Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)"

Transkriptio

1 Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira

2 ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ TIETOA HYGIENIAOSAAMISESTA JA OSAAMISEN OSOITTAMISESTA TAUSTALLA OLEVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MITÄ ON ELINTARVIKEHYGIEENINEN OSAAMINEN? HYGIENIAOSAAMISEN AIHEALUEET HYGIENIAOSAAMISEN TESTIJÄRJESTELMÄN VALVONTA ELINTARVIKEHYGIEENISEN OSAAMISEN OSOITTAMINEN HYGIENIAOSAAMISTODISTUS OSAAMISTESTI MAKSUT... 7 II OSA: HYGIENIAOSAAMISTESTAAJANA TOIMIMINEN OSAAMISTESTAAJAN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA YHTEYDENPITO EVIRAN JA OSAAMISTESTAAJAN VÄLILLÄ OSAAMISTESTIEN JÄRJESTÄMISESTÄ OSAAMISTESTILOMAKKEIDEN HAKU JA HYGIENIAOSAAMISTODISTUSTEN TILAAMINEN III OSIO: KYSYMYSPANKIN KÄYTTÖ KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA PÄÄSIVULTA LÖYTYVÄT TOIMINNOT OSAAMISTESTILOMAKKEEN HAKEMINEN OSAAMISTESTILOMAKKEIDEN KOPIOINTI TULOSTEN SYÖTTÄMINEN TULOSTEN SYÖTTÄMINEN, KUN KUKAAN EI LÄPÄISE OSAAMISTESTIÄ HYGIENIAOSAAMISTODISTUKSEN TILAAMINEN ILMAN OSAAMISTESTIÄ HYGIENIAOSAAMISTODISTUSTEN ALLEKIRJOITUS MITEN HAETAAN OIKEUTTA JÄRJESTÄÄ OSAAMISTESTI ERITYISTILANTEESSA? VIRHEILMOITUKSET KYSYMYSPANKISSA OSAAMISTESTAAJAN TOIMENPITEET ASIAKKAAN SAADESSA VIRHEELLISEN HYGIENIAOSAAMISTODISTUKSEN TAI JOS TODISTUS JA/TAI KORTTI ON KADONNUT ULOS KIRJAUTUMINEN Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 2

3 ALKUSANAT Tämä opas on tarkoitettu kaikille Elintarviketurvallisuusviraston Eviran (jäljempänä Evira) tai sen tehtäviä aiemmin hoitaneen Elintarvikeviraston hyväksymille, elintarvikelain (23/2006) 28 :n tarkoittamille hygieniaosaamistestaajille. Hygieniaosaamistestaajan velvollisuuksiin kuuluu noudattaa hygieniaosaamisesta ja sen testaamisesta annettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä Eviran tarkempia ohjeita hygieniaosaamisen testijärjestelmän ja sen käytön suhteen ja tutustua edellä mainituista syistä tähän oppaaseen huolella. Evira julkaisee osaamistestaajan opasta ainoastaan sähköisessä muodossa Eviran internetsivulla (www.evira.fi Elintarvikkeet Hygieniaosaaminen Osaamistestaajat Osaamistestaajan opas) sekä osaamistestaajien Kysymyspankissa (www.kysymyspankki.fi OHJEET Osaamistestaajan opas ) ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Evira ilmoittaa oppaan päivityksistä testaajille sekä sähköpostilla että Kysymyspankin YHTEYDENPITO Viestit testaajille -osiossa. Osaamistestaajien on seurattava Eviran testaajille suunnattuja sähköpostitiedotteita, joilla tiedotetaan hygieniaosaamiseen ja testaamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Evira suosittelee, että jokainen osaamistestaaja huolehtii siitä, että hänellä on ajan tasalla oleva Osaamistestaajan opas käytössään. Opas on helposti tulostettavassa muodossa (pdf-tiedostona) ja sen voi tulostaa itselleen avuksi osaamistestitilaisuuksien järjestämiseen ja Kysymyspankki - tietokantajärjestelmän käyttämiseen. Oppaassa kerrotaan hygieniaosaamisesta ja sen osoittamisesta, hygieniaosaamistestaajana toimimisesta, Eviran ylläpitämän Kysymyspankki - tietokantajärjestelmän käytöstä, hygieniaosaamistestien järjestämisestä, testien korjaamisesta ja muista osaamistestaajan velvollisuuksista. Pdf-tiedoston avaamiseen tarvitaan sopiva ohjelma, esim Adobe Acrobat Reader, joka on ilmainen ja jonka lataamiseen omalle koneelle löytyy linkki Kysymyspankin etusivulta ETUSIVU Adobe Acrobat Reader -kuvake. Osaamistestaajalla on myös oltava käytössään ajan tasalla oleva hygieniaosaamista ja sen testaamista koskeva lainsäädäntö, joka on saatavissa Eviran internetsivuilta (www.evira.fi Elintarvikkeet Hygieniaosaaminen Lainsäädäntö tai Lainsäädäntö). Palautetta hygieniaosaamisen testijärjestelmästä, oppaasta sekä hygieniaosaamisen internetsivuista voi antaa osoitteessa kohdassa palaute sekä osaamistestaajien Kysymyspankin "YHTEYDENPITO Palaute" -osiossa. Akuuteissa ongelmatilanteissa auttaa hygieniaosaamisen palvelunumero Hygieniaosaamisen palvelunumero arkisin maanantaista perjantaihin klo 9-12 numerossa Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 3

4 I OSA: YLEISTÄ TIETOA HYGIENIAOSAAMISESTA JA OSAAMISEN OSOITTAMISESTA 1. TAUSTALLA OLEVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Aiemmin hygieniaosaamisen ja sen osoittamisen velvoite tuli terveydensuojelulaista. Suomessa tuli voimaan uusi elintarvikelaki (23/2006), johon yhdistettiin vanha elintarvikelaki, vanha hygienialaki ja terveydensuojelulain elintarvikkeita koskevat säädökset. Uuden elintarvikelain (23/2006) hygieniaosaamista koskevien säädösten (27 ja 28 ) mukaan sellaisilla henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikelain mukaan hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa, on oltava hygieniaosaamistodistus. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut terveydensuojelulain perusteella hygieniaosaamista koskevan asetuksen (1115/2001, muutettu 1227/2002) joka on toistaiseksi voimassa siihen asti, että uusi elintarvikelain perusteella annettava hygieniaosaamisasetus tulee voimaan. Elintarvikevirasto antoi päätöksen hygieniaosaamisesta (Dnro 69/73/02) 1 tammikuuta 2002 voimaantulleen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1115/2001) nojalla. Elintarvikeviraston päätös on voimassa siihen asti, kunnes uusi elintarvikelain perusteella annettava päätös korvaa sen. Ajan tasalla oleva hygieniaosaamista koskeva lainsäädäntö löytyy kokonaisuudessaan Eviran hygieniaosaamisen internetsivuilta (http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/ tai kohdasta Lainsäädäntö. 2. MITÄ ON ELINTARVIKEHYGIEENINEN OSAAMINEN? Hygieniaosaamisella tarkoitetaan elintarvikealan yrityksissä työskentelevien jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä. Elintarviketyöntekijöiden, joiden työhön liittyy erityisiä elintarvikehygieenisiä riskejä, tulee osoittaa osaamisensa hygieniaosaamistodistuksella. Hygieniaosaaminen on lakisääteinen velvoite, joka on osa elintarvikealan toimijan omavalvontaa elintarvikehuoneistoissa. Omavalvonta on jatkuvaa laadun valvontaa. Elintarvikealan toimijan velvollisuus on kustannuksellaan varmistaa, että elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä koulutetaan ja ohjataan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. Lisäksi työnantajan/elintarvikealan toimijan on varmistuttava siitä, että sellaisilla henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus ( hygieniapassi ). Käytännön hygieniaosaaminen on sitä, että todistuksella osoitettuja ja/tai muuten hankittuja tietoja ja taitoja pidetään yllä ja viedään jokapäiväiseen työhön. Hygieniaosaamisen periaatteen toteutumisen kannalta on tärkeää, että sekä yrityksen työntekijät että johto sitoutuvat noudattamaan hyvää hygieniaa. Hygienia on hallittava käytännössä jokaisessa työvaiheessa. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 4

5 Osaaminen motivoi laatutyöhön ja osoittaa asiakkaille hyvää ammattitaitoa. Osaamisen myötä yrityksen hävikki, tuotevahinkojen riski ja asiakasvalitukset vähenevät. Elintarvikehygieenistä osaamista tarvitaan, koska elintarvikeketju pellolta pöytään kehittyy nopeasti ja elintarviketyössä on jatkuvasti huomioitava ja hallittava uusia riskejä. Lisäksi mikrobiologiset ja kemialliset riskit muuttuvat, tekniikka kehittyy ja uusia raaka-aineita otetaan käyttöön. Elintarvikeketjun jokaisen lenkin vastuu ja elintarvikehygienian merkitys korostuu entisestään. 3. HYGIENIAOSAAMISEN AIHEALUEET Hygieniaosaamiseen sisältyvät seuraavat elintarvikehygienian aihealueet: 1) Mikrobiologian perusteet 2) Ruokamyrkytykset 3) Hygieeniset työskentelytavat 4) Henkilökohtainen hygienia 5) Puhtaanapito 6) Omavalvonta 7) Lainsäädäntö. 4. HYGIENIAOSAAMISEN TESTIJÄRJESTELMÄN VALVONTA 1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Evira valvoo hygieniaosaamisen testijärjestelmää ja hygieniaosaamistestaajien toimintaa. Eviralla on oikeus määrätä osaamistestien käytännön järjestämiseen liittyvistä seikoista. Evira määrää myös osaamistestien perusteista ja laatimisesta sekä testin hyväksyttävästä suorittamisesta. Evira vastaa osaamistestien ja -testijärjestelmän ylläpidosta sekä osaamistestaajan oikeuksien myöntämisestä tai niiden peruuttamisesta. Lisäksi Evira ylläpitää, päivittää ja kehittää hygieniaosaamisen internetsivuja ja sähköistä Kysymyspankki -tietokantajärjestelmää sekä käsittelee osaamistestaajien erityistilanneilmoitukset, ilmoitukset, virheilmoitukset ja palautteet. Evira voi peruuttaa hygieniaosaamistestaajan oikeuden toimia testaajana, mikäli osaamistestaaja rikkoo olennaisesti toimintaansa koskevia säännöksiä. 2) Hygieniaosaamisen lautakunta Erillinen hygieniaosaamisen lautakunta perustettiin asiantuntijaelimeksi arvioimaan osaamistestaajien kelpoisuuksia sekä ratkaisemaan muita järjestelmään liittyviä tulkintaa vaativia tilanteita. Hygieniaosaamisen lautakunta on viranomaislautakunta, joka koostuu sosiaali- ja terveysministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Eviran, lääninhallitusten ja kuntien edustajista. Käsiteltävistä asioista riippuen lautakunta voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita, mm. Opetushallituksesta. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 5

6 3) Valvontaviranomaiset Paikalliset elintarvikevalvontaviranomaiset, kuten esimerkiksi kunnaneläinlääkärit ja kuntien elintarvike- ja terveydensuojeluviranomaiset, valvovat elintarvikealan yrityksiä. Teurastamoita valvovat valtion (Eviran) tarkastuseläinlääkärit. Omavalvonnan toimivuutta valvoessaan viranomaiset valvovat myös hygieniaosaamisvelvoitteen toteutumista. 5. ELINTARVIKEHYGIEENISEN OSAAMISEN OSOITTAMINEN Elintarvikehygienian kannalta kriittisiä tehtäviä ovat helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittely, erityisesti silloin kun käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita. Kaikilla elintarvikealan yrityksissä työskentelevillä henkilöillä tulee olla tehtäviensä suorittamisen kannalta riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen. Hygieniaosaamistodistus vaaditaan elintarvikealan yrityksissä työskenteleviltä, helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita käsitteleviltä henkilöiltä, mikä edellyttää osaamistestin suorittamista tai vastaavien tietojen ja taitojen osoittamista suoritetun tutkinnon tai koulutuksen kautta. Elintarvikealan toimijan on kustannuksellaan varmistettava, että elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on elintarvikelain 27 :n tarkoittama hygieniaosaamistodistus. Osaamistodistus on oltava henkilöllä, joka on yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta. Kolme kuukautta lasketaan taannehtivasti myös aiemmat työsuhteet huomioiden. Hygieniaosaamistodistus on oltava myös elintarvikealan toimijalla, joka omassa elintarvikehuoneistossaan käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniaosaamistodistus vaaditaan myös opiskelijoilta tai harjoittelijoilta, jos he työskentelevät / ovat työskennelleet helposti pilaantuvien pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa kolme kuukautta tai enemmän. Osaaminen on osoitettava joko Elintarvikeviraston mallin mukaisella hygieniaosaamistodistuksella (ennen saatu todistus) tai Eviran mallin mukaisella hygieniaosaamistodistuksella ( jälkeen saatu todistus). Osaamistodistuksen saa läpäistyään hyväksytysti hygieniaosaamistestin tai esittämällä osaamistestaajalle hygieniaosaamisasetuksen (1115/2001, muutettu 1227/2002) liitteessä 2 mainitun tutkintotodistuksen, jolloin hygieniaosaamistodistuksen voi saada ilman testiä. Hygieniaosaamistodistuksen voi tilata vain Elintarvikeviraston tai Eviran hyväksymä osaamistestaaja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan, edellä mainituin perustein. 6. HYGIENIAOSAAMISTODISTUS 1) Hygieniaosaamistodistus ja -kortti Hygieniaosaamistodistus käsittää yhden A4 -kokoisen paperisen todistuksen sekä luottokortin kokoisen, muovisen hygieniaosaamiskortin. Todistus tai kopio todistuksesta sijoitetaan työnantajan omavalvontakansioon tai vastaavaan paikkaan niin, että dokumentti voidaan esittää pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Työntekijälle itselleen jää alkuperäinen hygieniaosaamistodistus ja -kortti (tai pelkkä kortti, jos alkuperäinen paperitodistus annetaan työnantajalle). Todistuksen molempien osien antamista työnantajalle ei suositella. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 6

7 2) Hygieniaosaamistodistuksen ja/tai -kortin katoaminen Hygieniaosaamistodistuksen tai -kortin kadotessa otetaan yhteyttä osaamistestaajaan. Uuden hygieniaosaamistodistuksen henkilö voi saada todistamalla henkilöllisyytensä ja näyttämällä tallessa olevan kappaleen hygieniaosaamistodistuksesta tai -kortista osaamistestaajalle. Jos molemmat osaamistodistuksen osat ovat hävinneet, niin suositellaan, että asiassa otetaan yhteyttä osaamistestaajaan, joka on myöntänyt henkilölle osaamistodistuksen. Osaamistestaaja voi dokumenttia vastaan (tallessa oleva testilomake tai tutkintotodistus) myöntää hakijalle uuden hygieniaosaamistodistuksen. Muussa tapauksessa hakijan on mentävä uudelleen testiin. 7. OSAAMISTESTI Osaamistesti koostuu 40 oikein / väärin -väittämästä. Osaamistestin läpäisee 34/40 pisteellä. Väärästä vastauksesta ei anneta miinuspisteitä, näin ollen osaamistestin läpäisee vielä kuudella väärällä vastauksella. Yhdessä väittämässä saa vastata vain yhteen vastausvaihtoehtoon. Osaamistestiin osallistuvan on merkittävä selkeästi se vastausvaihtoehto, jota pitää oikeana. Tyhjäksi jätetyt kohdat katsotaan virheellisiksi vastauksiksi. Osaamistestissä käytettävä vastausaika on 45 minuuttia ja testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua testin aloitusajasta. 8. MAKSUT Evira laskuttaa hygieniaosaamistestaajia heidän tekemiensä hygieniaosaamistodistustilausten mukaisesti sen mukaan, mitä maa- ja metsätalousministeriö on säätänyt asetuksessaan Eviran maksullisista suoritteista (296/2006 muutoksineen). Lasku muodostuu hygieniaosaamistodistuksen (paperitodistus, muovikortti, saatekirje, kuoret, painotyöt, pakkaaminen, postiin toimittaminen) valmistuksesta aiheutuneista materiaali- ja työkuluista. Hygieniaosaamistestaajat voivat periä edellä mainitut materiaalikulut + muut hygieniaosaamistodistuksen myöntämisestä (esim. testitilaisuuden järjestäminen) aiheutuneet kulut asiakkailtaan. Hygieniaosaamistestaajat vastaavat ja huolehtivat itse toiminnan maksullisuudesta mahdollisesti aiheutuvista itseään koskevista vero- ym. seuraamuksista. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 7

8 II OSA: HYGIENIAOSAAMISTESTAAJANA TOIMIMINEN 1. OSAAMISTESTAAJAN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA Osaamistestaajat toimivat osaamistestaajina julkista valtaa käyttävinä, virkamieheen rinnastettavina henkilöinä ja heihin sovelletaan rikoslain 40 luvun virkamiestä koskevia säädöksiä. 1) Oikeus toimia hygieniaosaamistestaajana Elintarvikeviraston tai Eviran hyväksymällä hygieniaosaamistestaajalla on oikeus järjestää elintarvikelain (23/2006) tarkoittamia hygieniaosaamistestejä, myöntää hygieniaosaamistodistuksia siihen oikeutetuille henkilöille ja käyttää Eviran sähköistä Kysymyspankki-tietokantajärjestelmää. 2) Oikeus käyttää Eviran Kysymyspankki-tietokantajärjestelmää ja järjestää testejä Henkilölle myönnetty kelpoisuus toimia osaamistestaajana ja tämän mukana tullut käyttäjätunnus ja käyttöoikeus sähköiseen Kysymyspankki -tietokantajärjestelmään ovat aina henkilökohtaisia. Osaamistestaaja toimii osaamistestejä järjestäessään itsenäisenä toimijana eikä esimerkiksi työpaikkansa työntekijän roolissa. Siten osaamistestaajan kelpoisuus siirtyy testaajan mukana työpaikkaa vaihdettaessa tai vapaalle siirryttäessä. Testaaja voi siis testata keitä tahansa halukkaita henkilöitä siitä riippumatta missä hän on töissä tai onko hän lomalla/vanhempainvapaalla, työttömänä tms. Osaamistestaajan oikeus järjestää osaamistestejä ja myöntää hygieniaosaamistodistuksia säilyy työpaikkaa vaihdettaessa riippumatta siitä, kuka on maksanut osaamistestaajan oikeuksien hakemuksen käsittelyn. Osaamistestaajan käyttäjätunnusta ja salasanaa Kysymyspankkitietokantajärjestelmään, testaajanoikeuksia tai velvollisuuksia ei saa omatoimisesti tai muun tahon pyynnöstä siirtää toiselle henkilölle tai työnantajalle edes tilapäisesti! 3) Osaamistestaajan velvollisuudet Osaamistestaajan velvollisuuksiin kuuluu osaamistestitilaisuuksista tiedottaminen, testien järjestäminen ja valvonta, testitulosten tarkastaminen, raportointi Eviraan testiin osallistuneista ja testin hyväksytysti suorittaneista sekä hygieniaosaamistodistusten myöntäminen ja jakelu siten, mitä edellä mainittujen velvollisuuksien osalta lainsäädännössä ja tässä ohjeessa määrätään. Osaamistestaajan tulee olla henkilökohtaisesti läsnä osaamistestitilaisuudessa ja varmistaa, että testattavat vastaavat kysymyksiin itsenäisesti, että osaamistestin tulokset ovat luotettavia eikä niitä voida jälkikäteen muuttaa. Osaamistestaajan tulee huolehtia siitä, että hygieniaosaamistodistus myönnetään viivytyksettä osaamistestin hyväksyttävästi suorittaneelle henkilölle, samoin kuin muulle sosiaali- ja terveysministeriön hygieniaosaamisasetuksen (1115/2001) 4 :n mukaan siihen oikeutetulle henkilölle, joka esittää osaamistestaajalle tätä koskevan pyynnön. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 8

9 Osaamistestaajan on arkistoitava kaikkien osaamistestiin osallistuneiden (myös niiden, jotka eivät läpäisseet testiä) osaamistestilomakkeet sekä yksi järjestelmästä tulostettu mallivastauslomake / testi vähintään 1 vuoden ajaksi asianmukaisesti suojattuna lukollisessa tilassa niin, ettei muilla henkilöillä ole mahdollisuutta päästä lomakkeisiin käsiksi. Osaamistestaaja vastaa henkilökohtaisesti arkistoinnista/arkistoinnin järjestämisestä ja siitä, ettei lomakkeita luovuteta eteenpäin. Osaamistestilomakkeiden arkistointi voidaan järjestää esim. koulun (tai muun työnantajan tiloissa), mikäli osaamistestaajalla on siellä käytettävissään lukittava arkistointikaappi. Jos osaamistestaaja arkistoi osaamistestilomakkeita työpaikallaan, on kaikki lomakkeet otettava mukaan ja arkistoitava asianmukaisesti, jos työpaikka vaihtuu tai työt lopetetaan. Samoin arkistoidaan valokopiot niistä tutkintotodistuksista / opintorekisteriotteista, joiden perusteella hygieniaosaamistodistus on myönnetty ilman osaamistestiä. Pyydettäessä osaamistestilomakkeet (tai muut dokumentit joiden perusteella osaamistodistus on myönnetty) on esitettävä Eviran valtuuttamalle tarkastajalle. 4) Toiminnan lopettaminen Mikäli osaamistestaaja haluaa lopettaa toimintansa esimerkiksi eläkkeelle jäämisen tai työpaikan vaihtumisen takia, tulee siitä aina ilmoittaa Eviraan Kysymyspankin YHTEYDENPITO Ilmoitukset -osion kautta. (Kuva 2.) Esimerkiksi jos hygieniaosaamistestissä ollut henkilö on kadottanut joko hygieniaosaamistodistuksen tai -kortin ja osaamistestaaja on lopettanut toimintansa edellä kuvatulla tavalla, voi henkilö ottaa yhteyttä toiseen osaamistestaajaan, joka voi tilata henkilölle uudet todistukset. 2. YHTEYDENPITO EVIRAN JA OSAAMISTESTAAJAN VÄLILLÄ 1) Omat tiedot Osaamistestaajille lähetettäviä tiedotteita varten testaajalla on oltava voimassaoleva sähköpostiosoite, jota hän pääsee seuraamaan säännöllisesti. Laskuja ja todistusten lähettämistä varten testaajalla on oltava myös voimassaoleva postiosoite. Yhteystiedot ilmoitetaan osaamistestaajaksi hakemisen yhteydessä, jonka jälkeen osaamistestaajien velvollisuus on ylläpitää / päivittää yhteystietojaan itse Kysymyspankin kautta. Osaamistestaaja valitsee Kysymyspankki -tietokantajärjestelmään antamistaan työ- ja kotiosoitteista vain yhden, johon lähetetään sekä osaamistodistukset painotalosta että osaamistodistusten laskut Evirasta. Omat yhteystiedot pääsee tarkistamaan Kysymyspankin OMAT TIEDOT Yhteystietosi osiosta (Kuva 1). 2) Yhteystietojen muuttaminen Yhteystietojen ja laskutusosoitteen muutokset tehdään Kysymyspankin YHTEYDENPITO Ilmoitukset -osiossa (Kuva 2.). Yhteydenotossa on aina mainittava testaajatunnus, nimi ja kumpaa osoitetta (työ vai koti) muutetaan ja kumpaan osoitteeseen jatkossa laskut ja todistukset lähetetään. Yhteystiedoissa ilmoitetaan myös halutaanko omat tiedot (nimi, osoite ja sähköpostiosoite) julkaistavaksi Eviran internetsivuilla (www.evira.fi Elintarvikkeet Hygieniaosaaminen Luettelo osaamistestaajista tai Luettelo osaamistestaajista) ja jos halutaan, niin kummat yhteystiedot (työpaikan vai kodin) julkaistaan. Huom! Sellaisissa tapauksissa, joissa Eviran lähettämät sähköpostitiedotteet palautuvat virheellisen osoitteen vuoksi (tai Evira ei muuten saa yhteyttä osaamistestaajan), Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 9

10 osaamistestaajan käyttäjätunnus sähköiseen Kysymyspankki -tietokantajärjestelmään lukitaan tilapäisesti siihen asti, että osaamistestaaja ottaa yhteyttä Eviraan ja selvittää asian. Kuva 1. Osaamistestaajan yhteystiedot Kuva 2. Ilmoitukset Eviraan Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 10

11 3) Muu yhteydenpito Osaamistestaajien ensisijaiset yhteydenpitokanavat Eviraan hygieniaosaamiseen liittyvissä asioissa ovat Kysymyspankin YHTEYDENPITO Ilmoitukset (Kuva 2.) tai YHTEYDENPITO Virheilmoitukset (Kuva 11.) -osiot. Eviran henkilökunnan työpuhelinnumeroihin tai työsähköposteihin lähetettyihin ilmoituksiin tai tiedusteluihin voi joutua odottamaan vastausta pidempäänkin työtilanteesta riippuen. Kysymyspankin YHTEYDENPITO Ilmoitukset ja Virheilmoitukset -osioita seurataan sen sijaan joka arkipäivä. Akuuteissa ongelmatapauksissa palvelee hygieniaosaamisen palvelunumero arkisin klo 9-12; puh: OSAAMISTESTIEN JÄRJESTÄMISESTÄ Osaamistesti on järjestettävä tähän tarkoitukseen soveltuvassa tilassa, jossa on tarvittavat välineet osaamistestin suorittamiseen sekä riittävästi istumapaikkoja niin, että varmistetaan yksilöllinen osaamistestiin vastaaminen (testattavat eivät istu niin, että voivat katsoa toisiltaan vastauksia). Osaamistestin suorituspaikka ja osoite on ilmoitettava haettaessa testilomaketta Kysymyspankista. Ennen osaamistestin järjestämistä osaamistestaajan on ilmoitettava osallistuville henkilöille, että heidän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä testitilaisuudessa. Osaamistesti suoritetaan valvotuissa oloissa. Osaamistestaaja valvoo testiä henkilökohtaisesti, eikä voi siirtää tätä vastuuta muulle taholle. Jos testattavia on samassa testitilaisuudessa yli 40 henkilöä, osaamistestaaja hankkii paikalle itsensä lisäksi toisen valvojan. Toisen valvojan ei tarvitse olla osaamistestaaja. Toisen valvojan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan Eviraan samalla kun osaamistestilomake haetaan. Testattavia ei voi jakaa kahteen erilliseen tilaan toisen testin valvojan läsnäolosta huolimatta. Ennen osaamistestin aloittamista osaamistestaajan on syytä antaa testattaville yhteystietonsa siltä varalta, että testattavat saavat virheellisen hygieniaosaamistodistuksen tai kadottavat todistuksensa. Osaamistestaajan on syytä ilmoittaa ennen osaamistestiä tai heti testin jälkeen, että virheellisen hygieniaosaamistodistuksen saatuaan tai osaamistodistuksen hävitettyään otetaan yhteyttä hygieniaosaamistodistuksen myöntäneeseen osaamistestaajaan. Eviraan tulevat näitä koskevat pyynnöt siirretään joka tapauksessa ao. osaamistestaajille. Osaamistestissä käytetään kuulakärkikynää tai muuta vastaavaa välinettä, jolla voidaan varmistaa testitulosten pysyvyys ja arkistointikelpoisuus. Osaamistestaajan tulee varmistaa, että kaikilla osaamistestiin osallistujilla on käytössään kuulakärkikynä tai vastaava väline. Lyijykynää ei saa käyttää vastaamiseen eikä osaamistestin korjaamiseen. Osaamistesti suoritetaan kirjallisesti suomen- tai ruotsinkielellä. Elintarvikelain (23/2006) mukaan Eviralla on oikeus antaa tarkempia määräyksiä osaamistestin suorittamisesta. Eviran hygieniaosaamisesta annetun päätöksen mukaan Evira voi harkintansa mukaan myöntää osaamistestaajalle yksittäistapauksissa erillisestä pyynnöstä (erityistilanneilmoitus) ennalta sovittua testikertaa varten oikeuden osaamistestin järjestämiseen jollakin muulla kielellä. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 11

12 1) Normaali osaamistesti Normaali osaamistesti suoritetaan kirjallisesti joko suomen tai ruotsin kielellä. Osaamistestaaja saa kysymykset normaalia osaamistestiä varten sähköisestä Kysymyspankista aikaisintaan kaksi päivää ennen aiottua testipäivää. Osaamistestin aikana ei saa keskustella. Osaamistestaaja ei saa selittää kysymyksiä eikä antaa oikeita vastauksia testattaville. Apuvälineiden (sanakirjat, muistiinpanot yms.) käyttö ei ole sallittua. Testiaika on 45 minuuttia ja testitilasta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua osaamistestin alkamisesta. 2) Erityistilannetesti Osaamistestaaja voi hakea Eviralta lupaa järjestää osaamistesti jollain muulla kielellä tai tavalla kuin kirjallisesti suomen tai ruotsin kielellä. Lupaa haetaan tekemällä Kysymyspankin kautta sähköinen erityistilanneilmoitus. Ilmoitus on tehtävä vähintään seitsemän päivää ennen suunniteltua testiajankohtaa. Erityistilannetestiä ei voi pitää samaan aikaan normaalin erityistilannetestin kanssa. Erityistilanneilmoitus on normaalin testihaun kaltainen, mutta lisäksi ilmoitetaan millä kielellä ja millä tavalla osaamistesti käytännössä järjestetään sekä kuinka osaamistestaaja aikoo hoitaa kääntämisen (tulkki, sanakirja, kysymysten kääntäminen muulla tavoin) ja millä tavoin osaamistestaaja varmistaa sen, että osaamistestin luonne ei muutu kääntämisen myötä. Osaamistestaajan tulee itse hankkia tulkki ja varmistua tulkin luotettavuudesta ja siitä, että tulkilla ei ole sidoksia testattaviin henkilöihin. Evira suosittelee virallisen tulkin/kääntäjän käyttöä. Evira käsittelee erityistilanneilmoituksen ja antaa luvan pitää haettu osaamistesti, pyytää lisäselvitystä erityistilannetestistä tai evää luvan järjestää haettu osaamistesti. Erityistilannetestissä ei ole aikarajaa. Osaamistestaaja voi avata hankalia sanoja ja apuvälineiden käyttö (sanakirja, suurennuslasi/muut näkemisen apuvälineet yms.) on sallittua siltä osin, mitä osaamistestaaja on kuvannut erityistilanneilmoituksessaan, mutta oikeisiin vastauksiin johdattelu tai kysymysten muuntelu ei ole sallittua. Kaikissa erityistilannetesteissä, vaikka erityistilannetesti suoritettaisiin suullisena, testattava kirjaa vastauksensa testiä varten haettuun kysymyslomakkeeseen, jonka osaamistestaaja tarkastaa ja arkistoi kuten normaalin osaamistestin lomakkeetkin. Suoritus arvioidaan näiden kirjallisten vastausten perusteella kuten normaalissa osaamistestissä. Hygieniaosaamistestin jälkeen osaamistestaaja kerää kaikki testilomakkeet ja tarkistaa samalla osaamistestiin osallistuneiden henkilöllisyyden. Evira suosittelee, että välittömästi osaamistestin jälkeen järjestetään testin oikeiden vastausten tarkastelutilaisuus, joka on samalla opetustilaisuus. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi niin, että osaamistestaaja ottaa kalvokopion tulostamastaan oikeat vastaukset sisältävästä lomakkeesta ja piirtoheitintä apuna käyttäen esittää oikeat vastaukset osaamistestiin osallistuneille. Samassa yhteydessä osaamistestaaja selittää osaamistestiin osallistuneille oikeat vastaukset ja vastaa osaamistestiin liittyviin kysymyksiin. Osaamistestissä osallistuneelle henkilölle on osaamistestaajan kerrottava / ilmoitettava testituloksesta. Lisäksi osaamistestiin osallistuneella on oikeus tietää mihin kysymykseen hän on vastannut väärin. Osaamistestaaja tarkastaa ja korjaa kuitenkin aina testilomakkeet henkilökohtaisesti joko heti paikanpäällä tai myöhemmin ja ilmoittaa tuloksista testatuille. Osaamistestiin osallistujat eivät saa tehdä lomakkeisiin merkintöjä Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 12

13 osaamistestin päätyttyä. Osaamistestaaja ei saa luovuttaa osaamistestilomakkeita testin päätyttyä testatuille. 4. OSAAMISTESTILOMAKKEIDEN HAKU JA HYGIENIAOSAAMISTODISTUSTEN TILAAMINEN 1) Osaamistestilomakkeen haku Osaamistestaaja hakee itse Elintarvikeviraston tai Eviran antamalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan kutakin osaamistestitilaisuutta varten osaamistestilomakkeen Eviran sähköisestä Kysymyspankista aikaisintaan kahta arkipäivää ennen suunniteltua testiajankohtaa. Osaamistestaaja vastaa testilomakkeen kopioinnista kaikille osaamistestiin osallistuville. Kysymykset ovat aina saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Kysymyssettejä eli osaamistestilomakkeita saa hakea ainoastaan todellista järjestettävää osaamistestitilaisuutta varten. Uusia tai vanhoja Eviran hygieniaosaamistestilomakkeita ei saa käyttää koulutusmateriaalina tai harjoituskappaleina. Osaamistestin esittelyä ja harjoittelua varten hygieniaosaamisen internetsivuilta (www.evira.fi Elintarvikkeet Hygieniaosaaminen Hygieniaosaamistesti Mallikysymyssarja tai Hygieniaosaamistesti Mallikysymyssarja) voi tulostaa mallikysymyssarjan. Eviran tietojärjestelmään jää merkintä jokaisesta Kysymyspankista haetusta osaamistestilomakkeesta ja hakuajankohdasta. Osaamistestaajan on hyvä tutustua esimerkkiin osaamistestin hakemisesta ja tulosten syöttämisestä ennen ensimmäistä järjestämäänsä virallista osaamistestiä. 2) Hygieniaosaamistodistusten tilaaminen Osaamistestilomakkeiden tarkastuksen jälkeen osaamistestaaja syöttää pidetyn osaamistestin tulokset välittömästi Kysymyspankkiin. Hygieniaosaamistodistusten tilaaminen tapahtuu samassa yhteydessä automaattisesti. Kysymyspankin teknisestä käytöstä kerrotaan tarkemmin sivulta 14 alkaen. Osaamistestaajat tilaavat aina itse uuden hygieniaosaamistodistuksen kadonneen tai virheellisen todistuksen tilalle. Evira ei myönnä eikä tilaa hygieniaosaamistodistuksia. Uuden hygieniaosaamistodistuksen tilaaminen vaatii yhteydenoton Eviraan, jotta ko. testipäivän linkki kellonaikoineen aktivoidaan osaamistestaajalle uudestaan. Yhteydenotot tätä asiaa koskien tapahtuu ainoastaan Kysymyspankin "YHTEYDENPITO Virheilmoitukset" -osiossa (Kuva 11.). Eviraan ei ilmoiteta sähköpostilla tai puhelimitse testattujen nimi- tai syntymäaikatietoja oli kysymyksessä alkuperäisen tai uuden hygieniaosaamistodistuksen tilaaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira 13

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Postitussuunnitelman hyväksyminen

Postitussuunnitelman hyväksyminen Postitussuunnitelman hyväksyminen Postittamisen työpöytä, käyttäjäohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranetiin Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta Aloita postitussuunnitelman

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE)

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) Ole hyvä ja lue nämä 15-sivuiset tallennusohjeet huolellisesti läpi. Huomaa,

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun Työantajan ns. seurantahenkilönä - pääset verkkopalvelussa seuraamaan tehtyjä väli- ja päättöarviointeja ja koulutuskorvaushakemusten tilannetta sekä tulostamaan

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.7. PÄIVITETTY 31.5.2016 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä varten. Palvelua

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.5. PÄIVITETTY 1.7.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle saa.

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta 1 Sisäänkirjautuminen ja omat sivut osio: Eri kirjautumistavat verkkokirjastoon, unohtuneet käyttäjätunnukset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 12.12.2012 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN TILAA TUNNUKSET SEURASI PÄÄKÄYTTÄJÄLTÄ. KIRJAUTUMINEN PALLOVERKKOON POLKU KIRJAUTUMISEEEN PALLOLIITON ETUSIVULTA : SEURAPALVELUT-

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.4. PÄIVITETTY 23.6.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen Huom! Tässä ohjeessa kerromme kuinka siirto tehdään vapaalla siirtoajalla, jolloin vanhan

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Huomioitavaa palvelun käytöstä Tämä käyttöohje koskee ainoastaan Espoon sosiaalipalveluista haetun toimeentulotuen sähköistä asiointia. Kelasta haetun

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 30.6.2011 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN LÖYTYY SIVUN ALAREUNASTA TUNNUSTEN TILAAMINEN: JOTTA PÄÄSEE KIRJAUTUMAAN JÄRJESTELMÄÄN TULOSPALVELUVASTAAVANA, PITÄÄ OLLA TUNNUKSET

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Jäsentiedot MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.1 4.4.2016 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai muullakaan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

UUSI PELAAJA / henkilökohtaisen (tai huoltajan) käyttäjätilin luominen KIRJAUDU >> (ei kirjautunut aiemmin)

UUSI PELAAJA / henkilökohtaisen (tai huoltajan) käyttäjätilin luominen KIRJAUDU >>  (ei kirjautunut aiemmin) UUSI KÄYTTÄJÄTILI UUSI PELAAJA / henkilökohtaisen (tai huoltajan) käyttäjätilin luominen KIRJAUDU >> http://www.palloliitto.fi/pelipaikka (ei kirjautunut aiemmin) 1.Kirjoita sähköpostiosoitteesi HUOM!

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille)

Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille) Resultcoden sähköinen pöytäkirja, ohje erotuomareille ResultCoden sähköistä pöytäkirjaa käytetään Kolmosessa Nelosessa Etelä-Länsi liigoissa A- ja B-nuorten Kakkosessa (kirjaudutaan Turun piirin sivuille)

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Ohje työpaikkaohjaajalle 1 (9) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 5.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-22 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-13 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

2 Sisäänkirjautuminen Luo uusi käyttäjätunnus Unohditko salasanasi... 4

2 Sisäänkirjautuminen Luo uusi käyttäjätunnus Unohditko salasanasi... 4 1 1 Sisällysluettelo 2 Sisäänkirjautuminen... 1 2.1 Kirjaudu... 2 2.2 Luo uusi käyttäjätunnus... 2 2.3 Unohditko salasanasi... 4 3 Käyttäjän tiedot... 6 4 Etusivu... 8 5 Lomakkeiden syöttö / Kerääjän valinta...

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

If Yrityskansio Yliopistot

If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansioon kirjautuminen www.if.fi/yrityskansio Käyttäjillä on omat henkilökohtaiset tunnukset kansioon. Kansion sisällä olevaa näkymää säädellään eri käyttäjäprofiileilla.

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Neuvolan käyttäjänopas

Neuvolan käyttäjänopas Neuvolan käyttäjänopas ipana Äitiys Mediware Oy Hermiankatu 8D 33720 Tampere passipaikka@mediware.fi puh. 010 525 1559 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen palveluun... 2 3. Asiakkaan valinta...

Lisätiedot

Www-tallennuksen käyttöohje

Www-tallennuksen käyttöohje OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut puh: (09) 7747 7090 E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Www-tallennuksen käyttöohje Sisällys Käyttäjätunnukset Koulutuksen järjestäjä (saajatunnus) Laitokset/koulutusmuodot

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

ILMOITA JOUKKUE SARJAAN

ILMOITA JOUKKUE SARJAAN ILMOITA JOUKKUE SARJAAN Klikkaa sivulle http://fba.baskethotel.com/login/ Valitse etusivulta a) Sarjaan ilmoittautuminen, jos olet kokonaan uusi yhteyshenkilö b) Kirjaudu, jos olit yhteyshenkilö jo edellisellä

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja linkitetään

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro +

! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro + ! Mitä aiot tehdä? Valitse! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro + e-mail! Pelaajien syöttö Tässä ruudussa syötetään etukäteen pelaajien nimet ja numerot kuhunkin

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

OTT-S99 TESTAUSLOMAKE 1(22) Käyttäjää (tunnusta) ei saa olla kannassa

OTT-S99 TESTAUSLOMAKE 1(22) Käyttäjää (tunnusta) ei saa olla kannassa OTT-S99 TESTAUSLOMAKE 1(22) Rekisteröityminen R1 Kannan pohjustus Käyttäjää (tunnusta) ei saa olla kannassa Tunnus Opiskelija Nimi Mikko Matemaatikko Osoite Matikkakuja 1 Postinro 00500 Postiosoite Helsinki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Valtuutusten hallinnointi

Valtuutusten hallinnointi Valtuutusten hallinnointi Hallinnoi valtuutuksia -näkymä on käytettävissä Katso-tunnisteen haltijalla, jonka tunnisteeseen liittyy pääkäyttäjyys tai rinnakkaispääkäyttäjyys. Näkymässä voi hakea yrityksen

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen

EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen Päivitetty 21.11.2016 TP EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen EU login on Euroopan komission tietojärjestelmien käyttäjien todennuspalvelu. EU loginin avulla käyttäjät voivat kirjautua erilaisiin komission

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot