Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/ KOKOUSAIKA Keskiviikko klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/ KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden kaupunki Ympäristöpalvelut Helmi, Rynnäkkötie 1, 3 krs Jokela Raimo, puheenjohtaja Pitkälä Helena, varapuheenjohtaja Konola Matti, jäsen Kurkinen Anna, jäsen Laakko Alpo, jäsen Louet Kaisa, jäsen Tuominen Maija-Liisa, jäsen Näätänen Teuvo, jäsen Jaakola Kaisa varajäsen POISSA Kurkinen Anna jäsen MUUT SAAPUVILLA Vinkki Esko, kaupunginhallituksen edustaja OLLEET Heikkilä Harri, va.ympäristöpalvelupäällikkö, esittelijä/sihteeri POISSA Vahteala Antti-Jussi, vs.perusturvajohtaja Eeva Heiska asiantuntija :t LAILLISUUS JA Ympäristöterveyslautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja PÄÄTÖSVALTAISUUS päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Ympäristöterveyslautakunta valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Kaisa Louet ja Teuvo Näätänen. PÖYTÄKIRJA ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Raimo Jokela Harri Heikkilä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Haapavesi / 2011 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Kaisa Louet Haapavedellä Pöytäkirjanpitäjä Teuvo Näätänen Harri Heikkilä

2 Ympäristöterveyslautakunta Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 41 Ajankohtaiset asiat Pyhäjoen yhteistarkkailun vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2010 sekä Haapaveden kaupungin jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailu vuonna Siikajoen yhteistarkkailun vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2010 sekä Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu vuonna Kiviaineksen louhintaa, murskausta, varastointia ja kuljetusta koskeva ympäristölupa, Morenia Oy, Siikalatva Haapaveden Ainalin ja Osmangan järvien ympäristöselvitys Talouden toteutumaraportti 1-9/ Talousarvioesitys vuodelle , 33 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maksutaksa/Ympäristöpalvelut Helmi Valvontasuunnitelma vuosille , päivitys vuodelle Levähaitta- ja uimavesiseuranta Ympäristöpalvelut Helmen alueella kesällä Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle Tiedoksi saapuneet kirjeet ja asiakirjat Muut esille tulevat asiat 160 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Ympäristöterveyslautakunta AJANKOHTAISET ASIAT Va. ympäristöpalvelupäällikkö kertoo ajankohtaisista eläinlääkintähuollon ja valvonnan asioista. Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4 Ympäristöterveyslautakunta PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILUN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2010 SEKÄ HAAPAVEDEN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU VUONNA 2010 Valmistelija ympäristösihteeri Eeva Heiska, Yhteistarkkailussa ovat mukana seuraavat tahot: Yhdyskuntajätevedenpuhdistamot: -Pyhäjärven kaupunki -Kärsämäen Vesihuolto Oy -Haapaveden kaupunki -Oulaisten kaupunki -Vihannin Vesi Oy -Merijärven kunta -Pyhäjokisuun Vesi Oy -Vattukylän koulu -Mieluskylän koulu Teollisuuslaitokset: -Valio Oy/Haapavesi -Pyhäsalmi Mine Oy/Pyhäsalmen kaivos -Kanteleen Voima Oy/Haapaveden voimalaitos Turvetuotantoalueet: Ahmaneva/Vapo Oy Ojaneva/Vapo Oy Märsynneva/Vapo Oy Verkaneva/Vapo Oy Palaneva/Tmi Hämäläinen Kuuhkamonneva/Vapo Oy Haaponeva/Vapo Oy Marjaneva/Megturve Oy Jahtavisneva/Megaturve Oy Aittoneva/Jukuturve Oy Puutionneva/Vapo Oy Äijönneva/Vapo Oy Kuljunneva/Vapo Oy Piipsanneva/Vapo Oy Veneneva/Kanteleen Voima Oy Onkineva/Vapo Oy Luomaneva/Vapo Oy Porkanneva/Vapo Oy Lehtoneva/Turveruukki Oy Lehtoneva/Vapo Oy Pihlajaneva/Vapo Oy Siloneva/Vapo Oy Kärsämäenneva/AP-Peat Oy Hankilanneva/Vapo Oy purkuvesistö Pyhäjärvi purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Vihanninjoki purkuvesistö Talusoja purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Haapajärvi purkuvesistö Pyhäjärvi purkuvesistö Haapajärvi purkuvesistö Vihanninjoki purkuvesistö Piipsanjoki purkuvesistö Piipsanjoki purkuvesistö Piipsanjoki purkuvesistö Piipsanjoki purkuvesistö Piipsanjoki purkuvesistö Humaloja purkuvesistö Tähjänjoki purkuvesistö Tähjänjoki purkuvesistö Hiito-oja purkuvesistö Mäyränoja purkuvesistö Mäyränoja purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Piipsanoja purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Luonuanoja

5 Ympäristöterveyslautakunta Kivineva/Vapo Oy Iso-Lamminneva/Vapo Oy Nurmesneva/Vapo Oy Puntarisuo/Vapo Oy Vittouvenneva/Vapo Oy purkuvesistö Luonuanoja purkuvesistö Venetoja purkuvesistö Isopeurapuro purkuvesistö Lohvanjoki purkuvesistö Pyhäjärvi Turvesoiden määrä (kpl) sekä kokonaispinta-ala ja tuotannossa oleva pinta-ala (ha) : Vuosi Kpl Kokonaispinta-ala Tuotannossa oleva pinta-ala Pyhäjoki alkaa Pyhäjärven kaupungin alueella sijaitsevasta Pyhäjärvestä. Joki virtaa Pyhäjärven, Kärsämäen, Haapaveden, Oulaisten ja Merijärven kautta kaakkoluodesuunnassa laskien Perämereen Pyhäjoen kunnan alueella. Kärsämäen taajaman yläpuolella pääuomaan laskee idästä Kärsämäenjoki, joka alkaa Kärsämäen kunnan itäosissa sijaitsevilta soilta ja pikkujärvistä. Toinen huomattava joki, Piipsanjoki, yhtyy pääuomaan Oulaisten kaupungin alueella. Pyhäjoen pituus Pyhäjärvestä Perämereen on 162 km ja korkeusero 140 metriä. Valuma-alueen koko jokisuulla on km 2 ja järvisyys 5,2 %. Pyhäjoen veden laatu on parhaimmillaan Pyhäjärvessä, jonka Pyhäselällä ja Kirkkoselällä vesi on melko kirkasta, vähähumuksista ja ravinteiltaan lähinnä karua tai lievästi rehevää. Jo Pyhäjärven Junttiselällä vesi on monin osin edellisiä heikompaa johtuen Junttiselälle laskettavista Pyhäsalmen kaivoksen ja Pyhäjärven kaupungin jätevesistä sekä hajakuormituksesta. Alempana Pyhäjoen pääuomassa veden laatua heikentävät pääasiassa sivujokien heikkolaatuiset vedet. Mm. Kärsämäenjoen, Luonuanjoen, Piipsanojan, Humalojan, Mäyränojan, Vihanninjoen ja Piipsanjoen vedet ovat hyvin tummia johtuen suurista humus- ja rautapitoisuuksista. Lisäksi ne ovat sameita ja hyvin ravinteikkaita. Sivujoista tuleva kuormitus heikentää veden laatua erityisesti Pyhäjoen keski- ja alaosalla.

6 Ympäristöterveyslautakunta Haapajärven kohdalla vesi on selvästi tummempaa, humuspitoisempaa ja ravinteikkaampaa kuin Pyhäjärven luusuassa. Pääuoman vesi luokitellaan reheväksi ravinteiden ja a-klorofyllin perusteella. Pyhäjokisuulle tultaessa väriluku ja humuspitoisuus lisääntyvät edelleen, mutta ravinnepitoisuuksien lisäys on pienempi kuin yläjuoksulla. Pääuoman vesi on selvästi heikkolaatuisinta hyvin runsassateisina kesinä, kuten esim. vuonna Vuodesta 1988 vuoteen 2010 Pyhäjoen veden laadussa ei ole ollut havaittavissa selvää kehityssuuntaa kesällä eikä talvella. Veden laadussa ei havaita paranemisen eikä heikkenemisen merkkejä pitkällä aikavälillä, mutta talvinäytteiden väri-, humus- ja ravinnepitoisuudet ovat viime vuosina hieman kohonneet erityisesti pääuoman alajuoksulla. Pyhäjoen vesistöalueen ravinnekuormituksen yhteenveto vv Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen hajakuormitusselvityksen mukaan (tehty v. 2009) ja vuonna 2010 on seuraava: Kuormittaja Fosfori, kg/vuosi Typpi, kg/vuosi Kiintoaine, kg/vuosi Haja-asutus (14 %) (5%) Maatalous (73 %) (78 %) Metsätalous (9 %) (6%) Ilmalaskeuma (4 %) (11 %) Hajakuormitus yhteensä Asumajäte- ja (22 %) (22 %) hulevedet (32 %) (55 %) Teollisuus- ja (40 %) (15 %) kaivostoiminta (15 %) (31 %) Turvetuotanto (38 %) (63 %) (53 %) (14 %) Pistekuormitus yhteensä Luonnonhuuhtouma

7 Ympäristöterveyslautakunta Pyhäjoen ainevirtaamat yläjuoksulta alajuoksulle ovat seuraavat: virtaama m 3 /s Pyhäjärvi 4,8 5,5 8,1 4,7 4,9 Haapakoski Tolpankoski , kiintoaine kg/d Pyhäjärvi Haapakoski Tolpankoski fosfori kg/d Pyhäjärvi Haapakoski Tolpankoski typpi kg/d Pyhäjärvi Haapakoski Tolpankoski Pyhäjoen ainevirtaama oli vuonna 2010 tavanomaista suurempi johtuen suuremmista vesimääristä ja ajoittain tavanomaista heikommasta veden laadusta. Kalastustarkkailu Pyhäjoen pienten sivujokien, Kärsämäenjoen, Vuohtojoen, Piipsanjoen ja Vihanninjoen, kalastus oli v pienimuotoista heittovapa-, onki- ja katiskakalastusta. Saaliit olivat pieniä ja saalis oli lähes täysin haukea, ahventa ja särkeä. Pyhäjoen pääuomalla Kärsämäen alueella kalasti lähinnä heittovavoilla noin 60 kalastajaa. Haapajärvellä kalasti v noin 70 taloutta pääasiassa verkoilla, katiskoilla ja heittovavoilla. Kokonaissaalis oli 4,9 tonnia, josta haukea, ahventa ja kuhaa oli yhteensä vajaa 80 %. Kalastus Haapajärvellä on vuosien mittaan vähentynyt. Mieluskylän, Matkanivan ja Oulaisten alueella kalasti v pääasiassa vapapyydyksin noin 290 kalastajaa. Kokonaissaalis on 8,4 tonnia, josta haukea, ahventa, lahnaa ja särkeä oli 86 %. Lisäksi saatiin merkittävästi pyyntikokoisena istutettua kirjolohta. Pyhäjoen vesistössä kalastusta haittaavat mm. pyydysten limoittuminen ja roskaantuminen, vesistön säännöstely sekä kalojen ajoittaiset makuvirheet. Haapajärvellä ja sen alapuolisella Pyhäjoella jäätilanteen muuttumien turvevoimalaitoksen käyttöönoton jälkeen on vaikeuttanut talvikalastusta. Haapaveden kaupungin jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailu: Haapavedellä oli viemäröinnin piirissä noin asukasta vuonna Jätevesiviemäriä on 68,45 km. Haapaveden kaupungille ja Valio Oy:lle on valmistunut yhteinen biologiskemiallinen puhdistamo vuonna Käsitellyn jäteveden määrä oli m 3 (noin m 3 enemmän kuin 2009) eli keskimäärin m 3 /vrk. Mitoitusarvo on keskimäärin m 3 /vrk ja suurin vuorokausivirtaama mitattiin huhtikuussa, m 3 /vrk. Orgaanisen aineksen lupaehto (BOD7ATU<15 mg/l, puhd.teho >95 %) saavutettiin kaikilla vuosineljänneksillä. Fosforin osalta lupaehdot (kok.fosfori<1,0 mg/l, puhd.teho >95 %) saavutettiin. Dikromaattina mitatun kemiallisen hapenkulutuksen osalta lupaehdot (CODCr<80 mg/l, puhd.teho >90 %) saavutettiin samoin kuin kiintoaineen lupaehdot

8 Ympäristöterveyslautakunta (kiintoaine <25 mg/l, puhd.teho >90 %). Myös ammoniumtyppipitoisuuden osalta lupaehdot (NH4-N <6 mg/l, puhd.teho >80 %). saavutettiin. Oheismateriaali: -Pyhäjoen yhteistarkkailu v Vesistö- ja kalataloustarkkailu, Pöyry Finland Oy 16WWE0046, , käsittelykansiossa -Pyhäjoen yhteistarkkailu. Käyttö- ja kuormitustarkkailun tulokset v. 2010, Pöyry Finland Oy 16WWE0137, , käsittelykansiossa Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Merk. Eeva Heiska oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana.

9 Ympäristöterveyslautakunta SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILUN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2010 SEKÄ SIIKAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2010 Valmistelija ympäristösihteeri Eeva Heiska, Yhteistarkkailussa ovat mukana seuraavat tahot: Yhdyskuntajätevedenpuhdistamot: Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Paavolan Vesi Oy, Ruukki Paavolan Vesi Oy, Siikajoki Teollisuuslaitokset: Profood Oy, Vihannin tehdas purkuvesistö Kärähtämänoja, Siikajoki purkuvesistö Siikajoki purkuvesistö Siikajoki purkuvesistö Ohtuanoja, Vuolunoja, Siikajoki Turvetuotantoalueet, tuotannossa: Huhtineva/Turveruukki Oy Hukanneva/Turveruukki Oy Jousineva/Vapo Oy Järvineva/Turveruukki Oy Kivineva, Pulkkila/Vapo Oy Kureluijanneva/Vapo Oy Parkkisenrimpi/Vapo Oy Piipsanneva/Vapo Oy Paskonneva, Haapavesi/Vapo Oy Saarineva/Vapo Oy Jyletneva/Vapo Oy Hangasneva/Turveruukki Oy Huhanneva/Turveruukki Oy Paloneva/Turveruukki Oy Navettarimpi/Vapo Oy Turvetuotantoalueet, kuntoonpanossa: Kärjenrimpi/Vapo Oy Peuraneva/Turveruukki Oy Saarineva/Vapo Oy (päättyi keväällä 2010) Paskonneva, Haapavesi/Vapo Oy (päättyi keväällä 2010) Siikajoen vesistöalueella oli vuonna 2010 turvetuotannossa olevia soita yhteensä hehtaaria ja kunnostusvaiheessa 737 hehtaaria. Tuotannosta poistunutta alaa oli 960 hehtaaria. Turvetuotannon piirissä oli näin ollen hehtaaria vuonna 2010 ja vuonna 2009 sitä oli hehtaaria.

10 Ympäristöterveyslautakunta Turvetuotantoalueiden pinta-alat (ha) vuosina : Vuosi Kuntoonpanossa Tuotannossa Tuotantokunnossa Poistunut tuotannosta Siikajoki alkaa Pyhännän kunnan alueella useiden pienten latvajokien yhtymäkohdasta ja virtaa Kestilän, Pulkkilan, Rantsilan ja Ruukin kuntien kautta laskien Siikajoen kunnan alueella Perämereen. Siikajoen valuma-alueen pinta-ala on km 2 ja järvisyys 2,2 %. Suurin sivu-uoma on Lamujoki, jonka valuma-alueen pinta-ala on 979 km 2. Siikajokeen on rakennettu kaksi tekoallasta: Uljua ja Kortteinen. Kortteisessa (7 km 2 ) säännöstely aloitettiin vuonna 1968 ja Uljuassa (28 km 2 ) vuonna Uljuaan vesi johdetaan Siikajoen pääuomasta Lämsänkosken yläpuolelta ja Uljuasta vesi lasketaan Lamujoen alaosalle. Kortteinen sijaitsee Lamujoen keskiosalla. Tekoaltaiden rakentaminen on liittynyt vesistötöihin, joiden tavoitteena on ollut ehkäistä tulvia, parantaa kuivatusta ja edistää voimataloutta. Uljuan altaan säännöstely vaikuttaa oleellisesti alapuolisen Siikajoen virtaamiin ja veden laatuun. Joen alaosalla on kaksi voimalaitosta. Siikajoen vesi on erittäin rehevää ja humuspitoista. Siikajoen ja Lamujoen pääuomat on luokiteltu ekologisilta tiloiltaan tyydyttäviksi ja Iso-Lamujärven tila hyväksi. Siikajoen sivu-uomista kaikki luokitellut vesistöt (Mulkuanjoki, Neittävänjoki, Kärsämänjoki, Vuolunoja) on luokiteltu ekologisilta tiloiltaan välttäviksi. Uljua ja Kortteinen on luokiteltu tyydyttäviksi. Lamujoki luokiteltiin vuoden 2010 tulosten perusteella reheväksi humusvesistöksi, joskin klorofyllipitoisuudet viittasivat lievästi rehevään laatuun. Siikajoen pääuoman vesi on hyvin humus- ja ravinnepitoista ja luokitellaan reheväksi ja erittäin reheväksi. Myös klorofyllipitoisuudet viittaavat rehevään veden laatuun. Väri on suurimmillaan tarkkailupisteillä Rantsilan alapuolella. Veden hygieenistä laatua kuvaavat lämpökestoisten koliformisten bakteerien määrät olivat paikoin koholla ja etenkin alemmalla Siikalatvan keskuspuhdistamon alapuolisella näytepisteellä veden hygieeninen laatu oli huono. Bakteerimäärät osoittivat välttävää veden hygieenistä laatua kaikilla pisteillä, joilta ne määritettiin. Siikajoen vesistöalueen jokivedet ovat hyvin humus- ja rautapitoisia, tummia ja ravinteikkaita.

11 Ympäristöterveyslautakunta Siikajoen vesistöalueen kunnallisten ja teollisten jätevedenpuhdistamoiden ja turvetuotannon kuormituksen yhteenveto vuonna 2010: Kuormittaja BOD7, kg/vuosi Fosfori, kg/vuosi Typpi, kg/vuosi Kiintoaine, kg/vuosi Ruukki, jvp (14 %) 95 (7 %) (20 %) 949 (< 1 %) Siikajoki, jvp 256 (3 %) 15 (1 %) (6 %) 438 (< 1 %) Siikalatvan jvp (34 %) 99 (8 %) (29 %) (4 %) Profood Oy, jvp (30 %) 256 (20 %) 949 (2 %) (5 %) Profood Oy, lietekenttä (19 %) 26 (2 %) 208 (< 1 %) Turvetuotanto 800 (62 %) (43 %) (90 %) Pistekuormitus yhteensä Kalastustarkkailu Iso-Lamujärven muikkukanta on ollut huipussaan vuonna 2007, jonka jälkeen nuottakalastuksen yksikkösaalis on laskenut puoleen. Muikun koko on hieman kasvanut ja kalan laatu parantunut kannan harvettua. Pyhännänjärvellä ja Kortteisen tekoaltaalla kirjanpitokalastus on lähinnä pienimuotoista verkkopyyntiä ja saalislajit ovat hauki, ahven ja lahna. Lamujoella havaittiin vuoden 2010 keväällä rapurutto, joka eteni hitaasti ylävirtaan. Vuoden 2010 ravustuskauden jälkeen kanta oli romahtanut ainakin Pulkkilan taajaman kohdalta. Muutama kilometri ylempää Launolasta rapuja edelleen saatiin. Siikajoen meriedustan vuosittainen vaellussiikasaalis oli runsaat kg ja noin kg tarkastelujakson saalista suurempi. Kalastajien mukaan pyydysten likaantuminen vaikeuttaa merikalastusta lähinnä kesällä. Siikajoen pääuomalla yleisin kalastusmuoto on heittokalastus ja saaliit ovat yleensä hauki, istutettu kirjolohi ja ahven. Haittaa kalastukselle aiheuttavat vedenpinnan ja virtauksien vaihtelu ja veden samentuminen. Myös makuhaittoja esiintyi yleisesti. Oheismateriaali: -Siikajoen yhteistarkkailu, Osa I Vesistötarkkailu 2010, LVT Lapin Vesitutkimus Oy, käsittelykansiossa -Siikajoen yhteistarkkailu, Osa II Kalataloustarkkailu 2010, LVT Lapin Vesitutkimus Oy, käsittelykansiossa -Siikajoen yhteistarkkailu 2010, Osa I: Käyttö- ja päästötarkkailu, LVT Lapin Vesitutkimus Oy, käsittelykansiossa -Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010, Pöyry Finland Oy 16WWWE0319, , käsittelykansiossa Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12 Ympäristöterveyslautakunta Merk. Eeva Heiska oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana.

13 Ympäristöterveyslautakunta KIVIAINEKSEN LOUHINTAA, MURSKAUSTA, VARASTOINTIA JA KULJETUSTA KOSKEVA YMPÄRISTÖLUPA, MORENIA OY, SIIKALATVA Valmistelija ympäristösihteeri Eeva Heiska, Julkipanopäivä Antopäivä HAKEMUS, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAI-SEN TOIMIVALTA Luvan hakija: Morenia Oy Veteraanikatu OULU Kysymyksessä on kallion louhintaa ja murskausta, kiviainestuotteiden varastointia ja kuljetusta, muualta tuotujen kiviainesten välivarastointia ja murskausta sekä puhtaiden leikkausmaiden tuontia ja välivarastointia koskeva ympäristölupahakemus. Luvan kohde on Sipolan kallioalueella oleva Morenia Oy:n omistaman Neloskallio-tilan louhos Siikalatvan kunnan Sipolan kylällä Valtatie nro 4 varrella Pulkkilasta noin 18 km pohjoiseen päin. Morenia Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa. Luvan hakemisen peruste: Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 1. momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1. momentin kohtien 7c ja 7e perusteella, joiden mukaan kivenlouhimolla ja kiinteällä tai siirrettävällä murskaamolla on oltava ympäristölupa. Ympäristölupavelvoite on kivenlouhimolla, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää ja murskaamolla, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää. Lupaviranomaisen toimivalta: Ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvun 7 :n 1 momentin perusteella kun-nan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee lupahakemuksen koskien kivenlouhimoa, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää sekä kiinteää tai siirrettävää murskaamoa, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää. Siikalatvan kunnassa toimivaltainen ympäristönsuojeluviranomainen on Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta. LUVAT, KAAVOITUSTILANNE JA SIJAINTI Luvan hakijalla on Neloskallio-tilalla Rantsilan kunnan teknisen lautakunnan antama maa-aineslain mukainen lupa, jonka viimeinen voimassaolopäivä on Lupa on myönnetty k-m 3 :n kokonaisottomäärälle. Nykyinen lupa on jatkolupa Tielaitokselle aiemmin myönnetylle ja vuonna 1991 päättyneelle luvalle. Nykyinen ottamisalue sijaitsee vanhan louhoksen yhteydessä. Suunniteltu toiminta sijoittuu Siikalatvan kunnan Sipolan kylälle Valtatie nro 4 varrelle Pulkkilasta noin 18 km pohjoiseen päin tilalle Neloskallio, jonka kiinteistötunnus on Tila on hakijan omistuksessa.

14 Ympäristöterveyslautakunta Ottamisalueen pinta-ala on maa-aineslupahakemuksen mukaan 6, 929 hehtaaria. Ottamisalue sijaitsee maa- ja metsätalousalueella ja on kallioista kangasmaata. Lähimpään asuinrakennukseen on ottamisalueelta matkaa noin 500 metriä lounaaseen päin. Alueella ei ole yleiskaavaa. Maakuntakaavassa alueella on merkintä mk-4 (Maaseudun kehittämisen kohdealue, Siikajokilaakso). Alue ei ole pohjavesialueella, mutta sen lähistöllä itäpuolella on Sipolan pohjavesialue ja ottamo, joka toimii nykyisin varaottamona. Etäisyys suunnitelma-alueelta lähimpään vesistöön, Siikajokeen, on noin yksi kilometri lounaaseen päin. Hakemuksen mukaan alueella ei tiedetä sijaitsevan arvokkaita luontokohteita eikä maisema-alueita. Lähin Natura-alue, Heikkilän laitumet, sijaitsee suunnitelma-alueelta 7-8 km:n etäisyydellä luoteeseen päin. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Hakemuksen mukainen toiminta on kallion louhintaa, kivilouheen murskausta, kiviainestuotteiden varastointia ja kuljetusta, muualta tuotujen kiviainesten välivarastointia ja murskausta sekä puhtaiden leikkausmaiden tuontia ja välivarastointia alueella jatkojalostusta ja alueen maisemointia varten. Raaka-aineet, polttoaineet ja muut tuotannossa käytettävät vuotuiset aineet ja määrät, tonnia kiviaines muualta tuotava kiviaines ja puhdas leikkausmaa kevyt polttoöljy 70,2 140,4 moottoriöljyt 0,439 1,317 voiteluaineet ja rasvat 0,088 0,22 räjähdysaineet 14,9 21,9 Toiminta-aika Murskausta ja räjäytyksiä tehdään keskimäärin 1 kk/vuosi. Poraamista ja räjäytyksiä ei tehdä päivittäin ja rikotusta tehdään vain tarvittaessa. Toiminta-ajat ovat seuraavat: -murskaus: maanantai-perjantai klo 7-22, ei juhlapyhinä eikä aattoina -poraaminen: maanantai-perjantai klo 7-21, ei juhlapyhinä eikä aattoina -rikotus: maanantai-perjantai klo 8-18, ei juhlapyhinä eikä aattoina -räjäytykset: maanantai-perjantai klo 8-18, ei juhlapyhinä eikä aattoina -kuljetukset ja kuormaus: maanantai-perjantai klo 6-22, ei juhlapyhinä eikä aattoina; voi olla myös viikonloppuisin Tuotteet, määrät, tuotantoprosessit sekä koneet ja laitteet Kalliomurskeen arvioitu vuosituotanto on keskiarvoltaan tonnia ja tonnia maksimissaan. Alueella tulee toimimaan poravaunu sekä siirrettäviä murskauslaitoksia, joiden tarkkaa rakennetta ei voida edeltä käsin esittää. Pääsääntöisesti murskauksessa toimii yksi leukamurskain, kaksi väli-/jälkimurskainta, seula sekä 1-2 pyöräkuormaajaa. Kiviainesten kuljetukset tehdään kuorma-autoilla. Murskauslaitos sijoitetaan louhokseen ja louhinnan edetessä sen paikka muuttuu. Polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä ja käyttöenergia tuotetaan aggregaatilla, joka käyttää kevyttä polttoöljyä.

15 Ympäristöterveyslautakunta Raaka-aineiden ja tuotteiden varastointimäärä ja -tapa kevyt polttoöljy, luokitus ja R-lausekkeet: 3 x litraa, IBC-pakkaus Xn (haitallinen) ja N (ympäristölle vaarallinen), R40, R65, R66, R51/53 moottoriöljyt 0,2 tn, valuma-altaallinen kontti voiteluaineet ja rasvat 0,2 tn, valuma-altaallinen kontti muualta tuotu kiviaines ja leikkausmaa tn, auma Alueella varastoidaan murskeita tuotannon välisinä aikoina vaihtelevia määriä. Varastointiaika on alle yhden vuoden. Tarvittaessa varastokasoja kastellaan pölyämisen estämiseksi. Varastokasojen sijoittelulla voidaan vähentää melun leviämistä ympäristöön. Veden käyttö Toiminnassa ei käytetä vettä. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä tiedot onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta Onnettomuusriskiä aiheuttavat poltto- ja voiteluaineiden sekä voiteluainejätteiden väliaikainen varastointi, työkoneiden vuotoriski sekä asemien toimintahäiriöt, mahdolliset tulipalot ja työmaa-alueen liikenne. Myös korkean ottorintauksen sortumisriski on olemassa. Toimet onnettomuuksien estämiseksi: Ottorintauksen sortumariski estetään ottamalla maa-aineksia tarvittaessa välitasoja käyttäen sekä käyttämällä asiantuntevaa maaainesurakoitsijaa. Kaivualueen yläreuna varustetaan suoja-aidalla ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Poltto- ja voiteluaineiden sekä ongelmajätteiden varastoinnin aiheuttamaa ympäristöriskiä pienennetään käyttämällä polttoöljyn varastoinnissa kaksivaippasäiliöitä tai suoja-allasta. Asemien toimintahäiriöitä ja muita onnettomuuksia vähennetään asianmukaisella huollolla ja tarkkailulla. Alueelle varataan vuototilanteiden varalta imeytysaineeksi turvetta. Työkoneet on varustettu peruutusvaroitusäänellä. Asiattomien oleskelua ja liikkumista ei sallita alueella otto- ja murskaustoiminnan aikana. Morenia Oy:n käyttämät urakoitsijat on ohjeistettu Maa-ainesammattilaisen ympäristöopas ohjekirjalla. Liikenne Toiminta-alueen liikenne tapahtuu valtatieltä nro 4 lähtevän metsäautotien liittymän kautta. Liittymä sijaitsee noin 18 km Pulkkilasta pohjoiseen vt nro 4 oikealla puolella ja alueelle on vt nro 4:ltä matkaa noin 700 metriä. Yksityisen metsäautotien kiinteistöllä on tierasite louhostilalle. Liikennemäärä on 0-20 ajoneuvoa vuorokaudessa vaihdellen vuosittain ja vuodenajoittain. Alueelle johtavat tiet ovat sorapäällysteisiä ja alueelle johtavien teiden pölyntorjunta hoidetaan tarvittaessa vesikastelulla ja suolaamalla. Murskaus- ja varastointialueella olevien murskepintaisten kulkuväylien pölyntorjunta hoidetaan tarvittaessa vesikastelulla. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta Hakemuksen mukaan Morenia Oy vaatii sopimusurakoitsijoiltaan parasta mahdollista kalustoa. Melua vähennetään sijoittamalla murskaamo louhokseen ja varastokasojen sijoittelulla voidaan vähentää melun leviämistä ympäristöön.

16 Ympäristöterveyslautakunta Laatujärjestelmä ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Morenia Oy noudattaa ISO 9001-standardin mukaista laatujärjestelmää, jolla on Rakentamisen Laatu RALA Ry:n hyväksyntä. Järjestelmä on myös sertifioitu ISO standardin mukaisesti. Morenia Oy:n asfalttikiviaineksille on myönnetty CEmerkintäoikeus vuonna Morenia Oy:n toiminnan taso varmistetaan säännöllisin auditoinnein. Uusia menetelmiä, tuotteita tai palveluja ei oteta käyttöön ennen niiden ympäristövaikutusten arviointia. Tiedot käytettävästä energiasta ja arvio sen käytön tehokkuudesta Murskauslaitoksen käyttöenergia on kevyt polttoöljy. Louhinnassa, murskauksessa ja lastauksessa käytetään huollettuja, moderneja laitteita, joilla on hyvä energiatehokkuus kustannussyistä. TOIMINNAN PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN SEKÄ ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Päästöt ilmaan ja pöly Hakemuksen mukaisesta toiminnasta arvioidut savukaasupäästöt: Päästö Vuosipäästö, t hiukkaset (sis. pöly) 0,131 typen oksidit (NO x ) 1,097 rikkidioksidi (SO 2 ) 0,013 hiilidioksidi (CO 2 ) 73,268 Hakemuksen mukaan pölyä synnyttäviä vaiheita ovat kuljetukset, murskaus ja seulonnat. Murskausasema kuuluu tielaitoksen ympäristönsuojelujulkaisun (TIEL ) mukaiseen luokkaan C. Luokituksen mukaisessa siirrettävässä asemassa pölyn haitallista leviämistä ympäristöön vähennetään tarvittaessa pölyn sidonnalla tai tuuli- sekä leviämisesteillä. Murskausaseman ja varastoinnin pölypäästöt leviävät noin 300 metrin etäisyydelle (luokka C), minkä sisällä ei hakemuksen mukaan ole häiriintyviä kohteita. Pölyn leviäminen on arvioitu tielaitoksen julkaiseman Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 1994 oppaan mukaan. Murskauksessa käytetään moderneja laitteita, jolloin pölyäminen on vähäistä. Pöly jää pääosin louhos- ja varastoalueelle. Pölyämistä torjutaan tarvittaessa kastelemalla. Pölyäminen ei hakemuksen mukaan muodosta ympäristöhaittaa, koska etäisyys häiriintyviin asuinkohteisiin on riittävän pitkä. Melu ja tärinä Merkittävintä melua tuottavat kallion poraus ja räjäytys, murskaus ja lastaus sekä kuljetukset. Murskauslaitos sijoitetaan louhokseen, mikä vähentää melun kulkeutumista asutukseen päin. Varastokasojen sijoittelulla voidaan vähentää melun leviämistä ympäristöön. Hakemuksen mukaan louhoksen läheisyydessä ei ole kohteita, joille murskauksessa syntyvä melu aiheuttaisi haittaa. Räjäytyksistä aiheutuva meluvaikutus on hetkellinen. Lähimpään taloon ilmoitetaan räjäytysten ajankohdasta ja tärinämittauksista sovitaan asukkaiden kanssa. Tarvittaessa vähennetään räjäytysten tärinävaikutusta mm. käyttämällä riittävän suuria rivihidasteita. Kuljetusten melua etenkin tyhjinä palaavien autojen osalta vähennetään pitämällä tieyhteys mahdollisimman hyvässä kunnossa.

17 Ympäristöterveyslautakunta Päästöt vesiin, pohjaveteen ja maaperään Louhokseen kertyvät sade- ja sulamisvedet johdetaan tarvittaessa maastoon, josta ne kulkeutuvat ojaston kautta suunnitelma-alueen eteläpuolella olevan Siikajokeen. Vesien johtamisesta sovitaan maanomistajan kanssa ennen vesien johtamista. Alueelle ei tule vesiä muualta kuin louhosalueelta. Toiminnasta ei katsota aiheutuvan haitallista vesistö-, pohjavesi- tai maaperävaikutusta. Ottamistoiminnan ei myöskään katsota oleellisesti muuttavan valumaolosuhteita. Polttoaineet säilytetään hyväksytyissä, kaksoisvaipallisissa säiliöissä. Jätteet ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Toiminnasta syntyy vuosittain 1 tonni sekajätettä, jonka urakoitsijat toimittavat asianmukaisen luvan omaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Alueella syntyy ongelmajätteinä jäteöljyä, öljynsuodattimia ja rasvaisia trasseleita noin 0,2 tonnia vuosittain, joka toimitetaan ongelmajätteen käsittelylaitokseen. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on päivätty Sen mukaan kaivannaisjätteeksi luokitellaan tuotantoalueen pintamaiden (4 000 k-m 3 ) lisäksi kannot ja hakkuutähteet (300 k-m 3 ), kivipöly/kivituhka (3 000 k-m 3 ) sekä savi ja siltti (3 000 k-m 3 ),. Pintamaa, kannot ja hakkuutähteet, kivipöly/kivituhka sekä savi ja siltti käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin tai se kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi. TARKKAILU Käyttötarkkailu Maa-ainesten otosta ja murskauksesta pidetään työmaapäiväkirjaa, johon merkitään päivittäin tuotantomäärät sekä laitteiden huollot ja poikkeukselliset tapahtumat, kuten esimerkiksi onnettomuudet. Kirjanpitoa tekevät sekä Morenia Oy:n laborantit että urakoitsijat. Kirjanpito on ympäristölupaa valvovien viranomaisten saatavilla tarvittaessa. Päästötarkkailu- ja vaikutustarkkailu Päästöjä ei hakemuksen mukaan mitata normaalitilanteissa, mutta päästöjen määrä pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja huoltamalla asemien laitteita päivittäin. Tarvittaessa ympäristöön kohdistuvia päästöjä tarkkaillaan melu- tai laskeumamittauksin. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Vireilletulo ja tiedottaminen Hakemus on saapunut Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle ja sitä on täydennetty ja Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Siikalatvan kunnan Pulkkilan hallintokeskuksen ja Haapaveden kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla Lisäksi naapurikiinteistöjen ja vaikutusalueen kiinteistöjen omistajille on lähetetty kirjeellä tieto hakemuksen nähtävillä olosta. Hakemuksesta ei ole esitetty mielipiteitä eikä muistutuksia. Lausunnot Siikalatvan kunta totesi päivätyssä lausunnossaan, että Suunniteltu toiminta voidaan toteuttaa suunnitelmissa esitetyllä tavalla, mutta lähimmässä asuinrakennukses-

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2010 85 KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 klo 13.00-16.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot