1 ANTURIT/OPTISET KAAPELIT ANTURIT 1.2 LASI- JA MUOVIKUITUKAAPELIT 1.3 LIITÄNTÄMAHDOLLISUUDET 2 VALOKAARIVARTIJA (YKSIN)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 ANTURIT/OPTISET KAAPELIT. 2 1.1 ANTURIT 1.2 LASI- JA MUOVIKUITUKAAPELIT 1.3 LIITÄNTÄMAHDOLLISUUDET 2 VALOKAARIVARTIJA (YKSIN). 3 2. 4 3. 6 4."

Transkriptio

1 Arc Guard System Asennus, koestus ja käyttö TVOC SFA66300R00, SFA66300R00 Virranmittausyksikkö SFA66300-A SFA663007R005 Painos (0-003) (Suomi) Sisällysluettelo ANTURIT/OPTISET KAAPELIT.... ANTURIT.... LASI- JA MUOVIKUITUKAAPELIT....3 LIITÄNTÄMAHDOLLISUUDET... VALOKAARIVARTIJA (YKSIN)...3. LAITTEEN ASENNUS...3. SÄHKÖLIITÄNTÄ VALOKAAPELEIDEN JA ANTUREIDEN KYTKENTÄ KÄYTTÖASETUKSET KOESTUS VALOKAARIVARTIJA + VIRRANMITTAUSYKSIKKÖ LAITTEIDEN ASENNUS SÄHKÖLIITÄNTÄ VALOKAAPELEIDEN JA ANTUREIDEN KYTKENTÄ KÄYTTÖASETUKSET KOESTUS KAAVIOT VALOKAARIVARTIJA VIRRANMITTAUSYKSIKKÖ VALOKAARIVARTIJAN ASENNUS MNS-KOJEISTOON ANTURIN SIJOITUS VARTIJOIDEN SIJOITUS VALOKAAPELEIDEN LASKU...0

2 Anturit ja optiset kaapelit Anturit/optiset kaapelit. Anturit Jokaisella anturilla on 3m toimintasäde ja 80 toimintalaajuus. Laajennettaessa kulmaa 80 :sta 300 :een valoherkkyys pienentyy, jolloin toimintasäteeksi muodostuu,5 m. Kulman ollessa yli 300 anturin herkkyys on olematon, eikä sitä tulisi käyttää. Anturin suhteellinen herkkyys eri suunnilta tulevalle valolle. Kaapelit ovat määrämittaisia eikä niitä saa katkaista. Ylijäänyt kaapeli kiedotaan rullalle, joka on läpimitaltaan vähintään 00mm, kuten kuvasta ilmenee. Rullattua kaapelia ei saa sitoa keskeltä, koska kaapelien kuidut voivat vahingoittua.. Lasi- ja muovikuitukaapelit Asennettaessa lasikuitukaapelien taivutussäde saa olla pienimmillään 0mm tilapäisesti ja 50mm pysyvästi. Asennettaessa muovikuitukaapelien taivutussäde saa olla pienimmillään 0mm tilapäisesti ja 45mm pysyvästi. Näiden ohjeiden noudattaminen takaa kaapeleiden maksimaalisen keston myös korkeissa lämpötiloissa. Kaapelien päät on pidettävä puhtaina ja tarvittaessa ne on puhdistettava ennen liitäntää..3 Liitäntämahdollisuudet Muovikuituiset valoanturit mallia SK ja lasikuituiset mallia SK sopivat valokaarivartijoihin mallia SFA 66300R00,...R00, SFA A, -B ), SK ) sekä SK ). Optiset muovikuitukaapelit mallia SK sopivat valokaarivartijoihin mallia SFA 66300R00,...R00, SFA ), SK ), SK ), virranmittausyksiköihin mallia SFA A, SK 6633-A ) sekä katkaisijavikavartijaan mallia SK ). Optiset lasikuitukaapelit mallia SK sopivat valokaarivartijoihin mallia SFA 66300R00,...R00, SFA ),SK ), SK ), SK ), SK ), virranmittausyksiköihin mallia SFA A, SK 6633-A ), SK A.. ) sekä katkaisijavikavartijoihin mallia SK ) ja SK ). ) aikaisemmat mallit ) ei enää saatavissa - -

3 (yksin) (yksin). Laitteen asennus Yksikkö asennetaan laippa-aukot alaspäin, joko kaappiin tai erillisesti seinälle tai telineelle.. Sähköliitäntä Varmista suojamaadoitus. (ks. kaavio 4.) Syöttöjännite kytketään liittimiin 3 ja 4. Valokaarivartijoita on kahta tyyppiä: SFA R V DC / 60-40V, 50/60 Hz SFA R V DC Triac-liitäntää käytetään katkaisijan laukaisuun. Kaksi liitäntää yksikköä kohden: liittimet 0, ja, 3. Käytettäessä tasavirtaa laukaisupiirissä kytketään + liittimiin tai 3. Huom! Triac ei katkaise tasavirtaa. Hälytysrele K, liittimet 8,9 ja 30, ilmoittaa valokaarivartijan laukaisusta. Hälytysrele K, liittimet 5,6 ja 7, ilmoittaa, että laite on toiminnassa..3 Valokaapeleiden ja antureiden kytkentä Yleistä Ennen antureiden kytkemistä laitteeseen on tuloliittimien suojatulpat poistettava. Käyttämättömiin tuloliittimiin on aina jätettävä suojatulpat paikoilleen estämään aiheettomia laukaisusignaaleja. Anturikaapelit painetaan kunnolla sisään liittimiin niin, että ne lukkiutuvat paikoilleen. Tarkista kevyesti vetämällä, että ne ovat kunnolla kiinni. Anturit liitetään anturin tuloliittimiin, ts. optoliittimiin Käyttöasetukset Kytkin. Kytkin. Kytkin.3 Kytkin.4 Pois päältä (OFF) (alaspainettuna vasemmalle) virtaehto pois päältä Asento : Releen K automaattinen palautus 00ms kuluttua. Pois päältä (OFF) (alaspainettuna vasemmalle) Asento : Releen käsinpalautus. Päällä (ON) (alaspainettuna oikealle) Ei käytössä Ei käytössä.5 Koestus Koestus ennen käyttöönottoa Kytke syöttöjännite. Desimaalipisteen valo palaa numeronäytöllä ja releliitäntä 5-6 on auki, kun syöttöjännite on kytkettynä. Simuloi häiriötilanne salamavalolla, joka kestää n. 0,5ms. Normaaliherkkyydellä valokaarivartijan tulee reagoida salamaan, johtoluku=6 (m) DIN/00 ASA, salaman ollessa vähintään,5 m etäisyydellä anturista. Kohdista salamavalo anturiin ja varmista, ettei väliin jää näköesteitä. Tee testi kunkin anturin kohdalla ja tarkista, että numeronäyttö osoittaa tarkastettavaa anturia ja että katkaisija laukeaa. Vartija on palautettava jokaisen testin jälkeen, jotta saadaan uusi lukema. Koestus käytön aikana Haluttaessa voidaan laite koestaa ilman katkaisijan laukeamista avaamalla liittimet ja 3. Varoitus! Koska irtikytkettävien liittimien katkaisukyky on hyvin pieni, ei niitä saa avata virran ollessa kytkettynä. ÄLÄ UNOHDA KYTKEÄ LIITTIMIÄ JA 3 KIINNI TESTIN JÄLKEEN. On suositeltavaa, että toiminta tarkastetaan jokaisen valokaarihäiriön jälkeen ja säännöllisesti esim. kerran vuodessa tai vähintään joka toinen vuosi. Tämä koskee kaikkia yksikköjä

4 3 + virranmittausyksikkö 3 + virranmittausyksikkö 3. Laitteiden asennus Yksikkö asennetaan laippa-aukot alaspäin, joko kaappiin tai erillisesti seinälle tai telineelle. 3. Sähköliitäntä Varmista suojamaadoitus. Ks. kohta. Virranmittausyksikkö (ks. kaavio 4.) Syöttöjännite kytketään liittimiin 0-4. Valitse liittimet halutun jännitteen mukaan. Virtapiirit ulkoisista virtamuuntajista kytketään liittimiin...6. Yksi-, kaksi- tai kolmevaiheliitäntä on mahdollinen, mutta yksivaiheliitäntä pidentää jonkin verran toiminta-aikaa. Kunkin virtapiirin toinen puoli pitää maadoittaa. EMC-syistä on paras maadoittaa liittimet, 4 ja 6 kotelon sisällä. Virtamuuntajat. Valitse kytkentä virranmittausyksiköstä sen mukaan, mikä toisiovirta valituilla muuntajilla on. Katso alla oleva taulukko. Muuntajan toisiovirta A A 5A Kytkentä X4-X7, X5-X0, X6-X3 X4-X6, X5-X9, X6-X X4-X5, X5-X8, X6-X 3.3 Valokaapeleiden ja antureiden kytkentä Yleistä Ennen antureiden kytkemistä laitteeseen valokaapeleiden liittimien suojatulpat on poistettava. Käyttämättömiin liittimiin on suojatulpat jätettävä paikoilleen. Anturikaapelit painetaan kunnolla sisään liittimiin niin, että ne lukkiutuvat paikoilleen. Tarkista kevyesti vetämällä, että ne ovat kunnolla kiinni. Anturit kytketään anturin tuloliittimiin (9 kpl), ts. optoliittimiin - 9. Kytke valokaapeli valokaarivartijan liittimen 0 ja virranmittausyksikön liittimen 7 tai 8 väliin. Virranmittausyksikkö Käytettäessä useampia virranmittausyksiköitä, kytke valokaapeli tuloliittimestä 9 seuraavan virranmittausyksikön lähtöliittimeen 7 tai 8 ja niin edelleen seuraavaan siten, että virranmittausyksiköt ovat sarjassa. 3.4 Käyttöasetukset Kytkin. Päällä (alaspainettuna oikealle) Virtaehto päällä. Kytkin. Kytkin.3 Kytkin.4 Asento : Releen K automaattinen palautus 00ms kuluttua. Pois päältä (alaspainettuna vasemmalle) Asento : Releen K käsinpalautus. Päällä (alaspainettuna oikealle) Ei käytössä Ei käytössä - 4 -

5 3 + virranmittausyksikkö Virranmittausyksikkö Kytkin Kytkin Potentiometri R Asento : Testi Asento : Käyttö Asento : Kun tuloliitin 9 ei ole käytössä. Asento : Kun tuloliitin 9 on käytössä Aseta ylivirtataso niin alhaiseksi kuin mahdollista. Säädöt tehdään maksimi käyttövirralla. Kierrä potentiometriä myötäpäivään, kunnes sekä vihreä valodiodi V9 että keltainen valodiodi V7 syttyvät. Kierrä sitten hieman takaisin, kunnes keltainen valodiodi sammuu. Tällä säädöllä virranmittausyksikkö antaa viestin, kun virtataso on noin 40% maks. käyttövirrasta. 3.5 Koestus Koestus ennen käyttöönottoa Kytke syöttöjännite. Desimaalipiste on valaistuna numeronäytöllä ja liittimet 5-6 ovat auki, kun syöttöjännite on kytkettynä. a) Toimintakoe valon avulla ilman virtaehtoa. Kytkin. auki, (alaspainettuna vasemmalle). Simuloi häiriötilanne salamavalolla, joka palaa n.0,5ms. Normaaliherkkyydellä valokaarivartija reagoi salamaan, johtoluku =6 (m) DIN/00 ASA, kun salamaa pidetään vähintään,5 m etäisyydellä anturista. Kohdista salamavalo anturiin ja varmista, ettei väliin jää näköesteitä. Tee testi kunkin anturin kohdalla ja tarkista, että numeronäyttö osoittaa tarkastettavaa anturia. Tarkista, että katkaisija laukeaa. Vartija on palautettava jokaisen testin jälkeen, jotta näkyviin saadaan uusi lukema. Palauta kytkin. asentoon kiinni, (alaspainettuna oikealle) b) Toimintakoe virranmittausyksikön ollessa kytkettynä. n asetuksia ei tarvitse muuttaa. Virranmittausyksikkö Aseta kytkin asentoon (testiasento) Punainen valodiodi, V, osoittaa, että kytkin on testiasennossa. a) Simuloi ylivirtatilanne kiertämällä potentiometriä R9 myötäpäivään, kunnes vihreä tai sekä keltainen että vihreä valodiodi sammuvat. (V7 ja V9) Simuloi häiriötilanne salamavalolla edellä esitetyllä tavalla. Tarkista, että katkaisija laukeaa. b) Simuloi normaali käyttövirta kiertämällä potentiometriä R9 vastapäivään, kunnes sekä vihreä että keltainen valodiodi syttyvät. Simuloi häiriötilanne laukaisemalla salamavalo edellä esitetyllä tavalla. Tarkista, että katkaisija EI laukea. Kytke takaisin KÄYTTÖTILAAN seuraavasti: - : tarkista, että liittimet ja 3 ovat kytkettyinä ja kytkin. on kiinni -asennossa. - Virranmittausyksikkö: aseta kytkin asentoon. (Punainen valodiodi V sammuu.) Koestus käytön aikana Haluttaessa voidaan laitteet koestaa käytön aikana ilman katkaisijan laukeamista avaamalla liittimet ja 3. Koska irtikytkettävien liittimien katkaisukyky on huono, ei niitä saa avata virran ollessa kytkettynä. ÄLÄ UNOHDA KYTKEÄ LIITTIMIÄ JA 3 KIINNI KOESTUKSEN JÄLKEEN. On suositeltavaa, että toiminta tarkastetaan jokaisen häiriön jälkeen ja säännöllisesti esim. kerran vuodessa tai vähintään joka toinen vuosi. Tämä koskee kaikkia yksikköjä

6 4 Kaaviot 4 Kaaviot 4. Virtatason tiedonsiirto lisävalokaarivartijoille 0 Virrtatason tiedonsiirto virran- mittausyksiköstä Kaapelissa valoa = normaalitila V AC/DC 30 A 00 ms 0.7 A jatkuvasti 0 3 Valokaarianturit Relelähtö ulkoista laukaisuhälytystä varten 5 A, 40 V AC yleiskäyttöön , Lähtö käyttöhälytystä varten 5 A 40 V AC yleiskäyttöön Lähtö katkaisijavikavartijalle lähtevää signaalia varten Yksinkertaistettu lohkokaavio 50 V AC/DC 30 A 00 ms 0.7 A jatkuvasti auki kiinni 3 D9 Layout auki kiinni 0 9 Virtasignaali 5 A, 40 V AC yleiskäyttöön D 9 F K3, K4 R , 4 L N Näyttö, joka osoittaa aktivoidun anturin. Desimaalipiste palaa laitteen ollessa kytkettynä. Virtalähteen sulake 0,8 AT Puolijohdekytkimiä katkaisijan laukaisuun Herkkyyden säätö. Normaalisti ei muuteta. Virtaehtokytkin ja signaalireleen pitopiiri Auki: virtaehto pois päältä (tulo 0) Kiinni: virtaehto päällä (tulo 0) Auki: Kiinni: Ei käytössä Palautusnappi K-releen automaattinen palautus 0,s kuluttua K-releen käsinpalautus - 6 -

7 4 Kaaviot 4. Virranmittausyksikkö Virranmittausyksikköön tai valokaari-vartijaan. X7 X6 X5 X0 X9 X8 X3 X X X4 X5 X6 R9V R V7V Yksinkertaistettu lohkokaavio A) B) R9 R V V V N V9 V7 Virtaalue A A 5A V N -60V *) 0-5V -0V, 30V Liittimet...6 Virtamuuntajaliittimet Valokaapelilähdöt, virtasignaali virranmittauslyksikköönn tai valokaarivartijaan 9 Valokaapelitulo, virtasignaali toisesta virranmittausyksiköstä 0 ja 4 V DC ja 60 V DC 48 V DC, kun liittimet ja 3 on kytketty yhteen 3 ja 0-5 V AC/DC 4 ja 0 V DC, 30 V AC X) V A A 5A A A 5A A A 5A L Kytkennät X4-X7, X5-X0, X6-X3 X4-X6, X5-X9, X6-X X4-X5, X5-X8, X6-X T T T3 *) 48 V DC, kun liittimet ja 3 on kytketty yhteen V R9 V9 R V7 X5.. X6 Toisesta virranmittausyksiköstä. Punainen valodiodi, palaa, kun on testiasennossa. Testikytkin Asento : Testi Asento : Käyttö Potentiometrit, jolla testissä simuloidaan virtasignaalia Vihreä valodiodi, syttyneenä käyttövirrasta ja sammuneena ylivirrasta Potentiometri ylivirran asettelua varten. Keltainen valodiodi, sammuu, kun virta on n. 70% ylivirtatasosta Käyttöehtokytkin Asento : tuloliitin 9 ei ole käytössä. Asento : tuloliitin 9 on käytössä Liitinnastat virtaalueen valitsemiseksi A) Testaustoiminnot R9 Virran simulointi =testausasento =käyttöasento V Punainen ON = testiasennossa OFF = käyttöasennossa B) Säätötoiminnot: R Ylivirtasäätö = tulo 9 ei käytössä = tulo 9 käytössä V7 Keltainen ON = virtakuormitus<70% säädetystä ylivirtatasosta OFF = virtakuormitus>70% säädetystä ylivirtatasosta V9 Vihreä ON = virtakuormitus<00% säädetystä yli-virtatasosta OFF =virtakuormitus>00% säädetystä yli-virtatasosta X) Virta-alue Kytkennät eri virta-alueille A: 4-7, 5-0, 6-3 A: 4-6, 5-9, 6-5A: 4-5, 5-8, 6- Vakioasetus tehtaalta - 7 -

8 n asennus MNS-kojeistoon 5 n asennus MNS-kojeistoon 5. Anturin sijoitus Sijoitus kojekaapissa Kojekennon vaaka- ja pystykiskoja voidaan valvoa kiskojen yläpuolella olevan anturin avulla. Yksi anturi riittää sekä kiskoston että siihen kuuluvan kaapelitilan valvontaan. Anturi kiinnitetään ruuvaamalla yksinkertainen muovinen kannatin SFA663006R00 tai SFA663006R00 kehikon yläreunaan, neljänteen reikään oikealta, ks. kuva. Muovikannattimen reiät sopivat sekä M5-kierteisille että ST 4,8 -ruuveille. Kannattimen kulman pitää olla alaspäin ja anturi kiinnitetään sen yläpintaan,5mm leveällä nippusiteellä, joka sijoitetaan anturin takimmaiseen uraan ja kannattimen loviin, ks. kuva. Anturi kiinnitetään kannattimeen, ennen kuin se ruuvataan kiinni. kuva Anturin kannatin Kannatin n:o SFA R00 ) sopii kaappiin, jonka syvyys on 600mm. Kannatin n:o SFA R00 ) sopii kaappiin, jonka syvyys on 000mm, mutta voidaan katkaista sopimaan myös 800mm:n syvyiseen kaappiin. ) sisältää kannattimen, nippusiteet ja ruuvit kuva - 8 -

9 5 n asennus MNS-kojeistoon Sijoitus katkaisijakennoon Katkaisijakennon anturi voi antaa aiheettomia valokaarihavaintoja, jos se sijoitetaan kiskojen yläpuolelle. Tällaisessa kennossa on paras sijoittaa anturi pohjalle, ks. Kuva 3. Asennukseen voidaan käyttää samanlaista kannatinta kuin yläpuolelle, mutta kannattimen kulma käännetään ylöspäin ja anturi kiinnitetään sen yläpintaan. Kiskojen edessä olevassa suojalevyssä on reikä ( tai sellainen täytyy porata, Ø0mm), johon anturi voidaan sijoittaa. kuva 3 Jos katkaisijan alla oleviin liittimiin kytketään useita kaapeleita, pitää valokaarivalvontaa täydentää lisäämällä anturi etummaisen suojalevyn taakse, ks. kuva 4. Anturi kiinnitetään suojuksen kannattimen alapuolelle nippusiteellä. Anturikannatinta SFA663006R00,..R00 ei tarvita. kuva 4-9 -

10 5 n asennus MNS-kojeistoon 5. Vartijoiden sijoitus t ja virranmittausyksikkö sijoitetaan mieluimmin 6-moduuliseen kiinteään kojeryhmään, jossa niitä on helppo käsitellä. Koska valokaarivartijan näytön tarkastelukulma on hyvin pieni, niitä ei pidä sijoittaa ne ylimmäiseen tilaan. kuva Valokaapeleiden lasku Valokaapelit voidaan laskea yhdessä sähköjohtojen kanssa, mutta ne ovat huomattavasti sähköjohtoja hauraampia. On hyvin tärkeää, että taivutettaessavalokaapelia sen taivutussäde aina ylittää pienimmän sallitun säteen. Valokaapeliin ei saa kohdistaa painetta tai vetojännitystä. Kiinnitettäessä valokaapeleita nippusiteillä niitä ei saa kiristää liikaa, etteivät kaapelit vahingoidu. Koska valokaapelit toimitetaan määrämittaisina, osa kaapelia jää usein käyttämättä. Tämä pitää ripustaa tai sijoittaa lappeelleen kiedottuna rullalle, jonka läpimitta on yli 00mm. Katso myös kappale.. ABB Oy, Kotimaan tuotemyynti VAASA HELSINKI ALUEMYYNTI kuva 6 PL 6, 650 VAASA Puh. 00 PL 8, 0038 HELSINKI Puh. 00 KAAKKOIS- JA ETELÄ-SUOMI PL 8, 0038 HELSINKI, Puh , Fax Fax Fax LOUNAIS-SUOMI Kalevantie 35, 050 TURKU, Puh , Fax LÄNSI- JA KESKI-SUOMI PL 37, 330 TAMPERE, Puh , Fax ITÄ-SUOMI PL 300, 705 KUOPIO, Puh , Fax POHJOIS-SUOMI PL 485, 900 Oulu, Puh , Fax (663007r5.DOC) - 0 -

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA

OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OHJAUSKESKUS E6L YHDELLE OVI TAI PORTTIKONEISTOLLE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND Tel. +358 (0) 207 106 600 Fax. +358 (0) 207 106 601 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2.

Lisätiedot

FI FI Ohjauskeskus 0 2007

FI FI Ohjauskeskus 0 2007 FI Ohjauskeskus 11012007 SISÄLLYSLUETTELO FI FENIX-OHJAUSYKSIKKÖ... 3 PIKAKÄYTTÖOHJE... 4 ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA... 4 KOSKETUSNÄYTÖN KALIBROINTI... 4 KÄYTTÖKIELEN VALINTA... 4 KELLONAJAN JA VIIKONPÄIVÄN

Lisätiedot

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT www.purait.fi LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 1 jps-mainos.fi Myynti: PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Valmistus: LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus

Lisätiedot

Ohjekirja 2003. Royal 720 GXL Royal 780 TDL Royal 780 GLE Royal 780 GXL

Ohjekirja 2003. Royal 720 GXL Royal 780 TDL Royal 780 GLE Royal 780 GXL Ohjekirja 2003 SF Royal 720 GXL Royal 780 TDL Royal 780 GLE Royal 780 GXL ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Onnea valintanne johdosta. Olemme täysin vakuuttuneita siitä, että matkailuvaunu vastaa

Lisätiedot

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower.

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. Auto Mower Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. 0 89 90- Haluamme onnitella sinua valittuasi Husqvarna Auto Mowerin. Toivomme, että valitsemasi

Lisätiedot

SBX-3 Mini Tracker. Käyttö- ja asennusohjeet. Finsk. AxTech AB 2007 JOHDANTO

SBX-3 Mini Tracker. Käyttö- ja asennusohjeet. Finsk. AxTech AB 2007 JOHDANTO AxTech AB 2007 SBX-3 Mini Tracker Käyttö- ja asennusohjeet JOHDANTO Kiitos, että olet valinnut redknows SBX-3:n. Jotta voisit käyttää täysin hyväksesi laitteen ominaisuuksia, kehotamme lukemaan tämän ohjekirjan

Lisätiedot

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN.

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN. Käyttöohje 67 Lämmitysjärjestelmän tarkastus ennen käyttöä 67 Kun lämmitysjärjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran 67 Lämmittimen käynnistys 68 Lepoasento 68 Asetusvalikko 68 Aktivoidut toiminnot 71

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

D-TEK Kylmäainevuodon etsin

D-TEK Kylmäainevuodon etsin D-TEK Kylmäainevuodon etsin Tuotteen kuvaus: - sähkökemiallisesti lämmitetty diodi anturi - No-reset toiminta CFC, HCFC ja HFC- kylmäaineille - Automaattikalibrointi - Joustava anturivarsi - Vaahtomuovisuodatin

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

ACS A. Trimmiautomatiikka Käyttöohje. www.mente-marine.com. Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine.

ACS A. Trimmiautomatiikka Käyttöohje. www.mente-marine.com. Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine. ACS A Trimmiautomatiikka Käyttöohje Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine.com www.mente-marine.com Copyright Mente Marine Sisällysluettelo JOHDANTO...3 SYMBOLIT JA LYHENTEET...3

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

ACS ic. Trimmiautomatiikka Käyttöohje. www.mente-marine.com. Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine.

ACS ic. Trimmiautomatiikka Käyttöohje. www.mente-marine.com. Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine. ACS ic Trimmiautomatiikka Käyttöohje Mente Marine PL 472 FIN-65101 Vaasa, Suomi Sähköposti: info@mente-marine.com www.mente-marine.com Copyright Mente Marine Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 SYMBOLIT JA

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas

Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas 1ZSE 5492-129 fi, Rev. 6, 1999-11-30 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

8 RESE V04-04/09 9900.139

8 RESE V04-04/09 9900.139 8 RESE SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1.1 - Ohjeen käyttö... 2 1.2 - Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 1.3 - Tunnistekilpi...3 1.4 - Tekninen tuki...3 2 Pakkauksen avaaminen 2.1 - Liikuttaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös

KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös MEG43 (SBM99B) TASAPAINOTUSKONE KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As Puh. +358-20 1323 232, Fax +358-20 1323 388 www.ikh.fi 1 - TASAPAINOTUSKONEEN

Lisätiedot

Alipainekäymälät. Käyttöohje. Rev. April 2007 E-05-VODS4

Alipainekäymälät. Käyttöohje. Rev. April 2007 E-05-VODS4 Alipainekäymälät Käyttöohje Asennusohje Rev. April 2007 E-05-VODS4 Sivu Sisältö Onnittelemme Jets alipainekäymälän valinnan johdosta! Näin säästät luontoa turhalta veden käytöltä ja jätemäärältä tavalliseen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2265. Rotaatiomikrotomi Rotaatiomikrotomi Käyttöohje V1.4 suomi - 02/2007 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat

Lisätiedot

RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM

RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi 50100057 (RiseAtlas450M) 50100051 (RiseAtlas450M, High humidity) SWL: 205 kg QuickTrolleySystem-järjestelmällä varustettua RiseAtlas450M-nostinta

Lisätiedot

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301

MARKKINOINTI: Upo / Gorenje Oy Atomitie 5A 00370 Helsinki Puh. (09) 503 301. TEKNINEN TUKI: Askonkatu 9E 15100 Lahti arkisin 9-16: 09-503301 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen lieden käyttöönottoa 2 Turvallisuus 3 Laita pakkausmateriaalit kierrätykseen 3 Vanhan lieden hävittäminen 3 Liesi Ci 830 4 Liesi Ci 840 5 Liesi Ci 860 6 Liesi Ci 846 7 Liesi

Lisätiedot

Käyttöohje. deviheat 550

Käyttöohje. deviheat 550 FI Käyttöohje deviheat 550 Ž Sisällysluettelo Johdanto 3 deviheat 550 esittely 4 Kuinka käytät deviheat järjestelmää 6 Päivittäinen käyttö 7 Kellonajan ja päivän asetus 10 Ajastimen ohjelmointi 11 Takuu

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot