KUUMA-HALLITUS Esityslista 7/2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUUMA-HALLITUS Esityslista 7/2007"

Transkriptio

1 Esityslista 7/2007 Aika Tiistai , klo Paikka Keravan kaupungintalo, Kerava

2 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 43 Kärkihankkeiden organisointi 5 44 Elinkeinopalvelut KUUMA hankintapalvelukeskus Ensihoito ja sairaankuljetus Tiedoksi 15

3 3 Aika Tiistai klo Paikka Keravan kaupungintalo, Kerava OSALLISTUJAT Kaarina Wilskman Kv:n puheenjohtaja Järvenpää Reino Taurovaara Kh:n puheenjohtaja Järvenpää Eero Lehti Kv:n puheenjohtaja Kerava Markku Liimatainen Kh:n puheenjohtaja Kerava Jarmo Keskinen Kv:n puheenjohtaja Mäntsälä Tuire Mikkonen Kh:n puheenjohtaja Mäntsälä Petri Kalmi Kv:n puheenjohtaja Nurmijärvi Outi Mäkelä Kh:n puheenjohtaja Nurmijärvi Matti Leivoja Kv:n puheenjohtaja Pornainen Tapani Lempinen Kh:n puheenjohtaja Pornainen Tuija Reinikainen Kv:n puheenjohtaja Tuusula Janne Leivo Kh:n puheenjohtaja Tuusula Puheenjohtaja Eero Lehti Kaupungin/kunnanjohtajat Hannu Joensivu Tuusula Kimmo Behm Nurmijärvi Esko Kairesalo Mäntsälä Erkki Kukkonen Järvenpää Rolf Paqvalin Kerava Hannu Haukkasalo Pornainen Esittelijä Kirsi Mononen yhteistyöjohtaja Allekirjoittajat Eero Lehti Kirsi Mononen puheenjohtaja yhteistyöjohtaja Pöytäkirjan tarkastajat:

4 4 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön mukaan kokouskutsut lähetetään lähetetään viimeistään kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu voidaan lähettää myös sähköisesti. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Esityslista on nähtävillä ennen kokousta Kuuma.fi -sivulla. Kokouskutsut toimitetaan myös Kuuma-kuntien kunnan- ja kaupunginhallituksille. Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa (Keskinen, Kalmi). Päätös: Todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin.

5 5 43 Kärkihankkeet Komissio Käydään läpi valmistelun tilanne. Kesäkuun hallituksen seminaarissa komission tehtäväksi annettiin valmistella kärkihankkeiden muutosprosessin toteutus. Käytännössä tämä tarkoittaa projektipäälliköiden nimeämistä ja muuta riittävää resurssointia, projektisuunnitelman laatimista ja sen hyväksymistä sekä ohjausryhmän asettamista. Projektiin kuuluu talous- ja tiehallinnon muutosten toteuttaminen, henkilöstöasioista sopiminen, prosesseista ja tuotteista sekä rajapinnoista kuntaorganisaatioon sopiminen, tila- ja organisaatiokysymykset ja erilaisten kulttuuri ja arvoasetelmien yhteensovittaminen. Viestintä ja raportointi ovat keskeisiä. Kärkihankkeiden organisointivaihtoehdoista järjestetään hallituksen iltakoulu Ehdotus: Keskustellaan periaatteista ja päätetään toimenpiteistä muutosprojektien aloittamiseksi. Päätös: Asian käsittely siirrettiin kokoukseen. Todettiin kuntakäsittelyssä olevat hankkeet: 1. laboratorio ja kuvantaminen palvelut 2. päihde- ja mielenterveys palvelut 3. vanhuspalvelut 4. työterveyshuolto 5. henkilöstöpalvelut 6. ympäristöpalvelut 7. tietohuolto 8. perusopetus raja-alueilla. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikkiin hankkeisiin on lähdössä mukaan useampia kuntia. Hankkeiden johtamiseen pitää panostaa siten, että mukana on vahvasti taloudellinen tehokkuus ja toimintatapojen uudistaminen. Yhteistyön organisoinnista valmistellaan sopimusmallit syyskuun loppuun mennessä. Hallituksen iltakoulu asiasta on Päätös: 1. Kuntien päätösten jälkeen aloitetaan viipymättä toimeenpano eli uusien yksiköiden toteuttaminen.

6 6 2. Muutosprosesseja johtamaan valitaan projektipäälliköt (poikk. vanhuspalvelut, jossa jo on projektipäällikkö, mutta hankkeessa on syytä käyttää asiantuntija-apua kustannusvertailuun ja talouden laskelmiin). 3. Projektipäälliköt haetaan ensisijaisesti sisäisesti, ja se merkitsee koko- tai osaaikaista virkavapautta omasta työstä. 4. KUUMAn talousarviossa varaudutaan projektipäälliköiden palkkaukseen. Arvio määrärahasta tällä hetkellä on euroa. Projektipäällikön kustannukset jaetaan hankkeissa mukana olevien kuntien asukaslukujen suhteessa. Komissio Edellisessä kokouksessa päätettiin, että projektipäälliköiden tehtävät laitetaan haettavaksi. Luonnos hakuilmoituksesta esitellään komissioissa. Seuraavaksi on sovittava projektipäälliköiden työnantajakunta. Luontevin vaihtoehto on nykyinen vetäjäkunta. Päätöksen tekee ao. kunta, mutta nimitykset käsitellään KUUMA hallituksessa. Projektipäällikön ensimmäinen työ on suunnitella yhdessä mukana olevien kuntien kanssa muutosprosessin kuvaus eli laatia projektisuunnitelma. Se allekirjoitetaan ja on samalla yhteistoimintasopimus. Sopimuksessa sitoudutaan edistämään muutosprosessin jouhevaa toteuttamista ja sitoudutaan aikatauluihin. Projektisuunnitelmat laaditaan lokakuun aikana ja hyväksytään komissiossa. Yhdessä projektipäälliköiden ja henkilöstöjohdon kanssa suunnitellaan ja toteutetaan muutosprosessia tukeva valmennus. Kunnat nimeävät hankkeille, joissa ovat mukana, ohjausryhmään edustajansa. Henkilöstön edustajat nimeävät ohjausryhmiin edustajansa. Liitteenä on kärkihankkeissa esitetyt organisointivaihtoehdot. On perusteltua tehdä päätös organisoinnista ennen muutosprosessin alkua. Projektipäälliköllä on kivijalka, jolle toiminnan rakentaa. Kärkihankkeissa esitetään isäntäkuntamallia, joka perustuu sopimukseen sekä liikelaitosmallia Vanhuspalvelujen, laboratorio- ja kuvantamispalvelujen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen sekä perusopetuksen osalta riittää normaali projektiorganisaatio, koska niissä kysymys on valmistelusta ja toimintamallin suunnittelusta. Taloushallinnon palvelukeskus on toteutettu isäntäkuntamallilla ja vastaavaa ehdotetaan hankintayhteistyöhön. Henkilöstöpalveluihin ehdotetaan osakeyhtiötä ja tietohallinnon yhteistyöhön liikelaitosta. Liikelaitosmallia ehdotetaan myös työterveyspalveluissa ja ympäristöpalveluissa. Vaihtoehdot ovat osana isäntäkuntaa, erillisenä liikelaitoskuntayhtymänä tai osana KUUMA hallintoa.

7 7 Uuden hankintalain voimaantultuakin on raja oston ja yhteistyön välillä epäselvä. Käytännössä tämä edellyttää, että yhteinen toimielin on nimettävä. Selvitetään, voiko esim. tukipalveluilla olla yhteinen johtokunta vaikka toiminta on hajautettu useampaan kuntaan. Liitteenä on yhteenveto sopimusvaihtoehdoista ja yhteistoimintasopimuksen sisältövaatimuksista. Ehdotus: Keskustellaan organisointivaihtoehdoista ja jatketaan valmistelua em. periaatteiden mukaisesti. Päätös: Asian käsittelyä jatketaan komission kokouksessa klo Komissio Ehdotus: Käydään keskustelu organisointivaihtoehdoista ja päätetään jatkovalmistelun linjauksista. Päätös: Tukipalveluissa ja ympäristöpalveluissa pidetään ensivaiheen lähtökohtana isäntäkuntamallia, työterveyshuollossa liikelaitosta, muissa nyt kuntakäsittelyssä olevissa kärkihankkeissa jatketaan projektiorganisaationa. Vaihtoehdot käsitellään tarkemmin hallituksen iltakoulussa. KUUMA-hallitus Kesäkuun hallituksen seminaarissa komission tehtäväksi annettiin valmistella kärkihankkeiden muutosprosessin toteutus. Käytännössä tämä tarkoittaa projektipäälliköiden nimeämistä ja muuta riittävää resurssointia, projektisuunnitelman laatimista ja sen hyväksymistä sekä ohjausryhmän asettamista. Projektiin kuuluu talous- ja tiehallinnon muutosten toteuttaminen, henkilöstöasioista sopiminen, prosesseista ja tuotteista sekä rajapinnoista kuntaorganisaatioon sopiminen, tila- ja organisaatiokysymykset ja erilaisten kulttuuri ja arvoasetelmien yhteensovittaminen. Viestintä ja raportointi ovat keskeisiä. Kärkihankkeiden organisointivaihtoehdoista järjestetään hallituksen iltakoulu Samassa yhteydessä esitellään palvelujen muutosprosessin toteutus. Kokouksessa esitellään tilannekatsaus kuntien käsittelyvaiheesta. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Kaupungin/kunnanjohtajat kertoivat kuntakohtaisen käsittelytilanteen. Todettiin, että päätöksenteko etenee suunnitellussa aikataulussa. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 8 Hallituksen iltakoulu Hallituksen iltakoulussa käydyn keskustelun perusteella voidaan edetä komission tekemän päätöksen mukaisesti. Komissio Liitteenä on ehdotus organisoinniksi kärkihankkeittain. Liitteenä on myös puitesopimus, jossa tavoitteena on yhdenmukaistaa isäntäkuntamallilla tapahtuvaa yhteistyötä. 1. tukea kuntien omistajaohjausta 2. varmistaa toiminnat yhteistyönä 3. yhdenmukaistaa menettelytapoja 4. helpottaa sopimusten laadintaa Ehdotus: Kokouksessa tarkemmin esiteltävällä tavalla: 1. Päätetään isäntäkunnat ja se, perustetaanko ympäristökeskusta varten erillinen kuntayhtymä. 2. Laitetaan muutosvaiheen projektipäällikkyydet haettavaksi 3. Nimetään sosiaali- ja terveydenhuollon kärkihankkeille vastuuhenkilöt/projektipäälliköt 4. Päätetään aikataulut ja kustannusarviot sekä 5. Päätetään muista tarvittavista toimenpiteistä. Päätös: 1. KUUMA-kuntien yhteiset palveluyksiköt toteutetaan ensivaiheessa isäntäkuntamallilla 1. organisoituna erillisiksi tulosyksiköiksi: - talouspalveluissa - henkilöstöpalveluissa - hankintapalveluissa 2. organisoituna liikelaitoksiksi: - tietohallintopalveluissa - työterveyshuollossa - ympäristöpalveluissa 3. Erillisinä projekteina toteutetaan - sosiaali- ja terveyden huollon kärkihankkeet Tavoitteena on, että toiminnan käynnistysvaiheen jälkeen yksiköt ovat irrotettavissa isäntäkunnasta, arvioidaan niiden yhdistämisen tarpeellisuus ja suunnitellaan kullekin palvelutoiminalle soveltuva organisointimuoto.

9 9 Isäntäkuntana toimii projektin vetovastuussa ollut kunta lukuun ottamatta Ympäristöpalveluja. Ympäristöpalveluissa vaihtoehdot ovat Mäntsälä ja Tuusula. Kunnat laativat tiivistetyn ehdotuksen valmiudesta sijoittaa liikelaitos kunnan organisaatioon sekä muista palveluyksikölle ja tuotettaville palveluille kuntaan sijoittumisesta saatavista hyödyistä mennessä. Käynnistysvaiheen jälkeen tavoitteena on kuntayhtymän perustaminen. 2. Muutosvaiheen projektipäällikkyydet laitetaan välittömästi haettaviksi. Hakuaika päättyy Muutoksen läpiviennin aikataulu ja kuntien yhteinen rahoitus hyväksyttiin liitteen mukaisesti. 4. Hyväksyttiin puitesopimus KUUMA-kuntien palveluyhteistyön järjestämisestä liitteen mukaisena. Ehdotetaan KUUMA hallitukselle, että se hyväksyy edellä mainitut toimenpiteet ja että valmistelua jatketaan kunnissa niiden mukaisesti. KUUMA hallitus Projektipäällikkyydet on julistettu sisäisesti haettaviksi mennessä. Tuusulasta ja Mäntsälästä on pyydetty selvitys valmiudesta sijoittaa yksikkö kuntaan sekä sijoittumisen eduista yksikön toiminalle. Puitesopimuksen tarkoituksena on palvelukohtaisia sopimuksia täydentäen - pitää palveluyhteistyön kokonaisuutena ja hallinnassa - täsmentää yhteistyön muotoa kuntalain mukaisena yhteistoimintana - mahdollistaa yhteistyössä tapahtuva poliittinen ohjaus ja omistajapolitiikan toteuttaminen - yhdenmukaistaa sopimuskäytäntö KUUMA-kuntien palveluyhteistyö toteutetaan kuntalain mukaisena yhteistoimintana. Yhteistyö aloitetaan isäntäkuntamallilla ja käynnistysvaiheen jälkeen arvioidaan, miten toiminta jatkossa organisoidaan. Palveluyhteistyö on kuntalain mukaista yhteistoimintaa. Se merkitsee sitä, että isäntäkunta ei myy palveluja eivätkä muut kunnat niitä osta, vaan palvelut toteutetaan yhteistoimintana ja kustannukset jaetaan yhteistyössä mukana olevien kuntien kesken palvelukohtaisesti sovittavalla tavalla. Puitesopimuksella korostetaan yhteistyön kuntalain mukaisuutta, ja sovitaan kaikkia palveluja koskevista ehdoista. Palvelusopimuksissa määritellään tuotteet ja kustannusten jako. Hankintalakia ei sovelleta kuntien yhteistoimintaan, mutta kysymys toiminnan luonteesta asetetaan herkästi kyseenalaiseksi. Lähes kaikki yhteistyössä tuotettavat palvelut olisivat ostettavissa myös markkinoilta. Tällöinkin kunnat voivat ostaa palveluja ns. in house -yksiköltä. Sen kriteerinä on, että kunnilla on määräysvalta toimintaan niin kuin sillä on sen omaan toimintaan. Kunnalliset yhtiöt ovat usein in house -yksikköjä. Sen sijaan isäntäkuntamallilla tapahtuvaan yhteistyöhön muilla sopimuskunnilla ei ole määräysvaltaa ellei sitä varten ole perustettu yhteistä

10 10 toimielintä. Eri isäntäkuntiin hajautetuille toiminnoille ei ole tarkoituksenmukaista perustaa kullekin erikseen kuntalain mukaisia toimielimiä. Kuntien toimialajohdosta ja asiantuntijoista koostuvat ohjausryhmät eivät ole toimielimiä. Puitesopimuksessa on todettu, että KUUMA hallitus toimii yhteisenä toimielimenä. Se tekee esitykset isäntäkunnalle talouden ja toiminnan kannalta keskeisistä asioista. Hyväksymällä sopimuksen kunnat antavat KUUMA-hallitukselle toimivallan toimia palveluyhteistyön yhteisenä toimielimenä. Ehdotus: KUUMA hallitus esittää kussakin palveluyhteistyössä mukana oleville kunnille, että 1. Yhteiset palveluyksiköt toteutetaan isäntäkuntamallilla siten, että isäntäkuntana toimii liiketoimintasuunnitelman laadinnasta vetovastuussa ollut kunta lukuun ottamatta ympäristökeskusta 2. Projektipäälliköt nimetään kokouksessa tehtävän esityksen mukaisesti 3. KUUMA Ympäristökeskus sijoitetaan kokouksessa tehtävän esityksen mukaisesti 4. Muutosprosessin toteutukseen varataan liitteessä esitetyt määrärahat 5. Hyväksytään puitesopimus palveluyhteistyön järjestämisestä. Liite: Puitesopimus

11 11 44 Elinkeinopalvelut KUUMA-kuntien elinkeinopalvelut on yksi kärkihankkeista. Elinkeinoryhmä on valmistellut liiketoimintasuunnitelman ja valmistelussa ovat olleet mukana kaikki kunnat. Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Forum Oy on alueellisen elinkeinopolitiikan toteuttaja, joten samanaikaisesti on kysymys myös yhtiön toiminnan uudistamisesta. Yhteistä elinkeinopolitiikkaa ja Forumin toimintaa ehdotetaan uudistettavaksi seuraavilla periaatteilla: 1. Erotetaan perusrahoituksella rahoitettava toiminta ja projektitoiminta, joka rahoitetaan hankekohtaisesti sopien. 2. Perusrahoituksen resurssit tarkistetaan huomioiden uudet tehtävät Nostetaan Keski-Uusimaa vahvaksi elinkeinopoliittiseksi toimijaksi sekä kansallisesti että Helsingin seudulla Kehitetään ja koordinoidaan alueen elinkeinopoliittista yhteistyötä ja toteutetaan yhteisesti sovitut toimenpiteet Vahvistetaan elinkeinoneuvontaa ja kehittyvien yritysten tukea (Hautomo) Kehitetään Forumista seudullinen yrityspalvelupiste (Seutu-YPP) Uudistetaan Forumin internetsivusto ja keskitetään sivuille alueelliset elinkeinotiedot Kehitetään yhteistä tietoaineistoa Sovitaan tehtävistä liittyen innovaatioympäristön kehittämisen koordinointiin Sovitaan tehtävistä liittyen työvoiman saatavuuteen ja osaamisen kehittämiseen 3. Sopimukset ja kumppanuudet Toimitaan kumppanuusperiaatteella oppilaitosten kanssa (Laurea, Adulta ja Keuda), ja laaditaan vuosittain kumppanuussopimukset oppilaitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Sovitaan projektikohtaisesta yhteistyöstä Laurean, Adultan ja Keudan kanssa. Laaditaan vuosittain Uudenmaan yrittäjien Keski-Uudenmaan aluetoimikunnan kanssa kumppanuussopimus 4. Uudistetaan Forumin organisaatio Uudistuksella pyritään siihen, että yhtiö pystyy tekemään strategisia päätöksiä joustavasti ja tehokkaasti ja että yhteys kunnan elinkeinotoimintoihin on suora. a) Yhtiöjärjestyksen muutos - poistetaan jako kahteen osakesarjaan > yksi osakesarja - kunnat pyrkivät neuvotteluin pääosin lunastamaan yrittäjien ja yritysjärjestöjen osakkeet, (yritysjärjestöille voi jäädä vähemmistöosuus osakkeista). Käytetään tarvittaessa suunnattua osakeantia. - oppilaitosten kanssa sovitaan, ovatko ne omistajia jatkossa - poliittinen kytkentä säilytetään niin, että yhtiö järjestää vuosittain kaksi seminaaria alueen yrityselämälle ja poliittiselle johdolle

12 12 b) Hallitus ja neuvottelukunta Tavoitteena pieni, toimiva ja osaava hallitus, joka johtaa yhtiötä omistajien asettamien tavoitteiden mukaisesti. - omistajakunnista tulee hallitukseen vähintään yksi edustaja, jäsen on kunnanjohtaja tai kuntien yhdessä sopima edustaja - muut jäsenet valitaan niin, että hallituksessa on monipuolista osaamista ja kokemusta yritystoiminnasta Neuvottelukunta Neuvottelukunta kokoontuu seminaarityyppisesti 1-2 kertaa vuodessa. Neuvottelukunnassa on laaja edustus kunnista, oppilaitoksista, yrittäjäjärjestöistä ja alueen yrityksistä. Neuvottelukunta arvioi alueen elinkeinoelämän kehitystä ja antaa lausuntoja elinkeinoyhteistyön kehittämiseksi. c) Toimisto Yhtiön toimitusjohtajan tehtävät ja henkilöstön toimenkuvat määritellään uudelleen uudistuneiden tavoitteiden mukaisesti. Perustehtävät Yhtiön työntekijämäärää arvioidaan perustehtävien osalta. Lisääntyneiden tehtävien johdosta on mahdollista lisätä työntekijämäärää nykyisestä neljästä viiteen. Projektipalvelut Projektipalveluihin palkataan hankekohtaisesti määräaikainen ulkopuolinen asiantuntija, projektipäällikkö tai konsultti. Toiminnan uudistamisesta päätetään Tarvittavat valmistelut tehdään syksyllä 2007 ja yhtiön toiminta uudistettuna aloitetaan vuoden 2008 alusta. Elinkeinotyöryhmä esittää, että Kuuma-komissio ja edelleen Kuuma-hallitus sekä kuntien hallitukset hyväksyvät muutosesityksen ja antavat ohjeeksi yhtiökokousedustajille ja Forumin hallitukselle ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Marraskuussa 2007 on kehittämiskeskus Forumin ylimääräinen yhtiökokous, jossa käsitellään yhtiöjärjestyksen muutos ja hallituksen jäsenvalinnat. Ehdotus: Outi Mäkelä ehdotti, että asia pannaan pöydälle. Päätös: Asia pantiin pöydälle.

13 13 KUUMA hallitus Liitteenä on Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Forumin hallituksen hyväksymä toimintasuunnitelma vuodelle Ehdotus: KUUMA hallitus 1. esittää kaupungin/kunnanhallituksille, että ne hyväksyvät Ylikunnallinen elinkeinotoiminta -liiketoimintasuunnitelman ja 2. päättää omistajapoliittisena linjauksena, että - Kehittämiskeskus Forumin toimintaa vahvistetaan kuntien yhteisen elinkeinopolitiikan toteuttajana elinkeinoryhmän esityksen mukaisesti - Kuntien asemaa omistajina vahvistetaan joko ostamalla osakkeita muilta nykyisiltä omistajilta tai suunnatulla osakeannilla - Kehittämiskeskus Forumin hallitukseen valitaan 5-7 jäsentä, jotka edustavat elinkeinojen ja niiden kehittämisen sekä kuntien toiminnan asiantuntemusta - Kuntajohdon edustajaksi hallitukseen nimetään omistajapolitiikan koordinaattori ja esittää kaupungin/kunnanhallituksille, että ne antavat tämän päätöksen mukaiset toimiohjeet yhtiökokousedustajilleen. Liitteet: Liiketoimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 2008

14 14 45 KUUMA hankintapalvelukeskus KUUMA-kuntien hankintayhteistyön liiketoimintasuunnitelma on valmistunut, ja hankintaryhmä esittää palvelukeskuksen perustamista Nurmijärven kunnan yhteyteen. Uusi yksikkö mahdollistaa viiden suurimman kaupungin jälkeen Suomen kuudenneksi suurimman hankintapotentiaalin hyödyntämisen. Hankintayhteistyöllä voidaan saada merkittäviä säästöjä tekemällä yhteishankintoja, mutta myös - käyttämällä yhteistä sähköistä hankintajärjestelmää - vähentämällä hankintatyöhön kunnissa osallistuvien määrää - hankintatietokanta ja puitesopimukset vähentävät tehtävää työtä - varmistamalla asiantuntemus hankintaprosessin kaikissa vaiheissa - yhdenmukaistamalla hankintasäännöt ja ohjeistus. Liitteenä on - liiketoimintasuunnitelma - sen tiivistelmä - toimintasääntö - luonnos sopimukseksi Asiakirjojen sisältö täsmentyy valmistelun edetessä. Ehdotus: Hyväksytään liiketoimintasuunnitelma ja esitetään KUUMA hallitukselle, että se esittää kunnille, että ne päättävät osallistumisesta KUUMA-kuntien hankintapalvelukeskukseen mennessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. KUUMA hallitus Ehdotus: KUUMA-hallitus hyväksyy hankintayhteistyön liiketoimintasuunnitelman ja esittää kunnille, että ne päättävät osallistumisesta hankintayhteistyöhön mennessä. Liitteet - liiketoimintasuunnitelma - sen tiivistelmä - toimintasääntö - luonnos sopimukseksi

15 15 46 Ensihoito ja sairaankuljetus Ensihoito ja sairaankuljetus on yksi kärkihankkeista. Yhteistoimintasopimus, palvelutasopäätös ja kustannusten jakoperusteet neuvotellaan vielä Ehdotus: Hyväksytään yhteistoimintasopimus ja kustannustenjako sekä esitetään KUUMA hallitukselle, että se esittää kunnille, että ne päättävät osallistumisesta alueelliseen ensihoito- ja sairaankuljetusjärjestelmään. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. KUUMA-hallitus Ensihoito ja sairaankuljetus ehdotetaan järjestettäväksi kuntayhteistyönä isäntäkuntamallilla osana Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintaa. Ehdotus: KUUMA hallitus hyväksyy yhteistoimintasopimuksen ja kustannustenjaon sekä esittää kunnille, että ne hyväksyvät yhteistoimintasopimuksen ja kustannustenjaon ja päättävät osallistumisesta alueelliseen ensihoito- ja sairaankuljetusjärjestelmään.. Liitteet: - Yhteistoimintasopimus - Palvelutasopäätös - Kustannustenjako

16 16 47 Tiedoksi - Paljonko on paljon, sosiaalipalvelujen taloudelliset vaikutukset -lausunto. Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. - KUUMA parlamentin seminaari klo ja kokous klo Seminaarin aiheena on maankäytön ja asumisen yhteistyö Helsingin seudulla: Asuminen, asuntoministeri Jan Vapaavuori ja Greater Helsinki Vision -kilpailun tulokset - KUUMA hallituksen seminaari pidetään klo klo Haikossa. Oikaisuvaatimus Tämän pöytäkirjan päätöksistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

17 17

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007 Pöytäkirja 1/2007 Aika Tiistai 06.02.2007 klo 18.00-19.20 Paikka Keravan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Järjestäytyminen 4 2 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2012 Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2009. Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2009. Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2009 Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 9/2009. Aika Tiistai 15.12.2009, klo 17.00-18.00. YLE-keskus, Radiokatu 5, Helsinki Ison Pajan kokoussali

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 9/2009. Aika Tiistai 15.12.2009, klo 17.00-18.00. YLE-keskus, Radiokatu 5, Helsinki Ison Pajan kokoussali KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 9/2009 Aika Tiistai 15.12.2009, klo 17.00-18.00 Paikka YLE-keskus, Radiokatu 5, Helsinki Ison Pajan kokoussali 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 7/2012. Aika Torstaina 22.11.2012 klo 10.00-12.00. Finlandia-talo, Aurora-sali Mannerheimintie 13e, Helsinki

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 7/2012. Aika Torstaina 22.11.2012 klo 10.00-12.00. Finlandia-talo, Aurora-sali Mannerheimintie 13e, Helsinki KUUMA-HALLITUS Esityslista 7/2012 Aika Torstaina 22.11.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Finlandia-talo, Aurora-sali Mannerheimintie 13e, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 6/2012 Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2011 Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 331, Aleksanterinkatu 20, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Pöytäkirja 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00-20.45 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.3.2015 klo 16.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010

PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010 Aika: torstai 11.03.2010 klo 18.00-20:25 Paikka: Mynämäen kunnanvirasto, valtuustosali Ohjausryhmän jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot