Metsäalan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäalan perustutkinto"

Transkriptio

1 Metsäalan perustutkinto

2 SISÄLLYSLUETTELO METSÄALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 7 OPINNÄYTE... 7 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN... 7 OPISKELUJEN JAKSOTUS... 7 TUTKINNON OSAT JA OPINTOJAKSOT Metsien hoito ja puunkorjuu... 8 Metsänhoitotyöt Metsänhoitotyöt Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu Manuaalinen puutavaran valmistus Luonnontuntemus Luonnontuntemus Työturvallisuus ja ensiapu Minä oppijana Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut Kasvatusmetsien käsittely Työkohteen suunnittelu Metsänuudistaminen Taimikonhoidon työt Manuaalinen puutavaran valmistus Puutavaran lähikuljetus Metsäkoneiden kunnossapito Minustakin yrittäjä Työnhakuvalmennus Pienkoneiden myynti, huolto ja korjaus Pienkoneiden myynti, huolto ja korjaus Puun jatkojalostus Puutuotteiden jatkojalostus Metsäenergian hankinta Metsäenergian valmistus, käsittely ja varastointi Erikoispuiden kaato- ja hoitopalvelut Erikoispuiden kaato- ja hoitopalvelut Metsästysmatkailu Metsästysmatkailu Kalastusmatkailu Kalastusmatkailu Metsänhoitotyöt Metsänhoitotyöt Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö Bioenergian tuottaminen Turvetuotannon työt Bioenergiatuotantolaitoksen työt Energiapuun korjuu Energianpuun korjuutyöt Energiapuun korjuuyrittäjyys Koneellinen puunkorjuu Koneellisen puunkorjuun työt t ammatillisista perustutkinnoista: Hirsirakentaminen... 60

3 Hirsirakentaminen Metsäkoneen käyttö Metsäkoneen käyttö Energiapuun korjuukoneen käyttö Energiapuun korjuukoneen käyttö Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, äidinkieli Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot Puheviestintä Kirjallinen viestintä Ammattikieli ja kulttuuri Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, äidinkieli, suomi toisena kielenä Kielentuntemus ja opiskelutaidot Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot Kirjallinen viestintä Kieli ja kulttuuri Sujuva suomi Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, ruotsi Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, englanti Viestintä ja vuorovaikutus Ammatillinen englanti Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, matematiikka Peruslaskutoimitukset Yhtälöt ja geometria Ammatti- ja tilastomatematiikka Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, fysiikka ja kemia Fysiikka Kemia Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, liikunta Liikunta Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, terveystieto Terveystieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, taide ja kulttuuri Taide ja kulttuuri Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, ympäristötieto, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Materiaalivirtojen hallinta Kulttuuriympäristö Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, tieto- ja viestintätekniikka, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Tietotekniikan perusteet A Metsäalan tieto- ja viestintätekniikka Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, etiikka, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Hyvä elämä Etiikan perusteet Etiikka ja maailmankatsomukset Työelämän eettisiä kysymyksiä Eettinen vastuu yhteisestä maailmasta Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, kulttuurien tuntemus, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Kulttuurien tuntemuksen perusteita Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, psykologia, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat

4 Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? Mielen hyvinvointi Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, yritystoiminta, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjyysleiri

5 5 Tutkinnon rakenne opetussuunnitelmaperusteisessa Metsäalan perustutkinto, 120 ov TUTKINNON RAKENNE Linkki OPH:n tutkinnon perusteisiin: Metsäalan perustutkinto 4. Ammatilliset tutkinnon osat ja opintojaksot opintoviikkoineen 90 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 20 ov Metsien hoito ja puunkorjuu 20 ov - Metsänhoitotyöt 1 6 ov - Metsänhoitotyöt 2 4 ov - Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu 3 ov - Manuaalinen puutavaran valmistus 4 ov - Luonnontuntemus 1 1 ov - Luonnontuntemus 2 1 ov - Työturvallisuus ja ensiapu 1 ov - Minä oppijana 4.2 Metsätalouden koulutusohjelma, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja 70 ov Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 40 ov Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut 40 ov - Kasvatusmetsien käsittely 4 ov - Työkohteen suunnittelu 2 ov - Metsänuudistaminen 3 ov - Taimikonhoidon työt 10 ov - Manuaalinen puutavaran valmistus 10 ov - Puutavaran lähikuljetus 5 ov - Metsäkoneiden kunnossapito 5 ov - Minustakin yrittäjä 1 ov - Työnhakuvalmennus Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 30 ov Vuosittain valittavat valinnaiset tutkinnon osat määritellään opintojen jaksotussuunnitelmassa Pienkoneiden myynti, huolto ja korjaus 10 ov Pienkoneiden myynti, huolto ja korjaus 10 ov Puun jatkojalostus 10 ov Puutuotteiden jatkojalostus 10 ov Metsäenergian hankinta 10 ov Metsäenergian valmistus, käsittely ja varastointi 10 ov

6 Erikoispuiden kaato- ja hoitopalvelut 10 ov Erikoispuiden kaato- ja hoitopalvelut 10 ov Metsästysmatkailu 5 ov Metsästysmatkailu 5 ov Kalastusmatkailu 5 ov Kalastusmatkailu 5 ov Metsänhoitotyöt 10 ov Metsänhoitotyöt 10 ov t ammatillisista perustutkinnoista: 10 ov Hirsirakentaminen 10 ov Hirsirakentaminen 10 ov 4.5 Metsäenergian tuotannon koulutusohjelma, metsäenergian tuottaja 70 ov Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 50 ov Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö 20 ov Bioenergian tuottaminen Turvetuotannon työt Bioenergiatuotantolaitoksen työt 15 ov 2 ov 3 ov Energiapuun korjuu 30 ov Energiapuun korjuutyöt Energiapuunkorjuuyrittäjyys Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 25 ov 5 ov 20 ov Koneellinen puunkorjuu 10 ov Koneellisen puunkorjuun työt 10 ov t ammatillisista perustutkinnoista: 10 ov Metsäkoneen käyttö 5 ov Metsäkoneen käyttö 5 ov Energiapuun korjuukoneen käyttö 5 ov Energiapuun korjuukoneen käyttö 5 ov

7 7 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Äidinkieli 4 ov Ruotsi 1 ov Englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide- ja kulttuuri 1 ov 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Ympäristötieto 0-4 ov Tieto- ja viestintätekniikka 0-4 ov Etiikka 0-4 ov Kulttuurien tuntemus 0-4 ov Psykologia 0-4 ov Yritystoiminta 0-4 ov 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov TYÖSSÄOPPIMINEN Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla taimikoita tai kunnostamalla nuoria kasvatusmetsiä. Tutkinnon suorittaja tekee lisäksi metsänuudistamistyötä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. n työt yleensä kuuluvat suoritettavaksi sulanmaan aikana työssäoppimisjaksolla työpaikalla tai oppilaitoksen harjoituskohteilla. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman on hyväksynyt alan toimielin. OPINNÄYTE Opinnäyte (2ov) sisältyy ammatillisiin opintoihin ja se tehdään opintojen loppuvaiheessa. ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN Arkistonmuodostussuunnitelman mukainen alan käytäntö. OPISKELUJEN JAKSOTUS Jokaisesta koulutusohjelmasta on laadittava erillinen opiskelujen jaksotussuunnitelma. TUTKINNON OSAT JA OPINTOJAKSOT t ja niihin kuuluvat opintojaksot on jäljempänä kuvattu tutkinnon osittain tutkinnon rakenteen mukaisessa järjestyksessä.

8 8 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Metsäalan perustutkinto Metsien hoito ja puunkorjuu 20 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: Metsäalan perustutkinto Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: - suunnitella toteuttamiskelpoisen leimikon - mitata ja arvioida puuston - suunnitella ja tehdä metsänhoitotöitä käyttäen niissä yleisesti käytettäviä koneita, laitteita ja välineitä - hoitaa taimikoita ja kunnostaa nuoria kasvatusmetsiä - valmistaa manuaalisesti puutavaraa - kunnostaa ja huoltaa metsänhoidon ja puunkorjuun työvälineitä sekä varusteita - määrittää kasvupaikkatyypit, kehitysluokat, opaskasvit ja tärkeimmät kotimaiset puulajit - määrittää metsäalan toimijat, toimintaympäristön ja toiminnan periaatteet ja oppimisympäristöt Tutkinnonosa toteutetaan luokkahuone- ja maasto-opetuksena. jen teoriaosuus käydään pääosin läpi luokkaopetuksena. Käytännön harjoitukset tehdään oppilaitoksen sopimusmetsissä, harjoituskentällä ja konehallilla. Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Metsäalan perustutkinto Ammattitaidon osoittamistavat n arviointi muodostuu ammattiosaamisen näytöstä, opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään - työprosessien hallinnasta puuston mittaus ja arviointi, leimikon ja puunkorjuun suunnittelu, oma-aloitteisuus ja ahkeruus, oman työn arviointi sekä päätösten tekeminen - työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnasta työmenetelmien ja välineiden hallinta - työn perustana olevan tiedon hallinnasta kehitysluokkien tunnistus sekä leimikon ja puunkorjuun suunnittelun lähtökohtien tunteminen

9 9 - elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö sekä terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen pois lukien ensiavun antaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla puunkorjuuleimikon. Näyttö toteutetaan työssäoppimisjaksolla työpaikalla tai harjoitustyökohteilla. Arviointiin osallistuvat opiskelija, työnantajan edustaja, työntekijän edustaja ja oppilaitoksen edustajana näyttötutkintomestari. Näyttö toteutetaan osina. Muu arviointi n opintojaksoissa käytetään myös kirjallisia kokeita. Oppimista arvioidaan koko tutkinnonosan ajan antamalla opiskelijalle suullista tai / ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Arvioinnin toteutuminen edellyttää opiskelijan osallistumista opetukseen. Laki ammatillisesta koulutuksesta / Liitännät muihin tutkinnon osiin -

10 Metsien hoito ja puunkorjuu, 20 ov Metsänhoitotyöt 1 6 ov Opiskelija osaa suunnitella ja tehdä metsänhoitotöitä käyttäen niissä yleisesti käytettäviä koneita, laitteita ja välineitä sekä hoitaa taimikoita ja kunnostaa nuoria kasvatusmetsiä. Teoriaosuudet luokkaopetuksena ja käytännön harjoitukset oppilaitoksen harjoitustyömailla. Metsälehden metsäkoulu, Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsäluonnonhoidon perusteet, relaskooppi ja maastotaulukot. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai / ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. n erityispiirteet n suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä sille, että opiskelija pääsee toisen vuoden näyttöihin.

11 Metsien hoito ja puunkorjuu, 20 ov Metsänhoitotyöt 2 4 ov Opiskelija osaa suunnitella ja tehdä metsänhoitotöitä käyttäen niissä yleisesti käytettäviä koneita, laitteita ja välineitä sekä hoitaa taimikoita ja kunnostaa nuoria kasvatusmetsiä. Teoriaosuudet luokkaopetuksena ja käytännön harjoitukset oppilaitoksen harjoitustyömailla. Metsälehden metsäkoulu, Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsäluonnonhoidon perusteet, relaskooppi ja maastotaulukot. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai / ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. n erityispiirteet n suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä sille, että opiskelija pääsee toisen vuoden näyttöihin.

12 Metsien hoito ja puunkorjuu, 20 ov Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu 3 ov Opiskelija osaa suunnitella toteuttamiskelpoisen leimikon, mitata ja arvioida puuston, määrittää kasvupaikkatyypit, kehitysluokat, opaskasvit ja tärkeimmät kotimaiset puulajit. Teoriaosuudet luokkaopetuksena ja käytännön harjoitukset oppilaitoksen harjoitustyömailla. Metsälehden metsäkoulu, Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsäluonnonhoidon perusteet, relaskooppi ja maastotaulukot. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai / ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. n erityispiirteet n suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä sille, että opiskelija pääsee toisen vuoden näyttöihin.

13 Metsien hoito ja puunkorjuu, 20 ov Manuaalinen puutavaran valmistus 4 ov Opiskelija osaa valmistaa manuaalisesti puutavaraa, kunnostaa ja huoltaa puunkorjuun työvälineitä sekä varusteita. Teoriaosuudet luokkaopetuksena ja käytännön harjoitukset oppilaitoksen harjoitustyömailla. Metsälehden metsäkoulu, Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsäluonnonhoidon perusteet, relaskooppi ja maastotaulukot. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai / ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. n erityispiirteet n suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä sille, että opiskelija pääsee toisen vuoden näyttöihin. Opiskelijalla on oltava valmiudet ensiavun antamiseen.

14 Metsien hoito ja puunkorjuu, 20 ov Luonnontuntemus 1 1 ov Opiskelija ottaa huomioon metsäluonnon arvoikkaitten elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen sekä metsätalouden ympäristövaikutukset. Teoriaosuudet luokkaopetuksena ja käytännön harjoitukset oppilaitoksen harjoitustyömailla sekä tutustuminen paikkakunnalla sijaitseviin metsälain 10 :n havaintokohteisiin. Metsälehden metsäkoulu, Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsäluonnonhoidon perusteet. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai / ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. n erityispiirteet n suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä sille, että opiskelija pääsee toisen vuoden näyttöihin.

15 Metsien hoito ja puunkorjuu, 20 ov Luonnontuntemus 2 1 ov Opiskelija ottaa huomioon metsäluonnon arvoikkaitten elinympäristöjen ja biologisen monimuotoisuuden säilymisen sekä metsätalouden ympäristövaikutukset. Teoriaosuudet luokkaopetuksena ja käytännön harjoitukset oppilaitoksen harjoitustyömailla sekä tutustuminen paikkakunnallla sijaitseviin metsälain 10 :n havaintokohteisiin. Metsälehden metsäkoulu, Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsäluonnonhoidon perusteet. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai / ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. n erityispiirteet n suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä sille, että opiskelija pääsee toisen vuoden näyttöihin.

16 Metsien hoito ja puunkorjuu, 20 ov Työturvallisuus ja ensiapu 1 ov Opiskelija osaa antaa perusensiavun sekä osaa tehdä tapaturman vaatimat ilmoitukset. EA1- ja EA2 kurssien suorittaminen. SPR:n Ensiapuopas. Hyväksytysti suoritetut EA1- ja EA2-kurssit. n erityispiirteet EA-1-kurssi on suoritettava ennen raivaus- ja moottorisahatöiden alkamista sekä metsäkoneharjoitusten alkamista.

17 Metsien hoito ja puunkorjuu, 20 ov Minä oppijana 1 ov (sisällytetään edellä oleviin opintojaksoihin) Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen oppimisprosessissa. Hän tunnistaa oman oppimistyylinsä ja ammatillisen kasvun vaiheen sekä pystyy asettamaan opiskelulleen tavoitteita. Opiskelija löytää itselleen sopivia oppimis- ja opiskelutaitoja. Hän oppii ottamaan vastaan ja antamaan palautetta sekä arvioimaan itseään. Opiskelija tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin ja oppii toimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä. Luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely. toteutetaan osana em. opintojaksoja. Ajankohtainen kirjallisuus, Internetistä haettava tieto. Opiskelija: itsearviointi Opettaja: jatkuva palaute ja arviointi työskentelyn aikana, opiskelijan kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät n erityispiirteet n arvioidaan suoritetuksi, kun opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen tekee oppimistehtävät ottaa vastuuta omasta oppimisestaan tunnistaa oman oppimistyylinsä tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan ottaa vastaan palautetta ja pyrkii muuttamaan toimintaansa saamansa palautteen perusteella toimii ryhmän jäsenenä noudattaen sääntöjä hakee lisätietoa, ohjausta ja tukea

18 18 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Metsäalan perustutkinto Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut 40 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: Metsäalan perustutkinto Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: - tehdä luonnonhoidon vaatimukset huomioon ottaen metsänhoito- ja puunkorjuutöitä - käyttää hyväksi metsäsuunnitelmaa soveltaen metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä - uudistaa metsää, hoitaa taimikoita ja käsitellä kasvatusmetsiä - suunnitella leimikoita- ja toteuttaa niiden puunkorjuun - arvioida ja mitata eri työlajeissa tarvittavat puustotunnukset - määrittää hakkuukohteen puutavarakertymän hehtaarikohtaisesti - työskennellä lähikuljetuksen työtehtävissä kuljettajana - hinnoitella työnsä - tunnistaa metsätyöhön ja -työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä - noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita - suunnitella ja toteuttaa metsänhoito- ja puunkorjuuprosessit sekä työntekijänä että yrittäjänä. ja oppimisympäristöt n käytäntöosuus toteutetaan pääsääntöisesti maasto-opetuksena ja opinto-jaksojen teoriaosuus luokkaopetuksena. Käytännön harjoitukset tehdään todellisissa työympäristöissä. Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Metsäalan perustutkinto Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja tekemällä puunkorjuutyötä harvennushakkuutyömaalla. Lisäksi hän mittaa työtuloksen ja hinnoittelee työnsä. Tutkinnon suorittaja tekee lisäksi metsänhoitotöitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

19 19 Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään - työprosessin hallinnasta kohteen työsuunnittelu, kasvatusmetsien käsittely, puutavaran valmistus, hinnoittelu ja metsänhoitosuositukset - työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta työturvallisuus ja ergonomiset työmenetelmät ja -taidot - elinikäisen oppimisen avaintaidoista: työturvallisuus ja ergonomiaosaaminen, ammattietiikka sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Muu arviointi n opintojaksoissa käytetään myös kirjallisia kokeita. Lisäksi tunneilla ja työharjoituksissa osaamista seurataan jatkuvalla arvioinnilla. Jatkuvan arvioinnin toteutuminen edellyttää opiskelijan läsnäoloa tunneilla ja harjoitustöissä.

20 Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut, 40 ov Kasvatusmetsien käsittely 4 ov Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja tekemällä puunkorjuutyötä harvennushakkuutyömaalla. Hän osaa ottaa kohteen suunnittelussa huomioon ympäristönhoidon, metsänhoidon ja metsänsuojelun vaatimukset sekä taloudelliset näkökohdat. Hän osaa mitata ja hinnoitella korjuuketjun eri työvaiheet. Hän osaa myös määritellä lopputuotteen hinnan ja määrän sekä tietää alueensa puukaupalliset markkinat. Hän tuntee myös yrittämisen vaihtoehdot puunhankinnan ja -korjuun eri osa-alueilla. Luokkaopetus, opintokäynnit yrityksiin ja alan muihin toimijoihin, harjoitustyömaat. Metsälehden metsäkoulu, Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset maastotaulukoineen, Tapion taskukirja, Metsäluonnonhoidon perusteet, Metsätehon oppaat, Korjuun suunnittelu ja toteutus, Korjuujälki harvennushakkuissa sekä Ympäristönhoidon ohjeita. Luentomonisteet. Internet-aineistot. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai / ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. n erityispiirteet -

21 Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut, 40 ov Työkohteen suunnittelu 2 ov Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä työkohteen suunnittelua työturvallisuusasiat huomioivalla tavalla metsänuudistamisen-, taimikonhoidon- ja puunkorjuutyömailla. Hän osaa ottaa kohteen suunnittelussa huomioon myös ympäristönhoidon, metsänhoidon ja metsänsuojelun vaatimukset sekä taloudelliset näkökohdat. Hän osaa myös huomioida metsä- ja luonnonsuojelulain vaikutukset suunnittelukohteena olevilla työmailla. Lisäksi hän osaa suunnitella ja toteuttaa työkohteet metsienuudistamisen, -hoidon ja puunkorjuun työmailla se työntekijänä että yrittäjänä. Luokkaopetus, opintokäynnit yrityksiin ja alan muihin toimijoihin, harjoitustyömaat. Metsälehden metsäkoulu, Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset maastotaulukoineen, Tapion taskukirja, Metsäluonnonhoidon perusteet, Metsätehon oppaat, Korjuun suunnittelu ja toteutus, Korjuujälki harvennushakkuissa sekä Ympäristönhoidon ohjeita. Luentomonisteet ja Internet-aineistot. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai / ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. n erityispiirteet -

22 Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut, 40 ov Metsänuudistaminen 3 ov Opiskelija osaa tehdä metsänuudistamistöitä niissä yleisesti käytettäviä välineitä hyväksi käyttäen. Teoriaosuudet luokkaopetuksena ja käytännön harjoitukset oppilaitoksen harjoitustyömailla. Tapion taskukirja, Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsälehden metsäkoulu ja Metsäluonnonhoidon perusteet. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai / ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. n erityispiirteet n suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä sille, että opiskelija pääsee toisen vuoden näyttöihin.

23 Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut, 40 ov Taimikonhoidon työt 10 ov Opiskelija suunnittelee ja hoitaa taimikoita helpoissa kohteissa ohjeiden mukaisesti Teoriaosuudet luokkaopetuksena ja käytännön harjoitukset oppilaitoksen harjoitustyömailla. Metsälehden metsäkoulu, Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsäluonnonhoidon perusteet. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai / ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. n erityispiirteet -

24 Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut, 40 ov Manuaalinen puutavaran valmistus 10 ov Opiskelija osaa valmistaa yleisimmät puutavaralajit asiakaslähtöisesti, ja mittaa puutavaran yleisesti käytössä olevien mittausmenetelmien avulla. Teoriaosuudet luokkaopetuksena ja käytännön harjoitukset oppilaitoksen harjoitustyömailla. Metsälehden metsäkoulu, Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsäluonnonhoidon perusteet. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai / ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. n erityispiirteet -

25 Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut, 40 ov Puutavaran lähikuljetus 5 ov Opiskelija osaa toimia ohjattuna lähikuljetuksen työtehtävissä. Teoria opetus luokassa. Simulaattori harjoitukset ja kuormaimen käyttöharjoittelu harjoituskentällä. Ajoharjoittelu maastokohteella. Alaan liittyvä kirjallisuus ja havainnollistamisvälineet, simulaattorit ja metsäkoneet. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai / ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. n erityispiirteet Ajoharjoittelu maastokohteilla tapahtuu yleensä kahdessa vuorossa.

26 Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut, 40 ov Metsäkoneiden kunnossapito 5 ov Opiskelija osaa huoltaa ja kunnostaa metsänhoito ja puunkorjuutöissä käytettäviä koneita ja laitteita. Opiskelija suorittaa hyväksytysti tulityökurssin. Teoriaosuudet järjestetään luokkaopetuksena ja käytännön harjoitukset koneopetusluokissa (pienkoneiden osuus 2 ov, syylukukaudella 1 ov ja kevätlukukaudella 1 ov). Alaan liittyvä kirjallisuus ja havainnollistamisvälineet, verkko- opetusvälineet. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai / ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. n erityispiirteet Opiskelija osaa huoltaa pienkoneet turvallisuusohjeiden mukaisesti.

27 Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut, 40 ov Minustakin yrittäjä 1 ov Opiskelija osaa yrittäjyysopinnot suoritettuaan arvioida sen hetkisiä yrittäjävalmiuksiaan ja osaa hakeutua valinnaisiin yrittäjyyttä tukeviin opintoihin. Yrittäjyysopinnot edistävät valmistuneen opiskelijan työllistymistä ja mahdollisuuksia ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ja omatoimisuuden ymmärtämistä yrittäjyydessä. Opiskelija tutustuu oman alansa erilaisiin yrityksiin ja saa käytännön tuntuman henkilöihin, jotka ovat valinneet yrittäjyyden urakseen. Samalla opiskelija perehtyy oman toimialansa yrittäjien toimintatapoihin. Opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäiset tehtävät ja harjoitustyöt. Yrittäjien vierailut oppilaitoksella yhteistyössä paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa. Omakohtaiset kokemukset yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta kuullun ja nähdyn perusteella Oman yritysidean kehittäminen. Tutustuminen erilaisiin omaan ammattialan yrittäjiin ja yrityksiin sekä muihin toimijoihin (esim. Uusyrityskeskus). Oman yritysidean kehittäminen, joka perustuu omaan osaamiseen. Ilmoitetaan opiskelun alkaessa alakohtaisesti. Opiskelija; itsearviointi Opettaja; jatkuva palaute työskentelyn aikana (ohjaava arviointi), kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät hyväksytysti suoritettuna. Opinintojakson erityispiirteet sijoitetaan tutkinnoittain ammatillisiin opintoihin.

28 Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelut, 40 ov Työnhakuvalmennus 1 ov (sisällytetään edellä oleviin opintojaksoihin) Opiskelija osaa hakeutua aktiivisesti työmarkkinoille. Opiskelija osaa hakea työtä, toimia työnhakutilanteessa ja laatia työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat. Hän osaa esitellä osaamisensa työnantajille, jolloin hän arvostaa ammattiaan ja ammattitaitoaan. Opiskelija osaa tehdä osaltaan työsopimuksen. Oma osaaminen, vahvuudet ja itsetuntemus Työnhakeminen, työnhakustrategiat ja -kanavat Erilaiset työpaikkahakemukset ja asiakirjat Työhaastattelu Työsopimuksen solmiminen Opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäiset tehtävät, vierailijat työelämästä/yritysvierailu. Ajankohtainen kirjallisuus, Internetistä haettava tieto. Opiskelija: itsearviointi Opettaja: jatkuva palaute työskentelyn aikana, kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät n erityispiirteet Äidinkielen, tietotekniikan ja ammatillisten opintokokonaisuuksien opinnot kytkeytyvät opintojaksossa opiskeltaviin asioihin. Sisältöalueiden integroinnin osalta tehdään yhteistyötä ko. opettajien kanssa.

29 29 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Metsäalan perustutkinto Pienkoneiden myynti, huolto ja korjaus 10 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: Metsäalan perustutkinto Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toimia polttomoottoristen pienkoneiden myynti-, huolto- ja korjaustehtävissä työntekijänä tai yrittäjänä tehdä pienkoneiden vianmäärityksen vaihtaa tai kunnostaa vian edellyttämät osat tehdä moottorikelkan ja mönkijän määräaikaishuollot noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita käsitellä huoltojätteet noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita soveltaa maastoliikennelakia työtehtäviinsä hinnoitella työnsä ja oppimisympäristöt toteutetaan luokkahuone- ja työsaliopetuksena. Opintojen teoriaosuus käydään läpi pääosin luokkaopetuksena. Käytännön harjoitukset tehdään työsalissa pääasiassa tilaustöinä asiakkaille. Opintoja syvennetään opintokäynneillä ja työssäoppimisen jaksoilla alan yrityksissä. Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Metsäalan perustutkinto Ammattitaidon osoittamistavat n arviointi muodostuu ammattiosaamisen näytöstä, opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä pienkoneiden myynnin asiakaspalvelussa tai huoltamalla ja korjaamalla pienkoneita. Tutkinnon suorittaja tekee molemmat. Huollossa ja korjauksessa opiskelija tai tutkinnon suorittaja hinnoittelee työnsä ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään

30 30 työprosessin hallinnasta asiakaslähtöinen toiminta sekä myynnin näytössä myyntityö työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta huolto- ja korjausnäytössä vianmääritys sekä huollot elinikäisen oppimisen avaintaidoista työturvallisuus ja ergonomiaosaaminen. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Liitännät muihin tutkinnon osiin -

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Hyväksytty 19.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Voimassa 1.8.2009 alkaen Sisällysluettelo: LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 5 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 5 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori SISÄLLYSLUETTELO ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO, LEIPURI-KONDIITTORI... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Sisältö HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO... 6 TUTKINNON RAKENNE... 6 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 9 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Voimassa 1.8.2009 alkaen Sisällysluettelo: AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA, AJONEUVOASENTAJA... 4

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelma hyväksytty käyttöönotettavaksi 27.5.2010 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puutarhatalouden

Lisätiedot

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Kalatalouden perustutkinto on ollut tutkintorakenteessa vuodesta 2001 lähtien. Tutkinnon uudistamisen tarkoituksena on ollut päivittää kalatalouden

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto 2 3 1. TUTKINTOKOHTAINEN OSA... 4 2. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 3. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMISPERIAATTEET... 4 LUKUSUUNNITELMA... 6 TUTKINNON OSAT... 9 Pakolliset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Autoalan perustutkinto

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot