Vuosikertomus 2006 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2006 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto 18.6.2007"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2006 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntavaltuusto

2 Vuosikertomus 2006 C:5 Julkaisija Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL Kainuu ISBN ISSN Kajaani 2007

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys Maakuntajohtajan katsaus Maakunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen taloudellinen kehitys Maakunnan toiminnan ja talouden kehitys Liikelaitoksen (Kainuun ammattiopisto) toiminnan ja talouden kehitys Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja -menot Konsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Maakuntavaltuusto Tarkastuslautakunta Maakuntahallitus Yhteiset palvelut Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Alueidenkäyttö ja hanketoimiala Alueiden käyttö Hanketoimi Koulutustoimiala Lukiokoulutus Liikelaitos, Kainuun ammattiopisto Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut Ympäristöterveydenhuolto Sairaanhoidon palvelut Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelujen tulosalue Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminta (Projektit) Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Maakunnan tilinpäätöslaskelmat...84

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ Maakunnan tuloslaskelma Maakunnan rahoituslaskelma Maakunnan tase Liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Kainuun ammattiopiston tuloslaskelma Kainuun ammattiopiston rahoituslaskelma Kainuun ammattiopiston tase Maakunnan ja liikelaitoksen yhdistetyt tilinpäätöslaskelmat Maakunnan ja liikelaitoksen yhdistetty tuloslaskelma Maakunnan ja liikelaitoksen yhdistetty rahoituslaskelma Maakunnan ja liikelaitoksen yhdistetty tase LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Liikelaitoksen ja taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätöslaskelmat LUETTELOT JA SELVITYKSET ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilintarkastusmerkinnät...108

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 4 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys Maakuntajohtajan katsaus Kainuun maakunnan toinen toimintavuosi on takanapäin. Virallisesti uusi organisaatio aloitti toimintansa , toiminta käynnistyi osin jo vuoden 2004 puolella. Päätöksenteko kaikissa maakunnallisissa luottamuselimissä on edelleen ollut hyvin keskustelevaa ja päätökset pääasiassa yksimielisiä. Maakuntahallituksella ja lautakunnilla on ollut kohtuullisen hyvä päätöksentekovalmius myös vaikeissa asioissa ja kuntakohtaista edunvalvonta-asennetta toimielimissä ei ole juuri esiintynyt. Kainuun kehittäminen Keskeiset aluetalouden kehitysindikaattorit osoittavat Kainuun kehityksen olleen myönteistä. Erityisesti eri barometrit kuvaavat hyvää uskoa tulevaan, työttömyys on vähentynyt ja yritysten tuloskunto on parantanut. Myös alustavat suhdannekatsaukset osoittavat Kainuun keskeisten toimialojen liikevaihdon kehittyneen varsin myönteisesti. Väestökehitys on kuitenkin ollut edelleen negatiivista. Maakunnan organisaation toiminta Organisaatiorakenteeseen ei ole tehty merkittäviä muutoksia vuoden 2006 aikana. Tämän, samoin kuin johtamisjärjestelmän kriittinen tarkastelu tehdään vuoden 2007 alkupuolella. Esimiesten tukemiseen ja kouluttamiseen on haettu ratkaisuja, joita lähdetään toteuttamaan v alusta. Vuonna 2006 laadittiin kuntayhtymään konsernitason strateginen suunnitelma , joka suuntaa ja tukee maakunnan johtamis- ja kehittämistyötä. Tavoitteena on, että maakunta pystyy reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja toimintaansa kohtaan osoitettuihin vaateisiin, pystyy parantamaan toimintansa laatua ja vaikuttavuutta sekä saavuttamaan asetetut päämäärät. Koulutustoimialalla keskeisiksi toimenpiteiksi vuonna 2006 nousivat toimialan talousarviossa pysyminen sekä talous- ja tunnuslukujen seurannan tehostaminen ja kehittäminen. Tätä toimintaa tuettiin uudistamalla tulosyksikköjakoja. Ammatillisen koulutuksen uusi tulosyksikköjako otettiin käyttöön Lukiokoulutuksessa valmistauduttiin uuteen tulosyksikköjakoon, tavoitteena oli Suomussalmen lukion liittyminen filiaaliverkostoon alkaen. Etä-, monimuoto- ja verkko-opetuksen käyttöä sekä osaamista tehostetaan ja monipuolistetaan. Tätä varten käynnistettiin oma ESR -rahoitteinen monimuotoopetuksen vakinaistaminen Kainuussa -kehittämishanke. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla toteutettiin toiminnallisia muutoksia valmisteluvaiheessa hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Terveyskeskusten akuutti- ja pitkäaikaisosastojen toimintaa järjesteltiin uudelleen. Samoin jatkettiin järjestelyitä laboratorio- ja röntgentoiminnassa. Myös terveyskeskuslääkäreiden työtä organisoitiin uudelleen, etenkin päivys-

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 5 tys- ja vastaanottotoimintaa. Ensisijaiseksi toiminnalliseksi tavoitteeksi asetettu kainuulaisten hoitoon pääsyn turvaaminen kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa edellytetyssä ajassa eli ns. hoitotakuutavoite, saavutettiin käytännössä päiväkirurgiaa lukuun ottamatta kaikilla toiminnan osa-alueilla. Perhepalveluissa jatkettiin lastensuojelun strategian luomista ja sosiaali- ja terveyslautakunta teki syksyllä päätöksen lastensuojelulaitoksen perustamisesta ja keskitetyn sijaishuoltojärjestelmän luomisesta Kainuuseen. Lisäksi vanhuspalveluissa jatkettiin toimintakäytäntöjen ja asiakasmaksujen yhteensovittamista ja tarkistamista. Vuoden aikana kehitettiin edelleen maakunnan asiakaspalautejärjestelmiä ja tehtiin kolme eri asiakastyytyväisyystutkimusta. Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevien kyselyiden mukaan palveluja käyttäneet antoivat keskimäärin paremman arvosanan sosiaali- ja terveyspalveluista kuin ne kuntalaiset, jotka eivät itse olleet palveluja käyttäneet. Vastausten mukaan negatiiviset mielikuvat ovat syntyneet muista kuin vastanneiden henkilökohtaisista kokemuksista. Suurimmiksi kehittämisen kohteiksi jokaisessa seutukunnassa nousivat kyselyiden mukaan lääkäripula ja ajanvarauksen hankaluus. Kaiken kaikkiaan kainuulaiset kuitenkin kokivat palvelut asiantunteviksi ja ystävällisiksi. Tukipalveluita koskevan asiakaskyselyn mukaan kehitettävää on mm. henkilöstön tavoitettavuudessa, tiedonkulussa ja ohjelmistojen käytettävyydessä. Maakunnan talous Maakuntahallitus kiinnitti kesäkuussa erityistä huomiota ennustettuun alijäämään, joka oli tuolloin n. 2 milj. euroa. Heinäkuun lopussa alijäämä ennuste oli 2,5 milj. euroa. Hallitus edellytti hankintojen tehostettua seurantaa ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Lisäksi hallitus edellytti elokuuhun mennessä tiedon toimenpiteistä, joihin on ryhdytty alijäämän välttämiseksi. Hallitus käsitteli talouden tasapainottamisohjelman Sosiaali- ja terveyslautakunta kävi läpi sosiaali- ja terveystoimialalla laaditut alustavat suunnitelmat toimenpiteistä asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Poikkeamiin ei ole kuitenkaan pystytty reagoimaan riittävän hyvissä ajoin ja osaksi tästä johtuen vuodelta 2006 syntyi alijäämää ilman liikelaitoksen tulosta yhteensä 7,2 milj. euroa. Tällä hetkellä kattamatonta alijäämää on syntynyt vuosina yhteensä 10,1 milj. euroa. Tilinpäätöksen mukaan maakunnan toimintatulot ilman liikelaitosta ylittivät talousarvion 2,2 milj. euroa ja vastaavat toimintakulut ylittyivät 9,5 milj. euroa. Menojen ylitys tapahtui lähes kokonaan sosiaali- ja terveystoimialalla. Alkaneen vuoden näkymät Elinkeinoelämän näkymät ovat varsin positiiviset Kainuussa. Matkailun alalla on tulossa runsaasti investointeja. Lisäksi Talvivaaran kaivoshankkeen etenemistä tukee valtioneuvoston talouspoliittisen valiokunnan kannanotto infrainvestointien tukemisesta vuoden 2007 valtion lisätalousarviossa. Työttömyyden aleneminen ja erityisesti rakennetyöttömyyden pieneneminen näyttää varsin todennäköiseltä. Kuntayhtymän talouden osalta alkanut vuosi näyttää huonolta. Koko kuntayhtymän toimintakulut vuodelta 2006 kasvoivat yhteensä 5,6 prosenttia eli 13,5 milj. euroa verrattuna vuoteen Vastaavasti toimintatuotot kasvoivat 4,3 prosenttia eli 10,5 milj. euroa. Kun vuoden 2006 tilinpäätösluvut otetaan pohjaksi kuluvan vuoden talousarviota arvioitaessa, voidaan todeta, että kuluvan vuoden toimintatuotot kasvavat tilinpäätökseen 2006 verrattuna 3,4 prosenttia eli 8,7 milj. euroa. Vastaavasti toimintakulut saavat kasvaa vain 0,4

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 6 prosenttia eli 0,9 milj. euroa, jotta valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2007 voitaisiin toteuttaa ilman alijäämää ja lisäksi pystyttäisiin kattamaan suunnitellulla tavalla 1,0 milj. euroa edellisvuoden kattamatonta alijämää. Maakuntahallitus tekee ehdotuksen lisätalousarvioksi vuodelle Kattamattoman alijäämän syntyminen edellyttää kuluvana sekä tulevina vuosina varsin voimakkaita muutoksia palveluiden tuotantotavoissa, työmuodoissa sekä palvelujärjestelmässä. Niin taloudelliset kuin laadulliset seikat pakottavat määrittämään uudelleen, mitkä ovat lähi-, seudullisia ja keskitettyjä palveluja Maakunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kainuun maakunta -kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2005 alusta. Organisaatio rakennettiin seuraavasti: Maakunnan yhteiset palvelut: Tietohallinto Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Hallintopalvelut Materiaalihallinto Tekniset palvelut Ravintopalvelut Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö: Johdon tuki Suunnittelu- ja kehittäminen Alueidenkäyttö ja hanketoimiala: Alueiden käyttö Hanketoiminta Koulutustoimiala: Lukiot Kainuun ammattiopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala: Yhteiset palvelut Ympäristöterveydenhuolto Sairaanhoidonpalvelut Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut Avainluvut 2006 talousarvio 2006 toteutuma Kulut (sis KAO) Tulot Ylijäämä / Alijäämä v lopussa v lopussa Henkilöstö

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 7 vakituisia määräaikaisia Hallinto-organisaatio Kainuun maakunta -kuntayhtymän johdossa toimii 39-jäseninen vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Valtuuston tehtävänä on toimia ylimpänä päätöksentekoelimenä, mikä merkitsee toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion ja keskipitkän suunnitelman käsittelyä sekä tilinpäätöksen käsittelyä tilivuoden jälkeen. Maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan maakuntahallituksen ja hyväksyy maakuntahallituksen kaksi muuta kokoonpanoa. Valtuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan (7 jäsentä), koulutuslautakunnan (11 jäsentä) ja sosiaali- ja terveyslautakunnan (11 jäsentä) sekä keskeisimmät johtavat viranhaltijat. Käytännön johdossa toimii 12-jäseninen maakuntahallitus, jonka puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja. Maakuntahallitus kokoontuu myös II (17 jäsentä) ja III (34 jäsentä) kokoonpanossa. Maakuntahallitus valitsee jäsenet ammatillisen koulutuksen liikelaitoksen johtokuntaan (7 jäsentä). Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee keskuudestaan jäsenet yksilöhuoltojaostoon (5 jäsentä). Maakuntajohtajan tukena toimii 11-jäseninen johtoryhmä. Maakuntavaltuusto jäsen Korhonen Timo, puh.joht. Huotari Anne, I vpj. Piirainen Raimo, II vpj. Alanko Anja, Ervasti Antti, Heikkinen Pekka, Hekkala Raija, Härkönen Jouko, Immonen Kauko, Juntunen Hannu, Jääskeläinen Raino, Kaikkonen Vesa, Karppinen Veli-Matti, Kauppinen Juha, Kela Antti, Kemppainen Heikki, Kemppainen Raili, Kemppainen Tapani, Kinnunen Anneli, Korhonen Aimo, Kyllönen Jaakko, Kyllönen Merja, Lehtomäki Paula, Lukkari Anne, Matero Vuokko, Mikkonen Veijo, Moilanen Pentti, Määttä Anneli, Ollikainen Elli, kunta Sotkamo Kajaani Kajaani Kuhmo Puolanka Kuhmo Suomussalmi Kajaani Kajaani Kajaani Vuolijoki Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Ristijärvi Paltamo Hyrynsalmi Kuhmo Sotkamo Kuhmo Suomussalmi Kuhmo Sotkamo Kajaani Paltamo Suomussalmi Kajaani Kajaani

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 8 Polvinen Osmo, Pyykkönen Olavi, Rissanen Maija, Rossi-Määttä Tuula, Seppänen Juhani, Sirkeinen Unto, Sistonen Toivo, Suutari Eero, Turpeinen Pekka, Väisänen Sanni, Anttila Eila, Virkkunen Reijo, Sotkamo Suomussalmi Kajaani Sotkamo Suomussalmi Puolanka Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Vaalan kunnan edustaja Vaalan kunnan edustaja Valtuuston kokouksia oli 11 vuonna 2005 ja kertomusvuonna 9. Maakuntahallitus I Leskinen Hannu, puh.joht. Juntunen Hannu, I vpj. Rissanen Maija, II vpj. Ervasti Antti, Kauppinen Juha, Kinnunen Anneli, Korhonen Aimo, Kyllönen Merja, Matero Vuokko, Polvinen Osmo, Pyykkönen Olavi, Pärkkä-Hietala Leena-Kaisa Kajaani Kajaani Puolanka Kajaani Kuhmo Sotkamo Suomussalmi Kajaani Sotkamo Suomussalmi Vaalan kunnan edustaja Hallitus I kokouksia oli 23 vuonna 2005 ja kertomusvuonna 23. Maakuntahallitus II Leskinen Hannu, puh.joht. Juntunen Hannu, I vpj. Rissanen Maija, II vpj. Ervasti Antti, Kauppinen Juha, Kinnunen Anneli, Korhonen Aimo, Kyllönen Merja, Matero Vuokko, Polvinen Osmo, Pyykkönen Olavi, Jokelainen Alpo, Aronpää Heikki, Ylönen Arja, Myllylä Erkki, Tolonen Jorma, Kajaani Kajaani Puolanka Kajaani Kuhmo Sotkamo Suomussalmi Kajaani Sotkamo Suomussalmi Kainuun TE-keskus Kainuun ympäristökeskus Oulun lääninhallitus Oulun tiepiiri Kainuun metsäkeskus Hallitus II kokouksia oli 4 vuonna 2005 ja kertomusvuonna 4.

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 9 Maakuntahallitus III Leskinen Hannu, puh.joht. Juntunen Hannu, I vpj. Rissanen Maija, II vpj. Ervasti Antti, Kauppinen Juha, Kinnunen Anneli, Korhonen Aimo, Kyllönen Merja, Matero Vuokko, Polvinen Osmo, Pyykkönen Olavi, Pärkkä-Hietala Leena-Kaisa Jokelainen Alpo, Korhonen Jaana, Meriläinen Leena, Härkönen Vilho, Pietikäinen Juhani, Aronpää Heikki, Kokkonen Pertti, Myllylä Erkki, Tolonen Jorma, Niskasaari Ulla, Suortti Juhani, Mäkinen Merja, Jestola Satu, Hekkala Heikki, Leppänen Timo, Halonen Veikko, Karjalainen Marja, Valtanen Eila, Mäkärinen Eerik, Peltola Harri, Kyllönen Seija, Leppänen Marko, Kajaani Kajaani Puolanka Kajaani Kuhmo Sotkamo Suomussalmi Kajaani Sotkamo Suomussalmi Vaala Kainuun TE-keskus Kainuun TE-keskus Kainuun TE-keskus Kainuun TE-keskus Kainuun TE-keskus Kainuun ympäristökeskus Oulun lääninhallitus Oulun tiepiiri Kainuun metsäkeskus Finnvera Oyj Kajaanin yliopistokeskus Akava ry SAK:n Kainuun ammatillinen paikallisjärjestö STTK:n Kainuun aluetoimikunta Kainuun Yrittäjät ry Elinkeinoelämän keskusliitto EK Oulun kauppakamarin Kajaanin osasto Kunnallinen työmarkkinalaitos MTK-Kainuu ProAgria Kainuu Kuhmon työttömien yhdistys Kajaanin Nuorkauppakamari Hallitus III kokouksia oli 8 vuonna 2005 ja kertomusvuonna 7. Tarkastuslautakunta Sistonen Toivo, puh.joht. Heikkinen Pekka, vpj. Alanko Anja, Alanne Anja, Alasalmi Aila, Mikkonen Veijo, Ylikippari Rauno, Kajaani Kuhmo Kuhmo Puolanka Vuolijoki Paltamo Kajaani Tarkastuslautakunnan kokouksia oli 11 vuonna 2005 ja kertomusvuonna 12. Tilintarkastaja Väisänen Veikko, OY Audiator AB, JHTT-tilintarkastaja

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 10 Koulutuslautakunta Räisänen Aki, puh.joht. Leppänen Olli, vpj. Härkönen Jouko, Kela Antti, Kemppainen Heikki, Kähkönen Riikka, Lukkari Anne, Manner Leena, Ollikainen Elli, Paulomäki Taina, Rossi-Määttä Tuula, Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Ristijärvi Kuhmo Sotkamo Suomussalmi Kajaani Puolanka Sotkamo Koulutuslautakunnan kokouksia oli 10 vuonna 2005 ja kertomusvuonna 8. Kainuun ammattiopiston johtokunta Ollikainen Elli, puh.joht. Huotari Matti, vpj. Heikkinen Heikki, Malinen Päivi, Syrjä Minna, Okkonen Arto, Sirviö Esa, Kajaani Kajaani Kuhmo Kajaani Sotkamo Kajaani Kajaani Johtokunnan kokouksia oli 9 vuonna 2005 ja kertomusvuonna 6. Sosiaali- ja terveyslautakunta Kemppainen Tapani, puh.joht. Horto Ilkka, vpj. Kemppainen Raili, Leinonen Ahti, Moilanen Pentti, Määttä Anneli, Ronkainen Tauno, Tervo Raili, Tolonen Kaisa, Turpeinen Pekka, Väisänen Sanni, Hyrynsalmi Paltamo Paltamo Hyrynsalmi Suomussalmi Kajaani Kajaani Kuhmo Ristijärvi Kajaani Kajaani Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksia oli 21 vuonna 2005 ja kertomusvuonna 16. Yksilöhuoltojaosto Tervo Raili, puh.joht. Kemppainen Raili, vpj. Moilanen Pentti, Tolonen Kaisa, Turpeinen Pekka, Kuhmo Paltamo Suomussalmi Ristijärvi Kajaani Yksilöhuoltojaoston kokouksia oli 13 vuonna 2005 ja kertomusvuonna 14

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11 Maakunta -kuntayhtymän johtoryhmä Leskinen Hannu maakuntajohtaja, pj. Yliniemi Kalevi hallintojohtaja Tolonen Asta talousjohtaja Rönkä Aaro henkilöstöjohtaja Mulari Yrjö koulutoimialan johtaja, asti Tuominen Anssi koulutoimialan johtaja, alkaen Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja Kärkkäinen Juhani kehittämisjohtaja Teittinen Jorma aluesuunnittelija Kuusela Eila henkilöstön edustaja Välkky Petra viestintäpäällikkö, alkaen Turkulainen Harri johtoryhmän sihteeri Johtoryhmän kokouksia oli 19 vuonna 2005 ja kertomusvuonna Yleinen taloudellinen kehitys Talouskasvu oli vuonna 2006 odotettua nopeampaa. Kokonaistuotannon määrä lisääntyi vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä yli kuusi prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Paperiteollisuuden työseisokki tosin vähensi tuotantoa merkittävästi vuoden 2005 kesällä, joten ripeä kasvu johtui osittain alhaisesta vertailutasosta. Tuotanto lisääntyi kuitenkin lähes kaikilla päätoimialoilla. Suhdanneodotukset ovat pysyneet vahvoina. Valtiovarainministeriö arvioi kokonaistuotannon määrän kohonneen vuonna 2006 lähes kuusi prosenttia ja kasvuvauhdin hidastuvan vuonna 2007 noin kolmeen prosenttiin. Kuluttajahintaindeksi kohosi vuonna 2006 noin puolitoista prosenttia. Euron vahvistuminen dollariin nähden ja raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen alentuminen hillitsivät osaltaan inflaatiopaineita. Kotimaiset kustannuspaineet olivat myös vähäiset muun muassa hyvän tuottavuuskehityksen johdosta. Vuonna 2007 kuluttajahintojen arvioidaan nousevan lähes vuoden 2006 tapaan eli noin puolitoista prosenttia. Työttömyysaste oli vuonna 2006 keskimäärin alle kahdeksan prosenttia. Työttömyysasteen arvioidaan alenevan vuonna 2007 puolisen prosenttiyksikköä. Työllisyysaste on kohonnut parina viime vuonna ja sen arvioidaan kohoavan edelleen vuonna 2007, jolloin työllisten osuus työikäisestä väestöstä olisi noin 70 %. (Kuntatalous 1/2006) Yleinen taloudellinen tilanne (% muutos) Tuotanto (määrä) 1,8 3,5 2,9 5,9 3,0 Palkkasumma 3,7 4,0 4,9 4,6 3,5 Ansiotaso 4,0 3,8 3,9 2,9 2,5 Inflaatio 0,9 0,2 0,9 1,6 1,4 Työttömyysaste, % 9,0 8,8 8,4 7,8 7,4 Verot/BKT 43,8 43,5 43,8 42,6 42,4 Julkiset menot/bkt 50,0 50,3 50,1 48,5 48,3 Julkinen velka/bkt 44,3 44,3 41,3 38,1 36,8 Euribor 3 kk, % 2,3 2,1 2,2 3,1 3,7 10 v. korko, % 4,1 4,1 3,4 3,8 4,1

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 12 Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan ( ) Manner-Suomen kuntien tilikauden tulos yhteensä oli jälleen positiivinen kahden alijäämäisen vuoden jälkeen. Vuosikate nousi ja kattoi poistoista 104 prosenttia. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä laski edellisvuoden 134:stä 84:ään. Kuntia, joissa on kattamatonta alijäämää, nousi kuitenkin edellisvuoden 176:sta 184:ään. Kokonaisalijäämä nousi yhteensä yli puoleen miljardiin euroon. Alijäämä on ennakkotietojen mukaan keskimäärin 373 euroa asukasta kohti. Alijäämää syntyy, kun vuosikate ei riitä satunnaisten erien jälkeen kattamaan poistoja. Lisäksi kuntien velkaantuminen jatkuu huolestuttavan nopeana. Vuonna 2006 kunnilla oli lainaa keskimäärin euroa asukasta kohti, kun vielä vuonna 2000 lainaa oli noin puolet siitä eli 746 euroa asukasta kohti. Maakunnittain tarkasteltuna vuosikate riitti poistoihin ainoastaan Itä-Uudellamaalla, Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Loppujen 14 maakunnan vuosikatteet eivät riittäneet kattamaan poistoja. Lapin maakunnan edellisvuoden negatiivinen vuosikate parani siten, että vuosikate on arviolta 30 euroa asukasta kohti positiivinen. Vuosikate on kuitenkin vain n. 17 prosenttia poistotarpeesta. Alustavien tietojen mukaan myös Kainuun maakunnan kuntien vuosikate yhteen laskien parani hieman edellisvuodesta eli n. 40 euroa asukasta kohti. Samanaikaisesti maakunta - kuntayhtymän vuosikate heikkeni edellisvuodesta 2,8 milj. euroa eli n. 35 euroa asukasta kohti. Uusimaa Itä-Uusimaa Päijät-Häme Pohjois-Karjala Pohjanmaa Pirkanmaa Satakunta Pohjois-Savo Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Varsinais-Suomi Kymenlaakso Kanta-Häme Etelä-Savo Lappi Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuosina , euroa/asukas Koko maa: tpa Lähde: Tilastokeskus tpa /hp

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 13 Kainuun väestön ja työllisyyden kehitys: Kainuun väestön määrä oli vuoden 2006 lopussa ennakkotiedon mukaan (vuonna ). Väkiluku väheni edellisvuodesta 951 hengellä eli 1,1 %. Ennakkotiedon mukaan muuttotappio oli 659 henkilöä ja kuolleiden määrä oli 292 henkilöä suurempi kuin syntyneiden määrä. Tilastokeskuksen ilmoitus väestönmuutosten ennakkotiedoista 2006 Kuntien välinen muuttmaahanmaasta- Netto- Väestön Väki- Eläv. Kuol- Synt. Tulo- Lähtö- Netto- muutto muuttomaahan- lisäys+ luku Avio- Avio- Kunta synt. leet enemm. muutto muutto muutto muutto korjaus liitot erot HYRYNSALMI KAJAANI KUHMO PALTAMO PUOLANKA RISTIJÄRVI SOTKAMO SUOMUSSALMI VAALA VUOLIJOKI KAINUU Kainuun työttömyys painui vuoden 2006 aikana kuukausi kuukaudelta yhä selvemmin edellisiä vuosia alemmaksi. Joulukuussa työvoiman kysyntä hiipui ja työttömyys kohosi taas jyrkästi vuoden loppua kohti, mutta pysyi kuitenkin varsin selvästi vuoden takaista alemmalla tasolla. Työttömyysaste oli 2006 keskimäärin 16,4 %, kun se vastaavasti oli 18,3 % vuonna 2005.

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 14 Kainuun työttömyyttä on jo pitkään leimannut varsin vaikea rakenteellinen työttömyys. Joulukuun lopussa rakennetyöttömyyteen lukeutuvia vaikeasti työllistyviä oli yhteensä henkilöä kun työttömiä oli kaiken kaikkiaan henkilöä. Kolmen viime kuukauden aikana rakenteellinen työttömyys on kuitenkin vähentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kohtalaisesti. Joulukuun lopussa rakenteellinen työttömyys oli vähentynyt vuoden takaisesta 644 henkilöä, joka on lähes 15 %. Selkeimmin rakenteellinen työttömyys on vähentynyt työvoimapoliittisilta toimenpiteiltä työttömäksi jääneiden ryhmässä, joka on kutistunut lähes 30 % vuoden takaisesta. Kainuussa vaikeasti työllistyvien osuus työvoimasta on kuitenkin edelleen lähes 10 %, kun se koko maassa on noin 5 %. (TE-keskus 12/2006) Maakunnan toiminnan ja talouden kehitys Talouden seuranta ja osavuosiraportit Toiminnan ja talouden toteutumisesta on annettu maakuntavaltuustolle ja maakuntahallitukselle osavuosiraportit 30.4 ja Lisäksi maakuntahallitukselle on annettu huhtikuusta lähtien kuukausittain taloudenseurantaraportti. Maakuntahallitus kiinnitti kesäkuussa erityistä huomiota ennustettuun alijäämään, joka oli tuolloin n. 2 milj. euroa. Heinäkuun lopussa alijäämä ennuste oli 2,5 milj. euroa. Hallitus edellytti hankintojen tehostettua seurantaa ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Lisäksi hallitus vaati elokuuhun mennessä tiedon toimenpiteistä, joihin on ryhdytty alijäämän välttämiseksi. Hallitus käsitteli talouden tasapainottamisohjelman Sosiaali- ja terveyslautakunta kävi läpi sosiaali- ja terveystoimialalla laaditut alustavat suunnitelmat toimenpiteistä asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Poikkeamiin ei ole kuitenkaan pystytty reagoimaan riittävän hyvissä ajoin ja osaksi tästä johtuen vuodelta 2006 syntyi alijäämää yhteensä 7,2 milj. euroa. Tämä on 3,1 % vuoden kokonaismenoista (ilman KAO), mikä vastaa 7 työpäivän menoja. Talousarvion toimintakulujen (ilman KAO) toteutumisprosentteja vuosina : Kuntayhtymä % Kajaani (sote) % Kajaani (sote/oma) % ,2 106,3 105, ,3 103,9 105, ,5 103,9 100, ,0 104,8 105, , ,3 Talouden seurantaraportti on laadittu kuukausittain n. 10 päivän tienoilla, jolloin edelliskuukauden menot on arveltu olevan riittävässä määrin sisällä järjestelmässä. Lisäksi apuna on käytetty vuoden 2005 kuukausittaista toteutumaa. Vuoden 2005 toteutumatiedot eivät kuitenkaan vastaa ns. normaalin vuoden kuukausittaisia toteutumia johtuen tietojärjestelmien käyttöönoton vaikeuksista. Esimerkiksi ostolaskujen ruuhka saatiin purettua kesäkuulla ja varasto-ohjelma saatiin toimimaan riittävän luotettavasti vasta marraskuun aikana. Ennustetta tehtäessä on kuukausittain arvioitu ns. puuttuvat menot, joiden määrää on ennustettu joulukuun 2005 poikkeaman avulla verrattuna marraskuun kertymään. Summa oli vuonna 2005 n. 3 milj. euroa. Vuonna 2006 marraskuun ja joulukuun välisen menokertymän ero on 6,8 milj. euroa.

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 15 Henkilöstömenoja on ennustettu 2005 toteutuman perusteella. Henkilöstökulujen ennustettiin ylittyvän korotuksista ja määräaikaisen lisääntymisestä johtuen n. 1,7 milj. euroa. Toteutuma oli kuitenkin 3,9 milj. euroa arviota suurempi. Suurin osa ennustevirheestä johtui lomapalkkavarauksen yllättävästä noususta, joka oli n. 1,2 milj. euroa. Lisäksi eläkemenot olivat n. 0,7 milj. euroa arvioitua suuremmat. Tavoitteiden toteutumista on seurattu myös maakunnan ja toimialojen johtoryhmissä. Tulosalueilta tulleiden viestien mukaan syksyinen ennuste alijäämästä tuntui realistiselta. Talouden toteutuminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän talousvuosi 2006 muodostui 7,2 milj. euroa alijäämäiseksi, mikäli ammattiopiston liikelaitoksen positiivista tulosta 0,95 milj. euroa ei oteta huomioon. Koko kuntayhtymän tulos oli 6,3 milj. euroa alijäämäinen. TULOSLASKELMA Kunnilta siirtyneet TP TA TP 2004 muutos % 2005 m-% 2004/ muutos % 2006 m-% 2005/2006 m-% TA/ Toimintatuotot , , , ,0 2,3 Kuntien rahoitusosuus , , , ,0 1,1 Tulot yhteensä , , , ,3 1,4 Toimintakulut *** , , , ,6 4,1 Toimintakate , , , ,2-136,1 Verotulot Valtionosuudet ** Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , ,4-45,1 Vuosikate , , , ,9-148,8 Poistot , , , ,7 1,8 Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten lisäys- tai vähennys Rahastojen lisäys- tai vähenny 0 0 Tulos KAOn ylijäämä Vanhat ylijäämät Katettava alijäämä ** OPM: valtionosuudet (toimintatuottoja) ** Liikelaitoksen ja maakunnan välinen rahaliikenne vähennetty ( ) -949 ( Vain KAOn käytössä) Kuntayhtymän tulot kasvoivat vuoteen 2005 verrattuna 4,3 % eli yhteensä 10,5 milj. euroa. Kuntien rahoitusosuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna 4,0 %, joka on 6,9 milj. euroa. Rahoitusosuuden kasvu perustui valtionosuuksien ja verotulojen kasvuun. Rahoitusprosentti (58,8) oli 0,3 % -yksikköä edellisvuoden vertailukelpoista rahoitusprosenttia pienempi. Lisäksi rahoitusprosenttia määrättäessä otettiin huomioon valtionosuusuudistus, joka toi kunnille lisävastuun koskien työmarkkinatukea. Tämän vaikutus rahoitusosuuteen oli 0,8 % -yksikköä.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 16 Maakunnan toimintakulut kasvoivat vuonna ,6 % verrattuna vuoteen 2005 eli 13,5 milj. euroa. Vastaavasti vuoden 2005 toimintakulut kasvoivat 1,6 % verrattuna vuoteen Näin vuosien keskimääräinen kasvu on 3,6 % vuodessa. Tämä on noin puolet valtakunnallisesta kasvusta ja tältä osin voidaankin todeta, että olemme vielä hallintokokeilulle asettamassamme tavoitteessa. Tavoitteessa pysyminen tulevina vuosina edellyttää kuitenkin, että vuoden 2007 menojen kasvu saadaan pysähtymään alle 4 %:n. Koska maakunnan menot kasvoivat (ilman liikelaitoksen vaikutusta) 3,4 milj. euroa enemmän kuin maakunnan tulot ja vuodelta 2005 oli jo syntynyt rahoitusvajetta yhteensä 3,8 milj. euroa, syntyi vuodelta 2006 alijäämää yhteensä 7,2 milj. euroa. Tällä hetkellä kattamatonta alijäämää on syntynyt vuosina yhteensä 10,1 milj. euroa. Mikäli liikelaitoksen tulos lasketaan mukaan, on alijäämä yhteensä 9,2 milj. euroa. Talousarviossa 2006 oli varauduttu 3,6 milj. euron toimintamenojen kasvuun, joka oli 1,5 % verrattuna tilinpäätökseen Menojen kasvu oli kuitenkin lähes nelinkertainen talousarvioon verrattuna eli 5,6 %. Ylittyneisiin tuloihin verrattuna toimintamenojen kasvu olisi saanut vastaavasti olla 2,6 % eli 6,3 milj. euroa, jotta alijäämää ei olisi syntynyt vuodelta Toimintakulujen kasvu oli menolajeittain seuraavanlainen: TP 2005 TP 2006 Muutos Muutos- % Henkilöstökulut ,9 Asiakaspalvelujen ostot ,9 Muut palvelujen ostot ,9 Palvelujen ostot ,4 Aineet ja tavarat ,5 Avustukset ,8 Vuokrat ,3 Muut kulut ,3 TOIMINTAKULUT ,6 Henkilöstön työpanos kasvoi vuoden 2006 aikana yhteensä 60 henkilötyövuotta (+1,9 milj. ). Lisäksi henkilöstökuluja lisäsivät sopimuksen mukaiset palkankorotukset 2,05 % + oma palkkaerä 0,5 % (+ 3,4 milj. ) sekä pitämättömistä lomista johtuva lomapalkkavarauksen kasvu yhteensä 1,2 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot kasvoivat 1,9 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujenostot eivät kasvaneet lainkaan, koska osa ostoista muutettiin omaksi toiminnaksi. Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot sen sijaan kasvoivat yhteensä 1,0 milj. euroa sekä lastensuojelun ostopalvelut kasvoivat yhteensä 0,9 milj. euroa. Muiden palvelujen ostot kasvoivat 1,6 milj. euroa (+ 5,4 %). Suurimmat kasvut olivat matkustus- ja kuljetuspalveluissa 0,6 milj. euroa ja ravintopalvelujen ostoissa 0,7 milj. euroa. Aine- ja tarvikemenojen kasvu oli 2,7 milj. euroa, josta suurimmat kasvut olivat lääkkeissä 1,0 milj. euroa ja hoitotarvikkeissa 0,8 milj. euroa. Lämmitysöljyyn käytetty summa kasvoi 0,2 milj. euroa ja kaluston hankintoja tehtiin 0,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Ammattiopiston aine- ja tarvikemenot kasvoivat 0,4 milj. euroa.

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 17 Avustukset kasvoivat 0,6 milj. euroa, josta 0,3 milj. euroa johtui omaishoidontuen menojen kasvusta ja 0,3 milj. euroa toimeentulotuen kasvusta. Erittely pääasiallisista talousarvion ylityksistä ja alituksista Talousarvion on maakuntavaltuustoon nähden sitova toimielin tasolla. Maakuntahallituksen alainen toiminta: Tulot ylittyivät talousarvioon verrattuna 2,2 milj. euroa. Ylitys syntyi pääasiassa kuntien maksuosuuden kasvusta, joka oli 1,8 milj. euroa. Menot ylittyivät talousarvioon verrattuna yhteensä 0,4 milj. euroa. Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö jäi nettona 0,1 milj. euroa alle budjetoidun. Yhteiset palvelut ylittyivät nettona 0,9 milj. euroa, josta 0,6 milj. euroa syntyi keskitettyjen työterveyshuoltomenojen kirjauksesta (muiden palveluiden ostot) ja 0,3 milj. euroa tukipalveluiden kustannustenjaon muutoksesta kuntien ja maakunnan kesken. Alueiden käyttö ja hanketoimiala alitti budjetin nettona 0,3 milj. euroa. Maakuntahallituksen nettovaikutus koko tilinpäätökseen oli + 1, 9 milj. euroa Koulutuslautakunnan alainen toiminta: Tulot (ilman KAO) alittuivat talousarvioon verrattuna 0,1 milj. euroa ja menot (ilman KAO) alittuivat 0,4 milj. euroa. Liikelaitos mukaan lukien koulutustoimialan tulot ylittyivät 2,3 milj. euroa ja menot ylittyivät 1,1 milj. euroa. Koulutustoimialan nettovaikutus tilinpäätökseen oli + 0,3 milj. euroa (KAO mukaan luettuna + 1,2 milj. euroa) Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen toiminta: Tulot ylittyivät talousarvioon verrattuna 0,1 milj. euroa ja menot ylittivät talousarvion 9,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimialan nettovaikutus koko tilinpäätökseen oli 9,4 milj. euroa. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 3,9 milj. euroa (arvio + 2,0) Asiakaspalvelujen ostot ylittyivät 1,2 milj. euroa (arvio ei ylitystä) Muiden palveluiden ostot ylittyivät 1,3 milj. euroa (arvio ei ylitystä) Aine- ja tarvikehankinnat ylittyivät 2,6 milj. euroa (arvio + 2,0) Avustukset ylittyivät 0,7 milj. euroa. Vuokrakulut yms. alittuivat - 0,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen ylitys (3,9 milj. euroa) johtui: Sosiaali- ja terveystoimen yhteisiin palveluihin kirjataan koko maakuntaa koskevat yhteiset eläkemaksut ja niiden korjauserät aiemmilta vuosilta. Eläkemenot ylittyivät talousarvioon verrattuna 0,7 milj. euroa. Lomapalkkavaraus kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,0 milj. euroa. Lomapalkkavaraus sisältyy seuraaviin tulosaluekohtaisiin ylityksiin: Sairaanhoidolliset palvelut ylitys + 0,8 milj. euroa, josta radiologia 0,2 milj, ensihoito 0,1 milj, tehohoito 0,3 milj. ja työterveyshoito 0,2 milj. euroa. Terveyden ja sairaanhoidonpalvelut ylitys + 0,3 milj. euroa, joka kokonaan lomapalkkavarauksen lisäystä.

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 18 Perhepalvelut ylitys + 0,5 milj. euroa, josta 0,2 milj. lomapalkan osuutta ja loput saavuttamatonta säästötavoitetta. Vanhuspalvelut ylitys + 1,5 milj. euroa, josta Seutu I:n asumispalvelut 1.0 milj. (Paltamo 12 hlöä, muut sijaiset 22 hlöä) ja laitoshoito 0,3 milj. euroa sekä Seutu I:n vanhusten yöhoito 0,2 milj. euroa (määräraha ostoissa). Projektien henkilöstökulut ylittyivät n. 0,1 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostojen ylitys (1,2 milj. euroa) johtui: Perhepalveluiden asiakaspalvelujen ostot ylittyivät talousarvion verrattuna 2,1 milj. euroa. Ylityksestä 1,2 milj. euroa johtui vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelujen käytöstä. Lastensuojelunostopalvelut ylittyivät 0,6 milj. euroa. Lisäksi lastenpsykiatria ylittyi 0,1 milj. euroa ja perhehoidon palkkiot 0,2 milj. euroa. Vastaavasti asiakaspalvelujen ostot alittuivat Terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa 0,6 milj. euroa verrattuna talousarvioon varattuun määrärahaan. Alitus johtui toiminnan muutoksesta ostopalveluista omaksi toiminnaksi sepelvaltimoiden varjoainetutkimuksissa ja pallolaajennus toimenpiteissä. Myös Vanhuspalveluissa asiakaspalvelujen ostot jäivät 0,2 milj. euroa alle talousarvio, koska yöpartiotoiminta toteutettiin omana toimintana (käyttö henkilöstökuluissa). Sairaanhoidollisissa palveluissa ostot alittuivat 0,1 milj. euroa. Muiden palveluiden ylitys (1,3 milj. euroa) johtui: Terveyden- ja sairaanhoidonpalveluissa muiden palvelujenostot ylittyivät 0,5 milj. euroa. Tämä koostuu asiantuntijapalveluiden ostojen kasvusta eli ns. keikkalaisten palveluita ostettiin aiempaa enemmän johtuen lääkäripulasta. Perhepalveluissa vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset kuljetuspalvelut ylittyivät 0,4 milj. euroa, mutta muissa palvelujen ostoissa tapahtui vastaavasti alitusta. Vanhuspalveluissa muiden palvelujen ostot ylittyivät 0,8 milj. euroa. Tämä koostuu kokonaan ravintopalvelujen ostoista. Aine- ja tarvikehankintojen ylitys (2,6 milj. euroa) johtui: Sairaanhoidollisissa palveluissa aine- ja tarvikehankinnat ylittyivät 0,5 milj. euroa. Tästä 0,3 milj. johtui laboratorion tutkimusmäärien kasvusta ja budjettivirheestä. Lisäksi lääkekeskuksen ja tehohoidon lääke- ja hoitotarvikkeet ylittyivät 0,2 milj. euroa Terveyden ja sairaanhoidon palveluissa aine- ja tarvikehankinnat ylittyivät 1,8 milj. euroa. Lääkemenot kasvoivat 1,0 milj. euroa ja hoitotarvikkeisiin käytettiin 0,8 milj. euroa talousarviota enemmän. Vanhuspalveluissa aineet ja tarvikkeet ylittyivät 0,3 milj. euroa. Tämä johtui hoitotarvikkeiden kohonneesta käyttötarpeesta tartuntatauteja hoidettaessa. Avustuksien ylitys (0,7 milj. euroa) johtui: Vanhuspalvelujen tulosalueella avustukset ylittyivät 0,6 milj. euroa. Ylitys johtui omaishoidontuen tarpeen lisääntymisestä 0,4 milj. euroa ja palvelusetelitoiminnasta 0,2 milj. euroa. Palveluseteliä käytetään pääosin kotihoidon vaihtoehtona, jolloin asiakkaalle annetaan palveluseteli, jolla hän voi hankkia hoivapalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Jonkin verran palveluseteliä käytetään omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien hankkimiseen.

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 19 Kuntien rahoitusosuuden muodostuminen: Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaan maakunta huolehtii maakunnan suunnittelusta, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja koulutuksesta sekä niiden rahoituksesta siltä osin kuin nämä tehtävät kokeilulain mukaan kuuluvat maakunnan toimialaan. Maakunta huolehtii myös maakunnan yleisestä elinkeinopolitiikasta, edistää yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten julkis- ja yksityisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa ja valvoo maakunnan etuja. Lain mukaan peruspalveluiden rahoituksesta on sovittava Kainuun kuntien kesken kuntayhtymän perussopimuksessa. Perussopimuksen mukaan kuntien maksuosuudet maakuntahallinnolle määritellään prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verorahoituksesta. Laskennallinen verorahoitus sisältää verotulot (kunnallisverot, yhteisöverot ja kiinteistöverot), yleisen valtionosuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen. Jäsenkunnan maksuosuutta määriteltäessä valtionosuuksiin ei lasketa mukaan kuntien saamia Opetusministeriön myöntämiä ja maksamia opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia ja / tai -avustuksia, kunnan yleistä harkinnanvaraista rahoitusavustusta, kuntajaon muutoksen perusteella kunnille maksettavia yhdistymisavustuksia ja investointi- ja kehittämishankkeiden tukea. Kunnallisverotulot ja kiinteistöverotulot lasketaan maakunnan keskimääräisillä verotuloilla painotetuilla veroprosenteilla. Yhteisöverotulot lasketaan todellisten maksuunpantujen verotulojen mukaisina. Verotulot lasketaan viimeisimmän valmistuneen verotuksen perusteella ja valtionosuudet kunkin talousarviovuoden mukaisina. Siirtymäsäännös vuosille : Kainuun maakunnan toimintojen rahoituksessa sovelletaan neljän (4) vuoden siirtymäsäännöstä siten, että vasta vuoden 2009 alusta lähtien sovelletaan täysimääräisesti rahoitusmallia, jossa kuntien maksuosuus määräytyy prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verorahoituksesta siten, kuin yllä on esitetty. Siirtymäkautta varten maakunnalle siirtyvien toimintojen kustannuksista lasketaan kunnittain kolmen (3) vuoden toteutuneiden kustannusten keskiarvot ja näiden keskimääräisten kustannusten prosenttiosuudet kaikkien kuntien yhteenlasketuista keskimääräisistä kustannuksista (pois luettuna Vaalan kunta, joka ei kuulu hallintokokeilulain piiriin). Toteutuneet kustannukset lasketaan Tilastokeskuksen virallisen talous- ja toimintatilaston mukaisesti. Siirtymäkauden maksuosuudet lasketaan seuraavasti: Vuoden 2005 maksuosuudesta määräytyy 1/5 laskennallisen verorahoituksen perusteella ja 4/5 kolmen (3) vuoden (vuosien 2001, 2002 ja 2003) keskimääräisten kustannusten prosenttiosuuksien suhteessa. Vuoden 2006 maksuosuudesta määräytyy 2/5 laskennallisen verorahoituksen perusteella ja 3/5 kolmen (3) vuoden (vuosien 2002, 2003 ja 2004) keskimääräisten kustannusten prosenttiosuuksien suhteessa. Vuoden 2007 maksuosuudesta 3/5 laskennallisen verorahoituksen perusteella ja 2/5 kolmen (3) vuoden (2002, 2003 ja 2004) keskimääräisten kustannusten prosenttiosuuksien suhteessa. Vuoden 2008 maksuosuudesta määräytyy 4/5 laskennallisen verorahoituksen perusteella ja 1/5 kolmen (3) vuoden (vuosien 2002, 2003 ja 2004) keskimääräisten kustannusten prosenttiosuuksien

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 20 suhteessa. Vuoden 2009 maksuosuus määräytyy täysin laskennalliseen verorahoitukseen perustuen. Siirtymäkaudella muodostuvaa kunnan maksuosuutta verrataan keskimääräisten kustannusosuuksien perusteella laskettuun maksuosuuteen ja jos kunnan siirtymäkaudelta muodostuva maksuosuuden muutos on jonakin vuonna suurempi kuin 50,00 euroa/asukas verrattuna keskimääräisellä kustannusosuudella laskettuun maksuosuuteen, leikataan kunnan maksuosuuden muutos vastaamaan korkeintaan 50,00 euroa/asukas - maksuosuutta. Näiden kuntien todellisen maksuosuuden ja leikatun maksuosuuden väliin jää alijäämää, jonka kattamiseen osallistuvat vastaavasti kaikki ne kunnat, joiden maksuosuus jää siirtymäsäännöksillä laskettuna pienemmäksi kuin keskimääräinen kustannusosuus olisi. Alijäämän kattamiseen osallistuvien kuntien maksuosuuksia korjataan suhteessa heille kertyneisiin ylijäämiin. Maksuosuuskorjausten jälkeen saadaan kuntien lopulliset maksuosuudet kunakin siirtymävuonna. Maksuosuuden ennakko kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarvio-tietojen perusteella ja oikaistaan talousarviovuoden aikana sen jälkeen, kun lopulliset tiedot edellisvuoden verotuksesta ja kuluvan vuoden valtionosuuksista valmistuvat. Maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden aikana kuukausittain kahdessa erässä. Kuntien ja maakunnan toimintaympäristössä ja / tai rahoituksessa tapahtuvien suurten ja olennaisten laki- tai muiden seikkojen muutosten johdosta voidaan kuntien maksuosuuden määrittelyperusteet päättää uudelleen. Kuntien rahoitusosuus 2006 Kunta Asukasluku 2005 As. % - osuus Verotulot 2005 % - osuus Valtionosuudet 2006 % - osuus Laskennallinen yhteensä % - osuu s LEIKATTU- OSUUS % - osuus Hyrynsalmi , , , , ,4 Kajaani , , , , ,8 Kuhmo , , , , ,4 Paltamo , , , , ,5 Puolanka , , , , ,4 Ristijärvi , , , , ,6 Sotkamo , , , , ,2 Suomussalmi , , , , ,0 Vuolijoki , , , , , , , , , ,0 Kuntien rahoitusosuus 58,8 % Kuntien lopullisen rahoitusosuuksien tarkempi laskelma on liitteenä Liikelaitoksen (Kainuun ammattiopisto) toiminnan ja talouden kehitys Yleiskatsaus Kainuun ammattiopisto on toiminut vuoden 2005 alusta liikelaitoksena Kainuun maakunta -kuntayhtymässä. Oppilaitos muodostettiin Kainuun ammattiopistosta, Kuhmon oppimiskeskuksesta ja Suomussalmiopistosta. Kainuun ammattiopisto tarjoaa toisen asteen ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille. Kiinteät toimipaikat olivat vuonna 2006 Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa, Suomussal-

22 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 21 mella ja Vaalassa. Kainuun ammattiopistossa on seitsemän tulosyksikköä: hyvinvointiala, kulttuuriala, liiketalouden ala, luonnonvara-ala, matkailu- ja ravitsemisala, tekniikan ja liikenteen ala sekä aikuiskoulutuspalvelut. OPS-perusteisessa koulutuksessa opiskeli vuonna 2006 keskimäärin 1951 opiskelijaa. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä on ollut ammatillisessa peruskoulutuksessa lupa järjestää koulutusta enintään 2200 opiskelijalle, joten järjestämisluvan mukainen täyttöaste on ollut 88,7 %. Kainuun ammattiopistossa oli syksyllä 2006 opiskelijoille tarjolla 785 aloituspaikkaa. Nuorisoasteen koulutukseen hakevien määrä nousi vuonna 2006, mutta nousun jatkuvuus on nähtävissä vasta keväällä Pitkällä aikavälillä em. hakijoiden määrä alenee tulevina vuosina johtuen Kainuun alueen ikäluokkien voimakkaasta pienenemisestä. Ammatillinen aikuiskoulutus muodostuu omaehtoisena, työvoimapoliittisena ja henkilöstökoulutuksena järjestettävästä näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta ja muusta kuin tutkintotavoitteisesta lisäkoulutuksesta. Tämän lisäksi julkinen sektori rahoittaa vielä aikuiskoulutusta kansallisen ja EU-rahoituksen avulla toteutettavien koulutustoiminnan kehittämishankkeiden sekä erilaisten työelämän palvelutehtävien kautta. Aikuiskoulutuksessa opiskelijatyöpäiviä oli vuonna 2006 yhteensä Aikuiskoulutuksessa oli työvoimakoulutuksen osuus opiskelijatyöpäivistä 56,5 % ja ammatillisen lisäkoulutuksen osuus 23,3 % opiskelijatyöpäivistä. Kainuun ammattiopisto toimii myös oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä ja oppisopimuskoulutuksessa oli vuonna 2006 yhteensä 513 opiskelijaa. Kehittämisyksikkö suunnittelee ja toteuttaa hankkeita, jotka tukevat perustehtävän suorittamista sekä parantavat opiskelijoiden ja henkilökunnan mahdollisuuksia toimia myös kansainvälisillä työ- ja koulutusmarkkinoilla. Hankerahoitusta tuloutui eri rahoittajilta viime vuonna ,94 euroa. Liikevaihto Kainuun ammattiopiston liikevaihto vuonna 2006 oli 26,2 miljoonaa euroa. Nuorisoasteen osuus liikevaihdosta on 16,8 miljoonaa euroa eli 64 % ja aikuiskoulutuksen osuus 8,7 miljoonaa euroa eli noin 33,3 %. Tulos Liikelaitoksen tulos osoittaa ylijäämää ,44. Poistot on tehty suunnitelman mukaisina tasapoistoina, määrällisesti poistot ovat ,45 euroa. Investoinnit Investointien kokonaismäärä vuonna 2006 oli ,51. Investoinnit olivat käyttöomaisuus investointeja. Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2007 aloitetaan uusia ammatilliseen perustutkintoon johtavia koulutuksia: Kajaanissa turvallisuusalan koulutus ja elintarvikealan koulutus (lopetettu Sotkamosta). Lukiokoulutusyhteistyö laajenee mahdollisuuteen suorittaa kaksoistutkinto (ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto) kulttuurialalla ja eräissä tekniikan ja liikenteen alan perustutkinnoissa. Rakenteellisia muutoksia ammatilliseen peruskoulutukseen tehdään kaikissa toimipaikoissa. Kuhmossa on valmistunut tulevaisuuspolku -asiakirja, jonka mukaan koulutusta tullaan syksystä 2007 suuntaamaan. Sotkamossa luovutaan Vuokatinvaaralla olevista opetustiloista ja kaikki koulutus sijoitetaan Snowpolis-compukselle. Suomussalmen tulevaisuuspolku -asiakirja valmistunee vuoden loppuun mennessä ja sen viitteiden mukainen

23 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 22 toiminta käynnistyy vuonna Vaalan toimipaikassa tapahtuvaa koulutusta koskeva sopimus puretaan vuoden 2007 lopussa ja koko Vaalan toimipaikan koulutus päättyy keväällä Aikuiskoulutuksessa on tuotettu jo kaivannaisteollisuuden ja sen vaatiman infran rakentamista tukevia koulutuksia. Jatkossa näitä tullaan toteuttamaan lisää asiakastarpeen mukaan. Aikuiskoulutuksen uudet avaukset vuodelle 2007 ovat turvallisuusalan koulutuksen laajentaminen eri ammatilliset tutkinnot ja lyhytkurssit kattaviksi. Samoin golf-alalle järjestetään valmentavaa koulutusta sekä eri tutkintotasoille valmistavaa koulutusta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT MAAKUNTA JA LIIKELAITOS YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 21 4 Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys/vähennys -191 Varausten lisäys/vähennys 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys Tilikauden yli-/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 99,3 100,6 Vuosikate / Poistot, % -48,0 21,4 Tuloslaskelman toimintatuotoista ja toimintakuluista on vähennetty Kainuun ammattiopiston ja maakunnan välinen sisäinen rahaliikenne.

24 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA MAAKUNTA JA LIIKELAITOS YHTEENSÄ Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Investointien tulorahoitus % -52,4 29,4 Pääomamenojen tulorahoitus % -44,8 11,1 Lainanhoitokate -2,2 0,2 Kassan riittävyys, pv 3,2 4,6

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 Liite 1/ 5 maakuntavaltuusto 17.1.2005 MAAKUNTAHALLITUS III (MYR) Varsinainen jäsen maakunta Timo Säkkinen pj. Kainuun liitto, Kauppakatu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Maakuntahallitus 17.3.2008. Julkaisija Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu

Vuosikertomus 2007. Maakuntahallitus 17.3.2008. Julkaisija Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Vuosikertomus 2007 Maakuntahallitus 17.3.2008 Julkaisija Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu ISBN ISSN Kajaani 2008 2 1 TOIMINTAKERTOMUS...4 1.1 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2008

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2008 1 TOIMINTAKERTOMUS...7 1.1 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys...7 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...7 1.1.2 Maakunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...10 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009 Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa Kongressikeskus Fellmanni, Lahti ke 1.4.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri Paavo Lipponen 16.10.2001 selvitysmies

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma MV

Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma MV Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma 2008-2011 MV 13.12.2007 Tulot Menot Yhteenveto 2008 292,6 milj., kuntien rahoitusosuus 205,4 milj. (71 %) Kasvu 10,3 % (8,3%) (verorahoituspohja + 6,7%, rahoitusosuus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI

VAIHTOEHTOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Kainuun maakunta -kuntayhtymä (15.5.2007) VAIHTOEHTOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI 1. TAUSTAA 1.1. Maakunnan talouden tila Maakunnan vuosi 2005 Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2004 verrattuna 0,7 % eli

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin

Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin Kuntien talouden tila ja näkymät eteenpäin Minna Punakallio Pääekonomisti Seuraa minua Twitterissä: @MinnaPunakallio 13.2.2018 Missä mennään? Lähde: OP Suhdanne-ennuste, tammikuu 2018 2 13.2.2018 Kuntatalouden

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPIN KUNTATALOUS

LAPIN KUNTATALOUS LAPIN KUNTATALOUS 2004-2005 LAPIN LIITTO Kuntataloustutkija Ella Rautio-Kuosku Heinäkuu 2006 Sisällysluettelo: Kuva 3-4 Manner-Suomen kuntien talous ja Lapin kuntien talous 04-05 Kuva 5 Maakuntien toimintakulujen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LUONNOS KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS. vers. 26.5.2011/al. I luku. Yleiset määräykset. 1 Nimi ja kotipaikka

LUONNOS KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS. vers. 26.5.2011/al. I luku. Yleiset määräykset. 1 Nimi ja kotipaikka LUONNOS vers. 26.5.2011/al KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS I luku Yleiset määräykset 1 Nimi ja kotipaikka Kainuun maakunta-kuntayhtymä (jatkossa Maakunta) toimii Kainuun hallintokokeilulain (343/2003),

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot