FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. www.toll-collect.de SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja"

Transkriptio

1 FIN SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ TIETOA KÄYTTÄJILLE Päivitetty painos 2014 Toimeksiantaja

2 SISÄLLYS Johdanto Yleistä Tiemaksuvelvollisuus Tiemaksuvelvollisuuteen liittyvät määräykset Tiemaksuvelvolliset ajoneuvot Ei tiemaksuvelvolliset tai tiemaksusta vapautetut ajoneuvot Maksullinen tieverkosto Toimivallan jakautuminen Toimivallan jakautuminen Saksan liittotasavallan ja Toll Collectin välisessä julkisyksityisessä kumppanuussopimuksessa Toimivalta valvonnassa ja sakkomaksumenettelyssä: Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) Toimivalta tieverkostoissa: Saksan tiehallinto (BASt) Rekisteröinti Kirjautumistavat Automaattinen kirjautuminen ajoneuvolaitteen kautta Ajoneuvolaitteen asentaminen Ajoneuvolaitteen toiminta Manuaalinen kirjaus Kirjaus Internetin kautta Kirjautuminen tiemaksupäätteellä Manuaalisen kirjautumisen peruuttaminen Peruutus Internetissä Kirjauksen peruuttaminen tiemaksupäätteellä Hyvitysvaatimus kirjaustositteen kelpoisuusajan umpeuduttua Tiemaksun määrä Maksutavat Rekisteröityjen käyttäjien maksutavat Saldolaskutus Toll Collectin kautta Maksuvälineet joilla on maksutakuu Rekisteröimättömien käyttäjien maksuvälineet Käteismaksu Huoltamo- ja luottokortti Rekisteröityjen käyttäjien laskutus Säännöllinen tiemaksulaskelma Erillinen tiemaksulaskelma Valitus tiemaksulaskelmasta Lisäsuoritukset Tarkastus Kysymyksiä ja vastauksia Palvelut ja yhteystiedot... 36

3 JOHDANTO Hyvä lukija, Euroopan sydämessä sijaitseva Saksa on kansainvälisen kuljetusliikenteen keskeinen näyttämö. Tuhannet kuorma-autot kaikkialta Euroopasta ajavat Saksan halki, etenkin moottoriteillä. Jatkuvasti kasvava tavaraliikenne johtaa tieverkoston kovaan kuormitukseen ja edellyttää investointeja tieverkoston kunnossapitoon ja laajentamiseen. Saksan Liittotasavallan hallitus päätti jakaa verkoston kustannuksia oikeudenmukaisesti tammikuusta 2005 alkaen perimällä reittikohtaista tiemaksua kaikilta saksalaisilta ja ulkomaisilta kuorma-autoilta, joiden paino on 2005 tonnia tai enemmän. Toll Collect on kehittänyt Saksan Liittotasavallan toimeksiannosta julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyöprojektin merkeissä maailmanlaajuisesti ensimmäisen tiemaksujärjestelmän, joka yhdistää satelliittipaikannuksen ja nykyaikaisen radiopuhelintekniikan. Tiemaksut lasketaan toisin kuin maksutarraan perustuvissa järjestelmissä ajettujen maksullisten tieosuuksien, akseliluvun ja haitta-aineluokan perusteella. Jokainen maksaa vain tosiasiallisesti ajamistaan kilometreistä reilua ja oikeudenmukaista. Toll Collect on luonut järjestelmän, jossa tiemaksun perintä ei häiritse liikenteen sujumista. Toisin kuin perinteiset tiemaksujärjestelmät, tämä innovatiivinen teknologia ei vaadi nopeusrajoituksia tai ajoneuvon pysäyttämistä, eikä myöskään määrättyjen ajokaistojen käyttöä. Näin tiemaksun suorittaminen on tehty Saksan ja Euroopan kuljetusalalle edistykselliseksi ja joustavaksi. Lisäksi Toll Collect -järjestelmän tekniikka on suunniteltu niin, että se tukee myös muita tiemaksujärjestelmiä. Syyskuussa 2011 perustettiin TOLL2GO -palvelu yhdessä Itävallan tiemaksunperijän ASFINAGin kanssa. TOLL2GO mahdollistaa tiemaksun suorittamisen yli 12 tonnin kuorma-autoista myös Itävallassa autoon asennetulla Toll Collectin ajoneuvolaitteella. Tästä esitteestä selviävät kaikki Saksan tiemaksujärjestelmää koskevat tarpeelliset tiedot rekisteröinnistä ja kirjautumistavoista alkaen aina tiemaksulaskelmaan asti. Toivotamme sinulle kaikin puolin hyvää ajoa! Toivottaa Toll Collect 1

4 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ Toll Collectin tiemaksujärjestelmään voi kirjautua kolmella tavalla: automaattisesti ajoneuvoon asennetun ajoneuvolaitteen, nk. On-Board Unitin (OBU) kautta manuaalisesti tiemaksupäätteellä tai manuaalisesti Internetin kautta. Automaattinen kirjautuminen on järjestelmän ydin: Kuorma-autoon asennettu ajoneuvolaite tunnistaa automaattisesti satelliittisignaalien (Global Positioning System, GPS) ja niiden toimintaa tukevien paikannusanturien avulla, mitä tiemaksullisia reittiosuuksia ajoneuvo ajaa. Ajoneuvolaite paikantaa kuorma-auton sijainnin ja voi kohdistaa sen milloin tahansa noin kilometrin pituisella maksullisella tieverkostolla (molemmissa ajosuunnissa). Tämän jälkeen ajoneuvolaite laskee tiemaksun suuruuden käyttäjän antamien haitta-aineluokka- ja akselilukutietojen perusteella ja välittää tiedot radiopuhelimen kautta edelleen Toll Collectin tietokonekeskukseen. Vaihtoehtona ovat manuaaliset kirjautumistavat: Käyttäjä voi kirjata maksullisen tieosuuden tiemaksupäätteellä tai Internetin kautta. Myös nämä tiedot välitetään Toll Collectin tietokonekeskukseen. Ajoneuvolaitteen kirjautumisen edellytyksenä on tiemaksuvelvollisen ja hänen ajoneuvojensa rekisteröityminen Toll Collect -järjestelmään ennen ensimmäistä kirjautumista. Myös kirjautuminen Internetin kautta edellyttää, että on rekisteröitynyt Toll Collect -järjestelmään. Rekisteröityjen käyttäjien tiemaksut laskutetaan luottokorttimenettelyllä, saldoon perustuva luottokorttimenettelyllä, saldoveloituksella Toll Collectin kautta, huoltamokortilla tai LogPay-menettelyllä. Tiemaksupäätteellä voivat kirjautua kaikki käyttäjät. Rekisteröimättömät käyttäjät voivat valita maksutavaksi käteisen rahan, huoltamo- tai luottokortin. Rekisteröidyt käyttäjät voivat edellämainittujen vaihtoehtojen lisäksi suorittaa tiemaksun myös ajoneuvokortilla. Nämä kirjaukset näkyvät kuukausittaisessa tiemaksulaskelmassa ja veloitus tapahtuu vasta tiemaksuvelvollisen reittiverkoston käytön jälkeen. Kaikkia maksutapaa ja koko tiemaksujärjestelmää koskevia kysymyksiä varten käyttäjät voivat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Taatakseen tiemaksuvelvollisuuden noudattamisen on Toll Collect kehittänyt Saksan tavaraliikennevirastolle (BAG) kattavan valvontajärjestelmän. Tarkastusten yhteydessä Toll Collectin tietokonekeskus tarkistaa, onko kaikkien tarkistettujen tiemaksuvelvollisten ajoneuvojen kohdalla suoritettu voimassa oleva kirjaus. Tarkastusjärjestelmään kuuluvat automaattinen valvonta tarkastussiltojen ja liikuteltavien tarkastuslaitteiden kautta, kiinteä ja liikkuva tarkastus vastaavien tarkastuslait- 2

5 teistojen ja käyttövalvontojen avulla. Kaikkien näiden tarkastustapojen yhteisvaikutus takaa riittävän ja jatkuvan tiemaksuvelvollisuuden valvonnan sekä tarjoaa mahdollisuuden sovittaa valvontajärjestelmä aina uudelleen olosuhteiden muuttuessa. Valvonnassa noudatetaan lakisääteisiä tietosuojamääräyksiä. 19. heinäkuuta 2011 astui voimaan liittovaltion valtateitä koskeva tiemaksulaki (BFStrMG), joka korvaa kuorma-autojen tiemaksun perinnässä oikeudellisena perusteena lain moottoriteiden tiemaksuista (ABMG). Lakinimikkeen muutos ilmaisee sen, että, tiemaksuvelvolliseen tieverkkoon eivät kuulu ainoastaan moottoritiet, vaan niiden lisäksi myös valtatiet tai valtateiden osuudet. kappaleella 152, 7. elokuuta 2013 annettu laki (BGBl. I S. 3154) Asetus koskien tiemaksun kantoa, sen asianmukaisen suorittamisen toteennäyttämistä ja tiemaksun korvaamista (kuorma-autojen tiemaksuasetus - LKW-MautV), annettu 24. heinäkuuta 2003 (BGBl. I S. 1003), viimeksi muutettu artiklalla 2, 23 heinäkuuta 2013 annettu laki (BGBl. I S. 2550) Asetus tiemaksuvelvollisuuden laajentamiseksi tietyille valtateiden osuuksille (tiemaksun laajennusasetus - MautStrAusdehnV), annettu 8. joulukuuta 2006 (BGBl. I S. 2858), viimeksi muutettu artiklalla 4, 12. heinäkuuta 2011 annettu laki (BGBl. I S. 1378) Asetus tiemaksun solmukohtien säätelyä varten tietyille valtateiden osuuksille (valtateiden tiemaksujen solmukohta-asetus - BStrMKnotV), annettu 9. elokuuta 2013 (BGBl. I S. 3218) Saksan maksullisilla teillä reittikohtaisen tiemaksun lailliset perusteet ovat: Liittovaltion tiemaksulaki (BFStrMG), annettu 12. heinäkuuta 2011 (BGBl. I S. 1378), viimeksi muutettu artiklan 2 3

6 2 TIEMAKSUVELVOLLISUUS 2 TIEMAKSUVEL- VOLLISUUS Saksan tiehallinto julkaisee kulloinkin ajankohtaisen maksullisen tieverkoston Internetissä. Internet-osoitteessa on lueteltu kaikki reitti liittovaltion moottoritiet ja valtatiet, joita koskee tiemaksu hyötyajoneuvoille, joiden sallittu kokonaispaino on 12 tonnia tai enemmän. 2.1 Tiemaksuvelvollisuuteen liittyvät määräykset Tiemaksuvelvolliset ajoneuvot Tiemaksuvelvollisia ovat kaikki raskaat hyötyajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden sallittu kokonaispaino on vähintään kg, ja jotka on tarkoitettu ainoastaan tavaraliikenteeseen (1. vaihtoehto) tai joita käytetään tähän tarkoitukseen (2. vaihtoehto). Maksuvelvollisuuden syntymiseen riittää, että jompikumpi liittovaltion valtateitä koskeva tiemaksulaissa (BFStrMG) 1, kappale 1, lause 2 mainittu vaihtoehto toteutuu. Ensimmäisen vaihtoehdon kohdalla pätee tiemaksuvelvollisuus jo riippumatta siitä, kuljetetaanko ajoneuvolla tosiasiallisesti tavaroita, onko kyseessä kaupallinen tavarankuljetus vai omia tarkoituksia palveleva kuljetus (oma kuljetus) tai onko kyseinen ajoneuvo vapautettu autoverosta. Mikäli ajoneuvoja tai ajoneuvoyhdistelmiä käytetään maksulliseen tai liiketoiminnalliseen tavarankuljetukseen (ammattimaiseen tavaraliikenteeseen tai omakuljetukseen), tiemaksuvelvollisuus on voimassa toisen vaihtoehdon toteutuessa. Lisätietoja ajoneuvoyhdistelmän sallitun kokonaispainon laskemisesta on tieliikenteen hyväksynnöistä annetun asetuksen (StVZO) 34 :n 7 kohdassa. Alkuperämaasta riippumatta on kaikkien tiemaksuvelvollisten käyttäjien maksettava tiemaksu ajamastaan tiemaksuvelvollisesta reittiosuudesta Ei tiemaksuvelvolliset tai tiemaksusta vapautetut ajoneuvot Ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden kokonaispaino on alle 12 tonnia eivät ole tiemaksuvelvollisia. Myös ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden sallittu kokonaispaino on vähintään 12 tonnia ja joita ei ole tarkoitettu yksinomaan tavaraliikenteeseen ja joita ei myöskään käytetä tähän tarkoitukseen, ovat tiemaksusta vapautetut. Tämän lisäksi liittovaltion valtateitä koskevan tiemaksulain (BFStrMG) 1, kohdan 2 mukaan seuraavat ajoneuvot ja ajoneuvoyhdistelmät eivät ole tiemaksuvelvollisia: 1. Linja-autot 2. Puolustusvoimien, poliisiviranomaisten, siviili- tai katastrofiavun ja paloviranomaisten ajoneuvot sekä muut hätäajoneuvot ja Liittotasavallan ajoneuvot 3. Ajoneuvot, joita käytetään ainoastaan 4

7 teiden huoltoon ja kunnossapitoon, mukaan lukien teiden siistiminen ja talvihuolto 4. Ajoneuvot, joita käytetään ainoastaan esitys ja sirkuselinkeinon tarpeisiin 5. Yleishyödyllisten tai humanitaaristen organisaatioiden ajoneuvot, joita käytetään humanitaarisen avun kuljettamiseen hätätilanteen lievittämiseksi. Tiemaksusta vapauttamisen edellytys on, paitsi ajoneuvojen kohdalla, jotka ovat yleishyödyllisten tai hyväntekeväisyysjärjestöjen käytössä humanitaarisen avustustavaran kuljetukseen hätätilanteissa auttamista varten, että on oltava ulkoisesti tunnistettavissa, että ajoneuvot on tarkoitettu nimettyyn käyttötarkoitukseen. Ei tiemaksuvelvollisten tai tiemaksusta vapautettujen ajoneuvojen omistajat tai haltijat voivat tietyissä olosuhteissa halutessaan rekisteröidä ajoneuvot Toll Collectiin ei tiemaksuvelvollisiksi. Nämä rekisteröinnit ovat voimassa aina kahden vuoden ajan ja tarvittaessa rekisteröintiä voidaan anomuksen perusteella jatkaa. Lisätietoja sekä tarvittavat lomakkeet saat osoitteesta tai asiakaspalvelustamme. Tiemaksuvelvollisuuden ulkopuolelle jäävien ajoneuvojen rekisteröimistä koskevat tiedot on annettava lomakkeessa totuudenmukaisesti ja kokonaisuudessaan. Vastuu ei tiemaksuvelvollisen ajoneuvon rekisteröintiin tarvittavien tietojen oikeellisuudesta on omistajalla tai hallussapitäjällä (oman ilmoituksen periaate). Rekisteröinti ei siis tarkoita, että Toll Collect tai Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) myöntäisivät oikeudellisen tiemaksuttomuuden tai vapautuksen tiemaksuista. Vastuullisilla tahoilla on koska tahansa oikeus tarkistaa tietojen oikeellisuus. Edellytysten suhteen katso liittovaltion valtateitä koskeva tiemaksulaki (BFStrMG), kappaleet 1 ja Maksullinen tieverkosto Tiemaksuvelvollisuus on voimassa kaikilla Saksan moottoritiellä mukaanlukien huoltoasemat ja taukopaikat ja on voimassa moottoritien liittymäkohdasta lähtien. Saksan Liittotasavallan moottoriteitä ovat lain mukaan kaikki Saksan Liittotasavallan muodollisesti moottoriteiksi osoitetut päätiet. Saksan tiemaksuvelvolliset valtatiet ovat aina yhteydessä liittovaltion moottoritieverkkoon ja ne on rakennettu moottoritien kaltaisiksi. Edellytykseksi tiemaksuvelvollisuuteen liittovaltion valtatiellä on määritelty seuraavat kriteerit: Kyseessä on oltava tieosuus, joka on liittovaltion rahoittama ja ylläpitämiä ja vähintään nelikaistainen - vähintään kaksi kaistaa kumpaankin ajosuuntaan. Tieosuuden on oltava välittömässä yhteydessä liittovaltion moottoritiehen ja sen pituuden on oltava vähintään neljä kilometriä. Eri suuntien ajokaistojen on oltava erotettuja toisistaan kiintein rakentein. 5

8 2 TIEMAKSUVELVOLLISUUS Lisäksi tieosuus ei saa johtaa minkään taajaman läpi läpikulkureittinä. Vastaavasti rakennetut valtateiden osuudet kuuluvat 1. elokuuta 2012 lähtien tiemaksuvelvollisuuden piiriin liittovaltion tiemaksulain (BFStrMG) mukaan. Mainitut kriteerit eivät koske alla lueteltuja tieosuuksia, jotka niinikään kuuluvat maksulliseen tieverkostoon ja joita tiemaksuvelvollisuus on koskenut 1. tammikuuta 2008 alkaen: liittovaltatie B 75 moottoritie A 253:n ja moottoritie A 7:n välillä (Hampuri), liittovaltatie B 4 moottoritie A 23:n pohjoispuolella Bad Bramstedtiin asti (Schleswig-Holstein ja Hampuri), liittovaltatie B 9 Saksan ja Ranskan välisen rajan ja moottoritie A 65:n Kandel Süd -liittymän välillä (Rheinland-Pfalz). Liittovaltion valtateitä koskevan tiemaksulain (BFStrMG) 1, 3, momentin kohtien 1-4 mukaan tiemaksuvelvollisuuden ulkopuo- Tiemaksuvelvollinen tieverkosto on nähtävissä Internetissä osoitteessa lelle jäävät seuraavat moottoritieosuudet: moottoritie A 6 Saksan ja Ranskan väliseltä rajalta Saarbrücken-Fechingen-liittymään asti molemmissa ajosuunnissa moottoritie A 5 Saksan ja Sveitsin väliseltä rajalta sekä Saksan ja Ranskan väliseltä rajalta Müllheim/Neuenburg-liittymään asti molemmissa ajosuunnissa. Ne moottoritieosuudet, joiden käytöstä peritään tiemaksua 30. elokuuta 1994 annetun valtateiden rakentamisen yksityisrahoitusta koskevan lain Saksan Liittotasavallan virallinen lehti I, sivu 2243) kulloinkin voimassa olevan laitoksen mukaisesti, ne moottoritieosuudet, joilla on vain yksi kaista ja jotka eivät ole välittömässä yhteydessä moottoritieverkostoon. Kulloinkin voimassa oleva maksullinen tieverkosto on julkaistu Internet-osoitteessa 2.2 Toimivallan jakautuminen Toimivallan jakautuminen Saksan liittotasavallan ja Toll Collectin välisessä julkisyksityisessä kumppanuussopimuksessa Laissa on yksityiskohtaisesti määritetty, mistä ajoneuvoista ja millä tieosuuksilla tiemaksua on maksettava, miten tiemaksu peritään ja miten maksuvelvollisuutta valvotaan. Liittovaltion tiemaksulaissa (BFStrMG) säädetään myös, että liittohallitus voi määrittää tiemaksun suuruden lakiasetuksella. Lisätietoja tiemaksuvelvollisuuden valvonnan vastuista ja toimintatavoista on kappaleessa 8 Tarkastus. 6

9 Lakisääteiset tiemaksuvelvollisuuden säännökset määrittävät ne rajat, joiden puitteissa Toll Collect toimii urakoitsijana julkisyksityisessä kumppanuussuhteessa: Toll Collect on kehittänyt satelliittiperusteisen tiemaksun perintäjärjestelmän ja käyttää sitä Saksan Liittotasavallan toimeksiannosta sen luotettavana yhteistyökumppanina. Toll Collectille on lisäksi osoitettu toimeenpanoa varten seuraavat tehtävät: maksullisten teiden käytön seuranta ja tiemaksun asianmukaisen suorittamisen valvonta sekä tiemaksun jälkikäteinen perintä tietyissä tapauksissa. Toll Collectilla yksityisoikeudellisena yrityksenä ei ole vaikutusta siihen, onko ajoneuvo tiemaksuvelvollinen vai maksusta vapautettu. Päätöksen siitä, mitkä ajoneuvot ovat tiemaksuvelvollisia, mitkä tiet ovat tiemaksun alaisia ja miten korkeita tiemaksut ovat sekä mitkä haitta-aineluokat on määritetty, tekee lainsäätäjä. Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) on velvollinen rankaisemaan tiemaksuvelvollisuuden rikkomisesta. Jos todetaan, että tiemaksuvelvollinen kuorma-auto ei ole suorittanut maksua ajetulta osuudelta, maksu peritään jälkikäteen. Jos ei ole mahdollista todeta, mitä maksullisia reittejä ajoneuvo on ajanut, peritään 500 kilometrin reittiä vastaava summa. Valvonnassa Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) tallentaa tarvittavat tiedot, kuten rekisterinumeron tai maksettavan tiemaksun. Lopuksi Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) voi käynnistää sakkomenettelyn. Sakkomaksut voivat olla enintään euroa Toimivalta tieverkostoissa: BASt Maksullisen tieverkoston toimivalta on Saksan tiehallinnolla (BASt). Saksan tiehallinnon (BASt) vastuulla on ollut esim. mitata ne reittiosuudet, joista maksullinen tieverkosto koostuu. Myös maksullisen tieverkoston jatkuva päivitys (esim. uusien tieosuuksien valmistuessa) kuuluu Saksan tiehallinnon (BASt) vastuualueeseen. Internetissä osoitteessa on julkaistu vastaava päivitetty tiemaksuvelvollinen tieverkko Toimivalta valvonnassa ja sakkomaksumenettelyssä: Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) 7

10 3 REKISTERÖINTI 3 REKISTERÖINTI Ensimmäinen askel sujuvaan tiemaksujen perintään on tiemaksuvelvollisen ja tälle kuuluvien ajoneuvojen rekisteröityminen Toll Collect -järjestelmään. Rekisteröidyt käyttäjät voivat valita kolmesta tiemaksun kirjautumistavasta. Automaattinen kirjaus ajoneuvolaitteella on helpoin ja mukavin tapa hoitaa tiemaksut. Käytössä ovat lisäksi manuaaliset kirjautumistavat joko Internetin kautta tai ajoneuvokortilla tiemaksupäätteellä. Lisäksi rekisteröidyillä käyttäjillä on mahdollisuus käyttää kaikkia maksutapoja. Tällöin käyttäjä ja maksutavan palveluntarjoaja solmivat Toll Collectista riippumattoman sopimussuhteen. Rekisteröinnin jälkeen yritys saa kullekin kuorma-autolle ajoneuvokortin (sirukortin), johon on tallennettu kaikki tiemaksun perinnän kannalta tärkeät ajoneuvotiedot kuten rekisterinumero, rekisteröintimaa, haitta-aineluokka, akseliluku sekä vetoauton sallittu kokonaispaino. Ajoneuvokortti pysyy tämän jälkeenkin Toll Collectin omaisuutena. Onnistuneen käyttäjärekisteröinnin jälkeen käyttäjä saa tervehdyskirjeen, joka sisältää hänen käyttäjänumeronsa, sekä lisäksi kaksi PIN-koodin sisältävää kirjettä: Ensimmäisessä kirjeessä on master-pin, jota käytetään rekisteröidyn käyttäjän tunnistamiseen. Sitä tarvitaan, kun käyttäjä soittaa asiakaspalveluun tai haluaa muuttaa tietoja. Lisäksi sitä käytetään salasanana, kun käyttäjä kirjautuu ensimmäistä kertaa Internet-kirjauspalveluun. Toisessa kirjeessä on kaluston PIN-koodi. Se on voimassa koko ajoneuvokannalle ja helpottaa kirjautumista ajoneuvokortin avulla tiemaksupäätteellä. Ajoneuvokortista voidaan lukea automaattisesti kaikki kuorma-auton tiedot ja siirtää ne kirjautumiseen. Näin näitä tietoja ei tarvitse syöttää manuaalisesti. Rekisteröintilomakkeen voi hakea Internetistä osoitteesta sen voi joko täyttää suoraan verkossa tai tulostaa käsin täytettäväksi. Vaihtoehtoisesti voidaan lomakkeet tilata myös puhelimitse asiakaspalvelusta (katso luku 10 Palvelut ja yhteystiedot ). Lomakkeet täytyy lopuksi tulostaa, allekirjoittaa ja lähettää yrityksen leimalla varustettuna faksilla tai postitse Toll Collectille. 8

11 4 KIRJAUTUMISTAVAT 4 KIRJAUTUMISTA- VAT Tiemaksua maksetaan vain maksullisten teiden käytöstä. Tämä on se periaate, jonka mukaan Toll Collectin kehittämä tiemaksujärjestelmä toimii. Käyttäjillä on kolme erilaista mahdollisuutta kirjautua: automaattinen kirjaus ajoneuvolaitteella (On-Board Unit, OBU) manuaalinen kirjautuminen Internetin kautta, manuaalinen kirjautuminen tiemaksupäätteellä. Automaattinen kirjaus ajoneuvolaitteella on helpoin ja mukavin tapa hoitaa tiemaksut. Mutta myös muilla kirjautumistavoilla on etunsa. Kirjauksen Internetissä ja tiemaksupäätteellä voi tehdä aikaisintaan kolme päivää ennen ajoa. Kirjautuminen tiemaksupäätteellä soveltuu ennen kaikkea yrityksille, jotka käyttävät vain harvoin maksullisia teitä. 4.1 Automaattinen kirjautuminen ajoneuvolaitteen kautta Satelliittiavusteisen tiemaksujärjestelmän ydin on automaattinen kirjautuminen ajoneuvolaitteen (On-Board Unit, OBU) kautta. Kuka tahansa käyttäjä voi rekisteröinnin jälkeen asennuttaa ajoneuvoonsa ajoneuvolaitteen. GPS-satelliittisignaalien ja paikannusantureiden avulla ajoneuvolaite tunnistaa kaikki ajetut maksulliset reittiosuudet sekä laskee ajoneuvolaitteeseen annettujen ajoneuvotietojen ja reittiosuuden taksoituksen perusteella suoritettavan tiemaksun suuruuden. Tiemaksuja koskevat tiedot välitetään radiopuhelimen avulla koodattuna Toll Collectin tietokonekeskukseen. Tietokonekeskuksessa laaditaan sitten laskelma (katso luku 6 Maksutavat ). Kaikki on läpinäkyvää: Jokainen rekisteröity käyttäjä voi tiemaksulaskelman tai yksityiskohtaisen yksittäisajoerittelyn (valinnainen vaihtoehto rekisteröidylle käyttäjälle rekisteröinnin yhteydessä) poh- Automaattinen menettely Käyttäjä Satelliitti lähettää paikannustietoja (Global Positioning System, GPS) Päämäärä 1. Ajoneuvolaitteen asennus 2. Ajoneuvotietojen syöttö 3. Sijainnin määritys GPS:n avulla 4. Ajoneuvolaite tunnistaa maksullisen tieosuuden 5. Valvonta (kiinteä ja liikkuva) 6. Ajoneuvolaite laskee tiemaksut 8. Toll Collect laskuttaa tiemaksusummat tavaraliikenneyritykseltä 7. Tieto summasta siirtyy radiopuhelimella Toll Collectin tietokonekeskukseen 9

12 4 KIRJAUTUMISTAVAT jalta tarkistaa tiemaksun määräytymisen ja siten perityn tiemaksun oikeellisuuden Ajoneuvolaitteen asentaminen Käyttäjä sopii ajoneuvolaitteen asentamisesta Toll Collectin valtuuttaman huoltopalveluliikkeen kanssa. Näitä erityisesti valittuja ja koulutettuja huoltopalveluliikkeitä on kaikkialla Saksassa ja Euroopan muissa maissa. Kattava luettelo on saatavissa Internetistä osoitteesta Ajoneuvolaite annetaan käyttäjälle käyttöön maksutta, mutta se pysyy asennuksen jälkeenkin Toll Collectin omaisuutena. Asennuksesta aiheutuvat kustannukset ja siihen liittyvät omat kustannukset jäävät käyttäjän maksettaviksi. Asennus ei yleensä vaadi enempää kuin neljä tuntia aikaa ajoneuvoa kohti. Uuden ajoneuvon kohdalla asennusaika voi olla lyhyempi, jos kuorma-auto on asiakkaan toivomuksesta varustettu jo tehtaalla ajoneuvolaitteen asennuksen edellyttämällä johtosarjalla ja antennilla. Ajoneuvolaitteen asennukseen sisältyvät seuraavat vaiheet: ajoneuvolaitteen personointi valtuutetuissa huoltopalveluliikkeissä (ajoneuvo- ja käyttäjätietojen tallentaminen ajoneuvolaitteeseen ajoneuvokortin mukaisesti), antennikaapelin ja antennin asennus, ajopiirturiin tehtävä liitäntä, kytkentä ajoneuvoverkkoon, ajoneuvolaitteen asennus, koeajo ja käyttöopastus, ajoneuvolaitteen asianmukaisen asennuksen vahvistus asennustodistuksessa jonka sekä käyttäjä että huoltopalveluliike vahvistavat. Tällä hetkellä rekisteröidyt käyttäjät voivat saatavuudesta riippuen valita kahden ajoneuvolaitetyypin välillä: Ulkoinen laite: Ajoneuvolaite asennetaan tällöin kojelautaan. Ajoneuvolaitteessa on DSRC-moduuli*, joka välittää laitteen tiedot valvontasilloille, BAG:n valvonta-ajoneuvoille ja tukipylväille. Tässä tiedonsiirrossa käytetään infrapuna- tai mikroaaltotekniikkaa, jolla voidaan taata yhteensopivuus muiden tiemaksujärjestelmien kanssa. Sisäinen laite: Tämänmallinen ajoneuvolaite asennetaan, samoin kuin autoradio, DIN-standardin mukaiseen asennuspaikkaan. Asennuksen yhteydessä tuulilasiin kiinnitetään lisäksi DSRC-moduuli. Kummassakin laitetyypissä ajoneuvon katolle kiinnitetään yhdistelmäantenni. Antennin kautta laite vastaanottaa GPS-signaaleja ja välittää tietoja radiopuhelimen avulla Toll Collect -tietokonekeskukseen. Ajoneuvolaitteen personoinnissa laittee- * Lyhennys DSRC tarkoittaa Dedicated Short Range Communication = lyhyen matkan tiedonsiirto infrapuna- tai mikroaaltojärjestelmällä. 10

13 seen siirretään kuorma-auton ominaistiedot, kuten esim. sen haitta-aineluokka. Virallinen rekisteritunnus ja auton rekisteröintimaa tallennetaan ajoneuvolaitteeseen. Näin ajoneuvolaite on yksiselitteisesti yhdistettävissä tiettyyn ajoneuvoon. Tarvittaessa voidaan näitä tietoja muuttaa myöhemmin suoraan Toll Collectin kautta. Kun ajoneuvolaite on asennettu, se luovutetaan käyttäjälle. Samalla Toll Collect -huoltopalveluliikkeen edustaja antaa käyttäjälle laitteen käyttöoppaan ja ohjeistaa tätä laitteen käytöstä. Tämän jälkeen käyttäjä allekirjoittaa asennustodistuksen huoltopalveluliikettä varten kuitatakseen luovutuksen. Käyttäjä vastaa muun muassa seuraavista kuluista: ajoneuvolaitteen asennuksesta aiheutuvat kustannukset, ajoneuvon käytöstäpoiston tai myynnin yhteydessä laitteen poistamisesta aiheutuvat kustannukset tai poistokustannukset mikäli sopimus Toll Collectin kanssa lopetetaan, rekisteritunnuksen vaihdosta aiheutuvat kustannukset ja kustannukset tiemaksun kannalta olennaisista tietojen muutoksista huoltopalveluliikkeessä, ajokulut huoltopalveluliikkeeseen ja seisonta-ajat siellä asennustöiden yhteydessä Ajoneuvolaitteen toiminta Ajoneuvolaite aktivoituu automaattisesti, kun ajoneuvon moottori käynnistetään. Kuljettajalla on velvollisuus tarkistaa syötetyt tiedot (esim. akselien lukumäärä) ennen jokaista matkaa ja muuttaa niitä tarvittaessa. Viimeisimmän ajon asetukset tallentuvat yleensä muistiin. Ohjelmiston päivitysten yhteydessä palautetaan ajoneuvolaitteen perusasetukset ennalleen. Kun virta on kytketty päälle, kuljettaja tarkistanut tiedot ja vahvistanut ne painamalla OK ja vihreä LED ajoneuvolaitteessa palaa, on automaattinen tiemaksujärjestelmä aktivoitu tälle ajoneuvolle. Lisää tarkempia tietoja löytyy ajoneuvolaitteiden käyttöohjeista. Automaattisessa tiemaksun perinnässä ajoneuvolaite vastaanottaa sijaintitietoja jatkuvasti GPS-signaalien kautta. Näin ajoneuvolaite tietää, missä kuorma-auto sijaitsee ja vertaa näitä sijaintitietoja laitteeseen tallennettuihin kortteihin. Ajoneuvolaitteen sijaintimääritystä tukevat lisäanturit, jotka myös lisäävät paikannuksen tarkkuutta. Nk. vektorisuunnistus tarkistaa gyroskoopin ja matkamittarin signaalin avulla ajoneuvon liikkeen ja ajosuunnan. Vektorisuunnistus on GPS-paikannuksesta riippumaton. Satelliittipaikannuksen ja vektorisuunnistuksen tietoja verrataan jatkuvasti keskenään. Maksullisten tieosuuksien pituudet määrittää Saksan tiehallinto (BASt), ja ne tallennetaan ajoneuvolaitteeseen. Reittitietojen ja tiemaksutaksojen sekä syötettyjen ja tallennettujen ajoneuvotietojen 11

14 4 KIRJAUTUMISTAVAT aina perusteella ajoneuvolaite laskee maksettavan tiemaksun, tallentaa tämän tiedon ja välittää sen koodattuna radiopuhelimen välityksellä Toll Collect -keskukseen. Tämä tiedonsiirto tapahtuu aina, kun tietty tiemaksusumma on saavutettu tai tietty aika kulunut. Jos laite ei juuri sillä hetkellä ole käynnissä, tiedot lähetetään, kun se seuraavaan kerran käynnistyy. Kun kuljettaja sammuttaa kuorma-auton moottorin, myös ajoneuvolaite sammuu. Maksettavat tiemaksut kohdistetaan Toll Collect -tietokonekeskuksessa rekisteritunnuksen avulla käyttäjään, ja yritys saa säännöllisesti, tällä hetkellä kerran kuussa, tiemaksulaskelman, mikäli tiemaksuja on tänä jaksona kertynyt. 4.2 Manuaalinen kirjaus Automaattisen, ajoneuvolaitteen kautta tapahtuvan kirjautumisen vaihtoehtona on manuaalinen kirjautuminen Internetissä tai tiemaksupäätteellä. FIN AinA yhteydessä Ohjelehti häiriöttömän AjOn varmistamiseksi 1. Ajoneuvolaite (OBU) Moitteettoman yhteyden varmistamiseksi Ajoneuvolaitteen tai DSRC-moduulin toimintahäiriö voi johtaa siihen, että Saksan tavaraliikennevirasto (BAG) pysäyttää käyttäjän valvonnan yhteydessä. Ohjeet ajoneuvolaitteen oikeasta käytöstä ovat ohjelehdessä Aina yhteydessä, joka löytyy Internetissä osoitteesta Ylimääräisten paikannusanturien ansiosta Toll Collect -järjestelmä toimii myös silloin jos GPS-signaali on hetken toiminnasta tai sen toiminta on häiriintynyt. Digitaalisen koodauksen ansiosta turvallisuus on kirjaamisen yhteydessä aina taattu Kirjaus Internetin kautta Manuaalisen kirjauksen Internetissä voi tehdä etukäteen aikaisintaan kolme päivää ennen ajoa. Internet-kirjautumisen edellytyksenä on, että yritys on rekisteröitynyt Toll Collect-järjestelmään. Internet-kirjausjärjestelmän aloitussivulle (IEBS) käyttäjä pääsee osoitteen kautta. Kirjautuminen on mahdollista tehdä saksaksi, englanniksi, ranskaksi ja puolaksi. Erillistä ohjelmistoa ei tarvita. Kirjautuminen on helppoa: ensimmäisellä kerralla käyttäjä antaa käyttäjänumeronsa ja master-pin-koodin. Tämän jälkeen käyttäjä määrittää henkilökohtaisen Internetkäyttäjätunnuksen ja henkilökohtaisen salasanan. Seuraavaksi näytöllä näkyvät kaikki käyttäjän rekisteröimät ajoneuvot. Käyttäjä valitsee joko jonkin valmiiksi tallennetuista ajoneuvoista tai syöttää muun ajoneuvon, esim. vuokratun kuormaauton tiedot järjestelmään. Sitten hän valitsee ajoreitin alku- ja loppupisteen. Syötettyjen tietojen perusteella määritetään automaattisesti lyhin reitti maksullisessa tieverkostossa. Käyttäjä voi joko hyväksyä ehdotuksen tai muuttaa sitä haluamallaan tavalla syöttämällä enintään neljä kautta- 12

15 kulkupistettä (eli liittymää tai moottoritiekolmiota, joiden kautta reitin tulee kulkea). Tiemaksujärjestelmä määrittää voimassaoloajan ja maksettavan tiemaksun. Jos käyttäjä on valintoihin tyytyväinen, hän kirjaa reitin ja saa kirjaustositteen, jossa on kirjausnumero. Kirjausnumeron avulla kuljettaja voi todistaa maksaneensa asianmukaisen tiemaksun. Lisäksi sitä tarvitaan mahdolliseen peruutukseen. Käyttäjä voi tulostaa kirjautumistositteen tai lähetyttää sen omaan sähköpostiinsa. Tositteessa on varmennuskoodi eli digitaalinen allekirjoitus, joka todistaa tositteen aitouden. Käyttäjä voi kirjautuessaan myös ilmoittaa kustannuspaikan sisäistä kustannuskohdistusta varten. Internetissä voi peruuttaa vain kokonaisia reittejä ennen niiden voimaantulon alkua. Osaperuutukset ovat mahdollisia vai tiemaksupäätteillä reitin varrella. Luvattomien kirjausten estämiseksi on olemassa varotoimenpiteitä: jos väärä salasana syötetään useita kertoja, pääsy järjestelmään lukitaan ja sen voi avata uudelleen vain Toll Collectin asiakaspalvelu. Turvallisen tiedonsiirron takaa SSL-standardi, jonka avaimen pituus on 128 tavua. Huomaa: Manuaalisen tiemaksujärjestelmän reititysmenettely ehdottaa maksulliseen tieverkostoon sisältyviä reittejä ja laskee näiden perusteella maksun lyhimmän reitin mukaan. Järjestelmän tarjoama tieosuus ei siis välttämättä ole lyhin mahdollinen. Järjestelmän tarjoama tieosuus ei siis välttämättä ole lyhin mahdollinen. Poikkeuksena ovat maksuttomat yhteystiet. Manuaaliseen järjestelmään kirjautumises- Manuaalinen kirjautuminen: kirjautuminen Internetissä Käyttäjä Päämäärä 1. Kirjautum nen Internetissä 2. A joneuvo ajaa maksullisella tiellä 3. Valvonta (kiinteä ja liikkuva) 4. Toll Collect laskuttaa tiemaksusummat tavaraliikenneyritykseltä 13

16 4 KIRJAUTUMISTAVAT sa maksuttomat tieyhteydet helpottavat halutun matkareitin kirjaamista. Ehdotettu reitti ei tällöin kulje ainoastaan maksullisilla, vaan myös maksuttomilla teillä. Näin maksuttomat tieyhteydet varmistavat myös sen, että nk. eristetyt moottoritiet, joiden alku ja loppu eivät ole yhteydessä muuhun moottoritieverkostoon, yhdistetään kauttaaltaan muihin maksullisen tieverkoston reitinkirjauksiin Kirjautuminen tiemaksupäätteellä Kaikki käyttäjät, niin rekisteröidyt kuin rekisteröimättömätkin, voivat kirjautua manuaalisesti tiemaksupäätteellä. Päätteet on merkitty tekstillä Toll Collect, ja ne sijaitsevat sekä Saksassa että sen rajanaapurien puolella lähellä tieliittymiä, autopihoilla, levähdyspaikoilla ja huoltoasemilla. Kirjaustapahtuma tiemaksupäätteellä on aina samanlainen riippumatta siitä, onko pääte sisätiloissa, kassatilan sisällä, vai ulkona. Päätteen käyttöliittymä on looginen. Ajaja voi käyttää sitä helposti. Kirjautuminen on mahdollista tehdä saksaksi, englanniksi, ranskaksi ja puolaksi. Jos kuljettajalla on kysymyksiä, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä kutsupainikkeella Toll Collect -asiakaspalveluun. Henkilökohtaisessa keskustelussa hän saa tarvitsemansa tiedot joko saksaksi, englanniksi, ranskaksi tai puolaksi. suun käytetään PIN-näppäimistöä. Kuljettaja syöttää kaikki tärkeät ajoneuvotiedot tai käyttää ajoneuvokorttiaan, määrittää lähtöajan sekä ajon lähtö- ja määräpaikan. Tiemaksupääte laskee sen jälkeen tiemaksun lyhyimmälle reitille maksullisen tieverkoston sisällä. Kuljettaja voi hyväksyä ehdotetun reitin tai muuttaa sitä syöttämällä enintään neljä kauttakulkupistettä ( Via-Punkt ), joiden kautta ajoreitin on kuljettava. Reittimuutoksia voi tehdä käyttämällä painiketta Muuta reittiehdotusta (Streckenverlauf ändern) ja valitsemalla pisteitä kartalta. Kuljettaja valitsee kartalta ajon aloituskohdasta aloittaen esim. tärkeimmät moottoritieliittymät kauttakulkupisteiksi. Kun kuljettaja on tyytyväinen reittiin, hän vahvistaa sen ja valitsee maksutavan. Järjestelmä laskee automaattisesti ajankohdan, johon mennessä matkan on viimeistään päätyttävä. Tämä lasketaan ajon aloitushetkestä ja reitin pituudesta niin, että mahdolliset tauot, ruuhkat ja muut häiriöt otetaan huomioon. Aika lasketaan kuitenkin niin, ettei samaa kirjausta voi käyttää moneen kertaan. Kirjautumistapahtuma päätteellä muistuttaa matkalipun ostoa. Kirjautuminen tapahtuu kosketusnäytön avulla, ja korttimak- 14

17 Gratisexemplar Free copy Exemplaire gratuit Egzemplarz bezpłatny Aktualisierte Auflage 2012 Kuljettaja on velvollinen tekemään kirjauksen niin, että pystyy noudattamaan laissa säädettyjä ajoaikoja ja levähdystaukoja. On suositeltavaa aloittaa ajo mahdollisimman pian kirjauksen voimassaolon alkamisen jälkeen. Kuljettaja saa kortilla maksaessaan ensin maksutositteen ja lopuksi kirjaustositteen. Tästä tositteesta selviävät seuraavat tiedot: Mautatlas Toll Atlas Atlas du Péage Atlas Myta ajoneuvotiedot, kirjattu reitti, reitin pituus, tiemaksusumma, kirjausnumero ja voimassaoloaika. Toll Collectilta on saatavissa tiemaksukartasto, joka esittää kaikkien tiemaksupäätteiden sijaintipaikat, ja kartasto on myös esillä kaikissa tiemaksupaikoissa. Paikkakuntaluettelo sekä paikkakuntahaku tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin avulla on tallennettu osoitteeseen internetissä. Kun reitti kirjataan ja maksetaan käteisellä sisätiloissa olevalla tiemaksupäätteellä, tositteita tulostuu kaksi - kirjaustosite, joka jää käyttäjälle itselleen, ja kassatosite tiemaksupaikan yrittäjää varten. Kassalla maksamisen jälkeen kassanhoitaja antaa kuljettajalle kirjausnumerolla täydennetyn kirjaustositteen takaisin. Ulkona sijaitsevilla päätteillä voi maksaa tiemaksun suoraan käteisellä rahalla. Automaatit hyväksyvät vain seteleitä, ei kolikkoja. Tositteita tulostuu vain yksi. Sekä sisä- että ulkotiloissa sijaitsevilla maksupäätteillä on mahdollista maksaa ilman käteistä. Rekisteröimättömillä käyttäjillä on mahdollisuus maksaa hyväksytyllä luottokortilla tai manuaaliseen kirjausmenetelmään hyväksytyllä huoltamokortilla. Rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjautua käyttämällä ajoneuvokorttia. Tässä tapauksessa pääte antaa vain kirjaustositteen. Laskutus tapahtuu tällöin sovitulla maksutavalla. Manuaalinen kirjautuminen: kirjautuminen tiemaksupäätteellä Käyttäjä Päämäärä 1. Kirjautuminen tiemaksupäätteellä 2. A joneuvo ajaa maksulli sella tiellä 3. Valvonta (kiinteä ja liikkuva) 15

18 4 KIRJAUTUMISTAVAT Kirjautuminen on mahdollista tehdä kolme päivää ennen ajon alkamisajankohtaa, siis ennen kirjautumistositteen voimassaolon alkamisen ajankohtaa. Päätteet ovat yhteydessä Toll Collect -tietokonekeskukseen. Näin kirjautumistiedot välitetään Toll Collectiin heti kirjautumisen jälkeen. Järjestelmä tunnistaa valvonnassa, onko ajoneuvo kulloisellakin maksullisella tiellä kyseessä olevana ajankohtana asianmukaisesti kirjautunut vai ei. Kirjauksen voi peruuttaa ennen kirjaustositteen voimassaolon alkamista millä hyvänsä tiemaksupäätteellä, ja kirjauksen voimassaolon aikana voi tehdä osaperuutuksen ajamatta jäävän reitin osalta tiemaksupäätteillä, jotka sijaitsevat kirjatun reitin varrella. Lisätietoja peruuttamisesta on kappaleessa 4.3 Manuaalisen kirjautumisen peruuttaminen. Huomaa: Manuaalisen tiemaksujärjestelmän reititysmenettely ehdottaa maksulliseen tieverkostoon sisältyviä reittejä ja laskee näiden perusteella maksun lyhimmän reitin mukaan. Järjestelmän tarjoama tieosuus ei siis välttämättä ole lyhin mahdollinen. Käyttäjät, jotka haluavat jonkin muun reittivaihtoehdon, voivat kirjata sen syöttämällä osareittejä kirjautua. Poikkeuksena ovat maksuttomat yhteystiet. Manuaaliseen järjestelmään kirjautumisessa maksuttomat tieyhteydet helpottavat halutun matkareitin kirjaamista. Ehdotettu reitti ei tällöin kulje ainoastaan maksullisilla, vaan myös maksuttomilla reiteillä. Näin maksuttomat tieyhteydet varmistavat myös sen, että nk. eristetyt moottoritiet, joiden alku ja loppu eivät ole yhteydessä muuhun moottoritieverkostoon, yhdistetään kauttaaltaan muihin maksullisen tieverkoston reitinkirjauksiin. 4.3 Manuaalisen kirjautumisen peruuttaminen Manuaaliset kirjaukset voi peruuttaa. Tähän on olemassa seuraavat mahdollisuudet: Ajot, joiden voimassaolo ei ole vielä alkanut, voidaan peruuttaa Internetissä (rekisteröityneet käyttäjät) ja kaikilla tiemaksupäätteillä (rekisteröidyt ja rekisteröimättömät käyttäjät). Peruutus saatetaan hylätä tiemaksupäätteellä syöttövirheiden tai väliaikaisten teknisten ongelmien vuoksi. Jos kyseessä on tekninen ongelma, summa hyvitetään käyttäjälle lomakkeen Reklamation Stornierung/Einbuchungsbeleg ( Valitus peruutuksesta/kirjaustositteesta ) toimittamisen jälkeen. Syöttövirheistä aiheutuneita hylkäyksiä ei korvata. Kuljettajan kannattaa siis ensin ottaa tiemaksupäätteen soittonäppäimellä yhteys Toll Collectiin, jotta voidaan selvittää, onko kyseessä syöttövirhe. Valituslomakkeen saa suoraan tiemaksupisteestä tai Internetistä osoitteesta Kirjauksen peruuttaminen osittain tai kokonaan on maksullista. Mikäli kirjaus perutaan 15 minuutin kuluessa samalla tiemaksupaikalla tai viiden minuutin kuluessa Internet-kirjautumisesta, maksua ei peritä. Kaikista muista peruutuksista veloitetaan 3 euron peruutusmaksu. Peruutus ei ole mahdollista silloin, kun palautettava summa tai hyvitys olisi pienempi tai yhtä suuri kuin perittävä 3 euron maksu. 16

19 Kirjaustositteen voimassaolon umpeutumisen jälkeen kirjauksen peruuttaminen ei enää ole mahdollista. Tiemaksun voi saada palautetuksi enää vain Saksan tavaraliikenneviraston (BAG) kautta (katso luku 4.4 Hyvitysvaatimus kirjaustositteen kelpoisuusajan umpeuduttua ). Huomaa: Kirjauksen muuttaminen on mahdollista vain peruuttamalla reittiosuus ja kirjaamalla sitten uusi Peruutus Internetissä Internetissä kirjatun reitin voi peruuttaa ennen kirjauksen voimaantulon alkua. Käyttäjä valitsee ensin toiminnon Cancellation (Peruutus), syöttää sitten peruutettavan reitin kirjausnumeron ja vahvistaa tiedot. Tämän jälkeen kirjaus tiemaksujärjestelmään, kirjaustosite ja -numero eivät enää ole voimassa. Maksu hyvitetään käyttäjän kanssa sovitun maksutavan kautta. Kun ajo on jo alkanut, maksullisen reitin osittaiset peruutukset voi tehdä ainoastaan kirjatun reitin varrella sijaitsevilla tiemaksupäätteillä Kirjauksen peruuttaminen tiemaksupäätteellä Peruutustapahtuma tiemaksupäätteellä on aina samanlainen riippumatta siitä, onko pääte sisätiloissa kassatilan sisällä vai ulkona. Käyttäjä voi peruuttaa reitille tehdyn kirjauksen kokonaan millä tahansa tiemaksupäätteellä, jolloin hänelle hyvitetään maksettu tiemaksu, mikäli kokonaisperuutus tapahtuu ennen voimassaolon alkua. Voimassaoloaikana käyttäjä voi peruuttaa tiemaksupäätteellä tehdyn kirjauksen kokonaan ainoastaan sellaisella tiemaksupäätteellä, joka sijaitsee kirjatun tieosuuden alkupisteessä. Kirjaus voidaan peruuttaa osittain niiden reittiosuuksien osalta, joita ei ole vielä ajettu; tämä voidaan tehdä kirjatun reitin varrella sijaitsevilla tiemaksupäätteillä. Palautettavan maksun määrittämiseksi pohjana on ajamatta jäänyt reitti alkaen siitä tiemaksupäätteestä, jolla peruutus on tehty, päättyen valitun reitin määränpäähän. Tätä varten käyttäjä valitsee toiminnon Cancel (Peruutus) ja syöttää kirjaustositteen päätteeseen. Osaperuutusta varten ajaja ilmoittaa uuden määränpään alkuperäisen reitin varrella. Tämän määränpään on sijaittava sen tiemaksupäätteen, jolla peruutus suoritetaan, ja alkuperäisen määränpään välillä. Tämän jälkeen tiemaksu hyvitetään siltä osuudelta, joka on uuden ilmoitetun määränpään ja alkuperäisen määränpään välillä. 17

20 4 KIRJAUTUMISTAVAT Jos tiemaksu on maksettu käteisellä, käyttäjä saa tositteen, jota vastaan hänelle maksetaan kassalla hyvitettävä tiemaksusumma. Jos peruutus tehdään ulkona sijaitsevalla tiemaksupäätteellä, palautettava summa (josta on vähennetty peruutusmaksu) maksetaan käteismaksuna eurokolikkoina. tavaraliikennevirastolta (BAG), mikäli hän pystyy todistamaan, että aikaisempi hyvitystä koskeva vaade ei ollut tosiasiallisista syistä johtuen mahdollinen, ja mikäli hyvitysvaade jätetään tavaraliikennevirastolle kahden kuukauden sisällä kirjaustositteen tai Internet-kirjauksen voimassaolon umpeutumisesta erityisellä lomakkeella. Lomakkeen voi hakea Internetistä osoitteesta tai tilata osoitteesta Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstrasse 34, Köln, Saksa. BAG:n hyvitysmenettely on maksullinen. Mikäli tiemaksu on maksettu kortilla, käyttäjä syöttää kortin päätteeseen ja takaisinmaksu tapahtuu alkuperäisen maksuvälineen mukaisesti. 4.4 Hyvitysvaatimus kirjaustositteen kelpoisuusajan umpeuduttua Käyttäjä voi kirjaustositteen voimassaolon päätyttyä vaatia korvausta Saksan 18

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2

1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Asennus Asennus 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -pidike c Autolaturi d RDS-TMC-liikennevastaanotin*

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI Kuluttajaoikeuden linjauksia VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON ETÄMYYNTI...

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

TomTom Start 20-sarjan viiteopas

TomTom Start 20-sarjan viiteopas TomTom Start 20-sarjan viiteopas Sisällys Pakkauksen sisältö 6 Pakkauksen sisältö... 6 Lue minut ensin 7 Asentaminen autoon... 7 Käynnistäminen ja sammuttaminen... 7 Määrittäminen... 7 GPS-vastaanotto...

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot