Kaunis, eheä ja esteetön kohtauspaikka. Lappeenrannan kaupungin kaupunkirakenneohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaunis, eheä ja esteetön kohtauspaikka. Lappeenrannan kaupungin kaupunkirakenneohjelma 2013-2016"

Transkriptio

1 Kaunis, eheä ja esteetön kohtauspaikka Lappeenrannan kaupungin kaupunkirakenneohjelma

2 n 7 toimenpidekokonaisuutta

3 Asukkaiden omatoimisuuden vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustaminen Nuorten syrjäytymisen vähentyminen. Sujuva arki, arvokas vanhuus ja turvallinen perheyhteisö sekä kasvuympäristö Kuntalaiset kokevat tärkeäksi huolehtia omasta, läheistensä ja elinympäristönsä hyvinvoinnista. Asukastyytyväisyyskysely 1. Asuinympäristöönsä tyytyväiset asukkaat Kaavoitetaan, rakennetaan ja ylläpidetään houkuttelevia, vuorovaikutteisia ja omatoimisuuteen kannustavia asuinalueita, joissa itsenäinen selviytyminen on mahdollista ja arki sujuvaa elämän eri vaiheissa. Asuinalueille suunnitellaan kohtauspaikkoja vuorovaikutusta edistämään sekä julkisia tiloja taiteiden harrastamiseen ja taidekasvatukseen. Suunnitelmien perusteella toteutetaan lapsiystävällinen, osallistava ja vireä kaupunkiympäristö, jota ympäristötaideteokset ja lastenkulttuuritapahtumat värittävät. Parannetaan ympäristöä johdonmukaisesti ja ylläpidetään sen puhtautta ja viihtyisyyttä. Kaavoitetaan, rakennetaan ja ylläpidetään riittävästi lähi- ja perusliikuntapaikkoja, joita kuntalaiset voivat käyttää ja saavuttaa vaivattomasti. Tonttien ja asuntojen kysyntä alueilla Asukastyytyväisyys Pisa- hanke Roskat pois Kestävän kehityksen ohjelma Ilmasto-ohjelma Ilman- ja vedenlaatu Luonnon monimuotoisuus Liikuntapaikkojen määrä ja laatu Asukastyytyväisyys. Parannetaan ja ylläpidetään kevyen liikenteen väyliä lähiliikuntapaikkoina. Tuetaan yhteisöllisyyttä rohkaisemalla asukkaita kehittämään ja pitämään kunnossa yhteistä omaisuutta ja ympäristöä. Asukastoimintaan ja muuhun yhteisölliseen toimintaan osallistuvien asukkaiden määrä ja vireillä olevien yhteisöllisyyttä lisäävien hankkeiden määrä.

4 Asukkaiden omatoimisuuden vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustaminen Nuorten syrjäytymisen vähentyminen. Sujuva arki, arvokas vanhuus ja turvallinen perheyhteisö sekä kasvuympäristö Kuntalaiset kokevat tärkeäksi huolehtia omasta, läheistensä ja elinympäristönsä hyvinvoinnista. Asukkaiden tyytyväisyys liikenneyhteyksien sujuvuuteen 2. Sujuvat liikenneyhteydet Toteutetaan yleiskaavoissa esitettyä väylähierarkiaa. Onnettomuuksien määrä ja vakavuus Joukkoliikenteen, yksityisautoilun, pysäköinnin, pyöräilyn ja kävelyn matkaketjuista luodaan sujuvia. Kasvatetaan joukkoliikenteen käyttäjämääriä matkalipputuotteita kehittämällä. Edistetään Imatralle, Helsinkiin ja Pietariin suuntautuvien joukkoliikenneyhteyksien paikkakunnallemme suotuisaa kehitystä. Kunnossapidetään liikenneväyliä vuodenaikojen mukaan sovitun luokittelun mukaisesti. Matka-aika Pysäköintipaikkojen määrä keskustassa (autot, pyörät ja mopot) Esteettömyys Joukkoliikenteen palvelutaso Juna- ja bussiaikataulujen yhteensopivuus Pyöräilyverkoston sujuvuus Onnettomuustilastojen kehitys Joukkoliikenteen talous ja käyttäjämäärät Palvelutaso Liikenneväylien asiakastyytyväisyysmittaus Ulkovalaistuksen asiakastyytyväisyysmittaus Onnettomuustilastot

5 Asukkaiden omatoimisuuden vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustaminen Nuorten syrjäytymisen vähentyminen. Sujuva arki, arvokas vanhuus ja turvallinen perheyhteisö sekä kasvuympäristö Kuntalaiset kokevat tärkeäksi huolehtia omasta, läheistensä ja elinympäristönsä hyvinvoinnista. Asukastyytyväisyys 3. Kaupunkikuva henkisen hyvinvoinnin tukena Suunnitellaan, rakennetaan sekä ylläpidetään viihtyisää ja siistiä ympäristöä. Kaavoituksen, suunnittelun, kaupunkikuvatyöryhmän ja rakennusvalvonnan asiantuntemusta hyväksi käyttäen huolehditaan, että kaupunki on esteettinen. Kehitetään kaupunkikuvaa niin, että se vastaa kansainvälisen yliopistokaupungin brändiä. Taajamametsiä hoidetaan suunnitelmallisesti Rantaraittien rakentamista jatketaan Suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään toreja ja aukioita erityisesti Marian aukio, Edustatori, Paasikiven puisto ja Kauppatori Suunnitellaan tapahtumapaikka tai -kenttä, jossa voidaan järjestää hyvinvointia tukevia tapahtumia Jatketaan roskaryhmän toimintaa Asukastyytyväisyys (ympäristönhoitomittari) Imagotutkimus. Imagotutkimus, kuinka haluttu Lappeenranta on opiskelijakaupunkina Puistojen hoitoluokituksen toteutuminen Puistojen kuntoa kuvaavat asukastyytyväisyysmittarit Taajamametsien hoitoa mittaava asukastyytyväisyysmittari Läpikäveltävissä olevien rantaraittien määrä kilometreissä Muiden suunnitelmien toteutuminen Annetaan asenne-, ympäristö-, ja arkkitehtuurikasvatusta. Ympäristötietoisuuden lisääntyminen Roskaamisen ja ilkivallan väheneminen

6 Työllisyyden parantuminen Elinkeinorakenteen uudistuminen ja Venäjän sijaintiaseman hyödyntäminen Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. 4. Tehokas maankäyttö Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan Kaupunkirakenteen eheytyminen Suomen houkuttelevin ja viihtyisin kaupunkikeskusta. Kaupunkirakenteen eheys Esitetään maakunta- ja yleiskaavoituksessa tasapainoinen ja kestävä kaupan ja palvelujen rakenne Tarjotaan riittävästi rakentamiskelpoisia työpaikka- ja asuintontteja sekä laadukkaita julkisten palvelujen tontteja, tonttitarjonnassa mukana sekä yksityisten että kaupungin rakentamiskelpoiset tontit Parannetaan joukkoliikenteen palveluedellytyksiä Peruskorjataan asuinalueiden ulkoliikuntapaikkoja sekä kehitetään niistä entistä toiminnallisempia ja monipuolisempia lähiliikuntapaikkoja Turvataan hyvinvointi ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus. Huolehditaan laadukkaista ja monipuolisista liikuntapaikkaolosuhteista, jotka mahdollistavat monipuolisia urheilumahdollisuuksia Ulkomaalaiskeskittymien syntymisen ehkäiseminen asuinalueilla Vuorovaikutusta edistävien julkisten tilojen toteuttaminen Kaupan ja palvelun paikkoja on riittävästi Tonttitarjonnan toteutunut monipuolisuus: asuinrakennuspaikkojen määrä jaoteltuna kerrostaloihin, pientaloihin yms. Joukkoliikennevyöhykkeellä asuvien asukkaiden määrä Alueiden moniarvoisuus Tapahtumapaikkojen monimuotoisuus, määrä ja laatu. Katukilometrien määrä asukasta kohti Pidetään kaavat ajantasaisina Tarjotaan laadukkaita asuinpaikkoja, joihin pääsee kätevästi bussilla tai muilla joukkoliikennevälineillä, pyörällä tai kävellen. Kehitetään eheää kaupunkirakennetta kiinteässä vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän, julkishallinnon ja asukkaiden kanssa Otetaan huomioon lasten ja nuorten mielipiteet kaupunkirakentamisessa ja suunnittelussa Otetaan vapaaehtoisia asiantuntijoita mukaan suunnitteluihin Aluekeskusten kehittäminen Asumiskustannusten kuten veden, energian ja tonttien hintojen kohtuullisuus Kävely- ja pyöräilyvyöhykkeellä asuvien asukkaiden määrä Joukkoliikennevyöhykkeellä asuvien asukkaiden määrä Asumiskustannusvertailun tulos Liikuntapaikkojen käyttöastetta kuvaava mittari.

7 Työllisyyden parantuminen Elinkeinorakenteen uudistuminen ja Venäjän sijaintiaseman hyödyntäminen Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan Kaupunkirakenteen eheytyminen Suomen houkuttelevin ja viihtyisin kaupunkikeskusta. 5. Kaupunkikeskustan kehittäminen Keskustan kaupan neliöt Keskustassa asuvien asukkaiden lukumäärä Rakennetaan kaupunkikeskusta kauniiksi ja ylläpidetään sen kauneutta Lisätään ydinkeskustan vetovoimaa ja viihtyisyyttä Hyödynnetään ydinkeskustan vetovoimatekijöinä Myllysaarta, Linnoitusta ja satama-aluetta. Asukastyytyväisyys (keskustan rakennukset, valaistus, puistot, siisteys) Imagotutkimus Kaupunkikuvan vastaavuus kansainvälisen yliopistokaupungin brändin kanssa. Turvataan keskusta-alueen palvelut ja niiden kehittäminen (asuminen, kauppa, palvelut, kävely, joukkoliikenne, pysäköinti) Toteutetaan vuorovaikutusta edistäviä julkisia tiloja keskustaan Kehitetään keskustaan laadukkaat ja monipuoliset liikuntapaikkaolosuhteet, jotka mahdollistavat seuroille ja kouluille monipuolisia urheilumahdollisuuksia. Asemakaavojen toteutuminen, toimitilojen käyttöaste Pysäköintitilojen käyttöaste Teatterin ja muiden kulttuuritilojen käyttöaste (monikäyttöisyys) Liikuntatilojen käyttöaste, kustannustehokkuus ja asiakastyytyväisyys

8 Omistajaohjauksen selkeyttäminen Osaavat ja hyvinvoivat työyhteisöt Vuorovaikutuksen lisääminen kaupungin ja kuntalaisten välillä. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on keskitytty ydintehtäviin, muissa palveluissa verkostomaiset toimintatavat Asiakaskeskeinen, kuntalaisen vahvaan osallisuuteen perustuva jatkuva kehittäminen. 6. Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri Henkilöstön jatkuvan, ammattiosaamista edistävän ja ylläpitävän koulutuksen lisääminen Osaava, motivoitunut, koulutettu ammattihenkilöstö Osaava, riittävä ja oikein kohdennettu henkilöstötyövoima Henkilöstön osaamisen ja uudistumiskyvyn ylläpitäminen Tehdään asioita yhdessä asukkaiden kanssa Hoidetaan viivytyksittä myös pienet mutta näkyvät epäkohdat kuntoon Määritetään arvot Ylläpidetään asiakaspalautejärjestelmiä Kehitetään e-palveluja Mitataan asiakastyytyväisyyttä ja toimitaan siten, että tyytyväisyys paranee Kehitetään palvelukokonaisuuksia käyttäjälähtöisesti Asukastyytyväisyys Toimitaan ja reagoidaan asioihin nopeasti Palautejärjestelmään vastaamisnopeus

9 Käyttömenojen kasvun ja velkaantumisen merkittävä hidastuminen Veropohjan vahvistaminen seuraavalle valtuustokaudelle. Veropohjan vahvistuminen työllisyyttä parantamalla ja yritysten investointeja lisäämällä Menojen jatkuva priorisointi ja mitoittaminen tulopohjan mukaiseksi. Kaupunkirakenteen eheys Liikenteen CO2 päästöt 7. Eheä ja kustannustehokas kaupunkirakenne Tehdään ja toteutetaan palveluverkkotarkasteluja Valmistellaan ja markkinoidaan kysyntää vastaava määrä myytäviä ja vuokrattavia tontteja Sovelletaan elinkaariajattelumallia kaikessa toiminnassa Tuottavuusanalyysi Luovutettujen tonttien määrä Hyödynnetään kiinteistöveron kasvupotentiaali täysimääräisenä Tunnistetaan elinkeinopoliittiset hankkeet ja toteutetaan ne Rakentamattomien kaavatonttien määrän kehitys Luovutettujen työpaikkatonttien määrä ja työpaikkojen määrä Toteutetaan ennakoivaa ja aktiivista maanhankintaa Suunnitellaan ja toteutetaan kaupunkirakenteen eheyttämiseen tähtääviä kehittämisohjelmia. Käytetään edistyksellisiä hankintamenetelmiä Toteutuneet maakaupat Hyväksytyt suunnitelmat, toteutetut suunnitelmat Hankintojen vaikuttavuus ja tehokkuus Tehokas logistiikka

Strategiaseuranta 2015

Strategiaseuranta 2015 Strategiaseuranta 2015 Lautakunta/toimielintaso (taso 3) Tulostettu lautakunta/toimielinkäsittelyn taustamateriaaliksi Hyvinvointiohjelma 3.1. Vahvistetaan laaja-alaisia matalan kynnyksen neuvontapalveluja

Lisätiedot

Lappeenranta 2028-strategia

Lappeenranta 2028-strategia Lappeenranta -strategia Elinkeino-ohjelma 6.6.2013 Mikko Ojapelto/ Markku Heinonen Lappeenranta on eloisa, puhdas ja turvallinen kansainvälinen yliopistokaupunki, jossa on mahdollisuus hyvään elämään.

Lisätiedot

Elinvoimaa osaamisesta

Elinvoimaa osaamisesta Lappeenranta strategia Elinvoimaa osaamisesta Lappeenrannan kaupungin elinkeino-ohjelma 2013- Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

Venäjän markkinoihin tukeutuva kyvykäs osaamiskeskittymä Lappeenrannan kaupungin Venäjä ohjelma 2013 2016

Venäjän markkinoihin tukeutuva kyvykäs osaamiskeskittymä Lappeenrannan kaupungin Venäjä ohjelma 2013 2016 Venäjän markkinoihin tukeutuva kyvykäs osaamiskeskittymä Lappeenrannan kaupungin 2013 2016 1 Neljä skenaariota venäläisten matkoista Suomeen Lähde: TAK Oy 2013, ilman viisumivapautta Million trips 60 50

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Nivalan kaupunkistrategia

Nivalan kaupunkistrategia Nivalan kaupunkistrategia Strategialuonnos 18.6 ohjausryhmä 16.09.2013 kaupunginhallitus 10.1.2014 Page 1 Visio 2020 Nivalan kaupunki on itsenäinen kasvava, yhteistyökykyinen, turvallinen ja hyvien palvelujen

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari 8.2.2013. TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista

Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari 8.2.2013. TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista Anu Kokko Hanna Hihnala Anu Valtari TAMPEREEN KAUPUNKI UUSI TAMPERE KANSALAISTEN SILMIN Yhteenveto verkkoaivoriihen tuloksista SISÄLTÖ Projektin tavoite ja tulos Taustamuuttujat Yhteenveto tuloksista Tampereen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113

MAAPOLIITTINEN OHJELMA. Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 MAAPOLIITTINEN OHJELMA Laukaan kunnanvaltuusto 10.11.2014 113 1 (26) Johdanto Maapolitiikka ja yleiskaavoitus ovat strategisen suunnittelun välineitä. Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja,

Lisätiedot

Vihreitä linjauksia kasvukeskusten ja kaupunkien asuntopolitiikkaan

Vihreitä linjauksia kasvukeskusten ja kaupunkien asuntopolitiikkaan 1 Vihreät De Gröna 2 3 4 5 Vihreitä linjauksia kasvukeskusten ja kaupunkien asuntopolitiikkaan 6 Hyväksytty Vihreiden valtuuskunnan kokouksessa 28.9.2008 Vihreän asuntopolitiikan tavoitteena on muun muassa:

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 KAUPUNKIPOLITIIKAN PERIAATEPÄÄTÖS 2009-2011 1 Johdanto Valtioneuvoston lokakuussa 2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013

Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013 Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013 1. OHJELMATYÖN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Strateginen viitekehys 1.2 Turun väestönkehitys ja väestöennuste 1.3 Yleiskaava ja yleiskaavalliset väestötavoitteet

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU Rakennettu ympäristömme Julkaisija/ Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Toimitus/ Juha Salmi, Jukka Pekkanen, Katja Lindroos Lay-out/ Dog Design Henkilökuvat/ Katja

Lisätiedot

YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN

YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN YHTEENVETO KUNTIEN LÄHTÖKOHDISTA JA TAVOITTEISTA MALe TEEMOITTAIN MALe työn taustaselvitys, jossa on dokumentoitu kahden kuntakierroksen anti Materiaali on ollut keskeinen lähtökohta- ja tavoiteaineisto

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Lähiön kehittäminen kaupunkistrategiassa tapaus Tesoma

Lähiön kehittäminen kaupunkistrategiassa tapaus Tesoma Lähiön kehittäminen kaupunkistrategiassa tapaus Tesoma Lähiöstrategiaseminaari, Helsinki 10.2.2015 Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki Tesoma aluekehitysohjelman kohdealue & aluekeskuksen vaikutusalue

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot