Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote klo 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00"

Transkriptio

1 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote klo 9.00 Sponda Oyj:n vuoden 2005 tilinpäätöstiedote Spondan tulos vuonna 2005 oli selvästi edellisvuotta parempi Spondan tulos vuonna 2005 oli sekä vuokraustoiminnan että kiinteistöjen arvon kehityksen kannalta selvästi parempi kuin edellisenä vuonna. Toimistotilojen kysynnän kannalta vuosi oli edelleen haasteellinen, ja vuokrausaste säilyi vuoden 2004 tasolla. Tuloksen pääkohdat (vertailukausi on tammi-joulukuu 2004): Spondan liikevaihto kasvoi 103,1 (99,2) milj. euroon. Osakekohtainen operatiivinen kassavirta oli 0,57 (0,53) euroa. Liikevoitto nousi 65,5 (17,0) milj. euroon vuokraustoiminnan tuloksen ja sijoituskiinteistöjen arvonnousun johdosta. Katsauskauden tulos parani 29,6 (3,2) milj. euroon. Osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,04) euroa. Spondan kiinteistöjen markkina-arvo oli 1 259,7 (1 221,5) milj. euroa; osakekohtainen nettovarallisuus oli 7,25 (7,44) euroa / osake. Sponda siirtyi IFRS-raportointiin lähtien. Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Kaikki tiedotteessa esitetyt vertailuluvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia. 1-3/05 4-6/05 7-9/ / Liikevaihto, 26,1 25,8 25,6 25,6 103,1 99,2 Nettovuokratuotto, 19,4 19,4 19,9 18,8 77,5 74,4 Liikevoitto, 14,8 14,3 12,9 23,5 65,5 17,0 Tulos/osake, e 0,08 0,08 0,05 0,17 0,37 0,04 Operatiivinen 0,14 0,14 0,14 0,14 0,57 0,53 kassavirta/osake, e Osakekohtainen oma 7,25 7,44 pääoma, e Osakekohtainen 7,25 7,44 nettovarallisuus, e Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Taloudellinen vuokrausaste, % 87,8 87,2 87,2 87,7 87,7 87,5 Näkymät Vuonna 2006 vuokraustoiminnan tuloksen ja operatiivisen kassavirran arvioidaan säilyvän edellisvuosien tasolla. Investoinnit kiinteistökehitykseen kasvattavat Spondan kiinteistökantaa. Sijoituskiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste laskee hieman ensimmäisen puolen vuoden aikana, mikä johtuu muutaman merkittävän sopimuksen päättymisestä. Vuokrausasteen odotetaan paranevan vuoden loppuun mennessä vuoden 2005 lopun tilanteesta.

2 Toimitusjohtaja Kari Inkinen Kilpailu kiinteistösijoituksista Spondan investointitoiminnan keskeisellä markkina-alueella, Helsingin seudulla, on kiristynyt viime vuosina. Tästä syystä yhtiön strategiaa tarkistettiin vuonna 2005, ja kasvua sekä kannattavuutta haetaan lähivuosina ennen kaikkea kiinteistökehityksestä ja Venäjän ja Baltian markkinoilta. Kiinteistökehityksessä hyödynnetään Spondan jo omistamia maa-alueita ja rakennusoikeutta. Investointitavoite kiinteistökehitykseen on noin 50 milj. euroa vuoden 2006 aikana ja seuraavan kolmen vuoden aikana yhteensä 190 milj. euroa. Suurin kehityshanke on City-Center Helsingin keskustassa. Sponda tutkii Venäjän ja Baltian kiinteistömarkkinoiden investointimahdollisuuksia. Pääasiassa kohteita haetaan liiketila- ja logistiikkamarkkinoilta Moskovan ja Pietarin alueilta. Tavoitteena on käynnistää sijoitustoiminta vuoden 2006 aikana. Venäjän ja Baltian investointien osuus voi yhteensä olla enintään % koko kiinteistökannan arvosta. Sponda laajentaa toimintaansa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle osallistumalla yhteistyökumppanina kiinteistörahastoihin. Yhtiö vastaa rahastojen hankkimien kiinteistöjen hallinnasta. Tammikuussa 2006 Sponda perusti kiinteistörahaston yhteistyössä JER Europe Fund II Holdings S.Á.R.L.:n kanssa. Spondan osuus rahastosta on 20 %. Toimintaympäristö Kansainvälistyminen Suomen markkinoilla jatkui. Pääkaupunkiseudun lisäksi ulkomaiset sijoittajat etsivät sijoituskohteita myös muualta Suomesta, erityisesti kasvukeskuksista. Myös nykyaikaiset, keskeisellä paikalla sijaitsevat logistiikkakiinteistöt kiinnostivat sijoituskohteina. Kiinteistöjen tuottovaatimukset laskivat viimeisen vuoden aikana 0,2 0,75 %. Lasku johtui matalasta korkotasosta, kansainvälisten toimijoiden erilaisesta riskinottohalusta ja siitä, että sijoituskysyntä ylittää tarjonnan. Toimistojen vajaakäyttö ei enää lisääntynyt pääkaupunkiseudulla. Modernien toimistojen vuokrat nousivat hieman, mutta vuokratasojen erot kasvoivat, koska vanhojen toimistotilojen kysyntä oli vielä vähäistä. Vuonna 2006 toimistojen vajaakäytön odotetaan laskevan, ja kysyntä kohdistuu ennen kaikkea moderneihin tiloihin. Liiketilojen vajaakäyttö säilyi alhaisena. Uusien kauppakeskusten kuten Vantaan Jumbon ja Espoon Sellon valmistuminen aiheuttaa kuitenkin ainakin väliaikaisesti vanhempien liiketilojen tyhjenemistä. Helsingin keskustan liiketilojen vuokratasot nousivat jonkin verran, ja niiden ennustetaan jatkavan nousuaan. Myös logistiikkatilojen vajaakäyttö säilyi matalana. Logistiikkatiloissa kysyntä oli aktiivista, ja kysynnän ensisijaisena kohteena olivat suurehkot, modernit tilat. Vuokratasot nousivat jonkin verran uusissa kohteissa ja erityisesti Vantaalla lentoaseman ympäristössä. Markkinoille on valmistunut ja valmistuu yhteensä noin m² uutta logistiikkatilaa, mikä lisää sektorin vajaakäyttöä. Spondan vuoden 2005 vuokraustoiminta Spondan sijoituskiinteistöjen nettovuokratuotot olivat katsauskaudella yhteensä 77,5 ( : 74,4) milj. euroa. Toimistojen ja liiketilojen osuus tästä oli 70 % ja logistiikkatilojen 30 %. Nettovuokratuotot jakautuivat alueittain siten, että Helsingin kantakaupungin osuus oli 50 %, Pääkaupunkiseudun 19 %, Pääkaupunkiseudun logistiikkakiinteistöjen 22 % ja muun Suomen 9 %. Taloudellinen vuokrausaste oli vuosineljänneksillä seuraava: Taloudellinen vuokrausaste kiinteistötyypeittäin, % Kiinteistön tyyppi Toimistot ja liiketilat 85,3 85,0 84,9 86,2 86,1 Logistiikka 93,8 92,4 92,8 91,9 92,0 Koko kiinteistökanta 87,8 87,2 87,2 87,7 87,5 Taloudellinen vuokrausaste alueittain, %

3 Helsingin kantakaupunki 87,5 88,2 86,7 88,9 88,1 Pääkaupunkiseutu 80,3 78,8 81,4 80,8 81,6 Pääkaupunkis. logistiikka 93,2 91,0 91,2 89,6 90,5 Muu Suomi 93,1 93,0 94,0 95,0 93,6 Koko kiinteistökanta 87,8 87,2 87,2 87,7 87,5 Vuokrasopimusten yhteenlaskettu tuleva kassavirta oli 461 (474) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,3 (4,6) vuotta. Katsauskauden aikana sopimuksia solmittiin yhteensä 181 kappaletta, joista jatkettuja oli 47 kpl, m², ja uusia 134 kpl, m², yhteensä noin m². Spondan suurimmat asiakastoimialat olivat kauppa (26 % kokonaisvuokratuotoista), pankki ja sijoitus (18 %) ja tietoliikenne ja media (11 %). Uusien sopimusten keskimääräinen kesto on 4 vuotta. Vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti: Erääntymisvuosi % vuokratuotosta , , , , , , ,9 Toistaiseksi voimassaolevat 15,0 Kiinteistöomaisuus Sponda-konsernilla on yhteensä 87 sijoituskiinteistöä. Vuokrattavia neliöitä on yhteensä noin m², josta noin puolet on toimisto- ja liiketilaa ja puolet logistiikkatilaa. Sponda myi Lappeenrannassa sijaitsevan Kiinteistö Oy Karjalan Kauppakeskuksen 7,2 milj. eurolla. Kaupalla ei ollut tulosvaikutusta. Lisäksi Sponda myi Tampereella sijaitsevia liikehuoneistoja yhteensä 0,8 milj. eurolla ja kirjasi näistä myyntivoittoja 0,1 milj. euroa. Katsauskauden aikana Sponda osti logistiikka- ja toimistokiinteistön Ruosilantie 16:ssa Helsingin Konalassa. Kauppahinta oli 28,4 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala m². Spondan sijoituskiinteistöjen markkina-arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Katsauskauden päättyessä Spondan vertailukelpoinen sijoituskiinteistöjen markkina-arvo kasvoi 15,6 ( : -24,1) milj. euroa eli 1,3 (-1,9) %. Kiinteistökannan markkina-arvo oli 1 259,7 ( : 1 221,5) milj. euroa. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 20,7 (26,7) milj. euroa. Tulos käypään arvoon arvostamisesta kunnossapitoinvestointien vähentämisen jälkeen oli -5,1 (-50,8) milj. euroa. Spondan kiinteistöomaisuuden markkina-arvoon vaikuttivat positiivisesti tehdyt vuokrasopimukset, kiinteistöjen ylläpidon parantunut kustannustehokkuus sekä tuottovaatimuksien lasku. Vuokratason lasku Espoossa ja Helsingin reuna-alueilla vaikutti puolestaan arvoihin negatiivisesti.

4 Spondan sijoituskiinteistöt, markkina-arvo , M Toimistot ja Kiinteistökehitytoiminnot Uudet liike- Yhteensä liiketilat Logistiikka Markkina-arvo ,5 972,8 209,5 39,2 0,0 Hankinnat ,4 0,0 28,4 0,0 0,0 Investoinnit, kiinteistökehitys 2,1 0,0 0,3 1,8 0,0 Muut investoinnit ja siirrot segmenttien välillä 0,7-3,2 3,9 0,0 0,0 Myynnit ,6-7,8-0,8 0,0 0,0 Markkina-arvon muutos 15,6 4,6 11,0 0,0 0,0 Markkina-arvo ,7 966,4 252,3 41,0 0,0 Markkina-arvon muutos % 1,3 0,5 5,3 0,0 0,0 Vuotuinen nettovuokratuotto / markkina-arvo ,4 % 5,6 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % Toimistot ja liiketilakiinteistöt Taloudellinen vuokrausaste toimisto- ja liiketilakiinteistöissä säilyi edellisen vuoden tasolla ja oli 86,2 ( : 86,1) %. Katsauskauden aikana solmittiin usea merkittävä sopimus mm. Miestentiellä Espoossa ja Lönnrotinkatu 13:ssa, Korkeavuorenkatu 35:ssä ja 37:ssä Helsingissä. Lisäksi taloudellinen vuokrausaste parani Havis Business Centerissä sekä toimistokeskus Upseerin Avecissa. Taloudellinen vuokrausaste toimisto- ja liiketiloissa vuoden 2005 neljänneksittäin oli seuraava: Taloudellinen vuokrausaste, % Toimistot ja liiketilat 85,3 85,0 84,9 86,2 86,1 Spondan toimisto- ja liiketilojen markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 966,4 milj. euroa. Katsauskauden aikana myytiin Kiinteistö Oy Karjalan Kauppakeskus Lappeenrannassa 7,2 milj. eurolla. Kiinteistöjä ei katsauskaudella ostettu. Vertailukelpoinen kiinteistökannan markkina-arvon muutos oli 4,6 milj. euroa eli 0,5 %. Markkina-arvon nousuun vaikuttivat uudet solmitut sopimukset sekä joidenkin kohteiden osalta tuottovaatimusten lasku. Toimistokiinteistöjen vuokrataso säilyi etenkin Helsingin ydinkeskustassa vakaana. Espoossa ja Helsingin reuna-alueilla vuokratasot laskivat jonkin verran. Vuoden 2006 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana päättyy Helsingin ydinkeskustan toimistokiinteistöissä vuokrasopimuksia, ja taloudellinen vuokrausaste laskee. Vuoden loppuun mennessä vuokrausasteen odotetaan kehittyvän jälleen positiivisesti. Logistiikkakiinteistöt Logistiikkakiinteistöissä taloudellinen vuokrausaste oli vuoden 2004 lopun tasolla, 91,9 ( : 92,0) %. Tyhjä tila on suurimmaksi osaksi varasto- ja tuotantotilojen yhteydessä olevaa toimistotilaa. Vuoden 2005 aikana solmittiin merkittäviä vuokrasopimuksia mm. Ruosilantie 14:ssa, Vantaan Köysikujalla ja Olarinluoma 14:ssä. Spondan logistiikkatilojen taloudellisen vuokrausasteen kehitys vuoden 2005 vuosineljänneksillä oli seuraava: Taloudellinen vuokrausaste, % Logistiikka 93,8 92,4 92,8 91,9 92,0

5 Spondan logistiikkakiinteistöjen markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 252,3 (209,5) milj. euroa. Katsauskaudella ostettiin Kiinteistö Oy Ruosilantie 16 28,4 milj. eurolla. Kiinteistöjä ei myyty. Vertailukelpoinen markkina-arvon muutos vuoden 2004 vastaavaan lukuun oli 11,0 milj. euroa eli 5,3 %. Markkina-arvon nousuun vaikutti pääasiassa kiinteistöjen tuottovaatimusten lasku. Ruosilantie 16:n arvostus markkinatuottovaatimusta käyttäen nosti kiinteistön arvoa 9 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöjen vuokrataso oli vakaa vuonna Logistiikkakiinteistöjen vuokrausasteen odotetaan säilyvän vuoden 2005 tasolla. Kiinteistökehitys ja uudet liiketoiminta-alueet Vuonna 2005 Spondaan perustettiin kaksi uutta liiketoimintayksikköä, Kiinteistökehitys ja Uudet liiketoimintaalueet. Kiinteistökehityksen tavoitteena on nykyaikaistaa Spondan olemassa olevaa kiinteistökantaa ja kehittää yhtiön rakentamattomia maa-alueita. City-Centerin kaavamuutos käsiteltiin Helsingin kaupunginvaltuustossa, ja kaavan vahvistamista odotetaan keväällä Suunnitelmien mukaan Helsingin keskustassa sijaitsevan toimisto- ja liikekeskuksen laajennusta päästään rakentamaan kesällä Vuonna 2006 investointien arvioidaan olevan noin milj. euroa kokonaisuudessaan 110 milj. euron investoinnista. Keskuksen laajennuksen arvioidaan valmistuvan vuonna Vuonna 2005 valmistui City-Centerin toimistotilojen peruskorjaus, ja m²:n modernista toimistotilasta on tällä hetkellä vuokrattu n m². Sponda suunnittelee uuden logistiikkarakennuksen rakentamista Vantaan Honkatalon yhteyteen Hakkilaan. Rakennusoikeutta tontilla on yhteensä m², ja ensimmäinen rakennusvaihe on m²:n laajuinen. Rakentaminen aloitettaneen vuoden 2006 aikana. Toinen vuonna 2005 perustetuista liiketoimintayksiköistä, Uudet liiketoiminta-alueet, keskittyy uusiin maantieteellisiin alueisiin Venäjällä ja Baltiassa sekä kiinteistörahastojen omaisuudenhoitoon. Sponda tutkii useampaa investointimahdollisuutta liiketila- ja logistiikkakiinteistöihin Pietarin ja Moskovan alueella. Omaisuudenhoito-liiketoiminta alkaa vuonna 2006, kun Sponda ryhtyy hoitamaan JER Europe Fund II:n ja Spondan perustaman kiinteistörahaston kiinteistöjä Suomessa. Rahaston tavoitekoko on milj. euroa. Sponda omistaa rahastosta 20 %. Rahoitus Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella 46,5 ( : 41,4) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli -43,9 (-20,2) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta -3,5 (-22,3) milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat -26,3 (-26,6) milj. euroa. Spondan omavaraisuusaste oli 45 (47) % ja nettovelkaantumisaste oli 107 (99) %. Korollinen vieras pääoma oli 615,7 (581,5) milj. euroa, luottojen keskimääräinen laina-aika oli 3,2 (3,7) vuotta ja keskikorko 4,2 (4,3) %. Sponda suojautuu vaihtuvaan korkoon liittyviä riskejä vastaan käyttämällä koronvaihtosopimuksia. Kiinteäkorkoisten ja suojattujen lainojen osuus oli 75,6 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 2,1 (2,6) vuotta. Koronvaihtosopimukset on tilinpäätöksessä käsitelty IFRS:n suojauslaskentaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Lainasalkku muodostuu kolmesta eri kotimaisesta joukkovelkakirjalainaohjelmasta, yhteensä 300 milj. euroa, syndikoidusta luotosta, yhteensä 250 milj. euroa, sekä liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista, 66,5 milj. euroa. Maksuvalmiutta hallitaan joustavilla 100 milj. euron luottolimiiteillä ja 150 milj. euron yritystodistusohjelmalla. Kaikki lainat ovat vakuudettomia. Sponda Oyj laski liikkeeseen 100 milj. euron joukkovelkakirjalainat investointeja ja rahoitusrakenteen kehittämistä varten. Joukkovelkakirjalainoja 1/2005 ja 2/2005 merkittiin seuraavasti: kiinteäkorkoista lainaa (1/2005) 20,0 milj. euroa ja vaihtuvakorkoista lainaa (2/2005)80,0 milj. euroa. Lainat suunnattiin kotimaisille institutionaalisille sijoittajille. Kiinteäkorkoisen lainan 1/2005 vuotuinen kuponkikorko on 3,75 %. Vaihtuvakorkoisen lainan 2/2005 kuponkikorko on kuuden kuukauden euribor-korko lisättynä 0,60 %-yksiköllä. Lainojen eräpäivä on

6 Riskienhallinta Sponda omistaa kiinteistöjä Suomessa. Toimintaan ei liity valuuttariskejä. Toimitilojen kysyntä on seuraus kunkin markkina-alueen talouden tilasta. Toimistokysyntä kasvaa, mikäli yritykset lisäävät toimistohenkilöstöä ja uusia yrityksiä syntyy, liiketila-asiakkaiden menestys on riippuvainen alueen asukkaiden ostovoimasta. Asiakasriskiä hallitaan sekä hajauttamalla asiakaskanta että sopimusten pituus. Tärkeä osa asiakasriskien hallintaa on asiakkaiden liiketoiminnan tunteminen ja asiakastietojen seuranta. Spondalla oli vuoden 2005 lopussa 633 asiakasta ja 1070 erillistä vuokrasopimusta. Vuokria korotetaan kahdesti vuodessa joko elinkustannusindeksin muutokseen tai vuokrasopimuksessa sovittuun korotusprosenttiin perustuen. Vuokrasopimukseen on liitetty riskiin suhteutettu vuokravakuus. Kiinteistöjen hoito- ja korjauskulujen, ja etenkin rakennuskustannusten, nousu vaikuttaa kustannusten kokonaismäärään ja suurissa projekteissa investointien tuottoon. Vuonna 2005 poistamattomien vuokralaisparannusten arvo Spondan taseessa oli 16,3 milj. euroa. Kiinteistösijoitustoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät maankäyttöön, kiinteistöjen energiankulutukseen ja jätehuoltoon sekä rakennetun ympäristön laatuun. Spondan ympäristömyönteistä toimintaa ohjaa elinkaariajattelu. Yhtiö ottaa sekä liiketoiminnassaan että päätöksenteossaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövastuut. Henkilöstö Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana 54 (50) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa 51 (45) henkilöä. Joulukuun lopussa Spondan palveluksessa oli yhteensä 54 (50) henkilöä, joista 51 (45) emoyhtiön palveluksessa. Spondalla on henkilöstöä ainoastaan Suomessa. Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu yhtiön tavoitteisiin. Hallitus on päättänyt valmistella johdon pitkäaikaisen osakepohjaisen sitouttamisjärjestelmän, joka otetaan käyttöön alkaen. Konsernirakenne Sponda-konserni koostuu emoyhtiöstä ja sen kokonaan omistamista keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä. Spondan osake Spondan osakkeen tammi-joulukuun keskikurssi oli 7,93 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 9,34 euroa ja alin 6,81 euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 7,95 ja yhtiön markkina-arvo 630 milj. euroa. Vuoden 2000 vaihtovelkakirjalainan C-sarjaa vaihdettiin katsauskauden aikana yhtiön osakkeisiin siten, että uusia osakkeita merkittiin yhteensä kpl. Tätä vastaava osakepääoman korotus, yhteensä euroa, merkittiin kaupparekisteriin ( kpl), (3 000 kpl) ja ( kpl). Osakepääoma on korotuksien jälkeen euroa ja osakkeiden kokonaismäärä on kappaletta. Vaihtovelkakirjalainaa on vielä vaihtamatta osaketta. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan. Valtuutusta ei ole katsauskauden aikana käytetty. Tarkastelukauden päättyessä Spondan omistus jakautui seuraavasti: Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista % Suomen valtio ,3 Kotitaloudet ,0 Suomalaiset yhteisöt ,4

7 Ulkomaalaiset yhteisöt ,3 Osakkeita yhteensä ,0 Hallitus ja toimitusjohtaja Hallituksen jäsenet ovat Kaj-Gustaf Bergh, Tuula Entelä, Maija-Liisa Friman, Harri Pynnä, Anssi Soila ja Jarmo Väisänen. Hallituksen puheenjohtaja on Anssi Soila ja varapuheenjohtaja on Jarmo Väisänen. Spondan toimitusjohtajana toimi Kari Kolu ja alkaen Kari Inkinen. Hallituksella ei ole vakituisia valiokuntia. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja viisi kuudesta jäsenestä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta valmisteli ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi ja hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi. Jäsenet edustivat kolmea yhtiön suurinta osakkeenomistajaa, jotka olivat: 1. Suomen valtio, 34,3 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan finanssineuvos Jarmo Kilpelä, 2. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap, 1,0 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan toimitusjohtaja Jari Sundström ja 3. Valtion eläkerahasto, 0,8 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan Timo Löyttyniemi. Nimitysvaliokunta antoi ehdotuksensa hallitukselle. Valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi jäsentä ja jäseniksi valittaisiin nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Maija-Liisa Friman, Harri Pynnä, Anssi Soila ja Jarmo Väisänen sekä uutena jäsenenä Timo Korvenpää. Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. Nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille vuonna 2006 maksettavaksi (suluissa vuonna 2005 maksettu palkkio): - puheenjohtajalle kuukausipalkkio (3 350) euroa/kk - varapuheenjohtajalle kuukausipalkkio (2 000) euroa/kk - jäsenelle kuukausipalkkio (1 750) euroa/kk - kokouspalkkio 500 (500) euroa/kokous/henkilö. Tilintarkastajat Sponda Oyj:n tilintarkastajat ovat KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab vastuunalaisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Raija-Leena Hankonen. Sampo Pankin vaatimus Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä Sampo Pankki Oyj:n kanne, jossa se vaatii luottosopimuksen perusteella Spondan velvoittamista maksamaan Sampo Pankille lisää korkoa yhteensä 5,3 milj. euroa ajalta Sponda kiistää vaatimuksen perusteettomana. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Sponda Oyj ja JER Europe Fund II Holdings S.Á.R.L. ovat allekirjoittaneet sopimuksen kiinteistörahaston perustamisesta. Rahasto sijoittaa pääasiallisesti toimisto- ja liiketilakiinteistöihin keskisuurissa suomalaisissa kaupungeissa. Sponda omistaa kiinteistörahastosta 20 %. Rahaston tavoitekoko on milj. euroa. Sponda vastaa sekä rahaston että sen hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista. Sponda osti toimistokiinteistön osoitteessa Kalkkipellontie 6. Kiinteistön kauppahinta oli 11,2 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala m2. Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta m2.

8 Spondan talous- ja rahoitusjohtajana toimi Sari Aitokallio asti ja logistiikkakiinteistöt-yksikön liiketoimintajohtajana Lea Jokinen asti. Spondan uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi valittiin Robert Öhman Vattenfall Oy:stä. Öhman aloittaa tehtävässään Logistiikkakiinteistöt-yksikön liiketoimintajohtajana aloitti Pasi Viitaniemi. Näkymät vuodelle 2006 Vuonna 2006 vuokraustoiminnan tuloksen ja operatiivisen kassavirran arvioidaan säilyvän edellisvuosien tasolla. Investoinnit kiinteistökehitykseen kasvattavat Spondan kiinteistökantaa. Sijoituskiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste laskee hieman ensimmäisen puolen vuoden aikana, mikä johtuu muutaman merkittävän sopimuksen päättymisestä. Vuokrausasteen odotetaan paranevan vuoden loppuun mennessä vuoden 2005 lopun tilanteesta. Yhtiökokous ja osinko Sponda Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua yhtiökokouksen koolle klo ja ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,50 euroa/osake. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan Sponda Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, Sponda Oyj, (09) Sponda Oyj Konsernin tunnusluvut 10-12/ / Liikevaihto, 25,6 25,3 103,1 99,2 Nettovuokratuotto, 18,8 18,7 77,5 74,4 Liikevoitto, 23,5-12,6 65,5 17,0 Tulos/osake, e 0,17-0,19 0,37 0,04 Operatiivinen 0,14 0,14 0,57 0,53 kassavirta/osake, e Osakekohtainen oma 7,25 7,44 pääoma, e Osakekohtainen 7,25 7,44 nettovarallisuus, e Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Taloudellinen vuokrausaste, % 87,7 87,5

9 Konsernituloslaskelma (IFRS) 10-12/ / / /2004 Liikevaihto 25,6 25,3 103,1 99,2 Ylläpitokulut -6,8-6,6-25,6-24,8 Nettovuokratuotot 18,8 18,7 77,5 74,4 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä - - 0,4 1,4 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä - -0,2-0,6-1,3 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 6,1-30,1-5,1-50,8 Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,5-0,3-1,2-0,7 Hallinnon kulut -1,0-1,4-5,8-4,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,4 0,4 0,5 Liiketoiminnan muut kulut - 0,3-0,1-1,6 Liikevoitto/-tappio 23,5-12,6 65,5 17,0 Rahoitustuotot - 0,1 0,2 0,6 Rahoituskulut -6,7-7,0-26,5-27,2 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -6,7-6,9-26,3-26,6 Voitto/tappio ennen veroja 16,8-19,5 39,2-9,6 Tuloverot -3,7 4,9-9,6 12,8 Tilikauden tulos 13,1-14,6 29,6 3,2 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 13,1-14,6 29,6 3,2 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,37 0,04 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,37 0,04 Osakkeita keskimäärin, milj.kpl Perus 79,0 78,6 Laimennettu 80,3 80,3 Konsernitase (IFRS) VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt 1 259, ,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,8 9,6 Aineettomat hyödykkeet 0,1 0,1 Sijoitukset 0,1 0,1 Pitkäaikaiset saamiset 0,1 1,0 Laskennalliset verosaamiset 2,5 3,3 Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 271, ,6

10 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 6,6 8,5 Rahavarat 0,8 1,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 7,4 10,2 Varat yhteensä 1 278, ,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 79,2 78,8 Ylikurssirahasto 158,8 157,5 Arvonmuutosrahasto -4,2 1) - Kertyneet voittovarat 340,5 350,3 Oma pääoma yhteensä 574,3 586,6 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 549,2 525,0 Eläkevelvoitteet - 0,1 Varaukset 1,1 1,4 Muut velat 5,8 1) - Laskennalliset verovelat 63,4 56,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 619,5 582,7 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 66,5 56,5 Ostovelat ja muut velat 18,4 20,0 Lyhytaikaiset velat yhteensä 84,9 76,5 Velat yhteensä 704,4 659,2 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 278, ,8 Korolliset velat 615,7 581,5 1) Suojausinstrumentit on arvostettu käypään arvoon jolloin arvonmuutos on kirjattu siirtymähetkellä arvonmuutosrahastoon ja muihin velkoihin. IAS-39:n suojauslaskennan ehdot täytettävien suojausinstrumenttien tehokkaan osan käyvän arvon muutos kirjataan suoraan omaan pääomaan arvonmuutosrahastoon.

11 Tuloslaskelma- ja tasetiedot segmenteittäin Liiketoiminta-alueet Tuloslaskelmatiedot, 1-12/2005 Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Muut Konserni yhteensä Liikevaihto 73,5 29,6 0,0 0,0-103,1 Ylläpitokulut -19,0-6,6 0,0 0, ,6 Nettovuokratuotto 54,5 23,0 0,0 0,0-77,5 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,4 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä -0,6 0,0 0,0 0,0-0,6 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa -14,3 9,2 0,0 0,0 - -5,1 Hallinto ja markkinointi -5,7-1,7-0,9-0,3 1,6-7,0 Muut tuotot ja kulut 2,8-0,3 0,0 0,0-2,2 0,3 Liikevoitto 36,7 30,5-0,9-0,3-0,5 65,5 Rahoitustuotot ja -kulut -26,3-26,3 Voitto ennen veroja -26,9 39,2 Tuloverot -9,6-9,6 Tilikauden tulos -36,4 29,6 Tasetiedot Investoinnit 15,8 34,3 1,8-0,0 51,9 Poistot ,5-0,5 Varat 974,9 255,1 41,0 0,0 7, ,7 Lyhytaikaiset korottomat velat 3,4 1,9 0,0 0,0 13,1 18,4 Tuloslaskelmatiedot, 1-12/2004 Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Uudet liiketoiminnot Muut Konserni yhteensä Liikevaihto 74,2 25,0 0,0 0,0-99,2 Ylläpitokulut -19,0-5,8 0,0 0, ,8 Nettovuokratuotto 55,2 19,2 0,0 0,0-74,4 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 0,7 0,7 0,0 0,0 1,4 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä -1,2-0,1 0,0 0,0-1,3

12 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa -40,5-10,3 0,0 0, ,8 Hallinto ja markkinointi -3,3-1,1 0,0 0,0-1,2-5,6 Muut tuotot ja kulut -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0-1,1 Liikevoitto 9,9 8,4 0,0 0,0-1,2 17,0 Rahoitustuotot ja -kulut -26,6-26,6 Voitto/tappio ennen veroja -27,8-9,6 Tuloverot 12,8 12,8 Tilikauden tulos -15,0 3,2 Tasetiedot Investoinnit 54,1 4, ,5 Poistot ,5 0,5 Varat 997,5 235, , ,8 Lyhytaikaiset korottomat velat 6,5 1,7 0,0 0,0 11,8 20,0 Maantieteelliset alueet Liikevaihto Pääkaupunkiseutu 94,5 89,6 Muu Suomi 8,6 9,6 Muut - - Konserni yhteensä 103,1 99,2 Investoinnit Pääkaupunkiseutu 51,1 57,6 Muu Suomi 0,8 0,9 Muut 0,0 - Konserni yhteensä 51,9 58,5 Varat Pääkaupunkiseutu 1 198, ,8 Muu Suomi 72,5 80,2 Muut 7,7 12,8 Konserni yhteensä 1 278, ,8

13 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 1-12/ /2004 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 29,6 3,2 Oikaisut 41,7 65,5 Nettokäyttöpääoman muutos 0,2 0,2 Saadut korot 0,2 0,4 Maksetut korot -25,7-25,4 Muut rahoituserät -0,3-0,9 Saadut osingot - 0,2 Saadut/maksetut verot 0,8-1,8 Liiketoiminnan nettorahavirta 46,5 41,4 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituskiinteistöihin -53,1-57,5 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,2-0,3 Luovutustulot sijoituskiinteistöistä 9,2 37,6 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,2 - Investointien nettorahavirta -43,9-20,2 Rahoituksen rahavirta Osakepääoman korotus liittyen vaihtovelkakirjalainojen käyttöön 1,6 1,6 Pitkäaikaisten lainojen nostot 100,0 250,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -75,7-260,7 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut 10,0 10,3 Maksetut osingot -39,4-23,5 Rahoituksen nettorahavirta -3,5-22,3 Rahavarojen muutos -0,9-1,1 Rahavarat tilikauden alussa 1,7 2,8 Rahavarat tilikauden lopussa 0,8 1,7 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo (IFRS) Sijoituskiinteistöjen käypä arvo , ,5 Investoinnit sijoituskiinteistöihin 23,5 31,4 Hankitut sijoituskiinteistöt 28,4 26,5 Myydyt sijoituskiinteistöt -8,6-37,1 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta -5,1-50,8 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo , ,5

14 Konsernin oman pääoman muutokset Osake- Ylikurssi- Arvonmuutos- Kertyneet pääoma rahasto rahasto voittovarat Yhteensä Oma pääoma ,4 156,2-370,6 605,2 Tilikauden tulos 3,2 3,2 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,2 3,2 Osingonjako -23,5-23,5 Osakepääoman korotus 0,4 1,3 1,7 Oma pääoma ,8 157,5-350,3 586,6 Oma pääoma ,8 157,5-350,3 586,6 IAS 39:n soveltamisen vaikutus -6,1-6,1 Oikaistu oma pääoma ,8 157,5-6,1 350,3 580,5 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 2,4 2,4 Tuloslaskelmaan siirretty määrä 0,1 0,1 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -0,6-0,6 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 1,9 1,9 Tilikauden tulos 29,6 29,6 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 1,9 29,6 31,5 Osingonjako -39,4-39,4 Osakepääoman korotus 0,4 1,3 1,7 Oma pääoma ,2 158,8-4,2 340,5 574,3 Vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja osakkeita Konserni Konserni Rahalaitoslainat, joista vakuus on annettu 0,1 75,7 Annetut kiinnitykset 0,1 81,7 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 0 18,2 Vuokravastuu 20,9 21,7 Annetut kiinnitykset 2,2 2,2 Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset, pääoman nimellisarvo 305,9 295,9 Koronvaihtosopimukset, käypä arvo -5,8-8,2

15 Konsernituloslaskelmavertailu Sponda siirtyi kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). Tämän tilinpäätösvertailun tarkoituksena on esittää Spondan vuoden 2004 taloudellinen informaatio IFRS-standardien mukaisesti. Siirtymispäivä on IFRS-standardien käyttöönotosta johtuvat erot on esitetty oheisissa täsmäytyslaskelmissa. Täsmäytyslaskelmissa esitetään IFRS-tuloslaskelma vuodelta 2004, IFRS-tase ja avaava IFRS-tase Tässä esitettävien IFRS:n mukaisten vertailulukujen tarkoituksena on informoida IFRS:n käyttöönoton olennaiset vaikutukset konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen. IFRS-standardien käyttöönoton suurimmat vaikutukset Spondan tilinpäätökseen liittyvät sijoituskiinteistöjen arvostamiseen, laskennallisiin veroihin ja työsuhde-etuuksiin sekä vuodesta 2005 lähtien myös rahoitusinstrumenttien arvostamiseen. Avaava IFRS-tase sekä vertailutiedot vuodelta 2004 on laadittu viimeisimpiä IFRS-standardeja noudattaen. Standardien IAS 39 (Rahoitusinstrumentit:kirjaaminen ja arvostaminen) ja IAS 32 (Rahoitusinstrumentit:tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja esittämistapa) osalta siirtymispäivä on kuitenkin Rahoitusinstrumenttistandardien vaikutus alkavaan taseeseen syntyy suojaavien johdannaisinstrumenttien käsittelystä. Näistä syntyneet oikaisut on esitetty oman pääoman muutoslaskelmassa. Ennen vuotta 2005 Sponda-konsernin tilinpäätökset ovat perustuneet suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards, FAS). FAS:n mukaiset laadintaperiaatteet sisältyvät Sponda-konsernin vuoden 2004 vuosikertomukseen. Voiton täsmäytyslaskelma Viite FAS IFRS- IFRS 1-12/2004 muutokset 1-12/2004 Liikevaihto 99,2-99,2 Ylläpitokulut -24, ,8 Nettovuokratuotot 74,4-74,4 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 6 13,8-12,4 1,4 Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä ,3-1,3 Poistot sijoituskiinteistöistä 2-14,8 14,8 - Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta ,8-50,8 Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,7 - -0,7 Hallinnon kulut 5-5,0 0,1-4,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5-0,5 Liiketoiminnan muut kulut 7-0,2-1,4-1,6 Liikevoitto 68,0-51,0 17,0 Rahoitustuotot 0,6-0,6 Rahoituskulut -27, ,2 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -26, ,6

16 Voitto (tappio) ennen veroja 41,4-51,0-9,6 Tuloverot 3-7,6 20,4 12,8 Tilikauden tulos 33,8-30,6 3,2 Konsernitasevertailu VARAT Viite FAS IFRS- IFRS muutokset Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt , ,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet , ,1 9,6 Aineettomat hyödykkeet 0,2-0,2 Sijoitukset 2 14,0-13,9 0,1 Pitkäaikaiset saamiset 2 9,0-8,0 1,0 Laskennalliset verosaamiset 3-3,5 3,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 086,9 179, ,9 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,8 4,3 0,7 5,0 Rahavarat 2,8-2,8 Lyhytaikaiset varat yhteensä 7,1 0,7 7,8 Varat yhteensä 1 094,0 179, ,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 78,4-78,4 Ylikurssirahasto 156,2-156,2 Kertyneet voittovarat 262,0 108,7 370,7 Oma pääoma yhteensä 496,6 108,7 605,3 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 8 471,0-0,1 470,9 Eläkevelvoitteet 5-0,1 0,1 Laskennalliset verovelat 3-70,2 70,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 471,0 70,2 541,2 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 111,8-111,8

17 Ostovelat ja muut velat 4,8 14,6 0,8 15,4 Lyhytaikaiset velat yhteensä 126,4 0,8 127,2 Velat yhteensä 597,4 71,0 668,4 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 094,0 179, ,7 Konsernitasevertailu Viite FAS IFRS- IFRS muutokset VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt , ,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet , ,0 9,6 Aineettomat hyödykkeet 0,1-0,1 Sijoitukset 2 12,5-12,4 0,1 Pitkäaikaiset saamiset 2 8,8-7,8 1,0 Laskennalliset verosaamiset 3-3,3 3,3 Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 108,0 127, ,6 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 4,8 8,1 0,4 8,5 Rahavarat 1,7-1,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 9,8 0,4 10,2 Varat yhteensä 1 117,8 128, ,8 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 78,8-78,8 Ylikurssirahasto 157,5-157,5 Kertyneet voittovarat 272,2 78,1 350,3 Oma pääoma yhteensä 508,5 78,1 586,6 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 8 525,8-0,8 525,0 Eläkevelvoitteet 5-0,1 0,1 Varaukset 7-1,4 1,4 Laskennalliset verovelat 3 6,7 49,5 56,2 Pitkäaikaiset velat yhteensä 532,5 50,2 582,7 Lyhytaikaiset velat

18 Lyhytaikaiset korolliset velat 56,5-56,5 Ostovelat ja muut velat 4,6,8 20,3-0,3 20,0 Lyhytaikaiset velat yhteensä 76,8-0,3 76,5 Velat yhteensä 609,3 49,9 659,2 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 117,8 128, ,8 Konsernitasevertailu Lisätiedot Viite 1 Sijoituskiinteistöt on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutos on kirjattu tuloslaskelmaan ja siirtymähetkellä omaan pääomaan. Viite 2 Suunnitelman mukaisista poistoista ja pitkäaikaisista varoista on poistettu ne erät, jotka kohdistuvat sijoituskiinteistöihin. Viite 3 Laskennalliset verot on kirjattu IAS 12 Tuloverot-standardin mukaisesti. Viite 4 FAS-tilinpäätöksessä siirtovelkoihin netotetut korkojohdannaisten jaksotetut korkotuotot on siirretty veloista saamisiin IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen-standardin mukaisesti. Viite 5 Etuuspohjainen eläkejärjestely on kirjattu IAS 19 Työsuhdeetuudet-standardin mukaisesti. Viite 6 FAS:n mukaisten myyntivoittojen/-tappioiden oikaisut. Viite 7 Vuokravastuu on kirjattu IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat-standardin mukaisesti. Viite 8 Korolliset velat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen. FAS-tilinpäätöksessä siirtosaamisiin ja -velkoihin kirjatut lainojen liikkeeseenlaskuun liittyvät tuotot ja kulut on siirretty osaksi lainojen jaksotettua hankintamenoa. Oman pääoman täsmäytyslaskelma Oma pääoma FAS:n mukaan 508,5 496,6 IFRS:ään siirtymisen vaikutukset Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostaminen 125,8 176,9 Arvonkorotuksen purku -1,4-1,4 Laskennalliset verot -46,3-66,7 Vuokravastuu 0,1 - Eläkevelvoitteet -0,1-0,1 IFRS-oikaisut yhteensä 78,1 108,7 Oma pääoma IFRS:n mukaan 586,6 605,3

19 Kauden voiton täsmäytyslaskelma 10-12/2004 Kauden tulos FAS:n mukaan 4,7 IFRS:ään siirtymisen vaikutukset Sijoituskiinteistöjen poistojen peruutus 3,9 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta -30,1 Myyntivoittojen/-tappioiden oikaisut -0,4 Laskennallisten verojen muutos 6,8 Eläkevelvoitteen muutos 0,1 Varausten muutos 0,4 IFRS-oikaisut yhteensä -19,3 Kauden tulos IFRS:n mukaan -14,6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2010 KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 - Liikevaihto oli 722 (722) tuhatta euroa. - Liikevoitto 272 (283) tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 4,1 milj. euroa (4,1). - Tilikauden voitto ennen veroja oli 2,1 milj. euroa (-1,3). - Sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 31.08.2012 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 73 TEUR (132 TEUR).

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ENNALLAAN

SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ENNALLAAN 1-3SPONDA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS tammi-maaliskuu 2004 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ENNALLAAN Spondan 3 kuukauden tulos oli 5,5 (31.3.2003: 6,9) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto oli

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ).

Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2013 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2013 Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ).

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot