympäristötutkimuksen seuran kanssa. Kansainvälisessä konferenssissa oli seuraavat teemaryhmät, jotka liittyvät tutkimusohjelmaan (useat ohjelman tutkijoista pitivät alustuksen ryhmissä): Biodiversity, markets, and democracy Dynamics between environmental management and policy practices at the local level Global environmental governance - Legitimacy in process and outcome? Policy instruments for environmental governance: Policy process, instrument choice and implementation. Principles of environmental law and conception of justice 2. Ympäristöoikeuden V ajankohtaispäivä EU-ympäristöoikeus kansallisena haasteena yhdessä Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen kanssa. Ohjelman tutkijoista tilaisuudessa pitivät puheenvuoron Anne Kumpula (EMLE), Kai Kokko (FORBID), Ismo Pölönen (EFEIA) ja Leila Suvantola (koordinaatiosihteeri, LEG). Tilaisuudessa oli 90 osallistujaa. 3. Ympäristöoikeuden varjoväitöspäivä yhdessä Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen kanssa. Päivässä käsiteltiin kahden viime vuoden aikana ilmestyneitä kotimaisia väitöskirjoja, jotka sijoittuvat ympäristöoikeuden alalle tai sivuavat ympäristöoikeutta: Anne Kumpula: Ympäristö oikeutena, Harri Kalimo: Recycling electronics: at the crossroads of contemporary environmental and free trade law, Matti Hepola: Oikeusvoimaopin transformaatio, Elina Pirjatanniemi: Vihertyvä rikosoikeus ja Jari Salila: Metsäalueen oikeudellisesta asemasta. Tilaisuudessa oli 40 osallistujaa. LEG: Legitimiteetti-työpaja: teoreettiset käsitteet: hallinta, ohjauskeinojen muutos, legitimiteetti, Ilomantsissa Mekrijärven tutkimusasemalla (noin 20 osallistujaa). Hankkeen johtajat ja tutkijat Juha Karhu, Pertti Rannikko, Tapio Määttä, Jakob Donner-Amnell, Tuomas Kuokkanen, Mikko Marttila, Arto Naskali ja Leila Suvantola alustivat tutkimuksestaan. PERILUC: Tutkijaseminaari Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät ja maankäytön konfliktit YTK:ssa TKK:lla (osallistujia noin 30). 12

13 EcoPPLaw, FORBID, EFEIA, YLKÄ, EMLE: Ei raportoitavaa, nothing to report Koordinaation yhteenveto: Tutkimusohjelman avausseminaarissa tehtiin suunnitelma ohjelman yhteisistä tapahtumista koko ohjelman ajaksi, ja muotoiltiin yhdessä hankkeen koordinaatiosuunnitelmaa koordinaatioyksikön ehdotuksen pohjalta. Koordinaatiosuunnitelma (ml. tapahtumakalenteri) käsiteltiin ohjausryhmässä toukokuussa 2005, jolloin siihen vielä tehtiin eräitä täsmennyksiä. Kaikki suunnitellut tapahtumat on toteutettu suunnitelman mukaisesti, minkä lisäksi on järjestetty yksi tapahtuma lisää. Avoimia tilaisuuksia on ollut yhteensä 5 ja niihin on osallistunut yhteensä yli 200 osallistujaa. Tilaisuudet ovat palvelleet hyvin ohjelman tieteellistä ja käytännöllistä verkottumista samalla kun ne ovat edistäneet hankkeiden välistä yhteistyötä. Ohjelman tutkijoiden osallistuminen tilaisuuksiin olisi voinut kuitenkin olla laajempaakin. Summary by the co-ordination: A calendar of events to be arranged during the programme was drafted in the opening seminar of the programme. The plan was part of the co-ordination plan proposed by the co-ordination. The programme group discussed the co-ordination plan including the events calendar in May 2005 and made small amendments to it. All planned events have been arranged according to the plan and an additional event has been arranged. There have been five events open to other participants with the total of over 200 participants. The events have served well the scientific and practical networking or the programme and contributed to the co-operation of the projects. The researcher of the programme could, however, have participated in the event more widely Osallistuminen muihin tapahtumiin / Participation in other evens Koordinaatio: 1. Kompensaatio infrahankkeissa seminaari Helsinki (liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön yhdessä järjestämä), Tapio Määttä toimi tilaisuuden puheenjohtajana, Leila Suvantola alusti aiheesta Luonnonsuojeluarvoille aiheutettavien haittojen kompensointi oikeudellisena kysymyksenä 2. Nordic Environmental Law Network Workshop " New Instruments for the Protection of Biodiversity and Biosafety", , Helsinki: Tapio Määttä, Leila Suvantola (alustus "Environmental Offset Arrangements") 3. Fragmentteja oikeuslähdeopista ja oikeudellisesta argumentaatiosta, oikeustieteellisen valtakunnallisen tutkijakoulu OMY II:n syysseminaari Joensuussa , Tapio Määttä alustus Soft law ympäristöoikeuden oikeuslähteenä 13

14 4. The 11th International Symposium on Society and Resource Management "From Knowledge to Management", Östersund, Leila Suvantola (alustus "The Changed Roles of Nature Conservation and Resource Management in Finland") 5. Kansalaisten ympäristöoikeudet -seminaari, Helsingissä , järj. Suomen Luonnonsuojeluliitto, Tapio Määttä, alustus Ympäristöoikeuksien kehitys Suomessa ja EU:ssa 6. Ympäristöoikeus ja eurooppaoikeuden haasteet tutkijatapaaminen, Helsinki (SYKE) , Tapio Määttä puheenjohtaja (yhdessä Anne Kumpulan kanssa) 7. YHYS Conference "Issues in Green Democracy": Tapio Määttä (puheenjohtaja työryhmässä Principles of environmental law and conception of justice), Leila Suvantola (alustus "Some More or Less Legal Arguments on Biodiversity and Markets") 8. Conference on management of conflicts between wildlife and human resource use, Leipzig. Leila Suvantola (alustus "The Golden Eagle Compensation System as an Example of Incentive Measures as a Conflict Management Tool") FORBID: 1. International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) XXII World Congress. Brisbane, Australia Eeva Primmer, Paula Horne. 2. Annual Conference of The Finnish Society for Environmental Social Science (YHYS): Issues in Green Democracy. Turku, Finland Eeva Primmer. 3. NELN workshop , "New Instruments for the Protection of Biodiversity and Biotechnology". Helsinki, SYKE, Kai Kokko, Eeva Primmer, Jukka Similä. 4. The 7th Nordic Conference on Environmental Social Sciences (NESS) , Göteborg, Kai Kokko. 5. Ympäristöoikeus ja eurooppaoikeuden haasteet tutkijatapaaminen, Helsinki (SYKE) , Kai Kokko (alustus: Euroopan ympäristöoikeuden integraatio). 6. NELN workshop "Enforcement and sanctions in environmental law" Stockholm, Louise Fromond (alustus: "The role of access to information in enforcing the legal protection of habitats - Finnish law as an example") 14

15 7. III oikeustieteen tutkijakoulutapahtuma, Lammi , Louise Fromond (alustus: Bevarandeåtgärder för nätverket Natura 2000 I finsk, svensk och fransk rätt ) 8. Legitimiteetti-työpaja: teoreettiset käsitteet: hallinta, ohjauskeinojen muutos, legitimiteetti, Ilomantsi, Mekrijärven tutkimusasema , Louise Fromond (alustus: Suomen ja Ranskan oikeuden ohjauskeinoja metsien biodiversiteetin suojaksi legitimiteettinäkökulma), Kai Kokko (alustus: Biodiversiteetin turvaaminen KHO:n viime aikaisessa oikeuskäytännössä - legitimiteetin toteutuminen normatiivisen tutkimuksen näkökulmasta ) 9. Ympäristöoikeuden V ajankohtaispäivä EU-ympäristöoikeus kansallisena haasteena , Louise Fromond, Kai Kokko (alustus: Eurooppaoikeus KHO:n ympäristöasioita koskevassa oikeuskäytännössä ) 10. Ympäristöoikeuden varjoväitöspäivä Kai Kokko, Louise Fromond (opponointi) 11. Valtakunnalliset YVA-päivät, , Helsinki. Kai Kokko. 12. Tutkijoiden metsäpalaverin päätösseminaari, Koli , Louise Fromond EFEIA: 1. Valtakunnalliset YVA-päivät , Helsinki (Hokkanen, Kuitunen ja Pölönen). Pölönen, Ismo: YVAn riittävyys YVA-lain ja KHO:n päätösten valossa 2. 7 th Finnish Conference of Environmental Sciences, May , Jyväskylä (Hokkanen, Kuitunen ja Pölönen). Hokkanen, Pekka: Effectiveness of environmental impact assessment political science perspective. Pölönen, Ismo: Effectiveness of environmental impact assessment legal perspective 3. 25th Annual Conference of International Association for Impact Assessment "Ethics & Quality". 31 May 3 June 2005, Boston, USA (Hokkanen ja Pölönen) Hokkanen Pekka: Effectiveness and Political Functions of Public Participation in Environmental Impact Assessment. Pölönen, Ismo: Pitfalls of the Finnish EIA legislation. EFEIA-projektin posteri: Effectiveness of Environmental Impact Assessment in Finland. 4. YVA- ja SOVA-neuvottelupäivät , Mekrijärvi (Pölönen), Pölönen, Ismo: EFEIA-projektin esittely YVAn kansainväliset kehityssuuntaukset 5. Seurantaseminaari Oikeustieteen tutkijakoulun "Fragmentteja oikeuslähdeopista ja oikeudellisesta argumentaatiosta" -seminaarille 15

16 , Joensuu (Pölönen), Pölönen, Ismo: Direktiivin asema kansallisia tuomioistuimia välittömästi velvoittavana oikeuslähteenä 6. YVA ry:n jäsenilta, teemana kansainvälinen YVA, , Helsinki. (Hokkanen); Hokkanen, Pekka: IAIA:n kongressi Bostonissa tutkimusnäkökulmia 7. III oikeustieteen tutkijakoulutapahtuma, Lammi (Pölönen). Pölönen, Ismo: Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen YVA-linjaukset direktiivin laillisuusvalvontavaikutuksen ilmentymänä 8. Valtakunnalliset YVA-päivät, , Helsinki, (Hokkanen, Jalava ja Pölönen) Hokkanen, Pekka: Kommenttipuheenvuoro: mitä on vaikuttavuus? YLKÄ: 1. Simo Kyllönen. Osallistuminen PERILUC-hankkeen järjestämään tutkijatapaamiseen Maankäyttökonfliktit, vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät ja ennakoiva oikeus, Espoon Otaniemessä Pasi Kallio, Simo Kyllönen, Marjukka Laakso ja Timo Peuhkuri Osallistuminen tutkimusohjelman ja Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran (YHYS) järjestävään kollokvioon Issues in Green Democracy Turussa Pasi Kallio ja Timo Peuhkuri kuuluivat myös kollokvion järjestelytoimikuntaan. 3. Simo Kyllönen. Osallistuminen ja alustus Onko legitimiteetti ympäristöpäätöksenteon vaikein haaste, vai ympäristöpäätöksenteko demokraattisen legitimiteetin? Ympäristöhallinnan legitimiteetti- hankkeen järjestämään Legitimiteetti-työpajaan Mekrijärvellä LEG: 1. Nordic Environmental Law Network Workshop " New Instruments for the Protection of Biodiversity and Biosafety", , Helsinki: Juha Karhu (alustus: New Forms of Private Law Liability as the Protection of Biodiversity ) 2. XXII Iufro World Congress: Forests in Balance: Linking Tradition and Technology, 8-13 August 2005, Brisbane, Australia. Naskali, Arto (esitelmä: Transaction process, rights changes and sustainable forest management). 3. The 11th International Symposium on Society and Resource Management "From Knowledge to Management", Östersund, Kaisa Raitio (posteri "Trust, Frames, and Institutional Framework: Conflict management between reindeer herding and forestry in Finland") 16

Monimuotoisuuden tutkimus ohjelma MOSSEn vaikuttavuusarviointi ja tieteellisen laadun arviointi

Monimuotoisuuden tutkimus ohjelma MOSSEn vaikuttavuusarviointi ja tieteellisen laadun arviointi Monimuotoisuuden tutkimus ohjelma MOSSEn vaikuttavuusarviointi ja tieteellisen laadun arviointi 5 2009 Monimuotoisuuden tutkimusohjelma MOSSEn vaikuttavuusarviointi ja tieteellisen laadun arviointi Jussi

Lisätiedot

Deliberatiivisen demokratian T&K-päivä 30.10.2014 ABSTRAKTIT

Deliberatiivisen demokratian T&K-päivä 30.10.2014 ABSTRAKTIT Deliberatiivisen demokratian T&K-päivä 30.10.2014 ABSTRAKTIT TYÖRYHMÄ 1. Lähidemokratia ja osallisuuden johtaminen Työryhmän vetäjä Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto Osallisuuden johtaminen työelämässä:

Lisätiedot

Abstraktikirja. 1. Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä. Koonnut Harri Raisio

Abstraktikirja. 1. Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä. Koonnut Harri Raisio Abstraktikirja D E L IB E R A A T I O DE M O K R A T I A N SY V E N T ÄJÄ N Ä 1. Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä Koonnut Harri Raisio 18.12.2013 SISÄ L L YS sivu I. Puheenjohtajan

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja kansalaisosallistuminen

Ilmastonmuutos ja kansalaisosallistuminen Ilmastonmuutos ja kansalaisosallistuminen ILMANKOS-hankkeen tutkimus- ja kehittämisosion loppuraportti Peltonen Lasse, Roininen Janne, Ahonen Sanna, Nupponen Terttu ja Tuusa Ruusu 31.3.2011 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI

LOPPURAPORTTI. Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI LOPPURAPORTTI Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI Terveydenhuollon osaajien liikkuvuuden edistäminen 1.11.2008-31.12.2010 Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI Terveydenhuollon

Lisätiedot

http://www.teollinenekologia.fi

http://www.teollinenekologia.fi http://www.teollinenekologia.fi 1 Sisältö Johdanto seuran ensimmäiseen jäsenlehteen...1 Puheenvuoro...2 Ongelmasta hyödyke: hiilidioksidi metanolin ja dimetyylikarbonaatin raaka aineena...5 Life ECOREG

Lisätiedot

toimintakertomus 2014

toimintakertomus 2014 toimintakertomus 2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö cupore Sisällys 1 Yleistä 3 2 Hallinto ja henkilökunta 4 3 Tutkimus- ja selvitystoiminta 6 4 Muu asiantuntijatyö 10 5 Kansainvälinen

Lisätiedot

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriö Undervisningsministeriet Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriön julkaisuja 2008:13 Taina Kaivola (toim.) Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Elävä aineeton kulttuuriperintö

Elävä aineeton kulttuuriperintö Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 28 ANNA KANERVA JA RITVA MITCHELL (TOIM.) Elävä aineeton kulttuuriperintö Hankkeen loppuraportti Cuporen verkkojulkaisuja 28 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

Vaikuttavaa tutkimusta

Vaikuttavaa tutkimusta ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2332 Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki Smith & Jari Konttinen Vaikuttavaa tutkimusta Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Heikki Malinen (toim.) AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISET TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN PÄIVÄT MIKKELISSÄ 8. 9.2.2006 Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 5 Heikki

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009 Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009 C 81 Jakelu: Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija-

Lisätiedot

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit

Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit Suomen Akatemian julkaisuja 6/08 Vaikuttavuuskehikko ja indikaattorit T tavuuden täisistä h Tässä rapor ja Tek arvioinnin k Rapor inno eli vaikut vaikut ys aattorit. V 99 Tarmo Report Lemola Evaluation

Lisätiedot

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN:

AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: AIVOT JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN: Neurotiede kohtaa koulutuksen LIFELONG LEARNING AND THE BRAIN: Neuroscience meets Education Brain developm Sisällysluettelo Contents CICERO Learning -verkoston puheenjohtajan

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Lääke 2000. Teknologiaohjelmaraportti 5/2007. Loppuraportti

Lääke 2000. Teknologiaohjelmaraportti 5/2007. Loppuraportti Lääke 2000 Teknologiaohjelmaraportti 5/2007 Loppuraportti Lääke 2000 biolääketiede, lääkekehitys ja farmaseuttinen teknologia Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 5/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT 2003 VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut The Finnish Institute in the Middle East (FIME) 2003 VUOSIKERTOMUS/ÅRSBERÄTTELSE/ANNUAL REPORT The Finnish Institute

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot