FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. www.toll-collect.de SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja"

Transkriptio

1 FIN SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ TIETOA KÄYTTÄJILLE Päivitetty painos 2014 Toimeksiantaja

2 SISÄLLYS Johdanto Yleistä Tiemaksuvelvollisuus Tiemaksuvelvollisuuteen liittyvät määräykset Tiemaksuvelvolliset ajoneuvot Ei tiemaksuvelvolliset tai tiemaksusta vapautetut ajoneuvot Maksullinen tieverkosto Toimivallan jakautuminen Toimivallan jakautuminen Saksan liittotasavallan ja Toll Collectin välisessä julkisyksityisessä kumppanuussopimuksessa Toimivalta valvonnassa ja sakkomaksumenettelyssä: Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) Toimivalta tieverkostoissa: Saksan tiehallinto (BASt) Rekisteröinti Kirjautumistavat Automaattinen kirjautuminen ajoneuvolaitteen kautta Ajoneuvolaitteen asentaminen Ajoneuvolaitteen toiminta Manuaalinen kirjaus Kirjaus Internetin kautta Kirjautuminen tiemaksupäätteellä Manuaalisen kirjautumisen peruuttaminen Peruutus Internetissä Kirjauksen peruuttaminen tiemaksupäätteellä Hyvitysvaatimus kirjaustositteen kelpoisuusajan umpeuduttua Tiemaksun määrä Maksutavat Rekisteröityjen käyttäjien maksutavat Saldolaskutus Toll Collectin kautta Maksuvälineet joilla on maksutakuu Rekisteröimättömien käyttäjien maksuvälineet Käteismaksu Huoltamo- ja luottokortti Rekisteröityjen käyttäjien laskutus Säännöllinen tiemaksulaskelma Erillinen tiemaksulaskelma Valitus tiemaksulaskelmasta Lisäsuoritukset Tarkastus Kysymyksiä ja vastauksia Palvelut ja yhteystiedot... 36

3 JOHDANTO Hyvä lukija, Euroopan sydämessä sijaitseva Saksa on kansainvälisen kuljetusliikenteen keskeinen näyttämö. Tuhannet kuorma-autot kaikkialta Euroopasta ajavat Saksan halki, etenkin moottoriteillä. Jatkuvasti kasvava tavaraliikenne johtaa tieverkoston kovaan kuormitukseen ja edellyttää investointeja tieverkoston kunnossapitoon ja laajentamiseen. Saksan Liittotasavallan hallitus päätti jakaa verkoston kustannuksia oikeudenmukaisesti tammikuusta 2005 alkaen perimällä reittikohtaista tiemaksua kaikilta saksalaisilta ja ulkomaisilta kuorma-autoilta, joiden paino on 2005 tonnia tai enemmän. Toll Collect on kehittänyt Saksan Liittotasavallan toimeksiannosta julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyöprojektin merkeissä maailmanlaajuisesti ensimmäisen tiemaksujärjestelmän, joka yhdistää satelliittipaikannuksen ja nykyaikaisen radiopuhelintekniikan. Tiemaksut lasketaan toisin kuin maksutarraan perustuvissa järjestelmissä ajettujen maksullisten tieosuuksien, akseliluvun ja haitta-aineluokan perusteella. Jokainen maksaa vain tosiasiallisesti ajamistaan kilometreistä reilua ja oikeudenmukaista. Toll Collect on luonut järjestelmän, jossa tiemaksun perintä ei häiritse liikenteen sujumista. Toisin kuin perinteiset tiemaksujärjestelmät, tämä innovatiivinen teknologia ei vaadi nopeusrajoituksia tai ajoneuvon pysäyttämistä, eikä myöskään määrättyjen ajokaistojen käyttöä. Näin tiemaksun suorittaminen on tehty Saksan ja Euroopan kuljetusalalle edistykselliseksi ja joustavaksi. Lisäksi Toll Collect -järjestelmän tekniikka on suunniteltu niin, että se tukee myös muita tiemaksujärjestelmiä. Syyskuussa 2011 perustettiin TOLL2GO -palvelu yhdessä Itävallan tiemaksunperijän ASFINAGin kanssa. TOLL2GO mahdollistaa tiemaksun suorittamisen yli 12 tonnin kuorma-autoista myös Itävallassa autoon asennetulla Toll Collectin ajoneuvolaitteella. Tästä esitteestä selviävät kaikki Saksan tiemaksujärjestelmää koskevat tarpeelliset tiedot rekisteröinnistä ja kirjautumistavoista alkaen aina tiemaksulaskelmaan asti. Toivotamme sinulle kaikin puolin hyvää ajoa! Toivottaa Toll Collect 1

4 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ Toll Collectin tiemaksujärjestelmään voi kirjautua kolmella tavalla: automaattisesti ajoneuvoon asennetun ajoneuvolaitteen, nk. On-Board Unitin (OBU) kautta manuaalisesti tiemaksupäätteellä tai manuaalisesti Internetin kautta. Automaattinen kirjautuminen on järjestelmän ydin: Kuorma-autoon asennettu ajoneuvolaite tunnistaa automaattisesti satelliittisignaalien (Global Positioning System, GPS) ja niiden toimintaa tukevien paikannusanturien avulla, mitä tiemaksullisia reittiosuuksia ajoneuvo ajaa. Ajoneuvolaite paikantaa kuorma-auton sijainnin ja voi kohdistaa sen milloin tahansa noin kilometrin pituisella maksullisella tieverkostolla (molemmissa ajosuunnissa). Tämän jälkeen ajoneuvolaite laskee tiemaksun suuruuden käyttäjän antamien haitta-aineluokka- ja akselilukutietojen perusteella ja välittää tiedot radiopuhelimen kautta edelleen Toll Collectin tietokonekeskukseen. Vaihtoehtona ovat manuaaliset kirjautumistavat: Käyttäjä voi kirjata maksullisen tieosuuden tiemaksupäätteellä tai Internetin kautta. Myös nämä tiedot välitetään Toll Collectin tietokonekeskukseen. Ajoneuvolaitteen kirjautumisen edellytyksenä on tiemaksuvelvollisen ja hänen ajoneuvojensa rekisteröityminen Toll Collect -järjestelmään ennen ensimmäistä kirjautumista. Myös kirjautuminen Internetin kautta edellyttää, että on rekisteröitynyt Toll Collect -järjestelmään. Rekisteröityjen käyttäjien tiemaksut laskutetaan luottokorttimenettelyllä, saldoon perustuva luottokorttimenettelyllä, saldoveloituksella Toll Collectin kautta, huoltamokortilla tai LogPay-menettelyllä. Tiemaksupäätteellä voivat kirjautua kaikki käyttäjät. Rekisteröimättömät käyttäjät voivat valita maksutavaksi käteisen rahan, huoltamo- tai luottokortin. Rekisteröidyt käyttäjät voivat edellämainittujen vaihtoehtojen lisäksi suorittaa tiemaksun myös ajoneuvokortilla. Nämä kirjaukset näkyvät kuukausittaisessa tiemaksulaskelmassa ja veloitus tapahtuu vasta tiemaksuvelvollisen reittiverkoston käytön jälkeen. Kaikkia maksutapaa ja koko tiemaksujärjestelmää koskevia kysymyksiä varten käyttäjät voivat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Taatakseen tiemaksuvelvollisuuden noudattamisen on Toll Collect kehittänyt Saksan tavaraliikennevirastolle (BAG) kattavan valvontajärjestelmän. Tarkastusten yhteydessä Toll Collectin tietokonekeskus tarkistaa, onko kaikkien tarkistettujen tiemaksuvelvollisten ajoneuvojen kohdalla suoritettu voimassa oleva kirjaus. Tarkastusjärjestelmään kuuluvat automaattinen valvonta tarkastussiltojen ja liikuteltavien tarkastuslaitteiden kautta, kiinteä ja liikkuva tarkastus vastaavien tarkastuslait- 2

5 teistojen ja käyttövalvontojen avulla. Kaikkien näiden tarkastustapojen yhteisvaikutus takaa riittävän ja jatkuvan tiemaksuvelvollisuuden valvonnan sekä tarjoaa mahdollisuuden sovittaa valvontajärjestelmä aina uudelleen olosuhteiden muuttuessa. Valvonnassa noudatetaan lakisääteisiä tietosuojamääräyksiä. 19. heinäkuuta 2011 astui voimaan liittovaltion valtateitä koskeva tiemaksulaki (BFStrMG), joka korvaa kuorma-autojen tiemaksun perinnässä oikeudellisena perusteena lain moottoriteiden tiemaksuista (ABMG). Lakinimikkeen muutos ilmaisee sen, että, tiemaksuvelvolliseen tieverkkoon eivät kuulu ainoastaan moottoritiet, vaan niiden lisäksi myös valtatiet tai valtateiden osuudet. kappaleella 152, 7. elokuuta 2013 annettu laki (BGBl. I S. 3154) Asetus koskien tiemaksun kantoa, sen asianmukaisen suorittamisen toteennäyttämistä ja tiemaksun korvaamista (kuorma-autojen tiemaksuasetus - LKW-MautV), annettu 24. heinäkuuta 2003 (BGBl. I S. 1003), viimeksi muutettu artiklalla 2, 23 heinäkuuta 2013 annettu laki (BGBl. I S. 2550) Asetus tiemaksuvelvollisuuden laajentamiseksi tietyille valtateiden osuuksille (tiemaksun laajennusasetus - MautStrAusdehnV), annettu 8. joulukuuta 2006 (BGBl. I S. 2858), viimeksi muutettu artiklalla 4, 12. heinäkuuta 2011 annettu laki (BGBl. I S. 1378) Asetus tiemaksun solmukohtien säätelyä varten tietyille valtateiden osuuksille (valtateiden tiemaksujen solmukohta-asetus - BStrMKnotV), annettu 9. elokuuta 2013 (BGBl. I S. 3218) Saksan maksullisilla teillä reittikohtaisen tiemaksun lailliset perusteet ovat: Liittovaltion tiemaksulaki (BFStrMG), annettu 12. heinäkuuta 2011 (BGBl. I S. 1378), viimeksi muutettu artiklan 2 3

6 2 TIEMAKSUVELVOLLISUUS 2 TIEMAKSUVEL- VOLLISUUS Saksan tiehallinto julkaisee kulloinkin ajankohtaisen maksullisen tieverkoston Internetissä. Internet-osoitteessa on lueteltu kaikki reitti liittovaltion moottoritiet ja valtatiet, joita koskee tiemaksu hyötyajoneuvoille, joiden sallittu kokonaispaino on 12 tonnia tai enemmän. 2.1 Tiemaksuvelvollisuuteen liittyvät määräykset Tiemaksuvelvolliset ajoneuvot Tiemaksuvelvollisia ovat kaikki raskaat hyötyajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden sallittu kokonaispaino on vähintään kg, ja jotka on tarkoitettu ainoastaan tavaraliikenteeseen (1. vaihtoehto) tai joita käytetään tähän tarkoitukseen (2. vaihtoehto). Maksuvelvollisuuden syntymiseen riittää, että jompikumpi liittovaltion valtateitä koskeva tiemaksulaissa (BFStrMG) 1, kappale 1, lause 2 mainittu vaihtoehto toteutuu. Ensimmäisen vaihtoehdon kohdalla pätee tiemaksuvelvollisuus jo riippumatta siitä, kuljetetaanko ajoneuvolla tosiasiallisesti tavaroita, onko kyseessä kaupallinen tavarankuljetus vai omia tarkoituksia palveleva kuljetus (oma kuljetus) tai onko kyseinen ajoneuvo vapautettu autoverosta. Mikäli ajoneuvoja tai ajoneuvoyhdistelmiä käytetään maksulliseen tai liiketoiminnalliseen tavarankuljetukseen (ammattimaiseen tavaraliikenteeseen tai omakuljetukseen), tiemaksuvelvollisuus on voimassa toisen vaihtoehdon toteutuessa. Lisätietoja ajoneuvoyhdistelmän sallitun kokonaispainon laskemisesta on tieliikenteen hyväksynnöistä annetun asetuksen (StVZO) 34 :n 7 kohdassa. Alkuperämaasta riippumatta on kaikkien tiemaksuvelvollisten käyttäjien maksettava tiemaksu ajamastaan tiemaksuvelvollisesta reittiosuudesta Ei tiemaksuvelvolliset tai tiemaksusta vapautetut ajoneuvot Ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden kokonaispaino on alle 12 tonnia eivät ole tiemaksuvelvollisia. Myös ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden sallittu kokonaispaino on vähintään 12 tonnia ja joita ei ole tarkoitettu yksinomaan tavaraliikenteeseen ja joita ei myöskään käytetä tähän tarkoitukseen, ovat tiemaksusta vapautetut. Tämän lisäksi liittovaltion valtateitä koskevan tiemaksulain (BFStrMG) 1, kohdan 2 mukaan seuraavat ajoneuvot ja ajoneuvoyhdistelmät eivät ole tiemaksuvelvollisia: 1. Linja-autot 2. Puolustusvoimien, poliisiviranomaisten, siviili- tai katastrofiavun ja paloviranomaisten ajoneuvot sekä muut hätäajoneuvot ja Liittotasavallan ajoneuvot 3. Ajoneuvot, joita käytetään ainoastaan 4

7 teiden huoltoon ja kunnossapitoon, mukaan lukien teiden siistiminen ja talvihuolto 4. Ajoneuvot, joita käytetään ainoastaan esitys ja sirkuselinkeinon tarpeisiin 5. Yleishyödyllisten tai humanitaaristen organisaatioiden ajoneuvot, joita käytetään humanitaarisen avun kuljettamiseen hätätilanteen lievittämiseksi. Tiemaksusta vapauttamisen edellytys on, paitsi ajoneuvojen kohdalla, jotka ovat yleishyödyllisten tai hyväntekeväisyysjärjestöjen käytössä humanitaarisen avustustavaran kuljetukseen hätätilanteissa auttamista varten, että on oltava ulkoisesti tunnistettavissa, että ajoneuvot on tarkoitettu nimettyyn käyttötarkoitukseen. Ei tiemaksuvelvollisten tai tiemaksusta vapautettujen ajoneuvojen omistajat tai haltijat voivat tietyissä olosuhteissa halutessaan rekisteröidä ajoneuvot Toll Collectiin ei tiemaksuvelvollisiksi. Nämä rekisteröinnit ovat voimassa aina kahden vuoden ajan ja tarvittaessa rekisteröintiä voidaan anomuksen perusteella jatkaa. Lisätietoja sekä tarvittavat lomakkeet saat osoitteesta tai asiakaspalvelustamme. Tiemaksuvelvollisuuden ulkopuolelle jäävien ajoneuvojen rekisteröimistä koskevat tiedot on annettava lomakkeessa totuudenmukaisesti ja kokonaisuudessaan. Vastuu ei tiemaksuvelvollisen ajoneuvon rekisteröintiin tarvittavien tietojen oikeellisuudesta on omistajalla tai hallussapitäjällä (oman ilmoituksen periaate). Rekisteröinti ei siis tarkoita, että Toll Collect tai Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) myöntäisivät oikeudellisen tiemaksuttomuuden tai vapautuksen tiemaksuista. Vastuullisilla tahoilla on koska tahansa oikeus tarkistaa tietojen oikeellisuus. Edellytysten suhteen katso liittovaltion valtateitä koskeva tiemaksulaki (BFStrMG), kappaleet 1 ja Maksullinen tieverkosto Tiemaksuvelvollisuus on voimassa kaikilla Saksan moottoritiellä mukaanlukien huoltoasemat ja taukopaikat ja on voimassa moottoritien liittymäkohdasta lähtien. Saksan Liittotasavallan moottoriteitä ovat lain mukaan kaikki Saksan Liittotasavallan muodollisesti moottoriteiksi osoitetut päätiet. Saksan tiemaksuvelvolliset valtatiet ovat aina yhteydessä liittovaltion moottoritieverkkoon ja ne on rakennettu moottoritien kaltaisiksi. Edellytykseksi tiemaksuvelvollisuuteen liittovaltion valtatiellä on määritelty seuraavat kriteerit: Kyseessä on oltava tieosuus, joka on liittovaltion rahoittama ja ylläpitämiä ja vähintään nelikaistainen - vähintään kaksi kaistaa kumpaankin ajosuuntaan. Tieosuuden on oltava välittömässä yhteydessä liittovaltion moottoritiehen ja sen pituuden on oltava vähintään neljä kilometriä. Eri suuntien ajokaistojen on oltava erotettuja toisistaan kiintein rakentein. 5

8 2 TIEMAKSUVELVOLLISUUS Lisäksi tieosuus ei saa johtaa minkään taajaman läpi läpikulkureittinä. Vastaavasti rakennetut valtateiden osuudet kuuluvat 1. elokuuta 2012 lähtien tiemaksuvelvollisuuden piiriin liittovaltion tiemaksulain (BFStrMG) mukaan. Mainitut kriteerit eivät koske alla lueteltuja tieosuuksia, jotka niinikään kuuluvat maksulliseen tieverkostoon ja joita tiemaksuvelvollisuus on koskenut 1. tammikuuta 2008 alkaen: liittovaltatie B 75 moottoritie A 253:n ja moottoritie A 7:n välillä (Hampuri), liittovaltatie B 4 moottoritie A 23:n pohjoispuolella Bad Bramstedtiin asti (Schleswig-Holstein ja Hampuri), liittovaltatie B 9 Saksan ja Ranskan välisen rajan ja moottoritie A 65:n Kandel Süd -liittymän välillä (Rheinland-Pfalz). Liittovaltion valtateitä koskevan tiemaksulain (BFStrMG) 1, 3, momentin kohtien 1-4 mukaan tiemaksuvelvollisuuden ulkopuo- Tiemaksuvelvollinen tieverkosto on nähtävissä Internetissä osoitteessa lelle jäävät seuraavat moottoritieosuudet: moottoritie A 6 Saksan ja Ranskan väliseltä rajalta Saarbrücken-Fechingen-liittymään asti molemmissa ajosuunnissa moottoritie A 5 Saksan ja Sveitsin väliseltä rajalta sekä Saksan ja Ranskan väliseltä rajalta Müllheim/Neuenburg-liittymään asti molemmissa ajosuunnissa. Ne moottoritieosuudet, joiden käytöstä peritään tiemaksua 30. elokuuta 1994 annetun valtateiden rakentamisen yksityisrahoitusta koskevan lain Saksan Liittotasavallan virallinen lehti I, sivu 2243) kulloinkin voimassa olevan laitoksen mukaisesti, ne moottoritieosuudet, joilla on vain yksi kaista ja jotka eivät ole välittömässä yhteydessä moottoritieverkostoon. Kulloinkin voimassa oleva maksullinen tieverkosto on julkaistu Internet-osoitteessa 2.2 Toimivallan jakautuminen Toimivallan jakautuminen Saksan liittotasavallan ja Toll Collectin välisessä julkisyksityisessä kumppanuussopimuksessa Laissa on yksityiskohtaisesti määritetty, mistä ajoneuvoista ja millä tieosuuksilla tiemaksua on maksettava, miten tiemaksu peritään ja miten maksuvelvollisuutta valvotaan. Liittovaltion tiemaksulaissa (BFStrMG) säädetään myös, että liittohallitus voi määrittää tiemaksun suuruden lakiasetuksella. Lisätietoja tiemaksuvelvollisuuden valvonnan vastuista ja toimintatavoista on kappaleessa 8 Tarkastus. 6

9 Lakisääteiset tiemaksuvelvollisuuden säännökset määrittävät ne rajat, joiden puitteissa Toll Collect toimii urakoitsijana julkisyksityisessä kumppanuussuhteessa: Toll Collect on kehittänyt satelliittiperusteisen tiemaksun perintäjärjestelmän ja käyttää sitä Saksan Liittotasavallan toimeksiannosta sen luotettavana yhteistyökumppanina. Toll Collectille on lisäksi osoitettu toimeenpanoa varten seuraavat tehtävät: maksullisten teiden käytön seuranta ja tiemaksun asianmukaisen suorittamisen valvonta sekä tiemaksun jälkikäteinen perintä tietyissä tapauksissa. Toll Collectilla yksityisoikeudellisena yrityksenä ei ole vaikutusta siihen, onko ajoneuvo tiemaksuvelvollinen vai maksusta vapautettu. Päätöksen siitä, mitkä ajoneuvot ovat tiemaksuvelvollisia, mitkä tiet ovat tiemaksun alaisia ja miten korkeita tiemaksut ovat sekä mitkä haitta-aineluokat on määritetty, tekee lainsäätäjä. Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) on velvollinen rankaisemaan tiemaksuvelvollisuuden rikkomisesta. Jos todetaan, että tiemaksuvelvollinen kuorma-auto ei ole suorittanut maksua ajetulta osuudelta, maksu peritään jälkikäteen. Jos ei ole mahdollista todeta, mitä maksullisia reittejä ajoneuvo on ajanut, peritään 500 kilometrin reittiä vastaava summa. Valvonnassa Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) tallentaa tarvittavat tiedot, kuten rekisterinumeron tai maksettavan tiemaksun. Lopuksi Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) voi käynnistää sakkomenettelyn. Sakkomaksut voivat olla enintään euroa Toimivalta tieverkostoissa: BASt Maksullisen tieverkoston toimivalta on Saksan tiehallinnolla (BASt). Saksan tiehallinnon (BASt) vastuulla on ollut esim. mitata ne reittiosuudet, joista maksullinen tieverkosto koostuu. Myös maksullisen tieverkoston jatkuva päivitys (esim. uusien tieosuuksien valmistuessa) kuuluu Saksan tiehallinnon (BASt) vastuualueeseen. Internetissä osoitteessa on julkaistu vastaava päivitetty tiemaksuvelvollinen tieverkko Toimivalta valvonnassa ja sakkomaksumenettelyssä: Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) 7

10 3 REKISTERÖINTI 3 REKISTERÖINTI Ensimmäinen askel sujuvaan tiemaksujen perintään on tiemaksuvelvollisen ja tälle kuuluvien ajoneuvojen rekisteröityminen Toll Collect -järjestelmään. Rekisteröidyt käyttäjät voivat valita kolmesta tiemaksun kirjautumistavasta. Automaattinen kirjaus ajoneuvolaitteella on helpoin ja mukavin tapa hoitaa tiemaksut. Käytössä ovat lisäksi manuaaliset kirjautumistavat joko Internetin kautta tai ajoneuvokortilla tiemaksupäätteellä. Lisäksi rekisteröidyillä käyttäjillä on mahdollisuus käyttää kaikkia maksutapoja. Tällöin käyttäjä ja maksutavan palveluntarjoaja solmivat Toll Collectista riippumattoman sopimussuhteen. Rekisteröinnin jälkeen yritys saa kullekin kuorma-autolle ajoneuvokortin (sirukortin), johon on tallennettu kaikki tiemaksun perinnän kannalta tärkeät ajoneuvotiedot kuten rekisterinumero, rekisteröintimaa, haitta-aineluokka, akseliluku sekä vetoauton sallittu kokonaispaino. Ajoneuvokortti pysyy tämän jälkeenkin Toll Collectin omaisuutena. Onnistuneen käyttäjärekisteröinnin jälkeen käyttäjä saa tervehdyskirjeen, joka sisältää hänen käyttäjänumeronsa, sekä lisäksi kaksi PIN-koodin sisältävää kirjettä: Ensimmäisessä kirjeessä on master-pin, jota käytetään rekisteröidyn käyttäjän tunnistamiseen. Sitä tarvitaan, kun käyttäjä soittaa asiakaspalveluun tai haluaa muuttaa tietoja. Lisäksi sitä käytetään salasanana, kun käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Internet-kirjauspalveluun. Toisessa kirjeessä on kaluston PIN-koodi. Se on voimassa koko ajoneuvokannalle ja helpottaa kirjautumista ajoneuvokortin avulla tiemaksupäätteellä. Ajoneuvokortista voidaan lukea automaattisesti kaikki kuorma-auton tiedot ja siirtää ne kirjautumiseen. Näin näitä tietoja ei tarvitse syöttää manuaalisesti. Rekisteröintilomakkeen voi hakea Internetistä osoitteesta sen voi joko täyttää suoraan verkossa tai tulostaa käsin täytettäväksi. Vaihtoehtoisesti voidaan lomakkeet tilata myös puhelimitse asiakaspalvelusta (katso luku 10 Palvelut ja yhteystiedot ). Lomakkeet täytyy lopuksi tulostaa, allekirjoittaa ja lähettää yrityksen leimalla varustettuna faksilla tai postitse Toll Collectille. 8

11 4 KIRJAUTUMISTAVAT 4 KIRJAUTUMISTA- VAT Tiemaksua maksetaan vain maksullisten teiden käytöstä. Tämä on se periaate, jonka mukaan Toll Collectin kehittämä tiemaksujärjestelmä toimii. Käyttäjillä on kolme erilaista mahdollisuutta kirjautua: automaattinen kirjaus ajoneuvolaitteella (On-Board Unit, OBU) manuaalinen kirjautuminen Internetin kautta, manuaalinen kirjautuminen tiemaksupäätteellä. Automaattinen kirjaus ajoneuvolaitteella on helpoin ja mukavin tapa hoitaa tiemaksut. Mutta myös muilla kirjautumistavoilla on etunsa. Kirjauksen Internetissä ja tiemaksupäätteellä voi tehdä aikaisintaan kolme päivää ennen ajoa. Kirjautuminen tiemaksupäätteellä soveltuu ennen kaikkea yrityksille, jotka käyttävät vain harvoin maksullisia teitä. 4.1 Automaattinen kirjautuminen ajoneuvolaitteen kautta Satelliittiavusteisen tiemaksujärjestelmän ydin on automaattinen kirjautuminen ajoneuvolaitteen (On-Board Unit, OBU) kautta. Kuka tahansa käyttäjä voi rekisteröinnin jälkeen asennuttaa ajoneuvoonsa ajoneuvolaitteen. GPS-satelliittisignaalien ja paikannusantureiden avulla ajoneuvolaite tunnistaa kaikki ajetut maksulliset reittiosuudet sekä laskee ajoneuvolaitteeseen annettujen ajoneuvotietojen ja reittiosuuden taksoituksen perusteella suoritettavan tiemaksun suuruuden. Tiemaksuja koskevat tiedot välitetään radiopuhelimen avulla koodattuna Toll Collectin tietokonekeskukseen. Tietokonekeskuksessa laaditaan sitten laskelma (katso luku 6 Maksutavat ). Kaikki on läpinäkyvää: Jokainen rekisteröity käyttäjä voi tiemaksulaskelman tai yksityiskohtaisen yksittäisajoerittelyn (valinnainen vaihtoehto rekisteröidylle käyttäjälle rekisteröinnin yhteydessä) poh- Automaattinen menettely Käyttäjä Satelliitti lähettää paikannustietoja (Global Positioning System, GPS) Päämäärä 1. Ajoneuvolaitteen asennus 2. Ajoneuvotietojen syöttö 3. Sijainnin määritys GPS:n avulla 4. Ajoneuvolaite tunnistaa maksullisen tieosuuden 5. Valvonta (kiinteä ja liikkuva) 6. Ajoneuvolaite laskee tiemaksut 8. Toll Collect laskuttaa tiemaksusummat tavaraliikenneyritykseltä 7. Tieto summasta siirtyy radiopuhelimella Toll Collectin tietokonekeskukseen 9

12 4 KIRJAUTUMISTAVAT jalta tarkistaa tiemaksun määräytymisen ja siten perityn tiemaksun oikeellisuuden Ajoneuvolaitteen asentaminen Käyttäjä sopii ajoneuvolaitteen asentamisesta Toll Collectin valtuuttaman huoltopalveluliikkeen kanssa. Näitä erityisesti valittuja ja koulutettuja huoltopalveluliikkeitä on kaikkialla Saksassa ja Euroopan muissa maissa. Kattava luettelo on saatavissa Internetistä osoitteesta Ajoneuvolaite annetaan käyttäjälle käyttöön maksutta, mutta se pysyy asennuksen jälkeenkin Toll Collectin omaisuutena. Asennuksesta aiheutuvat kustannukset ja siihen liittyvät omat kustannukset jäävät käyttäjän maksettaviksi. Asennus ei yleensä vaadi enempää kuin neljä tuntia aikaa ajoneuvoa kohti. Uuden ajoneuvon kohdalla asennusaika voi olla lyhyempi, jos kuorma-auto on asiakkaan toivomuksesta varustettu jo tehtaalla ajoneuvolaitteen asennuksen edellyttämällä johtosarjalla ja antennilla. Ajoneuvolaitteen asennukseen sisältyvät seuraavat vaiheet: ajoneuvolaitteen personointi valtuutetuissa huoltopalveluliikkeissä (ajoneuvo- ja käyttäjätietojen tallentaminen ajoneuvolaitteeseen ajoneuvokortin mukaisesti), antennikaapelin ja antennin asennus, ajopiirturiin tehtävä liitäntä, kytkentä ajoneuvoverkkoon, ajoneuvolaitteen asennus, koeajo ja käyttöopastus, ajoneuvolaitteen asianmukaisen asennuksen vahvistus asennustodistuksessa jonka sekä käyttäjä että huoltopalveluliike vahvistavat. Tällä hetkellä rekisteröidyt käyttäjät voivat saatavuudesta riippuen valita kahden ajoneuvolaitetyypin välillä: Ulkoinen laite: Ajoneuvolaite asennetaan tällöin kojelautaan. Ajoneuvolaitteessa on DSRC-moduuli*, joka välittää laitteen tiedot valvontasilloille, BAG:n valvonta-ajoneuvoille ja tukipylväille. Tässä tiedonsiirrossa käytetään infrapuna- tai mikroaaltotekniikkaa, jolla voidaan taata yhteensopivuus muiden tiemaksujärjestelmien kanssa. Sisäinen laite: Tämänmallinen ajoneuvolaite asennetaan, samoin kuin autoradio, DIN-standardin mukaiseen asennuspaikkaan. Asennuksen yhteydessä tuulilasiin kiinnitetään lisäksi DSRC-moduuli. Kummassakin laitetyypissä ajoneuvon katolle kiinnitetään yhdistelmäantenni. Antennin kautta laite vastaanottaa GPS-signaaleja ja välittää tietoja radiopuhelimen avulla Toll Collect -tietokonekeskukseen. Ajoneuvolaitteen personoinnissa laittee- * Lyhennys DSRC tarkoittaa Dedicated Short Range Communication = lyhyen matkan tiedonsiirto infrapuna- tai mikroaaltojärjestelmällä. 10

13 seen siirretään kuorma-auton ominaistiedot, kuten esim. sen haitta-aineluokka. Virallinen rekisteritunnus ja auton rekisteröintimaa tallennetaan ajoneuvolaitteeseen. Näin ajoneuvolaite on yksiselitteisesti yhdistettävissä tiettyyn ajoneuvoon. Tarvittaessa voidaan näitä tietoja muuttaa myöhemmin suoraan Toll Collectin kautta. Kun ajoneuvolaite on asennettu, se luovutetaan käyttäjälle. Samalla Toll Collect -huoltopalveluliikkeen edustaja antaa käyttäjälle laitteen käyttöoppaan ja ohjeistaa tätä laitteen käytöstä. Tämän jälkeen käyttäjä allekirjoittaa asennustodistuksen huoltopalveluliikettä varten kuitatakseen luovutuksen. Käyttäjä vastaa muun muassa seuraavista kuluista: ajoneuvolaitteen asennuksesta aiheutuvat kustannukset, ajoneuvon käytöstäpoiston tai myynnin yhteydessä laitteen poistamisesta aiheutuvat kustannukset tai poistokustannukset mikäli sopimus Toll Collectin kanssa lopetetaan, rekisteritunnuksen vaihdosta aiheutuvat kustannukset ja kustannukset tiemaksun kannalta olennaisista tietojen muutoksista huoltopalveluliikkeessä, ajokulut huoltopalveluliikkeeseen ja seisonta-ajat siellä asennustöiden yhteydessä Ajoneuvolaitteen toiminta Ajoneuvolaite aktivoituu automaattisesti, kun ajoneuvon moottori käynnistetään. Kuljettajalla on velvollisuus tarkistaa syötetyt tiedot (esim. akselien lukumäärä) ennen jokaista matkaa ja muuttaa niitä tarvittaessa. Viimeisimmän ajon asetukset tallentuvat yleensä muistiin. Ohjelmiston päivitysten yhteydessä palautetaan ajoneuvolaitteen perusasetukset ennalleen. Kun virta on kytketty päälle, kuljettaja tarkistanut tiedot ja vahvistanut ne painamalla OK ja vihreä LED ajoneuvolaitteessa palaa, on automaattinen tiemaksujärjestelmä aktivoitu tälle ajoneuvolle. Lisää tarkempia tietoja löytyy ajoneuvolaitteiden käyttöohjeista. Automaattisessa tiemaksun perinnässä ajoneuvolaite vastaanottaa sijaintitietoja jatkuvasti GPS-signaalien kautta. Näin ajoneuvolaite tietää, missä kuorma-auto sijaitsee ja vertaa näitä sijaintitietoja laitteeseen tallennettuihin kortteihin. Ajoneuvolaitteen sijaintimääritystä tukevat lisäanturit, jotka myös lisäävät paikannuksen tarkkuutta. Nk. vektorisuunnistus tarkistaa gyroskoopin ja matkamittarin signaalin avulla ajoneuvon liikkeen ja ajosuunnan. Vektorisuunnistus on GPS-paikannuksesta riippumaton. Satelliittipaikannuksen ja vektorisuunnistuksen tietoja verrataan jatkuvasti keskenään. Maksullisten tieosuuksien pituudet määrittää Saksan tiehallinto (BASt), ja ne tallennetaan ajoneuvolaitteeseen. Reittitietojen ja tiemaksutaksojen sekä syötettyjen ja tallennettujen ajoneuvotietojen 11

14 4 KIRJAUTUMISTAVAT aina perusteella ajoneuvolaite laskee maksettavan tiemaksun, tallentaa tämän tiedon ja välittää sen koodattuna radiopuhelimen välityksellä Toll Collect -keskukseen. Tämä tiedonsiirto tapahtuu aina, kun tietty tiemaksusumma on saavutettu tai tietty aika kulunut. Jos laite ei juuri sillä hetkellä ole käynnissä, tiedot lähetetään, kun se seuraavaan kerran käynnistyy. Kun kuljettaja sammuttaa kuorma-auton moottorin, myös ajoneuvolaite sammuu. Maksettavat tiemaksut kohdistetaan Toll Collect -tietokonekeskuksessa rekisteritunnuksen avulla käyttäjään, ja yritys saa säännöllisesti, tällä hetkellä kerran kuussa, tiemaksulaskelman, mikäli tiemaksuja on tänä jaksona kertynyt. 4.2 Manuaalinen kirjaus Automaattisen, ajoneuvolaitteen kautta tapahtuvan kirjautumisen vaihtoehtona on manuaalinen kirjautuminen Internetissä tai tiemaksupäätteellä. FIN AinA yhteydessä Ohjelehti häiriöttömän AjOn varmistamiseksi 1. Ajoneuvolaite (OBU) Moitteettoman yhteyden varmistamiseksi Ajoneuvolaitteen tai DSRC-moduulin toimintahäiriö voi johtaa siihen, että Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) pysäyttää käyttäjän valvonnan yhteydessä. Ohjeet ajoneuvolaitteen oikeasta käytöstä ovat ohjelehdessä Aina yhteydessä, joka löytyy Internetissä osoitteesta Ylimääräisten paikannusanturien ansiosta Toll Collect -järjestelmä toimii myös silloin jos GPS-signaali on hetken toiminnasta tai sen toiminta on häiriintynyt. Digitaalisen koodauksen ansiosta turvallisuus on kirjaamisen yhteydessä aina taattu Kirjaus Internetin kautta Manuaalisen kirjauksen Internetissä voi tehdä etukäteen aikaisintaan kolme päivää ennen ajoa. Internet-kirjautumisen edellytyksenä on, että yritys on rekisteröitynyt Toll Collect-järjestelmään. Internet-kirjausjärjestelmän aloitussivulle (IEBS) käyttäjä pääsee osoitteen kautta. Kirjautuminen on mahdollista tehdä saksaksi, englanniksi, ranskaksi ja puolaksi. Erillistä ohjelmistoa ei tarvita. Kirjautuminen on helppoa: ensimmäisellä kerralla käyttäjä antaa käyttäjänumeronsa ja master-pin-koodin. Tämän jälkeen käyttäjä määrittää henkilökohtaisen Internetkäyttäjätunnuksen ja henkilökohtaisen salasanan. Seuraavaksi näytöllä näkyvät kaikki käyttäjän rekisteröimät ajoneuvot. Käyttäjä valitsee joko jonkin valmiiksi tallennetuista ajoneuvoista tai syöttää muun ajoneuvon, esim. vuokratun kuormaauton tiedot järjestelmään. Sitten hän valitsee ajoreitin alku- ja loppupisteen. Syötettyjen tietojen perusteella määritetään automaattisesti lyhin reitti maksullisessa tieverkostossa. Käyttäjä voi joko hyväksyä ehdotuksen tai muuttaa sitä haluamallaan tavalla syöttämällä enintään neljä kautta- 12

15 kulkupistettä (eli liittymää tai moottoritiekolmiota, joiden kautta reitin tulee kulkea). Tiemaksujärjestelmä määrittää voimassaoloajan ja maksettavan tiemaksun. Jos käyttäjä on valintoihin tyytyväinen, hän kirjaa reitin ja saa kirjaustositteen, jossa on kirjausnumero. Kirjausnumeron avulla kuljettaja voi todistaa maksaneensa asianmukaisen tiemaksun. Lisäksi sitä tarvitaan mahdolliseen peruutukseen. Käyttäjä voi tulostaa kirjautumistositteen tai lähetyttää sen omaan sähköpostiinsa. Tositteessa on varmennuskoodi eli digitaalinen allekirjoitus, joka todistaa tositteen aitouden. Käyttäjä voi kirjautuessaan myös ilmoittaa kustannuspaikan sisäistä kustannuskohdistusta varten. Internetissä voi peruuttaa vain kokonaisia reittejä ennen niiden voimaantulon alkua. Osaperuutukset ovat mahdollisia vai tiemaksupäätteillä reitin varrella. Luvattomien kirjausten estämiseksi on olemassa varotoimenpiteitä: jos väärä salasana syötetään useita kertoja, pääsy järjestelmään lukitaan ja sen voi avata uudelleen vain Toll Collectin asiakaspalvelu. Turvallisen tiedonsiirron takaa SSL-standardi, jonka avaimen pituus on 128 tavua. Huomaa: Manuaalisen tiemaksujärjestelmän reititysmenettely ehdottaa maksulliseen tieverkostoon sisältyviä reittejä ja laskee näiden perusteella maksun lyhimmän reitin mukaan. Järjestelmän tarjoama tieosuus ei siis välttämättä ole lyhin mahdollinen. Järjestelmän tarjoama tieosuus ei siis välttämättä ole lyhin mahdollinen. Poikkeuksena ovat maksuttomat yhteystiet. Manuaaliseen järjestelmään kirjautumises- Manuaalinen kirjautuminen: kirjautuminen Internetissä Käyttäjä Päämäärä 1. Kirjautum nen Internetissä 2. A joneuvo ajaa maksullisella tiellä 3. Valvonta (kiinteä ja liikkuva) 4. Toll Collect laskuttaa tiemaksusummat tavaraliikenneyritykseltä 13

16 4 KIRJAUTUMISTAVAT sa maksuttomat tieyhteydet helpottavat halutun matkareitin kirjaamista. Ehdotettu reitti ei tällöin kulje ainoastaan maksullisilla, vaan myös maksuttomilla teillä. Näin maksuttomat tieyhteydet varmistavat myös sen, että nk. eristetyt moottoritiet, joiden alku ja loppu eivät ole yhteydessä muuhun moottoritieverkostoon, yhdistetään kauttaaltaan muihin maksullisen tieverkoston reitinkirjauksiin Kirjautuminen tiemaksupäätteellä Kaikki käyttäjät, niin rekisteröidyt kuin rekisteröimättömätkin, voivat kirjautua manuaalisesti tiemaksupäätteellä. Päätteet on merkitty tekstillä Toll Collect, ja ne sijaitsevat sekä Saksassa että sen rajanaapurien puolella lähellä tieliittymiä, autopihoilla, levähdyspaikoilla ja huoltoasemilla. Kirjaustapahtuma tiemaksupäätteellä on aina samanlainen riippumatta siitä, onko pääte sisätiloissa, kassatilan sisällä, vai ulkona. Päätteen käyttöliittymä on looginen. Ajaja voi käyttää sitä helposti. Kirjautuminen on mahdollista tehdä saksaksi, englanniksi, ranskaksi ja puolaksi. Jos kuljettajalla on kysymyksiä, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä kutsupainikkeella Toll Collect -asiakaspalveluun. Henkilökohtaisessa keskustelussa hän saa tarvitsemansa tiedot joko saksaksi, englanniksi, ranskaksi tai puolaksi. suun käytetään PIN-näppäimistöä. Kuljettaja syöttää kaikki tärkeät ajoneuvotiedot tai käyttää ajoneuvokorttiaan, määrittää lähtöajan sekä ajon lähtö- ja määräpaikan. Tiemaksupääte laskee sen jälkeen tiemaksun lyhyimmälle reitille maksullisen tieverkoston sisällä. Kuljettaja voi hyväksyä ehdotetun reitin tai muuttaa sitä syöttämällä enintään neljä kauttakulkupistettä ( Via-Punkt ), joiden kautta ajoreitin on kuljettava. Reittimuutoksia voi tehdä käyttämällä painiketta Muuta reittiehdotusta (Streckenverlauf ändern) ja valitsemalla pisteitä kartalta. Kuljettaja valitsee kartalta ajon aloituskohdasta aloittaen esim. tärkeimmät moottoritieliittymät kauttakulkupisteiksi. Kun kuljettaja on tyytyväinen reittiin, hän vahvistaa sen ja valitsee maksutavan. Järjestelmä laskee automaattisesti ajankohdan, johon mennessä matkan on viimeistään päätyttävä. Tämä lasketaan ajon aloitushetkestä ja reitin pituudesta niin, että mahdolliset tauot, ruuhkat ja muut häiriöt otetaan huomioon. Aika lasketaan kuitenkin niin, ettei samaa kirjausta voi käyttää moneen kertaan. Kirjautumistapahtuma päätteellä muistuttaa matkalipun ostoa. Kirjautuminen tapahtuu kosketusnäytön avulla, ja korttimak- 14

17 Gratisexemplar Free copy Exemplaire gratuit Egzemplarz bezpłatny Aktualisierte Auflage 2012 Kuljettaja on velvollinen tekemään kirjauksen niin, että pystyy noudattamaan laissa säädettyjä ajoaikoja ja levähdystaukoja. On suositeltavaa aloittaa ajo mahdollisimman pian kirjauksen voimassaolon alkamisen jälkeen. Kuljettaja saa kortilla maksaessaan ensin maksutositteen ja lopuksi kirjaustositteen. Tästä tositteesta selviävät seuraavat tiedot: Mautatlas Toll Atlas Atlas du Péage Atlas Myta ajoneuvotiedot, kirjattu reitti, reitin pituus, tiemaksusumma, kirjausnumero ja voimassaoloaika. Toll Collectilta on saatavissa tiemaksukartasto, joka esittää kaikkien tiemaksupäätteiden sijaintipaikat, ja kartasto on myös esillä kaikissa tiemaksupaikoissa. Paikkakuntaluettelo sekä paikkakuntahaku tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin avulla on tallennettu osoitteeseen internetissä. Kun reitti kirjataan ja maksetaan käteisellä sisätiloissa olevalla tiemaksupäätteellä, tositteita tulostuu kaksi - kirjaustosite, joka jää käyttäjälle itselleen, ja kassatosite tiemaksupaikan yrittäjää varten. Kassalla maksamisen jälkeen kassanhoitaja antaa kuljettajalle kirjausnumerolla täydennetyn kirjaustositteen takaisin. Ulkona sijaitsevilla päätteillä voi maksaa tiemaksun suoraan käteisellä rahalla. Automaatit hyväksyvät vain seteleitä, ei kolikkoja. Tositteita tulostuu vain yksi. Sekä sisä- että ulkotiloissa sijaitsevilla maksupäätteillä on mahdollista maksaa ilman käteistä. Rekisteröimättömillä käyttäjillä on mahdollisuus maksaa hyväksytyllä luottokortilla tai manuaaliseen kirjausmenetelmään hyväksytyllä huoltamokortilla. Rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjautua käyttämällä ajoneuvokorttia. Tässä tapauksessa pääte antaa vain kirjaustositteen. Laskutus tapahtuu tällöin sovitulla maksutavalla. Manuaalinen kirjautuminen: kirjautuminen tiemaksupäätteellä Käyttäjä Päämäärä 1. Kirjautuminen tiemaksupäätteellä 2. A joneuvo ajaa maksulli sella tiellä 3. Valvonta (kiinteä ja liikkuva) 15

18 4 KIRJAUTUMISTAVAT Kirjautuminen on mahdollista tehdä kolme päivää ennen ajon alkamisajankohtaa, siis ennen kirjautumistositteen voimassaolon alkamisen ajankohtaa. Päätteet ovat yhteydessä Toll Collect -tietokonekeskukseen. Näin kirjautumistiedot välitetään Toll Collectiin heti kirjautumisen jälkeen. Järjestelmä tunnistaa valvonnassa, onko ajoneuvo kulloisellakin maksullisella tiellä kyseessä olevana ajankohtana asianmukaisesti kirjautunut vai ei. Kirjauksen voi peruuttaa ennen kirjaustositteen voimassaolon alkamista millä hyvänsä tiemaksupäätteellä, ja kirjauksen voimassaolon aikana voi tehdä osaperuutuksen ajamatta jäävän reitin osalta tiemaksupäätteillä, jotka sijaitsevat kirjatun reitin varrella. Lisätietoja peruuttamisesta on kappaleessa 4.3 Manuaalisen kirjautumisen peruuttaminen. Huomaa: Manuaalisen tiemaksujärjestelmän reititysmenettely ehdottaa maksulliseen tieverkostoon sisältyviä reittejä ja laskee näiden perusteella maksun lyhimmän reitin mukaan. Järjestelmän tarjoama tieosuus ei siis välttämättä ole lyhin mahdollinen. Käyttäjät, jotka haluavat jonkin muun reittivaihtoehdon, voivat kirjata sen syöttämällä osareittejä kirjautua. Poikkeuksena ovat maksuttomat yhteystiet. Manuaaliseen järjestelmään kirjautumisessa maksuttomat tieyhteydet helpottavat halutun matkareitin kirjaamista. Ehdotettu reitti ei tällöin kulje ainoastaan maksullisilla, vaan myös maksuttomilla reiteillä. Näin maksuttomat tieyhteydet varmistavat myös sen, että nk. eristetyt moottoritiet, joiden alku ja loppu eivät ole yhteydessä muuhun moottoritieverkostoon, yhdistetään kauttaaltaan muihin maksullisen tieverkoston reitinkirjauksiin. 4.3 Manuaalisen kirjautumisen peruuttaminen Manuaaliset kirjaukset voi peruuttaa. Tähän on olemassa seuraavat mahdollisuudet: Ajot, joiden voimassaolo ei ole vielä alkanut, voidaan peruuttaa Internetissä (rekisteröityneet käyttäjät) ja kaikilla tiemaksupäätteillä (rekisteröidyt ja rekisteröimättömät käyttäjät). Peruutus saatetaan hylätä tiemaksupäätteellä syöttövirheiden tai väliaikaisten teknisten ongelmien vuoksi. Jos kyseessä on tekninen ongelma, summa hyvitetään käyttäjälle lomakkeen Reklamation Stornierung/Einbuchungsbeleg ( Valitus peruutuksesta/kirjaustositteesta ) toimittamisen jälkeen. Syöttövirheistä aiheutuneita hylkäyksiä ei korvata. Kuljettajan kannattaa siis ensin ottaa tiemaksupäätteen soittonäppäimellä yhteys Toll Collectiin, jotta voidaan selvittää, onko kyseessä syöttövirhe. Valituslomakkeen saa suoraan tiemaksupisteestä tai Internetistä osoitteesta Kirjauksen peruuttaminen osittain tai kokonaan on maksullista. Mikäli kirjaus perutaan 15 minuutin kuluessa samalla tiemaksupaikalla tai viiden minuutin kuluessa Internet-kirjautumisesta, maksua ei peritä. Kaikista muista peruutuksista veloitetaan 3 euron peruutusmaksu. Peruutus ei ole mahdollista silloin, kun palautettava summa tai hyvitys olisi pienempi tai yhtä suuri kuin perittävä 3 euron maksu. 16

19 Kirjaustositteen voimassaolon umpeutumisen jälkeen kirjauksen peruuttaminen ei enää ole mahdollista. Tiemaksun voi saada palautetuksi enää vain Saksan tavaraliikenneviraston (BAG) kautta (katso luku 4.4 Hyvitysvaatimus kirjaustositteen kelpoisuusajan umpeuduttua ). Huomaa: Kirjauksen muuttaminen on mahdollista vain peruuttamalla reittiosuus ja kirjaamalla sitten uusi Peruutus Internetissä Internetissä kirjatun reitin voi peruuttaa ennen kirjauksen voimaantulon alkua. Käyttäjä valitsee ensin toiminnon Cancellation (Peruutus), syöttää sitten peruutettavan reitin kirjausnumeron ja vahvistaa tiedot. Tämän jälkeen kirjaus tiemaksujärjestelmään, kirjaustosite ja -numero eivät enää ole voimassa. Maksu hyvitetään käyttäjän kanssa sovitun maksutavan kautta. Kun ajo on jo alkanut, maksullisen reitin osittaiset peruutukset voi tehdä ainoastaan kirjatun reitin varrella sijaitsevilla tiemaksupäätteillä Kirjauksen peruuttaminen tiemaksupäätteellä Peruutustapahtuma tiemaksupäätteellä on aina samanlainen riippumatta siitä, onko pääte sisätiloissa kassatilan sisällä vai ulkona. Käyttäjä voi peruuttaa reitille tehdyn kirjauksen kokonaan millä tahansa tiemaksupäätteellä, jolloin hänelle hyvitetään maksettu tiemaksu, mikäli kokonaisperuutus tapahtuu ennen voimassaolon alkua. Voimassaoloaikana käyttäjä voi peruuttaa tiemaksupäätteellä tehdyn kirjauksen kokonaan ainoastaan sellaisella tiemaksupäätteellä, joka sijaitsee kirjatun tieosuuden alkupisteessä. Kirjaus voidaan peruuttaa osittain niiden reittiosuuksien osalta, joita ei ole vielä ajettu; tämä voidaan tehdä kirjatun reitin varrella sijaitsevilla tiemaksupäätteillä. Palautettavan maksun määrittämiseksi pohjana on ajamatta jäänyt reitti alkaen siitä tiemaksupäätteestä, jolla peruutus on tehty, päättyen valitun reitin määränpäähän. Tätä varten käyttäjä valitsee toiminnon Cancel (Peruutus) ja syöttää kirjaustositteen päätteeseen. Osaperuutusta varten ajaja ilmoittaa uuden määränpään alkuperäisen reitin varrella. Tämän määränpään on sijaittava sen tiemaksupäätteen, jolla peruutus suoritetaan, ja alkuperäisen määränpään välillä. Tämän jälkeen tiemaksu hyvitetään siltä osuudelta, joka on uuden ilmoitetun määränpään ja alkuperäisen määränpään välillä. 17

20 4 KIRJAUTUMISTAVAT Jos tiemaksu on maksettu käteisellä, käyttäjä saa tositteen, jota vastaan hänelle maksetaan kassalla hyvitettävä tiemaksusumma. Jos peruutus tehdään ulkona sijaitsevalla tiemaksupäätteellä, palautettava summa (josta on vähennetty peruutusmaksu) maksetaan käteismaksuna eurokolikkoina. tavaraliikennevirastolta (BAG), mikäli hän pystyy todistamaan, että aikaisempi hyvitystä koskeva vaade ei ollut tosiasiallisista syistä johtuen mahdollinen, ja mikäli hyvitysvaade jätetään tavaraliikennevirastolle kahden kuukauden sisällä kirjaustositteen tai Internet-kirjauksen voimassaolon umpeutumisesta erityisellä lomakkeella. Lomakkeen voi hakea Internetistä osoitteesta tai tilata osoitteesta Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstrasse 34, Köln, Saksa. BAG:n hyvitysmenettely on maksullinen. Mikäli tiemaksu on maksettu kortilla, käyttäjä syöttää kortin päätteeseen ja takaisinmaksu tapahtuu alkuperäisen maksuvälineen mukaisesti. 4.4 Hyvitysvaatimus kirjaustositteen kelpoisuusajan umpeuduttua Käyttäjä voi kirjaustositteen voimassaolon päätyttyä vaatia korvausta Saksan 18

KUORMA-AUTOJEN TIEMAKSU SAKSASSA

KUORMA-AUTOJEN TIEMAKSU SAKSASSA FIN KUORMA-AUTOJEN TIEMAKSU SAKSASSA Tietoa käyttäjille Päivitetty painos 2009 Toimeksiantaja Sisällys Johdanto... 1 1 Yleistä... 2 2 Tiemaksuvelvollisuus..... 4 2.1 Tiemaksuvelvollisuuteen liittyvät määräykset...

Lisätiedot

Pinja Vallivaara. LKW-Maut ja siihen liittyvä tietosuojalainsäädäntö

Pinja Vallivaara. LKW-Maut ja siihen liittyvä tietosuojalainsäädäntö Pinja Vallivaara LKW-Maut ja siihen liittyvä tietosuojalainsäädäntö Esityksen sisältö Historia Käytännön toteutus Saksalainen lainsäädäntö Henkilötietosuojalaki Televiestintälaki Bundesfernstraßenmautgesetz

Lisätiedot

FIN. Tiemaksun veloitus. www.toll-collect.de. Saksan tiemaksujärjestelmä. Päivitetty. painos 2010

FIN. Tiemaksun veloitus. www.toll-collect.de. Saksan tiemaksujärjestelmä. Päivitetty. painos 2010 FIN Saksan tiemaksujärjestelmä Tiemaksun veloitus Päivitetty painos 2010 www.toll-collect.de Kolme vaihtoehtoa, erilaisia mahdollisuuksia sopii kaikkiin tarpeisiin >>> 1 Täydellinen joustavuus Veloitus

Lisätiedot

MercedesServiceCard hyötyajoneuvoille.

MercedesServiceCard hyötyajoneuvoille. Autamme sinua mielellämme kaikissa MercedesServiceCardiin liittyvissä kysymyksissä. MercedesService Card GmbH & Co. KG Mainparkstrasse 2 D-63801 Kleinostheim Puh. +49 (0)6027/ 50 95 67 Faksi +49 (0)6027/

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja jakotavan määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Automaattinen jako 5.2.

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Sähköisen vienti- ja tuontitodistuspalvelun käyttöohje

Sähköisen vienti- ja tuontitodistuspalvelun käyttöohje Sähköisen vienti- ja tuontitodistuspalvelun käyttöohje 12.05.2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVU I MAASEUTUVIRASTON YHTEYSTIEDOT 3 II MUUT YHTEYSTIEDOT 3 1 YLEISTÄ 4 2 REKISTERÖITYMINEN SÄHKÖISEN HAKUPALVELUN ASIAKKAAKSI

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

ŠKODA CONNECT REKISTERÖINTI & AKTIVOINTI

ŠKODA CONNECT REKISTERÖINTI & AKTIVOINTI ŠKODA CONNECT REKISTERÖINTI & AKTIVOINTI Connect Portal ŠKODA CONNECT verkkopalvelujen käyttö edellyttää, että käyttäjä ja auto on rekisteröity etukäteen Connect Portal - verkkosivustolla ja että auton

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla.

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla. SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 8 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 41/2006 vp. Tiemaksulaki. LA 41/2006 vp Erkki Pulliainen /vihr ym.

Eduskunnalle. LAKIALOITE 41/2006 vp. Tiemaksulaki. LA 41/2006 vp Erkki Pulliainen /vihr ym. LAKIALOITE 41/2006 vp Tiemaksulaki Eduskunnalle Tienkäyttömaksuja on peritty liikenne- ja viestintäministeriön laadituttaman selvityksen mukaan Euroopassa ja ympäri maailmaa jo kauan. Käyttömaksuja (ruuhkamaksuja)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla.

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla. SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 8 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

EAZYBREAK PALVELU - YRITYKSEN REKISTERÖINTI 19.3.2015

EAZYBREAK PALVELU - YRITYKSEN REKISTERÖINTI 19.3.2015 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen perustiedot (1/7) 4. Käyttäjätietojen vahvistus ja kirjautuminen Eazybreak Palveluun (2/7) 5. Työntekijät ja ryhmät (3/7) 6. Toimipaikat (4/7) 7. Seteliasetukset

Lisätiedot

OHJEET LIIKEPAIKOILLE

OHJEET LIIKEPAIKOILLE OHJEET LIIKEPAIKOILLE DINERS CLUB -KORTIN TUNNISTAMINEN Yhteistä kaikille Diners Club -korteille on vasemmassa yläkulmassa oleva Diners Clubin logo. Kortin etupuolelle on kohopainettu kortin numero, kortinhaltijan

Lisätiedot

Varausjärjestelmän käyttöopas

Varausjärjestelmän käyttöopas Varausjärjestelmän käyttöopas 2 1. Tunnukset ja kirjautuminen Rekisteröityminen käyttäjäksi Varausjärjestelmä löytyy Messuperhosen kotisivulta osoitteesta http://www.messuperhonen.fi/ajanvaraus/ Käyttäjäksi

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy

4. 10.2010 ACCELBIT KARTTASELAIN TRACKER. Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy 4. 10.2010 ACCELBIT OY KARTTASELAIN TRACKER Karttaselaimen Tracker- sovelluksen käyttöohje versio 1.0 AccelBit Oy Sisältö Laitteistovaatimukset...3 Yleisesittely...3 Versiohistoria...3 Karttaselain Tracker

Lisätiedot

Käyttöopas ABAX RFID READER. The difference is ABAX

Käyttöopas ABAX RFID READER.  The difference is ABAX www.abax.fi Käyttöopas ABAX RFID READER The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX RFiD-LUKIJA ABAX RFiD-lukijan avulla työntekijä voi kirjautua auton kuljettajaksi oman RFiD-kortin tai -tunnisteen

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas Xerox Device Agent, XDA-Lite Pika-asennusopas XDA-Liten esittely XDA-Lite on ohjelmisto, jolla kerätään laitetietoja ja sen päätehtävänä on lähettää automaattisia mittarilukemia laskutuksen tarkkuuden

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

OHJEET LIIKEPAIKOILLE

OHJEET LIIKEPAIKOILLE OHJEET LIIKEPAIKOILLE DINERS CLUB -KORTIN TUNNISTAMINEN Yhteistä kaikille Diners Club -korteille on vasemmassa yläkulmassa oleva Diners Clubin logo. Kortin etupuolelle on kohopainettu kortin numero, kortinhaltijan

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Opus Online Client Web asetukset. Opus Internet ajanvaraus

Opus Online Client Web asetukset. Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Opus Internet ajanvaraus Sivu 2 / 14 Sisältö Opus Online Client... 3 Web asetukset... 3 Vastaanotot... 3 Hoitohenkilöt... 5 Luo aliverkkotunnus... 6 Mukauttaminen... 7

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

Kaislanet-käyttöohjeet

Kaislanet-käyttöohjeet päivitetty 25.10.2013 Kaislanet-käyttöohjeet Rekisteröityminen Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaislanetistä... 3 1.1 Tekniset vaatimukset Kaislanetin käyttöön... 3 1.2 Kaislanet-helpdesk... 3 2. Rekisteröityminen...

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2010 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2009, 4. neljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät loka-joulukuussa Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu tavaramäärä

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan. valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille. Opintopolku.

Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan. valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille. Opintopolku. Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan koulutuksen EU/ETA-alueen valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille Sisältö maksutoiminnallisuuteen liittyvät uudet ominaisuudet

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

FIN. Ajoneuvolaite. Käyttöohje. Version 3.7 B.C.DG

FIN. Ajoneuvolaite. Käyttöohje. Version 3.7 B.C.DG Version 37 BCDG FIN Ajoneuvolaite Käyttöohje Tietoja tiemaksuvelvollisuuden tonnilukurajasta ja sen esittämisestä käyttöohjeen tässä versiossa Saksan liikenne- ja digitaalisen infrastruktuurin ministeriön

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

FROGNE - KULJETTAJAN PIKAOHJE

FROGNE - KULJETTAJAN PIKAOHJE FROGNE - KULJETTAJAN Sami Reinikainen FINN FROGNE A/S Versio 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taksilaitteisto... 2 2. Laitteiston käynnistäminen ja kirjautuminen... 4 3. Perustoiminnot... 6 3.1. Kyytinäyttö...

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-25 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-14 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Osana NordLEI-verkkoportaalia asiakkaat voivat hakea esi-lei-tunnisteita juridisille yksiköilleen. Lisäksi NordLEI sallii myös niin kutsutun

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Lounas on katettu. Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA

Lounas on katettu. Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä. Lounas on katettu LOUNASETUJEN Nykyaikaisin maksuväline TARJOLLA Lounasetu pähkinänkuoressa ravintolalle LounasPassilla uudet asiakkaat ovesta sisään sujuvasti.

Lisätiedot

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN Miksi kannattaa rekisteröityä? 1. Saat heti käyttöösi edullisemmat hinnat 2. Yritykset, seurat ja julkishallinto saavat käyttöön muiden maksutapojen lisäksi laskutuksen

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2012 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2012, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen maa-aineskuljetukset vähenivät, muut kuljetukset lisääntyivät huhti kesäkuussa 2012 Kuorma-autoilla kotimaan

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS

NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS NISSANCONNECT EV -PIKAOPAS Varmista NissanConnect EV:n avulla, että saat Nissan-sähköautostasi irti mahdollisimman paljon. Noudata näitä helppoja ohjeita Nissanisi ohjaamiseen tietokoneen tai älypuhelimen

Lisätiedot

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 Mikä on TYVI? TYVI-operaattorit TYVI on lyhenne joka tulee sanoista Tiedot Yritykseltä VIranomaisille. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2005

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

epassin käyttöohjeet TYÖNTEKIJÄLLE: LounasPassi TyömatkaPassi SporttiPassi KulttuuriPassi HyvinvointiPassi

epassin käyttöohjeet TYÖNTEKIJÄLLE: LounasPassi TyömatkaPassi SporttiPassi KulttuuriPassi HyvinvointiPassi TYÖNTEKIJÄLLE: epassin käyttöohjeet Nykyaikaisin maksutapa, siellä missä sinäkin. LounasPassi TyömatkaPassi SporttiPassi KulttuuriPassi HyvinvointiPassi Tunnista henkilöstöetujen edelläkävijä Mikä on epassi?

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Rahaxi Thyron maksupääte pikaohje

Rahaxi Thyron maksupääte pikaohje Rahaxi Processing Oy Asiakaspalvelu puh. 09-612 0730 Versio 1.0, 12.10.2006 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo... 1 2 Maksupäätteen käynnistys... 2 3 Yleiset toiminnot... 2 3.1 Valikoiden selaus...

Lisätiedot

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos

TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos TK-Vuokrat järjestelmän verokannan muutos 1.1.2013 Ohessa koontia arvonlisäverokannan muutoksiin liittyen Tuomas Niemi / Identoi Oy I d e n t o i O y K e l l o n k ä r k i 1 0 7 0 4 6 0 K u o p i o 010-4

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile ndroid Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet tarvitsee

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 1 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 2 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Omaverkkokaupassa ja voit tehdä lähes kaikki

Lisätiedot

Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri Kuksan pikaopas huoltajalle

Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri Kuksan pikaopas huoltajalle Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri Kuksan pikaopas huoltajalle A) Kuksaan rekisteröityminen (ensimmäisellä käyttökerralla) ja kirjautuminen (jatkossa) B) Huoltajan omien tietojen tarkastelu ja korjaaminen

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

AinaUCX Web Scheduler - Käyttöohje

AinaUCX Web Scheduler - Käyttöohje AinaUCX 1 (6) AinaUCX Web Scheduler - Käyttöohje Microsoft Lync Web Scheduler on verkkopohjainen ohjelma, jolla voit luoda Lync-kokouksia, jos käytössäsi ei ole Microsoft Outlookia tai käytät käyttöjärjestelmää,

Lisätiedot

Mikäli salasana unohtuu, voit tilata sen myöhemmin sähköpostiosoitteeseen, jonka rekisteröit ilmoittajan osoitteeksi.

Mikäli salasana unohtuu, voit tilata sen myöhemmin sähköpostiosoitteeseen, jonka rekisteröit ilmoittajan osoitteeksi. Ohjeet KLL-kisojen ilmoittautumispalvelun käyttämiseksi. Lyhyesti: - rekisteröi tunnus, kirjaudu ja ilmoita kilpailijat - ilmoitetuille kilpailijoille voidaan tilata ruokailut ja majoitus kilpailijakohtaisesti

Lisätiedot

Verkkosivu: Puhelin: Sähköposti: Aktivointiopas

Verkkosivu:  Puhelin: Sähköposti: Aktivointiopas Verkkosivu: www.haltija.fi Puhelin: 09 612 2250 Sähköposti: asiakaspalvelu@haltija.fi Aktivointiopas Widgit Product Activator Widgit-tuotteiden aktivoiminen ja lisenssien hallinnointi tehdään Widgit Product

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU? 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN

1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU? 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 9 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Elisa Ring. Agentin opas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki

Elisa Ring. Agentin opas. Elisa Oyj, PL 1, 00061 ELISA, Y-tunnus 011650-6, Kotipaikka: Helsinki Elisa Ring Agentin opas Elisa Ring Agentin opas 2 Sisällys 1. Agentin tehtävät ja työkalut... 3 Elisa Ring Valikko... 3 2. Hallintakäyttöliittymä... 4 Kirjaudu sisään Hallintakäyttöliittymään... 4 Asiakaspalvelusarjojen

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2014 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2014, 3. neljännes Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Huom! Palvelu voi toimia ajoittain hitaasti. Ole kärsivällinen! Ohjeet vanhan venepaikan

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot