Tietohallintostrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietohallintostrategia 2005-2008"

Transkriptio

1 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 11/2005 Tietohallintostrategia Helsinki 2005 ISBN ISSN

2

3 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 11/2005 Tietohallintostrategia Helsinki 2005 ISBN ISSN

4 ISSN Merenkulkulaitos, Helsinki 2005

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Projektin ohjausryhmä: Jukka-Pekka Suonikko, puheenjohtaja Rolf Bäckström Anna Jokela Pasi Mäkinen, Capgemini Ritva Punta Harri Toivonen Tiina Tuurnala Ari Vanninen, Capgemini, sihteeri Julkaisun laji Raportti Toimeksiantaja Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Tietohallintostrategia Tiivistelmä Merenkulkulaitos on asettanut tavoitteeksi laitosyhtenäisen toimintatavan ja eräänä sen toimenpiteenä on laitostasoisen tietohallintostrategian laatiminen. Tämä tietohallintostrategia vastaa sekä Merenkulkulaitoksen ulkoisiin että sisäisiin toimintaympäristön muutoksiin. Ulkoisia muutospaineita syntyy merenkulun kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöelimien työstä sekä valtion tietohallinnon ohjauksen kehittämisestä. Merenkulkulaitoksen rakennemuutos useine lähiajan organisaatiomuutoksineen aiheuttaa myös muutoksia tietohallinnon palveluille. Tässä tietohallintostrategiassa kehitetään tietohallinnon ohjaukseen ja hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Tällä pyritään yhtenäiseen toimintamalliin, parempaan tietohallinnon hankkeiden hallintaan, kustannustietoisuuteen ja asiakastyytyväisyyden kasvuun. Merenkulkulaitoksen tietohallinnon visio määriteltiin seuraavasti: Merenkulkulaitoksen tietohallinto tukee Merenkulkulaitosta ylläpitämään ja kehittämään kauppamerenkulun ja muun vesiliikenteen perustoimintaedellytyksiä tiedon hallinnan, teknologian ja yhteentoimivien tietojärjestelmien avulla. Asiakaslähtöisten tavoitteiden toteutumisen kansainvälistyvässä ympäristössä turvaavat tehokas toiminta ja henkilöstön osaaminen. Työssä määritettiin seitsemän Merenkulkulaitoksen tietohallinnon strategista tavoitetta: 1) Tietohallinnon palvelut tukevat ja tehostavat toiminnan prosesseja 2) Yhteisesti sovitut kehittämisen ja johtamisen toimintatavat 3) Tuorein tieto on kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä 4) Yhteensopivat tietojärjestelmät 5) Oikein mitoitettu ja kohdennettu osaaminen 6) Sähköinen asiointi 7) Tietoturva otetaan huomioon kaikessa toiminnassa Kullekin näistä tavoitteista esitettiin kuvaus, vaikuttavuus, toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi ja toimenpiteiden mittarit. Tietohallintostrategiassa määriteltiin Merenkulkulaitokselle tietohallintotyön ohjaamiseksi tietohallinnon hallintomalli. Lisäksi laadittiin ehdotus strategian toteutumista tukeviksi toimenpiteiksi ja projekteiksi vuosille Avainsanat (asiasanat) Tietohallinto, strategia, toiminnan ohjaus Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Merenkulkulaitoksen julkaisuja 11/2005 Kokonaissivumäärä Kieli 53 suomi Jakaja Merenkulkulaitos ISSN Hinta Kustantaja ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6

7 TIETOHALLINTOSTRATEGIA 3 (38) Sisältö 1. Tiivistelmä Tausta tietohallinnon strategiatyölle Merenkulkulaitoksen tietohallinnon visio Merenkulkulaitoksen tietohallinnon strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit Merenkulkulaitoksen palvelukorit Merenkulkulaitoksen tietohallinnon hallintomalli Ehdotus strategiatyön toimenpiteiden aikatauluksi Yhteenveto Johdanto Tausta tietohallinnon strategiatyölle Strategiatyön organisointi ja työn läpivienti Keskeiset käsitteet Tietohallinnon määritelmä tässä työssä Tietohallinnon viitekehys Meriliikenteen telematiikka ja tietohallinto Merenkulkulaitoksen toiminnan vaatimukset tietohallinnolle Meriliikenteen kasvu ja meriliikenteessä vaadittavat seurantajärjestelmät Logistiset kuljetusketjut ja turvatoimien hallinta Navigointitarpeet, merikarttatuotanto ja merikartoitusaineiston turvaaminen Valtion tietohallinnon ohjaus Merenkulkulaitoksen sisäiset organisaatiomuutokset Tietohallinnon nykyinen palvelevuus Merenkulkulaitoksen tietohallinnon visio Merenkulkulaitoksen tietohallinnon strategiset tavoitteet Tietoturvan merkitys Strategisia tavoitteita tukevat toimenpiteet Tietohallinnon strategisten tavoitteiden mittarit Merenkulkulaitoksen palvelut tietohallinnolliset korit Tietohallinnon hallintomalli Seurantakokous Tietohallinnon ohjausryhmä Projektin ohjausryhmä Arkkitehtuuriryhmä... 37

8 TIETOHALLINTOSTRATEGIA 4 (38) 11.5 Laitosjohtoryhmä Toimenpiteiden aikataulutus Ehdotus strategiatyössä suunniteltujen toimenpiteiden aikataulusta Kuvat Kuva 1. Merenkulkulaitoksen palvelukorit Kuva 2. Merenkulkulaitoksen tietohallinnon hallintomalli Kuva 3. Ehdotus strategiatyön toimenpiteiden aikataulusta Kuva 4. Tietohallinnon viitekehys Kuva 5. Merenkulkulaitoksen palvelukorit ja niiden keskeinen ominaisuus Kuva 6. Cobit-kypsyysmallin kehitysportaat Kuva 7. Operatiiviset liikenteen hallintapalvelut - ja logistiikka- ja liikennetietopalvelut korit Kuva 8. Tuotannolliset palvelut ja hallinnolliset palvelut -korit Kuva 9. Merenkulkulaitoksen tietohallinnon hallintomalli Kuva 10. Ehdotus toimenpiteiden aikataulusta Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Arvio nykytilasta Merenkulkulaitoksen tietojärjestelmät (ei tässä raportissa) Strategisia tavoitteita tukevien toimenpiteiden kuvaukset Toimenpiteiden riippuvuus toisistaan Strategisia tavoitteita tukevat toimenpiteet Cobit-kypsyysmalli

9 TIETOHALLINTOSTRATEGIA 5 (38) 1. Tiivistelmä 1.1 Tausta tietohallinnon strategiatyölle Merenkulkulaitos on asettanut tavoitteeksi laitosyhtenäisen toimintatavan ja eräänä sen toimenpiteenä on laitostasoisen tietohallintostrategian laatiminen. Tietohallintotyötä tehdään keskitetyn tietohallintoyksikön lisäksi monessa toimintayksikössä, kuten telematiikkayksikössä, merikartoituksessa ja väylänpidossa. Tietohallintotyö on siis Merenkulkulaitoksessa hajautunut. Tämä strategiatyö koskee koko laitoksen tietohallintoa. Tämä tietohallintostrategia vastaa sekä Merenkulkulaitoksen ulkoisiin että sisäisiin toimintaympäristön muutoksiin. Ulkoisia muutospaineita syntyy merenkulun kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöelimien työstä sekä valtion tietohallinnon ohjauksen kehittämisestä. Merenkulkulaitoksen rakennemuutos useine lähiajan organisaatiomuutoksineen aiheuttaa myös muutoksia tietohallinnon palveluille. Tässä tietohallintostrategiassa kehitetään tietohallinnon ohjaukseen ja hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Tällä pyritään yhtenäiseen toimintamalliin, parempaan tietohallinnon hankkeiden hallintaan, kustannustietoisuuteen ja asiakastyytyväisyyden kasvuun. 1.2 Merenkulkulaitoksen tietohallinnon visio Merenkulkulaitoksen tietohallinto tukee Merenkulkulaitosta ylläpitämään ja kehittämään kauppamerenkulun ja muun vesiliikenteen perustoimintaedellytyksiä tiedon hallinnan, teknologian ja yhteentoimivien tietojärjestelmien avulla. Asiakaslähtöisten tavoitteiden toteutumisen kansainvälistyvässä ympäristössä turvaavat tehokas toiminta ja henkilöstön osaaminen. 1.3 Merenkulkulaitoksen tietohallinnon strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit Työssä määritettiin seitsemän Merenkulkulaitoksen tietohallinnon strategista tavoitetta. Seuraavissa nelikentissä on esitetty kunkin tavoitteen kuvaus, vaikuttavuus, toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi ja toimenpiteiden mittarit. 1) Tietohallinnon palvelut tukevat ja tehostavat toiminnan prosesseja

10 TIETOHALLINTOSTRATEGIA 6 (38) Tavoitteen kuvaus Toiminnan prosessit on kuvattu ja toiminnan tarpeet tietohallinnolle on määritelty. Tietohallinnon palveluita kehitetään yhteistyössä toiminnan kehittämisen kanssa. Tietohallinto vastaa osaltaan toimintaympäristön muutoksiin. Tavoitteen vaikuttavuus Kun toiminnan prosessit on kuvattu, ne antavat lähtökohdan prosessien jatkuvalle kehittämiselle toimintaympäristön muutoksien mukaan. Toimintojen ja tietohallinnon yhteistyöllä pystytään määrittämään ne prosessin kohdat, joissa tietohallinnon tuki mahdollistaa tehokkaan toiminnan. Tietohallinnon hallintomalli varmistaa toimintojen ja tietohallinnon panostukset toiminnalle tärkeisiin kohteisiin. Tavoitetta tukevat toimenpiteet Toiminnan prosessien kuvaaminen yhtenäisellä tavalla Tietohallinnon toimintamallin sopiminen Nykyisten palvelutasojen selvitys Palvelutasojen sopiminen kattavasti Asiakastyytyväisyyskyselyjen käyttöönotto Nykytilan arkkitehtuurin kokoaminen Omistajuuden määrittely Poikkeamien kirjaaminen ja käsittely Tavoitteen seurantamittarit Toiminnan prosessit on kuvattu yhtenäisellä tavalla Tietohallinnon palvelutasot on määritelty Vuoden aikana käytyjen seurantakokousten määrä Nykytilan arkkitehtuuri on koottu mm. tietomalli ja järjestelmäkartta on kuvattu Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset

11 TIETOHALLINTOSTRATEGIA 7 (38) 2) Yhteisesti sovitut kehittämisen ja johtamisen toimintatavat Tavoitteen kuvaus Tietohallinnon hankkeita kehitetään, seurataan ja priorisoidaan Merenkulkulaitoksen ja yhteistyöalueiden toiminnan lähtökohdista yhteisillä toimintamalleilla. Tietohallintoa johdetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti sekä Merenkulkulaitoksen henkilöstöstrategian mukaisesti Tavoitetta tukevat toimenpiteet Tietohallinnon toimintamallin sopiminen ja käyttöönotto Omistajuuden määrittely Tietohallinnon kustannusten nykytilan selvittäminen Tietohallinnon kustannusten seurantajärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto Yhteisen projektityömallin laatiminen ja käyttöönotto Keskitetyn sopimusten ja lisenssien hallinnan käyttöönotto Tavoitteen vaikuttavuus Tietohallinnon hallintomalli varmistaa toiminnan ja tietohallinnon resursoinnin Merenkulkulaitoksen toiminnalle tärkeisiin kohteisiin. Toiminnan prosesseilla on omistajat, jotka vastaavat prosesseja tukevien tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta koko järjestelmän elinkaaren ajan. Tietohallinnon palveluita kehitetään laitoksessa yhtenäisellä tavalla kustannustietoisesti ja kokonaisuutta koordinoimalla. Toimintaympäristöön kohdistuvia muutoksia voidaan hallita paremmin. Tavoitteen seurantamittarit Ohjausmallin mukaisten kokousten lukumäärä Jokaiselle järjestelmälle on määritelty omistaja Kustannuksia seurataan laitostasolla Laitostasoinen projektityömalli on kuvattu ja otettu käyttöön Projektien aikataulujen pitävyys Tietohallintohenkilöstön työtyytyväisyys Tietohallintopalvelusopimukset ja lisenssit ovat keskitetysti hallinnassa 3) Tuorein tieto on kaikkien tarvitsijoiden käytettävissä Tavoitteen kuvaus Tiedon tarvitsijat tietävät mitä tietoa on olemassa, käytettävissä ja mistä tieto on saatavissa - tiedon löytäminen on helppoa. Tavoitetta tukevat toimenpiteet Nykytilan arkkitehtuurin kokoaminen Tavoitetilan arkkitehtuurin suunnittelu Merenkulkulaitoksen tietohakemiston laatiminen Omistajuuden määrittely Keskitetyn sopimusten ja lisenssien hallinnan käyttöönotto Tavoitetilan arkkitehtuurin suunnittelu Asiakastyytyväisyyskyselyjen käyttöönotto Tietoturvapolitiikan jalkauttaminen Tavoitteen vaikuttavuus Merenkulkulaitoksella on käytössä koko laitoksen tietomalli, joka kuvaa keskeiset tietojoukot. Tiedoille on määritelty omistajat, joilla on tietojen ylläpitovastuut. Tiedoille on määritelty tietoturvatasot, jotka osaltaan määrittävät tietojen käytön ja saatavuuden. Organisaation toimintaan vaikuttavat tiedot ovat saatavissa ja helposti löydettävissä. Asiakastyytyväisyyttä mittaamalla voidaan tietoon liittyviä palveluita seurata ja kehittää. Tavoitteen seurantamittarit Laitostasoinen tietomalli on laadittu tiedon arkkitehtuuri Tiedoille (tietovarastoille, organisaatiotieto) on määritelty omistajat Esim. puhelinluettelolla on vastuuhenkilö Tietohallinnon yhteyshenkilöiden tiedot on helposti löydettävissä esim. tiedot intranetissa Asiakastyytyväisyys Intranet-hakujen kehittäminen ja tiedon löytäminen Tietohallintopalvelusopimukset ja lisenssit ovat keskitetysti hallinnassa

12 TIETOHALLINTOSTRATEGIA 8 (38) 4) Yhteensopivat tietojärjestelmät Tavoitteen kuvaus Tietohallinnon toimintamalli ja tiedon hallinnan rakenteet mahdollistavat yhteistoiminnan kansallisesti ja kansainvälisesti. Järjestelmät on integroitu toimintojen tarpeiden mukaan. Tavoitteen vaikuttavuus Laitostason tietohallinnon arkkitehtuurit on kuvattu ja niiden pohjalta on mahdollista suunnitella kansallisten ja kansainvälisten järjestelmäpalvelujen toteutuksia. Arkkitehtuuria voidaan kehittää valtion tietohallinnon ohjauksen suuntaan valtionhallinnon yhteisten prosessien (taloushallinto jne.) osalta sekä kauppamerenkulun logistista ketjua tukevaksi. Tavoitetta tukevat toimenpiteet Toiminnan prosessien kuvaaminen yhtenäisellä tavalla Tietohallinnon toimintamallin sopiminen ja käyttöönotto Väylävirastojen yhteistyömuotojen selvittäminen METO-yhteistyö Nykytilan arkkitehtuurin kokoaminen Tavoitetilan arkkitehtuurin suunnittelu Yhteisen projektityömallin laatiminen ja käyttöönotto Tavoitteen seurantamittarit Projektityömalli on laadittu ja sitä sovelletaan laitoksen projektityössä kokonaisohjaus toimii Tietomalli ja järjestelmäkartta on kuvattu Tavoitetilan arkkitehtuuri on kuvattu Työasemien lukumäärä / käyttäjä Mitä vähemmän työasemia, sitä vähemmän on erilaisia teknisiä ratkaisuja Sovellusten lukumäärä Erityisesti päällekkäiset sovellukset Tiedonsiirto tapahtuu automaattisesti rajapintojen hoito Yhteistyömuodot väylävirastojen kanssa on selvitetty 5) Oikein mitoitettu ja kohdennettu osaaminen Tavoitteen kuvaus Osaaminen keskittyy määriteltyihin Merenkulkulaitoksen tietohallinnon ydintoimintoihin. Käyttäjien ja tietohallinnon henkilöstön osaaminen on johdettua ja toiminnan tavoitteiden mukaista. Tavoitteen vaikuttavuus Merenkulkulaitoksessa tunnetaan tietohallinnon osaamistarpeet ja nykyinen osaamistaso. Osaamista kehitetään suunnitelmallisesti toimintojen tavoitteista lähtien. Toimintamalli tukee myös käyttäjien osaamista, jota voidaan seurata järjestelmien käytön palautteista. Osaamisen kehittyminen lisää tietohallintohenkilöstön työmotivaatiota ja parantaa osaltaan työilmapiiriä. Tavoitetta tukevat toimenpiteet Määritellään Merenkulkulaitoksen tietohallinnon ydintoiminta Tietohallintohenkilöstön tunnistaminen Tietohallinnon osaamistarpeiden kartoitus Tietohallinto-osaamisen kartoitus Asiakastyytyväisyyskyselyjen käyttöönotto Poikkeamien kirjaaminen ja käsittely Tietohallinnon toimintamallin sopiminen Vaihtoehtoisten tuotantomallien soveltaminen Tavoitteen seurantamittarit Tietohallinnon henkilötyöpäivien määrä Konsultoitavan / ostettavan työn määrä Koulutettujen lukumäärä vuodessa Asiakastyytyväisyys Tietohallintohenkilöstön ilmapiiri Tietohallintoresurssin kohdistuminen määriteltyihin ydintehtäviin

13 TIETOHALLINTOSTRATEGIA 9 (38) 6) Sähköinen asiointi Tavoitteen kuvaus Lisätään tarpeellisten sähköisten asiointipalvelujen määrää eri sidosryhmille. Kehitetään sähköisen asioinnin prosesseja niin, että palveluilla tehostetaan sekä palvelujen käyttäjien että Merenkulkulaitoksen työtä ja nopeutetaan palvelua. Tuetaan voimakkaasti asiakkaan itsepalvelua. Sähköisen asioinnin palvelut ovat helppokäyttöisiä ja ne parantavat osaltaan Merenkulkulaitoksen julkisuuskuvaa. Tavoitetta tukevat toimenpiteet Toiminnan prosessien kuvaaminen yhtenäisellä tavalla Kehitetään itsepalvelua tukevia prosesseja ja ratkaisuja Tietohallinnon toimintamallin sopiminen ja käyttöönotto Väylävirastojen yhteistyömuotojen selvittäminen Tavoitetilan arkkitehtuurin suunnittelu Tietoturvapolitiikan jalkauttaminen Yhteisen projektityömallin laatiminen ja käyttöönotto Kustannus- / hyötymallin laatiminen Tavoitteen vaikuttavuus Merenkulkulaitoksen sähköisen asioinnin (ulkoiset ja sisäiset) tarpeet ja kehittämisen painopisteet ovat selvillä. Sähköisten palveluiden toteutuksessa käytettävä arkkitehtuuri ja ratkaisut (esim. tunnistaminen) perustuvat valtion tietohallinnon tai väylävirastojen / hallinnonalan yhteisesti kehitettyihin standardiratkaisuihin. Sähköiset asiointipalvelut on kytketty tietoturvallisesti toiminnan prosesseihin. Palvelut muuttuvat tehokkaiksi sekä ympärivuorokautisiksi ja kustannukset alenevat. Tavoitteen seurantamittarit Asiakastyytyväisyys Markkinatutkimus tarpeista ja palvelujen toteutusten jälkeen käytöstä Sähköisten asiointipalvelujen (ulkoiset ja sisäiset) tarpeet on määritelty Sähköisten asiointipalvelujen käytön ja käyttäjien lukumäärä Manuaalisten ja sähköisten itsepalvelujen välinen suhde Sähköisten asiointipalvelujen lukumäärä Sähköisiin asiointipalveluihin kohdistuneet kustannukset Löydetyt yhteistyökohteet väylävirastojen kanssa Kustannus- / hyötymalli on käytössä 7) Tietoturva otetaan huomioon kaikessa toiminnassa Tavoitteen kuvaus Merenkulkulaitoksella on toimintaa tukeva tietoturvapolitiikka, jonka mukaan toimitaan. Toimintojen ja teknisten ratkaisujen tietoturvatasot on määritelty ja tekninen tietoturva on toteutettu vaatimuksien mukaisena. Tavoitteen vaikuttavuus Laitostasolla noudatetaan yhteistä kaikille viestittyä ja ymmärrettyä tietoturvapolitiikkaa. Tietoturvapolitiikka on jalkautettu toiminnan prosessien käytännön toimenpiteiksi (esim. HRtoiminto, tietoturvan huomiointi henkilövaihtuvuudessa). Tiedoille on määritelty tietoturvatasot, jotka osaltaan määrittävät tietojen käytön ja saatavuuden. Tavoitetta tukevat toimenpiteet Tietoturvapolitiikan jalkauttaminen Omistajuuden määrittely Tavoitetilan arkkitehtuurin suunnittelu Poikkeamien kirjaaminen ja käsittely Väylävirastojen (hallinnonalan) yhteistyömuotojen selvittäminen Tavoitteen seurantamittarit Havaittujen tietoturvaongelmien määrä ja niistä seuranneet toimenpiteet Tietoturvakoulutuksen saaneiden määrä politiikka-asiat sekä muu koulutus Tietoturvayhteistyön määrä väylävirastojen kesken Tietoturvayhteistyömuodot on selvitetty väylävirastojen ja hallinnonalan osalta

14 TIETOHALLINTOSTRATEGIA 10 (38) 1.4 Merenkulkulaitoksen palvelukorit Merenkulkulaitoksen tietohallinnon palvelut on mallinnettu tietohallinnon vaatimuksien sekä erilaisten ominaisuuksien (esim. omistajuus) mukaan koreiksi, joille on määritelty tietohallinnon palvelujen kehittämistasot. Korit auttavat kehittämään tietohallinnon palveluja kokonaisuutena. Operatiiviset liikenteen hallintapalvelut Koriin kuuluu: VTS-toiminta (Pohjanlahti, Saaristomeri, Suomenlahti ja Saimaa, kanava-automaatio) ja talvimerenk. avustaminen, merivaroitusjärj. Tälle ympäristölle tyypillistä on ympärivuorokautinen toiminta ja näin ollen tietohallinnon palvelujen jatkuva saatavuus (järjestelmien toimintavarmuus 24/7 ja palvelujen päivystykset). IT-hallinnan asiat ja ratkaisut ymmärretään syvällisesti ja kauaskantoisesti. Koulutusta ja viestintää tuetaan johtavin konseptein ja tekniikoin Kaikki ongelmat ja poikkeamat tutkitaan syy-seuraus analyysein ja niille laaditaan ja toteutetaan korjaavat toimenpiteet Riskit ja hyödyt on määritetty Ulkopuolisia asiantuntijoita hyödynnetään ja vertailuja käytetään ohjauksessa. Seuranta, itsearviointi ja viestintä hallinnan tavoitteista on jatkuvaa toimintaa. Logistiikka- ja liikennetietopalvelut Koriin kuuluu: Kauppamerenkulun alus-, tavara- ja henkilövirrat Palvelujen tavoitteena on kauppamerenkulun logistiikkaketjun tukeminen ja kehittäminen yhteistyössä yhteisöjen ja toimijoiden kesken. Tavoitteellinen palveluaika tämän korin tietohallintopalveluille on IT-hallinta-asiat ymmärretään kaikilla tasoilla ja niitä tuetaan koulutuksella IT-prosessit ovat linjassa toiminnan prosessien ja IT-strategian kanssa Syy-seuraus analyysi on käytössä. Prosesseja kehitetään jatkuvasti; parhaat sisäiset käytännöt on ohjeistettu

15 Tuotannolliset palvelut TIETOHALLINTOSTRATEGIA 11 (38) Koriin kuuluu tuotannolliset palvelut + seur. yksiköiden palveluita: Väylänpito, Merikartoitus, Yhteysalusliikenne, Meriturvallisuus, Alusrekisteripalvelut, Tilastopalvelut ja eri viranomaisjärjestelmät Tässä korissa olevien järjestelmien ja palveluiden palveluaika on virka-aika ja leimaa-antavana on kerättyjen tietojen turvallinen säilytys varmistukset, toiminnan jatkuvuus ja tiedon jalostaminen informaatioksi. IT-hallinta-asiat ymmärretään kaikilla tasoilla ja niitä tuetaan koulutuksella IT-prosessit ovat linjassa toiminnan prosessien ja IT-strategian kanssa Syy-seuraus analyysi on käytössä. Prosesseja kehitetään jatkuvasti; parhaat sisäiset käytännöt on ohjeistettu i Hallinnolliset palvelut Koriin kuuluvat mm: Ohjaus- ja tukitoiminnot + seur. yksiköiden palveluita: Taloushallinto, Henkilöstöhallinto, Tietohallinto, Yleishallinto, Viestintä, Sisäinen valvonta ja tarkastus, T&K-toiminta, Hankintatoimi Palvelujen kehittämistä ohjaa kustannustehokkuus sekä valtion ja hallinnonalan tietohallinnon ohjaus. IT-hallinnan tarve ja sen käyttö on ymmärretty ja hyväksytty Kaikki prosessit on kuvattu (nykyinen toiminta) Mittarit on määritelty ja niitä seurataan IT-BSC ajatukset on omaksuttu, soveltaminen jätetty yksilöille Poikkeamia korjataan yksilötasolla, syy-seuraus analyysia sovelletaan joskus. Kuva 1. Merenkulkulaitoksen tietohallinnon palvelukorit

16 TIETOHALLINTOSTRATEGIA 12 (38) 1.5 Merenkulkulaitoksen tietohallinnon hallintomalli Eräs työn keskeisiä tuotoksia on Merenkulkulaitoksen tietohallinnon hallintomallin kuvaus. Hallintomallin tavoitteena on jäntevöittää nykyistä toimintaa ja sen toimintaedellytyksenä on toimijoiden selkeät roolit ja vastuut sekä kehitettävät laitostason ohjausvälineet (arkkitehtuurit, projektityömalli). LVM TIME Tekniset muutokset Kansalliset ja kansainväliset muutokset Hankkeita Hankeehdotuksia Tietohallinnon ohjausryhmä Periaatteellisten asioiden valmistelu, lausunnot MKL laitosjohtoryhmä Hankkeet, toimeksiannot, linjauspäätökset Koordinointi Yksikkö B Yksikkö A Koordinointi Seuranta Projekti B Projekti A Seurantakokous TH TO Toimeksianto Suunnitelmat, lausunnot, määrittelyt Projektin ohjausryhmä*) TH TO TH Uusi ryhmä Olemassa oleva ryhmä (ainakin osittain) Tietohallinnon edustus Muu työryhmä Arkkitehtuuriryhmä TO Toimittajan edustus *) Projektit voivat olla yhden tai useamman toiminnon kattavia Kuva 2. Merenkulkulaitoksen tietohallinnon hallintomalli

17 TIETOHALLINTOSTRATEGIA 13 (38) 1.6 Ehdotus strategiatyön toimenpiteiden aikatauluksi Strategiatyön toimenpiteet keskittyvät vuosille Strategian päivitys tulee tehdä viimeistään elo-syyskuussa 2006, jotta uudet toimenpiteet tietohallinnon suunnalle voidaan määrittää. Kuvassa 3 olevassa aikataulussa joitakin hankkeita on kytketty yhteen vuoden 2005 toiminnan strategisten hankkeiden (kuvassa keltaisella) kanssa. Näillä hankkeilla voi olla synergiaa keskenään. Toiminnan hanke 2005 Johtaminen ja organisointi Merenkulun turvallisuuden hallinnan selvittäminen Tietohalinnon toimintamallin sopiminen Johtamisen välineet 2006 Omistajuuden määrittely Meriliikenteen ohjauksen uuden operatiivisen mallin suunnittelu ja toteutus MKL:n halintomallin määrittely 2005 Kustannusten nykytilan selvitys Kustannusten seurantajärjestelmä Sisäisen laskennan uudistaminen Tietohalintohenkilöstön tunnistaminen Tietohallinnon ydintoiminnan määrittely Tietoturvapolitiikan jalkauttaminen Tietohallintoosaamistarpeen ja -osaamisen kartoitus Yhteisen projektityömallin laatiminen Laitostason projektityömalli Vaihtoehtoisten tuotantomallien soveltaminen Tietohalinnon toimintamallin toteuttaminen Yhteisen projektityömallin käyttöönotto Kustannus- / hyötymallin laadinta Nykyisten palvelutasojen selvitys Keskitetty sopimusten ja lisenssien hallinta käyttöön 2007 Palvelutasojen sopiminen kattavasti Poikkeamien kirjaaminen ja käsittely Seurantamittariston laatiminen Strategian päivitys 09/2006 Seurantamittariston käyttöönotto Asiakastyytyväisyyskyselyjen käyttöönotto Nykytilan arkkitehtuurin kokoaminen Arkkitehtuuri Tavoitetilan arkkitehtuurin suunnittelu 2008 Tietohakemiston laatiminen Toiminnan prosessien kuvaaminen Visio Kuva 3. Ehdotus strategiatyön toimenpiteiden aikataulusta 1.7 Yhteenveto Strategiatyö käynnistää muutoksen ja antaa suunnan, jota kohti jatkotoimenpiteiden avulla pyritään. Toimenpiteiden arviointi ja niiden koostaminen projekteiksi vaativat päätöksiä. Muutosvoiman jatkuva ylläpitäminen edellyttää onnistumisia ja positiivista viestintää. Edellytykset tietohallinnon jatkuvalle kehittämiselle ovat olemassa.

18 TIETOHALLINTOSTRATEGIA 14 (38) 2. Johdanto 2.1 Tausta tietohallinnon strategiatyölle Merenkulkulaitos on asettanut tavoitteeksi laitosyhtenäisen toimintatavan ja eräänä sen toimenpiteenä on laitostasoisen tietohallintostrategian laatiminen. Muita tunnistettuja tarpeita ja vaatimuksia työlle olivat: Merenkulkulaitoksen organisaatiomuutokset Merenkulkulaitoksen laitostasoinen strategiatyö Tietohallintoyksikön rooli muuttunut valtakunnalliseksi tukipalveluksi Tiedon hallinnan kasvava merkitys Merenkulkulaitoksen muuttuessa Kasvava tarve tietohallintoyksikön ja Merenkulkulaitoksen muiden yksiköiden ja toimintojen tietohallinnon yhteistyön linjaamiseksi, laajentamiseksi ja syventämiseksi Eri yksiköillä on runsaasti järjestelmiä ja niiden kehittämishankkeita, mutta kokonaistilanteen koordinointi puuttuu Projekti- ja hankehallinnan periaatteet vaihtelevat tapauskohtaisesti Uudet haasteet, esim. verkkopalveluiden ja sähköisen asioinnin kehittäminen, asettavat uusia osaamisvaatimuksia Tarpeet tietohallintoyksikön toiminnan tehostamiseksi Kansallisen paikkatietostrategian huomiointi väyläkartoituksen tietohallintotyössä 2.2 Strategiatyön organisointi ja työn läpivienti Strategiatyön lähtökohtana oli toimintalähtöisyys. Tästä syystä työn alussa tehtiin laaja johdon haastattelukierros, millä haettiin toiminnan tarpeita ja vaatimuksia tietohallintotoiminnolle sekä sitoutumista itse työhön. Laitoksen lukuisten samaan aikaan käynnissä olleiden hankkeiden takia jälkimmäinen tavoite jäi osaltaan saavuttamatta. Laitosjohtoryhmässä pyydettiin yksiköitä osoittamaan työhön osallistuvat ja kaikki sellaisen osoittaneet ovat olleet työssä mukana. Työn tekivät ohjausryhmä, työryhmä sekä Capgeminin konsultit Ari Vanninen ja Aki Siponen. Ohjausryhmän kokouksia pidettiin kolme kappaletta ja niihin osallistuivat: Matti Aaltonen, Meriliikenteen ohjaus, Rolf Bäckström, Meriliikenteen ohjaus, Aimo Heiskanen, Tuotanto, Anna Jokela, Viestintä, Pentti Junni, Merikartoitus (Tiina Tuurnalan sijalla), Ritva Punta, Henkilöstön edustaja, Jukka-Pekka Suonikko, Tietohallinto, Harri Toivonen, Väylänpito (Keijo Kostiaisen sijalla), Tiina Tuurnala, Merikartoitus ja Pasi Mäkinen, Capgemini.

19 TIETOHALLINTOSTRATEGIA 15 (38) Työryhmän kokouksia pidettiin kahdeksan ja niihin osallistuivat: Anne Ilola, Keskushallinto, Mika Imponen, Meriliikenteen ohjaus, Ismo Kohonen, Järvi-Suomen merenkulkupiiri, Maarit Mikkelsson, Merikartoitus, Rainer Mustaniemi, Merikartoitus, Seppo Mäkinen, Henkilöstön edustaja, Jouni Patrakka, Saaristomeren merenkulkupiiri, Jouko Roppola, Suomenlahden merenkulkupiiri, Jukka-Pekka Suonikko, Tietohallinto, Simo Teirilä, Tietohallinto, Harri Toivonen, Väylänpito, Jouko Vuoristo, T&K toiminta ja Timo Vähämaa, Saaristomeren merenkulkupiiri. Työpajoja pidettiin neljä ja niihin osallistuivat ohjaus- ja työryhmän henkilöiden lisäksi: Bo Fagerholm, Meriturvallisuus, Juha Korhonen, Merikartoitus, Pekka Sinkkilä, Liikenne- ja viestintäministeriö, Åke Tötterström, Talvimerenkulku. Laitosjohtoryhmässä on esitelty projektin tilannekatsauksia työn edetessä. Intranetiin on tehty myös katsauksia aika ajoin. Viestintää koordinoi Anna Jokela ja toteutuksesta vastasivat Tomi Lehtola ja Henri Hakkarainen. Työn tuloksena syntynyt raportti käsitellään YT-neuvottelukunnassa ennen laitosjohtoryhmän hyväksymistä.

20 TIETOHALLINTOSTRATEGIA 16 (38) 3. Keskeiset käsitteet 3.1 Tietohallinnon määritelmä tässä työssä Tässä projektissa tukeudutaan Valtioneuvoston periaatepäätökseen valtionhallinnon tietohallinnon kehittämisestä VM0087:00/02/02/1999. Tietohallinnolla tarkoitetaan toimintoja, joilla kehitetään ja ylläpidetään organisaation tietovarantoja, tietotekniikkapalveluja ja tietoprosesseja. Tietohallintotehtäviä ovat: Tietotekniikkapalvelujen, tietovarantojen ja tietoprosessien kehittäminen ja ylläpito. Tietojenkäsittelytehtävien suorittamisen sekä niissä käytettävien tietojärjestelmien, verkkojen ja palvelujen hankinnan, kehittämisen, käytön ja ylläpidon taloudellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen. Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja -sopivuuden varmistaminen ja kehittäminen. Tietovarantojen ja -prosessien yhteiskäyttöisyyden varmistaminen. Tietoturvallisuuden ohjaus ja kehittäminen. Vaikuttaminen hallinnon toimintatapojen ja työmenetelmien kehittämiseen. Teknologian sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan markkinoiden kehityksen seuranta ja analysointi.

21 TIETOHALLINTOSTRATEGIA 17 (38) 3.2 Tietohallinnon viitekehys Prosessi Johtaminen Hankehallinta Kehitys ja ja tuotteistus Toteutus Käyttöönotto Asiakaspalvelut Tuotantopalvelut Tietopalvelut Hankinta Sisältää Strategian ja ja arkkitehtuurin määrittäminen Teknologian seuranta, hankesalkun hallinta Riskien, muutosten ja ja laadun hallinta, Toiminnan ja ja resurssien suunnittelu Tietohallinnon toiminnan kehitys Hankkeiden suunnittelu- ja ja toteutusmenetelmien kehittäminen, Hankkeiden johtaminen ja ja tukeminen Tietojärjestelmien määrittely, suunnittelu, ylläpito (mahd. tuotteistus) Infrastruktuurin ja ja tietojärjestelmien toteutus ja ja testaus sisältäen integroinnin Käyttöönoton suunnittelu, käyttöönotto, koulutus ja ja ohjeistus Asiakassuhteiden hallinta (mm. palvelutarpeet, palvelusopimukset), Käyttäjätuki, ongelmien selvitys, koulutus Infrastruktuurin suunnittelu ja ja ylläpito, Käyttöpalvelut Muutosten, konfiguraation, lisenssien, kapasiteetin, käyttöoikeuksien ja ja teknisen tietoturvan hallinta Tiedon hyväksikäyttöön liittyvät palvelut ja ja tiedon hallinta (mm. määrittely ja ja eheys) Infrastruktuuriin (verkot, työasemat, palvelimet ja ja alustat) liittyvät hankinnat Sovelluksiin ja ja tietoon liittyvät hankinnat Toimittajasuhteiden hallinta Asiakkaat Toiminnot Toiminnan prosessit Mahdollinen Tarpeet, palvelutasosopimus rahoitus (SLA) TH- Asia- Tuokehitys- Tietokastantoohjelmpalvelupalvelupalvelut Johtaminen Hanke- Henkihallinta Tieto löstö Tietojärjestelmät Kehitys ja tuotteistus Toteutus Hallinto Käyttöönotto Infrastruktuuri palvelut Tunnusluvut, Rekrytointi, Tietohallinnon prosessi Viestintä Työssä on käytetty tietohallinnon viitekehyksenä Capgeminin kehittämää tietohallintomallia, joka sisältää tietohallinnon prosessit yleisellä tasolla. Tällä on pyritty saamaan keskustelun pohjaksi yhteinen näkemys siitä alueesta, jonka tietohallinto kattaa. Mallissa on tukeuduttu alan parhaisiin käytäntöihin, joita ovat mm. ITIL 1 ja Cobitmallit. Materiaali Tieto Hankinta Tietohallinnon tuotannontekijä Kuva 4. Tietohallinnon viitekehys 1 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) on best practice-viitekehys, joka sisältää kokoelman parhaita käytäntöjä tietohallintopalveluiden tuottamiseen. Ensimmäinen versio ITIL:stä kehitettiin 1980-luvun loppupuolella Ison-Britannian julkisen sektorin käyttöön. Tätä nykyä ITIL koostuu laajasta materiaalista, jota käytetään ympäri maailmaa. CobiT (Control Objectives for Information and related Technology) on tietohallinnon prosessien hallinto-, kontrolli-, tarkastus- ja maturiteettimalli. CobiT:n tavoitteena on varmistaa, että tietohallinnon resurssit ovat linjassa (liike)toiminnan tavoitteiden kanssa niin, että tietohallinnon palvelut ja informaatio vastaavat laadullisia, taloudellisia ja turvallisuusvaatimuksia. CobiT on ISACA:n (Information Systems Audit and Control Association) ja IT Governance Institute:n kehittämä.

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

TIETOTURVAPOLITIIKKA

TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

TIETOTURVA- POLITIIKKA

TIETOTURVA- POLITIIKKA TIETOTURVA- POLITIIKKA Kaupunginhallitus 3.9.2013 216 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN TIETOTURVAPOLITIIKKA 1. JOHDANTO... 3 2. KATTAVUUS... 3 3. TIETOTURVA... 3 4. TIETOTURVATYÖ... 4 5. ORGANISOINTI JA VASTUUT...

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Helsingin yliopisto, pieni juhlasali 16.11.2006 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tavoite

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta

Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta Sytyke/ käytettävyys OSY Anu Ylä-Pietilä Lyhyesti Trafista Trafi vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli Terveydenhuollon ATK-päivät Avauspuheenvuoro Tampere 25.5.2010 Timo Valli Terveyspalvelujen toimialalla on väliä Kuulumisia ja asiakokonaisuuksia Kirjaamisesta tietovarastoon Tietotekniikkakeskuksen kilpailuttaminen

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan

Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Valtionavustusten digiloikka: tiekartta tavoitetilaan Nykyisen valtionavustusprosessin digitalisaatio (OKM) Hallinnonalojen yhteinen valtionavustusten digitaalinen palvelualusta Avustustoiminnan ekosysteemin

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen 7.3.2008 Soile Väänänen soile.vaananen@adm.jyu.fi Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Yliopiston palvelukeskushanke Aiheuttaa hallintotehtävien

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013 Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle Säätytalo 10.9.2013 Tiistai 10.9.2013, klo 12.00 14.00 Tilaisuuden ohjelma Säätytalo, Sali 15 (Snellmaninkatu 9, 00170 Helsinki) klo 12.00 12.15

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö

Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Valtion ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT) 20.5.2014 Kimmo Janhunen SecICT-hankepäällikkö Hankkeen tausta Esityksen sisältö Valtion ympärivuorokautinen tietoturvatoiminto

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013.

AEO-Toimijapäivä. Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013. AEO-Toimijapäivä Toimitusketjujen uhkien analysointi ja riskienhallinta yhteistyössä sopimuskumppanien kanssa 12.3.2013 Sami Hyytiäinen Johdanto Turvallisuus ja vaarattomuus toimitusketjussa Kuljetusketjun

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot