Lapinlahden kuntastrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017"

Transkriptio

1 Lapinlahden kuntastrategia visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall

2 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden läheisyys. Monipuolistuva elinkeinorakenne. Kulttuuri ja liikunta. Hyvä infrastruktuuri. Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö. Kunnan hyvä talous Tulevaisuuden mahdollisuudet Hyvät liikenneyhteydet ja maantieteellinen sijainti. Yritystoiminnan mahdollisuudet. Päätöksentekijöitten yksituumaisuus ja sitoutuminen yhteiseen kehittämistyöhön. Tahkovuoren läheisyys. Kaavoitus ja tonttitarjonta. Lapset ja nuoret. Nykytilanteen heikkoudet Väestön ikääntyminen ja sairastavuus; epäedullinen huoltosuhde. Työttömyys. Kuntalaisten epätasaiset elinolosuhteet. Pitkät välimatkat, laaja pinta-ala. Muuttoliike. Kritiikittömyys päätöksenteossa. Onkiveden heikko tila Tulevaisuuden uhkat Yleinen talouskehitys ja verotulojen väheneminen. Työttömyys. Riittämätön vetovoima koulutetulle nuorisolle. Vieraantuminen yhteiskunnallisten asioitten hoidosta.

3 Lapinlahden kunnan visio 2025 Elinvoimainen Lapinlahti Lapinlahti on elinvoimainen, aktiivinen ja hyvinvoiva tasapainoisen väestörakenteen, hyvien palvelujen ja vahvan talouden yli asukkaan kulttuuri- ja liikuntapitäjä. Monipuolinen elinkeinorakenne ja turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö mahdollistavat aktiivisen elämän Lapinlahdella.

4 Lapinlahden kunnan toiminta-ajatus Lapinlahtelaiset kehittävät elinympäristöään aktiivisesti yrittäjyydellään, työllään, ja muulla osallistumisellaan. Lapinlahden kunnan palveluissa näkyvät tasapuolinen kehittäminen, asiakaslähtöisyys, kannustavuus, moniammatillinen ja ennaltaehkäisevä työote, kestävän kehityksen periaatteet sekä kustannustietoisuus. Lapinlahden kunta on aktiivinen, avoin ja yhteistyöhakuinen toimija ja luotettava yhteistyökumppani

5 Lapinlahden kuntastrategia Arvot: avoimuus, oikeudenmukaisuus, yhteistyö, yrittäjyys, turvallisuus ja kestävä kehitys Asuinkuntastrategia Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö. Kestävä ympäristöpolitiikka Monipuoliset asumisen, elämisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet koko kunnan alueella eri-ikäisille perheille. Toimivat, nopeat ja kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet. Hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat työssäkäynnin muuallakin. Palvelu- ja talousstrategia Kilpailukykyiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat, tarpeen mukaan kohdennetut palvelut. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö; moniammatillinen ja ennaltaehkäisevä työote. Tasapaino palvelujen, investointien ja tulotalouden kesken; menot realistisessa suhteessa kunnan talouden kantokykyyn. Elinkeinostrategia Työn ja yrittäjyyden merkitys kunnan kehittämisessä suuri. Elinkeinopolitiikka aktiivista, nykyisten vahvojen toimialojen rinnalle uusi vahva toimiala 2010-luvun aikana. Lapinlahti kiinnittyy yrittämisen maakunnallisiin ja valtakunnallisiin menestystekijöihin ja ohjelmiin. Kulttuuristrategia Kulttuuri-, liikunta- ja muu harrastustoiminta tarjoavat mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvään elämään. Jokaisella oma harrastus. Kunta tarjoaa puitteita ja koordinoi kulttuuri- ja liikuntatoimintaa. Taide, liikunta ja luonto luovat pohjaa myös paikkakunnan yrityselämälle.

6 Asuinkuntastrategia visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö. Yleisen viihtyvyyden lisääminen, kylien erityispiirteiden ja hankkeiden tukeminen. Yhteisöllisen ilmapiirin lisääminen. Kestävä ympäristöpolitiikka. Kestävän kehityksen huomioiminen palvelutuotannossa ja asumisessa. Monipuoliset asumisen, elämisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet koko kunnan alueella eriikäisille perheille. Riittävä tontti- ja vuokra-asuntotarjonta, kysyntää vastaava kaavoituspolitiikka ja rantojen yhteiskäyttö eri puolilla kuntaa. Toimivat, nopeat ja kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet. Koko kunnan tarvetta vastaava tietoliikenneverkko mahdollistaa asumisen ja työnteon myös maaseutualueilla. Hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat työssäkäynnin muuallakin. Suunnitelmallinen liikenneturvallisuuden edistäminen, raide- ja maantieliikenteen edistäminen kunnan keinoin, turvalliset kevyen liikenteen väylät, yksityisteiden kunnossapidon avustaminen ja toimiva julkinen ja asiointiliikenne.

7 Elinkeinostrategia visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Työn ja yrittäjyyden merkitys kunnan kehittämisessä suuri. Onnistunut elinkeinopolitiikka turvaa elinkelpoisen väestörakenteen ja talouden. Kunnan on osaltaan huolehdittava kehittymisen mahdollisuuksista koko kunnan alueella huomioiden niin maatalousyrittäjien kuin muiden yrittäjien toiminnan edellytykset: mm. tiestö, tukipalvelut, verkottumisen mahdollisuudet, viihtyvyystekijät, asumisen edellytyksistä huolehtiminen Kunta tekee yhteistyötä yrityselämän kanssa mm. avaamalla palvelutuotantoaan yrityksille. Elinkeinopolitiikka aktiivista, nykyisten vahvojen toimialojen rinnalle uusi vahva toimiala 2010-luvun aikana. Nykyinen perustuotanto on pohja uuden kehittämiselle, nykyisten yritysten toiminnan turvaaminen on tärkeää. Mahdollisuuksia ovat matkailu-, kulttuuri- ja hyvinvointiyrittäjyys. Kunta vaikuttaa osaltaan osaavan henkilöstön saamiseen yrityksiin, osallistuu työllisyyden hoitoon ja alueen koulutusalojen kehittymiseen. Lapinlahti kiinnittyy yrittämisen maakunnallisiin ja valtakunnallisiin menestystekijöihin ja ohjelmiin. Lapinlahti tunnetaan rohkeana, uskottavana ja nykyajan haasteisiin vastaavana kuntana.

8 Palvelu- ja talousstrategia visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Kilpailukykyiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat, tarpeen mukaan kohdennetut palvelut. Kuntalaiset saavat elämäntilanteeseensa sopivia laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita, joita arvioidaan sisäisesti mittarien avulla ja ulkoisesti asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla. Palvelustrategia ohjaa alakohtaisesti ja alueellisesti palvelujen järjestämistä huomioiden yritysvaikutukset. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö; henkilöstön moniammatillinen ja ennaltaehkäisevä työote näkyy palvelujen järjestämisessä. Henkilöstön ja talouden merkitystä johtamistyössä painotetaan. Henkilöstöä koulutetaan ja kehittämisotetta arvostetaan. Palvelujen järjestämisessä pyritään oikea-aikaisuuteen, painopiste pyritään pitämään ennaltaehkäisevässä työssä ja varhaisessa ongelmiin puuttumisessa. Kuntalaisten omaehtoista terveyden edistämistä tuetaan mm. pitämällä kunnalliset liikuntapalvelut maksuttomina. Kolmannen sektorin toimintaa tuetaan, hankkeita ja projekteja hyödynnetään kehittämistyössä. Tasapaino palvelujen, investointien ja tulotalouden kesken; menot realistisessa suhteessa kunnan talouden kantokykyyn. Veroprosentti pidetään kilpailukykyisenä, velkaantumisen ja palveluiden on oltava oikeassa suhteessa talouden kantokykyyn. Maksujen ja taksojen on oltava yhdenmukaisia ja ne on pidettävä realistisella tasolla. Ylläpito- ja korvaavat investoinnit hoidetaan ajoissa.

9 Kulttuuristrategia visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Kulttuuri-, liikunta- ja muu harrastustoiminta tarjoavat mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvään elämään. Kunta järjestää harrastusmahdollisuuksia kansalaisopiston, musiikkiopiston ja muun oman toimintansa kautta. Kunta luo puitteita kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle ja aktiivisuudelle tukemalla seuroja, yhteisöjä ja harrastusryhmiä. Kunnan liikuntapaikat ja tilat ovat kuntalaisten käytössä. Jokaisella oma harrastus. Kunta edistää vapaa-ajan tarjontaa niin, että jokainen voisi löytää paikkakunnalta mielekästä tekemistä harrastukset nähdään myös ennaltaehkäisevänä toimintana. Kunta tarjoaa puitteita ja koordinoi kulttuuri- ja liikuntatoimintaa. Kunnassa on kulttuuritoimintaa koordinoiva vastuutaho, joka huolehtii myös tiedottamisesta ja markkinoinnista. Taide, liikunta ja luonto luovat pohjaa myös paikkakunnan yrityselämälle. Kunta tekee aktiivista yhteistyötä kulttuurin, taiteen, liikunnan ja luonnon parissa työskentelevien laitosten, taiteilijoitten ja yritysten kanssa. Kunta on mukana tapahtumien järjestämisessä ja on aktiivisesti edistämässä tapahtuminen kehittämistä.

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

Nivalan kaupunkistrategia

Nivalan kaupunkistrategia Nivalan kaupunkistrategia Strategialuonnos 18.6 ohjausryhmä 16.09.2013 kaupunginhallitus 10.1.2014 Page 1 Visio 2020 Nivalan kaupunki on itsenäinen kasvava, yhteistyökykyinen, turvallinen ja hyvien palvelujen

Lisätiedot

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2011 1 1 Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ydinkysymys... 4

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 1 RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen ja viihtyisän asuinympäristön maaseutu RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012

NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012 NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Saaristo-ohjelma 2010 2012 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Johdanto 2 2 Saaristopolitiikasta 3 3 Taustatietoja Naantalin saaristosta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot