Vuosikertomus Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2009. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11"

Transkriptio

1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntahallitus

2

3 Vuosikertomus 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11

4 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL Kainuu Kannen kuva: Kalevi Yliniemi ISBN ISSN Kajaani 2010

5 5 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys Maakuntajohtajan katsaus Maakunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen taloudellinen kehitys Maakunnan toiminnan ja talouden kehitys Liikelaitoksen (Kainuun ammattiopisto) toiminnan ja talouden kehitys Liikelaitoksen (Kainuun Työterveys) toiminnan ja talouden kehitys Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko sisäisenvalvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja -menot Konsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Toimenpideohjelma taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi Talousarvion toteutuminen Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Maakuntavaltuusto Tarkastustoimi Maakuntahallitus Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Koulutustoimiala Koulutustoimiala, lukiokoulutus Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut Tutkimus- ja kehittämistoiminta Ympäristöterveydenhuolto Sairaanhoidon palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Liikelaitos, Kainuun ammattiopisto Liikelaitos, Kainuun Työterveys Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisesta...143

6 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Maakunnan tilinpäätöslaskelmat Maakunnan tuloslaskelma Maakunnan rahoituslaskelma Maakunnan tase Liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen tuloslaskelma Kainuun ammattiopiston rahoituslaskelma Kainuun ammattiopiston tase Kainuun Työterveyden tuloslaskelma Kainuun Työterveyden rahoituslaskelma Kainuun Työterveyden tase Maakunnan ja liikelaitosten yhdistetyt tilinpäätöslaskelmat Maakunnan ja liikelaitosten yhdistetty tuloslaskelma Maakunnan ja liikelaitosten yhdistetty rahoituslaskelma Maakunnan ja liikelaitosten yhdistetty tase LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liiketiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo käytetyistä kirjapitokirjoista ja säilytysmuoto v Käytetyt tositelajit ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilintarkastusmerkinnät JULKAISULUETTELO 6

7 7 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys Maakuntajohtajan katsaus Kainuun maakunnan viides toimintavuosi on takanapäin. Vuoden varrella esillä olivat erityisesti valmistautuminen hallintokokeilun jälkeiseen aikaan. Tähän liittyen valtiovarainministeriö asetti Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän toteuttamaan kokeilun seurantaa ja valmistelemaan päätöksentekoa kokeilun jälkeisistä järjestelyistä Kainuussa. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän tehtävänä on: 1. toimia yhteydenpitäjänä arviointitutkimuksen tekijään; 2. kerätä riittävä aineisto kokeilun vaikutuksista ja etenemisestä kokeilun jatkoa koskevan päätöksenteon pohjaksi; 3. vertailla pysyvää järjestelmää varten erilaisia maakuntahallinnon rahoitusvaihtoehtoja, päätöksenteon ja palvelujen järjestämisvaihtoehtoja sekä maakunnan aseman järjestämisvaihtoehtoja alueiden kehittämisessä; 4. tehdä ehdotus maakuntahallinnon tehtävien järjestämisestä Kainuussa vuoden 2012 jälkeen; 5. tehdä ehdotuksia kokeilun mahdollisesta laajentamisesta ja syventämisestä; sekä 6. hoitaa muut valtiovarainministeriön sille määräämät tehtävät. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Silja Hiironniemi valtionvarainministeriöstä ja seurantaryhmän jäseniä ovat: Päivi Laajala, ylijohtaja, valtiovarainministeriö kuntaosasto Matti Väisänen, taloussuunnittelupäällikkö, opetusministeriö Carolina Sierimo, finanssisihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö Sami Manninen, lainsäädäntöjohtaja, oikeusministeriö Tuula Manelius, lainsäädäntöneuvo, työ- ja elinkeinoministeriö Kari Prättälä. lakiasiainjohtaja, Suomen kuntaliitto Esa Toivonen, strategiajohtaja, Kainuun maakunta -kuntayhtymä Alpo Jokelainen, maakuntajohtaja, Kainuun maakunta -kuntayhtymä Raimo Piirainen, maakuntahallituksen I varapuheenjohtaja Timo Säkkinen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä, toiminnanjohtaja, Kajaanin kaupunki Eila Valtanen, kaupunginjohtaja, Kuhmon kaupunki Seurantaryhmän sihteereinä toimivat kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja neuvotteleva virkamies Katja Palonen valtiovarainministeriöstä sekä strategiajohtaja Esa Toivonen Kainuun maakunnasta.

8 8 Seurantaryhmä on asettanut seuraavat alatyöryhmät: 1. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän alueiden kehitystehtäviä selvittävä alatyöryhmä, 2. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän maakunnan päätöksentekoa ja tehtäviä selvittävä alatyöryhmä ja 3. Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmän rahoitusjärjestelmää selvittävä alatyöryhmä. Seurantaryhmän toimikausi on ja sen tulee antaa ehdotuksensa valtiovarainministeriölle Kainuun hallintokokeilun jälkeisestä tehtävien järjestämisestä maaliskuun 2010 loppuun mennessä. Kainuun kehittäminen Keskeiset aluetalouden kehitysindikaattorit kuten avainalojen liikevaihdot laskivat taantumasta johtuen yleisesti. Poikkeuksena oli matkailu. Lisäksi tulevaa kehitystä kuvaavat barometrit kuten aluebarometri ja yritysbarometri ovat vahvasti negatiivisia. Myönteisimpiä saavutuksia Kainuussa vuonna 2009 olivat Talvivaaran kaivosalueen käynnistyminen sekä matkailun suuret investoinnit. UPM:n jälkihoito on sujunut hyvin. Irtisanotun henkilöstön osalta uuden työpaikan on enää saamatta 70 kaikkiaan 535:stä henkilöstä. Kainuun maakuntaohjelma hyväksyttiin valtuustossa syyskuussa. Maakuntaohjelmassa määritellään laajasti, mitä kehittämistoimenpiteitä tulevina vuosina eri teemoissa tullaan tekemään, jotta tavoitteeksi asetettu kainuulaisen hyvinvoinnin parantamisen tavoite saavutettaisiin. Toimenpiteitä toteutetaan viidellä toimintalinjalla, jotka ovat Osaaminen ja koulutus (TL1), Elinkeinot, yrittäjyys ja työllisyys (TL2), Maaseutu (TL3), Hyvinvointi (TL4) ja Toimintaympäristö (TL5). Toimintalinjat ja niiden sisällä olevat toimenpidekokonaisuudet kattavat kainuulaisen toimintaympäristön kehittämisen haasteet, mahdollisuudet ja kehittämistoimenpiteet. Lisäksi Kainuun yhteisiksi edunvalvonnan teemoiksi valittiin seuraavat osaalueet: 1. Kuntatalouden vahvistamien verotusratkaisut VOS-uudistus maakunnan ja kuntien yhteistyö 2. Korkea-asteen koulutus koulutuksen säilyminen Kainuussa rahoituspohjan varmistaminen 3. Elinkeino- ja työllisyyspolitiikka olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen ja uudistaminen yritysten toimintaedellytysten edistäminen työvoiman osaamisen ja työllisyyden turvaaminen kaivosasiat, uusiutuva energia, huolenpito Kainuun peruselinkeinoista turvallisuus ja tähän liittyvä energiahuolto

9 4. Saavutettavuus tietoliikenne, sähköisten palvelujen hyötykäyttö tie-, rautatie- ja lentoliikenneyhteydet 5. Kainuun asema Euroopan Unionin tulevassa aluepolitiikassa EU:n alueellinen yhteenkuuluvuus ja aluepolitiikan sisällöt, Itämeri strategian toteutus ja EU:n budjetin välitarkastus varautuminen rakennerahastokauden päättymiseen 6. Kainuun malli 2013 valmistautuminen Kainuun hallintokokeilun päättymiseen pysyvän mallin valmistelu, rahoitus ja lainsäädäntö 9 Valitettavasti väestön laskeva kehitys jatkui edellisvuosien tapaan ja vuoden lopussa kainuulaisia oli yhteensä , mikä on 534 vähemmän kuin edellisvuonna. Kainuun tulevien vuosien kehitys onkin nyt erittäin haasteellisessa tilanteessa työttömyydestä ja väestön vähenemisestä sekä ikääntymisestä johtuen. Hallintokokeilun vaikutuksia Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisi marraskuussa raportin Kainuun hallintokokeilun tila. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää Kainuun hallintokokeilun toteutusta ja Kainuun kehittämisrahan vaikutuksia Kainuun maakunnan kehitykseen. Raportin mukaan kokeilulla on ollut vain vähäinen vaikutus maakunnan kehitykseen. Hallintokokeilu on kuitenkin edistänyt alueellisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja lisännyt keskushallinnon kiinnostusta Kainuun asioista. Kokeilun merkittävänä tuloksena tarkastusvirasto näkee, että Kainuun maakunnassa on toteutettu ennakkoon Paras -hankkeen palvelurakennetavoitteita. Kokeilussa toteutetulla palvelurakenteen muutoksella on saatu hillittyä myös kustannusten kasvua. Kainuun maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot ovat olleet kokeilun alkuvuosina koko maan sote-toimialan tarvevakioituja menoja pienemmät. Tarkastuksen mukaan menojen hillityn kasvun jatkuminen on kuitenkin epävarmaa, koska Kainuussa julkisiin palveluihin kohdistuu keskimääräistä suuremmat rasitukset ikärakenteesta, sairastavuudesta ja työttömyydestä johtuen. Tarkastusviraston mukaan kokeilun vaihtelevista tuloksista huolimatta paluuta aikaisempaan ei ole nähtävissä. Kokeilulla saattaa olla myös sellaisia vaikutuksia, jotka näkyvät vasta kokeilun päättymisen jälkeen. Maakunnan organisaation toiminta Vuoden alusta aloittivat uudet luottamushenkilöt toimintansa. Heille järjestettiin vuoden aikana useita perehdyttämiskoulutuksia lainsäädännöstä, taloudesta ja toimialojen palvelutuotannosta. Uusi maakuntavaltuusto päivitti ja hyväksyi maakunta -kuntayhtymälle tarkistetut strategiset tavoitteet vuosille Kainuussa peruskoulun päättävien ikäluokka on ollut jo pitkään aleneva. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijamäärä on lisääntynyt Kuusamon ammattiinstituutin liityttyä Kainuun ammattiopistoon vuoden 2008 alussa. Kuusamossa on opiskelijoita runsaat 500. Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärä on vähentynyt joka vuosi vuodesta 2005 lähtien (vuonna opiskelijaa). Vähen-

10 nystä on aiheuttanut peruskoulun päättävien vähenevä määrä sekä ammatillisen koulutuksen suosion kasvu nuorten opiskelupaikan valinnassa. Opiskelijamäärien pieneneminen ja opetuksen järjestämiseen liittyvien kiinteiden kustannusten osuuden kasvu aiheuttavat jatkuvaa tarvetta toimintojen sopeuttamiselle. Tämä merkitsee toimintojen tehostamista sekä rakenteiden ja opetusjärjestelyjen kriittistä tarkastelua. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla alkoivat näkyä vuoden aikana 2008 loppuvuonna alkaneet taantuman vaikutukset. Taantuma on vaikuttanut kielteisesti erityisesti lapsiin, nuoriin ja nuoriin perheisiin. Työttömyyden lisääntyminen on näkynyt konkreettisena toimeentulotukimenojen kasvuna, jotka kasvoivat edellisvuodesta 1,2 milj. euroa. Lapsiperheiden pahoinvointi on lisääntynyt. Siksi perhepalveluiden avotyöhön on määrätietoisesti suunnattu lisää resursseja ja tämän avulla lastensuojelun raskaiden laitossijoitusten nopea kasvu on saatu pysäytettyä. Merkittäviä toiminnallisia muutoksia olivat ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestelyt, joissa pääosa työstä otettiin omaksi toiminnaksi. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut on valmistautunut v aikana päivystyksen ja nopean diagnostiikan yksikön toiminnan käynnistämiseen. Tämä työ on tehty tiiviissä yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa korostaen potilaan sisääntulo- ja kotiutusvaiheita. Toiminta on käynnistynyt Määrätietoinen työ terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi Kainuussa jatkuu. Yhteistyö uuden kansallisen toimijan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, on lähtenyt hyvin käyntiin. Samoin yhteistyö järjestöjen kanssa tiivistyy. Pohjoisen ERVA -alueen yhteisiä ponnistuksia on syvennetty ja sairaanhoitopiirien välillä on hyvä, luottamuksellinen ilmapiiri. Konkreettisimpana suunnittelukohteena on ollut laboratorioyhteistyön valmistelu. Kansalaisten osallistumismahdollisuuksia on parannettu. Päättäjien ja työntekijöiden tekemä kuntakierros osoittautui erittäin hedelmälliseksi. Maakunnan talous Taloudellinen tilanne oli koko vuoden ajan hyvä. Verotuloihin odotettiin romahdusta vuoden 2008 maksuunpanon osalta mutta kunnallisverot kasvoivat koko Kainuussa 6,4 prosenttia, kiinteistöverot kasvoivat 5,0 prosenttia ja sitä vastoin yhteisöverot vähenivät jopa 28,8 prosenttia. Tämä aiheutti kuntien maksuosuuksiin 1,1 miljoonan korjauksen, joka kuitenkin pystyttiin kompensoimaan muiden tulojen lisäyksillä. Kokonaisuutena talousarvio ilman liikelaitoksia toteutui ennusteiden mukaan. Menot ylittyivät vain 0,4 milj. euroa ja vastaavasti tulot ylittyivät 1,3 milj. euroa. Vuodelta 2009 syntyi ylijäämää yhteensä 4,3 milj. euroa. Liikelaitosten tulos oli myös 1,0 milj. euroa ylijäämäinen. Katettavana ollutta alijäämää saatiin näin pienennettyä 9,4 milj. eurosta 5,1 milj. euroon. Koska maakunnan tilinpäätös on arvioitua parempi, kuntien kanssa laadittu vanhojen alijäämien kattamisohjelma otetaan uudelleen arvioitavaksi kuluvan kevään aikana. 10

11 11 Alkaneen vuoden näkymät Elinkeinoelämän näkymät jatkuvat edelleen heikkoina. Talouden taantuma ei odoteta hellittävän Kainuussa koko vuonna, vaan käänne parempaan on luvassa aikaisintaan ensi vuonna. Työttömyys on Kainuussa korkealla tasolla ja työttömien määrän ennakoidaan kasvavan kevään aikana, koska taantuman vaikutukset tulevat näkymään lomautusten kasvuna ja lisääntyvinä irtisanomisina. Kuluva vuoden talousarviossa suurin riskitekijä liittyy henkilöstökuluihin. Maakuntahallitus on kuluvan vuoden talousarvion täytäntöönpanossa velvoittanut toimialoja sopeuttamaan henkilöstön käytön varattuihin määrärahoihin, joissa on kasvua viime vuoteen verrattuna yhteensä 3,7 prosenttia. Palkankorotusten kokonaiskustannusvaikutus on n. 3,0 prosenttia. Suurin henkilöstön lisäystarve on vanhusten kotihoidossa, lakien muutosten tuomissa lisävelvoitteissa ja nopean diagnostiikan toimintojen käynnistymisessä Maakunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kainuun maakunta -kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2005 alusta. Organisaatio on rakennettu seuraavasti: Maakunnan yhteiset palvelut: Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Materiaalipalvelut Kuljetuspalvelut Ravintopalvelut Talouspalvelut Tekniset palvelut Tietohallintopalvelut Yleinen edunvalvonta Suunnittelu- ja kehittäminen tulosalue: ( alkaen): Aluekehitys Alueidenkäyttö Hanke ja rahoitus Viestintä ja markkinointi Koulutustoimiala: Lukiot Kainuun ammattiopisto -liikelaitos Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala: Yhteiset palvelut Ympäristöterveydenhuolto Sairaanhoidolliset palvelut Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut

12 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Kainuun Työterveys liikelaitos 12 Hallinto-organisaatio Kainuun maakunta -kuntayhtymän johdossa toimii 59-jäseninen vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Valtuuston tehtävänä on toimia ylimpänä päätöksentekoelimenä, mikä merkitsee toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion ja keskipitkän suunnitelman käsittelyä sekä tilinpäätöksen käsittelyä tilivuoden jälkeen. Maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan maakuntahallituksen ja hyväksyy maakuntahallituksen kaksi muuta kokoonpanoa. Valtuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan (7 jäsentä), koulutuslautakunnan (11 jäsentä) ja sosiaali- ja terveyslautakunnan (11 jäsentä) sekä keskeisimmät johtavat viranhaltijat. Käytännön johdossa toimii 12-jäseninen maakuntahallitus, jonka puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja. Maakuntahallitus kokoontuu myös II (17 jäsentä) ja III (34 jäsentä) kokoonpanossa. Maakuntahallitus valitsee jäsenet ammatillisen koulutuksen liikelaitoksen johtokuntaan (8 jäsentä) ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan (6 jäsentä). Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee keskuudestaan jäsenet yksilöhuoltojaostoon (5 jäsentä). Maakuntajohtajan tukena toimii 11-jäseninen johtoryhmä. Maakuntavaltuusto jäsen Säkkinen Timo, puh.joht. Polvinen Osmo, I vpj. Juntunen Hannu, II vpj. Enroth Paavo, Haataja Minna, Hakkarainen Eija, Heikkinen Pekka, Horto Ilkka, Huusko Eero, Hyyryläinen Mauno, Immonen Kauko, Jarva Marisanna, Kaikkonen Vesa, Karjalainen Aki, Karppinen Veli-Matti, Kemppainen Aila, Kemppainen Esa, Kemppainen Heikki, Kemppainen Tapani, Kettunen Pentti, Kilpeläinen Sami, Kinnunen Anneli, Komulainen Kaija, Korhonen Jouko, Korhonen Timo, Krogerus Timo, Kunnas Karl, kunta Suomussalmi Sotkamo Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kuhmo Paltamo Puolaka Kajaani Kajaani Paltamo Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Hyrynsalmi Ristijärvi Hyrynsalmi Kajaani Sotkamo Kuhmo Kuhmo Sotkamo Sotkamo Kajaani Kajaani

13 Kyllönen Jaakko, Kyllönen Merja, Leppänen Olli, Lukkari Anne, Matero Vuokko, Moilanen Pentti, Moilanen Tuulikki, Myllylä Raili, Niemelä Paavo, Nikulainen Kari, Niskanen Marko, Oikarinen Markku, Okkonen Arto, Piirainen Mauri, Piirainen Raimo, Puurunen Yrjö, Pääkkönen Matti, Rissanen Maija, Ronkainen Tauno, Rossi-Määttä Tuula, Rusanen Veikko, Räisänen Aki Sankilampi Jaana, Sarparanta Tiina, Seppänen Juhani, Sirkeinen Unto, Sistonen Toivo, Sorvari Yrjö, Suutari Eero, Törmänen Anni-Inkeri, Vilén Seppo, Väisänen Sanni, Anttonen Tauno, Huotari Reino, Kuhmo Suomussalmi Kajaani Sotkamo Kajaani Suomussalmi Puolanka Kajaani Kajaani Kuhmo Sotkamo Kajaani Kajaani Kuhmo Kajaani Suomussalmi Kajaani Kajaani Kajaani Sotkamo Sotkamo Kajaani Kajaani Sotkamo Suomussalmi Puolanka Kajaani Sotkamo Kajaani Sotkamo Kuhmo Kajaani Vaalan kunnan edustaja Vaalan kunnan edustaja 13 Valtuuston kokouksia oli 9 vuonna 2008 ja kertomusvuonna 9. Maakuntahallitus I Jokelainen Alpo, puh.joht. Kajaani Piirainen Raimo, I vpj Kajaani Kinnunen Anneli, II vpj. Kuhmo Haataja Minna, Kajaani Huttu Lauri, Suomussalmi Kemppainen Tapani, Hyrynsalmi Krogerus Timo, Kajaani Lukkari Anne, Sotkamo Okkonen Arto, Kajaani Sarparanta Tiina, Sotkamo Seppänen Juhani, Suomussalmi Pärkkä-Hietala Leena-Kaisa Vaalan kunnan edustaja

14 Hallitus I kokouksia oli 24 vuonna 2008 ja kertomusvuonna Maakuntahallitus II Jokelainen Alpo, puh.joht. Kajaani Piirainen Raimo, I vpj Kajaani Kinnunen Anneli, II vpj. Kuhmo Haataja Minna, Kajaani Huttu Lauri, Suomussalmi Kemppainen Tapani, Hyrynsalmi Krogerus Timo, Kajaani Lukkari Anne, Sotkamo Okkonen Arto, Kajaani Sarparanta Tiina, Sotkamo Seppänen Juhani, Suomussalmi Pärkkä-Hietala Leena-Kaisa Vaalan kunnan edustaja Piilma Pauli, Kainuun TE-keskus Pääkkönen Kari Kainuun ympäristökeskus Rossi Tapani, Oulun lääninhallitus Räinä Matti Oulun tiepiiri Tolonen Jorma, Kainuun metsäkeskus Hallitus II kokouksia oli 5 vuonna 2008 ja kertomusvuonna 4. Maakuntahallitus III Jokelainen Alpo, puh.joht. Kajaani Piirainen Raimo, I vpj Kajaani Kinnunen Anneli, II vpj. Kuhmo Haataja Minna, Kajaani Huttu Lauri, Suomussalmi Kemppainen Tapani, Hyrynsalmi Krogerus Timo, Kajaani Lukkari Anne, Sotkamo Okkonen Arto, Kajaani Sarparanta Tiina, Sotkamo Seppänen Juhani, Suomussalmi Pärkkä-Hietala Leena-Kaisa Vaalan kunnan edustaja Piilma Pauli, Kainuun TE-keskus Korhonen Jaana, Kainuun TE-keskus Meriläinen Leena, Kainuun TE-keskus Härkönen Vilho, Kainuun TE-keskus Pääkkönen Kari Kainuun ympäristökeskus Kokkonen Pertti, Oulun lääninhallitus Kärkkäinen Marja-Leena, Oulun lääninhallitus Räinä Matti Oulun tiepiiri Tolonen Jorma, Kainuun metsäkeskus Holmberg Stig, Finnvera Oyj Hongisto Anja, Kajaanin yliopistokeskus Mäkinen Merja, Akava ry Jestola Satu, SAK:n Kainuun ammatillinen paikallisjärjestö Lehtonen Juha STTK:n Kainuun aluetoimikunta Leppänen Timo, Kainuun Yrittäjät ry

15 Putkonen Keijo, Suutari Eero, Valtanen Eila, Karjalainen Markku, Peltola Harri, Salonen Raili, Leinonen Tarja, Elinkeinoelämän keskusliitto Oulun kauppakamarin Kajaanin osasto Kunnallinen työmarkkinalaitos MTK-Kainuu ProAgria Kainuu Kuhmon työttömien yhdistys Kainuun luonnonsuojelupiiri 15 Hallitus III kokouksia oli 8 vuonna 2008 ja kertomusvuonna 7. Tarkastuslautakunta (valittu tarkastusta varten, saakka) Sistonen Toivo, puh.joht. Kajaani Heikkinen Pekka, vpj. Kuhmo Alanko Anja, Kuhmo, saakka Rossi-Määttä Tuula, Sotkamo, alkaen Alanne Anja, Puolanka Alasalmi Aila, Kajaani Mikkonen Veijo, Paltamo Ylikippari Rauno, Kajaani Tarkastuslautakunnan kokouksia oli 11 vuonna 2008 ja kertomusvuonna 5. Tilintarkastaja Huotari Juha, OY Audiator AB, JHTT-tilintarkastaja ( saakka) Tarkastuslautakunta ( ) Sistonen Toivo, puh.joht. Kajaani Rossi-Määttä Tuula, vpj. Sotkamo Hakkarainen Eija, Kajaani Immonen Kauko, Kajaani Kemppainen Esa, Hyrynsalmi Kilpeläinen Sami, Sotkamo Moilanen Tuulikki, Puolanka Tarkastuslautakunnan kokouksia kertomusvuonna oli 11 Tilintarkastaja Hellen-Toivanen Paula, KPMG Kunta Oy, JHTT-tilintarkastaja ( alk.) Koulutuslautakunta Räisänen Aki, puh.joht. Immonen Arja, vpj. Nahkiaisoja Tarja, vpj Huusko Eero, Jarva Marisanna, Leppänen Olli, Matero Vuokko, Mikkola Jaakko, Niemelä Paavo, Niskanen Marko, Kajaani Sotkamo, saakka Kajaani, alkaen Puolanka Paltamo Kajaani Kajaani Kuhmo Kajaani Sotkamo

16 Rissanen Maija, Kajaani 16 Koulutuslautakunnan kokouksia oli 9 vuonna 2009 ja kertomusvuonna 9. Kainuun ammattiopiston johtokunta Rissanen Maija, puh.joht. Kajaani Hämäläinen Erkki, vpj Kuusamo Enroth Paavo, Kajaani Immonen Marjatta, Kajaani Niiranen Lauri, Kajaani Soikkeli Maija, Kajaani Syrjä Minna, Sotkamo Vilén Seppo, Kuhmo Johtokunnan kokouksia oli 6 vuonna 2008 ja kertomusvuonna 6. Sosiaali- ja terveyslautakunta Heikkinen Pekka, puh.joht. Tolonen Kaisa, vpj. Karjalainen Aki, Kemppainen Aila, Moilanen Pentti, Nikulainen Kari, Puurunen Yrjö, Ronkainen Tauno, Tervo Raili, Törmänen Anni-Inkeri, Väisänen Sanni, Kuhmo Ristijärvi Kajaani Kajaani Suomussalmi Kuhmo Suomussalmi Kajaani Kuhmo Sotkamo Kajaani Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksia oli 15 vuonna 2008 ja kertomusvuonna 17. Yksilöhuoltojaosto Tervo Raili, puh.joht. Karjalainen Aki, vpj. Puurunen Yrjö, Tolonen Kaisa, Törmänen Anni-Inkeri, Kuhmo Kajaani Suomussalmi Ristijärvi Sotkamo Yksilöhuoltojaoston kokouksia oli 12 vuonna 2008 ja kertomusvuonna 11. Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta Hakala Esko, puh.joht. Kajaani Pääkkönen Tuomo, vpj. Kuntayhtymä Antila Artti, Kajaani Toivainen Pia, Kuhmo Sarparanta Tiina, Sotkamo Pyykkönen Kyllikki, Suomussalmi Johtokunnan kokouksia oli 8 vuonna 2008 ja kertomusvuonna 7 kokousta.

17 Maakunta -kuntayhtymän johtoryhmä Jokelainen Alpo maakuntajohtaja, puheenjohtajaa Hämäläinen Markku henkilöstöjohtaja, alkaen Jääskeläinen Juha vs. henkilöstöjohtaja, saakka Kiljunen Ella henkilöstön edustaja Kärkkäinen Juhani aluekehitysjohtaja Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja Rusanen Satu vs. henkilöstöjohtaja, Teittinen Jorma kehittämisjohtaja Toivonen Esa strategiajohtaja Tolonen Asta talousjohtaja Tuominen Anssi koulutoimialan johtaja Turkulainen Harri sisäinen tarkastaja, sihteeri Yliniemi Kalevi hallintojohtaja 17 Johtoryhmän kokouksia oli 13 vuonna 2008 ja kertomusvuonna 15 kokousta Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön katsauksen 10/2010 (Julkinen talous tienhaarassa) mukaan 2008 loppuvuodesta alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi on muuttamassa perusteellisesti finanssipolitiikan tehtävänasettelua ja lähtökohtia. Työllisyys on heikentynyt tuntuvasti ja julkisen talouden tasapaino on myös heikentynyt jyrkästi. Julkinen talous on siten entistä haavoittuvamassa asemassa vastaanottamaan väestön ikääntymisen aiheuttamat menopaineet ja veropohjan kaventumisen. Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen on aiempaa suurempi haaste. Yleinen taloudellinen tilanne (% muutos) BKT 3,5 2,8 4,9 4,2 1,0-7,6 Ansiotaso 4,0 4,2 3,0 3,4 5,5 4,0 Inflaatio 0,2 0,9 1,6 2,5 4,1 0,0 Työttömyysaste, % 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,5 Verot/BKT 43,4 43,8 43,4 42,9 43,0 42,7 Julkiset menot/bkt 50,2 50,4 48,9 47,3 49,0 55,3 Julkinen velka/bkt 44,1 41,3 39,2 35,2 34,2 41,8 Euribor 3 kk, % 2,1 2,2 3,1 4,3 4,8 1,3 10 v. korko, % 4,1 3,4 3,8 4,3 4,3 3,7 LÄHDE: Tilastokeskus, VM ja Kuntaliitto Bruttokansantuote heikkeni viime vuonna alustavien arvioiden mukaan 7,6 prosenttia. Julkiset kokonaismenot olivat vuonna 2009 noin 55 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kun julkisen talouden pitkän ajan epätasapaino on valtiovarainministeriön laskelmien mukaan 5,5 prosenttia bruttokansantuotteesta, julkisen talouden tasapainottaminen pelkästään menopuoleen vaikuttamalla edellyttäisi julkisten menojen välitöntä vähentämistä runsaalla 11 prosentilla eli noin neljäsosalla valtion budjetista.

18 Raportissaan valtiovarainministeriö ehdottaa julkisen talouden kestävyysongelman ratkaisemiseksi verojen kiristyksiä, julkisten menojen leikkaamista ja vaikuttavia rakenteellisia uudistuksia. Kuntien ja kuntayhtymien taloustilanne heikkeni huomattavasti viime vuonna. Erityisesti suurten kaupunkien taloudellinen tilanne heikentyi voimakkaasti. Pienempien kuntien talous pysyi vielä keskimäärin edellisen vuoden tasolla osin kuntaliitosten ansiosta. Kuntaliitto arvioi, että tänä vuonna kaikkien kuntien tilanne huononee selvästi. Kuntien yhteenlaskettu tulos jäi ennakkotietojen mukaan viime vuonna 60 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Yli asukkaan kaupunkien tulos oli 135 miljoonaa euroa miinuksella, kun se vielä toissa vuonna oli yli 400 miljoonaa euroa voitollinen. Alle asukkaan kuntien tulos oli yhteen laskettuna vielä hieman voitollinen vuonna Kuntaliitokset vähensivät pienten ja heikkojen kuntien lukumäärää, mikä näkyy taloustilastoissa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate laski jo vuonna Kunta-alan viime vuoden toimintamenojen kasvun taustalla ovat korkea palkkaratkaisu, palvelujen lisääntynyt kysyntä ja kuntien lisääntyneet velvoitteet. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan vuoden 2009 vuosikate jäi negatiiviseksi 25 (2008: 57) Manner-Suomen kunnassa, eli tulot eivät riittäneet toiminta- ja rahoitusmenojen kattamiseen, pääomakustannuksista puhumattakaan. 18 Kuntien lainakanta on kasvanut kaikenkokoisissa kunnissa. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli viime vuonna lainaa euroa asukasta kohti. Edellisvuonna lainaa oli euroa ja vuonna 2007 yhteensä euroa asukasta kohti. Suurten kaupunkien kyselyn mukaan lainakanta kasvaa nopeasti: 23 suurinta kaupunkia suunnittelevat velkaantuvansa lisää yhteensä noin miljardi euroa vuodessa. Monen kunnan lainakanta on

19 jo nyt noussut varsin suureksi. Tilannetta vaikeuttaa se, että korkotason arvioidaan nousevan tulevaisuudessa. Suurten kaupunkien heikot tulokset näkyvät myös maakuntien menestyksessä. Uudenmaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate romahti puoleen edellisvuodesta. Yhteenlaskettu vuosikate oli viime vuonna vain kaksi kolmannesta poistoista Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Eniten negatiivisen vuosikatteen kuntia on Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. 19 Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan Kainuun kuntien yhteenlaskettu vuosikate vuodelta 2009 edelleen parani aikaisempiin vuosiin verrattuna. Nyt jo toisena perättäisenä vuonna Kainuun kuntien ja maakunnan yhteenlaskettu vuosikate riitti kattamaan investoinneista aiheutuneet poistot. Kainuun kuntien vuosikate vuonna 2009 on alustavien tietojen mukaan 295 euroa asukasta kohti. Mikäli maakunta -kuntayhtymän vuosikate lasketaan vertailuun mukaan, Kainuun yhteenlaskettu vuosikate nousee 410 euroon asukasta kohti. Kainuun kuntien vuosikate parani edellisvuodesta 70 euroa asukasta kohti ja Kainuun yhteenlaskettu vuosikate parani edellisvuodesta 20 euroa asukasta kohti. Koko maan vuosikatteen keskiarvo oli ennakkotiedon mukaan 275 euroa asukasta kohti.

20 20 Vuosikatteet ja poistot /as Kainuu: kunnat + maakunta Vuosikate, kunnat Vuosikate, kunnat+maakunta Poistot /as Vuosikate, kunnat ( ) Kainuun kuntien ja maakunnan kattamattomat bruttoalijäämät (ilman maakunnan liikelaitoksia) olivat vuoden 2008 lopussa 31,4 milj. euroa (395 euroa/asukas). Vuoden 2009 lopussa kattamattomia alijäämiä on yhteensä 30,2 milj. euroa (380 euroa/asukas) eli kattamattomat alijäämät pienenivät yhteensä 1,2 milj. eurolla. (Kajaanin alijäämiä on korjattu vuoden 2009 aikana yhteensä 6,4 milj. eurolla). Maakunnan kattamaton alijäämä vuoden 2009 lopussa on 5,1 milj. euroa ja kuntien yhteensä 25,1 milj. euroa. Nettoalijäämä on 21,1 milj. euroa (265 euroa/asukas), koska kolmella kunnalla on taseessaan aiemmilta vuosilta kertyneitä ylijäämiä yhteensä 9,1 milj. euroa. Kainuun kertyneet alijäämät, /asukas Kuntien alijäämät Maakunta Bruttoalijäämät Kuntien ylijäämät Nettoalijäämät Kainuun maakunta -kuntayhtymän liikelaitosten ylijäämät ja rahastot (KAO ja Työterveys) yhteenlaskettuna ovat yhteensä 5,5 milj. euroa.

21 21 Kainuun väestönkehitys 2009 Kainuun väestönkehitys on ollut jo pitkään laskeva. Väestön väheneminen hidastui vuoden 2006:n -953 henkilöstä -571 henkilöön v Vuonna 2008 väestö väheni -617:llä. Kainuulaisia oli v lopussa ennakkotietojen mukaan (-534 henkilöä). Vuonna 2009 väestön väheneminen pysyi edellisten vuosien tasolla. Positiivinen piirre oli, että esimerkiksi Kajaanissa, Hyrynsalmella ja Kuhmossa syntyi selvästi enemmän lapsia, kuin aiempina vuosina. Taulukko 1. Väestönkehitys Kainuussa v väestönkehityksen eri tekijöiden mukaan (ennakkotieto). Kuntien välinen muutto Maahan- Maasta- Netto- Väestön Väki- Eläv. Kuol- Synt. Tulo- Lähtö- Netto- muutto muutto maahan- lisäys+ luku Avio- Avio- Kunta synt. leet enemm. muutto muutto muutto muutto korjaus liitot erot HYRYNSALMI KAJAANI KUHMO PALTAMO PUOLANKA RISTIJÄRVI SOTKAMO SUOMUSSALMI VAALA KAINUU Kainuun kuntakohtaisessa väestönkehityksessä viimeisen kymmenen vuoden aikana on jatkunut kaksijakoinen kehitys. Kajaanin seutukunnan parempi kehitys verrattuna Kehys-Kainuun kehitykseen on jatkunut. Kajaanin seutukunnan väestö on vakiintunut asukkaan tasolle. Kajaanin seutukunnan väestönmuutos oli -116 henkilöä vuonna Kehys-Kainuun seutukunnassa väestö väheni -408 henkilöllä. Muuttotappio kohdistui erityisesti vuoden loppupuoliskolle. Kajaani (+76) pystyi ainoana kuntana kasvattamaan väestöään. Kuntakohtaisesti heikointa kehitys on ollut Hyrynsalmelle -88 henkilöä (-3,2 %).

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 3 Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2012 C:16 4 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Suopursu (Kalevi Yliniemi) ISBN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008

Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008 Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 16.6.2008 Vuosikertomus 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2008 C:6 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Sivunvalmistus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 6 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 6 1.2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9

Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9 Tilinpäätös 2013 Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 Kaupunginhallitus 13.4.2010 Kaupunginvaltuusto 15.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällysluettelo Sivu Kaupunginjohtajan katsaus 1 Strategiasta johdetut tavoitteet vuosille 2014 ja niiden toteutuminen 3 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Pyhäjärvi, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki.

Tilinpäätös 2014. Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Pyhäjärvi, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki. Tilinpäätös 2014 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Kuva: Pyhäjärvi, Valokuvaaja: Henna Mitrunen Ulkoasu ja taitto: Karkkilan kaupunki 1 Tilinpäätös 2014 I TOIMINTAKERTOMUS... 4 1 KARKKILAN KAUPUNGIN HALLINTO...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 26.5.2014 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 1 JOHDANTO... 6 1.1 Tilinpäätössäännökset... 6 1.2 Tilinpäätöskokonaisuus... 6 2 Toimintakertomus... 7 2.1 Olennaiset

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS JUANKOSKEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 8.4.2013 Kaupunginvaltuusto 18.6.2013 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 4 1.1.2 Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaupunginjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Kaupunginjohtajan katsaus 3 1 Sisällysluettelo Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 1.1 Pudasjärven kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 1.2 Yleinen ja

Lisätiedot