Antti Katajisto Markkinakatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antti Katajisto 22.11.2011. Markkinakatsaus"

Transkriptio

1 Antti Katajisto Markkinakatsaus 1

2 Markkinanäkemys Globaali suhdannekuva viilenee, kasvuodotus noin 3 % Kehittyvät markkinat globaalin kasvun moottori GIIPS ongelma markkinoiden fokuksessa - ohjaa lähes kaikkia omaisuusluokkia Sijoitusluokkanäkemys lyhyellä aikavälillä varovainen 2

3 Globaali talouskasvu hidastuu Globaali talouskasvu 2012 noin 3%:n tasolla Ennakoivat indikaattorit kertovat talouden hidastuvan ja olevan alle trendikasvun Historiassa ennakoivat indikaattorit ovat olleet näin negatiivisia, vain kun talous on ollut taantumassa OECD Leading Indicators 20 % 3m annualized change 15 % 10 % + Trendikasvu - 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % 01/61 01/65 01/69 01/73 01/77 01/81 01/85 01/89 01/93 01/97 01/01 01/05 01/09 Source: ReutersEcoWin

4 Kasvun alueellinen rakenne Samaan aikaan, kun Euroopan, Yhdysvaltain ja Japanin kasvun taso on vaatimaton talouden aktiviteetti kehittyvillä markkinoilla säilyy suhteellisen hyvänä KOKONAISTUOTANNON KASVUENNUSTEET Aasia 9,3 % 7,6 % 7,3 % Itä-Eurooppa / Afrikka 3,6 % 4,1 % 3,4 % Latinalainen Amerikka 6,3 % 4,5 % 4,0 % Eurooppa 1,8 % 1,5 % 1,0 % Yhdysvallat 3,0 % 1,8 % 2,2 % Japani 4,1 % -0,4 % 2,5 % Kasvuennusteisiin sisältyy suuria epävarmuuksia - ennustehaarukka varsin leveä - kehittyvillä markkinoilla ennusteiden korjaukset pienempiä kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Euroopassa Lähde: Bloomberg 4

5 Kasvu hidastuu, koska Euroalueen velkaongelmista johtuen kuluttajien ja yritysten tulevaisuuden luottamus heikkenee ja pankkien lainanantohalukkuus kärsii Työmarkkinoiden tila Euroopassa ja Yhdysvalloissa heikko / heikkenevä Valtion velan määrä korkea, ja yhä kasvussa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa valtioiden tehtävä merkittäviä säästöohjelmia julkisen talouden tasapainottamiseksi veropohjan laajentaminen veronkorotukset julkisen kulutuksen supistaminen Yhdysvaltain ja Euroopan heikkous nakertaa kehittyvien maiden vientinäkymiä 5

6 Kehittyvien markkinoiden kasvu 10 US exports to GDP % EU exports to GDP % 40 Exports of GDP China India Russia Brazil China India Russia Brazil Source: IMF Talouskasvuun vaikuttavat tekijät Vienti hidastuu: Euroopan ja Yhdysvaltojen heikko talouskasvu heikentää kehittyvien maiden vientinäkymiä. Lehmanin jälkeen globaalista ulkomaankaupasta katosi yli 20 % varsin nopeasti - vastaava EU- ja US vetoinen pudotus nyt heikentäisi esim. BRIC maiden kokonaistuotantoa noin 2-2,5 % kerrannaisvaikutuksineen 6

7 Yli- ja alijäämät Ylijäämien generoituminen yhä voimakasta kehittyvillä markkinoilla Viimeisen 3 vuoden G7 valtioiden alijäämien rahoitustarve vastaa aiemmin (90-luvun puolivälistä eteenpäin) vallinnutta n. 12 vuoden rahoitustarvetta G7 valtioiden alijäämien rahoitus kehittyvien markkinoiden ylijäämillä jatkuu? G7 Gov net lending, bill. USD Russia currency reserves South Korea currency reserves India currency reserves Taiwan currency reserves China currency reserves USD /10 Source: Bloomberg, IMF

8 Velkaongelma näkyy pankeissa Euro Zone Interbank Rates [ - Germany, Treasury Bills, Bid, Yield, Close] bp Talouden hauraus edellyttää lisätoimia Source: Reuters EcoWin Interbank markkinoiden toiminta häiriintynyt pankkien välisestä epäluottamuksesta johtuen EKP:lla merkittävä rooli pankkien lyhytaikaisen rahoituksen hankinnassa 8

9 Velkaongelma näkyy EKP:ssa Euroopan keskuspankin tase jälleen voimakkaassa kasvussa (valtionlainojen ostot, pankkien likviditeettituki) EKP:n kiistanalainen rooli muodostaa ongelman ytimen vakausvälineiden tie näyttäisi olevan katkeamassa ECB Balance Sheet total assets, bill. EUR PIIGS +400mrd EUR Lehman +600mrd EUR /99 01/01 01/03 01/05 01/07 01/09 01/11 Source: Bloomberg

10 Valtionlainat EKP on hidastanut ongelmamaiden lainojen tukiostoja Riskilisät heiluvat EKP:n ostojen mukana Italian ja Espanjan tilanne alkaa olla kriittinen, myös Belgian ja Ranskan tilanne heikentynyt viimeisen parin viikon aikana Epävarmuudet heijastuvat Saksan korkojen poikkeuksellisen matalana tasona EU inflaatio 2,5 % Spain 2y Italy 2y 08/09 11/09 02/10 05/10 08/10 11/10 02/11 05/11 08/11 11/11 Source: Bloomberg,

11 Houkutteleva tuotto-riskisuhde Investment grade lainoissa näkyy pankkisektorin epävarmuus High yield lainojen tuottotaso varsin houkutteleva Kehittyvien markkinoiden lainoissa liike on ollut riskilisissä (hard currency), nimellistuotoissa (local currency) ja valuutoissa samankaltainen kuin yrityslainoissakin 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 JPM EMD Local Currency yield (LHS) JPM EMBI+ Hard Currency spread ,0 01/11 07/ Source:Blooberg

12 Osakemarkkinat Taantuma osin jo hinnoissa, epävarmuus edelleen korkea Tulosennusteita alennettu selvästi alkusyksystä Osinkotuotto vs. korkomarkkinatuotto tukee osakkeita Forward PE 12 months Forward PE 12 months 6.6. Forward P/B World USA Europe Japan Finland Emerging Source: Bloomberg markets HEXPY MSCI Europe TR MSCI North AM TR MSCI Emerg TR MSCI Japan TR /11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 Source: Bloomberg

13 Allokaatio Osakemarkkinat alipainossa Kotimaiset osakkeet neutraalipaino (nähty kurssilaskun syvyys suhteessa muihin alueisiin liioiteltu), kehittyvät markkinat neutraalipainossa Yhdysvallat, Eurooppa, Japani alipainossa Euroalueen valtionlainat neutraalipainossa tasaa salkun riskejä (ex-piigs), koronnousuodotukset laimentuneet epävarmuuksien ja heikentyneen kasvukuvan johdosta Yrityslainat ylipainossa (HY) epävarmuus kasvattanut riskilisiä nopeasti, markkinoiden likviditeetti heikentynyt IG lainat neutraalipainossa riskilisien leventymispaineesta (ja toteutuneesta levenemisestä) huolimatta tuottoriskisuhde valtionlainamarkkinaa parempi HY lainat ylipainossa (riski-tuottosuhteeltaan houkutteleva myös osakemarkkinoihin nähden) Kehittyvien markkinoiden lainat neutraalipainossa ko. talouksien fundamenttien tukema, tuotto-riskisuhde selvästi euroaluetta houkuttelevampi kehittyvien markkinoiden valuutoilla pidemmällä aikavälillä vahvistumispaineita Rahamarkkinat ja vaihtoehtoiset sijoitukset ylipainossa tuottotaso matala, mutta lyhyellä aikavälillä tuotto-riskisuhteeltaan tyydyttävä markkinaepävarmuuksiin suhteutettuna 13

14 Tietoa tuotteista ja palveluista Esityksessä mainittuja tuotteita ja palveluja tarjoavat SEB Gyllenberg ryhmään ja SEB-konserniin kuuluvat SEB Gyllenberg Asset Management Oy, SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori sekä muut SEB-konserniin kuuluvat yhtiöt. Lisäksi SEB Gyllenberg ja SEB markkinoivat ulkopuolisten palveluntarjoajien tuotteita, kuten sijoitusrahastoja, ja näissä tapauksissa SEB Gyllenberg ja SEB eivät vastaa tarjotusta tuotteesta. Esityksen maininnat eivät ole yksilöllisiä sijoitusneuvoja eikä pelkästään niiden perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä. Tuotekohtaiset tiedot (tuotteen kuvaus ja pääominaisuudet, veloitettavat palkkiot ja kulut, verotus ym.) ja rahastojen yksinkertaistetut rahastoesitteet ovat saatavilla SEB Gyllenbergiltä. Sijoituspäätöksiä ei pidä tehdä tuotekohtaisiin tietoihin tutustumatta. Tarjottaville tuotteille ja palveluille on tyypillistä, että niihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei koskaan ole tae tulevasta tuotosta. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin talletustilit kuuluvat ruotsalaisen talletussuojajärjestelmän piiriin ja ovat suojattuja euroon asti. Esiteltyjen tuotteiden ja palvelujen verokohtelu voi muuttua ja verokohtelussa saattaa olla asiakaskohtaisia eroja. 14

15 China: The reborn super power Helsinki, November 22, 2011 Klas Eklund Senior Economist, SEB

16 Western dominance is temporary China s share of global GDP, PP, per cent China West. Europe US Source:IMF 2

17 The Middle Kingdom 3

18 Decline and chaos 4

19 Gradual but far-reaching economic reforms 5

20 Economic openness Foreign direct investments Billion USD Foreign trade Billion USD 6

21 The workshop of the world 7

22 Huge reserves FX reserves Billion USD 8

23 Rapid growth GDP annual change, per cent 9

24 Today The world s second largest economy The world s largest exporter The world s largest FX reserves The world s largest polluter Growth strategy must change Unbalanced and unsustainable Bubble risks and bad lending Inland development lags A more harmonious society Environmental degradation 10

25 High inflation has peaked? 11

26 A wage trend shift? 12

27 Real estate bubbles? Real estate price index in 70 biggest cities Increase in per cent 13

28 Shadow banks are growing Total banking and shadow banking funds outstanding Source: Nomura 14

29 Short-term risks - long-term growth Construction sector will take a hit Will hurt banks How dangerous is the shadow banking sector? Social housing 350 million peasants to move to the cities in next 20 years per day Nine out of the world s ten fastest-growing cities are in China Many mega cities and even more big cities Great need for urban planning Clean-tech, waste management, energy Infrastructure and mass transit Rapidly growing Swedish export market 15

30 Social challenges Poverty in the countryside Hukou must be loosened Peasants and migrant workers without rights Weak social safety net Reforms are coming Health insurance Pensions Schooling Orphans Demographic threats Ageing and one-child policy Children left behind Boys vs girls

31 Environmental threats China is the blackest country in the world Coal mining = health problems Energy security Twelfth five-year plan sets targets for energy efficiency Economic incentives Huge investments - Wind, solar and hydro - Nuclear power - Electrical vehicles China is the greenest country in the world

32 The party state The party s power is absolute The org-bureau appoints the nomenklatura including CEOs of the big SOEs Repression and increasing tensions Internet has become a channel for protest Endemic corruption 18

33 Huge challenges for the fifth generation Two coalitions, in cooperation Can Beijing rein in the provinces? 19

34 China goes global Strong expansion in the region Commodities and land from emerging markets Treasuries and stocks The renminbi will become a reserve currency Crucial: The rivalry with US Historically, the emergence of a new great power has brought war The Middle Kingdom has a foreign policy and military tradition different from US and Western Europe But will the US step aside voluntarily? 20

35 The future Will authoritarianism adapt? More listening? More internal democracy? New PhDs in natural sciences Can China escape the mid-income trap? Education R&D Innovation and creativity 21

36 The world in 2050 Economic power begets political power and military strength and soft power 22

Talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymät 2014. Antti Katajisto

Talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymät 2014. Antti Katajisto Talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymät 2014 Antti Katajisto Suhdanteen vaihe Globaali talouskasvu kiihtyy Kovin kiihdytysvaihe Q1-Q2 2014 stabiloituu H2 2014 Globaali kokonaistuotannon kasvutahti on

Lisätiedot

Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan

Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan Kuukausikatsaus kesäkuu 2014 6.6.2014 Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan Hyviä tilastoja Yhdysvalloista, osin myös Euroopasta Kiinasta hyviä uutisia, talous näyttää stabiloituneen, aktiviteetti nousussa

Lisätiedot

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia Kuukausikatsaus Elokuu 2015 Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina Kiinassa epävarmuuksia Kehittyvillä markkinoilla useita epävarmuuksien lähteitä

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella. syyskuu 2014

Kuukausikatsaus. Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella. syyskuu 2014 Kuukausikatsaus syyskuu 2014 5.9.2014 Kurssit nousivat keskuspankkiodotusten tuella Yhdysvalloista hyviä, Euroopasta laimeita tilastoja Kauppapakotekiista varjostaa Euroopan talouksia Yhdysvaltain ja Kiinan

Lisätiedot

Erinomaisia tuottoja helmikuussa

Erinomaisia tuottoja helmikuussa Kuukausikatsaus maaliskuu 2014 6.3.2014 Erinomaisia tuottoja helmikuussa Taloustilastoinnin taso ennallaan Saksasta ja Englannista hyvät talouskasvuluvut Osakemarkkinoilla ja korkomarkkinoilla hyviä tuottoja

Lisätiedot

Laimeita taloustilastoja maaliskuussa

Laimeita taloustilastoja maaliskuussa Kuukausikatsaus huhtikuu 2015 Laimeita taloustilastoja maaliskuussa Yllätyksellisiä taloustilastoja, mutta maltillisia tasomuutoksia Yhdysvalloissa keskuspankki viivästää koronnostoa EKP aloitti QE ohjelman,

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui.

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui. Kuukausikatsaus Kesäkuu 2015 Yhdysvaltain tilastot palautumassa, Euroopassa hyvä vire Kiinassa heikkoja tilastoja, keskuspankki lisäsi tukitoimia EKP kiihdyttää ostoja, FED aikoo nostaa ohjauskorkoa tänä

Lisätiedot

Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman

Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman Kuukausikatsaus helmikuu 2015 6.2.2015 Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman Tammikuussa odotusten mukaisia tilastoja Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, Eurooppa laahaa perässä, suhdannenäkymä ennallaan

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

2012 5 Kuukausikatsaus

2012 5 Kuukausikatsaus 2012 5 Kuukausikatsaus Huhtikuussa korjausliike osakemarkkinoilla Huhtikuussa sijoitusmarkkinoille palasi epävarmuus vahvan alkuvuoden jälkeen. Varsinkin huhtikuun alkupuolella korkean riskin omaisuusluokkien,

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Bon 75 Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot,

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Myönteinen kehitys jatkui helmikuussa Vuosi 2012 on alkanut hyvin myönteisissä merkeissä sijoitusmarkkinoilla. Euroalueen velkakriisi, joka loi epävarmuutta sijoittajien keskuuteen

Lisätiedot

2013 8 Kuukausikatsaus

2013 8 Kuukausikatsaus 2013 8 Kuukausikatsaus Korkomarkkinat rauhoittuivat Toukokuussa alkaneet spekulaatiot siitä, miten ja milloin tärkeimmät keskuspankit muuttavat rahapolitiikkaansa vaimenivat selvästi kesällä. Erityisesti

Lisätiedot

Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi. Sijoitusnäkemys

Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi. Sijoitusnäkemys Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Sijoitusnäkemys Syyskuu 2015 Sijoitusnäkemys Syyskuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Makrotalous ja sijoitusnäkemys 4 Korot 5 Osakkeet 6 Sijoitusnäkemys on Danske

Lisätiedot

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010

INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 2010 NORDEA INTERNATIONAL PRIVATE BANKING INVESTMENTNEWS NR 95 ELO-SYYSKUU 21 Markkinatilanne Kasvuodotukset ovat heikentyneet monessa keskeisessä taloudessa, ja olemmekin siirtyneet aiempaa defensiivisempään

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 93 maaliskuu 1 Markkinatilanne Mielestämme oli järkevää palauttaa kaikkien omaisuuslajien painotus neutraaliksi vuoden 9 lopussa markkinoilla vallitsevan

Lisätiedot

FIM Aamukatsaus. Uutisotsikot: USA:n tuloskauden seuranta: 2Q15-tuloskauden tuloksia:

FIM Aamukatsaus. Uutisotsikot: USA:n tuloskauden seuranta: 2Q15-tuloskauden tuloksia: 21.7.2015, 1 FIM Aamukatsaus Uutisotsikot: Osamarkkinat loivassa nousussa hyödykkeiden hintojen ja euroalueen etelävaltioiden valtiolainojen korkojen laskiessa.. Osakemarkkinat ovat saaneet tukea myös

Lisätiedot

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen Suomen talouden kansainvälistyminen 2000-luvulla rahoitus- ja maksutasetilastojen valossa Yleistajuiset selvitykset A:112 2008 J o r m a H i l p i n e n ( t o i m. ) Suomen talouden kansainvälistyminen

Lisätiedot

Digitaalinen Suomi 2020

Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Digitaalinen Suomi 2020 Digitaalinen Suomi 2020 Älykäs tie menestykseen Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin kopiointi

Lisätiedot

Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat VAIN AMMATTILAISSIJOITTAJILLE

Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat VAIN AMMATTILAISSIJOITTAJILLE Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat VAIN AMMATTILAISSIJOITTAJILLE 2 Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat Ydinsalkun rakentaminen: hajautuksen merkitys Pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) kasvua tukee sijoittajien

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi hitaassa liikkeessä 6. SYYSKUUTA 2012. Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin. Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä

Talousennuste. Suomi hitaassa liikkeessä 6. SYYSKUUTA 2012. Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin. Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä 6. SYYSKUUTA 2012 Talousennuste Suomi hitaassa liikkeessä Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä Suomi: Talous hitaassa liikkeessä Rahapolitiikka ja euro:

Lisätiedot

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014

Rahastojen kuukausikatsaukset. Maaliskuu 2014 jen kuukausikatsaukset Maaliskuu 2014 Osakerahastot Osakerahastot on pitkän aikavälin tuotto-odotukseltaan korkeinta tuottoa tarjoava rahastotyyppi, mutta samalla niiden riskitaso on korkein. eq:n osakerahastoissa

Lisätiedot

Markkinan suunta ja yhtiöuutiset

Markkinan suunta ja yhtiöuutiset 22.7.2015, 1 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 0:15 1:15 2:15 3:15 4:15 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 FIM Aamukatsaus Uutisotsikot: Euroopassa osakemarkkinoiden

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

2015 5 Kuukausikatsaus

2015 5 Kuukausikatsaus 2015 5 Kuukausikatsaus - 1 - Vahvan alkuvuoden jälkeen hermoilua osake- ja korkomarkkinoilla Huhtikuussa mielialat muuttuivat sekä osake- että korkomarkkinoilla. Kuun alkupuolella kurssit vielä nousivat

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

2015 8 Kuukausikatsaus

2015 8 Kuukausikatsaus 2015 8 Kuukausikatsaus Kreikka vältti euroeron, Kiinan osakemarkkinat turbulenssissa Rahoitusmarkkinoiden epävakaus jatkui heinäkuussa ja Kreikan velkakriisin dramaattiset käänteet heiluttivat markkinoita

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot