Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)"

Transkriptio

1 Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira

2 ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ TIETOA HYGIENIAOSAAMISESTA JA OSAAMISEN OSOITTAMISESTA TAUSTALLA OLEVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MITÄ ON ELINTARVIKEHYGIEENINEN OSAAMINEN? HYGIENIAOSAAMISEN AIHEALUEET HYGIENIAOSAAMISEN TESTIJÄRJESTELMÄN VALVONTA ELINTARVIKEHYGIEENISEN OSAAMISEN OSOITTAMINEN HYGIENIAOSAAMISTODISTUS OSAAMISTESTI MAKSUT... 7 II OSA: HYGIENIAOSAAMISTESTAAJANA TOIMIMINEN OSAAMISTESTAAJAN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA YHTEYDENPITO EVIRAN JA OSAAMISTESTAAJAN VÄLILLÄ OSAAMISTESTIEN JÄRJESTÄMISESTÄ OSAAMISTESTILOMAKKEIDEN HAKU JA HYGIENIAOSAAMISTODISTUSTEN TILAAMINEN III OSIO: KYSYMYSPANKIN KÄYTTÖ KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA PÄÄSIVULTA LÖYTYVÄT TOIMINNOT OSAAMISTESTILOMAKKEEN HAKEMINEN OSAAMISTESTILOMAKKEIDEN KOPIOINTI TULOSTEN SYÖTTÄMINEN TULOSTEN SYÖTTÄMINEN, KUN KUKAAN EI LÄPÄISE OSAAMISTESTIÄ HYGIENIAOSAAMISTODISTUKSEN TILAAMINEN ILMAN OSAAMISTESTIÄ HYGIENIAOSAAMISTODISTUSTEN ALLEKIRJOITUS MITEN HAETAAN OIKEUTTA JÄRJESTÄÄ OSAAMISTESTI ERITYISTILANTEESSA? VIRHEILMOITUKSET KYSYMYSPANKISSA OSAAMISTESTAAJAN TOIMENPITEET ASIAKKAAN SAADESSA VIRHEELLISEN HYGIENIAOSAAMISTODISTUKSEN TAI JOS TODISTUS JA/TAI KORTTI ON KADONNUT ULOS KIRJAUTUMINEN Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 2

3 ALKUSANAT Tämä opas on tarkoitettu kaikille Elintarviketurvallisuusviraston Eviran (jäljempänä Evira) tai sen tehtäviä aiemmin hoitaneen Elintarvikeviraston hyväksymille, elintarvikelain (23/2006) 28 :n tarkoittamille hygieniaosaamistestaajille. Hygieniaosaamistestaajan velvollisuuksiin kuuluu noudattaa hygieniaosaamisesta ja sen testaamisesta annettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä Eviran tarkempia ohjeita hygieniaosaamisen testijärjestelmän ja sen käytön suhteen ja tutustua edellä mainituista syistä tähän oppaaseen huolella. Evira julkaisee osaamistestaajan opasta ainoastaan sähköisessä muodossa Eviran internetsivulla (www.evira.fi Elintarvikkeet Hygieniaosaaminen Osaamistestaajat Osaamistestaajan opas) sekä osaamistestaajien Kysymyspankissa (www.kysymyspankki.fi OHJEET Osaamistestaajan opas ) ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Evira ilmoittaa oppaan päivityksistä testaajille sekä sähköpostilla että Kysymyspankin YHTEYDENPITO Viestit testaajille -osiossa. Osaamistestaajien on seurattava Eviran testaajille suunnattuja sähköpostitiedotteita, joilla tiedotetaan hygieniaosaamiseen ja testaamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Evira suosittelee, että jokainen osaamistestaaja huolehtii siitä, että hänellä on ajan tasalla oleva Osaamistestaajan opas käytössään. Opas on helposti tulostettavassa muodossa (pdf-tiedostona) ja sen voi tulostaa itselleen avuksi osaamistestitilaisuuksien järjestämiseen ja Kysymyspankki - tietokantajärjestelmän käyttämiseen. Oppaassa kerrotaan hygieniaosaamisesta ja sen osoittamisesta, hygieniaosaamistestaajana toimimisesta, Eviran ylläpitämän Kysymyspankki - tietokantajärjestelmän käytöstä, hygieniaosaamistestien järjestämisestä, testien korjaamisesta ja muista osaamistestaajan velvollisuuksista. Pdf-tiedoston avaamiseen tarvitaan sopiva ohjelma, esim Adobe Acrobat Reader, joka on ilmainen ja jonka lataamiseen omalle koneelle löytyy linkki Kysymyspankin etusivulta ETUSIVU Adobe Acrobat Reader -kuvake. Osaamistestaajalla on myös oltava käytössään ajan tasalla oleva hygieniaosaamista ja sen testaamista koskeva lainsäädäntö, joka on saatavissa Eviran internetsivuilta (www.evira.fi Elintarvikkeet Hygieniaosaaminen Lainsäädäntö tai Lainsäädäntö). Palautetta hygieniaosaamisen testijärjestelmästä, oppaasta sekä hygieniaosaamisen internetsivuista voi antaa osoitteessa kohdassa palaute sekä osaamistestaajien Kysymyspankin "YHTEYDENPITO Palaute" -osiossa. Akuuteissa ongelmatilanteissa auttaa hygieniaosaamisen palvelunumero Hygieniaosaamisen palvelunumero arkisin maanantaista perjantaihin klo 9-12 numerossa Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 3

4 I OSA: YLEISTÄ TIETOA HYGIENIAOSAAMISESTA JA OSAAMISEN OSOITTAMISESTA 1. TAUSTALLA OLEVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Aiemmin hygieniaosaamisen ja sen osoittamisen velvoite tuli terveydensuojelulaista. Suomessa tuli voimaan uusi elintarvikelaki (23/2006), johon yhdistettiin vanha elintarvikelaki, vanha hygienialaki ja terveydensuojelulain elintarvikkeita koskevat säädökset. Uuden elintarvikelain (23/2006) hygieniaosaamista koskevien säädösten (27 ja 28 ) mukaan sellaisilla henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikelain mukaan hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa, on oltava hygieniaosaamistodistus. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut terveydensuojelulain perusteella hygieniaosaamista koskevan asetuksen (1115/2001, muutettu 1227/2002) joka on toistaiseksi voimassa siihen asti, että uusi elintarvikelain perusteella annettava hygieniaosaamisasetus tulee voimaan. Elintarvikevirasto antoi päätöksen hygieniaosaamisesta (Dnro 69/73/02) 1 tammikuuta 2002 voimaantulleen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1115/2001) nojalla. Elintarvikeviraston päätös on voimassa siihen asti, kunnes uusi elintarvikelain perusteella annettava päätös korvaa sen. Ajan tasalla oleva hygieniaosaamista koskeva lainsäädäntö löytyy kokonaisuudessaan Eviran hygieniaosaamisen internetsivuilta (http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/ tai kohdasta Lainsäädäntö. 2. MITÄ ON ELINTARVIKEHYGIEENINEN OSAAMINEN? Hygieniaosaamisella tarkoitetaan elintarvikealan yrityksissä työskentelevien jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä. Elintarviketyöntekijöiden, joiden työhön liittyy erityisiä elintarvikehygieenisiä riskejä, tulee osoittaa osaamisensa hygieniaosaamistodistuksella. Hygieniaosaaminen on lakisääteinen velvoite, joka on osa elintarvikealan toimijan omavalvontaa elintarvikehuoneistoissa. Omavalvonta on jatkuvaa laadun valvontaa. Elintarvikealan toimijan velvollisuus on kustannuksellaan varmistaa, että elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä koulutetaan ja ohjataan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. Lisäksi työnantajan/elintarvikealan toimijan on varmistuttava siitä, että sellaisilla henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus ( hygieniapassi ). Käytännön hygieniaosaaminen on sitä, että todistuksella osoitettuja ja/tai muuten hankittuja tietoja ja taitoja pidetään yllä ja viedään jokapäiväiseen työhön. Hygieniaosaamisen periaatteen toteutumisen kannalta on tärkeää, että sekä yrityksen työntekijät että johto sitoutuvat noudattamaan hyvää hygieniaa. Hygienia on hallittava käytännössä jokaisessa työvaiheessa. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 4

5 Osaaminen motivoi laatutyöhön ja osoittaa asiakkaille hyvää ammattitaitoa. Osaamisen myötä yrityksen hävikki, tuotevahinkojen riski ja asiakasvalitukset vähenevät. Elintarvikehygieenistä osaamista tarvitaan, koska elintarvikeketju pellolta pöytään kehittyy nopeasti ja elintarviketyössä on jatkuvasti huomioitava ja hallittava uusia riskejä. Lisäksi mikrobiologiset ja kemialliset riskit muuttuvat, tekniikka kehittyy ja uusia raaka-aineita otetaan käyttöön. Elintarvikeketjun jokaisen lenkin vastuu ja elintarvikehygienian merkitys korostuu entisestään. 3. HYGIENIAOSAAMISEN AIHEALUEET Hygieniaosaamiseen sisältyvät seuraavat elintarvikehygienian aihealueet: 1) Mikrobiologian perusteet 2) Ruokamyrkytykset 3) Hygieeniset työskentelytavat 4) Henkilökohtainen hygienia 5) Puhtaanapito 6) Omavalvonta 7) Lainsäädäntö. 4. HYGIENIAOSAAMISEN TESTIJÄRJESTELMÄN VALVONTA 1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Evira valvoo hygieniaosaamisen testijärjestelmää ja hygieniaosaamistestaajien toimintaa. Eviralla on oikeus määrätä osaamistestien käytännön järjestämiseen liittyvistä seikoista. Evira määrää myös osaamistestien perusteista ja laatimisesta sekä testin hyväksyttävästä suorittamisesta. Evira vastaa osaamistestien ja -testijärjestelmän ylläpidosta sekä osaamistestaajan oikeuksien myöntämisestä tai niiden peruuttamisesta. Lisäksi Evira ylläpitää, päivittää ja kehittää hygieniaosaamisen internetsivuja ja sähköistä Kysymyspankki -tietokantajärjestelmää sekä käsittelee osaamistestaajien erityistilanneilmoitukset, ilmoitukset, virheilmoitukset ja palautteet. Evira voi peruuttaa hygieniaosaamistestaajan oikeuden toimia testaajana, mikäli osaamistestaaja rikkoo olennaisesti toimintaansa koskevia säännöksiä. 2) Hygieniaosaamisen lautakunta Erillinen hygieniaosaamisen lautakunta perustettiin asiantuntijaelimeksi arvioimaan osaamistestaajien kelpoisuuksia sekä ratkaisemaan muita järjestelmään liittyviä tulkintaa vaativia tilanteita. Hygieniaosaamisen lautakunta on viranomaislautakunta, joka koostuu sosiaali- ja terveysministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Eviran, lääninhallitusten ja kuntien edustajista. Käsiteltävistä asioista riippuen lautakunta voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita, mm. Opetushallituksesta. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 5

6 3) Valvontaviranomaiset Paikalliset elintarvikevalvontaviranomaiset, kuten esimerkiksi kunnaneläinlääkärit ja kuntien elintarvike- ja terveydensuojeluviranomaiset, valvovat elintarvikealan yrityksiä. Teurastamoita valvovat valtion (Eviran) tarkastuseläinlääkärit. Omavalvonnan toimivuutta valvoessaan viranomaiset valvovat myös hygieniaosaamisvelvoitteen toteutumista. 5. ELINTARVIKEHYGIEENISEN OSAAMISEN OSOITTAMINEN Elintarvikehygienian kannalta kriittisiä tehtäviä ovat helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely, erityisesti silloin kun käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita. Kaikilla elintarvikealan yrityksissä työskentelevillä henkilöillä tulee olla tehtäviensä suorittamisen kannalta riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen. Hygieniaosaamistodistus vaaditaan elintarvikealan yrityksissä työskenteleviltä, helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita käsitteleviltä henkilöiltä, mikä edellyttää osaamistestin suorittamista tai vastaavien tietojen ja taitojen osoittamista suoritetun tutkinnon tai koulutuksen kautta. Elintarvikealan toimijan on kustannuksellaan varmistettava, että elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on elintarvikelain 27 :n tarkoittama hygieniaosaamistodistus. Osaamistodistus on oltava henkilöllä, joka on yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta. Kolme kuukautta lasketaan taannehtivasti myös aiemmat työsuhteet huomioiden. Hygieniaosaamistodistus on oltava myös elintarvikealan toimijalla, joka omassa elintarvikehuoneistossaan käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniaosaamistodistus vaaditaan myös opiskelijoilta tai harjoittelijoilta, jos he työskentelevät / ovat työskennelleet helposti pilaantuvien pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa kolme kuukautta tai enemmän. Osaaminen on osoitettava joko Elintarvikeviraston mallin mukaisella hygieniaosaamistodistuksella (ennen saatu todistus) tai Eviran mallin mukaisella hygieniaosaamistodistuksella ( jälkeen saatu todistus). Osaamistodistuksen saa läpäistyään hyväksytysti hygieniaosaamistestin tai esittämällä osaamistestaajalle hygieniaosaamisasetuksen (1115/2001, muutettu 1227/2002) liitteessä 2 mainitun tutkintotodistuksen, jolloin hygieniaosaamistodistuksen voi saada ilman testiä. Hygieniaosaamistodistuksen voi tilata vain Elintarvikeviraston tai Eviran hyväksymä osaamistestaaja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan, edellä mainituin perustein. 6. HYGIENIAOSAAMISTODISTUS 1) Hygieniaosaamistodistus ja -kortti Hygieniaosaamistodistus käsittää yhden A4 -kokoisen paperisen todistuksen sekä luottokortin kokoisen, muovisen hygieniaosaamiskortin. Todistus tai kopio todistuksesta sijoitetaan työnantajan omavalvontakansioon tai vastaavaan paikkaan niin, että dokumentti voidaan esittää pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Työntekijälle itselleen jää alkuperäinen hygieniaosaamistodistus ja -kortti (tai pelkkä kortti, jos alkuperäinen paperitodistus annetaan työnantajalle). Todistuksen molempien osien antamista työnantajalle ei suositella. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 6

7 2) Hygieniaosaamistodistuksen ja/tai -kortin katoaminen Hygieniaosaamistodistuksen tai -kortin kadotessa otetaan yhteyttä osaamistestaajaan. Uuden hygieniaosaamistodistuksen henkilö voi saada todistamalla henkilöllisyytensä ja näyttämällä tallessa olevan kappaleen hygieniaosaamistodistuksesta tai -kortista osaamistestaajalle. Jos molemmat osaamistodistuksen osat ovat hävinneet, niin suositellaan, että asiassa otetaan yhteyttä osaamistestaajaan, joka on myöntänyt henkilölle osaamistodistuksen. Osaamistestaaja voi dokumenttia vastaan (tallessa oleva testilomake tai tutkintotodistus) myöntää hakijalle uuden hygieniaosaamistodistuksen. Muussa tapauksessa hakijan on mentävä uudelleen testiin. 7. OSAAMISTESTI Osaamistesti koostuu 40 oikein / väärin -väittämästä. Osaamistestin läpäisee 34/40 pisteellä. Väärästä vastauksesta ei anneta miinuspisteitä, näin ollen osaamistestin läpäisee vielä kuudella väärällä vastauksella. Yhdessä väittämässä saa vastata vain yhteen vastausvaihtoehtoon. Osaamistestiin osallistuvan on merkittävä selkeästi se vastausvaihtoehto, jota pitää oikeana. Tyhjäksi jätetyt kohdat katsotaan virheellisiksi vastauksiksi. Osaamistestissä käytettävä vastausaika on 45 minuuttia ja testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua testin aloitusajasta. 8. MAKSUT Evira laskuttaa hygieniaosaamistestaajia heidän tekemiensä hygieniaosaamistodistustilausten mukaisesti sen mukaan, mitä maa- ja metsätalousministeriö on säätänyt asetuksessaan Eviran maksullisista suoritteista (296/2006 muutoksineen). Lasku muodostuu hygieniaosaamistodistuksen (paperitodistus, muovikortti, saatekirje, kuoret, painotyöt, pakkaaminen, postiin toimittaminen) valmistuksesta aiheutuneista materiaali- ja työkuluista. Hygieniaosaamistestaajat voivat periä edellä mainitut materiaalikulut + muut hygieniaosaamistodistuksen myöntämisestä (esim. testitilaisuuden järjestäminen) aiheutuneet kulut asiakkailtaan. Hygieniaosaamistestaajat vastaavat ja huolehtivat itse toiminnan maksullisuudesta mahdollisesti aiheutuvista itseään koskevista vero- ym. seuraamuksista. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 7

8 II OSA: HYGIENIAOSAAMISTESTAAJANA TOIMIMINEN 1. OSAAMISTESTAAJAN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA Osaamistestaajat toimivat osaamistestaajina julkista valtaa käyttävinä, virkamieheen rinnastettavina henkilöinä ja heihin sovelletaan rikoslain 40 luvun virkamiestä koskevia säädöksiä. 1) Oikeus toimia hygieniaosaamistestaajana Elintarvikeviraston tai Eviran hyväksymällä hygieniaosaamistestaajalla on oikeus järjestää elintarvikelain (23/2006) tarkoittamia hygieniaosaamistestejä, myöntää hygieniaosaamistodistuksia siihen oikeutetuille henkilöille ja käyttää Eviran sähköistä Kysymyspankki-tietokantajärjestelmää. 2) Oikeus käyttää Eviran Kysymyspankki-tietokantajärjestelmää ja järjestää testejä Henkilölle myönnetty kelpoisuus toimia osaamistestaajana ja tämän mukana tullut käyttäjätunnus ja käyttöoikeus sähköiseen Kysymyspankki -tietokantajärjestelmään ovat aina henkilökohtaisia. Osaamistestaaja toimii osaamistestejä järjestäessään itsenäisenä toimijana eikä esimerkiksi työpaikkansa työntekijän roolissa. Siten osaamistestaajan kelpoisuus siirtyy testaajan mukana työpaikkaa vaihdettaessa tai vapaalle siirryttäessä. Testaaja voi siis testata keitä tahansa halukkaita henkilöitä siitä riippumatta missä hän on töissä tai onko hän lomalla/vanhempainvapaalla, työttömänä tms. Osaamistestaajan oikeus järjestää osaamistestejä ja myöntää hygieniaosaamistodistuksia säilyy työpaikkaa vaihdettaessa riippumatta siitä, kuka on maksanut osaamistestaajan oikeuksien hakemuksen käsittelyn. Osaamistestaajan käyttäjätunnusta ja salasanaa Kysymyspankkitietokantajärjestelmään, testaajanoikeuksia tai velvollisuuksia ei saa omatoimisesti tai muun tahon pyynnöstä siirtää toiselle henkilölle tai työnantajalle edes tilapäisesti! 3) Osaamistestaajan velvollisuudet Osaamistestaajan velvollisuuksiin kuuluu osaamistestitilaisuuksista tiedottaminen, testien järjestäminen ja valvonta, testitulosten tarkastaminen, raportointi Eviraan testiin osallistuneista ja testin hyväksytysti suorittaneista sekä hygieniaosaamistodistusten myöntäminen ja jakelu siten, mitä edellä mainittujen velvollisuuksien osalta lainsäädännössä ja tässä ohjeessa määrätään. Osaamistestaajan tulee olla henkilökohtaisesti läsnä osaamistestitilaisuudessa ja varmistaa, että testattavat vastaavat kysymyksiin itsenäisesti, että osaamistestin tulokset ovat luotettavia eikä niitä voida jälkikäteen muuttaa. Osaamistestaajan tulee huolehtia siitä, että hygieniaosaamistodistus myönnetään viivytyksettä osaamistestin hyväksyttävästi suorittaneelle henkilölle, samoin kuin muulle sosiaali- ja terveysministeriön hygieniaosaamisasetuksen (1115/2001) 4 :n mukaan siihen oikeutetulle henkilölle, joka esittää osaamistestaajalle tätä koskevan pyynnön. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 8

9 Osaamistestaajan on arkistoitava kaikkien osaamistestiin osallistuneiden (myös niiden, jotka eivät läpäisseet testiä) osaamistestilomakkeet sekä yksi järjestelmästä tulostettu mallivastauslomake / testi vähintään 1 vuoden ajaksi asianmukaisesti suojattuna lukollisessa tilassa niin, ettei muilla henkilöillä ole mahdollisuutta päästä lomakkeisiin käsiksi. Osaamistestaaja vastaa henkilökohtaisesti arkistoinnista/arkistoinnin järjestämisestä ja siitä, ettei lomakkeita luovuteta eteenpäin. Osaamistestilomakkeiden arkistointi voidaan järjestää esim. koulun (tai muun työnantajan tiloissa), mikäli osaamistestaajalla on siellä käytettävissään lukittava arkistointikaappi. Jos osaamistestaaja arkistoi osaamistestilomakkeita työpaikallaan, on kaikki lomakkeet otettava mukaan ja arkistoitava asianmukaisesti, jos työpaikka vaihtuu tai työt lopetetaan. Samoin arkistoidaan valokopiot niistä tutkintotodistuksista / opintorekisteriotteista, joiden perusteella hygieniaosaamistodistus on myönnetty ilman osaamistestiä. Pyydettäessä osaamistestilomakkeet (tai muut dokumentit joiden perusteella osaamistodistus on myönnetty) on esitettävä Eviran valtuuttamalle tarkastajalle. 4) Toiminnan lopettaminen Mikäli osaamistestaaja haluaa lopettaa toimintansa esimerkiksi eläkkeelle jäämisen tai työpaikan vaihtumisen takia, tulee siitä aina ilmoittaa Eviraan Kysymyspankin YHTEYDENPITO Ilmoitukset -osion kautta. (Kuva 2.) Esimerkiksi jos hygieniaosaamistestissä ollut henkilö on kadottanut joko hygieniaosaamistodistuksen tai -kortin ja osaamistestaaja on lopettanut toimintansa edellä kuvatulla tavalla, voi henkilö ottaa yhteyttä toiseen osaamistestaajaan, joka voi tilata henkilölle uudet todistukset. 2. YHTEYDENPITO EVIRAN JA OSAAMISTESTAAJAN VÄLILLÄ 1) Omat tiedot Osaamistestaajille lähetettäviä tiedotteita varten testaajalla on oltava voimassaoleva sähköpostiosoite, jota hän pääsee seuraamaan säännöllisesti. Laskuja ja todistusten lähettämistä varten testaajalla on oltava myös voimassaoleva postiosoite. Yhteystiedot ilmoitetaan osaamistestaajaksi hakemisen yhteydessä, jonka jälkeen osaamistestaajien velvollisuus on ylläpitää / päivittää yhteystietojaan itse Kysymyspankin kautta. Osaamistestaaja valitsee Kysymyspankki -tietokantajärjestelmään antamistaan työ- ja kotiosoitteista vain yhden, johon lähetetään sekä osaamistodistukset painotalosta että osaamistodistusten laskut Evirasta. Omat yhteystiedot pääsee tarkistamaan Kysymyspankin OMAT TIEDOT Yhteystietosi osiosta (Kuva 1). 2) Yhteystietojen muuttaminen Yhteystietojen ja laskutusosoitteen muutokset tehdään Kysymyspankin YHTEYDENPITO Ilmoitukset -osiossa (Kuva 2.). Yhteydenotossa on aina mainittava testaajatunnus, nimi ja kumpaa osoitetta (työ vai koti) muutetaan ja kumpaan osoitteeseen jatkossa laskut ja todistukset lähetetään. Yhteystiedoissa ilmoitetaan myös halutaanko omat tiedot (nimi, osoite ja sähköpostiosoite) julkaistavaksi Eviran internetsivuilla (www.evira.fi Elintarvikkeet Hygieniaosaaminen Luettelo osaamistestaajista tai Luettelo osaamistestaajista) ja jos halutaan, niin kummat yhteystiedot (työpaikan vai kodin) julkaistaan. Huom! Sellaisissa tapauksissa, joissa Eviran lähettämät sähköpostitiedotteet palautuvat virheellisen osoitteen vuoksi (tai Evira ei muuten saa yhteyttä osaamistestaajan), Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 9

10 osaamistestaajan käyttäjätunnus sähköiseen Kysymyspankki -tietokantajärjestelmään lukitaan tilapäisesti siihen asti, että osaamistestaaja ottaa yhteyttä Eviraan ja selvittää asian. Kuva 1. Osaamistestaajan yhteystiedot Kuva 2. Ilmoitukset Eviraan Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 10

11 3) Muu yhteydenpito Osaamistestaajien ensisijaiset yhteydenpitokanavat Eviraan hygieniaosaamiseen liittyvissä asioissa ovat Kysymyspankin YHTEYDENPITO Ilmoitukset (Kuva 2.) tai YHTEYDENPITO Virheilmoitukset (Kuva 11.) -osiot. Eviran henkilökunnan työpuhelinnumeroihin tai työsähköposteihin lähetettyihin ilmoituksiin tai tiedusteluihin voi joutua odottamaan vastausta pidempäänkin työtilanteesta riippuen. Kysymyspankin YHTEYDENPITO Ilmoitukset ja Virheilmoitukset -osioita seurataan sen sijaan joka arkipäivä. Akuuteissa ongelmatapauksissa palvelee hygieniaosaamisen palvelunumero arkisin klo 9-12; puh: OSAAMISTESTIEN JÄRJESTÄMISESTÄ Osaamistesti on järjestettävä tähän tarkoitukseen soveltuvassa tilassa, jossa on tarvittavat välineet osaamistestin suorittamiseen sekä riittävästi istumapaikkoja niin, että varmistetaan yksilöllinen osaamistestiin vastaaminen (testattavat eivät istu niin, että voivat katsoa toisiltaan vastauksia). Osaamistestin suorituspaikka ja osoite on ilmoitettava haettaessa testilomaketta Kysymyspankista. Ennen osaamistestin järjestämistä osaamistestaajan on ilmoitettava osallistuville henkilöille, että heidän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä testitilaisuudessa. Osaamistesti suoritetaan valvotuissa oloissa. Osaamistestaaja valvoo testiä henkilökohtaisesti, eikä voi siirtää tätä vastuuta muulle taholle. Jos testattavia on samassa testitilaisuudessa yli 40 henkilöä, osaamistestaaja hankkii paikalle itsensä lisäksi toisen valvojan. Toisen valvojan ei tarvitse olla osaamistestaaja. Toisen valvojan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan Eviraan samalla kun osaamistestilomake haetaan. Testattavia ei voi jakaa kahteen erilliseen tilaan toisen testin valvojan läsnäolosta huolimatta. Ennen osaamistestin aloittamista osaamistestaajan on syytä antaa testattaville yhteystietonsa siltä varalta, että testattavat saavat virheellisen hygieniaosaamistodistuksen tai kadottavat todistuksensa. Osaamistestaajan on syytä ilmoittaa ennen osaamistestiä tai heti testin jälkeen, että virheellisen hygieniaosaamistodistuksen saatuaan tai osaamistodistuksen hävitettyään otetaan yhteyttä hygieniaosaamistodistuksen myöntäneeseen osaamistestaajaan. Eviraan tulevat näitä koskevat pyynnöt siirretään joka tapauksessa ao. osaamistestaajille. Osaamistestissä käytetään kuulakärkikynää tai muuta vastaavaa välinettä, jolla voidaan varmistaa testitulosten pysyvyys ja arkistointikelpoisuus. Osaamistestaajan tulee varmistaa, että kaikilla osaamistestiin osallistujilla on käytössään kuulakärkikynä tai vastaava väline. Lyijykynää ei saa käyttää vastaamiseen eikä osaamistestin korjaamiseen. Osaamistesti suoritetaan kirjallisesti suomen- tai ruotsinkielellä. Elintarvikelain (23/2006) mukaan Eviralla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä osaamistestin suorittamisesta. Eviran hygieniaosaamisesta annetun päätöksen mukaan Evira voi harkintansa mukaan myöntää osaamistestaajalle yksittäistapauksissa erillisestä pyynnöstä (erityistilanneilmoitus) ennalta sovittua testikertaa varten oikeuden osaamistestin järjestämiseen jollakin muulla kielellä. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 11

12 1) Normaali osaamistesti Normaali osaamistesti suoritetaan kirjallisesti joko suomen tai ruotsin kielellä. Osaamistestaaja saa kysymykset normaalia osaamistestiä varten sähköisestä Kysymyspankista aikaisintaan kaksi päivää ennen aiottua testipäivää. Osaamistestin aikana ei saa keskustella. Osaamistestaaja ei saa selittää kysymyksiä eikä antaa oikeita vastauksia testattaville. Apuvälineiden (sanakirjat, muistiinpanot yms.) käyttö ei ole sallittua. Testiaika on 45 minuuttia ja testitilasta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua osaamistestin alkamisesta. 2) Erityistilannetesti Osaamistestaaja voi hakea Eviralta lupaa järjestää osaamistesti jollain muulla kielellä tai tavalla kuin kirjallisesti suomen tai ruotsin kielellä. Lupaa haetaan tekemällä Kysymyspankin kautta sähköinen erityistilanneilmoitus. Ilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän päivää ennen suunniteltua testiajankohtaa. Erityistilannetestiä ei voi pitää samaan aikaan normaalin erityistilannetestin kanssa. Erityistilanneilmoitus on normaalin testihaun kaltainen, mutta lisäksi ilmoitetaan millä kielellä ja millä tavalla osaamistesti käytännössä järjestetään sekä kuinka osaamistestaaja aikoo hoitaa kääntämisen (tulkki, sanakirja, kysymysten kääntäminen muulla tavoin) ja millä tavoin osaamistestaaja varmistaa sen, että osaamistestin luonne ei muutu kääntämisen myötä. Osaamistestaajan tulee itse hankkia tulkki ja varmistua tulkin luotettavuudesta ja siitä, että tulkilla ei ole sidoksia testattaviin henkilöihin. Evira suosittelee virallisen tulkin/kääntäjän käyttöä. Evira käsittelee erityistilanneilmoituksen ja antaa luvan pitää haettu osaamistesti, pyytää lisäselvitystä erityistilannetestistä tai evää luvan järjestää haettu osaamistesti. Erityistilannetestissä ei ole aikarajaa. Osaamistestaaja voi avata hankalia sanoja ja apuvälineiden käyttö (sanakirja, suurennuslasi/muut näkemisen apuvälineet yms.) on sallittua siltä osin, mitä osaamistestaaja on kuvannut erityistilanneilmoituksessaan, mutta oikeisiin vastauksiin johdattelu tai kysymysten muuntelu ei ole sallittua. Kaikissa erityistilannetesteissä, vaikka erityistilannetesti suoritettaisiin suullisena, testattava kirjaa vastauksensa testiä varten haettuun kysymyslomakkeeseen, jonka osaamistestaaja tarkastaa ja arkistoi kuten normaalin osaamistestin lomakkeetkin. Suoritus arvioidaan näiden kirjallisten vastausten perusteella kuten normaalissa osaamistestissä. Hygieniaosaamistestin jälkeen osaamistestaaja kerää kaikki testilomakkeet ja tarkistaa samalla osaamistestiin osallistuneiden henkilöllisyyden. Evira suosittelee, että välittömästi osaamistestin jälkeen järjestetään testin oikeiden vastausten tarkastelutilaisuus, joka on samalla opetustilaisuus. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi niin, että osaamistestaaja ottaa kalvokopion tulostamastaan oikeat vastaukset sisältävästä lomakkeesta ja piirtoheitintä apuna käyttäen esittää oikeat vastaukset osaamistestiin osallistuneille. Samassa yhteydessä osaamistestaaja selittää osaamistestiin osallistuneille oikeat vastaukset ja vastaa osaamistestiin liittyviin kysymyksiin. Osaamistestissä osallistuneelle henkilölle on osaamistestaajan kerrottava / ilmoitettava testituloksesta. Lisäksi osaamistestiin osallistuneella on oikeus tietää mihin kysymykseen hän on vastannut väärin. Osaamistestaaja tarkastaa ja korjaa kuitenkin aina testilomakkeet henkilökohtaisesti joko heti paikanpäällä tai myöhemmin ja ilmoittaa tuloksista testatuille. Osaamistestiin osallistujat eivät saa tehdä lomakkeisiin merkintöjä Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 12

13 osaamistestin päätyttyä. Osaamistestaaja ei saa luovuttaa osaamistestilomakkeita testin päätyttyä testatuille. 4. OSAAMISTESTILOMAKKEIDEN HAKU JA HYGIENIAOSAAMISTODISTUSTEN TILAAMINEN 1) Osaamistestilomakkeen haku Osaamistestaaja hakee itse Elintarvikeviraston tai Eviran antamalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan kutakin osaamistestitilaisuutta varten osaamistestilomakkeen Eviran sähköisestä Kysymyspankista aikaisintaan kahta arkipäivää ennen suunniteltua testiajankohtaa. Osaamistestaaja vastaa testilomakkeen kopioinnista kaikille osaamistestiin osallistuville. Kysymykset ovat aina saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Kysymyssettejä eli osaamistestilomakkeita saa hakea ainoastaan todellista järjestettävää osaamistestitilaisuutta varten. Uusia tai vanhoja Eviran hygieniaosaamistestilomakkeita ei saa käyttää koulutusmateriaalina tai harjoituskappaleina. Osaamistestin esittelyä ja harjoittelua varten hygieniaosaamisen internetsivuilta (www.evira.fi Elintarvikkeet Hygieniaosaaminen Hygieniaosaamistesti Mallikysymyssarja tai Hygieniaosaamistesti Mallikysymyssarja) voi tulostaa mallikysymyssarjan. Eviran tietojärjestelmään jää merkintä jokaisesta Kysymyspankista haetusta osaamistestilomakkeesta ja hakuajankohdasta. Osaamistestaajan on hyvä tutustua esimerkkiin osaamistestin hakemisesta ja tulosten syöttämisestä ennen ensimmäistä järjestämäänsä virallista osaamistestiä. 2) Hygieniaosaamistodistusten tilaaminen Osaamistestilomakkeiden tarkastuksen jälkeen osaamistestaaja syöttää pidetyn osaamistestin tulokset välittömästi Kysymyspankkiin. Hygieniaosaamistodistusten tilaaminen tapahtuu samassa yhteydessä automaattisesti. Kysymyspankin teknisestä käytöstä kerrotaan tarkemmin sivulta 14 alkaen. Osaamistestaajat tilaavat aina itse uuden hygieniaosaamistodistuksen kadonneen tai virheellisen todistuksen tilalle. Evira ei myönnä eikä tilaa hygieniaosaamistodistuksia. Uuden hygieniaosaamistodistuksen tilaaminen vaatii yhteydenoton Eviraan, jotta ko. testipäivän linkki kellonaikoineen aktivoidaan osaamistestaajalle uudestaan. Yhteydenotot tätä asiaa koskien tapahtuu ainoastaan Kysymyspankin "YHTEYDENPITO Virheilmoitukset" -osiossa (Kuva 11.). Eviraan ei ilmoiteta sähköpostilla tai puhelimitse testattujen nimi- tai syntymäaikatietoja oli kysymyksessä alkuperäisen tai uuden hygieniaosaamistodistuksen tilaaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 13

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 11.5.2009 Hyvä osaamistestaaja! Tästä oppaasta löytyy ohjeet ja vastaukset

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Eviran ohje 16020/5. Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje 16020/5. Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Eviran ohje 16020/5 Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 5 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

Kaislanet-käyttöohjeet

Kaislanet-käyttöohjeet päivitetty 25.10.2013 Kaislanet-käyttöohjeet Rekisteröityminen Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaislanetistä... 3 1.1 Tekniset vaatimukset Kaislanetin käyttöön... 3 1.2 Kaislanet-helpdesk... 3 2. Rekisteröityminen...

Lisätiedot

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Tervetuloa käyttämään S-ryhmän tuotetietoportaalia! Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjää pyydetään luomaan salasana portaalin käyttöä varten. Päivitä tarvittaessa

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Wilman huoltajatunnus. Tunnuksen tekeminen

Wilman huoltajatunnus. Tunnuksen tekeminen Wilman huoltajatunnus Huoltajatunnuksen tekeminen onnistuu, kun sinulla on toimiva sähköpostiosoite ja oppilaitoksen lähettämä avainkoodi. Wilman käyttäjätunnusuudistuksen ansiosta molemmilla lapsen huoltajilla

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Jäsenrekisterin käytön perusteet

Jäsenrekisterin käytön perusteet Jäsenrekisterin käytön perusteet Tästä oppaasta löydät ohjeet: Uudet jäsenet Yksittäisen jäsenen etsiminen Jäsenen eropäivän merkintä Yhdistys ei poista jäsentä keskitetysti liitosta Raportit Raportin

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Postitussuunnitelman hyväksyminen

Postitussuunnitelman hyväksyminen Postitussuunnitelman hyväksyminen Postittamisen työpöytä, käyttäjäohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranetiin Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta Aloita postitussuunnitelman

Lisätiedot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullihallitus Ulkomaankauppaosasto 17.8.2007 OHJE 1(7) Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullin nettipassitus-ohjelmasta otetaan elokuun lopussa 2007 käyttöön uusi versio, jossa aiempia ilmoituksia

Lisätiedot

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN Organisaatiot kuten eläinsuojeluyhdistykset kirjautuvat KIRJAUTUMINEN ORGANISAATIOT-osiosta: http://www.turvasiru.fi/pet/turvasiru.jsp Organisaatioiden

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten 1 Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten Ohjetta päivitetty 2.9.2017. 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta Kirjautuminen Emmi-sovellukseen vaatii voimassa olevan käyttäjätunnuksen sekä hyväksytyn käyttöoikeuden

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM)

29.8.2012 SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE. Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) 1 (7) SUOMEN PANKIN RAPORTOINTIPALVELUN KÄYTTÖOHJE Maksutaseen kuukausikysely ulkomaisista rahoitussaamisista ja -veloista (BOPM) Suomen Pankin tilastotiedonkeruu tapahtuu DCS-raportointipalvelun (Data

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen. Arviointilomakkeen kuittaaminen

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen. Arviointilomakkeen kuittaaminen Ohje opiskelijalle 1 (7) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi on ajankohtaista, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy työpaikkaohjaajasi kanssa

Lisätiedot

KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KONSULTEILLE

KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KONSULTEILLE KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KONSULTEILLE Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO... 2 2. WEBWISUUN KIRJAUTUMINEN... 2 2.1 WebWisuun kirjautuminen salasanan avulla... 2 2.1.1 Käyttäjätunnus... 2 2.1.2 Lisenssinumero... 2 2.1.3

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN SALAUSPALVELU

SÄHKÖPOSTIN SALAUSPALVELU ------- SÄHKÖPOSTIN SALAUSPALVELU Käyttäjän opas ver. 106865-4, 6.2.2014 Sisältö 1 Salauspalvelun toimintaperiaate... 1 2 Salauspalvelun käyttö... 2 2.1 Avausviestin lähettäminen... 2 2.2 Vastaanottajan

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

TREENIKIRJASOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

TREENIKIRJASOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO 1 TREENIKIRJASOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO Tilin luonti Tarvitset käyttäjätunnuksen sovelluksen käyttämiseen. Käyttäjätunnus ja salasana tallentuvat paikallisesti laitteeseen, joten älä unohda salasanaasi.

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun Työantajan ns. seurantahenkilönä - pääset verkkopalvelussa seuraamaan tehtyjä väli- ja päättöarviointeja ja koulutuskorvaushakemusten tilannetta sekä tulostamaan

Lisätiedot

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE)

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) Ole hyvä ja lue nämä 15-sivuiset tallennusohjeet huolellisesti läpi. Huomaa,

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.7. PÄIVITETTY 31.5.2016 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle

Lisätiedot

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakemista ja arviointilomakkeen täyttämistä varten työnantaja / työpaikkakouluttaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen. Tämän jälkeen

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakuajan lähestyessä, sekä työnantaja/työpaikkakouluttaja että opiskelija saavat tästä ilmoituksen sähköpostiinsa. Tämän ilmoituksen jälkeen työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Varausja rjestelma n (Extranetin) ka yttö öpas tilaajalle

Varausja rjestelma n (Extranetin) ka yttö öpas tilaajalle Varausja rjestelma n (Extranetin) ka yttö öpas tilaajalle Pölaris Kielipalvelut Oy 1 Sisällysluettelo Esittely... 3 Sisäänkirjautuminen... 3 Rekisteröityminen... 4 Salasanan vaihtaminen... 5 Extranet-järjestelmän

Lisätiedot

Ohje huoltajille Helmen käytöstä

Ohje huoltajille Helmen käytöstä Ohje huoltajille Helmen käytöstä Tervetuloa Seinäjoen Helmen käyttäjäksi! Helmi on oppilaiden, opettajien ja huoltajien väliseen viestintään tarkoitettu ohjelma. Sieltä näet helposti mm. oppilaan arvosanat

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä. Palvelu toimii samankaltaisena

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen.

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen. Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Osana NordLEI-verkkoportaalia asiakkaat voivat hakea esi-lei-tunnisteita juridisille yksiköilleen. Lisäksi NordLEI sallii myös niin kutsutun

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma Wilman käyttöopas huoltajille 1 Sisällysluettelo Wilmaan kirjautuminen... 3 Oma etusivu... 4 Pikaviestit... 5 Työjärjestys... 6 Kokeet... 6 Suoritukset... 6 Tuntimerkinnät... 7 Selvitä tuntimerkintöjä...7

Lisätiedot

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013 http://www.wordle.net Opiskelijan ohje 1.9.2013 Opiskelijan ohje 2 (9) n käyttöohje tutkinnon suorittajalle Ohjeen sisältö TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan ssa, jonka osoite on /tupa. Jokainen TIEKEn tutkintoa

Lisätiedot

Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan

Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan Työttömyyskassan verkkopalvelun kautta voit lähettää hakemuksia tarkistaa ja muuttaa yhteystietojasi, laskea päivärahan suuruuden,

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Sähköinen ilmoittautuminen Salibandyliiton tapahtumaan

Sähköinen ilmoittautuminen Salibandyliiton tapahtumaan SUOMEN SALIBANDYLIITTO SÄHKÖINEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ OHJEEN VERSIO 1.4. (s. 1) Sähköinen ilmoittautuminen Salibandyliiton tapahtumaan Seuraavilla sivuilla opastamme tekemään ilmoittautumisen liiton

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe)

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe) 1(5) USEAN KORTIN TILAAMINEN Toiminto tilaa ja uusi kortteja löytyy etusivulta kohdasta Kortit. Tässä voit tilata Lounaskortteja henkilöille, jotka on jo luotu lounaskorttipalveluun, ja joilla ei tällä

Lisätiedot

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA 1 Henkilöstöpalvelut 2015 (12.8.2015) OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA Hakemus Turun yliopistossa avoinna olevaan tehtävään tehdään täyttämällä hakemus ja liittämällä tarvittavat

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

TOIMINNOT s.5 Kappaleessa käydään läpi yhteyshenkilön käytössä olevat toiminnot ja ohjeet niihin.

TOIMINNOT s.5 Kappaleessa käydään läpi yhteyshenkilön käytössä olevat toiminnot ja ohjeet niihin. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (16) Käyttöohjeen sisältö s. 1: ENSIMMÄINEN KIRJAUTUMINEN, SALASANAN VAIHTO s.2 PERUSNÄKYMÄ/ALKUNÄKYMÄ s.3 Kuva yhteyshenkilön itsepalveluliittymän näkymästä. VALIKOT s.4

Lisätiedot

Tarjoustyökalun käyttöohje

Tarjoustyökalun käyttöohje Tarjoustyökalun käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Oppisopimuskeskuksen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

UUTTA. Hintaluokat. Hintaluokilla määritellään laituripaikkojen hinnat keskitetysti. Paikan hinta näkyy kaikkialla aina paikkatiedon ohessa.

UUTTA. Hintaluokat. Hintaluokilla määritellään laituripaikkojen hinnat keskitetysti. Paikan hinta näkyy kaikkialla aina paikkatiedon ohessa. UUTTA (23.5.2015) Hintaluokat Aikaisemmin Muutoksia Veneen tiedot lomakkeella - osa 2 Lisää tietoa laituripaikoista Muutoksia Käyttäjätiedot lomakkeella Muutoksia Veneen tiedot lomakkeella Maksulliset

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 3172 Liite 1 ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta) Henkilö tietää mitä mikrobit

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

GolfBox -käyttöohjeet Sarfvikin jäsenille. Versio 3.0

GolfBox -käyttöohjeet Sarfvikin jäsenille. Versio 3.0 GolfBox -käyttöohjeet Sarfvikin jäsenille Päivitetty toukokuu 2015 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 SISÄÄN- JA ULOSKIRJAUTUMINEN GOLFBOXISTA... 4 2.1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN GOLFBOXIIN... 4 2.2 ULOSKIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin tai päivittävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Nettikaupan uudistukset

Nettikaupan uudistukset WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 3/12 Nettikaupan uudistukset 1 Johdanto 4 2 Ohjattu tilaaminen omien tilauspohjien avulla 4 3 Tilauspohjat 7 3.1 Muokkailtavuus 7 3.2 Tilauspohjan vanhentuminen 8 3.3 Ilmoitus

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Markkinointijakelun tilaaminen

Markkinointijakelun tilaaminen Markkinointijakelun tilaaminen PTP käyttöohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranet-palveluun Luo markkinointijakelulle nimi Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Aloita markkinointijakelun tilaaminen Tilaaminen:

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä ja vuosiraportointi Poimintoja raportoijalle, TETS. 22.1.2013 Saara Elväs

Seurantajärjestelmä ja vuosiraportointi Poimintoja raportoijalle, TETS. 22.1.2013 Saara Elväs Seurantajärjestelmä ja vuosiraportointi Poimintoja raportoijalle, Saara Elväs Vuosiraportointi 2012 Kaikki tiedot tulee raportoida seurantajärjestelmään maaliskuun loppuun 2013 mennessä Tiedot tarkastetaan,

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti. Hakijan lisäksi hankkeita voi tarkastella

Lisätiedot

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa

Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa Verottajan työntekijä- ja urakkailmoitusten tekeminen Movenium TimeTracker-palvelussa 4. heinäuuta 2014 Tämän materiaalin tarkoitus Tässä ohjeessa opastetaan vaiheittain kuinka veroviranomaisen 1.7.2014

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE

KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE KATSO-PALVELUN KÄYTTÖOHJE Sisällys Yleistä... 2 2. Organisaation Katso-tunnisteen perustaminen... 2 2.1. Sähköinen henkilöllisyyden varmentaminen... 2 2.2. Henkilöllisyyden varmentaminen palvelupisteessä...

Lisätiedot

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1)

LIITTEIDEN lisääminen laskulle. Pikaohje (1.1) LIITTEIDEN lisääminen laskulle Pikaohje (1.1) 2 Yleistä :n kehittämä liitejärjestelmä Terminaali mahdollistaa liitteiden lisäämisen kaikille laskuille vaikka laskutusjärjestelmässä ei olisi tukea liitteille.

Lisätiedot

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 Mikä on TYVI? TYVI-operaattorit TYVI on lyhenne joka tulee sanoista Tiedot Yritykseltä VIranomaisille. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2005

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015

Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Kuljetustilaus.fi asiakkaan rekisteröitymisja yleisohjeet 16.4.2015 Yleistä palvelusta: - Kuljetustilaus.fi on Elinkeinoelämän Keskusliittoon kuuluvan Logistiikkayritysten Liito Ry:n tarjoama nettiportaali,

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.5. PÄIVITETTY 1.7.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle saa.

Lisätiedot

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä Järjestäjä) Säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää testiryhmän yhteistyössä Lumenen kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Osallistumiskelpoisuus

Lisätiedot

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokkaan ja asiamiehen opas Edita Prima oy 2.8.2017 YLEISTÄ PALVELUSTA Ehdokasasettelupalvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa vaalien järjestäjää tekemään

Lisätiedot