FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. www.toll-collect.de SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja"

Transkriptio

1 FIN SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ TIETOA KÄYTTÄJILLE Päivitetty painos 2014 Toimeksiantaja

2 SISÄLLYS Johdanto Yleistä Tiemaksuvelvollisuus Tiemaksuvelvollisuuteen liittyvät määräykset Tiemaksuvelvolliset ajoneuvot Ei tiemaksuvelvolliset tai tiemaksusta vapautetut ajoneuvot Maksullinen tieverkosto Toimivallan jakautuminen Toimivallan jakautuminen Saksan liittotasavallan ja Toll Collectin välisessä julkisyksityisessä kumppanuussopimuksessa Toimivalta valvonnassa ja sakkomaksumenettelyssä: Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) Toimivalta tieverkostoissa: Saksan tiehallinto (BASt) Rekisteröinti Kirjautumistavat Automaattinen kirjautuminen ajoneuvolaitteen kautta Ajoneuvolaitteen asentaminen Ajoneuvolaitteen toiminta Manuaalinen kirjaus Kirjaus Internetin kautta Kirjautuminen tiemaksupäätteellä Manuaalisen kirjautumisen peruuttaminen Peruutus Internetissä Kirjauksen peruuttaminen tiemaksupäätteellä Hyvitysvaatimus kirjaustositteen kelpoisuusajan umpeuduttua Tiemaksun määrä Maksutavat Rekisteröityjen käyttäjien maksutavat Saldolaskutus Toll Collectin kautta Maksuvälineet joilla on maksutakuu Rekisteröimättömien käyttäjien maksuvälineet Käteismaksu Huoltamo- ja luottokortti Rekisteröityjen käyttäjien laskutus Säännöllinen tiemaksulaskelma Erillinen tiemaksulaskelma Valitus tiemaksulaskelmasta Lisäsuoritukset Tarkastus Kysymyksiä ja vastauksia Palvelut ja yhteystiedot... 36

3 JOHDANTO Hyvä lukija, Euroopan sydämessä sijaitseva Saksa on kansainvälisen kuljetusliikenteen keskeinen näyttämö. Tuhannet kuorma-autot kaikkialta Euroopasta ajavat Saksan halki, etenkin moottoriteillä. Jatkuvasti kasvava tavaraliikenne johtaa tieverkoston kovaan kuormitukseen ja edellyttää investointeja tieverkoston kunnossapitoon ja laajentamiseen. Saksan Liittotasavallan hallitus päätti jakaa verkoston kustannuksia oikeudenmukaisesti tammikuusta 2005 alkaen perimällä reittikohtaista tiemaksua kaikilta saksalaisilta ja ulkomaisilta kuorma-autoilta, joiden paino on 2005 tonnia tai enemmän. Toll Collect on kehittänyt Saksan Liittotasavallan toimeksiannosta julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyöprojektin merkeissä maailmanlaajuisesti ensimmäisen tiemaksujärjestelmän, joka yhdistää satelliittipaikannuksen ja nykyaikaisen radiopuhelintekniikan. Tiemaksut lasketaan toisin kuin maksutarraan perustuvissa järjestelmissä ajettujen maksullisten tieosuuksien, akseliluvun ja haitta-aineluokan perusteella. Jokainen maksaa vain tosiasiallisesti ajamistaan kilometreistä reilua ja oikeudenmukaista. Toll Collect on luonut järjestelmän, jossa tiemaksun perintä ei häiritse liikenteen sujumista. Toisin kuin perinteiset tiemaksujärjestelmät, tämä innovatiivinen teknologia ei vaadi nopeusrajoituksia tai ajoneuvon pysäyttämistä, eikä myöskään määrättyjen ajokaistojen käyttöä. Näin tiemaksun suorittaminen on tehty Saksan ja Euroopan kuljetusalalle edistykselliseksi ja joustavaksi. Lisäksi Toll Collect -järjestelmän tekniikka on suunniteltu niin, että se tukee myös muita tiemaksujärjestelmiä. Syyskuussa 2011 perustettiin TOLL2GO -palvelu yhdessä Itävallan tiemaksunperijän ASFINAGin kanssa. TOLL2GO mahdollistaa tiemaksun suorittamisen yli 12 tonnin kuorma-autoista myös Itävallassa autoon asennetulla Toll Collectin ajoneuvolaitteella. Tästä esitteestä selviävät kaikki Saksan tiemaksujärjestelmää koskevat tarpeelliset tiedot rekisteröinnistä ja kirjautumistavoista alkaen aina tiemaksulaskelmaan asti. Toivotamme sinulle kaikin puolin hyvää ajoa! Toivottaa Toll Collect 1

4 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ Toll Collectin tiemaksujärjestelmään voi kirjautua kolmella tavalla: automaattisesti ajoneuvoon asennetun ajoneuvolaitteen, nk. On-Board Unitin (OBU) kautta manuaalisesti tiemaksupäätteellä tai manuaalisesti Internetin kautta. Automaattinen kirjautuminen on järjestelmän ydin: Kuorma-autoon asennettu ajoneuvolaite tunnistaa automaattisesti satelliittisignaalien (Global Positioning System, GPS) ja niiden toimintaa tukevien paikannusanturien avulla, mitä tiemaksullisia reittiosuuksia ajoneuvo ajaa. Ajoneuvolaite paikantaa kuorma-auton sijainnin ja voi kohdistaa sen milloin tahansa noin kilometrin pituisella maksullisella tieverkostolla (molemmissa ajosuunnissa). Tämän jälkeen ajoneuvolaite laskee tiemaksun suuruuden käyttäjän antamien haitta-aineluokka- ja akselilukutietojen perusteella ja välittää tiedot radiopuhelimen kautta edelleen Toll Collectin tietokonekeskukseen. Vaihtoehtona ovat manuaaliset kirjautumistavat: Käyttäjä voi kirjata maksullisen tieosuuden tiemaksupäätteellä tai Internetin kautta. Myös nämä tiedot välitetään Toll Collectin tietokonekeskukseen. Ajoneuvolaitteen kirjautumisen edellytyksenä on tiemaksuvelvollisen ja hänen ajoneuvojensa rekisteröityminen Toll Collect -järjestelmään ennen ensimmäistä kirjautumista. Myös kirjautuminen Internetin kautta edellyttää, että on rekisteröitynyt Toll Collect -järjestelmään. Rekisteröityjen käyttäjien tiemaksut laskutetaan luottokorttimenettelyllä, saldoon perustuva luottokorttimenettelyllä, saldoveloituksella Toll Collectin kautta, huoltamokortilla tai LogPay-menettelyllä. Tiemaksupäätteellä voivat kirjautua kaikki käyttäjät. Rekisteröimättömät käyttäjät voivat valita maksutavaksi käteisen rahan, huoltamo- tai luottokortin. Rekisteröidyt käyttäjät voivat edellämainittujen vaihtoehtojen lisäksi suorittaa tiemaksun myös ajoneuvokortilla. Nämä kirjaukset näkyvät kuukausittaisessa tiemaksulaskelmassa ja veloitus tapahtuu vasta tiemaksuvelvollisen reittiverkoston käytön jälkeen. Kaikkia maksutapaa ja koko tiemaksujärjestelmää koskevia kysymyksiä varten käyttäjät voivat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Taatakseen tiemaksuvelvollisuuden noudattamisen on Toll Collect kehittänyt Saksan tavaraliikennevirastolle (BAG) kattavan valvontajärjestelmän. Tarkastusten yhteydessä Toll Collectin tietokonekeskus tarkistaa, onko kaikkien tarkistettujen tiemaksuvelvollisten ajoneuvojen kohdalla suoritettu voimassa oleva kirjaus. Tarkastusjärjestelmään kuuluvat automaattinen valvonta tarkastussiltojen ja liikuteltavien tarkastuslaitteiden kautta, kiinteä ja liikkuva tarkastus vastaavien tarkastuslait- 2

5 teistojen ja käyttövalvontojen avulla. Kaikkien näiden tarkastustapojen yhteisvaikutus takaa riittävän ja jatkuvan tiemaksuvelvollisuuden valvonnan sekä tarjoaa mahdollisuuden sovittaa valvontajärjestelmä aina uudelleen olosuhteiden muuttuessa. Valvonnassa noudatetaan lakisääteisiä tietosuojamääräyksiä. 19. heinäkuuta 2011 astui voimaan liittovaltion valtateitä koskeva tiemaksulaki (BFStrMG), joka korvaa kuorma-autojen tiemaksun perinnässä oikeudellisena perusteena lain moottoriteiden tiemaksuista (ABMG). Lakinimikkeen muutos ilmaisee sen, että, tiemaksuvelvolliseen tieverkkoon eivät kuulu ainoastaan moottoritiet, vaan niiden lisäksi myös valtatiet tai valtateiden osuudet. kappaleella 152, 7. elokuuta 2013 annettu laki (BGBl. I S. 3154) Asetus koskien tiemaksun kantoa, sen asianmukaisen suorittamisen toteennäyttämistä ja tiemaksun korvaamista (kuorma-autojen tiemaksuasetus - LKW-MautV), annettu 24. heinäkuuta 2003 (BGBl. I S. 1003), viimeksi muutettu artiklalla 2, 23 heinäkuuta 2013 annettu laki (BGBl. I S. 2550) Asetus tiemaksuvelvollisuuden laajentamiseksi tietyille valtateiden osuuksille (tiemaksun laajennusasetus - MautStrAusdehnV), annettu 8. joulukuuta 2006 (BGBl. I S. 2858), viimeksi muutettu artiklalla 4, 12. heinäkuuta 2011 annettu laki (BGBl. I S. 1378) Asetus tiemaksun solmukohtien säätelyä varten tietyille valtateiden osuuksille (valtateiden tiemaksujen solmukohta-asetus - BStrMKnotV), annettu 9. elokuuta 2013 (BGBl. I S. 3218) Saksan maksullisilla teillä reittikohtaisen tiemaksun lailliset perusteet ovat: Liittovaltion tiemaksulaki (BFStrMG), annettu 12. heinäkuuta 2011 (BGBl. I S. 1378), viimeksi muutettu artiklan 2 3

6 2 TIEMAKSUVELVOLLISUUS 2 TIEMAKSUVEL- VOLLISUUS Saksan tiehallinto julkaisee kulloinkin ajankohtaisen maksullisen tieverkoston Internetissä. Internet-osoitteessa on lueteltu kaikki reitti liittovaltion moottoritiet ja valtatiet, joita koskee tiemaksu hyötyajoneuvoille, joiden sallittu kokonaispaino on 12 tonnia tai enemmän. 2.1 Tiemaksuvelvollisuuteen liittyvät määräykset Tiemaksuvelvolliset ajoneuvot Tiemaksuvelvollisia ovat kaikki raskaat hyötyajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden sallittu kokonaispaino on vähintään kg, ja jotka on tarkoitettu ainoastaan tavaraliikenteeseen (1. vaihtoehto) tai joita käytetään tähän tarkoitukseen (2. vaihtoehto). Maksuvelvollisuuden syntymiseen riittää, että jompikumpi liittovaltion valtateitä koskeva tiemaksulaissa (BFStrMG) 1, kappale 1, lause 2 mainittu vaihtoehto toteutuu. Ensimmäisen vaihtoehdon kohdalla pätee tiemaksuvelvollisuus jo riippumatta siitä, kuljetetaanko ajoneuvolla tosiasiallisesti tavaroita, onko kyseessä kaupallinen tavarankuljetus vai omia tarkoituksia palveleva kuljetus (oma kuljetus) tai onko kyseinen ajoneuvo vapautettu autoverosta. Mikäli ajoneuvoja tai ajoneuvoyhdistelmiä käytetään maksulliseen tai liiketoiminnalliseen tavarankuljetukseen (ammattimaiseen tavaraliikenteeseen tai omakuljetukseen), tiemaksuvelvollisuus on voimassa toisen vaihtoehdon toteutuessa. Lisätietoja ajoneuvoyhdistelmän sallitun kokonaispainon laskemisesta on tieliikenteen hyväksynnöistä annetun asetuksen (StVZO) 34 :n 7 kohdassa. Alkuperämaasta riippumatta on kaikkien tiemaksuvelvollisten käyttäjien maksettava tiemaksu ajamastaan tiemaksuvelvollisesta reittiosuudesta Ei tiemaksuvelvolliset tai tiemaksusta vapautetut ajoneuvot Ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden kokonaispaino on alle 12 tonnia eivät ole tiemaksuvelvollisia. Myös ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden sallittu kokonaispaino on vähintään 12 tonnia ja joita ei ole tarkoitettu yksinomaan tavaraliikenteeseen ja joita ei myöskään käytetä tähän tarkoitukseen, ovat tiemaksusta vapautetut. Tämän lisäksi liittovaltion valtateitä koskevan tiemaksulain (BFStrMG) 1, kohdan 2 mukaan seuraavat ajoneuvot ja ajoneuvoyhdistelmät eivät ole tiemaksuvelvollisia: 1. Linja-autot 2. Puolustusvoimien, poliisiviranomaisten, siviili- tai katastrofiavun ja paloviranomaisten ajoneuvot sekä muut hätäajoneuvot ja Liittotasavallan ajoneuvot 3. Ajoneuvot, joita käytetään ainoastaan 4

7 teiden huoltoon ja kunnossapitoon, mukaan lukien teiden siistiminen ja talvihuolto 4. Ajoneuvot, joita käytetään ainoastaan esitys ja sirkuselinkeinon tarpeisiin 5. Yleishyödyllisten tai humanitaaristen organisaatioiden ajoneuvot, joita käytetään humanitaarisen avun kuljettamiseen hätätilanteen lievittämiseksi. Tiemaksusta vapauttamisen edellytys on, paitsi ajoneuvojen kohdalla, jotka ovat yleishyödyllisten tai hyväntekeväisyysjärjestöjen käytössä humanitaarisen avustustavaran kuljetukseen hätätilanteissa auttamista varten, että on oltava ulkoisesti tunnistettavissa, että ajoneuvot on tarkoitettu nimettyyn käyttötarkoitukseen. Ei tiemaksuvelvollisten tai tiemaksusta vapautettujen ajoneuvojen omistajat tai haltijat voivat tietyissä olosuhteissa halutessaan rekisteröidä ajoneuvot Toll Collectiin ei tiemaksuvelvollisiksi. Nämä rekisteröinnit ovat voimassa aina kahden vuoden ajan ja tarvittaessa rekisteröintiä voidaan anomuksen perusteella jatkaa. Lisätietoja sekä tarvittavat lomakkeet saat osoitteesta tai asiakaspalvelustamme. Tiemaksuvelvollisuuden ulkopuolelle jäävien ajoneuvojen rekisteröimistä koskevat tiedot on annettava lomakkeessa totuudenmukaisesti ja kokonaisuudessaan. Vastuu ei tiemaksuvelvollisen ajoneuvon rekisteröintiin tarvittavien tietojen oikeellisuudesta on omistajalla tai hallussapitäjällä (oman ilmoituksen periaate). Rekisteröinti ei siis tarkoita, että Toll Collect tai Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) myöntäisivät oikeudellisen tiemaksuttomuuden tai vapautuksen tiemaksuista. Vastuullisilla tahoilla on koska tahansa oikeus tarkistaa tietojen oikeellisuus. Edellytysten suhteen katso liittovaltion valtateitä koskeva tiemaksulaki (BFStrMG), kappaleet 1 ja Maksullinen tieverkosto Tiemaksuvelvollisuus on voimassa kaikilla Saksan moottoritiellä mukaanlukien huoltoasemat ja taukopaikat ja on voimassa moottoritien liittymäkohdasta lähtien. Saksan Liittotasavallan moottoriteitä ovat lain mukaan kaikki Saksan Liittotasavallan muodollisesti moottoriteiksi osoitetut päätiet. Saksan tiemaksuvelvolliset valtatiet ovat aina yhteydessä liittovaltion moottoritieverkkoon ja ne on rakennettu moottoritien kaltaisiksi. Edellytykseksi tiemaksuvelvollisuuteen liittovaltion valtatiellä on määritelty seuraavat kriteerit: Kyseessä on oltava tieosuus, joka on liittovaltion rahoittama ja ylläpitämiä ja vähintään nelikaistainen - vähintään kaksi kaistaa kumpaankin ajosuuntaan. Tieosuuden on oltava välittömässä yhteydessä liittovaltion moottoritiehen ja sen pituuden on oltava vähintään neljä kilometriä. Eri suuntien ajokaistojen on oltava erotettuja toisistaan kiintein rakentein. 5

8 2 TIEMAKSUVELVOLLISUUS Lisäksi tieosuus ei saa johtaa minkään taajaman läpi läpikulkureittinä. Vastaavasti rakennetut valtateiden osuudet kuuluvat 1. elokuuta 2012 lähtien tiemaksuvelvollisuuden piiriin liittovaltion tiemaksulain (BFStrMG) mukaan. Mainitut kriteerit eivät koske alla lueteltuja tieosuuksia, jotka niinikään kuuluvat maksulliseen tieverkostoon ja joita tiemaksuvelvollisuus on koskenut 1. tammikuuta 2008 alkaen: liittovaltatie B 75 moottoritie A 253:n ja moottoritie A 7:n välillä (Hampuri), liittovaltatie B 4 moottoritie A 23:n pohjoispuolella Bad Bramstedtiin asti (Schleswig-Holstein ja Hampuri), liittovaltatie B 9 Saksan ja Ranskan välisen rajan ja moottoritie A 65:n Kandel Süd -liittymän välillä (Rheinland-Pfalz). Liittovaltion valtateitä koskevan tiemaksulain (BFStrMG) 1, 3, momentin kohtien 1-4 mukaan tiemaksuvelvollisuuden ulkopuo- Tiemaksuvelvollinen tieverkosto on nähtävissä Internetissä osoitteessa lelle jäävät seuraavat moottoritieosuudet: moottoritie A 6 Saksan ja Ranskan väliseltä rajalta Saarbrücken-Fechingen-liittymään asti molemmissa ajosuunnissa moottoritie A 5 Saksan ja Sveitsin väliseltä rajalta sekä Saksan ja Ranskan väliseltä rajalta Müllheim/Neuenburg-liittymään asti molemmissa ajosuunnissa. Ne moottoritieosuudet, joiden käytöstä peritään tiemaksua 30. elokuuta 1994 annetun valtateiden rakentamisen yksityisrahoitusta koskevan lain Saksan Liittotasavallan virallinen lehti I, sivu 2243) kulloinkin voimassa olevan laitoksen mukaisesti, ne moottoritieosuudet, joilla on vain yksi kaista ja jotka eivät ole välittömässä yhteydessä moottoritieverkostoon. Kulloinkin voimassa oleva maksullinen tieverkosto on julkaistu Internet-osoitteessa 2.2 Toimivallan jakautuminen Toimivallan jakautuminen Saksan liittotasavallan ja Toll Collectin välisessä julkisyksityisessä kumppanuussopimuksessa Laissa on yksityiskohtaisesti määritetty, mistä ajoneuvoista ja millä tieosuuksilla tiemaksua on maksettava, miten tiemaksu peritään ja miten maksuvelvollisuutta valvotaan. Liittovaltion tiemaksulaissa (BFStrMG) säädetään myös, että liittohallitus voi määrittää tiemaksun suuruden lakiasetuksella. Lisätietoja tiemaksuvelvollisuuden valvonnan vastuista ja toimintatavoista on kappaleessa 8 Tarkastus. 6

9 Lakisääteiset tiemaksuvelvollisuuden säännökset määrittävät ne rajat, joiden puitteissa Toll Collect toimii urakoitsijana julkisyksityisessä kumppanuussuhteessa: Toll Collect on kehittänyt satelliittiperusteisen tiemaksun perintäjärjestelmän ja käyttää sitä Saksan Liittotasavallan toimeksiannosta sen luotettavana yhteistyökumppanina. Toll Collectille on lisäksi osoitettu toimeenpanoa varten seuraavat tehtävät: maksullisten teiden käytön seuranta ja tiemaksun asianmukaisen suorittamisen valvonta sekä tiemaksun jälkikäteinen perintä tietyissä tapauksissa. Toll Collectilla yksityisoikeudellisena yrityksenä ei ole vaikutusta siihen, onko ajoneuvo tiemaksuvelvollinen vai maksusta vapautettu. Päätöksen siitä, mitkä ajoneuvot ovat tiemaksuvelvollisia, mitkä tiet ovat tiemaksun alaisia ja miten korkeita tiemaksut ovat sekä mitkä haitta-aineluokat on määritetty, tekee lainsäätäjä. Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) on velvollinen rankaisemaan tiemaksuvelvollisuuden rikkomisesta. Jos todetaan, että tiemaksuvelvollinen kuorma-auto ei ole suorittanut maksua ajetulta osuudelta, maksu peritään jälkikäteen. Jos ei ole mahdollista todeta, mitä maksullisia reittejä ajoneuvo on ajanut, peritään 500 kilometrin reittiä vastaava summa. Valvonnassa Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) tallentaa tarvittavat tiedot, kuten rekisterinumeron tai maksettavan tiemaksun. Lopuksi Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) voi käynnistää sakkomenettelyn. Sakkomaksut voivat olla enintään euroa Toimivalta tieverkostoissa: BASt Maksullisen tieverkoston toimivalta on Saksan tiehallinnolla (BASt). Saksan tiehallinnon (BASt) vastuulla on ollut esim. mitata ne reittiosuudet, joista maksullinen tieverkosto koostuu. Myös maksullisen tieverkoston jatkuva päivitys (esim. uusien tieosuuksien valmistuessa) kuuluu Saksan tiehallinnon (BASt) vastuualueeseen. Internetissä osoitteessa on julkaistu vastaava päivitetty tiemaksuvelvollinen tieverkko Toimivalta valvonnassa ja sakkomaksumenettelyssä: Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) 7

10 3 REKISTERÖINTI 3 REKISTERÖINTI Ensimmäinen askel sujuvaan tiemaksujen perintään on tiemaksuvelvollisen ja tälle kuuluvien ajoneuvojen rekisteröityminen Toll Collect -järjestelmään. Rekisteröidyt käyttäjät voivat valita kolmesta tiemaksun kirjautumistavasta. Automaattinen kirjaus ajoneuvolaitteella on helpoin ja mukavin tapa hoitaa tiemaksut. Käytössä ovat lisäksi manuaaliset kirjautumistavat joko Internetin kautta tai ajoneuvokortilla tiemaksupäätteellä. Lisäksi rekisteröidyillä käyttäjillä on mahdollisuus käyttää kaikkia maksutapoja. Tällöin käyttäjä ja maksutavan palveluntarjoaja solmivat Toll Collectista riippumattoman sopimussuhteen. Rekisteröinnin jälkeen yritys saa kullekin kuorma-autolle ajoneuvokortin (sirukortin), johon on tallennettu kaikki tiemaksun perinnän kannalta tärkeät ajoneuvotiedot kuten rekisterinumero, rekisteröintimaa, haitta-aineluokka, akseliluku sekä vetoauton sallittu kokonaispaino. Ajoneuvokortti pysyy tämän jälkeenkin Toll Collectin omaisuutena. Onnistuneen käyttäjärekisteröinnin jälkeen käyttäjä saa tervehdyskirjeen, joka sisältää hänen käyttäjänumeronsa, sekä lisäksi kaksi PIN-koodin sisältävää kirjettä: Ensimmäisessä kirjeessä on master-pin, jota käytetään rekisteröidyn käyttäjän tunnistamiseen. Sitä tarvitaan, kun käyttäjä soittaa asiakaspalveluun tai haluaa muuttaa tietoja. Lisäksi sitä käytetään salasanana, kun käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Internet-kirjauspalveluun. Toisessa kirjeessä on kaluston PIN-koodi. Se on voimassa koko ajoneuvokannalle ja helpottaa kirjautumista ajoneuvokortin avulla tiemaksupäätteellä. Ajoneuvokortista voidaan lukea automaattisesti kaikki kuorma-auton tiedot ja siirtää ne kirjautumiseen. Näin näitä tietoja ei tarvitse syöttää manuaalisesti. Rekisteröintilomakkeen voi hakea Internetistä osoitteesta sen voi joko täyttää suoraan verkossa tai tulostaa käsin täytettäväksi. Vaihtoehtoisesti voidaan lomakkeet tilata myös puhelimitse asiakaspalvelusta (katso luku 10 Palvelut ja yhteystiedot ). Lomakkeet täytyy lopuksi tulostaa, allekirjoittaa ja lähettää yrityksen leimalla varustettuna faksilla tai postitse Toll Collectille. 8

11 4 KIRJAUTUMISTAVAT 4 KIRJAUTUMISTA- VAT Tiemaksua maksetaan vain maksullisten teiden käytöstä. Tämä on se periaate, jonka mukaan Toll Collectin kehittämä tiemaksujärjestelmä toimii. Käyttäjillä on kolme erilaista mahdollisuutta kirjautua: automaattinen kirjaus ajoneuvolaitteella (On-Board Unit, OBU) manuaalinen kirjautuminen Internetin kautta, manuaalinen kirjautuminen tiemaksupäätteellä. Automaattinen kirjaus ajoneuvolaitteella on helpoin ja mukavin tapa hoitaa tiemaksut. Mutta myös muilla kirjautumistavoilla on etunsa. Kirjauksen Internetissä ja tiemaksupäätteellä voi tehdä aikaisintaan kolme päivää ennen ajoa. Kirjautuminen tiemaksupäätteellä soveltuu ennen kaikkea yrityksille, jotka käyttävät vain harvoin maksullisia teitä. 4.1 Automaattinen kirjautuminen ajoneuvolaitteen kautta Satelliittiavusteisen tiemaksujärjestelmän ydin on automaattinen kirjautuminen ajoneuvolaitteen (On-Board Unit, OBU) kautta. Kuka tahansa käyttäjä voi rekisteröinnin jälkeen asennuttaa ajoneuvoonsa ajoneuvolaitteen. GPS-satelliittisignaalien ja paikannusantureiden avulla ajoneuvolaite tunnistaa kaikki ajetut maksulliset reittiosuudet sekä laskee ajoneuvolaitteeseen annettujen ajoneuvotietojen ja reittiosuuden taksoituksen perusteella suoritettavan tiemaksun suuruuden. Tiemaksuja koskevat tiedot välitetään radiopuhelimen avulla koodattuna Toll Collectin tietokonekeskukseen. Tietokonekeskuksessa laaditaan sitten laskelma (katso luku 6 Maksutavat ). Kaikki on läpinäkyvää: Jokainen rekisteröity käyttäjä voi tiemaksulaskelman tai yksityiskohtaisen yksittäisajoerittelyn (valinnainen vaihtoehto rekisteröidylle käyttäjälle rekisteröinnin yhteydessä) poh- Automaattinen menettely Käyttäjä Satelliitti lähettää paikannustietoja (Global Positioning System, GPS) Päämäärä 1. Ajoneuvolaitteen asennus 2. Ajoneuvotietojen syöttö 3. Sijainnin määritys GPS:n avulla 4. Ajoneuvolaite tunnistaa maksullisen tieosuuden 5. Valvonta (kiinteä ja liikkuva) 6. Ajoneuvolaite laskee tiemaksut 8. Toll Collect laskuttaa tiemaksusummat tavaraliikenneyritykseltä 7. Tieto summasta siirtyy radiopuhelimella Toll Collectin tietokonekeskukseen 9

12 4 KIRJAUTUMISTAVAT jalta tarkistaa tiemaksun määräytymisen ja siten perityn tiemaksun oikeellisuuden Ajoneuvolaitteen asentaminen Käyttäjä sopii ajoneuvolaitteen asentamisesta Toll Collectin valtuuttaman huoltopalveluliikkeen kanssa. Näitä erityisesti valittuja ja koulutettuja huoltopalveluliikkeitä on kaikkialla Saksassa ja Euroopan muissa maissa. Kattava luettelo on saatavissa Internetistä osoitteesta Ajoneuvolaite annetaan käyttäjälle käyttöön maksutta, mutta se pysyy asennuksen jälkeenkin Toll Collectin omaisuutena. Asennuksesta aiheutuvat kustannukset ja siihen liittyvät omat kustannukset jäävät käyttäjän maksettaviksi. Asennus ei yleensä vaadi enempää kuin neljä tuntia aikaa ajoneuvoa kohti. Uuden ajoneuvon kohdalla asennusaika voi olla lyhyempi, jos kuorma-auto on asiakkaan toivomuksesta varustettu jo tehtaalla ajoneuvolaitteen asennuksen edellyttämällä johtosarjalla ja antennilla. Ajoneuvolaitteen asennukseen sisältyvät seuraavat vaiheet: ajoneuvolaitteen personointi valtuutetuissa huoltopalveluliikkeissä (ajoneuvo- ja käyttäjätietojen tallentaminen ajoneuvolaitteeseen ajoneuvokortin mukaisesti), antennikaapelin ja antennin asennus, ajopiirturiin tehtävä liitäntä, kytkentä ajoneuvoverkkoon, ajoneuvolaitteen asennus, koeajo ja käyttöopastus, ajoneuvolaitteen asianmukaisen asennuksen vahvistus asennustodistuksessa jonka sekä käyttäjä että huoltopalveluliike vahvistavat. Tällä hetkellä rekisteröidyt käyttäjät voivat saatavuudesta riippuen valita kahden ajoneuvolaitetyypin välillä: Ulkoinen laite: Ajoneuvolaite asennetaan tällöin kojelautaan. Ajoneuvolaitteessa on DSRC-moduuli*, joka välittää laitteen tiedot valvontasilloille, BAG:n valvonta-ajoneuvoille ja tukipylväille. Tässä tiedonsiirrossa käytetään infrapuna- tai mikroaaltotekniikkaa, jolla voidaan taata yhteensopivuus muiden tiemaksujärjestelmien kanssa. Sisäinen laite: Tämänmallinen ajoneuvolaite asennetaan, samoin kuin autoradio, DIN-standardin mukaiseen asennuspaikkaan. Asennuksen yhteydessä tuulilasiin kiinnitetään lisäksi DSRC-moduuli. Kummassakin laitetyypissä ajoneuvon katolle kiinnitetään yhdistelmäantenni. Antennin kautta laite vastaanottaa GPS-signaaleja ja välittää tietoja radiopuhelimen avulla Toll Collect -tietokonekeskukseen. Ajoneuvolaitteen personoinnissa laittee- * Lyhennys DSRC tarkoittaa Dedicated Short Range Communication = lyhyen matkan tiedonsiirto infrapuna- tai mikroaaltojärjestelmällä. 10

13 seen siirretään kuorma-auton ominaistiedot, kuten esim. sen haitta-aineluokka. Virallinen rekisteritunnus ja auton rekisteröintimaa tallennetaan ajoneuvolaitteeseen. Näin ajoneuvolaite on yksiselitteisesti yhdistettävissä tiettyyn ajoneuvoon. Tarvittaessa voidaan näitä tietoja muuttaa myöhemmin suoraan Toll Collectin kautta. Kun ajoneuvolaite on asennettu, se luovutetaan käyttäjälle. Samalla Toll Collect -huoltopalveluliikkeen edustaja antaa käyttäjälle laitteen käyttöoppaan ja ohjeistaa tätä laitteen käytöstä. Tämän jälkeen käyttäjä allekirjoittaa asennustodistuksen huoltopalveluliikettä varten kuitatakseen luovutuksen. Käyttäjä vastaa muun muassa seuraavista kuluista: ajoneuvolaitteen asennuksesta aiheutuvat kustannukset, ajoneuvon käytöstäpoiston tai myynnin yhteydessä laitteen poistamisesta aiheutuvat kustannukset tai poistokustannukset mikäli sopimus Toll Collectin kanssa lopetetaan, rekisteritunnuksen vaihdosta aiheutuvat kustannukset ja kustannukset tiemaksun kannalta olennaisista tietojen muutoksista huoltopalveluliikkeessä, ajokulut huoltopalveluliikkeeseen ja seisonta-ajat siellä asennustöiden yhteydessä Ajoneuvolaitteen toiminta Ajoneuvolaite aktivoituu automaattisesti, kun ajoneuvon moottori käynnistetään. Kuljettajalla on velvollisuus tarkistaa syötetyt tiedot (esim. akselien lukumäärä) ennen jokaista matkaa ja muuttaa niitä tarvittaessa. Viimeisimmän ajon asetukset tallentuvat yleensä muistiin. Ohjelmiston päivitysten yhteydessä palautetaan ajoneuvolaitteen perusasetukset ennalleen. Kun virta on kytketty päälle, kuljettaja tarkistanut tiedot ja vahvistanut ne painamalla OK ja vihreä LED ajoneuvolaitteessa palaa, on automaattinen tiemaksujärjestelmä aktivoitu tälle ajoneuvolle. Lisää tarkempia tietoja löytyy ajoneuvolaitteiden käyttöohjeista. Automaattisessa tiemaksun perinnässä ajoneuvolaite vastaanottaa sijaintitietoja jatkuvasti GPS-signaalien kautta. Näin ajoneuvolaite tietää, missä kuorma-auto sijaitsee ja vertaa näitä sijaintitietoja laitteeseen tallennettuihin kortteihin. Ajoneuvolaitteen sijaintimääritystä tukevat lisäanturit, jotka myös lisäävät paikannuksen tarkkuutta. Nk. vektorisuunnistus tarkistaa gyroskoopin ja matkamittarin signaalin avulla ajoneuvon liikkeen ja ajosuunnan. Vektorisuunnistus on GPS-paikannuksesta riippumaton. Satelliittipaikannuksen ja vektorisuunnistuksen tietoja verrataan jatkuvasti keskenään. Maksullisten tieosuuksien pituudet määrittää Saksan tiehallinto (BASt), ja ne tallennetaan ajoneuvolaitteeseen. Reittitietojen ja tiemaksutaksojen sekä syötettyjen ja tallennettujen ajoneuvotietojen 11

14 4 KIRJAUTUMISTAVAT aina perusteella ajoneuvolaite laskee maksettavan tiemaksun, tallentaa tämän tiedon ja välittää sen koodattuna radiopuhelimen välityksellä Toll Collect -keskukseen. Tämä tiedonsiirto tapahtuu aina, kun tietty tiemaksusumma on saavutettu tai tietty aika kulunut. Jos laite ei juuri sillä hetkellä ole käynnissä, tiedot lähetetään, kun se seuraavaan kerran käynnistyy. Kun kuljettaja sammuttaa kuorma-auton moottorin, myös ajoneuvolaite sammuu. Maksettavat tiemaksut kohdistetaan Toll Collect -tietokonekeskuksessa rekisteritunnuksen avulla käyttäjään, ja yritys saa säännöllisesti, tällä hetkellä kerran kuussa, tiemaksulaskelman, mikäli tiemaksuja on tänä jaksona kertynyt. 4.2 Manuaalinen kirjaus Automaattisen, ajoneuvolaitteen kautta tapahtuvan kirjautumisen vaihtoehtona on manuaalinen kirjautuminen Internetissä tai tiemaksupäätteellä. FIN AinA yhteydessä Ohjelehti häiriöttömän AjOn varmistamiseksi 1. Ajoneuvolaite (OBU) Moitteettoman yhteyden varmistamiseksi Ajoneuvolaitteen tai DSRC-moduulin toimintahäiriö voi johtaa siihen, että Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) pysäyttää käyttäjän valvonnan yhteydessä. Ohjeet ajoneuvolaitteen oikeasta käytöstä ovat ohjelehdessä Aina yhteydessä, joka löytyy Internetissä osoitteesta Ylimääräisten paikannusanturien ansiosta Toll Collect -järjestelmä toimii myös silloin jos GPS-signaali on hetken toiminnasta tai sen toiminta on häiriintynyt. Digitaalisen koodauksen ansiosta turvallisuus on kirjaamisen yhteydessä aina taattu Kirjaus Internetin kautta Manuaalisen kirjauksen Internetissä voi tehdä etukäteen aikaisintaan kolme päivää ennen ajoa. Internet-kirjautumisen edellytyksenä on, että yritys on rekisteröitynyt Toll Collect-järjestelmään. Internet-kirjausjärjestelmän aloitussivulle (IEBS) käyttäjä pääsee osoitteen kautta. Kirjautuminen on mahdollista tehdä saksaksi, englanniksi, ranskaksi ja puolaksi. Erillistä ohjelmistoa ei tarvita. Kirjautuminen on helppoa: ensimmäisellä kerralla käyttäjä antaa käyttäjänumeronsa ja master-pin-koodin. Tämän jälkeen käyttäjä määrittää henkilökohtaisen Internetkäyttäjätunnuksen ja henkilökohtaisen salasanan. Seuraavaksi näytöllä näkyvät kaikki käyttäjän rekisteröimät ajoneuvot. Käyttäjä valitsee joko jonkin valmiiksi tallennetuista ajoneuvoista tai syöttää muun ajoneuvon, esim. vuokratun kuormaauton tiedot järjestelmään. Sitten hän valitsee ajoreitin alku- ja loppupisteen. Syötettyjen tietojen perusteella määritetään automaattisesti lyhin reitti maksullisessa tieverkostossa. Käyttäjä voi joko hyväksyä ehdotuksen tai muuttaa sitä haluamallaan tavalla syöttämällä enintään neljä kautta- 12

15 kulkupistettä (eli liittymää tai moottoritiekolmiota, joiden kautta reitin tulee kulkea). Tiemaksujärjestelmä määrittää voimassaoloajan ja maksettavan tiemaksun. Jos käyttäjä on valintoihin tyytyväinen, hän kirjaa reitin ja saa kirjaustositteen, jossa on kirjausnumero. Kirjausnumeron avulla kuljettaja voi todistaa maksaneensa asianmukaisen tiemaksun. Lisäksi sitä tarvitaan mahdolliseen peruutukseen. Käyttäjä voi tulostaa kirjautumistositteen tai lähetyttää sen omaan sähköpostiinsa. Tositteessa on varmennuskoodi eli digitaalinen allekirjoitus, joka todistaa tositteen aitouden. Käyttäjä voi kirjautuessaan myös ilmoittaa kustannuspaikan sisäistä kustannuskohdistusta varten. Internetissä voi peruuttaa vain kokonaisia reittejä ennen niiden voimaantulon alkua. Osaperuutukset ovat mahdollisia vai tiemaksupäätteillä reitin varrella. Luvattomien kirjausten estämiseksi on olemassa varotoimenpiteitä: jos väärä salasana syötetään useita kertoja, pääsy järjestelmään lukitaan ja sen voi avata uudelleen vain Toll Collectin asiakaspalvelu. Turvallisen tiedonsiirron takaa SSL-standardi, jonka avaimen pituus on 128 tavua. Huomaa: Manuaalisen tiemaksujärjestelmän reititysmenettely ehdottaa maksulliseen tieverkostoon sisältyviä reittejä ja laskee näiden perusteella maksun lyhimmän reitin mukaan. Järjestelmän tarjoama tieosuus ei siis välttämättä ole lyhin mahdollinen. Järjestelmän tarjoama tieosuus ei siis välttämättä ole lyhin mahdollinen. Poikkeuksena ovat maksuttomat yhteystiet. Manuaaliseen järjestelmään kirjautumises- Manuaalinen kirjautuminen: kirjautuminen Internetissä Käyttäjä Päämäärä 1. Kirjautum nen Internetissä 2. A joneuvo ajaa maksullisella tiellä 3. Valvonta (kiinteä ja liikkuva) 4. Toll Collect laskuttaa tiemaksusummat tavaraliikenneyritykseltä 13

16 4 KIRJAUTUMISTAVAT sa maksuttomat tieyhteydet helpottavat halutun matkareitin kirjaamista. Ehdotettu reitti ei tällöin kulje ainoastaan maksullisilla, vaan myös maksuttomilla teillä. Näin maksuttomat tieyhteydet varmistavat myös sen, että nk. eristetyt moottoritiet, joiden alku ja loppu eivät ole yhteydessä muuhun moottoritieverkostoon, yhdistetään kauttaaltaan muihin maksullisen tieverkoston reitinkirjauksiin Kirjautuminen tiemaksupäätteellä Kaikki käyttäjät, niin rekisteröidyt kuin rekisteröimättömätkin, voivat kirjautua manuaalisesti tiemaksupäätteellä. Päätteet on merkitty tekstillä Toll Collect, ja ne sijaitsevat sekä Saksassa että sen rajanaapurien puolella lähellä tieliittymiä, autopihoilla, levähdyspaikoilla ja huoltoasemilla. Kirjaustapahtuma tiemaksupäätteellä on aina samanlainen riippumatta siitä, onko pääte sisätiloissa, kassatilan sisällä, vai ulkona. Päätteen käyttöliittymä on looginen. Ajaja voi käyttää sitä helposti. Kirjautuminen on mahdollista tehdä saksaksi, englanniksi, ranskaksi ja puolaksi. Jos kuljettajalla on kysymyksiä, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä kutsupainikkeella Toll Collect -asiakaspalveluun. Henkilökohtaisessa keskustelussa hän saa tarvitsemansa tiedot joko saksaksi, englanniksi, ranskaksi tai puolaksi. suun käytetään PIN-näppäimistöä. Kuljettaja syöttää kaikki tärkeät ajoneuvotiedot tai käyttää ajoneuvokorttiaan, määrittää lähtöajan sekä ajon lähtö- ja määräpaikan. Tiemaksupääte laskee sen jälkeen tiemaksun lyhyimmälle reitille maksullisen tieverkoston sisällä. Kuljettaja voi hyväksyä ehdotetun reitin tai muuttaa sitä syöttämällä enintään neljä kauttakulkupistettä ( Via-Punkt ), joiden kautta ajoreitin on kuljettava. Reittimuutoksia voi tehdä käyttämällä painiketta Muuta reittiehdotusta (Streckenverlauf ändern) ja valitsemalla pisteitä kartalta. Kuljettaja valitsee kartalta ajon aloituskohdasta aloittaen esim. tärkeimmät moottoritieliittymät kauttakulkupisteiksi. Kun kuljettaja on tyytyväinen reittiin, hän vahvistaa sen ja valitsee maksutavan. Järjestelmä laskee automaattisesti ajankohdan, johon mennessä matkan on viimeistään päätyttävä. Tämä lasketaan ajon aloitushetkestä ja reitin pituudesta niin, että mahdolliset tauot, ruuhkat ja muut häiriöt otetaan huomioon. Aika lasketaan kuitenkin niin, ettei samaa kirjausta voi käyttää moneen kertaan. Kirjautumistapahtuma päätteellä muistuttaa matkalipun ostoa. Kirjautuminen tapahtuu kosketusnäytön avulla, ja korttimak- 14

17 Gratisexemplar Free copy Exemplaire gratuit Egzemplarz bezpłatny Aktualisierte Auflage 2012 Kuljettaja on velvollinen tekemään kirjauksen niin, että pystyy noudattamaan laissa säädettyjä ajoaikoja ja levähdystaukoja. On suositeltavaa aloittaa ajo mahdollisimman pian kirjauksen voimassaolon alkamisen jälkeen. Kuljettaja saa kortilla maksaessaan ensin maksutositteen ja lopuksi kirjaustositteen. Tästä tositteesta selviävät seuraavat tiedot: Mautatlas Toll Atlas Atlas du Péage Atlas Myta ajoneuvotiedot, kirjattu reitti, reitin pituus, tiemaksusumma, kirjausnumero ja voimassaoloaika. Toll Collectilta on saatavissa tiemaksukartasto, joka esittää kaikkien tiemaksupäätteiden sijaintipaikat, ja kartasto on myös esillä kaikissa tiemaksupaikoissa. Paikkakuntaluettelo sekä paikkakuntahaku tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin avulla on tallennettu osoitteeseen internetissä. Kun reitti kirjataan ja maksetaan käteisellä sisätiloissa olevalla tiemaksupäätteellä, tositteita tulostuu kaksi - kirjaustosite, joka jää käyttäjälle itselleen, ja kassatosite tiemaksupaikan yrittäjää varten. Kassalla maksamisen jälkeen kassanhoitaja antaa kuljettajalle kirjausnumerolla täydennetyn kirjaustositteen takaisin. Ulkona sijaitsevilla päätteillä voi maksaa tiemaksun suoraan käteisellä rahalla. Automaatit hyväksyvät vain seteleitä, ei kolikkoja. Tositteita tulostuu vain yksi. Sekä sisä- että ulkotiloissa sijaitsevilla maksupäätteillä on mahdollista maksaa ilman käteistä. Rekisteröimättömillä käyttäjillä on mahdollisuus maksaa hyväksytyllä luottokortilla tai manuaaliseen kirjausmenetelmään hyväksytyllä huoltamokortilla. Rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjautua käyttämällä ajoneuvokorttia. Tässä tapauksessa pääte antaa vain kirjaustositteen. Laskutus tapahtuu tällöin sovitulla maksutavalla. Manuaalinen kirjautuminen: kirjautuminen tiemaksupäätteellä Käyttäjä Päämäärä 1. Kirjautuminen tiemaksupäätteellä 2. A joneuvo ajaa maksulli sella tiellä 3. Valvonta (kiinteä ja liikkuva) 15

18 4 KIRJAUTUMISTAVAT Kirjautuminen on mahdollista tehdä kolme päivää ennen ajon alkamisajankohtaa, siis ennen kirjautumistositteen voimassaolon alkamisen ajankohtaa. Päätteet ovat yhteydessä Toll Collect -tietokonekeskukseen. Näin kirjautumistiedot välitetään Toll Collectiin heti kirjautumisen jälkeen. Järjestelmä tunnistaa valvonnassa, onko ajoneuvo kulloisellakin maksullisella tiellä kyseessä olevana ajankohtana asianmukaisesti kirjautunut vai ei. Kirjauksen voi peruuttaa ennen kirjaustositteen voimassaolon alkamista millä hyvänsä tiemaksupäätteellä, ja kirjauksen voimassaolon aikana voi tehdä osaperuutuksen ajamatta jäävän reitin osalta tiemaksupäätteillä, jotka sijaitsevat kirjatun reitin varrella. Lisätietoja peruuttamisesta on kappaleessa 4.3 Manuaalisen kirjautumisen peruuttaminen. Huomaa: Manuaalisen tiemaksujärjestelmän reititysmenettely ehdottaa maksulliseen tieverkostoon sisältyviä reittejä ja laskee näiden perusteella maksun lyhimmän reitin mukaan. Järjestelmän tarjoama tieosuus ei siis välttämättä ole lyhin mahdollinen. Käyttäjät, jotka haluavat jonkin muun reittivaihtoehdon, voivat kirjata sen syöttämällä osareittejä kirjautua. Poikkeuksena ovat maksuttomat yhteystiet. Manuaaliseen järjestelmään kirjautumisessa maksuttomat tieyhteydet helpottavat halutun matkareitin kirjaamista. Ehdotettu reitti ei tällöin kulje ainoastaan maksullisilla, vaan myös maksuttomilla reiteillä. Näin maksuttomat tieyhteydet varmistavat myös sen, että nk. eristetyt moottoritiet, joiden alku ja loppu eivät ole yhteydessä muuhun moottoritieverkostoon, yhdistetään kauttaaltaan muihin maksullisen tieverkoston reitinkirjauksiin. 4.3 Manuaalisen kirjautumisen peruuttaminen Manuaaliset kirjaukset voi peruuttaa. Tähän on olemassa seuraavat mahdollisuudet: Ajot, joiden voimassaolo ei ole vielä alkanut, voidaan peruuttaa Internetissä (rekisteröityneet käyttäjät) ja kaikilla tiemaksupäätteillä (rekisteröidyt ja rekisteröimättömät käyttäjät). Peruutus saatetaan hylätä tiemaksupäätteellä syöttövirheiden tai väliaikaisten teknisten ongelmien vuoksi. Jos kyseessä on tekninen ongelma, summa hyvitetään käyttäjälle lomakkeen Reklamation Stornierung/Einbuchungsbeleg ( Valitus peruutuksesta/kirjaustositteesta ) toimittamisen jälkeen. Syöttövirheistä aiheutuneita hylkäyksiä ei korvata. Kuljettajan kannattaa siis ensin ottaa tiemaksupäätteen soittonäppäimellä yhteys Toll Collectiin, jotta voidaan selvittää, onko kyseessä syöttövirhe. Valituslomakkeen saa suoraan tiemaksupisteestä tai Internetistä osoitteesta Kirjauksen peruuttaminen osittain tai kokonaan on maksullista. Mikäli kirjaus perutaan 15 minuutin kuluessa samalla tiemaksupaikalla tai viiden minuutin kuluessa Internet-kirjautumisesta, maksua ei peritä. Kaikista muista peruutuksista veloitetaan 3 euron peruutusmaksu. Peruutus ei ole mahdollista silloin, kun palautettava summa tai hyvitys olisi pienempi tai yhtä suuri kuin perittävä 3 euron maksu. 16

19 Kirjaustositteen voimassaolon umpeutumisen jälkeen kirjauksen peruuttaminen ei enää ole mahdollista. Tiemaksun voi saada palautetuksi enää vain Saksan tavaraliikenneviraston (BAG) kautta (katso luku 4.4 Hyvitysvaatimus kirjaustositteen kelpoisuusajan umpeuduttua ). Huomaa: Kirjauksen muuttaminen on mahdollista vain peruuttamalla reittiosuus ja kirjaamalla sitten uusi Peruutus Internetissä Internetissä kirjatun reitin voi peruuttaa ennen kirjauksen voimaantulon alkua. Käyttäjä valitsee ensin toiminnon Cancellation (Peruutus), syöttää sitten peruutettavan reitin kirjausnumeron ja vahvistaa tiedot. Tämän jälkeen kirjaus tiemaksujärjestelmään, kirjaustosite ja -numero eivät enää ole voimassa. Maksu hyvitetään käyttäjän kanssa sovitun maksutavan kautta. Kun ajo on jo alkanut, maksullisen reitin osittaiset peruutukset voi tehdä ainoastaan kirjatun reitin varrella sijaitsevilla tiemaksupäätteillä Kirjauksen peruuttaminen tiemaksupäätteellä Peruutustapahtuma tiemaksupäätteellä on aina samanlainen riippumatta siitä, onko pääte sisätiloissa kassatilan sisällä vai ulkona. Käyttäjä voi peruuttaa reitille tehdyn kirjauksen kokonaan millä tahansa tiemaksupäätteellä, jolloin hänelle hyvitetään maksettu tiemaksu, mikäli kokonaisperuutus tapahtuu ennen voimassaolon alkua. Voimassaoloaikana käyttäjä voi peruuttaa tiemaksupäätteellä tehdyn kirjauksen kokonaan ainoastaan sellaisella tiemaksupäätteellä, joka sijaitsee kirjatun tieosuuden alkupisteessä. Kirjaus voidaan peruuttaa osittain niiden reittiosuuksien osalta, joita ei ole vielä ajettu; tämä voidaan tehdä kirjatun reitin varrella sijaitsevilla tiemaksupäätteillä. Palautettavan maksun määrittämiseksi pohjana on ajamatta jäänyt reitti alkaen siitä tiemaksupäätteestä, jolla peruutus on tehty, päättyen valitun reitin määränpäähän. Tätä varten käyttäjä valitsee toiminnon Cancel (Peruutus) ja syöttää kirjaustositteen päätteeseen. Osaperuutusta varten ajaja ilmoittaa uuden määränpään alkuperäisen reitin varrella. Tämän määränpään on sijaittava sen tiemaksupäätteen, jolla peruutus suoritetaan, ja alkuperäisen määränpään välillä. Tämän jälkeen tiemaksu hyvitetään siltä osuudelta, joka on uuden ilmoitetun määränpään ja alkuperäisen määränpään välillä. 17

20 4 KIRJAUTUMISTAVAT Jos tiemaksu on maksettu käteisellä, käyttäjä saa tositteen, jota vastaan hänelle maksetaan kassalla hyvitettävä tiemaksusumma. Jos peruutus tehdään ulkona sijaitsevalla tiemaksupäätteellä, palautettava summa (josta on vähennetty peruutusmaksu) maksetaan käteismaksuna eurokolikkoina. tavaraliikennevirastolta (BAG), mikäli hän pystyy todistamaan, että aikaisempi hyvitystä koskeva vaade ei ollut tosiasiallisista syistä johtuen mahdollinen, ja mikäli hyvitysvaade jätetään tavaraliikennevirastolle kahden kuukauden sisällä kirjaustositteen tai Internet-kirjauksen voimassaolon umpeutumisesta erityisellä lomakkeella. Lomakkeen voi hakea Internetistä osoitteesta tai tilata osoitteesta Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstrasse 34, Köln, Saksa. BAG:n hyvitysmenettely on maksullinen. Mikäli tiemaksu on maksettu kortilla, käyttäjä syöttää kortin päätteeseen ja takaisinmaksu tapahtuu alkuperäisen maksuvälineen mukaisesti. 4.4 Hyvitysvaatimus kirjaustositteen kelpoisuusajan umpeuduttua Käyttäjä voi kirjaustositteen voimassaolon päätyttyä vaatia korvausta Saksan 18

Pinja Vallivaara. LKW-Maut ja siihen liittyvä tietosuojalainsäädäntö

Pinja Vallivaara. LKW-Maut ja siihen liittyvä tietosuojalainsäädäntö Pinja Vallivaara LKW-Maut ja siihen liittyvä tietosuojalainsäädäntö Esityksen sisältö Historia Käytännön toteutus Saksalainen lainsäädäntö Henkilötietosuojalaki Televiestintälaki Bundesfernstraßenmautgesetz

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja jakotavan määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Automaattinen jako 5.2.

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Käyttöopas ABAX RFID READER. The difference is ABAX

Käyttöopas ABAX RFID READER.  The difference is ABAX www.abax.fi Käyttöopas ABAX RFID READER The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX RFiD-LUKIJA ABAX RFiD-lukijan avulla työntekijä voi kirjautua auton kuljettajaksi oman RFiD-kortin tai -tunnisteen

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä VPJ-arviointiprosessin

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) Yomani XR maksupäätteen käyttöohje Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yomani XR- maksupäätteen käyttöönotto... 3 1.2 Pakkauksen sisältö... 3 1.3 Maksupäätteen

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja linkitetään

Lisätiedot

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle Versio 1.4 Syyskuu 2010 KauppiasExtranet 2(16) Sisältö 1 Yleistä KauppiasExtranet:sta... 3 2 KauppiasExtranetin toiminnallisuus... 3 2.1 Kirjautuminen... 3 2.2

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Ohje työpaikkaohjaajalle 1 (9) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen perustiedot (1/7) 4. Käyttäjätietojen vahvistus ja kirjautuminen Eazybreak Palveluun (2/7) 5. Työntekijät ja ryhmät (3/7) 6. Toimipaikat (4/7) 7. Yrityskohtaiset

Lisätiedot

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin

Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Ratkaisut harjoitusviikon 2 tehtäviin Jarmo Vestola, Tommi Voss, Kari Piukka, Jonne Kohvakka, Perttu Määttä Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmistotekniikan menetelmät -kurssi Kevät

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

Jäsenmaksuohjesääntö 2014

Jäsenmaksuohjesääntö 2014 Jäsenmaksuohjesääntö 2014 1. Jäsenmaksu Suomen Journalistiliiton jäsenen tulee liiton sääntöjen mukaan maksaa jäsenmaksua, ellei hän ole oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen. Jäsenmaksun suuruudesta päättää

Lisätiedot

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne 1. Lippujärjestelmä... 2 2. Maksujärjestelmä... 2 2.1. Tilaajan vastuut, tehtävät ja oikeudet... 2 2.2. Liikenteenharjoittajan

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä lisääntyivät huhti kesäkuussa 2011 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

Pysäköinti TYKS kantasairaalan alueella TYKS työntekijöille: TYKS kantasairaalan alueen asiakaspysäköinnin operointi on siirtynyt Q-Park Finland Oy:n

Pysäköinti TYKS kantasairaalan alueella TYKS työntekijöille: TYKS kantasairaalan alueen asiakaspysäköinnin operointi on siirtynyt Q-Park Finland Oy:n Pysäköinti TYKS kantasairaalan alueella TYKS työntekijöille: TYKS kantasairaalan alueen asiakaspysäköinnin operointi on siirtynyt Q-Park Finland Oy:n hoidettavaksi 1.5. lähtien ja 1.11.2015 siirtyy myös

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS RILin hallituksen hyväksymä 13.3.2014 Sivu 1 (6) ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS I Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi mitä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä hallituksen

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2010 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2010, 1. neljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät tammi-maaliskuussa 2010 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI

Käyttöohje HERE Maps. 1.0. painos FI Käyttöohje HERE Maps 1.0. painos FI HERE Maps HERE Maps näyttää lähellä olevat kohteet ja opastaa sinut perille. Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja löytää perille tarkkojen reittiohjeiden avulla

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä Kokous 11.5.2016 Seuraa https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevuhq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Määritelmät 1) kuljetuspalvelulla henkilöiden tai tavaroiden

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2010, 4. vuosineljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät loka joulukuussa 2010 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 30.6.2011 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN LÖYTYY SIVUN ALAREUNASTA TUNNUSTEN TILAAMINEN: JOTTA PÄÄSEE KIRJAUTUMAAN JÄRJESTELMÄÄN TULOSPALVELUVASTAAVANA, PITÄÄ OLLA TUNNUKSET

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot