Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote klo 9.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00"

Transkriptio

1 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote klo 9.00 Sponda Oyj:n vuoden 2005 tilinpäätöstiedote Spondan tulos vuonna 2005 oli selvästi edellisvuotta parempi Spondan tulos vuonna 2005 oli sekä vuokraustoiminnan että kiinteistöjen arvon kehityksen kannalta selvästi parempi kuin edellisenä vuonna. Toimistotilojen kysynnän kannalta vuosi oli edelleen haasteellinen, ja vuokrausaste säilyi vuoden 2004 tasolla. Tuloksen pääkohdat (vertailukausi on tammi-joulukuu 2004): Spondan liikevaihto kasvoi 103,1 (99,2) milj. euroon. Osakekohtainen operatiivinen kassavirta oli 0,57 (0,53) euroa. Liikevoitto nousi 65,5 (17,0) milj. euroon vuokraustoiminnan tuloksen ja sijoituskiinteistöjen arvonnousun johdosta. Katsauskauden tulos parani 29,6 (3,2) milj. euroon. Osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,04) euroa. Spondan kiinteistöjen markkina-arvo oli 1 259,7 (1 221,5) milj. euroa; osakekohtainen nettovarallisuus oli 7,25 (7,44) euroa / osake. Sponda siirtyi IFRS-raportointiin lähtien. Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Kaikki tiedotteessa esitetyt vertailuluvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia. 1-3/05 4-6/05 7-9/ / Liikevaihto, 26,1 25,8 25,6 25,6 103,1 99,2 Nettovuokratuotto, 19,4 19,4 19,9 18,8 77,5 74,4 Liikevoitto, 14,8 14,3 12,9 23,5 65,5 17,0 Tulos/osake, e 0,08 0,08 0,05 0,17 0,37 0,04 Operatiivinen 0,14 0,14 0,14 0,14 0,57 0,53 kassavirta/osake, e Osakekohtainen oma 7,25 7,44 pääoma, e Osakekohtainen 7,25 7,44 nettovarallisuus, e Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Taloudellinen vuokrausaste, % 87,8 87,2 87,2 87,7 87,7 87,5 Näkymät Vuonna 2006 vuokraustoiminnan tuloksen ja operatiivisen kassavirran arvioidaan säilyvän edellisvuosien tasolla. Investoinnit kiinteistökehitykseen kasvattavat Spondan kiinteistökantaa. Sijoituskiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste laskee hieman ensimmäisen puolen vuoden aikana, mikä johtuu muutaman merkittävän sopimuksen päättymisestä. Vuokrausasteen odotetaan paranevan vuoden loppuun mennessä vuoden 2005 lopun tilanteesta.

2 Toimitusjohtaja Kari Inkinen Kilpailu kiinteistösijoituksista Spondan investointitoiminnan keskeisellä markkina-alueella, Helsingin seudulla, on kiristynyt viime vuosina. Tästä syystä yhtiön strategiaa tarkistettiin vuonna 2005, ja kasvua sekä kannattavuutta haetaan lähivuosina ennen kaikkea kiinteistökehityksestä ja Venäjän ja Baltian markkinoilta. Kiinteistökehityksessä hyödynnetään Spondan jo omistamia maa-alueita ja rakennusoikeutta. Investointitavoite kiinteistökehitykseen on noin 50 milj. euroa vuoden 2006 aikana ja seuraavan kolmen vuoden aikana yhteensä 190 milj. euroa. Suurin kehityshanke on City-Center Helsingin keskustassa. Sponda tutkii Venäjän ja Baltian kiinteistömarkkinoiden investointimahdollisuuksia. Pääasiassa kohteita haetaan liiketila- ja logistiikkamarkkinoilta Moskovan ja Pietarin alueilta. Tavoitteena on käynnistää sijoitustoiminta vuoden 2006 aikana. Venäjän ja Baltian investointien osuus voi yhteensä olla enintään % koko kiinteistökannan arvosta. Sponda laajentaa toimintaansa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle osallistumalla yhteistyökumppanina kiinteistörahastoihin. Yhtiö vastaa rahastojen hankkimien kiinteistöjen hallinnasta. Tammikuussa 2006 Sponda perusti kiinteistörahaston yhteistyössä JER Europe Fund II Holdings S.Á.R.L.:n kanssa. Spondan osuus rahastosta on 20 %. Toimintaympäristö Kansainvälistyminen Suomen markkinoilla jatkui. Pääkaupunkiseudun lisäksi ulkomaiset sijoittajat etsivät sijoituskohteita myös muualta Suomesta, erityisesti kasvukeskuksista. Myös nykyaikaiset, keskeisellä paikalla sijaitsevat logistiikkakiinteistöt kiinnostivat sijoituskohteina. Kiinteistöjen tuottovaatimukset laskivat viimeisen vuoden aikana 0,2 0,75 %. Lasku johtui matalasta korkotasosta, kansainvälisten toimijoiden erilaisesta riskinottohalusta ja siitä, että sijoituskysyntä ylittää tarjonnan. Toimistojen vajaakäyttö ei enää lisääntynyt pääkaupunkiseudulla. Modernien toimistojen vuokrat nousivat hieman, mutta vuokratasojen erot kasvoivat, koska vanhojen toimistotilojen kysyntä oli vielä vähäistä. Vuonna 2006 toimistojen vajaakäytön odotetaan laskevan, ja kysyntä kohdistuu ennen kaikkea moderneihin tiloihin. Liiketilojen vajaakäyttö säilyi alhaisena. Uusien kauppakeskusten kuten Vantaan Jumbon ja Espoon Sellon valmistuminen aiheuttaa kuitenkin ainakin väliaikaisesti vanhempien liiketilojen tyhjenemistä. Helsingin keskustan liiketilojen vuokratasot nousivat jonkin verran, ja niiden ennustetaan jatkavan nousuaan. Myös logistiikkatilojen vajaakäyttö säilyi matalana. Logistiikkatiloissa kysyntä oli aktiivista, ja kysynnän ensisijaisena kohteena olivat suurehkot, modernit tilat. Vuokratasot nousivat jonkin verran uusissa kohteissa ja erityisesti Vantaalla lentoaseman ympäristössä. Markkinoille on valmistunut ja valmistuu yhteensä noin m² uutta logistiikkatilaa, mikä lisää sektorin vajaakäyttöä. Spondan vuoden 2005 vuokraustoiminta Spondan sijoituskiinteistöjen nettovuokratuotot olivat katsauskaudella yhteensä 77,5 ( : 74,4) milj. euroa. Toimistojen ja liiketilojen osuus tästä oli 70 % ja logistiikkatilojen 30 %. Nettovuokratuotot jakautuivat alueittain siten, että Helsingin kantakaupungin osuus oli 50 %, Pääkaupunkiseudun 19 %, Pääkaupunkiseudun logistiikkakiinteistöjen 22 % ja muun Suomen 9 %. Taloudellinen vuokrausaste oli vuosineljänneksillä seuraava: Taloudellinen vuokrausaste kiinteistötyypeittäin, % Kiinteistön tyyppi Toimistot ja liiketilat 85,3 85,0 84,9 86,2 86,1 Logistiikka 93,8 92,4 92,8 91,9 92,0 Koko kiinteistökanta 87,8 87,2 87,2 87,7 87,5 Taloudellinen vuokrausaste alueittain, %

3 Helsingin kantakaupunki 87,5 88,2 86,7 88,9 88,1 Pääkaupunkiseutu 80,3 78,8 81,4 80,8 81,6 Pääkaupunkis. logistiikka 93,2 91,0 91,2 89,6 90,5 Muu Suomi 93,1 93,0 94,0 95,0 93,6 Koko kiinteistökanta 87,8 87,2 87,2 87,7 87,5 Vuokrasopimusten yhteenlaskettu tuleva kassavirta oli 461 (474) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,3 (4,6) vuotta. Katsauskauden aikana sopimuksia solmittiin yhteensä 181 kappaletta, joista jatkettuja oli 47 kpl, m², ja uusia 134 kpl, m², yhteensä noin m². Spondan suurimmat asiakastoimialat olivat kauppa (26 % kokonaisvuokratuotoista), pankki ja sijoitus (18 %) ja tietoliikenne ja media (11 %). Uusien sopimusten keskimääräinen kesto on 4 vuotta. Vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti: Erääntymisvuosi % vuokratuotosta , , , , , , ,9 Toistaiseksi voimassaolevat 15,0 Kiinteistöomaisuus Sponda-konsernilla on yhteensä 87 sijoituskiinteistöä. Vuokrattavia neliöitä on yhteensä noin m², josta noin puolet on toimisto- ja liiketilaa ja puolet logistiikkatilaa. Sponda myi Lappeenrannassa sijaitsevan Kiinteistö Oy Karjalan Kauppakeskuksen 7,2 milj. eurolla. Kaupalla ei ollut tulosvaikutusta. Lisäksi Sponda myi Tampereella sijaitsevia liikehuoneistoja yhteensä 0,8 milj. eurolla ja kirjasi näistä myyntivoittoja 0,1 milj. euroa. Katsauskauden aikana Sponda osti logistiikka- ja toimistokiinteistön Ruosilantie 16:ssa Helsingin Konalassa. Kauppahinta oli 28,4 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala m². Spondan sijoituskiinteistöjen markkina-arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Katsauskauden päättyessä Spondan vertailukelpoinen sijoituskiinteistöjen markkina-arvo kasvoi 15,6 ( : -24,1) milj. euroa eli 1,3 (-1,9) %. Kiinteistökannan markkina-arvo oli 1 259,7 ( : 1 221,5) milj. euroa. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 20,7 (26,7) milj. euroa. Tulos käypään arvoon arvostamisesta kunnossapitoinvestointien vähentämisen jälkeen oli -5,1 (-50,8) milj. euroa. Spondan kiinteistöomaisuuden markkina-arvoon vaikuttivat positiivisesti tehdyt vuokrasopimukset, kiinteistöjen ylläpidon parantunut kustannustehokkuus sekä tuottovaatimuksien lasku. Vuokratason lasku Espoossa ja Helsingin reuna-alueilla vaikutti puolestaan arvoihin negatiivisesti.

4 Spondan sijoituskiinteistöt, markkina-arvo , M Toimistot ja Kiinteistökehitytoiminnot Uudet liike- Yhteensä liiketilat Logistiikka Markkina-arvo ,5 972,8 209,5 39,2 0,0 Hankinnat ,4 0,0 28,4 0,0 0,0 Investoinnit, kiinteistökehitys 2,1 0,0 0,3 1,8 0,0 Muut investoinnit ja siirrot segmenttien välillä 0,7-3,2 3,9 0,0 0,0 Myynnit ,6-7,8-0,8 0,0 0,0 Markkina-arvon muutos 15,6 4,6 11,0 0,0 0,0 Markkina-arvo ,7 966,4 252,3 41,0 0,0 Markkina-arvon muutos % 1,3 0,5 5,3 0,0 0,0 Vuotuinen nettovuokratuotto / markkina-arvo ,4 % 5,6 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % Toimistot ja liiketilakiinteistöt Taloudellinen vuokrausaste toimisto- ja liiketilakiinteistöissä säilyi edellisen vuoden tasolla ja oli 86,2 ( : 86,1) %. Katsauskauden aikana solmittiin usea merkittävä sopimus mm. Miestentiellä Espoossa ja Lönnrotinkatu 13:ssa, Korkeavuorenkatu 35:ssä ja 37:ssä Helsingissä. Lisäksi taloudellinen vuokrausaste parani Havis Business Centerissä sekä toimistokeskus Upseerin Avecissa. Taloudellinen vuokrausaste toimisto- ja liiketiloissa vuoden 2005 neljänneksittäin oli seuraava: Taloudellinen vuokrausaste, % Toimistot ja liiketilat 85,3 85,0 84,9 86,2 86,1 Spondan toimisto- ja liiketilojen markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 966,4 milj. euroa. Katsauskauden aikana myytiin Kiinteistö Oy Karjalan Kauppakeskus Lappeenrannassa 7,2 milj. eurolla. Kiinteistöjä ei katsauskaudella ostettu. Vertailukelpoinen kiinteistökannan markkina-arvon muutos oli 4,6 milj. euroa eli 0,5 %. Markkina-arvon nousuun vaikuttivat uudet solmitut sopimukset sekä joidenkin kohteiden osalta tuottovaatimusten lasku. Toimistokiinteistöjen vuokrataso säilyi etenkin Helsingin ydinkeskustassa vakaana. Espoossa ja Helsingin reuna-alueilla vuokratasot laskivat jonkin verran. Vuoden 2006 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana päättyy Helsingin ydinkeskustan toimistokiinteistöissä vuokrasopimuksia, ja taloudellinen vuokrausaste laskee. Vuoden loppuun mennessä vuokrausasteen odotetaan kehittyvän jälleen positiivisesti. Logistiikkakiinteistöt Logistiikkakiinteistöissä taloudellinen vuokrausaste oli vuoden 2004 lopun tasolla, 91,9 ( : 92,0) %. Tyhjä tila on suurimmaksi osaksi varasto- ja tuotantotilojen yhteydessä olevaa toimistotilaa. Vuoden 2005 aikana solmittiin merkittäviä vuokrasopimuksia mm. Ruosilantie 14:ssa, Vantaan Köysikujalla ja Olarinluoma 14:ssä. Spondan logistiikkatilojen taloudellisen vuokrausasteen kehitys vuoden 2005 vuosineljänneksillä oli seuraava: Taloudellinen vuokrausaste, % Logistiikka 93,8 92,4 92,8 91,9 92,0

5 Spondan logistiikkakiinteistöjen markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 252,3 (209,5) milj. euroa. Katsauskaudella ostettiin Kiinteistö Oy Ruosilantie 16 28,4 milj. eurolla. Kiinteistöjä ei myyty. Vertailukelpoinen markkina-arvon muutos vuoden 2004 vastaavaan lukuun oli 11,0 milj. euroa eli 5,3 %. Markkina-arvon nousuun vaikutti pääasiassa kiinteistöjen tuottovaatimusten lasku. Ruosilantie 16:n arvostus markkinatuottovaatimusta käyttäen nosti kiinteistön arvoa 9 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöjen vuokrataso oli vakaa vuonna Logistiikkakiinteistöjen vuokrausasteen odotetaan säilyvän vuoden 2005 tasolla. Kiinteistökehitys ja uudet liiketoiminta-alueet Vuonna 2005 Spondaan perustettiin kaksi uutta liiketoimintayksikköä, Kiinteistökehitys ja Uudet liiketoimintaalueet. Kiinteistökehityksen tavoitteena on nykyaikaistaa Spondan olemassa olevaa kiinteistökantaa ja kehittää yhtiön rakentamattomia maa-alueita. City-Centerin kaavamuutos käsiteltiin Helsingin kaupunginvaltuustossa, ja kaavan vahvistamista odotetaan keväällä Suunnitelmien mukaan Helsingin keskustassa sijaitsevan toimisto- ja liikekeskuksen laajennusta päästään rakentamaan kesällä Vuonna 2006 investointien arvioidaan olevan noin milj. euroa kokonaisuudessaan 110 milj. euron investoinnista. Keskuksen laajennuksen arvioidaan valmistuvan vuonna Vuonna 2005 valmistui City-Centerin toimistotilojen peruskorjaus, ja m²:n modernista toimistotilasta on tällä hetkellä vuokrattu n m². Sponda suunnittelee uuden logistiikkarakennuksen rakentamista Vantaan Honkatalon yhteyteen Hakkilaan. Rakennusoikeutta tontilla on yhteensä m², ja ensimmäinen rakennusvaihe on m²:n laajuinen. Rakentaminen aloitettaneen vuoden 2006 aikana. Toinen vuonna 2005 perustetuista liiketoimintayksiköistä, Uudet liiketoiminta-alueet, keskittyy uusiin maantieteellisiin alueisiin Venäjällä ja Baltiassa sekä kiinteistörahastojen omaisuudenhoitoon. Sponda tutkii useampaa investointimahdollisuutta liiketila- ja logistiikkakiinteistöihin Pietarin ja Moskovan alueella. Omaisuudenhoito-liiketoiminta alkaa vuonna 2006, kun Sponda ryhtyy hoitamaan JER Europe Fund II:n ja Spondan perustaman kiinteistörahaston kiinteistöjä Suomessa. Rahaston tavoitekoko on milj. euroa. Sponda omistaa rahastosta 20 %. Rahoitus Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella 46,5 ( : 41,4) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -43,9 (-20,2) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta -3,5 (-22,3) milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat -26,3 (-26,6) milj. euroa. Spondan omavaraisuusaste oli 45 (47) % ja nettovelkaantumisaste oli 107 (99) %. Korollinen vieras pääoma oli 615,7 (581,5) milj. euroa, luottojen keskimääräinen laina-aika oli 3,2 (3,7) vuotta ja keskikorko 4,2 (4,3) %. Sponda suojautuu vaihtuvaan korkoon liittyviä riskejä vastaan käyttämällä koronvaihtosopimuksia. Kiinteäkorkoisten ja suojattujen lainojen osuus oli 75,6 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 2,1 (2,6) vuotta. Koronvaihtosopimukset on tilinpäätöksessä käsitelty IFRS:n suojauslaskentaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Lainasalkku muodostuu kolmesta eri kotimaisesta joukkovelkakirjalainaohjelmasta, yhteensä 300 milj. euroa, syndikoidusta luotosta, yhteensä 250 milj. euroa, sekä liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista, 66,5 milj. euroa. Maksuvalmiutta hallitaan joustavilla 100 milj. euron luottolimiiteillä ja 150 milj. euron yritystodistusohjelmalla. Kaikki lainat ovat vakuudettomia. Sponda Oyj laski liikkeeseen 100 milj. euron joukkovelkakirjalainat investointeja ja rahoitusrakenteen kehittämistä varten. Joukkovelkakirjalainoja 1/2005 ja 2/2005 merkittiin seuraavasti: kiinteäkorkoista lainaa (1/2005) 20,0 milj. euroa ja vaihtuvakorkoista lainaa (2/2005)80,0 milj. euroa. Lainat suunnattiin kotimaisille institutionaalisille sijoittajille. Kiinteäkorkoisen lainan 1/2005 vuotuinen kuponkikorko on 3,75 %. Vaihtuvakorkoisen lainan 2/2005 kuponkikorko on kuuden kuukauden euribor-korko lisättynä 0,60 %-yksiköllä. Lainojen eräpäivä on

6 Riskienhallinta Sponda omistaa kiinteistöjä Suomessa. Toimintaan ei liity valuuttariskejä. Toimitilojen kysyntä on seuraus kunkin markkina-alueen talouden tilasta. Toimistokysyntä kasvaa, mikäli yritykset lisäävät toimistohenkilöstöä ja uusia yrityksiä syntyy, liiketila-asiakkaiden menestys on riippuvainen alueen asukkaiden ostovoimasta. Asiakasriskiä hallitaan sekä hajauttamalla asiakaskanta että sopimusten pituus. Tärkeä osa asiakasriskien hallintaa on asiakkaiden liiketoiminnan tunteminen ja asiakastietojen seuranta. Spondalla oli vuoden 2005 lopussa 633 asiakasta ja 1070 erillistä vuokrasopimusta. Vuokria korotetaan kahdesti vuodessa joko elinkustannusindeksin muutokseen tai vuokrasopimuksessa sovittuun korotusprosenttiin perustuen. Vuokrasopimukseen on liitetty riskiin suhteutettu vuokravakuus. Kiinteistöjen hoito- ja korjauskulujen, ja etenkin rakennuskustannusten, nousu vaikuttaa kustannusten kokonaismäärään ja suurissa projekteissa investointien tuottoon. Vuonna 2005 poistamattomien vuokralaisparannusten arvo Spondan taseessa oli 16,3 milj. euroa. Kiinteistösijoitustoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät maankäyttöön, kiinteistöjen energiankulutukseen ja jätehuoltoon sekä rakennetun ympäristön laatuun. Spondan ympäristömyönteistä toimintaa ohjaa elinkaariajattelu. Yhtiö ottaa sekä liiketoiminnassaan että päätöksenteossaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövastuut. Henkilöstö Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana 54 (50) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa 51 (45) henkilöä. Joulukuun lopussa Spondan palveluksessa oli yhteensä 54 (50) henkilöä, joista 51 (45) emoyhtiön palveluksessa. Spondalla on henkilöstöä ainoastaan Suomessa. Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu yhtiön tavoitteisiin. Hallitus on päättänyt valmistella johdon pitkäaikaisen osakepohjaisen sitouttamisjärjestelmän, joka otetaan käyttöön alkaen. Konsernirakenne Sponda-konserni koostuu emoyhtiöstä ja sen kokonaan omistamista keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä. Spondan osake Spondan osakkeen tammi-joulukuun keskikurssi oli 7,93 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 9,34 euroa ja alin 6,81 euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 7,95 ja yhtiön markkina-arvo 630 milj. euroa. Vuoden 2000 vaihtovelkakirjalainan C-sarjaa vaihdettiin katsauskauden aikana yhtiön osakkeisiin siten, että uusia osakkeita merkittiin yhteensä kpl. Tätä vastaava osakepääoman korotus, yhteensä euroa, merkittiin kaupparekisteriin ( kpl), (3 000 kpl) ja ( kpl). Osakepääoma on korotuksien jälkeen euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on kappaletta. Vaihtovelkakirjalainaa on vielä vaihtamatta osaketta. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan. Valtuutusta ei ole katsauskauden aikana käytetty. Tarkastelukauden päättyessä Spondan omistus jakautui seuraavasti: Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista % Suomen valtio ,3 Kotitaloudet ,0 Suomalaiset yhteisöt ,4

7 Ulkomaalaiset yhteisöt ,3 Osakkeita yhteensä ,0 Hallitus ja toimitusjohtaja Hallituksen jäsenet ovat Kaj-Gustaf Bergh, Tuula Entelä, Maija-Liisa Friman, Harri Pynnä, Anssi Soila ja Jarmo Väisänen. Hallituksen puheenjohtaja on Anssi Soila ja varapuheenjohtaja on Jarmo Väisänen. Spondan toimitusjohtajana toimi Kari Kolu ja alkaen Kari Inkinen. Hallituksella ei ole vakituisia valiokuntia. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja viisi kuudesta jäsenestä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta valmisteli ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi ja hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi. Jäsenet edustivat kolmea yhtiön suurinta osakkeenomistajaa, jotka olivat: 1. Suomen valtio, 34,3 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan finanssineuvos Jarmo Kilpelä, 2. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap, 1,0 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan toimitusjohtaja Jari Sundström ja 3. Valtion eläkerahasto, 0,8 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan Timo Löyttyniemi. Nimitysvaliokunta antoi ehdotuksensa hallitukselle. Valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi jäsentä ja jäseniksi valittaisiin nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Maija-Liisa Friman, Harri Pynnä, Anssi Soila ja Jarmo Väisänen sekä uutena jäsenenä Timo Korvenpää. Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. Nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille vuonna 2006 maksettavaksi (suluissa vuonna 2005 maksettu palkkio): - puheenjohtajalle kuukausipalkkio (3 350) euroa/kk - varapuheenjohtajalle kuukausipalkkio (2 000) euroa/kk - jäsenelle kuukausipalkkio (1 750) euroa/kk - kokouspalkkio 500 (500) euroa/kokous/henkilö. Tilintarkastajat Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab vastuunalaisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Raija-Leena Hankonen. Sampo Pankin vaatimus Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä Sampo Pankki Oyj:n kanne, jossa se vaatii luottosopimuksen perusteella Spondan velvoittamista maksamaan Sampo Pankille lisää korkoa yhteensä 5,3 milj. euroa ajalta Sponda kiistää vaatimuksen perusteettomana. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Sponda Oyj ja JER Europe Fund II Holdings S.Á.R.L. ovat allekirjoittaneet sopimuksen kiinteistörahaston perustamisesta. Rahasto sijoittaa pääasiallisesti toimisto- ja liiketilakiinteistöihin keskisuurissa suomalaisissa kaupungeissa. Sponda omistaa kiinteistörahastosta 20 %. Rahaston tavoitekoko on milj. euroa. Sponda vastaa sekä rahaston että sen hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista. Sponda osti toimistokiinteistön osoitteessa Kalkkipellontie 6. Kiinteistön kauppahinta oli 11,2 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala m2. Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta m2.

8 Spondan talous- ja rahoitusjohtajana toimi Sari Aitokallio asti ja logistiikkakiinteistöt-yksikön liiketoimintajohtajana Lea Jokinen asti. Spondan uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi valittiin Robert Öhman Vattenfall Oy:stä. Öhman aloittaa tehtävässään Logistiikkakiinteistöt-yksikön liiketoimintajohtajana aloitti Pasi Viitaniemi. Näkymät vuodelle 2006 Vuonna 2006 vuokraustoiminnan tuloksen ja operatiivisen kassavirran arvioidaan säilyvän edellisvuosien tasolla. Investoinnit kiinteistökehitykseen kasvattavat Spondan kiinteistökantaa. Sijoituskiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste laskee hieman ensimmäisen puolen vuoden aikana, mikä johtuu muutaman merkittävän sopimuksen päättymisestä. Vuokrausasteen odotetaan paranevan vuoden loppuun mennessä vuoden 2005 lopun tilanteesta. Yhtiökokous ja osinko Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua yhtiökokouksen koolle klo ja ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,50 euroa/osake. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan Sponda Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, Sponda Oyj, (09) Sponda Oyj Konsernin tunnusluvut 10-12/ / Liikevaihto, 25,6 25,3 103,1 99,2 Nettovuokratuotto, 18,8 18,7 77,5 74,4 Liikevoitto, 23,5-12,6 65,5 17,0 Tulos/osake, e 0,17-0,19 0,37 0,04 Operatiivinen 0,14 0,14 0,57 0,53 kassavirta/osake, e Osakekohtainen oma 7,25 7,44 pääoma, e Osakekohtainen 7,25 7,44 nettovarallisuus, e Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Taloudellinen vuokrausaste, % 87,7 87,5

9 Konsernituloslaskelma (IFRS) 10-12/ / / /2004 Liikevaihto 25,6 25,3 103,1 99,2 Ylläpitokulut -6,8-6,6-25,6-24,8 Nettovuokratuotot 18,8 18,7 77,5 74,4 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä - - 0,4 1,4 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä - -0,2-0,6-1,3 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 6,1-30,1-5,1-50,8 Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,5-0,3-1,2-0,7 Hallinnon kulut -1,0-1,4-5,8-4,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,4 0,4 0,5 Liiketoiminnan muut kulut - 0,3-0,1-1,6 Liikevoitto/-tappio 23,5-12,6 65,5 17,0 Rahoitustuotot - 0,1 0,2 0,6 Rahoituskulut -6,7-7,0-26,5-27,2 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -6,7-6,9-26,3-26,6 Voitto/tappio ennen veroja 16,8-19,5 39,2-9,6 Tuloverot -3,7 4,9-9,6 12,8 Tilikauden tulos 13,1-14,6 29,6 3,2 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 13,1-14,6 29,6 3,2 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,37 0,04 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,37 0,04 Osakkeita keskimäärin, milj.kpl Perus 79,0 78,6 Laimennettu 80,3 80,3 Konsernitase (IFRS) VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt 1 259, ,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,8 9,6 Aineettomat hyödykkeet 0,1 0,1 Sijoitukset 0,1 0,1 Pitkäaikaiset saamiset 0,1 1,0 Laskennalliset verosaamiset 2,5 3,3 Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 271, ,6

10 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 6,6 8,5 Rahavarat 0,8 1,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 7,4 10,2 Varat yhteensä 1 278, ,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 79,2 78,8 Ylikurssirahasto 158,8 157,5 Arvonmuutosrahasto -4,2 1) - Kertyneet voittovarat 340,5 350,3 Oma pääoma yhteensä 574,3 586,6 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 549,2 525,0 Eläkevelvoitteet - 0,1 Varaukset 1,1 1,4 Muut velat 5,8 1) - Laskennalliset verovelat 63,4 56,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 619,5 582,7 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 66,5 56,5 Ostovelat ja muut velat 18,4 20,0 Lyhytaikaiset velat yhteensä 84,9 76,5 Velat yhteensä 704,4 659,2 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 278, ,8 Korolliset velat 615,7 581,5 1) Suojausinstrumentit on arvostettu käypään arvoon jolloin arvonmuutos on kirjattu siirtymähetkellä arvonmuutosrahastoon ja muihin velkoihin. IAS-39:n suojauslaskennan ehdot täytettävien suojausinstrumenttien tehokkaan osan käyvän arvon muutos kirjataan suoraan omaan pääomaan arvonmuutosrahastoon.

11 Tuloslaskelma- ja tasetiedot segmenteittäin Liiketoiminta-alueet Tuloslaskelmatiedot, 1-12/2005 Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Muut Konserni yhteensä Liikevaihto 73,5 29,6 0,0 0,0-103,1 Ylläpitokulut -19,0-6,6 0,0 0, ,6 Nettovuokratuotto 54,5 23,0 0,0 0,0-77,5 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,4 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä -0,6 0,0 0,0 0,0-0,6 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa -14,3 9,2 0,0 0,0 - -5,1 Hallinto ja markkinointi -5,7-1,7-0,9-0,3 1,6-7,0 Muut tuotot ja kulut 2,8-0,3 0,0 0,0-2,2 0,3 Liikevoitto 36,7 30,5-0,9-0,3-0,5 65,5 Rahoitustuotot ja -kulut -26,3-26,3 Voitto ennen veroja -26,9 39,2 Tuloverot -9,6-9,6 Tilikauden tulos -36,4 29,6 Tasetiedot Investoinnit 15,8 34,3 1,8-0,0 51,9 Poistot ,5-0,5 Varat 974,9 255,1 41,0 0,0 7, ,7 Lyhytaikaiset korottomat velat 3,4 1,9 0,0 0,0 13,1 18,4 Tuloslaskelmatiedot, 1-12/2004 Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Muut Konserni yhteensä Liikevaihto 74,2 25,0 0,0 0,0-99,2 Ylläpitokulut -19,0-5,8 0,0 0, ,8 Nettovuokratuotto 55,2 19,2 0,0 0,0-74,4 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 0,7 0,7 0,0 0,0 1,4 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä -1,2-0,1 0,0 0,0-1,3

12 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa -40,5-10,3 0,0 0, ,8 Hallinto ja markkinointi -3,3-1,1 0,0 0,0-1,2-5,6 Muut tuotot ja kulut -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0-1,1 Liikevoitto 9,9 8,4 0,0 0,0-1,2 17,0 Rahoitustuotot ja -kulut -26,6-26,6 Voitto/tappio ennen veroja -27,8-9,6 Tuloverot 12,8 12,8 Tilikauden tulos -15,0 3,2 Tasetiedot Investoinnit 54,1 4, ,5 Poistot ,5 0,5 Varat 997,5 235, , ,8 Lyhytaikaiset korottomat velat 6,5 1,7 0,0 0,0 11,8 20,0 Maantieteelliset alueet Liikevaihto Pääkaupunkiseutu 94,5 89,6 Muu Suomi 8,6 9,6 Muut - - Konserni yhteensä 103,1 99,2 Investoinnit Pääkaupunkiseutu 51,1 57,6 Muu Suomi 0,8 0,9 Muut 0,0 - Konserni yhteensä 51,9 58,5 Varat Pääkaupunkiseutu 1 198, ,8 Muu Suomi 72,5 80,2 Muut 7,7 12,8 Konserni yhteensä 1 278, ,8

13 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 1-12/ /2004 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 29,6 3,2 Oikaisut 41,7 65,5 Nettokäyttöpääoman muutos 0,2 0,2 Saadut korot 0,2 0,4 Maksetut korot -25,7-25,4 Muut rahoituserät -0,3-0,9 Saadut osingot - 0,2 Saadut/maksetut verot 0,8-1,8 Liiketoiminnan nettorahavirta 46,5 41,4 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituskiinteistöihin -53,1-57,5 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,2-0,3 Luovutustulot sijoituskiinteistöistä 9,2 37,6 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,2 - Investointien nettorahavirta -43,9-20,2 Rahoituksen rahavirta Osakepääoman korotus liittyen vaihtovelkakirjalainojen käyttöön 1,6 1,6 Pitkäaikaisten lainojen nostot 100,0 250,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -75,7-260,7 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut 10,0 10,3 Maksetut osingot -39,4-23,5 Rahoituksen nettorahavirta -3,5-22,3 Rahavarojen muutos -0,9-1,1 Rahavarat tilikauden alussa 1,7 2,8 Rahavarat tilikauden lopussa 0,8 1,7 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo (IFRS) Sijoituskiinteistöjen käypä arvo , ,5 Investoinnit sijoituskiinteistöihin 23,5 31,4 Hankitut sijoituskiinteistöt 28,4 26,5 Myydyt sijoituskiinteistöt -8,6-37,1 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta -5,1-50,8 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo , ,5

14 Konsernin oman pääoman muutokset Osake- Ylikurssi- Arvonmuutos- Kertyneet pääoma rahasto rahasto voittovarat Yhteensä Oma pääoma ,4 156,2-370,6 605,2 Tilikauden tulos 3,2 3,2 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,2 3,2 Osingonjako -23,5-23,5 Osakepääoman korotus 0,4 1,3 1,7 Oma pääoma ,8 157,5-350,3 586,6 Oma pääoma ,8 157,5-350,3 586,6 IAS 39:n soveltamisen vaikutus -6,1-6,1 Oikaistu oma pääoma ,8 157,5-6,1 350,3 580,5 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 2,4 2,4 Tuloslaskelmaan siirretty määrä 0,1 0,1 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -0,6-0,6 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 1,9 1,9 Tilikauden tulos 29,6 29,6 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 1,9 29,6 31,5 Osingonjako -39,4-39,4 Osakepääoman korotus 0,4 1,3 1,7 Oma pääoma ,2 158,8-4,2 340,5 574,3 Vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita Konserni Konserni Rahalaitoslainat, joista vakuus on annettu 0,1 75,7 Annetut kiinnitykset 0,1 81,7 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 0 18,2 Vuokravastuu 20,9 21,7 Annetut kiinnitykset 2,2 2,2 Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset, pääoman nimellisarvo 305,9 295,9 Koronvaihtosopimukset, käypä arvo -5,8-8,2

15 Konsernituloslaskelmavertailu Sponda siirtyi kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). Tämän tilinpäätösvertailun tarkoituksena on esittää Spondan vuoden 2004 taloudellinen informaatio IFRS-standardien mukaisesti. Siirtymispäivä on IFRS-standardien käyttöönotosta johtuvat erot on esitetty oheisissa täsmäytyslaskelmissa. Täsmäytyslaskelmissa esitetään IFRS-tuloslaskelma vuodelta 2004, IFRS-tase ja avaava IFRS-tase Tässä esitettävien IFRS:n mukaisten vertailulukujen tarkoituksena on informoida IFRS:n käyttöönoton olennaiset vaikutukset konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen. IFRS-standardien käyttöönoton suurimmat vaikutukset Spondan tilinpäätökseen liittyvät sijoituskiinteistöjen arvostamiseen, laskennallisiin veroihin ja työsuhde-etuuksiin sekä vuodesta 2005 lähtien myös rahoitusinstrumenttien arvostamiseen. Avaava IFRS-tase sekä vertailutiedot vuodelta 2004 on laadittu viimeisimpiä IFRS-standardeja noudattaen. Standardien IAS 39 (Rahoitusinstrumentit:kirjaaminen ja arvostaminen) ja IAS 32 (Rahoitusinstrumentit:tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja esittämistapa) osalta siirtymispäivä on kuitenkin Rahoitusinstrumenttistandardien vaikutus alkavaan taseeseen syntyy suojaavien johdannaisinstrumenttien käsittelystä. Näistä syntyneet oikaisut on esitetty oman pääoman muutoslaskelmassa. Ennen vuotta 2005 Sponda-konsernin tilinpäätökset ovat perustuneet suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards, FAS). FAS:n mukaiset laadintaperiaatteet sisältyvät Sponda-konsernin vuoden 2004 vuosikertomukseen. Voiton täsmäytyslaskelma Viite FAS IFRS- IFRS 1-12/2004 muutokset 1-12/2004 Liikevaihto 99,2-99,2 Ylläpitokulut -24, ,8 Nettovuokratuotot 74,4-74,4 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 6 13,8-12,4 1,4 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä ,3-1,3 Poistot sijoituskiinteistöistä 2-14,8 14,8 - Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta ,8-50,8 Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,7 - -0,7 Hallinnon kulut 5-5,0 0,1-4,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5-0,5 Liiketoiminnan muut kulut 7-0,2-1,4-1,6 Liikevoitto 68,0-51,0 17,0 Rahoitustuotot 0,6-0,6 Rahoituskulut -27, ,2 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -26, ,6

16 Voitto (tappio) ennen veroja 41,4-51,0-9,6 Tuloverot 3-7,6 20,4 12,8 Tilikauden tulos 33,8-30,6 3,2 Konsernitasevertailu VARAT Viite FAS IFRS- IFRS muutokset Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt , ,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet , ,1 9,6 Aineettomat hyödykkeet 0,2-0,2 Sijoitukset 2 14,0-13,9 0,1 Pitkäaikaiset saamiset 2 9,0-8,0 1,0 Laskennalliset verosaamiset 3-3,5 3,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 086,9 179, ,9 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,8 4,3 0,7 5,0 Rahavarat 2,8-2,8 Lyhytaikaiset varat yhteensä 7,1 0,7 7,8 Varat yhteensä 1 094,0 179, ,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 78,4-78,4 Ylikurssirahasto 156,2-156,2 Kertyneet voittovarat 262,0 108,7 370,7 Oma pääoma yhteensä 496,6 108,7 605,3 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 8 471,0-0,1 470,9 Eläkevelvoitteet 5-0,1 0,1 Laskennalliset verovelat 3-70,2 70,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 471,0 70,2 541,2 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 111,8-111,8

17 Ostovelat ja muut velat 4,8 14,6 0,8 15,4 Lyhytaikaiset velat yhteensä 126,4 0,8 127,2 Velat yhteensä 597,4 71,0 668,4 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 094,0 179, ,7 Konsernitasevertailu Viite FAS IFRS- IFRS muutokset VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt , ,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet , ,0 9,6 Aineettomat hyödykkeet 0,1-0,1 Sijoitukset 2 12,5-12,4 0,1 Pitkäaikaiset saamiset 2 8,8-7,8 1,0 Laskennalliset verosaamiset 3-3,3 3,3 Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 108,0 127, ,6 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,8 8,1 0,4 8,5 Rahavarat 1,7-1,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 9,8 0,4 10,2 Varat yhteensä 1 117,8 128, ,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 78,8-78,8 Ylikurssirahasto 157,5-157,5 Kertyneet voittovarat 272,2 78,1 350,3 Oma pääoma yhteensä 508,5 78,1 586,6 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 8 525,8-0,8 525,0 Eläkevelvoitteet 5-0,1 0,1 Varaukset 7-1,4 1,4 Laskennalliset verovelat 3 6,7 49,5 56,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 532,5 50,2 582,7 Lyhytaikaiset velat

18 Lyhytaikaiset korolliset velat 56,5-56,5 Ostovelat ja muut velat 4,6,8 20,3-0,3 20,0 Lyhytaikaiset velat yhteensä 76,8-0,3 76,5 Velat yhteensä 609,3 49,9 659,2 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 117,8 128, ,8 Konsernitasevertailu Lisätiedot Viite 1 Sijoituskiinteistöt on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutos on kirjattu tuloslaskelmaan ja siirtymähetkellä omaan pääomaan. Viite 2 Suunnitelman mukaisista poistoista ja pitkäaikaisista varoista on poistettu ne erät, jotka kohdistuvat sijoituskiinteistöihin. Viite 3 Laskennalliset verot on kirjattu IAS 12 Tuloverot-standardin mukaisesti. Viite 4 FAS-tilinpäätöksessä siirtovelkoihin netotetut korkojohdannaisten jaksotetut korkotuotot on siirretty veloista saamisiin IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen-standardin mukaisesti. Viite 5 Etuuspohjainen eläkejärjestely on kirjattu IAS 19 Työsuhdeetuudet-standardin mukaisesti. Viite 6 FAS:n mukaisten myyntivoittojen/-tappioiden oikaisut. Viite 7 Vuokravastuu on kirjattu IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat-standardin mukaisesti. Viite 8 Korolliset velat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen. FAS-tilinpäätöksessä siirtosaamisiin ja -velkoihin kirjatut lainojen liikkeeseenlaskuun liittyvät tuotot ja kulut on siirretty osaksi lainojen jaksotettua hankintamenoa. Oman pääoman täsmäytyslaskelma Oma pääoma FAS:n mukaan 508,5 496,6 IFRS:ään siirtymisen vaikutukset Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostaminen 125,8 176,9 Arvonkorotuksen purku -1,4-1,4 Laskennalliset verot -46,3-66,7 Vuokravastuu 0,1 - Eläkevelvoitteet -0,1-0,1 IFRS-oikaisut yhteensä 78,1 108,7 Oma pääoma IFRS:n mukaan 586,6 605,3

19 Kauden voiton täsmäytyslaskelma 10-12/2004 Kauden tulos FAS:n mukaan 4,7 IFRS:ään siirtymisen vaikutukset Sijoituskiinteistöjen poistojen peruutus 3,9 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta -30,1 Myyntivoittojen/-tappioiden oikaisut -0,4 Laskennallisten verojen muutos 6,8 Eläkevelvoitteen muutos 0,1 Varausten muutos 0,4 IFRS-oikaisut yhteensä -19,3 Kauden tulos IFRS:n mukaan -14,6

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Spondan liikevoitto parani vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun uusien vuokrasopimusten ansiosta sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Sponda siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2005 lähtien. Kaikki esitetyt luvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia.

Sponda siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2005 lähtien. Kaikki esitetyt luvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia. Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Spondan tulos parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tuloksen pääkohdat (vertailukausi 1.1. - 31.3.2004): - Konsernin liikevaihto kasvoi 3 % 26,1 (25,3)

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Pörssitiedote 30.10.2003 klo 9.00 Spondan osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN Spondan 9 kuukauden tulos oli 22,3 (93,4) milj. euroa.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Spondan liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Spondan liikevoitto kasvoi selvästi edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2004 klo 9.00 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS HYVÄ Sponda-konsernin vuoden 2003 tulos oli 30,7 (78,8) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10 SPONDAN VUODEN 2004 TULOS PARANI 10 PROSENTTIA Spondan tulos vuonna 2004 oli parempi kuin edellisenä vuonna kiinteistöjen myyntivoittojen ansiosta. Vuokraustoiminnan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

Yhteenveto tammi-syyskuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen)

Yhteenveto tammi-syyskuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen) Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Spondan tulos parani edellisvuodesta Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 79,8 (30.9.2005: 77,5) milj. euroa ja nettotuotot olivat 60,9 (58,7) milj.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 52,7 (30.6.2005: 51,9) milj. euroa ja nettovuokratuotot

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ).

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.10.2014 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 Katsauskauden liikevaihto 9,4 M ylitti hieman (+ 3,7 %) edellisvuoden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

7/2006 26.10.2006. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 26.10.2006

7/2006 26.10.2006. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 26.10.2006 7/2006 26.10.2006 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006 Yhtiön yhdeksästoista toimintavuosi.

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 Katsauskauden liikevaihto 4,95 M oli 5,1 % suurempi kuin v. 2014 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 6.2.2003 klo 9.00 SPONDAN TULOS ERINOMAINEN. EHDOTUS OSINGOKSI 0,90 EUROA OSAKKEELTA Sponda-konsernin vuoden 2002 tulos oli 78,8 (31,8) milj. euroa. Vuokratuotoista

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

6/2006 10.08.2006. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 10.8.2006

6/2006 10.08.2006. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 10.8.2006 6/2006 10.08.2006 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 Yhtiön yhdeksästoista toimintavuosi.

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2010 KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 - Liikevaihto oli 722 (722) tuhatta euroa. - Liikevoitto 272 (283) tuhatta euroa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00. Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00. Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2006 Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto oli 1.1.-31.12.2006

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot