Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/ KOKOUSAIKA Keskiviikko klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/2011 125 KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.12.2011 klo 13.00-15.45"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 5/ KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden kaupunki Ympäristöpalvelut Helmi, Rynnäkkötie 1, 3 krs Jokela Raimo, puheenjohtaja Pitkälä Helena, varapuheenjohtaja Konola Matti, jäsen Kurkinen Anna, jäsen Laakko Alpo, jäsen Louet Kaisa, jäsen Tuominen Maija-Liisa, jäsen Näätänen Teuvo, jäsen Jaakola Kaisa varajäsen POISSA Kurkinen Anna jäsen MUUT SAAPUVILLA Vinkki Esko, kaupunginhallituksen edustaja OLLEET Heikkilä Harri, va.ympäristöpalvelupäällikkö, esittelijä/sihteeri POISSA Vahteala Antti-Jussi, vs.perusturvajohtaja Eeva Heiska asiantuntija :t LAILLISUUS JA Ympäristöterveyslautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja PÄÄTÖSVALTAISUUS päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Ympäristöterveyslautakunta valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Kaisa Louet ja Teuvo Näätänen. PÖYTÄKIRJA ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Raimo Jokela Harri Heikkilä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Haapavesi / 2011 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Kaisa Louet Haapavedellä Pöytäkirjanpitäjä Teuvo Näätänen Harri Heikkilä

2 Ympäristöterveyslautakunta Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu 41 Ajankohtaiset asiat Pyhäjoen yhteistarkkailun vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2010 sekä Haapaveden kaupungin jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailu vuonna Siikajoen yhteistarkkailun vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2010 sekä Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu vuonna Kiviaineksen louhintaa, murskausta, varastointia ja kuljetusta koskeva ympäristölupa, Morenia Oy, Siikalatva Haapaveden Ainalin ja Osmangan järvien ympäristöselvitys Talouden toteutumaraportti 1-9/ Talousarvioesitys vuodelle , 33 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maksutaksa/Ympäristöpalvelut Helmi Valvontasuunnitelma vuosille , päivitys vuodelle Levähaitta- ja uimavesiseuranta Ympäristöpalvelut Helmen alueella kesällä Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle Tiedoksi saapuneet kirjeet ja asiakirjat Muut esille tulevat asiat 160 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Ympäristöterveyslautakunta AJANKOHTAISET ASIAT Va. ympäristöpalvelupäällikkö kertoo ajankohtaisista eläinlääkintähuollon ja valvonnan asioista. Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4 Ympäristöterveyslautakunta PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILUN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2010 SEKÄ HAAPAVEDEN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KUORMITUSTARKKAILU VUONNA 2010 Valmistelija ympäristösihteeri Eeva Heiska, Yhteistarkkailussa ovat mukana seuraavat tahot: Yhdyskuntajätevedenpuhdistamot: -Pyhäjärven kaupunki -Kärsämäen Vesihuolto Oy -Haapaveden kaupunki -Oulaisten kaupunki -Vihannin Vesi Oy -Merijärven kunta -Pyhäjokisuun Vesi Oy -Vattukylän koulu -Mieluskylän koulu Teollisuuslaitokset: -Valio Oy/Haapavesi -Pyhäsalmi Mine Oy/Pyhäsalmen kaivos -Kanteleen Voima Oy/Haapaveden voimalaitos Turvetuotantoalueet: Ahmaneva/Vapo Oy Ojaneva/Vapo Oy Märsynneva/Vapo Oy Verkaneva/Vapo Oy Palaneva/Tmi Hämäläinen Kuuhkamonneva/Vapo Oy Haaponeva/Vapo Oy Marjaneva/Megturve Oy Jahtavisneva/Megaturve Oy Aittoneva/Jukuturve Oy Puutionneva/Vapo Oy Äijönneva/Vapo Oy Kuljunneva/Vapo Oy Piipsanneva/Vapo Oy Veneneva/Kanteleen Voima Oy Onkineva/Vapo Oy Luomaneva/Vapo Oy Porkanneva/Vapo Oy Lehtoneva/Turveruukki Oy Lehtoneva/Vapo Oy Pihlajaneva/Vapo Oy Siloneva/Vapo Oy Kärsämäenneva/AP-Peat Oy Hankilanneva/Vapo Oy purkuvesistö Pyhäjärvi purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Vihanninjoki purkuvesistö Talusoja purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Haapajärvi purkuvesistö Pyhäjärvi purkuvesistö Haapajärvi purkuvesistö Vihanninjoki purkuvesistö Piipsanjoki purkuvesistö Piipsanjoki purkuvesistö Piipsanjoki purkuvesistö Piipsanjoki purkuvesistö Piipsanjoki purkuvesistö Humaloja purkuvesistö Tähjänjoki purkuvesistö Tähjänjoki purkuvesistö Hiito-oja purkuvesistö Mäyränoja purkuvesistö Mäyränoja purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Piipsanoja purkuvesistö Pyhäjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Kärsämäenjoki purkuvesistö Luonuanoja

5 Ympäristöterveyslautakunta Kivineva/Vapo Oy Iso-Lamminneva/Vapo Oy Nurmesneva/Vapo Oy Puntarisuo/Vapo Oy Vittouvenneva/Vapo Oy purkuvesistö Luonuanoja purkuvesistö Venetoja purkuvesistö Isopeurapuro purkuvesistö Lohvanjoki purkuvesistö Pyhäjärvi Turvesoiden määrä (kpl) sekä kokonaispinta-ala ja tuotannossa oleva pinta-ala (ha) : Vuosi Kpl Kokonaispinta-ala Tuotannossa oleva pinta-ala Pyhäjoki alkaa Pyhäjärven kaupungin alueella sijaitsevasta Pyhäjärvestä. Joki virtaa Pyhäjärven, Kärsämäen, Haapaveden, Oulaisten ja Merijärven kautta kaakkoluodesuunnassa laskien Perämereen Pyhäjoen kunnan alueella. Kärsämäen taajaman yläpuolella pääuomaan laskee idästä Kärsämäenjoki, joka alkaa Kärsämäen kunnan itäosissa sijaitsevilta soilta ja pikkujärvistä. Toinen huomattava joki, Piipsanjoki, yhtyy pääuomaan Oulaisten kaupungin alueella. Pyhäjoen pituus Pyhäjärvestä Perämereen on 162 km ja korkeusero 140 metriä. Valuma-alueen koko jokisuulla on km 2 ja järvisyys 5,2 %. Pyhäjoen veden laatu on parhaimmillaan Pyhäjärvessä, jonka Pyhäselällä ja Kirkkoselällä vesi on melko kirkasta, vähähumuksista ja ravinteiltaan lähinnä karua tai lievästi rehevää. Jo Pyhäjärven Junttiselällä vesi on monin osin edellisiä heikompaa johtuen Junttiselälle laskettavista Pyhäsalmen kaivoksen ja Pyhäjärven kaupungin jätevesistä sekä hajakuormituksesta. Alempana Pyhäjoen pääuomassa veden laatua heikentävät pääasiassa sivujokien heikkolaatuiset vedet. Mm. Kärsämäenjoen, Luonuanjoen, Piipsanojan, Humalojan, Mäyränojan, Vihanninjoen ja Piipsanjoen vedet ovat hyvin tummia johtuen suurista humus- ja rautapitoisuuksista. Lisäksi ne ovat sameita ja hyvin ravinteikkaita. Sivujoista tuleva kuormitus heikentää veden laatua erityisesti Pyhäjoen keski- ja alaosalla.

6 Ympäristöterveyslautakunta Haapajärven kohdalla vesi on selvästi tummempaa, humuspitoisempaa ja ravinteikkaampaa kuin Pyhäjärven luusuassa. Pääuoman vesi luokitellaan reheväksi ravinteiden ja a-klorofyllin perusteella. Pyhäjokisuulle tultaessa väriluku ja humuspitoisuus lisääntyvät edelleen, mutta ravinnepitoisuuksien lisäys on pienempi kuin yläjuoksulla. Pääuoman vesi on selvästi heikkolaatuisinta hyvin runsassateisina kesinä, kuten esim. vuonna Vuodesta 1988 vuoteen 2010 Pyhäjoen veden laadussa ei ole ollut havaittavissa selvää kehityssuuntaa kesällä eikä talvella. Veden laadussa ei havaita paranemisen eikä heikkenemisen merkkejä pitkällä aikavälillä, mutta talvinäytteiden väri-, humus- ja ravinnepitoisuudet ovat viime vuosina hieman kohonneet erityisesti pääuoman alajuoksulla. Pyhäjoen vesistöalueen ravinnekuormituksen yhteenveto vv Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen hajakuormitusselvityksen mukaan (tehty v. 2009) ja vuonna 2010 on seuraava: Kuormittaja Fosfori, kg/vuosi Typpi, kg/vuosi Kiintoaine, kg/vuosi Haja-asutus (14 %) (5%) Maatalous (73 %) (78 %) Metsätalous (9 %) (6%) Ilmalaskeuma (4 %) (11 %) Hajakuormitus yhteensä Asumajäte- ja (22 %) (22 %) hulevedet (32 %) (55 %) Teollisuus- ja (40 %) (15 %) kaivostoiminta (15 %) (31 %) Turvetuotanto (38 %) (63 %) (53 %) (14 %) Pistekuormitus yhteensä Luonnonhuuhtouma

7 Ympäristöterveyslautakunta Pyhäjoen ainevirtaamat yläjuoksulta alajuoksulle ovat seuraavat: virtaama m 3 /s Pyhäjärvi 4,8 5,5 8,1 4,7 4,9 Haapakoski Tolpankoski , kiintoaine kg/d Pyhäjärvi Haapakoski Tolpankoski fosfori kg/d Pyhäjärvi Haapakoski Tolpankoski typpi kg/d Pyhäjärvi Haapakoski Tolpankoski Pyhäjoen ainevirtaama oli vuonna 2010 tavanomaista suurempi johtuen suuremmista vesimääristä ja ajoittain tavanomaista heikommasta veden laadusta. Kalastustarkkailu Pyhäjoen pienten sivujokien, Kärsämäenjoen, Vuohtojoen, Piipsanjoen ja Vihanninjoen, kalastus oli v pienimuotoista heittovapa-, onki- ja katiskakalastusta. Saaliit olivat pieniä ja saalis oli lähes täysin haukea, ahventa ja särkeä. Pyhäjoen pääuomalla Kärsämäen alueella kalasti lähinnä heittovavoilla noin 60 kalastajaa. Haapajärvellä kalasti v noin 70 taloutta pääasiassa verkoilla, katiskoilla ja heittovavoilla. Kokonaissaalis oli 4,9 tonnia, josta haukea, ahventa ja kuhaa oli yhteensä vajaa 80 %. Kalastus Haapajärvellä on vuosien mittaan vähentynyt. Mieluskylän, Matkanivan ja Oulaisten alueella kalasti v pääasiassa vapapyydyksin noin 290 kalastajaa. Kokonaissaalis on 8,4 tonnia, josta haukea, ahventa, lahnaa ja särkeä oli 86 %. Lisäksi saatiin merkittävästi pyyntikokoisena istutettua kirjolohta. Pyhäjoen vesistössä kalastusta haittaavat mm. pyydysten limoittuminen ja roskaantuminen, vesistön säännöstely sekä kalojen ajoittaiset makuvirheet. Haapajärvellä ja sen alapuolisella Pyhäjoella jäätilanteen muuttumien turvevoimalaitoksen käyttöönoton jälkeen on vaikeuttanut talvikalastusta. Haapaveden kaupungin jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailu: Haapavedellä oli viemäröinnin piirissä noin asukasta vuonna Jätevesiviemäriä on 68,45 km. Haapaveden kaupungille ja Valio Oy:lle on valmistunut yhteinen biologiskemiallinen puhdistamo vuonna Käsitellyn jäteveden määrä oli m 3 (noin m 3 enemmän kuin 2009) eli keskimäärin m 3 /vrk. Mitoitusarvo on keskimäärin m 3 /vrk ja suurin vuorokausivirtaama mitattiin huhtikuussa, m 3 /vrk. Orgaanisen aineksen lupaehto (BOD7ATU<15 mg/l, puhd.teho >95 %) saavutettiin kaikilla vuosineljänneksillä. Fosforin osalta lupaehdot (kok.fosfori<1,0 mg/l, puhd.teho >95 %) saavutettiin. Dikromaattina mitatun kemiallisen hapenkulutuksen osalta lupaehdot (CODCr<80 mg/l, puhd.teho >90 %) saavutettiin samoin kuin kiintoaineen lupaehdot

8 Ympäristöterveyslautakunta (kiintoaine <25 mg/l, puhd.teho >90 %). Myös ammoniumtyppipitoisuuden osalta lupaehdot (NH4-N <6 mg/l, puhd.teho >80 %). saavutettiin. Oheismateriaali: -Pyhäjoen yhteistarkkailu v Vesistö- ja kalataloustarkkailu, Pöyry Finland Oy 16WWE0046, , käsittelykansiossa -Pyhäjoen yhteistarkkailu. Käyttö- ja kuormitustarkkailun tulokset v. 2010, Pöyry Finland Oy 16WWE0137, , käsittelykansiossa Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Merk. Eeva Heiska oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana.

9 Ympäristöterveyslautakunta SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILUN VESISTÖ- JA KALATALOUSTARKKAILU VUONNA 2010 SEKÄ SIIKAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILU VUONNA 2010 Valmistelija ympäristösihteeri Eeva Heiska, Yhteistarkkailussa ovat mukana seuraavat tahot: Yhdyskuntajätevedenpuhdistamot: Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy Paavolan Vesi Oy, Ruukki Paavolan Vesi Oy, Siikajoki Teollisuuslaitokset: Profood Oy, Vihannin tehdas purkuvesistö Kärähtämänoja, Siikajoki purkuvesistö Siikajoki purkuvesistö Siikajoki purkuvesistö Ohtuanoja, Vuolunoja, Siikajoki Turvetuotantoalueet, tuotannossa: Huhtineva/Turveruukki Oy Hukanneva/Turveruukki Oy Jousineva/Vapo Oy Järvineva/Turveruukki Oy Kivineva, Pulkkila/Vapo Oy Kureluijanneva/Vapo Oy Parkkisenrimpi/Vapo Oy Piipsanneva/Vapo Oy Paskonneva, Haapavesi/Vapo Oy Saarineva/Vapo Oy Jyletneva/Vapo Oy Hangasneva/Turveruukki Oy Huhanneva/Turveruukki Oy Paloneva/Turveruukki Oy Navettarimpi/Vapo Oy Turvetuotantoalueet, kuntoonpanossa: Kärjenrimpi/Vapo Oy Peuraneva/Turveruukki Oy Saarineva/Vapo Oy (päättyi keväällä 2010) Paskonneva, Haapavesi/Vapo Oy (päättyi keväällä 2010) Siikajoen vesistöalueella oli vuonna 2010 turvetuotannossa olevia soita yhteensä hehtaaria ja kunnostusvaiheessa 737 hehtaaria. Tuotannosta poistunutta alaa oli 960 hehtaaria. Turvetuotannon piirissä oli näin ollen hehtaaria vuonna 2010 ja vuonna 2009 sitä oli hehtaaria.

10 Ympäristöterveyslautakunta Turvetuotantoalueiden pinta-alat (ha) vuosina : Vuosi Kuntoonpanossa Tuotannossa Tuotantokunnossa Poistunut tuotannosta Siikajoki alkaa Pyhännän kunnan alueella useiden pienten latvajokien yhtymäkohdasta ja virtaa Kestilän, Pulkkilan, Rantsilan ja Ruukin kuntien kautta laskien Siikajoen kunnan alueella Perämereen. Siikajoen valuma-alueen pinta-ala on km 2 ja järvisyys 2,2 %. Suurin sivu-uoma on Lamujoki, jonka valuma-alueen pinta-ala on 979 km 2. Siikajokeen on rakennettu kaksi tekoallasta: Uljua ja Kortteinen. Kortteisessa (7 km 2 ) säännöstely aloitettiin vuonna 1968 ja Uljuassa (28 km 2 ) vuonna Uljuaan vesi johdetaan Siikajoen pääuomasta Lämsänkosken yläpuolelta ja Uljuasta vesi lasketaan Lamujoen alaosalle. Kortteinen sijaitsee Lamujoen keskiosalla. Tekoaltaiden rakentaminen on liittynyt vesistötöihin, joiden tavoitteena on ollut ehkäistä tulvia, parantaa kuivatusta ja edistää voimataloutta. Uljuan altaan säännöstely vaikuttaa oleellisesti alapuolisen Siikajoen virtaamiin ja veden laatuun. Joen alaosalla on kaksi voimalaitosta. Siikajoen vesi on erittäin rehevää ja humuspitoista. Siikajoen ja Lamujoen pääuomat on luokiteltu ekologisilta tiloiltaan tyydyttäviksi ja Iso-Lamujärven tila hyväksi. Siikajoen sivu-uomista kaikki luokitellut vesistöt (Mulkuanjoki, Neittävänjoki, Kärsämänjoki, Vuolunoja) on luokiteltu ekologisilta tiloiltaan välttäviksi. Uljua ja Kortteinen on luokiteltu tyydyttäviksi. Lamujoki luokiteltiin vuoden 2010 tulosten perusteella reheväksi humusvesistöksi, joskin klorofyllipitoisuudet viittasivat lievästi rehevään laatuun. Siikajoen pääuoman vesi on hyvin humus- ja ravinnepitoista ja luokitellaan reheväksi ja erittäin reheväksi. Myös klorofyllipitoisuudet viittaavat rehevään veden laatuun. Väri on suurimmillaan tarkkailupisteillä Rantsilan alapuolella. Veden hygieenistä laatua kuvaavat lämpökestoisten koliformisten bakteerien määrät olivat paikoin koholla ja etenkin alemmalla Siikalatvan keskuspuhdistamon alapuolisella näytepisteellä veden hygieeninen laatu oli huono. Bakteerimäärät osoittivat välttävää veden hygieenistä laatua kaikilla pisteillä, joilta ne määritettiin. Siikajoen vesistöalueen jokivedet ovat hyvin humus- ja rautapitoisia, tummia ja ravinteikkaita.

11 Ympäristöterveyslautakunta Siikajoen vesistöalueen kunnallisten ja teollisten jätevedenpuhdistamoiden ja turvetuotannon kuormituksen yhteenveto vuonna 2010: Kuormittaja BOD7, kg/vuosi Fosfori, kg/vuosi Typpi, kg/vuosi Kiintoaine, kg/vuosi Ruukki, jvp (14 %) 95 (7 %) (20 %) 949 (< 1 %) Siikajoki, jvp 256 (3 %) 15 (1 %) (6 %) 438 (< 1 %) Siikalatvan jvp (34 %) 99 (8 %) (29 %) (4 %) Profood Oy, jvp (30 %) 256 (20 %) 949 (2 %) (5 %) Profood Oy, lietekenttä (19 %) 26 (2 %) 208 (< 1 %) Turvetuotanto 800 (62 %) (43 %) (90 %) Pistekuormitus yhteensä Kalastustarkkailu Iso-Lamujärven muikkukanta on ollut huipussaan vuonna 2007, jonka jälkeen nuottakalastuksen yksikkösaalis on laskenut puoleen. Muikun koko on hieman kasvanut ja kalan laatu parantunut kannan harvettua. Pyhännänjärvellä ja Kortteisen tekoaltaalla kirjanpitokalastus on lähinnä pienimuotoista verkkopyyntiä ja saalislajit ovat hauki, ahven ja lahna. Lamujoella havaittiin vuoden 2010 keväällä rapurutto, joka eteni hitaasti ylävirtaan. Vuoden 2010 ravustuskauden jälkeen kanta oli romahtanut ainakin Pulkkilan taajaman kohdalta. Muutama kilometri ylempää Launolasta rapuja edelleen saatiin. Siikajoen meriedustan vuosittainen vaellussiikasaalis oli runsaat kg ja noin kg tarkastelujakson saalista suurempi. Kalastajien mukaan pyydysten likaantuminen vaikeuttaa merikalastusta lähinnä kesällä. Siikajoen pääuomalla yleisin kalastusmuoto on heittokalastus ja saaliit ovat yleensä hauki, istutettu kirjolohi ja ahven. Haittaa kalastukselle aiheuttavat vedenpinnan ja virtauksien vaihtelu ja veden samentuminen. Myös makuhaittoja esiintyi yleisesti. Oheismateriaali: -Siikajoen yhteistarkkailu, Osa I Vesistötarkkailu 2010, LVT Lapin Vesitutkimus Oy, käsittelykansiossa -Siikajoen yhteistarkkailu, Osa II Kalataloustarkkailu 2010, LVT Lapin Vesitutkimus Oy, käsittelykansiossa -Siikajoen yhteistarkkailu 2010, Osa I: Käyttö- ja päästötarkkailu, LVT Lapin Vesitutkimus Oy, käsittelykansiossa -Siikajoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vesistötarkkailu v. 2010, Pöyry Finland Oy 16WWWE0319, , käsittelykansiossa Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12 Ympäristöterveyslautakunta Merk. Eeva Heiska oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana.

13 Ympäristöterveyslautakunta KIVIAINEKSEN LOUHINTAA, MURSKAUSTA, VARASTOINTIA JA KULJETUSTA KOSKEVA YMPÄRISTÖLUPA, MORENIA OY, SIIKALATVA Valmistelija ympäristösihteeri Eeva Heiska, Julkipanopäivä Antopäivä HAKEMUS, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAI-SEN TOIMIVALTA Luvan hakija: Morenia Oy Veteraanikatu OULU Kysymyksessä on kallion louhintaa ja murskausta, kiviainestuotteiden varastointia ja kuljetusta, muualta tuotujen kiviainesten välivarastointia ja murskausta sekä puhtaiden leikkausmaiden tuontia ja välivarastointia koskeva ympäristölupahakemus. Luvan kohde on Sipolan kallioalueella oleva Morenia Oy:n omistaman Neloskallio-tilan louhos Siikalatvan kunnan Sipolan kylällä Valtatie nro 4 varrella Pulkkilasta noin 18 km pohjoiseen päin. Morenia Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa. Luvan hakemisen peruste: Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 1. momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1. momentin kohtien 7c ja 7e perusteella, joiden mukaan kivenlouhimolla ja kiinteällä tai siirrettävällä murskaamolla on oltava ympäristölupa. Ympäristölupavelvoite on kivenlouhimolla, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää ja murskaamolla, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää. Lupaviranomaisen toimivalta: Ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvun 7 :n 1 momentin perusteella kun-nan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee lupahakemuksen koskien kivenlouhimoa, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää sekä kiinteää tai siirrettävää murskaamoa, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää. Siikalatvan kunnassa toimivaltainen ympäristönsuojeluviranomainen on Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta. LUVAT, KAAVOITUSTILANNE JA SIJAINTI Luvan hakijalla on Neloskallio-tilalla Rantsilan kunnan teknisen lautakunnan antama maa-aineslain mukainen lupa, jonka viimeinen voimassaolopäivä on Lupa on myönnetty k-m 3 :n kokonaisottomäärälle. Nykyinen lupa on jatkolupa Tielaitokselle aiemmin myönnetylle ja vuonna 1991 päättyneelle luvalle. Nykyinen ottamisalue sijaitsee vanhan louhoksen yhteydessä. Suunniteltu toiminta sijoittuu Siikalatvan kunnan Sipolan kylälle Valtatie nro 4 varrelle Pulkkilasta noin 18 km pohjoiseen päin tilalle Neloskallio, jonka kiinteistötunnus on Tila on hakijan omistuksessa.

14 Ympäristöterveyslautakunta Ottamisalueen pinta-ala on maa-aineslupahakemuksen mukaan 6, 929 hehtaaria. Ottamisalue sijaitsee maa- ja metsätalousalueella ja on kallioista kangasmaata. Lähimpään asuinrakennukseen on ottamisalueelta matkaa noin 500 metriä lounaaseen päin. Alueella ei ole yleiskaavaa. Maakuntakaavassa alueella on merkintä mk-4 (Maaseudun kehittämisen kohdealue, Siikajokilaakso). Alue ei ole pohjavesialueella, mutta sen lähistöllä itäpuolella on Sipolan pohjavesialue ja ottamo, joka toimii nykyisin varaottamona. Etäisyys suunnitelma-alueelta lähimpään vesistöön, Siikajokeen, on noin yksi kilometri lounaaseen päin. Hakemuksen mukaan alueella ei tiedetä sijaitsevan arvokkaita luontokohteita eikä maisema-alueita. Lähin Natura-alue, Heikkilän laitumet, sijaitsee suunnitelma-alueelta 7-8 km:n etäisyydellä luoteeseen päin. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Hakemuksen mukainen toiminta on kallion louhintaa, kivilouheen murskausta, kiviainestuotteiden varastointia ja kuljetusta, muualta tuotujen kiviainesten välivarastointia ja murskausta sekä puhtaiden leikkausmaiden tuontia ja välivarastointia alueella jatkojalostusta ja alueen maisemointia varten. Raaka-aineet, polttoaineet ja muut tuotannossa käytettävät vuotuiset aineet ja määrät, tonnia kiviaines muualta tuotava kiviaines ja puhdas leikkausmaa kevyt polttoöljy 70,2 140,4 moottoriöljyt 0,439 1,317 voiteluaineet ja rasvat 0,088 0,22 räjähdysaineet 14,9 21,9 Toiminta-aika Murskausta ja räjäytyksiä tehdään keskimäärin 1 kk/vuosi. Poraamista ja räjäytyksiä ei tehdä päivittäin ja rikotusta tehdään vain tarvittaessa. Toiminta-ajat ovat seuraavat: -murskaus: maanantai-perjantai klo 7-22, ei juhlapyhinä eikä aattoina -poraaminen: maanantai-perjantai klo 7-21, ei juhlapyhinä eikä aattoina -rikotus: maanantai-perjantai klo 8-18, ei juhlapyhinä eikä aattoina -räjäytykset: maanantai-perjantai klo 8-18, ei juhlapyhinä eikä aattoina -kuljetukset ja kuormaus: maanantai-perjantai klo 6-22, ei juhlapyhinä eikä aattoina; voi olla myös viikonloppuisin Tuotteet, määrät, tuotantoprosessit sekä koneet ja laitteet Kalliomurskeen arvioitu vuosituotanto on keskiarvoltaan tonnia ja tonnia maksimissaan. Alueella tulee toimimaan poravaunu sekä siirrettäviä murskauslaitoksia, joiden tarkkaa rakennetta ei voida edeltä käsin esittää. Pääsääntöisesti murskauksessa toimii yksi leukamurskain, kaksi väli-/jälkimurskainta, seula sekä 1-2 pyöräkuormaajaa. Kiviainesten kuljetukset tehdään kuorma-autoilla. Murskauslaitos sijoitetaan louhokseen ja louhinnan edetessä sen paikka muuttuu. Polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä ja käyttöenergia tuotetaan aggregaatilla, joka käyttää kevyttä polttoöljyä.

15 Ympäristöterveyslautakunta Raaka-aineiden ja tuotteiden varastointimäärä ja -tapa kevyt polttoöljy, luokitus ja R-lausekkeet: 3 x litraa, IBC-pakkaus Xn (haitallinen) ja N (ympäristölle vaarallinen), R40, R65, R66, R51/53 moottoriöljyt 0,2 tn, valuma-altaallinen kontti voiteluaineet ja rasvat 0,2 tn, valuma-altaallinen kontti muualta tuotu kiviaines ja leikkausmaa tn, auma Alueella varastoidaan murskeita tuotannon välisinä aikoina vaihtelevia määriä. Varastointiaika on alle yhden vuoden. Tarvittaessa varastokasoja kastellaan pölyämisen estämiseksi. Varastokasojen sijoittelulla voidaan vähentää melun leviämistä ympäristöön. Veden käyttö Toiminnassa ei käytetä vettä. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä tiedot onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta Onnettomuusriskiä aiheuttavat poltto- ja voiteluaineiden sekä voiteluainejätteiden väliaikainen varastointi, työkoneiden vuotoriski sekä asemien toimintahäiriöt, mahdolliset tulipalot ja työmaa-alueen liikenne. Myös korkean ottorintauksen sortumisriski on olemassa. Toimet onnettomuuksien estämiseksi: Ottorintauksen sortumariski estetään ottamalla maa-aineksia tarvittaessa välitasoja käyttäen sekä käyttämällä asiantuntevaa maaainesurakoitsijaa. Kaivualueen yläreuna varustetaan suoja-aidalla ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Poltto- ja voiteluaineiden sekä ongelmajätteiden varastoinnin aiheuttamaa ympäristöriskiä pienennetään käyttämällä polttoöljyn varastoinnissa kaksivaippasäiliöitä tai suoja-allasta. Asemien toimintahäiriöitä ja muita onnettomuuksia vähennetään asianmukaisella huollolla ja tarkkailulla. Alueelle varataan vuototilanteiden varalta imeytysaineeksi turvetta. Työkoneet on varustettu peruutusvaroitusäänellä. Asiattomien oleskelua ja liikkumista ei sallita alueella otto- ja murskaustoiminnan aikana. Morenia Oy:n käyttämät urakoitsijat on ohjeistettu Maa-ainesammattilaisen ympäristöopas ohjekirjalla. Liikenne Toiminta-alueen liikenne tapahtuu valtatieltä nro 4 lähtevän metsäautotien liittymän kautta. Liittymä sijaitsee noin 18 km Pulkkilasta pohjoiseen vt nro 4 oikealla puolella ja alueelle on vt nro 4:ltä matkaa noin 700 metriä. Yksityisen metsäautotien kiinteistöllä on tierasite louhostilalle. Liikennemäärä on 0-20 ajoneuvoa vuorokaudessa vaihdellen vuosittain ja vuodenajoittain. Alueelle johtavat tiet ovat sorapäällysteisiä ja alueelle johtavien teiden pölyntorjunta hoidetaan tarvittaessa vesikastelulla ja suolaamalla. Murskaus- ja varastointialueella olevien murskepintaisten kulkuväylien pölyntorjunta hoidetaan tarvittaessa vesikastelulla. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta Hakemuksen mukaan Morenia Oy vaatii sopimusurakoitsijoiltaan parasta mahdollista kalustoa. Melua vähennetään sijoittamalla murskaamo louhokseen ja varastokasojen sijoittelulla voidaan vähentää melun leviämistä ympäristöön.

16 Ympäristöterveyslautakunta Laatujärjestelmä ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Morenia Oy noudattaa ISO 9001-standardin mukaista laatujärjestelmää, jolla on Rakentamisen Laatu RALA Ry:n hyväksyntä. Järjestelmä on myös sertifioitu ISO standardin mukaisesti. Morenia Oy:n asfalttikiviaineksille on myönnetty CEmerkintäoikeus vuonna Morenia Oy:n toiminnan taso varmistetaan säännöllisin auditoinnein. Uusia menetelmiä, tuotteita tai palveluja ei oteta käyttöön ennen niiden ympäristövaikutusten arviointia. Tiedot käytettävästä energiasta ja arvio sen käytön tehokkuudesta Murskauslaitoksen käyttöenergia on kevyt polttoöljy. Louhinnassa, murskauksessa ja lastauksessa käytetään huollettuja, moderneja laitteita, joilla on hyvä energiatehokkuus kustannussyistä. TOIMINNAN PÄÄSTÖT JA NIIDEN RAJOITTAMINEN SEKÄ ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Päästöt ilmaan ja pöly Hakemuksen mukaisesta toiminnasta arvioidut savukaasupäästöt: Päästö Vuosipäästö, t hiukkaset (sis. pöly) 0,131 typen oksidit (NO x ) 1,097 rikkidioksidi (SO 2 ) 0,013 hiilidioksidi (CO 2 ) 73,268 Hakemuksen mukaan pölyä synnyttäviä vaiheita ovat kuljetukset, murskaus ja seulonnat. Murskausasema kuuluu tielaitoksen ympäristönsuojelujulkaisun (TIEL ) mukaiseen luokkaan C. Luokituksen mukaisessa siirrettävässä asemassa pölyn haitallista leviämistä ympäristöön vähennetään tarvittaessa pölyn sidonnalla tai tuuli- sekä leviämisesteillä. Murskausaseman ja varastoinnin pölypäästöt leviävät noin 300 metrin etäisyydelle (luokka C), minkä sisällä ei hakemuksen mukaan ole häiriintyviä kohteita. Pölyn leviäminen on arvioitu tielaitoksen julkaiseman Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 1994 oppaan mukaan. Murskauksessa käytetään moderneja laitteita, jolloin pölyäminen on vähäistä. Pöly jää pääosin louhos- ja varastoalueelle. Pölyämistä torjutaan tarvittaessa kastelemalla. Pölyäminen ei hakemuksen mukaan muodosta ympäristöhaittaa, koska etäisyys häiriintyviin asuinkohteisiin on riittävän pitkä. Melu ja tärinä Merkittävintä melua tuottavat kallion poraus ja räjäytys, murskaus ja lastaus sekä kuljetukset. Murskauslaitos sijoitetaan louhokseen, mikä vähentää melun kulkeutumista asutukseen päin. Varastokasojen sijoittelulla voidaan vähentää melun leviämistä ympäristöön. Hakemuksen mukaan louhoksen läheisyydessä ei ole kohteita, joille murskauksessa syntyvä melu aiheuttaisi haittaa. Räjäytyksistä aiheutuva meluvaikutus on hetkellinen. Lähimpään taloon ilmoitetaan räjäytysten ajankohdasta ja tärinämittauksista sovitaan asukkaiden kanssa. Tarvittaessa vähennetään räjäytysten tärinävaikutusta mm. käyttämällä riittävän suuria rivihidasteita. Kuljetusten melua etenkin tyhjinä palaavien autojen osalta vähennetään pitämällä tieyhteys mahdollisimman hyvässä kunnossa.

17 Ympäristöterveyslautakunta Päästöt vesiin, pohjaveteen ja maaperään Louhokseen kertyvät sade- ja sulamisvedet johdetaan tarvittaessa maastoon, josta ne kulkeutuvat ojaston kautta suunnitelma-alueen eteläpuolella olevan Siikajokeen. Vesien johtamisesta sovitaan maanomistajan kanssa ennen vesien johtamista. Alueelle ei tule vesiä muualta kuin louhosalueelta. Toiminnasta ei katsota aiheutuvan haitallista vesistö-, pohjavesi- tai maaperävaikutusta. Ottamistoiminnan ei myöskään katsota oleellisesti muuttavan valumaolosuhteita. Polttoaineet säilytetään hyväksytyissä, kaksoisvaipallisissa säiliöissä. Jätteet ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Toiminnasta syntyy vuosittain 1 tonni sekajätettä, jonka urakoitsijat toimittavat asianmukaisen luvan omaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Alueella syntyy ongelmajätteinä jäteöljyä, öljynsuodattimia ja rasvaisia trasseleita noin 0,2 tonnia vuosittain, joka toimitetaan ongelmajätteen käsittelylaitokseen. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on päivätty Sen mukaan kaivannaisjätteeksi luokitellaan tuotantoalueen pintamaiden (4 000 k-m 3 ) lisäksi kannot ja hakkuutähteet (300 k-m 3 ), kivipöly/kivituhka (3 000 k-m 3 ) sekä savi ja siltti (3 000 k-m 3 ),. Pintamaa, kannot ja hakkuutähteet, kivipöly/kivituhka sekä savi ja siltti käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin tai se kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi. TARKKAILU Käyttötarkkailu Maa-ainesten otosta ja murskauksesta pidetään työmaapäiväkirjaa, johon merkitään päivittäin tuotantomäärät sekä laitteiden huollot ja poikkeukselliset tapahtumat, kuten esimerkiksi onnettomuudet. Kirjanpitoa tekevät sekä Morenia Oy:n laborantit että urakoitsijat. Kirjanpito on ympäristölupaa valvovien viranomaisten saatavilla tarvittaessa. Päästötarkkailu- ja vaikutustarkkailu Päästöjä ei hakemuksen mukaan mitata normaalitilanteissa, mutta päästöjen määrä pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja huoltamalla asemien laitteita päivittäin. Tarvittaessa ympäristöön kohdistuvia päästöjä tarkkaillaan melu- tai laskeumamittauksin. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Vireilletulo ja tiedottaminen Hakemus on saapunut Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle ja sitä on täydennetty ja Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Siikalatvan kunnan Pulkkilan hallintokeskuksen ja Haapaveden kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla Lisäksi naapurikiinteistöjen ja vaikutusalueen kiinteistöjen omistajille on lähetetty kirjeellä tieto hakemuksen nähtävillä olosta. Hakemuksesta ei ole esitetty mielipiteitä eikä muistutuksia. Lausunnot Siikalatvan kunta totesi päivätyssä lausunnossaan, että Suunniteltu toiminta voidaan toteuttaa suunnitelmissa esitetyllä tavalla, mutta lähimmässä asuinrakennukses-

18 Ympäristöterveyslautakunta sa olisi hyvä suorittaa katselmus ennen toiminnan aloittamista mahdollisten haittojen minimoimiseksi. Siikalatvan Vesihuolto Oy ilmoitti puhelimessa , että sillä ei ole huomauttamista ympäristölupahakemuksesta. Hakijan vastine Hakija on toimittanut kirjallisen vastineensa Siikalatvan kunnan lausuntoon ja toteaa, että Sipolankallion louhosalueella on toimittu jo aiemmin ja jokaisen räjäytyskerran yhteydessä lähitaloon on asennettu tärinämittarit. Räjäytyksistä ei ole todettu olleen haittaa rakennuksille. Tärinämittauksia on tarkoitus jatkaa myös tulevan toiminnan aikana. Tästä syystä emme katso tarpeelliseksi järjestää nyt erityistä katselmusta. Tarkastukset Tarkastuskäynti on tehty Va. ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: ASIAN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET Ympäristöterveyslautakunta päättää myöntää Morenia Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen ja laajuiseen kallion louhintaan, kivilouheen murskaukseen, kiviainestuotteiden varastointiin ja kuljetuksiin, muualta tuotujen kiviainesten välivarastointiin ja murskaukseen sekä puhtaiden leikkausmaiden tuontiin ja välivarastointiin alueella jatkojalostusta ja alueen maisemointia varten seuraavin lupaehdoin Morenia Oy:n omistamalla kiinteistöllä Neloskallio (kiint.tunnus ) Siikalatvan Sipolan kylällä. Tämän päätöksen mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu toimenpitein estettävää tai ympäristönsuojelulain mukaisesti korvattavaa vahinkoa. 1. Kalliomursketta ja louhetta saa valmistaa enintään tonnia vuodessa kuitenkin koko toiminta-ajan kokonaisottomäärän ( tonnia) sallimissa rajoissa. Muualta tuotuja kiviaineksia ja puhtaita pintamaita saa tuoda alueelle enintään tonnia vuodessa. 2. Alueelle ei saa tuoda pilaantunutta maata teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan käytetyiltä alueilta. Mikäli leikkausmaiden puhtaudesta ei ole varmuutta, on aineksen käyttökelpoisuus erikseen selvitettävä tai toimitettava se muualle kyseisille materiaaleille hyväksyttyyn paikkaan. 3. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010), mikäli jäljempänä lupamääräyksissä ei muuta ilmene. 4. Murskauslaitos ja kalliolouhos saa toimia maanantaista perjantaihin klo pois lukien juhlapyhät ja aatot. Pois lukien juhlapyhät ja aatot poraamista saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 7-21 sekä rikotusta ja räjäytyksiä maanantaista perjantaihin klo Kuljetuksia ja kuormausta saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 6-22 ja kysynnän mukaan tarvittaessa viikonloppuisin pois lukien juhlapyhät ja aatot. 5. Toiminnan melu liikenne mukaan luettuna ei saa aiheuttaa asuinalueiksi osoitetuilla alueilla ulkona valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman päätöksen mukaisen päiväohjearvon LAeq 55 db (klo 7-22) eikä yöohjearvon LAeq 50 db (klo 22-7)

19 Ympäristöterveyslautakunta ylityksiä. Toiminnan melu ei saa aiheuttaa myöskään loma-asumiseen käytettävillä alueilla päiväohjearvon 45 db eikä yöohjearvon 40 db ylityksiä. Melutasoja tulee tarvittaessa seurata erillisellä mittausohjelmalla, joka tulee hyväksyttää Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella. Räjäytysten ajankohdasta tulee ilmoittaa etukäteen lähimpään asuinrakennukseen ja tärinämittauksista tulee sopia asukkaiden kanssa. 6. Meluntorjunta tulee ottaa huomioon koneiden ja laitteiden suunnittelussa, valinnassa, käytössä ja kunnossapidossa sekä melulähteiden sijoittelussa. Melua on lisäksi torjuttava koteloinnein, melua aiheuttavien laitteiden ja koneiden värähteleviä pintoja vaimentamalla taikka käyttämällä muutoin meluntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 7. Toiminta tulee toteuttaa siten, että pölyä leviää mahdollisimman vähän ympäristöön. Pölyämistä tulee ensisijaisesti ehkäistä rakenteellisin keinoin. Pölyämistä tulee torjua tarvittaessa myös kastelemalla käsiteltävää kiviainesta, kulkuväyliä ja teitä vedellä. Mikäli pölyämisestä aiheutuu haittoja lähiasutukselle, tulee toiminnanharjoittajan selvittää pölypäästöt ja ryhtyä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin pölyämisen haittojen poistamiseksi. 8. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee lajitella, varastoida ja käsitellä siten, että niistä ei aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa, pölyämistä tai muutakaan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätehuollossa tulee noudattaa Haapaveden kaupungin jätehuoltomääräyksiä. Hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee toimittaa hyödynnettäviksi ja muut jätteet loppusijoitettaviksi asianmukaisen luvan omaavaan laitokseen tai paikkaan. Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte tulee toimittaa vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa ottaa vastaan ko. jätettä. 9. Toiminnassa syntyvät ongelmajätteet tulee säännöllisesti toimittaa toimijoille, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon. Ongelmajätteiden varastointi tulee järjestää niin, että niiden sekoittuminen keskenään tai muihin jätteisiin on estetty ja että mahdollisessa vuototilanteessa ongelmajätteet eivät pääse maaperään. 10. Toiminnassa käytettävät polttoaineet ja muut kemikaalit tulee varastoida siten, että niistä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle eikä pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavedelle. Polttoainesäiliöiden tulee olla rakenteeltaan tiiviitä sekä kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Siirreltävien polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaipallisia tai kiinteästi valuma-altaallisia. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien käsittely- ja jakelualueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Säiliöiden tulee olla suljettuja ja ne on varustettava ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä. 11. Louhokseen kertyvät vedet sekä ottamistoiminnan pinta-, hule- ja sulamisvedet tulee johtaa ottamissuunnitelman mukaisesti maastoon, josta ne kulkeutuvat ojaston kautta suunnitelma-alueen ete-läpuolella olevan Siikajokeen. Ojaston vettä tulee tarkkailla silmämääräisesti säännöllisesti. Mikäli ojaston vedessä havaitaan jotakin poikkeuksellista, kuten öljyä tms., tulee vedestä ottaa välittömästi tarkkailunäyte. Tarkkailunäyte tulee toimittaa analysoitavaksi ulkopuoliseen, hyväksyttyyn laboratorioon ja analyysitulokset tulee toimittaa Ympäristöpalvelut Helmeen. 12. Luvan saajan tulee tarkkailla vähintään silmämääräisesti poisjohdettavan veden vaikutuksia alapuolisiin alueisiin ja vesistöön. Veden poisjohtamisella ei saa aiheuttaa toiselle kuuluvalla alueella vahingollista vettymistä tai muuta vahinkoa. Ojan tekemisestä toisen maalle tai veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tulee etukä-

20 Ympäristöterveyslautakunta teen sopia maanomistajan kanssa. Mikäli sopimukseen ei päästä, tulee asia siirtää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi. 13. Luvan saajan tulee toimittaa Ympäristöpalvelut Helmelle aina seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi muun muassa seuraavat tiedot: -louhinnan ja murskausaseman toiminta ja tuotantomäärät -alueelle tuodun kiviaineksen ja leikkausmaan määrä -käytetyt polttoaineet ja niiden määrät -tehdyt tarkkailut -arvio syntyneistä päästöistä ja vaikutuksista ympäristöön -olennaiset häiriöt -syntyneiden jätteiden määrät sekä tieto jätteiden käsittelystä ja edelleen toimittamisesta 14. Toiminnasta tulee pitää päiväkohtaista käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan ympäristön kannalta olennaiset asiat, kuten tiedot häiriö- ja onnettomuustilanteista, tiedot ongelmajätteistä ja niiden toimituspaikoista, havainnot päästöistä, tehdyt mahdolliset mittaukset ja niiden tulokset sekä ympäristönsuojelun kannalta merkittävät huoltotoimenpiteet. Käyttöpäiväkirja tulee pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle. 15. Toiminnassa on noudatettava ympäristölupahakemuksen liitteenä olevaa kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa, joka on tarkistettava 5 vuoden välein. Tarkistettu jätehuoltosuunnitelma on toimitettava mennessä Ympäristöpalvelut Helmelle. 16. Vahinko- ja onnettomuustilanteista, joista on aiheutunut tai voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle, tulee välittömästi ilmoittaa palo- ja pelastuslaitokselle sekä Ympäristöpalvelut Helmelle. 17. Luvan saajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava käyttöönottamaan soveltuva ympäristön kannalta paras käytännön periaate. 18. Luvan saajan tulee nimetä luvan mukaisen murskauslaitoksen ja louhinnan ympäristöasioiden hoidosta vastaava henkilö ja ilmoittaa hänen yhteystietonsa Ympäristöpalvelut Helmelle. Myös ympäristöasioiden hoidosta vastaavan henkilön vaihtumisesta on ilmoitettava. 19. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava Ympäristöpalvelut Helmelle. 20. Toiminnan päätyttyä ottoalue tulee saattaa sellaiseen kuntoon, että se toiminnan päättymisenkään jälkeen ei aiheuta ympäristö- tai terveyshaittaa tai muuta merkittävää maaperän, pohjaveden tai ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Alueelle ei saa jäädä varastokasoja eikä jätteitä. Toiminnan päättymisestä tulee ilmoittaa Ympäristöpalvelut Helmelle lopputarkastusta varten. PERUSTELUT Yleiset perustelut: Harjoitettaessa lupahakemuksessa tarkoitettua toimintaa tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja lupamääräyksiä noudattaen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain sekä sen nojalla annetun asetuksen ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain vaatimukset. Toiminta ei aiheuta luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maan tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huononemista tai kohtuutonta rasitusta naapurikiinteistöissä. Lupa-

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet: ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 23.4.2014 30 Kokousaika Keskiviikko 23.04.2014 klo 19.00 20.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri Teknisen lautakunnan valvontajaosto 48 23.11.2011 MORENIA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HUOTARINVAARA 137/8/86/2011 VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri 16.11.201 Ympäristölupa soran murskaukseen ja varastointiin,

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman.

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman. Ympäristöjaosto 56 16.06.2016 Päätös Arctic Icekarting (t:mi) maastoliikennelain 30 :n mukaisesta hakemuksesta moottoriajoneuvolla ajamiseen Kemin Mansikkanokan edustan merialueen jäällä 133/11.01.03/2016

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ).

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ). PÄÄTÖS Nro 103/2014/1 Dnro ISAVI/3384/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9. muuttaminen siten, että maa-altaiden muuttamista

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9 KOKOUSAIKA 26.4.2012 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot