Elinvoimaa osaamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinvoimaa osaamisesta"

Transkriptio

1 Lappeenranta strategia Elinvoimaa osaamisesta Lappeenrannan kaupungin elinkeino-ohjelma Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto- ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti.

2 Elinkeino-ohjelma Elinkeino-ohjelma yhdessä Venäjä-ohjelman toimenpiteiden kanssa muodostaa yhteisen perustan visiossa kuvattujen ja kaupungin elinvoiman vahvistamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiselle. Kaupallisten palvelujen kehittämistavoitteet on kuvattu Venäjä-ohjelmassa. Vuoden loppuun mennessä tavoitellaan osaamiseen, Venäjän naapuruuteen ja kansainväliseen sijaintiasemaan perustuen kunnianhimoisesti yhteensä uutta työpaikkaa. Tavoitteeseen yltäminen edellyttää vahvaa kumppanuutta elinkeinoelämän eri toimijoiden kanssa sekä eritoten yritysten aktiivista ja kasvuhakuista toimintaa. Sadan uuden osaamispohjaisen työpaikan kaupungin verotuloja lisäävä vaikutus on 2014 yht. 1 milj. euroa. Edelleen vuodelle tavoitellaan kaikkiaan osaamispohjaista työpaikkaa, mikä tarkoittaisi 7 milj. euron vuosittaista verotulojen lisäystä. Elinvoimaa kansainvälisyydestä ja osaamisesta elinkeino-ohjelman toimenpidekokonaisuudet ovat: 1. Elinkeinorakenteen uudistaminen tukemalla osaamispohjaisten työpaikkojen syntymistä (Kaupunginhallitus, konsernijaosto) 2. Yliopisto- ja korkeakoulukeskittymän kehittäminen (Kaupunginhallitus, Tulevaisuusjaosto ; vahva kumppanuus: oppilaitokset 3. Maakunnan matkailun kehittäminen (Wirma Lappeenranta Oy) 4. Aktiiviseen työelämään ja koulutukseen kannustaminen (Kaupunginhallitus) 5. Lappeenranta-brändin vahvistaminen vetovoimaisena kaupunkina asua, opiskella ja yrittää (Wirma Lappeenranta Oy) 6. Hankinnoilla tuloksia ja elinvoimaa (Etelä-Karjalan hankintapalvelut)

3 1. Elinkeinorakenteen uudistuminen tukemalla osaamispohjaisten työpaikkojen syntymistä Työllisyyden parantuminen. Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. Veropohjan vahvistaminen seuraavalle valtuustokaudelle. Veropohjan vahvistuminen työllisyyttä parantamalla ja yritysten investointeja lisäämällä. Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan. Vuoden loppuun mennessä syntyy yli 100 uutta osaamispohjaista työpaikkaa ja kärkialoille 25 sijoittautunutta yritystä. Tuetaan Lappeenrannan kärkialoja: energia- ja ympäristötekniikka, terveys- ja hyvinvointipalvelut, luovat alat sekä ICT osaaminen. Kaupunki tukee omalla toiminnallaan (kaavoitus, infra) yritysten kehittymistä. Alueelle on syntynyt toimivat ja kasvavat verkostot (klusterit), jotka hyödyntävät kansainvälisiä markkinoita. Toteutetaan kärkialoihin keskittyvää sijoittautumismarkkinointia. Terveysalan osalta keskitytään venäläisiin yrityksiin yhdessä kansallisen toimijan, Team Finland -verkoston kanssa. Käynnistetään aktivointi- ja hautomotoiminta uudella toimintamallilla 2014 alusta. Kohderyhmänä ovat erityisesti osaamispohjaiset aloittavat yritykset ja olemassa olevat yritykset toimialasta riippumatta. Sijoittautumismarkkinointi on hyvin keskittynyttä ja tuloksellista. Kaikilla avaintoimijoilla, Wirma, kaupunki, LUT, Saimia, Technopolis, on yhteinen perusmarkkinointimateriaali sijoittautumismarkkinointiin. Resurssit pitkäjänteiselle työlle on varmistettu. Vuoden lopussa sijoittautuneita yrityksiä on 25 kpl Vuosina syntyy 25 uutta osaamispohjaista yritystä sekä 15 jo olemassa olevaa yritystä aloittaa uuden liiketoimintakokonaisuuden. Vuoden lopussa yli 100 työntekijää Otetaan käyttöön uudistettu, sähköisiä palveluita korostava yrityspalvelukonsepti yhteistyössä ELY-keskuksen, TEtoimiston ja yritysten kanssa. Luodaan kokeiluympäristöjä yhteistyössä LUTin/Saimian/Sampon ja yritysten kanssa puhtaan ympäristön ja kestävän hyvinvoinnin kokonaisuuksiin. Asiakkailla on helppokäyttöiset interaktiiviset sähköiset palvelut. Henkilökohtainen palvelu kohdistetaan kansainvälistymis- ja kasvupotentiaalia omaaviin osaamispohjaisiin asiakkuuksiin. Sähköisten palveluiden osuus% Kokeiluympäristökokonaisuudet: Jätteetön maailma, veden puhdistus, hajautettu energian tuotanto ja jakelu, kuntoutus- ja vaativan sairaanhoidon palveluiden vientitoiminta, innovatiiviset terveys- ja hyvinvointipalvelut Kokeiluympäristöjen synnyttämät työpaikat

4 2. Yliopisto- ja korkeakoulukeskittymän kehittäminen Työllisyyden parantuminen. Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan. Asiakaskeskeinen, kuntalaisen vahvaan osallisuuteen perustuva jatkuva kehittäminen. Lappeenranta on yksi Suomen kuudesta suuresta korkeakoulukeskittymästä. Tuetaan oppilaitosten strategisten päämäärien toteutumista ja Skinnarilan kampusalueen kehittymistä. Koulutukseen hakeutuneiden määrä Muuttohalukkuus-tutkimus Opiskelijoiden asuntotakuu Tuetaan oppilaitosten ja yritysten monialaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä syvennetään yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa. Oppilaitosten ja yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan määrä, laatu sekä kaupallistuneiden innovaatioiden määrä kasvavat. t&k-menot Lappeenrannan seudulla v. 2011: 768 /asukas, tavoite : 1000 /asukas Lisätään kaikkien opintoasteiden kansainvälisyyttä. Käynnistetään oppilaitosten koulutusvientitoiminta. Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja opintojen määrä kasvaa Venäjänkielisiä osaajia tulee elinkeinoelämän käyttöön ja palveluiden saatavuus venäjäksi paranee Koulutusvientituotteet ja niiden liikevaihto, määrä, kasvu-% Tuetaan Green Campuksen toteuttamista Skinnarilanniemessä ja sen hyvien käytäntöjen käyttöönottoa Lappeenrannassa ja globaaleilla markkinoilla. Green Campus/LUT toimenpiteitä toteutetaan suunnitelman mukaan Saimian ja Technopolis Oyj:n kanssa. Innovaatio- ja kehitysalusta on laajentunut koko kaupunkiseudulle.

5 3. Maakunnan matkailun kehittäminen Työllisyyden parantaminen. Suomen houkuttelevin ja viihtyisin kaupunkikeskusta. Majoitusvuorokausien määrä ja yritysten liikevaihdon kasvu. Pallonlahtea, Linnoitusniemeä, Kaupunginlahtea ja Myllysaarta kehitetään ja markkinoidaan kokonaisuutena. Maakunnan matkailumarkkinointia tehostetaan yritysten ja kuntien avulla. Ranta-alueesta tulee matkailun ympärivuotinen käyntikortti ja Saimaan alueen suosituin kohde. Alueen markkinointi ja matkailurakenteet ovat selkeät ja tulokselliset. Alueen toimijat ovat sitoutuneet kehittämään yhdessä matkailupalveluja. Lappeenrannassa on tunnettuja ja menestyviä kulttuurikohteita. Majoitusvuorokausien määrä, hotellien käyttöaste gosaimaa-brändi nousee selkeästi tunnettuudessa. Matkailuyritykset osallistuvat laajasti gosaimaa-markkinointiin. gosaimaa-verkkosivujen kävijämäärät/uudet kävijät/ keskim. vierailuaika, kansallinen bränditutkimus Kehitetään matkailupalveluja, eritoten Rauha-Ukonniemen aluetta ja tiivistetään yhteistyötä alueella toimivien yritysten välillä. Edistetään Saimaan kanavapuiston ja Huhtiniemen investointeja sekä muita matkailuinvestointeja. Matkailutoimialan työllistävä vaikutus kasvaa 25 % vuoden loppuun mennessä. Sähköistetään matkailijoiden infopalveluita ja kehitetään liikkuvia palveluita. Yritykset ovat vahvasti mukana infopalveluiden tuottamisessa. Matkailuneuvonnan käyttäjämäärät ja asiakastyytyväisyys kasvavat (Asiakastyytyväisyyskysely) Sähköisten palveluiden osuus koko info-panostuksesta Tuetaan terveys- ja hyvinvointipalveluyritysten palvelupakettien konseptointia. Terveys- ja hyvinvointipalveluyritysten määrä ja liikevaihto kasvavat.

6 4. Aktiiviseen työelämään ja koulutukseen kannustaminen Työllisyyden parantuminen. Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. Nuorten syrjäytymisen vähentyminen. Suomen houkuttelevin ja viihtyisin kaupunkikeskusta. Veropohjan vahvistuminen työllisyyttä parantamalla ja yritysten investointeja lisäämällä. Työpaikkojen määrä on kasvanut Opiskelijoiden työllistymisaste alueelle ja työllistyneiden ja koulutukseen päässeiden määrä. Kaupunki ottaa kasvavan vastuun työllisyyden hoidosta ja työttömille suunnattujen toimenpiteiden aktivoinnista. Työllisyyden hoito linkitetään vahvasti elinkeinopolitiikkaan ja avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Alueen yritykset ja järjestöt aktivoituvat työllistämisessä. Nuorisotakuun toteutuminen. Yrityskummitoiminta Työvaltainen oppiminen Oppisopimusten määrä Kiinnitetään sosiaali- ja terveydenhuolto entistä tiiviimmin työkykyä ylläpitäviin ja työllistäviin prosesseihin. Selvitetään työllisyyden maakunnallisen toimintamallin toimivuus, vahvistetaan omistajaohjausta. Kannustetaan 2. asteen, ammattikorkeakoulun ja yliopiston koulutuksen järjestämistä elinkeinoelämän tarpeisiin. Monipuolistetaan oppisopimusten ja muuta käytännönläheistä koulutustarjontaa vähentämään koulupudokkaiden määrää. Työvoimahallinnon ja kuntoutuksen yhteistyö tiivistyy. Perustetaan sosiaalinen yritys Sosiaaliset kriteerit otetaan käyttöön hankinnoissa Pajatoiminta tehostuu Työllistyminen omalle alueelle %:ia valmistuneista Yhteistyö laajenee alueen elinkeinoelämän kanssa. Oppisopimuksiin ja räätälöityihin koulutuksiin osallistuneiden määrä Aktivoidaan Lappeenrannan työnantajia nuorisotakuun toteuttamiseen vuotiaat työttömät työnhakijat työllistyneiden ja koulutukseen päässeiden määrä

7 5. Lappeenranta-brändin vahvistaminen vetovoimaisena kaupunkina asua, opiskella ja yrittää Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. Työllisyyden parantuminen. Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan. Veropohjan vahvistuminen työllisyyttä parantamalla ja yritysten investointeja lisäämällä. Kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettuutta mittaavat kyselyt. Toteutetaan jatkuvaa brändimarkkinointia ja sijoittautumismarkkinointitoimia strategian painopisteiden mukaisesti. Vetovoimatekijöinä yliopisto- ja opiskelijakaupunki, Skinnarilan kampus, kasvu, kansainvälisyys, ostovoima, matkailu, läheisyys, saavutettavuus, kansainväliset yhteydet, yhteistyökykyinen innovatiivinen uusiutuva elinkeinoelämä, viihtyisyys ja Saimaa. Toteutetaan markkinointikampanjoita, joiden avulla kaupungin tunnettuus kasvaa ja imago vetovoimaisena kaupunkina paranee. Lappeenrantaan halutaan muuttaa opiskelemaan ja asumaan. Yritysten kiinnostus sijoittua Lappeenrantaan kasvaa. Kuntien imagotutkimus Kaupungit: muuttohalukkuus-tutkimus Lappeenrantaan sijoittuneiden yritysten määrä Imagotutkimus, kuinka haluttu Lappeenranta on opiskelijakaupunkina. Tiivistetään yhteistyötä ja luodaan toimintamallit elinkeinoelämää tukevalle vuoropuhelulle elinkeinoelämän ja alueen muiden sidosryhmien kanssa. Rakennetaan Lappeenranta-brändiä alueen elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien, kuten oppilaitosten kanssa. Lappeenranta-brändi koetaan yhteiseksi asiaksi. Lappeenranta koetaan yritysystävälliseksi kaupungiksi. Valtakunnalliset yrittäjäbarometrikyselyt ja omat sidosryhmäkyselyt Yritysvaikutuksia arvioidaan ennakkovaikutusten eli EVAarvioinnin avulla. Koulutetaan kaupunkikonsernin ao. henkilöstö brändilähettiläiksi. Jalkautetaan strategiaan pohjautuvat viestinnän ja markkinoinnin perusviestit koko organisaatioon. Kaupunkikonsernin henkilökunta on sisäistänyt kaupunkikonsernin brändin sisällön sekä viestinnän ja markkinoinnin perusviestit ja toteuttaa niitä omassa toiminnassaan ja ovat Lappeenrannan brändilähettiläitä. Työtyytyväisyys- ja asiakastyytyväisyyskyselyt. Kehitetään Green Energy Showroom -ikkuna Lappeenrannan seudun uusiutuvan energian innovaatioihin, kehitysympäristöihin ja yrityksiin. Lappeenranta tunnetaan globaalina energia ja ympäristötekniikan osaajana. Kuntien imagotutkimus Myös Lappeenrannan maaseutualueilla tuetaan ja aktivoidaan yrittäjyyttä ja tarjotaan mahdollisuus luonnonläheiseen asumiseen. Maaseutuyritysten määrän kehitys Väestökehitys

8 6. Hankinnoilla tuloksia ja elinvoimaa Omistajaohjauksen selkeyttäminen. Osaavat ja hyvinvoivat työyhteisöt. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on keskitytty ydintehtäviin, muissa palveluissa verkostomaiset toimintatavat. Hankinnoissa on otettu käyttöön innovatiivisia hankintamenettelyjä. Hyödynnetään hankintojen potentiaali paikallisen yritystoiminnan vahvistamisessa ja työllistäjänä. Toimittajat otettu varhaisessa vaiheessa mukaan palveluiden ja tuotteiden määrittelyyn. Hankinnat eriytetään palvelukokonaisuuksittain ottaen huomioon paikallisen elinkeinoelämän tarjonta. Suurimmat hankintayksiköt sekä kaupunkikonsernissa että Eksotessa ovat ottaneet toimittajamarkkinoiden johtamisen käytännöt käyttöönsä viimeistään vuoden 2015 aikana. Esikaupallisia hankintamenettelyjä sovelletaan aktiivisesti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuissa (jätehuolto, vesihuolto, energia jne.). Ensimmäiset sovellukset toteutettu 2014 Esikaupallisten hankintamenettelyjen määrä

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI

ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI 6.2.2015 ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI Metsä- ja metalliteollisuus Viimeisen kahdenkymmen vuoden aikana Suomen keskeisen toimialan - metsäteollisuuden - rakennemuutoksen vaikutukset ovat

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot