EVA katsoo eteenpäin. Maailma talouskriisin jälkeen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EVA katsoo eteenpäin. Maailma talouskriisin jälkeen?"

Transkriptio

1 EVA katsoo eteenpäin Talouskriisi puhututtaa EVAn keväässä. EVAn yhteenvetoraportti ja kirjailija Juha Itkosen kirjoittamat fiktiiviset kuvaukset neljästä globaalista skenaariosta tarkastelevat vaihtoehtoisia maailmoja talouskriisin jälkeen. Myöhemmin keväällä keskustellaan talouskriisin vaikutuksista Suomeen. Työn alla on myös hanke, jonka avulla EVA etsii motivoivia ja innostavia keinoja pitää ihmiset pidempään työelämässä. Lisäksi EVA osallistuu keskusteluun digitaalisen tulevaisuuden haasteista. Hanke lähtee liikkeelle F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaan johdolla. Lisätietoja EVAn julkaisuista ja tapahtumista löydät verkkosivuilta Maailma talouskriisin jälkeen? Maailma on murroksessa. Talouskriisin ravistellessa maailmaa ja protektionismin nostaessa päätään on tarpeellista pohtia vaihtoehtoisia tulevaisuudennäkymiä. Kuinka syvälle sukellamme ja kuinka kauan talouskriisi kestää? Mihin suuntaan kansainvälinen yhteistyö kehittyy? EVAn Globaalit Skenaariot hahmottavat maailmaa talouskriisin jälkeen. EVA kutsui tulevaisuuden pohdintaan joukon keskeisiä suomalaisia toimijoita. Hankkeeseen osallistuivat STTK, Tekes, Sitra ja kahdeksan yritystä: Componenta, F-Secure, Fortum, Kone, Metso, Rautaruukki, UPM-Kymmene ja Wärtsilä. Ja tuloksena syntyi neljä globaalia skenaariota. Skenaariossa Länsi luo nahkansa maailmanjärjestys toimii Yhdysvaltojen ja Euroopan johdolla, muttei enää lännen ehdoilla. Skenaariossa Kiinalaista kapitalismia talouden painopiste siirtyy Aasiaan ja Lähiidän maihin. Skenaariossa Blokkien taisto taloudellinen nationalismi ja valtiokapitalismin nousu johtavat eri talousalueiden väliseen taistoon. Skenaariossa Stimulus ja romahdus elvytysyritykset epäonnistuvat, globaali talousjärjestelmä romahtaa ja maailma ajautuu tuuliajolle ilman selkeää johtajaa. EVAn skenaarioiden tavoite on luoda perusta keskustelulle Suomen, suomalaisten yritysten ja työntekijöiden menestyksen edellytyksistä ja eväistä eri maailmoissa. Risto E. J. Penttilä Johtaja EVA

2 EVA RAPORTTI EVA Raporttien tavoitteena on herättää keskustelua ajankohtaisista aiheista suomalaisessa yhteiskunnassa. EVA julkaisee vuosittain 4 8 raporttia. EVAn arvo- ja asennetutkimus 2009: Kapitalismi kansan käräjillä EVAn tuorein arvo- ja asennetutkimus kertoo, mitä mieltä suomalaiset ovat kansainvälisestä talouskriisistä ja sen vaikutuksista Suomeen. Kansallisen arvo- ja asennetutkimuksen ovat laatineet Ilkka Haavisto EVAsta sekä Pentti Kiljunen Yhdyskuntatutkimus Oy:stä. Raportti julkaistiin 9. maaliskuuta Maamme talouden alamäen syitä tiedusteltaessa saavat kotimaiset päätöksentekijät kansalaisten enemmistöltä synninpäästön. Tärkeimmiksi syiksi Suomen joutumiselle talouskriisiin nimetään Yhdysvalloissa ja muissa maissa tapahtuneet ylilyönnit, taloudelliset virheet sekä talouden globalisaatio. Syyksi nähdään myös kansainvälisen talouden liiallinen vapaus ja sääntelyn puutteet sekä markkinatalouden luonteen muuttuminen kovaksi kapitalismiksi. Markkinataloudessamme nähdään olevan liikaa ahneutta, oman edun ja pikavoittojen tavoittelua sekä keinottelua. Selkeä enemmistö toivoo, että suomalainen markkinatalous jakaisi kansalaisille lisää kannustimia yrittää ja että työnteon arvostus vahvistuisi. Talouskriisin jälkeiseltä markkinataloudelta toivotaan ennen muuta lisää inhimillisyyttä, kannustavuutta ja vastuullisuutta. Kriisin ytimessä on huoli työstä. Enemmistö suomalaisista uskoo yritysten menestyksen ja voittojen hyödyttävän laajasti koko yhteiskuntaa, ja vielä hieman useampi katsoo hyvinvoinnin maassamme riippuvan vientiteollisuuden kilpailukyvystä. Kuitenkin vain harva ilmoittaa luottavansa maamme suuryrityksiin. Yksi selitys ilmiölle ovat irtisanomiset. Talouskriisin äärellä suomalaisten mielipiteet ovat muutoksen tilassa. Vaikka politiikkaan suhtaudutaan edelleen skeptisesti, on sen arvostus nousussa. Suhtautuminen maahanmuuttoon on tiukentumassa. Asenteet EU:hun ja Nato-jäsenyyteen elävät suojasään aikaa. Eduskunta ja hallitus nauttivat vähäisempää luottamusta kuin valtion perustoiminnot. Vielä vähemmän suomalaiset luottavat kansalais- ja työmarkkinajärjestöihin; ay-liikkeeseen luottaa yksi kolmesta. Suomalaiset kantavat huolta ympäristön tilasta, töissä jaksamisesta, eläkejärjestelmän kestävyydestä, eriarvoisuudesta ja hyvinvoinnin jatkumisesta. Huolistaan huolimatta suomalaiset ovat lopulta hyvin tyytyväisiä omaan elämäänsä. Raportti on vuodesta 1984 jatkuneen EVAn kansallisen arvo- ja asennetutkimussarjan kolmastoista osa.

3 Paras kaupunki kuusi suurinta vertailussa EVA Raportti Paras kaupunki kuusi suurinta vertailussa arvioi kuuden suurimman suomalaisen kaupungin taloutta. 14. lokakuuta 2008 julkaistun raportin ovat kirjoittaneet toimittaja Kyösti Jurvelin ja liikkeenjohdon neuvonantaja Bo-Erik Ekström. EVAn kaupunkivertailun mukaan Espoo ottaa taloudenpidossaan parhaiten huomioon asukkaidensa edun. Vantaa on joukosta velkaantunein, mutta toimii säästeliäästi ja menestyy vertailussa hyvin. Turku palvelee asukkaitaan hyvin, mutta sen haittana ovat tehottomuus sekä riippuvuus valtiosta ja valtionosuuksista. Sama koskee Tamperetta, jonka taloutta leimaa lisäksi sisäänpäin kääntyneisyys. Oulu kompastuu ylikorkeaan verotukseen. Helsingin pisteitä pudottavat sen raskas toimintamalli ja tapa investoida verovaroin raskaasti liiketoimintaan. Kaupunkien taloudenpidossa on paljon kohennettavaa asukkaan ja veronmaksajan näkökulmasta katsottuna. Raportin mukaan Suomen suuret kaupungit eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta toimi aktiivisesti palvelumarkkinoiden kehittämiseksi. Sen sijaan ne itse harjoittavat liiketoimintaa markkinoilla suojatusta kilpailuasemasta käsin. Venäläinen kapitalismi ja Suomi EVAn raportti Venäläinen kapitalismi ja Suomi osoittaa, että hyötyäkseen Venäjän markkinoiden kasvusta suomalaisten yritysten pitää osata toimia venäläisessä kapitalismissa ja hallita siihen liittyvät riskit. Ekonomisti Simon-Erik Olluksen kirjoittama raportti julkaistiin 2. lokakuuta Suomalaiset yritykset investoivat Venäjälle enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Samalla Suomen ja suomalaisten yritysten riippuvuus Venäjästä kasvaa. Pidemmällä tähtäimellä on todennäköistä, että Suomessa on entistä enemmän yrityksiä, joilla on suurempi liikevaihto ja henkilöstö Venäjällä kuin Suomessa. Sen sijaan venäläisten yritysten investoinnit Suomeen ovat toistaiseksi olleet hyvin pieniä. Olluksen mukaan venäläistä kapitalismia määrittävät maantiede, neuvostotalouden taakka ja luonnonvaratalouden rakenne. Nämä tekijät johtavat eristäytyneisyyteen, tarpeeseen suojella taloutta ulkopuoliselta kilpailulta ja tilanteeseen, jossa kasvu on nopeaa mutta rakenteiden uudistuminen hidasta. Oikeusjärjestelmän ja lainsäädännön puutteita korjataan epävirallisilla suhdeverkostoilla. Vakauden puute johtaa kapitalismiin, jossa sijoitusten on tuotettava jo lyhyellä aikajänteellä. Kaikki EVA Raportit löytyvät sähköisessä muodossa verkkosivuilta > Raportit.

4 EVA ANALYYSI EVA Analyysit -julkaisusarjan tarkoituksena on edistää analyyttistä ja kantaaottavaa keskustelua. Lyhyet ja napakat EVA Analyysit keskittyvät yhteen, rajattuun aiheeseen. Verokeskustelu hukassa mikä verotuksessa on tärkeää? EVAn ekonomisti Martti Nyberg näkee suomalaisessa verokeskustelussa perustavaa laatua olevan virheen. Tämä virhe on ajatus siitä, että veroasteiden laskeminen johtaa aina pienempään verokertymään. EVA Analyysi Verokeskustelu hukassa mikä verotuksessa on tärkeää? julkaistiin 10. joulukuuta Nybergin mukaan olemme jo pitkään olleet tilanteessa, jossa veroasteen lasku ei ole pienentänyt verokertymää. Päinvastoin joissain tapauksissa veroasteiden laskeminen on johtanut verotulojen kasvuun. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tulisikin käyttää aggressiivisia veronalennuksia yritysten ja niiden omistajien toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi. Helpoin ja halvin tapa vahvistaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä olisi poistaa osinkojen kaksinkertainen verotus. Johtaminen ja moraali Gustav von Hertzenin kirjoittaman EVA Analyysin mukaan moraalinen pääoma on jokaisen elinvoimaisen yrityksen keskeinen resurssi. 24. marraskuuta 2008 julkaistu EVA Analyysi Management and Morality An Overview määrittää moraalin merkitystä tämän päivän markkinataloudessa toimiville yrityksille ja niiden johdolle. Von Hertzenin mukaan moraalinen pääoma on yrityksen selkäranka, jonka kestävyys ratkaisee yrityksen menestyksen. Hyvää moraalia ei voi ostaa markkinoilta, ja sen opettaminen on vaikeaa. Siksi von Hertzen kehottaa yrityksiä varjelemaan ja kehittämään moraalista pääomaa organisaatioidensa sisällä. Mikäli yritysten toiminta on avointa ja kilpailu reilua, muodostuu myös vapaasta markkinataloudesta lisäarvoa ja vaurautta tuottava plussummapeli. EVA Analyysit voi ladata EVAn verkkosivuilta osoitteesta > Analyysit.

5 EVA FORUM EVA FORUM on korkeatasoinen keskustelusarja ajankohtaisista aiheista. Sen tavoite on edesauttaa vilkkaamman ja rohkeamman keskustelukulttuurin syntymistä Suomeen. EVA FORUMeja järjestetään 2 5 kertaa vuodessa. EVA FORUM How to fix our Climate: Regulation or Radical Rethinking EVA FORUM: How to fix our Climate: Regulation or Radical Rethinking järjestettiin lokakuun 30. päivä. EVA FORUMissa keskusteltiin ilmastonmuutoksesta ja keinoista hillitä sitä. Tilaisuuden avasi EVAn hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila. Professori Gwyn Prins (London School of Economics) alusti paneelikeskustelua esittelemällä näkemyksensä ilmastopolitiikan uusista malleista. Paneelissa aiheesta keskustelivat lisäksi ympäristöministeri Paula Lehtomäki ja Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtaja Sakari Tamminen. Puheenjohtajana toimi Euroopan parlamentin jäsen Eija-Riitta Korhola. EVA FORUM Kulttuurin ja elinkeinoelämän uusi suhde EVA FORUM Kulttuurin ja elinkeinoelämän uusi suhde järjestettiin 20. marraskuuta 2008 Kiasmassa. EVA FORUMissa esiteltiin ja etsittiin uusia, innostavia malleja yritysten ja kulttuurimaailman yhteistyölle. Kiasman museonjohtaja Berndt Arell, Helsingin Musiikkitalon johtaja Helena Hiilivirta ja valtiovarainministeri Jyrki Katainen keskustelivat ministeri Christoffer Taxellin johdolla elinkeinoelämän ja kulttuurin suhteesta. Keskustelussa todettiin, että suhde ei välttämättä ole uusi, mutta se etsii jatkuvasti uusia ilmenemismuotoja. Esimerkit taiteilijoiden ja yritysten yhteistyöstä sekä vauhdikas keskustelu verovähennysoikeudesta muistuttivat monista olemassa olevista mahdollisuuksista. Voit tutustua vanhoihin EVA FORUMeihin verkkosivuilla

6 Tapahtumia Tunnelmia Yhdysvaltain presidentinvaalien alla EVAssa keskusteltiin Yhdysvalloissa vallitsevista tunnelmista presidentinvaalien alla 21. lokakuuta Keskustelua alustivat Yhdysvaltain suurlähettiläs Barbara McConnell Barrett ja dosentti Dan Steinbock, joka toimii tutkimusjohtajana India, China and America -instituutissa. Keskustelu suomalaisen johtamisen murroksesta Vanhan ylioppilastalon musiikkisalissa keskusteltiin 12. marraskuuta 2008 teemasta Onko suomalainen johtaminen murroksessa? EVA Kumppani ja Helsingin yliopiston dosentti Hannele Seeck alusti keskustelua kirjansa Johtamisopit Suomessa pohjalta (Gaudeamus, 2008). Keskustelua suomalaisen johtamisen murroksen merkeistä ja muodoista jatkettiin paneelissa yhdessä vuorineuvos Krister Ahlströmin ja toimitusjohtaja Marjo Raitavuon (EM Group) kanssa. Tilaisuudessa pohdittiin muun muassa sitä, millaisen perinnön varaan nykyajan johtaminen rakentuu; miten suomalainen johtamistraditio on kehittynyt ja mihin suuntaan uusi johtamiskulttuuri kallistuu. Keskustelua Euroopan ja Venäjän energiasuhteesta EVAssa keskusteltiin 4. helmikuuta teemasta Vihaa vai rakkautta? Mihin suuntaan Euroopan ja Venäjän energiasuhde kehittyy?. Plan Energyn toimitusjohtaja Heikki Lehtimäki alusti aiheesta Euroopan ja Venäjän energiasuhde Ukrainasta nähtynä. Keskustelua jatkoi Nord Streamin yhteiskuntasuhteiden johtaja Sebastian Sass, joka kertoi Itämeren kautta kulkevan kaasuputkihankkeen etenemisestä. Voit tutustua aikaisempiin tapahtumiin EVAn verkkosivuilla

7 EVAn kumppaniverkosto EVA Business Fellows EVAn Business Fellows -ohjelma on suunnattu noin vuotiaille alallaan erinomaisesti menestyneille johtajille. Ohjelmaan kutsutaan vuosittain yritysten edustajaa sekä muutamia menestyjiä politiikan, tieteen ja taiteen alalta. Ohjelma käsittelee suomalaisten yritysten kansainvälisen ja kansallisen toimintaympäristön kehitystä. Ohjelman tavoitteena on innostaa nuoria johtajia pohtimaan ajankohtaisia asioita myös oman toimialan ulkopuolelta ja tarjota heille tilaisuus tavata sekä toisiaan että suomalaisen yhteiskunnan merkittävimpiä vaikuttajia eri aloilta. Lisäksi tavoitteena on tuoda uusia, tuoreita näkemyksiä EVAn ja elinkeinoelämän piirissä käytävään keskusteluun. Ohjelmaan osallistujille järjestetään vuosittain kaksikolmepäiväinen seminaari sekä lyhyempiä tapaamisia, joissa pohditaan Suomea koskevia yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä. Seuraava seminaari järjestetään syksyllä EVAn juniorikumppanit EVAn juniorikumppanit ovat nuoria ja lahjakkaita osaajia EVAn toimintaan liittyvillä aloilla. EVAn juniorikumppaniksi on mahdollisuus hakea ympäri vuoden. EVAn toimisto valitsee vuosittain 20 uutta juniorikumppania. Kumppanuus kestää kaksi vuotta. Juniorikumppaneiden yhteistyö EVAn kanssa tarkoittaa pääsääntöisesti ajatusten vaihtoa sekä osallistumista EVAn toimintaan kirjoittamalla artikkeleita nettisivuille. Juniorikumppaneille järjestetään syksyisin seminaarityyppinen tapaaminen, jossa he voivat vaihtaa ajatuksia suomalaisten yritysjohtajien, poliittisten johtajien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. HAE EVAN JUNIORIKUMPPANIKSI 2010! Voit hakea EVAn juniorikumppaniksi, jos olet: - nuori ja lahjakas opiskelija tai vastavalmistunut EVAn toimintaan liittyvällä alalla (esim. kauppa-, talous- ja yhteiskuntatieteet sekä kansainvälinen politiikka) - joko ulkomaisessa yliopistossa tutkintosi suorittava/suorittanut suomalainen tai Suomesta kiinnostunut ulkomaalainen. Lue lisää EVAn juniorikumppaniohjelmasta > Kumppanit > Juniorikumppanit ja täytä hakulomake. Hakuaika päättyy helmikuussa Lisää ohjelmista ja osallistujista verkkosivuilla

8 Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA Mikä on EVA? Mitä EVA tekee? EVA on suomalaisen elinkeinoelämän rahoittama toimija, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVAn toimintaa ohjaavat kysymykset kuinka kehittää Suomen roolia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja miten suomalaisten hyvinvointia sekä kilpailukykyä voidaan parantaa. Elinkeinoelämän omassa piirissä EVA pyrkii aikaansaamaan keskustelua yritysten muutostarpeista. EVA tarjoaa kohtaamispaikan elinkeinoelämän ja yhteiskunnan vaikuttajille. EVAlla on keskustelijan, haastajan ja unilukkarin rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. EVAn tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa vallitsevista ilmiöistä sekä saattaa tuoreet näkökulmat yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. EVAn pääkeinot herättää keskustelua ovat raportit, analyysit ja keskustelutilaisuudet. Vuonna 1974 perustettu EVA eroaa useimmista muista elinkeinoelämän järjestöistä siinä, että se ei ole varsinainen etujärjestö. EVA työskentelee läheisessä yhteistyössä Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen (ETLA) kanssa. EVAn organisaatio EVAn ja ETLAn yhteisen hallituksen puheenjohtajana toimii Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila ja varapuheenjohtajana vuorineuvos Georg Ehrnrooth. Hallituksen muut jäsenet ovat KTM Sari Baldauf, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila, KONE Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, professori Bengt Holmström, vuorineuvos Jukka Härmälä, Rautaruukki Oyj:n toimitusjohtaja Sakari Tamminen ja Sampo Oyj:n konsernijohtaja Björn Wahlroos. Kaksi kertaa vuodessa kokoontuvaan EVAn valtuuskuntaan kuuluu 23 eturivin yritysjohtajaa, jotka edustavat suomalaista elinkeinoelämää. EVAn jäsenjärjestöjä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto (TT) -säätiö sekä Palvelutyönantajien yleinen työnantajaliitto ry. Jorma Ollila toimii myös EVAn valtuuskunnan puheenjohtajana. EVAn ja ETLAn toimitusjohtaja on Sixten Korkman. EVAn johtaja on Risto E. J. Penttilä. Muita evalaisia ovat viestintäpäällikkö Annika Ahtonen, projektipäällikkö Ilkka Haavisto, assistentti / projektikoordinaattori Essi Kiskola, ekonomisti Martti Nyberg, konferenssipäällikkö (EBLC) / projektipäällikkö Milla Uusi-Pietilä sekä assistentti Heidi Heikkinen (äitiyslomalla) ja assistentti / projektikoordinaattori Piia Honkanen (äitiyslomalla). EVAn toimisto vastaa käytännön työstä. Ota yhteyttä: puh Sähköposti:

KIRJE 1/2008. Kansainväliset haasteet näkyvät EVAn keväässä! Suomalaisten asenteet puntarissa

KIRJE 1/2008. Kansainväliset haasteet näkyvät EVAn keväässä! Suomalaisten asenteet puntarissa KIRJE 1/2008 Kansainväliset haasteet näkyvät EVAn keväässä! Vuonna 2008 Suomen kansainväliseen toimintaympäristöön vaikuttavat muun muassa vallanvaihdokset Venäjällä ja Yhdysvalloissa, kansainvälinen ilmastopolitiikka

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

PELASTAKAA HELSINKI. Globalisaatiostrategia kuntataloudelle. Bo-Erik Ekström

PELASTAKAA HELSINKI. Globalisaatiostrategia kuntataloudelle. Bo-Erik Ekström PELASTAKAA HELSINKI Globalisaatiostrategia kuntataloudelle Bo-Erik Ekström www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

Askelmerkit tulevaisuuteen

Askelmerkit tulevaisuuteen Askelmerkit tulevaisuuteen SUOMI 2015 -OHJELMAN LOPPURAPORTTI Tuovi Allén (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 34 Askelmerkit tulevaisuuteen SUOMI 2015 -OHJELMAN LOPPURAPORTTI Toim. Tuovi Allén S I T R A H E L S

Lisätiedot

venäläinen kapitalismi ja suomi

venäläinen kapitalismi ja suomi venäläinen kapitalismi ja suomi Simon-Erik Ollus www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2 Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2 Pääkirjoitus Perheyrittäjät koolla Oulussa 3 Ajankohtaista Yritysverouudistus puhuttaa 5 Edunvalvonta 50 vuotiaassa Sähkö Arossa perinteenä

Lisätiedot

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011 Deloitten asiakaslehti 01/2011 Katse etelään Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia Finanssiala on riippuvainen verkostoista niin hyvässä kuin

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

AIVOVUODOSTA AIVOKIERTOON

AIVOVUODOSTA AIVOKIERTOON AIVOVUODOSTA AIVOKIERTOON Huippuosaajat talouden voimavarana Mika Raunio www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti

Lisätiedot

Sustainability. Hallituksen iso asia. 1 2/2012 kesä syyskuu. Directors Institute of Finland

Sustainability. Hallituksen iso asia. 1 2/2012 kesä syyskuu. Directors Institute of Finland 1 2/2012 kesä syyskuu Directors Institute of Finland Sustainability Hallituksen iso asia Haastattelussa Jorma Eloranta ja Kari Stadigh Vuosikokous kuvina Policy-valiokunnan lainsäädäntökatsaus Pääkirjoitus

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla Työaikajoustot auttavat kysynnän vaihteluissa Suunnitteluala tokenee taantumasta T E K N O L O G I A T E O L L I S U U D E N S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 2 0 1 1 Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

Pellervo-Seura. 1 0 7. t o i m i n t a v u o s i

Pellervo-Seura. 1 0 7. t o i m i n t a v u o s i Pellervo-Seura 2006 1 0 7. t o i m i n t a v u o s i Pellervo-Seura 2006 Pellervo-Seura ja osakkuusyhteisöt (1.1.2007) JÄSENYHTEISÖT (386) VUOSIKOKOUS VALTUUSKUNTA (25) Pj. Erkki Vähämaa Vpj. Tiina Linnainmaa

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

NAISET HUIPULLE! Johtaja sukupuolesta riippumatta. Irmeli Salo Ville Blåfield

NAISET HUIPULLE! Johtaja sukupuolesta riippumatta. Irmeli Salo Ville Blåfield NAISET HUIPULLE! Johtaja sukupuolesta riippumatta Irmeli Salo Ville Blåfield www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN PARADOKSI. Karl-Erik Michelsen

YRITTÄJYYDEN PARADOKSI. Karl-Erik Michelsen YRITTÄJYYDEN PARADOKSI Karl-Erik Michelsen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK, FINLAND

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK, FINLAND JÄSENLEHTI 2 2001 Uudet nettisivut avataan kesäkuussa 2 Pääkirjoitus FBN Maailmankokous Helsingissä 2002 11 Tulevia tapahtumia Kevätkokous ja seminaari Jyväskylässä 3 Ajankohtaista Ahlstrom: Suomen suurin

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7. Parempi johtaa hyvin s. 13. Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7. Parempi johtaa hyvin s. 13. Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä JÄSENTIEDOTE 1/2012 Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7 Parempi johtaa hyvin s. 13 Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä s. 16 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus Kansainvälistymisvaliokunta terävöittää

Lisätiedot

Kiina mullistaa lännen

Kiina mullistaa lännen No. 7 12.6.2009 Kiina mullistaa lännen Jack Ilmonen & Sakari Puisto Yhteenveto Kiinan talouden nousun myötä monet länsimaissa odottavat, että Kiina muuttuisi asteittain entistä enemmän länsimaita muistuttavaksi

Lisätiedot