Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)"

Transkriptio

1 Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira

2 ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ TIETOA HYGIENIAOSAAMISESTA JA OSAAMISEN OSOITTAMISESTA TAUSTALLA OLEVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MITÄ ON ELINTARVIKEHYGIEENINEN OSAAMINEN? HYGIENIAOSAAMISEN AIHEALUEET HYGIENIAOSAAMISEN TESTIJÄRJESTELMÄN VALVONTA ELINTARVIKEHYGIEENISEN OSAAMISEN OSOITTAMINEN HYGIENIAOSAAMISTODISTUS OSAAMISTESTI MAKSUT... 7 II OSA: HYGIENIAOSAAMISTESTAAJANA TOIMIMINEN OSAAMISTESTAAJAN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA YHTEYDENPITO EVIRAN JA OSAAMISTESTAAJAN VÄLILLÄ OSAAMISTESTIEN JÄRJESTÄMISESTÄ OSAAMISTESTILOMAKKEIDEN HAKU JA HYGIENIAOSAAMISTODISTUSTEN TILAAMINEN III OSIO: KYSYMYSPANKIN KÄYTTÖ KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA PÄÄSIVULTA LÖYTYVÄT TOIMINNOT OSAAMISTESTILOMAKKEEN HAKEMINEN OSAAMISTESTILOMAKKEIDEN KOPIOINTI TULOSTEN SYÖTTÄMINEN TULOSTEN SYÖTTÄMINEN, KUN KUKAAN EI LÄPÄISE OSAAMISTESTIÄ HYGIENIAOSAAMISTODISTUKSEN TILAAMINEN ILMAN OSAAMISTESTIÄ HYGIENIAOSAAMISTODISTUSTEN ALLEKIRJOITUS MITEN HAETAAN OIKEUTTA JÄRJESTÄÄ OSAAMISTESTI ERITYISTILANTEESSA? VIRHEILMOITUKSET KYSYMYSPANKISSA OSAAMISTESTAAJAN TOIMENPITEET ASIAKKAAN SAADESSA VIRHEELLISEN HYGIENIAOSAAMISTODISTUKSEN TAI JOS TODISTUS JA/TAI KORTTI ON KADONNUT ULOS KIRJAUTUMINEN Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 2

3 ALKUSANAT Tämä opas on tarkoitettu kaikille Elintarviketurvallisuusviraston Eviran (jäljempänä Evira) tai sen tehtäviä aiemmin hoitaneen Elintarvikeviraston hyväksymille, elintarvikelain (23/2006) 28 :n tarkoittamille hygieniaosaamistestaajille. Hygieniaosaamistestaajan velvollisuuksiin kuuluu noudattaa hygieniaosaamisesta ja sen testaamisesta annettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä Eviran tarkempia ohjeita hygieniaosaamisen testijärjestelmän ja sen käytön suhteen ja tutustua edellä mainituista syistä tähän oppaaseen huolella. Evira julkaisee osaamistestaajan opasta ainoastaan sähköisessä muodossa Eviran internetsivulla (www.evira.fi Elintarvikkeet Hygieniaosaaminen Osaamistestaajat Osaamistestaajan opas) sekä osaamistestaajien Kysymyspankissa (www.kysymyspankki.fi OHJEET Osaamistestaajan opas ) ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Evira ilmoittaa oppaan päivityksistä testaajille sekä sähköpostilla että Kysymyspankin YHTEYDENPITO Viestit testaajille -osiossa. Osaamistestaajien on seurattava Eviran testaajille suunnattuja sähköpostitiedotteita, joilla tiedotetaan hygieniaosaamiseen ja testaamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Evira suosittelee, että jokainen osaamistestaaja huolehtii siitä, että hänellä on ajan tasalla oleva Osaamistestaajan opas käytössään. Opas on helposti tulostettavassa muodossa (pdf-tiedostona) ja sen voi tulostaa itselleen avuksi osaamistestitilaisuuksien järjestämiseen ja Kysymyspankki - tietokantajärjestelmän käyttämiseen. Oppaassa kerrotaan hygieniaosaamisesta ja sen osoittamisesta, hygieniaosaamistestaajana toimimisesta, Eviran ylläpitämän Kysymyspankki - tietokantajärjestelmän käytöstä, hygieniaosaamistestien järjestämisestä, testien korjaamisesta ja muista osaamistestaajan velvollisuuksista. Pdf-tiedoston avaamiseen tarvitaan sopiva ohjelma, esim Adobe Acrobat Reader, joka on ilmainen ja jonka lataamiseen omalle koneelle löytyy linkki Kysymyspankin etusivulta ETUSIVU Adobe Acrobat Reader -kuvake. Osaamistestaajalla on myös oltava käytössään ajan tasalla oleva hygieniaosaamista ja sen testaamista koskeva lainsäädäntö, joka on saatavissa Eviran internetsivuilta (www.evira.fi Elintarvikkeet Hygieniaosaaminen Lainsäädäntö tai Lainsäädäntö). Palautetta hygieniaosaamisen testijärjestelmästä, oppaasta sekä hygieniaosaamisen internetsivuista voi antaa osoitteessa kohdassa palaute sekä osaamistestaajien Kysymyspankin "YHTEYDENPITO Palaute" -osiossa. Akuuteissa ongelmatilanteissa auttaa hygieniaosaamisen palvelunumero Hygieniaosaamisen palvelunumero arkisin maanantaista perjantaihin klo 9-12 numerossa Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 3

4 I OSA: YLEISTÄ TIETOA HYGIENIAOSAAMISESTA JA OSAAMISEN OSOITTAMISESTA 1. TAUSTALLA OLEVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Aiemmin hygieniaosaamisen ja sen osoittamisen velvoite tuli terveydensuojelulaista. Suomessa tuli voimaan uusi elintarvikelaki (23/2006), johon yhdistettiin vanha elintarvikelaki, vanha hygienialaki ja terveydensuojelulain elintarvikkeita koskevat säädökset. Uuden elintarvikelain (23/2006) hygieniaosaamista koskevien säädösten (27 ja 28 ) mukaan sellaisilla henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikelain mukaan hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa, on oltava hygieniaosaamistodistus. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut terveydensuojelulain perusteella hygieniaosaamista koskevan asetuksen (1115/2001, muutettu 1227/2002) joka on toistaiseksi voimassa siihen asti, että uusi elintarvikelain perusteella annettava hygieniaosaamisasetus tulee voimaan. Elintarvikevirasto antoi päätöksen hygieniaosaamisesta (Dnro 69/73/02) 1 tammikuuta 2002 voimaantulleen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1115/2001) nojalla. Elintarvikeviraston päätös on voimassa siihen asti, kunnes uusi elintarvikelain perusteella annettava päätös korvaa sen. Ajan tasalla oleva hygieniaosaamista koskeva lainsäädäntö löytyy kokonaisuudessaan Eviran hygieniaosaamisen internetsivuilta (http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/ tai kohdasta Lainsäädäntö. 2. MITÄ ON ELINTARVIKEHYGIEENINEN OSAAMINEN? Hygieniaosaamisella tarkoitetaan elintarvikealan yrityksissä työskentelevien jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä. Elintarviketyöntekijöiden, joiden työhön liittyy erityisiä elintarvikehygieenisiä riskejä, tulee osoittaa osaamisensa hygieniaosaamistodistuksella. Hygieniaosaaminen on lakisääteinen velvoite, joka on osa elintarvikealan toimijan omavalvontaa elintarvikehuoneistoissa. Omavalvonta on jatkuvaa laadun valvontaa. Elintarvikealan toimijan velvollisuus on kustannuksellaan varmistaa, että elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä koulutetaan ja ohjataan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. Lisäksi työnantajan/elintarvikealan toimijan on varmistuttava siitä, että sellaisilla henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus ( hygieniapassi ). Käytännön hygieniaosaaminen on sitä, että todistuksella osoitettuja ja/tai muuten hankittuja tietoja ja taitoja pidetään yllä ja viedään jokapäiväiseen työhön. Hygieniaosaamisen periaatteen toteutumisen kannalta on tärkeää, että sekä yrityksen työntekijät että johto sitoutuvat noudattamaan hyvää hygieniaa. Hygienia on hallittava käytännössä jokaisessa työvaiheessa. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 4

5 Osaaminen motivoi laatutyöhön ja osoittaa asiakkaille hyvää ammattitaitoa. Osaamisen myötä yrityksen hävikki, tuotevahinkojen riski ja asiakasvalitukset vähenevät. Elintarvikehygieenistä osaamista tarvitaan, koska elintarvikeketju pellolta pöytään kehittyy nopeasti ja elintarviketyössä on jatkuvasti huomioitava ja hallittava uusia riskejä. Lisäksi mikrobiologiset ja kemialliset riskit muuttuvat, tekniikka kehittyy ja uusia raaka-aineita otetaan käyttöön. Elintarvikeketjun jokaisen lenkin vastuu ja elintarvikehygienian merkitys korostuu entisestään. 3. HYGIENIAOSAAMISEN AIHEALUEET Hygieniaosaamiseen sisältyvät seuraavat elintarvikehygienian aihealueet: 1) Mikrobiologian perusteet 2) Ruokamyrkytykset 3) Hygieeniset työskentelytavat 4) Henkilökohtainen hygienia 5) Puhtaanapito 6) Omavalvonta 7) Lainsäädäntö. 4. HYGIENIAOSAAMISEN TESTIJÄRJESTELMÄN VALVONTA 1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Evira valvoo hygieniaosaamisen testijärjestelmää ja hygieniaosaamistestaajien toimintaa. Eviralla on oikeus määrätä osaamistestien käytännön järjestämiseen liittyvistä seikoista. Evira määrää myös osaamistestien perusteista ja laatimisesta sekä testin hyväksyttävästä suorittamisesta. Evira vastaa osaamistestien ja -testijärjestelmän ylläpidosta sekä osaamistestaajan oikeuksien myöntämisestä tai niiden peruuttamisesta. Lisäksi Evira ylläpitää, päivittää ja kehittää hygieniaosaamisen internetsivuja ja sähköistä Kysymyspankki -tietokantajärjestelmää sekä käsittelee osaamistestaajien erityistilanneilmoitukset, ilmoitukset, virheilmoitukset ja palautteet. Evira voi peruuttaa hygieniaosaamistestaajan oikeuden toimia testaajana, mikäli osaamistestaaja rikkoo olennaisesti toimintaansa koskevia säännöksiä. 2) Hygieniaosaamisen lautakunta Erillinen hygieniaosaamisen lautakunta perustettiin asiantuntijaelimeksi arvioimaan osaamistestaajien kelpoisuuksia sekä ratkaisemaan muita järjestelmään liittyviä tulkintaa vaativia tilanteita. Hygieniaosaamisen lautakunta on viranomaislautakunta, joka koostuu sosiaali- ja terveysministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Eviran, lääninhallitusten ja kuntien edustajista. Käsiteltävistä asioista riippuen lautakunta voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita, mm. Opetushallituksesta. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 5

6 3) Valvontaviranomaiset Paikalliset elintarvikevalvontaviranomaiset, kuten esimerkiksi kunnaneläinlääkärit ja kuntien elintarvike- ja terveydensuojeluviranomaiset, valvovat elintarvikealan yrityksiä. Teurastamoita valvovat valtion (Eviran) tarkastuseläinlääkärit. Omavalvonnan toimivuutta valvoessaan viranomaiset valvovat myös hygieniaosaamisvelvoitteen toteutumista. 5. ELINTARVIKEHYGIEENISEN OSAAMISEN OSOITTAMINEN Elintarvikehygienian kannalta kriittisiä tehtäviä ovat helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely, erityisesti silloin kun käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita. Kaikilla elintarvikealan yrityksissä työskentelevillä henkilöillä tulee olla tehtäviensä suorittamisen kannalta riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen. Hygieniaosaamistodistus vaaditaan elintarvikealan yrityksissä työskenteleviltä, helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita käsitteleviltä henkilöiltä, mikä edellyttää osaamistestin suorittamista tai vastaavien tietojen ja taitojen osoittamista suoritetun tutkinnon tai koulutuksen kautta. Elintarvikealan toimijan on kustannuksellaan varmistettava, että elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on elintarvikelain 27 :n tarkoittama hygieniaosaamistodistus. Osaamistodistus on oltava henkilöllä, joka on yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta. Kolme kuukautta lasketaan taannehtivasti myös aiemmat työsuhteet huomioiden. Hygieniaosaamistodistus on oltava myös elintarvikealan toimijalla, joka omassa elintarvikehuoneistossaan käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniaosaamistodistus vaaditaan myös opiskelijoilta tai harjoittelijoilta, jos he työskentelevät / ovat työskennelleet helposti pilaantuvien pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa kolme kuukautta tai enemmän. Osaaminen on osoitettava joko Elintarvikeviraston mallin mukaisella hygieniaosaamistodistuksella (ennen saatu todistus) tai Eviran mallin mukaisella hygieniaosaamistodistuksella ( jälkeen saatu todistus). Osaamistodistuksen saa läpäistyään hyväksytysti hygieniaosaamistestin tai esittämällä osaamistestaajalle hygieniaosaamisasetuksen (1115/2001, muutettu 1227/2002) liitteessä 2 mainitun tutkintotodistuksen, jolloin hygieniaosaamistodistuksen voi saada ilman testiä. Hygieniaosaamistodistuksen voi tilata vain Elintarvikeviraston tai Eviran hyväksymä osaamistestaaja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan, edellä mainituin perustein. 6. HYGIENIAOSAAMISTODISTUS 1) Hygieniaosaamistodistus ja -kortti Hygieniaosaamistodistus käsittää yhden A4 -kokoisen paperisen todistuksen sekä luottokortin kokoisen, muovisen hygieniaosaamiskortin. Todistus tai kopio todistuksesta sijoitetaan työnantajan omavalvontakansioon tai vastaavaan paikkaan niin, että dokumentti voidaan esittää pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Työntekijälle itselleen jää alkuperäinen hygieniaosaamistodistus ja -kortti (tai pelkkä kortti, jos alkuperäinen paperitodistus annetaan työnantajalle). Todistuksen molempien osien antamista työnantajalle ei suositella. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 6

7 2) Hygieniaosaamistodistuksen ja/tai -kortin katoaminen Hygieniaosaamistodistuksen tai -kortin kadotessa otetaan yhteyttä osaamistestaajaan. Uuden hygieniaosaamistodistuksen henkilö voi saada todistamalla henkilöllisyytensä ja näyttämällä tallessa olevan kappaleen hygieniaosaamistodistuksesta tai -kortista osaamistestaajalle. Jos molemmat osaamistodistuksen osat ovat hävinneet, niin suositellaan, että asiassa otetaan yhteyttä osaamistestaajaan, joka on myöntänyt henkilölle osaamistodistuksen. Osaamistestaaja voi dokumenttia vastaan (tallessa oleva testilomake tai tutkintotodistus) myöntää hakijalle uuden hygieniaosaamistodistuksen. Muussa tapauksessa hakijan on mentävä uudelleen testiin. 7. OSAAMISTESTI Osaamistesti koostuu 40 oikein / väärin -väittämästä. Osaamistestin läpäisee 34/40 pisteellä. Väärästä vastauksesta ei anneta miinuspisteitä, näin ollen osaamistestin läpäisee vielä kuudella väärällä vastauksella. Yhdessä väittämässä saa vastata vain yhteen vastausvaihtoehtoon. Osaamistestiin osallistuvan on merkittävä selkeästi se vastausvaihtoehto, jota pitää oikeana. Tyhjäksi jätetyt kohdat katsotaan virheellisiksi vastauksiksi. Osaamistestissä käytettävä vastausaika on 45 minuuttia ja testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua testin aloitusajasta. 8. MAKSUT Evira laskuttaa hygieniaosaamistestaajia heidän tekemiensä hygieniaosaamistodistustilausten mukaisesti sen mukaan, mitä maa- ja metsätalousministeriö on säätänyt asetuksessaan Eviran maksullisista suoritteista (296/2006 muutoksineen). Lasku muodostuu hygieniaosaamistodistuksen (paperitodistus, muovikortti, saatekirje, kuoret, painotyöt, pakkaaminen, postiin toimittaminen) valmistuksesta aiheutuneista materiaali- ja työkuluista. Hygieniaosaamistestaajat voivat periä edellä mainitut materiaalikulut + muut hygieniaosaamistodistuksen myöntämisestä (esim. testitilaisuuden järjestäminen) aiheutuneet kulut asiakkailtaan. Hygieniaosaamistestaajat vastaavat ja huolehtivat itse toiminnan maksullisuudesta mahdollisesti aiheutuvista itseään koskevista vero- ym. seuraamuksista. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 7

8 II OSA: HYGIENIAOSAAMISTESTAAJANA TOIMIMINEN 1. OSAAMISTESTAAJAN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA Osaamistestaajat toimivat osaamistestaajina julkista valtaa käyttävinä, virkamieheen rinnastettavina henkilöinä ja heihin sovelletaan rikoslain 40 luvun virkamiestä koskevia säädöksiä. 1) Oikeus toimia hygieniaosaamistestaajana Elintarvikeviraston tai Eviran hyväksymällä hygieniaosaamistestaajalla on oikeus järjestää elintarvikelain (23/2006) tarkoittamia hygieniaosaamistestejä, myöntää hygieniaosaamistodistuksia siihen oikeutetuille henkilöille ja käyttää Eviran sähköistä Kysymyspankki-tietokantajärjestelmää. 2) Oikeus käyttää Eviran Kysymyspankki-tietokantajärjestelmää ja järjestää testejä Henkilölle myönnetty kelpoisuus toimia osaamistestaajana ja tämän mukana tullut käyttäjätunnus ja käyttöoikeus sähköiseen Kysymyspankki -tietokantajärjestelmään ovat aina henkilökohtaisia. Osaamistestaaja toimii osaamistestejä järjestäessään itsenäisenä toimijana eikä esimerkiksi työpaikkansa työntekijän roolissa. Siten osaamistestaajan kelpoisuus siirtyy testaajan mukana työpaikkaa vaihdettaessa tai vapaalle siirryttäessä. Testaaja voi siis testata keitä tahansa halukkaita henkilöitä siitä riippumatta missä hän on töissä tai onko hän lomalla/vanhempainvapaalla, työttömänä tms. Osaamistestaajan oikeus järjestää osaamistestejä ja myöntää hygieniaosaamistodistuksia säilyy työpaikkaa vaihdettaessa riippumatta siitä, kuka on maksanut osaamistestaajan oikeuksien hakemuksen käsittelyn. Osaamistestaajan käyttäjätunnusta ja salasanaa Kysymyspankkitietokantajärjestelmään, testaajanoikeuksia tai velvollisuuksia ei saa omatoimisesti tai muun tahon pyynnöstä siirtää toiselle henkilölle tai työnantajalle edes tilapäisesti! 3) Osaamistestaajan velvollisuudet Osaamistestaajan velvollisuuksiin kuuluu osaamistestitilaisuuksista tiedottaminen, testien järjestäminen ja valvonta, testitulosten tarkastaminen, raportointi Eviraan testiin osallistuneista ja testin hyväksytysti suorittaneista sekä hygieniaosaamistodistusten myöntäminen ja jakelu siten, mitä edellä mainittujen velvollisuuksien osalta lainsäädännössä ja tässä ohjeessa määrätään. Osaamistestaajan tulee olla henkilökohtaisesti läsnä osaamistestitilaisuudessa ja varmistaa, että testattavat vastaavat kysymyksiin itsenäisesti, että osaamistestin tulokset ovat luotettavia eikä niitä voida jälkikäteen muuttaa. Osaamistestaajan tulee huolehtia siitä, että hygieniaosaamistodistus myönnetään viivytyksettä osaamistestin hyväksyttävästi suorittaneelle henkilölle, samoin kuin muulle sosiaali- ja terveysministeriön hygieniaosaamisasetuksen (1115/2001) 4 :n mukaan siihen oikeutetulle henkilölle, joka esittää osaamistestaajalle tätä koskevan pyynnön. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 8

9 Osaamistestaajan on arkistoitava kaikkien osaamistestiin osallistuneiden (myös niiden, jotka eivät läpäisseet testiä) osaamistestilomakkeet sekä yksi järjestelmästä tulostettu mallivastauslomake / testi vähintään 1 vuoden ajaksi asianmukaisesti suojattuna lukollisessa tilassa niin, ettei muilla henkilöillä ole mahdollisuutta päästä lomakkeisiin käsiksi. Osaamistestaaja vastaa henkilökohtaisesti arkistoinnista/arkistoinnin järjestämisestä ja siitä, ettei lomakkeita luovuteta eteenpäin. Osaamistestilomakkeiden arkistointi voidaan järjestää esim. koulun (tai muun työnantajan tiloissa), mikäli osaamistestaajalla on siellä käytettävissään lukittava arkistointikaappi. Jos osaamistestaaja arkistoi osaamistestilomakkeita työpaikallaan, on kaikki lomakkeet otettava mukaan ja arkistoitava asianmukaisesti, jos työpaikka vaihtuu tai työt lopetetaan. Samoin arkistoidaan valokopiot niistä tutkintotodistuksista / opintorekisteriotteista, joiden perusteella hygieniaosaamistodistus on myönnetty ilman osaamistestiä. Pyydettäessä osaamistestilomakkeet (tai muut dokumentit joiden perusteella osaamistodistus on myönnetty) on esitettävä Eviran valtuuttamalle tarkastajalle. 4) Toiminnan lopettaminen Mikäli osaamistestaaja haluaa lopettaa toimintansa esimerkiksi eläkkeelle jäämisen tai työpaikan vaihtumisen takia, tulee siitä aina ilmoittaa Eviraan Kysymyspankin YHTEYDENPITO Ilmoitukset -osion kautta. (Kuva 2.) Esimerkiksi jos hygieniaosaamistestissä ollut henkilö on kadottanut joko hygieniaosaamistodistuksen tai -kortin ja osaamistestaaja on lopettanut toimintansa edellä kuvatulla tavalla, voi henkilö ottaa yhteyttä toiseen osaamistestaajaan, joka voi tilata henkilölle uudet todistukset. 2. YHTEYDENPITO EVIRAN JA OSAAMISTESTAAJAN VÄLILLÄ 1) Omat tiedot Osaamistestaajille lähetettäviä tiedotteita varten testaajalla on oltava voimassaoleva sähköpostiosoite, jota hän pääsee seuraamaan säännöllisesti. Laskuja ja todistusten lähettämistä varten testaajalla on oltava myös voimassaoleva postiosoite. Yhteystiedot ilmoitetaan osaamistestaajaksi hakemisen yhteydessä, jonka jälkeen osaamistestaajien velvollisuus on ylläpitää / päivittää yhteystietojaan itse Kysymyspankin kautta. Osaamistestaaja valitsee Kysymyspankki -tietokantajärjestelmään antamistaan työ- ja kotiosoitteista vain yhden, johon lähetetään sekä osaamistodistukset painotalosta että osaamistodistusten laskut Evirasta. Omat yhteystiedot pääsee tarkistamaan Kysymyspankin OMAT TIEDOT Yhteystietosi osiosta (Kuva 1). 2) Yhteystietojen muuttaminen Yhteystietojen ja laskutusosoitteen muutokset tehdään Kysymyspankin YHTEYDENPITO Ilmoitukset -osiossa (Kuva 2.). Yhteydenotossa on aina mainittava testaajatunnus, nimi ja kumpaa osoitetta (työ vai koti) muutetaan ja kumpaan osoitteeseen jatkossa laskut ja todistukset lähetetään. Yhteystiedoissa ilmoitetaan myös halutaanko omat tiedot (nimi, osoite ja sähköpostiosoite) julkaistavaksi Eviran internetsivuilla (www.evira.fi Elintarvikkeet Hygieniaosaaminen Luettelo osaamistestaajista tai Luettelo osaamistestaajista) ja jos halutaan, niin kummat yhteystiedot (työpaikan vai kodin) julkaistaan. Huom! Sellaisissa tapauksissa, joissa Eviran lähettämät sähköpostitiedotteet palautuvat virheellisen osoitteen vuoksi (tai Evira ei muuten saa yhteyttä osaamistestaajan), Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 9

10 osaamistestaajan käyttäjätunnus sähköiseen Kysymyspankki -tietokantajärjestelmään lukitaan tilapäisesti siihen asti, että osaamistestaaja ottaa yhteyttä Eviraan ja selvittää asian. Kuva 1. Osaamistestaajan yhteystiedot Kuva 2. Ilmoitukset Eviraan Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 10

11 3) Muu yhteydenpito Osaamistestaajien ensisijaiset yhteydenpitokanavat Eviraan hygieniaosaamiseen liittyvissä asioissa ovat Kysymyspankin YHTEYDENPITO Ilmoitukset (Kuva 2.) tai YHTEYDENPITO Virheilmoitukset (Kuva 11.) -osiot. Eviran henkilökunnan työpuhelinnumeroihin tai työsähköposteihin lähetettyihin ilmoituksiin tai tiedusteluihin voi joutua odottamaan vastausta pidempäänkin työtilanteesta riippuen. Kysymyspankin YHTEYDENPITO Ilmoitukset ja Virheilmoitukset -osioita seurataan sen sijaan joka arkipäivä. Akuuteissa ongelmatapauksissa palvelee hygieniaosaamisen palvelunumero arkisin klo 9-12; puh: OSAAMISTESTIEN JÄRJESTÄMISESTÄ Osaamistesti on järjestettävä tähän tarkoitukseen soveltuvassa tilassa, jossa on tarvittavat välineet osaamistestin suorittamiseen sekä riittävästi istumapaikkoja niin, että varmistetaan yksilöllinen osaamistestiin vastaaminen (testattavat eivät istu niin, että voivat katsoa toisiltaan vastauksia). Osaamistestin suorituspaikka ja osoite on ilmoitettava haettaessa testilomaketta Kysymyspankista. Ennen osaamistestin järjestämistä osaamistestaajan on ilmoitettava osallistuville henkilöille, että heidän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä testitilaisuudessa. Osaamistesti suoritetaan valvotuissa oloissa. Osaamistestaaja valvoo testiä henkilökohtaisesti, eikä voi siirtää tätä vastuuta muulle taholle. Jos testattavia on samassa testitilaisuudessa yli 40 henkilöä, osaamistestaaja hankkii paikalle itsensä lisäksi toisen valvojan. Toisen valvojan ei tarvitse olla osaamistestaaja. Toisen valvojan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan Eviraan samalla kun osaamistestilomake haetaan. Testattavia ei voi jakaa kahteen erilliseen tilaan toisen testin valvojan läsnäolosta huolimatta. Ennen osaamistestin aloittamista osaamistestaajan on syytä antaa testattaville yhteystietonsa siltä varalta, että testattavat saavat virheellisen hygieniaosaamistodistuksen tai kadottavat todistuksensa. Osaamistestaajan on syytä ilmoittaa ennen osaamistestiä tai heti testin jälkeen, että virheellisen hygieniaosaamistodistuksen saatuaan tai osaamistodistuksen hävitettyään otetaan yhteyttä hygieniaosaamistodistuksen myöntäneeseen osaamistestaajaan. Eviraan tulevat näitä koskevat pyynnöt siirretään joka tapauksessa ao. osaamistestaajille. Osaamistestissä käytetään kuulakärkikynää tai muuta vastaavaa välinettä, jolla voidaan varmistaa testitulosten pysyvyys ja arkistointikelpoisuus. Osaamistestaajan tulee varmistaa, että kaikilla osaamistestiin osallistujilla on käytössään kuulakärkikynä tai vastaava väline. Lyijykynää ei saa käyttää vastaamiseen eikä osaamistestin korjaamiseen. Osaamistesti suoritetaan kirjallisesti suomen- tai ruotsinkielellä. Elintarvikelain (23/2006) mukaan Eviralla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä osaamistestin suorittamisesta. Eviran hygieniaosaamisesta annetun päätöksen mukaan Evira voi harkintansa mukaan myöntää osaamistestaajalle yksittäistapauksissa erillisestä pyynnöstä (erityistilanneilmoitus) ennalta sovittua testikertaa varten oikeuden osaamistestin järjestämiseen jollakin muulla kielellä. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 11

12 1) Normaali osaamistesti Normaali osaamistesti suoritetaan kirjallisesti joko suomen tai ruotsin kielellä. Osaamistestaaja saa kysymykset normaalia osaamistestiä varten sähköisestä Kysymyspankista aikaisintaan kaksi päivää ennen aiottua testipäivää. Osaamistestin aikana ei saa keskustella. Osaamistestaaja ei saa selittää kysymyksiä eikä antaa oikeita vastauksia testattaville. Apuvälineiden (sanakirjat, muistiinpanot yms.) käyttö ei ole sallittua. Testiaika on 45 minuuttia ja testitilasta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua osaamistestin alkamisesta. 2) Erityistilannetesti Osaamistestaaja voi hakea Eviralta lupaa järjestää osaamistesti jollain muulla kielellä tai tavalla kuin kirjallisesti suomen tai ruotsin kielellä. Lupaa haetaan tekemällä Kysymyspankin kautta sähköinen erityistilanneilmoitus. Ilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän päivää ennen suunniteltua testiajankohtaa. Erityistilannetestiä ei voi pitää samaan aikaan normaalin erityistilannetestin kanssa. Erityistilanneilmoitus on normaalin testihaun kaltainen, mutta lisäksi ilmoitetaan millä kielellä ja millä tavalla osaamistesti käytännössä järjestetään sekä kuinka osaamistestaaja aikoo hoitaa kääntämisen (tulkki, sanakirja, kysymysten kääntäminen muulla tavoin) ja millä tavoin osaamistestaaja varmistaa sen, että osaamistestin luonne ei muutu kääntämisen myötä. Osaamistestaajan tulee itse hankkia tulkki ja varmistua tulkin luotettavuudesta ja siitä, että tulkilla ei ole sidoksia testattaviin henkilöihin. Evira suosittelee virallisen tulkin/kääntäjän käyttöä. Evira käsittelee erityistilanneilmoituksen ja antaa luvan pitää haettu osaamistesti, pyytää lisäselvitystä erityistilannetestistä tai evää luvan järjestää haettu osaamistesti. Erityistilannetestissä ei ole aikarajaa. Osaamistestaaja voi avata hankalia sanoja ja apuvälineiden käyttö (sanakirja, suurennuslasi/muut näkemisen apuvälineet yms.) on sallittua siltä osin, mitä osaamistestaaja on kuvannut erityistilanneilmoituksessaan, mutta oikeisiin vastauksiin johdattelu tai kysymysten muuntelu ei ole sallittua. Kaikissa erityistilannetesteissä, vaikka erityistilannetesti suoritettaisiin suullisena, testattava kirjaa vastauksensa testiä varten haettuun kysymyslomakkeeseen, jonka osaamistestaaja tarkastaa ja arkistoi kuten normaalin osaamistestin lomakkeetkin. Suoritus arvioidaan näiden kirjallisten vastausten perusteella kuten normaalissa osaamistestissä. Hygieniaosaamistestin jälkeen osaamistestaaja kerää kaikki testilomakkeet ja tarkistaa samalla osaamistestiin osallistuneiden henkilöllisyyden. Evira suosittelee, että välittömästi osaamistestin jälkeen järjestetään testin oikeiden vastausten tarkastelutilaisuus, joka on samalla opetustilaisuus. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi niin, että osaamistestaaja ottaa kalvokopion tulostamastaan oikeat vastaukset sisältävästä lomakkeesta ja piirtoheitintä apuna käyttäen esittää oikeat vastaukset osaamistestiin osallistuneille. Samassa yhteydessä osaamistestaaja selittää osaamistestiin osallistuneille oikeat vastaukset ja vastaa osaamistestiin liittyviin kysymyksiin. Osaamistestissä osallistuneelle henkilölle on osaamistestaajan kerrottava / ilmoitettava testituloksesta. Lisäksi osaamistestiin osallistuneella on oikeus tietää mihin kysymykseen hän on vastannut väärin. Osaamistestaaja tarkastaa ja korjaa kuitenkin aina testilomakkeet henkilökohtaisesti joko heti paikanpäällä tai myöhemmin ja ilmoittaa tuloksista testatuille. Osaamistestiin osallistujat eivät saa tehdä lomakkeisiin merkintöjä Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 12

13 osaamistestin päätyttyä. Osaamistestaaja ei saa luovuttaa osaamistestilomakkeita testin päätyttyä testatuille. 4. OSAAMISTESTILOMAKKEIDEN HAKU JA HYGIENIAOSAAMISTODISTUSTEN TILAAMINEN 1) Osaamistestilomakkeen haku Osaamistestaaja hakee itse Elintarvikeviraston tai Eviran antamalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan kutakin osaamistestitilaisuutta varten osaamistestilomakkeen Eviran sähköisestä Kysymyspankista aikaisintaan kahta arkipäivää ennen suunniteltua testiajankohtaa. Osaamistestaaja vastaa testilomakkeen kopioinnista kaikille osaamistestiin osallistuville. Kysymykset ovat aina saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Kysymyssettejä eli osaamistestilomakkeita saa hakea ainoastaan todellista järjestettävää osaamistestitilaisuutta varten. Uusia tai vanhoja Eviran hygieniaosaamistestilomakkeita ei saa käyttää koulutusmateriaalina tai harjoituskappaleina. Osaamistestin esittelyä ja harjoittelua varten hygieniaosaamisen internetsivuilta (www.evira.fi Elintarvikkeet Hygieniaosaaminen Hygieniaosaamistesti Mallikysymyssarja tai Hygieniaosaamistesti Mallikysymyssarja) voi tulostaa mallikysymyssarjan. Eviran tietojärjestelmään jää merkintä jokaisesta Kysymyspankista haetusta osaamistestilomakkeesta ja hakuajankohdasta. Osaamistestaajan on hyvä tutustua esimerkkiin osaamistestin hakemisesta ja tulosten syöttämisestä ennen ensimmäistä järjestämäänsä virallista osaamistestiä. 2) Hygieniaosaamistodistusten tilaaminen Osaamistestilomakkeiden tarkastuksen jälkeen osaamistestaaja syöttää pidetyn osaamistestin tulokset välittömästi Kysymyspankkiin. Hygieniaosaamistodistusten tilaaminen tapahtuu samassa yhteydessä automaattisesti. Kysymyspankin teknisestä käytöstä kerrotaan tarkemmin sivulta 14 alkaen. Osaamistestaajat tilaavat aina itse uuden hygieniaosaamistodistuksen kadonneen tai virheellisen todistuksen tilalle. Evira ei myönnä eikä tilaa hygieniaosaamistodistuksia. Uuden hygieniaosaamistodistuksen tilaaminen vaatii yhteydenoton Eviraan, jotta ko. testipäivän linkki kellonaikoineen aktivoidaan osaamistestaajalle uudestaan. Yhteydenotot tätä asiaa koskien tapahtuu ainoastaan Kysymyspankin "YHTEYDENPITO Virheilmoitukset" -osiossa (Kuva 11.). Eviraan ei ilmoiteta sähköpostilla tai puhelimitse testattujen nimi- tai syntymäaikatietoja oli kysymyksessä alkuperäisen tai uuden hygieniaosaamistodistuksen tilaaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 13

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja 2010 Sisältö Päätä oikein -aineiston lukijalle 5 1 Seuran hallinto 6 1.1 Seuran perustaminen 6 1.1.1 Perustamisen edellytykset 6 1.1.2 Kielletyt ja luvanvaraiset seurat

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö 6 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 VAALIOHJEET Ennakkoäänestys ulkomailla Oikeusministeriö OM 25/51/2013 VAALIOHJEET VUONNA 2014 TOIMITETTAVIA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

SEURAN HALLINTO 6 SEURAN VARAINHANKINTA 42 SEURAN TYÖNANTAJA- VELVOITTEET 64 SEURA TYÖNANTAJANA 50 SEURAN TALOUS 23

SEURAN HALLINTO 6 SEURAN VARAINHANKINTA 42 SEURAN TYÖNANTAJA- VELVOITTEET 64 SEURA TYÖNANTAJANA 50 SEURAN TALOUS 23 PÄÄTÄ OIKEIN SISÄLLYS SEURAN HALLINTO 6 Jäsenyys seurassa 9 Ilmoitukset ja luvat 11 Elintarvikkeiden myynti 12 Turvallisuus seuratoiminnassa 16 Yhdistysten tietosuoja 20 Henkilörekisterin perustaminen

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

SNJ-jäsenrekisterin käyttöohje

SNJ-jäsenrekisterin käyttöohje Suomen Noutajakoirajärjestö ry v. 16.6.2013 SNJ-jäsenrekisterin käyttöohje Teksti: Tiina Jäppinen tiina.jappinen@gmail.com SUOMEN NOUTAJAKOIRAJÄRJESTÖ RY JÄSENREKISTERIN OHJE (16.6.2013 / TJ) 1 (26) SISÄLTÖ

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN TIETOTURVAOHJE. Henkilöstö. Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.12.2014 alkaen

JÄMSÄN KAUPUNGIN TIETOTURVAOHJE. Henkilöstö. Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.12.2014 alkaen 1 (25) VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ 10/2006 VAHTI JÄMSÄN KAUPUNGIN TIETOTURVAOHJE Henkilöstö Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.12.2014 alkaen 2 (25) Henkilöstön tietoturvaohje on koottu

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön 1 (60) 2.12.2008 Sonera CA Varmennuskäytäntö Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5 Varmenteet yrityskäyttöön Sonera Class 1 -varmenne Sonera Class 2 -varmenne Sonera Mobiilivarmenne Tämä suomenkielinen

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta)

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta) EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta) Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...4 1.1 Järjestelmän

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 107. Henkilöstön tietoturvaohjeet

Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 107. Henkilöstön tietoturvaohjeet Yhteistoimintamenettely 17.9.2012 Henkilöstöjaosto 17.9.2012 Hyväksytty johtokunta 24.9.2012 107 Henkilöstön tietoturvaohjeet Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Yhteinen vastuu tietoturvallisuudesta 3 1.2. Miksi

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Voimassa 14.03.2014 Esittely Business Online on Pankin tarjoama Internet-pohjainen verkkopalvelu, jonka kautta Asiakas ja palvelun käyttäjä voivat saada

Lisätiedot

Jos muu, mikä? Asema yrityksessä: Etunimet: Sukunimi: Henkilötunnus: Osoite:* Postinumero: Postitoimipaikka: Matkapuhelin: Sähköposti:**

Jos muu, mikä? Asema yrityksessä: Etunimet: Sukunimi: Henkilötunnus: Osoite:* Postinumero: Postitoimipaikka: Matkapuhelin: Sähköposti:** American Express -tilihakemus Tällä hakemuksella suosittelija saa 3 000 Membership Rewards -pistettä, kun suositeltava on ottanut kortin käyttöönsä ja tehnyt sillä ensimmäisen ostoksen. Lisäksi suositeltava

Lisätiedot

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin;

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin; Bridgestone Prepaid MasterCard -kortin käyttöehdot Viimeksi muutettu: 23/10/2013 TÄRKEÄÄ: Lue tämä sopimus huolellisesti läpi ennen kuin otat tilisi käyttöön. Tämän sopimuksen mukaisia ehtoja ja maksuja

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Kontiolahden kunta 1 (22) Tietoturvakäsikirja 27.1.2015 KONTIOLAHDEN KUNTA. Käyttäjän tietoturvakäsikirja

Kontiolahden kunta 1 (22) Tietoturvakäsikirja 27.1.2015 KONTIOLAHDEN KUNTA. Käyttäjän tietoturvakäsikirja Kontiolahden kunta 1 (22) KONTIOLAHDEN KUNTA Käyttäjän tietoturvakäsikirja Kontiolahden kunta 2 (22) Sisällysluettelo Tietoturvan huoneentaulu... 4 Käyttäjän käsikirja perustuu kunnanhallituksen hyväksymään

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos KELA-KORTIT

Kansaneläkelaitos KELA-KORTIT Kela-kortit 4.11.2009 Sisällysluettelo Kela-kortit Edellytykset Tiedot Uusiminen Peruuttaminen, palauttaminen ja hävittäminen... Tilatut kortit Kuvaton Kela-kortti Kortin toimittaminen ja hakeminen Virheellinen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Tietoturvaohje Sosiaali- ja terveyspalvelut Laatijat Hyväksyjä Tanja Witick, Marjo Meriläinen Tietoturvatyöryhmä 20.10..2009 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalvelut Tietoturvaohje

Lisätiedot