Kaltoinkohtelun ja väkivallan haltuunotto moniosaamista vaativissa tilanteissa taustaa ja kokemuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaltoinkohtelun ja väkivallan haltuunotto moniosaamista vaativissa tilanteissa taustaa ja kokemuksia"

Transkriptio

1 Kaltoinkohtelun ja väkivallan haltuunotto moniosaamista vaativissa tilanteissa taustaa ja kokemuksia Projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja

2 KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA/ ALAISESTA TYÖSTÄ Projektipaikkakunnat Kirkkonummi Janakkala Mikkeli Helsinki Tampere Oma asiakastyö Yli 200 kaltoinkohtelun tai väkivallan uhan alla elävää, joista n 50 tehty intensiivisempää työtä Puhelinpäivystys ja tukihenkilö-asiakkaat Yhteiset asiakkaat Vertaistuen asiakkaat Koulutukset ja yhteistyöhankkeet Valtakunnalliset Alueelliset Paikalliset

3 MITEN SUOMEN VANHUSTEN TURVAKOTIYHDISTYKSESSÄ KALTOINKOHTELU JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA NÄYTTÄYTYY? Lähisuhde- tai parisuhde terrorina (Johnsson 1995, Säävälä 2009) Muunlaisena läheisessä ihmissuhteessa tapahtuvana kaltoinkohteluna tai väkivaltana Ammattilaisten harjoittamana kaltoinkohteluna Rakenteellisena kaltoinkohteluna

4 LÄHISUHDE- JA PARISUHDETERRORI Pitkäkestoista jopa vuosia kestänyttä Kontrollia, henkistä piinaa, uhkailua, vakavaa väkivaltaa Usein voimakas emotionaalinen riippuvuus Kylmää ja kuumaa väkivaltaa Voi liittyä alkoholi, mutta ei välttämättä Voi liittyä taloudellisen hyödyn tavoittelua, mutta ei välttämättä Usein hyvin traumatisoivaa Ammattilaiset kokevat erittäin hankalana väliintulon ja puuttumisen

5 MUUNLAINEN LÄHEISESSÄ IHMISSUHTEESSA TAPAHTUVA KALTOINKOHTELU TAI VÄKIVALTA Yksittäisiä lieviä tekoja, jotka voivat kuitenkin aikaa myöten vakavoitua ja päättyä traagisesti Olosuhdesidonnaisia Liittyy usein kriisiytyneisiin tai konfliktoituneisiin tilanteisiin Taustalla usein kommunikaatio-ongemia ja vääristyneitä käyttäytymismalleja Usein mukana taloudellisen hyödyn tavoittelu Ammattilaisten auttamisen ja väliintulon mahdollisuudet koetaan hyviksi

6 AMMATTILAISTEN HARJOITTAMA KALTOINKOHTELU Liittyy usein riittämättömään koulutukseen, epäonnistuneeseen ammatillisuuteen tai yksittäisten työntekijöiden henkilökohtaisiin ongelmiin Selityksinä usein kiire, resurssipula, salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, ikäihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, epäselvä vastuunjako Olosuhdesidonnainen Usein ongelmia johtajuudessa Puhumattomuuden ja puuttumattomuuden kulttuuri ja pelon ilmapiiri Luottamuspula

7 HAASTEENA JA ERITYISYYTENÄ Perinteinen vanhustyön kohde - erillinen ja irrallinen Ongelmien lokeroituminen Yhteistyöverkostojen ja kontaktien puute ja erilaiset käsitykset monialaisesta yhteistyöstä Koulutuksen ja tiedon puute - lähisuhde- perhe- ja parisuhdeväkivallan dynamiikan ymmärtäminen Toimijoiden toimintakulttuurien erilaisuus Harmaalla alueella toimiminen Oikeudellistuminen ja lainsäädäntöön liittyvät kysymykset eettiset kysymykset Valmiiden vastausten puuttuminen

8 ALUKSI NÄYTTI SILTÄ, ETTÄ Hyvin erilaisia valmiuksia ja erilaisia työskentelyn tapoja Työskentely ja auttamisen keinojen etsiminen vain oman ammattialan sisältä Toimintakulttuurien erilaisuus Työvälineiden ja menetelmien puuttuminen Työolosuhteiden ja työtä tukevien rakenteiden raju heikkeneminen Kiire ja työn tekemisen näköalattomuus Yksin pärjäämisen eetos Epärealistiset odotukset Kokemusten puute Saavuttamattomat ja tukiverkon läpi putoavat ikäihmiset

9 Auttamisen hätä Huoli Pelot

10 MUTTA KUITENKIN Koulutetut ja ammattitaitoiset ammattilaiset Herkkyys ja empaattisuus Hyviä ja innovatiivisia ratkaisuja Olemassa olevia yli ammattirajojen solmittuja verkostoja ja henkilökohtaisia kontakteja Halu tiedon lisäämiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen Rohkeaa ja ennakkoluuloton heittäytyminen epämukavuusalueelle Yhteinen tahtotila, yhteinen päämäärä Valmiudet kaltoinkohtelun interventioon ja ennaltaehkäisyyn ovat jo olemassa!

11 VÄKIVALLAN PYRAMIDI Sirkku Mehtola, Viola-väkivallasta vapaaksi ry Väkivalta alkaa aina jostakin jota emme nimeä väkivallaksi Missä kohtaa alamme huolestua? Miten voisimme puuttua aikaisemmin? Eri ammatti- ja hallintokunnat katsovat väkivaltatyötä omasta näkökulmasta. Vaikuttaako tämä väkivaltaan puuttumiseen? Miten voimme omassa työssämme ennalta ehkäistä väkivallan kohdistumista kohti rajumpaa kärkeä? Kielteinen vanhuskuva, arvot ja asenteet, oikeudellinen asema Alistaminen, mitätöiminen Laiminlyönti, kaltoinkohtelu Traumatisoiva väkivalta

12 HUOLEN VYÖHYKKEISTÖ (Mukailtu Stakesin Verkostotutkimus ja kehittämismenetelmät-ryhmän EI HUOLTA Ei huolta lainkaan. Huolen vyöhykkeistöstä) PIENI HUOLI HUOLEN HARMAA VYÖHYKE SUURI HUOLI Pieni huoli tai ihmettely käynyt mielessä; luottamus omiin mahdollisuuksiin vahva. Huoli tai ihmettely käynyt toistuvasti mielessä; luottamus omiin mahdollisuuksiin hyvä. Ajatuksia lisävoimavarojen tarpeesta. Huoli kasvaa; luottamus omiin mahdollisuuksiin heikkenee. Mielessä toivomus lisävoimavaroista ja kontrollin* lisäämisestä Huoli tuntuva; omat voimavarat ehtymässä. Selvästi koettu lisävoimavarojen ja kontrollin lisäämisen tarve. Huolta paljon ja jatkuvasti: ikäihminen vaarassa. Omat keinot loppumassa Lisävoimavaroja ja kontrollia saatava mukaan heti. Huoli erittäin suuri: ikäihminen välittömässä vaarassa. Omat keinot lopussa. Muutos ikäihmisen tilanteeseen saatava heti.

13 Johtopäätöksiä Yhteistyön tulee perustua selkeälle tarpeelle ja sovitulle työnjaolle Avainhenkilöiden sitouttaminen Riittävästi kokemuksia: riittävän laaja ja kattava toimijakenttä ja toimialue riittävän suppea toimijakunta Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työskentely Riittävä resursointi Vastuut ja vastuuttaminen Kuka, mitä, milloin ja miten? Seurannasta ja arvioinnista sopinen Kuka, mitä, milloin, miten ja mitä sitten? Arvioinnin ja seurannan selkeät kriittiset pisteet Reagointivalmius Tiedon jakaminen ja juurruttaminen Miten varmennetaan tiedon siirto? Miten juurruttaminen tapahtuu? Kuka/ketkä vastaavat, millä resursseilla? Miten sitä seurataan, arvioidaan ja reagoidaan

14 Yhteistyö mahdollisti Uusien toimintatapojen ja -menetelmien kokeilun ja käyttöönoton Turvallisen epäonnistumisen ja suunnan hakemisen Tuulettamisen paikan samankaltaisuuksien löytymisen Eri tulosuuntien ja näkökulmien laajentaman kokonaiskuvan Eri toimijoiden tutustumisen toistensa työn sisältöihin Yhteisen kokemus- ja käsitemaailman tavoittamisen Keskustelevan ja uutta luovan yhteistyön Uudentyyppisen työnjaon ja roolituksen eri toimijoiden välillä Henkilökohtaisten kontaktien luomisen pidempiaikaiselle ja mutkattomalle yhteistyölle Painotuksen siirtämisen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevän työn suuntaan PAREMMAT VAIKUTTAMISEN MAHDOLLISUUDET KALTOINKOHTELUN TAI VÄKIVALLAN UHAN ALLA ELÄVÄN IKÄÄNTYNEEN ELÄMÄÄN JA TILANTEESEEN

15 Voit tehdä, mitä me emme voi tehdä, ja me voimme tehdä, mitä Sinä et voi tehdä, mutta yhdessä voimme tehdä jotain kaunista. Tehkää pieniä asioita rakkaudella, niin ovet avautuvat suuremmille. Äiti Teresa ( )

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö

Varhainen avoin yhteistyö Verkostotyön koordinaattori OlliLaiho Varhainen avoin yhteistyö Sijainti: Uudenmaan maakunta Helsingin seutu Kuuma-alue (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) Pinta-ala 367 km 2

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja Nuorten Palvelu ry Hitaan löytämisen oikeus

Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja Nuorten Palvelu ry Hitaan löytämisen oikeus Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja Nuorten Palvelu ry Hitaan löytämisen oikeus Järjestötyö etsivän työn taustalla Nuorten Palvelu ry on yli 40 vuotta vanha kansalaisjärjestö, joka syntyi 1960 luvun loppumainingeissa

Lisätiedot

AGGREDI. Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka

AGGREDI. Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka AGGREDI Toim. Tuula Kekki ja Petri Salakka Aggredi Väkivalta ei ole mulle mikään ongelma Tekijät: Tuula Kekki ja Petri Salakka (toim.) Kuvat: Tapani Aulis ja Sami Keski-Nisula Kannen suunnittelu: Aggredin

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi Tuula Salmela Tuula Salmela Tieto on valtaa vasta jaettuna Harava-projekti toimijatason arviointi TEKIJÄ Tuula Salmela, Pikassos Oy tuulamai.salmela@pp.inet.fi Puh: 050-554 6061 ULKOASU Jyri Heimo, Arktios

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot