KIRJE 1/2008. Kansainväliset haasteet näkyvät EVAn keväässä! Suomalaisten asenteet puntarissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJE 1/2008. Kansainväliset haasteet näkyvät EVAn keväässä! Suomalaisten asenteet puntarissa"

Transkriptio

1 KIRJE 1/2008 Kansainväliset haasteet näkyvät EVAn keväässä! Vuonna 2008 Suomen kansainväliseen toimintaympäristöön vaikuttavat muun muassa vallanvaihdokset Venäjällä ja Yhdysvalloissa, kansainvälinen ilmastopolitiikka ja Lissabonin strategian korostuminen EU:ssa. Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset heijastuvat myös EVAn asialistaan. EVA tarkastelee tänä vuonna muun muassa kansainvälisen ilmastopolitiikan tulevaisuutta, Euroopan unionin kehitystä, Suomen ja Venäjän taloudellista vuorovaikutusta sekä erilaisia globaaleja skenaarioita. Keväällä 2008 ilmestyvät EVAn perinteinen arvo- ja asennetutkimus, joka kertoo mitä mieltä suomalaiset ovat maailmasta ja Suomen suhteesta siihen, sekä EVAn johtaja Risto E. J. Penttilän kirjoittama raportti Suomen ulkopolitiikan idea. Kansainväliset kysymykset ja haasteet näkyvät myös EVAn tapahtumissa. Kevään suurin keskustelutilaisuus on toukokuussa järjestettävä EVA FORUM Suomen metsäteollisuuden tulevaisuudesta. Lisätietoja raporteista ja EVAn tapahtumista löydät verkkosivuilta Suomalaisten asenteet puntarissa EVA on tutkinut suomalaisten arvoja ja asenteita 1980-luvun alkupuolelta saakka. Vuorovuosina keskitymme kansallisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin. Tänä vuonna vuorossa ovat kansainväliset kysymykset: mitä mieltä suomalaiset ovat EU:sta, Yhdysvalloista, Venäjästä, globalisaatiosta ja muista kansainvälisistä toimijoista ja ilmiöistä. Vuosien kokemus osoittaa, että merkittävä osa suomalaisten asenteista voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmänen ryhmä ovat muuttumattomat. Noin kahdeksankymmentä prosenttia on sitä mieltä, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Sama määrä on sitä mieltä, että meidän on aina vastattava maanpuolustuksestamme itse. Toinen ryhmä ovat hiljalleen muuttuvat asenteet. Suhtautuminen maahanmuuttajiin on pehmentynyt joka vuosi. Joka vuosi kasvaa myös niiden ihmisten määrä, jotka haluavat markkinatalouden toimivan enemmän ihmisen hyväksi. Kolmannen ryhmän muodostavat muuttuvat asenteet. Laman aikana puolet suomalaisista halusi ulkoistaa julkiset palvelut. Tänään ulkoistamiseen suhtaudutaan paljon nihkeämmin. Oma lukunsa on suhtautuminen talouskasvuun: silloin kun menee hyvin sitä ei kaivata. Silloin kun menee huonosti, sen perään haikaillaan. Risto E. J. Penttilä Johtaja EVA 1

2 EVA RAPORTTI EVA Raporttien tavoitteena on herättää keskustelua ajankohtaisista aiheista suomalaisessa yhteiskunnassa. EVA julkaisee vuosittain 4 8 raporttia. Naiset huipulle! Johtaja sukupuolesta riippumatta EVA Raportti Naiset huipulle! Johtaja sukupuolesta riippumatta julkistettiin 24. syyskuuta Naiset huipulle! -hankkeen päätöstilaisuudessa. Raportin ovat kirjoittaneet toimittajat Irmeli Salo ja Ville Blåfield. Tilaisuuden avasi EVAn hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila. Tilaisuudessa esiintyivät myös Naiset huipulle! -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, EK:n ja KONE Oyj:n hallitusten puheenjohtaja Antti Herlin, SanomaWSOY Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramo ja EM Group Oy:n toimitusjohtaja Marjo Raitavuo. Tilaisuuden juonsi toimittaja Anna Vuorinen, YLE Aamu-tv. Raportti esittelee suomalaisessa elinkeinoelämässä hyväksi havaittuja käytäntöjä naisten urakehityksen edistämiseksi. Raportti sisältää myös hankkeen ohjausryhmän laatimat kymmenen toimenpidesuositusta. Näihin sisältyvät muun muassa seuraavat ehdotukset: Yrityksen hallitus tekee strategisen päätöksen, jolla parhaat resurssit saadaan käyttöön, sukupuolesta riippumatta; Yritys laatii konkreettisia tavoitteita naisten osuuden lisäämiseksi johtotehtävissä ja niiden toteutumista seurataan; Henkilöstön monimuotoisuuden toteutuminen huomioidaan jo hakuprosessissa ja yritys tarjoaa rekrytointivaiheessa tasapuoliset mahdollisuudet kummallekin sukupuolelle; Naisia ohjataan hakemaan monipuolista työkokemusta erityisesti uran alkuaikana näin syntyy moniosaajia; Mentori- ja tutorijärjestelmät ovat hyvä tapa seuloa ja kouluttaa mahdollisia uralla etenijöitä; Tyttöjen ajatusmaailmaan pyritään vaikuttamaan jo varhain, esimerkiksi jo peruskoulun yläasteen tytöille voi tarjota mahdollisuuksia tutustua miesvaltaisiin aloihin työskentelemällä lyhyitä jaksoja yrityksissä. Raportin julkistamistilaisuudessa julkistettiin myös EVA Analyysi Naisten johtamat yritykset ja kannattavuus. Tilaisuus oli osa Naiset huipulle! -hanketta, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa. Hanke oli ESRosarahoitteinen. 2

3 Ilmastonmuutos ja yritykset kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä EVA Raportti Ilmastonmuutos ja yritykset julkistettiin 29. marraskuuta. EVA Raportissa ja julkistamistilaisuudessa viiden suuren suomalaisyrityksen johtajat kertoivat suhtautumisestaan ilmastonmuutokseen. Miten heidän edustamansa yritykset ovat ottaneet ilmastonmuutoksen huomioon liiketoiminnassaan? Minkälaisia uhkia kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen niille aiheuttaa? Minkälaisia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjunta avaa? Raportin esipuheen on kirjoittanut EVAn hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila. Hänen mukaansa Suomessa on tehty paljon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. EVA Raporttiin kerätyt yritysjohtajien puheenvuorot tukevat tätä näkemystä. Raportin artikkelit ovat kirjoittaneet Ole Johansson (Wärtsilä), Mikael Lilius (Fortum), Jussi Pesonen (UPM), Juha Rantanen (Outokumpu) ja Sakari Tamminen (Rautaruukki). Raportti tarjoaa lukuisia keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Suurin osa Fortumin tuottamasta sähköstä on päästötöntä vesi- ja ydinvoimaa tai bioenergiaa. Outokumpu on kehittänyt vähäpäästöisen ja energiatehokkaan ferrokromin valmistusmenetelmän. Rautaruukki tarjoaa ratkaisuja, jotka mahdollistavat energiatehokkaan rakentamisen. UPM puolestaan panostaa biomassan tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä tuotteina että energiana. Wärtsilä kehittää ja valmistaa hyvällä hyötysuhteella toimivia monipolttoainemoottoreita, joissa voidaan käyttää öljyn sijasta esimerkiksi kaasua tai biopolttoaineita. Energiatehokkuus on yrityksille myös kilpailuvaltti. EU:n päästökauppajärjestelmä jakaa yritysten mielipiteet. Se hyväksytään periaatteessa, mutta sen käytännön toteuttamisessa nähdään suuria ongelmia. Yritysten viesti poliittisille päättäjille on selkeä: ilmastonmuutos on globaali ongelma ja myös ilmastopoliittisten toimien tulisi olla maailmanlaajuisia. Professori Atte Korhola kommentoi raportin loppuanalyysissä ilmastonmuutoksen nykytilannetta ja raportissa mukana olevien yritysten tarjoamia keinoja sen hillitsemiseksi. Hänen mukaansa suomalaisyritykset ovat selvästi pidemmällä ilmastonmuutoksen käsittelyssä kuin yleisesti ehkä ajatellaan. EVA Raportit löytyvät sähköisessa muodossa EVAn verkkosivuilta (www.eva. fi > Raportit). Vuoden 2008 ensimmäiset EVA Raportit ovat EVAn vuosittainen arvo- ja asennetutkimus ja Risto E. J. Penttilän kirjoittama katsaus Suomen ulkopolitiikkaan. 3

4 EVA ANALYYSI Uuden EVA Analyysit -julkaisusarjan tavoitteena on edistää analyyttistä ja kantaaottavaa keskustelua ajankohtaisista kysymyksistä. Lyhyet ja napakat EVA Analyysit keskittyvät yhteen, rajattuun aiheeseen kerrallaan. Naisten johtamat yritykset ja kannattavuus EVA Analyysi Naisten johtamat yritykset ja kannattavuus esittelee ensimmäisen kattavan suomalaistutkimuksen naisten johtamien yritysten kannattavuudesta. Analyysin ovat kirjoittaneet tutkija Annu Kotiranta, professori Anne Kovalainen ja tutkimusjohtaja Petri Rouvinen. Analyysi on saatavana sekä suomeksi että englanniksi. Tutkimus kattaa kaikki yli kymmenen hengen yritykset Suomessa. Tulokset ovat riippumattomia yritysten koosta ja toimialasta. Analyysi osoittaa, että naisten johtamat yritykset ovat vastaavia miesjohtoisia yrityksiä kannattavampia ja että naisten etenemismahdollisuuksien parempi huomioiminen voi tarjota yritykselle selvää kilpailuetua. At Europe s Highest Level A More Effective European Council EVA Analyysissä At Europe s Highest Level A More Effective European Council brittiläinen EU-asiantuntija David Harrison esittää, että Eurooppa-neuvoston pitäisi keskittyä olennaiseen ja uudistaa ennakkoluulottomasti omia työskentelytapojaan. EVA Analyysi on julkaistu englanniksi. Euroopan unionin jäsenmaiden valtionpäämiehistä koostuva ja EU:n huippukokouksissa kokoontuva Eurooppa-neuvosto on EU:n korkein poliittinen auktoriteetti, jonka tehtävänä on toimia sekä liikkeelle panevana voimana että suunnannäyttäjänä Eurooppaa kehitettäessä. EVA Analyysi pureutuu Euroopan johtajien kokoontumisia nykyisellään vaivaaviin ongelmiin ja tarjoaa toimenpide-ehdotuksia, joilla Eurooppa-neuvoston toimivuutta ja Euroopan yhteistä johtajuutta voitaisiin jäntevöittää. EVA Analyysit voi ladata EVAn verkkosivuilta osoitteesta > Analyysit. 4

5 EVA FORUM EVA FORUM on korkeatasoinen keskustelusarja ajankohtaisista aiheista. Sen tavoitteena on vaikuttaa vilkkaamman ja rohkeamman keskustelukulttuurin syntymiseen Suomeen. EVA FORUMeja järjestetään 2 5 kertaa vuodessa. Panelistit ovat oman alansa kotimaisia ja ulkomaisia huippuasiantuntijoita. Yleisö edustaa yhteiskunnan eri osa-alueita. EVA FORUM What makes a top university? EVA FORUM aiheesta Mikä tekee kansainvälisesti arvostetun huippuyliopiston? järjestettiin osana EVAn juniorikumppaniohjelmaa 30. elokuuta. Teemasta keskustelivat EVAn juniorikumppanit, jotka ovat opiskelleet kansainvälisissä huippuyliopistoissa kuten Berkeleyssä, Cambridgessä, Columbiassa, Ecole Nationale d Administrationissa (ENA), ESSEC Business Schoolissa, London School of Economicsissa (LSE), Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT), Oxfordissa ja Stanfordissa. Vilkas keskustelu nosti esille seuraavat huippuyliopiston elementit: yliopiston identiteetti ja maine, yhtenäinen kampusalue, professoreiden ja opiskelijoiden motivaatio sekä rakentava keskustelukulttuuri. Keskustelussa olivat mukana muun muassa Liisamaria Keates, Carol Kiriakos, Juan Prajogo, Sakari Puisto ja Antti Törmänen. Keskustelun puheenjohtajana toimi EVAn johtaja Risto E. J. Penttilä. EVA FORUM Finanssimarkkinoiden levottomuus pintakuohuntaa vai myrskyä? EVA FORUM fi nanssimarkkinoiden levottomuudesta järjestettiin 23. lokakuuta. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen ja Sammon konsernijohtaja Björn Wahlroos pohtivat Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Satu Huberin johdolla, mikä on oikea diagnoosi Yhdysvaltain asuntoluottomarkkinoilta koko maailman rahoitusmarkkinoille levinneestä ongelmasta. Vuonna 2008 keskustellaan muun muassa Suomen metsäteollisuuden tulevaisuudesta. Voit tutustua vanhoihin ja tuleviin EVA FORUMeihin verkkosivuilla 5

6 TAPAHTUMIA JA VIERAILUJA Alustus Yhdysvaltain presidentinvaaleihin Dosentti Dan Steinbock esitelmöi aiheesta Yhdysvaltain presidentinvaalit 2008 talous- ja ulkopolitiikan asialista EVAssa 4. syyskuuta. Dosentti Steinbock toimii tutkimusjohtajana India, China and America -instituutissa Yhdysvalloissa. Ilmastonmuutoskeskustelua EVAssa Catherine Witherspoon, entinen California Air Resources Boardin johtaja, vieraili EVAssa maanantaina 10. syyskuuta. Witherspoon kertoi ilmastonmuutoksen torjuntahankkeista Kaliforniassa. YK:n pääsihteerin erityisneuvonantaja EVAssa YK:n pääsihteerin erityisneuvonantaja Jeffrey Sachs vieraili EVAssa keskiviikkona 12. syyskuuta. Hän puhui YK:n vuosituhattavoitteista sekä niiden toteutumismahdollisuuksista vuoteen 2015 mennessä. Pohdintaa demokratian pulmallisuudesta EVA Kumppani Gustav von Hertzenin kirja Demokratian haaste maailmanlaajuisen plussummapelin toteuttaminen julkistettiin perjantaina 28. syyskuuta Eduskuntatalossa. Kirja on Gummeruksen kustantama. Ilmastonmuutoskonferenssi Australiassa EVAn sisarjärjestöverkoston vuotuinen konferenssi pidettiin Sydneyssä, Australiassa marraskuuta. Konferenssin järjesti EVAn australialainen sisarjärjestö CEDA (the Committee for Economic Development of Australia). Teemana oli Climate Change the science, economics and policy implications. EVA sisarjärjestöjen verkostoon kuuluu 11 järjestöä ja instituuttia Euroopasta ja muiden mantereiden merkittävistä teollisuusmaista kuten Yhdysvalloista, Japanista, Kiinasta, Australiasta ja Latinalaisen Amerikan maista. 6

7 EVAn juniorikumppanit Juniorikumppanit ovat osa EVAn kumppanuusverkostoa. Juniorikumppaneiden lisäksi kumppanuusverkostoon kuuluvat EVA Raporttien kirjoittajista ja muista läheisistä yhteistyökumppaneista koostuvat EVA-kumppanit. Kumppanuusverkosto tähtää ulkopuolisen asiantuntemuksen hyödyntämiseen, laajan kansainvälisen asiantuntijaverkoston kehittämiseen sekä parempaan tiedonsaantiin suomalaisesta yhteiskunnasta ja elinkeinoelämästä. EVA on valinnut vuodesta 2003 lähtien vuosittain noin 20 lahjakasta ja kansainvälistä tulevaisuuden osaajaa juniorikumppanikseen. Ohjelmalla pyritään luomaan kontakteja nuorten ja suomalaisen elinkeinoelämän välille ja samalla ehkäisemään yhteiskuntamme aivokatoa. Juniorikumppanit ovat joko ulkomaisissa yliopistoissa opiskelevia/opiskelleita suomalaisia tai Suomesta kiinnostuneita ulkomaalaisia. Juniorikumppaneille syksyisin järjestettävä vuositapaaminen oli Helsingissä Mukana oli 5-vuotisjuhlan kunniaksi sekä vuonna 2007 valitut juniorikumppanit että aiempina vuosina valittuja alumneja. Seminaarin isäntänä toimi Paulig. Juniorikumppanit keskustelivat kolmipäiväisessä seminaarissa erilaisista Eurooppaa koskevista haasteista, kuten yliopistokoulutuksen ja perheyritysten tulevaisuudesta, EU:n laajentumisesta ja digitalisoitumisesta. Alustajina toimivat muun muassa komissaari Olli Rehn ja EVAn hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila. Seminaarin osallistui yli 50 nuorta 20 maasta. HAE EVAN JUNIORIKUMPPANIKSI! Voit hakea EVAn juniorikumppaniksi, jos olet: - nuori ja lahjakas opiskelija tai vastavalmistunut EVAn toimintaan liittyvällä alalla (esim. kauppa-, talous- ja yhteiskuntatieteet sekä kansainvälinen politiikka ) - joko ulkomaisessa yliopistossa tutkintosi suorittava/suorittanut suomalainen tai Suomesta kiinnostunut ulkomaalainen. Lue lisää EVAn juniorikumppaniohjelmasta > Kumppanit > Juniorikumppanit ja täytä hakulomake. Hakuaika päättyy joka vuosi helmikuun puolivälissä. Tervetuloa mukaan! 7

8 EVAn hallitus, valtuuskunta ja toimisto Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) ja Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen (ETLA) yhteisen hallituksen kokoonpano muuttui vuoden 2008 alusta. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä KTM Sari Baldauf. Hallituksen puheenjohtajana toimii Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila ja varapuheenjohtajana vuorineuvos Georg Ehrnrooth. Hallituksen muut jäsenet ovat Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila, EK:n ja KONE Oyj:n hallitusten puheenjohtaja Antti Herlin, professori Bengt Holmström, vuorineuvos Jukka Härmälä ja Sampo Oyj:n konsernijohtaja Björn Wahlroos. EVAn valtuuskuntaan kuuluu 25 eturivin yritysjohtajaa, jotka edustavat EVAn jäsenjärjestöjä: Elinkeinoelämän keskusliitto ry:tä, Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton (TT) -säätiötä sekä Palvelutyönantajien yleistä työnantajaliitto ry:tä. Jorma Ollila toimii myös EVAn valtuuskunnan puheenjohtajana. EVAn ja ETLAn toimitusjohtaja Sixten Korkmanin alaisuudessa toimiva EVAn toimisto vastaa käytännön työstä. Toimisto: Johtaja Risto E. J. Penttilä Viestintäpäällikkö Annika Ahtonen Projektipäällikkö Ilkka Haavisto Assistentti Heidi Heikkinen (äitiyslomalla) Assistentti / Projektikoordinaattori Piia Kunnari Ekonomisti Martti Nyberg Projektipäällikkö Terhi Suominen Ota yhteyttä: Johtaja Risto E. J. Penttilä p Viestintäpäällikkö Annika Ahtonen p Sähköposti: EVAKIRJE 2/2008 ilmestyy syksyllä Projektipäällikkö, Konferenssipäällikkö, EBLC Milla Uusi-Pietilä 8

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Polarisoituva työelämä

Polarisoituva työelämä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Polarisoituva työelämä Keskuskauppakamarin Risto E. J. Penttilä nosti viime toukokuussa järjestetyssä HR Foorumissa esiin tärkeän kysymyksen. Aihe palasi mieleeni, kun seurasin

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Suomi ja Nato. Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu. Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen

Suomi ja Nato. Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu. Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu Suomi ja Nato Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen SUOMEN ATLANTTI-SEURA Finlands Atlantsällskap Atlantic Council of Finland suomi ja nato Suomen Atlantti-Seuran

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA 8.11.2013 Tukiryhmä: Sari Koski-Kotiranta, Jaakko Kurhila, Päivi Pakkanen Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Perustulo kohti toimivaa perusturvaa

Perustulo kohti toimivaa perusturvaa Perustulo kohti toimivaa perusturvaa Pertti Honkanen, Osmo Soininvaara, Ville Ylikahri Pertti Honkanen, Osmo Soininvaara, Ville Ylikahri Perustulo kohti toimivaa perusturvaa HELSINKI 2007 Julkaisija: Vihreä

Lisätiedot

Suomen Kiina-toimintaohjelma

Suomen Kiina-toimintaohjelma Suomen Kiina-toimintaohjelma ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Suomen Kiina-toimintaohjelma Johdanto Kiinan merkitys Suomelle sekä kahdenvälisenä yhteistyökumppanina että kansainvälisenä toimijana

Lisätiedot

Uuden sukupolven synteettiset Mobil SHC Rarus -sarjan kompressoriöljyt

Uuden sukupolven synteettiset Mobil SHC Rarus -sarjan kompressoriöljyt Uuden sukupolven synteettiset Mobil SHC Rarus -sarjan kompressoriöljyt Tarjoaa mahdollisesti kaksin- tai jopa kolminkertaiset öljynvaihtovälit kilpaileviin synteettisiin öljyihin verrattuna * Suunniteltu

Lisätiedot

Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7. Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4

Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7. Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4 Kampus Turun yliopisto tiedon ja taidon takoja. Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7 KUVA: ROBERT SEGER Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4 Riitta Lahesmaan johtama Turun biotekniikan

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000) NAISET, RAUHA JA TURVALLISUUS SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot